Page 1

“Microbioloxía” •

A microbioloxía estudia{ = organismos microscópicos. ~ os microorganismos. ~os fungos. ~ medios de cultivo.}

Os microorganismos son diminutos seres vivos. {T}

Os microorganismos son{ ~ infeccións. ~ enfermedades. ~ deterioro dos alimentos. = os que axudan a manter o benestar da Terra.}

Emparella os microorganismos coa cadea alimentaria{ = os de auga salada e dulce son en ríos, océanos e ríos. = os do chan destrúen os productos de desfeito.}

Os homes teñén as seguintes vitaminas para realizar a digestión{ ~ C. ~ Z. = K}

O proceso de producción de acetona e butanol por bacterias foi descuberto por Chaim Weizmann. {T}

No grupo de microorganismos inclúense algas macróscopicas. {F}

A producción de acetona foi esencial no proceso de productos químicos. {F}

Os microorganismos tamén teñén aplicación industriais como son {


= acetona, ácidos orgánicos, enzimas. ~ ácidos inorgánicos. ~ ácidos nucleicos} •

Os microorganismos atopánse{ ~ na comida. ~ na bebida. = en todas as partes}

A fotosíntese é un proceso que xera nutrintes a partir do CO2 {F}

Os microorganismos era descoñecidos para os científicos despois da invención do microscopio {F}

A técnica chamada “enxeñería xenética”{ ~ producen substancias terapéuticas. ~ producen a hormona do crecemento. = poden producir substancias terapéuticas como insulina, hormona do crecemento e interferón }

A industria alimenticia usa microorganismos { ~ na producción de leitugas. ~ na producción de fibra. ~ na producción de cereais. = na producción de vinagre, bebidas alcohólicas, aceitunas, mantequilla, queixo, iogurt e pan }

As bacterias e os microorganismos poden ser manipulados para { ~ producir protozoos. ~ producir seres unicelulares. = producir subtancias que eles normalmente sintetizan }


“Introducción e historia” •

¿ Quén foi o primeiro home que descubriu os microorganismos?{ ~ Girolano Fracastoro. = Antoni van Leeuwenhoek. ~ Louis Pasteur}

¿ Quén foi o científico alemán galardonado co premio Nobel iniciador da bacterioloxía médica moderna?{ ~ Girolano Fracastoro. = Robert Koch. ~ Louis Pasteur}

A areobiosis permite ás bacterias vivir nun ambiente desprovisto por completo de oxígeno.{F}

As bacterias forman parte dos{ = procariotas. ~ eucariotas}

¿Quén zanxou a cuestión sobre a teoría biogenética?{ ~ Theodor Schwann. = Louis Pasteur. ~ Lazzaro Spallanzani.}

O microorganismo debe estar presente en todos os individuos enfermos.{T}

¿Quén descubriu os microorganismos?{ ~ Constantijn Huygens. ~ Galeno. = Antonie van Leeuwenhoek.}


As antitoxinas ¿con que outro nome se coñece?{ ~ toxinas. = anticorpos. ~ antoxinas.}

¿Quén descubriu os virus bacterianos?{ = Twort. ~ Dimitri Iwanovski. ~ Tonegawa.}

Os microorganismos celulares comprenden todos os procariotas e eucariotas.{T}

A Viroloxía foi a ciencia de orixe máis temprana. {F}

A microbioloxía é a ciencia que se ocupa de estudiar os microorganismos.{T}

Os … son entidades non celulares de moi pequeño tamaño { ~ viroides. ~ virusoides. = virus.}

A Microbioloxía ocupaarse de todas as técnicas metodoloxías destinadas ao estudio experimental, manexo e control dos microorganismos.{T}

A diferencia dos prións, os virus non conteñén ácido nucleico e están codificados por un xen celular


“Cronoloxía da microbioloxía” •

¿Quén preparou a primeira vacuna contra a viruela humana?{ ~ Fracastoro. ~ Muller. = Jenner.}

... afirma que as células proceden de células¨ ~ Pasteur. = Virchow. ~ Lister}

Koch cultiva bacterias sobre gelatina.{T}

Bordet prepara un extracto de levadura que fermenta.{F}

Richard Petri deseña a placa Petri.{T}

¿Quénes aíslan e identifican o virus da inmunodeficiencia humana.?{ ~ Kohler y Milstein. ~ Arber y Smith. = Gallo y Montagnier.}

Jacob y Monod proponen el modelo operón de regulación de genes.{T}

¿Quén publica os seu traballo sobre a xeneración espontánea dos gusanos?{ ~ Virchow. ~ Koch. = Redi.

Buchner demostra que unha partícula viral causa a enfermidade do mosaico do tabaco.{F}

Koch descubre el bacilo de la tuberculosis.


“¿Cómo afectan os microorganismos á nosa vida?” •

Os microorganismos case en ningun lugar.{F}

Os microorganismos poden afectarnos tamén económicamente.{T}

O organismo conta con un sistema de inmunidade formado por{ ~ exército de protozoos. = exército de células. ~exército de microorganismos.

A inmunidade pode producirse mediante vacunas{T}

Todos os tipos de microorganismos son causantes de enfermedades.{F}

No pelexo do profesor  

Exame mircobioloxía

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you