Page 1

VÅR MILJÖPOLICY Som Europas ledande varumärke inom vatten och kaffe på arbetsplatsen är det vårt uppdrag att förse dig med en praktisk källa till välbefinnande, för att hjälpa dig att ta bättre hand om dig själv varje dag på jobbet. Vi förstår att denna känsla kräverockså att våra produkter är tillverkade på ett ansvarsfullt sätt som bevarar miljön för kommande generationer. Vatten är en av vår planets mest värdefulla resurser, och som vår huvudprodukt, är vi väl medvetna om vikten av att skydda den. Vi på Eden Springs anser att vi har ett ansvar att vårda och skydda miljön där vi verkar. Vi är fast beslutna att förbättra miljösituationen i alla våra verksamheter, och kommer att uppmuntra våra samarbetspartners och medlemmar i samhället att ansluta sig till oss. Inom Eden Springs koncernen har flera livscykelanalyser enligt internationella standarder genomförts och vi vet nu att de tre områden som generar majoriteten av vår negativa miljöpåverkan är: Energiförbrukning av kylarna Transporter Material

I linje med FN: s Global Compacts principer om miljö förbinder vi oss att:: Löpande utvärdera de miljömässiga konsekvenserna av all vår verksamhet genom oberoende miljörevision experter; Utveckla innovativ ekodesign i våra produkter och verksamhet; Välja leverantörer som ständigt strävar efter att förbättra effektiviteten och hållbarheten hos deras verksamhet och resursanvändning; Tillämpa en miljövänlig transport strategi Ge meningsfull och korrekt miljöinformation om våra produkter och verksamhet som baseras på vetenskapliga bevis; Ge miljömedvetenhet utbildning för våra medarbetare och uppmuntra arbetstagarnas medverkan i miljöåtgärder. Minimera avfall genom noggrann och effektiv användning av alla material och energi. Köpa in hållbara produkter när så är möjligt [t.ex. återvinnas, FSC eller låg miljöpåverkan produkter och energi från förnybara energikällor]. Kompensera hela eller delar av våra CO2-utsläpp i samarbete med CarbonNeutral Company.

Eden Springs Group har utvecklat ett flertal åtgärder för att komplettera varje åtagande. Uppgifter om dessa finns på vår hemsida och vi kommer uppdatera dessa resultat med jämna mellanrum.

Raanan Zilberman CEO Eden Springs Group

Mer projekt och idéer: www.edensprings.es

Datum: 20/4-2011

/SE_Our_Environmental_Policy  
/SE_Our_Environmental_Policy  

http://edensprings.se/gfx/files/SE_Our_Environmental_Policy.pdf

Advertisement