Page 1

www.echopmb.co.za TO ADVERTISE IN THE

CONTACT

GIFT MAJOLA

033 355 1343

www.echopmb.mobi

@echokzn

edendale

Aids helpline 0800­012­322

ECHO Your 24/7 community connection

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

Imoto ephaphalaze yangena emzini wakwaLanga obunabantu abadala, kwalimala umkhulu.

PMB Echo

echo@witness.co.za

March 6, 2014

LUCIANO ROSSI NEW * Black * Tan * Brown

Sizes: Men’s 6 - 10

95 9 2 2

Izaguga zisinde ngokulambisa zingenelwa yimoto

>> Zingenelwe yimoto endlini zashaywa amabhulokisi awayo kodwa ngenhlanhla akwangaba khona sidumbu NOKULUNGA NGOBESE

U­Eunice Lan­ ga osinde kungena imo­ to kwakhe uthe ukube ib­ ingekho le moto ebipake ebaleni bekuz­ ophuma isid­ umbu, njen­ goba imoto ephaphalaze emgwaqeni iqale yashayi­ sa yona lemo­ to, yaphela umfutho, ngaphambi kokuba ingene endlini.

>>nokulungan@myecho.co.za

Z

ISINDE ngokulambisa izaguga zasendaweni yakwaMachibisa emva kokuba kuphaphalaze imoto emgwaqeni, yabhodloza udongazingaphakathiendliningoMgqibelo entathakusa. Lesi gameko esenzeke ngaphesheya kwendawo eyaziwa ngokuthi ikwaMaqinase siwuthusile umphakathi, njengoba abanye bebethi bekungafanele kusinde muntu ngendlela imoto ebingene ngayo. UNkkEuniceLanga(70)kanyenomyeni wakhe uMnu. Thobile Langa (71) bebengaphakathi endlini kanye nomzukulu wabo oneminyaka emibili, ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko.Umzukuluwabooneminyaka ewu15obelelekwelinyeikamelouyena oshaye ikhwelo emva kokubona umkhulu nogogo becindezelwe izitini. Elandisa leli phephandaba, ugogo uthe:“Imotoibiqhamukaemgaqweni ongenhla, ngibe sengizwa umsindo sengathi kukhona into eqhumayo. Angibange ngisabona lutho emva kwalokho. Ngiphaphame ngamemeza umkhulu ukuthi angisize njengoba

ISITHOMBE:NOK ULUNGA NGOBESE

izitini bezihleli esifubeni. Kube umzukulu omdala ozamile ukungisusa, ngithe uma ngiqalaza umkhulu ubecindezelwe isitini kanye nowodilophu. “Ngenhlanhla ingane ebengilele nayo ayizange ithinteke. Siphut-

5 A Cash & Carry

427 Church Street PMB – 033 345 5104 • 401 - 403 Pietermaritz Street Trading Hours: Weekday 8:30 am-4:30pm Saturday 8:30 am-2:30 pm | Sunday 9:00 am-2:00 pm

Offers Valid from 6 March to 12 March 2014 Pietermaritzburg Only

hunyiswe esibhedlela njengoba umkhulu ebopha”. Uthe ukube bekungekona okwemoto ebipake ngaphandle ebaleni, ngabe umonakalo ube mukhulu njengoba imoto ibizobhidliza udonga ihambe nabo ize iyobaphonsa emfu-

Pots

leni. “Sibonga ukusinda futhi lesi sigameko sisikhombisile ukuthi ukufa komuntu into encane. Akukhona okukuqala kule ndawo kwenzeka lesi sigameko njengoba ngomunye unyaka kukhona abafela khona.

Assorted Mugs

“Abantu abaningi baye baqhamuke begijima, bese bayahluleka ukuyilawula imoto ekhoneni,” kuqhuba uNkk. Langa. Uthe abalivulangaicalanjengobaabenzeumonakalo, bephuthumile bawulungisa umuzi.

Bowls 7 inch

LW3

3-piece

R39.99 Colgate 100 ml

R6.99

4 for

R14.99

Baby Line Petroleum Jelly 500 g

R12.99

7 for

R20.00

Ladies’ Latest Style of Sunglasses

From

R7.99

Gentle Magic Lotion

Isoplus Oil Sheen Spray

R7.99

R15.99

125 ml


NEWS

2

CRISIS

March 6, 2014

Ambulance: Fire Brigade: Traffic Mpimpa Hotline: 911 Control Centre, PMB: Lifeline (24hrs): Rape Crisis:

edendale

ECHO

CONTACT ECHO

10 177 080 003 3911 086 221 1011 033 391 1911 033 394 4444 033 394 4444

MUNICIPAL

TELEPHONE033 355 1247 EDITORnews@myecho.co.za CLASSIFIEDS033 355 1343 REPORTERnokulungan@myecho.co.za POST PO Box 362, PMB, 3200 COMPLAINTS 033 346 2156

Water: 080 000 1868/033 392 2128 Electricity: 033 392 5098/5096/5029 Afterhours number: 033 392 5098 Traffic lights: 033 392 2205 Roads (drains, damage): 033 392 2047 or 033 392 2059

ESSENTIAL NUMBERS

Aids Help: 033 394 4444 Aids Hotline (tollfree): 080 001 2322 Gift of the Givers Careline: 033 342 2239/080 078 6786 Alcoholics Anon: 086 143 5722 or 033 345 6795 Famsa: 033 342 4945 Childline: 080 005 5555 Forest Fires: 033 330 8421 Safe City report crime via SMS: 083 767 7233 SPCA: 033 386 9267

EMERGENCY CHEMISTS:

Scottsville: Central: Northdale:

033 386 1029 033 342 1200/(a/h) 033 346 0550 033 387 1681

Good news for GRANTS >> Beneficiaries are happy that despite the economic downturn, the government has still increased their grants

NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

O

NE of the reasons people were glued to their television sets last Wednesday was to hear how much Finance Minister Pravin Gordhan would add to their pension and child support grants. As from April, pensioners will receive R1350, foster care R830 and child care grants will be R310. A 64-year old pensioner, Mavis Mshengu, from Imbali Unit 2 and Slindile Nzimande from Ashdown, who depends on the child support grant, expressed their appreciation to Echo about the government’s move. “I have always been grateful for the pension that I receive from the

‘I have always been grateful for the pension that I receive from the government’

Mavis Mshengu uses some of her pension to support her two unemployed grandchildren PHOTO:NOMPENDULO NGUBANE

groceries, which also support their two unemployed grandchildren. TheyspendlessthanR300onelectricity as they are the only ones living in the house. One can never insult government and complain, she said.

government. I have never paid too much attention to the amount and I haveneverhadareasontocomplain,” said Mshengu. Both Mshengu and her husband, Wilson (68), are pensioners and both their pensions help out with the

“How can one complain about the money that we have never worked for? I can proudly say that I’m blessed to be a South African citizen with all the benefits from the government. “As an elder living in this country, I’m able to buy groceries each month.

I have two grand children who depend on our help and we are able to provide for them. We are grateful to the government. Every cent we get counts and it goes a long way,” said Mshengu. Nzimandeagreed with Mshengu, saying she receives grants for three children which in April is a total of R930. “The money covers all the needs of the children. I pay their school fees and buy them food and clothes. It doesn’tonlytakecareofthechildren’s needs, but it also helps with the groceries that also cater for my siblings in the house. “I’m not complaining that only R10 was added. I’m grateful for the assistance that government is offering,” said Nzimande.

King Zwelithini opens KZN parly

68

99

Checkout Pure Sunflower Oil 5Lt

6999 Checkout White Sugar 10kg

7488 Aunt Caroline Rice 10kg

6

99

3399 Rainbow Drumsticks 1.5kg

Busta Assorted Cooldrinks 1.75Lt

799

BB White Sliced Bread 700g

PHOTO: SUPPLIED

OFFERS VALID FROM 04 - 09 MARCH 2014

413 PIETERMARITZ STREET, PMB - TEL: (033) 345 5412

Zulu King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu arrives at the Royal Showgrounds for the opening of the KZN provincial legislature on Tuesday. Even the heavens seemed to favour the day as heavy rains were experienced in the early hours of Tuesday morning. However the rain made way for some sunshine, which guests took full advantage of in showing off their designer out­ fits.


Actors conquer the city

March 6, 2014

edendale

ECHO

NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za

ACTORS and presenters of e.tv left the city’s entertainment lovers crying for more with their performance at the Greater Edendale mall on Saturday. The heat did not discourage the fans as they came out in numbers to meet their favourite actors and presenters. Thefansdidnotonlygettomeettheirfavouritecelebrities, but also went home with various prizes, including decoders. The visit by personalities from Rhythm City, Scandal, Club 808, Step Up, eKasi channel and Craze is part of e.tv’s drive to visit townships and to get an opportunity to connect with the people. It kicked off with a night of fun and clubbing at the Veritas night club at the Golden Horse Casino on Friday.

NEWS

3 Ntombi Ngcobo­Mzobe (L) of Amapo­ ni and Khanyi Mbau enter­ tained fans during e.tv's ekasi tour at the Greater Edendale mall on Saturday. PHOTO:NOKULUNGA NGOBESE

Thieves steal sinks at Mfundwenhle school >> The theft of copper and steel is rife in the area and the school urges residents to be vigilant

School teacher Njabulo Gwamanda shows where sinks used to be after they were stolen on Sunday evening PHOTO:NOKULUNGA NGOBESE

NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za

T

HERE seems to be no end to the ongoing theft of copper and steel material in Imbali, with the latest incident being the theftoffivesteelsinksatMfundwenhlePrimary School. As a result, the school had no water on Monday. Last year, Echo reported about the ongoing crime which resulted in residents losing taps, drain lids, security gates, enamel basins and copper material, all stolen to be exchanged for cash. Speaking to Echo, school teacher Njabulo came to school onGwamanda said that they Monday morning, only to find that all the sinks in the boys’ toiletsweremissing. “We only have security guards during the day, and the people who did this, did it at night. and they had all the time in the world. They even forgot to take their screwdriver which they used to loosen screws on the sinks. This is not the first incident as last time, they stole all the taps. This time around, they even cut electricity cables,” he said. Gwamanda said that the theft of copperandsteelisrifein the area as people sell it. He said that the school has resorted to buying cheap taps to avoid

such incidents. “We appeal to the Department of Education to beef up our security, as the school does not have funds to hire security guards who will work at night,” said Gwamanda. KZN Education spokesperson Sihle Mlotshwa said: “The issue of school safety is about our social consciousness. Unless society is involved, the department alone will not win this war. “It is a social malady which will take all of us to overcome. To this end, we once again call on all people to play a key role in ensuring that our schools are safe at all material times.” Police confirmed that they are investigating the matter.


NEWS

4

450 Church Street PMB (opp. Asmalls) • Tel: 033-345 3130

Your Pharmacy of Choice

CD + PLUS

Proven Immune Booster

R70

March 6, 2014

edendale

ECHO

Premier opens newly renovated nursing campus

500ml

ECHO REPORTER AS part of Edendale hospital’s 60 year celebrations, KZN Premier Senzo Mchunu officially opened a newly renovated nursing campus on Saturday. The campus, worth R40 million, boasts six classrooms, a media centre with 35 computers, multipurposehall,acliniclaboratory with a general nursing unit, high care and critical care, lecturers and administrative offices

and disabled friendly ablution facilities. KwaZulu-Natal Health MEC, Dr Sibongiseni Dlomo, also opened a state of the art clinic for communicable diseases worth R41 million. It will be a one stop centre where integral health services will be rendered. It boasts an ARV pharmacy, consultation rooms, counselling rooms, coughing booth and a special waiting area for clients. Provincial health spokesper-

son Sebe Zwane said: “We are highlighting the milestones of the hospital in its 60 years of existence. It is a regional hospital, fully recognised for post-graduate teaching in all major disciplines. “The new clinic will provide HIV management, TB management, STI’s management, cervical cancer screening, health screening, pharmacy services, social work services and diet services”.

+ FREE Vitamin Check Up

Z

IMMUNI ER R120

SAVE R40

Immune System Enhancer

FOR PILES Re-Joovena Ointment 25ml.

75

R

Anusol Ointment 25g....... R45

HEATHER O’NEILL

Tablets 30’s................

THANKS to a generous donation by KZN compost­ ing company Farmyard Organics, the Mayibuye One­Stopcentre’svegetablegardenhasundergone a much needed revamp. It will now be able to supply fresh, organically grown vegetables to their soup kitchen, which feeds over 120 hungry local children every day. Farmyard Organics donated 100 bags of their premium compost, and trays of new vegetables from Sunshine Seedlings, to the Mayibuye One­Stop centre in Dambuza. The compost will be used to rejuvenate the large scale vegetable garden that supplies fresh vegetables to the Dambuza soup kitchen at the centre. The centre supports disadvantaged and vulnerable children in the community, through specialised welfare programmes run by The Child and Family Welfare Society of Pietermaritzburg. The centre relies completely on donations from thepublic,aswellasvolunteersfromthecommuni­

35

R

Tea 20’s...................... 1995

RELISLIM Starter Pack

R155

FOR MARKS & SCARS Tissue Oil 100ml....................2995 Fair & Lovely Antimarks 25g..3995 Skinmates Spotless 50g.........3995

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? POWER

Chest Rub

Crystal Ice

2499

SAVE R25

250ml Similar to ‘Ice Man Gel’

8

R

SAVE R6

Similar to ‘Vicks’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

Worm Stop

Smart Soda

SAVE R35

1995

60g

Similar to ‘Citro Soda’

15

R

SAVE R25

Similar to ‘Vermox’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

One A Day Vitamins

2995

SAVE R60

Composting company gives back to Dambuza children

30’s

Dr Smith’s

EMULSION

25

R

SAVE R10

Similar to ‘Centrum’ Similar to ‘Scotts Emulsion’

TRADITIONAL AFRICAN MEDICINES LULAMA SOAP SAVE Buy 1 for R25 Buy 2 for R45

R5

TOUCH LIFE ARTHRITIS Buy 1 for R55 Buy 2 for R100

SAVE

R10

MAZ IMMUNE BOOSTER Buy 1 for R45 Buy 2 for R80

SAVE

R10

UMAKHONYA MIXTURE Buy 1 for R110 Buy 2 for R200

UGAMBU

Buy 1 for R120 Buy 2 for R220

SAVE

R20 SAVE

R20

VUKA UPHILE 1lt Buy 1 for R25 Buy 2 for R40

SAVE

R10

INYONGO MIXTURE Buy 1 for R7 Buy 2 for R12

SAVE

R2

IZIFOZONKE 500ml Buy 1 for R12 Buy 2 for R20

UMFUTHO

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R4 SAVE

R10

NGOMA 500ml

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R10

Uma uthenga imithi kwa-Ballim’s Pharmacy, ayikho imali oyikhokhela ukusizwa, kanye nemali ekhokhwa ngaphezulu. Uthola amanani aphansi kanye nosizo olusezingeni eliphezulu.

ATM INSTORE

(From left) Njabulo Madlala (Child Welfare social work manager), Shepherd Kazunga (Farmyard Organics), Sthembiso Khumalo (Child Welfare project co­ordinator) and Solomon Qadi (Mama Ntombi’s commu­ nity projects) outside the May­ ibuye One­Stop centre with the compost donated by Farmyard Organics. ty to keep the centre running. They celebrated their 10th birthday at the end of February, having provid­ ed soup daily to children since 2004. “It is very difficult to keep projects like this one running as they rely on donations from the public and companies. The compost and seedlings that we have been given will help the garden and soup kitchen to sustain itself for the next few months,” said Sithembiso Khumalo, project coordinator of The Child and Family Welfare Society.

Shepherd Kazunga from Farmyard Organics praised his employer John Kidger for his generosity. “John is always finding ways to help organisations that work closely with the local community. He thinks that it is important that we give back in any way that they can,” said Kazunga. The company was recently involved in another project where brand new vegetable gardens were built and vegetables planted at six schools around KZN.

Tell us your news … Become a CITIZEN JOURNALIST: Visit www.edendaleecho.co.za

Women in drug trafficking

>> Recent statistics show that there are more women involved in drug smuggling NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@mye­ cho.co.za

O

N 9 February 2014, a woman was arrested at King Shaka International after being caught with 1,16kg’s of cocaine strapped to her body. The drugs were valued at R450 000, said Colonel Jay Naicker, in a report from the police with the statistics of the drug arrests that havebeenmadein2013and2014. The statistics reveal the arrests from the May 2013 to February 2104. Out of the ten drug arrests, six of the suspects were women. Mzo Nxumalo of the SAPS Organised Crime Unit says the reason women are involved in drug smuggling is because they are less suspicious than men. He says in some cases, their involvement is due to a love affair with the drug lords. “One would spend send time with a woman,asking certain questions which would show her mental state. It’s the same with the drug dealers, once they have met their targeted women they want to

PHOTO: SABC

PHOTO: SABC

Nobanda Nolubabalo, aged 23, was apprehended in 2012 and arrested by Thai police when her dreadlocks, in which were stored elongated tubes of cocaine, be­ gan “shedding”, said Times LIVE. The Daily Mail has released foot­ age of the Johannesburg student in police custody, her head in her hands as the authorities demon­ strate how she had planned to smuggle the drugs.

Alicia Coetzer was detained about two weeks ago at Kenya’s main airport, allegedly carrying more than a kilogram of cocaine. If convicted, Coetzer could be jailed for at least ten years. Originally from Cape Town, Coetzer flew into Nairobi from Brazil over the week­ end. She had hoped to fly onto Botswana, but instead police, seemingly tipped off, detained and searched her intimately.

useforsmugglingdrugs,theytryto find out how the target thinks. Sometimes drug smuggling comes with prostitution. A woman on the street would want to have a taste ofdrugsandthedealerswouldgive them to her. They would give her asmuchasshewantsuntilshefails

to pay them. “That is when she starts the business of smuggling drugs to different countries. If the deal is done in that manner, that means that it’s payback time for that woman. That’s how most women are hooked on drug smuggling.

“It’s easy money that doesn’t need any qualification. To some, it’s extra cash that would fulfil the desires of living a luxury lifestyle. “AsIhavementioned,awoman is less suspicious than a man and that works for the drug dealers. A smile of a woman is different from that of a man. The way a woman dresses is different from that of a man and that is how the drug dealers play their game of using these women as drug smugglers,” said Nxumalo. According to him, drug dealers know that when they send a woman to smuggle drugs, there are chances of her getting caught. “They also know that there are chances that a woman won’t get caught. My advice would be for women to stay away from drugs. People get arrested for smuggling drugs and it’s always a harsh sentence,” said Nxumalo. Some of the women, such as Nobanda Nolubabalo and Alicia Coetzer, have been arrested in foreign countries, while others have been arrested and imprisoned in South Africa, such as Sheryl Cwele, for having drug mules do the smuggling for them.

‘SOMETIMES DRUG SMUGGLING COMES WITH PROSTITUTION. A WOMAN ON THE STREET WOULD WANT TO HAVE A TASTE OF DRUGS AND THE DEALERS WOULD GIVE THEM TO HER..’


PEOPLES SUPERMARKET SUPERMARKET

15.95

15.

95

11.

95

Robertsons Rajah Mild & Spicy 200gRajah

Hugos Mixed Fruit Jam Imana Soya Mince Mutton & 900g Chilli Beef Only

Mild & Spicy 200g

400g

18.95

3 For

Knorr Aromat Trio 200g

9.95

Knorrox Cubes Beef Curry 24's

Knorrox Soup Bag 400g

11.95

Saldanha PilchardsTomato 400g

12.95

28.95

14.

95

Sunny Baked Beans 410g

Nestle Cremora 1kg

Hazeldene Jam 900g

15.

95

Parmalat Vanilla Custard 1lt

7.

95

Classic Cooldrink 2lt

5.95

4 For

7.

Island Thirst Juice 1lt

95

HSM Lemon Creams 150g

Bakers Tennis Original 200g

8.95 Value Pack 4's

Sunlight Washing Powder 3kg

10.95

22.95 Surf Washing Powder 1kg

67.95

Iso Plus Oil Sheen 275ml

Real Parboiled Rice 10kg

68.

Sunlight 95Laundry Bar

Royal Parboiled Rice 10kg

500g

62.95

69.95 14.95

119.95 Real Maize Meal 25kg

All Gold Tomato Sauce 700ml

Red Label Tea 100's

C&B Mayonnaise 3kg

Sunlight Value Pack 4x100g

14.95

9.95

Sunlight Laundry Bar 500g

15.95 54.95 Bokomo Weet-bix 450g

10.00

Koo Beetroot 780g

48.95 Star Maize Meal 10kg

Real Star Cake Flour 10kg

YYour our Low Low Price Price Leader Leader

571 Hoosen Haffejee (Berg), Pietermaritzburg Street, Fax: 033 345 7867 Tel: 033 345 6504

No Traders, We have The Right To Restrict Quantities, Valid While Stock Last, E&OE,Valid From 06 Mar 2014 - 12 Mar 2014 Airtime Available At Till Pionts Trading Hours: Mon-Fri 7:30am - 5:30pm, Sat 7:30am - 5pm, Sun 8:00am - 3pm, Closed Friday Between 12pm - 1pm

89.95 Huletts White Sugar 10kg


KZN Capital 104 FM’s letter of gratitude

March 6, 2014

LETTERS

8

edendale

ECHO

support as we engaged in a process of attaining our broadcasting licence. We would not have been able to meet the aspirations of our communities without support. The station also pays tribute to its board members from our organisation,SizweStakeholdersForum, who have worked diligently through the years for the realisation of our dream to launch the station.

AS KZN Capital 104 FM ,‘Your Channel of Choice’, we want to express our sincere gratitude to the community of Pietermaritzburg and surrounding areas for being patient with us. We also would like to express our appreciation to the entire Echo staff and management for their invaluable

KZN Capital 104 FM is encouraged by the commitment shown by them. This newly launched radio station is also grateful for the enriching experiences that the people of Pietermaritzburg have shared with us, and we have no doubt we will make 2014 better. Together let’s make this city more peaceful and one that cares for all its

Undlovukayiphikiswa esibhedlela e­ Edendale

M

HLELI: Ngiphatheke kabi ngempilo esiyiphiya esibhedlela i-Edendale. Ngiyavumelana kakhulu nobike muva ephephandabeni ngokushiya kwabahlengikazi ngoba be hlukunyezwa umphathi wesibhedlela. Usiphethe ngesandla sensimbi futhi uwundlovu-ayiphikiswa. Uyazi ukuthi asilutho, ufunde yedwa ngakubo! Okokuqala ufike washintsha ama-off duties, sathuma abaphathi ukuthi basikhulumele ngokushintshwa kwawo. Phela kukhona lapho sidonsa khona izinsuku ezintathu bese sihlaba ikhefu olulodwa, siphinde sidonse ezinye ezintathu, lapho isithola khona sesikhathele kubuhlungu wonke umzimba nezinyawo sezivutha bhe. Yena akanandaba ngoba ufuna siwenze wonke umsebenzi wosuku. Iziguli azikutholi ukunakekelwa okugculisayo ngoba sisuke sesizihudula nje. Angiyikhulumi eyokushoda kwamanesi. Unesi emunye usebenza umsebenzi wamanesi ayisithupha. Ayahamba amanesi zonke izinsuku ab-

alekiswa uyilesi sikhulu esafika asangazilalela izikhalo zethu. Mina ungihlule sesikhuluma naye umlomo nomlomo, akangavuma lutho. Muva nje amanesi uwenzisa inhlolo- khono nakuba kade efunda eGrey’s Hospital nakhona la eEdendale. Lena yinto engakaze yenziwe kwezinye izibhedlela. Selokhu kufike yena sesike sixabane nabaphathi emawodini ngoba bengafuni siye emalivini, ngenxa yokushoda kwamanesi. Amanye ayasula emsebenzini kanti amanye athatha umhlala-phansi kodwa izikhala zawo azivalwa. Ukukhathala okuholela ekutheni iziguli zinganakekelwa kahle kwenza imindeni yazo ikhononde ngempatho. Ngenxa yokuhlukumezeka kwethu sesicela u-MEC ukuba eze azozibonela isimo bese esikhulula ebugqileni. Sizimisele impela ukusebenza ukuze kusizakale abagulayo dowa hhayi ukuthi sebe yizigqila zakhe. UMSEBENZI OKHATHAZEKILE eSibhedla i-Edendale

WOODLANDS BUILDERS SUPPLIERS

Purchase items for more than R500 and stand a chance to WIN 1 of 10 amaizing PRIZES!!

All major cards accepted. FREE GIFT with any cash purchase over R5 000. FREE VAN DELIVERIES. T&Cs apply

SAND

FACE BRICKS

BLOCKS Price KnockDown

STOCK CLEARANCE SALE!! LUCKY CEMENT

R56,99 Per bag

UMGENI SAND ... R275,00 STONE ... R395,00 BUILDING SAND ... R250,00

TIMBER

M150 ... R4,50 each

SPECIAL

CORRUGATED IRON

R1795

38 x 38 ... R5,50 per metre 38 x 114 ... R15,00 per metre 50 x 76 ... R15,00 per metre

WIDE RANGE OF FANCY CORNICES

Per metre

WHEELBARROWS

GYPSUM CEILING BOARDS R28,00 Per sq m

KWIKOT GEYSER

FROM

R45

Per length

from R1,75 each COMMONS from R1,35 each

SPECIAL

100 l R2 600,00 150 l R2 800,00 Including Valve Pack

MEDAL PAINTS ROOF TILES R5,75 each ROOF RIDGES R28,00 each

10% OFF ALL PAINTS

14 Sheffield Road, Pietermaritzburg • Tel: 033 390 3801, 033 390 3786 Email: woodlands786@gmail.com

people. South Africans are known to be a nation which have shared fears and hopes. Let us share whatever we have with those who are less fortunate. The happiness of all citizens, regardlessoftheirpoliticalaffiliation, religion or culture and beliefs, is a fundamental pillar of unity. As demonstrated throughout the year by all of us, we want to see a

prosperous and better South Africa. This will, however, only be possible if we all make a contributionbyshowingcompassion,loveand try to always help the next person during difficult times. JERRY SIZWE JONES KZN 104 FM CEO info@capitafm.co.za

Uhulumeni nemithetho egcindezelayo

M

HLELI: Okubi ngalo hulumeni asazi wesatshiswa ngani ngoba wangena ngetoyi toyi. Izinto eziningi asezenzile zihlukumeza abangasebenzi kakhulu, ake sibheke emuva. Ethathile uhulumeni wavala amakolishi othishi esikhundleni sokuba awathuthukise.Wahlanganisa izikhungo zemfundo ephakeme ezazinenkolelo ezahlukene, okwalandela lapho ukuphela kwemisebenzi. Waphinda wathi izikole ezingama primary kumele kuqale ku-Grade R kodwa wangawakha amabhilidi okuba kuqale lama banga. Kwathiwa amanamba plate kumele abemhlophe angabi phuzi njengasekuqaleni, kodwa umbutho wezokuvikela namanje inombolo zakhona kusekhona eziphuzi. Incwadi zokushayela kwathiwa sezizoba sekhadini okumele livuselelwe njalo emva kweminyaka emihlanu, ngoba nje babefuna ukunikeza othile ithenda yokwenza amakhadi. Awucabange kunzima kanjani ukuyovuselela leli khadi ungasebenzi kade uciciyelile waze wazithola izincwadi zokushayela. Kwathi sisakhala ngalokh kwathiwa amalayisensi ezibhamu nawo sokuzomele ube nanencwadi kadokotela, ilayisensi endala kayisezusobenza, futhi kwalena entsha sekuzodinga ivuselelwe emva kweminyaka emihlanu. Kwangena ezinye izikhulu zathi zona ama-ID book asezophela sekuzokuba amakhadi nokuthola i-ID book uma uvuselela kuzokwenyuka. Njengamanje sebehlongoza ukuba eKZN amanamba pleti ashintshe afane nawaseGautengukubhalwakwawo,angasukikalulaezimotweni. Okuxakayo ukuthi bakubone nini konke lokhu, sizokhokha ngani njengoba abantu bedilizwaemisebenzini,ngobakuzanyelwaulusha izikhala nalo lolusha olungaqashwa ngoba lungazani namuntu ezinkampanini. Mhleli ushintsho olumbalwa engilubalile, okucika kunakho konke ukuthi laba bantu bahlala iminyaka emihlanu ezikhundleni basishiye nemithetho eyosicindezela impilo yethu yonke. Lonke lolu shintsho thina mphakathi kasizuzi lutho ngalo. Sizuza inhlupheko kuphela. Uma beluletha bayaye bathi bazama ukuqeda ubugebengu kodwa izigebengu zibe zingaphakathi. Nezingaphandle zithuthuke kakhulu ngolwazi okuneminyango eminingi. Ngenkathi kuthatha uhulumeni wethu sas-

ithi kasisezuwakhokhela amalayisensi awomabona kude, kodwa sekubiza kakhulu okunakuqala, sasithi ama-rates sesizowezwa ngendaba, kodwa manje sebefuna nokusidlela imizi ngenxa yawo. Uma ubuza ukuthi awani ke wona ngoba amanzi, ugesi, nokuqoqwa kwezibi sikukhokhela eceleni, bakunika izimpendulo ezahlukene ezingenamqondo. Okusobala uhulumeni ufuna imali engenayo kuphela ngoba kasikutholi ukunakelelwa ezintweni eziningi. Sasinethemba lokuthi sizophathwa abantu abazosizwa, abazothambisa imithetho namanjesiyabakhokhaokhandampondokuphela nje kwashintsha igama nendlela yokubaqoqa. Ngoba kunama-ofisi angaphikiswa u Sars. Uma bethe uyakweleta abajiki banikezwe namandla amaningi. Uma bethi uyabakweleta wehla wenyuka uze ukhathale engekho okunika incazelo ukuthi bafikelela kanjani kule mali abasuke bethi uyayikweleta. Izikhulu zethu azikwazi ukulalela abantu, zibalalela uma zisafuna ivoti nje, nokuthi zizicabangela izisu zazo nje. Kunabantu asebekhuluma kakhulu abangakaze balahlekelwe zihlobo zabo, osekuyibo abazi kakhulu ngohulumeni kodwa babelele kwimibhede yohlobo oluphambili kulwelwa le nkululeko. Abayilwela ngeqiniso namanje basahlupheka. Njalo uma sekukhona abamfunela ithenda kushintsha imithetho. Nale ndaba yokuvakashela kwamanye amazwe babone into ilisebenzela lelo zwe bese becabanga ukuthi nakuleli izosebenza yiko okubabulala kakhulu. Kuyahlupha-ke nokuphathwa umuntu owayesidomu esikoleni ngoba uqinisa ikhandanalophokungadingekikhona,umauletha ushintsho yazi ukuthi linobuhle nobubi, bese ubheka ukuthi okuphi okuningi, bangakanani abantu abazolujabulela. Siyacela nezinhlangano eziphikisayo into aziyiphikise kusakhulunywa ngayo, ziyeke ukuyiphikisa seyiqale ukusebenza, kade kukhulunywa ngayo zikhona. Kodwa-ke vesi basuke belele bavuke bayivume bengezwanga kahle ngayo. Phela kuyalalwa ephalamende futhi sekumele kube semthethweni ukulala emsebenzini,ngobanezikhuluzethuzilalazize zikhamise kodwa zisemsebenzini. Phansi nemithetho emisha esigqilazayo phansiii. BONGANI MZO NGUBANE e-Ashdown

Imiphumela yokubekezela kukaJerry Jones MHLELI: Kukhona indoda engifundise ukuthi uma unephupho nothando ngento ethile kumele ubekezele noma ngabe sekunjani ngisho sekuthiwani ngawe. Le ndoda ingifundise nokuthi noma ngabe usuchayiswe abangaki futhi walaxazwa abangaki kodwa wena hlala ezifisweni nasezinhlosweni zakho, uzogcina uphumelele. Leyo ndoda uJerry Sizwe ‘Custard’ Jones ohlala uyizwa ithi ‘uNkulunkulu ukhona uzosisiza’. Mina ngihlale naye kakhulu futhi cishe nokwenzeke kuyena okuhle nokubuhlungu ngiyakwazi okuningi. Besibaningi sihamba naye le ndlela kodwa abanye basale endleleni. Abanye basale kahle nje ngenxa yokuxinwa ezinye izimo ezibalulekile. Nakumina ukungabaza bekubuye kufike kodwa ngithi cha ngiyayithemba le ndoda. Kodwa kukhona laba abase bemsendela imiyalezo efonini bemthuka bethi ayikho le nto udlala ngezingane zabantu. Ubengitshengisa sizame ukuthola ukuthi bangobani sihluleke. Angiqonde kuhlasela muntu la kodwa nje ngifuna ukumbongela ukuthi ekugcineni iphupho lakhe lokuvula umsakazo wesibili eMphithi selize lafezeka. Ukuthola kwakhe usizo lwe-

mali kuMDDA kuvala umlomo laba ekade sebembiza ngamaganyana. Akungithusike mina ukuthatha isikhathi eside kangaka ukuze kulunge izinto zakhe ngoba wazalwa ngosuku olulodwa neqhawe elisanda kudlula uMadiba. Naye waziqalela uhambo olude oluya enkululekweni ngendlela yakhe. Ngifisa engathi lo msakazo iKZN Capital 104 FM ‘Your Channel of Choice’ ungalekelela kakhulu ekufundiseni, ekujabuliseni nasekuphakamiseni umphakathi waseMphithi namaphethelo. Bese ngicela wona umphakathiukuthiusondelekakhulukulomsakazo ngoba usungulelwe wona. Angizami ukuzincengela umsebenzi ku‘Custard’ ngale ncwadi vele ngiphakathi kuwona. Angiphethe ngokuphinda amazwi engake ngawasho phambilini: lo msakazo awuzile ukuzobangisa Umgungundlovu FM njengoba abanye bencokola kanjalo masihlangana nabo. Kodwa kuzobanjiswana lapho kunesidingo khona. MFANAFUTHI ‘JIKA PANS’ NZUZA eSigigqini


ESKOM & SMT BUS COUPONS ALSO AVAILABLE

We have FULLY SERVICED TOILET FACILITIES & Are WHEELCHAIR FRIENDLY!

Pension Loans Now open

Imali ebolekwayo isivuliwe

Combo 3 1kg 25kg

10kg

10kg 5kg

10kg

+1kg

25kg

+2.5kg

5LT

All for R520

1kg

Combo 2

750ml

2kg

250g

750g

1kg

5kg Sugar Beans

10kg

Designed by ISOLVE PC SOLOUTIONS - yusuf.isolve@gmail.com

1.8kg

10kg

100ml

5kg

10kg

10kg

10kg

10kg

12x125g

10x1kg

50’s

24’s

4x2.5kg

10kg

5LT

5kg Sugar Beans

All for R469

50’s Econo Apples / kg 1.5kg

Bananas

Potatoes Pocket Onions Pocket Pocket Butternut Box Tomatoes

Stewing Beef

/kg

St

Chicken & Mushroom Pizza

Fresh Cream Swiss Roll

ef ti

Pizza

St

Re

B EACH

g er

Pocket Potatoes Pocket Butternut Box Tomatoes

e Pi

EACH Combo

Milk Tart Large

te

rm

it ar

Braai Steak & Chops

/kg

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 E&OE T’s & C’s apply

St z


OPINION

10

Akungabi khona qembu elisinisa amahleza ngokusayina

March March6,6,2014 2014

edendale edendale

ECHO ECHO

NGOMSOMBULUKO izinhlangano zepoli­ tiki KwaZulu­Natal zisayinde isivumel­ wano sokuzibophezela okhethweni olukhulekile futhi olungenakusabisa. Phela kuyaziwa ukuthi uma sekuson­ dele lesikhathi sokhetho ukuthi ku­ namaqembu asaba ukuhanjelwa abalan­ deli bese echitha igazi lamalunga ezim­ bangi zawo ukuze nalabo abafuna ukushiya basabe ukuthi bazokwenzaka­ liswa.

maritzburg

ECHO

Umkhulumeli waBantu

Dumisani Zondi

The prejudice of money value ISRAEL MKHIZE ISRAEL MKHIZE

W

HOEVER invented money truly prejudiced the batter trade sys­ tem of ‘the exchange of any valu­ ables of value for value’. Money, which was valued in gold­value and equated to rand­value and visa versa, gold that is stored say, in the capital city reserves of exchange, lost its life around 1971 when currency was introduced by the Nixon Administration in the USA.

Withoutgettingdeeperintothistransi­ tion from money/gold value to money/ currencyvalue,letshighlightthemostcriti­ cal casualties. First, money became a victim by being volatile to price control of goods and serv­ ice. This means that the value of money had to chase after the play out of markets under macroeconomics price control. Whatever the seller in the market would pitch their prize on their goods and servic­ es, money would have to adjust its value

Ukhetho lolu yilo oluveza kahle ukuthi umuntu unazo yini izibalo ahlale ememeza ngazo ukuthi unazo nokuthi usekwa aban­ tu abaningi. Kwamanye amaqembu ukusayinda izivumelwano ezifana nalesi sangoMsum­ buluko ukugcina icala nje kanti basheshe bavele obala nezinhloso zabo lapho sebe­ ba osikhwiliphambana­nobhoko. Phela abanye basuke nje befuna uku­ cashangasolesisivumelwanoukuzelapho

bebuzwa ukuzinikela kwabo bathi engani baze basayina sona lesi sibophezelo sokuziphatha sokhetho. Kuyaziwa phela ukuthi kukhona an­ gakufuni ukuthula noxolo ngoba phela la­ pho kuthule khona wona ahanjelwa abal­ andeli, baye kwamanye amaqembu. Aza­ ma ukuthi abe wodwa ezindaweni ukuze omunye oba elinye iqembu abonalakale njengesitha. Impela kuyaxaka ukuthi emva kwem­

to catch up. The second victimisation of money, as I have already alluded to above, was its conversion to currency value under former president Nixon, facilitated by the commerce sovereignty of the federal re­ serve. Asitiscommonknowledge,thefederal reserve introduced the practice of printing money in proportion to how prices were regulated by the ‘free market’. Inevitably, money value was no longer equated to gold stored by fed or stock exchange, but by how the prices of gold were behaving in the market, thus money chased after prices, hence we have what is called, in a nutshell, inflation and inflation targeting. If the market raises the price of a good or service, money loses its ‘current’ value and must therefore, accordingly chase the in­ cumbent price. The same size bread we bought for R5 now costs double that price, albeit the same process of production. The ever­illusive currency method of money value, introduced us to secondary illusiveness which are sub­results of changing money from gold­value to cur­ rency. These are, namely ­ inflation, debt value or debt capital and interest. Interest, debt value and capital are the compensa­ tion of the difference between real money andcurrencyvaluemoney.Soinreality,one doesn’t know how much exact­ ly is in their pock­ et, how much

they owe and how much they own. This complex and web­like entrapment of pur­ chase­value (money) in currency illusives justify the false cliché that “people live above their means”. What that basically means is, currency complexity with its sub­ traps on interest and debt­value /capital will surely keep everyone trapped on a spi­ ral swing of not really knowing one’s value ofpurchasingpower.Livingcostsarerising. What is raising them if it is not the complex scam of currency and her ‘friends’. Hard is­ sues that black people hardly take a sec­ ond to ponder. Equally so, on the race and class ques­ tion, have we resolved as a nation which is the main source of our catastrophe be­ tween the two? Late former SA President Nelson Man­ dela resolved the race question, as some contend, but what about the class ques­ tion? Who is to resolve it? As Nixon graduated the financial sys­ tem from gold value to currency fluctua­ tions, did he push forward the possibility of inclusion for the peripherals? Has the victory over race, as it were, solved the class question for the ‘previous­ lyunderdograce’orhasitentrenchedthem into further race currency­traps, which due to its complexity, paralyse and frastrate the victims from attempting any analysis. The underdog race, which is black in colour and African by continent, south by demography, is lagging behind other races by four grades; 1. Behind on gold­money

DO DON’T MISS OUT ON THESE GRE GREAT CHEVROLET DEALS

- US IIHS CRASH TEST

MINICAR 2014 SEGMENT

CHEVROLET SPARK 1.2 LS

NEW 2014 SPARK NOW AVAILABLE CD/MP3 RADIO WITH BLUETOOTH® | STEERING WHEEL CONTROLS SAFETY: DUAL AIRBAGS/ABS | ELECTRIC WINDOWS | AIRCON INTEGRATED MIRROR INDICATORS | ALLOY WHEELS 5 YEAR/120 000KM WARRANTY & ROADSIDE ASSISTANCE

R1 999 PM*

10% DEPOSIT No. of Instalments: 60 | Fixed Interest Rate: 8.99% Retail Price: R132 600 | Final Payment: R39 780 | Total Amount Repayable: R161 094 Monthly Service fee of R57 excluded from monthly payment. Initiation fee of R1 140 included.

1.4 CL CLUB

R2 915 PM*

CHEVROLET UTILITY POWER STEERING AIRBAGS | IMMOBILISER

10% DEPOSIT

No. of Instalments: 60 | Fixed Interest Rate: 8.86% | Retail Price: R155 300 Final Payment: Nil | Total Amount Repayable: R178 329 Pa

Model shown: 1.4 Sport

BIG BUSINESS DEALS FOR THE SMALL BUSINESS TOO

Serv fee of R57 excluded from monthly payment. Initiation fee of R1 140 included. Monthly Service

5 YEAR/120 000KM WARRANTY & ROADSIDE ASSISTANCE

1.6 SEDAN

R3 170 PM*

10% DEPOSIT No. of Instalments: 60 Fixed Interest Rate: 7.22% | Retail Price: R225 700 Final Payment: R67 710 | Total Amount Repayable: R258 088 Monthly Service fee of R57 excluded from monthly payment. Initiation fee of R1 140 included.

5 YEAR/120 000KM WARRANTY & ROADSIDE ASSISTANCE

MASCOR GREYTOWN

116 Voortrekker Street • Tel: 033 413 2164 DEALER PRINCIPAL: Rory Melton – 079 694 9836

OUR SALES TEAM: Zandile Meteni – 072 193 7421 • Anna-Maria Hattingh – 071 380 4273 • Excellent Mhlongo – 082 570 5843 GMSA Financial Services – A division of WesBank – A division of FirstRand Bank Ltd. An Authorised Financial Services & Credit Provider. NCRCP20. *On-the-Road and Registration Fees Excluded. All offers subject to finance approval. Terms and Conditions Apply. Models shown may differ. Errors & Omissions Excepted.

73470 ADMAKERS.COM

CHEVROLET CRUZE AIR CONDITIONER | ABS WITH EBD | AIRBAGS RADIO/CD FRONTLOADER/MP3/AUX/RDS ISOFIX CHILD SEAT ANCHORAGE 3 YEAR/60 000KM SERVICE PLAN

ISRAEL MKHIZE value as we own no gold. 2. In currency val­ ueaswedonotcontrolnorunderstandcur­ rency variation. 3. We are behind on the race masculinity discourse, because whether we as a black race like it or not, ourraceislaggingbehindtheentirehuman race as far as these critical things are con­ cerned. Even when ‘our saviours’ do their saving rituals every four years, it looks like other races beget the blessings. 4. Last and very sad, we are still the underdog class and don’t understand the class war. I have not tried to solve a problem, but instead problematise whatever is deemed a solution, because truth is, our African so­ cietyistrappedinthecomplexitiesofmon­ ey and currency, race and class Israel Mkhize is an author and development dractitioner and writes in his personal capacity.

Lo mfundisi uyanhlanhlatha akakufanele nakancane ukuba ngumfundisi

A WHOLE LOT MORE AWESOME TOP SAFETY PICK+ AWARD

inyaka engu­20 kwatholwa inkululeko yokuzikhethela, kodwa kusekhona abantu ababulala abanye ngoba nje befuna babe amalungu ezinhlangano zabo ngenkani. IKhomishana yoKhetho akeyilandelele kahle ukuhlonishwa kwalesi sibophezelo ukuzeizephulamthethozijeziswengokuthi ziphucwe amavoti, zizwe ubuhlungu ngezenzo zazo. Lokhu kuyoba yisibonelo asabenobesafisaukuhlalisaabanyeaban­ tu lubhojozi. Bese kuboshwa abantu!

KUYATHUSA ukuzwa umfundisi wezenkolo ekhuluma ngendlela okukhulume ngayo uMfu Kenneth Meshoe ongumholi we­African Christian Democratic Party (ACDP) ngoMgqibelo ethula umh­ lahlandlela (manifesto) wale nh­ langano. UMfu Meshoe ungomunye wosopolitiki abangamagagu okukhuluma, kangangoba noma ungavumelani nemibono yakhe, kumnandi nje ukumlalela. Kodwa igwebu alishaye ngoM­ gqibelo, lingishiye nomcabango wokuthi akafanele ukuba ngum­ fundisi. Asilindele ukuthi um­ fundisi wezenkolo, olindeleke uku­ thi abe phambili ekubuyiseni izim­ vu ezilahlekile, kube nguyena okhuthaza ukuthi zingawan­ ikezwa amalungelo afana nawa­ banyeabantu.Ulinikwangubaniil­ ungelo lokwahlulela abantu bakaNkulunkulu? Uyiqale kahle inkulumo yakhe ethi izinto ziyohamba kahle ezwe­ ni uma umphakathi uzokhetha iqembu elibeke uNkulunkulu phambili. Kodwa usheshe wayilahla ngokuzenza ungqeqe, ecabanga ukuthi abalaleli ngeke babone ukuthi uqonde liphi iqembu uma ethi kukhona amaqembu alokhu eqhakambisa abaholi asebafa. Uqhubeke wagxeka uku­ phathwa kahle kweziboshwa, wathi kufanele zijeziswe kanzima ngoba zisuke zonile. Nanxa si­ vumelana naye ngokuthi izi­ boshwa zisuke zonile, kufanele sikucabangisise ukuthi ziningi ezi­ bhadle emajele ngamacala ezin­ gawenzanga. Sekukaningi sizwa ngamado­ da alahlwa ngamacala okudlwen­ gula, kodwa emva kweminyaka

GUY VEZI

guy.vezi@media24.com

eminingi esejele, kuvele ubufakazi bokuthi asuke ebhecwe ngobende inyama engayidlanga. Amanye agwetshelwa ukubulala engabu­ lalanga. Noma kunjalo­ke, sikholwa ukuthi ijele yindawo yokuhlumele­ lisa izimilo, ukuze umuntu aphume khona eseyisidalwa esisha, abe yilungu eliqotho emphakathini. Okunye okungafanele kugud­ luke emiqondweni yethu, ukuthi abanye yizimo abaphila ngaphan­ si kwazo ezibenze bagcina ema­ jele. Cishe yizinkulumo ezinjengale­ zi esizilindele kumuntu ozibiza ngomfundisi. Hhayi lokhu kunh­ lanhlatha okwenziwe nguMfu. Meshoe eshela abavoti. Sesike sasho kulengosi ukuthi njengobasekusondeleukhetho,si­ sazozwa izimanga, abaholi abathile besho yonke imibhedo le abazitshela ukuthi bazoyenga ngayo abavoti. Sibaxwayisile abantu bakithi

ukuthi babagade abaholi aba­ zobadukisa ngokubakhohlisa. Sis­ hilofuthiukuthiokubuhlunguuku­ thi kukhona abantu bakithi abahl­ ale belindele ukukhohliswa. Kufikisela amahloni okwen­ zeke KwaMashu kwi­NFP ne­IFP. Kuyoze kube yinini sibulalana sodwa. Siphakamisa izandla ban­ tu bakithi. Sithi alwehle ulaka. Sekwanele. Nakho nje ukuthi sekwanele akulungile ngoba kunika umqon­ jwana wokuthi vele bekufanele sibulalanekodwakungafikiesibal­ weni esithile. Siyancomeka isinqumo sikaD­ kt. Mangosuthu Buthelezi noNkk. Zanele kaMagwaza­Msibi sokuthi baxoxe ngalesi simo esibuhlungu kangaka. Nathi siyacela ukuthi lesi simo singaqhubeki ngokuthi kube khona ozofuna ukuphindisela bese kulahleka eminye imiphefu­ mulo eminingi. Uma siqedana sodwa, kukhona abajabulayo abazikhohlisa ngokuthi siyobula­ lana size siphele. Nanxa singacheme naqembu lezepolitiki, sibona sengathi izethembiso eziningi esizizwayo kubaholi abehlukene, zikhomba ukuthi kuningi okuhle okwenziwa nguhulumeni ophethe. Siyaxakeka ukuthi uma kukho­ na abathi uhulumeni akangalokhu ekhuluma ngeminyaka engama­ 20 edlule, uzoyekelani ukukhu­ luma ngezinto ezinhle azenzile ngoba ingwe idla ngamabala. Nabo laba abaphikisayo bathem­ bisa ukwenza okuningi osekwenzi­ we nokusenziwa yilo hulumeni ophethe. Asisho ukuthi uhulumeni akanawo amaphutha. Umngani wami uNyikinyibhoxo uyaye athi akakazealiboneisokaelingenasici.


65

139 99

White Star Maize Meal 25kg

12 99

99

Knorrox Soup assorted 400g

Sasko Cake Flour 10kg

FREE White Star Quick 2.5kg worth 24.99

72 99

55 99

White Star Maize Meal 10kg

FREE White Star Quick 1kg worth 9.99

Helios Cooking Oil 5litres

89 99

4FOR 20

Huletts White Sugar 10kg

00

As Good Baked Beans 410g

16 99

Rajah Curry Powder 200g

12 99 52 99

Ace Maize Meal 10kg

All Joy Tomato Sauce 750ml

52 99 17 99 Parmalat Everfresh Milk 6x1litre

12 99

Coca-Cola 2litres

12 99

Bakers Romany / Choc-kits 200g

23 99

16 99

Liqui Fruit Juice assorted 2litres

72 99

23 99

Spekko Americano Rice 10kg

Stork Country Spread 1kg tub

Clover Tropika Juice Blend 2litre

Bokomo Weet-Bix 450g

34 99

2FOR 30 00

Rama Original 500g brick

I&J Beefers Burgers 800g

39 99

Rainbow / Goldi Mixed Portions 2kg

WHILE STOCKS LAST

34 99

Omo Washing Powder 2kg

14 99

Carlton Roller Towels 3s

29 99

I&J Fish Fingers 600g

26 99

As Good Eggs 2.5 doz

Valid from 5/3 - 12/3/2014 | TRADING HOURS: Mon - Sat : 7am - 18:30 Sun: 8am - 17:00 | 157 RETIEF ST. PIETERMARITZBURG


March 6, 2014

CLASSIFIEDS

16

edendale

ECHO

PLACE AN ADVERT BY CONTACTING OUR CLASSIFIEDS TEAM: Phone:033 355 1333 Email:classads@witness.co.za Fax:033 355 1177

LUTHULI

MTHWALO

SIPHO ANTONY

1981-02-01-2014-02-27

Lungile Elizabeth

1959/7/14-2014/2/28

classifieds

ECHO MBAMBO

MAGAXANE

Nathaniel

Joseph Mhlupheki

1941/9/22-2014/3/3

1953/05/06-2014/02/26

MKHIZE

MOFOKENG

1953/12/20-2014/3/2

1990/4/16-2014/3/03

Hlangabeza Mathews

Sanele

A CLASS ABOVE THE REST ALL SIGNS POINT TO

Cl assifieds Obengowase 3 John Welch Road, Grange. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseThembeni. Ngemva kwenkozo ezoba seSt Vincent Pelham ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Mpumuza Mvubukazi area. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseKhaya. Ngemva kwenkonzo ezoba seKhaya ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase 26 Haynes Road, Bisley. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Thembeni, ngemva kwenkozo ezoba se Apostolic Faith Mission, Richmond Road, ngo 9 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Unit 14 Imbali. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseMountain Rise Ngemvakwenkonzo ezoba sekhaya ngo9 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

MAPHUMULO

NDLOVU

1953/05/01-2014/03/02

1966/06/16-2014/02/25

Phikeleli Johannes

Vusumuzi

ObengowaKwaPata Zwelisha area. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseMountain Rise, ngemvakwenkonzo ezoba se Bethel Church, Unit J, Imbali ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

NGCOBO

ZACHARIAH

1923/07/14-2014/02/27

PHONE

Obengowase Donnybrook Bulwer. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseKhaya. Ngemvakwenkonzo ezoba seKhaya ngo 10 ekuseni KHAYELIHLEs

551333 033 355 1333 AND

ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

PLACE YOUR

NKOSI

BOY SAMUEL

ADVERT

1940/02/20-2014/02/28

AMATSHE AMATHUNA

WE USE ONLY SABS APPROVED TOMBSTONES! QUALITY AND SERVICE GUARANTEED!!

YOU DESERVE ONLY THE BEST

152

LANGALIBALELE STREET (LONGMARKET STREET) PMB, 033 345 1430

IN

Obengowase 27 Pikkewyn Road, Eastwood. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkozo ezoba seEastwood sport ground ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

SIBIYA FUNERAL SERVICES

Obengowase Phase 2 France. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseMountain Rise Ngemvakwenkonzo ezoba sekhaya ngo9 ekuseni KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Dambuza. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseMountain Rise, ngemva kwenkozo ezoba seAssemblies of God ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Nhlazatshe Area. Uzofihlwa ngoLwesihlanu emathuneni aseMountain Rise, ngemva kwenkozo ezoba sekhaya ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

in

THE ECHO

Classifieds TODAY!

WOZA UZOZIZWELA EMAHHOVISI AKWA SIBIYA FUNERAL. SITHOLAKALA PMB - KU 413 BOOM STREET, WARTBURG, DALTON NASE GREYTOWN FONELA: UHLENGIWE MEMELA NOMA UZODWA NDEBELE KU: 033 345 2385 / 033 503 1956 / 072 700 1800

UMASINGCWABISANE WETHU AWUYIKHETHI IMINYAKA NEZIBONGO, UBA YILUNGA EMVA KWEZINYANGA EZINTATHU UMA UYILUNGA ELISHA, KEPHA UMA UVELA KOMUNYA UMASINGCWABISANE KADE UKHOKHA KAHLE UBA YILUNGA NGALESO SIKHATHI. UMA UHLALA EDOLOBHENI UZONGCATSHELWA KHONA UTHOLA U R1 000,00 SIKUTHENGELA UMGODI, IBHASI KANYE NEGROCERIES. UMA UHLALA EZINDAWENI ZASEMAKHAYA UNGCWABA KHONA UTHOLA UR2 000,00 KANYE NE GROCERIES. UHLELO 1. COFFIN

UHLELO LWE CASKET

Ukhokha R140 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: Coffin, R1 000, Hears, cross, gown, itende lasekhaya, itafula, izituli, kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

Ukhokha R180 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: Half view Casket, R1 000, Hears, cross, gown, itende lasekhaya, umgodi (if town), indleko zaDokotela itafula, izituli, itende lasemathuneni, umshini, amadlelo aluhlaza kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

SINOHLELO LOBUNAZARETHA

Hlengiwe Memela, Zodwa Ndebele

Ukhokha R160 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: sikunika uhlaka lwe Casket olwehla ngomshini, R1 000, Hears, gown, cross, itende lasekhaya, itende lasemathuneni, itafula, izituli, indleko zikaDokotela siyakukhokhela thina, kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

QHAPHELA SIYAKU DILIVELA UMZIMBA NASE EASTERN CAPE, QHASHA SNACK, MATATIEL. FUTHI SIYAKULANDELA UMZIMBA NASE GOLI (JOHANNESBURG)


Public Notice

REF: SPDA 104

In terms of Item 6 of Schedule 1 of the KwaZulu-Natal Planning Development Act No. 6 of 2008, notice is hereby given for the subdivision of land, as follows: Proposed Subdivision: Lease Portion 18 of the Farm Zwartkop No. 4669 (Ingonyama Trust Land) Kwamncane Location and Zoning [Ward 8] Councillor: Mr B.B. Ngcobo A copy of the application and accompanying documents are open for inspection between 08h00 and 16h00 weekdays, in the offices of the Manager: Development Management and Forward Planning, Planning Reception 5th Floor, Prof. Nyembezi Building, The Msunduzi Municipality, 341 Church Street, Pietermaritzburg. Any person who has sufficient interest in the application may lodge comments thereto not later than the close of business on the 11 April 2014; with Mr N. Khoali, Manager: Development Management and Forward Planning of The Msunduzi Municipality, by post to; PO Box 1393, Pietermaritzburg 3200, or by hand-delivery to the abovementioned physical address. Please be advised that failure to lodge or forward comments in response to this notice shall disqualify a person from further participation in the process. Enquiries: Ms Z.I. Shinga 033 392 2180

classifieds

March 6, 2014

ECHO

ISAZISO SOMPHAKATHI

Ngokwesivumelwano SesiGaba sesithupha (6) Sohlelo lokuqala Somthetho Ophasisiwe Nombolo 6 ka 2008. Wohlelo lokuthuthukiswa nokuhlela KwaZulu-Natal: Isaziso sikhishelwe ukuba kwaziswe ngokuklanywa komhiaba: Isicelo sokuklama: Ilizi Ingxenye 18 Yefamu Zwartkop No. 4669 (Inginyama Trust Land) Kwamncane Location Nokuzona [Ward 8] Councillor: Mr B.B. Ngcobo Ikhophi yesicelo nosomqulu ohambisana nakho kuyatholakala ukuba kuhlolwe kusukela ngehora lika 08h00 kuya ku-16h00 phakathi nesonto, ehhovisini leMenenja: Emnyangweni wezokuphathwa kwentuthuko kanye nokuhlelwa ehhovisini lokwamukelwa, kwisitezi sesihianu (5th Floor) Kwisakhiwo esibizwa ngokuthi: Pro. Nyembezi Building, uMasipala wase Msunduzi, 341 Church Street, Pietermaritzburg. Noma ngubani onentshisekelo mayelana nalesiphakamiso angafaka isikhalazo noma alethe isethulo ngaphambi kokuvala kosuku lokusebenza 11 April 2014; ku Mnu N Khoali, iMenenja: Emnyangweni wezokuphatha kanye nokuthuthukiswa nokuhlelwa ku Masipala waseMsunduzi, ngokuthumela ngeposi; ku- PO Box 1393, Pietermaritzburg 3200 noma ayilethe yena uqobo kwikheli elinikeziwe ngenhla. Uyaziswa ukuthi uma wehluleka ukufaka isikhalazo noma umbono mayelana nalesi saziso kuyobe sekukukhipha ohielweni lokuzibandakanya mayelana naloludaba. Imininingwane yemibuzo ungayithola ku- Ms Z.I. Shinga kwinombolo yaseHhovisi 033 392 2180.

44

Loans and Investments

BLACKLISTED welcome. R100 000. Santosh 084 623 2294. WANT to loose weight? Contact Herbalife Independent Distributor Mandla at 082 928 3634

144 Houses for Sale HOUSE and Rondavel on a large plot for sale in Mpolweni R150 000 neg. Call 083 567 7067. IKHAYA PROPERTIES IMBALI UNIT J: 3 bed r o o m s R470 000. IMBALI UNIT 13: 4 bedrooms R530 000. IMBALI UNIT 2: 3 bed r o o m s R465 000. IMBALI UNIT 1: 3 bedroom s. R490 000. PANORAMA: 3 bedrooms R570 000. Call: 076 063 3196 / 072 624 31278. NGITHENGA izindlu ngokheshi. Ezingaphansi kuka R140 000. 072 463 1630. THORNVILLE: New sites. 4 bedrooms and one garage. 078 996 3541 / 078 342 5490.

VACANCY REGIONAL SALES MANAGER Media24 KZN Local News is looking to appoint a Regional Sales Manager for the local newspaper division. The main purpose of the role is to manage the performance of the sales function for KZN in line with the operating plan in order to maximize sales and expand market share. The position is based in Durban and will report to the General Manager: KwaZulu-Natal. Key Responsibilities: • Translate sales strategies onto operational plans for the region in order to drive sales • Canvas and develop new business opportunities and initiate new sales concepts • Analyse and report on sales opportunities and achievements, and identify further opportunities • Motivate, manage and develop a team of sales representatives to ensure they achieve pre-determined targets for the region • Build strategic relationships with clients and other internal and external stakeholders Skills and Competencies: • Excellent communication and presentation skills • Relationship building skills • Good analytical and numerical abilities • Innovative and pro-active • Ability to motivate, inspire and manage sales staff Qualifications: • Grade 12/matric certificate • A relevant sales/marketing qualification Experience: • At least 5 years proven sales experience • Experience in the newspaper industry, supervisory/management experience (advantageous) In exchange for the successful candidate’s services, the company offers a competitive remuneration package. Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups. Interested persons can send their application to hr@witness.co.za or fax 086 533 4105 clearly indicating the post being applied for. Closing date for applications is 7th March 2014. If no feedback has been received by 21st March 2014, please accept your application as unsuccessful. The company reserves the right not to fill the position.

189 Public Notices

G R E E N D O O R ENVIRONMENTAL I S A Z I S O S E E N V I R O N M E N TA L IMPACT ASSESSMENT PROCESS Abaceli: uMunisipala WaseMngeni EIA No: DC22/0005/2012 Isaziso sikhishwe ngapansi kwesimiselo 54, ye­EIA 2010, ngaphansi kewsigaba 24 (5) se NEMA (Act No. 107 of 1998), solotshwa ezazisweni zahulumeni No. R 543 of 2010: I Draft yeReport Esishintshiwe sesipakamiso sokwaka izindlu sokuhlala kwizinxenye 26 no 53 wepulazi Drifontien No.952, e M e r r i va l e , e Kw a z u l u ­ Natali,sesihanjiswe kubona boke ababhalisiwe kwi I&APs. Amaphepha achaza ngalokhu ayatholakala e Howick Public Library. Abantu abafisa ukubhalisa ngengabantu abathintekile noma abazothinteka ngenxa yalesiphakamiso bayacelwa ukuba bazise uRoxanne van Rooyen wakwaGreen Door Environmental, Block H, Quarry Office Park, 400 Old Howick Road, Hilton, ku P.O. Box 11, eHilton, 3245. Ucingo: 033 343 4176, Isikhahlamezi: 033 343 4201, I e­mail: roxanne@greendoorgroup.c o.za, ngaphambili kwamhlaka 25 March 2014. GREEN DOOR ENVIRONMENTAL ISAZISO SEENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS Isaziso sikhishwe ukulandela i m i g o m o 5 4 y e Environmental Impact Assessment (EIA) 2010, ngaphansi kwa 24(5), 24M kanye 44 we National Environmental Management Act (Act 107 of 1998); Isaziso sahulumeni No. R543 of 2010, ngenhloso yokwenza lemisebenzi elandelayo: AbaseSamaria Safaris basungula ukwakha i­ Aero Estate kwezingxenye 52, 181, 185, 195, 369, kanye no 372, zepulazi Vaalkop and Dadelfontein No. 885, ngase Camperdown, eKwaZulu­ Natali. I n t u t h u ko i h l a n g a n i s a imisebenzi ehlukene esohlwini lezaziso zikahulumeni No. 544 kanye No. 546 we NEMA. Abantu abafisa ukubhalisa njengebathintekile bangathintana: no Roxanne van Rooyen of Green Door Environmental, P O Box 11, Hilton, 3245. Tel: 033 343 4176, Fax 033 343 4201, E­ m a i l : roxanne@greendoorgroup.c o.za. Uma kukhona omaziyo ofisa ukuzibandakanya kodwa ebe ekhubazekile ungathumela imininingwane yakhe ku Green Door Environmental. Ukufakwa ohlwini labathintekile, qinisekisa ukuthi I mininingwane yakho iyafika kulomuntu obhalwe ngenhla zingakapheli izinsuku ezingu 14 sikhishiwe lesaziso. LET ME GIVE YOU GOOD REASONS FOR ADVERTISING IN THE

3

ECHO

Classifieds

1.

IT'S CHEAP!

2.

IT'S SO EASY TO PLACE!

ECHO sells

ECHO tells use ECHO advertising for effective results Phone 033 355 1111

THE ECHO

3.

IT WORKS!

PHONE 355 1333 NOW!

edendale

ECHO

CLASSIFIEDS

17

PLACE AN ADVERTBY CONTACTING OUR CLASSIFIEDS TEAM: Phone:033 355 1333 Email:classads@witness.co.za Fax:033 355 1177

10 IS A SMALL

MSUNDUZI MUNICIPALITY PUBLIC NOTICE

CALLING FOR COMMENT AND RECOMMENDATIONS ON THE MSUNDUZI INFORMAL ECONOMY POLICY Notice is hereby given in terms of the KwaZulu-Natal Informal Economy Policy of 2011and the Msunduzi Municipality Policy Development Procedure (5.5) is open for public inspection at the Msunduzi Municipality Municipal Offices or at website www.msunduzi.gov.za from 06/03/2014 to 26/03/2014.

NUMBER THAT CAN MAKE A

BIG

DIFFERENCE!

Please consider the positive impact you can make by donating to

COMMUNITY CHEST

An invitation is hereby made in terms of the policy that any person who so desires should provide comment and recommendations with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the Draft Msunduzi Informal Economy Policy within the abovementioned period. Copies of the Policy is obtainable at the following address: 341 Church Street, Professor Nyembezi Centre, Economic Development Unit, 9th Floor or www.msunduzi.gov.za Comments and recommendations must be returned to the following address: 341 Church Street, Professor Nyembezi Centre, Economic Development Unit, 9th Floor by 16h00 on the 10th of March 2014.

up to 10% of your profit from the items you’re selling http://www.community chest.org.za/ Tel: 033 394 1031 100% donated is 100% distributed

SMS CHEST to 40838 to donate R20

For enquiries please contact the Economic Development Unit on 033 392 2144 Mr Mxolisi A. Nkosi Municipal Manager

CAN’T FIND WHAT YOU’RE LOOKING FOR? Try searching on www.olx.co.za


LEISURE

18

March 6, 2014

edendale

ECHO

Kwaito duo want to take the industry by storm NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za

A

LOCAL kwaito duo is hoping to take kwaito music to another level, having recently released an album entitled ‘Chillas Hardcore’. Sandile Mtolo from Hopewell and Sthembiso Nkosi from Northdale have been singing for the past four years, but only recently released their first album. The album, which talks about love, has 13 tracks and fuses kwaito, hip hop, club house and poetry. “This album does not have a specific target market. It is for anyone who loves to have some fun. It is for anyone who believes in love because we all need love. We are trying to change that image about kwaito artists, as they are often portrayed as aggressive and unloving. “We want to encourage people to love one another. We have also collaborated with some well-known artists such as ‘Intombi kaJehova’ and Botsotso Mahlaba,” said Nkosi. Nkosi said that this is the first of many albums to follow, as they are hoping to take the world by storm through their music.

PHOTO:SUPPLIED

Sthembiso Nkosi and Sandile Mtolo, who recently released a kwaito album titled Chillas Hardcore

MY ECHO SOAPIES GENERATIONS NICHOLAS goes out of his way to woo his ex. Things go from bad to worse for Ru­ by.MJpanicswhenAkhonaresolvestoget to the truth. Pearl gets a lead on the story she’s after. Will gets hold of pills and booze and offers some to Senzo. Turned on Nicholas says no to sex. Ngamla snaps at Priska when she pushes for more mon­ ey. Queen’s curiosity backfires on her. Xolani offers to look after Sompisi for one night. Dineo frantically tries to locate her grandfather. Jason reveals things aren’t goingtoowellattherehabcentre.Akhona is shocked by what Kimberley’s phone records reveal. Ruby is unaware when a patron takes a misleading photo of her. MJ agrees to a rematch with Dirty Harry. Dr Jacobson is rattled when he gets threatened. ISIDINGO UNAWARE of the truth, Bradley throwshimselffullyintothesearchforthe elusive criminal who raped Charlie. Katle­ go delivers a telling blow to Jefferson on the day he’s scheduled to leave for Ghana. Winners emerge at last in the battle to make the perfect bunny chow. Bradley’s desire to protect Charlie threatens to destroy everything. Rajesh surprises Priya with a life­changing re­ quest. Lerato’s preparations for her Lean­ er’s License exam are less than ideal. Barker begins to speculate about a connection between Cherel and the mys­ terious disappearance of Quinton De Groot. Rajesh Kumar dreams of happy families. Lerato’s success does not im­ prove her love life. Charlie finds the net closing in on her and she makes a last ditch attempt to get free. Priya struggles with Rajesh’s seem­ ing obsession about having another child. Agnes takes Lerato for her first driving les­ son. Charlie feels the noose slowly descending over her head as her father, intentonjustice,launchesahuntforQuin­ ton.AbroodyRajeshgivesashockedPriya an ultimatum. Zeb’s rough­shod driver­ training methods lead to a fall out in the family. MUVHANGO THANDAZA gives up hope of ever get­ ting back together with Ranthumeng. Teboho tries to convince Mulalo to leave Thathe. Nandi fears for Lerumo’s safety now that he is married to Khomotjo. Albert is scheming to take the 40% share from the Mojalefa’s. Mampho tells Ran­ thumeng to marry Matshidiso. Teboho convinces Mulalo to let her get a job. Albert has a plan to get rid of the Mojale­ fas, but he won’t tell anyone what it is. Everyone is hoping that Azwindini will get a suspended sentence. Ranthumeng has decided which woman he wants to be

with. The family and Azwindini brace themselves for Azwindini’s sentencing. Thandaza isn’t going to take Ranthu­ meng’s choice of Matshidiso lying down. Why do the police come after Lerumo and Khomotjo? SCANDAL SCELO finds a way to raise the money for the soccer camp which he knows would anger his father. Mlungisi kicks Scelo out of the house, with unexpected consequences. Will Stephen accept Donna’s attempt to win his favour? Quinton catches Gloria red­handed? Scelo takes refuge at the Khumalos, but in trying to address the situation, will Mlungisi make matters worse? Stephen’s contract is cancelled by Daniel, and it is left to Mangi to challenge his father. Gloria is caught in the act by Mmadika, but will she be able to talk her way out of trouble? JustwhenitlooksliketheNgemasmay be reunited, some shocking news threat­ ens to change the family forever. Palesa reconnects with Mangi, and Daniel realis­ es he may bear responsibility for Mangi’s recent misfortunes. Gloria gets Mmadika off her trail before turning her attention to a new scheme. RHYTHM CITY SIFISO allows Tsetse Fly to take advantage of the house and throw a par­ ty. Lerato ditches Bash and institutes her own plan for Fausto, with disastrous con­ sequences. Bash and Lerato have to deal with the dead body. Sifiso tries to fix the damage caused by Tsetse Fly’s friends. Mamokete is hav­ ing doubts about her victory over Sis Bee. Mamokete opens up about her regrets of not having matriculated. Miles is disap­ pointed at Sifiso for lying to him about Tsetse Fly. Bash and Lerato speculate about what could have happened to Fausto’s body. Bash suggests to Lerato that they should return Fausto’s phone to the pri­ vate investigator and collect the reward. Sifiso is not totally thrilled when Tsetse Fly moves in with them. Lucilla offers Gail a fantastic opportunity to be an MC at a luxurious wedding, but she can’t find anyone to look after Quinton. Davidisdesperatetospendsome time with his son. Tsetse Fly contin­ ues to charm his way into Redemption. Bash and Lerato takeonestepclosertopickingup some cash in exchange for the phone. DAYS OF OUR LIVES A SOCIAL worker arrives and tells Chloe and Philip thatParkerisbeingputinto protective custody. Philip

Get your local news online...

...and become a Citizen Journalist www.echoedendale.co.za

asks Daniel to take Parker overnight but he initially refuses until Jennifer jumps in to help. Impostor Rafe suggests to Stefano that he cheat on Sami. Stephanie tells Sami that the hug felt more than friendly. Taylor and Brady drink their troubles away. Melanie loses the ba­ by. Hope contemplates what to do with her life. Chloe signs papers to put Philip’s name on Parker’s birth certificate. Maggie tries to talk Nathan out of pursuing Mela­ nie. Sami tries to surprise impostor Rafe with a MRI. Abby doesn’t make the best first impression on Chad. Melanie tells Philip that she cannot be with him. Nathan defends Melanie when Steph­ anie verbally attacks her not knowing about the miscarriage. Stefano goes against E.J. and injects Rafe with a drug that will erase his memories. THE BOLD AND THE BEAUTIFUL MAYA has false hope when Dayzee calls to meet with her regarding the situation between them. Fearingthatthe longer the secret is kept, the more trouble it will cause, Taylor attempts to per­ suade

Steffy into telling Liam about her preg­ nancy. Love is in the air as Marcus and Dayzee spend their very first Valentine’s Day as a family. Bill and Katie’s attempted romantic evening is derailed by their parental duties. Dayzee worries that her situation with Maya may open up a larger can of worms about her past that could lead to further legal trouble. Brooke recruits help from an old friend to assist in surprising Hope and Liam with something that will ensure their future together. With the help of Madison and Father Fontana, Brooke prepares to surprise Li­ am and Hope with an impromptu wed­ ding. Hope shoots Oliver down when he opens up to her about the feelings that he still has for her. Taylor accompanies Steffy to her very first appointment with the obstetrician.

Leeanda Reddy plays Priya in Isidingo. PHOTO: SUPPLIED


Addressing problems of corruption and work ethic TALKING FOOTBALL

THABO DLADLA FOOTBALL leaders need to take action in addressing issues of violence and brutality in football. A few weeks back, I saw a

referee being assaulted during the SAB league match. A number of referees have been assaulted during matches and yet no one has been prosecuted. It seems that they have accepted this as a normal practice. The sooner people are taken to criminal courts the better. Safa also need to pay more attention to therecruitment,trainingandremunera­ tion of the men in black. The majority of guys seem to be earning their living from officiating in football matches. This is also

a reason why sometimes a referee will offi­ ciate alone in a football match as the whole amount is then not shared between the three officials. Issues of unemployment, poverty, and pure greed in some cases, lead a few of our match officials to accept bribes. I think this is not only a football problem. We have become a very corrupt society. People want to make lots of money without hav­ ing to work hard. Clubs make it possible for the corrupt referees to thrive. Ifwefailtoaddressproblemsofcorrup­

Young Natalians hold PMB flag high in South African Indoor Football Association

tion and poor work ethic, South African football will continue to struggle. We need to do correct things at individual level. Football needs to grow and move away from traditional ways of operations. I find it abnormal that with all the latest tech­ nology, football associations are poor in communication with their members. Service delivery is the buzz word in South Africa. Sometimes, it looks like we do not understand that we owe our bread to clubs and players. Elected officials and associations’, or clubs’ employees, tend to

March 6, 2014

edendale

ECHO

SPORT

19

think that they are doing people favours. Let us show some maturity and give the service that we can be happy with. The success of football in our country is dependent on the work of local football association and districts. It will be impossible for Danny Jordan to achieve Safa’s vision if people at lower levels do not act responsible. Unzima lo mthwalo!

Dambuza residents battle it out in sports and games

The Natalians’ coach Gregory Nair said this week, his side is left with two games, one away and the other one at home, to round off the current season. PHOTO: JERRY BARNES

O

NE of the oldest local teams during the old Maritzburg Football Association days, Young Natalians are trying very hard to keep the ‘good old days’ legacy alive. The Natalians are currently campaigning in thenewSouthAfricanIndoorFootballAssociation (Saifa), popularly known as Futsal around the globe. They are also one of the local sides holding the Pietermaritzburg flag aloft in the association under Safa. BesidestheYoungNatalians,theotheroutfit campaigning in the Saifa is Maritzburg Hotspurs. Young Natalians’ coach, Gregory Nair, said this week his side is left with two games, one away and the other one at home, to round off the current season. “We are going to play eThekwini City in Durban and Spurs at home. Our clash against

Spurs is obviously a PMB derby and is expected to be a crowd puller,” said Nair. The Young Natalians coach is confident of finishing off in the top four. Nair also feels the country’s indoor football is likely to grow and become popular, adding that the private sector or other partners are needed. “Futsal is very big around the world, but unfortunately around South Africa, we are at the moment overlooked.Safa, via the 2010 LegacyFund,werethefirstonestoleadtheway, butthefactisthatacoupleofsponsorsareneeded to sustain the league and possibly pay the players one day,” said Nair. Some of the household names playing for Young Natalians are the likes of Trevino Pillay, Simphiwe Mgedeza (both national players), Thobani Buthelezi and Joel Dlamini. –JERRY BARNES

Umgungundlovu schools sports day

PHOTO: JERRY BARNES

Umgungundlovu schools held their athletics sports day last Friday at Sax Young Track Field in Alexander Park. Boys in the U19 age group are seen vying for honours during the 800m event.

THE KZN Department of Sport and Recrea­ tion, and Dambuza Councillor Mtuza Mkhize, last Satur­ day hosted a sports hub in Dambuza where various codes of sport and indiginous games were played. Defending against shooter Mbali Mbhele (R) is Nondumiso Sosibo during the games. PHOTO: JERRY BARNES

Seziqalile ukuzilolonga izintokazi zamaProteas IQEMBUlezintokazi laseMzansilebholalomnqakiswano (netball) elidume ngeSpar National Team noma amaProteas seliqalile ukuzilungiselela imidlalo ezoba phesheya kwezilwandle khona maduze. Leli qembu elixhaswe yile nxanxathela yezitoloegcweleizwelonkelihlanganeleePotchefsroom ukuze lizilungiselele ngokwanele futhi lingaphazamiseki. Ngokusho kwabaphathi, kuhle ukuqala kusakhanya ukuziqeqesha ukuze luthi lufika usuku izinto zibe sezimi ngomumo. Ngokuma kwezinto noma izinhlelo zaleli qembu, izinsuku nemidlalo enzima kulo nyaka izoba ngoJuly eGlasgow lapho kuyobe kubanjelwe imidlalo eyaziwa ngelamaCommonwealth Games. Amagalelo aleli qembu aqala ukubonakala ngonyakaka-2010emidlalweniefanayoeyabe iseDelhi lapho eyaze yabonakala isesimweni sokubanga izindondo nezingwazi ezaziwayo. Ukulungiselela le midlalo amaSpar Proteas azothi shelele eDubai ngoApril lapho azobe edlala emqhudelwaneni weQuad Series. Kule midlalo kuyobe kukhona izingwazi ezishaya kwasani oluphambi kwazo njengo-England, Jamaica nomakhelwane iMalawi. Ongumqondisi wezokukhetha abadlali emaqenjini esizwe kwiNetball South Africa (NSA) uChristine du Preeze uthi leli kuyoba yithuba eliyimvela kancane lokuzilolonga

kahle futhi bebe bedlala. “Phela ukuzwana amandla ngendlela ekhethekile lena. Kuyajabulisa futhi osaziwayo noma obhazabhaza balo mdlalo bazobe bekhona. “Sizokhumbula ukuthi iNgilandi ikleliswe noma ilele isithathu ngokuma kwamazwe omhlaba kulo mdlalo. Kanti iJamaica ilele isine bese kuthi omakhelwane iMalawi ilele isihlanu emhlabeni jikelele. “Thina sidinga ukukwazi ukushaya elinye lala maqembu, ikakhulukazi iMalawi ukuze sikwazi ukuba sethubeni lokubuya nezindondo,” kubeka uDu Preeze. Lesi sikhulu sithi kuyathokoziza futhi ukuthi amaSpar Proteas ake awashaya lamaqembu ngaphambilini. “Bayasazi, phela sake sabaxebula bonke eminyakeni embalwa edlule. Angisayikhulumi-ke eyeMalawi, sake sayidla kathathu kulandelana futhi nayo iyazi,”kusho lesikhulu ngeqholo. Njengamanje abadlali abaqeqeshwayo baqale bengu 35 emva kokuqokwa ngasekupheleni konyaka odlule kodwa basazohlungwa abanye baphelelwe yindawo. Umnqamulajuqu wezinsuku zokuhlunga leli qembu kunciphiswe nenani labadlali ikusasa ngoMarch 7 kuya ku-9. –JERRY BARNES


edendale ECHO

March 6, 2014

SPORT PAGE 20

454 CHURCH STREET e-mail: quikservshoes@telkomsa.net TEL: 033 394 9077 FAX: 0861 571 7596

WIDE SELECTION AVAILABLE GINO PAOLI

14 Colours to choose from • Kids’ and Youths’ Available

Black Available In-Store

• Black

29995

now

• Sizes: 6-10

Chiefs pip CAF visitors

7 March Black Aces v Platinum Stars at Mbombela stadium at 8 pm 8 March Free State Stars v Ajax Cape Town at Goble Park at 3:30 pm, Uni­ versity of Pretoria v Or­ lando Pirates at Mbombela stadium at 6 pm

PHOTO: GALLO IMAGES

captain Alje Schut, Cuthbert Malajila, Katlego Mashego and Khama Billiat, while Nhlopho Kekana was suspended. Some of the injured players are expected to go for a fitness test this week. Mosimane says their visit to Usuthu

E-TV Decoder

Free to air

PMB Multichoice, Top TV and Openview HD Accredited Installers!

DSTV R399

TVs WANTED DEAD OR ALIVE!! Tel 033 396 1475 • Shop 17, Polly Shortts Centre, Mkondeni Tel 033 342 3728 • Shop 1, 121 Peter Kerchhoff Street, PMB

lanath a l i H

Indawo yokulala nokuphumula, iphephile, Ihlanzekile Pietermaritzburg: 033 342 2510, 033 346 0361 Ladysmith: 084 322 2872 Dundee: 084 927 6486 Durban: 073 219 8813

RAZOR BUMP Solution

>> Wounded Mamelodi Sundowns look to vent their anger against Amazulu won’t be an easy one. “We need to be very strong mentally. Playing away in Durban against AmaZulu won’t be a walk in the park. Both teams are desperate for points for different reasons.”

We supply it, we fit it and we guarantee it!

ALARM – IMMOBILISER ANTI-HIJACK In store SPECIALS YOU CAN NOW PAY YOUR DSTV SUBS AT OUR STORE BY CREDIT OR DEBIT CARD ONLY

DSTV SPECIAL R599

SPECIAL DSTV HD PVR

R2 295

DECODER, DISH, INSTALLATION CONDITIONS APPLY MANY OTHER REMOTES AND CASINGS IN STOCK.

280 BOOM ST • TEL: 033 342 0016/18 Established 1975 • E&OE DELIAN MARIAN We supply it, we fit it and we guarantee it!

We supply it, we fit it and we guarantee it!

STEVE’S TV

9 March Moroka Swallows v Blo­ emfontein Celtic at Do­ bsonville stadium at 3:30 pm, AmaZulu v Mamelodi Sundowns at Moses Mabhida sta­ dium at 3:30 pm, Polokwane City v Bivest Wits 15:30 at Old Peter Mokaba stadium at 3:30 pm

Sundowns to tame AmaZulu We supply it, we fit it and we guarantee i t !

T

19995

Full list of fixtures

Bernard Parker of Kaizer Chiefs is chased by Liberty during the CAF Champions League match between Kaizer Chiefs and Liga Muculmana at Moses Mabhida stadium in Durban on Sunday. Amakhosi trounced the visitors by 4­0. Goals were scored by Knowledge Musona, Siphiwe Tshabala­ la, Mathew Rusike and Eric Matoho.

HE visitors on Sunday at 3pm at Moses Mabhida stadium, wounded Mamelodi Sundowns, might take out their steam and vent their anger on AmaZulu. The Pretoria based Brazilians recently lost two league games in a row. A fortnight ago, Sundowns lost to Orlando Pirates 1-0 and last weekend went down 3-1 against Bidvest Wits. Their recent results against the Milpark based outfit did not only disappoint, but clearly showed that the Pretoria side head coach Pitso Mosimane was still battling to find a winning combination. Sundowns followers watched in disbelief when Wits came from behind, from 1-0 down, to become winners. Mosimane blamed injuries for the defeat. “It’s obvious that they were missing the injured players. I am not making an excuse, because there are a lot of players in the team and we should have won the game. It simply means players that were given a chance to play failed to deliver,” said Mosimane. Sundowns are crippled by injuries to

FRANCO GEMELI

1995 50ml

Removes Razor Bumps & Pimples

Usuthu defender Marc Van Heerden said the visitors must be prepared to run for their money against the home side. –Jerry Barnes

405 CHURCH STREET PIETERMARITZBURG TEL: 033 345 4924

Sizes: 6-10 * Brick

Boot Sizes: 6-10

Sizes: 6-10 * Variety to view

NEW

R849,95

R599,95

R749,95 NEW Sizes: 6-10

Step On Air NEW

Come in and ask for advice on shoe care.

Sizes: 4-8

R199,95

R449,95

Pictures shown may differ from actual products in-store • While stocks last • E&OE

Echo edendale 6 maart 2014  

Echo edendale 6 maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you