__MAIN_TEXT__

Page 1

OKTOBER //

KONTOR Fokus

03 - 2019

Ny METRORING i København – hvad er betydningen for virksomhederne?

Hurtigere udlejning Opdeling og synergi er vejen frem

1.715

søger nyt kontor

1


Indhold

s6

Forsidefoto: Reginaldo Sales / Metroselskabet

s17

s4 s. 4 s.6

49%

af virksomhederne forventer at bruge flere penge på erhvervslokaler i 2020

Sign up for mere information på s.15

Metroring gavner kontorer i city Flere lejere kan dele tomme kontorer

s. 10

Lokalt markedsoverblik

s. 17

Tomme kontorer i Nordsjælland kalder på opdeling og konvertering

s. 31

Spar Nord i Kolding sælger kontordomicil til Frøs Sparekasse

s. 39

Historisk arresthus i Hjørring er solgt til lokal ejendomsinvestor

s. 44

EDC Erhverv Poul Erik Bech etablerer international afdeling

s. 46

Markedstal

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

2


Brian Skov Andersen Partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech Sydkysten

Stigende efterspørgsel efter mindre lejemål Kære læser, I dette nummer af KontorFOKUS dykker vi ned i den lidt modsatrettede tendens, at der er et stigende udbud af tomme kontorkvadratmeter samtidigt med, at de danske virksomheder vokser økonomisk set. En blandt mange forklaringer er, at virksomhederne effektiviserer deres pladsforbrug samt i stigende grad arbejder med mere fleksible kontorpladser, hvor flere kan deles om én plads. Resultatet er, at vi som erhvervsmæglere oplever en øget efterspørgsel på lidt færre kvadratmeter. Som ejendomsejer med tomme kontorejendomme betyder det, at der er længere mellem de store ankerlejere, som optager flere tusinde kvadratmeter. Derfor anbefaler vi ofte udlejere at opdele deres lejemål, forud for en genudlejning. Dette giver også mening fordi virksomhederne efterspørger fællesskaber, og flerbrugerhuse er derfor en spirende tendens. Selvom der i de fleste tilfælde måske kun er tale om at samle to eller tre virksomheder på samme adresse, kan de i høj grad skabe god synergi mellem hinanden og bidrage til mere liv og energi i huset. Det kan du læse et konkret eksempel på på side 6. Har du behov for sparring om, hvordan du bedst får udlejet dine kontorlokaler, er du velkommen til at kontakte mig eller en af mine kolleger gennem

edc.dk/kontor 3


Metroring gavner kontorer i city Kontormarkedet i hovedstaden bliver styrket af Metrocityringen, vurderer EDC Erhverv. Det bliver lettere at komme frem i centrum, og byens image bliver styrket blandt udenlandske investorer.

Udvidelsen af metronettet i København med Metrocityringen bliver en gevinst for erhvervslivet i hovedstaden. De 17 stationer under Indre By, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro blev indviet i slutningen af september, og metroringen krydser de to gamle metrolinjer ved Frederiksberg og Kongens Nytorv. Desuden er Østerport og Hovedbanen knudepunkter med skift mellem metro og en stribe togforbindelser. ”Den største gevinst bliver, at det er lettere og hurtigere at komme rundt i byen, som ellers oplever stigende trængsel. Og så vil Metrocityringen styrke Københavns position blandt internationale ejendomsinvestorer, for de er vant til, at storbyer i Europa har et udbygget metronet, og det har København først for alvor fået nu,” siger erhvervsdirektør Jørgen Jørgensen. Gevinst i city Han vurderer, at kontorer i Indre By vil opleve den største effekt, altså langs metrostrækningen mellem Østerport og Københavns Hovedbanegård. ”Indre By har flest arbejdspladser og størst problemer med trængsel. De nye metrostationer gør det lettere at komme frem til mange store arbejdspladser. Det sætter mange ansatte pris på, og det er en stor fordel for virksomhederne, som i stigende grad må lægge sig i selen for at få kvalificeret arbejdskraft. Samlet bliver det formentlig lettere at udleje kontorer i city, som med tiden kan få en højere lejeudvikling end andre bydele, ikke mindst hvis København får flere restriktioner mod bilkørsel,” siger Jørgen Jørgensen. Kontorer langs metroen Han har som erhvervsmægler fulgt hovedstadens udvikling gennem fire årtier og ser ikke samme udviklingsmuligheder ved Metrocityringen som ved de to første metrolinjer. De åbnede fra 2002-07 og går fra Vanløse/Frederiksberg vest for Københavns centrum til Østamager/lufthavnen henholdsvis Ørestad/ Vestamager.

4

”Især linjen gennem Ørestad bidrog til at skabe en helt ny bydel, hvor der i dag er tusindvis af kontorarbejdspladser. Samme udvikling får vi næppe at se med Metrocityringen, for den går igennem bydele og kvarterer, som allerede er fuldt udviklede og bebyggede – og den vestlige del af ringen kører overvejende gennem boligkvarterer på nær enkelte områder som Vibenshus Runddel, der har en del kontorarbejdspladser. Men mange virksomheder får gavn af, at metronettet er udvidet, fordi det bliver meget lettere og hurtigere for ansatte – og kunder – at komme frem,” fremhæver Jørgen Jørgensen. Samspil mellem metroen og byudvikling kommer i hans optik tilbage på dagsordenen, når metroen snart vokser to steder: Nordhavnsafgreningen med foreløbig to stationer åbner allerede i 2020. Den gren er projekteret til at blive forlænget, i takt med at Nordhavn udbygges – målet er 40.000 arbejdspladser og lige så mange indbyggere. Sydhavnsmetroen ventes at åbne i 2024 med fem stationer, tre af dem i udviklingsområdet Sydhavnen og endestationen Ny Ellebjerg i udviklingsområdet Valby Syd.


Meget mere metro Linjer fra Vanløse til • lufthavnen hhv. Ørestad åbnede 2002-07 Banede vej for byudvikling • i Ørestad og på Østamager 64,7 millioner metrorejser i 2018 • Metrocityringen åbnede i september • 2019 med 17 stationer Kører under City, Østerbro, Nørrebro, • Frederiksberg og Vesterbro Krydser gamle metrolinjer på Frederiksberg • og Kongens Nytorv Skift til S-tog/regionaltog på Hovedbanen og • Østerport, til S-tog på Nørrebro Nordhavnsmetro med foreløbig • 2 stationer åbner 2020 Sydhavnsmetro med 5 stationer • åbner 2024 Mulig forbindelse fra • Nørrebro til kommende letbane i Gladsaxe Flere mulige • udvidelser under overvejelse Kilde: Metroselskabet

Foto: Reginaldo Sales / Metroselskabet 5


Flere lejere kan dele tomme kontorer Danmark har fået flere ledige kontorlokaler, og for både udlejer og lejere kan en god løsning være, at flere virksomheder deles om større lejemål. I Sønderborg medvirkede EDC Erhverv Poul Erik Bech, da to it-firmaer udvidede deres samarbejde og fik samme adresse.

EDC Erhverv viste førstesalen frem – Consortio IT var glad for beliggenheden og ejendommen, men lokalerne var lidt for store til firmaet. Det var der dog en løsning på, for Consortio IT’s samarbejdspartner nyit.dk var også på udkig efter mere plads.

”Det seneste år er der blevet flere tomme kontorer, ikke mindst i provinsen. Beskæftigelsen har det stadig godt, mange virksomheder ekspanderer fortsat, og en del flytter rundt, men vi kan registrere en tendens til, at virksomheder søger mod bedre og mere effektive lokaler, hvor de kan nøjes med mindre plads per medarbejder. Derfor skal udlejere i stigende grad tænke alternativt,” anbefaler Ib Hansen, erhvervschef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Sønderborg.

Ved indgangen til tredje kvartal stod næsten 1,8 millioner kontor-kvadratmeter tomme hen ifølge Ejendomstorvet.dk – en stigning på over 170.000 kvadratmeter på et år.

En nem og effektiv model kan være at lade to eller måske flere lejere dele et større lejemål

”En efterhånden velkendt løsning er at etablere flerbrugerhuse, hvor fx reception og mødelokaler er fælles. I andre tilfælde kan en nem og effektiv model være at lade to eller måske flere lejere dele et større lejemål – ofte kan to virksomheder have gavn af hinanden, og så behøver udlejer ikke stå for at drive et egentligt flerbrugerhus. Vi har set eksempler på, at en bank inviterer en kaffekæde indenfor – så trækker den kunder og liv til,” fremhæver Ib Hansen.

“ ”Sammen overtog Consortio IT og nyit.dk hele førstesalen. Etagen blev renoveret i samråd med de to lejere, som har indrettet sig efter deres respektive behov i egne lokaler, og så deler de toiletter og kantine og har fælles frokostordning,” forklarer Ib Hansen, der deltog i drøftelserne mellem udlejer og lejere om en løsning.

Deler en etage I hjembyen Sønderborg medvirkede Ib Hansen til en løsning, hvor et ellers fraflyttet domicillejemål på Kongevej, tæt på centrum, er blevet fyldt med flere lejere.

Stueetagen i det tidligere domicil er blevet delt op i tre lejemål; de to er afsat, så kun det mindste lejemål på lidt over 100 kvadratmeter er uden lejer.

”Et af de store revisonsfirmaer flyttede for næsten 20 år siden ind i et dengang nyopført domicil med to etager, men efter en fusion blev hele lejemålet på 700 kvadratmeter opsagt. I vores del af landet er det et ret stort areal at finde én enkelt lejer til, så vi gik også efter flere, mindre lejere. Vi havde tidligere hjulpet virksomheden Consortio IT med lokaler og vidste, at firmaet var vokset og ledte efter større lokaler,” fortæller Ib Hansen.

Fin løsning for alle De to IT-firmaer flyttede ind i den nyindrettede førstesal i slutningen af 2018, og et lille år efter er både udlejer og de to ”dele-lejere” ganske tilfredse.

6


Søren Krog Nielsen og Jesper Sørensens virksomheder bor under samme tag i Sønderborg 7


”Det er et godt match, fordi vi har fælles kunder og komplementerer hinanden. Det første lille år er da også gået godt; vi er glade for lokalerne og spiser fx sammen i kantinen, men samtidig kan vi også lukke døren, da vi jo har vores helt egne lokaler,” siger Søren Krog Nielsen.

”Vi opførte i sin tid ejendommen til revisorerne og var kede af, at de opsagde lejemålet. Det er svært i en by som Sønderborg at finde én samlet lejer, men vi har næsten fået fyldt bygningen. Med snart fem lejere er vi ikke så afhængige af hver enkelt lejer, så selv om det kan være mere komplekst at have en håndfuld lejere, har vi været glade for samarbejdet med Ib Hansen og EDC Erhverv, der har mange erhvervslokaler til udlejning og har god kontakt til mange virksomheder i lokalområdet,” siger Carsten Piepgras, administrerende direktør for det lokale investerings- og ejendomsselskab HKS Invest.

Hos nyit.dk er medejer Jesper Sørensen glad for, at samarbejdspartneren henvendte sig: ”Vi sad efterhånden syv mand klemt sammen på 45 kvadratmeter og var i gang med at kigge efter andre lokaler i byen. Nu har vi fået indrettet nye og inspirerende lokaler, som passer lige til os: Vi råder over eget værksted, kontor og lounge, og derudover deler vi toiletter, bad og kantine med Consortio IT, og hver fredag er der fælles morgenbrød for begge firmaer.”

”Vi var på udkig efter noget større, og vi kendte Ib Hansen, som havde fundet vores gamle lejemål til os. Men vi var vokset fra tre mand til otte på to år – og nu, efter et år i vores nye domicil, har vi 13 besatte skriveborde, og det havde vi ikke haft plads til i vores oprindelige lejemål. Vi var ret hooked på de lokaler, Ib Hansen viste os: Super beliggenhed midt i byen, og vi kunne få stor indflydelse på indretningen, fordi udlejer ville renovere bygningen. Vi var dog ikke interesserede i at overtage en hel etage, men så kendte vi jo nyit.dk,” fortæller Søren Krog Nielsen, partner i Consortio IT.

Skal dine tomme kontorlokaler måske deles op for at tiltrække lejere? Få sparring hos EDC Erhvervs eksperter på:

Godt match De to virksomheder konkurrerer ikke: Consortio IT har specialiseret sig i blandt andet at udvikle, supportere og rådgive om IT-løsninger som Microsoft Dynamics og Office 365, mens nyit.dk tilbyder rådgivning, salg, drift og support af it-infrastruktur som fx netværk, sikkerhed og udstyr.

edc.dk/kontor

8


Lokalt markedsoverblik Hvad er der til salg/udlejning, hvilke ejendomme har skiftet hænder – og hvem søger måske din ejendom?

Nordjylland

Midtjylland Nordsjælland

København & omegn

Sydjylland

Fyn

Region Sjælland

Få et overblik over de lokale markeder på de følgende sider.


København & omegn

SIDSTE LEJEMÅL

Sidste ledige lejemål i bygningen - 240 kvm eksklusivt kontor i pakhus tæt på vandet!

Velbeliggende kontor/klinik lige ved Østerport Station

Smukt pakhus fra 1915 med masser af atmosfære. Smukt maritimt miljø i Søndre Frihavn. Nabo til Langelinie, Amerika Plads og Kastellet. Gode parkeringsforhold i området, mod betaling.Kun 750 meter til Østerport Station. Togforbindelser til Lufthavnen, IC-tog, Kystbanen, S-tog, bus. Metro fra Nørreport St. Området huser flere store virksomheder, bl.a. Alm. Brand, Mærsk Brokers, Bech-Bruun, Fiskeridirektoratet, Erhvervsstyrelsen.

Vi har nu fornøjelsen af at udbyde dette lyse og meget velbeliggende lejemål lige ved Østerport Station. Lejemålet består af i alt 95 kvm, og indeholder 3 store kontorlokaler, et køkken og et stort badeværelse med toilet. Der er direkte adgang fra køkkenet til ejendommens gård, hvor medarbejdere kan tage en velfortjent pause i den friske luft. Lejemålet er indrettet med pudsede og hvidmalede lofter, glasvæv på væggene og lakeret parketgulv. Vinduerne er smukke originale sprossevinduer og under vinduerne er der flotte træpaneler med udskæringer. Lejemålet er yderst velegnet til kontor, klinik og butik.

TIL LEJE

TIL LEJE

Kontor

2100 København Ø Forbindelsesvej 4, 2. Sagsnr. 11404289

C

Areal Årlig leje

240 m² 432.000 kr

Kontakt

5858 8673

Kontor

2100 København Ø Østbanegade 7, KL. TV Sagsnr. 11404721

C

Areal Årlig leje

95 m2 137.750 kr.

Kontakt

5858 8673

37-1.160 kvm kontorer med stort lysindfald Faciliteter og service næsten som kontorhotel Fantastiske muligheder i ”Fondenes hus”, som er et fleksibelt hus med liv og fælleskab, og med et højt service niveau i hverdagen. Indgangen til de forskellige lejemål sker via trappehal med flot svungen klassisk trappe med lysekrone, i den helt rigtige stil. Derudover kan man komme til lejemålene via elevator. In-house services: Alle lejere har mulighed for at nyde stor fordel af huset serviceaftale.

TIL LEJE Kontor 1571 København V Otto Mønsteds Gade 5 Sagsnr. 11404548

10

Areal Årlig leje pr. m2

D

Kontakt

37-1.160 m² 1.950 kr. 5858 8673


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

439 kvm kontorer i Parken

TIL LEJE Kontor

2100 København Ø Øster Allé 56, 4. Sagsnr. 11404525

C

Areal Årlig leje

439 m2 658.500 kr.

Kontakt

5858 8673

Med fantastiske muligheder for at profilere din virksomhed og imponere dine forretningsforbindelser, kan du leje optimale kontorer i Parken. Dejlig grøn panoramaudsigt ud over Fælledparken og København, og med vinduer til den anden side direkte ind til Danmarks Nationalstadion. Mulighed for få netop den indretning du har behov for. Parken er beliggende tæt ved Trianglen, på indre Østerbro, og midt i Fælledparken, som er københavnernes fredelige og grønne oase, hvor solen nydes om sommeren. For virksomheden der ønsker præsentable kontorer, stor profilværdi og med en fantastisk udsigt midt i København, er PARKEN det perfekte sted.

Momsfri og meget fleksibel kontorejendom 137 kvm - 274 kvm - 411 kvm - 548 kvm

KAN OPDELES

Ejendommen er på 548 m² og kan lejes som domicilejendom af én lejer eller opdeles. Ejendommen er meget velegnet som kontorejendom for liberale erhverv med både enkeltmandskontorer og store kontorer samt mødelokaler. Da ejendommen er momsfri, er den særdeles velegnet til klinikformål med mulighed for indretning af mange klinikker med forskellige specialer. Ejendommens adresse er Holsbjergvej 41B, og tilkørsel til ejendommen sker ad Holsbjergvej med 12 p-pladser foran ejendommen.

TIL LEJE Kontor 2620 Albertslund Holsbjergvej 41B Sagsnr. 11404445

11

Areal fra Årlig leje pr. m2

D

Kontakt

137-548 m² 695 kr. 5858 8673


København & omegn

Lyst og tidsvarende kontorlejemål på 525 kvm. i meget præsentabel bygning

Særdeles flot domicilejendom i Herlev

TIL LEJE Kontor

TIL SALG Kontor

2610 Rødovre Tørringvej 7 Sagsnr. 27800872

D

Areal Årlig leje

525 m2 387.450 kr.

Kontakt

5858 8674

2730 Herlev Symfonivej 34 Sagsnr. 27800895

Areal Kontant

1.194 m2 14.750.000 kr.

Kontakt

5858 8674

Flot og lyst nyistandsat mindre kontorlejemål på 188 kvm.

Moderne kontor i Ballerup

TIL LEJE Kontor

TIL LEJE Kontor

2610 Rødovre Hvidsværmervej 161 Sagsnr. 27800903

D

Areal Årlig leje

188 m2 112.800 kr.

Kontakt

5858 8674

2750 Ballerup Baltorpbakken 14 Sagsnr. 27800939

D

Areal Årlig leje

1.105 m2 773.500 kr.

Kontakt

5858 8674

124 kvm velbeliggende kontorlejemål med domicilpræg Lejemålet er beliggende i Lundtofte i Lyngby tæt på Helsingørmotorvejen og Ravnholm st. Lejemålet har domicilpræg med sin beliggenhed i egen bygning. Lejemålet indeholder entré, storrumskontor, to mindre kontorer/mødelokaler, køkken med spiseplads og to toiletter. Gode parkeringsmuligheder på vejen.

TIL LEJE Kontor 2800 Kongens Lyngby Maglebjergvej 5C, st. Sagsnr. 27800902

12

C

Areal Årlig leje

124 m2 117.800 kr.

Kontakt

5858 8674


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

TIL LEJE

Nyrenoverede kontorlejemål udbydes i Albertslund

2620 Albertslund Herstedvang 10-14 Sagsnr. 27800751

Lejemål fra ca. 220 - 2.700 kvm udbydes. Unik mulighed for at sammensætte lejemålene efter kommende lejers ønske til areal og indretning. Bygningen består af 3 forskudte bygningskroppe alle med 3 etager. Bygningen har 2 hovedindgange med trappeadgang med elevatorer til alle etager. Lejemålene har en god lokaledybde som giver mulighed for en optimal disponering med en kombination af åbne kontorområder, lukkede cellekontorer, mødelokaler, samtale områder eller områder til fordybelse. I forbindelse med istandsættelsen etableres desuden nye toiletter, server-/kopirum, garderober, samt evt. køkkenniche.

Kontor

C

Areal 220-2.700 m² Årlig leje fra pr. m² 650 kr. Drift pr. m² 150 kr.

I samråd med udlejers arkitekt udarbejdes oplæg til indretning og arealfordeling, således at en optimal lokaleløsning opnås. Designmanual kan rekvireres hos EDC Erhverv, Herlev.

Kontakt

Kontakt venligst: Frank Kristensen, Partner, Ejendomsmægler & Valuar, MDE - mail: fkr@edc.dk

5858 8674

13


København & omegn

749

Netop nu søger virksomheder efter kontorer i København Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: 3.000-8.000 kvm kontor/laboratorie på Vestegnen Biofarmavirksomhed søger ca. 3.000 kvm kontor/ laboratorie på Vestegnen. Skal være udvidelsesmulighed, så det kan komme op på 6.000-8.000 kvm. Gerne stationsnært.

Min. 4.000 kvm i København Virksomhed søger kontorer til videreudlejning som kontor-hotel. Beliggende med en radius på maks. 10 kvm fra København K. Lokalerne skal samlet være min. 4.000 kvm.

Søger nr.: 1218102 Kontakt: Thomas Møller Rudlang, tlf.: 5858 8674

Søger nr.: 1013567 Kontakt: Thor Heltborg, tlf.: 5858 8673

600-1.000 kvm i København IT virksomhed søger kontorlokaler på min. 600 kvm beliggende i hele København. Maks. Årlig leje kr. 1.500.000.

300-500 kvm i København Ejendomsinvestor beliggende i Hellerup søger kontorejendom på min. 300 kvm beliggende i København. Pris maks. kr. 10 mio.

Søger nr.: 1302171 Kontakt: Thomas Riis, tlf.: 5858 8673

Søger nr.: 1254207 Kontakt: Thomas Riis, tlf.: 5858 8673

Fra 2.000 kvm i 2720 Vanløse Offentlig forvaltning søger kontorlokaler på min. 2.000 kvm beliggende i Vanløse. Årlig leje maks. kr. 2,4 mio.

400-600 kvm i Glostrup eller Albertslund Vikarbureau søger 400-600 kvm kontor i Glostrup eller Albertslund.

Søger nr.: 1253399 Kontakt: Thomas Riis, tlf.: 5858 8673

Søger nr.: 1307157 Kontakt: Thomas Møller Rudlang, tlf.: 5858 8674

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

14

edc.dk/erhverv/match


49%

af virksomhederne forventer at bruge flere penge på erhvervslokaler i 2020

Nysgerrig? Få alle forventninger til 2020 direkte i indbakken ...som en af de første

Skriv dig op her: forventninger2020.dk

Vi har taget temperaturen på erhvervsejendomsmarkedet anno 2020 blandt mere end 1.200 virksomheder og investorer. Alle konklusioner fra undersøgelsen udkommer i en samlet rapport ultimo november 2019. Du kan få tilsendt rapporten i din indbakke, som en af de første. 15


Vi prøver at tænke alternativt for udlejerne, og vores opgave er bl.a. at ’downsize’ de store kontorlokaler ved at opdele i mindre enheder

Torsten Ravn Berglind Ejendomsmægler, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland 16


Tomme kontorer i Nordsjælland kalder på opdeling og konvertering Kontormarkedet i Farum og omegn er som i resten af landet ramt af tomgang. Derfor har man stort fokus på at konvertere ledige lokaler og ejendomme til andre mere efterspurgte formål samt opdele i mindre enheder. Det fortæller Torsten Ravn Berglind, der er ejendomsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland.

Hvad karakteriserer markedet for kontorlokaler og kontorejendomme i Nordsjælland? ”Kontormarkedet er præget af, at antallet af ledige kvadratemeter forbliver på et højt niveau. Også Nordsjælland er ramt, hvor andelen af ledige kontorlokaler er steget med 1,2 procentpoint på et år, så den i andet kvartal af 2019 lå på 6,2 procent, viser de seneste markedsdata fra Ejendomstorvet. Vi oplever også flere udfordringer i Farum og omegn, da vi har svært ved at trække de store spillere herop, da mange efterspørger kort afstand til København. Desuden er der igennem 90’erne, 00’erne og 10’erne opført for mange store kontorejendomme, som ikke er absorberet fuldt ud, da efterspørgslen på de helt store kontordomiciler er begrænset. Generelt er vi udfordrede på de store kontorejendomme, som ligger langt fra offentlige transportforbindelser, station og motorvej.”

i mindre enheder. Men vi har også fokus på at konvertere dem til boliger, som der er stor efterspørgsel på. Generelt bruger vi meget tid på at finde den rigtige lejer eller køber. Inden for de sidste to år har vi øget medarbejderstaben med 100 % her i Nordsjælland-afdelingen og ansat mere personale til marketing og kundeopfølgning. Dermed har vi fået flere ressourcer til kundeopfølgning og kundepleje – og til konvertering af de helt store sager, der er tidskrævende.” Hvad brænder du særligt for ved at beskæftige dig med kontormarkedet? ”Det er spændende at være i berøring med så mange forskellige mennesker og virksomhedstyper. Da vi både beskæftiger os med små og store kontorejendomme samt arbejder med downsizing og konvertering, kommer man bredt omkring og møder mange forskellige mennesker og virksomhedstyper. Det giver meget varierede arbejdsopgaver og en god variation i dagligdagen. Og så er det spændende at være midt i en brydningstid på kontormarkedet, der kræver, at man tænker kreativt og ser muligheder, så man kan få markedet til at flytte sig.”

Hvordan forsøger I at nedbringe den høje tomgang i Nordsjælland? Vi prøver at tænke alternativt for udlejerne, og opgaven er bl.a. at ’downsize’ de store kontorlokaler ved at opdele

Overvejer du muligheden for at opdele dit kontor?

Kontak Torsten på tlf.: 5858 8675

17


Nordsjælland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

206 kvm flot kontor i nyere bygning tæt på Hillerød centrum. Gode parkeringsforhold 206 kvm flotte nyindrettet kontorlokaler beliggende i stueetagen i nyere og meget præsentabel rødstensejendom fra 2009. Indretningen er bygget op omkring et større kontor, samt 4 andre kontorer i fællesrum, der dog brydes af en væg halvvejs ind i lokalet. Der er endvidere 3 gode møderum/kontorer, køkken med spiseplads, samt toilet. Lejemålet har et præsentabelt indgangsparti, og der er et naturligt lysindfald både fra vinduerne mod Frederiksværksgade og vinduerne mod p-pladsen bag bygningen.

TIL LEJE Kontor 3400 Hillerød Frederiksværksgade 33. ST Sagsnr. 34201866

B

Areal Årlig leje

206 m2 195.000 kr.

Kontakt

58588675

195 kvm kontor på 1. sal i Helsingørs erhvervskvarter Nu udbydes 195 kvm kontor på 1. sal. Lokalerne har været brugt af hjemmeplejen Helsingør der fraflytter i februar. Lokalet er indrettet med flere kontorer. Fra trappen er der adgang til et stort lokale som kan bruges til evt. storrumskontor, undervisning mv. Derudover 3 mindre kontorer med plads til 2 - 4 personer pr. kontor. Køkken faciliteter og gode toilet forhold. Der er til lejemålet reserveret et par p-pladser. Andre lejere i bygningen er bl.a. Sport Direct og Simtex autodele.

TIL LEJE Kontor 3000 Helsingør H C Ørsteds Vej 6A, 1. TV Sagsnr. 34201695

Areal Årlig leje

195 m2 110.000 kr.

Kontakt

58588675

Kontorejendom i Stenløse - mellem Egedal Rådhus, Stenløse Privatskole og HF

KAN OPDELES

Kontorejendommen er på 824 kvm med mulighed for opdeling i mindre lejemål. Ejendommen er meget velindrettet med både store og mindre kontorer og mødelokaler. Lokalerne er lyse og velforsynet med både køkken- og toiletfaciliteter, bl.a. et handicaptoilet med brusebad i stueetagen. P-pladser i 2 rækker lige foran bygningen. Buslinje 314 har stoppested 150 m fra ejendommen med forbindelse til Stenløse S-Station. Fra ejendommen er der kun 800 m til Egedal Rådhus og Egedal Sstation.

TIL LEJE Kontor 112 - 824 m² 3660 Stenløse Knud Bro Alle 1 Sagsnr. 11404359

18

Areal fra Årlig leje pr. m2

C

Kontakt

112 - 824 m2 530 kr. 58588673


Nordsjælland

99

Netop nu søger virksomheder efter kontorer i Nordsjælland Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Kafferisteri søger lokaler i Nordsjælland Kafferisteri søger lokaler i Nordsjælland, ca. 150-250 kvm afhængig af indretningen. Der skal være indlagt vand/håndvask og mulighed for udsugning gennem facaden.

Min. 100 kvm i Hørsholm Kunde med 10-19 medarbejdere søger kontorlokaler på min. 100 kvm beliggende i Hørsholm. Årlig leje max. kr. 200.070 + lager 30-50 m2 (produkter) tæt på off. transport . gode p. forhold.

Søger nr.: 1289227 Kontakt: Stephen Berthelsen, tlf.: 5858 8675

Søger nr.: 1078283 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: 5858 8675

Konsulentfirma søger kontorlokaler i Birkerød Heathcare konsulentfirma søger kontor- og administrationslokaler i Birkerød på ca. 300 kvm. Der må maks. være 500 meter til stationen.

Fra 150 kvm i 2970 Hørsholm Kunde søger kontorlokaler på min. 150 kvm beliggende i Hørsholm. Årlig leje maks. kr. 200.000.

Søger nr.: 1338403 Kontakt: Stephen Berthelsen, tlf.: 5858 8675

Søger nr.: 994235 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: 5858 8675

Min. 100 kvm i Hørsholm Kunde søger kontorlokaler på min. 100 kvm beliggende i Hørsholm. Årlig leje maks. kr. 180.000.

Kontor centralt i Hillerød Advokat søger kontorlokaler på min. 125 kvm beliggende i Hillerød. Årlig leje maks. kr. 250.000.

Søger nr.: 1009435 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: 5858 8675

Søger nr.: 1177615 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: 5858 8675

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

19

edc.dk/erhverv/match


Få først besked, når der kommer nye lokaler til salg/leje

Har du ikke fundet den helt rigtige kontorejendom? Opret en gratis søgeagent, og få direkte besked, når vi får ejendomme på hylden, der matcher jeres ønsker og kriterier.

edc.dk/erhverv/opret

20


Region Sjælland

Hjørnegrund med god synlighed og udviklingspotentiale

TIL SALG Kontor

2690 Karlslunde Silovej 34 Sagsnr. 46900395

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

D

Areal Kontant

198 m2 3.700.000 kr.

Kontakt

5858 8677

På silovej 34 har du mulighed for at få fat i en hjørnegrund, med god synlighed og gode muligheder for at opføre yderligere 1.000 kvm. Grunden er på i alt 2.500 kvm og med en bebyggelsesprocent på 50%, er der mulighed for at opføre yderligere 1.000 kvm i 12 meters højde. Forrest på grunden, ud mod Silovej, er opført en administrationsbygning på 198 kvm, der har fungeret som taxacentral. Administrationsbygningen er indrettet med 2 store kontorer samt 2 mindre kontorer. Derudover er der køkken, depotrum, serverrum og 2 toiletter. Administrationsbygningens placering giver gode muligheder, for at opføre en lagerhal i forlængelse af denne bygning. Udenomsareal er delvist befæstet.

Markant og spændende ejendom med detail og kontor samt meget stor synlighed Markant, arkitekttegnet og spændende ejendom, på i alt 444 kvm i 2 etager, med kontorenhed på 1. sal og en butik i stueplan. Der er egne p-pladser til hver enhed. Kontordelen indeholder indgangsparti, stort åbent kontor med et godt lysindfald, loft til kip og flot udsigt over markerne. Åbent køkken med spiseplads. Stort kontor med udgang til indskudt terrasse, toilet og 2 store kontorer. Toilet samt stor sal. Der er 5 p-pladser til ejendommen. Stor butik i stueplan med facade og stor synlighed.

TIL SALG Kontor 4550 Asnæs Høve Stræde 1 Sagsnr. 40301289

21

E

Areal Kontant

444 m2 2.195.000 kr.

Kontakt

5858 8676


Region Sjælland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

TIL SALG

Kontor-/projektejendom med fantastisk synlighed i kryds mod Næstved Storcenter

4700 Næstved Elverhøjsvej 16 Sagsnr. 47300924

Den ubetinget mest synlige ejendom i krydset mod Næstved Storcenter udbydes nu til salg som kontorejendom med mulighed for at konvertere til lejeboliger. For køber er der her alle muligheder for enten at indrette egen domicilejendom med absolut høj synlighed og kort afstand til såvel Næstved Storcenter som Næstved By - alternativt at indrette et antal gode lejeboliger (kunne være studieboliger - bl.a. ligger ZBC i gå-afstand fra ejendommen). Endelig kan køber vælge at beholde ejendommen som den er og evt. selv flytte ind i en del af ejendommen samtidig med at resten af kontorerne fortsat udlejes til eksterne lejere. En ejendom med rigtig mange muligheder.

Kontor

G

Areal Kontant

289 m2 2.595.000 kr.

Kontakt

55786600

Nyistandsatte kontorlejemål overfor Ro’s Torv på hhv. 436 kvm og 850 kvm Her er muligheden for at leje nyistandsatte kontorlokaler, i det centrale Roskilde, med fælles reception og gode parkeringsfaciliteter. Stuelejemålet er beliggende i direkte forlængelse af receptionen, med flot glasparti fra gulv til loft. Lejemålet indeholder 436 kvm nyistandsatte kontorkvadratmeter, som rummer et åbent kontorlandskab, der omkranses af tre store lokaler. Yderst venlig for gangbesværet/kørestolsbrugere med lift, handicap toilet samt elevator. 2. sal indeholder kontorlejemål på 850 kvm, der ved lejers indflytning vil fremstå helt nyistandsat.

TIL LEJE Kontor 4000 Roskilde Elisagårdsvej 5 Sagsnr. 40301541

22

Lejemål fra Årlig leje pr. m2

D

Kontakt

436 - 850 m² 900 kr. 5858 8676


Region Sjælland

131

Netop nu søger virksomheder efter kontorer i region Sjælland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Virksomhed søger undervisningslokaler til leje i Solrød Lokaler i Solrød til brug af undervisning, idræt og kampsport, evt. med rum til omklædning og bruser. Ønsket areal er omkring 300 kvm, samt en maks. pris pr. kvm på kr. 1000.

Kontorlokale søges i Roskilde Konsulentfirma søger kontorlokaler beliggende centralt i Roskilde. Både køb og leje har interesse. Min. 100 kvm. Maks. pris kr. 5 mio.

Søger nr.: 1251682 Kontakt: Brian Skov Andersen, tlf.: 5858 8677

Søger nr.: 1108142 Kontakt: Arno S. Werner, tlf.: 5858 8676

Min 500. kvm i Roskilde, Ringsted, Køge m.fl Kunde søger ejendomme til etablering af elektronikproduktion. Lofthøjden skal være på min. 20 meter. Beliggende i Roskilde, Ringsted, Køge, Herlev, Ballerup, Kgs. Lyngby. Maks. pris kr. 20 mio.

800 kvm kontor i Roskilde Kunde søger centralt beliggende lejemål i Roskilde på ca. 800 kvm med gode p-forhold. Der er behov for både storrumskontor og cellekontorer. Årlig leje ca. kr. 700.000.

Søger nr.: 1052206 Kontakt: John Borrisholt, tlf.: 5858 8676

Søger nr.: 1255221 Kontakt: Jesper K. Madsen, tlf.: 5858 8676

Brugerejendom/lagerhal i Slagelse Brugerejendom købes med ca. 50 kvm. kontor og 300-400 kvm. koldhal i Slagelse

Kontorlejemål på 50-100 kvm i Sorø Kontor lejemål på 50-100 kvm. beliggende i Sorø Centrum eller ved Sorø Station.

Søger nr.: 1132461 Kontakt: Thomas Hansen, tlf.: 5858 8679

Søger nr.: 1283912 Kontakt: Thomas Hansen, tlf.: 5858 8679

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

23

edc.dk/erhverv/match


Fyn

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Velbeliggende kontorejendom med tilhørende værkstedsbygning

Kontorlokaler i attraktivt erhvervsområde udlejes - selvstændig ejendom

Ejendommen består af 310 m² kontor og 156 m² værksted. Kontorbygningen fremstår med hvidpudset facade og sadeltag belagt med røde betontagsten. Foran bygningen er der parkeringsområde med SF sten med plads til ca. 8-10 biler. De 310 kvm kontor, fordeler sig på et stort åbent kontormiljø med direkte adgang til ejendommens køkkenfaciliteter. Derudover er ejendommen indrettet med 5 mindre kontorer/mødelokaler, to toiletter, et bad, et depot samt et stort undervisningslokale. Værkstedsbygningen fremstår med facade af hvide stålprofilplader og sadeltag belagt med bølgeeternit. Bygningen har siden 2014 været udlejet til autoværksted. Årlig leje kr. 67.200.

Ejendommen er bestående af i alt 760 m² administrations- og personalefaciliteter samt 289 m² kælder/kantine. Administrationsafdelingen er fordelt på 3 etager og består af modtagelsesområde, kontorer, mødelokaler i varierende størrelser, storrumskontorer, toiletfaciliteter og frokoststue. Placeringen er meget optimal i særdeles eftertragtet erhvervsområde ved motorvejen, afkørsel 52 på E20 ved Odense SV. Ejendommen kan opdeles efter nærmere aftale.

TIL SALG

TIL LEJE

Kontor kr. 500 pr. m² Kælder/kantine kr. 400 pr. m²

Kontor

5220 Odense SØ Cikorievej 3 Sagsnr. 51201479

C

Areal Kontant

466 m2 3.300.000 kr.

Kontakt

5858 8680

5250 Odense SV Holkebjergvej 54 Sagsnr. 51201858

Kontor på 177 kvm i markant ejendom centralt i Svendborg udlejes TIL LEJE Kontor 5700 Svendborg Voldgade 16 Sagsnr. 51201643

E

Kontor Årlig leje Årlig drift Areal

C

Kontakt

495.600 kr. 0 kr. 760 m2 5858 8680

Kontorer på markant placering i Odense

Årlig leje Årlig drift Areal

70.800 kr. 0 kr. 177 m2

Kontakt

5858 8680

TIL LEJE Kontor 5220 Odense SØ Nyborgvej 200A Sagsnr. 51201148

24

Årlig leje Årlig drift Areal Kontakt

323.000 kr. 50.320 kr. 340 m2 5858 8680


Fyn

87

Netop nu søger virksomheder efter kontorer på Fyn

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her:

Lager med kontor søges til leje i Odense For kunde søges lager på ca. 180 kvm med tilhørende kontor på ca. 20 kvm. Derudover skal der være tekøkken, toilet, port og 2 p-pladser.

200 kvm i Odense Kunde søger kontorlokaler i Odense på min. 200 kvm. Maks. årlig leje kr. 200.000.

Søger nr.: 1318719 Kontakt: Ove Nørgaard, tlf.: 5858 8680

Søger nr.: 1025721 Kontakt: Ove Nørgaard, tlf.: 5858 8680

Virksomhed søger undervisningslokaler i Odense Virksomhed søger ejendom til undervisning og kurser. Der skal være min. 100 kvm til en maks. pris på kr. 2 mio.

150-300 kvm søges i Odense Læge søger kliniklokaler i Odense og omegn. Der skal være elevator hvis ikke lejemålet er i stueetage samt min. 2 toiletter. Årlig leje kr. 300.000.

Søger nr.: 1247711 Kontakt: Morten Nielsen, tlf.: 5858 8680

Søger nr.: 1038885 Kontakt: Ove Nørgaard, tlf.: 5858 8680

700 kvm i Odense Kunde søger kontorejendom i Odense, som skal være opdelt i mange mindre rum. Derudover med mødelokale, køkken og toiletter. Årlig leje kr. 800.000.

70-120 kvm i Odense For kunde søges 70-120 kvm i Odense. I lejemålet ønskes der ca. 1-2 mindre kontorer, et stort fællesrum, toilet samt tekøkken.

Søger nr.: 1185155 Kontakt: Ove Nørgaard, tlf.: 5858 8680

Søger nr.: 1295471 Kontakt: Ove Nørgaard, tlf.: 5858 8680

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

25

edc.dk/erhverv/match


Sydjylland

Her udbydes Koldings bedst beliggende kontorlejemål

KAN OPDELES

Beliggende ved Design city, flere banker bl.a. Danske Bank, Sydbank, Nordea samt SDU, IBA, revisions- og advokatfirmaer m. fl. og kun 500 m fra Kolding banegård/busstation og gågaden. De nuværende ledige lejemål er placeret flere steder i ejendommens 5 etager, i meget moderne og indbydende lokaler. Lejemålene kan tilpasses i meget varierede størrelser fra ca. 200 kvm til p.t. ca. 2.600 kvm. Lejemålene er varieret indrettet med åbne kontormiljøer, cellekontorer, receptioner og mødelokaler. I alle lejemål er indrettet mindre tekøkkener. Kantineordning medpligt til medlemskab. God mulighed for parkering .

200-2.600 M²

TIL LEJE Kontor/undervisning mv. 6000 Kolding Kolding Åpark 1 Sagsnr. 60301386

B

Årlig leje pr. m2 Årlig drift pr. m²

1.050 kr. 285 kr.

Kontakt

58588681

SÆLGES I UDBUD ÅBENT HUS 30.OKT. 12.30

TIL SALG

Kontor/undervisning mv. 6100 Haderslev Christian X's Vej 39 Sagsnr. 62000967

A

20

Areal

8.956 m2

Kontakt

58588682

For VUC sælges i udbud - 8.956 kvm flot kontordomicil/undervisning Ejendommen er oprindelig opført i 2013 beliggende i et nyere erhvervsområde ved havnen i Haderslev. Hele ejendommen er sprinklet, ligesom der forefindes ventilationsanlæg og videoovervågning. På bygningens tag er opsat solcelleanlæg i 2014 – effekt i KW udgør 125 iflg. BBR. Ejendommen fremstår med ydervægge beklædt med profilplader og med store vinduespartier. Tagdækning er tagpap med hældning og vinduesrammer og døre er alu. Der er store altan arealer på alle etager, ligesom der i stueplan er terrasser til udendørs ophold. Endvidere er der på grunden opført en stor udendørs overdækket amfiscene, samt cykelskure. På modsat side af vejen er stort parkeringsareal, bold- og volleybane. Åbent hus er med tilmelding se www.edc.dk/erhverv. Ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse og iht. budbekendtgørelsen med budfrist den 15.11.2019 kl 12.00. Sælger kan frit vælge mellem de indkomne bud, ligesom de kan forkaste alle indkomne tilbud. Tilbudsmateriale kan rekvireres ved EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aabenraa.

26


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

SÆLGES I UDBUD ÅBENT HUS 30.OKT. 15.00

TIL SALG

Kontor/undervisning mv. 6100 Haderslev Ved Havnen 20 Sagsnr. 62000968

A

15

Areal

1.697 m2

Kontakt

58588682

For VUC sælges i udbud - 1.697 kvm flot kontordomicil/undervisning Ejendommen er oprindelig opført i 2016 beliggende i et nyere erhvervsområde ved havnen i Haderslev. Hele ejendommen er sprinklet, ligesom der forefindes ventilationsanlæg og videoovervågning. Udvendigt fremstår ejendommen med ydervægge beklædt med metalplader i rusten look og med store vinduespartier. Tagdækning er tagpap med hældning og vinduesrammer og døre er alu. Der er store altanarealer på alle etager ligesom der i stueplan er terrasser til udendørs ophold. Udearealet er befæstet og anvendes primært som parkeringsareal med ca. 40 p-pladser. På hver etage er der udgang til altan/terrasse, kaffeog vandautomater samt toiletfaciliteter. I bygningen forefindes elevatorer til samtlige etager og bagtrappe. Åbent hus er med tilmelding se www.edc.dk/erhverv. Ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse og iht. Budbekendtgørelsen med budfrist den 15.11.2019 kl. 12.00. Sælger kan frit vælge imellem de indkomne bud, ligesom de kan forkaste alle indkomne tilbud. Tilbudsmaterialekan rekvireres ved EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aabenraa.

Fleksibel og velindrettet kontorejendom i udbygget erhvervsområde Ejerlejligheden er på 743 kvm fordelt med 620 kvm i stueetagen samt 123 kvm i kælderen. Stueetagen rummer receptionsområde, toiletter og bad, kantine, 20 kontorlokaler samt mødelokale. Lokalerne fremtræder overalt lyse og venlige og klar til brug. De fleste indvendige vægge er ”ikke-bærende”, hvormed indretningen i praksis kan åbnes op og tilpasses en ny ejers/lejers ønsker og behov. Brugsret til stor P-plads.

TIL SALG/LEJE Kontor 6705 Esbjerg Ø Høgevej 21, ST. 5 Sagsnr. 67001027

27

Månedlig leje Areal Kontant

F

Kontakt

27.883 kr. 620 m2 2.250.000 kr. 58588684


Sydjylland

Velindrettet domicilejendom på 1.396 kvm synligt beliggende på 8.000 kvm grund

180 kvm indflytningsklare kontorlokaler på havnen i Esbjerg

Velindrettet domicilejendom i Skovlund, opført i 1990 og væsentlig om-/tilbygget i 2006. Ejendommen rummer kontor/administration på 1.003 kvm samt lager på 393 kvm. Derudover kælder på ca. 60 kvm. Overalt er anvendt gode, solide materialer og bygningerne fremstår i pæn og præsentabel stand såvel inde som ude. Indretningen er både funktionel og fleksibel, og især kontormiljøet er lyst og behageligt og udstråler høj kvalitet. Grunden udgør 8.000 kvm og ligger på et synligt hjørne med gode adgangsforhold. På grunden findes tillige en stor P-plads.

Lejemålet ligger centralt på Esbjerg Havn ved Trafikhavnen og med Blue Water og Granly som nærmeste naboer. Fra lejemålet er der flot udsigt over vandet og det pulserende havneliv i øvrigt. Nærværende lejemål ligger på ejendommens 1. sal, hvortil der er adgang via trappeopgang, der undervejs har adgang til stor tagterrasse (der må benyttes af lejer). Ejendommens stueplan er ligeledes udlejet til kontorformål. Overalt fremtræder lokalerne i en lys og præsentabel stil - helt indflytningsklar for en ny lejer. For en ekstra månedlig leje på kun kr. 500 ex moms, har lejer brugsret til det tilstedeværende inventar. Mulighed for tilleje af mindre lager- og værkstedsfaciliteter.

TIL SALG

TIL LEJE

Kontor

6823 Ansager Nørremarken 2, Skovlund Sagsnr. 67001136

D

Areal Kontant

1.396 m2 4.750.000 kr.

Kontakt

58588684

Kontor

6700 Esbjerg Målerhusvej 1, 1. Sagsnr. 67001193

G

Areal Årlig leje

180 m2 112.500 kr.

Kontakt

58588684

Multianvendelig ejendom på 1.497 kvm - på 9.386 kvm regulær, befæstet grund

GRUNDOPDELING MULIGT

Multianvendelig ejendom på 1.497 kvm i Sædding Erhvervsområde, beliggende på 9.386 kvm befæstet og indhegnet grund - med god forbindelse til det omkringliggende vejnet samt Esbjerg Havn og motorvej E20. Ejendommen rummer en kontorbygning på 616 kvm, en værkstedsbygning på 427 kvm og en lagerbygning på 454 kvm m/ ramper og overdækket perron på yderligere 90 kvm. Ejendommen har i mange år været anvendt til transportvirksomhed, men er bredt anvendelig og må ifølge lokalplanen anvendes til både lager og let produktion, administration og særligt pladskrævende butikker.

TIL LEJE Blandet ejendom 6710 Esbjerg V Håndværkervej 20 Sagsnr. 67001160

28

Areal Kontantpris Årlig leje

D

Kontakt

1.497 m2 4.975.000 kr. 465.925 kr. 58588684


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Synlig beliggenhed med god parkering

Nu udbydes kontorbygning med lager til salg i Vamdrup

Fremlejemålet er beliggende meget centralt og synligt i Vejle midtby med gode eksponeringsmuligheder lige over for shopping centeret Bryggen. Ejendommen er opført som v-bygning, hvor fremlejemålet er beliggende på begge sider med indgangsparti i spidsen, som er markant og synligt placeret mod lyskrydset ud mod Billund/Kolding/ Fredericia. For kommende fremlejer er der mulighed for at leje op til 30 parkeringspladser i gården. Fremlejemålet er fordelt med stue, 1. og 2. sal samt kælder og er indrettet med fælles indgangsparti i stueplan, hvortil der adgang til alle etager via intern trappe og elevator. Kommende fremlejetager har mulighed for leje en eller flere etager afhængig af behovet.

I 1996 opførte man kontorbygningen som er opført i mursten og med built-up tag beklædt med tagpap. Kontordelen er fordelt i 2 etager med et flot fælles indgangsparti med kinesisk skiffergulv med en stor spindeltrap op til 1. salen. Kontordelen består af enkeltmandskontorer, storrumskontor, mødelokaler samt kantine og toiletfaciliteter. I 1999 valgte man at lave en tilbygning, således udvidede man arealet med 966 kvm lager som er opført i stålprofilplader og taget beklædt med tagpap. Den samlede bygning udgør i alt 2.533 kvm. Udenomsarealerne er delvist befæstet med belægningssten og grus, som anvendes til parkeringsareal.

TIL LEJE

TIL SALG

Kontor

7100 Vejle Sønderbrogade 35 Sagsnr. 71000674

E

Areal Årlig leje

1.823 m2 1.011.838 kr.

Kontakt

58588685

Kontor

6580 Vamdrup Bavnevej 50, ST. Sagsnr. 71000695

Afkast Areal Kontant

8,36 % 2.533 m2 9.560.000 kr.

Kontakt

58588685

Velbeliggende kontor ud til motorvej E45 Hvis man ønsker at have et kontor tæt på motorvej E45 og som dagligt passeres af over 80.000 bilister, så har du muligheden nu, for at få denne unikke beliggenhed med gode eksponeringsmuligheder.Indgangen til lejemålet foregår via fælles indgangsparti med trappe og elevator til 1. sal. Lejemålet består af samlet 183 kvm lyse kontorlokaler som kan lejes både samlet eller hver for sig. (36, 56 og 91 kvm).

TIL LEJE Kontor 7100 Vejle Dtc Torvet 20 Sagsnr. 71000717

29

A

10

Areal Årlig leje

183 m2 201.157 kr.

Kontakt

58588685


Sydjylland

214

Netop nu søger virksomheder efter kontorer i Sydjylland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Kontorejendom i Padborg Kunde søger kontorejendom på min. 300 kvm. Centralt beliggende med gode p-forhold. Pris maks. kr. 4 mio.

Kunde søger kontorlejemål Kunde søger kontorlokaler på mellem 40 - 80 kvm. Gerne kontorfællesskab med mulighed for at leje mødelokale m.m. Årlig leje maks. kr. 100.000.

Søger nr.: 1276874 Kontakt: Ib Hansen, tlf.: 5858 8683

Søger nr.: 1172051 Kontakt: Claus Fenger, tlf.: 5858 8685

250-350 kvm kontorlokale i Varde Lokalet skal være 250-350 kvm og være beliggende i Varde. Der må gerne være gode parkeringsforhold, og den årlige leje må ikke overstige kr. 300.000

3-600 kvm i Kolding Kiropraktisk klinik søger lokaler til klinik centralt i Kolding. Gåafstand til parkering. Årlig leje maks. kr. 550.000

Søger nr.: 1061197 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch, tlf.: 5858 8684

Søger nr.: 1020533 Kontakt: John W. Vogt, tlf.: 5858 8681

I stueplan - Fredericia & Aabenraa 2-400 kvm kontor i stueplan søges af pengeinstitut i Aabenraa og Fredericia

Kontorlokale søges i Esbjerg Til veletableret investor søges boligudlejningsejendom eller ejendom med udviklingsmuligheder i Esbjerg og omegn. Maks. pris kr. 20 mio.

Søger nr.: 1267195 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen, tlf.: 5858 8682

Søger nr.: 836940 Kontakt: Karsten Lindgår Jensen, tlf.: 5858 8684

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

30

edc.dk/erhverv/match


Spar Nord i Kolding sælger kontordomicil til Frøs Sparekasse

John Vogt Ejendomsmægler, MDE - EDC Erhverv Poul Erik Bech Kolding Tlf.: 58 58 86 81

John Vogt er erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Kolding. Han har stået i spidsen for salget af Spar Nords kontorbygning, der ifølge erhvervsmægleren er attraktiv på grund af sin centrale beliggenhed i byen, særskilte p-areal, særlige udtryk og gode planløsning.

Spar Nord har netop solgt sin kontorbygning centralt i Kolding til Frøs Sparekasse. Til februar slår sparekassen dørene op for deres nye større lokaler, der er et led i at tilbyde bedre faciliteter for både kunder og medarbejdere, udtaler de. Den 1. september overtager Frøs Sparekasse det 1.000 kvm store kontordomicil på Vejlevej 135, der indtil nu har tilhørt Spar Nord i Kolding.

EDC Erhverv Poul Erik Bech i Kolding har i forbindelse med salget hjulpet direktør Bjarne Claussen fra Spar Nord Kolding med at finde en anden ny attraktiv grund i byen over for Kolding Storcenter, hvor de i januar 2019 flyttede ind i en ny spændende filial, fortæller John Vogt.

Frøs Sparekasse kommer dog ikke til at flytte langt væk, da de hidtil har haft adresse på Vejlevej 146 – på den anden side af vejen. Men de nye bygninger på Vejlevej 135 giver sparekassen mulighed for fremover at sikre både kunder og medarbejdere bedre rammer og faciliteter, udtaler Thomas Evald Petersen, filialdirektør i Kolding:

Henning Dam er administrerende direktør i Frøs Sparekasse. Han sætter også ord på at være tilfreds med EDC Erhverv Poul Erik Bechs måde at håndtere processen på: ”Samarbejdet med John Vogt har fungeret godt. Og vi har været meget glade for de inputs og initiativer, han er kommet med i forhandlingerne, der har været afgørende for, at handlen er faldet på plads på en tilfredsstillende måde for alle parter.”

”Den nye bygning passer bedre til vores behov, da den har en mere synlig placering end vores nuværende domicil og har bedre plads til mødelokaler og vores medarbejdere.” Frøs Sparekasse forventer at åbne dørene for kunderne til de nye lokaler i starten af 2020.

31


DET ER DE SÆRLIGE ØJEBLIKKE, DER GØR EN FORSKEL Poul Erik Bech Fonden støtter foreninger, der gør en forskel for børn gennem gode oplevelser. Støtten kommer via overskuddet i EDC Poul Erik Bech. Hvilken forening fortjener støtte til at gøre en forskel for børn? Du kan opfordre en forening til at søge støtte på poulerikbech.dk/forskel

32


Midtjylland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Yderst præsentable kontorlokaler med fantastisk søudsigt og beliggenhed

Fleksibelt og velindrettet kontorlejemål i populært erhvervskvarter

• Præsentable og moderne kontorlokaler

• Samlet etageareal på 480 m2 kontor

• Gode parkeringsforhold ved ejendommen, samt busser i nærheden

• Fleksibel indretning med lette vægge

• Samlet areal inkl. fællesareal fra 1.605 m2 med mulighed for opdeling i mindre lejemål

• Vederlagsfrie parkeringspladser • Tæt på motorvejstilkørsel og kort afstand til centrum

• Mulighed for benyttelse af konferencelokaler samt kantine

• Årlige leje kr. 650 pr. m2 (ekskl. drift)

• Nabo til Vestre Landsret

TIL LEJE

TIL LEJE

Kontor

8800 Viborg Asmildklostervej 11, ST. Sagsnr. 75100228

C

Areal Årlig leje

1.605 m2 1.043.250 kr.

Kontakt

5858 8686

Kontor

8210 Aarhus V Runetoften 14 Sagsnr. 80204670

D

Areal Årlig leje

480 m2 312.000 kr.

Kontakt

5858 8687

Velbeliggende og moderne kontorer tæt ved motorvej og Aarhus C • Flotte og funktionelle kontorer med god beliggenhed • Udbydes i intervallet 200-850 m2 • Ca. 200 vederlagsfrie parkeringspladser • Tæt ved offentlig transport, Ringgaden og motorvej • Gode eksponeringsmuligheder mod Grenåvej

TIL LEJE Kontor 8240 Risskov Voldbjergvej 12 Sagsnr. 81200015

33

D

Areal Årlig leje

fra 200 m2 fra 160.000 kr.

Kontakt

5858 8687


Midtjylland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Moderne kontorlokaler på Herregården Thomasminde

Moderne og eksklusivt kontordomicil tæt på Randers centrum

• Naturskønne omgivelser

• Flot og funktionel kontorbygning med god beliggenhed

• Fri parkering efter behov

• Ca. 9 vederlagsfrie parkeringspladser

• Kort afstand til motorvej E45

• Samlet etagerareal på 478 m2 tillige 257 m2 kælder

• Areal: 330 - 2.482 m2

• Velegnet til mange virksomhedsformål

• Årlig leje fra kr. 500 pr. m2 (inkl. drift)

• Mulighed for indflydelse på den fremtidige indretning

TIL LEJE

TIL LEJE

Kontor

8380 Trige Hæstvej 46D Sagsnr. 81200001

B

Areal Årlig leje

330-2.482 m2 fra 165.000 kr.

Kontakt

5858 8687

Kontor

8900 Randers C Reberbanevej 8 Sagsnr. 89900017

C

Areal Årlig leje

478 m2 357.062 kr.

Kontakt

5858 8687

Præsentabelt og lyst kontordomicil tæt ved Aarhus N og motorvej E45 • Flot og funktionelt kontordomicil med god beliggenhed • Indretning med massive trægulve, akustiklofter, ventilation og køl • Ca. 100 vederlagsfrie parkeringspladser • Mulighed for tilbygning - udvidelse af kontorareal eller opførelse af lagerbygning

TIL LEJE Kontor 8382 Hinnerup Omega 3 Sagsnr. 80204510

34

E

Areal Årlig leje

3.182 m2 2.644.200 kr.

Kontakt

5858 8687


Midtjylland

285

Netop nu søger virksomheder efter kontorer i Midtjylland Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: 80-130 kvm kontor i Aarhus Nord Producent af film og foto søger nye kontorlokaler til deres i alt 5 ansatte med plads til fotoudstyr. En beliggenhed i Risskov området vil være at foretrække.

IT-udvikler søger omkring 350 kvm kontor IT-udvikler søger 350 kvm kontor med en kombination af cellekontorer, storrumskontorer samt undervisningslokaler i Risskov, Egå eller Lystrup.

Søger nr.: 1328335 Kontakt: Frederik Norup Dalsgaard, tlf.: 5858 8687

Søger nr.: 1275538 Kontakt: Frederik Norup Dalsgaard, tlf.: 5858 8687

350 kvm kontorlokaler i Viborg Finansielt erhverv søger kontorlokaler på min. 300 kvm beliggende i Viborg, gerne med en synlig beliggenhed og beliggende tæt på parkeringspladser.

700-2.600 kvm kontorlokaler i Aarhus IT virksomhed søger fleksible kontorlokaler i Aarhus C. Indretningen skal primært bestå af et storrumskontor med mødelokaler og enkelte cellekontorer.

Søger nr.: 1091043 Kontakt: Michael Møller Andersen, tlf.: 5858 8687

Søger nr.: 1246256 Kontakt: Snorri Húsdal á Steig, tlf.: 5858 8687

850-1.000 kvm i Aarhus N eller Aarhus C Medievirksomhed søger kontorlokaler i Aarhus. Lokalerne skal primært bestå af storrumskontor, med enkelte mødelokaler og mindre kontorer.

150-200 kvm kontor i Åbyhøj området Rådgivningsvirksomhed søger kontorlokaler med gode parkeringsmuligheder. Lejemålet skal indeholde mulighed for reception samt enkelmandskontorer.

Søger nr.: 1173680 Kontakt: Snorri Húsdal á Steig, tlf.: 5858 8687

Søger nr.: 1167514 Kontakt: Snorri Húsdal á Steig, tlf.: 5858 8687

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

35

edc.dk/erhverv/match


Nordjylland

TIL LEJE

1.279 kvm kontor med 25-30 p-pladser lige ved døren

9400 Nørresundby Bøgildsmindevej 19 Sagsnr. 91204434

Så bliver det ikke meget nemmere – 1 min. fra motorvejstilkørslen og 25-30 parkeringspladser lige uden for døren. Flot og moderne kontorlejemål i 2 plan med masser lys og god atmosfære. Fremlejemål i flot og præsentabel ejendom med Weber som eneste anden lejer i ejendommen. Lejermålet får eget indgangsparti og vil fungere som et selvstændigt lejemål. Lejemålet giver fantastiske rammer i lyse lokaler med lofter med fast grundbelysning, glasvægge og mørke tæpper. Der er gode parkeringsfaciliteter ved ejendommen, hvoraf ca. 25 – 30 parkeringspladser vil tilhøre lejemålet. Der vil være mulighed for at benytte den lækre kantineordning i ejendommen, der drives af Weber.

Kontor

Areal Årlig leje

1.279 m2 863.325 kr.

Kontakt

5858 8688

Lejemålet er beliggende i et meget aktivt erhvervsområde i Nørresundby med gode parkeringsforhold lige ved døren. Af omkringliggende virksomheder kan bl.a. nævnes Weber, Coolshop, LOXAM, Complea, Solo Grafisk m.v.

Unik mulighed for køb/leje af markant kontordomicil i Aalborg SV Nærværende ejendom er opført i 2009 og emmer af kvalitet med dets gedigne og tidsløse materialevalg, som sikrer kommende ejer den rette profil og fremtræder såvel inde som ude i særdeles velholdt og præsentabel stand. Ejendommen entréres via præsentabelt glasparti med trappe og elevator til ejendommens øvrige etager. På ejendommens udenomsarealer er der særdeles gode parkeringsmuligheder med ca. 25 p-pladser – med mulighed for etablering af yderligere p-pladser.

TIL SALG Kontor 9200 Aalborg SV Vandmanden 10E Sagsnr. 91204449

36

B

Areal Kontant

1.054 m2 10.500.000 kr.

Kontakt

5858 8688


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

7 KONTORLEJEMÅL

TIL LEJE

Velholdt kontorejendom som byder på lejemål fra 212 kvm og op til 3.167 kvm med fantastiske parkeringsforhold

9200 Aalborg SV Sofiendalsvej 88-94 Sagsnr. 91204405

Lejemålene er beliggende i et aktivt erhvervsområde i den sydvestlige del af Aalborg med god synlighed og kun ca. 5 km fra Aalborg city. I nærområdet findes virksomheder som Spar Nord, UCN, Aleris-Hamlet Privathospital, It-virksomheder, revisionsvirksomheder m.m. Med lejemål fra 212 kvm og op efter er der mulighed for at skabe en individuel tilpasset løsning samt indretning. Er man til storrumskontorer og åbent kontorlandskab, showrooms og store mødelokaler, eller mere diskretion i form af cellekontorer eller lignende, kan lejemålene overtages eller indrettes helt efter lejers ønsker i henhold til særskilt aftale.

Kontor

C

Areal 212 - 3.167 m² Årlig leje pr. m² 600 kr. Kontakt

5858 8688

Kort afstand til indfaldsveje og motorvejsnettet herunder motorvej E45 samt under 2 km til det populære City Syd. Der er busforbindelse umiddelbart uden for ejendommen samt gode parkerings muligheder for kunder og ansatte. Til ejendommen er der ca. 200 parkeringspladser til fri afbenyttelse.

Præsentabelt kontor-/kliniklejemål med flot udsigt over Thisted Havn

KAN OPDELES

Lejemålet er på i alt 1.050 kvm fordelt på stue, 1. sal og 2. sal med adgang til de enkelte etager fra trappetårn samt elevator. Lejemålet er indrettet med en veldisponeret sammensætning af åbne kontormiljøer og enkeltmandskontorer, receptionsområde, gode velfærdsfaciliteter som fx kantine, te-køkken, toilet og brus. Der er særdeles gode parkeringsmuligheder i nærområdet. Lejemålet kan momsfritages efter nærmere aftale, ligesom der er mulighed for leje af de enkelte etager.

TIL LEJE Kontor 7700 Thisted Farverstræde 2 Sagsnr. 91204009

37

Areal Årlig leje pr. m2

D

Kontakt

350-1.050 m² 433 kr. 5858 8688


Nordjylland

150

Netop nu søger virksomheder efter kontorer i Nordjylland Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: 1.000 kvm kontor i Nørresundby Kursusvirksomhed søger kontor med fleksible indretningsmuligheder, og gerne i ét plan, hvis flere plan så krav til elevator. Interesseret i køb/leje.

Kontor tæt ved motorvejen i Aalborg Forsikringsvirksomhed søger ca. 250 kvm og gerne med 45 p-pladser til rådighed. Skal gerne være beliggende tæt ved motorvejs til/frakørsel.

Søger nr.: 1279957 Kontakt: Tom Dorf Møller, tlf.: 5858 8688

Søger nr.: 1254813 Kontakt: Kristina Kjærsgaard, tlf.: 5858 8688

120-200 kvm kontor søges i Aalborg Behandling og rådgivningscenter søger lokaler med min. 3 kontorer, gerne et mødelokale samt fælles personalefaciliteter. Årlig leje op til kr. 180.000

300 kvm kontor i Aalborg Søger centralt beliggende kontorlokaler i Aalborg C. Lokalerne skal fremstå moderne og afspejle et ungt og dynamisk miljø med plads til 12 personer.

Søger nr.: 1293291 Kontakt: Kristina Kjærsgaard, tlf.: 5858 8688

Søger nr.: 1298479 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen, tlf.: 5858 8688

Kontorlejemål med gode tilkørselsforhold Søger kontorlejemål i Aalborg og omegn bestående af cellekontorer med 6-7 pladser og nær motorvejs til/frakørsel. Årlig leje op til kr. 200.000

Kontor-/lagerejendom i Aalborg og omegn Mulighed for indretning af 20 kontorpladser samt 400 kvm lager. Gerne tæt på E45 og med gode p-muligheder ved ejendommen. Interesseret i køb/leje.

Søger nr.: 1272720 Kontakt: Kristina Kjærsgaard, tlf.: 5858 8688

Søger nr.: 1252408 Kontakt: Tom Dorf Møller, tlf.: 5858 8688

Test selv hvor mange der søger netop din ejendom på:

38

edc.dk/erhverv/match


Historisk arresthus i Hjørring er solgt til lokal ejendomsinvestor Ejendomsselskabet har endnu ikke nogle konkrete planer for, hvad der skal ske med den historiske bygning. Men Conny Lindholt er opsat på, at den skal være med til at løfte og spille positivt sammen med resten af byen. ”Bygningen ligger kun 100 meter fra Hjørring Teater, der er byens stolthed. Og vi vil gerne forsøge at konvertere den til også at blive en kulturel perle, der kan være med til at løfte Hjørring som by. Vores ambition er altså at gøre det til et kulturelt oplevelsescenter, der bevarer og videreudvikler bygningens historie,” forklarer hun. Michael Stilling er partner og erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg og har stået i spidsen for salget af den historiske bygning. Det forløb lynhurtigt, da der ikke gik mange dage fra den 1. juli, hvor den blev sat til salg, før Valhal Estate havde sat sin underskrift på købsaftalen, fortæller han:

Michael Stilling Partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordjylland Tlf.: 58 58 86 88

”Der var flere interesserede købere. Men Valhal Estate var hurtigst på aftrækkeren og havde stort set ingen forbehold forud for købet. Derfor har det også været et relativt simpelt og hurtigt forløb, hvor køber og sælger har haft god kemi og snakket meget samme sprog i forhold til, hvor de gerne vil hen.”

EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg har stået for et lynsalg af Hjørrings gamle arresthus. Ejendommen skal fremover fungere som et kulturelt oplevelsescenter og være med til at løfte byen, fortæller køberen om de fremtidige planer for ejendommen.

Freja Ejendomme er sælgeren bag det gamle arresthus, da de som statens ejendomsselskab sælger de ejendomme, som staten og regionerne ikke længere bruger. Per Korndrup er salgschef for Freja Ejendomme og sætter også ord på at være tilfreds med, at valget faldt på Valhal Estate som køber:

I starten af juli gik købet igennem af det gamle arresthus på Jernbanegade 12 i Hjørring, der indtil den 1. oktober huser Kriminalforsorgen i en mindre del af bygningen. Køberen er ejendoms- og investeringsselskabet Valhal Estate. Conny Lindholt er indehaver af Valhal Estate og bor i Hjørring. Det er derfor også af kærlighed til byen, at hun har opkøbt den 2.582 kvm store bygning fra 1870, fortæller hun:

“Vi skal huske på, at arresthuset er en relativt stor ejendom i Hjørring, og det er ikke alle, der ville kunne løfte den opgave. Men Valhal Estate har erfaring fra lignende ejendomme, og vi er sikre på, de er den helt rigtige køber. “ Per Korndrup giver også udtryk for at være tilfreds med EDC Erhverv Poul Erik Bechs måde at håndtere processen på:

”Jeg er gået forbi den ejendom mange gange og tænkt, at den var smuk, og at jeg gerne ville eje og arbejde med den en dag. Derfor sprang jeg også til, da muligheden bød sig. Jeg synes, at det er meget vigtigt at passe på byens kulturelle perler. Også af frygt for, at udefrakommende investorer måske kunne finde på at jævne den med jorden,” siger Conny Lindholt.

”Vi har lige fra dag ét haft et rigtig godt samarbejde og god dialog med Michael Stilling, som har været meget professionel og gået til opgaven med krum hals.” 39


Hele landet - Investeringsejendomme

Velholdt og moderne kontor- og lagerejendom i Nyråd Der har været drevet bilsalg på ejendommen gennem mange år, men nu er ejendommen primært udviklet som en kontor ejendom, med to bygninger, der hver især er top moderne, og med gode faciliteter i alle tre lejemål. Begge bygninger er beklædt med vedligeholdelses frie Komposit brædder, der gør at ejendommen har en minimal vedligeholdelse, samt har et flot ydre præg. På ejendommen er der endvidere plads til opmagasinering af containere, hvilket bidrager positivt til lejeindtægten på ejendommen.

TIL SALG Kontor 4760 Vordingborg Hasselvænget 24 Sagsnr. 47300895

Fuldt udlejet kontor-/sundhedshus i Greve

E

Afkast Areal Kontant

10,57 % 334 m2 1.995.000 kr.

Kontakt

5858 8678

Investeringsejendom – stor synlighed ud til E20 motorvejen

Så er der mulighed for køb af fuldt udlejet investeringsejendom i Greve centrum. Ejendommen er opført i 1987 og rummer 1.237 kvm. Ejendommen er en flot murstensejendom og indrettet til kontor-/ sundhedshus, fordelt på 2 etager. Ejendommen er godt indrettet med indgangsparti, der giver alle lejere gode adgangsforhold til deres lejemål. I stueetagen er der indrettet med fordelingsgang, hvorfra der er adgang til cellekontorer og mødelokaler. Her finder man, Frisør, Gynækolog, Lægehus, Fodterapeut og Quickcare. 1 sal har diverse kontorer i varierende størrelser samt åbne kontormiljøer. Her finder man virksomhederne Legind & Readynez.

Investeringsejendom med et erhvervsareal på 1.569 kvm. Ejendommen er indrettet med kontor og lager og er fuldt udlejet til 2 stabile lejere. Ejendommen er beliggende i Bjæverskov, og har facade direkte ud til vestmotorvejen (E20). Foran ejendommen er der et stort grønt areal, som giver god mulighed for synlighed ud til motorvejens mange brugere. Der er gode af-/pålæsningsmuligheder i jordhøjde eller via kørerampe. Foran ejendommen er indrettet stor parkeringsplads. Ejendommens lejere betaler udover husleje, fællesudgifter og forbrug.

TIL SALG

TIL SALG

Kontor

2670 Greve Skoleholmen 19 Sagsnr. 46900414

E

Afkast Areal Kontant

6,16 % 1.237 m2 20.500.000 kr.

Kontakt

5858 8677

Kontor og lager

4632 Bjæverskov Industrivej 11 Sagsnr. 46900373

40

C

Afkast Areal Kontant

7,08 % 1.569 m2 7.295.000 kr.

Kontakt

5858 8677


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

1.503 kvm investeringsejendom Hele bygningen er restaureret og moderniseret med stor respekt for bevaring af flest mulige originale bygningsdele. I stueetagen er der bl.a. adgang til kælder som i dag anvendes til lager. Desuden adgang til større kontor, kantine/køkken og showrooms. Stueetagen indeholder herudover et større opholdsrum med eget køkken og badeværelse. Første og anden sal anvendes i dag som kontorer og flere kreative områder for design o. lign. 3. sal er indrettet til kontor og møderum med flot udsigt over byen.

TIL SALG Investering/Kontor 6000 Kolding Ibsvej 1 Sagsnr. 60301339

TIL SALG

D

Afkast Areal Kontant

7,41 % 1.503 m2 12.000.000 kr.

Kontakt

5858 8681

Kontorfællesskab eller domicilejendom ved Aarhus

Kontor

8520 Lystrup Sønderskovvej 5 Sagsnr. 81000001

• Kort afstand til Aarhus C, motorvej og letbanestop • Mulighed for 100% udvidelse • Mulighed for leje

D

Areal Kontant

6.611 m2 59.500.000 kr.

Kontakt

5858 8687

Ejendommens samlede etageareal fordeler sig på hhv. 5.565 m2 kontor og 1.047 m2 kælder. Grundarealet udgør 26.881 m2 og gældende lokalplan tillader bebyggelse på 40%. Bygningsmassen vil således sandsynligvis kunne fordobles. Indretningen af bygningen er i det væsentlige cellekontorer af variable størrelser samt med en del mødefaciliteter. Mange af bygningens vægge er lette, så det vil være muligt for erhverver at indrette efter behov. Ejendommens indretning velegner sig til brug som domicil, flerbrugerhus eller til drift af kontorfælleskab.

41


Hele landet - Investorer på jagt efter kontor

544

Netop nu søger investorer efter kontorejendomme over hele landet. Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Alle typer investeringsejendomme i Aalborg Profesionel investor søger alle typer investeringsejendomme (Bolig, Kontor og Detail) i Aalborg området. Der er ingen prisbegrænsning.

Erhvervsejendom til investering i Nordvest Kunde søger detailejendom, kontorejendom, lager/produktionsejendom og undervisningsejendom på min. 500 kvm beliggende i København NV. Pris maks. kr. 100 mio.

Søger nr.: 584442 Kontakt: Frank Jensen, tlf.: 5858 8688

Søger nr.: 1102247 Kontakt: Poul Randrup, tlf.: 5858 8673

Lokale til Tattoo shop i Aarhus C Bruger søger kontorejendom/detailejendom til en Tattoo shop på min. 60 kvm beliggende i Aarhus C. Maks. pris kr. 250.000.

Lokal investor søger ejd. på Præstø Ejendomsinvestor søger ejendomme til specielle formål, bl.a. kontorejendomme til undervisning, beliggende i Præstø kommune.

Søger nr.: 524786 Kontakt: Frederik Norup Dalsgaard, tlf.: 5858 8687

Søger nr.: 1297647 Kontakt: Brian Skov Andersen, tlf.: 5858 8677

Kontorejendom søges i større danske byer Ejendomsinvestor søger kontorejendomme i større danske byer, herunder Odense. Der skal være lejekontrakter på min. 10 år. Pris kr. 5-25 mio.

Blandet ejendom i Birkerød Kunde søger lager/kontorejendom på min 250 kvm. beliggende i Birkerød og omegn. Der ønskes en maks. pris på kr. 5 mio.

Søger nr.: 9984639 Kontakt: Lars Duus, tlf.: 5858 8680

Søger nr.: 1204906 Kontakt: Torsten Ravn Berglind, tlf.: 5858 8675

Fra 400 kvm i større danske byer Investorer søger investeringsejendomme i større byer. Pris maks. kr. 15 mio. Søg blandt alle vores søgere på: Søger nr.: 986706 Kontakt: Preben Balle, tlf.: 5858 8681

edc.dk/erhverv/match 42

› ›


Skal vi også sælge/udleje dine lokaler? Udlejet Hillerød - Frederiksværksgade 33 st

Hillerød - Lokesvej 8 st

Køge - Baltic Kaj 1

Kolding - Rendebanen 14

Esbjerg N - Storstrømsvej 35

Vejle - Boeskærvej 11

Skive - Slotsgade 7

Aarhus C - Europaplads 16 1. th

Aarhus N - Skejbyparken 152

Aarhus N - Tangen 17

Aalborg SV - Vandmanden 10H

Aalborg - Gråbrødregade 10, 2. sal

Aalborg - Østerågade 4, 2. sal

København K - Kronprinsessegade 20A

København K - Palægade 3, 4. th.

København K - Nyhavn 63

København K - Sankt Annæ Plads 11

Odense C - Enggade 15

Odense SØ - Nyborgvej 200A, 1. sal

Maribo - Vestergade 38

Ringsted - Haslevvej 24

Kolding - Vejlevej 135

Esbjerg - Kongensgade 53,1.th

Aarhus C - Mejlgade 49 st. th

Vejle - Ladegårdsvej 2

Solgt

Haderslev - Ny Allegade 9

Kontakt din lokale erhvervsmægler på 43

edc.dk/kontor


EDC Erhverv Poul Erik Bech etablerer international afdeling Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder har EDC Poul Erik Bech-koncernen oprettet en selvstændig enhed, EDC International Poul Erik Bech, der skal servicere internationale investorer og virksomheder som enten er i Danmark – eller som er på vej hertil.

”Som det nok er de fleste bekendt, så er antallet af internationale ejendomskunder i Danmark steget, og hos os er de internationale forretninger steget markant gennem de seneste år. Når et forretningsområde har en vis størrelse, giver det god mening at udskille det separat,” fortæller Poul Erik Bech om baggrunden for den nye afdeling. Han for-

tæller, at det er en del af virksomhedens strategi, at specialisere sig indenfor de forskelligartede markeder. ”Vi har specialister indenfor alle ejendomsrelaterede opgaver, fx udlejning, lejerrepræsentation, investering, off-market, ejendomsvurderinger og research/analyse.

44


Helle Nielsen Ziersen Head of International Relations, EDC International Poul Erik Bech Tlf.: 58 58 86 73

Derfor er det en helt naturlig ting for os, at vi har samlet et erfarent og dedikeret team, som fokuserer på at tilbyde full-service ydelser til internationale investorer og tilsvarende udenlandske virksomheder i Danmark,” udtaler Poul Erik Bech.

Her er et udpluk af de udenlandske aktører i vores netværk, som søger kontorer i Danmark:

Head of International Relations i EDC International Poul Erik Bech bliver Helle Nielsen Ziersen, der er partner i virksomheden og har 20 års erfaring med internationale aktører.

2.000-3.000 Kvm i København indre by Global virksomhed søger kontorlokaler med sjæl og charme i København indre by. Årlig leje maks. 5.000.000

”Gennem en årrække har vi opbygget et stærkt netværk af såvel udenlandske investorer som samarbejdspartnere. Danmark er en sikker havn for mange investorer, og samtidigt søger mange virksomheder også mod at etablere sig på dansk jord – derfor kan vi hjælpe lokale ejendomsejere med at formidle deres ejendomme til en international køber eller lejer,” fortæller Helle Nielsen Ziersen.

200-300 kvm nord for København Global virksomhed søger kontorlokale i Region Hovedstaden nord for København. Kantine og reception skal være en del af de tilbudte faciliteter. Årlig leje maks. 500.000.

”Vi er i dialog med både virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark eller udvide deres nuværende tilstedeværelse – og derfor leder vi nu efter relevante domicilejendomme og lokaler,” fortæller hun. Helle Nielsen Ziersen uddyber, at afdelingen specialiserer sig i de behov og krav, en international virksomhed har, og det er til gavn for danske ejendomsbesiddere.

200-300 kvm i København minus centrum Global virksomhed søger kontor i København minus centrum. Kantine skal være en del af de tilbudte faciliteter. Årlig leje maks. 600.000

”Når man fx forhandler en lejeaftale med en international aktør, er der en række forhold, som er anderledes. Vi forstår at ”oversætte” processen både i bogstavelig og billedlig forstand, så der er det bedste grundlag for at handlen kommer helt i mål med det komplekse bagland, en sådan aktør nu engang har. Og så gennemfører vi naturligvis handlen off-market,” fortæller hun.

Har du ejendommen?

Hun fortæller yderligere, at salæret i mange tilfælde bliver betalt af den udenlandske aktør.

poulerikbech.dk/international 45


Stigende tomgang, men stabil markedsleje Beskæftigelsen i Danmark er steget med knap fyrretusinde personer i løbet af det sidste år, og stiger fortsat, især blandt sektorer med kontormedarbejdere, hvilket bidrager til en stærk efterspørgsel efter kontorlokaler. Denne trend bliver dog modsvaret af effektiviseringer, hvor virksomheder flytter ind i nye, mere effektive ejendomme eller optimerer deres nuværende ejendomme, således at der er brug for færre kvadratmeter pr. medarbejder. EDC Erhverv forventer stabile til stigende markedslejeniveauer, især for de centralt beliggende kontorlokaler, hvor der er stor efterspørgsel. Startafkast er generelt også stabiliseret, og er også faldende i nogle områder. I takt med urbanisering ser vi, at især centrale områder i større byer er populære. Et andet segment, som vi ser stigende interesse for, er kontorfællesskaber og kontorhoteller, der giver mindre virksomheder meget fleksibilitet i forhold til deres lokalebehov.

Ledige kontorlokaler i kvm

2017

Region Hovedstaden

Midt, vest & sydsjælland

Fyn

Sydjylland

Midtjylland

Nordjylland

952.000

82.300

124.200

201.200

300.400

121.100

2018

858.100

72.400

117.100

210.900

328.600

107.400

2019

905.400

101.300

121.700

181.000

315.900

114.100

På landsplan er tomgangen af kontorlokaler i 3. kvartal steget med 0,2 procentpoint til 7,5%, hvilket er det fjerde kvartal i træk med stigende tomgang. De ledige kvadratmeter findes især blandt de større kontorejendomme på over 2.000 kvm.

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik april 2019, april 2018 og april 2017.

Markedsleje i kr./kvm Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Afkast i % Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kr. pr. kvm

%

København

2.400

København

4,00

Nordsjælland

1.000

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

1.300

Østsjælland

7,25

Vest- & Sydsjælland

8,00

Vest- & Sydsjælland

900

Aarhus

1.150

Aarhus

6,00

Aalborg

1.200

Aalborg

6,00

Trekantaområdet

1.600

Trekantaområdet

4,50

Odense

1.100

Odense

5,50

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater august 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater august 2019.

46


Vi gør en forskel for dig og din erhvervsudlejning med:

Størst lokalkendskab Vi er den største, landsdækkende erhvervsmæglervirksomhed med 17 erhvervscentre fordelt over hele landet. Det betyder, at vi både kender de nationale og lokale markedsforhold, og dét sikrer dig den rigtige leje

Specialister i kontorer Vi er 140 medarbejdere, hvoraf 18 målrettet arbejder med kontorejendomme og ser på mulighederne i din ejendom, fx opdeling af lejemål, optimering eller alternativ anvendelse

Landsdækkende Køber-/Lejerkartotek 1017 virksomheder søger kontorlokaler til leje gennem vores database.Dét øger dine chancer for at udleje hurtigere til den rigtige lejer

47


KONTAKT EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland/Fyn København Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense

5858 8673 5858 8674 5858 8675 5858 8676 5858 8677 5858 8678 5858 8679 5858 8680

Jylland Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Aarhus Viborg Aalborg

5858 8681 5858 8682 5858 8683 5858 8684 5858 8685 5858 8687 5858 8686 5858 8688

48

Profile for EDC Poul Erik Bech

Kontor Fokus oktober 2019  

I magasinet kan du læse om den nye metroring i København, og hvilken betydning den får for de omkringliggende virksomheder. VI fremhæver en...

Kontor Fokus oktober 2019  

I magasinet kan du læse om den nye metroring i København, og hvilken betydning den får for de omkringliggende virksomheder. VI fremhæver en...