Page 1

r v

,

f

\,

\

t:'j

i\

*

, i r ' .'r1.. . 1

\

."-lrl {

\*

ra

,iffi,;

rDs

I

!L-

I

D . r tn

f

L.

-A

l

a

\

q'*-.*OWP-$W'

rft

r''

r

I

o

t'

fr

o

G

\\

q,

o

o

\

e

\"

\

ts -ie\

c**

' --l \c\%. G"

N

O.

$

\ 1

\t\

G\


Allima Nafsaka al Khuthuth al Arabiyah  
Allima Nafsaka al Khuthuth al Arabiyah  

Buku yang ditulis Mahdy al Sayyid Mahmuud ini memuat 5 kaidah populer kaligrafi Arab; naskh, riq'ah, farisi, tsuluts, dan dewani.

Advertisement