__MAIN_TEXT__

Page 1

INDUSTRIFokus november 2016

MAGASIN OM INDUSTRI-, LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOMME

1.073 søger lige nu industriejendomme

Industrien vokser

Rekordstor mangel på lokaler Vil du investere i et ølbryggeri ?


INDHOLD: • Industrien vokser: Rekord stor mangel på lokaler • Viden om køberne og lejerne er afgørende • Se et udpluk af søgere i hele Danmark

4-5 6 7-11

• Skal vi sælge din ejendom?

12-13

• Investorenes fokus er rettet mod lager og industri

14-15

• Markedsinfo

16-17

• Investeringsejendomme i hele Danmark

18-19

• Fra ølbryggeri til fasionabel restaurant • Mere end 300 industriejendomme til salg/leje lige nu • Vil du have relevante industriejendomme tilsendt? • Landsdækkende samarbejde sikrede nyt liv til METRO

2

Side

20 21-37 25 38-39


ÉN MAND, ÉN VIRKSOMHED, MASSER AF LOKAL VIDEN Kære læser Kravene til bygninger for Dansk Industri undergår i disse år betydelige forandringer, men det gør kravene til de, der skal løse opgaven med at finde nye anvendelsesmuligheder for de fraflyttede ejendomme også. Det er grunden til, at vi inden for de sidste par år har etableret tværgående specialistteams med et mere indgående kendskab til vores industrikunders forskelligartede behov. Det øgede fokus er også årsagen til, at du her sidder med et spritnyt magasin om lager-, produktions- og industriejendomme i hele Danmark. HELE VEJEN RUNDT OM DIN INDUSTRIEJENDOM EDC Erhverv Poul Erik Bech er en af Danmarks største og mest landsdækkende erhvervsmæglervirksomheder. Samlet under ét navn, én mand, med én fælles retning og én fælles sag. Vores 16 lokale erhvervscentre i hele Danmark er dagligt i kontakt med rigtig mange virksomheder og investorer, der er på udkig efter lokaler og ejendomme. Centrene arbejder som én enhed ved at dele deres viden om de lokale markeder og aktuelle købere/lejere. På den måde er vi i stand til at hjælpe, uanset om du har behov for flere placeringer i Danmark, leder specifikt i et lokalt område eller ønsker hjælp til at finde en køber eller lejer til din industriejendom. INDUSTRIEJENDOMME UNDER FORANDRING Selv om efterspørgslen er stigende efter lager-, industri- og produktionsejendomme, så oplever mange, at det er en udfordring at finde en ny lejer eller køber til den fraflyttede ejendom. Med dette nummer af IndustriFokus vil vi gerne dele noget af den viden og erfaring, som vores specialister, gennem mange års arbejde, har oparbejdet, når det gælder transformering af industriejendomme fra et formål til et andet. Artiklerne omkring METRO-ejendommene, Thors Bryggeri samt Mille Food er gode eksempler på, hvordan nyt liv kan opstå i gamle bygninger, når der knyttes kontakter til nye ejere med andre indfaldsvinkler end de, der forlod bygningerne. Eksemplerne viser forhåbentligt også, at løsning af sådanne opgaver kræver mange forskellige kompetencer herunder også, at det er en stor styrke at spænde en landsdækkende erhvervsmægler for vognen, når der virkelig skal trækkes resultater i land. God læselyst - Poul Erik Bech

3


INDUSTRIEN VOKSER:

REKORDSTOR MANGEL PÅ LOKALER TIL LAGER OG PRODUKTION Den stigende efterspørgslen efter industriejendomme er et tegn på, at flere virksomheder igen ser det som en fordel at lægge produktionen i Danmark. For Mille Food var løsningen en nedlagt fabrik i Hundested, hvor der nu startes storstilet produktion af modermælkserstatning med Kina som primært marked.

Mængden af ledige lager-, logistik- og produktionslokaler på landsplan er på sit laveste niveau længe. De ejendomme, der udbydes, sælges hurtigt, viser en ny analyse foretaget af brancheorganisationen ejendomstorvet.dk (det tidligere oline. dk). Organisationen registrerede her i november en rekordlav ledig lagerkapacitet på blot 2,7 %. Ejendomstorvet.dk’s ledighedstal viser den positive udvikling, markedet er inde i. Selvom der fortsat står mange tomme industrilokaler ledige rundt om i landet, går det overordnet nedad på ledigheden. Indenfor det seneste år er tomgangen for lager- og produktionslokaler faldet med 451.000 kvm, svarende til et fald på 14 % det seneste år. Den lave tomgang er udtryk for to ting: Markedet for lager-, logistik-, og produktionsejendomme er eftertragtet, da det går rigtig godt for de danske industrivirksomheder. Efterspørgslen efter lager/produktionsejendomme i Danmark kan dog også forklares ved, at flere virksomheder ser en fordel at placere og bevare produktionen i Danmark.

4

Danmark er attraktiv For dansk-kinesiske Mille Foods skulle en tom fabrikshal i Hundested blive løsningen på virksomhedens vækstplaner. Mille Foods har produktionen i Danmark, fordi de kinesiske forbrugere i dag efterspørger højere produktkvalitet. ”Mange spørger os, hvorfor vi ikke lægger produktionen i Kina. Men grundprincippet er netop, at vores produkter er made in Denmark. Efter de senere års fødevareskandaler i Kina, er der en vis mistillid til kinesiske produkter blandt de kinesiske mødre,” forklarer Steve Wang, direktør i Mille Food. Mille Food sælger stort set hele sin produktion på det kinesiske marked, der ifølge direktør Steve Wang er næsten umætteligt efter modermælkserstatning af høj kvalitet. ”Det er planen at etablere en produktionsfabrik i to faser. Først en produktion af økologisk modermælkserstatning baseret på produkter, vi køber, dernæst vores helt egen produktionslinje baseret på råmælk fra gårde i Nordsjælland,” siger Steve Wang.


Steve Wang Direktør i Mille Food

Det tætte samarbejde med Nordsjællandske producenter og beliggenhed tæt ved en havn gjorde, at beliggenheden i Hundested er helt optimal for virksomheden. Men der var rift om ejendommen. ”Vi var heldige,” siger Steve Wang. ”I juni, på en erhvervsrejse til Kina, kom jeg i kontakt med folk med kendskab til bygningerne i Hundested, et sted jeg aldrig havde været før. Det viste sig at være det helt rigtige for os.”

For ejendommen i Hundesteds vedkommende meldte to andre interesserede købere sig samtidig som Mille Food. ”Den ene forsøgte at presse prisen. Den anden mente ikke, at sælgeren ville få solgt eller lejet ud. Mille Foods interesse blev forstærket af, at hele to rederier er begyndt at shippe ud fra Hundested Havn til Kina” siger Jacob Lunding fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland, der forestod salget til Mille Food.

Derefter gik det hurtigt. Mille Food gik i gang med ombygningen med det samme og forventer investeringer i nye produktionsanlæg for 150 mio. kr. frem til 2019. Før ejendommens 13.000 kvadratmeter kan tages i brug, til i første omgang pakkeanlæg for modermælkserstatning til det kinesiske marked, skal den ombygges for 15 mio. kr.

Han forventer yderligere pres på behovet for lignende ejendomme. ”Mit bud er, at vi inden for 2-3 måneder vil stå med endnu flere kunder til lagerplads i Hundested-Frederiksværk området, hvis vi havde noget at udbyde”, siger han. Og begrunder det med, at efterspørgslen gælder i hele landet:

Stigende efterspørgsel Eksempler som Mille Food kommer ikke bag på EDC Erhverv Poul Erik Bech. Landets største erhvervsmæglerkæde oplever en markant øget efterspørgsel på netop lager- og produktionsejendomme.

”Vi har en markant tilgang i vores køberkartotek af både brugere og investorer på jagt efter lager- og produktionsejendomme. En del af dem er virksomheder, der udvider og har brug for mere plads. Den anden er investorer med fokus på det højere afkast”, siger erhvervsmægler Jacob Lunding fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland.

55


Selv kort tids tomgang kan koste betragtelige beløb, så der kan være mange penge at spare

SE ET UDPLUK AF SØGERE FRA HELE LANDET PÅ DE NÆSTE SIDER STORT ONLINE KØBER-/LEJERKARTOTEK

VIDEN OM KØBERNE OG LEJERNE ER AFGØRENDE Trods bedre tider i ejendomsbranchen kan det stadig være svært at finde en køber eller lejer. Derfor spiller viden om markedet i dag en mere afgørende rolle end nogensinde før. Selv om det generelt går bedre i branchen, er ejendomsmarkedet på flere måder blevet mere komplekst med højere tomgang end før finanskrisen i en del geografiske områder. Det øger behovet for tæt, løbende dialog med mulige købere og lejere om deres ønsker. ”Vi har altid lagt vægt på at arbejde struktureret med købere og lejere, både i vores personlige, lokalt forankrede netværk - og på landsplan, fordi vi ved, hvor stor værdi det spiller for vores kunder. Et af de vigtigste værktøjer i den forbindelse er vores Køber-/ Lejerkartotek, som skaber værdi, fordi det giver overblik over efterspørgslen fra købere og lejere i hele Danmark,” siger Frank Jensen, regionsdirektør i EDC Erhverv Poul Erik Bech. Kartoteket rummer i dag oplysninger om mere 6.100 virksomheder, selvstændige og organisationer, som er på udkig efter lokaler – heraf er mere end 1000 ønsker alene på industri-, produktion- og lagerlokaler samt -ejendomme i hele Danmark.

6

RIGTIGE KUNDER BAGVED Ifølge Frank Jensen, er en unik ting ved EDC Erhverv kartoteket, at dataene, populært sagt, er til at stole på. ”En del af vores arbejde er at kontakte potentielle købere og lejere, når de har indtastet deres ønsker i kartoteket. Vi kontrollerer oplysningerne og kan ofte få præciseret behov og tidshorisont. Det udgør en værdifuld viden for begge parter i en handel eller lejeaftale – udbud og efterspørgsel kan matches hurtigt og mere målrettet,” fortæller Frank. LANDSDÆKKENDE ONLINE DATABASE Køber-/lejerkartoteket registrerer efterspørgslen over hele landet, og det opfatter Frank Jensen som en klar fordel. ”Langt de fleste udlejninger eller salg sker til nogen fra lokalområdet eller regionen, men i en tid med mærkbar tomgang er det værd at forbedre sine muligheder. Vi kan ofte skabe hurtig kontakt mellem udlejer og lejer og mellem sælger og køber til gavn for begge parter,” afslutter Frank.


K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

3.000-6.000 kvm på Vestegnen Transportvirksomhed søger 3.000-6.000 kvm på Vestegnen. Gerne med ca. 600-700 kvm kontor, 5 ramper og lofthøjde på ca. 5-7 m. Ønske nr.: 584023 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 Lagerejendom søges tæt ved motorvej 12.000 - 20.000 kvm lagerejendom søges i Avedøre, Glostrup, Roskilde, Hvidovre, Greve eller Tåstrup. Gerne tæt på motorvej. Ønske nr.: 871882 Kontakt: Helle Nielsen Ziersen 5858 8378

N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

2400 kvm kontor+lager nord for København Montagevirksomhed søger ca. 2.400 kvm der fordeler sig nogenlunde ligeligt på kontor og lager/ produktion. Lokalerne skal være beliggende i området nord for København. Ønske nr.: 888072 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8377 Kontor/værksted med udenomsareal Stilladsfirma søger lagerlokaler i Fredensborg og omegn. Ca. 100 kvm værksted, 100 kvm kontor og 2-3.000 kvm udendørs areal. Maks pris. kr. 7 mio. Ønske nr.: 922270 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Nyt domicil i Hillerød Kunde søger nyt domicil i Hillerød. Ønskes: Lager med min 5 meters højde med gode adgangsforhold. Ca 2000 kvm lager og 250 kvm kontor og mandskabsfaciliteter. Ønske nr.: 965669 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

Vestegnen eller Amager Produktionsvirksomhed søger ca. 2.000 kvm lager med min. 200 kvm kontor på Vest-egnen eller Amager - Meget gerne Avedøre Holme. Pris max. kr. 15 mio. Ønske nr.: 964551 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Lokaler i Nordsjælland Erhvervsvirksomhed søger nye lokaler i Nordsjælland. Kunden skal bruge m700-800 kvm lager- og kontorlokaler. De må gerne ligge i Stenløse, Hillerød og nord for København. Ønske nr.: 970791 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377

Lager i Storkøbenhavn International virksomhed søger ca. 650 kvm kontor, ca. 1.100 kvm lager samt 250 kvm udenomsareal. Maks. lejepris (alt inklusiv) kr. 1 mio. årligt. Ønske nr.: 972180 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Lokaler i et plan med portadgang Kunden søger 700-900 kvm produktion og 200300 kvm til kontor. Lokalene skal være i et plan med portadgang og ligge i en radius af ca. 25 km fra Hørsholm. Ønske nr.: 996097 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377

Produktionslokaler i Storkøbenhavn Fødevareproducent søger min. 300 - 500 kvm beliggende i Storkøbenhavn i en radius ca. 15 km fra Rådhuspladsen. Gerne min. 3 meter lofthøjde, portadgang, gulvafløb. Ønske nr.: 996264 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Lager i Hundested Kunde søger lager på mellem 800-2.000 kvm. Helst Hundested, alternativt Frederiksværk. Gerne over 4 meters lofthøjde og gode tilkørselsforhold. Ønske nr.: 1001813 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

5.000-7.000 kvm på Vestegnen Handelsfirma søger 500-1.000 kvm kontor og ca. 5.000 kvm lager på Vestegnen. Helst køb. Ønske nr.: 934588

Se flere 77


Ø

ØVRIGE SJÆLLAND 4000-4999

F

FYN

5000-5999

Kombineret bolig/erhverv Vognmand søger bolig m. garage/værksted samt plads til 10 lastvogne. Centralt beliggende i Greve/ Karslunde/Køge. Max pris kr. 4 mio. Ønske nr.: 851015 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8395

4000 kvm lager med storrumskontor For kunde søges 4.000 kvm lager med storrumskontorer på 1.000 kvm. Ejendommen skal ligge på grund med gode udvidelsesmuligheder. Gerne i Odense S eller SØ. Ønske nr. 989099 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8397

Op til 30.000 kvm grund Kunde søger mellem 8.000-30.000 kvm jord for etablering af stilladsvirksomhed. Grunden skal være placeret i eksempelvis Roskilde, Taastrup, Fløng eller Hedehusene. Ønske nr.: 903065 Kontakt: Arno Starup Werner 5858 8395

Produktionslokaler i Svendborg Produktionslokaler på min. 800 kvm med mindre administration i Svendborg søges. Lokalerne skal være af god kvalitet, ca. 4 m til loftet og som min. 1 port. Ønske nr.: 916603

Lagerhal i Roskilde eller omegn Kunde søger lagerhal på min. 1.200 kvm i Roskilde eller max 20 km. fra Roskilde. Gerne med grund over 10.000 kvm. Gerne en velbeliggende landejendom. Ønske nr.: 908013 Kontakt: Arno Starup Werner 5858 8395

Lagerlokaler fra Nyborg til Odense Transportvirksomhed søger lagerlokaler på strækningen mellem Nyborg og Odense. Det skal være rent lager og minimumshøjde på 5 meter i siderne. Maks årlig leje kr. 130.000. Ønske nr.: 922234 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

TEST, HVOR MANGE MATCH VI HAR TIL DIN INDUSTRIEJENDOM edc.dk/erhverv/match

Logistikejendom med administration Kunde søger lager på 4.000-6.000 kvm ved motorvej E20 - gerne Tietgenbyen. Derudover administration på ca. 700 kvm. Der skal være ramper og udearealer til tung trafik. Ønske nr. 940922 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8397

1.000 kvm i Ringsted Kunde med 2-4 medarbejdere søger værksted med plads til indendørs udstilling af biler, på min. 1.000 kvm beliggende i Ringsted. Pris max. kr. 5 mio. Ønske nr.: 956442 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8395

Produktion med tilhørende administration Produktionsejendom på min. 1.000 kvm med administration på 150 kvm søges. Ejendommen skal være beliggende i Odense kommune. Der er tale om lettere produktion. Ønske nr.: 916603 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Lager/Produktion i Næstved Kunde søger 400 kvm beliggende i Næstved til opbevaring og produktion. Der må gerne høre lidt beboelse med til ejendommen. Pris maks. kr. 4 mio. Ønske nr.: 973093 Kontakt: Jesper Karmark 5858 8380

Ejendom tæt på hovedindfaldsvejene Ejendom på ca. 3.200 kvm med 1.500 kvm kontor og 1.700 kvm produktion søges. Ejendommen skal være beliggende i Odense C eller tæt på hovedindfaldsvejene. Ønske nr. 980207 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8397

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 88


S

SYDJYLLAND 6000-7361

M

MIDTJYLLAND 7400-8990

Firmadomicil med tilhørende lagerfunktioner I Aabenraa eller Rødekro, tæt ved motorvejsnettet, søges domicilejendom med ca. 500 kvm administration og ca. 1.000-1.500 kvm lager med lofthøjde på 5-6 m. Ønske nr.: 641146 Kontakt: Wencke Sørensen 5858 8425

15.000 kvm i Randers Engroshandelsvirksomhed med 30 medarbejdere søger lager-/produktionsejendom på min. 15.000 kvm beliggende i Randers eller sydligere langs motorvej. Pris max. kr. 20 mio. Ønske nr.: 905376 Kontakt: Michael Møller Andersen 5858 8670

Værksted i Padborg eller omegn Lastvognsvirksomhed søger 1.000 - 1.500 kvm i Padborg eller indenfor en radius af 25 km. Gerne tæt ved motorvej E45. Værkstedet skal være godkendt med mindst 5 baner. Ønske nr.: 813690 Kontakt: Wencke Sørensen 5858 8425

Lager/Produktion ved indfaldsvej Engrosvirksomhed, der sælger fitnessudstyr, søger ca. 2.000 kvm primært lager/showroom ved indfaldsvej og med synlig beliggenhed. Ønske nr.: 941618

2.500 kvm i Trekantsområdet Engrosvirksomhed søger lager på ca. 2.000 kvm med ramper og porte. Gerne ca. 250 kvm showroom og 250 kvm kontor. Købspris max kr. 10 mio. Ønske nr.: 838223 Kontakt: Claus Fenger 5858 8423

Lagerlokaler i Brabrand på ca. 1.000 kvm. Engroshandelsvirksomhed beliggende i Aarhus V søger lager-/produktionslokaler på min. 600 kvm beliggende i Aarhus og omegn. Årlig leje max. kr. 450.000. Ønske nr.: 985984 Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

1.500-3.000 kvm lager i rampeniveau Handelsvirksomhed søger lagerlokaler i rampeniveau på min. 1.200-1.500 kvm samt mindre kontor i Kolding eller omegn. Gerne med kort afstand til motorvejsnet. Ønske nr.: 922404 Kontakt: John Wendel Vogt 5858 8399

Engrosvirksomhed søger lokaler i Aarhus Engrosvirksomhed søger lager-/produktionslokaler på min. 800 kvm beliggende i Brabrand. Årlig leje max. kr. 350.000. Ønske nr.: 992970

Lager med showroom i Varde/Esbjerg 1.300-1.400 kvm lager m/ showroom med gode tilkørselsforhold og gerne læsseramper søges. Billig kvm-leje prioriteres. Gerne længerevarende lejekontrakt. . Ønske nr.: 986739 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8398

Lager-/produktionsejendom på min. 800 kvm Kunde med 5-9 medarbejdere søger lager-/ produktionslokaler på min. 800 kvm beliggende i Aarhus kommune. Årlig leje max. kr. 450.000. Ønske nr.: 997788 Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

Produktionslokaler på min. 550 kvm Lokaler med 5 meters loftshøjde beliggende i Esbjerg N søges. Årlig leje max. kr. 350.000. Kontorplads til 5 medarbejdere. Der skal være mulighed for på-/aflæsning med lastbil. Ønske nr.: 990935 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8398

Nyt domicil i Risskov Håndværkervirksomhed søger nyt domicil med ca. 250 kvm kontor og 300 kvm lager med god loftshøjde. Har også behov for udendomsplads på ca. 2.500 kvm. Ønske nr.: 998453 Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

Se flere 99


N

1010

NORDJYLLAND 9000-9990

I

INVESTERING

Hele Danmark

1.000 kvm. i Aalborg Til hurtig overtagelse søges ca. 1.000 kvm med mulighed for udendørsareal og indhegning. Der skal være min. 5 m. lofthøjde og mulighed for udsugning og olieudskiller. Ønske nr.: 885734 Kontakt: Michael Stilling 5858 8449

Investeringsejendomme i Midtjylland Solid investor med base i Viborg søger investeringsejendomme i Midtjylland. Både bolig- og erhvervslejere har interesse. Ønske nr.: 664701

500 kvm i Aalborg (9000-9220) Firma søger nyt domicil i Aalborg med plads til ca. 10 mand samt adgang til lettere montage og lagerområde på ca. 200 -300 kvm. Skal være i god stand. Ønske nr. 1004073 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

Investeringsejendom i Nordjylland Kunde søger investeringsejendomme i Nordjylland. Kun erhverv. Fra kr. 1,5-5 mio. Ønske nr.: 999795

600-1.600 kvm i Aalborg Virksomhed søger, ifm. etablering i Aalborg, opvarmede lagerlokaler i Aalborg Kommune. Gerne 800-1.600 kvm, med god loftshøjde samt portadgang. Kontorfaciliteter ikke nødvendigt. nr. 977185 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8449

Investeringsejendomme i Nordsjælland Investeringsejendomme i Nordsjælland. Gerne lager-/produktionsejendomme med en eller flere lejere. Ønske nr.: 820332

Min. 500 kvm centralt i Aalborg Veletableret virksomhed søger, til hurtig overtagelse, min. 500 kvm til større køretøjer mm. Gerne udeareal på min. 200-300 kvm. Let adgang til mortorvejen er et must. Ønske nr.: 982148 Kontakt: Michael Stilling 5858 8449

Lager-/logistikejendom i Trekantsområdet Investeringejendom indenfor kontor, lager/logistik eller bolig søges i de største byer i området Aabenraa til Vejle. Gerne med udviklingspotentiale. Ønske nr.: 910113 Kontakt: John Wendel Vogt 5858 8399

Lager/Produktion tæt ved motorvej Kunde søger lager-/produktionsejendom på min. 800 kvm bestående af ca. 500 kvm lager og 300 kvm kontor beliggende i Aalborg tæt på motorvejstilkørsel. Pris max. kr. 6 mio. Ønske nr.: 985234 Kontakt: Mark Pedersen 5858 8449

Erhvervsejendomme i København Kunde søger investeringsejendomme på min. 500 kvm beliggende i Københavns- eller Frederiksberg kommune søges. Alle typer ejendomme har interesse. Pris max. kr. 100 mio. Ønske nr.: 924810 Kontakt: Michael Thodsen 5858 8378

1.000 kvm i Aalborg og omegn Kunde søger 1.000 kvm lager-/produktion med 6 meter frihøjde samt kran - eller mulighed for etablering heraf. Gerne tæt ved motorvej i Aalborg Nord/Aalborg Syd. Ønske nr. 1001914 Kontakt: Tom Dorf Kristensen 5858 8449

Udviklingsejendomme i større byer på Fyn Kapitalstærk investor søger større udviklingsejendomme på Fyn. Gerne i større byer som Svendborg og Odense - gerne erhverv til udvikling. Ønske nr.: 947167 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8670

Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8449

Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377


FANDT DU IKKE DET HELT RIGTIGE MATCH TIL DIN EJENDOM? Test selv hvor mange vi kender, der søger netop din industriejendom.

FIND DIN KØBER PÅ edc.dk/erhverv/match

GO

11


SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN EJENDOM? Når du skal sælge er det godt at vide, at du har valgt en mægler, der kender markedet og kunderne. Og det gør vi. Det er velsagtens også grunden til, at vi bare inden for de sidste 60 dage har hjulpet mere end 40 ejere af industriejendomme med at afsætte deres ejendomme.

Bestil en gratis salgsvurdering på edc.dk/industri

12

GO


NETOP SOLGT Herlev - Herlev Hvedgade 201B st.th Glostrup - Smedeland 24, lejelmål 3

Glostrup - Produktionsvej 22

København Ø - Gartnerivej 3A

Frederikssund - Smedetoften 4

Kgs. Lyngby - Maglebjergvej 5, st.

Hundested - Ullerup Skovvej 1

Græsted - Mesterbuen 2

Nyborg - Alsvej 6-8

Rudkøbing - Ellehaven 4D

Kolding - Gejlhavegaard 23

Kolding - Virkelyst 7A

Aabenraa - Næstmark 23

Gråsten - Sundsnæs 6A

Sønderborg - Sundsmarkvej 4

Esbjerg V - Glarmestervej 9D

Kolding - Fabriksvej 18

Esbjerg -Gammelby Ringvej 11

Vejle - Sadelmagervej 27

Esbjerg V - Smedevej 6

Tilst - Blomstervej 44

Støvring - Mercurvej 9A

Aalborg SV - Hobrovej 446A

Nørre Sundby - Amalienborg 39

13


INVESTORENES FOKUS ER RETTET MOD LAGER- OG INDUSTRIEJENDOMME Lager- og produktionsejendomme giver mulighed for høje afkast. Investorerne finder dem så attraktive, at udbuddet er i bund og priserne stigende. Industriejendomme sælges væsentligt hurtigere end for blot 1-2 år siden, og udbuddet er lille. Hovedårsagen er den stigende investeringslyst i netop denne type ejendomme. Det bekræfter Tomas Mikael Lulla, direktør i investeringsselskabet VALAD Europe, som ejer ejendomme for 3,5 mia. kr. fortrinsvis i Skandinavien og hører under det børsnoterede, australske Cromwell Property Group. ”De seneste 18 måneder har interessen i markedet været støt stigende for især lagerbygninger og industriejendomme konverterede til lager. Den trend ser vi en fortsættelse af. Desværre mødes vi af et begrænset udbud af egnede logistikejendomme,” siger han. Ifølge Tomas Mikael Lulla er motoren bag denne udvikling en positiv fremtidstro i industrien. VALAD Europe, som har kontorer i Danmark, Sverige og Finland, mærker også en øget efterspørgsel fra potentielle lejere med vokseværk og behov for større lokaler.

De sidste 18 måneder har interessen for lagerbygninger og industriejendomme været støt stigende. Det ser vi en fortsættelse af.

HØJERE AFKAST AF INVESTERINGEN ”Opsvinget er mærkbart. Flere af vores nuværende lejere har henvendt sig med ønske om udvidelser af deres eksisterende lejemål. VALAD Europe har en klar ambition om at øge investeringerne fremover, både i logistik- og lagerejendomme. Primært med beliggenhed i Storkøbenhavn,” siger Tomas Mikael Lulla. VALAD-direktørens forudsigelser bekræftes af Thomas Møller Rudlang, erhvervschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Herlev. ”Der er vækst i virksomhederne. Det betyder øget behov for lagerkapacitet. Med væksten følger en tilsvarende interesse fra investorerne, der har fået øjnene op for det høje afkast, der ligger på dette marked,” siger han. ”Samtidig har en række af de store investorer fået tilført kapital og er meget interesserede i at udvide deres portefølje.”

1414

NY TREND FOR EJENDOMSINVESTERINGER EDC efterlyser erhvervsejendomme af alle typer over hele landet, men især inden for logistik, lager og produktion, hvor efterspørgslen fra investorerne er særlig stor. Presset har længe været stort på boligejendommene i Københavnsområdet med stærkt stigende priser til følge. Derfor ser nogle investorer sig om efter andre områder med andre typer af ejendomme. Indenfor visse industriejendomme er afkastet højere. Det er risikoen dermed også, uddyber Thomas Møller Rudlang. Investeringer i investeringsejendomme er en ny trend. Et godt eksempel er en tidligere farvefabrik på Vestegnen, som pludseligt havde fire potentielle købere. ”Inden for kort tid meldte fire interesserede købere sig til den 11.000 kvadratmeter store ejendom. Kun en havde planer om at benytte den selv, de øvrige tre var investorer. Det var overraskende. Investeringer i industriejendomme er ikke noget, vi har set ret meget af i et godt stykke tid,” fortæller Thomas Møller Rudlang. EFTERSPØRGSLEN STOR OVER HELE LANDET Tendensen fra den københavnske Vestegn breder sig også til resten af landet. Hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus mærkes en tydelig stigning i efterspørgslen efter lager- og produktionsejendomme i Østjylland. ”Det gælder både brugerejendomme og investeringsejendomme. Vi registrerer stigende aktivitet i det østjyske erhvervsliv generelt, hvilket medfører efterspørgsel på traditionelle erhvervsejendomme indenfor logistik, produktion, håndværk, service og engroshandel,” siger Søren Østergaard, industrichef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus.


BEDRE LÅNEMULIGHEDER Efterspørgslen hænger blandt andet sammen med de gunstige muligheder for et højt afkast, samt lettere adgang til at optage lån. ”Afkastniveauet har været stabilt højt i nogle år. Forskellen er, at der nu er købere nok til industriejendomme, og ikke mindst at bankerne er villige til at låne penge ud til investorer. Det har efterhånden gjort det relativt let at sælge denne type ejendomme,” siger Thomas Møller Rudlang fra erhvervscentret i Herlev. Køber af den omtalte, nedlagte farvefabrik blev den svenske investeringsvirksomhed Wihlborgs, der er blandt de førende udlejere af erhvervslokaler på begge sider af Øresundsregionen. Selskabets danske ejendomschef, Peter Nielsen, oplyser, at hensigten er at bygge de 11.000 kvadratmeter om, så bygningen bliver tidssvarende og tilfredsstiller en moderne virksomheds behov. Wihlborgs ejer i forvejen nabobygningen på 15.000 kvadratmeter. ”Vores ønske var at have et stort areal til rådighed, som indeholder fleksible og multifunktionelle lejemål. Behovene er anderledes i dag, end da bygningerne blev opført. Udgangspunktet for os er altid at videreudvikle vores ejendomme,« forklarer Peter Nielsen, ejendomschef i Wihlborgs.

Thomas Mikael Lulla Direktør i VALAD Europe

15


MARKEDSINFO

7,25%

Aalborg

AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne byggestil og faciliteter. EDC Erhverv Poul Erik Bech estimater november 2016

7,25%

7,5%

Aarhus

7,75%

Trekantsområdet

Nordsjælland

7%

8%

7%

Østsjælland

7,5%

København

Odense Vest- og Sydsjælland

Vil du løbende have markedsinfo tilsendt? edc.dk/erhverv/tilmeld 16 16

GO


LEDIGE LAGER- OG PRODUKTIONSLOKALER I KVM

2014

2015

2016

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik november 2016

1.200.000

1.018.500

1.000.000

800.000

200.000

Region hovedstaden

Midt, vest og Sydsjælland

214.000

248.600

400.000

285.500

460.400

560.700

600.000

Fyn

Sydjylland

Midtjylland

Nordjylland

MARKEDSLEJE I KR/KVM

HANDLER FORDELT PÅ REGION

Den opnågelige leje pr. kvm pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende markede.

Antal tinglyste handler af lager/produktionsejendomme i Q3 2016 fordelt på regioner.

København Odense Trekantsområdet

525

21%

29%

325

Aarhus Aalborg

11%

350

13%

400 350

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

27%

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater november 2016

1717


Investeringsejendomme Hele Danmark

HVIDOVRE

TIL SALG

D

HVIDOVRE

TIL SALG

HOLBÆK

TIL SALG

ATTRAKTIV LAGEREJENDOM MED GODE LEJERE - ÅRLIGT AFKAST PÅ 7,75% Sag 27800085 Beliggende på Avedøre Holme. Ejendommen består af 4.706 kvm. i alt, 2.000 kvm. lager med 7 m under dragerne, og to gange 1.150 kvm. lager med 5 m. 4 porte. Er fuldt udlejet.

3.305 KVMINVESTERINGSEJD. STARTAFKAST 8,5% Sag 40300827 Spændende investeringsejendom, bestående af 3 selvstændige bygninger, opført i 2008 med i alt 3.305 kvm under tag. Ejd. er beliggende i nyere erhvervsområde i Holbæk med god adgang til motorvejen.

Kontant

Kontant

kr. 15.800.000

5858 8376

kr. 9.500.000

5858 8395

HELSINGØR

TIL SALG

AFSKRIVNINGSBERETTIGET - VELBELIGGENDE ERHVERVSEJENDOM MED SOLID LEJER Sag 18100489 Velbygget lager- og montageejendom med helt nyrenoveret kontorafdeling. Ejendommens areal på 3.590 kvm. er fordelt på 3 bygninger, der indeholder højloftet lager på ca. 2.670 kvm. samt en moderne kontorafdeling på ca. 750 kvm. Showroom 117 kvm. og kælder 53 kvm. Grundareal 9.066 kvm. Ejendommen er fuldt udlejet på en 10 årig lejekontrakt, hvor lejer betaler alle driftsudgifter bortset fra vedligeholdelse af klimaskærm og administration. Kontant refusion kr. 980.000. Afkast 7,21%

Kontant

1.767 KVM FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Sag 34200826 Fuldt udlejet investeringsejendom med 10 årig uopsigelig erhvervslejekontrakt beliggende i attraktivt erhvervsområde med TrælastByggemarked, Fjernvarmeværk, håndværkere m.m., samt med Lauritz.com, VVS Grossisten og Toyota bilforhandler som nærmeste naboer. Afkast 7%.

kr. 24.750.000

Kontant

5858 8378

BALLERUP Industriparken 22C Kontakt 5858 8378 Sag 18100059

KASTRUP Kirstinehøj 54 C

Kontakt 5858 8378 Sag 18100408

KASTRUP Kirstinehøj 1 C

Kontakt 5858 8378 Sag 18100407

HELSINGØR Haderslevvej 27 G

1818

Kontakt 5858 8377 Sag 34200644

kr. 12.500.000

5858 8377

TIL SALG Lager/Produktion Areal 5.122 kvm Kontant kr. 28.500.000

SLANGERUP Industrivej 21 B

Kontakt 5858 8377 Sag 34200670

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.869 kvm Kontant kr. 8.250.000

TIL SALG

KØGE

TIL SALG

Lager/Produktion Areal 3.858 kvm Kontant kr. 36.000.000

Ådalen 9

Lager/Produktion Areal 1.435 kvm Kontant kr. 7.500.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.504 kvm Kontant kr. 15.700.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.489 kvm Kontant kr. 7.500.000

Kontakt 5858 8395 Sag 40300817

HAARBY Trunderupvej 1C Kontakt 5858 8397 Sag 51200743

FREDERICIA Industrivej 10 Kontakt 5858 8399 Sag 60300786

TIL SALG Lager/Produktion Areal 687 kvm Kontant kr. 1.650.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.799 kvm Kontant kr. 4.800.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

RANDERS

TIL SALG

HASSELAGER

TIL SALG

D

STORT EJENDOMSKOMPLEKS NÆR RANDERS C Sag 80202641 Ejendomskomplekset består af i alt 62.021 kvm erhvervsbygninger fordelt på ca. 39 produktionsbygninger med kontor– og mandskabsfaciliteter samt en administrationsbygning med kantine på i alt 4.950 kvm. En stor del af produktionsbygningerne er udlejet til virksomheder indenfor tog– og smedeindustrien. Ejendommen genererer i dag en årlig lejeindtægt på ca. 12.759.400 kr. Kontant

kr. 65.000.000

5858 8670 ESBJERG

TIL SALG

G

HJØRRING

TIL SALG

ATTRAKTIVT PRISSAT LAGER/LOGISTIK/KONTOR I HASSELAGER TIL INVESTERING ELLER EGET BRUG

F

C

FLEKSIBEL LOGISTIKEJENDOM Sag 67000481 Er fordelt på en administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 m²., en kantinebygning på 104 m² og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 m² med en god loftshøjde (5 m) – heraf udgør ca. 841 m² af hallen et overdækket perron- og rampeareal.

3.589 KVM VELPLACERET INVESTERINGSEJENDOM Sag 91201241 Ca. 1.400 kvm. kontor/administrationsdel + 360 kvm kælder udlejet til Nordjyske Medier A/S. Kontor på ca. 925 kvm samt lagerfacilitet på ca. 1.250 kvm til disposition for køber.

Sag 80200452 Denne markante flerbrugerejendom med lager, kontor og bolig, er beliggende i Hasselager i det sydlige Aarhus tæt på motorvejstilkørsel. Ejendommen er attraktivt prissat med mulighed for afkast på over 10% for investor. Alternativt er der mulighed for køb til eget brug for virksomhed, der skal bruge lagerfaciliteter. Det samlede etageareal er på 17.305 kvm, hvoraf 14.984 kvm er lagerbygninger. Loftshøjden er på henholdsvis 5 og 7 meter. Som en af de eneste ejendomme i Aarhus er der jernbanesporing helt frem til lagerbygningen.

Kontant

Afkast 8,50%

Afkast

kr. 10.400.000

5858 8398

C

TIL SALG

Ambolten 11A

Lager/Produktion Areal 612 kvm Kontant kr. 3.100.000

Kontakt 5858 8399 Sag 60300597

Industrivej 3A Kontakt 5858 8425 Sag 62000495

SØNDERBORG Ellegårdvej 30 Kontakt 5858 8422 Sag 64100166

HOLSTED Dalbækvej 1 Kontakt 5858 8398 Sag 67011391

10,68%

Kontant

kr. 35.000.000

5858 8670

KOLDING

RØDEKRO

C

Kontant kr. 15.250.000

5858 8449

VEJLE Sadelmagervej 27 B

TIL SALG Lager/Produktion Areal 5.156 kvm Kontant kr. 8.500.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 4.564 kvm Kontant kr. 21.000.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 11.024 kvm Kontant kr. 19.500.000

Kontakt 5858 8423 Sag 71000333

BRABRAND Dalgårdsvej 4 B

Kontakt 5858 8670 Sag 80202552

NØRRESUNDBY Anders Mørchs Vej 2 Kontakt 5858 8449 Sag 91201008

AALBORG ØST Mineralvej 21D Kontakt 5858 8449 Sag 91201794

TIL SALG Lager/Produktion Areal 863 kvm Kontant kr. 3.975.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.349 kvm Kontant kr. 13.200.000 Afkast 7,82%

TIL SALG Produktion og lager Afkast 8,35% 774 kvm Kontant kr. 2.800.000

TIL SALG Lager/Produktion Afkast 7,25% 2.168 kvm Kontant kr. 9.200.000

1919


Pris: 5.600.000 kr. Samlet etageareal: Årlig lejeindtægt: Afkast Sagsnr.

1.509 m² 1.408.300 kr. 5,7 % 80203019

MÅNEDENS UNIKKE EJENDOM:

FRA ØLBRYGGERI TIL FASHIONABEL RESTAURANT Det tidligere Thor Bryggeri midt i Randers er et af byens fornemmeste varetegn. Ejendommen er en usædvanlig designperle med lange historiske rødder og stor lokalhistorisk betydning. En bevaringsværdig bygning med absolut herlighedsværdi, en stærk historie og en solid hovedlejer er til salg i centrum af Randers. Det gamle Thor Bryggeri fra 1850 er i dag ombygget og indrettet til en af byens bedste restauranter (restaurant Flammen) og tre eksklusive, fuldt udlejede lejligheder. Ejendommen på den gamle Thor Bryggerigrund ligger i forlængelse af Randers’ gågademiljø og på toppen af Thors Bakke. ATMOSFÆRE HELT IND TIL BENET Ejendommen er en markant investeringsejendom med en væsentlig rolle i den lokale industrihistorie. De berømte Thorpilsnere og guldøllen Blå Thor er kendt over hele landet – og i udlandet. Ejendommen ligner, efter et netop afsluttet restaureringsarbejde, den bedste version af sig selv: Mange fine detaljer fra det gamle bryggeri udadtil, mens det indvendige er fuldstændigt ombygget til erhverv og bolig af meget høj standard. Dette medfører også, at ejendommen er fuldt udlejet med solide lejere.

Den højloftede stueetage er indrettet med en delvist, indskudt etage og udlejet til den succesrige restaurantkæde, Flammen. Restauranten er godkendt til 430 spisende gæster på en gang. Ejendommens øvre etager er totalt nyindrettede til 3 store luksuslejligheder. Den markante, 40 meter høje skorsten er desuden bevaret og restaureret, således at de øverste 10 meter blev genopført i den oprindelige stil sidste år. DENNE EJENDOM KAN BLIVE DIN Thor Bryggeri sælges i en særlig virksomhedskonstruktion for 5,6 mio. kr. Ejendommen er værdifastsat efter 1. års afkastmodellen med et krav til 1. års nettoafkast på min. 5,7 %. Kort sagt er her virkeligt tale om en stærk identitets- og kulturbærer for Randers By, bevaringsværdigt, gennemgribende moderniseret og restaureret i 2015 med et væld af flotte, usædvanlige finesser.

VIL DU VIDE MERE OM EJENDOMMEN? Kontakt Michael Møller Andersen 5858 8670 20


MERE END 300 INDUSTRI LEJEMÅL OG EJENDOMME Se et udpluk af aktuelle lejemål/ejendom på de næste sider eller søg blandt alle sager online: edc.dk/industri

Hovedstaden

86 stk.

Syddanmark

109 stk.

Midtjylland

41 stk.

Nordjylland

43 stk.

Sjælland

GO

43 stk.

21


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

GLOSTRUP

TIL LEJE

1.310 KVM SØJLEFRIT HØJLOFTET LAGER Sag 18000144 Velbeliggende i Hersted Industripark ved Ring 3 og tæt på motorvejsnettet ligger denne højloftede lagerejendom. Lejemålet er på 1.310 kvm. Lejemålet består af et reelt søjlefrit højloftet lager-/produktionslokale med 7,5 meter frihøjde under drager. Der er traverskran (2 tons). Der er min-

dre lagerkontor i hallen. Der er adgang til toiletter og omklædningsrum. Der er mulighed for at tilleje ca. 200 kvm kontor i ejendommen og 500-1.000 kvm udenomsareal med stabilgrus. Der er indlagt 999 Amp.

Årlig leje

kr. 589.500

5858 8376 GLOSTRUP

TIL LEJE

BRØNDBY

TIL LEJE

C

147 OG 638 KVM KONTOR SAMT LAGER I HØJLOFTET KÆLDER PÅ 184-2.800 KVM Sag 18000192 Velbeliggende kontor- og lagerejendom. Mulighed for lyse kontorlokaler på 147 og 638 kvm samt lager i højloftet kælder på 184-2.800 kvm. Ejendommen er trafikalt velbeliggende tæt på Ring 3 og med kort afstand til motorvejsnettet og ved planlagt letbanestation på Ring 3. Årlig leje pr. kvm fra

5858 8376

22

kr. 200

2.810 KVM LAGER MED 545 KVM KONTOR Sag 27800184 Lejemålet er er et lagerlejemål med tilhørende kontorer. Lageret er forsynet med 5 porte i rampehøjde og 3 i jordplan. Frihøjden er på på 6,1 – 6,9 m under tagplader og 5,2 m under dragere. I forbindelse med lageret er der bade-, omklædnings- og toiletfaciliteter samt frokoststue med tekøkken. Areal

3.555 kvm

Årlig leje

5858 8376

kr. 1.333.125


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

HVIDOVRE

TIL LEJE

GLOSTRUP

TIL LEJE

E

1.423 KVM LAGER/VÆRKSTED/PRODUKTION MED CA. 1.800 KVM UDENOMSAREALER Sag 27800232 Velbeliggende på Avedøre Holme med kort afstand til City udlejes i alt 1.423 kvm lager/værksted/produktion med ca. 1.800 kvm udenomsarealer. Lejemålet er fordelt med ca. 200 kvm kontor/kundeområde, 292 kvm lavloftet lager (tidligere kontor, kan genetableres), 411 kvm højloftet lager (5,4 m), 490 kvm værksted med 4 porte og 31 kvm arkiv på 1. sal. Lejemålet er indhegnet og udenomsarealer er asfalteret. Lejemålet må jf. lokalplan anvendes til industri-, værksteds- og engrosvirksomheder med tilhørende lagervirksomhed. Årlig leje

D

DOMICILEJENDOM PÅ I ALT 2.321 KVM Sag 27800249 Velbeliggende med nem adgang til motorvejsnettet. Diskret beliggenhed. Lejemålet indeholder i alt 1.292 kvm kontor i 2 plan. Indbydende reception, lyse kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, kantine mv. Kontordelen er fleksibel og kan tilrettes lejers ønsker efter nærmere aftale. 255 kvm højloftet (ca. 5,5 m) lager med adgang via port i jordniveau med 178 kvm lager/montage (omdannet fra kontor, kan reetableres) stødende op til. Gode parkeringsforhold ved lejemålet.

kr. 640.350

Årlig leje

5858 8376 GLOSTRUP

kr. 697.830

5858 8376 TIL LEJE

ALBERTSLUND

TIL LEJE

690 KVM KONTOR SAMT LAGER I HØJLOFTET KÆLDER PÅ 652 KVM

VELBELIGGENDE OG ATTRAKTIV ERHVERVSEJERLEJLIGHED

Sag 18000108 Velbeliggende kontor- og lagerlejemål beliggende i en pæn og velholdt kontor- og lagerejendom. Mulighed for lyse kontorlokaler på 690 kvm samt lager i højloftet kælder på 652 kvm. Der er gode p-forhold. Årlig leje pr. kvm kontor kr. 325. Årlig leje pr. kvm lager kr. 200. Drift kr. 69 pr. kvm. pa.

Sag 11403346 Erhvervsejerlejligheden er beliggende på 1. sal med fleksible anv.muligheder. Lokalerne er indrettet med cellekontorer mod p-arealet og større åbne lokaler på bagsiden. Herudover er der 2 toiletkerner samt 2 trappeopgange til lokalerne.

Årlig leje

5858 8376

kr. 130.400

Årlig leje

kr. 224.289

5858 8378

23


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

KASTRUP

TIL LEJE

HEDEHUSENE

TIL LEJE

C

703 KVM KONTOR MED LAGER/VÆRKSTED

3.447 KVM HØJLOFTET LAGER/PRODUKTION OG 975 KVM KONTOR

Sag 11403656 Flot og markant hjørneejendom beliggende Kirstinehøj 1, 2770 Kastrup til leje. Lejemålet er på 703 kvm med halvdelen kontor og halvdelen lager og værksted. Kontorerne er lyse, velindrettede og repræsentative i høj kvalitet. Indgang gennem et vindfang til et storrumskontor med reception og mulighed for indretning med 10 arbejdspladser. Stort lyst mødelokale/kontor, stort chefkontor, veludstyret køkken med spiseplads til 10 personer. Separate herre- og dametoiletter, bad og stor garderobe. Adgang fra kontordelen til lager- og værkstedshallen. Lager/værkstedshallen er åben til kip med stor rulleport i fuld højde i gavlen og yderligere en stor rulleport i siden.

Sag 18000196 3.447 kvm højloftede og regulære lagerlokaler og 975 kvm kontor på 1. sal med fleksibel indretning. Lejemålet ligger meget tæt på Holbækmotorvejen, og med kort afstand til E20 via ring 5. Gode tilkørselsforhold til ejendommen. Loftshøjden på lageret er knap 7 meter. Udlejer er indstillet på at etablere ramper til lejemålet. 2.000 ampere i ejendommen. Mulighed for at tilleje ekstra ca. 1.200 kvm lager og 479 kvm arkiv på 1. sal. Lejemålet ligger i et dynamisk erhvervsområde på Vestegnen. En af de store fordele ved området er, at det ligger centralt i Region Hovedstaden tæt på Holbækmotorvejen.

Årlig leje

kr. 562.400

Årlig leje

5858 8378 RØDOVRE

DRAGØR

TIL LEJE

F

F

398 KVM LAGER/PROD. - 140 KVM KONTOR - 70 KVM KLD. Sag 18000336 Velbeliggende domicilejendom i gule sten på i alt 608 kvm. 398 kvm lager/produktion (loftshøjde på 3,3 m). 140 kvm kontor med kantine, mødelokale og toiletter. 70 kvm kælder mandskabsfaciliteter og arkiv.

2.174 KVM KONTOR/LAGER Sag 11403488 På A.P. Møllers Allé udlejes disse spændende lokaler til hhv. kontor/lager på i alt 2.174 kvm, som udlejes samlet. Heraf udgør kontorarealet 670 kvm, mens lagerarealet udgør ca. 1.500 kvm. I ca. 600 kvm af lageret er der 10 meter til loftet.

Kontant

Årlig leje

kr. 4.250.000

5858 8376

24

TIL SALG

kr. 1.623.900

5858 8376

kr. 1.000.000

5858 8378

ALBERTSLUND

TIL SALG

ATTRAKTIV ERHVERVSEJERLEJLIGHED PÅ 660 ETAGEKVM. Sag 11403437 Værkstedsgården består af 37 erhvervsejerlejligheder, som er opført i 1965 og ombygget i 1993. Lokalerne er indrettet med cellekontorer og større åbne lokaler. Ejendommen er indhegnet og indkørslen forsynet med gitterlåge. Infrastrukturen til ejendommen er optimal kort med kort afstand motorvejsnet mm Kontant

5858 8378

kr. 2.100.000


DET ER HELT OK AT VÆRE KRÆSEN

SLANGERUP

TIL SALG

GILLELEJE

TIL SALG

Har du ikke fundet det helt rette lejemål/ejendom? Opret dit personlige ønske i vores Køber/-Lejerkartotek, så modtager du løbende mails, når der kommer nye lejemål eller ejendomme, der matcher dine krav og ønsker. 484 KVM SYNLIGT BELIGGENDE DOMICILEJENDOM I GILLELEJES ERHVERVSKVARTER Sag 34200879 Synligt beliggende domicilejendom beliggende på hjørnegrund i Gillelejes erhvervskvarter. Beliggende tæt på vejnet til Hillerød og Helsingør. Indeholder indgang til receptionsområde, kontorer af varierende størrelse samt stor kantine og showroom. Herudover regulær produktionsog lagerhal på 293 kvm med loft til kip og eldrevet læsseport.

VI MARKEDSFØRER 5858 8377 GRATIS DIT ØNSKE, HILLERØD HVIS VI IKKE HAR NOGET DER MATCHER Kontant

FÅ FØRST BESKED, NÅR VI HAR ET MATCH

kr. 4.300.000

TIL SALG

MINDRE ERHVERVS- OG BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ 120/135 KVM

Sag 34200860 Mindre erhvervs- og boligudlejningsejendom midt i Uvelse ca. 10 km. udenfor Hillerød. Ejendommen er en tidligere håndværksbygning. Den ene har indgang/entre fra facaden med adgang til nyt badeværelse og trapperum med direkte adgang til stor og lys lejlighed på ca. 120 kvm. indeholdende stort åbent køkken med spiseplads og 2 store værelser. Der er lagt nye trægulve overalt, nye indvendige døre og alle el- og vvs installationer er nye. Den anden lejlighed på ca. 135 kvm. er ligeledes nyindrettet med nyt åbent køkken, nyt flise/klinkebadeværelse samt to gode værelser. Gulve er nye trægulve, nye indvendige døre samt nye el- og vvs-installationer. Kontant

STOR ERHVERVSGRUND MED GOD SYNLIGHED MOD HARLØSEVEJ Sag 34200718 Erhvervsjord med god beliggenhed ved en af Hillerøds største indfaldsveje i det mest attraktive erhvervsområde i byen. Grunden er på 15383 m² men der er mulighed for at købe grundstykker ned til 5000 m² med facade mod Harløsevej. Ifølge lokalplanen er der mulighed for at etablere butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper.

kr. 4.250.000

Kontant

5858 8377

WWW.EDC.DK/INDUSTRI

ALLERØD

TIL LEJE

ALLERØD Gydevang 4 Kontakt 5858 8376 Sag 18000246

ALLERØD

SÅDAN GØR DU •

Hejrevang 21I Kontakt 5858 8376 Sag 18000376

Gå ind på edc.dk/industri

ESPERGÆRDE

• 1.346 TrykELLER tilmeld 2.309, 1.324, 1.349 Køber/-Lejerkartotek KVM LAGER Sag 18000059 Præsentabelt lejemål i markant ejendom i Borupgård Erhvervsudstykningen i Allerød, et af Nordsjællands mest attraktive og grønne erhvervsområder. Området ligger kun 2 km fra Allerød Station og Bymidte. Endvidere er der kun få kilometer til Hillerød Motorvejen. De ledige arealer omfatter i alt 6.403 kvm lagerlokaler. Til ejendommen hører stor p-plads med fri parkering for ejendommens lejere og gæster.

Vælg dine søgekriterier for søgeagenten og opret Årlig leje fra

5858 8376

kr. 350 pr. kvm

kr. 14.000.000

5858 8377

Bybjergvej 33 C

Kontakt 5858 8377 Sag 34200835

HELSINGE Bymosevej 19 Kontakt 5858 8377 Sag 34200953

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 507 kvm Årlig leje kr. 250.965

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 159 kvm Årlig leje kr. 84.105

TIL SALG Lager/Produktion Areal 685 kvm Kontant kr. 3.900.000

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 705 kvm Årlig leje kr. 420.180

25


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

STENLØSE

TIL SALG

GILLELEJE

TIL SALG

PRODUKTIONS- ELLER LAGEREJENDOM BELIGGENDE PÅ SYNLIGT HJØRNE I ERHVERVSKVARTER

135 KVM BOLIG OG 289 KVM ERHVERV MED MULIGHED FOR INDUSTRILAKERING

Sag 34200880 Ejendom opført i to fulde etager på hver 350 kvm. Facader og gavle er murede med gule sten, trægavle og taget er sadeltag beklædt med bølgeeternitplader. Stueetagen indeholder portåbning fra sf-stenbelagt p-plads til stort regulært værksted eller produktionslokale med ca. 3,5 m lofthøjde og støbte betongulve. Fra stuetagen er der adgang til første sal. Endvidere indeholder første salen kontorafsnit med mødelokale og 3 kontorer samt køkken/frokoststue og toiletter. Nærværende ejendom vil være velegnet til den lokale håndværker, engros- eller handelsvirksomhed eller den lokale produktionsvirksomhed med tilknytning til Stenløse.

Sag 34200935 I Gillelejes erhvervskvarter sælges denne blandet bolig og erhvervsejendom. Ejendommen består af et 1. plans parcelhus på 135 m² opført i 1974 i gule mursten. Huset er p.t. udlejet men bliver ledigt pr. 1 januar 2017. Huset består af 4 værelser, køkken der går over i stue med udgang til terrasse og mindre have. Erhvervsdelen består af 289 m ligeledes opført i 1974 i letbeton. Ejendommen består af et større rum/værksted med portadgang. Endvidere er der 2 sprøjtekabiner, toilet, bad, kontor og the køkken. Fra Ejendommen er der ca 2 km ned til havnen i Gilleleje og man er hurtig ude på vejen mod Hillerød og Helsingør.

Kontant

kr. 2.575.000

Kontant

5858 8377 HILLERØD

kr. 2.875.000

5858 8377 TIL LEJE

FREDENSBORG

TIL SALG

C

2.407 KVM STOR EJENDOM MED GOD SYNLIGHED Sag 34200913 Beliggende ved Egespurs Alle i Hillerøds nyeste og mest efterspurgte erhvervsområde. Ejendommen har i mange år været anvendt til udstilling og showroom for Stark og DT Group. Består af indgangsparti, showroom/kontor på ca. 200 kvm, flere mindre kontorer, toilet og bad, køkken, teknik/lagerrum samt den store højloftede hal på ca. 2.000 kvm. Portadgang og stort parkeringsareal foran bygningen. Årlig leje

5858 8377

26

kr. 1.625.000

EJENDOM MED LAGER, STORT SALGSKONTOR OG SHOWROOM GOD PORT ADGANG OG STOR GRUND Sag 34200852 Ejendommen har et samlet erhvervsareal på 1.242 m² og er beliggende på en 5.888 m² stor grund. Ejendommen er indrettet med et stort åbent kontor der let kan anvendes til showroom, et par mindre kontorer samt køkken med spiseplads i den ene ende. Over hele denne del på ca. 375 m² er der et indskudt dæk. Kontant

5858 8377

kr. 5.900.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

SLANGERUP

TIL SALG

GILLELEJE

TIL SALG

484 KVM SYNLIGT BELIGGENDE DOMICILEJENDOM I GILLELEJES ERHVERVSKVARTER Sag 34200879 Synligt beliggende domicilejendom beliggende på hjørnegrund i Gillelejes erhvervskvarter. Beliggende tæt på vejnet til Hillerød og Helsingør. Indeholder indgang til receptionsområde, kontorer af varierende størrelse samt stor kantine og showroom. Herudover regulær produktionsog lagerhal på 293 kvm med loft til kip og eldrevet læsseport. Kontant

kr. 4.300.000

5858 8377 HILLERØD

TIL SALG

MINDRE ERHVERVS- OG BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ 120/135 KVM Sag 34200860 Mindre erhvervs- og boligudlejningsejendom midt i Uvelse ca. 10 km. udenfor Hillerød. Ejendommen er en tidligere håndværksbygning. Den ene har indgang/entre fra facaden med adgang til nyt badeværelse og trapperum med direkte adgang til stor og lys lejlighed på ca. 120 kvm. indeholdende stort åbent køkken med spiseplads og 2 store værelser. Der er lagt nye trægulve overalt, nye indvendige døre og alle el- og vvs installationer er nye. Den anden lejlighed på ca. 135 kvm. er ligeledes nyindrettet med nyt åbent køkken, nyt flise/klinkebadeværelse samt to gode værelser. Gulve er nye trægulve, nye indvendige døre samt nye el- og vvs-installationer. Kontant

STOR ERHVERVSGRUND MED GOD SYNLIGHED MOD HARLØSEVEJ Sag 34200718 Erhvervsjord med god beliggenhed ved en af Hillerøds største indfaldsveje i det mest attraktive erhvervsområde i byen. Grunden er på 15383 m² men der er mulighed for at købe grundstykker ned til 5000 m² med facade mod Harløsevej. Ifølge lokalplanen er der mulighed for at etablere butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper.

kr. 4.250.000

Kontant

5858 8377 ALLERØD

TIL LEJE

ALLERØD Gydevang 4 Kontakt 5858 8376 Sag 18000246

ALLERØD Hejrevang 21I Kontakt 5858 8376 Sag 18000376

ESPERGÆRDE Bybjergvej 33

2.309, 1.324, 1.346 ELLER 1.349 KVM LAGER Sag 18000059 Præsentabelt lejemål i markant ejendom i Borupgård Erhvervsudstykningen i Allerød, et af Nordsjællands mest attraktive og grønne erhvervsområder. Området ligger kun 2 km fra Allerød Station og Bymidte. Endvidere er der kun få kilometer til Hillerød Motorvejen. De ledige arealer omfatter i alt 6.403 kvm lagerlokaler. Til ejendommen hører stor p-plads med fri parkering for ejendommens lejere og gæster. Årlig leje fra

5858 8376

kr. 14.000.000

5858 8377

kr. 350 pr. kvm

C

Kontakt 5858 8377 Sag 34200835

HELSINGE Bymosevej 19 Kontakt 5858 8377 Sag 34200953

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 507 kvm Årlig leje kr. 250.965

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 159 kvm Årlig leje kr. 84.105

TIL SALG Lager/Produktion Areal 685 kvm Kontant kr. 3.900.000

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 705 kvm Årlig leje kr. 420.180

27


Øvrige Sjælland POSTNUMMER 4000-4990

RINGSTED

TIL SALG

5.484 KVM. STOR OG RUMMELIG LAGER/PRODUKTIONSHAL Sag 40300938 Ejendommen er beliggende i veludbygget erhvervsområde og benyttes pt. af DLF Seeds & Sience. Bygningen er veldisponeret og kan benyttes til mange formål, såsom lager/produktion, trælast/handel, lagerhotel o.l. Bygningen indeholder principielt 2 store haller, kontorafsnit, samt om-

klædningsfaciliteter/lager m.v. Diverse porte i gavle. Mellembygning med porte i begge ender til gennemkørsel. Gode aflæsnings-/parkeringsforhold.

Kontant

kr. 12.500.000

5858 8395

ROSKILDE Gammel Marbjergvej 20 Kontakt 5858 8395 Sag 40300928

HERFØLGE Danmarksvej 8 Kontakt 5858 8395 Sag 40300803

SVEBØLLE Frederiksberg 23 Kontakt 5858 8395 Sag 40300889

RINGSTED Kærup Parkvej 20 Kontakt 5858 8395 Sag 40300906

28

TIL SALG

ROSKILDE

TIL LEJE

Erhvervsgrund Erhvervsareal 13.440 kvm. Kontant kr. 12.000.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 2.096 kvm Kontant kr. 6.900.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.387 kvm Kontant kr. 3.500.000

TIL SALG Erhvervsgrund Areal 5.994 kvm Kontant kr. 2.500.000

647 KVM KONTORDOMICIL / LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM Sag 40300931 Præsentabet og velbeliggende ejendom, der har været anvendt til grafisk produktion. Indeh: stort vindfang, indbydende reception med 2-3 arbejdspladser, garderobe og kundetoilet. Stort kontorlokale. Opholds-/ lounge område. Åbent kontormiljø med plads til 4-6 medarb. Mindre værksted, 2 personaletoiletter med bad, ca. 300 kvm lagerrum samt stor kantine. Kantinen kan evt inddrages til lager. Årlig leje

5858 8395

kr. 402.555


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

TUNE

TIL SALG

RUMMELIG LAGERHAL PÅ 1.120 KVM MED 3 PORTE - 2.800 KVM BEFÆSTET OG INDHEGNET GRUND Sag 40300967 Nyere lagerhal opført i 2006, befæstet areal, kan overtages hurtigt, indhegnet grund, uisoleret / ovenlysvinduer / evt. overvågning og reoler kan medfølge, 3 porte - god loftshøjde, parkering foran ejendommen, mulighed for kørsel rundt om ejendommen, nær motorvejen ved Køge/

Solrød/Karlslunde. Beliggenhed: Velbeliggende erhvervsejendom i Tune (gGeve Kommune) med en kort distance til Roskilde, Køge og motorvej mod København. Gode tilkørselsforhold og god synlighed. Indhegning. Kontant

kr. 3.200.000

5858 8395 RINGSTED

TIL SALG ERHVERVSGRUND MED YDERST GOD EKSPONERING PÅ CA. 4,7 HA. (KAN EVT. OPDELES)

TILBUD ØNSKES

Sag 40300322 Velbeliggende grundareal til videreudvikling. God og synlig eksponering ved rundkørsel. Nær motorvej E20. Det forventes, at grundarealet videreudvikles til formål, såsom detailhandel, boksbutikker (butikker for særligt pladskrævende varer m.v.), liberalt erhverv, service-/underholdningsformål m.v. Over en årrække er detailhandlen i Ringsted Kommune vokset markant og taget markedsandele fra de øvrige større handelsbyer på Sjælland.

Kontant

kr. 41.000.000

5858 8395

29


FYN POSTNUMMER 5000-5999

RINGE

TIL SALG

TRADITIONEL INDUSTRIEJENDOM OPFØRT I FLERE TEMPI Sag 51200847 Industriejendom opført i flere tempi. ”Hovedejendommen” er med mindre administrationsafsnit, diverse værkførerkontorer, baderum, frokoststue og møderum på 1. sal. Produktionshallen er med betongulv til svær belastning, loft til kip og porte i niveau. Den øvrige del er indrettet med lager,

montage og værksted. Bygning 2 er inddelt i 3 lejemål og er indhegnet. Ejendommen er hovedsageligt opført i gule mursten og taget er sadeltag belagt med eternit. Placeringen er god og central - tæt på motorvej.

Areal

Kontant

2.745 kvm

kr. 5.500.000

5858 8397 ODENSE S

TIL SALG

ODENSE NV Tarupvej 51 E

Kontakt 5858 8397 Sag 51200181

ODENSE SØ

TIL LEJE

P.L. Brandts Allé 2

Lager/Produktion Areal 6.093 kvm Årlig leje kr. 1.888.830

Kontakt 5858 8397 Sag 51200800 E

LAGEREJENDOM MED PÆNE KONTORFACILITETER I HØJBY Sag 51200771 Ejendommen er fra 1984 og er opført i stålplader og sadeltag belagt med eternit. Ejendommen entreres via indgangsparti til pæne funktionelle kontorer. Fra kontorerne er der videre adgang til lagerdelen som kan anvendes til både lager/montage og lettere produktion. Området foran ejendommen er befæstet. Der er belagt med fliser foran ejendommen og der er port i niveau. Areal

212 kvm

Kontant

5858 8397

30

kr. 950.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 780 kvm Kontant kr. 3.025.000

ODENSE SØ

TIL LEJE

Agerhatten 27A, st. tv. + hal 2 Lager/Produktion Areal 341 kvm Kontakt 58588397 Årlig leje kr. 112.325 Sag 51200754

TOMMERUP Ellehaven 35 Kontakt 5858 8397 Sag 51200801

TIL SALG Lager/Produktion Areal 574 kvm Kontant kr. 1.800.000


Sydjylland POSTNUMMER 6000-7361

KOLDING

TIL SALG

SKÆRBÆK

TIL SALG

532 KVM LAGER/PRODUKTION/ADM Sag 60300835 Regulær produktion-/lagerejendom på 532 kvm beliggende Kolding Nord nær motorvej i nord og sydgående retning. Indeholder god administrationsafsnit med reception, kontorlandskab-mødelokale-/kantine med køkken, omklædning-/Toiletter/badefaciliteter og udgang til stor regulær hal med særdeles god frihøjde og stor alu-port. Stor befæstet indhegnet grund med gode udvidelsesmuligheder. Kontant

kr. 3.500.000

5858 8399

G

KOLDING

TIL LEJE

2.438 KVM LAGER/PROD MED KONTOR 660 KVM

200 KVM KONTOR 124 KVM LAGER Sag 60300944 Domicillejemålet er beliggende i Kolding Syd med kort afstand til motorvej E45 samt Sdr. Ringvej der forbinder Kolding syd og nord. Lejemålet indeholder 5 kontorer i varierende størrelser, derudover mødelokale, frokoststue med køkken , toilet med håndvask, printerrum samlet på i alt 200 kvm. samt 124 kvm. særskilt isoleret lager med port. Stor indhegnet grund på 3.000 kvm. med port. Årlig leje

Sag 62000242 Oprindeligt etableret som mejeri. Da mejeridriften blev nedlagt overtog Dan Shellfish bygningerne i 1987 ejendommen og har i en lang årrække anvendt bygninger til forarbejdning og produktion af muslinger. Hovedbygningen er inddelt i en større kontor og velfærdsafdeling samt en produktions og lagerafdeling i umiddelbar tilslutning hertil. Produktionsafdelingen vurderes at udgøre knap 1.450 kvm, hvortil kommer et ca. 300 kvm. stort frostlager samt omkring 550 kvm. almindelige lagerfaciliteter. Til ejendommen hører tillige selvstændigt beliggende parcelhus med egen have. Huset anvendes idag til administration. Hertil kommer ca. 4.7 hektar jord der idag er udlejet og vedligeholdes af lejer. Kontant

kr. 150.000

5858 8399 FREDERICIA

TIL SALG

VEJLE

TIL SALG

FREDERICIA Brovadvej 56 G

Kontakt 5858 8399 Sag 60351025

TIL SALG Lager/Produktion Areal 1.147 kvm Kontant kr. 1.600.000

FREDERICIA Amerikavej 7 G

40.000 KVM ERHVERVSJORD KAN OPDELES Sag 71000087 Facade som dagligt passeres af 36.000 biler i døgnet. Der er mulighed for opdeling i mindre matrikler og ejeren kan være med til at opføre jeres nye domicil. Kort afstand til motorvej E20 eller E45.

28.500 KVM ERHVERVSGRUND Sag 71000327 28.500 m² erhvervsgrund tæt på E45. Grunden er beliggende i Vejle S med kort afstand til E45 og motortrafikvejen mellem Vejle og Fredericia.

Kontant

Kontant

kr. 14.000.000

5858 8423

kr. 1.900.000

5858 8425

Kontakt 5858 8670 Sag 80293811

TIL SALG Lager/Produktion Areal 21.000 kvm Kontant kr. 75.000.000

PADBORG Transitvej 1 Kontakt 5858 8422 Sag 64100466

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 1.161 kvm Årlig leje kr. 346.950

SØNDERBORG Ingolf Nielsens Vej 11 kr. 2.000.000

5858 8423

Kontakt 5858 8422 Sag 64100361

TIL SALG Erhvervsgrund Grundareal Kontant

5.000 kvm kr. 425.000

31


Sydjylland POSTNUMMER 6000-7361

ESBJERG HAVN

TIL SALG

MARKANT LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 7.087 KVM BELIGGENDE UD TIL KAJKANT PÅ ESBJERG HAVN Sag 67000702 Bygningerne har været anvendt til isproduktion, frost- og tørlager samt distributionslager. Er opført af flere omgange. Senest en stor udvidelse i 2006 med bl.a. opførelse af et højfrostlager på ca. 3.000 m² med loftshøjde på 20 m. Dertil kommer 3 sammenhængende produktions- og la-

gerhaller på ca. 2.347 m² med loftshøjde på hhv. 7,3 og 8,4 m. 6 tilkørselsramper med sluser. Et ældre afsnit med kontorer og værksteder. Bygning på 864 m² til kølemaskiner, kompressorer og tørlager. Automatisk palleteringsanlæg i højfrostlageret med kapacitet på næsten 7.000 europaller. Kontant

kr. 17.900.000

5858 8398

VEJLE Knud Højgaards Vej 16 Kontakt 5858 8423 Sag 71000322

TIL SALG

VOLLERUP V/ SØNDERBORG Egelykke 2 Kontakt 5858 8422 Sag 64100381

VEJLE Bødkervej 8 Kontakt 5858 8423 Sag 71000389

VARDE Snedkervej 8 Kontakt 5858 8398 Sag 67010795

32

ESBJERG N

TIL LEJE

Lager/Produktion Areal 404 kvm Kontant kr. 2.000.000

TIL LEJE

Lager/Produktion Areal 508 kvm Årlig leje kr. 198.000

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 2.851 kvm Årlig leje kr. 1.207.950

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 1.034 kvm Årlig leje kr. 284.350

LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 2.546 KVM Sag 67000281 Ejendommen består af 2 haller opført i røde sten med bølgeeternittag. Grunden er indhegnet og der er god adgang til det overordnede vejnet, herunder til motorvejen E20. Ejendommen fremstår i en vel vedligeholdt stand og er velegnet til mange former for lager-/produktion. Det er også muligt at købe ejendommen incl. 2 boliger der p.t. er udlejet, forhør nærmere. Årlig leje

5858 8398

kr. 395.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

ESBJERG Ø

TIL SALG

PADBORG

TIL LEJE

1.108 KVM LAGER/PRODUKTION/KONTOR Sag 64100467 Ejendommen har 5 store porte, som giver god adgang til værkstedet. Værkstedet har 2 smøregrave ligesom der er 3 yderligere baner. I ejendommen er der genvexanlæg. Hele grunden, som ejendommen er beliggende på, er stenbelagt. Her er muligheden for at leje en sjælden udbudt og meget velholdt værkstedsejendom med central placering. Årlig leje

kr. 463.100

5858 8422

G

VEJLE

TIL LEJE

SPÆNDENDE LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 2.284 KVM MED TILHØRENDE ADMINISTRATION Sag 67000466 I udbygget industriområde i Kvaglund sælges nu funktionel og meget velholdt lager- og produktionsejendom med pæne administrationslokaler. Der er 1.172 m² opvarmet hal, med forskellige højder – 6,5 m til kip samt 71 m² indskudt dæk og 565 m² uopvarmet hal med 3 porte og lofthøjde til kip på 7,5 m. Ejendommens facade er administrationsdelen, som er på 541 m² fordelt med 271 m² på hver etage inklusiv omklædningsfaciliteter og køkken/kantine. Kontorene er inddelt med lette vægge og glasvægge, hvorfor der er stor fleksibilitet med hensyn til lokalestørrelse. Udenoms arealerne er indhegnet, befæstet med kørefliser og tyverisikret. Kontant

700 - 5.000 KVM SØJLEFRIT LAGER OG HØJLAGER PÅ 700 KVM Sag 71000235 Lager-/produktions ejendom få hundrede meter fra motorvej E45 og med Bilka, Harald Nyborg, Jem & Fix, Skousen og Baby Sam som nærmeste naboer. Samlet erhvervsareal på 5.966 kvm. Søjlefrit lager/ produktionslokale med rampe/porte og med en loftshøjde som spænder fra ca. 5,5 - 7,0 meter. I forlængelse af produktionslokalerne er der et højlager på ca. 712 kvm. med en loftshøjde på 8 meter med rampe.

kr. 7.900.000

5858 8398

Årlig leje

kr. 197.425

5858 8423

RØDEKRO

TIL LEJE 4.200 KVM LAGER 600 KVM KONTOR Sag 64100451 Centralt beliggende i Rødekro – tæt på motorvejen – udlejes nu store lager- og produktionshaller. Bygningerne består af 3.600 kvm. store haller med 600 kvm. indskudt dæk med administration. Bygningerne er indrettet med haller ligesom der er kontor, teknikrum, disp.rum, omkædningsfaciliteter m.m. i stueplan. På 1. sal er der nyere administration. Frihøjde ved sideben er ca. 6 meter og ca. 9 meter i kip. Der forefindes såvel fuld funktionsdygtigt udsugningsanlæg samt røgkanoner i bygningen.

Årlig leje

kr. 960.000

5858 8422

33


midtjylland POSTNUMMER 7400-8990

BRABRAND

TIL LEJE

AARHUS N

TIL SALG

B

4.100 KVM ATTRAKTIV INVESTERINGSEJENDOM I SKEJBY Sag 80203326 Investeringsejerlejligheden er beliggende i det attraktive erhvervsområde i Skejby, Aarhus N med flere større virksomheder, herunder IKEA, ILVA, Silvan m.fl. Bygningen er indrettet med ca. 3.400 kvm lagerhal og ca. 700 kvm kontor og tilhørende personalefaciliteter. Afstanden til Djurslandsmotorvejen og E45 er ca. 3 km og til indre ringgade i Aarhus C ca. 4,5 km. Kontant

kr. 18.800.000

87309930 AARHUS N

TIL SALG

HØJLOFTET LAGER-/PRODUKTIONSLOKALER - MOTORVEJSNÆRT I BRABRAND Sag 80203103 Ejendommen er beliggende i et område, hvor virksomheder i virksomhedsklasse 3-5 må placere sig. Lokalerne har tidligere været anvendt til lager og produktion for virksomheden Scanglas. Lokalerne fordeler sig på ca. 1000 kvm med en fri loftshøjde på 6 til 8,5 meter samt 2 porte i niveau og evt. med mulighed for etablering af traverskran på de allerede eksisterende installationer. Ejendommen er opført i år 2009 og fremstår i dag flot og velvedligeholdt, endvidere er en del af ejendommens udvendige areal indhegnet. Årlig leje

13.579 KVM GRUNDAREAL I LISBJERG ERHVERVSPARK Sag 80294771 Grundarealet må anvendes til lager, produktion, service og handelsvirksomhed. Grundarealet er placeret på højtliggende bakkedrag med udsigt over Aarhus og med direkte adgang til motorvejsnetværket i Aarhus Nord. I dag bor ca. 1.000 mennesker i Lisbjerg, men i løbet af de kommende 25 år vil befolkningstallet være vokset til 15.000-20.000. Kontant

kr. 300.000

87309930 LYSTRUP

TIL SALG

kr. 5.770.000

5858 8670

RISSKOV

TIL LEJE

LYSTRUP

TIL SALG

B

532 KVM LAGER I LYSTRUP Sag 80203264 Velbeliggende lagerejendom i attraktivt erhvervsområde på Rokhøj i Lystrup nord for Aarhus. Ejendommen består af 2 sammenhængende bygninger med en god arealfordeling mellem lager på 532 kvm og kontor på 162 kvm. Bygningerne er opført i 2007.

464 KVM I RISSKOV Sag 80203272 Lejemålet er beliggende i attraktivt og veludbygget erhvervskvarter i Risskov med nem adgang til det overordnede vejnet. Erhvervsarealerne fordeler sig over 387 kvm med ca. 210 kvm kontorlokaler af forskellig størrelse. Øvrige lokaler udgør 177 kvm.

Kontant

Årlig leje

kr. 3.500.000

5858 8670

34

kr. 248.400

5858 8670

A

15

DOMICIL EJENDOM TEGNET AF ARKITEKT HENNING GUDNITZ Sag 80203178 Ejendommen består af en flot kontorbygning på 405 kvm., lagerbygning på 2.095 kvm. samt én overdækket lager/læsseplads på ca. 487 kvm. De omkringliggende arealer er primært befæstet med køresten, dog er arealerne bagved ejendommen indhegnet og er en mindre befæstet oplagringsplads. Areal

2.500 kvm

Kontant

5858 8670

kr. 16.800.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

TRIGE

TIL SALG

VIBORG

TIL SALG

ERHVERVSGRUND I AARHUS NORD - TRIGE

ERHVERVSGRUND PÅ 25.373 KVM UD TIL HOVEDINDFALDSVEJ

Sag 80201531 Velbeliggende erhvervsgrund i Trige erhvervsområde. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Lettere industri, entreprenør og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed herunder oplag og virksomhed med genbrugsformål. Der må kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af luftforurening, lugt eller rystelser.

Sag 80202908 Grunden er beliggende i attraktivt erhvervsområde umiddelbart ud til Aalborgvej i Viborg, der er en stærkt trafikeret hovedindfaldsvej. Beliggenheden giver let adgang til overordnet vejnet. Grunden har en sjælden og særdeles attraktiv beliggenhed idet der kan etableres byggeri med markant og tydelig facade-virkning umiddelbart ud til hovedindfaldsvejen.

Kontant

kr. 1.250.000

Kontant

5858 8670

kr. 8.375.000

5858 8670

HASSELAGER

TIL LEJE

BRABRAND

TIL SALG

E

VELHOLDT LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM MED KONTORAFSNIT

STOR SYNLIGHED OG MANGE MULIGHEDER

Sag 80203229 Lejemålet er beliggende i fuldt udbygget erhvervsområde i Hasselager, ca. 10 km fra Aarhus med kort afstand til overordnet vejnet, herunder motorvejsnettet. Området består primært af mindre og mellemstore virksomheder, som nyder godt af at ligge infrastrukturelt godt ift. motorvejsnettet samt med kort afstand til Aarhus by. Herudover er der hurtig adgang til motorvej E45.

Sag 80202774 Ejendommen er nærliggende en af hovedindfaldsvejene til Aarhus, samt det store motor-vejskryds i Aarslev. Ejendommen er velegnet til mange typer virksomheder med sin indretning fordelt på kontordel, lager/ produktionsdel, en dobbeltgarage og en enkelt garage. Ejendommen er særdeles velegnet til eksempelvis den mindre salgsvirksomhed, som har behov for eget lager i forbindelse med administrationen.

Årlig leje

Kontant

kr. 161.200

5858 8670

HARLEV J Ketting Parkvej 71 Kontakt 5858 8670 Sag 80202010

SKANDERBORG Industrivej 3A Kontakt 5858 8670 Sag 80202940

SOLBJERG Østergårdsvej 289 G

Kontakt 5858 8670 Sag 80201109

LYSTRUP Skæringvej 132 D

Kontakt 5858 8670 Sag 80203179

kr. 1.695.000

5858 8670

TIL SALG

RANDERS SØ

Erhvervsgrund Areal 8.700 kvm Kontant kr. 24.000.000

Strømmen 38 Kontakt 5858 8670 Sag 80202339

TIL SALG

RANDERS

Lager/Produktion Areal 878 kvm Kontant kr. 2.950.000

Kastrupvej 5 Kontakt 5858 8670 Sag 80201081

TIL LEJE

RANDERS SV

Lager/Produktion Areal 541 kvm Årlig leje kr. 138.000

Ribevej 2B Kontakt 5858 8670 Sag 80202221

TIL SALG Lager/Produktion Areal 2.500 kvm Kontant kr. 19.100.000

HORNSLET Sletten 7 E

Kontakt 5858 8670 Sag 80202422

TIL SALG Lager/Produktion Areal 2.473 kvm Kontant kr. 9.200.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 8.916 kvm Kontant kr. 7.850.000

TIL SALG Erhvervsgrund Areal 7.553 kvm Kontant kr. 2.250.000

TIL SALG Lager/Produktion Areal 160 kvm Kontant kr. 995.000

35


Nordjylland POSTNUMMER 9000-9990

HJØRRING

TIL LEJE

Mulighed for køb af ejendommen

C

VELBELIGGENDE LAGEREJENDOM MED RAMPE/SLUSER Sag 91201475 Særdeles synlig ejendom beliggende med facade til hovedindfaldsvej til Hjørring. Nordjyske Medier er ligeledes lejer i ejendommen. Ejendommen er en blandet kontor og lagerejendom opført i elementer og tag belagt med tagpap. Lejemålet består af kontor incl. adgang til fælles kantine

og konferencerum på i alt ca. 925 kvm samt lagerfacilitet på ca. 1.250 kvm. Ca. 600 m² af lageret har en loftshøjde på ca. 6,35 meter med adgang fra 2 stk. sluseporte samt yderligere porte i niveau.

Areal

Årlig leje

1.570 kvm

kr. 574.000

5858 8449 HJØRRING

TIL LEJE

HJØRRING

TIL LEJE

AALBORG Ø

TIL LEJE

Mulighed for køb af ejendommen

ATTRAKTIVT LAGER/PRODUKTIONSLEJEMÅL I HJØRRING. Sag 91200332 Lokalerne er anvendelige til lager og produktionsformål og der er adgang til hallen via aluport på ca. 3,4 meter i højden. Hallen er pt. opdelt med let skillevæg, der nemt vil kunne fjernes eller flyttes.

MULIGHED FOR PROFILERING MOD RINGVEJEN Sag 91200322 Beliggende med gode tilkørselsforhold. Lokalerne er anvendelige til lager og produktionsformål og med stor regulær hal på 866 kvm med god loftshøjde, 100 kvm lavloftet lager samt 368 kvm velfærd.

Areal 298 kvm

Areal 1.484 kvm

Årlig leje kr. 81.950

5858 8449

36

Årlig leje kr. 413.200

5858 8449

E

KONTORLEJEMÅL MED TILHØRENDE LAGER NÆR E45 Sag 91201162 Lejemålet er beliggende kun få hundrede meter til motorvejstilkørslen i både nord- og sydgående retning. Lejemålet er indrettet med 5 kontorer, mødelokale, lagerrum samt fælles varemodtagelsesrum der deles med nabolejemålet. Fra stueplan er der trappe til underetagen der er indrettet med kantine, toilet samt arkiv og lagerrum. Der er gode tilkørselsforhold i forbindelse med af- og pålæsning. Areal

576 kvm

Årlig leje

5858 8449

kr. 193.950


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/industri

HJØRRING

TIL SALG

HJØRRING

TIL LEJE

Mulighed for leje

VELBELIGGENDE PRODUKTIONS-/LAGEREJENDOM

VÆRKSTED/LAGER/KONTOR VED INDFALDSVEJ TIL HJØRRING

Sag 91201307 Beliggende i aktivt industriområde med gode til- og frakørselsforhold fra både motorvejsafkørsel Hjørring S og Hjørring C. Der er gode opmagasinerings- og parkeringsforhold på ejendommen samt gode udvidelsesmuligheder på den 12.596 kvm store grund. Ejendommen er opdelt med kontorafsnit på ca. 300 kvm samt 2.221 kvm produktions- /lagerlokaler. Produktions- /lagerlokalerne er opdelt 3 haller der alle er opvarmede. De 2 af hallerne er begge med en loftshøjde på ca. 4 meter under søjlerne, og der er adgang til hallerne via flere porte. Den 3. hal er med en loftshøjde på ca. 8 meter under søjlerne og der er traverskran monteret, der bl.a. har været benyttet til at læsse lastbiler med.

Sag 91202220 Ejendommen er beliggende på attraktiv hjørnegrund mod Sæbyvej og består af tre i dag sammenhængende bygninger. Der er 2 km. fra/til motorvejsnettet og ejendommen er let tilgængelig fra både Fanøvej og Ærøvej. Ejendommens facade er af gule teglsten og med tag af eternit. Det samlede etageareal på 977 kvm fordeler sig på henholdsvis 309 kvm højloftet værksted med 5 porte, 33 kvm kontor/modtagelse, 400 kvm værksted/ lager med port i hver gavl, 53 kvm kontor/kantine, 182 kvm koldlager. Ejendommen har senest været benyttet af Euromaster til værksted. Opvarmning sker via oliefyr.

Areal

Areal

2.521 kvm

Kontant

kr. 3.975.000

977 kvm

5858 8449 PANDRUP

Årlig leje

kr. 240.000

5858 8449 TIL LEJE

NØRRESUNDBY

TIL SALG

HJØRRING

TIL SALG

Mulighed for opdeling

D

Sag 91201857 Lejemålet er med flot administrationsdel på ca. 1.565 kvm. Lager/produktionsdelen, der er isoleret og opvarmet, er opdelt i to haller, der udgør et samlet areal på ca. 2.623 kvm. Der er gode tilkørselsforhold til hallerne, der har adgang via port eller rampe. Udenomsarealerne, der udgør i alt 13.919 kvm, er anlagt med stort parkeringsområde med gode tilkørselsforhold.

PRÆSENTABEL EJENDOM MED GOD SYNLIGHED NÆR MOTORVEJEN Sag 91200791 Stor grund på 1.169 kvm der er indhegnet og med yderligere byggemuligheder da grunden må bebygges op til 50%. Gode tilkørselsforhold med asfalteret forplads.

KOMBINERET BOLIG/ERHVERV Sag 91202316 Nu er det muligt at erhverve ’Vennebjerg Auto’. Generelt fremstår både bolig- og erhvervsdel velholdt, og begge dele vil pr. overtagelsesdagen være til rådighed for ny ejer.

Areal

Areal 165 kvm

Areal 1.041 kvm

FLOT DOMICILEJENDOM BELIGGENDE I AKTIVT ERHVERVSOMRÅDE

4.188 kvm

Årlig leje

5858 8449

kr. 1.216.175

Kontant kr. 1.950.000

5858 8449

Kontant kr. 2.850.000

5858 8449

37


”At være landsdækkende og have alle nødvendige kompetencer inden for egne rækker muliggjorde, at det blot tog fem måneder, fra vi lukkede salget af den første ejendom, til den sidste også var solgt.” Helle Nielsen Ziersen, EDC Erhverv Poul Erik Bech

38


LANDSDÆKKENDE SAMARBEJDE SIKREDE NYT LIV TIL GAMLE METRO-VAREHUSE Takket være et tæt samarbejde mellem EDC Poul Erik Bechs erhvervscentre lykkedes det at finde nye ejere til METRO’s fire store varehuse.

Davidsens Tømmerhandel, Trade City og Dansk Cater hedder de nye ejere af Metros forhenværende engrosvarehuse i Aarhus, Aalborg, Kolding og Glostrup. EDC Poul Erik Bechs lokale erhvervscentre var alle involveret i salget, der gik overraskende hurtigt, da først det første varehus var solgt. ”Da METRO besluttede sig for at lukke ned i Danmark for halvandet år siden, fik vi overdraget opgaven med at sælge de fire af varehusene samt en grund . Vi havde forventet en del udfordringer med salget, fordi lokalplaner inskrænkede mulighederne” fortæller Helle Nielsen Ziersen, Senior Client Director hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Sådan kom det ikke til at gå. Takket være et vellykket samarbejde mellem den overordnede Client Director i København og et lokalt salgsteam, i hver af de respektive byer, blev de nye ejere til alle fire store varehusbygninger fundet på kun 18 måneder efter, at den tyske sælger satte dem på markedet. Alle varehusene ændrer markant karakter og skal bruges til nye, spændende formål. MODERNE KONTORVIRKSOMHED I KOLDING Trade City, som købte Metro-varehuset i Kolding, ser store fremtidsperspektiver med sit nye tilkøb, der kommer til at indgå i selskabet under navnet Space City. ”Space City er vores måde at tænke lager- og engrosvirksomhed. Som lejer i Space City opnår man, udover attraktive rammer med omfattende fryse-, svale- og kølekapacitet, mulighed for stor synergi, fordi man som lejer får adgang til eksklusive kontor-, møde- og konferencefaciliteter samt café,” forklarer Jens Henrik Lund, adm. dir. i Trade City Kolding A/S.

Steen D. Pedersen, direktør i Dansk Cater A/S, fortæller om nyerhvervelsen: ”Vi glæder os til at åbne den nye forretning og til at videreføre den helt specielle stemning fra de øvrige Incobutikker. Man er i Inco tættere på varerne og kan bruge alle sanser under sine indkøb. Det bliver spændende at opleve i de nye lokaler i Glostrup.” TØMMERHANDEL KUNNE UDVIDE MARKEDET De sidste to ejendomme i Aarhus og Aalborg blev erhvervet af tømmerhandelsvirksomheden Davidsen. Købet betyder, at Davidsen nu også indtager Jyllands to største byer, Aarhus og Aalborg. Dermed vil kæden dække hele Danmark med 14 afdelinger i Jylland, Odense og Nordsjælland. ”Med store afdelinger i Aarhus og Aalborg kan vi nu for alvor betegnes som landsdækkende. Det er vores klare mål at skærpe konkurrencen om både professionelle kunder og private forbrugere i de to områder, som vi nu rykker ind i,” siger tømmerhandler Povl Davidsen. LANDSDÆKKENDE SAMARBEJDE SIKREDE SUCCES Ifølge Helle Nielsen Ziersen har det især været kombinationen af en landsdækkende organisation med mange kompetencer in-house og et lokalt kendskab, der sikrede den smidige salgsproces. ”At være landsdækkende og have alle nødvendige kompetencer inden for egne rækker muliggjorde, at det tog 18 måneder, fra sælger satte dem på markedet, til de alle var solgt. Vi er glade for at kunne betjene nationale såvel som internationale kunder med vores 16 erhvervscentre, fordelt over hele Danmark.”

MADMEKKA I GLOSTRUP Ejendommen i Glostrup blev erhvervet af Dansk Cater A/S, som vil åbne Inco-butik nummer tre i rækken.

39


VIL DU FREMADRETTET HAVE MAGASINET I DIN INDBAKKE? TILMELD DIG PÅ GO

edc.dk/erhverv/tilmeld

Jylland

Sjælland/Fyn Herlev Hillerød København Køge Næstved Odense Roskilde Slagelse

5858 8376 5858 8377 5858 8378 5858 8379 5858 8380 5858 8397 5858 8395 5858 8396

Esbjerg Kolding Sønderborg Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus

Vi kender markedet

5858 8398 5858 8399 5858 8422 5858 8423 5858 8424 5858 8425 5858 8449 5858 8670

Profile for EDC Poul Erik Bech

Industri Fokus november 2016  

Industri Fokus november 2016