Page 1

DECEMBER //

03 - 2019

INVESTOR Fokus 3.093

søger investeringsejendomme

Ny undersøgelse: Fortsat høj efterspørgsel på boligejendomme

§5, stk. 2 debat stopper ikke investorerne

Fire advokaters råd Det skal du holde øje med i 2020

88-årige George solgte sin boligudlejningsejendom:

“Prisen var højere end forventet” 1


Indhold

s9

s12

s32

Markant bankejendom i Løkken er nu solgt

s43

s. 4

Investorer har stor appetit på ejendomme

s. 6

Godt tidspunkt at sælge boligejendomme

s. 9

George Schepper solgte boligudlejningsejendom efter 59 år som ejer

s. 12

Stadig gode muligheder i butikslokaler

s. 14

Nye love og regler i 2020

s. 16

Intelligent ejendomssøgning

s. 17

Lokalt markedsoverblik

s. 32

Boliger i Østerlunden udlejet med rekordfart

s. 34

Investorerne er ved at få øjnene op for Esbjerg

s. 48

Markedstal

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

2


Hvor er markedet nu, og hvad sker der i 2020? Kære læser, Året går snart på hæld, og tiden til at se ind i det kommende år er kommet. Vi har netop lanceret en forventningsundersøgelse, hvor flere end 1.200 investorer og virksomheder giver deres bud på ejendomsmarkedet anno 2020. Resultaterne vidner om et marked, hvor lysten til at allokere midler til ejendomsinvesteringer fortsat er tårnhøj.

Men på trods af den tårnhøje efterspørgsel forventer vi ikke yderligere prisstigninger på boligudlejningsejendomme, men at markedet holder det høje prisniveau. Et prisfald er dog muligvis ikke langt væk i kikkerten, og derfor er det for mange et godt tidspunkt at indlede eventuelle salgstanker. Har du behov for at drøfte den akutelle markedssituation, og hvordan vi kan hjælpe med at realisere din investering, kan du helt uforpligtende kontakte en af vores investeringsmæglere gennem

I EDC Erhverv mener vi, at den høje efterspørgsel hænger sammen med den rekordlave rente. Den lange rente er nemlig faldet med 0,7 procentpoint, svarende til 35 procent, siden årsskiftet, og den korte rente er i samme periode faldet 0,19 procentpoint, svarende til 43 %. Men hvor vi før har set et prisfald på ejendomme, når renten falder, kan vi konstatere, at priserne på boligudlejnings ejendomme har holdt det høje niveau. Det betyder, at det såkaldte yield gap er blevet større. Derfor mærker vi en enorm køberefterspørgsel, hvilket vores forventningsundersøgelse bekræfter; 77 procent forventer at fastholde samme niveau eller øge niveauet af ejendomsinvesteringer i det kommende år.

edc.dk/investor

Du og dine kære ønskes en god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Investeringsgruppen i EDC Erhverv Poul Erik Bech

3


Forventninger til 2020:

Investorer har stor appetit på ejendomme Hent undersøgelsen på :

Tre ud af fire vil investere på samme niveau som i 2019 eller endnu mere, og særligt boligejendomme er eftertragtede, viser EDC Erhvervs forventningsundersøgelse. Tallene afspejler et marked, hvor købere og sælgere har lettere ved at mødes, vurderer direktør og partner Frank Jensen.

for k

d 20. r20

nge

tni

ven Det lave renteniveau er ifølge Frank Jensen en af forklaringerne på den store interesse for ejendomme. Næsten hver fjerde spår i forventningsundersøgelsen, at den i forvejen historisk lave rente vil falde yderligere – det forventede kun tre procent for et år siden. Men det lille mindretal fik ret, og i løbet af 2019 nåede realkreditselskaberne for første gang at udstede 30-års realkredit obligationer med afdrag og med blot en halv procent i rente.

Ved indgangen til 2020 er der meget stor interesse for at investere i fast ejendom. I EDC Erhvervs forventningsundersøgelse, med svar fra 1.272 investorer og virksomheder, tilkendegiver 77 procent, at de vil bruge lige så mange penge som i 2019 – eller endnu flere – på at købe mursten i det kommende år. ”Tallene dokumenterer, at der stadig er en meget stor investeringslyst, og at vi har et stærkt og sundt marked. Interessen for boligudlejningsejendomme er suverænt størst, blandt andet fordi investorerne forventer, at risikoen for tomgang stadig er lav, trods meget nybyggeri,” siger Frank Jensen, direktør og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech med kontor i Aalborg. Historisk lav rente

”Renten gør det billigt at finansiere ejendomme, og investorer kan vælge at låse renten fast mange år frem i tiden. Denne historisk lave rente kan desuden medvirke til, at investorerne kan acceptere lavere afkast, eller tåle lidt større risiko på lejesiden, og dermed er der stadig stor aktivitet på markedet, selv om afkastene er faldet de

4


seneste år,” siger Frank Jensen.

sidste år.

”Vi kan registrere, at markedet er bedre nu end for 6-9 måneder siden. Omfanget af handler er lidt lavere end i 2018, men hvor der før ofte var et gab mellem køber og sælger, mødes de nu i højere grad. Det kan hænge sammen med, at køberne har svært ved at finde alternative investeringer med fornuftige risikojusterede afkast. Derfor accepterer de en lidt højere risiko eller lidt lavere afkast, end de ellers havde forestillet sig – og det bidrager den lave rente bestemt også til,” forklarer Frank Jensen.

”Forventningerne afspejler, at vi har ret høje priser på boligejendomme, og derfor tvivler nogen på, om værdistigningerne kan fortsætte. Vi har vanskeligt ved at forestille os høje prisstigninger, men vurderer, at boligejendomme generelt kan holde priserne i kraft af den massive efterspørgsel. Dog kan core-ejendomme i København og Aarhus godt stige i pris, fordi særligt internationale investorer er villige til betale højere priser,” siger Frank Jensen fra EDC Erhverv.

Samtidig venter hver femte adspurgte dog, at vilkårene for finansiering bliver strammet, og dét billede kan Frank Jensen godt genkende:

For lager-, logistik- og industriejendomme tror tre ud af fire på enten uændrede eller stigende priser. Segmentet har en meget lav tomgang, og i dele af landet er der mangel på især moderne lokaler, blandt andet til at understøtte den stigende nethandel.

”Før så vi næsten altid lån op til lovens maksimale 80 procent af værdien af boligudlejningsejendomme. Men vi ser, at realkreditselskaberne er blevet mere forsigtige, specielt på nye projekter, og i nogle tilfælde nøjes med at udlåne 60-70 procent.

”Vi oplever en stor efterspørgsel fra brugere og solide lejere – derfor er interessen for disse ejendomme stigende,” fortæller han. På kontorer forventer tre ud af fire, at priserne vil stige eller forholde sig uændrede. Men investorinteressen er faldet markant siden undersøgelsen sidste år: Nu venter blot tre procent af de adspurgte at investere i kontorlokaler, hvor andelen i 2019-undersøgelsen var på 15 procent.

Interesse for hele landet Investorerne har ikke kun kig på hovedstaden, men har søgt mod andre dele af landet, hvor konkurrencen om at købe ejendomme er mindre, og afkastet er højere.

Lokaler til detailhandel er det segment, hvor svarene i forventningsundersøgelsen er mindst optimistiske: Hver anden venter faldende priser, men blot 11 procent tror på stigende priser det næste år.

”Vi ser i analysen, at de største byer falder i popularitet i forhold til sidste år, og at områder uden for byerne oplever større interesse. Fx er Københavns omegn for andet år i træk topscorer over områder, hvor investorerne forventer at købe op det kommende år, og forstæderne er mere populære end selve København. Samme billede ser vi i det jyske, hvor Aarhus og Aalborg daler i popularitet, mens områderne udenfor nyder større interesse,” fortæller Frank Jensen.

”Vi forventer hverken prisstigninger inden for kontor eller detail, og for detail kan vi godt se egentlige prisfald, hvis hverken beliggenhed eller selve ejendommen er optimal. Det handler dog i høj grad om at se nuanceret på tingene, da man ikke kan skære hele markedet over én kam,” påpeger Frank Jensen.

Hovedstaden er dog stadigvæk en stærk investormagnet – 45 procent af de adspurgte forventer at investere enten i København/Frederiksberg eller i omegnskommunerne. ”København er fortsat meget attraktiv at investere i, og vi ser byen kåret som trækplaster på internationalt plan i flere sammenhænge. Konkurrencen om ejendommene er derfor hård, og det betyder at en del investorer ikke kan gå så langt ned i afkast, og de søger derfor geografisk længere ud i landet,” siger Frank Jensen.

Vil du læse mere om, hvordan 1.272 investorer og virksomheder ser på ejendomsmarkedet i 2020?

Boliger i top Hele 63 procent svarer i forventningsundersøgelsen, at de vil investere i boligudlejningsejendomme, som dermed er det klart mest populære segment, mens blandede ejendomme kommer på en andenplads. 80 procent tror på enten uændrede eller stigende priser for boligudlejningsejendomme, mens andelen, som spår prisfald, er fordoblet til 21 procent siden undersøgelsen

Hent forventningsundersøgelsen på

forventninger2020.dk

5


Godt tidspunkt at sælge boligudlejningsejendomme Der er ekstremt mange købere til boligudlejningsejendomme, viser EDC Erhvervs forventningsundersøgelse. Men med begrænset forventning til stigende priser kan det være et fornuftigt tidspunkt at sælge på.

efterspørgslen. Selv om vi har set færre transaktioner det seneste år, ligger transaktionsvolumen historisk set stadig højt, og så oplever vi en enorm stor efterspørgsel netop nu,” siger Stephen Berthelsen.

”Interessen for boligudlejningsejendomme er ekstremt stor, og der er mange flere købere end sælgere i markedet. I vores forventningsundersøgelse for 2020 er boligudlejningsejendomme det suverænt mest populære segment, som 63 procent gerne vil investere i, og derefter kommer blandede ejendomme,” siger Stephen Berthelsen, erhvervschef og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland.

I hans optik bliver den store køberinteresse understøttet af den historiske lave rente. Den betyder, at køberne kan investere til højere priser og lavere afkast, men alligevel få et godt og stabilt cashflow.

Undersøgelsen er baseret på svar fra næsten 1.300 investorer og virksomheder, og tallene bliver sat i relief af en nylig rapport fra den internationale ejendomsrådgiver Jones Lang LaSalle. Ifølge rapporten har København det næststørste omfang af transaktioner for boligejendomme i Europa samt den største volumen af udenlandske investeringer.

Priser på toppen Den store efterspørgsel vil dog ikke medføre yderligere prisstigninger, spår Stephen Berthelsen. Jones Lang LaSalle vurderer, i en sammenligning af europæiske storbyer, at både lejeniveauer og priser på boligudlejningsejendomme i København har toppet.

”Danmark og specielt København er virkelig kommet i de udenlandske investorers søgelys, og det forstærker

Ydermere peger det seneste barometer fra EjendomDanmark, baseret på svar fra nogle af de største investorer, på udsigt til højere tomgang, lavere leje og faldende værdi for boligudlejningsejendomme.

Forventningen til ejendomsværdien for boligudlejningsejendomme

”Den store køberinteresse har presset afkastkravet ned og priserne op det seneste år, og det er svært at forestille sig, at den udvikling kan fortsætte i samme tempo. Vi forventer ikke yderligere prisstigninger på boligejendomme, med mindre der er tale om meget attraktive, centralt placerede ejendomme, som pensionskasser og internationale investorer går efter. Dog forventer vi, at det generelle niveau for boligudlejningsejendomme fastholder det høje prisniveau.. Et decideret prisfald i markedet som helhed tror vi ikke på i 2020, grundet den store efterspørgsel, men det kan ske på et senere tidspunkt. Derfor er det på mange måder et godt tidspunkt at sælge boligudlejningsejendomme på,” siger Stephen Berthelsen.

37,3 31,3

16,9

32,7 29,2

28,1

18,2 11,7

2019 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 -8,3

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik Note: Simpel årsgennemsnit baseret på kvartaler foretaget af EDC Erhverv

6


obligationer, så pengene skal ud at arbejde. Mere teknisk bliver paragraf 5, stk. 2 hovedsageligt brugt i de fem største byer, hvor lejepriserne er højest, og mange vurderer nok, at der er grænser for, hvor restriktivt et indgreb kan blive. Desuden køber store investorer som PFA stadig paragraf 5, stk. 2-ejendomme.”

I EDC Erhvervs forventningsundersøgelse er andelen af dem, der tror på stigende priser, faldet fra 52 til 42 procent, men hver tredje tror på uændrede priser for boligejendomme i 2020. ”Investorerne selv er stadig optimistiske om prisstigninger, men vi ser ikke prisstigninger i markedet på et overordnet plan,” fastslår Stephen Berthelsen.

Politikere, som gerne vil sikre såkaldte billige boliger med et indgreb, har nemlig flere dilemmaer. Et restriktivt indgreb kan betyde, at moderniseringerne bremser op, så byggebranchen mister job og boligmassen gradvis bliver dårligere. Måske må det offentlige i stedet træde til og betale for moderniseringer – ligesom før reglen blev indført.

Indgreb tages med et gran salt Politisk har der siden begyndelsen af 2019 været talt om et indgreb mod at modernisere ældre lejligheder og efterfølgende at forhøje lejen. I efteråret udsendte en ekspertgruppe en rapport om mulige stramninger af paragraf 5, stk. 2 i boligreguleringsloven, og siden har politikerne forhandlet om at ændre reglen. Den blev indført i 1990’erne for at gøre det mere attraktivt at sætte lejligheder i stand.

Endelig vil et indgreb udløse store værditab på ejendomme, ikke bare hos pensionskasser og andre investorer, men også i masser af andelsboligforeninger, fordi værdien af andelsejendomme følger værdien af udlejningsejendomme, når andelsejendomme værdiansættes af valuarer og ikke efter den offentlige vurdering.

”Nogle investorer forholder sig afventende, men generelt er det ikke noget, som skræmmer køberne ude i marken,” siger Stephen Berthelsen og giver bud på forklaringer: ”Grundlæggende er der pengerigelighed, og investorerne får negativ rente både af penge i banken og på mange

fortsættes på side 8

5 1%

forventer af investorerne re penge til at allokere fle . teringer i 2020 ejendomsinves

4 2%

forventer stigende markedspriser på boligudlejningsejendomme.

7


Stephen Berthelsen Partner, erhvervschef, ejendomsmægler, valuar, MRICS EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland Tlf. 5858 8472

Familie på opkøb Blandt dem, som køber boligudlejningsejendomme i disse år og ikke er så nervøse for et indgreb, er 70-årige Ole Bredtoft samt hans søn og datter.

Ole Bredtoft er oprindeligt uddannet murer, mens hans søn er tømrer. Dermed har familievirksomheden selv byggeteknisk forstand, men overlader renoveringerne til en fast entreprenør.

”Vi køber ældre boligejendomme, gerne lidt større, og så renoverer vi dem. Selv om priserne er blevet høje, opfatter vi det som en sikker investering, når vi kan købe velbeliggende ejendomme med boliger, som er til at betale for almindelige mennesker. Det er mere interessant og mere sikkert end at købe kontorer og butikslokaler,” siger Ole Bredtoft.

Udsigterne til et politisk indgreb mod moderniseringer skræmmer ikke Ole Bredtoft, der har investeret i ejendomme i 30 år. ”Jeg kan ikke forestille mig, at et indgreb bliver så restriktivt, at der helt bliver stoppet for at modernisere boliger. Det har politikerne ingen interesse i.”

Familien holder sig til hovedstadsområdet og ejer i øjeblikket seks-syv ejendomme, blandt andet i det centrale København.

Er det tid til at sælge din boligejendom Kontakt din lokale erhvervsmægler på

8

edc.dk/investering


Solgte boligudlejningsejendom til højere pris end ventet I efteråret 2019 solgte George Schepper en Vanløseejendom, som han og familien havde ejet gennem seks årtier. Prisen var flere millioner højere end forventet, og salget skete efter et skræddersyet forløb – og i et marked med mange interesserede købere.

For få måneder siden fik 88-årige George Schepper solgt en hjørneejendom på Jernbane Allé, hovedstrøget i københavner-bydelen Vanløse, og tæt på både metro og S-tog. ”Min hustru og jeg købte ejendommen tilbage i 1960, forbi hun gerne ville drive butik, og på et tidspunkt havde hun tre forretninger i ejendommen, blandt andet med gaveartikler. I 2001 lukkede hun og gik på pension, men vi beholdt ejendommen, hvor jeg har stået for al vedligeholdelse og fx selv har skiftet tag. Da jeg blev 70 år, stoppede jeg dog med at vaske trapper,” fortæller George Schepper. Han er uddannet maskinmester og sejlede i mange år, indtil fruen ville have ham hjem for at hjælpe til med butikker og ejendom. For nogle år siden overvejede ægteparret et salg og fik derfor ejendommen vurderet af EDC Erhverv Poul Erik Bech. ”Men det var for svært for min hustru at sælge på grund af hendes tilknytning til butikslokalerne gennem så mange år,” forklarer George Schepper. Han blev enkemand for tre år siden, og så opstod tanken om et salg igen – hverken børn eller svigerbørn var interesserede i at overtage ejendommen med knap 1.700 kvadratmeter fordelt på 14 boliger og fem butiks-/erhvervslejemål på to matrikler. Med i overvejelserne var de høje priser på boligudlejningsejendomme.

George Schepper

at jeg ikke længere behøver spekulere på vedligeholdelse og rengøring, og det gør børn og svigerbørn heller ikke.”

Via EDC Erhverv Poul Erik Bech blev ejendommen solgt, og det glæder George Schepper, der fortsat bor i nabolaget. ”Jeg er yderst tilfreds med salgsforløbet, og prisen var højere end forventet. Jeg er også kommet op i årene, så når jeg jævnligt går tur og kommer forbi ejendommen, er det rart,

Skræddersyet salg Partner Michael Thodsen hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i København håndterede salgsprocessen.

9


”George Schepper havde fået flere uopfordrede købstilbud og spurgte os, om vi kunne hjælpe med et salg, fordi vi havde vurderet ejendommen og kendte den i forvejen. Vi vurderede, at han kunne få en noget bedre pris på det åbne marked, men han syntes, at de, som havde budt, skulle have et fortrin ved et salg.” EDC Erhverv foreslog derfor en såkaldt struktureret salgsproces med off market-salg, altså uden annoncering. ”Det endte med et forløb med tre mulige købere – og prisen blev seks millioner kroner højere end det bedste, George Schepper var blevet tilbudt forinden,” fortæller Michael Thodsen. Masser af købere Han fremhæver, at det et godt tidspunkt at sælge boligudlejningsejendomme på. Købere er der masser af, fastslår Michael Thodsen: ”Inden for boligudlejningsejendomme er der så stor interesse for at købe, at der faktisk er mangel på ejendomme. En af forklaringerne er, at obligationer – et af investorernes alternativer – kun giver en meget beskeden rente, mens investering i udlejningsboliger sikrer et stabilt og langsigtet afkast fra dag ét, og nogle ejendomme har måske endda også et udviklingspotentiale.” Købsinteressen er ifølge EDC Erhverv-partneren bredt funderet. ”Vi har mange navne stående i vores Køberkartotek, og generelt er der tale om en meget bred vifte af interesserede købere. For større ejendomme er det fx store ejendomsselskaber, både danske og udenlandske. For lidt mindre ejendomme som George Scheppers kan det være private investorer, lidt mindre ejendomsselskaber eller mindre fonde, og det var da også en fond, som endte med at overtage ejendommen i Vanløse.”

Vil du vide, hvad din ejendom er værd, og hvordan den sælges bedst muligt?

Kontakt din lokale erhvervsmægler gennem edc.dk/investor

› 10


Jeg er også kommet op i årene, så når jeg jævnligt går tur og kommer forbi ejendommen, er det rart, at jeg ikke længere behøver spekulere på vedligeholdelse og rengøring

“ 11


Stadig gode muligheder i detailejendomme I EDC Erhvervs årlige forventningsundersøgelse spår mange investorer faldende priser på detailejendomme. Det billede er for gråt, for virkeligheden er mere nuanceret, mener detailchefen i EDC Erhverv. I Aalborg køber Hans Andersen flittigt op i velbeliggende strøgejendomme – læs her hvorfor.

i bevægelserne og konstant være i tæt kontakt med sine kunder og med mulige lejere,” siger Hans Andersen.

For fjerde år i træk har EDC Erhverv gennemført sin store forventningsundersøgelse blandt investorer og virksomheder. Næsten 1.300 har svaret, og under fem procent af dem ser detailejendomme som mulige investeringer i 2020, mens 51 procent forudser lavere priser, mens 11 procent ser på stigende priser.

For at fastholde og tiltrække de gode lejere er det ofte nødvendigt at investere i lokalerne, fx med ombygninger eller ny facade. Flere steder i det centrale Aalborg er han da også i gang med at bygge nyt eller renovere for at skabe tidssvarende og konkurrencedygtige lokaler – for at fastholde lejerne og trække flere spændende butiksejere og detailkæder til midtbyen.

Flere steder er der dog livlig aktivitet på markedet for detaillokaler. Fx investerer Hans Andersen og hans firma City-Ejendomme Aalborg store millionbeløb i butiksejendomme i disse år. Filosofien er, at velbeliggende og velindrettede butikslokaler på strøggader er en god, langsigtet investering, og at der hele tiden opstår muligheder i kraft af de løbende bevægelser i markedet.

”Lejerne vil ikke dele toilet med andre lejere, de vil have bæredygtige lokaler med lavt energiforbrug og helst i én etage. De vil have lyse lokaler og højt til loftet, så deres varer bliver præsenteret optimalt. Flere steder har vi revet ældre ejendomme ned og bygget nyt med butikker i gadeplan og boliger ovenpå. Vi lægger vægt på at bruge granit og andre flotte og holdbare byggematerialer,” forklarer Hans Andersen.

”Folk vil gerne bo og færdes i Aalborg midtby. Her er kommet grønne områder, bilerne er lidt væk, og det er let at komme til det hele. Der er skabt bymiljø og nye byrum, og folk går fx ud for at spise, så midtbyen skal nok klare sig på langt sigt trods udfordringerne for detailhandlen. Vi går efter AAA-beliggenheder, så der kommer mange mennesker forbi de lokaler, vi lejer ud. Vores erfaring er, at de bedste adresser med de største kundestrømme er mere værdifaste,” forklarer Hans Andersen.

Vores erfaring er, at de bedste adresser med de største kundestrømme er mere værdifaste

Siden 1990 har City-Ejendomme Aalborg opbygget en portefølje med erhvervslokaler og boliger for næsten halvanden milliard kroner. Butikker og kontorer står for tilsammen 57 procent, og der kommer jævnligt nye ejendomme med butikslokaler i gadeplan ind på bøgerne.

Han fortæller også om et nyligt projekt i Bispensgade: ”Her indviede vi en butik med granitsøjler og med flot, markant facade; den slags bliver sjældent anvendt ved nybyggeri, men det betyder noget, når butiksejerne synes, at deres butik har en flot facade. Det øger strømmen af kunder hos vores lejere, og på den måde skaber det værdi for os som udlejer – og samtidig giver vi noget tilbage til byen.”

Tæt kontakt til kunder Hans Andersen fremhæver, at der trods udfordringer for detailhandlen konstant er bevægelser i markedet. ”Én detailbutik vil gerne gå ned i størrelse, en anden ønsker en større butik, og en tredje vil gerne åbne flere forretninger. Spisesteder vil gerne etablere sig, forskellige klinikker kan være oplagte i sidegader, og nogle butikker får behov for mindre plads. Det handler om at se mulighederne

Kræsne lejere Frank Heskjær, retailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech med kontor i Aarhus, mener, at svarene i forventnings-

12


Hans Andersen - City-Ejendomme Aalborg

– en blanding af privatklinik og skønhedssalon – men det sagde udlejer nej tak til, fordi der nok bare ville dukke en ny tøjbutik op til lokalerne. Men det kan man ikke regne med mere, og som udlejer må man være mere fleksibel og se på, hvordan samfundet og detailhandlen forandrer sig.”

undersøgelsen tegner et lidt for gråt billede. I hans øjne er virkeligheden mere nuanceret, og det gør sig gældende geografisk på landsplan – men også geografisk i den enkelte by. De bedste placeringer, butikker med den rigtige indretning, størrelse, facade etc. klarer sig godt, hvorimod sekundære placeringer og utidssvarende lokaler aktuelt har svære vilkår.

Ifølge Frank Heskjær døjer mange bymidter med tomme butikslokaler, blandt andet fordi politikerne har tilladt butikscentre, boksbutikker og store dagligvarekæder i periferien af byen – og det har drænet centrum for liv. Nogle steder er rådhusene derfor blevet mere fleksible i deres planlægning, og flere åbner for, at hidtidige detaillokaler kan få nye anvendelser. Dét giver nye muligheder for investorer og udlejere, mener Frank Heskjær:

I hans optik er Hans Andersen et inspirerende eksempel. ”Hvis investorer med butikslokaler er opmærksomme på de ændringer, som sker, så er der stadig gode muligheder for at sikre sig solide lejere og opnå en pæn indtjening på sine lokaler.” Tomgangen for butikslokaler har ifølge Ejendomstorvet.dk bidt sig fast på et niveau, som er tre gange højere end tiden før finanskrisen. Det har gjort mange lejere mere selektive. ”De gode lejere er blevet mere kræsne og tager kun de bedste beliggenheder og ikke længere også de næstbedste. De vil fx have stor facadebredde, lyse lokaler, butik og lager i samme etage og i det hele taget lokaler, som passer til konceptet.” siger Frank Heskjær.

”Som udlejer bør man se på, om tomme lokaler kan bruges til fx spisesteder, klinikker, skønhedssaloner eller motionscentre. Hvis lokalerne ligger i sidegader eller lidt væk fra hovedstrøget, kan det måske være aktuelt at konvertere til bolig eller kontorer. Med mæglere over hele landet har vi fingeren på pulsen og kan rådgive om, hvad der kan lade sig gøre i den enkelte kommune. Vi kan også gå i dialog med rådhuset om en løsning, der både skaber værdi for udlejer og bidrager til byens atmosfære ved at skabe liv i tomme lokaler.”

Han opfordrer investorer og udlejere til at være meget opmærksomme på, om deres lokaler lever op til kravene hos både nuværende og mulige fremtidige lejere. Og hvis ikke lokalerne gør det, så er det relevant at se på, om ombygninger, istandsættelser eller måske sammenlægning af mindre lejemål kan gøre kvadratmeterne mere attraktive. Nye typer af lejere Frank Heskjær opfordrer samtidig til at være opmærksom på alternative anvendelser.

Vil du høre mere om, hvordan du kan sikre værdien af dine detaillokaler?

”Som udlejer skal man have øje for, om lokalerne ved fraflytning kan bruges til andre formål, for man kan ikke regne med, at samme type butik kommer tilbage. Jeg kender til en udlejer, hvor en modebutik var lukket. Så kom en ny lejer

Ring til retailchef Frank Heskjær på 5858 8484 13


Her er de nye love og regler i 2020 INVESTOR Fokus har spurgt fire advokater med speciale i ejendomme, hvilke nye love og regler, der er værd at holde øje med i 2020.

Anette Kusk, advokat og partner hos Dahl, kontor i Aarhus Indgreb mod moderniseringer ”Den helt store sag bliver, hvordan politikerne vil håndtere reglerne om moderniseringer af lejligheder, altså den meget omtalte paragraf 5 stk. 2 i Boligreguleringsloven. Det ligner et rent værdipolitisk indgreb, for sager med lejeforhøjelse efter moderniseringer, hvor den opkrævede leje væsentligt overstiger det lejedes værdi, kan allerede efter den nuværende paragraf 5.2 indbringes for huslejenævnet. Blackstone, som nærmest har udløst det mulige indgreb, har tabt en række sager i de lokale huslejenævn, og det peger i retning af, at reglerne faktisk fungerer, som de skal.”

har udtalt, at han foretrækker langsigtede investorer – og har nævnt syv år – så måske er det en tidshorisont, som investorer snart skal forholde sig til.” Claudia S. Mathiasen, advokat og partner hos Winsløv, kontor i København Grønnere ejendomme og ændrede forbrugsmønstre ”Den grønne omstilling vil få betydning for ejendomsbranchen, og den vil i langt højere grad end i dag blive italesat af ejendomsbranchen. Der vil være politisk fokus på, at bygningsmassen - som står for en stor del af den samlede CO2-udledning – bliver energiforbedret og renoveret. Det kan føre til lovændringer og tilpasninger af bygningsreglementer.”

”Så er det overhovedet nødvendigt med et indgreb? Eller handler det alene om at forsøge at holde udenlandske investorer ude af det danske ejendomsmarked, selv om det vil kunne medføre skadevirkninger for de seriøse danske såvel som udenlandske investorer – og ikke mindst for lejerne i nedslidte boliger, hvis der ikke er investorer, der vil binde an med at bringe lejemålene op til nutidig standard.”

”Den traditionelle detailhandel er udfordret af ændrede forbrugsmønstre med fx øget køb af genbrug, mindre køb af tøj, større forbrug af fødevarer samt café- og restaurantbesøg – og ikke mindst af nethandel. Det vil indebære, at både lejere og udlejere skal gentænke traditionelle lejemodeller for lejekontrakter.” ”Ejendomsbesiddere vil efterspørge rådgivning om at optimere generationsskifte af ejendomsporteføljer, fordi ”pengetankreglen” udløser et stort behov for likviditet ved generationsskifte.”

”Under alle omstændigheder må ejendomsinvestorer indrette sig på, at der formentlig kommer en mere restriktiv lovgivning om gennemgribende moderniseringer af lejligheder i boligudlejningsejendomme. Boligministeren

”Den teknologiske udvikling vil påvirke ejendomsbranchen, samlet under begrebet proptech. Der vil opstå nye juridiske

14


Lars Hammer Wentoft, advokat og partner hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen, kontor i København Mindre moms? ”Det vil være interessant at se, hvad konsekvenserne bliver, hvis regeringen holder fast i planerne om at øge arveafgiften for virksomheder fra fem til 15 procent, som allerede er den gældende sats for de såkaldt passive ejendomsselskaber. Måske vil dette i det mindste skabe ro omkring, at der ikke skal ske yderligere ændringer, selv om mange i ejendomsbranchen bestemt hellere havde set, at niveauet for ejendomsselskaber i stedet var blevet sænket.”

problemstillinger og opgaver som følge af nye teknologiske løsninger. For at følge og bidrage til den udvikling har Winsløv været med til at etablere PropTech Denmark.” Jesper Bøge Pedersen, advokat og partner hos Bech-Bruun, kontor i Aarhus Skærpede arveregler? ”Ud over moderniseringer og paragraf 5.2 kan et vigtigt emne blive reglerne for værdiansættelse ved generationsskifte af ejendomsporteføljer. Her er praksis ifølge et cirkulære fra 1980’erne at tillade en overdragelse baseret på 85 procent af den offentlige vurdering. Regeringen har generelt sat fokus på arveregler, og vi vil ikke blive overraskede, hvis der kommer en ændret og skærpet praksis fra Skatteministeriet. Derfor skal især familier med større ejendomsporteføljer tænke sig godt om og måske overveje et generationsskifte under de nuværende regler.”

”Vi forventer, at en EU-afgørelse vil bidrage til større klarhed herhjemme over, hvornår der vil være tale om et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis der er bestående bygninger på grunden, når den sælges, fx i tilfælde hvor projektudviklere køber grunde med bygninger, som efterfølgende skal rives ned til fordel for nyt byggeri.”

15


Intelligent ejendomssøgning kan lede til nye investeringsmuligheder I et marked med megen kapital til ejendomsinvesteringer og få ejendomme til salg, tilbyder EDC Erhverv intelligent ejendomssøgning til investorer på opkøbsjagt, hvor ejendomme, der endnu ikke er på markedet, lokaliseres. Ved at kombinere flere databaser fremsøges relevante ejendomme, der matcher investors ønskede profil - og som, om ønsket, kan have solide lejere i dag.

EDC Erhverv har, som en del af Danmarks største mæglerkæde, EDC, historisk set haft adgang til mange data og systemer, og har løbende indsamlet og struktureret data over de sidste mange år.

afstand til motorvej, offentlig transport eller grønne områder og dermed indsnævre antallet af potentielle investeringsmuligheder. Viden om nuværende lejere åbner for flere investeringsmuligheder Men udover indsigt i selve bygningerne ved EDC Erhverv også hvem der bor i bygningerne og hvem der ejer dem – og det kan være en fordel for købelystne investorer. ”Vi har også kombineret vores ejendomsdatabase med økonomiske virksomhedsdata. Ved at kombinere de to databaser kan vi undersøge hvilke andre virksomheder, der ligger i de efterspurgte områder og hvilke brancher, de er indenfor,” uddyber han, og forklarer at det er vigtig viden for investorer: ”Det vigtigste for mange investorer i dag er solide lejere. For at give et konkret eksempel på vores rådgivning kan vi, på vegne af en investor, lokalisere virksomheder, som omsætter for over 50 mio. kr. om året, har genereret positivt resultat de sidste 3 år, deler ejendom med maks. tre andre lejere og er bosiddende i en kontorejendom i fx Jylland, som de ikke selv ejer. På den måde lokaliserer vi en investeringsmulighed ved at finde de stærke lejere. Og så ved vi naturligvis hvem den nuværende ejer af ejendommen er, og kan således hjælpe køber med at banke pænt på døren og høre om vedkommende er åben for et potentielt salg,” fortæller Joseph Alberti.

”Vores analyseafdeling har i snart 10 år kombineret offentlige databaser med Google og BBR og løbende styrket vores viden om den danske ejendomsmasse, men vi har også tilkøbt supplerende data, så vi kan fremsøge investeringsmuligheder eller nye domiciler i hele Danmark,” fortæller Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han fortæller, at EDC Erhverv i dag bl.a. kan se langt ind i en bygning, i forhold til hvad ejendommen kan anvendes til og hvilke faciliteter, der er. ”Vi har også data for 4 mio. bygninger og 3 mio. enheder over hele landet, og har kategoriseret dem efter ejendomstype. Det er værdifuld viden for vores kunder, fordi der kan være flere forskellige enheder – og dermed anvendelsesmuligheder – i den samme ejendom. Desuden er faciliteterne afgørende for en ejendoms udlejningspotentiale, og derfor har vi også data for antallet af parkeringspladser, toiletter, om der er elevator, mv.,” siger han.

”Data og digitalisering er en væsentlig del af fremtiden i ejendomsbranchen. Vi har derfor lanceret flere dataprodukter i årets løb, og arbejder netop nu på at tilføje flere datastrenge, så vi kan stille endnu flere informationer til rådighed for kunderne,” fortæller han. Analysechefen forklarer, at EDC Erhverv i 2019 bl.a. har udviklet et unikt transportværktøj, som kan beregne medarbejderes samlede køretid til/fra arbejde både i bil, med offentlig transport og på cykel. Det bruges bl.a. til at rådgive virksomheder i processen om at finde et nyt domicil.

Joseph Alberti understreger, at det ofte er et behov at se på tværs af kommunegrænser, og derfor er det en styrke, at EDC Erhvervs kortværktøj kombinerer flere parametre og kan bruges til at udsøge ejendomme på tværs af postnumre. Kortværktøjet kan desuden filtrere ejendomme ud fra

16


Lokalt markedsoverblik Hvad er der til salg – og hvem søger måske din ejendom?

Nordjylland

s. 45

Midtjylland

s. 39

Nordsjælland

s. 23

København & omegn Sydjylland

s. 36

Fyn

s. 30

Region Sjælland

s. 18

s. 25

Få et overblik over de lokale markeder på de følgende sider


København & omegn

TIL SALG

Fin Københavnerejendom v. Nørrebros Runddel med 20 boliger og 5 erhverv – Ingen tilbudspligt!

2200 København N Nørrebrogade 158 Sagsnr. 18101009

Ejendommen, der er en markant hjørneejendom opført i 1883, er forsynet med 1 opgang mod Nørrebrogade og 2 opgange mod Thorsgade. På grund af delvist udnyttet tagetage har opgangene hhv. 5 og 6 etager, hvortil kommer delvist udnyttet kælderetage. Facaderne består af rødpudset facade / røde blanke sten med udsmykninger. Mod gården i gule sten. Fremstår i generelt pæn stand, og i 2004 er der mod gården etableret altaner og en del af taget blev inddraget til 2 velindrettede tagboliger. Samtidig blev ejendommens tag udskiftet. Opvarmningen er fjernvarme. Ejendommen indeholder 20 beboelseslejligheder og 5 butikker. Lejlighederne er i størrelser fra 79-100 m², bortset fra en enkelt bolig på 49 m². En af boligerne på 85 m² i Nørrebrogadeopgangen er ledig for køber. Der er mulighed for yderligere ledige boliger, herunder nybygget tagbolig, hvor lejen er fri leje.

Boligudlejningsejendom

C

Afkast Areal Kontant

2,00 % 2.164 m2 60.000.000 kr.

Kontakt

5858 8470

18


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

TIL SALG

Charmerende blandet bolig- og erhvervsejendom

2720 Vanløse Jernbane Allé 52 - 2720 Vanløse Sagsnr. 18100569 F

Ejendommen er fra 1903 med en mindre baggård og garage fra 1960. I hovedbygningen lige ud til Jernbane Allé er der indrettet bolig på henholdsvis st. og 1. sal, herudover er der loftrum. Der er egen opgang til boligerne. Lagkagehuset befinder sig i stueetagen og benytter den fulde kælder, samt et rum indskudt det i stueplan. Adgangen til butikken sker direkte fra gaden. I erhvervsaftalen er der aftalt, at lejer står for udvendig renholdelse af fortov og adgangsarealer. Lagkagehuset har opsagt lejemålet til udflytning d. 28.02.2020 og lejemålet står herefter ledigt.Garagerne i gården er i mindre god stand, og benyttes pt. til produktion/lager.

Blandet ejendom

Afkast Areal Kontant

2,96 % 506 m2 15.900.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Velbeliggende ejendom med stort potentiale Ejendom tæt ved Valby Station og Spinderiet, stort potentiale, med 6 bolig- og 8 erhvervslejemål. Ejendommen er opført i 1894, som i dag fremtræder med facader ud til Gammel Jernbanevej med grå og gule mursten, samt taget der er belagt med skifer. Ejendommen omfatter 3 boligetager (inkluderet tagboliger), kælder, samt diverse erhvervslejemål i gården. Kan renoveres eller delvist nedrives med henblik på „husudfyldning“ med evt. bebyggelse med 300 m² (i maksimalt 3 etager). Beliggenheden vil være velegnet såvel til ungdoms- som ældreboliger med kun 500 m til S-Tog og alle indkøbsmuligheder indenfor samme rækkevidde.

TIL SALG Blandet ejendom 2500 Valby Gammel Jernbanevej 16 Sagsnr. 18101058

19

E

Afkast Areal Kontant

3,28 % 865 m2 16.500.000 kr.

Kontakt

5858 8470


København & omegn

Portefølje med 6 ejerlejligheder Der er tale om 6 ejerlejligheder i København, 3 i E/F Vigerslev Engpark og 3 i E/F Hammelstrupgaard. 5 lejligheder er udlejede, 1 er ledig fra ultimo 2019 (Vigerslevvej 330, 02. tv). Vigerslev Engpark blev bygget i 1948 og består af 6 velholdte bygninger med hver 18 lejligheder, 108 ejerlejligheder i alt. Lejlighederne er på ca. 60 kvm med 2½ - 3 værelser. Hammelstrupgaard blev bygget i 1944 og består af 2 velholdte bygninger med hver 48 lejligheder, i alt 96 ejerlejligheder.

TIL SALG Ejerlejlighedsejendom 2500 Valby Vigerslevvej 334, ST. TH Sagsnr. 18101047

D

Afkast Areal Kontant

0,06 % 333 m2 6.950.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Istandsat og fuldt udlejet erhvervsejendom ved Søborg Hovedgade

Det gamle apotek – i dag kendt advokatvirksomhed

Denne smukke og vedligeholdte ejendom er opført 1903 i mursten med gråpudset facade og rødt tegltag. Vinduerne er termovinduer og ejendommen opvarmes med naturgas. Det samlede erhvervsareal udgør ca. 1.322 m² erhverv, heri 312 m² kælder. Desuden er der yderligere ca. 100 m² arkiv på 3. sal. Den rene erhvervsejendom er opdelt i tre lejemål, stuen med adgang fra gaden og de øvrige etager med adgang fra pæn trappeopgang i den ene ende af ejendommen og elevator i den anden ende. Lejer i stuen er restaurant Rib House (ribhouse. dk), 1. sal er udlejet til kontor og 2. sal til kontor/ undervisning/behandling.

Gennemrenoveret boligudlejningsejendom med 3 boliger og 1 erhverv. Gode parkeringsforhold både for gæster og lejere. Til ejendommen hører haveanlæg, garage og parkeringspladser. Ejendommen er opført i den bedste byggeperiode, nemlig 1930. Såvel ejendommens vedligeholdelse som administration er meget enkel, hvorfor ejendommen henvender sig til både 1. gangs investorer og mere garvede investorer. Startafkast 4,16 %. Hvis behov for finansiering er der realkreditbelåning for ca. 7 mio. kr. til overtagelse for rette køber.

TIL SALG

TIL SALG

Blandet ejendom

2860 Søborg Niels Bohrs Alle 2A Sagsnr. 18101068

D

Afkast Areal Kontant

5,03 % 1.392 m2 22.000.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Boligudlejningsejendom

2770 Kastrup Amager Landevej 37 Sagsnr. 18101054

20

D

Afkast Areal Kontant

4,17 % 660 m2 11.900.000 kr.

Kontakt

5858 8470


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Nem ejendom roligt beliggende i Vanløse tæt på Frederiksberg og Grøndalsparken Boligudlejningsejendom med beliggenhed på hjørnet af A.F Beyers Vej og Morsøvej. Hjørnebeliggenheden giver stor synlighed og fint lysindfald i lejlighederne. Ejendommen er opført i 1935 i 2 etager samt kælder og tagetage. Ejendommen indeholder 3 - 4 lejligheder og et kontorlokale. Der er nyere tegltag, kviste, tagrender og -nedløb, samt et haveanlæg til brug for lejerne. Ejendommen er fuldt udlejet bortset fra kontorlokalet, som ikke er forsøgt udlejet.

TIL SALG Boligudlejningsejendom 2720 Vanløse A.F. Beyers Vej 27 Sagsnr. 18100995

C

Afkast Areal Kontant

3,51 % 366 m2 9.500.000 kr.

Kontakt

5858 8470

281 m² småhusejendom med stort udviklingspotentiale til salg i Gentofte

Småhus med udviklingspotentiale

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Boligudlejningsejendom

2820 Gentofte Resedavej 4 Sagsnr. 18100946

F

Afkast Areal Kontant

7,57 % 281 m2 6.950.000 kr.

Kontakt

5858 8470

2700 Brønshøj Frederikssundsvej 153 Sagsnr. 18100963

F

Afkast Areal Kontant

4,76 % 373 m2 8.800.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Fuldt udlejet kontor-/sundhedshus i Greve Fuldt udlejet investeringsejendom i Greve centrum er sat til salg. Ejendommen rummer 1.237 m² og indrettet til kontor-/sundhedshus, fordelt på 2 etager. Ejendommen er godt indrettet med indgangsparti, der giver alle lejere gode adgangsforhold til deres lejemål. I stueetagen er der indrettet med fordelingsgang, hvorfra der er adgang til cellekontorer og mødelokaler. 1. sal har diverse kontorer i varierende størrelser samt åbne kontormiljøer.

TIL SALG Kontor 2670 Greve Skoleholmen 19 Sagsnr. 46900414

21

E

Afkast Areal Kontant

6,16 % 1.237 m2 20.500.000 kr.

Kontakt

5858 8677


København & omegn

903

Netop nu søger investorer efter ejendomme i københavnsområdet

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Fra 200 m² i og omkring København Ejendomsinvestor søger boligudlejningsejendomme på min. 200 m². (småhusejendomme). Beliggende i København og omegn. Pris maks. kr. 30 mio.

Boligejendomme i Hovedstadsområdet Dansk kapitalstærk køber, der træffer hurtig beslutninger, søger ejendomme i hovedstadsområdet til evt. udvikling. Min. 2.500 m². Maks. pris kr. 170 mio.

Søger nr.: kr. 1184295 Kontakt: Michael Thodsen, tlf.: 5858 8378

Søger nr.: kr. 1187796 Kontakt: Helge Rud Larsen, tlf.: 5858 8378

Fra 600 m² investeringsejendomme søges Erfaren og kapitalstærk investor søger investeringsejendomme. Helst lager og produktion, men andet har også interesse. Gerne ejendomme som kræver istandsættelse.

Fra 1.000 m² i København & omegn Kunde søger boligudlejningsejendom, detailejendom, kontorejendom, lager/produktionsejendom. Pris maks. kr. 100 mio. Ejendommen må godt have lidt kant. Gerne i Kbh. N og NV.

Søger nr.: kr. 1309736 Kontakt: Frank Kristensen, tlf.: 5858 8471

Søger nr.: kr. 1238929 Kontakt: Michael Thodsen, tlf.: 5858 8378

Boligejendomme i Storkøbenhavn Velkonsolideret jysk ejendomselskab søger ældre boligudlejningsejendomme. Erhvervslokaler op til 25 % af arealet. Størrelse fra 500-5.000 m². Hurtig beslutningsproces.

1.000 m² i Kongens Lyngby Assetmanagementfirma søger boligudlejningsejendomme med god beliggenhed og optimeringsmuligheder. Min. 1.000 m². Maks. pris kr. 500 mio.

Søger nr.: kr. 1182619 Kontakt: Helge Rud Larsen, tlf.: 5858 8378

Søger nr.: kr. 1235567 Kontakt: Lone Thuen, tlf.: 5858 8378

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

22

edc.dk/erhverv/match


Nordsjælland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Fredet byhus med 4 boliger i midten af Helsingør sælges

Markant ejendom på 1.304 m² beliggende i Hillerøds erhvervskvarter

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Blandet ejendom

3000 Helsingør Strandgade 29A Sagsnr. 34201761

Afkast Areal Kontant

3,76 % 238 m2 4.850.000 kr.

Kontakt

58588472

3400 Hillerød Vølundsvej 5 Sagsnr. 34201933

Afkast Areal Kontant

7,18 % 1.304 m2 7.475.000 kr.

Kontakt

58588472

Fuldt udlejet håndværks- og produktionsejendom på hjørnegrund i Frederiksværk

Fuldt udlejet højloftet lager domicilejendom med veldisponeret kontorfløj

TIL SALG Kontor

TIL SALG Lager/Produktion

3300 Frederiksværk Industrihaven 1 & 9 Sagsnr. 34201856

D

Afkast Areal Kontant

7,97 % 1.085 m2 3.950.000 kr.

Kontakt

58588472

3400 Hillerød Rønnevangsalle 8 Sagsnr. 34201753

D

Afkast Areal Kontant

6,05 % 3.089 m2 17.250.000 kr.

Kontakt

58588472

2.199 m² stor lager- og produktionsejendom i Ølstykke

Investeringsejendom med attraktivt startafkast

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

3650 Ølstykke Stenhøjvej 2 Sagsnr. 40301509

Afkast Areal Kontant

6,50 % 2.199 m2 4.500.000 kr.

Kontakt

58588473

3660 Stenløse Knud Bro Alle 8 Sagsnr. 40301081

23

Afkast Areal Kontant

8,25 % 2.932 m2 12.200.000 kr.

Kontakt

58588473


Nordsjælland

150

Netop nu søger investorer efter ejendomme i Nordsjælland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: 500 - 3000 m² nyere produktionsejendom lign. Investering Kunde søger detailejendom, lager/produktionsejendom på min. 600 m² beliggende i Hillerød. Pris maks. kr. 30.000.000

Mindre boligudlejningsejendomme i Nordsjælland Søger mindre boligudlejningsejendomme i Hillerød eller Nordsjælland/nordlige København. Gerne 3-15 boliger. Afkast fra 4 % og opefter.

Søger nr.: kr. 1238786 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: kr. 5858 8472

Søger nr.: kr. 1326258 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: kr. 5858 8472

Boligudlejningsejendomme Nordsjælland Investor søger boligudlejningsejendomme beliggende i Nordsjælland. Maks. pris kr. 30 mio.

Boligudlejningsejendomme i Hillerød Investor søger boligudlejningsejendomme i Hillerød. Det skal være med 4-6 lejemål. Maks. pris kr. 7 mio.

Søger nr.: kr. 1267053 Kontakt: Jacob Lunding, tlf.: kr. 5858 8472

Søger nr.: kr. 1254603 Kontakt: Stephen Berthelsen, tlf.: kr. 5858 8472

Investor søger mindre boligudlejningsejendomme på Sjælland og i Nordsjælland Investor søger boligudlejningsejendomme med 3-6 lejemål. Der må gerne være lidt udviklingsmuligheder i ejendommen. Maks. pris på ca. kr. 10 mill.

Investor søger boligudlejningsejendomme i København og Nordsjælland Investor søger boligudlejningsejendomme i København, Roskilde og Nordsjælland. Maks. pris kr. 8 mio. Søger nr.: kr. 1243096 Kontakt: Stephen Berthelsen, tlf.: kr. 5858 8472

Søger nr.: kr. 1230395 Kontakt: Stephen Berthelsen, tlf.: kr. 5858 8472

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

24

edc.dk/erhverv/match


Region Sjælland

Flot etageejendom, der fremstår som en af byens flotteste ejendomme

TIL SALG

Blandet ejendom 4800 Nykøbing F Jernbanegade 13 Sagsnr. 40301551

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

D

Afkast Areal Kontant

5,25 % 2.269 m2 57.145.000 kr.

Kontakt

5858 8473

Investeringsejendom med butik og lejligheder. Stueetage: Only - tøjbutik. 1. sal: Der skal etableres 8 lejemål. Mod gågaden kommer tre flotte lejligheder, med direkte udsigt til Jernbanegade. I den midterste del af 1. salen - bliver der etableret to rigtig spændende boligenheder. Bagerst på 1. salen opføres mindre lejemål, med franske altaner. 2. sal: Der etableres 5 lejemål, 1 x 2 vær. og 4 x 3 vær. 3. sal: To lejligheder øverst oppe, bliver „luksus“ lejligheder. Tagterrassen er til fælles afbenyttelse. Der er indgået lejekontrakter med meget solide lejere og der er små fem års uopsigelighed. Projekt med boliger på de øvre etager er projekteret og under igangsætning.

Centralt beliggende bolig- og erhvervsejendom i Vordingborg Centrum

Afskrivningsberettiget dagligvareforretning med attraktivt startafkast

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Detail

4760 Vordingborg Algade 82 Sagsnr. 47300808

D

Afkast Areal Kontant

6,83 % 820 m2 5.950.000 kr.

Kontakt

5858 8475

4100 Ringsted Hesteskoen 11 Sagsnr. 40301528

25

A

10

Afkast Areal Kontant

8,30 % 1.018 m2 19.000.000 kr.

Kontakt

5858 8473


Region Sjælland

Investeringsejendom med blandet bolig/erhverv med 10,15 % i forrentning

Grund og boligprojekt ved Vordingborg Marina - havudsigt, grønne områder i byen

TIL SALG Detail/Boliger

TIL SALG Erhvervsgrund

4534 Hørve Nørregade 4A Sagsnr. 40301643

C

Afkast Areal Kontant

10,15 % 1.846 m2 12.500.000 kr.

Kontakt

5858 8473

Afkast Grundareal Kontant Areal

4760 Vordingborg Færgegaardsvej 85 Sagsnr. 47300841

0,01 % 4.613 m2 7.500.000 x.xxx kr. m2

Kontakt

5858 8475

Centralt beliggende investeringsejendom, Meny butik i Nykøbing F TIL SALG Detail 4800 Nykøbing F Toldbodgade 2 Sagsnr. 47300852

Afkast Areal Kontant

9,31 % 1.998 m2 7.350.000 kr.

Kontakt

5858 8475

Stationscentret - 3 ejerlejligheder sælges som 1 samlet investeringsejendom Centralt beliggende investeringsejendom i Stationscentret, bestående af Stationscentret 3, 7 og 8, som sælges samlet. Der er tale om 3 lejemål, hvoraf det ene lejemål, Stationscentret 3, er en pengeautomat udlejet til Nordea. Stationscentret 7 består af Fast Food restauranten Kebab og Chilis Pizza på 138 m², som har været med samme ejer og lejer i en årrække. Stationscentret 8 er en kontorejendom beliggende på 1. sal, som er udlejet til Movia.

TIL SALG

Detail

4000 Roskilde Stationscentret 3, 7 og 8 Sagsnr. 40301495

D

Afkast Areal Kontant

6,55 % 314 m2 8.500.000 kr.

Kontakt

5858 8473

Projektejendom centralt beliggende i Sakskøbing TIL SALG Projekt 4990 Sakskøbing Lillemark 3 Sagsnr. 47400295

26

E

Areal Kontant

879 m2 2.750.000 kr.

Kontakt

5858 8476


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Gedigen boligejendom i Næstved By - tæt på havn og centrum

Ejerlejlighedsejendom - 20 ejerlejligheder sælges samlet i attraktivt område

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Boligudlejningsejendom

4700 Næstved Grimstrupvej 88 Sagsnr. 47300888

F

Afkast Areal Kontant

5,61 % 250 m2 2.595.000 kr.

Kontakt

5858 8475

4400 Kalundborg Bredekildevej 27 Sagsnr. 47400324

C

Afkast Areal Kontant

5,12 % 1.424 m2 21.890.000 kr.

Kontakt

5858 8476

Projektejendom med fantastisk synlighed i kryds mod Næstved Storcenter

Projektejendom med god central og synlig beliggenhed i Vordingborg

Den ubetinget mest synlige ejendom i krydset mod Næstved Storcenter udbydes nu til salg som kontorejendom med mulighed for at konvertere til lejeboliger. For køber er der her alle muligheder for enten at indrette egen domicilejendom med absolut høj synlighed og kort afstand til såvel Næstved Storcenter som Næstved By - alternativt at indrette et antal gode lejeboliger, som kunne være studieboliger - bl.a. ligger ZBC i gå-afstand fra ejendommen. Køber kan også vælge at beholde ejendommen, som den er og evt. selv flytte ind i en del af ejendommen, samtidig med at resten af kontorerne fortsat udlejes til eksterne lejere.

Ejendommen har de senest 22 år været anvendt som kiosk/bageri/ brødudsalg mv. Bygningen er derfor i dag, indrettet med salgslokale, bageriproduktion samt mindre lager i stueplan. På 1. sal er der kontorer, omklædning og spisestue, samt et mindre lokale/værelse, der har været anvendt som depot. Beliggende i boligområde, gør den oplagt som projektejendom for ejendomsudviklere der kan se mulighederne i at opføre 3 – 4 nye boliger. Ejendommen er beliggende i den sydlige del af Vordingborg og har få minutter på gåben til Sydhavnen og Marinaen, og ca. 5 min. på cykel til stationen. Der er i dette område basis for et godt udeliv, da strand og vand ligger få minutter fra ejendommen.

TIL SALG

TIL SALG

Projekt

4700 Næstved Elverhøjsvej 16 Sagsnr. 47300924

G

Areal Kontant

289 m2 2.595.000 kr.

Kontakt

5858 8475

Projekt

4760 Vordingborg Købmagergade 26, ST. Sagsnr. 47300922

27

F

Areal Kontant

375 m2 1.675.000 kr.

Kontakt

5858 8475


Region Sjælland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Stor og præsentabel lager- og logistikejendom i Gadstrup - startafkast på 7,60%

Nu kan erhvervsejendommen med de karakteristiske 7 spidser erhverves

Stor lager- og logistikejendommen på i alt 6.187 m² beliggende i Gadstrup, centralt på Sjælland, mellem Roskilde og Køge, hvor du på få minutter kan nå motorvejsnettet. Ejendommen er indrettet som en lager- og logistikejendom, hvor 1.961 m² er indrettet som kontor og showroom, fordelt på 2 bygninger, for Svendsen Sport samt 4.226 m² lagerlokale udlejet til Godshotel. Lagerdelen består af 2 sammenbyggede haller, begge isolerede og søjlefrie og med ramper samt aluporte. Endvidere mindre kontor og omklædningsafsnit. Kontordelen har reception, div. kontorer, større åbne kontorlandskaber, præsentabelt showroom samt pakkeafd.

Flot og præsentabel ejendom beliggende midt i stort boligområde og med gåafstand til borgerskolen, lystbådehavn, lystskoven, campingpladsen, centrum og blot 2 km fra Kobæk strand/blå flag. Bag boligområdet Konge-Åsen der er placeret midt i naturskønne omgivelser har Orkla Food, Viminco og Danfrugt erhverv. Ejendommen er synligt beliggende ved den trafikerede vej Kobækvej som fører ud til Kobæk strand, flere boligområder samt erhvervsområde. Ejendommens samlede erhvervsareal på 2.339 m² indeholder både bageri- og slagterafdeling, gode personalefaciliteter, mødelokale, kundetoilet m.m. Gode til- og frakørselsforhold samt stort p-areal.

TIL SALG

TIL SALG

Lager/Produktion

4621 Gadstrup Erhvervsparken 12 Sagsnr. 40301555

C

Afkast Areal Kontant

7,60 % 6.187 m2 26.000.000 kr.

Kontakt

5858 8473

Detail

4230 Skælskør Konge-Åsen 2 Sagsnr. 47400443

C

Afkast Areal Kontant

10,43 % 2.339 m2 4.450.000 kr.

Kontakt

5858 8476

Lokalcenter i Køge til salg Boskovcenteret er beliggende 3 km fra Køge centrum. Centeret er godt besøgt og ligger i et stort boligområde, med blandt andet Hastrupparkens mange lejligheder. Centeret har gode tilkørselsforhold, og ligger tæt på Københavnsvej, hvor der dagligt er meget forbipasserende trafik. Centeret består af 5 lejemål i varierende størrelse. Centerets ankerlejer er Netto. Derudover er der Fasanen pizza og Sunline sol. Der er aktuelt 2 ledige lejemål i centeret.

TIL SALG Blandet ejendom 4600 Køge Fasanvej 1 Sagsnr. 46900382

28

G

Afkast Areal Kontant

8,30 % 2.241 m2 23.000.000 kr.

Kontakt

5858 8474


Region Sjælland

377

Netop nu søger investorer efter ejendomme i Region Sjælland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Investor søger boligudlejningsejendomme Investor søger mindre boligudlejningsejendomme på min. 200 m² beliggende i Korsør, Skælskør eller Slagelse. Pris maks. kr. 9 mio.

Logistikejendom i Roskilde og Køge Erfaren investor søger logistikejendomme med port(e) i både Roskilde og Køge. Min. 5.000 m². Gerne tæt på gode transportmuligheder for større køretøjer.

Søger nr.: kr. 1232500 Kontakt: Sven Lyse, tlf.: 5858 8476

Søger nr.: kr. 1279492 Kontakt: Arno S. Werner, tlf.: kr. 5858 8473

Investor søger boligudlejningsejendomme på Vestsjælland Investor søger boligudlejningsejendomme med minimum 10 lejemål, beliggende i større byer på Vestsjælland maks. kr. 50.000.000.

Boligudlejningsejendom Sjælland Ringsted/Køge/Roskilde/Holbæk - kunde søger boligudlejningsejendomme fra 3-10 enheder. Pris maks. kr. 9 mio.

Søger nr.: kr. 1275726 Kontakt: Thomas Hansen, tlf.: 5858 8476

Søger nr.: kr. 1291257 Kontakt: Arno S. Werner, tlf.: 5858 8473

Boligudlejningsejendomme i Øst Sjælland Lokal investor søger boligudlejningsejendomme i trekantområdet i omegnen af Køge, Næstved og Store Heddinge. Gerne med 3-5 lejemål og udviklingsmuligheder. Maks. pris kr. 7 mio.

Investeringsejendom med min. 2 beboelseslejemål Kunde søger Investeringsejendom med min. 2 beboelseslejemål, beliggende i Næstved eller Nykøbing F. Ejendommen skal have en positiv drift på baggrund af lejeindtægterne.

Søger nr.: kr. 1237909 Kontakt: Brian Skov Andersen, tlf.: 5858 8474

Søger nr.: kr. 1268138 Kontakt: Michael Kristiansen, tlf.: kr. 5858 7374

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

29

edc.dk/erhverv/match


Fyn

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Fuldt udlejet gågadeejendom indeholdende 5 boliglejemål og 2 erhvervslejemål

Velbeliggende 6-familiesejendom TIL SALG Boligudlejningsejendom 5000 Odense C Damhusvej 117 Sagsnr. 51201926

E

Afkast Areal Kontant

3,76 % 299 m2 5.200.000 kr.

Kontakt

5858 8477

TIL SALG Boligudlejningsejendom 5000 Odense C Vestergade 81 Sagsnr. 51201922

D

Afkast Areal Kontant

4,74 % 812 m2 10.000.000 kr.

Kontakt

5858 8477

Logistikportefølje i Højme-området ved afkørsel 52 på E20 - Odense SV

Kontor/værkstedsejendom med gode tilkørselsforhold til E20

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

5250 Odense SV Højmevej 35 Sagsnr. 51201374

D

Afkast Areal Kontant

7,76 % 17.651 m2 65.000.000 kr.

Kontakt

5858 8477

5260 Odense S Energivej 36 Sagsnr. 51201937

Afkast Areal Kontant

6,97 % 2.240 m2 12.950.000 kr.

Kontakt

5858 8477

Markant hjørneejendom i god stand i Nyborg Centrum sælges

Fremtrædende investeringsejendom i Ejby med tilhørende grundstykke på 1.379 m²

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Blandet ejendom

5800 Nyborg Kongegade 8 Sagsnr. 51201844

F

Afkast Areal Kontant

7,50 % 979 m2 8.600.000 kr.

Kontakt

5858 8477

5592 Ejby Algade 5 Sagsnr. 51201928

30

C

Afkast Areal Kontant

6,27 % 692 m2 5.200.000 kr.

Kontakt

5858 8477


Fyn

153

Netop nu søger investorer efter ejendomme på Fyn

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Bolig- og blandet ejendomme søges i Odense Lokal investor søger både bolig- og blandet ejendomme i Odense. Både ejendomme i god stand, men også ejendomme der kræver renovering med udviklingspotentiale. Maks. pris kr. 10 mio.

Boligudlejningsejendomme i Odense Investor søger boligudlejningsejendomme i Odense, også gerne med erhverv i stueetagen. Maks. pris kr. 12 mio.

Søger nr.: kr. 1308405 Kontakt: Lars Duus, tlf.: kr. 5858 8477

Søger nr.: kr. 1239801 Kontakt: Simon Vinther Blach, tlf.: kr. 5858 8477

Boligudlejningsejendom søges Kunde søger udlejningsejendom med 3 lejligheder på ca. 120 m² pr. lejlighed, hvoraf den ene skal stå tom ved køb. Ejendommen skal være beliggende i Odense C eller M.

Investor søger ejendomme i Odense Investor søger boligudlejningsejendomme centralt i Odense. Gerne med mulighed for lejepotentiale ift. udvikling og renovering af ejendommen. Pris kr. 100-200 mio.

Søger nr.: kr. 1259646 Kontakt: Simon Vinther Blach, tlf.: kr. 5858 8477

Søger nr.: kr. 1317062 Kontakt: Lars Duus, tlf.: kr. 5858 8477

Søger boligudlejningsejendomme i Odense Investor søger boligudlejningsejendomme i Odense med 5-6 lejemål og gerne med udviklingspotentiale. Maks. pris kr. 10 mio.

Boligudlejningsejendom søges For kunde søges boligudlejningsejendom i Odense med 4-6 lejemål og gerne med mulighed for udvikling. Maks. pris kr. 8 mio.

Søger nr.: kr. 1295294 Kontakt: Morten Nielsen, tlf.: kr. 5858 8477

Søger nr.: kr. 1326149 Kontakt: Ove Nørgaard, tlf.: kr. 5858 8477

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

31

edc.dk/erhverv/match


Lejligheder i Østerlunden bliver udlejet med rekordfart ”Der bygges rigtige meget i Odense, og tal fra Ejendom Danmark viser, at Odense har den laveste tomgangsprocent for udlejningsboliger blandt landets fire største byer. Selvom udbuddet af ledige lejeboliger i nybyggeri stiger år for år, så er der intet, der tyder på, at markedet er mættet, hvis man bygger målrettet efterspørgslen. Det er Østerlunden et skoleeksempel på, da projektet har den højeste udlejningsfrekvens i hele Odense,” siger Kenneth Nielsen og uddyber: ”Det handler dels om, at der er tale om velindrettede lejligheder både til børnefamilier, par og enlige med eller uden børn - såvel unge som ældre, og at byggeriet har en central beliggenhed tæt på den kommende letbane og Odense Banegård Center. Men man har også ramt den rigtige kombination, hvor lejerne får høj kvalitet til fornuftige penge. Og så er der en fordel, at der er mange 2-værelses lejligheder, som der er stor efterspørgsel efter.”

Kenneth Nielsen Partner, Projektdirektør, valuar EDC Erhverv Poul Erik Bech København Tlf.: 58 58 84 70

Topdanmark-byggeriet i Odense-bydelen Østerlund har Odenses højeste udlejningsfrekvens, og tredje etape af de 240 lejligheder er nu næsten udlejet. Udlejningen er forestået af EDC Projekt Poul Erik Bech, som mener, at byggeriet har ramt markedet med den rette kombination af pris og kvalitet.

Det er Topdanmark Ejendom, der står bag opførelsen af de 240 lejeboliger i Østerlunden. Thomas Guldborg er Chief Portfolio Manager i Topdanmark Ejendom. Han fremhæver også, at den rekordhøje udlejningsfrekvens i Østerlunden hænger sammen med, at de er indtrådt på markedet i Odense på et godt tidspunkt.

I starten af året blev udlejningen af de første af de i alt 240 lejligheder i Østerlunden skudt i gang. Og de 59 – 108 kvm store lejligheder er blevet revet væk. De to første udlejningsetaper var endda i hus allerede inden indflytningsdatoerne i foråret, og tredje ud af fjerde udlejningsetape er også næsten i mål. Det udtaler Morten Nancke, der er partner og afdelingsleder for EDC Poul Erik Bech i Odense C og forestår udlejningen:

”Vi valgte at satse på Odense, hvor behovet for fornyelse af boligmassen var stort, og som har været et lidt overset marked. Og det har også vist sig at holde stik, da mange efterfølgende har fået øjnene op for, at der sker rigtig meget i byen. Vi er indstillede på at opføre mere, men vi er meget bevidste om, at det største marked er for 2-værelses-lejligheder,” siger Thomas Guldborg. Thomas Guldborg fremhæver også, at den høje udlejningshastighed i Østerlunden er et resultat af, at de med nøjagtige analyser har ramt, hvad folk efterspørger i lejeboliger – også i forhold til prisniveauet.

”Odense er en stor universitetsby, som vokser, og der er hele tiden mennesker fra hele landet, som enten fast eller periodevis flytter til Odense, hvilket vi også mærker på efterspørgslen. Der er kun 8 ledige lejligheder tilbage ud af 61 i tredje udlejningsetape, der havde indflytning den 1. november, og 21 tilbage ud af 54 i fjerde udlejningsetape, med indflytning primo 2020.”

”EDC Projekt Poul Erik Bech havde den samme holdning som os til, hvad et passende prisniveau ville være. Det var også én af grundene til, at vi valgte dem til at løse opgaven. Deres materiale fra analyse og marketing til salgsdelen var gennemarbejdet, og så er der en god kemi mellem Odense- og København-afdelingen. Der er ingen tvivl om, at det er de rigtige mennesker, der sidder på projektet, og som virkelig vil det,” siger Thomas Guldborg.

Kenneth Nielsen er som projektdirektør i EDC Projekt Poul Erik Bech ansvarlig for udlejningen i samarbejde med de to lokale Odense-boligbutikker på Østre Stationsvej og Hjallesevej. Han fremhæver også det gunstige marked for lejeboliger i Odense, hvor efterspørgslen er høj, selvom der bygges på livet løs.

32


Mere end 300 ejendomme solgt i 2019

Skal vi også sælge/udleje din ejendom? Kontakt din lokale erhvervsmægler på edc.dk/investor

33


Jesper Ølgaard Bloch Partner EDC Erhverv Poul Erik Bech Esbjerg 34


Investorerne er ved at få øjnene op for Esbjerg Esbjerg har i mange år mest klinget af fiskerby. Men som Danmarks femte største by med en lang række arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er investorerne ved at få øjnene op for byens store potentiale, fortæller Jesper Ølgaard Bloch, partner for EDC Erhverv Poul Erik Bech i Esbjerg.

Hvad er det attraktive ved Esbjerg for ejendomsinvestorer? ”I mange år har Esbjerg været lidt overset på investeringsmarkedet. Men som landets femte største by med en lang række arbejdspladser inden for offshore-, olie-, vind- og gasindustrien samt med uddannelsesinstitutioner såsom Syddansk Universitet og Aalborg Universitet er flere investorer ved at opdage den positive udvikling, som Esbjerg står midt i. Desuden opnår man her gode afkast på investeringsejendomme, der typisk ligger to – tre procentpoint højere end i København. Men det handler fortsat om at åbne folks øjne mere for byen og det, som den har at byde på. Fx er der knap 15.000 mennesker, som hver dag pendler til en arbejdsplads i Esbjerg Kommune. Det vidner om, at der er et stort uudnyttet potentiale for at få folk til at bosætte sig i Esbjerg og dermed gøre byen endnu mere eftertragtet for investorer. Mange udefra har nok det indtryk, at Esbjerg lugter af fisk, hvilket er meget langt fra virkeligheden. Fiskeriet er nemlig for længst flyttet andre steder hen i takt med byens transformation til ”Danmarks energimetropol”. Desuden bygges der meget nyt og skabes nye områder, som alt sammen ”moderniserer” byen. Fx er der kommet et nyt storcenter for enden af gågaden, ligesom det stort anlagte projekt ”Esbjerg Strand” er ved at blive opført, der er et attraktivt byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder, badeanlæg, domiciler for havnerelaterede virksomheder og offentlig og privat service. Derudover har Esbjerg i forvejen fine faciliteter inden for kultur og sport.

investeringsejendomme i Esbjerg i EDC Erhvervs Køber-/ Lejerkartotek. Det er en stigning på knap 8 % siden april 2018. Det hænger også sammen med byens fornuftige lejermiljø, der gør det nemt for investorerne at leje boligerne ud. De lokale investorer har selvfølgelig altid været der. Det nye er, at investorer – også de større – uden for byen er begyndt at interessere sig for Esbjerg. Især for de velbeliggende boligudlejningsejendomme. De større investorer, fx ejendomsfonde og pensionskasser, opkøber også grunde med henblik på at bygge nyt. Generelt er der forskel på, hvilke typer ejendomme de investerer i afhængigt af, hvor store spillere der er tale om. De mindre private investorer er typisk ude efter mindre nye ejendomme, der ikke er så administrationstunge, og hvor reglerne omkring udlejning er mere simple. Mens de større og mere professionelle investorer typisk efterspørger de store ældre boligudlejningsejendomme, hvor de har mulighed for at renovere og optimere og derigennem opnå en værditilvækst.” Hvad brænder du særligt for ved investeringsmarkedet? Det er altid spændende at få puslespillet til at gå op mellem købere og sælgere og få tingene til at lykkes. Derudover er det interessant at vise potentielle investorer muligheder, som de ikke selv havde blik for – og indvie dem i den udvikling og potentiale, man som lokal ejendomsmægler kan se i sit område. Desuden er det afgørende at rådgive om, hvordan man øger selve ejendommenes

Hvordan har efterspørgslen på investeringsejendomme udviklet sig de senere år, hvilke investorer viser typisk interesse, og hvad søger de? ”Vi har mærket en støt stigende efterspørgsel fra ejendomsinvestorer de senere år. Ved indgangen til maj 2019 var der fx 176 investorer, som var på udkig efter

Vil du vide mere om markedet i Esbjerg?

Kontakt Jesper på tlf.: 5858 8481

35


Sydjylland

1.503 m² investeringsejendom Hele bygningen er restaureret og moderniseret med stor respekt for bevaring af flest mulige originale bygningsdele. I stueetagen er der bl.a. adgang til kælder som i dag anvendes til lager. Desuden adgang til større kontor, kantine/køkken og showrooms. Stueetagen indeholder herudover et større opholdsrum med eget køkken og badeværelse. Første og anden sal anvendes i dag som kontorer og flere kreative områder for design o. lign. 3. sal er indrettet til kontor og møderum med flot udsigt over byen.

TIL SALG Investering/Kontor 6000 Kolding Ibsvej 1 Sagsnr. 60301339

Nu sælges erhvervsejerlejlighed på bedste adresse i Gråsten midtby. Lejligheden er udlejet til MATAS, som har været lejer siden 1992. Der er tale om 2 erhvervsejerlejligheder, der er ombygget til et stort butikslejemål. Lejemålet består af et stort butiksområde, 2 personalerum, 2 toiletter, tekøkken og frokoststue samt lager. Der er store vinduesfacader ud imod Borggade og Jernbanegade.

Ejerlejlighed - Detail

6300 Gråsten Jernbanegade 2 st. Sagsnr. 64100691

Afkast Areal Kontant

8,40 % 213 m2 1.585.000 kr.

Kontakt

5858 8480

7,41 % 1.503 m2 12.000.000 kr.

Kontakt

5858 8681

Fuldt udlejet ejendom på 1.380 m2 - med attraktiv beliggenhed midt i Oksbøl

213 m² erhvervsejerlejlighed - Investering

TIL SALG

D

Afkast Areal Kontant

På Oksbøls måske bedste og mest centrale placering sælges nu denne ejendom, der er fuldt udlejet til Fakta. Ejendommen rummer både Østergade 1 og 3, hvor den ældste bygningsdel er fra 1910, og som sidenhen er væsentlig om-/tilbygget, senest i 1988, jfr. BBR. I marts 2017 overtog Fakta de sidste 312 m2 (en tidligere bankfilial) – og disponerer således i dag over alle 1.380 m2. Heraf ligger 1.219 m2 i stueplan, mens 161 m2 ligger som personaleafsnit i tageetagen. Lejer kan tidligst fraflytte ejendommen pr. 31.12.2026. Selve grunden andrager 2.088 m2 og støder op mod et offentligt P-areal, der frit kan benyttes. Oksbøl er med sine 2.853 indbyggere (2018) den 3. største by i Varde Kommune.

TIL SALG

Detail

6840 Oksbøl Østergade 1 Sagsnr. 67001145

36

F

Afkast Areal Kontant

6,73 % 1.380 m2 9.900.000 kr.

Kontakt

58588481


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Investeringsejendom med 4 lejemål og attraktiv forrentning centralt i Skærbæk

Dagligvareforretning på i alt 2.066 m2, på 4.072 m2 stor grund midt i Bramming

TIL SALG Detail

TIL SALG Detail

6780 Skærbæk Storegade 38 Sagsnr. 67000655

E

Afkast Areal Kontant

14,25 % 743 m2 1.950.000 kr.

Kontakt

58588481

6740 Bramming Nørregade 36 Sagsnr. 67001144

D

Afkast Areal Kontant

8,27 % 1.919 m2 16.600.000 kr.

Kontakt

58588481

804 m² ejerlejlighedsejendom Ejendommen består af 2 etager og er opdelt i ejerlejligheder. I stueplan er der 2 erhvervs-ejelejligheder og på 1. sal er der 20 ejerlejligheder (boliger). Erhvervsejerlejligheden udgør i alt 804 m² og består af ca. 500 m² butik og 169 m² lager, kontor og personalefaciliteter. Spar købmanden har videre udlejet et mindre areal på ca. 135 m² til Din frisør og Hvids Fodpleje. Lejekontrakten er uopsigelig frem til 30.12.2024. Der er gode parkeringsfaciliteter foran bygningen.

TIL SALG Ejerlejlighedsejendom 7080 Børkop Brejning Søndergade 38A Sagsnr. 71000673

C

Afkast Areal Kontant

8,60 % 804 m2 4.450.000 kr.

Kontakt

58588482

Investeringsejendom med god beliggenhed i Give på indfaldsvej Ejendommen er beliggende i Give på en af indfaldsvejene til byen med stor synlighed og gode eksponeringsmuligheder ud til Diagonalvejen. Ejendommen er opført i 1977 i gasbetonblokke og med build-up tag beklædt med tagpap. Ejendommen fik nyt tag (pap og isolering) i 2010. Partner Revision har været lejer i bygningen siden 2011 og før den tid har der de seneste 40 år været drevet revisionskontor fra matriklen.

TIL SALG Blandet ejendom 7323 Give Hjortsvangen 4 Sagsnr. 71000726

37

Afkast Areal Kontant

9,28 % 310 m2 1.295.000 kr.

Kontakt

58588482


Sydjylland

528

Netop nu søger investorer efter ejendomme i Sydjylland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Boligudlejning eller lagerlokale i Vejle Kapitalstærk investor søger velbeliggende investeringsejendomme inden for kontor, boligudlejning og lagerejendomme i Vejle.

Boligudlejning i Trekantområdet Søger ejendom til specielle formål, boligudlejningsejendom, kontorejendom på min. 200 m² beliggende i Trekantområdet. Pris maks. kr. 10.000.000.

Søger nr.: kr. 902037 Kontakt: Claus Fenger, tlf.: kr. 5858 8482

Søger nr.: kr. 1336875 Kontakt: Preben Balle, tlf.: kr. 5858 8478

Boligudlejningsejendom i Esbjerg kommune Ejendomme med op til 6 lejemål søges i Esbjerg - eller i Varde midtby. Budgettet afhænger af ejendommens stand og indtjening.

Investering fra 2.500 m² i Sønderborg Investor søger både boligudlejning- og erhvervsejendomme i Sønderborg og omegn. Maks. pris kr. 55 mio.

Søger nr.: kr. 614548 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch, tlf.: kr. 5858 8481

Søger nr.: kr. 1226480 Kontakt: Ib Hansen, tlf.: kr. 5858 8480

Boligudlejningsejendom i Haderslev Boligudlejning 6-8 lejligheder og lejlighedernes stand er underordnet. Pris maks. kr. 5 mio. I Haderslev eller nærområdet

Investeringsejendom i Aabenraa Kunde søger investeringsejendom i Aabenraa. Såvel rene boligudlejningsejendomme som gågadeejendomme har interesse.

Søger nr.: kr. 641319 Kontakt: Ib Hansen, tlf.: 5858 8480

Søger nr.: kr. 1246620 Kontakt: Ib Hansen, tlf.: 5858 8479

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

38

edc.dk/erhverv/match


Midtjylland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Sjældent udbudt erhvervsejerlejlighed i hjørneejendom ved Ceres-krydset

Veleksponeret investeringsejendom med tilhørende byggeret

• Erhvervsejerlejlighed på 164 m2 – hertil 17 m2 kælderrum

• God synergieffekt blandt ejendommens lejere

• Har været anvendt til teorilokaler for Kørelærer Gruppens køreskole

• Velvedligeholdt bygning

• Ekstrem synlighed ud til ét af byens travleste kryds

• Byggeret med god eksponeringsværdi mod Randersvej

• Udsigt til Botanisk Have og Ceres Byen

• 10 km til Aarhus C og 4 km til E45

TIL SALG

TIL SALG

Detail

8000 Aarhus C Vesterbrogade 31, ST. TH Sagsnr. 80204536

D

Areal Kontant

164 m2 4.600.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Lager/Produktion

8380 Trige Langagervej 2 Sagsnr. 81000036

Afkast Areal Kontant

6,51 % 2.099 m2 12.000.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Velholdt hjørneejendom på central beliggenhed i Hammel • Ejendommen har ikke været handlet siden opførelsen i 1951 • 601 m2 fordelt på 451 m2 bolig og 150 m2 erhverv • Historisk lav udskiftning på lejemålene • God beliggenhed for enden af gågaden • Energimærke C

TIL SALG Blandet ejendom 8450 Hammel Østergade 34 Sagsnr. 81000017

39

Afkast Areal Kontant

6,57 % 601 m2 5.500.000 kr.

Kontakt

5858 8484


Midtjylland

Nyistandsat investeringsejendom i Lisbjerg

Flot gågadeejendom i Grenaa

• Spændende område i Aarhus N

• Kombineret bolig og butik

• Tag, nedløbsrør og tagrender skiftet i 2018

• Gennemrenoverede lejemål

• Kontantpris 4.995.000 kr. svarende til ca. 15.000 kr. pr. m2

• Velkørende butikslejer igennem en årrække

• Højt vedligeholdelsesniveau

• Startafkast på 6,16 % • Pris 7,9 mio. kr.

TIL SALG

Blandet ejendom

8200 Aarhus N Randersvej 335 Sagsnr. 80204291

D

Afkast Areal Kontant

5,33 % 331 m2 4.995.000 kr.

Kontakt

5858 8484

TIL SALG

Blandet ejendom

8500 Grenaa Lillegade 12 Sagsnr. 80204684

C

Afkast Areal Kontant

6,16 % 1.269 m2 7.900.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Investeringsejendom i hjertet af Aarhus • Opdelt i 4 ejerlejligheder • Gennemgribende moderniseret småhusejendom • Nabo til Botanisk Have og det nye Æbleøkvarter • Velindrettede lejligheder som kan deles af 2 • Mulighed for ledig lejlighed til købers disposition

TIL SALG Ejerlejlighedsejendom 8000 Aarhus C Vesterbrogade 14 Sagsnr. 81000053

40

D

Afkast Areal Kontant

3,18 % 319 m2 12.150.000 kr.

Kontakt

5858 8484


Midtjylland

573

Netop nu søger investorer efter ejendomme i Midtjylland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Boligudlejningsejendom i Aarhus (8000-8210) Investorer søger boligudlejningsejendomme i Aarhus C området. Ejendommen skal ikke være til totalrenovering. Pris mellem kr. 7-12 mio.

Investeringsejendom i Aarhus Kunde søger investeringsejendom i Aarhus. Blandet bolig/ erhverv, ren erhvervsejendom eller boligudlejningsejendom har interesse.

Søger nr.: kr. 999572 Kontakt: Rasmus Kjærulff Ingemansen, tlf.: 5858 8484

Søger nr.: kr. 825564,00 Kontakt: Søren Leth Pedersen, tlf.: 5858 8484

Erhvervsudlejningsejendomme Erfaren investor søger erhvervsudlejningsejendomme i Aarhus- og Silkeborg Kommune. Maks. pris kr. 30 mio.

Blandet ejendom i Randers Kommune Erfaren investor søger blandet ejendomme i Randers Kommune. Ingen størrelseskrav til ejendommene, dog ingen nybyg.

Søger nr.: kr. 739565 Kontakt: Rasmus Kjærulff Ingemansen, tlf.: 5858 8484

Søger nr.: kr. 1279128 Kontakt: Michael Møller Andersen, tlf.: 5858 8484

Boligudlejningsejendomme i Viborg Kapitalstærk investor søger boligudlejningsejendomme i Viborg med færre end 6 lejligheder. Ejendommen skal gerne ligge indenfor Indre Ringvej.

Investeringsejendomme i Aarhus Investor søger alle ejendomstyper i Aarhus. Ingen yderligere krav til bolig eller geografiske placering. Maks. pris 20 mio.

Søger nr.: kr. 1210017 Kontakt: Michael Møller Andersen, tlf.: 5858 8484

Søger nr.: kr. 1258153 Kontakt: Jan Hougaard, tlf.: 5858 8484

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

41

edc.dk/erhverv/match


Vil du holdes m o t e r e t a d p o tendenser, g o l a t s d e k r a m s v r e v h r e e ny ejendomme? dsbrev her:

res nyhe Tilmeld dig vo

rv/tilmeld edc.dk/erhve

42

›


Markant bank-ejendom i Løkken er nu solgt

Michael Stilling Partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg Tlf.: 58 58 84 85

kreditkonsulent i Nordjyske Bank og har varetaget salget fra bankens side. Han forklarer, at det har været i deres interesse at få ejendommen solgt så hurtigt som muligt.

Nordjyske Banks tidligere filial på Søndergade 3 i Løkken er nu solgt og overdraget til den nye køber. I flere årtier har den karakteristiske ejendom på Søndergade 3 huset forskellige bankfilialer. Det er nu fortid, da en privat køber netop har overtaget ejendommen med nye planer for lokalerne i stueetagen.

”Det er aldrig pænt med en stor tom bygning i bymidten, så det har bestemt været i vores interesse at få solgt hurtigst muligt – ikke mindst af hensyn til byen,” siger han. Michael Stilling fandt også hurtigt køberen, som han vidste var på udkig efter en ejendom af denne type, forklarer han. Arne Ugilt sætter da også ord på at være tilfreds med EDC Erhverv Poul Erik Bechs indsats for at lande en seriøs køber meget hurtigt i processen.

”Køber vil til foråret afsløre, hvilke konkrete planer de har for ejendommen. Men selvom der i fremtiden ikke kommer til at være bank fra adressen, vil hæveautomaten stadig blive bevaret,” fortæller Michael Stilling, der er erhvervsmægler og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg og har stået i spidsen for salget.

”Michael Stilling kom allerede med den endelige køber på hånden, en måned efter at vi havde sat til salg, hvilket vi har sat stor pris på. Generelt har vi hele vejen igennem haft en rigtig god dialog og kemi med Michael,” siger han.

Det er Nordjyske Bank, der senest har holdt til på adressen, og som lukkede deres filial i maj måned. Dermed er der ikke flere fysiske bankfilialer tilbage i byen. Arne Ugilt er

43


Historisk arresthus i Hjørring er solgt til lokal ejendomsinvestor EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg har stået for et lynsalg af Hjørrings gamle arresthus. Ejendommen skal fremover fungere som et kulturelt oplevelsescenter og være med til at løfte byen, fortæller køberen om de fremtidige planer for ejendommen.

Hjørring som by. Vores ambition er altså at gøre det til et kulturelt oplevelsescenter, der bevarer og videreudvikler bygningens historie,” forklarer hun.

I starten af juli gik købet igennem af det gamle arresthus på Jernbanegade 12 i Hjørring, der indtil den 1. oktober huser Kriminalforsorgen i en mindre del af bygningen. Køberen er ejendoms- og investeringsselskabet Valhal Estate. Conny Lindholt er indehaver af Valhal Estate og bor i Hjørring. Det er derfor også af kærlighed til byen, at hun har opkøbt den 2.582 kvm store bygning fra 1870, fortæller hun:

Michael Stilling er partner og erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg og har stået i spidsen for salget af den historiske bygning. Det forløb lynhurtigt, da der ikke gik mange dage fra den 1. juli, hvor den blev sat til salg, før Valhal Estate havde sat sin underskrift på købsaftalen, fortæller han:

”Jeg er gået forbi den ejendom mange gange og tænkt, at den var smuk, og at jeg gerne ville eje og arbejde med den en dag. Derfor sprang jeg også til, da muligheden bød sig. Jeg synes, at det er meget vigtigt at passe på byens kulturelle perler. Også af frygt for, at udefrakommende investorer måske kunne finde på at jævne den med jorden,” siger Conny Lindholt.

”Der var flere interesserede købere. Men Valhal Estate var hurtigst på aftrækkeren og havde stort set ingen forbehold forud for købet. Derfor har det også været et relativt simpelt og hurtigt forløb, hvor køber og sælger har haft god kemi og snakket meget samme sprog i forhold til, hvor de gerne vil hen.”

Ejendomsselskabet har endnu ikke nogle konkrete planer for, hvad der skal ske med den historiske bygning. Men Conny Lindholt er opsat på, at den skal være med til at løfte og spille positivt sammen med resten af byen.

Freja Ejendomme er sælgeren bag det gamle arresthus, da de som statens ejendomsselskab sælger de ejendomme, som staten og regionerne ikke længere bruger. Per Korndrup er salgschef for Freja Ejendomme og sætter også ord på at være tilfreds med, at valget faldt på Valhal Estate som køber:

”Bygningen ligger kun 100 meter fra Hjørring Teater, der er byens stolthed. Og vi vil gerne forsøge at konvertere den til også at blive en kulturel perle, der kan være med til at løfte

“Vi skal huske på, at arresthuset er en relativt stor ejendom i Hjørring, og det er ikke alle, der ville kunne løfte den opgave. Men Valhal Estate har erfaring fra lignende ejendomme, og vi er sikre på, de er den helt rigtige køber. “ Per Korndrup giver også udtryk for at være tilfreds med EDC Erhverv Poul Erik Bechs måde at håndtere processen på: ”Vi har lige fra dag ét haft et rigtig godt samarbejde og god dialog med Michael Stilling, som har været meget professionel og gået til opgaven med krum hals.”

44


Nordjylland

Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Velbeliggende kontorejendom i Aalborg med solid ankerlejer Ejendommen er meget velbeliggende med kort afstand til bud og tog, og med særdeles gode p-forhold idet den har 56 egne p-pladser. Der er lys og luft omkring ejendommen og flot udsigt fra 4. sal. I 2014 blev der gennemført store investeringer på ejendommen, der i øvrigt er yderst fleksibel i forhold til opdeling i flere lejemål. Aalborg Kommune har været lejer i ejendommen i mange år, og disponerer over ca. 4.400 m² på en lejekontrakt med uopsigelighed til 01.11.2024.

TIL SALG Kontor 9000 Aalborg Kayerødsgade 35-39 Sagsnr. 91203239

Afkast Areal Kontant

5,77 % 5.238 m2 76.750.000 kr.

Kontakt

5858 8485

Flot ejendom med 12 lejemål i hjertet af Aalborg C Flot ejendom med 12 lejemål i hjertet af Aalborg C. Ejendommen har en af Aalborgs absolut bedste Beliggenheder med gåafstand til alle midtbyens mange tilbud og faciliteter. Ejendommen består af 8 stk. 2 værelses og 2 stk. 3 værelses boliglejemål jf. lejekontrakterne samt 2 erhvervslejemål. Ejendommen gennemgik i 2009 en større renovering, hvor lejlighederne bl.a. fik nye vinduer samt køkkener og badeværelser. Beboelseslejlighederne fremtræder i særdeles god stand. Erhvervslejemålene er indrettet til henholdsvis Fru Ronne (kaffebar, gaveartikler mv.) og frisør, der begge fremtræder i rigtig fin stand.

TIL SALG Blandet ejendom 9000 Aalborg Reberbansg. 1/Urbansgade 30 Sagsnr. 91203784 C

Afkast Areal Kontant

4,12 % 771 m2 14.600.000 kr.

Kontakt

5858 8485

Rødstensejendom med 10 moderniserede boliglejemål og 3 erhvervslejemål

Erhvervsejerlejlighed med konverteringsmulighed og god synlighed

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Kontor

7900 Nykøbing M Strandparken 78 Sagsnr. 91204460

G

Afkast Areal Kontant

11,00 % 2.112 m2 4.850.000 kr.

Kontakt

5858 8485

9400 Nørresundby Østerbrogade 52B Sagsnr. 91204447

45

D

Afkast Areal Kontant

7,23 % 899 m2 5.650.000 kr.

Kontakt

5858 8485


Nordjylland

409

Netop nu søger investorer efter ejendomme i Nordjylland

Se et udpluk af søgere fra vores Køber-/Lejerkartotek her: Ældre og nyopført boligudlejningsejendom Både OMK-ejendomme og nyopførste ejendomme er interessante. Succeskriteriet er en volumen på minimum 70 m.kr. Søger i Aalborg, Århus, København mv.

Investeringsejendomme i Brønderslev I forvejen har med 2-3 ejendomme i byen og vil gerne udvide med flere lejemål. Både beboelse og erhverv har interesse.

Søger nr.: kr. 1335642 Kontakt: Michael Stilling, tlf.: 5858 8485

Søger nr.: kr. 1342236 Kontakt: Michael Stilling, tlf.: 5858 8485

Investeringsejendom i Aalborg søges Til læge bosat i Aalborg søges en investeringsejendom - til ca. kr. 6-7 mio. Standen er underordnet, men placeringen må gerne være god.

Investeringsejendomme i Aalborg Råder over flere lejemål i Aalborg og leder efter flere ejendomme eksempelvis i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn i fornuftig stand.

Søger nr.: kr. 1354034 Kontakt: Michael Stilling, tlf.: 5858 8485

Søger nr.: kr. 1332590 Kontakt: Michael Stilling, tlf.: 5858 8485

Søger ejendom i Aalborg C eller Vejgaard Ejendommen skal helst ikke være underlagt bindingspligt til GI og må gerne være i fornuftig stand inde og ude.

Boligudlejningsejendom i Nørresundby Investor søger boligudlejningsejendom beliggende i Nørresundby og omegn. Min. 500 m², maks. pris kr. 10 mio.

Søger nr.: kr. 1353933 Kontakt: Michael Stilling, tlf.: 5858 8485

Søger nr.: kr. 1177478 Kontakt: Michael Stilling, tlf.: 5858 8485

Test selv, hvor mange der søger netop din ejendom på:

46

edc.dk/erhverv/match


Få først besked, når der kommer nye ejendomme til salg

Har du ikke fundet den helt rigtige ejendom? Opret en gratis søgeagent, og få direkte besked, når vi får ejendomme på hylden, der matcher jeres ønsker og kriterier.

edc.dk/erhverv/opret

47


Investering: Fortsat høj efterspørgsel Der er stadig stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme, og igen i år forventes det at blive det ejendomssegment med størst transaktionsvolumen. Dette forventes på trods af de usikkerheder, som regeringens varslede ændringer af § 5 stk. 2 i boligreguleringsloven vedrørende modernisering af ældre boligudlejningsejendomme har medført. Over en bred kam er der stabiliseret markedsleje og startafkast, men tallene dækker over, at der er svagt positive forventninger til centralt-beliggende core-ejendomme. Omvendt er der svagt negative forventninger til nyopførte boligejendomme flere steder i landet, især for ejendomme med mange store – og dyre – lejemål.

Afkast i % Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/ tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

København

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

**Ældre boligudlejningsejendomme

***Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme

3,75

1,75

3,75

Nordsjælland

4,25

4,25

4,25

Østsjælland

4,75

2,75

4,75

Vest- & Sydsjælland

5,25

4,25

5,50

Odense

4,50

4,25

4,75

Trekantsområdet

4,50

5,25

5,50

Aarhus

4,00

3,00

3,75

Aalborg

4,25

2,75

4,25

*Nyere boligudlejningsejendomme

***Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme

København

1.900

1.750

Nordsjælland

1.600

1.550

Østsjælland

1.600

1.450

Vest- & Sydsjælland

1.250

1.250

Odense

1.250

-

Trekantsområdet

1.300

-

Aarhus

1.650

1.450

Aalborg

1.225

1.075

Årlig markedsleje i kr./m2 Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

*Nyere boligudlejningsejendomme

*Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl.

**Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale.

48

***Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2


Logistik: Stabilisering efter flere års fremgang Lager og produktionsejendomme har de seneste år generelt oplevet faldende afkast og stigende markedsleje. Ejendomssegmentet har i stor grad været begunstiget af stigningen i nethandlen, og kommer til at være det i mange år endnu. Samtidigt er industriens sæsonkorrigerede konjunkturindikator på det laveste niveau i fire år. De modsatrettede trends medfører en generel stagnation på nøgletallene tomgangs-, markedsleje- og afkastsniveauer. Det hastigt voksende nethandel har medvirket til meget høj efterspørgsel efter lager- og logistiklokaler som er særligt indrettet til at kunne muliggøre hurtig levering. Dermed er der opstået et differentieret marked, hvor tomgangen på moderne logistikejendomme er ikke eksisterende, mens områder med ældre produktionsejendomme har forholdsvis høje tomgangsprocenter, trods den positive økonomiske udvikling.

Ledige industrilokaler i m2

2017

Region Hovedstaden

Midt, vest & sydsjælland

Fyn

Sydjylland

Midtjylland

Nordjylland

422.400

250.300

255.300

458.200

880.600

223.100

2018

433.000

286.300

169.400

394.300

633.400

173.600

2019

379.400

284.600

186.000

416.100

471.100

166.200

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juli 2019, juli 2018 og juli 2017.

Markedsleje i kr./m2 Den opnåelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Afkast i % Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kr. pr. m2

%

København

650

København

6,50

Nordsjælland

600

Nordsjælland

7,00

Østsjælland

600

Østsjælland

7,00

Vest- & Sydsjælland

450

Vest- & Sydsjælland

7,50

Odense

400

Odense

6,50

Trekantsområdet

400

Trekantsområdet

7,00

Aarhus

450

Aarhus

6,50

Aalborg

400

Aalborg

7,00

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

49


Detail: Oplevelser øger værdi i et udfordret segment Der har været en svag stigning i tomgangen i 3. kvartal, til 6,4%, hvilket er 1,0 procentpoint højere end niveauet i starten af 2018. Forbrugertilliden er under gennemsnittet for det seneste år, og forbrugerne vurderer ligeledes, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder i øjeblikket. Samtidigt har detailsalget udvist en nærmest vandret udvikling de seneste måneder, i lighed med flere andre konjunkturindikatorer. På trods af de strukturelle udfordringer, som den øgede nethandel har medført er der vis optimisme omkring de lejere, udlejere og investorer, som formår at tilpasse sig de nye omstændigheder. Det er f.eks. indkøbscentre, som har investeret i oplevelser, eller butikker, som har flere forskellige butikskoncepter under samme tag.

Ledige detaillokaler i m2

2017

Region Hovedstaden

Midt, vest & sydsjælland

Fyn

Sydjylland

Midtjylland

Nordjylland

137.700

91.100

68.500

143.200

167.100

89.400

2018

158.000

110.000

73.400

149.900

181.500

100.000

2019

133.800

129.800

75.100

152.000

190.500

116.400

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juli 2019, juli 2018 og juli 2017.

Markedsleje i kr./m2 Den opnåelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Afkast i % Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kr. pr. m2

%

København

18.000

København

3,75

Nordsjælland

2.600

Nordsjælland

7,25

Østsjælland

2.700

Østsjælland

6,00

Vest- & Sydsjælland

1.700

Vest- & Sydsjælland

7,00

Odense

5.000

Odense

5,50

Trekantsområdet

3.000

Trekantsområdet

6,00

Aarhus

7.500

Aarhus

4,50

Aalborg

4.250

Aalborg

4,50

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

50


Kontor: Tilpasning øger attraktiviteten På landsplan er tomgangen af kontorlokaler steget til 7,5% i 3. kvartal, hvilket er en stigning på 0,8 procentpoint i forhold til samme kvartal sidste år. Dette sker på trods af, at beskæftigelsen stiger støt, om end i et mere behersket tempo i 2019 i forhold til de seneste år. Samtidigt er markedslejen generelt stagneret, hvilket gør at nyere kontorlokaler beliggende centralt i byerne er blevet relativt mere attraktive for lejerne. Omvendt er der stigende tomgang blandt ældre ejendomme i områder uden for byerne. Ledige kontorlokaler i m2

EDC Erhverv oplever gentagende eksempler på, at tilpasninger af ejendomme medfører lavere tomgang og højere markedsleje. Ændringer i lejeres præferencer i forhold til bygningernes design, faciliteter, mv. sammen med det øgede fokus på tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere betyder at tilpasningerne af ejendomme nu har større værdi.

2017

Region Hovedstaden

Midt, vest & sydsjælland

Fyn

Sydjylland

Midtjylland

Nordjylland

891.400

82.200

143.000

218.200

312.400

126.900

2018

792.000

104.400

105.500

194.600

318.000

102.700

2019

901.100

116.400

137.300

177.900

335.900

122.900

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juli 2019, juli 2018 og juli 2017.

Markedsleje i kr./m2 Den opnåelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Afkast i % Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kr. pr. m2

%

København

2.400

København

4,00

Nordsjælland

1.000

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

1.300

Østsjælland

7,25

Vest- & Sydsjælland

8,00

Vest- & Sydsjælland

900

Odense

1.150

Odense

6,00

Trekantsområdet

1.200

Trekantsområdet

6,00

Aarhus

1.600

Aarhus

4,25

Aalborg

1.100

Aalborg

5,50

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2019.

51


KONTAKT EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland/Fyn København Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense

5858 8470 5858 8471 5858 8472 5858 8473 5858 8474 5858 8475 5858 8476 5858 8477

Jylland Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Viborg Aarhus Aalborg

5858 8478 5858 8479 5858 8480 5858 8481 5858 8482 5858 8483 5858 8484 5858 8485

52

Profile for EDC Poul Erik Bech

INVESTOR Fokus  

I dette nummer af INVESTOR Fokus dykker vi ned i vores netop afsluttede forventningsanalyse, hvor mere end 1200 investorer og virksomheder g...

INVESTOR Fokus  

I dette nummer af INVESTOR Fokus dykker vi ned i vores netop afsluttede forventningsanalyse, hvor mere end 1200 investorer og virksomheder g...