__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE 4 .

K V A R T A L

2 0 1 8


EDC MARKET UPDATE 4 .

KONTAKT OS: Jørgen Jørgensen Direktør Tlf.: 33 30 10 25 Mail: jjo@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET: Thor Heltborg Direktør, Koncernkunder Tlf.: 33 30 10 66 Mail: the@edc.dk NORDSJÆLLAND: Stephen Wielje Berthelsen Erhvervschef Tlf: 48 26 99 10 Mail: stbe@edc.dk REGION SJÆLLAND : Øst-, Vest- og Sydsjælland John Borrisholt Erhvervschef Tlf.: 58 58 79 39 Mail: jsb@edc.dk REGION MIDTJYLLAND: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Claus Fenger Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 74 04 Mail: cfe@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Morten Nielsen Business Consultant Tlf.: 58 58 80 70 Mail: mon@edc.dk

K VA RTA L

2018

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 4. kvartal 2018.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendomme med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENSPILE: Alle tendenser er baseret på den historiske udvikling mellem nuværende og forrige kvartal. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

ejendomstorvet.dk/info/statistik

Tendensforklaring Stigende Uændret

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken 4. kvartal 2018. For yderligere information omkring denne statistik henvises til ejendomstorvet.dk/info/statistik.

Faldende

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - 4 .

K VA RTA L

2018

Kontor Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,00

4,50

5,00

2.400

1.950

1.500

Sekundær

5,00

5,25

5,50

1.800

1.550

1.200

Tertiær

6,00

7,00

7,25

1.200

850

600 650

Nordsjælland Primær

7,50

7,75

8,25

1.000

750

Sekundær

7,75

8,00

8,75

900

650

550

Tertiær

8,00

8,50

9,25

750

550

450

Østsjælland Primær

6,50

7,00

8,00

1.300

800

500

Sekundær

7,50

8,50

9,50

900

600

350

Tertiær

8,50

9,50

10,50

600

350

275

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,00

8,50

900

650

400

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

450

300

Tertiær

10,00

12,00

14,00

450

350

200

Aarhus Primær

4,50

5,00

5,50

1.600

1.350

1.050

Sekundær

5,00

5,75

7,00

1.350

1.000

800

Tertiær

6,50

7,00

7,75

1.100

800

600

Aalborg Primær

5,50

6,25

7,25

1.100

950

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

900

800

625

Tertiær

7,25

8,00

8,50

750

600

500 550

Trekantsområdet Primær

6,50

6,75

7,00

1.200

850

Sekundær

7,00

7,50

7,75

900

700

500

Tertiær

7,75

8,75

9,75

425

375

350 700

Odense Primær

6,00

7,00

8,00

1.150

800

Sekundær

7,00

8,00

9,00

1.000

700

650

Tertiær

8,00

9,00

10,00

650

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 4. kvartal 2018. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

Ledige kontorlokaler i m², i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

København by

353.300

6,0

0,3

Ændring % år 0,3

Nordsjælland

77.900

4,8

-0,2

-2,1

Østsjælland

28.500

3,9

0,1

0,2

Vest- og Sydsjælland

80.600

5,1

0,2

1,4

Østjylland

258.600

8,4

0,3

0,7

Region Nordjylland

106.100

5,4

0,1

-0,2

Sydjylland

188.200

8,0

-0,3

-1,0

Fyn

123.500

8,3

1,2

-2,0

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - 4 .

K VA RTA L

2018

Ledige kontorlokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 9%

258.600 m2 188.200 m2

8%

123.500 m2

7% 353.300 m2

6%

106.100 m2

80.600 m2

5%

77.900 m2 28.500 m2

4% 3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Kontor

% af bestand

Ændring %

København by

5.996.400

353.300

21.000

6,0%

0,3%

Københavns omegn

3.784.900

381.000

3.300

10,1%

0,1%

Nordsjælland

1.606.700

77.900

-1.400

4,8%

-0,2% -0,2%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

114.400

2.400

-200

2,1%

11.502.400

814.600

22.600

7,1%

0,1%

726.400

28.500

1.100

3,9%

0,1% 0,2%

Vest- og Sydsjælland

1.568.100

80.600

3.700

5,1%

Region Sjælland

2.294.500

109.000

4.600

4,8%

0,2%

Fyn

1.492.800

123.500

18.000

8,3%

1,2%

Sydjylland

2.360.100

188.200

-6.400

8,0%

-0,3%

Region Syddanmark

3.852.900

311.600

11.400

8,1%

0,3%

Østjylland

3.066.800

258.600

13.000

8,4%

0,3%

Vestjylland

1.408.500

57.100

-15.300

4,1%

-1,1%

Region Midtjylland

4.475.300

315.700

-2.300

7,1%

0,0%

Nordjylland

1.953.800

106.100

3.400

5,4%

0,1%

Region Nordjylland

1.953.800

106.100

3.400

5,4%

0,1%

24.079.000

1.657.000

39.800

6,9%

0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - 4 .

K VA RTA L

2018

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

19

E45

Gentofte

Kasted

Geding

Egaa

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Risskov

Nordhavn

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Brøndbyøster

Vejby

Skejby Tuborg Havn

Søborg

Mørkhøj

17

505

20

Faarup

Hellerup

Gladsaxe

15

Kvottrup

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45 Havnefront Syd

1

21

151

Sydhavn

Avedøre

Kastrup

Ørestad City

E20

19

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

21

Marselisborg

Sundbyvester

Ormslev

Aabo

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Metro

Horning

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

4,00

4,50

5,00

Primær

4,50

5,00

5,50

Sekundær

5,00

5,25

5,50

Sekundær

5,00

5,75

7,00

Tertiær

6,00

7,50

8,50

Tertiær

6,50

7,00

7,75

Årlig markedsleje i kr./m2 Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

2.400

1.950

1.500

Primær

1.600

1.350

1.050

Sekundær

1.800

1.550

1.200

Sekundær

1.350

1.000

800

Tertiær

1.200

850

600

Tertiær

1.100

800

600

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 4. kvartal 2018. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - 4 . K V A R TA L 2 0 1 8

Detail Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

3,75

4,50

5,00

20.000

14.000

12.000

Sekundær

5,50

5,75

6,50

3.700

2.500

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.200

1.050

900 800

Nordsjælland Primær

7,50

7,75

8,25

2.800

1.100

Sekundær

7,75

8,00

8,50

1.750

900

750

Tertiær

8,00

8,50

9,00

1.250

800

650

Østsjælland Primær

6,00

7,00

8,00

2.800

2.250

1.500

Sekundær

7,50

8,00

10,00

2.000

1.500

1.000

Tertiær

9,00

9,50

11,50

850

600

400

Primær

6,75

7,50

9,00

1.800

1.500

1.000

Sekundær

7,50

9,00

10,00

1.300

900

450

Tertiær

8,75

10,00

11,00

700

400

300

Vest- og Sydsjælland

Aarhus Primær

4,50

4,75

5,00

8.000

5.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.500

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200 2.000

Aalborg Primær

4,50

5,50

6,00

4.500

3.250

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

600

500

425 1.200

Trekantsområdet Primær

6,00

6,25

6,50

3.000

2.400

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.600

900

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

700

500

500

Odense Primær

5,00

6,00

6,50

5.000

3.800

2.500

Sekundær

5,75

7,00

8,00

2.500

1.800

1.300

Tertiær

8,00

9,00

10,00

800

600

400

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 4. kvartal 2018. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

50.100

4,0

-0,6

0,5

Nordsjælland

54.500

5,0

-1,0

0,5

Østsjælland

28.700

6,3

-0,4

-0,5

Vest- og Sydsjælland

85.000

6,5

0,4

1,6

Østjylland

113.600

5,6

0,1

0,2

Region Nordjylland

111.900

8,2

0,9

1,7

Sydjylland

156.900

9,2

0,4

0,7

80.500

6,3

0,5

0,7

Fyn

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - 4 .

K VA RTA L

2018

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 156.900 m2

9% 111.900 m2

8% 7%

85.000 m2

28.700 m2

80.500 m2

6%

113.600 m

2

54.500 m

2

5% 50.100 m2

4% 3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 4. kvartal 2018.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

% af bestand

Ændring %

1.245.500

Ledige m2 50.100

Ændring m2 -5.500

4,0%

-0,6%

902.600

35.400

2.100

3,9%

0,2%

1.096.300

54.500

-10.800

5,0%

-1,0%

92.500

3.800

0

4,1%

0,0%

3.336.900

143.800

-14.200

4,3%

-0,5%

458.200

28.700

-1.600

6,3%

-0,4%

Vest- og Sydsjælland

1.314.100

85.000

5.300

6,5%

0,4%

Region Sjælland

1.772.300

113.700

3.700

6,4%

0,2%

Fyn

1.276.600

80.500

7.100

6,3%

0,5%

Sydjylland

1.714.300

156.900

7.000

9,2%

0,4%

Region Syddanmark

2.991.000

237.400

14.100

7,9%

0,4%

Østjylland

2.018.000

113.600

3.200

5,6%

0,1%

Vestjylland

1.038.100

65.400

-5.700

6,3%

-0,6%

Region Midtjylland

3.056.100

179.000

-2.500

5,9%

-0,1%

Nordjylland

1.366.400

111.900

11.900

8,2%

0,9%

Region Nordjylland

1.366.400

111.900

11.900

8,2%

0,9%

12.522.700

785.900

13.000

6,3%

0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 7


EDC MARKET UPDATE 4 .

BOKSBUTIKKER K VA RTA L 2018

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m²samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Over Middel Nordsjælland

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel

Under Middel

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,50

7,75

8,25

1.050

900

500

Sekundær

7,75

8,00

8,50

800

750

350

Primær

6,75

7,25

7,75

1.100

950

800

Sekundær

7,50

7,75

9,00

750

600

450

Primær

7,00

7,75

8,50

800

725

450

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

450

300

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Region Hovedstaden Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

6,75

8,00

9,50

1.100

800

700

Sekundær

8,00

9,50

10,50

700

600

450

Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Primær

6,50

7,00

8,00

1.200

900

800

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

800

600

Primær

7,25

7,50

8,00

1.100

900

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

700

600

500

0

0

0

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn Primær

7,50

8,00

8,50

1.000

800

700

Sekundær

8,25

9,00

9,00

800

700

550

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 4. kvartal 2018. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION 4 . K VA RTA L 2018

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

6,75

7,50

8,00

650

475

Sekundær

7,25

8,25

8,75

500

425

375 325

Tertiær

8,00

9,25

9,75

400

325

275

Nordsjælland Primær

6,50

8,00

8,75

575

400

300

Sekundær

7,00

8,50

9,25

450

375

300

Tertiær

8,50

9,00

9,75

400

340

240

Primær

7,00

8,00

8,50

600

450

300

Sekundær

8,00

8,00

9,00

450

300

225

Tertiær

9,00

9,50

10,50

350

225

175 300

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,50

9,50

450

375

Sekundær

8,50

9,50

10,50

350

250

200

Tertiær

9,50

10,50

12,50

200

150

125

Aarhus Primær

6,80

7,50

8,00

425

350

300

Sekundær

7,00

7,75

8,50

375

325

275

Primær

7,00

8,00

9,00

400

325

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

300

225

175

Primær

7,00

7,50

8,00

375

325

275

Sekundær

8,25

8,75

10,00

275

225

200

Aalborg

Trekantsområdet

Odense Primær

6,50

8,50

9,00

400

325

250

Sekundær

8,25

9,50

10,50

275

225

125

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 4. kvartal 2018. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

322.900

1,8

-0,6

-0,4

85.700

2,0

-1,5

-0,8

Østsjælland

109.100

3,0

0,1

0,6

Vest- og Sydsjælland

178.000

1,8

-0,1

0,2

Østjylland

375.300

2,3

-0,2

-0,8

Region Nordjylland

172.200

1,3

0,0

-0,5

Sydjylland

431.600

2,2

0,2

-0,2

Fyn

165.600

1,8

0,0

-0,1

Region Hovedstaden Nordsjælland

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION 4 . K VA RTA L 2018

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand.

5%

4%

109.100 m2

3%

375.300 m2

431.600 m2

85.700 m

2

2%

322.900 m2

165.600 m2

178.000 m2 172.200 m2

1%

0%

Region Hovedstaden

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 4. kvartal 2018.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Lager & produktion

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.183.100

6.400

-9.900

0,1%

-0,2%

Københavns omegn

7.903.500

228.400

-38.000

2,9%

-0,5%

Nordsjælland

4.220.000

85.700

-62.200

2,0%

-1,5%

830.000

2.400

0

0,3%

0,0%

18.136.700

322.900

-110.100

1,8%

-0,6%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

3.579.500

109.100

5.900

3,0%

0,1%

Vest- og Sydsjælland

9.932.700

178.000

-5.000

1,8%

-0,1%

13.512.200

287.100

800

2,1%

0,0%

9.234.500

165.600

-3.800

1,8%

0,0%

19.544.600

431.600

37.300

2,2%

0,2%

Region Sjælland Fyn Sydjylland Region Syddanmark

28.779.100

597.200

33.500

2,1%

0,1%

Østjylland

16.189.200

375.300

-21.500

2,3%

-0,2%

Vestjylland

12.998.400

243.300

6.700

1,9%

0,1%

Region Midtjylland

29.187.600

618.600

-14.800

2,1%

-0,1%

Nordjylland

13.699.700

172.200

-1.400

1,3%

0,0%

Region Nordjylland

13.699.700

172.200

-1.400

1,3%

0,0%

103.315.300

1.998.000

-91.900

1,9%

-0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 4. kvartal 2018. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING 4 . K VA RTA L 2018

Boligudlejningsejendomme

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Afkastkrav i %

Primær Sekundær Tertiær

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

3,75 4,25 4,75

4,25 4,75 5,00

1.950 1.750 1.500

1.700 1.500 1.250

4,00 4,25 4,75

5,00 5,50 5,75

1.600 1.400 1.200

1.300 1.150 1.100

4,75 5,00 5,50

5,25 6,25 7,50

1.600 1.350 800

1.250 900 600

5,25 6,00 7,00

6,50 7,50 8,50

1.250 950 750

925 800 600

4,00 4,50 4,75

4,25 4,75 5,00

1.650 1.350 1.200

1.400 1.100 1.000

4,25 4,75 5,50

4,50 5,25 6,00

1.250 1.100 900

1.050 850 800

4,75 5,50

5,25 6,00

1.200 1.000

1.050 950

4,50 5,25

5,25 6,00

1.275 1.100

950 850

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Odense Primær Sekundær

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær Sekundær Tertiær

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Afkastkrav i %

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

2,00 2,50 3,50

2,25 3,25 4,25

3,25 4,00 5,50

4,00 4,25 5,00

4,25 4,50 5,25

1.650 1.450 1.200

1.450 1.300 1.100

3,75 4,00 4,50

4,50 5,25 5,50

5,25 5,50 5,75

4,00 4,50 5,75

5,25 5,75 6,00

1.600 1.500 1.300

1.300 1.200 1.100

2,75 4,00 5,00

3,00 4,50 6,00

4,00 5,00 6,00

4,50 5,25 7,25

5,25 7,00 8,25

1.450 1.000 700

1.150 900 600

4,25 5,25 7,00

5,25 7,00 8,50

7,50 8,00 10,00

5,50 6,50 8,00

6,50 7,50 9,00

1.250 800 600

850 700 550

2,50 3,00 4,00

2,75 3,25 4,25

3,00 3,50 4,50

3,75 4,25 5,00

4,00 4,75 5,25

1.450 1.200 1.050

1.300 1.050 850

2,75 4,00 5,50

3,50 4,50 6,00

4,00 5,00 6,50

4,00 4,75 5,25

4,25 5,00 5,75

1.150 950 850

1.000 850 750

5,25 5,50 7,25

5,75 6,50 8,00

6,50 7,75 8,50

5,50 6,25 7,50

6,00 6,75 7,75

4,00 4,50

4,50 5,25

5,25 6,00

4,50 5,25

5,50 6,00

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Tertiær Odense Primær Sekundær

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 4. kvartal 2018. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

EDC Research - 4. kvartal 2018 - side 11


Vil du fremover modtage rapporten og andre nyheder direkte i din indbakke? Tilmeld nyheder pĂĽ edc.dk/erhverv/tilmeld

Erhverv Poul Erik Bech

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update 4. kvartal 2018  

Se seneste markedsdata - bliv opdateret på ledighed, afkastkrav og markedsleje for hele landet.

Market Update 4. kvartal 2018  

Se seneste markedsdata - bliv opdateret på ledighed, afkastkrav og markedsleje for hele landet.