__MAIN_TEXT__

Page 1

December 2018

InvestorFOKUS MAGASIN OM MARKEDET FOR INVESTERINGSEJENDOMME

tema:

STOR FORVENTNINGSundersøgelse INVESTORERNES FORVENTNINGER TIL 2019 -VI AFSLØRER RESULTATERNE

PRISER PÅ BOLIGEJENDOMME - TÆT PÅ TOPPEN?

1


Kan priserne stige mere? Kære læser, Når du sidder med dette magasin, er 2018 ved at rinde ud. Spørgsmålet er, hvad det kommende år vil bringe. Vi har netop udgivet den fjerde markedsundersøgelse, hvor vi spørger virksomheder og investorer om deres forventninger til det kommende år. Og hvad byder 2019 så på? For det første er lysten til at investere i ejendomme langtfra hæmmet, og samtidigt er troen på yderligere prisstigninger, specielt på markedet for boligudlejningsejendomme, til stede. Vi forventer ikke, at priserne vil stige i samme tempo, som vi har set det i de sidste år. Der kan være prisstigninger indenfor visse geografiske områder og ejendomstyper med større risiko, men det overordnede billede er, efter vores overbevisning, at toppen er nået. Dette betyder ikke, at priserne vil falde. Med det lave renteniveau og positive økonomiske tendenser, forventer vi overordnet set status quo på priserne, specielt indenfor boligudlejningsejendomme. Hvis du overvejer dine muligheder for at sælge eller købe i 2019, er du velkommen til at tage fat på din lokale erhvervsmægler, som kan give dig et overblik over markedet. Gennem vores 17 lokale erhvervscentre kender vi både markedet lokalt og nationalt.

København: Priser fastholder højt niveau

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, Dit landsdækkende team af erhvervsmæglere med speciale i investeringsejendomme

2

s20


Indhold TEMA: Priser på boligejendomme tæt på toppen

s. 4

2.791 søger ny investeringsejendom

s. 6

Landsdækkende samarbejde sikrer stor handel i Kolding

s. 11

Advokatens hjørne

s. 12

TEMA: København: Priser fastholder højt niveau

s. 20

TEMA: Københavns omegn: Plads til højere leje

s. 28

TEMA: Fyn: Investorer har kig på kystbyer

s. 29

Hvad skal jeg bruge en ejendomsvurdering til?

s. 31

TEMA: Midtjylland: Mange købere i Aarhus

s. 36

TEMA: Nordjylland: Stadig flere købere end sælgere

s. 40

Nye tal på markedet

s. 44

• • • •

Tal på boligudlejning Tal på kontor Tal på detail Tal på industri

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech

2.791 på jagt efter ny investeringsejendom - find din køber/lejer her

s6

Jylland

Sjælland/Fyn København Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense

5858 8470 5858 8471 5858 8472 5858 8473 5858 8474 5858 8475 5858 8476 5858 8477

Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Aarhus Viborg Aalborg

5858 8478 5858 8479 5858 8480 5858 8481 5858 8482 5858 8484 5858 8483 5858 8485

3


TEMA Forventninger til 2019

HAR PRISERNE PÅ BOLIGEJENDOMME NÅET TOPPEN? Salgspriserne på boligudlejningsejendomme er steget kraftigt de senere år, og investorerne i EDC Erhvervs store, årlige Forventningsundersøgelse ser anderledes på udsigterne det kommende år end EDC Erhverv. Læs også om vurderingen af renten og lånevilkårene. som de foregående to-tre-fire år. Og med det høje I EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse for 2019 prisniveau kan det for mange investorer være det rigtige forudser hver anden adspurgte investor, at de senere års tidspunkt at tage gevinsten hjem, fx hvis der er overvejelser prisstigninger kan fortsætte for boligudlejningsejendomom generationsskifte,” siger Frank Jensen. me, det mest populære ejendomssegment blandt Prisudviklingen hænger blandt andet sammen med de stiinvestorer. Undersøgelsen er gennemført for fjerde år i træk gende huslejeniveauer – og er denne gang baseret på som igen skyldes højere rekordmange svar fra 1.443 Priserne kan næppe blive ved med at priser på ejerboliger og virksomheder og investorer. øget indbyggertal i Alligevel er vurderingen nok en stige. Efter flere år med stigninger har København og de største tand for optimistisk, mener Frank priserne nået et højt niveau, hvor de vil provinsbyer. Jensen, partner og direktør i EDC stabilisere sig. Man skal ikke investere i Erhverv Poul Erik Bech samt boligudlejningsejendomme i forventning ”Lejeniveauerne for nye formand for EDC Erhvervsamom store konjunkturgevinster som de udlejningsejendomme er arbejdet. foregående to-tre-fire år kommet højt op, og vi tror ikke på yderligere lejestig”Priserne kan næppe blive ved ninger, tværtimod kan der med at stige. Efter flere år med komme en lille korrektion nedad i fx København, Aarhus og stigninger har priserne nået et højt niveau, hvor de vil Aalborg,” påpeger Frank Jensen. stabilisere sig. Man skal ikke investere i boligudlejningsHan tilføjer, at investorer også skal være opmærksomme på, ejendomme i forventning om store konjunkturgevinster at det i nogle tilfælde er blevet mere risikabelt at modernisere ældre lejligheder, så boligerne kan udlejes på markedsvilkår:

Frank Jensen Partner, direktør EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aalborg - Tlf. 5858 8485

”Priserne på ældre ejendomme er nogle steder blevet så høje, at forretningsmodellen er kommet under pres. Man skal se på, hvad ejendommen koster per kvadratmeter, hvad forbedringerne løber op i per kvadratmeter, og hvor lang tid man skal vente på at kunne komme i gang med moderniseringer. Det skal vurderes i forhold til, hvad man kan leje ud til ,” siger Frank Jensen. Han tilføjer, at der er geografiske forskelle; i hovedstaden er lejeniveauerne fx nået højt op, men i en del provinsbyer kan der stadig være plads til højere leje. STADIG GODT AT KØBE Selv om der næppe ligger større prisstigninger lige om

4


hjørnet, er det ifølge Frank Jensen stadig en god idé at investere i boligejendomme. ”Man skal se på, om ejendommen har et stabilt cashflow eller et udviklingspotentiale. Man kan opnå en pæn forrentning på omkring 8 procent af sin egenkapital, hvis man fx køber ind med et afkast på 4 procent og får belåning på 70-80 procent af værdien til en rente på 1½-2 procent.” Frank Jensen tilføjer, at investorer skal have de alternative investeringsmuligheder for øje: ”I banken skal man betale for at have pengene stående, og med obligationer kan man få op til 2-2½ procent, men risikerer et stort kurstab, hvis renten stiger. Endelig er aktier meget usikre i øjeblikket; oplever vi en korrektion i markedet eller et større fald? I det lys kan det være ganske fornuftigt med et stabilt afkast fra en boligejendom uden den store udlejningsrisiko.” UDSIGT TIL SVAGT STIGENDE RENTE I Forventningsundersøgelsen vurderer fire ud af ti investorer, at renten vil stige i løbet af 2019. Den vurdering deler EDC Erhverv et stykke ad vejen. ”Vi tror, at Europa vil befinde sig på et lavt renteniveau det kommende år og nok også et par år fra nu. Der kan komme en mindre stigning i renten på 0,2-0,3 procentpoint for de korte papirer og på 0,50-0,75 procentpoint på 5-10-årige papirer, men vi får næppe et voldsomt niveauskifte. Europa har ikke vækst af betydning, der kan udløse markant højere

INVESTORERNES FORVENTNINGER TIL 2019 Markant færre investorer end sidste år tror på stigende ejendomspriser det kommende år. For de populære boligejendomme ventede tre fjerdedele prisstigninger i løbet af 2018. Et år senere er det tal faldet til hver anden, der tror på prisstigninger i 2019. Det er dog stadig en stor del af investorerne, som forventer stigende priser på trods af et marked, hvor afkastprocenterne i de større byer formentlig ikke kan komme meget længere ned.

rente. USA har anderledes høj vækst, men renteudviklingen i USA og Europa er ikke længere koblet sammen,” pointerer Frank Jensen. Europa døjer blandt andet med usikkerhed om den langstrakte britiske EU-skilsmisse, med stor gæld i Italien og andre sydeuropæiske lande og med lav vækst i flere lande. LIDT STRAMMERE LÅNEVILKÅR Investorerne i Forventningsundersøgelsen er en tand mere optimistiske end EDC Erhverv vedrørende lånevilkårene. Kun hver femte investor forudser, at det bliver sværere at få finansieret ejendomsinvesteringer det kommende år, mens langt hovedparten tror på uændrede lånevilkår. Otte procent tror endda, at det bliver nemmere at låne til mursten. Frank Jensen kan registrere, at realkreditselskaberne er ved at stramme lånevilkårene en smule: ”Med de stigende priser har vi gennem det seneste halve år kunnet fornemme en opstramning på lån til nyopførte ejendomme. Her foretrækker realkreditselskaberne nu at belåne 70 procent af værdien mod tidligere 80 procent. Kvadratmeterpriserne er kommet højt op, og långiverne er usikre på, om lejeniveauerne kan holde, og de er mere opmærksomme på, om der kan opstå tomgang. De ser også på, hvad det betyder for værdien af ejendom, hvis lejeniveauet falder med 200 kroner per kvadratmeter, og samlet holder de lidt bedre fast på pengene end før.”

Download hele forventningsundersøgelsen og se alle resultaterne her: edc.dk/erhverv/2019

GO

5


Stort online Køber-/Lejerkartotek Stort online Køber-/Lejerkartotek

VI VED, HVEM VI VED, HVEM DER SØGER DER SØGER DIN DIN EJENDOM EJENDOM

I EDC Erhverv ser vi en stigende efterspørg-

sel efter investeringsejendomme. Lige nu har I EDC Erhverv ser vi en stigende eftervi 2.438 aktuelle ønsker fra investorer, på jagt spørgsel efter investeringsejendomme. efter nye investeringer. Lige nu har vi 2.791 aktuelle ønsker fra investorer på jagt efter nye investeringer. Overvejer du om det er tid til at sælge, kan være god ide atatstarte her.er Vi har Sådet hvis duen overvejer sælge, detnemet lig samlet vores kunders i étsamfælles godt sted atalle starte her! Vi harønsker nemlig Og vi har gjortønsker kartoteket tilgænletkartotek. alle vores kunders i étfritfælles geligt online, så du er altid hurtigt og leton- kan kartotek, kartoteket frit- tilgængelig tjekke efterspørgslen på og din hurtigt ejendom eller line, så du altid – nemt – -kan tjekke efterspørgslen på din ejendom måske endda finde en kommende køber. –

eller måske endda finde en kommende køber:

Vi støtter BROEN DANMARK, der brænder for kampgejst og

KRUDTUGLER BROEN Danmarks afdelinger drives af frivillige ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børn. De arbejder for, at flere børn får mulighed for at have en aktiv fritid i en lokal idrætsforening. Her hjælper de med økonomisk støtte til kontingenter og går med børnene ud og køber udstyr til fritidsaktiviteten. Dem støtter vi, og vores støttemidler kommer fra overskuddet i mæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech, som vi ejer størstedelen af.

TEST EFTERSPØRGSLEN

TEST EFTERSPØRGSLEN - ELLER FIND DIN KØBER PÅ: - ELLER FIND DIN KØBER PÅ: EDC.DK/ERHVERV/MATCH

edc.dk/erhverv/match

GO

SE ET UDPLUK AF KØBERE TIL SE ET UDPLUK AF AKTUELLE ØNSKER INVESTERINGSEJENDOMME PÅDE DENÆSTE KOMMENDE SIDER PÅ SIDER

6


K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

Ejendomme i Københavns Kommune Kapitalstærk investor søger boligudlejningsejendomme/restejerlejligheder og kontorejendomme i Københavns Kommune. Pris maks. kr. 150 mio. Ønske nr.: 841822 Kontakt: Knud Egehoved 5858 8470

Investor søger ejendomme i Gilleleje Investor søger ejendomme i Gilleleje, min. 200 kvm som kan ombygges til boliger. Ønske nr.: 1097299

Boligudlejningsejendom i Kbh. K og Ø Investor søger boligudlejningsejendom med erhvervslokaler i stuen og 6-8 lejemål på de resterende plan. Pris kr. 5-50 mio.  Ønske nr.: 1119447 Kontakt: Knud Egehoved 5858 8470

600 kvm i Hørsholm Ejendomsinvestor søger kontorejendom på min. 600 kvm beliggende i Hørsholm. Pris maks kr. 9.510.000. Ønske nr.: 1097293

Blandet ejendom på Frederiksberg Boligudlejningsejendom eller blandet bolig- og erhvervsejendom i pæn stand. Gerne elevator el. som min. gode adgangsforhold. Pris maks 12 mio. kr. Ønske nr.: 985590 Kontakt: Jon Larsen 5858 8470

Investor søger ejendomme i Helsingør Investor søger mindre investeringsejendomme i Helsingør. Gerne mellem 3-5 boliglejemål og centralt i Helsingør. Maks. pris kr. 6 mio. Ønske nr.: 1095828 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Udlejningsejendom i København og omegn Kunde søger ejendom til specielle formål, boligudlejningsejendom, detailejendom, kontorejendom på min. 150 kvm. Pris fra kr. 5-100 mio. Ønske nr.: 556093 Kontakt: Thomas Riis 5858 8470

Investor til ejerlejligheder i Hillerød Investor til restejerlejligheder primært i Hillerød. Der skal være en fungerende ejerforening. Maks kr. 10 mio. i indkøb. Ønske nr.: 1106523 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Fra kr. 20 mio. i udkanten af København Storinvestor søger ældre boligudlejningsejendomme. Der må meget gerne være mulighed for moderniseringer, byggeret, konverteringsmuligheder m.v.  Ønske nr.: 1215829 Kontakt: Michael Thodsen 5858 8470

1.700 kvm i Allerød Søger lager/produktionsejendom med solid lejer. Hillerød og Allerød primært. Maks 15-20 mio. Ønske nr.: 1106289

Fra 1.000 kvm på Vestegnen Investeringsselskab søger erhvervsejd. (kontor og lager) langs Ring 3. Behøver ikke være udlejede, bare der er udviklingspotentiale. Maks. kr. 75 mio. Ønske nr.: 1137506 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8470

Butik i Helsingør som investering Kunde søger detailejendom til investering på min. 50 kvm beliggende i Helsingør kommune. Pris maks kr. 2.000.000. Ønske nr.: 1099726 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Se flere 7


R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

F

FYN

5000-5999

Småhusejendom i Roskilde i Køge Boligudlejning / investering Kunde søger boligudlejning i Roskilde med kvalitet Seriøs lokal investor søger eksisterende og god beliggenhed - primært småhusejenboligudlejningsejendomme el. erhvervs-/prodomme. Ønske nr.: 8389290 jektejendomme der kan omdannes til bolig.

Mindre boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom søges søges På vegne af købeklar kunde søges mindre bolBoligudlejningsejendom i Odense C eller M igudlejningsejendom op2-10 til 6 lejemål søges for kunde. Pris-kr. mio. - i Odense C og M. Pris op til kr.maks. 6 mio.indeholde Ønske nr.: 6685357 Ejendommen må lejemål.

Pris maks. kr 25 mio. Ønske nr.: 753979 Kontakt: ArnoStarup StarupWerner Werner 5858 5858 8473 Kontakt: Arno

Ønske nr.: 990742 Kontakt: Morten 58588477 8477 Kontakt: Lars Nielsen Duus 5858

Boligudlejning i Roskilde/København Investering i Tølløse, Ringsted, Roskilde Kunde søger investeringsejendomme Kunde søgerbredt: boligudlejningsejendom påtilmin. størrekvm ejendomsselskab. Gerne med en god 300 beliggende i Roskilde, beliggenhed kvalitet.Pris Helst boligudlejningsejenRingsted ogog Tølløse. maks. kr. 3 mio. domme.nr.: Ønske nr.: 8984981 Ønske 966530 Arno Starup Werner 5535 5535 8473 Kontakt: Jesper K. Madsen

Stor ejendom til investeringi søges Boligudlejningsejendomme Odense C/M Kapitalstærk køber søger søger boligudlejningsejenEjendomsinvestor boligudlejningsejendomme færdigudviklet i Odense. Gerneeller medmed over 10 lejemål. domme Pris maks. kr. 20 mio. Der Ønske nr.:være 832532 udviklingspotentiale. skal min. 7

Investeringsejendomme i Ringsted & omegn  Boligudlejningsejendom Investeringsejendomme i Sorø, Dianalund, StenPrivat investor søger boligudlejningsejenlille, Gørlevgerne og Høng søges af investor. domme, tæt området på off. transport og med Ønske nr.: 9154602 2-6 lejemål. Prisen afhænger af beliggenhed.

Større boligudlejningsejendomme Detailhandelsejendom i Odense Professionel søger større boligudlejningseKunde søgerinvestor detailejendom på min. 750 kvm i jendomme i Odense og15 Nyborg. Maks. prisafkast kr. 25 Odense. Pris maks. kr. mio. Forventet mio. Ønske nr.: 833216 ca. 9-10 %. Ønske nr.: 1026394

Maks. kr. 5 mio. Ønske nr.: 906397 Kontakt: Thomas Hansen 5535 5858 8473 8476 Kontakt: Jesper K. Madsen

Kontakt: Morten 58588477 8477 Kontakt: Lars Nielsen Duus 5858

Ejendom i Holbæk med afkasti på min. 5% Større udlejningsejendomme Sydsjælland Kundeinvestor søger mindre Lokal søgerinvesteringsejendomme større velbeliggendei Holbæk området med afkast påpå min. 5%.ogEjenboligudlejningsejendomme SydVestsdommen Gerne må ikkeejendomme være en OMK. Prisniveau ca. for kr. jælland. med mulighed 9 mio. Ønske nr.: 9183962 videreudvikling. Ønske nr.: 983632 Kontakt: K. Madsen 5858 5535 8475 8473 Kontakt:Jesper John Borrisholt

Småhusejendom med potentiale Investering i Middelfart søges Småhusejendomme med potentiale i Middelfart, Til kunde søges investeringsejendomme, søges for kunde. Primært boligudlejning, men primært bestående af boliger, i Middelfart. hvis der er enkelt erhvervslejemål det også ok. Gerne småhusejendomme meder potentiale. Ønskenr.: nr.: 846877 846877 Ønske Kontakt: Lars Duus5858 58588477 8477 Kontakt: Lars Duus

Investeringsejendomme iSlagelse Køge Investeringejendomme i Investor søger investeringsejendomme, Lokal investor søger velbeliggende gerne en lager/produktionsejendom påminimum min. 500 kvm investeringejendomme med 10 beliggende i Køge. Prisudviklingspotentiale maks. kr. 35 mio. Ønske lejemål. Gerne med nr.: 9247057 Slagelse.  Ønske nr.: 1178660 beliggende i Kontakt: John Borrisholt 5535 8476 8473 Kontakt: Thomas Hansen 5858

Udviklingsejendomme søges Boligudlejningsejendom på Østfyn Kapitalstærk søger udviklingsejendomme Kunde søger investor boligudlejningsejendom på min. i dekvm større byer på Kommune. Fyn, primærtEjendommen Odense og 100 i Nyborg Svendborg - gerne erhverv til udvikling. skal være med 3-4 lejemål. Pris maks. Ønske kr. 3 nr.: 947167 mio. Ønske nr.: 1220442 Kontakt: Morten 58588477 8477 Kontakt: Lars Nielsen Duus 5858

Mindre boligudlejningsejendomme Investeringsejendomme i Slagelse Kommune Boligudlejningsejendomme i Kalundborg. Gerne Ejendomsselskab søger boligudlejningssmåejendomme med 2-6 lejemål, gernekommune. med ejendomme beliggende i Slagelse udviklingspotentiale, samtØnske allerede Afkastkrav mindst 5%. nr.:ekstisterende 1212977 lejere. Ønske nr.: 9306633 Kontakt: Sven Lyse 5858 5858 8476 Kontakt: Diana Christoffersen

Udlejningsejendom søges i Nyborg Boligudlejningsejendomme Udlejningsejendom i Odense med bolig eller blanMindre investor søger boligudlejningsejendet erhver og boligGerne søges.2-6 Gerne småhusejendom domme i Nyborg. lejemål og med med maks. 6 lejligheder. Pris 5 mio. renoveringsmuligheder. Priskr. maks. kr.Ønske 4 mio.nr.: 1125903 Ønske nr.: 1070436 Duus5858 58588477 8477 Kontakt:Kontakt: Morten Lars Nielsen

lejemål. Maks. kr. 25 mio. Ønske nr.: 1105235 Kontakt: Lars Duus5858 58588477 8477 Kontakt: Lars Duus

VI HAR KØBERE TIL INVESTERINGSEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 8


S

SYDJYLLAND 6000-7361

M

MIDTJYLLAND 7400-8990

Haderslev, Aabenraa & Sønderborg Boligudlejningsejendomme søges i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Gerne min. 4 lejemål og med godt afkast. Pris maks. kr. 5 mio. Ønske nr.: 874520 Kontakt: Ib Hansen 5858 8480

Boligudlejningsejendomme i Midtjylland Kapitalstærk investor søger færdigudviklede udlejningsejendomme i det Midtjyske, Incl. Århus. Gerne 500 kvm nær midtbyen og i god vedligeholdt stand. Ønske nr.: 1171773 Kontakt: Mogens Lindal 5858 8483

Ejendomme med renoveringspotentiale Kunde søger boligudlejningsejendomme i det Østlige Jylland. Gerne med renoveringsog med udviklingspotentiale.  Pris maks. kr. 5 mio. Ønske nr.: 1136243 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8479

Godt beliggende boligudlejningsejendom Bilforhandler søger boligudlejningsejendomme op til 25 mill. i Aarhus C. Gerne ved Frederiksbjerg og i god stand, men beliggenheden er vigtigst.  Ønske nr.: 1196072 Kontakt: Rasmus K. Ingemansen 5858 8484

Ejendomme i Trekantområdet Bolig/ivesteringsejendomme i Kolding/ Trekantområdet. Afkast min. 5% Pris maks. kr. 2,5 mio. Ønske nr.: 1205306 Kontakt: John W. Vogt 58588478

Småhusejendomme i Aarhus Kommune Kunden søger mindre boligudlejningsejendomme med 3-6 lejemål i Aarhus Kommune. Etageareal på omkring 100 kvm. Ønske nr.: 665008 Kontakt: Rasmus K. Ingemansen 5858 8484

Investeringsejendom i Esbjerg Boligudlejning eller blandet bolig og erhverv. Den vedligeholdelsesmæssige stand er ikke så afgørende. Max 7,5 mio. og min. 5 % i startforrentning. Ønske nr.: 1219021 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8481

Boligudlejningsejendom i Aarhus Tandlæge søger boligudlejningsejendom på min. 200 kvm. beliggende i Aarhus C. Pris max. 20 mio. kr. og skal anvendes til langsigtet investering.   Ønske nr.: 959923 Kontakt: Steen Storgaard Møller 5858 8484

Projektejendom i Esbjerg Erfaren Investor søger ejendomme med mulighed for udvikling. Ejendommene skal ligge i Esbjerg området og må max koste 5 mio kr. pr.stk. Ønske nr.: 1190437 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8481

Mindre ejendomme til istandsættelse Mindre malervirksomhed, søger ejendomme i Aarhus-området på 100 kvm. Ønsket er, at istandsætte ejendomme og beholde som udlejningsejendomme. Ønske nr.: 1215129 Kontakt: Rasmus K. Ingemansen 5858 8484

Boligudlejning i Vejle Investor søger boligudlejningsejendom med 3-6 lejemål. Min. 180 kvm beliggende i Vejle. Pris max. kr. 6 mio. Ønske nr.: 1204584

Unik investeringsejendom Efter salg af restaurationsvirksomheder søger velhavende investor investeringsejendomme på 800 kvm, med unik facade og unik indvendig indretning. Ønske nr.: 1023093 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8483

Kontakt: Rasmus Børløs Bent 5858 8482

Se flere 9


N

NORDJYLLAND 9000-9990

Investor søger boligudlejningsejendomme Privat ejendomsinvestor søger boligudlejningsejendomme i Aalborg eller Nørresundby. Pris op til kr. 6 mio. Ønske nr.: 1128969 Kontakt: Tom Dorf 5858 8485 Min 200 kvm. i Aalborg og omegn Investor søger boligudlejningsejendomme i Aalborg og omegn. Min 200 kvm. Pris op til kr. 40 mio. Ønske nr.: 1124864

VI VED, AT...

2791

ER PÅ JAGT EFTER EN NY INVESTERINGSEJENDOM

Kontakt: Michael Stilling 5859 8485 Min 800 kvm. i Aalborg. Kapitalstærk investor søger boligudlejningsejendeomme i Aalborg. Minimum 8 lejemål og skal være færdigudviklet. Pris op til kr. 10-500 mio. Ønske nr.: 1114733 Kontakt: Frank Jensen 5861 8485 Boligudlejningsejendom i Nørresundby Investeringsfirma søger boligudlejningsejendom i Nørresundby. Bygningen skal gerne være i god stand. Pris op til kr 10 mio. Ønske nr.: 1098027 Kontakt: Michael Stilling 5862 8485

9% FLERE ØNSKER SIDEN STARTEN AF 2018

Boligudlejningsejendom i Aalborg Ejendomsinvestor søger boligudlejningsejendom med i Aalborg. Erhvervsejendomme til omdannelse har også interesse. Pris op til kr. 100 mio.  Ønske nr.: 1093213 Kontakt: Michael Stilling 5863 8485 Investeringsejendom i Aalborg Kapitalstærk investor med stor portefølje søger boligudlejningsejendomme i og omkring Aalborg. Pris op til kr. 30 mio. Ønske nr.: 1086558 Kontakt: Michael Stilling 5864 8485

10

Vi ved også, hvor mange der søger en ejendom som din. Test selv på:

edc.dk/erhverv/match

GO


LANDSDÆKKENDE SAMARBEJDE SIKRER STOR HANDEL I KOLDING

SÅDAN LØSTE VI OPGAVEN NETOP SOLGT - Peterbjerggård 2 - Kolding

Erhvervsmanden Joen Reinert og familien sælger deres investeringsejendom Petersbjerggaard i Kolding til en institutionel investor i en større handel. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet handlen, der er gennemført som en off-market transaktion. Investeringsejendommen beliggende på Petersbjerggård 2 i Kolding har over de seneste år gennemgået en stor forvandling, siden Joen Reinert købte ejendommen for år tilbage. Ejendommen indeholder 56 lejemål. Nu har Joen Reinert, der er formand og sammen med sin familie medejer af Nowocoat Industrial A/S, solgt ejendommen til en institutionel investor i en større handel. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet handlen gennem en struktureret salgsproces, hvor den lokale afdeling i Kolding først fik ejendommen til salg, mens storkundeafdelingen fandt den rigtige køber. ”Man kan ikke altid finde købere i vores område i dette prisniveau. Der skal man typisk have fat i pensionskasser eller andre, velhavende personer. Det kunne vi ikke finde i Kolding, så vi slog os sammen med storkundeafdelingen, der var hurtig til at identificere en køber,” fortæller John Vogt, erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Kolding og som sammen med kollega Wencke Sørensen fik ejendommen til salg. Derfor tog John og Wencke fat på Michael Thulstrup, som kontaktede potentielle investorer. ”Vi lagde en strategi sammen for at finde en køber til ejendommen ved at kontakte udvalgte, potentielle investorer. Da vores mæglere i Kolding fik spredt det gode budskab ud over deres egne kontakter, lykkedes vi i store træk på de vilkår, som sælger havde sat op for at få ejendommen solgt,” fortæller Michael Thulstrup, storkundechef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, og fortsætter: ”I samarbejde med

køber havde vi identificeret, hvilke typer ejendomme og hvilken geografi, køber var interesseret i. Omkring juletid 2017 kontaktede jeg køber direkte, da ejendommen i Kolding syntes at matche deres behov. ” Herefter blev der lavet en betinget købsaftale, og handlen blev endelig den 1. september. Også sælger Joen Reinert er tilfreds med den måde, sagen blev løst på. ”Jeg har haft et godt samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bech. Jeg er meget tilfreds med, at de også samarbejdede med deres storkundeafdeling. Det er trods alt begrænset, hvilke købere jeg kan finde i Kolding. Man skal ud af byen for at få den rigtige pris på ejendommen. Så det var meget fint, at storkundeafdelingen havde kontakter til større spillere på markedet,” erklærer en tilfreds sælger. Ifølge John Vogt er det landsdækkende samarbejde en tendens, som vi bør se mere til i fremtiden. ”Styrken i det her er, at vi har to forskellige sider, som er lokalafdelingen på den ene side og storkundeafdelingen på den anden med et fælles mål: nemlig at løse opgaven. Der kan ikke nødvendigvis findes købere i Kolding til denne type investeringsejendomme. Der skal man nogle gange have fat i landsdækkende aktører,” pointerer John Vogt og slutter: ”Vi har virkelig et stærkt samarbejde på landsplan. Vores netværk er stærkt, fordi vi er begyndt at finde ud af måden, vi skal optimere på.”

Skal vi også sælge din ejendom? Se mere på edc.dk/erhverv/salgsvurdering 11


ADVOKATENS HJØRNE:

AB 18 FOKUS AB 18 træder officielt i kraft som et muligt aftaledokument i bygge- og anlægsbranchen pr. 1. januar 2019. Denne artikel belyser et lille udpluk af ændringerne i forhold til AB 92 set fra dels et bygherreperspektiv dels et entreprenørperspektiv.

• Introduktion AB 18 er de nye standardvilkår aftalt og forhandlet mellem bygge- og anlægsbranchens parter. Overordnet er der med AB 18 tilsigtet et større fokus på konfliktforebyggelse i forhold til tvister, regulering af entreprenørprojektering, harmonisering mellem ABR og AB, mere omfattende krav til bygherrens kontraktstyring, udvidet meddelelsespligt over for bygherren, skærpet rådgiveransvar, begrænsning i adgangen til direkte krav mod underentreprenører og underrådgivere samt mulighed for tilvalg af forenklede standardvilkår i stedet for de fulde vilkår. De nye AB-dokumenter består af AB 18, ABR 18 og ABT 18 med fire tillæg samt AB Forenklet og ABR Forenklet. Valget mellem de tre grunddokumenter består fortsat i, hvilken opgave aftalen vedrører. Som hidtil vedrører AB 18 arbejder og leverancer, ABR 18 vedrører rådgivning og bistand, mens ABT 18 vedrører totalentreprise.

De fire tillæg kaldet ”APP” (appendikser) indeholder nogle standard tillægs- og tilvalgsbestemmelser efter emne, som kan tilvælges i de konkret relevante situationer. Emnerne dækker projektudvikling, projektoptimering, driftskrav (efterfølgende efterprøvelse af om det afleverede virker i drift) og incitamenter. AB Forenklet og ABR Forenklet er tænkt som en slags light-udgave, der kan anvendes i situationer med mindre eller enklere entrepriser, eller hvis parterne i forvejen har en tæt og gennemprøvet aftalerelation og dermed kender hinanden godt. Som hidtil gælder de almindelige betingelser kun, hvis parterne har aftalt, at de skal anvendes. Parterne kan fortsat vedtage AB92/ABT93, men det må forventes at offentlige udbydere af byggeopgaver vil anvende de nye regler.

• De overordnede målsætninger Målsætningen i AB-udvalget var fra et bygherreperspektiv helt overordnet, at der med AB 18 skulle opnås mere kvalitet i byggeriet, bedre planlægning og styring af byggesager, effektiv og hurtig konfliktløsning og større regulering af samfundsansvar i byggeprocessen. På entreprenørsiden var formålet blandt andet, at man ønskede øget fokus på mere rummelige budgetter samt tidligt og løbende tilsyn. Resultatet er umiddelbart blevet en tættere regulering på

en række punkter, som langt hen ad vejen implementerer ovenstående målsætninger. Omvendt vil det også medføre betydeligt flere pligter og større krav til både bygherren og entreprenøren i form af højere krav til både kontrakthåndteringen og den løbende dokumentation. De nye regler stiller langt større krav til juridisk indsigt og pligt til dokumentation, hvorfor de mindre trænede af byggeriets parter kan få det vanskeligt og let vil ende i nye typer tvister.

• Kontrakten Der er indført en rangorden af aftaledokumenterne med entreprenørens tilbud som første prioritet foran udbudsmaterialet, medmindre andet er aftalt eller følger af almindelige fortolkningsprincipper. Endvidere skal kontrakten generelt tage stilling til en lang række forhold, herunder tidsstyring, processer for projektgennemgang, afhjælpningsgennem-

12

gang, frister, dagbøder, tilsyn mv. Dette stiller krav til bygherren om at være skarp i forhold til kontraktudarbejdelsen, da der skal tages stilling til en lang række nye forhold. Omvendt skal entreprenøren være opmærksom på kravet om, at eventuelle forbehold eller fravigelser fra udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af tilbuddet.


• Pligtmæssig projektgennemgang En af de større ændringer ved AB 18 er introduktionen af den indførte forpligtende projektgennemgang, der skal sikre en fælles forståelse af projektet, afdække risici, uklarheder og utilstrækkelighed samt håndteringen heraf. Projektgennemgangen er obligatorisk, og alle relevante parter skal deltage. Det er bygherren, der skal afholde projektgennemgang og dokumentere denne i en redegørelse. Af hensyn til senere at kunne dokumentere disse drøftelser skal redegørelsen være forholdsvis udførlig med specifikation af, hvad der er gennemgået, og hvor meget tid der er

anvendt på de enkelte dele af projektet. Redegørelsen bliver således et vigtigt bevisværktøj, hvis der senere opstår spørgsmål omkring uklarheder og spørgsmål om, hvorvidt sådanne forhold burde være opdaget af entreprenøren under gennemgangen. Samtidigt er det vigtigt for entreprenøren at benytte projektgennemgangen som en mulighed for at præge projektet, samt at eventuelle krav, som måtte udspringe af bygherrens redegørelse for projektgennemgangen, vedrørende tid, pris og sikkerhed meddeles hurtigst muligt. Her må det antages at mange bygherrer, som ikke er vant til at bygge, vil risikere at få store problemer med manglende overholdelse af reglerne med risiko for retstab til følge.

• Digital logbog Som en del af den løbende kontraktstyring skal bygherren vedligeholde digital logbog med registrering af ændringer i arbejdet, forandringer i aftalen i relation til tid, pris og sikkerhed samt eventuelle hindringer for arbejdet. Manglende registrering kan føre til fortabelse af rettigheder, og bygherren bør derfor sørge for, at håndtering af byggemøder og ændringslog er sat i system med klare retningslinjer herfor. Entreprenøren skal

omvendt sikre, at der leves op til disse retningslinjer, således at der bl.a. gives korrekt meddelelse om, at bygherreanvisninger udgør ændringer i projektet, meddelelse om stillingtagen til forandringer i aftalen i relation til pris, tid og sikkerhed samt eventuelle meddelelser fra entreprenøren om hindringer i arbejdet. Disse skærpede krav kan også føre til nye typer fortolkningstvivl om det under sagen passerede og den juridiske betydning heraf.

• Konfliktløsning Som en nyskabelse indeholder AB 18 en obligatorisk såkaldt løsningstrappe. Dette indebærer, at hver part kan anmode om et møde om en tvist på projektlederniveau inden for fem arbejdsdage, hvorefter det ryger op på ledelsesniveau. Dernæst stilles der krav om mægling. Der er endvidere indført en proces for bindende opmandsafgørelser (såkaldte hurtige afgørelser). En sådan hurtig afgørelse bliver endelig, såfremt den ikke er indbragt for voldgiftsretten inden otte uger. Formålet er at sikre en hurtigere afklaring af mindre tvister undervejs i byggeriet.

Voldgift ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed vil fortsat være det sidste trin i konflikthåndteringen, og spørgsmålet er, om vi i realiteten vil se en forbedret eller mere langsommelig konfliktløsning. Dette afhænger meget af aktørernes indstilling til den nye løsningstrappe. Samlet set er byggeriets parter nødt til at revidere alle eksisterende entrepriseretlige dokumenter og sikre sig et grundigt kendskab til den praktiske anvendelse af de nye regler for, at ingen af parterne opnår en utilsigtet retsstilling før, under og efter entrepriseopgavens løsning.

Det skal i forbindelse med aftaleindgåelsen angives, hvem der skal agere på de enkelte trin på løsningstrappen, og de nye regler medfører dermed også et behov for, at både bygherre og entreprenør styrker deres interne organisationer til umiddelbar håndtering af konflikter, efterhånden som de opstår.

Claus Høxbro

Lars Hammer Wentoft

Advokater og partnere i Mazanti-Andersen Korsø Jensen

13


SOLGT

København N - Ndr. Fasanvej 271

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Slagelse - Kastanievej 3A-B

Odense C - Sdr. Boulevard 96

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

København N - Nørrebrog. 154

Hillerød - Slotsgade 69-71

Helsinge - Arkaden 8

SOLGT

Slagelse - Trafikcenter Alle 2

Præstø - Marienbergvej 5

SOLGT

Odense C - Søndergade 22

SOLGT

Kolding - Petersbjerggaard 2

SOLGT

Svendborg - Odensevej 148

Haderslev - Ny Erlevvej 30 & 32

SOLGT

Viborg - Vestervangsvej 16A

Vejle - Vesterbrogade 46

SOLGT

SOLGT

Aarhus C - Fredensgade 32B

SOLGT

Aarhus C - Åboulevarden 80

SOLGT

Brøndby - Vallensbækvej 47

Vanløse - Jyllingevej 64

SOLGT

Hillerød - Slotshusene 1-3

Vordingborg - Marienbergvej 5

SOLGT

Årslev - Skovvænget 1B

Kolding - Fabriksvej 18

SOLGT

Aabenraa - Bispegade 7

Esbjerg Ø - Hedelundvej 3

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Galten - Søndergade 11

Aarhus C - Borggade 16

Aalborg - Ågade 22

Nørresundby - Østergade 37A

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN INVESTERINGSEJENDOM? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/investor

14

GO


Skal vi holde dig opdateret om tendenser, nøgletal og nye erhvervsejendomme?

ER DU PÅ JAGT EFTER NYE INVESTERINGER... TIL AT OPTIMERE DIN PORTEFØLJE? Hos EDC Erhverv oplever vi en stigende interesse for investeringsejendomme over hele landet. Vi har pt. 395 ejendomme til salg – og med 17 erhvervscentre rundt i landet, er vi dine øjne og ører i markedet og kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du søger. Se et udpluk af hvad vi har på hylderne på de næste sider eller søg blandt alle ejendomme:

edc.dk/erhverv

Se et udpluk af aktuelle sager på de følgende sider

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her: edc.dk/erhverv/tilmeld

GO

15


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

KØBENHAVN K - ADMIRALGADE 20

TIL SALG SMUK FREDET BYEJENDOM – LIGE VED NIKOLAJ PLADS MED TO LEDIGE BOLIGER Sag 18100943 Meget velbevaret ejendom opført i 3 fulde etager samt udnyttet kælderetage og loftetage. Meget central beliggenhed lige i hjertet af city. I kælderplan er indrettet erhverv, som er udlejet til anerkendt guldsmed. Erhvervet tilgås både fra gadeplan og fra opgangen. I stueplan, på 1. sal og på 2. sal er der indrettet 4 værelses lejligheder på 140 kvm. Tagetagen indeholder en 5 værelses lejlighed på 92 kvm. Lejlighederne i stueplan og på 2. sal fraflyttes den 31.10.2018. Afkast Kontant

3,01% kr. 25.000.000

5858 8470 KØBENHAVN Ø - MALMØGADE 2

TIL SALG

KØBENHAVN K - TOLDBODGADE 7, KLD.

TIL SALG

ERHVERVSEJERLEJL. MED FORNUFTIGT AFSKRIVNINGSGRUNDLAG Sag 18100952 Yderst velbeliggende erhvervsejerlejlighed lige om hjørnet fra det travle Nyhavn med den nye cykel- og gangbro til Christianshavn. Ejerlejligheden, som er udlejet til thailandsk restaurant Wannisa, består af 105 kvm, der er fordelt på et serveringslokale med ca. 30 siddepladser, 2 toiletter samt baglokale og køkken som ligeledes fungerer som lager for restaurantens forsyninger. Afkast

6,4%

Kontant

kr. 4.000.000

5858 8470

C

BRØNSHØJ - FREDERIKSSUNDSVEJ 150

TIL SALG

SMUK HJØRNEEJENDOM MED EKSKLUSIV BELIGGENHED Sag 18100905 Ejendommen er beliggende i Københavns diplomatkvarter på hjørnet af Malmøgade og Stockholmsgade med direkte udsigt til Østre Anlæg. Der er gode parkeringsmuligheder lige foran ejendommen. Lejligheden, beliggende Malmøgade 2, 2.tv., er ledig for køber. Lejligheden, som er smukt istandsat, har et areal på 244 kvm. Ejendommen, som er opført i 4 etager med høj underetage og udnyttet tagetage, fremtræder med hvidpudsede facader mod både Malmøgade og Stockholmsgade, mens facaderne til gården er pudsede til første sals højde og derefter blankt murværk. Ejendommen kan overtages ved køb af alle anparter i Østerbro Diplomatkvarter ApS, cvr. nr. 33256086.

Sag 18100883 Hovedejendommen består af to fulde etager med tagetage og delvis kælder. Baghuset er i to fulde etager uden kælder og sidebygningen i én fuld etage. Ejendommen indeholder 2 beboelseslejligheder på henholdsvis 74 kvm og 154 kvm. Ejendommen indeholder 511 kvm erhvervslokaler. Derudover er der lejeindtægt fra 2 stk. gavlreklamer. 3 p-pladser i gården er udlejet.

Afkast

Afkast

1,86%

Kontant

5858 8470

16

kr. 85.000.000

E

SPÆNDENDE BLANDET EJENDOM MED KUN 2 BOLIGER

6,12%

Kontant

5858 8470

kr. 14.500.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

KØBENHAVN K - LÆDERSTRÆDE 5

TIL SALG UNIK FREDET BYEJENDOM I STARTEN AF ”STRÆDET” – OVERTAGES NÆSTEN TOM FOR KØBER Sag 18100848 Smuk ejendom opført i 3 fulde etager samt udnyttet kælderetage og loftetage. Ejendommen er beliggende i Strand Kvarter i hjertet af Københavns indre by, kun 50 meter fra Højbro Plads og Amagertorv. Ejendommen er 10 fag bred, med høj kælder, 3 etager og udnyttet loftetage. Sælger har netop færdiggjort istandsættelse af facaden, som fortil er pudset og malet hvid. Sælger er ligeledes i gang med en nænsom istandsættelse af ejendommen indvendigt. Afkast Kontant

3,0% kr. 55.000.000

5858 8470 HELLERUP - ANNASVEJ 2-4

TIL SALG

D

VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME PÅ STRANDVEJEN I HELLERUP Sag 18100926 Ejendommen, som omfatter 2 matrikler, er opført i 1895 og 1898, og fremtræder meget præsentabel med fornem beliggenhed på hjørnet af Annasvej og Strandvejen. Ejendommen er opført i 5 etager. Alt fremtræder i god og velvedligeholdt stand, idet ejendommen er løbende vedligeholdt på bedste vis.

De store lejligheder på ca. 100 kvm fremtræder i rigtig god stand. 6 af lejlighederne er fuldstændigt nyistandsatte med nye køkkener, badeværelser, men alle lejligheder fremtræder i en høj standard.

Afkast

Kontant

2,35%

kr. 66.000.000

5858 8470

17


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

VALBY - VALBY LANGGADE 216

TIL SALG SJÆLDENT UDBUDT, FULDT UDLEJET SMÅHUS EJENDOM M. 8 BOLIGER OG 4 ERHVERVSLEJEMÅL Sag 18100884 Boligudlejningsejendommen er velbeliggende på Valby Langgade 214-216 og Ålholmvej 3-5, i et af Valbys attraktive boligkvarterer, med både villaer, rækkehuse og større boligejendomme. Ejendommen er en tre etagers bygning med næsten fuld kælder. Ejendommen indeholder 529 beboelseskvadratmeter pt. indrettet med 8 beboelseslejligheder fra 40-97 kvm som 2-5 værelses lejligheder. Alle lejligheder er udlejet. I ejendommens stueetage er der 296 erhvervskvadratmeter. Afkast

G

Kontant

5,28% kr. 16.300.000

5858 8470 VANLØSE - JYLLINGEVEJ 58

TIL SALG

VANLØSE - GODTHÅBSVEJ 227 M.FL.

TIL SALG

D

INVESTERINGSEJENDOM KUN CA. 1 KM FRA VANLØSE STATION Sag 18100944 Ejendommen ligger centralt i Vanløse kun 350 m. fra Jyllingevej St. og 1 km. fra Vanløse St. med Metro og S-tog. Hovedejendommen er opført i 1967 i 5 etager med elevator fra kælder til tagetage. Det samlede areal udgør 1.361 kvm, heraf 617 kvm erhverv fordelt på 4 lejemål, samt 744 kvm beboelse fordelt på 8 lejemål og kælder på 776 kvm. Baghuset er i to etager. Ejendommen er samlet på 330 kvm. Afkast

3,86%

Kontant

kr. 43.000.000

5858 8470 BAGSVÆRD - VADSTRUPVEJ 77

D

TIL SALG

MARKANT EJENDOM MED 11 ERHVERVSLEJEMÅL OG 12 BOLIGER

Sag 27800671 Velbeliggende investeringsejendom bestående af 2 erhvervslejemål og 1 boliglejemål - p.t. opdelt i 2 enheder. Bygningen er løbende istandsat og er forsynet med nyere døre og vinduer med rammer i træ/alu monteret med termoglas. Ejendommen fremstår i en pæn stand og nuværende anvendelse kan fortsætte uden større investeringer. Ejendommen er beliggende op til Hillerødmotorvejen afkørsel 5.

Sag 18100882 Ejendommen indeholder 910 kvadratmeter indrettet med 12 beboelseslejligheder fra 67-83 kvm som 2 og 3 værelses lejligheder, der alle er udlejet. Alle lejligheder er klassisk indrettet, flere med plankegulve, fyldningsdøre og stuklofter. 4 af lejlighederne er tidsbegrænsede og udløber i 2019-2020. Ejendommen indeholder 860 kvadratmeter erhvervslokaler, som primært er udlejet til detail i ejendommens stueetage med tilhørende kælder. Derudover er der lejeindtægt fra 2 stk. gavlreklamer samt p-pladser i gården (3 stk. er pt. ledige). Detaillejemålene består af bl.a. kebab forretning, delikatesseforretning, solcenter, sushi restaurant, vandpibecafe, frisør samt indisk take-away.

Årlig afkast

Afkast

VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM I PÆN STAND

6,90%

Kontant

58588471

18

kr. 5.250.000

4,96%

Kontant

5858 8470

kr. 38.000.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

GLOSTRUP - EJBY INDUSTRIVEJ 40

TIL SALG

GLOSTRUP - GLOSEMOSEVEJ 11

TIL SALG

C

1.743 KVM KONTORDOMICIL MED 871 KVM KÆLDER MED FACADE MOD EJBY INDUSTRIVEJ Sag 27800691 Flot og velholdt kontorejendom på Ejby Industrivej med nem adgang til motorvejsnettet. Ejendommen kan købes tom til eget brug eller delvist udlejet. Ejendommen er indrettet med kontorer i 2 plan med to flotte indgangspartier og dermed velegnet til flerbrugerejendom såvel som domicilejendom. Afkast

7,96%

Kontant

kr. 14.500.000

E

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 5 LEJEMÅL SÆLGES Sag 27800678 Ejendommen er opført i 2 ½ etage med pudsede og hvidmalede facader. Taget er udført som et mansardtag forsynet med bølgeeternit belægning. Bygningen er i løbende vedligehold, bl.a. med udskiftning af vinduer & døre m.v. I stueplan og 1. forefindes 2 lejligheder på hhv. 47 og 75 kvm. pr etage. og 2. sal er p.t. indrettet som 1 lejlighed på 122 kvm. Afkast

58588471 TAASTRUP - SNEDKERVEJ 2-6 / MALERVEJ 5

2,81%

Kontant

kr. 6.500.000

58588471 TIL SALG

HEDEHUSENE - HOVEDGADEN 451A - K

TIL SALG

A

10

3.581 KVM ERHVERVSEJENDOM MED AFSKRIVNINGSMULIGHEDER

INVESTERINGSEJD. MED 34 BOLIGER OG 5 ERHVERVSLEJEMÅL

Sag 40301402 Spændende investeringsejendom med afskrivningsmuligheder. Beliggende i veletableret erhvervskvarter i Tåstrup syd nær motorvej. Grunden er på 9.778 kvm, som er befæstet areal og forsynet med belysning m.v. Ejendommen består af 2 matrikler/bygninger: Bygning 1. Præsentabel kontorbygning med tilhørende lager. Med reception, div. kontorer, mødelokaler samt showroom mm. Bygning 2. Lagerbygning med flere led-hejseporte. Flere indskudte reposer. Mellem de 2 bygninger er indrettet sluse med adgang til rampe. Udlejet til solid lejer med 8 års uopsigelighed.

Sag 40301277 "Hedelykke" er beliggende i Hedehusene mellem Tåstrup og Roskilde - med en synlig placering ud til Hovedgaden og nabo til Hedeland. ”Hedelykke” var oprindeligt Sjællands største mejeri udenfor hovedstaden. De store mejeri-haller er bevaret og totalt renoveret med bl.a. massive plankegulve, hvide mejerifliser, hvælvede lyddæmpede lofter, glassten, trin i granit m.v. De imponerende konstruktioner er frilagte og bevaret for eftertiden ejer har blandt andet bevaret hesteboksene fra år 1888. Ejendommen er fordelt med 3.442 etage kvm, indeholdende 18 boliger, 8 værelser med fælles køkken, 5 erhvervslejemål samt en selvstændig villa på 328 kvm med 8 værelser. Gode p-forhold til lejere og gæster.

Afkast

Afkast

7,25%

Kontant

5858 8473

kr. 23.000.000

6,30%

Kontant

kr. 45.500.000

5858 8473

19


TEMA Forventninger til 2019

KØBENHAVN

Bjarne Johnsen Advokat

PRISER FASTHOLDER HØJT NIVEAU Hovedstadens boligejendomme nyder fortsat meget stor interesse fra investorer, men nogle af de mindre investorer er, ifølge EDC Erhverv, begyndt at trække sig ud af markedet. Tyske og svenske investorer har været med til at skubbe priserne i vejret, men der venter næppe prisfald om hjørnet. EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse for 2019, med svar fra over 1.400 investorer og virksomheder, viser, at investorer i hovedstaden har allermest appetit på boligudlejningsejendomme. Af de adspurgte investorer, som har bopæl i hovedstaden, vil 84 procent gerne købe boligudlejningsejendomme, og seks ud af ti planlægger at skrue op for investeringer i ejendomme, med forventning om højere priser. Det er dog EDC Erhvervs vurdering, at der ikke kommer større prisstigninger på markedet for boligudlejningsejendomme, men at niveauet vil holde status quo. ”Særligt de ældre boligejendomme i København har oplevet markante prisstigninger, og afkastprocenterne er kommet langt ned. Markedet har været præget af udenlandsk kapital, især fra Sverige, Tyskland og USA. Udlændinge ser Danmark som en sikker havn for ejendomsinvesteringer,” siger Poul Randrup, ejendomsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech København. Han vurderer derfor, at boligejendomme ikke vil stige markant i værdi, men at priserne godt kan holde det høje niveau.

20

”Nogle af de mindre og mellemstore private investorer har trukket sig ud af markedet i København, og vi tror da heller ikke på fortsat stigende priser; der er ikke plads til, at afkastet kan komme længere ned. Men der er stadig kapitalstærke købere til ejendomme i København og Frederiksberg. Derfor tror vi at prisniveauet holder status quo,” siger Poul Randrup. Prisniveauet vil være understøttet af, at det stigende indbyggertal i hovedstaden giver flere lejere, og at udlændinge stadig har smag for danske boligejendomme. KØBENHAVN MISTER FØRSTEPLADS Blandt de adspurgte investorer forventer 21 procent at købe mursten i hovedstaden, som dermed – for første gang i EDC Erhvervs Forventningsundersøgelsers tid – må nøjes med en andenplads. 27 procent har nemlig kig på Københavns omegn, som dermed er blevet investorernes favorit. Blandt de adspurgte investorer, med adresse i hovedstaden, vil samtlige fortsat investere i København og


Frederiksberg, mens godt hver anden desuden har kig på omegnen og knap hver fjerde på Nordsjælland. 15 procent vil investere i Aarhus og 14 procent i Aalborg. Dermed har de københavnske investorer også smag for resten af Danmark. Når investorer er på udkig i København, oplever de mere centrale kvarterer fortsat den største søgning, fortæller Poul Randrup: ”Der har historisk været stor interesse for Østerbro og Indre by. Vesterbro og Nørrebro har også tiltrukket investorer. Et kvarter som Nordvest er blevet mere in og fx har fået mange cafeer. Metrocityringen er i høj grad indkalkuleret i priserne, men når den åbner til sommer, kan boliger tæt på de nye stationer blive mere interessante, og nogle områder kan komme til at stige i pris.” GODT TIDSPUNKT AT SÆLGE Med de høje priser kan det ifølge Poul Randrup være oplagt for nogle investorer at sælge, selv om det kan være svært at finde alternative investeringer med fornuftige afkast. Blandt de nylige sælgere er advokat Bjarne Johnsen, som siden 1986 har administreret en række ejendomme i Indre by og brokvarterne samt på Frederiksberg. Han solgte i sommers en boligejendom på Baggesensgade på Nørrebro. ”Den blev i sin tid købt af en fabrikant fra Vejle og har de senere år været ejet af to søstre, som er efterkommere af fabrikanten. De har begge nået pensionsalderen, og der er ingen arvinger med interesse for at overtage ejendomme, og derfor drøftede vi allerede et salg for fem år siden,” fortæller Bjarne Johnsen. Dengang blev et salg dog udskudt, og det blev i stedet gennemført denne sommer – med en yderst favorabel salgspris ifølge advokaten:

DET FORVENTER INVESTORERNE:

KBH NR. 2

Blandt de adspurgte investorer forventer 21 procent at købe mursten i København/ Frederiksberg, som dermed – for første gang i EDC Erhvervs Forventningsundersøgelsers tid – må nøjes med en andenplads.

84% vil gerne købe boligudlejningsejendomme, og seks ud af ti planlægger at skrue op for investeringer i ejendomme

”Da vi første gang drøftede salget, blev lignende ejendomme handlet ud fra afkast på 3-3½ procent. Nu blev afkastet omkring 2 procent, og det har udløst en markant højere pris, end vi kunne have fået for fem år siden. Så det har bestemt ikke været noget dårligt tidspunkt at sælge på.”

OVERVEJER DU AT SÆLGE – ELLER KØBE EN BOLIGEJENDOM?

Poul Randrup

Kontakt Poul Randrup på tlf. 5858 8470

Ejendomsmægler, MDE EDC Erhverv Poul Erik Bech, København Tlf.: 5858 8470

21 17


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

SLANGERUP - BROBÆKSGADE 11A

TIL SALG FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Sag 34201388 Ejendommen er centralt beliggende i Slangerup og er opdelt i 4 lejemål - 3 beboelseslejemål samt et erhvervslejemål, der er udlejet til frisør. Ejendommen er opført i 1914 med røde mursten i 2 plan og har bølgeeternittag. Vinduerne er ældre termoruder, dog er døre og vinduer udskiftet til nye i butikken. Her er etableret gode p-forhold på bagsiden af ejendommen. Ejendommen opvarmes med naturgas.

Afkast

E

Kontant

6,13% kr. 3.500.000

5858 8472 HØRSHOLM - HOVEDGADEN 18

TIL SALG ATTRAKTIV INVESTERINGSEJENDOM MED BUTIK, RESTAURANT OG BOLIGER I HØRSHOLM Sag 34201404 Ejendommen er opført i 1936 og har fået ny tagbeklædning i 2016 mod Hovedgaden og fladt tag med tagpap på bagbygning. Ældre trævinduer med termoruder og i stueetagen er vinduer udskiftet i år 2016. I stueetagen findes en restaurant og en tøjbutik. Begge erhvervslejere har lagerlokaler i kælderen. Fra Hovedgaden er der adgang 6 boliglejemål. Flere er moderniserede med nye køkkener og badeværelser. 1. sal lejligheder har adgang til stor tagterrasse. Afkast

E

Kontant

4,67% kr. 17.500.000

5858 8472 FREDENSBORG - JERNBANEGADE 12

TIL SALG UDLEJNINGSEJENDOM BELIGGENDE PÅ FREDENSBORGS HANDELSSTRØG Sag 34201433 Udlejningsejendom beliggende centralt på Fredensborgs handelsstrøg/gågade Jernbanegade. Forbygningen indeholder bodega og skønhedssalon i stueetagen og i alt 4 boliglejemål fordelt på 1. og 2. sal. Det ene lejemål på 2. sal er moderniseret med nyere badeværelse og køkken. Begge lejemål på 2. sal er ledige, men genudlejes af sælger. Baghuset består af 2 boliglejemål som er ledige til købers disposition og med mulighed for ombygning til et samlet lejemål. Afkast

E

5858 8472

22

Kontant

5,14% kr. 11.500.000


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

ROSKILDE - UNIVERSITETSPARKEN 7

TIL SALG KONTOREJENDOM 5 MIN. FRA MOTORVEJEN MOD KØBENHAVN/HOLBÆK Sag 40301201 Trekroner er en relativt ny bydel - beliggende i den østlige del af Roskilde, grænsende op til Høje Taastrup kommune. Ejendommen er beliggende mindre end 5 minutters kørsel til motorvejen mod København/Holbæk. Kontorejendommen er opført i 1997 i to etager med eksklusive materialer i højeste kvalitet med bl.a. trappe- og receptionsrum - alt meget repræsentativt. I alt 1.842 kvm fordelt på fire fløje med kontor, reception, møderum m.v. Ejendommen har installeret elevator. Afkast

E

Kontant

7,0% kr. 28.000.000

5858 8473 ROSKILDE - LANGEBJERG 29

TIL SALG

A

10

STOR OG PRÆSENTABEL LAGER- OG LOGISTIKEJENDOM PÅ I ALT 6.991 KVM Sag 40301346 Stor og præsentabel lager- og logistikejendom på i alt 6.991 kvm, der p.t. primært fungerer som domicil for Scan Horse A/S. Derudover er der en ekstern lejer, som lejer en lille del på i alt 521 kvm. Ejendommen er indrettet med ca. 1.000 kvm kontorbygning med kontorer, møderum, stort showroom samt kantine og velfærdsfaciliteter. Endvidere

6.000 kvm lagerhaller med ramper og porte. Ejendommen kan erhverves med lejere på en længerevarende kontrakt efter aftale, eller med størstedelen af ejendommen tom til eget brug. Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervsområde, med nem adgang til Holbækmotorvejen.

Afkast

Kontant

7,20%

kr. 32.000.000

5858 8473

23


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

HOLBÆK - NYGADE 1B

TIL SALG

BORRE - THYRAVEJ 25

TIL SALG

E

D

1.599 KVM MARKANT INVESTERINGSEJENDOM I HOLBÆK

VELBESØGT FISKERESTAURANT PÅ KLINTHOLM HAVN

Sag 40301358 En af Holbæks mest markante ejendomme er nu sat til salg. En arkitektonisk smuk ejendom, der oprindeligt er opført som bankbygning, men ombygget til modetøjsforretning, som har ligget i ejendommen i en lang årrække. Ejendommen rummer ialt 1.599 kvm, hvor 1. og 2. sal med stor sandsynlighed kan konverteres til bolig eller ændres til kontor. Stueetagen består af en flot og moderne butikslokale med adgang til 1. sal der ligeledes består af et flot og præsentabelt butikslokale. I kælderen er der arkiv, lager og flotte personalefaciliteter. Der er elevator og trappeadgang til alle etager og 3 p-pladser i gården.

Sag 47400227 På Klintholm Havn og Marina finder man denne skønne ejendom, også kendt som havnens tidligere frysehus liggende mellem de to fine sandstrande på hver side af havnen. Det gamle fryserum blev i år 2009 ombygget til stor moderniseret Fiskerestaurant, samt fiskebutik. En restaurant der oser af atmosfære, og på dens store terrasse kan gæsterne slappe af og høre vandet klukke under dem. De nuværende ejere har opbygget en fantastisk restaurant og skabt et køkken i høj standard. Klintholm Restaurant bliver nu muligt at erhverve.

Afkast

Areal

5,12%

Kontant

kr. 17.500.000

5858 8473 ROSKILDE - STATIONSCENTRET 3, 7, 8

513 kvm

Kontant

kr. 4.995.000

5858 8476 TIL SALG

RINGSTED - ANLÆGSVEJ 36

TIL SALG

D

STATIONSCENTRET - 3 EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM 1 SAMLET INVESTERINGSEJENDOM Sag 40301495 Centralt beliggende investeringsejendom i Stationscentret, bestående af Stationscentret 3, 7 og 8, som sælges samlet. Der er tale om 3 lejemål, hvoraf det ene lejemål, Stationscentret 3, er en pengeautomat udlejet til Nordea. Stationscentret 7 består af Kebab og Chilis Pizza, på 138 kvm, som har været med samme ejer og lejer i en årrække.

Sag 40301496 4 identiske lejligheder med køkken/toilet/bad. 2 garager foran ejendommen. Nem at administrere for en kommende køber. Pæn og velholdt overalt. Investeringsejendom beliggende midt i Ringsted nær Anlægget, Ringsted Sportcenter, Bibloteket og få minutters gang til centrum. Ringsted er beliggende midt på Sjælland - og Ringsted oplever i rigtig meget vækst og udvikling.

Afkast

Afkast

6,55%

Kontant

5858 8473

24

F

INVESTERINGSEJENDOM MED 4 ISTANDSATTE LEJLIGHEDER

kr. 8.500.000

4%

Kontant

5858 8473

kr. 3.975.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

KØGE - VÆRKSTEDSVEJ 7

TIL SALG

KØGE - BJERGGADE 23

TIL SALG

C

1.440 KVM INVESTERINGSEJENDOM FRA 2005

330 KVM ATTRAKTIV INVESTERINGSEJENDOM I KØGE CENTRUM

Sag 46900323 Ejendommen er opført i 2005 og er opført med fokus på brug af gode materialer. Så her er tale om en rigtig pæn ejendom, hvor der er minimal vedligeholdelse. Ejendommen består af 1 bygning som indeholder højloftet lager på 1000 kvm og kontorfaciliteter på 440 kvm. Kontorfaciliteterne er opført i 2 etager og ligger i den ende af bygningen ud mod værkstedsvej. Det højloftede lager er udstyret med høje porte og er delt imellem 2 lejere. Bygningen er placeret på grunden, så en lastbil ubesværet kan komme rundt om bygningen. Grunden er 5.200 kvm og der er en bebyggelsesprocent på 50% for område.

Sag 46900319 Udlejningsejendom med 6 lejligheder i forskellige størrelser, 4 stk. på 48 kvm, 1 stk. på 26 kvm og 1 stk. på 112 kvm 112 kvm lejlighed med tagterrasse bliver ledig i forbindelse med salg. Ejendommen fremstår i pæn stand, med pudset facade. Der er adgang til hyggelig fællesgård på bagsiden af ejendommen. I haven er der indrettet opbevaringsrum/skur til hver af lejlighederne. Ejendommen er beliggende i Køge centrum, tæt på Køge station og Køge Torv. Mulighed for optimering af afkast - Historisk ingen tomgang.

Afkast

Afkast

7,15%

Kontant

kr. 9.800.000

5858 8474 HASLEV - FÆRØGADE 6

2,75%

Kontant

kr. 7.000.000

5858 8474 TIL SALG

HERFØLGE - ØLANDSVEJ 31

TIL SALG

B

HØJLOFTET LAGER MED MODERNE KONTORFACILITETER Sag 46900331 Ejendommen ligger på en 2.131 kvm hjørnegrund og er befæstet . Bygningerne er fra 2011 og er på 945 kvm med en lagerdel som består af 2 haller samt en moderne kontordel med køkken og toilet/bad faciliteter. Hallerne er højloftede og kan tilgås via porte. Ejendommens beliggenhed samt adgang via ramper, giver gode aflæsnings og tilkørselsforhold. Der er god mulighed for opdeling i mindre enheder. Areal

945 kvm

Kontant

5858 8474

kr. 3.800.000

B

BOLIG & ERHVERV – ISOLERET MODERNE HØJLOFTET BYGNING MED VÆRKSTED OG UDSTILLING Sag 46900354 Unik ejendom, der indenfor de senere år moderniseret og fremstår i yderst god stand. Moderne erhvervshal opført i 2016, med værksted og udstillingsmuligheder. Indeholder erhvervsdel på 703 kvm: værksted med porthøjde på 4,8 m, reception, kontorfac. samt bad-/toilet. Endv. vaskeplads med olieudskiller. En gennemrenoveret boligdel på 208 kvm. Areal

911 kvm

Kontant

kr. 7.995.000

5858 8474

25


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

SLAGELSE - STRUDSBERGSVEJ 6

TIL SALG

KORSØR - TÅRNBORGVEJ 46A

TIL SALG

C

D

2.505 KVM MARKANT INVESTERINGSEJENDOM MED 6 LEJEMÅL

386 KVM FANTASTISK BELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM

Sag 47400268 Markant investeringsejendom med god infrastruktur i Slagelse. Høj vedligeholdelsesstandard og parkering ved ejendommen. Ejendommen er beliggende i Slagelse Øst og med kort afstand til motorvejen mod København/Jylland E20. Ejer har igennem de seneste år moderniseret ejendommen. Ejendommen indeholder flere selvstændige lejemål og anvendelserne omfatter liberale erhverv, lager og produktion. I lager-/ og produktionsdelen er der portadgange og h.h.v. 4,5 og 6 m. til loft. Lyse kontorer i flere plan med gode lysforhold og fleksible indretningsmuligheder. Ledige lejemål fra 90 kvm til 480 kvm med årlig leje pr. kvm fra kr. 450.

Sag 47400204 Med udsigt direkte til anløbskajen for krydstogtsskibe i Korsør og til den gamle fæstningsbygning, der i dag bruges til kulturelle arrangementer og med 4 funktionelle lejemål, alle renoveret og opdaterede, er her muligheden for at erhverve en selvkørende og attraktiv investeringsejendom. Nuværende ejere har istandsat hele ejendommen således at denne fremstår uden større investeringsbehov og har bl.a. etableret tagterrasse på imponerende 60 kvm med udsigt direkte til havnen. Alle 4 lejemål er attraktive og udlejer oplever ingen tomgang - tværtimod har flere af lejerne fejret både 5- og 10 års jubilæum i lejlighederne.

Afkast

Afkast

9,07%

Kontant

kr. 8.950.000

5858 8476 KORSØR - SLOTTENSGADE 8

6,11%

Kontant

TIL SALG

KORSØR - JENS BAGGESENS GADE 13

G

340 KVM UDLEJNINGSEJENDOM MED LEJLIGHEDER & VÆRELSER Sag 47400290 Midt i det gamle Korsør blandt bindingsværk og bevaringsværdige bygninger ligger denne lille perle af en udlejningsejendom med 2 store lejligheder og 4 klubværelser. Ejendommen der er i 1 plan med udnyttet 1.sal er med pudset facade og rødt tegltag. Efterspørgslen efter boligerne er stor og sælger oplever ingen tomgang i lejemålet. Afkast

6,0%

Kontant

5858 8476

26

kr. 3.400.000

5858 8476

kr. 2.195.000

TIL SALG

D

VELBELIGGENDE MINDRE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I CENTRUM AF KORSØR Sag 47400289 Tæt på centrum og indkøbsmuligheder og med egen lukket have til ejendommens beboere, udbydes denne fine boligudlejningsejendom nu til salg. Ejendommen indeholder 3 lejemål i attraktive størrelser og er uden tomgang i lejen. Beliggende 2 ejendomme fra verdens ældste biograf. Afkast

7,50%

Kontant

5858 8476

kr. 2.695.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

KORSØR - ØRNUMVEJ 10

TIL SALG

D

6.015 KVM TIDLIGERE TØMRERHANDEL 2 MINUTTER FRA VESTMOTORVEJEN Sag 47400243 God og funktionel lager/detail/kontorejendom beliggende i erhvervsområde i Korsør med under 2 min. til Motorvej E20. Bygningerne har en meget synlig facade mod erhvervsområdet. Bygningsmassen består af ca. 6.000 kvm, fordelt på højloftet butikslokale/showroom, kontorafsnit i 2 plan med velfærdsrum i form af køkken, omklædning, op-

holdsrum m.v. Diverse lagerhaller i varierende størrelser og isoleringsgrad generelt med høj funktionalitet og med gode portadgange. Ejendommen egner sig godt til logistik, produktion og/eller lager og er til købers disposition straks.

Afkast

Kontant

8,25%

kr. 12.500.000

5858 8476 NYKØBING F - RANDERSVEJ 2

TIL SALG

NYKØBING FALSTER - FRISEGADE 14

C

TIL SALG

G

5.290 KVM FLOT OG FUNKTIONEL DETAILEJENDOM

HISTORISK EJENDOM CENTRALT I NYKØBING FALSTER

Sag 47400302 Som en af de første ejendomme du møder ved indgangen til Nykøbing Falster, ligger denne præsentable ejendom, der indtil nu har været Ide-møbler. Nuværende butik flytter til andre, mindre lokaler i Nykøbing hvorfor Randersvej 2 er til salg eller til leje. Indeholder stort indgangs-/glasparti med kasseskranke/modtagelse. 1. sal: stor udstillingslokale med god lofthøjde.

Sag 47400271 Fødehjemmet til den verdensberømte forfatter og grønlandsforsker Peter Freuchen udbydes nu til salg. Frisegade tæt på Nykøbing Falsters handelsstrøg, og blot 3 minutters gang fra havnen. Erhvervsejendommen er i dag opdelt i 2 beboelseslejemål på henholdsvis 129 og 66 kvm Stueplanen på ca. 352 kvm har senest været udlejet til spillehal.

Afkast

Afkast

9,66%

Kontant

5858 8476

kr. 12.995.000

9,36%

Kontant

kr. 1.495.000

5858 8476

27


TEMA Forventninger til 2019

KØBENHAVNS OMEGN

PLADS TIL HØJERE LEJE Kommunerne på Vestegnen oplever stor efterspørgsel på boligejendomme, og med noget lavere lejeniveauer end i København kan der være luft til prisstigninger, især for ældre ejendomme, vurderer EDC Erhverv. ”Vi kan registrere utrolig stor efterspørgsel af boligudlejningsejendomme i kommuner som Glostrup, Herlev, Brøndby, Hvidovre og Rødovre, og der er næsten ingen risiko for faldende lejeniveauer, hvis man køber ejendomme med markedskonforme lejer.” Sådan beskriver Frank Kristensen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Herlev, den aktuelle markedssituation for Københavns omegn, altså forstæderne nord, vest og syd for hovedstaden. Tendensen går igen i EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse, som er gennemført for fjerde gang og omfatter forventninger til 2019 fra 1.443 investorer og virksomheder: Blandt investorer over hele landet er forstæderne for første gang det mest populære område; her vil 27 procent investere. Andelen overgår både selve København, Aarhus og Aalborg, hvilket kan skyldes de høje prisniveauer i de største byer. Blandt de adspurgte investorer i Københavns omegn er samtlige adspurgte – altså 100 procent – på udkig efter mursten i netop forstæderne, mens 41 procent gerne vil investere i selve København og knap hver tredje i Nordsjælland. Næsten fire ud af fem vil skyde penge i boligudlejning, mens halvdelen ser på blandede ejendomme, og op imod hver fjerde har kig på kontorer. LAVERE LEJE END KØBENHAVN Med stigende priser de seneste år på boligejendomme kan det ifølge Frank Kristensen være ”et godt tidspunkt at sælge og tage stikket hjem”, men nye investorer har bestemt også muligheder: ”Lejeniveauet har ligget lidt fladt sammenlignet med København, så der kan stadig være basis for stigninger, ikke mindst i ældre ejendomme. Det kan udløse værdistigninger, så selv om vi er tæt på toppen, har priserne på ejendomme i Københavns omegn ikke nødvendigvis toppet endnu.” Lejeniveauerne i omegnskommunerne er typisk 1.0001.100 kroner per kvadratmeter i nyere eller renoverede ejendomme og kan nå op på maksimalt 1.500 kroner for de allermest velbeliggende og attraktive boliger. Dermed er der god afstand til priserne i København og måske muligheder for at tiltrække lejere, der synes, at hovedstaden er blevet for dyr, fremhæver Frank Kristensen:

28

”Inde i byen går lejen helt op til 1.700-1.800 kroner per kvadratmeter, og så begynder to almindelige indtægter at have svært ved at klare huslejen. Det kan give øget interesse for omegnskommunerne og skabe grundlag for højere leje.”

DET FORVENTER INVESTORERNE: NR. 1

forstæderne er for første gang det mest populære område; her vil 27% investere

4 ud af 5 vil skyde penge i boligudlejning

OVERVEJER DU AT SÆLGE – ELLER KØBE EN BOLIGEJENDOM I KØBENHAVNS OMEGN? Kontakt Frank Kristensen på tlf. 5858 8471

Frank Kristensen Partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech, Herlev Tlf.: 5858 8471


TEMA Forventninger til 2019

FYN

INVESTORER HAR KIG PÅ KYSTBYER

Investorer på Fyn ser i øjeblikket ikke kun mod øens hovedby, men skeler også til flere købstæder langs kysten. Lejen for de større lejligheder kan blive presset af de mange byggeprojekter i Odense, mens mindre boliger går som varmt brød, konstaterer EDC Erhverv. ”Markedet for boligejendomme i Odense er stadig meget hot, og Odense sidder normalt på mindst 80 procent af investeringerne på Fyn. Men det kan efterhånden være svært at finde ejendomme, så en del investorer kigger på større kystbyer som Nyborg, Svendborg og Middelfart. Her bliver omsat en del boligejendomme, ofte lidt mindre ejendomme og til højere afkast end i Odense,” siger Morten Nielsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Fyn med kontor i Odense. Han vurderer, at køberne ofte er lokale investorer fra de pågældende købstæder. Her er lejesikkerheden høj i kraft af stigende indbyggertal de fleste steder og med lavere lejeniveau end i Odense. Vurderingerne fra Morten Nielsen afspejles i EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse for 2019 med svar fra over 1.400 investorer og virksomheder. Blandt de fynske investorer vil lige godt halvdelen bruge flere penge på mursten det kommende år. Fire ud af fem fynske investorer vil skyde penge i boligejendomme, og geografisk er den fynske hovedstad fortsat favorit med 70 procent, men hele 51 procent har kig på det øvrige Fyn, herunder de større byer langs kysten. MANGEL PÅ MINDRE BOLIGER I Odense er priserne på boligejendomme gået kraftigt op de senere år – ligesom i andre større byer.

”Kvadratmeterpriserne og priserne på ejendomme er steget meget, og priserne vil nok stabilisere sig på det høje niveau. Odense har dog mange byggeprojekter med store og dyre lejligheder, og det kan skabe et pres på lejen og dermed priserne på nyere ejendomme. Men der vil fortsat være stor efterspørgsel på lidt mindre lejligheder, især hvis de kan deles op – Odense er jo en stor universitetsby,” påpeger Morten Nielsen. Han tilføjer, at investorer skal være opmærksomme på, at de høje lejeniveauer på en del Odense-boliger stiller øgede krav om fx vedligehold af ejendommen og om at pleje beboerne og ikke ”bare” opfatte dem som lejere, men derimod som kunder. GODT TIDSPUNKT AT KØBE Med de høje priser kan det være oplagt for en del investorer at sælge, men for mange vil det også være en god beslutning at købe, mener Morten Nielsen: ”Det handler om at skabe en vis risikospredning i sine investeringer. Med ejendomme kan investorer få en lang, fast finansiering med lav rente og samtidig opnå et fornuftigt afkast, hvor stigende indbyggertal mindsker risikoen for tomgang.” Og så kan Odenses letbane – med åbning af første etape i 2020 – være en joker oven i det stabile afkast: ”Foreløbig har vi ikke set en priseffekt på boliger tæt på letbanen, men der bliver bygget en del langs banen, og der er ingen tvivl om, at letbanen er en styrke for Odense, fordi det bliver lettere og hurtigere at komme frem.”

DET FORVENTER INVESTORERNE:

Fire ud af fem fynske investorer vil skyde penge i boligejendomme, og geografisk er den fynske hovedstad fortsat favorit med 70 procent, mens hele 51 procent har kig på det øvrige Fyn.

Morten Nielsen Partner EDC Erhverv Poul Erik Bech, Fyn Tlf.: 5858 84 77

OVERVEJER DU AT SÆLGE – ELLER KØBE EN BOLIGEJENDOM PÅ FYN? Kontakt Morten Nielsen på tlf. 5858 8477 29


FYN POSTNUMMER 5000-5999

NYBORG - SOFIENBERGVEJ 1B

TIL SALG BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED STORT UDVIKLINGSPOTENTIALE I NYBORG Sag 51201526 Boligudlejningsejendom på 360 kvm med 3 lejligheder samt stort uudnyttet loft sælges. Ejendommen indeholder 3 større lejligheder på 100-146 kvmHerudover større tørreloft der evt. kan udnyttes til yderligere en lejlighed. To af ejendommens lejligheder er ikke udlejet og står til købers fri disposition. Udearealer er delvist udlagt med perlesten samt stor have med græs. Ejendommen fremstår udvendigt i rimelig god stand. Indvendigt trænger ejendommen til renovering. Afkast

E

Kontant

6,00% kr. 1.850.000

5858 8477 ODENSE SV - HOLKEBJERGVEJ 130

TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM I ATTRAKTIVT ERHVERVSOMRÅDE I ODENSE SV Sag 51201480 Ejendommen er beliggende på en 7.000 kvm stor indhegnet hjørnegrund. Ejendommen er, og har igennem de sidste 10 år, været udlejet til G.S.V. Materieludlejning, som med sine 15 logistikcentre er Danmarks største udlejer af materiel og udstyr. Ejendommen er beliggende i et attraktivt erhvervsområde med gode tilkørselsforhold til E20 afkørsel 52. Området byder på stor spredning af virksomheder som f. eks. Micro Matic, Harald Nyborg, DSV, ScanPipe og mange flere. Uudnyttet byggeret ca. 2.600 kvm. Afkast Kontant

7,88% kr. 6.995.000

5858 8477 TOMMERUP - TALLERUPVEJ 23

TIL SALG

GLAMSBJERG - ASSENS

TIL SALG

D

VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOMME MED STABILE LEJERE

Sag 51201545 Ejendommen er opført i røde sten med sadeltag og indeholder to lejemål. Stueplan indeholder butikslejemål på 117 kvm, hvorfra ejendommens ejer har drevet tøjbutikken Lizette i en del år. 1. og 2. sal indeholder et boliglejemål på 147 kvm med i alt 5 værelser, samt pænt nyere køkken og badeværelse. Boligen har fra 1. sal udgang til stor altan. Der er bag bygningen garage samt have.

Sag 51201441 3 investeringsejendomme med attraktiv beliggenhed i Glamsbjerg/Assens. Kindhestegade 6: 132 kvm erhverv/336 kvm bolig med 1 erhvervslejemål og 5 boliglejemål. Pris kr. 3.375.000, afkast 6,20%. Søndergade 20: 207 kvm erhverv/74 kvm bolig med 2 erhvervslejemål og 1 boliglejemål. Pris kr. 1.700.000, afkast 7,34%. Søndergade 23: 342 kvm bolig med 5 boliglejemål. Pris kr. 2.900.000, afkast 6,19%.

Afkast

7,34%

Kontant

5858 8477

30

G

INVESTERINGSEJENDOM MED SYNLIG BELIGGENHED I TOMMERUP

kr. 1.595.000

Kontant

5858 8477

kr. 1.700.000


HVAD SKAL JEG BRUGE EN EJENDOMSVURDERING TIL? I masser af situationer kan en vurdering foretaget af professionelle vurderingsfolk være nyttig viden og måske endda være til økonomisk nytte. I langt de fleste situationer, hvor man skal låne penge til finansiering af et ejendomskøb, er det et krav fra långiver, at den ejendom, man ønsker at købe, bliver vurderet af en professionel vurderingsmand. Naturligvis ønsker långiver at få bekræftet, at den ejendom, som skal belånes, er det værd, som sælger eller ejer påstår, at den er. Man ønsker selvsagt at få den korrekte markedsværdi for ejendommen. En vurdering af en ejendoms handelspris er naturligvis baseret på en mængde fakta om ejendommens lejeindtægter, vedligeholdelsesstand, indretning, beliggenhed og så videre. Der inddrages også data fra salg af lignende ejendomme til brug for sammenligning af den omhandlede ejendoms data. På grundlag af alle de indsamlede data udfærdiges herefter den endelige vurdering af ejendommen. Vurderingen vil også indeholde både positive og negative forhold, som har eller kan have betydning for ejendommen på både kort og lang sigt.

Man kan næsten betragte vurderingen som en slags forsikring for, at man ikke køber ”katten i sækken”. Vurderinger anvendes eller kan anvendes i utrolig mange situationer bl.a. ved salg eller køb af en ejendom, ved belåning, til regnskabsformål og ved generationsskifte eller arv. Ved interne handler eller ved familieoverdragelse anvendes vurderinger også i udstrakt grad over for offentlige myndigheder. HVEM FORETAGER VURDERINGEN? Vurderingsmedarbejdere er personer, som har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet oparbejdet gennem mange år og som regel med en særlig baggrund til at udføre dette arbejde. EDC Erhverv Poul Erik Bech er udover at være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening tillige certificeret af den internationale organisation RICS, hvilket er en forkortelse for Royal Institution of Chartered Surveyors. Denne organisation har sit udspring i England og har efterhånden spredt sig over hele kloden. RICS’s formål er at ensrette og internationalisere udarbejdelsen af vurderinger og tillige fastsætte stramme regler for habilitet og etik i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

ANDRE SITUATIONER HVOR EN VURDERING KAN VÆRE VÆRDIFULD Står man over for at ville investere i en ejendom, enten som investering eller til eget brug, kan en vurdering være meget behjælpelig i de overvejelser, man gør sig inden købet.

Vores vurderingsmedarbejdere har alle gennemgået og bestået RICS’s krav til at udføre vurderinger, hvilket har medført, at EDC Erhverv Poul Erik Bech, som et af få ejendomsmæglerfirmaer i Danmark, er blevet certificeret af RICS til at udarbejde vurderinger af alle typer af erhvervsejendomme, hvilket betyder efter højeste internationale standarder.

Er den ønskede pris for ejendommen den rigtige? Hvordan ser økonomien ud i ejendommen? Er beliggenheden den rigtige? Masser af spørgsmål som man kan få svar på i en vurdering udarbejdet af den professionelle vurderingsmand.

Du er altid velkommen til at kontakte en vurderingsmedarbejder for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med en vurdering.

Bestil en vurdering her edc.dk/erhverv/salgsvurdering

31


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

KOLDING - AMBOLTEN 22

TIL SALG

AABENRAA - NØRREPORT 8

TIL SALG

E

E

1.586 KVM INVESTERINGSEJENDOM

364 KVM INVESTERING

Sag 60301116 Fuldt udlejet ejendom ! 1.586 kvm præsentabel og velholdt lager-/produktionsejendom med tilhørende stor indhegnet 7.653 kvm grund. Beliggende i fuldt udbygget erhvervsområde i Kolding´s sydlige bydel, nær motorvej. Fremstår i særdeles god stand. Udlejet til 2 lejere, fordeler sig på ca. 366 kvm kontorafsnit, 992 kvm lager i god højde med tilhørende høje porte samt overdækket areal på 228 kvm.

Sag 62000843 Ejendommen er beliggende med facade ud mod indfaldsvejen til byen og fremstår med flotte facade udsmykninger. Der er løbende sket renovering og ombygning af ejendommen, der i dag indeholder pizzaria i stueplan samt en lejlighed på 1. salg og tagetagen.

Afkast

Afkast

6,27%

Kontant

kr. 8.800.000

5858 8478

7,1%

Kontant

kr. 1.950.000

5858 8479

GRÅSTEN - SKOLEGADE 2

TIL SALG

D

INVESTERINGSEJENDOM - FULDT UDLEJET Sag 64100626 Ejendommen er beliggende med grund direkte til Slotssøen. Ejendommen består af butik i stueplan, 2 lejligheder på 1. sal og 2 lejligheder på 2. sal. Alle 4 lejligheder har altan, hvor udsigten til Slotssøen og Gråsten Slot kan nydes. Fuld kælder, som består af gangareal, depotrum til hver enkel lejer ligesom der er vaskerum med vaskemaskine og tørretumbler. På

grunden er der cykelskur og dobbelt garage. En spændende ejendom der løbende er vedligeholdt og i dag fremtræder pæn og præsentabel.

Afkast

Kontant

7,25%

5858 8480

32

kr. 2.800.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

SØNDERBORG - DYBBØLGADE 22 & 24

TIL SALG

C

3.271 KVM BOLIGINVESTERINGSEJENDOM Sag 64100627 Centralt beliggende og fuldt udlejede boligudlejningsejendomme, som er udstykket i ejerlejligheder, udbydes nu samlet til salg. Ejendommene er opført skalmuret og vandskuret, og malet hvide. Begge ejendomme har elevator. Dybbølgade 22 består af 27 ejerlejligheder med boligareal fra 36 kvm til 44 kvm. Dertil kommer andel af fællesarealer. Dybbølgade

24 består af 18 ejerlejligheder med boligareal fra 89 kvm til 157 kvm Dertil kommer andel af fælles arealer.

Afkast

Kontant

5,44%

kr. 46.000.000

5858 8480 SØNDERBORG - AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7

TIL SALG 6.300 KVM INVESTERINGSEJENDOM Sag 64100548 6.300 kvm arkitekttegnet investeringsejendom udbydes nu til salg. Opført i gule mursten, og taget er belagt med tagpap. Vinduer og døre er af træ/alu, og på den måde er ejendommen udvendig så godt som vedligeholdelsesfri. Ejendommen er pt. udlejet til 1 lejer, mens der pt. er et kontorlejemål ledigt. Fælles arealerne udgør ca. 800 kvm. Der er rigtig gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Ejendommen ligger på en ca. 27.000 kvm stor grund lige op til Center Øst med en uudnyttet byggeret. Afkast Kontant

6,5% kr. 35.000.000

5858 8480

33


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

VOJENS - RÅDHUSCENTERET 25

TIL SALG 1.072 KVM INVESTERINGSEJENDOM Sag 62000584 Fuldt udlejet investeringsejendom indeholdende 3 erhvervslejemål i det velbesøgte "Rådhuscentret" i Vojens. I Rådhuscentret, der er beliggende i den vestlige del af Vojens, ligger størstedelen af Vojens handelsliv med dagligvarebutikker, benzintank, optikere, apotek, materialist, tøjbutikker for damer og herrer, sko, isenkræmmer, frisør, cafe, bager m.m. I centret er der rigtig gode parkeringsforhold. Ejendommen er fuldt udlejet på uopsigelige lejekontrakter.

Afkast

D

Kontant

14,41% kr. 3.700.000

5858 8479 SKÆRBÆK - STOREGADE 38

TIL SALG

E

INVESTERINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL OG ATTRAKTIV FORRENTNING CENTRALT I SKÆRBÆK Sag 67000655 Ejendommen er på 743 kvm med 4 lejemål. De tidligere banklokaler er på 372 kvm. Lokalerne er indrettet med et ekspeditionslokale, mindre mødelokaler/kontorer, personalekøkken, 2 toiletter og 1 mindre teknikrum. Dernæst et udlejet kontorlejemål på 49 kvm, som ligger bagerst i ejendommen. Det 3. lejemål er Butik Elin på i alt 241 kvm. Nybolig Mægler har

det 4. og sidste lejemål på ca. 81 kvm. Den gode synlighed betyder, at denne indbydende ejendom egner sig storartet til formål som klinik, kontor, butik med tilhørende showroom. Beliggenheden er ud til Storegade, som er handelsgaden i Skærbæk. I Skærbæk findes et glimrende handelsliv, fordi byen har et stort opland, som foretrækker byen som handelsby.

Afkast

Kontant

14,25%

5858 8481

34

kr. 1.950.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

VEJLE - LADEGÅRDSVEJ 16

TIL SALG 1.274 KVM INVESTERING Sag 71000329 Velbeliggende kontorejendom i udbygget erhvervsområde i Vejle Syd - tæt på motorvej E45. De seneste år er den blevet gennemgribende renoveret således den i dag fremstår som en meget præsentabel og moderne kontorejendom. Ejendommen består af 2 etager, på hver 637 kvm, hvoraf stueplan er ledig til køber. På 1. salen er 2 lejemål, hvoraf det ene er indrettet som et kontorfællesskab hvor der bor 2 lejere. Det andet ledige lejemål på 217 kvm er ligeledes beliggende på 1. sal. Til ejendommen forefindes der særdeles gode parkerings faciliteter. Afkast

D

Kontant

8,61% kr. 8.950.000

5858 8482 GRINDSTED - NØRRE TORV 1 / NØRREGADE 8

TIL SALG

D

INVESTERINGSEJENDOM MED 1.191 KVM BUTIK/KONTOR PÅ 1.619 KVM GRUND VED NØRRE TORV Sag 67000723 En spændende investeringsejendom med super beliggenhed. I stueetagen ligger Handelsbanken og en Intersport-forretning, der begge fremtræder i meget præsentabel og indbydende stand, med lyst interiør og en behagelig loftshøjde på 3,2 m. På 1. salen er der udlejet til Job Team A/S, hvis lokaler ligeledes fremtræder i virkelig flot stand – som et lyst og moder-

ne kontorlejemål med åbne kontorarealer, møderum og gode personalefaciliteter. Desuden 2 ledige kontorlejemål på hhv. 113 kvm og 253 kvm, der har potentiale til 3 gode boliger. Grunden bagtil er udlagt til ca. 20 parkeringspladser. Herudover er Nørre Torv, der støder op til ejendommen, udlagt til en større offentlig p-plads.

Afkast

Kontant

10,00%

kr. 5.400.000

5858 8481

35


TEMA Forventninger til 2019

AARHUS

MANGE KØBERE I AARHUS Aarhus og andre midtjyske byer oplever stor efterspørgsel på boligejendomme, og britisk investor er blandt de seneste købere. Det er et godt tidspunkt at sælge, for priserne forbliver på det nuværende høje niveau, vurderer EDC Erhverv. Der er stor interesse for at købe boligejendomme i Aarhus og det øvrige Midtjylland fra både lokale investorer og investorer udefra. Det viser EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse for 2019, baseret på svar fra over 1.400 virksomheder og investorer. To ud af tre midtjyske investorer vil skrue op for deres investeringer i fast ejendom det kommende år, og 85 procent har særligt øje for boligejendomme. Knap 70 procent af de lokale investorer vil gerne investere i Aarhus, og næsten halvdelen har allerede investeringer her. Samtidig vil 50 procent investere i andre dele af Midtjylland. Blandt investorer i hele landet vil næsten hver femte ifølge undersøgelsen købe mursten i Aarhus – en fremgang fra 15 procent for et år siden. Desuden har 14 procent af investorerne kig på andre steder i Midtjylland. PRISER BLIVER PÅ TOPPEN Efter flere år med prisstigninger og med stor efterspørgsel er det et oplagt tidspunkt for mange at sælge, mener Steen Storgaard Møller, investeringschef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus: ”Meget tyder på, at Aarhus har nået toppen prismæssigt. Lejeniveauerne har været opadgående for boliger med markedsleje, og vores forventning er, at

36

huslejerne nok har toppet. I ældre ejendomme kan der komme lejestigninger i kraft af moderniseringer, men vi forventer ikke lejestigninger i nyopførte ejendomme.” Det er dog også et fornuftigt tidspunkt for investorer at købe, påpeger Steen Storgaard Møller: ”Køb skal ikke været drevet af forventninger om nye prisstigninger, men bør tage afsæt i den løbende drift på ejendommen. Vi har stadig gode muligheder for finansiering og et lavt renteniveau – og dermed en pæn forskel mellem finansieringsrenten og afkastet. Nok venter vi ikke stigende priser, men heller ikke prisfald; priserne vil blandt andet blive understøttet af øget tilflytning, både i Aarhus og de andre større byer.” LUN PÅ AARHUS Blandt nylige investeringer i Aarhus er en ombygget kontorejendom på Åboulevarden i midtbyen – med 42 lejligheder og café i stueetagen. Bygningen blev overtaget af den britiske kapital- og ejendomsforvalter Aberdeen Standard Investments på vegne af en tysk fond med fokus på boligejendomme, fortæller transaktionschef Jes Rovsing: ”Det er en nyoprettet fond og den første investering i Danmark. Vi har stor tiltro til Aarhus som det næststørste marked herhjemme med god demografisk udvikling,


DET FORVENTER INVESTORERNE:

2 ud af 3 midtjyske investorer vil skrue op for sine investeringer i fast ejendom i 2019

70% af de lokale investorer i Aarhus , vil investere i byen og næsten halvdelen har allerede investeringer her

mange studerende og et købestærkt publikum. Og så kan man mærke udviklingen: Byen bliver simpelthen større.” Aberdeen Standard Investments lægger også vægt på at investere i nærheden af sine kontorer i København og Aarhus, så selskabet er tæt på ejendommene og kender området. Og den britiske forvalter er ikke afskrækket af prisniveauet: ”Som sagt ser vi mange styrker i Aarhus, og vores nye ejendom på Åboulevarden har en god beliggenhed, tæt på centrum og cafeer. Der er tale om lidt mindre lejligheder på to-tre værelser; det er en god størrelse, for de er lette at leje ud – fx til to studerende, til unge familier og til karrieremennesker, der vil bo centralt,” siger Jes Rovsing.

OVERVEJER DU AT SÆLGE ELLER KØBE EN BOLIGEJENDOM I AARHUS ELLER ET ANDET STED I REGION MIDTJYLLAND? SÅ RING TIL STEEN STORGAARD MØLLER PÅ 5858 8484

Hans vurdering – og tallene fra Forventningsundersøgelse – stemmer overens med, hvad Steen Storgaard Møller og EDC Erhverv oplever: ”Vi kan fortsat registrere stor efterspørgsel på ejendomme med udlejningsboliger i Aarhus. Samtidig oplever Randers, Horsens og Silkeborg – alle i fornuftig afstand til Aarhus – øget interesse fra investorer, især nyopførte ejendomme. Viborg og Herning har begge en del udviklingsprojekter på vej, men det er mere lokalt forankrede projekter.”

Steen Storgaard Møller Investeringschef EDC Poul Erik Bech Aarhus Tlf.: 5858 8484

37


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

AARHUS C - FREDERIKS ALLÉ 105

TIL SALG

AARHUS C - STRANDVEJEN 16

TIL SALG

D

E

FREDERIKSBJERGEJENDOM MED STORT LEJEPOTENTIALE

INVESTERINGSEJENDOM MED CENTRAL BELIGGENHED I AARHUS

Sag 80203822 Ejendommen er oprindelig opført i 1907 som en 4½-etagers pudset bygning med tegltag og 4 kviste, og er beliggende midt på Frederiksbjerg. Bygningen består af 2 erhvervslejemål og 12 boliglejemål, og har et stort lejepotentiale. Et af erhvervslejemålene er udlejet til Frokostspecialisten. Bygningen har 2 karnapper fra 1. og 3. sal og facaden er dekoreret med kannelerede pilastre ved 2. og 3. etage. Kort tid efter opførslen af nr. 105, blot 3 år efter, blev der bygget 4 lejeboliger i gården - nr. 105B. I opgang 105B er lejlighederne 60 kvm og egner sig bedst til den enlige eller parret, da de ikke er så delevenlige. Indgangen til lejlighederne i baghuset sker via trappetårnet i gården.

Sag 80204173 Ejendommen er opført i 1890 med røde mursten mod gaden og gule mod gårdhaven. Det bebyggede areal andrager 81 kvm og lejlighederne varierer i størrelse i spændet 49-84 kvm. Lejlighederne i stuen og på 4. sal har 2 værelser og de resterende består af 3 værelser. Bygningen har gennemgået en større ombygning i 2011/2012, som har givet lejlighederne bedre anvendelsesmuligheder. Der er let adgang til hjertet af Frederiksbjerg via trappe ved nr. 14. Herfra er der 2 min. gang til Skanseparken en kort cykeltur til Aarhus Ø, gågaden og de fleste af byens uddannelsesmuligheder en udlejningsejendom hvor tomgang er en sjældenhed.

Afkast

Afkast

2,61%

Kontant

kr. 33.125.000

5858 8484

3,93%

Kontant

kr. 11.250.000

5858 8484

AARHUS N - BRENDSTRUPVEJ 11

TIL SALG KLASSISK RØDSTENSEJENDOM PÅ CHRISTIANSBJERG Sag 80203987 Ejendommen er en klassisk rødstensejendom opført i 1937. Taget er skiftet i sælgers ejertid og består af røde tegl med undertag og isolering. Indvendigt består ejendommen af 7 lejligheder. En mindre lejlighed i kælderen, som er godkendt til beboelse, fire 2-værelses lejligheder og to 4-værelses lejligheder. De to store lejligheder er sammenlagte lejligheder og kan let opdeles på ny. Ejendommen er velholdt både ude og inde, med en fantastisk beliggenhed tæt på universitet og midtby. Trods nærhed til byen ligger ejendommen ud til et stort grønt område. Afkast

C

5858 8484

38

Kontant

3,21%

kr. 14.000.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

AARHUS C - FREDERIKS ALLÉ 129 A

TIL SALG

AARHUS C - LUNDINGSGADE 1 ST.

TIL SALG

C

D

VELDREVET EJENDOM MED CENTRAL PLACERING

BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ MARKANT HJØRNE I LUNDINGSHUS MED GOD AFKAST

Sag 80204294 Ejendommen er beliggende i hjertet af Frederiksbjerg, med kort afstand til bl.a. Torvet på Ingerslevs Boulevard samt overordnet vejnet via Harald Jensens Plads. Ejendommen er oprindeligt opført i år 1909, men er i år 1996 blevet gennemrenoveret med nye køkkener og badeværelser. I år 2010 blev der etableret 4 nye ejerlejligheder i ejendommens loftsetage og i 2013 blev der opført en ny ejendom med egen indgang på samme matrikel med adresse på Lundingsgade 4. Ejendommen i Lundingsgade består af 6 delevenlige ejerlejligheder forsynet med elevator og altaner. Ejendommen er veldrevet og veladministreret med en stor udlejningssikkerhed i form af delelejligheder.

Sag 80204220 Lokalerne er udlejet til Lystorvet, som igennem en lang periode har drevet forretning med salg af lamper. Lejer er glad for lejemålet og håber meget på at kunne fortsætte lejekontrakten når vi har fundet den nye ejer. Butikken består af i alt 252 kvm i stueplan, hvoraf godt halvdelen ligger med god eksponering ud mod Frederiks Allé og et for nyligt istandsat og præsentabelt torv. De resterende kvm er indrettet til kontor, spiseafdeling, tekøkken, opbevaring og toilet. Fra lageret har man adgang til en kælder på i alt 164 kvm. Der er lavloftet i store dele af kælderen, men det er tørt og meget anvendeligt.

Afkast

Afkast

3,58%

Kontant

kr. 59.750.000

5858 8484

5,83%

Kontant

kr. 7.100.000

5858 8484

SKIVE - NØRREGADE 17

TIL SALG ATTRAKTIV BUTIKS- INVESTERINGSEJENDOM PÅ GÅGADEN I SKIVE Sag 75100277 Forretningsejendommen er godt beliggende på hjørnet af Nørregade og Thomsensgade med ca. 20 m facade direkte ud til gågaden. Ejendommen har et arkitektonisk udseende med et historisk særpræg med røde blødstrøgne teglsten og rødt vingeteglstenstag. Bygningen er oprindelig fra år 1923 og har i år 2010 fået en gennemgribende renovering. Ejendommen omfatter faciliteter til lager, personale, kontorrum, person og vareelevator. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen fra bagsiden med P-plads. Afkast

C

Kontant

7,25% kr. 13.995.000

5858 8483

39


TEMA Forventninger til 2019

AALBORG

STADIG FLERE KØBERE END SÆLGERE De nordjyske investorer vil gerne have fat i boligejendomme i Aalborg, selv om priserne er kommet højt op. Tilflytning er med til at sikre prisniveauet, vurderer EDC Erhverv.

Kjeld Christensen Advokat

40


Ligesom i resten af landet er interessen for boligudlejningsejendomme stor i Nordjylland: I EDC Erhvervs Forventningsundersøgelse for 2019, baseret på over 1.400 svar, vil 79 procent af de adspurgte nordjyske investorer gerne købe boligejendomme. 70 procent vil gerne købe mursten i landsdelens hovedby, og 46 procent har allerede investeringer her. Blandt samtlige investorer i landet har 9 procent kig på Aalborg og 4 procent på landsdelen. ”Aalborg har stadigvæk markant flere købere end sælgere. Køberne er både garvede investorer og mindre garvede, som er forhippede på at investere uden måske at være helt klædt på til det. Især ved ældre ejendomme skal man fx forholde sig til installationer, vedligeholdelsesstand, og om der er lejeøkonomi i at genoprette en ejendom,” siger Michael Stilling, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg. STIGENDE INDBYGGERTAL Gennem flere år er boligejendomme i Aalborg steget i pris, men Michael Stilling vurderer alligevel, at risikoen for prisfald er begrænset. ”Priserne er højt oppe nu, og opgjort per kvadratmeter er udlejningsejendomme næsten oppe på ejerlejlighedspriser. Vi venter ikke yderligere prisstigninger på de mest centrale beliggenheder, men i stedet et stabilt prisniveau. Den demografiske udvikling med stigende indbyggertal er helt klart en fordel, og den største risiko for prisfald ligger i en renteændring – og selv hvis renten stiger et halvt eller helt procentpoint, vil renten historisk set fortsat ligge på et lavt niveau. Mange investorer betaler stadig negative indlånsrenter og vil samtidig få svært ved at opnå bedre afkast på alternative investeringer,” påpeger Michael Stilling. For de større lejeboliger er udbuddet dog på vej op.”For halvandet-to år siden var der næsten ingen lejligheder til leje i Aalborg, men nu er en del nybyggeri af større lejligheder på vej. Alt andet lige kan det trykke lejen og priserne lidt, særligt for de største boliger.” SOLGTE TO EJENDOMME Michael Stilling vurderer, at et salg kan være aktuelt for mange. ”Med de høje priser kan det være et godt tidspunkt at tage stikket hjem, og med de mange købere går et salg ofte ret hurtigt.”

Michael Stilling Partner EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aalborg Tlf.: 5858 8485

Og stikket hjem tog advokat Kjeld Christensen for et par måneder siden. Hans familie har siden 1920’erne og 1950’erne ejet to mindre boligejendomme på Urbansgade og Helgolandsgade, men de blev sendt på markedet og solgt. ”Min bror på 77 og jeg selv på 73 har ingen arvinger, som var interesseret i at overtage ejendommene, og da min bror bor i København og jeg selv i Sønderborg, så havde vi længe tænkt på at afhænde,” fortæller Kjeld Christensen, der stadig er praktiserende advokat, ofte som forsvarer i straffesager. Han var blevet kontaktet af EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, som havde tilbudt at vurdere ejendommene uforpligtende – og de to ejendomm e blev solgt til de udbudte priser, den ene med ni lejligheder, den anden med seks boliger samt nogle erhvervslejemål. ”Vi fik en vurdering af ejendommene og blev anbefalet, at det var et godt tidspunkt at sælge efter store prisstigninger gennem flere år. Vi blev også rådgivet om de skattemæssige forhold, som har været meget vigtige for os, fordi vi har haft ejendommene så længe.” Trods afskeden med to ejendomme, der har været i familiens eje i årtier, glæder Kjeld Christensen sig over salget: ”Der følger en del ansvar og opgaver med, når man har ejendomme. Fx henvendelser fra lejere og kontakt med håndværkere og mange andre, og det er jo ikke lettere at håndtere, når man bor langt væk, som min bror og jeg gør. Derfor sparer vi nu en del tid, og indtil videre har vi pengene stående i banken – det er meget lettere for os og vores arvinger at forholde sig til.”

DET FORVENTER INVESTORERNE:

79%

af de adspurgte nordjyske investorer vil gerne købe boligejendomme

OVERVEJER DU AT SÆLGE ELLER KØBE EN BOLIGEJENDOM I AALBORG OG OMEGN? SÅ RING TIL MICHAEL STILLING PÅ 5858 84 85 41


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

SINDAL - VESTERGÅRDEN 2-40

TIL SALG

AALBORG C - LÆSØGADE 6

TIL SALG

D

D

EJENDOM INDEHOLDENDE 20 STK. TOVÆRELSES LEJLIGHEDER

EJENDOM MED 10 BOLIGLEJEMÅL MED NYE ALTANER

Sag 91203883 Ejendommen sælges på vegne af boligselskabet Bovendia. Beboelseslejemålene er alle med adgang fra terræn og er i ét plan, og fordeler sig på 6 rækkehuse med 3 boliger i hver, samt 1 dobbelthus med 2 boliger. Alle boliger udgør et boligareal på 60 kvm og er indrettede som toværelses lejligheder. Boligerne er indrettet med entré, handicapvenligt køkken og bad.

Sag 91203777 Ejendommen er beliggende i det attraktive boligområde Øgade kvarteret i Aalborg. Ejendommen er opført med facade i røde mursten mod gaden. Der er mod gaden mindre altan til 8 af lejlighederne og altaner mod syd er under udskiftning. Beboelseslejemålene er alle attraktive 2 værelseslejligheder, heraf 2 stk. på 49 kvm og 8 stk. på 61 kvm.

Afkast

Afkast

17,34%

Kontant

kr. 5.000.000

5858 8485 AALBORG C - VENDSYSSELGADE 14-18 M.FL.

3,82%

Kontant

kr. 10.250.000

5858 8485 TIL SALG

AALBORG - LÆSØGADE 8

TIL SALG

C

D

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM BELIGGENDE I ØGADEKVARTERET

INVESTERINGSEJENDOM MED 9 BOLIGLEJEMÅL MED NYE ALTANER

Sag 91203699 Ejendommen indeholder 53 boliglejemål, 2 erhvervslejemål og 6 garager bestående af ejendommene Vendsysselgade 14, 16 og 18 samt Læsøgade 9, 11, 13 og 15. Beboelseslejemålene består hovedsageligt af attraktive 2 værelseslejligheder, der er dog enkelt større lejemål i ejendommen. Beboelseslejemålene er i varierende størrelser fra 44 – 102 kvm. Der er 2 mindre erhvervslejemål i ejendommen.

Sag 91203808 Ejendommen der indeholder 9 boliglejemål og 5 garager er beliggende i det attraktive boligområde Ø-gade kvarteret i Aalborg med kort afstand til offentlig transport, indkøb, uddannelsesinstitutioner, grønne områder m.v. Beboelseslejemålene består hovedsageligt af attraktive 2 og 3 værelseslejligheder på 57 -74 kvm.

Afkast

Afkast

3,91%

Kontant

kr. 63.500.000

5858 8485 AALBORG - SIGNALVEJ 6

2,89%

Kontant

kr. 10.950.000

5858 8485 TIL SALG

AALBORG - SVENDSGADE 5A

TIL SALG

E

PROJEKTEJENDOM I AALBORG C INKL. BYGGETILLADELSE

Sag 91203799 Velbeliggende boligudlejningsejendom i Vejgaard med 8 beboelseslejemål der er fordelt på hhv. 4 stk. 2 vær. og 4 stk. 3 vær. Lejlighederne er alle indrettet med eget køkken og bad. Lejlighederne fremtræder generelt i varierende stand. Lejerne har alle adgang til eget depotrum i naboejendommen, ligesom der er adgang til 65 kvm kælderareal i nærværende ejendom.

Sag 91203326 Velbeliggende boligejendom med 6 beboelseslejemål i Svendsgade, i Aalborg C. Ejendommen overtages vakant, hvorfor køber kan indrette samtlige lejemål fra dag 1, i forbindelse med en gennemgribende renovering af ejendommen, der tidligere har fungeret som andelsboligforening. Lejer vil efterfølgende kunne oppebære en pæn leje pr. kvm. idet lejlighederne alle er mindre 2 værelseslejligheder.

Afkast

Areal

3,93%

Kontant

5858 8485

42

D

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I VEJGAARD MED 8 ENHEDER

kr. 6.600.000

230 kvm

Kontant

5858 8485

kr. 3.600.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

LØNSTRUP - STRANDVEJEN 82

TIL SALG DAGLIGVAREFORRETNING PÅ 10 ÅRIG LEJEKONTRAKT I HJERTET AF LØNSTRUP Sag 91203831 Ejendommens samlede etageareal andrager 1.019 kvm. og fordeler sig på 830 kvm. i stueplan salgsareal, lager og 1. sal (velfærd) på 189 kvm. En del af førstesalen benyttes af Novasol – Dansommer og er indeholdt i den anførte, årlige leje, som et fremlejeforhold. Ejendommen er beliggende med facader mod selve Strandvejen, hovedpulsåren i byen. De omkringliggende ejendomme anvendes til detail og restauration, i forening med helårsbeboelse. Ejendommen er indrettet som dagligvareforretning. Afkast

F

Kontant

7,44% kr. 10.500.000

5858 8485 VILDBJERG - BREDGADE 14

TIL SALG

HJØRRING - NORDENS ALLE 14

TIL SALG

C

CENTRALT BELIGGENDE DAGLIGVAREBUTIK MED LANG KONTRAKT

VELBELIGGENDE DAGLIGVAREBUTIK MED GOD HISTORIK

Sag 91203561 Centralt i Vildbjerg ligger ejerlejlighed nr. 1 hvor MENY er lejer på lejekontrakt uopsigelig til 01.01.2027. Butikken har et bruttoareal på 1.911 kvm fordelt med 1.445 kvm butik, 298 kvm kælder og 168 kvm varegård. Bygningen er opført i røde teglsten, og taget er delvist built up tag, belagt med tagpap og delvist tegltag belagt med Randers Tegl. Der er ca. 50 offentlige P-pladser lige ved døren.

Sag 91203562 Ejendommen er indrettet som traditionel dagligvareforretning efter SPAR konceptet. Til ejendommen er der ca. 40 p-pladser. Den har et bruttoareal på 1.360 kvm samt 228 kvm kælder hvoraf 101 kvm er erhverv. Den er således tidssvarende arealmæssigt i forhold til anvendelsen som dagligvareforretning. Der har været drevet dagligvareforretning fra ejendommen siden 1972.

Afkast

Afkast

7,00%

Kontant

kr. 13.650.000

5858 8485 HANSTHOLM - BYTORVET 1-3

7,00%

Kontant

kr. 10.400.000

5858 8485 TIL SALG

VIDEBÆK - BROGÅRDSVEJ 22

TIL SALG

DAGLIGVAREBUTIK BELIGGENDE I HANSTHOLMCENTRET

JEM & FIX FORRETNING MED GOD PLACERING

Sag 91203563 Centralt i Hanstholm, og som en del af Hanstholmcentret ligger Bytorvet 1-3, hvor Fakta er lejer. Ejendommen har et bruttoareal på 1.450 kvm inkl. fællesarealer. Den er opført i 1974 og efterfølgende ombygget i flere omgange – senest i 2015. Ejendommen er indrettet som traditionel dagligvareforretning efter Fakta konceptet. Der er mange offentlige fælles P-pladser lige ved døren.

Sag 91203564 Med en god og synlig placering ved hovedvejen igennem Videbæk ligger Brogårdsvej 22 hvor Jem & Fix er lejer. Ejendommen er opført til Jem & Fix, der flyttede ind 1. marts 2016. Ejendommen indeholder 829 kvm søjlefri butik med tilhørende lager, kontor og velfærdslokaler. Bygningen er opført i betonelementer og built up tag. Parkeringspladsen er belagt med fliser og rummer 45 p-pladser.

Afkast

Afkast

7,71%

Kontant

5858 8485

kr. 12.900.000

7,71%

Kontant

kr. 9.600.000

5858 8485

43


MARKEDET FOR BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

TAL PÅ BOLIGUDLEJNING

Efterspørgslen efter både nye og ældre boligudlejningsejendomme er fortsat særdeles høj og særligt i landets største byer. Forsat flere udenlandske investorer er klar til at investere betydelige beløb i Danmarks boligudlejningsejendomme, hvilket også er en af årsagerne til den fortsat høje efterspørgsel. Vi ser stadig mange handler til høje kvadratmeterpriser og lave afkast, men lige umiddelbart ser priserne ud til at have fundet et fornuftigt niveau, hvor de hverken stiger eller falder yderligere - i hvert fald ikke i landet største byer. Nogle sælgere forventer, at priser og lejeniveauer vil fortsætte med at stige betydeligt, men de opnåede udlejningsniveauer og salgsniveauer viser umiddelbart, at dette ikke er tilfældet. De prisjusteringer, vi pt ser, er typisk på ejendomme, hvor forventningerne til niveauerne har været for høje.

Michael Thodsen Ejd. mægler, MDE, EDC Erhverv Poul Erik Bech Tlf.: 5858 8470

Investorerne bruger nu derfor flere penge på en grundigere gennemgang af ejendommen, hvilket forlænger handelsperioden og til en vis grad også er med til at “tæmme” prisudviklingen. Flere investorer på boligudlejningsmarkedet er også begyndt at kigge på ejendomme uden for de større byer eller på andre typer af investeringsejendomme.

AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Nyere boligudlejningsejendomme

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomm

København

3,75

2,00

4,00

Nordsjælland

4,00

3,75

4,00

Østsjælland

4,50

2,75

4,25

Vest- og Sydsjælland

5,25

4,00

5,50

Aarhus

4,00

2,50

3,75

Aalborg

4,25

2,75

4,00

Trekantsområdet

4,75

5,25

5,50

Odense

4,50

4,00

4,50

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

ÅRLIG MARKEDSLEJE I KR./KVM Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

44

Ældre boligudlejningsejendomme

Ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl.

Ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale

Ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

Nyere boligudlejningsejendomme

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme

København

1.950

1.650

Nordsjælland

1.700

1.700

Østsjælland

1.700

1.450

Vest- og Sydsjælland

1.250

1.250

Odense

1.350

-

Trekantområdet

1.200

-

Aarhus

1.650

1.450

Aalborg

1.250

1.150


TAL PÅ INDUSTRI

INDUSTRIMARKEDET Der er fortsat stor aktivitet på industrimarkedet, hvor fortsat flere virksomheder udvider sin produktion på grund af en stigende efterspørgsel. I Aalborg og i hele landet generelt er tomgangen lav, hvorfor vi oplever, at virksomhederne efterspørger nye lager- og produktionsejendomme. De mest efterspurgte ejendomme har 6-8 meter til loftet. Desuden er adgangen til ramper og gode personalefaciliteter vigtige, hvilket vi stort set kun ser i de nye ejendomme. Infrastrukturen og en placering tæt på motorvejen vægter ligeledes højt for virksomhederne.

Mark Pedersen Ejd. mægler, MDE, EDC Erhverv Poul Erik Bech Tlf.: 5858 8485

Udfordringen er, at det stort set kun er i nyere ejendomme, at disse krav bliver indfriet, og der er ikke bygget mange nye ejendomme inden for de sidste fem til ti år. Det betyder, at virksomhederne enten skal bygge noget op fra grunden eller bygge deres nuværende ejendom til, da de har svært ved at finde det, de skal bruge. Investorer, der er klar til at udvikle og opføre nye ejendomme, er meget velkomne. Set i lyset af landets laveste tomgangsprocent i Nordjylland skal det gerne vise sig at være en god investering.

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juli 2018

2016

2017

2018

Region Hovedstaden

540.600

422.400

433.000

Region Sjælland

282.200

250.300

286.300

Fyn

300.800

255.300

169.400

Sydjylland

501.400

458.200

394.300

Region Midtjylland

996.600

880.600

633.400

Region Nordjylland

222.400

239.100

173.600

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

Kr. pr. kvm

%

København

600

København

6,75

Nordsjælland

575

Nordsjælland

6,50

Østsjælland

600

Østsjælland

7,00

Vest- og Sydsjælland

450

Vest- og Sydsjælland

7,50

Odense

400

Odense

6,75

Trekantområdet

350

Trekantområdet

7,50

Aarhus

425

Aarhus

6,85

Aalborg

400

Aalborg

7,00

45


TAL PÅ DETAIL

DETAILMARKEDET Vi oplever i øjeblikket et nogenlunde roligt marked på investeringsfronten, hvor prislejet og forventningerne til afkast på detailejendomme er på et stabilt leje. Jeg tror ikke, der er udsigt til hverken voldsomme stigninger eller fald på dette punkt i den kommende tid. Lejesituationen er under forandring, og der sker en del bevægelse. De større nationale og internationale kæder reducerer en smule på deres arealbehov i de større byer, og det sætter til en vis grad huslejeniveauerne under pres. Lejernes udsagn er, at man er tæt på et lejeniveau, hvor man ikke har plads til yderligere stigninger, og det gæler både udvalgsvarebutikker og restaurationsbranchen. Der er ligeledes en smule højere tomgang at se, men en del af denne tomgang bliver absorberet af Food & Beverage branchen, som fortsætter sin vækst.

Frank Heskjær Retailchef, EDC Erhverv Poul Erik Bech Tlf.: 5858 8484

Nye detailkoncepter kommer stadig til, og vi ser fortsat en interesse fra udlandet. F.eks. åbner Uniqlo på strøget i København i den nærmeste fremtid. En anden tendens er, at indretningsbutikker, køkken og bad, belysning og børnetøjsbutikker i større og større grad søger tilbage mod bymidterne i de fire største byer, hvor man ønsker et showroomlignende produkt.

LEDIGE DETAILLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juli 2018

2016

2017

Region Hovedstaden

106.300

137.700

158.000

Region Sjælland

127.900

91.100

110.000

63.200

68.500

73.400

Fyn Sydjylland

159.100

143.200

149.900

Region Midtjylland

180.300

167.100

181.500

Region Nordjylland

94.600

89.400

100.000

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

Kr. pr. kvm København

46

2018

20.000

% København

3,75

Nordsjælland

2.800

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

2.800

Østsjælland

6,00

Vest- og Sydsjælland

1.800

Vest- og Sydsjælland

6,75

Odense

5.000

Odense

5,00

Trekantområdet

2.900

Trekantområdet

6,25

Aarhus

8.000

Aarhus

4,50

Aalborg

4.500

Aalborg

4,50


TAL PÅ KONTOR

KONTORMARKEDET I Nordsjælland oplever vi stadig en efterspørgsel efter de centrale og velbeliggende kontorlejemål i de større byer. Ejendomme med en god beliggenhed i forhold til offentlig transport og med nem adgang til og fra de store indfaldsveje er mest populære hos virksomhederne. Det generelle kontormarked er dog udfordret af større tomgang og færre lejere. For at imødekomme dette har vi hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Nordsjælland oprustet vores medarbejderstab med 50% i 2018 for at kunne sætte ind med ekstra kræfter mod lige netop dette. Vi skal i endnu større grad end tidligere tænke kreativt og alternativt, i forhold til hvordan vi kan udvikle ejendommene. Der er særligt behov for at udvikle dem til mindre lokaler eller omkonvertere dem til boliger.

Torsten Ravn Berglind Erhvervskonsulent, EDC Erhverv Poul Eric Bech Nordsjælland Tlf.: 5858 8472

Kontormarkedet er stadig meget by-orienteret, hvor byerne væk fra København har det svært. Derfor er vi nødsaget til at tænke innovativt og ud af ”boksen”, så vi kan imødekomme den begrænsede efterspørgsel, der er på kontorejendomme i Nordsjælland

LEDIGE KONTORLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik juli 2018

Region Hovedstaden Region Sjælland Fyn

2016

2017

2018

891.400

1.113.900

792.000

82.200

99.200

104.400

143.000

119.200

105.500

Sydjylland

218.200

206.500

194.600

Region Midtjylland

312.400

325.400

318.000

Region Nordjylland

126.900

159.300

102.700

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater juli 2018

Kr. pr. kvm

%

København

2.400

København

4.00

Nordsjælland

1.000

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

1.300

Østsjælland

6,50

Vest- og Sydsjælland

7,50

Vest- og Sydsjælland

900

Odense

1.150

Odense

6,00

Trekantområdet

1.200

Trekantområdet

6,50

Aarhus

1.600

Aarhus

4,50

Aalborg

1.100

Aalborg

5,50

47


Research EDC Erhverv Research har for 4. år i træk har taget temperaturen på erhvervsmarkedet anno 2019 blandt mere end 1.400 virksomheder og investorer.

47%

VIL ALLOKERE FLERE PENGE TIL EJENDOMSINVESTERINGER I 2019

VIL DU VIDE MERE?

Se alle forventningerne til 2019 her:

edc.dk/erhverv/2019

GO

Profile for EDC Poul Erik Bech

Investor Fokus december 2018  

Vi har for fjerde år i træk taget temperaturen på erhvervsejendomsmarkedet, og spurgt virksomheder og investorer om deres forventninger til...

Investor Fokus december 2018  

Vi har for fjerde år i træk taget temperaturen på erhvervsejendomsmarkedet, og spurgt virksomheder og investorer om deres forventninger til...