__MAIN_TEXT__

Page 1

Sepember 2018

InvestorFOKUS MAGASIN OM MARKEDET FOR INVESTERINGSEJENDOMME

tema:

Optimer din portefølje LEVRING & LEVRING OPKØBER NYE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

GENERATIONSSKIFTE I EJENDOMSSELSKABER - EN DYR FORNØJELSE?

395 NYE INVESTERINGSEJENDOMME TIL SALG 1


VI ER DIN LANDSDÆKKENDE OG LOKALE SAMARBEJDSPARTNER I denne måned sætter vi FOKUS på optimering af ejendomsporteføljen, hvor en vis spredning af ejendomstyper ofte kan være en fordel. Vi er din landsdækkende investeringsrådgiver og vi samarbejder på tværs af landet om at rådgive vores kunder og finde de rigtige købere. Vi har en række specialister fx i investeringsejendomme, boligudlejningsejendomme,

2

finansiering og projektudvikling, og så har vi god føling med de lokale markedsforhold via vores 17 erhvervscentre over hele landet. Kontakt os, hvis du har behov for sparring om din ejendomsportefølje. Med venlig hilsen Dit landsdækkende team af investeringsmæglere


Indhold TEMA: Godt at blande boligudlejningsejendomme

s. 4

Vi ved, hvem der søger din ejendom - find en køber til din ejendom her

s. 6

Dansk debut med 1,2 milliarder i hånden

s. 11

Off-market handler vinder frem

s. 12

På jagt efter nye investeringer?

s. 14

TEMA: Sale and lease back interessant for investorer

s. 26

Mød din mægler

s. 29

Nye specialister til Aarhus

s. 36

Ny bydel vokser frem i Aarhus

s. 38

Generationsskifte af ejendomsselskaber – en dyr fornøjelse?

s. 42

Nye tal for markedet

s. 44

-Tal på boligudlejning -Tal på kontor -Tal på detail -Tal på industri

Sådan løste vi opgaven

s. 53

Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech Jylland

Sjælland/Fyn København Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense

5858 8470 5858 8471 5858 8472 5858 8473 5858 8474 5858 8475 5858 8476 5858 8477

Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Aarhus Vejle Viborg Aalborg

5858 8478 5858 8479 5858 8480 5858 8481 5858 8484 5858 8482 5858 8483 5858 8485

3


TEMA Optimer din portefølje

GODT AT BLANDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME Investorer med boligudlejningsejendomme kan ofte opnå fordele ved at have både nye ejendomme og ældre boliger med omkostningsbestemt husleje i porteføljen. Begge dele har fordele og ulemper. om fx regnskaber og varsler om regulering. Det giver en mere enkel - og dermed billigere - administration. Samtidig giver deres begrænsede alder en række fordele. ”Der er ikke så meget, der skal vedligeholdes og udskiftes, og der er ikke samme bygningstekniske risiko som ved ældre ejendomme. Nyere ejendomme har tegningsmateriale, og man ved, hvem der var entreprenør, stod for ventilation, vvs og så videre. Nyere boliger er fremtidssikrede og ofte nemme at udleje: Der er flere faciliteter lige fra elevator i opgangen til hvidevarer, altan og bedre ventilation i selve lejligheden, ligesom køkken og bad typisk er større og dermed svarer til behovet i dag,” fremhæver Michael Thodsen.

Marianne Kjær Stolt Administrerende direktør, Levring & Levring

Traditionelt har mange investorer med smag for boligudlejning købt ældre ejendomme, hvor huslejen – den såkaldte omkostningsbaserede leje – er stærkt reguleret og ofte ligger under markedsniveauet, men til gengæld er der mulighed for at istandsætte lejligheder og hæve lejeniveauet. Nu registrerer EDC Erhverv imidlertid en forskydning mod nye ejendomme. ”Vi oplever en stor stigning i interessen for de nyere ejendomme, som er opført efter 1992 og derfor har fri husleje. Der har ikke været så mange af dem, men de senere år er der blevet bygget en del. Det kan være fornuftigt at sprede sine investeringer i boligejendomme, for ældre og nye ejendomme har begge fordele og ulemper. Nyere ejendomme er lettere at administrere, nemmere at styre og mere fleksible i en portefølje,” siger Michael Thodsen, investeringsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i København. De nyere ejendomme er – modsat boliger med omkostningsbestemt og reguleret husleje – ikke underlagt så mange regler

Men også ældre boliger med omkostningsbestemt husleje har fordele ifølge Michael Thodsen: ”Købspriserne er lavere, og hvis man kan finde ud af at administrere de mange regler, kan der være et potentiale på længere sigt, fx ved at modernisere boligerne og hæve lejen. I og med lejen fortsat ligger markant under markedsniveauet, så vil der ofte være mindre risiko for tomgang ved genudlejning. ”EDC Erhverv kan rådgive om, hvordan en portefølje af boligejendomme kan sammensættes. ”Det vil ofte være en fordel at have en vis spredning, og vi kan være behjælpelige med at fastlægge den optimale portefølje blandt andet ud fra, hvor mange kræfter en investor løbende ønsker at bruge på fx moderniseringer. Vi har en række specialister i eksempelvis finansiering og projektudvikling,” siger Michael Thodsen. NYBYGGERI PÅ NØRREBRO Ejendomsselskabet Levring & Levring er blandt de investorer, som spreder sine investeringer. Selskabet har storkøbenhavnske ejendomme for omkring 700 millioner kroner, og heraf udgør boliger omkring 60 procent – fordelt på omtrent 200 enheder. ”Mere end 90 procent af vores boliglejemål ligger i ældre ejendomme med omkostningsbestemt husleje. Vi har netop Fortsættes side 6

4


BOLIGEJENDOMME MED OMKOSTNINGSBESTEMT LEJE (FREM TIL 1992) Fordele for investor • Minimal risiko for tomgang på grund af lav leje • Lavere købspris

BOLIGEJENDOMME MED MARKEDSLEJE (EFTER 1992)

• Potentiale ved fraflytning, fx modernisering

Fordele for investor

• Ofte mindre lejligheder, som kan være lettere at leje ud

• Normalt høj lejeindtægt fra dag 1 • Mulighed for højere leje ved genudlejning • Nærmest ingen risiko for at tabe sager i huslejenævn • Begrænsede udgifter til vedligeholdelse • Enkel og dermed billigere administration • Ingen investeringer til fx moderniseringer for at hæve lejeindtægter

• Ofte beliggenhed tæt på centrum

Ulemper for investor • Kompliceret lovgivning • Krævende administration og mange krav om dokumentation/regnskaber • Risiko for at tabe sager i huslejenævn som følge af kompliceret lovgivning • Lavere belåningsgrad

• Bedre belåning via realkredit på grund af god likviditet

• Moderniseringer kræver investeringer og kan ikke altid lånefinansieres

• Flere faciliteter i ejendommen og bedre indretning af boliger

• Lavt startafkast kan give negativ drift

• Potentiale ved frasalg af udstykkede ejerboliger • Detaljeret tegningsmateriale tilgængeligt Ulemper for investor • Risiko for tomgang og/eller faldende leje ved fx dårlige konjunkturer • Højere købspris • Ofte lidt dårligere beliggenhed end ældre ejendomme

• Større tekniske risici på grund af bygningens alder • Ved salg risiko for begrænset købsinteresse på grund af tilbudspligt • Større risiko for skader ved fx skybrud • Kun begrænset tegningsmateriale • Kan være utidssvarende indrettet, fx med lille køkken og bad eller uden altan • Færre fælles faciliteter end i nyere ejendomme, fx elevator

5


Fortsat fra side 4 suppleret porteføljen med nybyggede boliger på Nørrebro i gåafstand til den kommende metrocityring og i et område, som er under modernisering fra blandet småindustri til beboelse. De nye boliger lejes ud til markedsleje, som på den ene side er højere end niveauet i den gamle boligmasse. På den anden side er der også øget risiko på udlejningssiden, hvis konjunkturerne vender, og boligerne bliver sværere at leje ud eller kun kan lejes ud til lavere husleje,” siger administrerende direktør Marianne Kjær Stolt. Hun tilføjer, at alle boliger i de nye ejendomme kan udstykkes som ejerlejligheder. ”Derfor har vi som investor mulighed for at sælge lejligheder fra som alternativ til udlejning. I kombination med vores ældre ejendomme opnår vi dermed en større diversitet i porteføljen og dermed en lavere samlet risiko, end hvis vi kun ejede den ene type af ejendomme.” EKSTRA TILBUD TIL LEJERNE Nørrebro-investeringen omfatter 11 boliger i første etape. Ejendomsselskabet, der har rødder tilbage til 1899, vil dog fortsat have mange lejligheder, som er underlagt de strikse og komplicerede lejeregler. ”Vi har arbejdet med omkostningsbestemt leje i en årrække, så vi kender reglerne og kan håndtere dem – og så kan vi lide de ældre ejendomme, både for deres bygningsmæssige kvaliteter og deres beliggenhed. Mange af vores ældre boliger har kun to værelser, og populært sagt kan man altid leje en toværelses lejlighed ud, især fordi der er bygget mange store lejligheder i København de senere år. Vi har tidligere haft store liebhaverlejligheder i den ældre boligmasse, og dem er der ikke helt så mange, som står i kø efter,” fortæller Marianne Kjær Stolt. For hende udgør de nye, moderne og lidt større lejligheder på Nørrebro et godt supplement til de mange toværelses boliger i ældre ejendomme. ”Det er en kongstanke for mig, at vi har et tilbud til vores lejere, når de vokser ud af de toværelses lejligheder. Det har vi ikke rigtig haft, men det får vi nu.” Med fremtidsbriller på ville Levring & Levring-direktøren dog ønske, at der også blev bygget flere nye, mindre lejligheder, så der var bedre muligheder for at have lejere fra flere generationer og med forskellige behov i den samme ejendom i stedet for, at der opføres mange nye boliger og boligkvarterer med meget stereotype lejligheder.

RING TIL EDC ERHVERV PÅ 58 58 84 70 OG HØR MERE OM INVESTERINGER I BOLIGEJENDOMME

6

Stort online Køber-/Lejerkartotek Stigende efterspørgsel efter investeringsejendomme:

VI VED, HVEM DERDU SØGER SKAL HAVE DIN OPTIMERET EJENDOMDIN PORTEFØLJE?

I EDC Erhverv ser vi en stigende efterspørgsel efter investeringsejendomme. Lige nu har vi 2.438 aktuelle ønsker jagt efter Overvejer du om det er tidfra tilinvestorer, at sælge enpåejendom nye investeringer. og købe en anden med en nyere profil, kan det være

en god idé at starte her. Vi har samlet alle vores Overvejer dui om det erkartotek, tid til atog sælge, kanfrit det aktuelle købere ét fælles gjort det være en god ide atDet starte her. Viathardunemlig tilgængeligt online. betyder, nemt samog let alle vores kunders ønsker i ét fælles kartotek. hurtigt kan tjekke efterspørgslen på din ejendom – Ogmåske vi har endda gjort kartoteket frit tilgængeligt eller finde en kommende køber. online, så du altid - hurtigt og let - kan tjekke efterspørgslen på din ejendom - eller måske endda finde en kommende køber.

TESTEFTERSPØRGSLEN EFTERSPØRGSLEN TEST FINDKOMMENDE DIN KØBER PÅ: OG- ELLER FIND DIN EDC.DK/ERHVERV/MATCH KØBER PÅ: edc.dk/erhverv/match

GO

SE ET UDPLUK AF KØBERE TIL SE ET UDPLUK AF AKTUELLE ØNSKER INVESTERINGSEJENDOMME PÅDE DENÆSTE KOMMENDE SIDER PÅ SIDER


K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

Erhverv/bolig i Storkøbenhavn VVS-firma søger erhvervs- eller boligudlejningsejendom med 2-6 lejemål. Lejlighederne må gerne være i dårlig stand. Maks. pris kr. 10 mio. Ønske nr.: 556718 Kontakt: Helge Rud Larsen 5858 8470

Boligudlejningsejendom i Hillerød Mindre investor søger boligudlejningejendom i Hillerød og omegn. Gerne mindre kompleks med 2-6 lejemål. Pris op til 7 mio. Ønske nr.: 1045627

Småhuse i København V, K og N Mindre boligejendomme (med maks. 6 lejligheder) ønskes af privat investor. Helst ejendomme med udviklingspotentiale. Ønske nr.: 1068879

Fra 100 kvm i Hørsholm Kommune Investor søger små og mellemstore ejendomme i Hørsholm Kommune. Ønske nr.: 1075237

Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Kontakt: Michael Thodsen 5858 8470

Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Blandede ejendomme i København K Erfaren investorgruppe søger investeringsejendomme med blandet bolig og erhverv beliggende i Købenahvn K. Pris afhænger af stand og beliggenhed. Ønske nr.: 1180695 Kontakt: Lone Thuen 5858 8470

600 kvm i Hørsholm Ejendomsinvestor søger kontorejendom på min. 600 kvm beliggende i Hørsholm. Pris maks. kr. 9,5 mio. Ønske nr.: 1097293

Ældre boligudejningsejendomme Velkonsolideret jysk ejendomselskab søger ældre boligudlejningsejendomme. Erhvervslokaler må udgøre op til 25 pct. af arealet. Størrelse fra 5005.000 kvm. Ønske nr.: 1182619 Kontakt: Helge Rud Larsen 5858 8470

Ejendomme fra Kgs. Lyngby til Hillerød Boligudlejningsejendomme eller alternativt kontordomicilejendomme med min. 10 årige lejekontrakter. Maks. pris ca. kr. 50 mio. Ønske nr.: 1097422 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Boligejendomme i hovedstadsområdet Kunde søger større beboelsesejendom i hovedstadsområdet til udvikling. Kunden er en dansk kapitalstærk køber, der træffer hurtige beslutninger. Ønske nr.: 1187796 Kontakt: Helge Rud Larsen 5858 8470

Restejerlejligheder primært i Hillerød Restejerlejligheder primært i Hillerød. Der skal være en velfungerende ejerforening. Maks. kr. 10 mio. i indkøb. Ønske nr.: 1106523

1.000-10.000 kvm på Vestegnen Investor søger delvist eller fuldt udlejede lager-/ produktionsejendomme på Vestegnen i størrelsen 1.000-10.000 kvm. Ønske nr.: 1187922

Boligudlejningsejendomme i Nordsjælland Boligudlejningsejendomme i Nordsjælland, primært Hillerød og Helsingør. Der må gerne være leje- eller renoveringspotentiale i ejendommen. Ønske nr.: 1172022 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8470

Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Se flere 7


R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

F

FYN

5000-5999

Småhusejendom i Roskilde Kunde søger boligudlejning i Roskilde med kvalitet og god beliggenhed - primært småhusejendomme. Ønske nr.: 8389290

Mindreboligudlejningsejendom boligudlejningsejendomsøges søges Mindre Påvegne vegneafafkøbeklar købeklarkunde kundesøges søgesmindre mindrebolig bolPå igudlejningsejendom - op Odense C udlejningsejendom med optiltil66lejemål lejemål-i iOdense Cog ogM. M.Pris Prisop optiltilkr.kr.66mio. mio.Ønske Ønskenr.: nr.:685357 685357

Kontakt: Arno Starup Werner 5858 8473

Kontakt:Morten MortenNielsen Nielsen5858 58588477 8477 Kontakt:

Boligudlejning i Roskilde/København investeringsejendomme til Kunde søger bredt: Investeringsejendomme større ejendomsselskab. Gerne med en god beliggenhed og kvalitet. Helst boligudlejningsejendomme. Ønske nr.: 8984981 Kontakt: Arno Starup Werner 5535 8473

Storejendom ejendomtiltilinvestering investeringsøges søges Stor Kapitalstærkkøber købersøger søgerboligudlejningsejenboligudlejningsejenKapitalstærk dommei Odense. i Odense.Gerne Gernemed medover over10 10lejemål. lejemål. domme Prismaks. maks.kr.kr.20 20mio. mio.Ønske Ønskenr.: nr.:832532 832532 Pris

Investeringsejendomme på Sjælland Investeringsejendomme i Sorø, Dianalund, Stenlille, Gørlev og Høng området søges af investor. Ønske nr.: 9154602

Størreboligudlejningsejendomme boligudlejningsejendomme Større Professionelinvestor investorsøger søgerstørre størreboligudlejnings boligudlejningseProfessionel jendomme i Odense og Nyborg. Maks. pris kr. 25 ejendomme mio. Ønske nr.:nr.: 833216 25 mio. Ønske 833216

Kontakt:Lars LarsDuus Duus5858 58588477 8477 Kontakt:

Kontakt: Thomas Hansen 5858 8476

Kontakt:Morten MortenNielsen Nielsen5858 58588477 8477 Kontakt:

5% Ejendom i Holbæk med afkast på min. 5 pct. investeringsejendomme i Kunde søger mindre investeringsejendom i HolHolbæk området afkast på min. 5%.EjendomEjenbæk området medmed afkast på min. 5 pct. dommen må ikke en OMK. Prisniveau ca.9 kr. men må ikke værevære en OMK. Prisniveau ca. kr. 9 mio. Ønske 9183962 mio. Ønske nr.:nr.: 9183962 Kontakt: Jesper K. Madsen 5535 8473

Småhusejendommed medpotentiale potentiale Småhusejendom Småhusejendommemed medpotentiale potentialei Middelfart, i Middelfart, Småhusejendomme søgesfor forkunde. kunde.Primært Primærtboligudlejning, boligudlejning,men men søges hvisder derererenkelt enkelterhvervslejemål erhvervslejemålererdet detogså ogsåok. ok. hvis Ønskenr.: nr.:846877 846877 Ønske Kontakt:Lars LarsDuus Duus5858 58588477 8477 Kontakt:

Investeringsejendomme i Køge Investor søger investeringsejendomme, gerne en lager/produktionsejendom på min. 500 kvm beliggende i Køge. Pris maks. kr. 35 mio. Ønske nr.: 9247057 Kontakt: John Borrisholt 5535 8473

Udviklingsejendommesøges søges Udviklingsejendomme Kapitalstærkinvestor investorsøger søgerudviklingsejendomme udviklingsejendomme Kapitalstærk i destørre størrebyer byerpå påFyn, Fyn,primært primærtOdense Odenseog og i de Svendborg- -gerne gerneerhverv erhvervtiltiludvikling. udvikling.Ønske Ønskenr.: nr.: Svendborg 947167 947167 Kontakt:Morten MortenNielsen Nielsen5858 58588477 8477 Kontakt:

Mindre boligudlejningsejendomme Boligudlejningsejendomme i Kalundborg. Gerne småejendomme med 2-6 lejemål, gerne med udviklingspotentiale, samt allerede ekstisterende lejere. Ønske nr.: 9306633 Kontakt: Sven Lyse 5858 8476

Udlejningsejendomsøges søges Udlejningsejendom Udlejningsejendomi Odense i Odensemed medbolig boligeller ellerblanblanUdlejningsejendom deterhver erhverog ogbolig boligsøges. søges.Gerne Gernesmåhusejendom småhusejendom det medmaks. maks.66lejligheder. lejligheder.Pris Priskr.kr.55mio. mio.Ønske Ønskenr.: nr.: med 1125903 1125903 Kontakt:Lars LarsDuus Duus5858 58588477 8477 Kontakt:

VI HAR KØBERE TIL INVESTERINGSEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 8


S

SYDJYLLAND 6000-7361

M

MIDTJYLLAND 7400-8990

Haderslev, Aabenraa & Sønderborg Boligudlejningsejendomme søges i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Gerne min. 4 lejemål og med godt afkast. Pris maks. kr. 5 mio. Ønske nr.: 874520 Kontakt: Ib Hansen 5858 8480

Boligudlejningsejendom i Aarhus Kommune Kunde der har solgt sin virksomhed søger nu bolig udlejningsejendomme. Primært i 8000, 8260 og 8270 i Aarhus Kommune. Maks. pris kr. 60 mio. Ønske nr.: 661330 Kontakt: Steen Storgaard Møller 5858 8484

Ejendomme i god stand Bolig eller bolig/erhvervsejendom centralt beliggende i Aabenraa eller Haderslev. Skal være i god stand evt. med mulighed for udvikling. Pris maks. kr. 12 mio. Ønske nr.: 933208 Kontakt: Ib Hansen 5858 8480

Moderniseret boligudlejningsejendom Kapitalstærk investor søger moderniseret boligudlejningsejendom i Aarhus C som passiv investering. Maks. kr. 20 mio. Kan træffe hurtig beslutning. Ønske nr.: 664356 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8484

Boligudlejningsejendom i Esbjerg-området Lokal investor søger boligudlejningsejendomme - primært Esbjerg ellers Varde, Ribe og Bramming. Der må gerne være en butik i stuen. Maks. kr. 15 mio. Ønske nr.: 940952 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8481

Erhverv- og boligudlejningsejendomme Virksomhedsejer søger kombinerede erhverv- og boligudlejningsejendomme i Aarhus C eller Aarhus S. Maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 791080

Ejendomme med renoveringspotentiale Kunde søger boligudlejningsejendomme i det Østlige Jylland. Gerne med renoverings- og med udviklingspotentiale. Pris maks. kr. 5 mio. Ønske nr.: 1136243 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8479

Boligudlejningsejendom i Aarhus Ejer af velrespekteret og stort entreprenørfirma søger boligudlejningsejendom i Aarhus til forældrekøb. Min. 1 ledig lejlighed. Maks. pris kr. 50 mio. Ønske nr.: 887774 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8484

Investeringsejendomme i Esbjerg Velfungerende investeringsejendomme søges i Esbjerg. Det kan både være bolig, detail, kontor eller blandet. Maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 1140536

Ejendomme med udviklingspotientiale Projektudvikler søger ejendomme med udviklingspotentiale i Aarhus C og N. Gerne med med mulighed for omdannelse til ejerlejligheder. Maks. kr. 25 mio. Ønske nr.: 1020434 Kontakt: Steen Storgaard Møller 5858 8484

Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8481 Investering i trekantområdet Investor søger boligudlejningsejendom i Trekantområdet. Kunden ønsker selv at udvikle ejendommen. Maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 1173216 Kontakt: Rasmus Børløs Bent 5858 8482

Kontakt: Steen Storgaard Møller 5858 8484

Boligudlejningsejendomme i Skive Investor ønsker boligudlejningsejendomme beliggende i Skive Kommune. Køber er også interesseret i ejendomme, der trænger til renovering. Maks. pris kr. 20 mio. Ønske nr.: 1187231 Kontakt: Mogens Lindal 5858 8483

Se flere 9


N

VI VED, AT... NORDJYLLAND 9000-9990

Ejendom med udviklingspotentialle Investor søger boligudlejningsejendomme med udviklingspotentiale i Aalborg. Pris op til kr. 30 mio. Ønske nr.: 1109706 Kontakt: Michael Stilling 5864 8485 Lokal investor søger udlejningsejendomme Lokal investor søger boligudlejningsejendomme centralt i Aalborg og Nørresundby. Både nye og ældre ejendomme har interesse. Pris op til ca. 75 mio. Ønske nr.: 1122274 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5863 8485 Investor søger udlejningsejendomme Privat ejendomsinvestor søger boligudlejningsejendomme i Aalborg eller Nørresundby. Pris op til kr. 6 mio. Ønske nr.: 1128969 Kontakt: Tom Dorf Kristensen 5862 8485 Udlejningsejendom i Hals Investor fra Vodskov søger udlejningsejendom, helst uden erhvervslejemål. Ejendommen må gerne være i god stand. Ønske nr.: 1141708

291 investorer søger industriejendomme

433 investorer søger boligudlejningsejendomme i Aarhus

Kontakt: Michael Stilling 5861 8485 Boligudlejningsejendom med 2-6 lejemål Investor søger boligudlejningsejendomme beliggende i Aalborg. 2-6 lejemål er at foretrække. Min. 400 kvm, pris op til kr. 14 mio. Ønske nr.: 1176376 Kontakt: Michael Stilling 5859 8485 Boligudlejningsejendom på min 200 kvm Lokal investor søger boligudlejningsejendom beliggende i Aalborg eller Nørresundby. 2-6 lejemål er at foretrække. Min. 200 kvm, maks pris kr. 7 mio. Ønske nr.: 1186375 Kontakt: Michael Stilling 5858 8485

10

1/3

af investorerne vil betale kr. 10-25 mio. Vi ved også, hvor mange der søger en ejendom som din. Test selv på: edc.dk/erhverv/match

GO


DANSK DEBUT MED 1,2 MILLIARDER I HÅNDEN Den børsnoterede amerikanske ejendomsinvestor W.P. Carey købte i juli en portefølje af bygninger med Danske Fragtmænd som lejer – og med EDC Erhverv Poul Erik Bech som rådgiver. I et interview med Investor Fokus fortæller finske Arvi A.I. Luoma, chef for europæiske investeringer, om baggrunden for købet og om de videre planer i Danmark. Hvorfor er Danmark interessant for W.P. Carey og andre internationale ejendomsinvestorer? ”Vi opfatter Danmark som et attraktivt investeringsmarked, blandt andet fordi økonomien er stærk, det er nemt at drive forretning, og der er gode vilkår for ejendomsinvesteringer. Vi mener, at segmentet lager/logistik/ produktion har underskud af gode ejendomme, og derfor var Danske Fragtmænd-porteføljen en enestående mulighed for at erhverve en god portefølje af logistikejendomme med lange lejekontrakter.” Hvor længe havde W.P. Carey holdt øje med det danske marked inden købet af Danske Fragtmænd-porteføljen? ”Som ansvarlig for de europæiske ejendomsinvesteringer undersøgte jeg allerede det danske marked for et årti siden. Vi investerede i Finland i 2001, i Sverige i 2005 og i Norge i 2014, så det var på tide, vi sikrede os en attraktiv investering i Danmark.” Hvornår er næste danske investering sandsynlig – og hvor meget forventer W.P. Carey at investere i Danmark? ”Vi er hele tiden på udkig efter investeringsmuligheder – og på alle markeder. Vi vil dog meget gerne investere mere i Danmark og inden for alle segmenter, især med sale-and-lease-back eller nybyggeri skræddersyet til brugerne. I Norge foretog vi fx vores første investering i begyndelsen af 2014, og ved udgangen af 2015 var vi efter flere køb oppe på investeringer for omkring 400 millioner dollar (omtrent 2,5 milliarder danske kroner, red.). Men vi kan ikke kommentere på nogen af vores igangværende transaktioner, før de bliver offentliggjort.” Hvordan kan en stor international investor som W.P. Carey med mange eksperter have gavn af samarbejde med lokale erhvervsmæglere, fx i Danmark? ”Vi lægger vægt på at have et smidigt og effektivt investeringsteam, som dækker hele Europa. Rådgivere som EDC Erhverv Poul Erik Bech har en konstant opdateret viden om bevægelser og tendenser på det lokale marked, og den viden og indsigt er værdifuld for os. I tilfældet med Danske Fragtmænd var EDC opmærksom på porteføljen og så en mulighed for at gennemføre et off-market salg, der opfylder vores kriterier perfekt. Jeg havde været i kontakt med EDC i over otte år, og vi har haft en løbende dialog, så jeg har kunnet følge markedet. Samtidig har EDC fået grundig indsigt i vores ønsker og behov, så firmaet kunne finde en rigtig god investering til os. Indsigt om det lokale ejendomsmarked har stor værdi for os.”

Danske Fragtmænd-handlen •

14 logistikejendomme og hovedkontor, i alt 184.600 kvm

Pris: 1,2 mia. kr.

Køber: W.P. Carey

Rådgiver: EDC Erhverv Poul Erik Bech ved senior client director og partner Helle Nielsen Ziersen

Sælger: Standard Life Aberdeen ved Capital Investment

Off-market transaktion, offentliggjort juli 2018

Komplementerer W.P. Careys portefølje i Finland, Sverige og Norge

11


OFF-MARKET HANDLER VINDER FREM W.P. Careys nylige køb af fragthaller for 1,2 milliard er blot ét eksempel på handler, som foregår diskret uden officielt udbud. I ejendomsbranchen vinder off-market handler frem – altså transaktioner, som ikke sker i fuld offentlighed, men gennemføres diskret. Det hænder ofte ved, at en mægler bliver bedt om at afsøge markedet og finde en eller måske et par mulige købere, eller at mægleren agerer på vegne af en investor, der vil ind i et marked og beder en rådgiver søge efter bestemte typer af ejendomme. Uanset hvem mægleren repræsenterer, stiller det store krav at rådgive i off-market transaktioner. ”Der kan være mange årsager til, at parterne foretrækker off-market handler. Nogle gange er ejendommene ikke påtænkt solgt, før der kommer en direkte henvendelse; i andre situationer kan der ligge overvejelser om at omstrukturere virksomheden, fx hvis der er tale om sale and lease back. Endelig er der også ejendomme, som blot skifter hænder,” siger Helle Nielsen Ziersen, partner og senior client director i EDC Erhverv Poul Erik Bech. DISKRET OG HURTIGT Ved et annonceret salg af ejendomme kan virksomheder

12

risikere, at der opstår uønskede eller uhensigtsmæssige spørgsmål – selv om et salg måske blot handler om at skabe en mere effektiv kapitalstruktur eller om at forvandle ”passive” investeringer i mursten til aktive investeringer i kernedriften, påpeger Helle Nielsen Ziersen. Off-market handler kan derimod sikre et mere diskret forløb – og en proces, som både kan forløbe mere roligt og foregå hurtigere end et traditionelt, annonceret salg, fordi forløbet er målrettet den aktuelle situation. ”Hvis du er sælgers mægler, handler det om at finde en, to, tre eller måske flere relevante, mulige købere til nærmere drøftelser, som dermed bliver målrettede og effektive. Som mægler for køber handler det om at kunne se investeringen med investors øjne og vurdere, hvordan den passer i investors portefølje. Der skal gennemføres vurderinger og due diligence-forløb. I begge situationer handler det om den rigtige prissætning og om at sammensætte de rigtige parter,” understreger Helle Nielsen Ziersen.


FORDELE VED OFF-MARKET •

Mere fokuseret forløb med salg/opkøb

Ofte hurtigere forløb

Roligere proces

Diskret handel

Sparede omkostninger til markedsføring

Hun tilføjer, at det derfor er vigtigt, at rådgiveren har helt styr på markedet og de mulige købere, både internationalt og herhjemme: ”Off-market handler omfatter ikke nødvendigvis trecifrede millionbeløb – der sker masser af transaktioner i vores virksomhed med tocifrede millionbeløb, og vi gennemfører off-market transaktioner over hele landet. Her er parterne på begge sider af bordet ofte danske privatpersoner eller private ejendomsselskaber.” HJALP INTERNATIONAL INVESTOR IND I DANMARK Helle Nielsen Ziersen var rådgiver, da børsnoterede amerikanske W.P. Carey i juli trådte ind på det danske marked ved at købe en række logistikejendomme over hele landet med Danske Fragtmænd som bruger og langtidslejer. ”Jeg vidste fra mine kontakter i markedet, at ejendommene var til salg, og gennem flere år havde jeg været i dialog med Carey og vidste, at denne portefølje ville være oplagt for firmaet,” fortæller hun. Typisk træder udenlandske investorer ind på det danske marked ved at købe ejendomme for over 400 millioner kroner. Der er dog også eksempler på køb af selskaber med en række ejendomme, hvor den enkelte ejendom har en lavere værdi. Det vigtige for de internationale investorer er, at de ret hurtigt får opbygget en portefølje med en vis størrelse, forklarer hun. ”Handlen er med til at underbygge, at Danmark er blevet et attraktivt sted at investere i ejendomme for internationale

investorer. Godt en tredjedel af de store, aktive ejendomsselskaber er helt eller delvis på udenlandske hænder, og det stiller store krav til ikke blot know how, men også know who. Aktuelt er jeg i kontakt med flere udenlandske investorer med forskellige profiler, men alle med Danmark i søgelyset,” siger Helle Nielsen Ziersen. PÅ UDKIG EFTER MERE W.P. Carey søger flere danske ejendomme, og Helle Nielsen Ziersen arbejder i øjeblikket med at sammensætte en ny portefølje: ”Vi har fat i en del ting, men der kan være virksomheder, som af forskellige grunde vil sælge deres ejendomme, uden at vi kender til det. I kraft af vores størrelse ved vi rigtig meget, men kan i sagens natur ikke vide alt.”

Skal vi hjælpe med at sælge din ejendom til en af de mange købere, vi er i kontakt med - evt. som off-market transaktion? Kontakt os via

poulerikbech.dk/erhverv

GO 13


ER DU PÅ JAGT EFTER NYE INVESTERINGER ...TIL AT OPTIMERE DIN PORTEFØLJE? Hos EDC Erhverv oplever vi en stigende interesse for investeringsejendomme over hele landet. Vi har pt. 395 ejendomme til salg – og med 17 erhvervscentre rundt i landet, er vi dine øjne og ører i markedet og kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du søger. Se et udpluk af hvad vi har på hylderne på de næste sider eller søg blandt alle ejendomme:

edc.dk/erhvervsejendomme

GO

Se et udpluk af aktuelle sager på de følgende sider

14


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

KØBENHAVN K - ÅBENRÅ 2

TIL SALG

KØBENHAVN K - LÆDERSTRÆDE 5

TIL SALG

D

SJÆLDENT UDBUDT VELBEVARET BYHUS KUN 50 M. FRA KGS HAVE

UNIK FREDET BYEJENDOM I STARTEN AF "STRÆDET" – OVERTAGES NÆSTEN TOM FOR KØBER

Sag 18100433 Indvendigt byder huset på i alt 4 etager plus delvis kælder. I stueplan er der indrettet entré med garderobe, toilet samt kontor. Fra kontoret fører indvendig trappe til kælderetagen. På 1. sal er der indrettet kontor/ stue, mindre the-køkken og toilet. 2. sal har spisekøkken, samt stue. 3. sal indeholder stort soveværelse med skabsvæg og flisebadeværelse med opmuret bruseniche og vaskemaskine. Alle rum er smagfuldt indrettet, med glatte hvide vægge, smukke lofter og lyse plankegulve, fyldningsdøre mv. Lyset strømmer ind på alle etager fra de ikke mindre end otte vinduespartier, hvorfra der er et fantastisk kig til Runde Tårn mod sydvest og ned langs Vognmagergade, under Egmont gangbroen.

Sag 18100848 Smuk ejendom opført i 3 fulde etager samt udnyttet kælderetage og loftetage. Ejendommen er beliggende i Strand Kvarter i hjertet af Københavns indre by, kun 50 meter fra Højbro Plads og Amagertorv. Ejendommen er 10 fag bred, med høj kælder, 3 etager og udnyttet loftetage. Sælger har netop færdiggjort istandsættelse af facaden, som fortil er pudset og malet hvid. Sælger er ligeledes i gang med en nænsom istandsættelse af ejendommen indvendigt. Et arbejde som er planlagt færdiggjort inden overdragelse til køber. Alt arbejde er udført og godkendes i henhold til Kulturstyrelsens anvisninger.

Areal

Afkast

205 kvm

Kontant

kr. 12.295.000

5858 8470

3,0%

Kontant

kr. 55.000.000

5858 8470

KØBENHAVN Ø, FREDERIKSBERG OG CHARLOTTENLUND

TIL SALG VELHOLDTE EJERLEJLIGHEDER, SYNLIGT BELIGGENDE OG MED STORT UDVIKLINGSPOTENTIALE Sag 18100873 Detailportefølje med 15 ejerlejligheder på Frederiksberg, København Ø og Ordrup til salg og med stort udviklingspotentiale. Porteføljen består af 8 ejerlejlighederne på Frederiksberg, 6 i København Ø og én i Ordrup. Der er pt. ingen ledige lejemål. Alle ejerlejlighederne har god synlighed og beliggenheden giver butikkerne stor reklameværdi. Størstedelen af ejerlejlighederne er løbende vedligeholdt af enten lejer eller udlejer, så de fremstår i meget pæn stand. Afkast

D

Kontant

3,87% kr. 25.200.000

5858 8470

15


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

KØBENHAVN Ø - MALMØGADE 2

TIL SALG

C

SMUK HJØRNEEJENDOM MED EKSKLUSIV BELIGGENHED Sag 18100905 Sjælden udbudt beboelsesejendom i Københavns diplomatkvarter på hjørnet af Stockholmsgade og Malmøgade overfor Østre Anlæg. Indeholder 11 beboelseslejligheder og 2 erhvervslejemål. Samlet boligareal 2.202 kvm og samlet erhvervsareal 185 kvm. Betydelig lejereserve i 6 bebo-

elseslejemål, hvor lejen er kr. 488 pr. kvm. Smukt istandsat lejlighed på 2. sal på 244 kvm ledig for køber. Ejendommen erhverves ved køb af selskab. Den udskudte skat afsættes fuldt ud af sælger. Denne skat andrager kr. 10 mio.

Afkast

Kontant

1,86%

kr. 85.000.000

5858 8470 BRØNSHØJ - FREDERIKSSUNDSVEJ 160 & 162

TIL SALG TO CENTRALT BELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJD. I BRØNSHØJ MED UDVIKLINGSPOTENTIALE Sag 18100893 To mindre boligudlejningsejendomme (”småhuse”) til beboelse og erhverv, opført i 1914 og 1930 og nr. 160 er ombygget i 1996. Ejendommen i nr. 160 indeholder 8 boliger. Erhvervslejemålet er udlejet til bank. Ejendommen i nr. 162 er opført i 3 fulde etager med udnyttet tagetage og kælder. Ejendommen indeholder 5 boliger. Der er 3 erhvervslejemål i ejendommen, hvor de 2 er i gadeniveau og udlejet til hhv. en klinik og en kendt cafe/restaurant. 1. sal er udlejet til en tandlægeklinik. Afkast

D

5858 8470

16

Kontant

3,37% kr. 38.000.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

VALBY - VALBY LANGGADE 216

TIL SALG SJÆLDENT UDBUDT, FULDT UDLEJET SMÅHUS EJENDOM M. 8 BOLIGER OG 4 ERHVERVSLEJEMÅL Sag 18100884 Boligudlejningsejendommen er velbeliggende på Valby Langgade 214-216 og Ålholmvej 3-5, i et af Valbys attraktive boligkvarterer, med både villaer, rækkehuse og større boligejendomme. Ejendommen er en tre etagers bygning med næsten fuld kælder. Ejendommen indeholder 529 beboelseskvadratmeter pt. indrettet med 8 beboelseslejligheder fra 40-97 kvm som 2-5 værelses lejligheder. Alle lejligheder er udlejet. I ejendommens stueetage er der 296 erhvervskvadratmeter. Afkast

G

Kontant

5,28% kr. 16.300.000

5858 8470 VANLØSE - JYLLINGEVEJ 58

TIL SALG

BRØNSHØJ - FREDERIKSSUNDSVEJ 150

D

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG CENTRALT I VANLØSE KUN CA. 1 KM FRA VANLØSE STATION

TIL SALG

E

SPÆNDENDE BLANDET EJENDOM MED KUN 2 BOLIGER

Sag 18100944 Hovedejendommen er opført i 1967 i 5 etager med elevator fra kælder til tagetage. Det samlede areal for ejendommen udgør 1.361 kvm heraf 617 kvm erhverv fordelt på 4 lejemål, samt 744 kvm beboelse fordelt på 8 lejemål. Dertil kælder på 776 kvm. Erhvervslejemålene er på mellem 113-248 kvm., mens boligerne er fra 1-værelses lejligheder på 57 kvm. til 3værelses lejligheder på 146 kvm. 6 ud af 8 lejligheder er §5, stk. 2 moderniseret, heraf er 5 lejemål desuden udlejet møbleret. 4 af boliglejerne har kabel-tv indeholdt i lejen. Stueplan anvendes til restaurant og bodega, der også renholder arealet foran ejendommen. 1. sal anvendes til kontor.

Sag 18100883 Hovedejendommen består af to fulde etager med tagetage og delvis kælder. Baghuset er i to fulde etager uden kælder og sidebygningen i én fuld etage. Ejendommen indeholder 2 beboelseslejligheder på henholdsvis 74 kvm og 154 kvm. Begge lejligheder er beliggende på 1. sal. Den store lejlighed er i to plan. Begge lejligheder er udlejet på tidsbegrænsende kontrakter, som udløber pr. 30.09.2018. Ejendommen indeholder 511 kvm erhvervslokaler, som er udlejet til henholdsvis en elektronik forretning, Thai restaurant/takeaway, forening og catering-virksomhed. Derudover er der lejeindtægt fra 2 stk. gavlreklamer. 3 p-pladser i gården er udlejet som en del af erhvervskontrakterne.

Afkast

Afkast

3,86%

Kontant

5858 8470

kr. 43.000.000

5,78%

Kontant

kr. 15.250.000

5858 8470

17


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

GENTOFTE - NYBROVEJ 93

TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM MED FLERE GODE VIRKSOMHEDER SOM LEJERE, SÆLGES I SELSKAB Sag 11404224 Ejendommen er en hjørneejendom med stor synlighed fra Nybrovej og Grusbakken. Der er 2 indkørsler på grunden på befæstede arealer til parkering og varetransport. Grunden er på 1.706 kvm og nuværende bygninger har et bebygget areal på 789 kvm. Opført i 1954. Bygningen er opført i 1 plan som halkonstruktion med tværgående stålspær. Ensidig taghældning med ovenlys og tagpap. Ydervægge i hvidpudsede helstens murstensvægge. Renoveret i 2013 og 2018. Afkast

E

Kontant

6% kr. 9.400.000

5858 8470 GLOSTRUP OG STILLING V. SKANDERBORG

TIL SALG

EJENDOMSSELSKAB KAN KØBES MED 2 INVESTERINGSEJENDOMME OG STÆRKE LEJERE Sag 11404077 Ejendomsselskabet NJ Ejendomme Øst A/S kan herved købes med 2 investeringsejendomme med 2 stærke lejere samt et par mindre lejere. Selskabet ejer 2 industri-, produktions- og lagerejendomme beliggende på Smedeland i Glostrup på Sjælland og Niels Bohrs Vej i Stilling ved

Skanderborg i Jylland. Ejendommene er på henholdsvis 5.115 kvm og 2.802 kvm. Ejendommen i Glostrup er opført i 1967. Ejendommen i Stilling er en nyere ejendom opført i 2009. Selskabet udbydes til salg for kr. 69.000.000. Ejendommene kan også købes separat.

Afkast

Kontant

ca. 7%

5858 8470

18

kr. 69.000.000


DET ER HELT OKAY AT VÆRE KRÆSEN Har du ikke fundet den helt rigtige investeringsejendom? Så opret dit personlige ønske i vores landsækkende Køberkartotek. Vi screener alle ejendomme for dig og viser dig kun de ejendomme, der matcher dine ønsker.

FÅ FØRST BESKED, NÅR DER KOMMER NYE EJENDOMME TIL SALG edc.dk/erhvervsoenske

GO

19


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

BAGSVÆRD - VADSTRUPVEJ 77

TIL SALG VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Sag 27800671 Velbeliggende investeringsejendom bestående af 2 erhvervslejemål og 1 boliglejemål p.t. opdelt i 2 enheder. Bygningen er løbende istandsat og er forsynet med nyere døre og vinduer med rammer i træ/alu monteret med termoglas. Fremstår i en pæn stand og den nuværende anvendelse kan fortsætte uden større investeringer. Ejendommen er beliggende op til Hillerødmotorvejen. Området er et ældre industri-/ håndværkerkvarter, hvor der p.t. er planer om at konvertere til boligformål. Afkast Kontant

6,90% kr. 5.750.000

5858 8471 ISHØJ - TRANEGILDE STRANDVEJ 60B

TIL SALG

GLOSTRUP - EJBY INDUSTRIVEJ 40

TIL SALG

B

ATTRAKTIV GENNEM RENOVERET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 10 LEJEMÅL

1.743 KVM KONTORDOMICIL MED 871 KVM KÆLDER MED FACADE MOD EJBY INDUSTRIVEJ

Sag 46900302 Ejendommen består af 10 lejemål, som alle har, eget køkken, badeværelse samt udgang til egen have. - Lav selskabshandel med stor skattefordel. - Igangsat opsætning af separate målere i lejlighederne. Så forbrug fremadrettet afregnes separat og ikke via huslejen. Ejendommen er fra 2015 og frem til 2017 gennem renoveret og fremstår i meget god stand. Der er i ejendommens kælder et fælles vaskerum med vaskemaskiner og fælles frysefaciliteter. Der er til ejendom tilknyttet parkeringsareal samt fælles gårdareal med fliser og græs. Det er meget attraktivt at bo i lejlighederne, så der er aldrig tomgang på ejendommen.

Sag 27800691 Flot og velholdt kontorejendom på Ejby Industrivej med nem adgang til motorvejsnettet. Ejendommen fremtræder rigtigt velholdt og indbydende. Ejendommen kan købes tom til eget brug eller delvist udlejet. Ejendommen er indrettet med kontorer i 2 plan med to flotte indgangspartier og dermed velegnet til flerbrugerejendom såvel som domicilejendom. Der er elevator i begge indgange. Der er god og højloftet kælder under hele ejendommen. P.t. er ejendommen opdelt i fire lejemål, hvoraf det ene på 848 kvm beliggende på 1.sal er ledigt. Gode parkeringsforhold. 57 p-pladser lige ved ejendommen.

Afkast

Afkast

3,87%

Kontant

5858 8474

20

C

kr. 10.000.000

9,87%

Kontant

5858 8471

kr. 14.500.000


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

HUMLEBÆK - STRANDHØJSVEJ 3

TIL SALG

GENTOFTE - LINDBJERGVEJ 8A

TIL SALG

F

D

HERSKABELIG OG UNIK EJENDOM MED 5 UDLEJEDE LEJLIGHEDER. UDSIGT OVER ØRESUND

EJENDOM MED 7 LEJLIGHEDER I BALLERUP MELLEM BALLERUP STATION OG SMØRUMNEDRE

Sag 34201456 Herskabsejendom opført i 1920. Ejendommen blev i 1955 ombygget til en mindre boligudlejningsejendom med 5 lejligheder der d.d. alle er udlejet. Beliggenheden er helt unik, med en fantastisk udsigt som er beskyttet ved tinglyst servitut. 4 af lejlighederne er gennemgribende renoveret. Tilhørende fælles have og parkering. Der er trappe/sti ned til stranden.

Sag 34201435 Boligudlejningsejendom med 7 lejligheder beliggende mellem Ballerup Station og Smørumnedre. Ejendommen er i 2004 renoveret med indretning af i alt 7 beboelseslejligheder. Lejlighederne er mindre 2-værelses i størrelser fra 48 til 64 kvm, og alle med eget køkken og wc/bad. I kælderetagen er etableret fælles vaskeri.

Afkast

Afkast

3,39%

Kontant

kr. 12.000.000

5858 8472 HELSINGE - VP-ARKADEN 8-10

5,92%

Kontant

kr. 6.000.000

5858 8472 TIL SALG

HUMLEBÆK - TORPENVEJ 4A, ST, 1-3

TIL SALG

C

C

BUTIKSEJERLEJLIGHED UDLEJET TIL MATAS OG IMERCO - LIGE I CENTRUM AF HELSINGE

FLOT INVESTERINGSEJENDOM CENTRALT BELIGGENDE I HUMLEBÆK MED NETTO SOM NABO

Sag 27800572 Butiksejerlejlighed på i alt 599 kvm udlejet til henholdsvis MATAS 186 kvm og IMERCO 413 kvm beliggende i det velfungerende bycenter VP Arkaden. Ejerlejligheden udgør en hel længe af centret og begge lejere har således en hjørnebeliggenhed. Ejerlejligheden ligger centralt placeret og har gode parkeringsforhold lige til døren.

Sag 34201399 Ejendommen er opdelt i 5 anparter, hvoraf de 2 anparter er på 1. sal, som er frasolgt til bolig. Stueetagens anpart 1 indeholder stort butikslokale. Anpart 2 indeholder butikslokale udlejet til en fodterapeut. Anpart 3 indeholder stort lokale, som tidligere har været anvendt som møntvaskeri. Driftudgifterne er ca. kr. 37.012 pa.

Afkast

8,81%

Kontant

kr. 7.750.000

Kontant

5858 8471

kr. 3.500.000

5858 8472

FREDENSBORG - JERNBANEVEJ 22

TIL SALG FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM I FREDENSBORG Sag 34201384 Ejendommen er centralt beliggende midt på Fredensborgs handelsstrøg/gågade Jernbanegade, er nabo til byens bager og har ca. 200 meter til stor, velbesøgt dagligvarebutik. Opdelt i 2 lejemål, med hhv. et beboelseslejemål på ca. 65 kvm på 1. sal. samt et erhvervslejemål i stueetagen på ca. 96 kvm, der er udlejet til veldrevet tøjbutik, som har været i bygningen i mange år. Gode p-forhold på bagsiden af ejendommen samt på Jernbanegade.

Afkast

F

Kontant

6,62% kr. 2.500.000

5858 8472

21


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

HEDEHUSENE - HOVEDGADEN 451A - K

TIL SALG

KORSØR - HALSSKOVVEJ 58

TIL SALG

A

D

10

INVESTERINGSSAG MED 34 BOLIGER OG 5 ERHVERVSLEJEMÅL Sag 40301277 "Hedelykke" er beliggende i Hedehusene mellem Tåstrup og Roskilde - med en synlig placering ud til Hovedgaden og nabo til Hedeland. ”Hedelykke” var oprindeligt Sjællands største mejeri udenfor hovedstaden. De store mejeri-haller er bevaret og totalt renoveret med bl.a. massive plankegulve, hvide mejerifliser, hvælvede lyddæmpede lofter, glassten, trin i granit m.v. De imponerende konstruktioner er frilagte og bevaret for eftertiden. Ejendommen er fordelt med 3.442 etage kvm, indeholdende 18 boliger, 8 værelser med fælles køkken, 5 erhvervslejemål samt en selvstændig villa på 328 kvm med 8 værelser. Gode p-forhold til lejere og gæster. Afkast

6,30%

Kontant

kr. 45.500.000

EJERLEJLIGHEDSEJENDOM M/7 LEJEMÅL + GARAGE TIL INVESTERING - FULDT UDLEJET Sag 47400137 Investeringsejendom med 7 lejemål og en garage. Lejemålene er opdelt i ejerlejligheder og kan derfor sælges enkeltvis. Ejendommens er fuldt udlejet og giver en forrentning på 5,77% årligt. En velbeliggende og velfungerende ejendom, der er moderniseret i 2004. Ejendommen ligger i roligt område med kort afstand til indkøb, strand, Korsør Station og motorvejs til-/og afkørsel.

Afkast

5858 8473 ROSKILDE - STENKÆR 6A-C

5,77%

Kontant

TIL SALG

STRØBY - KYSTVEJEN 356

TIL SALG

D

F

BOLIG INVESTERINGSEJENDOM MED 11 EJERLEJLIGHEDER

SKØN UDSIGT UDOVER KØGE BUGT - OG MULIGHED FOR ERHVERV

Sag 40301321 Ejerlejlighedsejendom, beliggende i den vestlige del af Roskilde, med 11 ejerlejligheder. Fuldt udlejet. 9 ejerl. på 34 kvm og 2 på h.h.v. 75 og 78 kvm. Lejl. i stueplan har udgang til små haver og lejl. på 1. sal har fransk altan og der er adgang via svalegang. Ejendommen er ombygget til beboelse i 1977. 9 lejligheder er renoveret med nyt køkken/bad. Ejendom har pæn lejereserve.

Sag 46900315 Ejendommen har været benyttet til købmandshandel med tilhørende bolig, men anvendes i dag til boligudlejning, vingrossist samt salg af is i sommerperioden. Beliggende i naturskønt område syd for Køge. 471 kvm erhvervsareal samt 144 kvm boligareal. (2 separate boliger på hhv. 88 kvm og 56 kvm jvnf. BBR). Erhvervsdelen overtages tom og begge boligerne er udlejet på alm. vilkår.

Afkast

Afkast

4,0%

Kontant

5858 8473

22

kr. 6.995.000

5858 8476

kr. 11.750.000

8,0%

Kontant

5858 8474

kr. 3.495.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

KORSØR - ALGADE 56A-D

TIL SALG

NY PRIS

D

868 KVM INVESTERINGSEJENDOM MIDT I KORSØR CENTRUM Sag 47400152 Midt i det gamle Korsør centrum og ret mellem kirke og arresthus ligger "Bagergaarden" på gågaden. Ejendommen, der fremstå med pudset facade og Afkast

tegltag, er opført i 1780 og løbende vedligeholdt og moderniseret. Fremstår statslig og med tidligere tiders glans og arkitektur bevaret. I ndvendigt er ejendommen moderniseret med re-

8,96%

spekt for stil og funktionalitet og indeholder 5 efterspurgte lejligheder samt 3 gode erhvervslejemål. Kontant

kr. 4.495.000

5858 8476 ROSKILDE - UNIVERSITETSPARKEN 7

TIL SALG KONTOREJENDOM 5 MIN. FRA MOTORVEJEN MOD KØBENHAVN/HOLBÆK Sag 40301201 Trekroner er en relativt ny bydel - beliggende i den østlige del af Roskilde, grænsende op til Høje Taastrup kommune. Ejendommen er beliggende mindre end 5 minutters kørsel til motorvejen mod København/Holbæk. Kontorejendommen er opført i 1997 i to etager med eksklusive materialer i højeste kvalitet med bl.a. trappe- og receptionsrum - alt meget repræsentativt. I alt 1.842 kvm fordelt på fire fløje med kontor, reception, møderum m.v. Ejendommen har installeret elevator. Afkast

E

Kontant

6% kr. 28.000.000

5858 8473

23


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

KORSØR - TÅRNBORGVEJ 46A

TIL SALG

KØGE - BJERGGADE 23

TIL SALG

D

C

386 KVM FANTASTISK BELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM

330 KVM ATTRAKTIV INVESTERINGSEJENDOM I KØGE CENTRUM

Sag 47400204 Med udsigt direkte til anløbskajen for krydstogtsskibe i Korsør og til den gamle fæstningsbygning, der i dag bruges til kulturelle arrangementer og med 4 funktionelle lejemål, alle renoveret og opdaterede, er her muligheden for at erhverve en selvkørende og attraktiv investeringsejendom. Nuværende ejere har istandsat hele ejendommen således at denne fremstår uden større investeringsbehov og har bl.a. etableret tagterrasse på imponerende 60 kvm med udsigt direkte til havnen. Alle 4 lejemål er attraktive og udlejer oplever ingen tomgang - tværtimod har flere af lejerne fejret både 5- og 10 års jubilæum i lejlighederne.

Sag 46900319 Udlejningsejendom med 6 lejligheder i forskellige størrelser, 4 stk. på 48 kvm, 1 stk. på 26 kvm og 1 stk. på 112 kvm. 112 kvm lejlighed med tagterrasse bliver ledig i forbindelse med salg. Ejendommen fremstår i pæn stand, med pudset facade. Der er adgang til hyggelig fællesgård på bagsiden af ejendommen. I haven er der indrettet opbevaringsrum/skur til hver af lejlighederne. Ejendommen er beliggende i Køge centrum, tæt på Køge station og Køge Torv. Mulighed for optimering af afkast - Historisk ingen tomgang.

Afkast

Afkast

5,93%

Kontant

kr. 3.400.000

5858 8476 RØDBY - HAVNEGADE 5

2,75%

Kontant

TIL SALG

HÅRLEV - HOVEDGADEN 37

TIL SALG

D

D

276 KVM CENTRAL BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 3 LEJL.

264 KVM BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I HÅRLEV

Sag 47300734 Mindre boligudlejningsejendom, beliggende på Havnegade i Rødby. Ejendommen indeholder 3 lejligheder samt kælder med vask. Endvidere baghus/depotrum samt mindre have til lejerne. Ejd. er løbende vedligeholdt med. bl.a nyere el- og vvs/varmeinstallationer samt udskiftning af hovedparten af vinduerne. Køber skal påregne vedligeholdelse af ejendommen - men ellers er det er en god investeringsejendom.

Sag 46900299 Fuldt udlejet boligudlejningsejendom, midt i byen, tæt på Hårlev Station. Fra stationen - togforbindelse til Køge. Består af 2 lejligheder samt et loftrum/lejlighed. Stuelejlighed: 80 kvm, har entre, stue, 2 vær., køkken og badevær. 1 sals lejlighed: 132 kvm, består af en entre, stue, 3 vær., køkken og badevær. Garage til 2 biler samt aflukket gårdareal. Ejd. er gennemgribende renoveret i 2007.

Afkast

Afkast

9%

Kontant

5858 8475

24

kr. 7.000.000

5858 8474

kr. 1.295.000

5,75%

Kontant

5858 8474

kr. 1.995.999


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

KØGE - VÆRKSTEDSVEJ 7

TIL SALG

KALUNDBORG - KORDILGADE 43

TIL SALG

E

1.440 KVM INVESTERINGSEJENDOM FRA 2005 – AFKAST 7,37%

STRØGEJENDOM MED UDLEJET ERHVERV/ BOLIG TIL INVESTERING

Sag 46900323 Ejendommen er opført i 2005 og er opført med fokus på brug af gode materialer. Så her er tale om en rigtig pæn ejendom, hvor der er minimal vedligeholdelse. Ejendommen består af 1 bygning som indeholder højloftet lager på 1000 kvm og kontorfaciliteter på 440 kvm. Kontorfaciliteterne er opført i 2 etager og ligger i den ende af bygningen ud mod værkstedsvej. Det højloftede lager er udstyret med høje porte og er delt imellem 2 lejere. Bygningen er placeret på grunden, så en lastbil ubesværet kan komme rundt om bygningen. Grunden er 5.200 kvm med en bebyggelsesprocent på 50% for område.

Sag 47400113 På strøget i Kalundborg ligger mangeårig guldsmedeforretning med eget værksted i butikslokalet. Guldsmeden selv står for den daglige drift og opsyn med ejendommen. Ejendommen indeholder stort butikslokale/værksted samt separat detailbutik i stueplan. På 1. sal 3 boliger, hvoraf 1 er istandsat og beboet af ejeren selv, medens 1 er udlejet og 1 benyttes til opbevaring. Facade og tag trænger til et ansigtsløft men fremstår i god stand. Kordilgade er den centrale detailgade i Kalundborg. Med de 2 store virksomheder Novo Nordisk og Statoil i byen, er der en mærkbar efterspørgsel på udlejningsboliger og -værelser.

Afkast

Årligt afkast

7,37%

Kontant

kr. 10.500.000

5858 8474 SORØ - STORGADE 16ABC+18A

8,50%

Kontant

kr. 3.195.000

5858 8476 TIL SALG

SORØ - STORGADE 25

TIL SALG

F

G

SJÆLDENT UDBUDT INVESTERINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL

PROJEKTEJENDOM I SORØ

Sag 47400144 Sjældent udbudt investeringsejendom med 4 lejemål (2 erhverv og 2 bolig). Det ene lejemål (Erhvervsdel i Storgade 18A) er tomt, da kommende ejer har mulighed for at dele lejemålet op til en erhvervsdel og en boligdel. Lejemålet har tidligere været anvendt til erhvervslejemål. Indretning af bolig, skal godkedes af Sorø Kommune. Sorø Kommune er dog meget engageret i at etablere flere boliger i Sorø.

Sag 47400107 Hotel Postgaarden drives i dag som restaurant og hotel men netop vedtaget lokalplan giver mulighed for at omdanne hoteldelen (1. og 2. sal) samt festsal til lejeboliger. Udover de bestående bygninger sælges ejendommen med byggeret til 2.400 kvm. boliger. Restaurant og køkken i stueplan skal jf. lokalplanen bestå og der er i dag en forpagter på denne del af ejendommen.

Afkast

5,95%

Kontant

5858 8476

kr. 4.095.000

Kontant

kr. 7.995.000

5858 8476

25


TEMA

Frederik Kock Head of Real Estate Denmark Pareto Securities

Optimer din portefølje

SALE AND LEASE BACK INTERESSANT FOR INVESTORER Flere investorer kan med fordel overveje at købe ejendomme, hvor den hidtidige ejer og bruger fortsætter som lejer.

26

Det er oplagt for mange investorer i erhvervsejendomme at indgå sale and lease back-aftaler, hvor den hidtidige ejer sælger sine lokaler og fortsætter som lejer – en model, som fx Danske Bank og adskillige andre store koncerner har benyttet, og som breder sig til mange mindre og mellemstore virksomheder. ”Vi mærker fx en øget interesse fra investorer for lager- og logistikejendomme i takt med stigende internethandel og en historisk lav tomgang. Men udbuddet af investeringsejendomme er begrænset, og derfor kan det være en idé at indgå sale and lease back-aftaler, som kan sikre en stabil, langvarig lejekontrakt med den hidtidige ejer,” siger Steen Storgaard Møller, investeringschef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Investeringschefen påpeger, at stadigt flere virksomheder gerne vil frigøre sig fra investeringer i mursten og derfor er på udkig efter investorer til sale and lease back: ”Brugeren skal ikke længere spekulere på at finansiere sin ejendom og har heller ingen udsving fra værdireguleringer i sit regnskab. Med andre ord kan en lejer fokusere på sin kerneforretning.”

Ud over logistikbygninger er kontorer, især domicilejendomme, velegnede til sale og lease back, ifølge Steen Storgaard Møller: ”Kravene er dog lidt større fra investorerne, da ejendommen helst skal være moderne og miljøvenlig med lavt energiforbrug. Det er nemlig væsentlige krav fra de lejere, der skal bo til leje i ejendommen fremadrettet.”

FOKUS PÅ DRIFT Investeringsbanken Pareto Securities har i Danmark 200.000 kvadratmeter logistikejendomme i porteføljen – adskillige af dem er overtaget som led i sale and lease back-transaktioner. ”Der er flere årsager til, at mange virksomheder foretrækker at blive lejere i deres egne bygninger. Med realkreditfinansiering

En investor får til gengæld en lang, sikker lejekontrakt i hånden, og med store fald i tomgangen for både logistikbygninger og kontorer er investors risiko for tomme lokaler faldet markant, særligt hvis der er tale om nyere og fleksible ejendomme tæt på motorvej eller station.


kan virksomheder normalt kun låne 60 procent af ejendommens værdi, så de skal stadig binde 40 procent egenkapital. Gennem mange år har der været en tendens med at strømline balancerne, og mange virksomheder ønsker derfor at lette balancen og frigøre sig for kapitalbinding. På den måde kan virksomhederne fokusere på driften, og de driver jo ikke en murstensforretning. De fleste virksomheder forrenter desuden deres kapital bedre i kerneforretningen sammenlignet med det afkast, en ejendomsinvestor vil forvente,” siger Frederik Kock, partner og ansvarlig for Paretos danske ejendomsinvesteringer. Han tilføjer, at sale and lease back-transaktioner kan være med til at muliggøre eller lette salg af virksomheder. ”Det gælder fx ved generationsskifte eller ved salg til kapitalfonde, som ofte foretrækker en slank balance, hvor kapitalen kan investeres fuldt ud i driftsselskabet og den fremtidige vækst frem for at være bundet i mursten,” siger Frederik Kock. Ved sale and lease back-arrangementer lægger Pareto vægt på lange lejekontrakter med solide virksomheder. ”Vi ser på, om virksomhederne er kreditværdige, har gode regnskaber og en sund drift. Vi foretrækker desuden nyere og velholdte ejendomme. Så er driftsomkostningerne lave, der er

begrænset risiko for større udskiftninger, og det er lettere at genudleje, hvis det bliver aktuelt. Vi lægger også vægt på attraktive beliggenheder, typisk tæt på motorvejsnettet”, fortæller Frederik Kock. I Danmark tæller Paretos liste over lejere blandt andre transportkoncernen DSV, PostNord og legetøjskoncernen Top-Toy, som alle foretrækker at binde så få penge som muligt i fast ejendom. HJÆLP TIL INVESTORER EDC Erhverv kan hjælpe investorer, som overvejer at gå ind i sale and lease back, fortæller Steen Storgaard Møller: ”Selv om mange virksomheder ikke er interesserede i, at deres ejendom bliver udbudt offentligt, så kan vi formidle relevante ejendomme til investorer, blandt andet i kraft af vores 17 rhvervscentre over hele landet. Vi kan vurdere ejendommen økonomisk og teknisk og fx give et bud på, hvor let det vil være at tilpasse lokalerne til nye lejere senere. Vi kan forhandle lejevilkår, som er en vigtig del af den samlede aftale for investor. Vi kan i bred forstand rådgive om mulighederne, dels med eksperter i sale and lease back, byggetekniske forhold og finansiering, dels med lokale mæglere, der har fingeren på pulsen med lokale priser og markedsforhold.”

SALE AND LEASE BACK – VIGTIGT FOR INVESTORER • Indgå lange lejeaftaler • Solide sælgere/lejere med gode regnskaber, stabil drift og god kreditvurdering • Nyere og velholdte ejendomme – lave driftsomkostninger og mindre risiko for større udskiftninger • Fleksible ejendomme – kan lettere indrettes til ny lejer • God beliggenhed, fx tæt på motorveje (logistik/kontorer) og stationer (kontorer)

OVERVEJER DU SALE AND LEASE BACK SOM INVESTERINGSMULIGHED? Tag EDC Erhverv med på sidelinjen, så du får lagt den helt rigtige plan for dine fremtidige behov. Vi kan hjælpe dig igennem processen fra start til slut.

Ring til EDC Erhverv på 58 58 84 70 og hør mere om mulighederne

27 19


FYN POSTNUMMER 5000-5999

GLAMSBJERG & ASSENS

TIL SALG VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOMME MED STABILE LEJERE Sag 51201441 3 investeringsejendomme med attraktiv beliggenhed i Glamsbjerg og Assens. Kindhestegade 6: 132 kvm erhverv og 336 kvm bolig med 1 erhvervslejemål i stuen og 5 boliglejemål. Ejendommens pris er kr. 3.375.000 med et afkast på 6,20%. Søndergade 20: 207 kvm erhverv og 74 kvm bolig med 2 erhvervslejemål i stuen og 1 boliglejemål. Ejendommens pris er kr. 1.700.000 med et afkast på 7,34%. Søndergade 23: 342 kvm bolig med 5 boliglejemål. Ejendommens pris er kr. 2.900.000 med et afkast på 6,19%. G

5858 8477 ODENSE SV - HOLKEBJERGVEJ 130

TIL SALG

TOMMERUP - TALLERUPVEJ 23

TIL SALG

D

INVESTERINGSEJENDOM I ATTRAKTIVT ERHVERVSOMRÅDE Sag 51201480 Ejendommen er beliggende på en 7.000 kvm stor indhegnet hjørnegrund. Hele ejendommen er indhegnet og entreres via stor skydeport. Ejendommen er, og har igennem de sidste 10 år været udlejet til G.S.V. Materieludlejning, som med sine 15 logistikcentre er Danmarks største udlejer af materiel og udstyr. Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervsområde med gode tilkørselsforhold til den fynske motorvej afkørsel 52, Odense SV. Området byder på en stor spredning af forskellige virksomheder som f.eks. Micro Matic, Harald Nyborg, DSV, ScanPipe og mange flere. Uudnyttet byggeret ca. 2.600 kvm. Afkast

7,35%

Kontant

5858 8477

28

kr. 7.500.000

INVESTERINGSEJENDOM MED ATTRAKTIV BELIGGENHED PÅ HOVEDGADEN I TOMMERUP Sag 51201545 Mindre investeringsejendom med bedste beliggenhed på hovedgaden i Tommerup udbydes til salg. Ejendommen er opført i røde sten med sadeltag og indeholder to lejemål. Stueplan indeholder butikslejemål hvorfra ejendommens ejer har drevet tøjbutikken Lizette i en del år. Ejer er indstillet på at indgå lejekontrakt på markedsvilkår ved salg af ejendommen. 1. og 2. sal indeholder et boliglejemål på 147 kvm med i alt 5 værelser, samt pænt nyere køkken og badeværelse. Boligen har fra 1. sal udgang til stor altan. Der er bag bygningen garage samt have. Ejendommen fremstår inde og ude i god vedligeholdelsesstand. Afkast

7,34%

Kontant

5858 8477

kr. 1.595.000


MØD DIN MÆGLER: INDÆDT FYNBO MED OPSØGENDE APPETIT Mød Morten, der med sit indgående kendskab til erhvervsmarkedet på Fyn har en finger med i den positive udvikling, som særligt Odense gennemgår i øjeblikket.

1

DU ER VOKSET OP PÅ FYN, OG GENNEM HELE DIN KARRIERE SOM ERHVERVSMÆGLER HAR DU ARBEJDET PÅ FYN. HVORDAN HJÆLPER DIT KENDSKAB TIL FYN DIG I DIT DAGLIGE ARBEJDE SOM ERHVERVSMÆGLER? Jeg kender Fyn som min egen bukselomme, hvilket selvfølgelig giver mig store fordele, når jeg rådgiver kunderne. I Odense er en stor del af ejendomsmassen koncentreret på forholdsvis få ejere, hvilket betyder, at der er nogle meget store ejendomsbesiddere inde i bymidten. Jeg beskæftiger mig primært med investeringer og projekter, og derfor er jeg også i stor grad i kontakt med de ejere. Intet hænger dog på træerne her, så jeg bestræber mig på konstant at være opsøgende i mit arbejde og på den måde skabe værdi for mine kunder. Det gør jeg ved at komme med kreative og udviklende forslag og se muligheder, som kunderne ikke har set før. Jeg tror på, at man finder den største værdi for kunderne ved at være opsøgende.

2

HVORDAN UDVIKLER INVESTERINGSMARKEDET SIG I ODENSE? Der er folk udefra, som er meget interesserede i at opkøbe ejendomme i Odense. Havnen er blevet yderligere udbygget, og store projekter er godt i gang. Boliglejen er steget markant, og det samme er efterspørgslen. Man har udviklet nogle gode områder, hvor byen og havnen er bundet sammen. Studiemiljøerne har stor indflydelse på udviklingen. Desuden kigges der alvorligt på infrastrukturen, hvor Odense er ved at få etableret en letbane, der vil forbinde byen yderligere. Generelt er der en stor opportunisme omkring byens udvikling, og det har stor indflydelse på markedet. Vi ser også forskellige typer af investorer, som vil investere i området. Nogle investorer ser langsigtet og har fokus på sikkerhed. Andre er mere risikovillige.

3

HVILKEN SAG ER DU MEST STOLT AF? Der er flere spændende sager, men hvis jeg skal nævne én enkelt vil jeg fremhæve udlejning og efterfølgende salg af en stor logistikejendom i Tietgenbyen. Ejendommen havde været til leje gennem længere tid, og fra den ene dag til den anden havde min gode kollega - udlejningschef Ove Nørgaard - formået at udleje ejendommen til Syddansk Universitet på en længerevarende lejekontrakt, og lige da lejemålet var indgået, kontaktede jeg udlejer/ejer af ejendommen, hvor vi drøftede et muligt salg. Vi fik ejendommen præsenteret via vores omfattende netværk, og hurtigt kom der en handel på plads. Det går hånd i hånd med det at se de muligheder, kunderne ikke selv ser.

Er du på udkig efter en sparringspartner til dine investeringer?

KONTAKT MORTEN NIELSEN PÅ TLF: 58 58 84 77

29


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

SØNDERBORG - NØRREKOBBEL 1

TIL SALG

D

3.717 KVM DETAIL INVESTERING Sag 62000800 Med en særdeles central og synlig beliggenhed i Sønderborg by sælges denne fuldt udlejede investeringsejendom. Området er et nyere erhvervsområde, der igennem de senere år har Afkast

oplevet en stor udbygning. Ejendommen er opdelt i 2 lejemål udlejet til henholdsvis Als Motor A/S og Circle K Danmark A/S. Ejendommen er opført i vedligeholdelsesfrie materialer og fremstår overalt

6,47%

Kontant

5858 8479

30

i meget pæn og tidsvarende stand. Til ejendommen hører et større udeareal, der er indrettet som parkeringsområde. kr. 40.000.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

SØNDERBORG - AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7

TIL SALG

6.300 KVM INVESTERINGSEJENDOM Sag 64100548 6.300 kvm arkitekttegnet investeringsejendom udbydes nu til salg. Opført i gule mursten, og taget er belagt med tagpap. Vinduer og døre er af træ/alu, og på den måde er ejendommen udvendig så godt som vedligeholdelsesfri. Ejendommen er pt. udlejet til 1 lejer, mens der pt. er et kon-

torlejemål ledigt. Fællesarealerne udgør ca. 800 kvm. Der er rigtig gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Ejendommen ligger på en ca. 27.000 kvm stor grund lige op til Center Øst med en uudnyttet byggeret.

Afkast

Kontant

6,5%

kr. 35.000.000

5858 8480 SØNDERBORG - SUNDSMARKVEJ 12

TIL SALG 4.133 KVM INVESTERING KONTOR Sag 64100570 Velholdt og synligt beliggende investeringsejendom med gode lejere udbydes nu til salg. Ejendommen ligger synligt på hjørnet af Ringgade og Sundsmarkvej. Ejendommen er opført i 2 etager indeholdende i alt 4.133 kvm samt kælder på 291 kvm. Ejendommen er fleksibelt indrettet med flere indgangspartier og trappetårne, således at opdeling i flere lejemål ved genudlejning let kan etableres. Udearealer er primært udlagt til ca. 75 parkeringspladser. Resten af arealerne er udlagt med græs og buske. Afkast

C

Kontant

7,75% kr. 25.000.000

5858 8480

31


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

VOJENS - RÅDHUSCENTERET 25

TIL SALG

D

1.072 KVM INVESTERINGSEJENDOM Sag 62000584 Fuldt udlejet investeringsejendom indeholdende 3 erhvervslejemål i det velbesøgte "Rådhuscentret" i Vojens. I Rådhuscentret, der er beliggende i den vestlige del af Vojens, ligger størstedelen af Vojens handelsliv med dagligvarebutikker, benzintank, optikere, apotek, materialist, tøjbutikker

for damer og herrer, sko, isenkræmmer, frisør, cafe, bager m.m. I centret er der rigtig gode parkeringsforhold. Ejendommen er fuldt udlejet på uopsigelige lejekontrakter.

Afkast

Kontant

14,41%

kr. 3.700.000

5858 8479 VAMDRUP - JERNBANEGADE 4

TIL SALG 248 KVM BOLIGINVESTERING AFKAST 9% Sag 60300791 I centrum af Vamdrup by sælges en spændende og fuldt udlejet investeringsejendom indeholdende i alt 6 lejligheder. Lejlighederne fremstår i varierende størrelser, hvor de mindste lejligheder på 1. salen dog alle har en meget stor hems, hvor man kan gå oprejst. Hemsene er ikke indregnet i boligarealet. Lejlighederne er alle veldisponeret og fremstår i pæn og velholdt stand. I ejendommens kælder forefindes depotrum til hver af lejlighederne samt fælles møntvaskeri. Bag ved ejendommen er der gode parkeringsforhold. Afkast

G

5858 8478

32

Kontant

9% kr. 2.400.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

SKÆRBÆK - STOREGADE 38

TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL OG ATTRAKTIV FORRENTNING CENTRALT I SKÆRBÆK Sag 67000655 Ejendommen er på 743 kvm med 4 lejemål, beliggende på Storegade 38 i Skærbæk. De tidligere banklokaler er på 372 kvm. Lokalerne er indrettet med et ekspeditionslokale, mindre mødelokaler/kontorer, personalekøkken, 2 toiletter og 1 mindre teknikrum. Dernæst et udlejet kontorlejemål på 49 kvm, som ligger bagerst i ejendommen. Det 3. lejemål er Butik Elin på i alt 241 kvm. Nybolig Mægler har det 4. og sidste lejemål på ca. 81 kvm. Sælges med en attraktiv forrentning på 14,25 % p.a. Afkast

E

Kontant

14,25% kr. 1.950.000

5858 8481 VEJLE - LADEGÅRDSVEJ 16

TIL SALG

D

ATTRAKTIV KONTOREJENDOM PÅ 1.318 KVM BELIGGENDE I VEJLE TÆT PÅ MOTORVEJ E45 Sag 71000329 Ejendommen er opført i 1986 i hvide søstens-elementer og med builtup tag beklædt med tagpap. De seneste år har ejendommen gennemgået en gennemgribende renovering således den i dag fremstår som en meget præsentabel og moderne kontorejendom. Ejendommen består af 2 etager, på hver 637 kvm, hvor stueplan er ledig til køber. 1. sal er opdelt i 2

separate lejemål, hvoraf det ene er indrettet som et kontorfællesskab med 2 lejere (352 kvm.) hvor der er mulighed for yderligere 68 kvm. Det andet ledige lejemål på 217 kvm er ligeledes beliggende på 1. sal og er med egen indgang og består af storrumskontor, reception, chefkontor, mødelokale samt kantine og toiletfaciliteter.

Afkast

Kontant

8,61%

kr. 8.950.000

5858 8482

33


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

GRINDSTED - HOVBORGVEJ 44-48

TIL SALG 2 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME MED POTENTIALE Sag 71000559 Ejendommene er beliggende i Starup-Tofterup ca. 10 km syd for Grindsted. Tofterup er en lille landsby med over 600 indbyggere med egen skole, børnehave, sportshal og indkøbsmuligheder. Ejendommene består af 2 ejendomme som er opført i 1935 i røde mursten med stor gårdsplads med gode parkerings-muligheder samt 3 garager. Hovborgvej 44 har tidligere været udlejet til Andelskassen og er i 2003 ombygget til 3 lejligheder. Hovborgvej 48 har tidligere været udlejet til Sydbank og er i 2004 ombygget til 2 lejligheder. Afkast

E

Kontant

8,50% kr. 1.600.000

5858 8482 GRINDSTED - NØRREGADE 8

TIL SALG

D

INVESTERINGSEJENDOM PÅ 1.191 KVM BUTIK/KONTOR PÅ 1.619 KVM GRUND VED NØRRE TORV Sag 67000723 En spændende investeringsejendom med super beliggenhed. I stueetagen ligger Handelsbanken og en Intersport-forretning, der begge fremtræder i meget præsentabel og indbydende stand, med lyst interiør og en behagelig loftshøjde på 3,2 m. På 1. salen er der udlejet til Job Team A/S,

hvis lokaler ligeledes fremtræder i virkelig flot stand – som et lyst og moderne kontorlejemål med åbne kontorarealer, møderum og gode personalefaciliteter. Desuden 2 ledige kontorlejemål på hhv. 113 kvm og 253 kvm med potentiale til 3 gode boliger.

Afkast

Kontant

9,00%

5858 8481

34

kr. 5.900.000


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

SKANDERBORG - NIELS BOHRS VEJ 31C

TIL SALG

B

UDLEJET DOMICILEJENDOM MED STÆRK SYNLIG BELIGGENHED VED MOTORVEJEN Sag 80204443 Nyere ejendom opført som domicil til Løwener i 2009, med alle tidssvarende indretninger til avanceret værksteds, klargøring, lager og servicebrug for Løwener kombineret med showroom mod motorvejen og kontor til salg, administration og personalefaciliteter. Ejendommen fremstår i abso-

lut tidssvarende og god kvalitet. Løwener vil ved salg af ejendommen binde sig på en 10 år uopsigelig lejekontrakt. Bygningen har en markant placering på 1. række ved motorvejen i Stilling. Første års afkast på ca. 6,6%.

Afkast

Kontant

6,6%

kr. 27.900.000

5858 8484 HARLEV J - CEDERVEJ 2

TIL SALG NÆSTEN FULDT UDLEJET FLERBRUGER KONTOREJENDOM VED MOTORVEJEN Sag 80204271 Ejendommen er velbeliggende i Harlev, lige ved Herningmotorvejen og tæt ved motorvej E45, 14 km. vest for Aarhus. Ejendommen er næsten fuldt udlejet med 8 forskellige lejere. På nuværende tidspunkt er der 100 kvm ledigt kontor til købers disposition eller udlejning. Ejendommen er opført i mørke betonelementer og store vinduespartier. Ejendommen er veludstyret med bl.a. solafskærmning, teknisk og professionelt alarmsystem, klimaanlæg m.m. Årlig lejeindtægt på kr. 837.511. Afkast

B

Kontant

6,62% kr. 9.695.000

5858 8484

35


EDC ERHVERV POUL ERIK BECH:

AARHUS OPRUSTER MED TO NYE SPECIALISTER 2017 var et rekordår for EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus, og i 2018 fortsætter de gode takter. Derfor har erhvervscenteret i Aarhus oprustet med to nye profiler til henholdsvis projekt- og investeringsafdelingen. mere på boligudlejningsejendomme, som er et meget stort forretningsområde i Aarhus. Vi har derfor ansat Rasmus til at have endnu mere fokus på det og være i løbende kontakt med ejerne af ejendommene,” siger Søren Leth Pedersen. Oprustningen sker på baggrund af, at tendenserne fra 2017, som var et rekordår for Aarhus-afdelingen, er fortsat ind i 2018. ”Det er gode tider, men det sker også som følge af, at vi gennem flere år har opbygget et stærkt hold, som nu er ved at være godt forankret i markedet med stærke profiler til at løse specialistopgaver inden for alle segmenter. Dermed kan vi servicere vores kunder med rådgivning inden for alle ejendomsrelaterede spørgsmål,” udtaler Søren Leth Pedersen.

EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus har netop ansat to nye profiler, som hver især skal styrke erhvervscenterets markedsandel i et glødende Aarhus-marked. Dennis Ankersø (th.) er ansat som ny projektsalgschef i projektafdelingen, mens Rasmus Kjærulff Ingemansen (tv.) er ansat som erhvervsrådgiver med speciale i boligudlejningsejendomme. ”Vi ønsker at være førende inden for alle segmenter, som vedrører de professionelle ejendomsaktører. Salg og udlejning af boligprojekter og boligudlejningsejendomme er i særdeleshed forretningsområder, som ligger naturligt til EDC’s profil,” fortæller Søren Leth Pedersen, partner og direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus. ”Vi har allerede et stærkt set-up i vores projektafdeling, og Dennis skal være med til at styrke aktiviteterne inden for salg og udlejning af projektboliger og løfte os til nye højder. I vores investeringsafdeling ønsker vi at skærpe vores fokus endnu

Både Rasmus Kjærulff Ingemansen og Dennis Ankersø kommer fra RealMæglerne i Aarhus. Dennis Ankersø har været indehaver af tre boligbutikker og haft stor aktivitet med salg af boligprojekter. ”Jeg ser frem til samarbejdet med de andre i teamet, og jeg tror på, at samarbejde kan løfte vores position i markedet. Der sidder flere kompetente folk her med en stor vifte af forskellige kunder, som jeg selvfølgelig skal i kontakt med. Det bliver noget andet, end hvad jeg har været vant til, men jeg overtager noget godt og glæder mig til at udvikle det i en retning, hvor vi bliver endnu bedre og skarpere i markedet,” siger Dennis Ankersø. Rasmus Kjærulff Ingemansen har senest været daglig leder af RealMæglerne i Viby. Han ser frem til at beskæftige sig med boligudlejningsejendomme og de nye udfordringer, det medfører. ”Jeg brænder for at lære, og jeg kommer til at indgå i et investeringshold med enorm viden, som det bliver spændende at arbejde sammen med. Jeg ser frem til de længerevarende relationer med kunderne, for det er noget, jeg selv værdsætter,” fortæller Rasmus Kjærulff Ingemansen. De to nye profiler er ikke de eneste, som erhvervscenteret i Aarhus har ansat i 2018. Teamet består nu af i alt 24 medarbejdere.

Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus Rasmus Kjærulff Ingemansen Erhvervsrådgiver, boligudlejningsejendomme 2096 9087 • ri@edc.dk

36

Dennis Ankersø Projektsalgschef 2615 6573 • dean@edc.dk

Søren Leth Pedersen Partner, direktør 5180 4072 • slp@edc.dk


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

VIBY J - SKANDERBORGVEJ 202 & 204

TIL SALG

D

SOLID BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED UDVIKLINGSMULIGHEDER Sag 80202891 Ejendommen har et bebygget areal på 272 kvm og består af to matrikler med et samlet grundareal på 723 kvm. Bygningen består af 16 lejligheder og indeholder ifølge BBR-ejermeddelelsen et samlet boligareal på 1.033 kvm. Alle lejlighederne er med central fordelingsentré og indeholder

eget køkken, bad og toilet. Ejendommen indeholder tillige et erhvervsareal på 258 kvm med udviklingspotentiale helt eller delvist til bolig. Lejlighederne og opgang fremtræder generelt i pæn stand.

Afkast

Kontant

4,40%

kr. 27.800.000

5858 8484 RANDERS C - VESTERGADE 8

TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM I CENTRUM AF RANDERS Sag 80204380 Ejendommen er centralt beliggende ud til en af Randers mest befærdede veje i centrum, med kort afstand til centrum og banegård. Ejendommen består i dag iht. BBR 569 kvm erhvervsareal og 280 kvm boligareal, med 2 større boliglejemål på ejendommens 1. sal og herudover 9 mindre lejemål. Ejendommen, der består af 3 bygninger, omkranses af en charmerende gård med adgang til 4 af erhvervslejemålene. Kvm prisen er lav og der vurderes at være projektmulighed i form af etablering af boliger i flere af erhvervslejemålene. Afkast

E

Kontant

5,53% kr. 4.395.000

5858 8484

37


ÅBYEN

38

Placeret i Åbyhøj

Første etape af byggeriet er færdigbygget og udlejet.

Anden etape af byggeriet påbegynder i sensommeren 2018 og varer et par år. Antallet af boliger vil overstige 1.000.

Visionen er at skabe et tæt bykvarter med karréer og trygge gårdrum med nye former for bebyggelse, så der opstår et mangfoldigt brokvarter.

Hele området er udlagt til etageboligbebyggelse med tilhørende faciliteter som grønne udendørs opholdsarealer, offentlige stier samt parkering til biler og cykler.


ÅBYEN: NY BYDEL VOKSER FREM I AARHUS Den gamle fragtmandscentral i Åbyhøj bliver i øjeblikket omdannet til en by i byen med flere, ambitiøse boligprojekter, der skal skabe liv i det gamle industrikvarter. Stilladser og byggegrunde præger i øjeblikket den gamle fragtmandscentral i Åbyhøj, der gennemgår store forandringer. Planen med det gamle brokvarter er at skabe et tæt bykvarter med plads til forskellige befolkningsgrupper, butikker og caféer. Nu er de første beboere flyttet ind i den nye bydel.

enten studerede eller arbejdede, og mere modne borgere som eksempelvis børnefamilier. Ud fra de to målgrupper optimerede vi lejeniveauet, og så markedsførte vi lejlighederne målrettet til de to målgrupper via Facebook,” forklarer Tonny Broberg, projektchef hos EDC Projekt Poul Erik Bech.

Første led i omdannelsen har projektudviklingsvirksomheden Innovater haft ansvar for. Via to delprojekter på Søren Frichs Vej og Lokesvej har Innovater opført og udlejet 266 lejligheder blandt andet i samarbejde med EDC Projekt Poul Erik Bech. Samlet er der investeret over kr. 500 mio. i projektet, som Innovater har udviklet og finansieret i samarbejde med finansieringspartneren NREP.

Den målrettede strategi resulterede også i, at næsten alle to- og treværelseslejligheder var udlejet, kort efter de blev udbudt. ”Den yngre generation har taget området til sig, blandt andet på grund af de korte afstande til Ceres Byen og byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Mange af lejerne ønskede en lejlighed i Åbyen på grund af de hyggelige og afslappede omgivelser, der summer i området,” fortæller Tonny Broberg om det nye brokvarter, som strækker sig langs Søren Frichs Vej og ind til Godsbanen.

”Vi ledte efter projekter til den kombination, vi kalder kombinationsprojekter, hvor vi kan lave en kombination af publikumsorienteret byggeri i stueetagerne og så boliger ved siden af eller ovenpå. Kommunen ville skabe et levende område i Åbyhøj, hvor borgerne kunne lave andet end blot at sove og spise hjemme,” siger Morten Lykke, administrerende direktør hos Innovater og fortsætter: ”Åbyhøj var derfor oplagt til det her projekt, fordi området allerede er inde i byen, og dette ligger tilpas tæt på trafikknudepunkter og andre bynære aktiviteter.”

Første etape af Åbyen blev afsluttet denne sommer. Straks efter påbegynder etape to, som omfatter opførelsen af 600-700 boliger, så det samlede antal boliger overstiger 1.000 inden for et par år. Morten Lykke vurderer, at der i området, inden dette er færdigudviklet, samlet er investeret mere end kr. 2 mia.

Den lette adgang til Aarhus og placeringen nær Ådal og Brabrandstien er, ifølge Morten Lykke, medvirkende årsager til områdets store potentiale. OPTIMERING AF LEJENIVEAU EDC Projekt Poul Erik Bech stod for majoriteten af udlejningerne af de 266 lejligheder, og den store interesse for lejlighederne opstod efter en nøje planlagt strategi. ”Selv om der er en rigtig sund efterspørgsel på lejligheder i Åbyhøj, så kommer tingene ikke af sig selv. Det handler om at finde kunderne blandt andet via markedsføring. Vi identificerede to målgrupper, som var unge, der

CERES BYEN HANDELSHØJSKOLEN ÅBYEN

39


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

AALBORG - NIELS EBBESENS GADE 8

TIL SALG

AALBORG - SOHNGÅRDSHOLMSVEJ 3, 5, 7

TIL SALG

A

E

10

NYOPFØRT, DELVIST AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM VED FREDERIKSTORV.

SPÆNDENDE INVESTERINGSCASE I AALBORG

Sag 91202322 Spændende investeringscase i Aalborg C med et minimum af løbende opsyn, vedligeholdelse m.m., for investor. Den øvrige del af fordelingstallene i ejerforeningen ejes af boligselskab, der forestår opsyn med fællesarealer, mens nedenstående erhvervslejere selv forestår renholdelse af fortov mod henholdsvis Danmarksgade og Niels Ebbesens Gade.

Sag 91203463 Sohngårdsholmsvej 3, 5 og 7 er godt beliggende og nær den kommende +BUS linje ved Sohngårdsholmsvej og med 1 km. til Aalborgs bymidte og gågadenettet. Samtidig er der for lejerne 100 meter til gode indkøbsmuligheder. Snitlejen i ejendommene samlet er pt. kr. 1.025 kr. pr. kvm. Generelt fremstår lejemålene lyse og tidsvarende, og er løbende renoveret- og istandsat i nuværende ejers ejerperiode.

Afkast

Afkast

5,48%

Kontant

kr. 11.500.000

5858 8485 AALBORG - PETERSBORGVEJ 29

4,35%

Kontant

kr. 14.500.000

5858 8485 TIL SALG

AALBORG - POUL PAGHS GADE 6A, 1.

TIL SALG

F

D

UDVIKLINGSEJENDOM I 9000 AALBORG OMFATTENDE 2 MATRIKLER

INVESTERINGSEJERLEJLIGHED I DET ATTRAKTIVE VESTBYEN

Sag 91203662 Ejendommen omfatter et forhus i 1½ plan med 2 beboelseslejligheder, et baghus med 2 beboelseslejere i, samt 5 garager. Startforrentning på 5,37% for køber, idet det dog bemærkes at taget på hovedhuset trænger til udskiftning. Alle nugældende lejekontrakter er tidsbegrænsede lejekontrakter. Flere af garagerne er pt. ikke lejebærende.

Sag 91203691 Ejerlejlighed udlejet til Aalborg Kommune, Cafe Væxt, som er et netværkstilbud, der bl.a. tilbyder vejledning til misbrugere. Aalborg Kommune har været lejer i ejendommen siden 2001. Der er mulighed for omdannelse til boligformål ved tomgang, dog med forudgående godkendelse fra ejerforening og Aalborg Kommune. Til ejerforeningen hører 6 parkeringspladser, der deles mellem 4 ejerlejligheder.

Afkast

Afkast

5,37%

Kontant

kr. 3.750.000

5858 8485 AALBORG - GØTEBORGVEJ 14

3,55%

Kontant

kr. 4.200.000

5858 8485 TIL SALG

AALBORG - VESTRE ALLÉ 36

TIL SALG

D

RØDSTENSEJENDOM PÅ VESTRE ALLÉ 6 LEJEMÅL OG 2 GARAGER

Sag 91203060 Fuldt udlejet erhvervsejendom i attraktivt erhvervsområde, med god logistik i forhold motorvejsnettet og det centrale Aalborg. Ejendommen indeholder kontor og lager der anvendes af byggefirmaet Arne Andersen, Vrå A/S. Nuværende ejer af ejendommen Asger Jensen driver ligeledes sin virksomhed fra ejendommen men er indstillet på at flytte, såfremt en køber selv ønsker at benytte del af ejendommen.

Sag 91203465 Fritliggende rødstensejendom med pæne lejereserver på både boliglejemål og garager. Lejemålene i stueetagen er med stuklofter og arealmæssigt på hhv. 59 og 87 kvm. 1. salen på hhv. 59 og 86 kvm. Lejlighederne er tidsvarende er alle med køkken og badeværelse af fornuftig standard. Kælderen fremstår i god forfatning og rummer 2 lejligheder med eget bad og toilet. Arealmæssigt er de på 32 og 59 kvm.

Afkast

Afkast

6,81%

Kontant

5858 8485

40

E

VELBELIGGENDE ERHVERVSEJENDOM MED GODE P-FORHOLD

kr. 8.500.000

3,52%

Kontant

5858 8485

kr. 6.550.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

NYKØBING M - STRANDPARKEN 74-78

TIL SALG

NØRRESUNDBY - UNDER LINDENE 3

TIL SALG

D

D

REGULÆR INVESTERINGSEJENDOM MED GOD STARTFORRENTNING

VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I NØRRESUNDBY MED FINT UDVIKLINGSPOTENTIALE

Sag 91203560 Ejendommen består af Strandparken 74, 76 og 78 og indeholder 10 beboelseslejemål, med mulighed for indretning af yderligere 9 stk. og/eller i kombination med erhverv i den resterende del af ejendommens i alt 2.105 kvm. De 10 beboelseslejemål er i 2018 opdateret med gulvbelægning, malede vægge samt nye elementer på badeværelserne. Størrelsesmæssigt er beboelseslejlighederne på 84 – 138 kvm. Afkast

11,00%

Kontant

Sag 91203697 Nærværende ejendom er opført i 1937 og fremtræder med gråpudset facade, sort tegltag og vinduer af varierende materiale og stand da disse løbende er udskiftet. Ejendommen er indrettet som traditionel udlejningsejendom med beboelseslejligheder i stueplan og på 1. sal med tilhørende kælder samt disponibelt værelse på 2. salen.

kr. 4.900.000

Afkast

5858 8485

4,89%

Kontant

kr. 2.595.000

5858 8485

VESTBJERG - BLOMSTERBAKKEN 2A

TIL SALG AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSMULIGHED I VESTBJERG Sag 91203091 Køber overtager en veldriftet erhvervsejendom i ét plan med i alt 5 erhvervslejere, heriblandt Fakta, der siden 2014 har været primær lejer. Arealtmæssigt råder Fakta A/S over 1.091 kvm i henhold til gældend erhvervslejekontrakt, med uopsigelighed for lejer frem til november 2023. Ejendommen har tidligere huset et teleselskab og er siden hen udvidet med førnævnte 1.091 kvm. De øvrige lejere i ejendommen består af Pakke DK, Fitness Vestbjerg, Baand-IT samt mindre fodklinik.

A

10

Afkast Kontant

8,00% kr. 17.000.000

5858 8485 FREDERIKSHAVN - DANMARKSGADE 70 A-F

TIL SALG MARKANT- OG HERSKABELIG TROFÆEJENDOM PÅ GÅGADEN Sag 91202956 Sjældent udbudt gågadeejendom i Frederikshavn, med Danske Bank som ankerlejer. Kontrakten er netop forlænget med yderligere 3 års uopsigelighed fra lejers side. Danmarksgade 70 er oprindelig opført i 1911 og fremstår med flere flotte detaljer, rent arkitektonisk. Mod gaden fremstår ejendommens facade i en flot, lys nuance, med vinduer med sprosser. Flere lejemål har adgang til altan/balkon mod gaden. Lejerne i ejendommen fordeler sig overordnet på 3 erhvervslejemål og 10 beboelseslejemål. Afkast

F

Kontant

6,15% kr. 17.000.000

5858 8485

41


ADVOKATENS HJØRNE:

GENERATIONSSKIFTE AF EJENDOMSSELSKABER – EN DYR FORNØJELSE? Svaret på ovenstående spørgsmål er som udgangspunkt JA, de nugældende regler på område taget i betragtning. Men hvad kan du gøre for at fornøjelsen bliver knapt så dyr og hvilke overvejelser skal du gøre dig? Generationsskifte berører en række forhold, herunder bestemmelsesret, skat og afgifter, finansiering og fremtidsudsigter mv. Vi giver dig her de vigtigste punkter til overvejelse, for at komme bedst muligt igennem processen.

• Skattereglerne kort Den skattemæssige behandling af et generationsskifte af et ejendomsselskab tager sit udgangspunkt i, om der er tale om et selskab, som har et aktivt eller passivt selskabsvirke Hvis selskabets virksomhed overvejende består af passiv kapitalanbringelse, betyder det, at avance på aktierne i ejendomsselskabet beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler, når selskabet overdrages. Den avance, der realiseres ved overdragelsen beskattes som aktieindkomst med 42%. Der er dog et bundfradrag på kr. 52.900, som beskattes med 27%, ligesom der gælder særlige gamle regler om ejertidsnedslag, som i visse situationer kan lempe beskatningen. Beskatningsreglerne gælder såvel ved overdragelse i levende live som ved død og derved udlæg fra dødsboet. Herudover skal der betales gave- eller boafgift af de beløb, der udloddes som arv eller gives som gave til erhververen. Er der derimod tale om et aktivt selskab, kan aktierne udloddes eller overdrages til arvinger eller nære medarbejdere efter nærmere regler uden at aktieavancebeskatningen udløses. Dette gennemføres ved, at køberen indtræder i overdragerens

skattemæssige stilling. Teknisk omtales dette som succession. Dette medfører med andre ord, at aktive selskaber kan overdrages til familie eller nære medarbejdere uden samtidig beskatning, idet beskatningen udskydes indtil erhververen eller køberen på et senere tidspunkt sælger aktierne. Foruden de ovennævnte skattemæssige konsekvenser gælder skattelovgivningens almindelige regler, og særligt i denne forbindelse bør reglerne om beskatning af aktieudbytte nævnes. Udbytte, som en personlig aktionær modtager, indgår også i dennes aktieindkomst, som beskattes med 42%, dog 27% af de første kr. 52.900 per år (kr. 105.800 for ægtefæller). Dødsboer betaler tilsvarende skat af udbytte. Hvis aktieavanceskatten skal finansieres og betales med udbyttet fra ejendomsselskabet, vil man stå i en situation, hvor der først skal betales udbytteskat af de midler, som udloddes, som derefter kan anvendes til at betale avanceskatten. Dette udløser en dobbeltbeskatning. Her til kommer bo- eller gaveafgift med 15% af de værdier, som modtageren får. Dette kan i praksis udtømme ejendomsselskabet i en sådan grad, at det i praksis ofte ikke kan lade sig gøre at drive selskabet

• Hvad kan du gøre?

42

Som ejer af et ejendomsselskab, er det, for det første vigtigt at planlægge et generationsskifte, eller alternativt et reelt salg af porteføljen, i god tid. Dette skal planlægges i tæt samarbejde med de nærmeste juridiske og finansielle rådgivere.

generationsskiftet. Endvidere bør en successiv overdragelse overvejes, således at generationsskiftet gennemføres i faser, hvilket ofte passer sammen med opfyldelse af flere af generationsskiftets formål.

Der er i denne proces er en række forhold, der bør overvejes. I praksis kan der opnås fordele ved gennemførelse af et generationsskifte på et fremrykket tidspunkt, på et så tidligt tidspunkt som muligt under ejendommenes løbende værdimæssige stigning, hvorefter den fremtidige værdistigning kommer efter

Selskabsretlige omstruktureringer kan også anvendes, således at ejendomsselskabets aktiver fordeles i forskellige selskaber, hvilket kan give fordele i relation til at fordele aktiver og passiver i de forskellige selskaber og gennemføre generationsskiftet på forskellige tidspunkter.


• Hvordan vurderes det skattemæssige grundlag? Bedømmelsen af, om selskabet eller koncernen er overvejende passiv, sker samlet for alle aktiver og alle indtægter, herunder hvis selskabet har flere aktiviteter. Såfremt selskabet eller koncernen samlet set har mere end 50% af sine aktiver og 50% af sine indtægter (målt efter særlige regler over tre år) fra en ikke-passiv kapitalanbringelse, anses selskabet ikke som passivt. Det betyder, at et selskab eller en koncern, som påbegynder eller erhverver ny aktivitet, kan gå fra at være passivt til at være aktivt. Denne model forudsætter i sagens natur, at sådanne aktiviteter i enhver henseende er reelle og af vedvarende karakter, og dette rummer de erhvervsrisici, som følger af aktiverne. Dernæst kræver det naturligvis, at aktiviteterne har stået på i mere end tre år ved generationsskiftets indtræden.

ejerandel er 25% eller mere af et datterselskab) ved en samlet vurdering af, om koncernens aktiver er overvejende passiv kapitalanbringelse. Det er derfor muligt ved planlægning i god tid at ændre på udgangspunktet ved at sikre, at der i koncernen befinder sig et eller flere selskaber med en aktiv drift, således at mere end 50% af indtægterne stammer fra aktiv drift. Hvis mere end halvdelen af selskabets aktiviteter anses som aktive, kan det opveje balancen af den passive kapitalanbringelse i ejendommene og dermed kan man undgå, at udløse aktieavancebeskatningen på overdragelsestidspunktet. Balancen og selskabets aktivside samt indtægterne skal også analyseres i henhold til disse regler. Reglerne ser alene på aktivsiden og ikke passivsiden.

Spørgsmålet om aktiv eller passiv drift vurderes på koncernniveau (selskaberne bedømmes samlet, når moderselskabets

• Findes der alternative løsninger? Rettidig omhu og timing er som altid meget vigtigt. Alternativet til at ændre selskabets kapitalgrundlag fra passivt til aktivt er for mange at planlægge et salg af ejendomsporteføljen på den bedste måde og på det rigtige tidspunkt. Her vil rådgivning omkring markedsforhold og priser være af væsentlig betydning for den gevinst, der kan realiseres, og derfor bør rådgivningsprocessen starte tidligt for at sælge på det helt rigtige tidspunkt. Alle de anførte overvejelser ovenfor er komplicerende og kræver de rette rådgivere, som dels har de fornødne særlige kompetencer, dels kan bruges til sparring til diskussion og overvejelse af de mange formål. Det vigtige er, at du tager stilling, og det allervigtigste er, at du starter i god tid.

FORSKELLEN PÅ AKTIV OG PASSIV KAPITALANBRINGELSE Et passivt selskab er et selskab, hvis virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse (såkaldt pengetank) eller hvis mindst 50% af selskabets indtægter kommer fra passiv kapitalanbringelse. Både andelen af aktiver, der er passive, og hvor stor en del af selskabets indtægter, der kommer fra passiv kapitalanbringelse, opgøres dels på overdragelsestidspunktet, dels som gennemsnittet over de seneste tre regnskabsår. Fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende er som udgangspunkt passiv kapitalanbringelse. Udlejning af fast ejendom er forstået som passivt selskabsvirke, medmindre den faste ejendom anvendes til aktiv erhvervsvirksomhed. Efter den seneste lovændring i 2016 betragtes ejendomsprojekter og byggegrunde også som passiv kapitalanbringelse. Landbrugs- og skovejendomme, som bortforpagtes, anses dog ikke som passiv kapitalanbringelse. Ved et aktivt selskab forstås, at selskabets indtægter ikke overvejende stammer fra passiv kapitalanbringelse, henholdsvis at maksimalt 50% af selskabets aktiver er passive.

Note: Ved ejendomsselskaber forstår vi i denne artikel selskaber, hvis væsentligste aktiver er fast ejendom, og ved generationsskifte forstår vi her, at aktierne i et Ejendomsselskab udloddes eller overdrages til arvinger eller medarbejdere. Jacob Monberg

Lars Hammer Wentoft

Advokater og partnere i Mazanti-Andersen Korsø Jensen

43


TAL PÅ BOLIGUDLEJNING

Poul Randrup Investeringschef, Ejendomsmægler, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech København Tlf. 5858 8470

INVESTORER SKIFTER FOKUS Boligudlejningsejendomme er stadig særdeles populære med høj efterspørgsel. EDC’s Forventningsanalyse fra tidligere på året viste, at flest investorer vil investere i denne type ejendom. I Køber-/Lejerkartoteket ser vi ligeledes, at andelen af investorer, der ønsker at investere i boligudlejningsejendomme, er steget med 18 procent – derfor får de heller ikke lov til at stå til salg i lang tid, før de kommer på andre hænder. Priserne på ejendommene er presset op i år, samtidig med at afkastet er faldende. Det ses også på lejeniveauet, hvor folk er nødsaget til at flytte væk fra centrum for at kunne betale husleje. Det er begrænset, hvor mange der kan være i København, så vi ser, at folk bevæger sig ud mod Valby, Hvidovre, Rødovre og Glostrup. Den tendens er også tydelig i universitetsbyerne, hvor særligt Aalborg og Odense oplever stigende priser, og hvor der i stor grad sælges både nyopførte og gamle ejendomme. Antalsmæssigt er efterspørgslen størst efter de ældre boligudlejningsejendomme med renoveringsmuligheder. Der handles så mange boligudlejningsejendomme de senere år, at det bliver sværere og sværere at finde ejendomme, hvor der er plads til at gennemføre moderniseringer med lejeforhøjelser. INVESTORER HOPPER AF Det lader dog til, at priserne er ved at stabilisere sig. Alligevel er

44

prisniveauet efterhånden så højt – og afkastet så lavt - at flere investorer er hoppet af vognen. ”Der kommer et mætningspunkt, hvor investorerne spørger sig selv, om de reelt får nok ud af deres investering, og om det reelle afkast er godt nok. Vi ser allerede nu en stigende tendens, hvor investorerne fjerner deres fokus fra boligudlejningsejendomme til andre typer ejendomme på grund af højere afkast. Og afkastet er på et lavpunkt. Vi har netop handlet en ejendom, hvor afkastet var på en halv procent, men alligevel er det en fornuftig investering for vedkommende med de forbedringsmuligheder, ejendommen har,” fortæller investeringschef Poul Randrup fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, København. Udover at investorerne kigger efter boligejendomme ”lidt længere ude end i centrum”, så ser vi også, at nogle kigger efter andre kategorier, eksempelvis logistikejendomme, med forventning om højere afkast. SPAR IKKE SALÆRET – FOR DIN PENGEPUNGS SKYLD Vi oplever i øjeblikket, at mange kunder efterspørger en aktuel prissætning af deres ejendom for at mærke, hvor meget den er værd i det nuværende marked. Vi oplever også det modsatte, hvor sælgerne går uden om mæglerne for at spare salæret, fordi vedkommende tror, at ejendommen sælger sig selv i dag. Det gør den muligvis også, men sandsynligheden for at hente en højere pris er større, når vi er inde over salget.


ÅRLIG MARKEDSLEJE I KR./KVM Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Nyere boligudlejningsejendomme Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

1.150

1.250

Aalborg

1.450

1.650

Aarhus

1.200

Trekantområdet

1.350

Odense

1.000

1.200

Vest-/Sydsjælland

1.450

1.700

Østsjælland

1.700

1.700

Nordsjælland

1.650

1.950

København

AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

Nyere boligudlejningsejendomme

Ældre boligudlejningsejendomme

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme

KØBENHAVN

3,75

2,00

4,00

NORDSJÆLLAND

4,25

3,75

4,00

ØSTSJÆLLAND

4,50

4,25

5,00

VEST-/SYDSJÆLLAND

5,25

5,50

6,00

ODENSE

4,50

4,00

4,50

TREKANTOMRÅDET

4,75

5,25

5,50

AARHUS

4,00

2,50

3,75

AALBORG

4,25

2,75

4,00

Ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl.

Ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale

Ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

Pilene er udtryk for EDC Erhvervs forventninger for udviklingen på 3-6 md’s sigt

45


TAL PÅ KONTOR

AFKASTKRAV I PROCENT 7,50%

Vest-/ Sydsjælland

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

MARKEDSLEJE I KR./KVM 7,25%

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Nordsjælland

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

6,75%

1.100

Trekantområdet

Aalborg

1.600

1.200

Aarhus

6,50%

Nordsjælland

1.100

Østsjælland

Trekantområdet

1.150

2.350

900

København

Vest- og Sydsjælland

Odense

1.300

Østsjælland

Odense

6,00% LEDIGE KONTORLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juni 2018

2016

Aalborg

2017

2018

5,50% 858.100

Aarhus

107.400

Region Nordjylland

328.600

Region Midtjylland

210.900

Sydjylland

117.100

46

Fyn 72.400

4,00%

Region Sjælland

København

Region Hovedstaden

4,50%


Thomas Hansen Partner, Ejendomsmægler, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech Slagelse Tlf. 5858 8476

KONTORLOKALER OMDANNES TIL LEJEBOLIGER Antallet af ledige kontorlokaler bliver overordnet set ved med at falde, og tidligere har EDC Erhverv Poul Erik Bech påpeget, at spekulativt byggeri vinder frem med stigende hastighed. Spekulativt byggeri åbner sig særligt op i de større byer, men det lader sig vente på i Syd-/Vestsjælland, hvor en anden tendens i større grad vinder frem. Her er der stor mangel på lejeboliger, og det går ud over kontorlokalerne, der i større grad omdannes til lejligheder. Det fortæller Thomas Hansen, partner og ejendomsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Slagelse.

desto mindre er tomgangen faldet landet over siden februar, hvor det særligt er udslagsgivende i Nordsjælland, Vest-/Sydsjælland og Region Nordjylland. Som Thomas Hansen også påpeger, oplever Vestsjælland i høj grad, at flere virksomheder fra Hovedstadsområdet ser en fordel i at flytte deres virksomhed ud af København. Særligt udflytningen af statslige arbejdspladser er en af årsagerne.

”Selv om vi generelt oplever en tilflytning af nye virksomheder til Vestsjælland fra Hovedstadsområdet, er efterspørgslen ikke i et niveau, hvor investorerne bygger nye kontorer uden at have lejeren på forhånd. Her er tendensen mere, at grundet den store mangel på lejeboliger omdannes kontorlokalerne til lejligheder. I de større provinsbyer på Vestsjælland er der ingen tomgang på lejeboliger. Vi har for nylig således solgt Korsgade 2-4 i Slagelse, hvor kontorer bygges om til boliger.”

”Efterspørgslen afspejler nye virksomheder, der enten har behov for mere plads eller ønsker en ny placering, der er strategisk bedre. Udflytningen af statslige arbejdspladser, der er koncentreret om Korsør og Slagelse, Næstved, Vordingborg og Roskilde, har også en stor betydning for området. Ved udflytningen af statslige arbejdspladser synes der en tendens til, at tidligere statslige og kommunale bygninger kan få nyt liv med kontor til de styrelser, der flyttes ud i provinsen,” pointerer EDC Erhvervpartneren og fortæller, at private bygninger også er i spil.

FALDENDE TOMGANG – UNDTAGEN DE STORE BYER EDC Erhvervs Forventningsanalyse fra tidligere på året viser, at 30 procent af virksomhederne forventer at flytte i en nær fremtid. I halvdelen af tilfældene er manglen på plads årsagen, mens knapt en femtedel af virksomhederne begrunder flytteplanerne med en søgen efter billigere lokaler. Derfor er det ikke overraskende, at antallet af tomme kontorlokaler er faldende landet over – og det, trods en stigende bygningsmasse. I København og Østjylland er antallet af ledige kvadratmeter steget med henholdsvis 7.000 og 25.500 kvadratmeter siden februar. Ikke

STABILT LEJENIVEAU Selv om flere investorer vil investere i kontorlokaler i dag end for bare et år siden, så er lejeniveauet ved at stabilisere sig. ”I centrum af provinsbyerne har lejeniveauet været stigende gennem en årrække, men har nu fundet et stabilt niveau. Væk fra centrum er det dog vanskeligere at få udlejet tomme lokaler, og priserne er også noget lavere. Vi ser dog, at nyere kontorhuse i udkanten af byer med god infrastruktur stadig er efterspurgt, og de holder priser i nærheden af kontorlokaler i centrum,” slutter Thomas Hansen.

47


TAL PÅ DETAIL

ANTAL LEDIGE DETAILLOKALER VOKSER TRODS EFTERSPØRGSEL Efter en længere periode med dalende antal ledige detaillokaler ser vi nu, at skuden er på vej til at vende. Siden starten af året er antallet af tomme detaillokaler steget over hele landet bortset fra Østsjælland og Østjylland. Særligt Vest-/Sydsjælland, Nordjylland, Sydjylland og København by har haft nogle hårde måneder, hvor antallet af ledige kvadratmeter alle er steget med over 10.000 kvadratmeter – fra første kvartal til andet kvartal i 2018. Det ledige antal kvadratmetre vokser, på trods af at vi i EDC’s Køber-/Lejerkartotek kan identificere, at flere enten vil købe, leje eller investere i detaillokaler. ”En af årsagerne til, at Østsjælland formår at sænke ledigheden af tomme lokaler, er, at lejeniveauet fortsat er fornuftigt, så mange aktører kan komme ind på markedet. Ser vi bort fra de store byer som København og Aarhus og i stedet retter fokus med provinsbyerne, så er det de private aktører, der driver tøjbutikker, specialforretninger og lokale restauranter, som i større grad lejer sig ind. Og de kan komme ind relativt billigt. Det kræver dog en lokal ildsjæl med et lokalt netværk, der kan sparke sådan noget i gang. Mange butikker lever nemlig kun et par år, indtil de må dreje nøglen om og indse, at det ikke gik. Heldigvis er der andre, der står klar til at tage over lejemålene. Detailsegmentet er nemlig et segment med stor udskiftning. Lige netop den tendens kan også bekræftes af EDC Erhvervs Forventningsanalyse, hvor 38 procent af detailsegmentet svarede, at de forventer at flytte inden for et par år”, fortæller Jesper K. Madsen, erhvervsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Nethandlen har selvfølgelig også en betydning, og det er især tøjbutikkerne, der er hårdt ramt. Nogle butikslejere slås for en lejenedsættelse eller kigger på mindre lokaler. På de større lejemål har lejerne fået en omsætningsbestemt husleje, så man betaler et vist antal procent af den omsætning, der er i butikken. Det har sine ulemper for udlejer, der risikerer at gå glip af en stor lejeindtægt, hvis lejerens omsætning ikke er høj.

Jesper K. Maden Erhvervsmægler, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde Tlf. 5858 8473

48

Gennem længere tid har vi set, at flere lokaler ombygges til madsteder. Det gælder særligt i Aarhus og København. Det er til gengæld ikke noget, der er nået ud til provinsbyerne endnu, for de store kæder er bange for, at grundlaget er for småt til deres koncept. Selv om Dalle Valle og Flammen kigger på Holbæk og Ringsted, så er de endnu ikke klar til at åbne i disse byer, og derfor står de ikke i kø, hvis vi har et ledigt lokale. Det er de private aktører, som tager lokalerne – og de er et godt supplement til de store kæder.


AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

7,50%

6,75%

Nordsjælland

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

MARKEDSLEJE I KR./KVM

Vest-/ Sydsjælland

Den opnågelige leje i pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

4.500 6,25%

Aalborg

Trekantområdet

8.000

2.600

Aarhus

6,00%

5,00%

2.900

Østsjælland

Trekantomtådet

5.000

Odense

Nordsjælland

1.800

Vest- og Sydsjælland

20.000

København

3.000

Østsjælland

Odense

LEDIGE DETAILLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juni 2018

2016

2018

Aalborg

106.600 Region Nordjylland

Region Midtjylland

Sydjylland

Fyn

Region Sjælland

København

70.100

102.100

Aarhus Region Hovedstaden

3,75%

140.400

145.100

4,50%

174.600

4,50%

2017

49


TAL PÅ INDUSTRI

AFKASTKRAV I PROCENT 7,50%

Vest-/ Sydsjælland

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

7,50%

MARKEDSLEJE I KR./KVM

Trekantområdet

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juni 2018

400

7,00%

Aalborg København

400

575

Aarhus

Nordsjælland

7,00%

7,00%

350

Østsjælland

Trekantomtådet

400

Odense

600

København

500

600

Vest- og Sydsjælland

Østsjælland

Aarhus

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juni 2018

6,75%

Odense

2018

224.200

Region Nordjylland

Region Midtjylland

416.600

Fyn

Sydjylland

177.900

258.200

Region Sjælland 389.700

Region Hovedstaden

Nordsjælland

2017

713.800

Aalborg

6,50%

50

2016

7,00%


Mads Christensen Industrichef EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus Tlf. 5858 8484

FALDENDE UDBUD FØRER TIL ALTERNATIVE LØSNINGER Industrimarkedet er særdeles varmt i øjeblikket, og det går ud over udbuddet af ledige industrilokaler. Selv om bygningsbestanden er steget med 600.000 kvm siden april 2017, er udbuddet af ledige industrilokaler i samme periode faldet med mere end 400.000 kvm. Særligt i Region Midtjylland er udbuddet faldet markant, som et tegn på fremgang i industriproduktionen. Tal fra EDC Erhverv Køber-/Lejerkartotek viser også, at 21 procent flere virksomheder søger industrilokaler i dag end for bare et år siden. Vi har derfor ekstra travlt i øjeblikket, men vi har travlt på en anderledes måde. Vi står med den udfordring, at vi ikke har nok lokaler, så vi skal hele tiden finde på alternative løsninger for at matche efterspørgslen. Det er et luksusproblem, men samtidig kan det have store konsekvenser for produktionen, hvis virksomhederne ikke finder lokaler. FRA INDUSTRI- TIL BOLIGOMRÅDE En tendens, som vi i stadig større grad ser, er industriområder, som bliver omdannet til boligområder, hvilket også danner grund for, at andelen af industrilokaler er faldende. Det mærker vi også i Aarhus, hvor særligt industriejendommene gradvist bliver revet ned og erstattet af boliger. Der er i øjeblikket stor fokus på byudviklingsområderne, og mange udviklere er gået ind i disse projekter, som det blandt andet sker på Fragtmands-

centralen i Åbyhøj, Gasa i Tilst, Katrinebjerg, Journalisthøjskolen, Skejby, Nordlandsvej, Risskov Brynet og Risskov Engpark for blot at nævne nogle større udviklingsområder. Det, at byerne bliver udvidet, så borgerne søger ud i de gamle industrikvarterer, betyder, at de virksomheder, der var beliggende i de kvarterer, skal finde nye placeringer. Konsekvensen er en stigende efterspørgsel på færre ledige ejendomme. NYBYG ER VEJEN FREM Mange af de store industrilokaler, der står tilbage, har den udfordring, at de skal omdannes eller opdeles, fordi de ikke er tidssvarende. Derfor er det vigtigt, at vi rådgiver opdragsgiveren omkring at ombygge lokalerne, så de bliver tidssvarende. Ét af alternativerne til at komme problemet med manglende lokaler til livs er nybyg. Investorerne er meget interesserede og villige til at bygge nyt, når eller hvis virksomhederne ønsker at leje sig ind i deres nye domicil. Investorerne har nemlig stor interesse i lange lejekontrakter inden for industri, ligesom de også vil opnå et højere afkast, end de kan andre steder trods afkastkravene er faldende. Vi mærker samtidig, at lejerne i større grad end tidligere vil binde sig i min. 10-15 år på en lejekontrakt, på trods af at markedslejen er stigende.

51


MARKEDSUNDERSØGELSE:

HVAD ER DINE FORVENTNINGER TIL MARKEDET I 2019?

VIND EN REJSE TIL

PARIS

DELTAG I VORES MARKEDSUNDERSØGELSE OG VIND EN REJSE TIL PARIS TIL EN VÆRDI AF 5.000 KR. GIV OS DIT BUD PÅ:

edc.dk/erhverv/2019

GO

EDC Erhverv Poul Erik Bech tager temperaturen på markedet for erhvervsejendomme anno 2019. Resultaterne bliver præsenteret i en samlet rapport til december. For spørgsmål kontakt venligst direktør Jørgen Jørgensen på tlf.: 5858 8470.

52


SÅDAN LØSTE VI OPGAVEN NETOP SOLGT - Nørrebrogade 24A - Vejle

HISTORISK KONTOREJENDOM I VEJLE SOLGT TIL LOKAL INVESTOR Arkitektgiganten C.F. Møller har fået solgt sin 1.375 kvm tidligere tegnestue på Nørrebrogade 24A i Vejle efter flere års forgæves forsøg. Efter en målrettet salgsproces blev ejendommen solgt på kun 14 dage. Efter flere års forgæves forsøg har arkitektvirksomheden C.F. Møller fået solgt sin 1.375 kvm gamle tegnestue på Nørrebrogade 24A i Vejle. C.F. Møller købte ejendommen i 2003 og indrettede den herefter til egen tegnestue. I 2009 fraflyttede C.F. Møller ejendommen og samlede sine aktiviteterne i hovedkontoret i Aarhus. Efter at have forsøgt at sælge ejendommen gennem en anden mægler i nogle år, indgik C.F. Møller et længerevarende samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bech, hvor ejendommen først blev udlejet til to forskellige lejere gennem finanskrisen og nu i foråret 2018, hvor markedet igen var gunstigt til et salg, blev der indledt en salgsproces. Efter ejendommen blev sat til salg, blev den solgt på kun 14 dage. Det kan virksomheden takke de to erhvervsmæglere Claus Fenger og Søren Leth Pedersen fra henholdsvis EDC

Erhverv Poul Erik Bech-afdelingerne i Vejle og Aarhus for. Det var nemlig et tæt samarbejde mellem de to erhvervsmæglere, der medvirkede til salget af kontorejendommen hurtigt blev en realitet. Køberen blev fundet i Claus Fengers lokale netværk. ”Jeg tog med det samme fat i en række lokale investorer, som jeg vidste, søgte en lignende ejendom. Køberen gav mig et opkald en morgen, og få øjeblikke efter mødtes vi på ejendommen. Efter en halv time havde han set ejendommen, og samme eftermiddag lavede jeg købsaftalen færdig,” fortæller Claus Fenger. Ejendommen, som oprindelig var anvendt til Gorrissens Forklæde- og Kittelfabrik, blev solgt til den udbudte pris, og de to nuværende lejere fortsætter med at have sæde i den liebhaveragtige ejendom. Køberen er en lokal investor fra Vejle.

Skal vi også sælge din ejendom? Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech Claus Fenger Partner, erhvervschef, ejendomsmægler og valuar, MDE 3031 3641 - cfe@edc.dk

Søren Leth Pedersen Partner, direktør 5180 4072 - slp@edc.dk

53


OFF-MARKET SALGSPROCES FINDER RIGTIG KØBER TIL TRECIFRET MILLIONHANDEL Via en struktureret proces identificerede EDC Erhverv Poul Erik Bech en køber til Topdanmark Ejendoms to boligudlejningsejendomme i Hillerød.

STRUKTURERET PROCES FIK DEN RIGTIGE KØBER I DIALOG Da EDC Erhverv Poul Erik Bech derfor fik opgaven, blev ejendommene formidlet som off-market transaktion gennem en struktureret salgsproces. Her betød samspillet mellem storkundeafdelingen i København og lokalkendskabet fra erhvervscentret i Hillerød, at potentielle købere kunne identificeres.

SÅDAN LØSTE VI OPGAVEN

”Handlen markerer, at i et marked med prisstigninger er lokalkendskab altafgørende NETOP SOLGT - Slotshuse & Slotsgade - Hillerød for, at ejendomme kan blive frasolgt en portefølje på det helt rigtige tidspunkt. Vi præsenterede sagen til nøje udvalgte køberemner, og det førte til et konkret købstilbud på ejendommene fra Core Property Management,” fortæller Michael Thulstrup, der er storkundechef i EDC Erhverv Poul Erik Bech spillede en nøglerolle, da Core EDC Erhverv Poul Erik Bech. Property Management for nylig opkøbte Topdanmark Ejendoms to boligudlejningsejendomme i Hillerød for samlet 145 millioner ATTRAKTIV INVESTERING kroner. Core Property Management har erhvervet ejendommene til Core Bolig VIII, som rejste 1 mia. kr. i egenkapital i 2017. Der er dermed Ejendommene, som er beliggende på Slotshusene og Slotskøbt boligejendomme for 3,2 mia. kr. til dette ejendomsselskab. gade i Hillerød, har en attraktiv beliggenhed med udsigt ud over Slotsøen og med Frederiksborg Slot i horisonten. Der er i alt ”Vi finder ejendommene interessante grundet beliggenheden 5.562 kvm, som er fuldt udlejet og indeholder private lejeboliger tæt ved Frederiksborg Slot med park og sø. Vi har erhvervet og enkelte erhvervslejemål. andre boligejendomme i området, som er i en positiv udvikling. Vi vil nu optimere driften på ejendommene efter de templates, vi DEN RIGTIGE PRIS VAR AFGØRENDE tidligere har haft succes med, ” siger Niels Lorentz Nielsen, adm. Ejendommene, som havde været i Topdanmark Ejendoms direktør i Core Property Management og tilføjer: besiddelse længe, kom kun til salg, da den rigtige salgspris kunne aftales. Dette indebar, at det lokale erhvervscenter i Hille”I det nuværende marked, hvor efterspørgslen efter velbeliggenrød holdt øje med afkast på lignende ejendomme. de boligejendomme er særdeles stor, har det været vores styrke, at vi er i stand til at vurdere og værdisætte en ejendom på kort tid ”Vores storkundeafdeling har været i kontakt med Topdanmark og herefter lukke handlen – uden at give overraskelser for sælgeEjendom og vidste, at ejendommene i Hillerød kunne sælges, ren”. hvis det rigtige prisniveau var inden for rækkevidde. Jeg kunne se, at afkastet for tilsvarende ejendomme var nedadgående, Core Property Management er Danmarks største udbyder og hvilket kunne medføre en pris, som Topdanmark Ejendom fandt forvalter af ejendomsfonde med en samlet balance på godt 22 interessant,” fortæller Stephen Berthelsen, der er partner og mia. kr. fordelt på 425 ejendomme med 14.100 lejemål. Fokus er erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland. på boligudlejningsejendomme i Tyskland, Danmark og Polen. ”Ejendommene var som udgangspunkt ikke sat til salg, men vi Topdanmark Ejendom er i transaktionen rådgivet af Kromann anså et salg på dette niveau som attraktivt for os. EDC Erhverv Reumert, og Winsløw Advokatfirma har assisteret Core Property Poul Erik Bech fik derfor mandat til at undersøge, om der var Management i den juridiske due diligence. potentielle købere på markedet. Det var der, og vi er tilfredse med handlen,” siger Søren Kempf Holm, CEO i Topdanmark Ejendom.

54


SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

København Ø - Stockholmsg. 25

København N - Nørrebrogade 154

Frederiksberg C - Acaciavej 1

SOLGT

Hillerød - Langesvej 30

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Kalvehave - Viemose Gade 58

SOLGT

Augustenborg - Palævej 10

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Vejle - Dæmningen 53

Aarhus - Frederiks Allé 135

Aarhus C - Frederiks Alle 172

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Nørresundby - Skovvej 29

Dianalund - Stationsvej 1A

Haderslev - Apotekergade 5

Randers - Markedsgade

Nørresundby - Amalienborgvej 39

SOLGT

Vanløse - Sallingvej 37

Varde - Søndergade 4

SOLGT

København K - Frederiksborgg.

Frederiksberg - Kilevej 4

Kolding - Dr. Fichsvej 16

Esbjerg - Kronprinsensgade 70

København N - Sankt Hans Torv

Frederiksberg - Dr. Olgas Vej 41

Hillerød - Sdr. Jernbanevej 18

Nyborg - Strandvejen 25

SOLGT

SOLGT

Ølgod - Sationspladsen 5

Aarhus - Peder Skrams Gade 39

SOLGT

Aalborg - Niels Ebbesens Gade 4

Aalborg - Østerågade 23

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN INVESTERINGSEJENDOM? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/investor

GO 55


SPIRREVIPPER Vi har Danmarks største salgsstyrke, og bag os er Poul Erik Bech Fonden, som via overskuddet fra mæglervirksomheden støtter dem, der gør en forskel for børn.

Vi gør en forskel for dig og dit ejendomssalg

Profile for EDC Poul Erik Bech

Investor Fokus september 2018  

Investor Fokus september 2018