Page 1

Jet bordmodell Robuste og pålitelige, profesjonelle enheter!

Er blitt utformet for kontor og lignende. Bordmodell versjonen med kaldt / kullsyretilsatt vann.

Vannkapasitet: 25 liter kaldt vann i timen. 500 mm

Kjøleren installeres på det eksisterende vannsystemet.

Direct chill Direktekjøling gjennom rustfri kjøleslynge: En utprøvd, hygienisk og sikker metode for å håndtere avkjølt vann.

Installasjonsstedet må være innenfor 5 meter fra vannledningen.

Filter Filtret motvirker bakterietilvekst og fjerner rust, avsetninger, smak og lukt. Enkel å montere og gjør det meste selv ut av begrensede områder. 480 mm

Eden Filter System™ Eden Filter System ™, konstruert for kobling til den eksisterende vannledningen, tilbyr drikkevann av høy kvalitet fra utformet kjøler – uten at vannbeholder er nødvendig. Eden Filter System ™ installeres og servicebehandles av utdannet tekniker.

380 mm

Eden har et stort utvalg av filterkjølere. Kontakt oss, så hjelper vi dere med å få den beste løsningen for firmaet deres.

Ring vår Kundeservice 800 80 333 eller send e-post til marketing@no.edensprings.com. EDEN VANN - DIN KILDE TIL VELVÆRE PÅ ARBEIDSPLASSEN

www.edensprings.no

http://www.edensprings.no/admin/cms/spaw/uploads/files/eden_jet_table  

http://www.edensprings.no/admin/cms/spaw/uploads/files/eden_jet_table.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you