Page 1

TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Bir trafik kazası hikayesi. Fidye

1


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Keyfimin kahyası, paşa gönlüm!

2


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Fedakarlık nedir? isim (feda:) Arapça fid¥¢ isim Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme İçten, samimi bir şekilde kendi istek ve arzularımızı sevdiğimiz bir kişi veya bir kardeşimiz için ikinci planda tutup, o kişinin ihtiyacı olanı vermek için harcadığımız çaba…Sevdiği birini veya bir kardeşini kendinden daha çok düşünmek, karşılık beklemeden kendinden bir şeyler vermek, insanın sahip olduğu, sevdiği, değer verdiği şeylerden hiç düşünmeden ve seve seve ferağat etmesi, kendi menfaatleriyle, inandığı değerler ya da sevdiği insanların menfaatleri arasında seçim yapması gerektiğinde kendi çıkarlarından vazgeçebilmesi, bu uğurda maddi manevi her türlü özveride bulunabilme… Mustafa Kaplan

3


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Fedakarlık nedir? isim (feda:) Arapça fid¥¢ isim Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme Nelerden feda edilir, ne feda edilmeli? Ali İmran 92. Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir. Zamandan, kazandıklarından, bedeninden, ilminden… Neyiniz varsa… Kim için feda edilir? Kendiniz, çocuklarınız, aileniz, komşunuz, mahalleniz, kardeşleriniz… Allah için. 4


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Nihai hedef kurtuluşsa… Nihai hedefimiz kurtuluş, ferahlama değil mi? Peki kurtuluşa giden yol yalnız yürünür mü? 3/104. Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Müfessirler, bu âyetin emri uyarınca, müslümanlar içinde, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir içtimaî kontrol müessesesinin bulunmasının farz-ı kifâye olduğunu belirtmişler; ancak, bu görevi üstlenen kişilerde, görevin iyi ve hakkaniyete uygun olarak yerine getirilmesini mümkün kılacak bazı şartların bulunması gerektiğine de işaret etmişlerdir. nisa 13 …Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur. En’âm 16 (Mekkî 55) O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.

5


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Her şey sizin için, size göre… Siz kimin içinsiniz? Başıboş mu yaratıldık? Kıyame 36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

6


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Kur’an’a göre İnsanın Yaratılış Amacı Kur’an’da “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 29. ayet.) buyrulmaktadır. Her şey insana ve onun amaçlarına hizmet için yaratılmıştır. Yine Kur’an’da yer alan; “Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz?”(Mü’minûn suresi, 115. ayet.) ayeti hayatın amaçsız ve boş olmadığını vurgulamaktadır. Dünya hayatı geçicidir ve insanlar, imtihan için yaratılmıştır. Bu konu ile ilgili Allah şöyle buyurmaktadır: ”O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.) 7


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Sosyal varlık olmak neyi gerektiriyor? Sosyal: Toplumla ilgili, toplumsal, içtimai Nasıl ki şahsiyet akliyet ise, cemaat de akıllı birlikteliktir. Sürüler bedenlerin toplamından, cemaat akılların toplamından oluşur. Sorumluluk… Kendine, ailene, topluma, Allah’a… Aile nedir, sülale nedir, komşu nedir, mahalle nedir? 8


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Mahalle baskısı nedir? En son kime nasıl müdahale ettiniz ve nasıl karşılık aldınız? Hikmetle müdahale etmek nedir? Fussilet 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.

9


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Emr-i bil maruf nehy-i anil münker… Maide 79. Onlar, işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür! Daha sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: «Hayır hayır!. Ya iyiliği emredip kötülükten alıkorsunuz, zalimin elinden tutup onu hakka karşı kesinlikle boyun eğdirir, kendisini hakkın sınırları içinde tutarsınız veya Allah önce kalplerinizi birbirinizinkine benzetir ve arkasından da İsrail oğulları gibi size de lanet eder.» — Ebu Davut, Tirmizî Ali İmran 104. Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tevbe 71. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir. Ali İmran 110. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Hud 116. Sizden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları) bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya! Fakat onlardan, kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır (bunlar görevlerini yaptılar). Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkâr idiler. Lokman 17. Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. 10


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Kutsal meslekler nelerdir? Mesaiden sonra ne yapıyor? Karşılığını almadan ne yapyıor? Yaptığı işin hakkını veriyor mu?

11


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Nankör kelimesi ve insan insan ilişkileri… İyilik bilmez… Karşılığını insandan beklemeyiz… Bakara 262 (Medenî 87) Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.

12


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Nesil çok bozulmuş… Kim yetiştirdi onları? Bozulmuş diyen, bozan olmasın sakın?

13


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Pasif iyinin aklı, iradesi ve vicdanı da pasiftir. Akıl, irade ve vicdan pasifse yok hükmündedir. Aklı olmayana deli derler. Aklı olup da kullanmayana akılsız derler. 14


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Pasif İyi, Aktif İyi, Kötü Pasif iyilerin göz ardı ettikleri bir gerçek var: İyiliğin pasif olduğu her yerde, kötülük kendiliğinden aktif hale geliyor. Bu, kötülüğün tabiatı icabıdır. Kötülük karanlık gibidir. Bizatihi var değildir. Aydınlığın yokluğu halidir. Soruyorum kendi kendime: İyilerin tümünün pasif olduğu bir dünyada, iyilik yaşar mıydı? Cevabım "asla" oluyor. Zira fıtrat iyi üzerine formatlanmıştır. Hazreti insan, en iyidir. En iyi bozulunca, en kötü olur. Yatan iyi olmak yetmez. Zira pasif iyi, iyi değildir. Her pasif iyi, aktif kötünün teşvikçisidir. En yaman çelişkilerden biri de, pasif iyilerin aktif kötülerden şikâyet etmesidir. Birileri çıkıp, onlara, "Sayenizde beyim" demeli. M.İ. 15


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

10 dakika feda et her gün. Yahut daha fazlasını… Sana ne kadarı yeter?

16


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Anne, fedakârlığın simgesidir. Toplumunuzun annesi olabilir misiniz?

17


TOPLUMSAL FEDAKÂRLIK

Allah’ım bizi, yük olanlardan değil yük alanlardan eyle! Amin.

18

Profile for alisemerci

Toplumsal Fedakarlik  

Konferans notları

Toplumsal Fedakarlik  

Konferans notları

Profile for edebya
Advertisement