__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE 3 .

K V A R T A L

2 0 1 9


EDC MARKET UPDATE 3 .

KONTAKT OS: Jørgen Jørgensen Direktør Tlf.: 33 30 10 25 Mail: jjo@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET: Thor Heltborg Direktør, Koncernkunder Tlf.: 33 30 10 66 Mail: the@edc.dk NORDSJÆLLAND: Stephen Wielje Berthelsen Erhvervschef Tlf: 48 26 99 10 Mail: stbe@edc.dk REGION SJÆLLAND : Øst-, Vest- og Sydsjælland John Borrisholt Erhvervschef Tlf.: 58 58 79 39 Mail: jsb@edc.dk REGION MIDTJYLLAND: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Claus Fenger Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 74 04 Mail: cfe@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Morten Nielsen Business Consultant Tlf.: 58 58 80 70 Mail: mon@edc.dk

K VA RTA L

2019

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 3. kvartal 2019.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendomme med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENSPILE: Alle tendenser er baseret på den historiske udvikling mellem nuværende og forrige kvartal. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

ejendomstorvet.dk/info/statistik

Tendensforklaring Stigende Uændret

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken 3. kvartal 2019. For yderligere information omkring denne statistik henvises til ejendomstorvet.dk/info/statistik.

Faldende

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - 3 .

K VA RTA L

2019

Kontor Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,00

4,50

5,00

2.400

1.950

1.500

Sekundær

5,00

5,25

5,50

1.800

1.550

1.200

Tertiær

6,00

7,50

8,50

1.200

850

600 650

Nordsjælland Primær

7,50

7,75

8,25

1.000

750

Sekundær

8,00

8,25

8,75

800

650

550

Tertiær

8,25

8,50

9,25

750

550

450

Østsjælland Primær

7,25

7,75

8,25

1.300

800

500

Sekundær

8,00

8,75

9,75

900

600

350

Tertiær

9,25

9,75

10,50

600

350

275

Primær

8,00

8,50

9,00

900

650

400

Sekundær

9,00

9,75

10,50

700

450

300

Tertiær

10,50

12,00

14,00

450

350

200 1.050

Vest- og Sydsjælland

Aarhus Primær

4,50

5,00

5,50

1.600

1.350

Sekundær

5,00

5,75

7,00

1.350

1.000

800

Tertiær

6,50

7,00

7,75

1.100

800

600

Aalborg Primær

5,50

6,25

7,25

1.100

950

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

900

800

625

Tertiær

7,25

8,00

8,50

750

600

500

Trekantsområdet Primær

6,00

6,25

6,50

1.200

850

550

Sekundær

6,75

7,25

7,50

900

700

500

Tertiær

7,50

8,50

9,50

425

375

350

Odense Primær

6,00

7,50

8,50

1.150

800

700

Sekundær

7,50

8,00

9,00

1.000

700

650

Tertiær

9,00

10,00

11,00

650

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. juli 2019. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m², i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

344.600

5,9

-0,5

0,2

Nordsjælland

99.000

6,2

0,0

1,2

Østsjælland

48.700

6,7

1,5

2,9

Vest- og Sydsjælland

67.800

4,3

0,3

-0,6

Østjylland

278.800

9,0

0,6

0,9

Region Nordjylland

122.900

6,4

0,5

1,1

Sydjylland

177.900

7,5

-0,1

-0,8

Fyn

137.300

9,2

1,1

2,1

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2019. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - 3 .

K VA RTA L

2019

Ledige kontorlokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 137.300 m2

278.800 m2

9% 8%

177.900 m2

7%

48.700 m2 122.900 m2

99.000 m

2

344.600 m2

6% 5%

67.800 m2

4% 3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. juli 2019.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Kontor

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.826.200

344.600

-26.200

5,9%

-0,5%

Københavns omegn

3.760.000

456.100

23.700

12,1%

0,6%

Nordsjælland

1.597.100

99.000

-600

6,2%

0,0% -1,1%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

112.500

1.400

-1.200

1,2%

11.295.800

901.100

-4.300

8,0%

0,0%

727.600

48.700

10.800

6,7%

1,5%

Vest- og Sydsjælland

1.579.100

67.800

4.400

4,3%

0,3%

Region Sjælland

2.306.800

116.400

15.100

5,0%

0,6%

Fyn

1.500.400

137.300

15.600

9,2%

1,1%

Sydjylland

2.366.500

177.900

-3.100

7,5%

-0,1%

Region Syddanmark

3.866.900

315.200

12.500

8,2%

0,4%

Østjylland

3.101.000

278.800

17.000

9,0%

0,6%

Vestjylland

1.417.400

57.100

3.000

4,0%

0,2%

Region Midtjylland

4.518.400

335.900

20.000

7,4%

0,4%

Nordjylland

1.932.700

122.900

8.800

6,4%

0,5%

Region Nordjylland

1.932.700

122.900

8.800

6,4%

0,5%

23.920.600

1.791.600

52.200

7,5%

0,2%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2019. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - 3 .

K VA RTA L

2019

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

19

E45

Gentofte

Kasted

Geding

Egaa

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Risskov

Nordhavn

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Brøndbyøster

Vejby

Skejby Tuborg Havn

Søborg

Mørkhøj

17

505

20

Faarup

Hellerup

Gladsaxe

15

Kvottrup

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45 Havnefront Syd

1

21

151

Sydhavn

Avedøre

Kastrup

Ørestad City

E20

19

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

21

Marselisborg

Sundbyvester

Ormslev

Aabo

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Metro

Horning

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

4,00

4,50

5,00

Primær

4,50

5,00

5,50

Sekundær

5,00

5,25

5,50

Sekundær

5,00

5,75

7,00

Tertiær

6,00

7,50

8,50

Tertiær

6,50

7,00

7,75

Årlig markedsleje i kr./m2 Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

2.400

1.950

1.500

Primær

1.600

1.350

1.050

Sekundær

1.800

1.550

1.200

Sekundær

1.350

1.000

800

Tertiær

1.200

850

600

Tertiær

1.100

800

600

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. juli 2019. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - 3 .

K VA RTA L

2019

Detail Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

3,75

4,50

5,00

18.000

13.000

10.000

Sekundær

5,75

6,00

6,50

3.500

2.300

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.200

1.050

900 800

Nordsjælland Primær

7,50

7,75

8,25

2.700

1.100

Sekundær

8,00

8,25

8,50

1.700

900

750

Tertiær

8,25

8,50

9,00

1.250

800

650

Østsjælland Primær

6,00

7,00

8,00

2.700

2.150

950

Sekundær

7,50

8,00

9,50

1.650

1.450

750

Tertiær

9,00

9,25

10,00

750

500

250

Vest- og Sydsjælland Primær

7,00

7,75

9,00

1.700

1.450

1.000

Sekundær

7,75

9,00

10,00

1.250

850

400

Tertiær

8,75

10,00

11,00

550

375

200

Aarhus Primær

4,50

4,75

5,00

7.700

5.300

3.200

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.000

2.000

Tertiær

6,00

6,50

7,00

1.800

1.500

1.200

Aalborg Primær

4,50

5,50

6,00

4.250

3.250

2.000

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

600

500

425 1.200

Trekantsområdet Primær

6,00

6,25

6,50

3.000

2.400

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.600

900

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

700

500

500

Odense Primær

5,50

7,25

8,50

5.000

3.000

2.000

Sekundær

6,75

8,50

9,00

2.000

1.500

1.300

Tertiær

10,00

11,00

12,00

800

600

400

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. juli 2019. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

55.700

4,4

0,0

-0,2

Nordsjælland

42.200

3,9

-0,7

-2,1

Østsjælland

39.000

8,5

0,5

1,8

Vest- og Sydsjælland

90.900

6,9

0,6

0,8

Østjylland

118.100

5,8

0,2

0,3

Region Nordjylland

116.400

8,6

0,3

1,3

Sydjylland

152.000

8,8

0,2

0,0

75.100

5,9

-0,8

0,1

Fyn

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2019. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - 3 .

K VA RTA L

2019

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 9%

116.400 m2

39.000 m2

152.000m2

8% 90.900 m2

7%

75.100 m2

118.100m2

6% 5%

55.700 m2 42.200 m2

4% 3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. juli 2019.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

1.255.400

55.700

0

4,4%

0,0%

896.600

32.600

-900

3,6%

-0,1%

1.089.800

42.200

-8.200

3,9%

-0,7%

90.900

3.400

-1.800

3,8%

-1,9%

3.332.800

133.800

-11.000

4,0%

-0,3%

458.900

39.000

2.400

8,5%

0,5%

Vest- og Sydsjælland

1.323.400

90.900

8.000

6,9%

0,6%

Region Sjælland

1.782.300

129.800

10.300

7,3%

0,6%

Fyn

1.283.100

75.100

-10.300

5,9%

-0,8%

Sydjylland

1.719.000

152.000

5.000

8,8%

0,2%

Region Syddanmark

3.002.100

227.100

-5.200

7,6%

-0,1%

Østjylland

2.040.400

118.100

2.800

5,8%

0,2%

Vestjylland

1.044.700

72.400

4.800

6,9%

0,4%

Region Midtjylland

3.085.200

190.500

7.700

6,2%

0,3%

Nordjylland

1.351.700

116.400

4.800

8,6%

0,3%

Region Nordjylland

1.351.700

116.400

4.800

8,6%

0,3%

12.554.000

797.700

6.600

6,4%

0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2019. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 7


EDC MARKET UPDATE 3 .

BOKSBUTIKKER K VA RTA L 2019

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m²samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Over Middel Nordsjælland

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel

Under Middel

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,75

8,00

8,25

950

850

500

Sekundær

8,00

8,25

8,50

750

700

350

Primær

6,75

7,25

7,75

1.100

950

800

Sekundær

7,50

7,75

9,00

750

600

450

Primær

7,25

8,00

8,50

800

725

450

Sekundær

8,25

9,00

10,00

700

450

300

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Region Hovedstaden Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

6,75

7,75

8,50

1.100

800

700

Sekundær

7,50

8,50

10,00

700

600

450

Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Primær

6,50

7,00

8,00

1.200

900

800

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

800

600

Primær

7,25

7,50

8,00

1.100

900

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

700

600

500

Primær

7,50

8,00

8,50

1.000

800

700

Sekundær

8,25

9,00

9,50

800

700

550

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. juli 2019. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION 3 . K VA RTA L 2019

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

6,50

7,50

8,00

650

475

Sekundær

7,25

8,25

8,75

500

425

375 325

Tertiær

8,00

9,25

9,75

400

325

275

Nordsjælland Primær

6,75

8,00

8,75

600

425

300

Sekundær

7,50

8,50

9,25

450

375

300

Tertiær

8,50

9,00

9,75

400

340

240

Primær

7,00

8,00

8,50

600

450

300

Sekundær

8,25

8,50

9,50

450

300

225

Tertiær

9,25

9,75

10,50

350

225

175 300

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,50

9,50

450

375

Sekundær

8,75

9,50

10,50

350

250

200

Tertiær

9,75

10,50

12,50

200

150

125

Aarhus Primær

6,50

7,25

7,75

450

375

300

Sekundær

6,75

7,50

8,50

400

350

275

Primær

7,00

8,00

9,00

400

325

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

300

225

175

Primær

7,00

7,50

8,00

375

325

275

Sekundær

8,25

8,75

10,00

275

225

200

Aalborg

Trekantsområdet

Odense Primær

6,50

8,50

9,00

400

325

200

Sekundær

8,25

9,50

10,50

275

225

125

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. juli 2019. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

Region Hovedstaden

379.400

2,1

0,2

-0,3

Nordsjælland

110.000

2,6

0,2

-0,9

Østsjælland

117.500

3,3

-0,1

0,4

Vest- og Sydsjælland

167.100

1,7

-0,2

-0,2

Østjylland

272.100

1,7

0,0

-0,8

Region Nordjylland

166.200

1,2

0,1

-0,1

Sydjylland

416.100

2,1

0,0

0,1

Fyn

186.000

2,0

0,1

0,2

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2019. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION 3 . K VA RTA L 2019

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand.

5%

4% 117.500 m2

3% 110.000 m2 379.400 m2

2%

416.100 m2

186.000 m2

272.100 m2

167.100 m2

166.200 m2

1%

0%

Region Hovedstaden

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. juli 2019.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Lager & produktion

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.224.400

19.800

12.400

0,4%

0,3%

Københavns omegn

7.851.400

246.800

9.400

3,1%

0,1%

Nordsjælland

4.195.000

110.000

10.300

2,6%

0,2%

815.600

2.800

-1.800

0,3%

-0,3%

18.086.400

379.400

30.300

2,1%

0,2%

3.585.500

117.500

-6.000

3,3%

-0,1%

Vest- og Sydsjælland

10.002.500

167.100

-20.500

1,7%

-0,2%

Region Sjælland

13.587.900

284.600

-26.500

2,1%

-0,2% 0,1%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Fyn

9.281.500

186.000

13.800

2,0%

Sydjylland

19.597.600

416.100

-2.700

2,1%

0,0%

Region Syddanmark

28.879.000

602.100

11.100

2,1%

0,1%

Østjylland

16.369.600

272.100

-12.200

1,7%

0,0%

Vestjylland

13.080.900

199.100

16.300

1,5%

0,1%

Region Midtjylland

29.450.400

471.100

4.000

1,6%

0,0%

Nordjylland

13.551.600

166.200

12.600

1,2%

0,1%

Region Nordjylland

13.551.600

166.200

12.600

1,2%

0,1%

103.555.400

1.903.500

31.700

1,8%

0,0%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2019. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING 3 . K VA RTA L 2019

Boligudlejningsejendomme

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² samt tendensen mellem forrige og nuværende kvartal. Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Afkastkrav i %

Primær Sekundær Tertiær

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

3,75 4,00 4,25

4,00 4,25 4,50

1.900 1.800 1.600

1.800 1.600 1.350

4,00 4,25 4,75

5,00 5,50 5,75

1.600 1.400 1.200

1.300 1.150 1.100

4,75 5,00 5,50

5,25 6,25 7,50

1.600 1.350 800

1.250 900 600

5,25 6,00 7,00

6,50 7,50 8,50

1.250 950 750

925 800 600

4,00 4,50 4,75

4,25 4,75 5,00

1.650 1.400 1.200

1.400 1.150 1.000

4,25 4,75 5,50

4,50 5,25 6,00

1.225 1.075 875

1.025 825 775

4,75 5,50

5,25 6,00

1.250 1.000

1.075 950

4,50 5,25

5,25 6,00

1.250 1.100

950 850

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Odense Primær Sekundær

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær Sekundær Tertiær

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Afkastkrav i %

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

1,75 2,50 3,25

2,00 3,25 4,00

3,00 4,00 5,00

3,75 4,25 5,00

4,25 4,50 5,25

1.750 1.550 1.300

1.500 1.350 1.200

4,00 4,25 4,50

4,50 5,25 5,50

5,25 5,50 5,75

4,00 4,50 5,75

5,25 5,75 6,00

1.550 1.500 1.300

1.300 1.200 1.100

2,75 4,00 5,00

3,00 4,50 6,00

4,00 5,00 6,00

4,75 5,25 7,25

5,25 7,00 8,25

1.450 1.000 700

1.150 900 600

4,25 5,25 7,00

5,25 7,00 8,50

7,50 8,00 10,00

5,50 6,50 8,00

6,50 7,50 9,00

1.250 800 600

850 700 550

2,50 3,00 4,00

2,75 3,25 4,25

3,00 3,50 4,50

3,75 4,25 5,00

4,00 4,75 5,25

1.450 1.200 1.050

1.300 1.050 850

2,75 4,00 5,50

3,50 4,50 6,25

4,25 5,25 6,75

4,00 5,00 5,50

4,25 5,25 6,00

1.100 900 800

950 800 700

5,25 5,50 7,25

5,75 6,50 8,00

6,50 7,75 8,50

5,50 6,25 7,50

6,00 6,75 7,75

4,25 4,75

4,75 5,25

5,25 6,00

4,75 5,50

5,50 6,00

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Tertiær Odense Primær Sekundær

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. juli 2019. Tendenspilene viser tendensen mellem forrige og nuværende kvartal.

EDC Research - 3. kvartal 2019 - side 11


Vil du fremover modtage rapporten og andre nyheder direkte i din indbakke? Tilmeld nyheder pĂĽ edc.dk/erhverv/tilmeld

Erhverv Poul Erik Bech

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update 3. kvartal 2019  

Se seneste tal for ledighed, markedsleje og afkastkrav i Market Update.

Market Update 3. kvartal 2019  

Se seneste tal for ledighed, markedsleje og afkastkrav i Market Update.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded