Page 1

Förvärvsarbetande om dryckesvanor på jobbet

• • • •

© Synovate 2008

Eden Springs Synovate: Arne Modig S-115309 2008-06-03

1


Om undersökningen •

Synovate har på uppdrag av Eden Springs genomfört en undersökning bland den förvärvsarbetande allmänheten om dryckesvanor på jobbet.

Målgruppen för undersökningen är den förvärvsarbetande allmänheten.

Sammanlagt har 1148 telefonintervjuer genomförts under perioden 19 – 29 maj 2008.

Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

© Synovate 2008

2


Kranvatten är den mest populära drycken på jobbet Vilket av följande dricker du helst om du ska dricka något på jobbet?

49

Kranvatten

37

Kaffe

8

Vatten på flaska

Läsk

Annat

© Synovate 2008

3

Män dricker mer kaffe än vad kvinnor gör. Kvinnor dricker mer kranvatten. Läsk dricks mest av yngre (1629 år) och män.

2

3


Läsk och flaskvatten har mest negativ effekt på miljön Vilken av följande drycker tror du har den sammantaget mest negativa inverkan på miljön?

Läsk

35

Flaskvatten

35 17

Kaffe 5

Juice 3

Källvatten Kranvatten

1

Ingen av dessa

1

Vet ej/Ej svar

© Synovate 2008

Inga stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper.

3

4


3 av 10 dricker 8 glas vatten eller mer om dagen Hur många glas vatten dricker du sammanlagt en vanlig dag? Räkna in både det du dricker på jobbet och det du dricker hemma och på andra ställen.

0 0 glas 1 glas

25

100

2

Yngre (16-29) dricker, i större utsträckning än övriga grupper, 8 glas eller mer om dagen.

5 13

3 glas 4 glas

14 16

5 glas 10

6 glas 8

7 glas

30

8 glas eller fler

© Synovate 2008

75

1

2 glas

Vet ej/Ej svar

50

1

5


Hälften säger sig dricka den rekommenderade mängden vatten varje dag Vilket av följande stämmer bäst för dig?

Jag dricker den rekommenderade mängden vatten varje dag

51

Jag glömmer bort att dricka eftersom det inte står vatten framme

19

12

Jag glömmer bort att dricka över huvud taget

Jag tycker inte om vatten

2

Annat

9

6

Inget av dessa

Vet ej/Ej svar

© Synovate 2008

Yngre anger i högre grad att de glömmer bort att dricka eftersom det inte står vatten framme.

1

6

/hela_studien_juni_2008  

http://www.edensprings.se/gfx/files/se/pdf/hela_studien_juni_2008.pdf

/hela_studien_juni_2008  

http://www.edensprings.se/gfx/files/se/pdf/hela_studien_juni_2008.pdf

Advertisement