__MAIN_TEXT__

Page 1

April 2019

InvestorFOKUS MAGASIN OM MARKEDET FOR INVESTERINGSEJENDOMME

tema:

Mange nybyggerier står færdige samtidigt – hvordan sikrer du dit projekt succes? Læs om to konkrete eksempler, hvor rådgivning fra start skabte merværdi og hurtig udlejning

2.641 PÅ JAGT EFTER NY INVESTERINGSEJENDOM – FIND DIN KØBER HER

1


TÆNK BOLIGTYPER OG LEJENIVEAU IND I PROJEKTET FRA BEGYNDELSEN

s.8

Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland/Fyn København Herlev Hillerød Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense Projekt

5858 8470 5858 8471 5858 8472 5858 8473 5858 8474 5858 8475 5858 8476 5858 8477 5858 8487

Jylland Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Aarhus Viborg Aalborg Projekt

5858 8478 5858 8479 5858 8480 5858 8481 5858 8482 5858 8684 5858 8483 5858 8485 5858 7730

Indhold 4

TEMA: Vigtigere end nogensinde, at boligerne matcher efterspørgslen

6

TEMA: At tænke beboerne ind helt fra begyndelsen bidrager til bundlinjen

8

TEMA: Tænk boligtyper og lejeniveau ind i projektet fra begyndelsen

10

2.641 søger ny investeringsjendom

16

Udlejningen af stort boligprojekt i ny Aarhus-bydel skudt igang

18

Gellerup – bydel under forvandling

20

Udlejningen af 240 lejligheder i ny Odense-bydel er startet

22

Cofoco åbner hotel i København til sommer

37

Mød din mægler

39

Ny investor? Kom godt i gang med denne mini-guide

44

Advokatens hjørne

47

Regeljungler skærper behovet for ejendomsadminstrator

49

Nyeste tal på markedet

Forsidefoto: Ravn Arkitektur - Irmabyen

Projekt - Trianglen Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

2

s16

2.641 på jagt efter ny investeringsejendom - find din køber/ lejer her

s10


TEMA Tænk efterspørgslen ind før det første spadestik

TÆNK EFTERSPØRGSLEN IND FØR DET FØRSTE SPADESTIK Kære læser, I denne måneds magasin sætter vi FOKUS på projektboligmarkedet, hvor der pt. opføres nybyggede boliger over hele landet. Efterspørgslen efter lejeboliger er både stor og fortsat stigende, men alligevel skal man som investor tænke en række yderligere faktorer ind, inden det første spadestik tages. For ofte bliver flere byggerier færdige på samme tid, hvilket skaber øget konkurrence om lejerne. I andre tilfælde kan lejeniveauet og udlejningshastigheden øges, hvis målgruppe, indretning og faciliteter er tænkt ind fra start. Du kan læse, hvordan vi skabte merværdi for Espresso Park i Irmabyen på side 6, og hvordan lejen i et projekt i Viby blev øget markant på side 8. Som Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed gør vi en forskel for dig og dit nybyggeri, når vores to specialiserede projektafdelinger trækker på vores flere end 55 boligbutikker, som kender lokalområderne, 17 erhvervscentre, som har netværket til de professionelle aktører samt et stærkt back-office med egen analyseafdeling og marketingafdeling, som skræddersyer den bedste strategi for hvert enkelt projektbyggeri. Samlet set, kan vi hjælpe dig med at optimere på projektet fra de første streger skal sættes, til projektet skal markedsføres og udlejes – og vi kan bistå, hvis projektet skal sælges samlet til en slutinvestor. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dit nybyggeri, på poulerikbech.dk/projekt Med venlig hilsen, Kenneth Nielsen - Projektdirektør

Kenneth Nielsen Projektdirektør EDC Projekt Poul Erik Bech Tlf. 5858 84 87

3


TEMA Tænk efterspørgslen ind før det første spadestik

VIGTIGERE END NOGENSINDE, AT BOLIGERNE MATCHER EFTERSPØRGSLEN Der bliver bygget projektboliger i højt tempo, og selvom efterspørgslen efter lejeboliger er stigende, er mange projektbyggerier færdige på samme tid. Det skaber konkurrence, som stiller nye krav til byggerierne og processen forud for at første spadestik tages, fortæller projektdirektør Kenneth Nielsen. fordi ens boligbehov ændrer sig. Samtidigt stiller en lejeboTidligere var det primært i København og Aarhus, der blev lig ikke de samme krav til finansiering som en ejerbolig, og bygget projektboliger til udlejning. Så bredte udviklingen det forstærker effekten,” påpeger Kenneth Nielsen, projektsig til andre storbyer som Odense og Aalborg. Men inden direktør i EDC Projekt Poul Erik Bech. for de seneste år er projektbyggerier til udlejning rykket til de større provinsbyer. Samlet set, er den samlede bygnings”Grundet den store eftermasse rundt om i landet eksplospørgsel, og det gode afderet med 8 % nye kvadratmeter Tomgang er blevet en risikofaktor. kast på ejendomme kontra siden 2011. Hvis eksempelvis to projektbyggerier andre investeringer, ser mange pensionskasser og ”Flere og flere vil leje nyt i stedet ved siden af hinanden bliver færdige investorer mod netop nyfor at købe, fordi de kan få en på samme tid, bliver det bedste byggerier. Det har skabt en tidssvarende, bæredygtig og projekt udlejet hurtigst. landsdækkende byggevedligeholdelsesfri bolig, som bølge, som påvirker konde nemt kan komme af med kurrencesituationen. I nogen områder bliver boligerne derigen, hvis boligbehovet ændrer sig. I 2016 var det første for ikke udlejet ligeså hurtigt som før,” fortæller han. gang, at der var flere lejere end ejere på boligmarkedet siden 70’erne. Det siger noget om, at vi i dag efterspørger mo”Tomgang er blevet en risikofaktor. Hvis eksempelvis to bilitet og fleksibilitet – færre ved, om de vil bo i den samme byggerier ved siden af hinanden bliver færdige på samme bolig om 30 år, fordi de måske skal flytte til udlandet eller tid, bliver det bedste projekt udlejet hurtigst,” siger Kenneth Nielsen, og understreger nødvendigheden af den rigtige rådgivning om efterspørgslen og de konkrete boligbehov, inden man tegner de indledende streger på et nyt byggeri. Mangel på små enheder Kenneth Nielsen anbefaler investorer at have fokus på størrelse, lejeniveau, indretning og faciliteter for at sikre, at et projektbyggeri skiller sig ud fra den stigende masse af nybyggede kvadratmeter.

Kenneth Nielsen Projektdirektør EDC Projekt Poul Erik Bech Tlf. 5858 84 87

4

”Der er en stor efterspørgsel efter små lejemål, grundet et stigende antal studerende og ældre i de større byer, og grundet det faktum, at der kommer flere og flere singler - 37 % af alle voksne bor alene. Udbuddet af boliger matcher ikke efterspørgslen efter små lejeboliger pt., og det er der mange forklaringer på, blandt andet stramme lokalplaner og den omdiskuterede ”95 kvadratmetersregel” i


Københavns Kommune. Men når dette er sagt, kan man i de fleste tilfælde alligevel gøre meget, og vi har flere eksempler på projekter, hvor vi rådgav til en mere optimal indretning,” fortæller han. Lejerabatter kan undgås Gennem årene har mange udbydere vænnet sig til at lægge 10 % oveni lejen hvert år, men de tider er forbi, fortæller Kenneth Nielsen. ”Rådighedsbeløbet er mange steder ikke fulgt med lejeniveauet, og derfor møder vi mange lejere, der vil have rabatter. Men det er her vigtigt at understrege, at man med den rigtige rådgivning kan undgå at give lejerabatter. Hvis boligens størrelse og rumfordeling matcher efterspørgslen, har vi ikke problemer med at leje ud til markedslejen. For den store efterspørgsel efter boliger er til stede,” fortæller Kenneth Nielsen, og refererer til eksempler som Espresso Park og Enghavevej i Viby, som du kan læse om i dette magasin. Indretning og faciliteter er afgørende Hvis et byggeri skal ligge stærkt i markedet, skal indretning og faciliteter også passe til efterspørgslen, mener Kenneth Nielsen: ”Når man sparer på kvadratmeterne, kan det komme til at gå ud over funktionaliteten i indretningen. Fx har jeg set eksempler på, at man har glemt at tage højde for elementære ting som plads til skabe og hvidevarer eller parkeringsplads til både bilen og cyklen. Det trækker ned, fordi lejere efterspørger indflytningsklare og funktionelle boliger,” fortæller han. ”Funktionel betyder i lejernes optik også, at boligen skal være bæredygtig målt på både materialevalg og energi. Og så ser jeg en tendens i forhold til fælles faciliteter. Især de unge målgrupper – dvs. studerende og småbørnsfamilier – lægger vægt på faciliteter som fx en café, lille nærbutik, tagterrasse/gårdrum, have, legeplads og motionsmuligheder,” siger Kenneth Nielsen.

Differentiering fra konkurrerende projekter Kenneth Nielsen peger også på, at salgs- og markedsføringsstrategien er afgørende for, hvorvidt et projektbyggeri differentierer sig positivt fra omkringliggende projekter. ”Når vi rådgiver om et projektbyggeri helt fra start, tænker vi markedets efterspørgsel ind gennem en grundig analyse af målgrupperne, som influerer både boligtype, størrelse, indretning og lejeniveau. Vores fokus er at gøre boligerne mere attraktive end omkringliggende projekter,” fortæller han og understreger, at når boligerne er i den sidste byggefase er salgs- og markedsføringsstrategien afgørende for at få projektet godt i mål. ”Vi har vores egen, interne marketingafdeling, som gør meget ud af, at hvert projektbyggeri får sin egen identitet og storytelling. Vi laver kampagner på tværs af digitale og offline medier, som er skræddersyet til at nå målgrupperne. Sammen med en målrettet salgsstrategi sikrer det, at man ligger en tand bedre end områdets øvrige projektbyggerier,” slutter Kenneth Nielsen.

Udviklingen af den samlede bygningsmasse for etageboliger og rækkehuse Kilder: Danmarks statistik og EDC Erhverv

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nybyggede kvadratmeter

“Vi kan, gennem vores to specialiserede projektafdelinger, flere end 55 boligbutikker og 17 erhvervscentre, sikre den rigtige rådgivning af et projekt – og vi skaber mest værdi for investor, hvis vi er med ved bordet inden de første streger tegnes.”

Kenneth Nielsen Projektdirektør EDC Projekt Poul Erik Bech

5


TEMA Tænk efterspørgslen ind før det første spadestik

AT TÆNKE BEBOERNE IND HELT FRA BEGYNDELSEN BIDRAGER TIL BUNDLINJEN ”Espresso Park er et godt eksempel på, hvor meget der kan optimeres på kvalitet, proces og økonomi, når relevante kompetencer bliver inddraget tidligt i processen,” siger Morten Hansen fra Juulsbjerg Ejendomme om Espresso Park, hvor 78 lejligheder blev udlejet på to måneder. Espresso Park er et eksempel på, hvordan bl.a. indretning og boligstørrelse er afgørende for et projekts succes. Morten Hansen fra Juulsbjerg Ejendomme skulle bygge boliger i Rødovres nye bydel Irmabyen, og havde stort fokus på boligernes kvalitet og indretning.

Markedsundersøgelse pegede på Rødovres seniorer Inden første streg til byggeriet blev sat hos arkitekten, gik EDC i gang med at beskrive den lokale efterspørgsel. ”Vi har en lokal boligbutik i Rødovre, og i vores Køber-/Lejerkartotek for boligsøgende havde de rigtig mange seniorer fra området, der gerne ville fraflytte deres villa, men tøvede, fordi de ikke kunne finde en egnet seniorbolig. Vi fik scannet området for andre målgrupper, bl.a. ved at interviewe handlende i Rødovre Centrum,” fortæller Bjørn Gervø.

”Jeg oplever generelt en tendens til, at man ved nybyggeri sænker standarden for meget. Selv prøver jeg at højne den samlede kvalitet ved at optimere udenomsarealerne. Men hele Irmabyen var på forhånd projekteret, så den mulighed havde jeg ikke med Espresso Park. Derfor vidste jeg, at der For Morten Hansen var det en stor sikkerhed at have den skulle ekstra fokus på at optimere byggeriet, så det passer til forhåndsviden, som markedsundersøgelsen gav. ”Jeg videfterspørgslen. Som ste, der var efterspørgsel, og jeg inspiration havde jeg i vidste, hvordan vi i forhold til arkiDet er et privilegium, men også et stort baghovedet Vestersøtektur, indretning, funktionalitet og hus i København, der i materialer skulle leve op til lejernes ansvar, at skabe hjem til mennesker, og det min optik er et genialt ønsker. Men i et byggeprojekt er forpligtiger. Jeg sætter en ære i at bygge samspil mellem kvalidet altid en kabale, der skal gå op boliger, som beboerne bliver glade for, og tet, funktionalitet, indinden for de givne fysiske og økodet er jeg sikker på, de er i Espresso Park retning og arkitektur,” nomiske rammer,” siger han og siger Morten Hansen. understreger at netop lejernes ønsker var væsentlige for projektet. Da bl.a. indretningen af boligerne har afgørende betydning, fik EDC Projekt Poul Erik Bech en plads ved bordet alle”Det er et privilegium, men også et stort ansvar, at skabe rede fra projektets startfase, hvilket, ifølge Morten Hansen, hjem til mennesker, og det forpligtiger. Jeg sætter en ære i skabte stor værdi. at bygge boliger, som beboerne bliver glade for, og det er jeg sikker på, de er i Espresso Park. Men naturligvis er det ”For mange udviklere er det atypisk, men vores holdning er, også forretning, så af begge årsager lyttede jeg opmærkat det jo ikke alene er arkitekten, der skal bestemme boligersomt til konklusionerne af markedsanalysen og de konkrete nes størrelse og indretning. Ejendomsmægleren er den forslag,” siger Morten Hansen. bedste repræsentant for slutbrugernes præferencer, og for os betød det i dette projekt en betydelig forskel på bundlinPrissætning og udlejningsstrategi jen,” refererer Morten Hansen, der har gode erfaringer med I Rødovre valgte man at indrette boligerne efter den lokale at spørge den lokale mægler til råds. efterspørgsel, og lejeniveauet blev sat derefter. ”Strategien lykkedes. De 78 lejligheder blev lejet ud på blot ”Qua deres erfaring med salg og udlejning har de en viden, to måneder, og over 35% af beboerne er de seniorer, marder kan tilføre forretningsmæssig værdi. Men det kræver, at kedsanalysen pegede på som primær målgruppe. De øvride er med helt fra start, så de kan rådgive om både boligge beboere er yngre par og børnefamilier, så ejendommen størrelser, indretning, faciliteter og materialer,” forklarer er blevet et godt mix af tre generationer,” slutter Bjørn Gerhan. vø fra EDC Projekt Poul Erik Bech.

6


Espresso Park er en fantastisk demonstration af, hvordan fokus på slutbrugernes krav til kvalitet og funktionalitet kan sikre proces og forretningsmæssig værdi Morten Hansen, Juulsbjerg Ejendomme

SÅDAN RÅDGAV EDC PROJEKT POUL ERIK BECH OM INDRETNINGEN AF ESPRESSO PARK: •

Arkitektens udspil var 3-værelses lejligheder på 95 kvadratmeter. Men ved at reducere spildplads til gangarealer blev størrelsen reduceret til 83 kvadratmeter uden, at det reducerede boligkvaliteten.

Markedsundersøgelsen viste, at især senior-målgruppen efterspurgte udendørs opholdsareal af høj kvalitet. Derfor blev altanerne 10 kvadratmeter store og blev bygget som et L, hvor den ene del er overdækket og ugeneret.

Begge soveværelser blev øget i størrelsen, fordi seniorer ofte efterspørger dette, og samtidig gjorde det lejlighederne delevenlige for unge lejere.

For at give en større rummelighed blev loftshøjden hævet til 2,60 meter.

Kælderen blev disponeret med p-plads til hver lejlighed.

7


TEMA Tænk efterspørgslen ind før det første spadestik

TÆNK BOLIGTYPER OG LEJENIVEAU IND I PROJEKTET FRA BEGYNDELSEN I Viby skulle Brdr. Thybo Ejendomsudvikling opføre et projektbyggeri på en grund i et område med både industri og erhverv. Planen var at bygge rækkehuse, men efter råd fra EDC Projekt Poul Erik Bech blev der i stedet bygget små boliger, målrettet mod studerende, hvilket hævede lejen betydeligt. ”Vores erfaring er, at en fjerdedel af alle projektboliger er vanskeligere at leje ud, fordi man ikke har tænkt boligtype, indretning og leje ind fra start,” fortæller projektsalgschef Tonny Broberg fra EDC Projekt Poul Erik Bech. Han understreger vigtigheden af den rette rådgivning fra start, på grund af et større og større udbud af projektboliger. ”Boligerne i Viby blev lynudlejet ved at tænke efterspørgsel og lejeniveau ind, før selve byggeriet blev igangsat,” siger han. Historien begynder i 2015, hvor EDC Projekt Poul Erik Bech fik til opgave at udleje en lidt slidt lagerejendom på Enghavevej 20 i Viby. Lejerne lod vente på sig, og derfor foreslog EDC opdragsgiver, at man forsøgte at sælge ejendommen som byggegrund til projektboliger.

8

af udsigt til gratis parkering og letbanen lige uden for døren. Til gengæld var jeg skeptisk i forhold til at bygge boliger midt i et industriområde. Ville der være interesse nok? Hvor stor var risikoen for at stå med et tomgangsprojekt?” fortæller Rasmus Kjær. Brdr. Thybo Ejendomsudvikling har som regel ejendomsmæglere med helt fra opstart af deres projekter, fordi det giver en god indikation for, hvordan boligtyper og -indretning vil matche målgrupper og efterspørgsel.

Fra rækkehuse til små boliger, målrettet studerende Rasmus Kjær, Brdr. Thybo Ejendomsudvikling, blev nysgerrig på idéen, da Tonny Broberg kontaktede ham. Første indskydelse var at bygge rækkehuse.

”Markedet viste en klar tendens til, at mindre studieboliger i forstæderne til Aarhus var interessante for flere investorer, men udbuddet var minimalt. Samtidig var lejeniveauerne i Aarhus C stærkt stigende, så der var her i Viby en oplagt mulighed for at opnå en unik position i markedet med velindrettede boliger til en attraktiv leje for unge,” fortæller Tonny Broberg.

”Jeg kendte godt området, og vi har bygget en del syd for Aarhus, så beliggenheden med godt fem kilometer ind til byen synes jeg, er bynær og interessant – ikke mindst i lyset

Lokalplanen tillod en bebyggelsesprocent på 40% ved byggeri af rækkehuse og en bebyggelsesprocent på 50% ved byggeri af lejligheder. Alene det faktum kunne pege i


SÅDAN RÅDGAV EDC PROJEKT POUL ERIK BECH OM INDRETNINGEN: •

Mix af 1-værelses og 2-værelses lejligheder til både par og delevenlige

I de delevenlige lejligheder: Udgang direkte til fællesrum fra begge værelser plus spiseplads i fællesrum

I 1-værelses lejligheder: Størst mulig afstand fra køkken til seng

Indgang til alle lejligheder fra enten terræn eller svalegang for at spare kvadratmeter til opgange

Gulvvarme, opvaskemaskine og vaskesøjle i alle lejligheder

fik stor respons, så derfor prioriterede vi i projektet, at der ud over 1-værelses studielejligheder også skulle være boliger til unge, færdiguddannede par, der havde brug for en billig lejlighed,” siger Tonny Broberg. ”Samtidigt understøttede undersøgelsen vores antagelse om, at de unge er villige til at betale en relativt høj leje. På den baggrund udregnede vi et baglæns regnestykke, hvor beboernes forventning til lejeniveau styrede lejlighedernes størrelse, indretning og materialer,” fortæller Tonny Broberg, som på baggrund af indsigten i målgruppens behov kunne briefe arkitekterne på projektet. retning af, at lejligheder ville være det rigtige valg, fortæller han og fremhæver, at netop unge ville finde beliggenheden langt mere attraktiv end de modne segmenter. ”Her havde vi at gøre med en grund tæt på trafik, hvor naboerne er industriejendomme og afstanden til skoler og grønne områder er lang. For beboere i rækkehuse, som typisk er børnefamilier, scorer sådan en beliggenhed 2,5 målt på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er topbeliggenhed. Så vi skulle have fat i en anden målgruppe som fx studerende, der har helt andre behov og krav. For dem scorer beliggenheden et 4-tal, og det var mit argument for at forfølge idéen om at bygge små studieboliger på grunden,” fremhæver Tonny Broberg, der kontaktede Rasmus Kjær med forslag om at opføre studieboliger i stedet. ”Vi drøftede tallene, og jeg kunne godt se, at det gav god mening at detailundersøge mulighederne for at bygge små lejligheder i stedet for rækkehuse. Derfor havde jeg tillid til, at vi var på rette vej, så nu var vi klar til at gå i gang med den konkrete planlægning og projektering,” refererer Rasmus Kjær. Markedsundersøgelse på Facebook og baglæns regnestykke For at fastlægge lejeniveauet blev en markedsundersøgelse igangsat. På Facebook postede EDC et spørgeskema med plantegninger af både en 1-værelses og to forskellige 2-værelses lejligheder – inklusive et forslag til lejeniveau. ”I løbet af en uge fik jeg godt 100 svar, og mange ville gerne skrives op på en interesseliste. Den almindelige 2-værelses

Udlejning på 14 dage Resultatet blev 40 lejligheder, som alle blev lejet ud i løbet af to uger med fem måneder til overtagelse gennem EDC Projekt Poul Erik Bech, og vurderingen var, at man kunne have lejet 3-4 gange så mange lejligheder ud. Derfor satte Brdr. Thybo Ejendomsudvikling straks gang i etape 2, som et halvt år senere stod klar til at åbne dørene for endnu en flok bolighungrende unge mennesker. ”De unge er glade for at bo her og synes, det er en luksus at have faciliteter som gulvvarme, opvaskemaskine og vaskesøjle i lejligheden. Og hos Brdr. Thybo Ejendomsudvikling er vi glade for ændringen til små boliger, da det skabte en merværdi på projektet,” slutter Rasmus Kjær.

BRDR. THYBO EJENDOMSUDVIKLING A/S: Torben Lang og Rasmus Kjær, der begge er byggeledere og udviklere, står i spidsen. • Virksomhedens portefølje inkluderer alt fra opførelse af rækkehuse, villaer, lejligheder og ungdomsboliger til renovering og projektudvikling. • Fælles for deres byggerier er, at det er stilrene, moderne og lyse boliger med fokus på kvalitetsmaterialer

9


Stort online Køber-/Lejerkartotek

VI VED, HVEM DER SØGER EN EJENDOM SOM DIN I EDC Erhverv ser vi en stigende efterspørgsel efter investeringsejendomme. Lige nu har vi 2.641 aktuelle ønsker fra investorer på jagt efter nye investeringer. Så hvis du overvejer at sælge, er det et godt sted at starte her! Vi har nemlig samlet alle vores kunders ønsker i ét fælles kartotek, frit tilgængeligt online, så du altid – nemt og hurtigt – kan tjekke efterspørgslen på din ejendom – eller måske endda finde din kommende køber:

TJEK EFTERSPØRGSLEN - ELLER FIND DIN KØBER PÅ: edc.dk/erhverv/match

SE ET UDPLUK AF AKTUELLE ØNSKER PÅ DE KOMMENDE SIDER

10

GO


K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

Fra 2.500 kvm i København & omegn Investeringer for såvel internat. som større nationale klienter søges. Helst gamle boligmasse m. udvikl.potent. Pris fra min. kr. 100 mio. Evt. pulje. Ønske nr.: 1246294 Kontakt: Michael Thodsen 5858 8470

200 kvm i Hillerød Lokal investor søger boligudlejningsejendomme i Hillerød og Frederiksværk. Ejendommen skal have 3-6 lejemål. Der er ikke en max. pris. Ønske nr.: 1257115 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Boligejendomme i Kbh, Aarhus & Aalborg Ejendomsinvestor søger boligejendomme til klienter nær city-placerede uddannelsessteder til forældrekøb. Prisniveau kr. 25-40 mio. Ønske nr.: 1019808 Kontakt: Poul Randrup 5858 8470

Boligudlejningsejendomme i Nordsjælland Lokal investor søger mindre boligudlejningsejendomme i Nordsjælland, der fortrækkes Hillerød området. Gerne med  2-6 lejemål. Pris max. kr. 10 mio. Ønske nr.: 891671 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Boligudlejningsejendomme i Storkbh. Jysk investor søger boligejendomme (med op til 25% erhverv) i Storkbh. Ejendomsstørrelse: 500-5.000 kvm. Gerne ejendomme med moderniseringspotentiale. Ønske nr.: 1116869 Kontakt: Poul Randrup 5858 8470

Boligudlejningsejendom Investor søger boligudlejningsejendomme i Fredrikssund og omegn. Pris efter stand og beliggenhed. Dog max. pris. på kr. 6 mio. Ønske nr.: 1197563 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

Beboelsesejendomme i Storkøbenhavn Meget kapitalstærk investor søger beboelsesejd. samt restejerlejligheder, både fra nyere og ældre boligmasse. Min. 1.000 kvm og min. pris kr. 10 mio. Ønske nr.: 1116769 Kontakt: Helge Rud Larsen 5858 8470

600 kvm produktionsejendom, Investering Kunde søger detailejendom, lager/produktionsejendom på min. 600 kvm beliggende i Hillerød. Pris max. kr. 30.000.000 Ønske nr.: 1238786 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

500 kvm i Vanløse Mindre investeringssfirma søger ejendomme til udvikling, hvor der er mulighed for at  indrette ungdoms-/studieboliger. Beliggenhed: Kbh.området. Ønske nr.: 1196364 Kontakt: Poul Randrup 5858 8470

Boligudlejningsejendomme i Hillerød Investor søger boligudlejningsejendomme i Hillerød med op til 4 lejemål. Gerne med udviklingsmuligheder. Det skal være til en max. pris på kr. 5 mio. Ønske nr.: 889929 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8472

2.000-15.000 kvm i Hvidovre Investeringsselskab søger ejendomme på Avedøreholme. Ønske nr.: 1099275

Boligudlejningsejendom, Humlebæk Investor søger en boligudlejningsejendom på min. 200 kvm i Humlebæk og omegn. Det skal være til en max. pris på kr. 12 mio. Ønske nr.: 1207018 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8472

Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8471

Se flere 11


R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Småhusejendom i Roskilde Investeringsejendomme på sjælland. Kunde søger boligudlejning Roskilde med kvalitet International kunde søge igode investeringsog god beliggenhed - primært småhusejenejendomme i Region Sjælland. Ønske nr.: domme. Ønske nr.: 8389290 8201994 Kontakt: Arno Starup Werner 5858 5858 8473 Kontakt: John Borrisholt

F

FYN

5000-5999

Mindre boligudlejningsejendom søges Boligudlejningsejendom i Odense På vegnesøger af købeklar kunde søges mindre bolInvestor boligudlejningsejendomme - op 6 lejemål - i Odense C i igudlejningsejendom Odense. Max. pris kr. 16tilmio. Ønske nr.: og M. Pris op til kr. 6 mio. Ønske nr.: 685357 1208884 Kontakt: Morten 5858 8477 Kontakt: LarsNielsen Duus 58588477

Boligudlejning i Roskilde/København Investeringsejendom Holbæk og Roskilde Kunde søger bredt: investeringsejendomme til Præsentabel investeringsejendom, primært størreboligudlejning, ejendomsselskab. med en god med erGerne ikke afvisende for lidt beliggenhed og kvalitet. Helst boligudlejningsejenerhverv i gadeplan. Central beliggenhed. kr. domme. nr.: 8984981 max. 30.Ønske mill. Ønske nr.: 9016785 Arno Starup Werner 5858 5535 8473 Kontakt: Jesper K. Madsen

Stor ejendom til investering søges Lokal investor søger udlejningsejendom Kapitalstærk køberboligudlejningsejendom søger boligudlejningsejenFor kunde søges domme i Odense. Gerne med over 10 Pris lejemål. med central beliggenhed i Odense. max. Pris kr. 20 nr.: mio.1067327 Ønske nr.: 832532 kr. 6 maks. mio. Ønske

Investeringsejendomme Boligudlejningsejendomme på Sjælland i Sorø, Dianalund, IInvesteringsejendomme større byer på sjælland søges boligud-Stenlille, Gørlev og Høng området søges investor. lejningsejendomme på max. 500 af kvm. med Ønske6 nr.: 9154602 Ønske nr.: 9122522 max. boliglejemål.

Større boligudlejningsejendomme Boligudlejningsejendomme søges Professionel investor større boligudlejningseProfessionel investorsøger søger større boligudjendomme i Odense og Nyborg. og Maks. pris kr. 25 lejningsejendomme i Odense Nyborg. mio. Ønske Maks. pris kr.nr.: 25833216 mio. Ønske nr.: 833216

Kontakt:Lars LarsDuus Duus 58588477 5858 8477 Kontakt:

Kontakt: Hansen 5858 5858 8473 8476 Kontakt: Arno Thomas Starup Werner

Kontakt: MortenNielsen Nielsen 58588477 5858 8477 Kontakt: Morten

Ejendom i Holbæk med afkast min. 5% Køge, Roskilde området - min 4på lejemål. Kunde søger mindre investeringsejendomme Større ejendomsinvestor søger boligud- i Holbæk området med afkastRoskilde, på min. 5%. Ejenlejningsejendom i Greve, Køge omdommen ikkekr.være en OMK. Prisniveau ca. kr. rådet Prismå max. 15. mio. Ønske nr.: 9436400 9 mio. Ønske nr.: 9183962 Kontakt: JesperKristiansen K. Madsen 5858 5535 8475 8473 Kontakt: Michael

Småhusejendom med potentiale Stor ejendom til investering søges Småhusejendomme med potentiale i Middelfart, Kapitalstærk køber søger boligudlejningssøges for kunde. PrimærtGerne boligudlejning, men ejendomme i Odense. over 10 lejemål. hvismax. der erkr.enkelt erhvervslejemål er det også ok. Pris 20 mio. Ønske nr.: 832532 Ønske nr.: 846877 Kontakt:Lars LarsDuus Duus 58588477 5858 8477 Kontakt:

Investeringsejendomme i Køge Tæt på motorvejen - omkring Slagelse. Investor søger investeringsejendomme, gerne Boligudlejningsejendomme/blandede en lager/produktionsejendom på min. 500 kvm investeringsejendomme beliggende i Sorø, beliggende i Køge. Prisogmaks. kr. 35Pris mio.max. Ønske Kalundborg, Korsør Slagelse. kr. nr.: 9247057Ønske nr.: 9405655 3.500.000. Kontakt: John Borrisholt 5535 8476 8473 Kontakt: Thomas Hansen 5858

Udviklingsejendomme søges Investeringsejendomme i Odense C Kapitalstærk investor søgeri Odense udviklingsejendomme Investeringsejendomme C søges. i de må større byervære på Fyn, primært Odense og Der gerne udviklingsmuligheder, Svendborg - gerne erhverv til udvikling. Ønske nr.: samt en kombination af bolig og erhverv. 947167nr.: 928401 Ønske Kontakt: MortenNielsen Nielsen 58588477 5858 8477 Kontakt: Morten

Mindre boligudlejningsejendomme Boligudlejningsejendom i Korsør området Boligudlejningsejendomme i Kalundborg. Lokal selvstændig håndværker søger Gerne småejendomme med 2-6 lejemål, medm² boligudlejningsejendomme på gerne min. 100 udviklingspotentiale, allerede ekstisterende beliggende i Korsørsamt og Skælskør. Pris max. kr. lejere. ØnskeØnske nr.: 9306633 2.000.000. nr.: 9282747 Kontakt: Sven Lyse 5858 5858 8476 Kontakt: Diana Christoffersen

Udlejningsejendom med søges Udlejningsejendom udvikling Udlejningsejendom søger i Odense med bolig eller blanEjendomsinvestor boligudlejningsejendet erhver og 500 boligm² søges. Gerne småhusejendom dom på min. beliggende i Odense. med maks. lejligheder. Pris kr. 5 mio. Ønskenr.: nr.: Gerne med 6udviklingsmuligheder. Ønske 1125903 941092 Kontakt: Duus 58588477 5858 8477 Kontakt: MortenLars Nielsen

VI HAR KØBERE TIL INVESTERINGSEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 12


S

SYDJYLLAND 6000-7361

M

MIDTJYLLAND 7400-8990

Erhvervs-og boligejendom i Esbjerg Privat investor søger erhvervs- og boligudlejningsejendomme 4-6 lejligheder. Gerne med mulighed for renovering. Pris max. kr. 4 mio. Ønske nr.: 820420 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8481

Boligudlejningsejendomme i Viborg Investor søger boligudlejningsejendomme i Viborg, som skal indeholde mellem 2 og 6 lejligheder og have en central beliggenhed. Ønske nr.: 1117829 Kontakt: Michael Møller Andersen 5858 8483

Esbjerg -boliginvestering 4-6 lejl. Lokal investor søger ejendomme i Esbjerg - alternativt omkringliggende byer. Op til 6 lejemål. Garageanlæg i Esbjerg indre by er også interessant. Ønske nr.: 1254171 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8481

Projekter op til 20 mio. i Aarhus Investeringsfirma søger projekter op til kr. 20 mio. Der må gerne være konverteringsmuligheder fra bolig til erhverv. Ønske nr.: 1011719 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8484

Investeringsejendom i Trekantområdet Kunde søger boligudlejningsejendomme i Vejle, Kolding & Horsens. Gerne centralt beliggende og vedligeholdte ejendomme. Ønske nr.: 854344 Kontakt: Claus Fenger 5858 8482

Boliginvesteringsejendomme i Aarhus Investor søger boligudlejningsejendomme i Aarhus, op til kontant kr. 100 mio. Ønske nr.: 950649

Ejendomme Vejle, Kolding & Aabenraa Investor søger boligudlejningsejendomme i Kolding, Vejle, Haderslev og Aabenraa. Pris max. kr. 20 mio. Ønske nr.: 892581

Boligudlejningsejendom i Aarhus C Boligudlejningsejendom med 1. klasses beliggenhed op til kr. 25 mio. søges. Beliggenheden må gerne være på en stille gade omkring Frederiksbjerg. Ønske nr.: 1196072 Kontakt: Rasmus K.Ingemansen 5858 8484

Kontakt: Claus Fenger 5858 8482

Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8484

Investeringsejendom i Aabenraa Kunde søger investeringsejendom i Aabenraa. Såvel rene boligudlejningsejendomme som gågadeejendomme har interesse. Ønske nr.: 1246620 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8479

Boligudlejningsejendom nær Aarhus C Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 600 kvm beliggende i Aarhus C (8000-8210). Pris max. kr. 18,6 mio. Ønske nr.: 967652

Boligudlejningsejendom i Kolding Kunde søger boligudlejningsejendom 2-1.000 kvm - primært Trekantområdet. Pris max. kr. 8 mio. Ønske nr.: 1248032

200-400 kvm i Aarhus Købestærk håndværksmester søger boligudlejningsejendomme med moderniseringspotentiale i hele Stor-Aarhus. Max. pris kr. 15. mio. Ønske nr.: 813733 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8484

Kontakt: Preben Balle 5858 8478

Kontakt: Steen Storgaard Møller 5858 8484

Se flere 13


N

NORDJYLLAND 9000-9990

VI VED, AT...

Boligudlejningsejendom i Aalborg Investor søger boligudlejningsejendom i Aalborg. Pris max. kr. 20 mio. Ønske nr.: 1170324 Kontakt: Michael Stilling 5858 8485

Boligudlejningsejendom i Nørresundby Investor søger boligudlejningsejendom i Nørresundby. Gerne med udviklingspotentiale. Pris max. kr. 10 mio. Ønske nr.: 1169923

2.641

ER PÅ JAGT EFTER EN NY INVESTERINGSEJENDOM

Kontakt: Michael Stilling 5858 8485 Ejendomme søges til yngre investor Beliggende i Aalborg, Nørresundby eller i en af de større byer i Vendsyssel. Stand underordnet, gerne ejendom med regulære lejemål i og ingen erhverv. Ønske nr.: 1145727 Kontakt: Michael Stilling 5858 8485 Boligejendom i Aalborg Centrum City-ejendom i Aalborg, gerne med min. 8 lejemål og helst med startforrentning på min. 4%. Standen er underordnet, hvis prisen er markedskonform. Ønske nr.: 1149883 Kontakt: Michael Stilling 5858 8485

1.034 SØGER I MIDTJYLLAND

Lager/produktionsejendomme i Aalborg Etableret og økonomisk stærk investor søger lager- og produktionsejendomme beliggende i Aalborg / Nørresundby med solide lejere. Pris fra kr. 10 mio Ønske nr.: 1029217 Kontakt: Frank Jensen 5858 8485 Min. 200 kvm i Aalborg og omegn Investor søger boligudlejningsejendomme i Aalborg og omegn. Min 200 kvm. Pris optil kr. 40 mio. Ønske nr.: 1124864 Kontakt: Michael Stilling 5858 8485

14

Vi ved også, hvor mange der søger en ejendom som din. Test selv på:

edc.dk/erhverv/match

GO


Når arkitekten vil have græs på taget...

…hvem har så ”kan-det-udlejes-kasketten” på?

Det har EDC Projekt Poul Erik Bech Vi forstår godt, at arkitekter er glade for græs på taget. Men vi ved også, at kundernes behov kan handle mere om fx opbevaringsplads eller ideelle parkeringsforhold. Som Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed kan vi være gode at have med på råd hele vejen fra idé til projektet er udlejet. Med 2 specialiserede projektafdelinger, 17 erhvervscentre, 55 boligbutikker og Danmarks største Køber-/Lejerkartotek har vi en unik indsigt i lejernes behov og den lokale efterspørgsel. Med os på sidelinjen, får du derfor de bedste forudsætninger for et succesfuldt nybyggeri. På de følgende sider kan du læse et udpluk af de seneste projektbyggerier, vi har været involveret i - eller kontakt direktør Kenneth Nielsen på tlf. 5858 8487, hvis du vil høre mere om den rådgivning, vi tilbyder.

Projekt Poul Erik Bech Vi gør en forskel for dig og din ejendom

15


PROJEKT Trianglen Aarhus

UDLEJNINGEN AF STORT BOLIGPROJEKT I NY AARHUS-BYDEL ER SKUDT IGANG Udlejningen af de første butikslejemål og lejeboliger blev i starten af februar skudt i gang i Trianglen-byggeriet i det nye brokvarter Aarhus K. CASA A/S har udviklet, en tysk investor står bag, og der er store forventninger til bydelens popularitet og lejeniveau. EDC Erhverv Poul Erik Bech og EDC Projekt Poul Erik Bech er valgt som rådgiver til udlejning af både projektboliger og detaillejemål. Seks detaillejemål og 367 lejeboliger. Dét rummer det nye Trianglen-byggeri, der fra maj slår dørene op for en lang række nye lejere. Trianglen er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema Architects og opført af CASA A/S, også ejer erhvervslejemålene i bygningen. De 196 af lejeboligerne er ejet af Bayerische Versorgungskammer (BVK), som er Tysklands største offentlige pensionskasse, mens investeringen forvaltes af CapMan Real Estate, og ejendomsadministrationen varetages af Cura Management. Den trekantede karré-bebyggelse ligger på Søren Frichs Vej samt Dirch Passers Gade og Otto Brandenburgs Gade i det nye Godsbaneområde, også kaldet Aarhus K, som ligger centralt i gå- og cykelafstand fra Aarhus midtby. Byggeriet udgør i alt 28.875 kvadratmeter. ”Visionen for byggeriet har været at skabe moderne boliger med historiske referencer. Fx indeholder det et grønt baggårdsmiljø inspireret af byens gamle karré-bebyggelser, bl.a. med fire ”townhouses” i midten af gården”, beskriver Allan Brandt, projektchef hos CASA A/S, der har stået for opførelsen af byggeriet.

Selve området emmer også af historie ved at ligge omkring DSB’s gamle godsbaneareal, der var i brug indtil år 2000. Hensigten er da også at bevare områdets kulturarv i form af bevaringsværdige bygninger og kulturspor, beskriver Aarhus Kommune i sin udviklingsplan for området. Men Aarhus K skal samtidig være et kreativt område ”med plads til det umiddelbare, eksperimenterende og utæmmede. Bydelen skal bidrage til den eksisterende by med kultur, uddannelse, bolig og erhverv”, fremgår det af udviklingsplanen. Det er fx allerede tilfældet med kulturproduktionscentret Godsbanen, der siden 2012 har været omdrejningspunkt for kunstarter som scene-, billedkunst og litteratur. Men også uddannelsesinstitutioner som Arkitektskolen i Aarhus og Aarhus Produktionsskole samt Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret flytter ind i den nye bydel. Stor interesse Cura Management er valgt som administrator og har det overordnede ansvar for udlejningen af boligerne på vegne af CapMan. Til at udleje 196 af boligerne faldt valget på EDC Projekt Poul Erik Bech, der har stor erfaring med volumenudlejninger. Boligerne spænder fra studievenlige to-værelses lejligheder, der ligger fra 7.700 kr. om måneden, til de større fire-værelses lejligheder på op til 130 kvadratmeter til 16.100 kr. om måneden. Dennis Ankersø, projektsalgschef for EDC Projekt Poul Erik Bech i Aarhus, beskriver, hvordan interessen for boligerne allerede inden det første Åbent Hus var stor, med omkring 1.200 personer, der havde skrevet sig op til mere information.

16


”Åbent Hus gik over al forventning. Vi havde mere end 700 personer forbi og se udstillingsboligen og fik en masse reservationer”, fortæller han.

kan spille godt sammen med områdets kreative ånd og passe godt ind i lokalerne med deres rå look, højt til loftet og store glasfacader.”

Han nævner også byggeriets alsidighed som et vigtigt parameter: ”Den store interesse kan også hænge sammen med, at Trianglen byder på en bred palet af boliger, der taler til mange typer af lejere. Faktisk kan vi byde på 24 forskellige slags lejligheder, der både kan bruges som par- og deleboliger”, siger han.

De tre butikslejemål kan opdeles efter behov. Det forklarer Frank Heskjær: ”Der er som udgangspunkt tre lejemål, men de kan godt opdeles efter, hvad den kommende lejer ønsker, så en væg fx fjernes, og det bliver til ét eller to. Størrelsen er altså ikke givet på forhånd. Men det oplagte at få ind er fx en café. En frisør eller blomsterhandel kan også egne sig, der kan trække på, at mange kommer forbi den Rema1000, som ligger lige ved siden af.”

Udlejning af butikslejemål For at skabe liv i gadeplan indeholder bebyggelsen seks butikslejemål. Frank Heskjær, retailchef for EDC Erhverv Poul Erik Bech, står for at udleje de tre og fortæller, hvordan Trianglens centrale beliggenhed samt de kreative impulser fra Godsbanen kan være attraktivt for flere detailkæder: ”Søren Frichs Vej er blevet en hovedfærdselsåre, da den løber fra Thorvaldsensgade til Ringgaden, hvilket gør Trianglen til et unikt knudepunkt. Samtidig kan butikslejemålene også være oplagte for bl.a. interiør- og livsstilsbutikker, der

Frank Heskjær fremhæver også, at der med de nuværende beboere i bl.a. Åhusene, som også ligger i Aarhus K-kvarteret, allerede er et stort kundegrundlag for at etablere forskellige typer detailbutikker. ”Når man lægger det oven i de kommende beboere i Trianglen samt ’Æggepakkeriet’ og andre kommende projekter, så der er der i dén grad grund til at overveje en butik i området.”

17


PROJEKT Gellerup Aarhus

GELLERUP

– BYDEL UNDER FORVANDLING

En helhedsplan skal omdanne et af Danmarks mest omtalte boligområder, Gellerup i Aarhus, til en attraktiv bydel med flere beboere, masser af arbejdspladser og nye boliger – både ejerboliger og private lejeboliger. EDC Projekt Poul Erik Bech har en nøglerolle som rådgiver. Gennem efterhånden en del år har Gellerup jævnligt været i de landsdækkende medier. Aarhus-bydelen har blandt andet været præget af en tung beboersammensætning og utryghed og har været på skiftende regeringers lister over udsatte boligområder eller ghettoer.

beboere er unge studerende og familier, der er nye på boligmarkedet. Til en overkommelig pris vil de kunne bo i et trygt og sikkert nærmiljø med en oplevelsesrig arkitektur og varieret beboersammensætning,” hedder det på hjemmesiden om helhedsplanen.

Men Gellerup er i fuld gang med en omfattende forvandling, der skal skabe et attraktivt boligområde med mange flere beboere end i dag, med blandede boligformer og med masser af arbejdspladser. Alt sammen som led i en helhedsplan, udarbejdet af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, som ejer områdets almene boliger, opført i slutningen af 1960’erne.

PRIVATE INVESTORER I HOVEDROLLE Gellerup skal tage sin del af den kraftige tilflytning, Aarhus oplever i disse år. Målet er, at indbyggertallet skal mere end fordobles fra omkring 6.000 til 14.000 indbyggere i 2030. Lovgivningen sætter nu et loft på højst 40 procent almene boliger, og helhedsplanen omfatter, at flere af de ældre boligblokke bliver revet ned. Samlet betyder det, at der skal bygges flere tusinde nye boliger, og det giver en hovedrolle til private projektudviklere og ikke mindst investorer.

”Vi udvikler en bydel, hvor fortidens fysiske og sociale isolation afløses af mangfoldighed i byliv og beboersammensætning, der matcher resten af Aarhus på beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst og tryghed. Nye byggerier med rækkehuse og byhuse, kollegium og erhverv skaber en spændende bydel at bo, besøge eller arbejde i. De nye

18

”Vi har et udmærket samarbejde med EDC Projekt Poul Erik Bech, som har rådgivet os om, hvilke arealer der kunne sælges, hvilken rækkefølge det burde ske i, og hvem der kunne være mulige investorer. EDC Projekt Poul Erik Bech har


UDPLUK FRA HELHEDSPLAN FOR GELLERUP • Indbyggertal skal øges fra 6.000 til 14.000 i 2030

• Som supplement til lejligheder får Gellerup også rækkehuse

• Udvalgte boligblokke rives ned, andre renoveres

• Aarhus Kommune flytter 1.000 job fra Teknik & Miljø-området til Gellerup

• En række grunde bebygges med nye boliger

• Brabrand Boligselskab flytter sin administration med 115 job til området

• Almene boliger skal suppleres med ejerboliger, privat udlejning og ungdomsboliger

Læs mere på www.helhedsplangellerup.dk

Jorden er overtaget af det Aalborg-baserede ejendomsselskab Calum, som vil opføre 180 ungdomsboliger i Gellerup. NY IDENTITET I 2019 Efter Svanen gik i gang med sine byggerier, har også pensionskassen PKA meldt sig som investor og får opført 188 nye boliger.

sikret, at vi har fået markedsprisen, og har selv solgt noget af jorden,” fortæller Ole Bech Jensen. Han er projektchef i Brabrand Boligforening, der forventer at sælge samlede byggeretter på 300.000-400.000 kvadratmeter som led i helhedsplanen frem mod 2030. Målet er at tilføje arbejdspladser og nye boliger, og på den måde bidrage til transformationen af Gellerup. Brabrand Boligforening er sammen med Aarhus Kommune de første, som flytter arbejdspladser til området. FØRSTE PROJEKTUDVIKLER Den første grund blev solgt til Svanen Gruppen i Horsens. ”Vi var den første private udvikler, som gik ind i Gellerup, og det kræver selvfølgelig lidt mere risikovillighed frem for at bygge på havnen eller i midtbyen i Aarhus. Men det er et interessant område og en god helhedsplan, som kommunen og boligselskabet har udviklet, og vi har fokus på områder, hvor vi kan komme tidligt ind og præge tingene,” forklarer indehaver Michael Brixhuus. Svanens byggerier omfatter 222 lejligheder, som Core Property Management overtager i 2019 for at leje ud, og 26 rækkehuse, som Svanen vil sælge som ejerboliger. ”EDC Erhverv Poul Erik Bech har hjulpet os med at finde en investor, som har overtaget en del af vores jord og byggeret,” tilføjer Michael Brixhuus.

Hos EDC Projekt Poul Erik Bech i Aarhus ser projektchef Tonny Broberg meget positivt på helhedsplanen. ”Der bliver skabt nye boligkvarterer, den nye bypark er åbnet og fremstår som et flot, grønt centrum i det nye Gellerup og bidrager til områdets nye identitet. Kombineret med en kommende letbane er Gellerup ved at blive et attraktivt alternativ for de mange mennesker, som bosætter sig i Aarhus.” Han tilføjer, at kommunens eget byggeri bliver taget i brug i 2019. ”Ejendommen får et flot fælles byrum i stueplan med caféer og offentlige samlingssteder. Desuden vil bygningen bidrage med ca.1.000 arbejdspladser til Gellerup. I løbet af 2019 flytter Brabrand Boligforening også sine kontorer hertil. Samlet betyder det en masse job og ekstra liv til området, og det har været et af målene med helhedsplanen.” HJÆLP TIL UDVIKLERE Tonny Broberg mener samtidig, at andre kommuner og boligselskaber kan have gavn af den viden og de kompetencer, som Brabrand Boligforening og EDC Projekt Poul Erik Bech har opbygget. ”Adskillige boligområder i Storkøbenhavn og flere provinsbyer har samme udfordringer som Gellerup. Vi kan hjælpe boligselskaber og kommuner med at udpege de mest interessante arealer til udvikling og med at sælge jord og byggeretter. Vi kan hjælpe udviklere med at finde investorer og købere, og vi kan hjælpe projektudviklere og investorer med at finde købere og lejere til boligerne – blandt andet fordi vores virksomhed omfatter en række boligbutikker over hele landet og et stort Køber-/Lejerkartotek.”

19


PROJEKT Østerlunden Odense

ØSTERLUNDEN UDLEJNINGEN AF 240 LEJLIGHEDER I NY ODENSE-BYDEL ER STARTET Topdanmark Ejendom og EDC Projekt Poul Erik Bech har indledt udlejningen af 240 lejligheder med 2-4 værelser på den gamle Coop-grund i Odense-bydelen Østerbro. De første af i alt 240 lejligheder i Østerlunden på den tidligere Coop-lagergrund i Østerbro-bydelen tæt på Odense centrum blev kort efter nytår udbudt til udlejning af EDC Projekt Poul Erik Bech med indflytning fra foråret 2019. Størrelserne varierer fra 59-108 kvadratmeter fordelt på to, tre eller fire værelser, og alle boliger har enten altan eller terrasse.

lancerede anden etape. Mange havde desuden også opskrevet sig til en bolig på forhånd til anden etape,” fortæller Kenneth Nielsen. De sidste boliger står efter planen klar i begyndelsen af 2020. ”Vi ser Odense som et godt sted at investere på vegne af vores pensionskunder. Odense har både vækst og tilflytning med potentiale for yderligere vækst. Samtidig er Østerlunden et attraktivt område tæt på centrum og med en god kommunal planlægning af forvandlingen af det gamle erhvervsområde,” siger Flemming Engelhardt, direktør for Topdanmark Ejendom.

”Der er tale om velindrettede lejligheder både til børnefamilier, par og enlige med eller uden børn og med en central beliggenhed tæt på den kommende letbane og Odense Banegård Center. Udlejningen vil især ske fra vores to Odense-boligbutikker på Vestre Stationsvej og Hjallesevej, fra vores centrale projektafdeling i København og via vores Køber-/Lejerkartotek. Odense er en stor universitetsby, som vokser, og der er hele tiden mennesker fra hele landet, som enten fast eller periodevis flytter til Odense,” siger Kenneth Nielsen, projektdirektør i EDC Projekt Poul Erik Bech. • Tidligere erhvervsområde med bl.a. Coop-lager i Kenneth Nielsen og hans kolleger har de seneOdense-bydelen Østerbro ste år håndteret en række andre projektopgaver • Er i disse år ved at blive med boliger, i hovedstaden fx på Frederiksberg forvandlet til boligområde og Islands Brygge, i Sydhavnen og Ørestad samt

FAKTA OM ØSTERLUNDEN

Grønttorvet i Valby.

20

Udlejning og indflytning i Østerlunden sker over fire etaper, i takt med byggeriet.

• Topdanmark Ejendom investerer i 240 lejligheder, indvies i etaper fra foråret 2019

”Vi oplever stor efterspørgsel på boligerne, og der var kun få boliger tilbage i første etape, da vi

• Udlejningen varetages af EDC Projekt Poul Erik Bech

• Lejligheder med 2-4 værelser og 59-108 kvm, alle med altan/terrasse • 800 meter fra kommende letbanestop • 1,3 km fra gågadenettet og Odense Banegård Center • Lejepriser fra 6.100 kr./ måned

Læs mere på www.østerlunden.dk


SOLGT

København K - Admiralgade 20,

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Slagelse - Jens Baggensensg. 13

Odense C - Albanigade 57

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

København N - Baggesensg. 1

Bagsværd - Vadstrupvej 77

Rødovre - Engdiget 2

SOLGT

Roskilde - Hovedgaden 10A

SOLGT

Faaborg C - Havnegade 19A

SOLGT

Ringsted - Huginsvej 11

Odense V - Rolf Krakes Vej 55

Gråsten - Skolegade 2

Sønderborg - Løngang 27

SOLGT

SOLGT

Viborg - Dalvej 2A

Skive - Brårupvej 80A

SOLGT

SOLGT

Randers C - St. Voldgade 1F

SOLGT

Hjørring C - Kongensgade 9

SOLGT

Brønshøj - Frederikssundsv. 160

København Ø - Malmøgade 2

SOLGT

Allerød - Rønnealle 8

Humlebæk - Strandhøjsvej 3

SOLGT

Kolding - Clemensgade 7

Vojens - Rådhuscenteret 25

SOLGT

Esbjerg - Skjoldsgade 25

Varde - Østervold 1

SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Risskov - Agerbæksvej 15-17

Viby J - Skanderborgvej 202-204

Aalborg - Vestre Alle 8

Aalborg - Signalvej 6

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN INVESTERINGSEJENDOM? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/investor

GO 21


COFOCO ÅBNER HOTEL I KØBENHAVN TIL SOMMER Cofoco har opkøbt kendt hotel på Vesterbrogade i København efter længere tids søgen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har været mægler på købet og fulgt processen fra start til slut.

Madkoncernen Cofoco har købt Hotel Copenhagen Crown på Vesterbrogade 41 i København. Adressen har en lang historie som hotel og går helt tilbage til omkring 1880. Hotellet har heddet Copenhagen Crown Hotel de sidste 30 år, men får nyt navn med ejerskiftet. Hotellet bliver Cofocos første efter at have været på udkig i længere tid, og om tilføjelsen siger direktør og ejer Christian Lytje: ”Vi har igennem længere tid ønsket at gå ind i hotelbranchen og har ledt efter det rigtige sted i København, som vi nu har fundet på Vesterbrogade 41. Samtidig med købet af hotellets drift har vi fået mulighed for at købe bygningen. Dette giver os en unik mulighed for at skabe præcis det hotel, vi ønsker, og renoveringen er faktisk allerede i fuld gang. Vi forventer at hotellet står helt færdigt i løbet af sensommeren.” Hotellet kommer til at indeholde 90 værelser, hvoraf et par stykker af dem har en lille tilhørende have. Derudover indrettes stueetagen med et større lobbyområde og en hyggelig gårdhave. Begge vil være åbne for både hotellets gæster og københavnere til kaffe, drinks og vin hele dagen igennem. ”Vi vil skabe et hyggeligt og personligt hotel, hvor bæredygtigheden er i fokus, og selvfølgelig i et prisleje, der er til at betale, – altså præcis samme mantra, som vi har succes med på vores restauranter. Vi ser en stærk synergi mellem vores

22

restauranter og hotellet, og vi tror på, at vi med hotellet kan være med til at give folk en endnu bedre oplevelse, når de besøger København,” siger Christian Lytje. Succes avler succes Michael Thodsen, partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, og erhvervsmægler Kenneth Hauge Jacobsen har hjulpet Cofoco med handlen. Michael Thodsen har gennem årene haft flere forretninger med Cofoco og været i løbende dialog med dem om, hvad de søger. Da det kom frem, at ejeren af Hotel Copenhagen Crown ønskede at sælge, var der derfor heller ingen tvivl om, hvem der kunne være den rette nye ejer. Efter forventningsafstemning med sælger underskrev begge parter købsaftalen, og Michael Thodsen ser nu frem til at følge Cofocos indtræden på hotelmarkedet. ”Vi ønsker naturligvis både køber og sælger tillykke med handlen. Cofocos nye kurs skal helt sikkert nok blive en stor succes, præcis som de har været det på restaurationssiden”, siger han.

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN EJENDOM? Kontakt Michael Thodsen, på tlf. 5858 8470


SÅ NEMT KAN DET GØRES!

SØGER DU EFTER NYE INVESTERINGSOBJEKTER?

Har du ikke fundet den helt rigtige investeringsejendom? Så opret dit personlige ønske i vores landsdækkende Køber-/Lejerkartotek. Vi screener alle ejendommene for dig og viser dig kun de ejendomme, der matcher dine ønsker.

Hos EDC Erhverv ser vi en stigende interesse for investeringsejendomme landet over. Med 17 erhvervscentret rundt i landet har vi et stort lokalkendskab, og kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du søger.

På de følgende sider kan du se et udpluk af hvilke sager vi har til salg netop nu, og du kan se flere på:

edc.dk/erhvervsejendomme

GO

FÅ FØRST BESKED, NÅR DER KOMMER NYE EJENDOMME TIL SALG edc.dk/erhvervsoenske

GO

Se et udpluk af aktuelle sager på de følgende sider

23


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

TIL SALG

Charmerende byejendom i København K

Bolig & Restaurant 1173 København K Peder Hvitfeldts Stræde 15 Sagsnr. 18100976 Afkast Areal Kontant

4,00 % 338 m2 14.000.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Ejendommen er beliggende få meter fra Kultorvet

Opført 1835 som pakhus. 3 etager + kælder og tagetage

Anvendelsen har siden 2005 været tapas restaurant

Den øverste etage er ombygget til ferielejlighed i 1½ etage

Ejendommen er beliggende ved Kultorvet i Rosengårdskareen, der er har et af Københavns smukkeste gårdmiljøer. Opført i 3 fulde etager samt udnyttet kælder og tagetage. Pudsede ydervægge, tag tækket med tegl, termovinduer, fjernvarme og indvendigt overalt med fritlagte bjælker. Siden 2005 udlejet til samme restauratør.

Erhvervsejerlejlighed med fornuftigt afskrivningsgrundlag - afkast på 7%

Erhvervsejerlejlighed centralt på Vesterbro evt. muligt at konvertere til bolig

TIL SALG Hotel & Restaurant

TIL SALG Kontor

1253 København K Toldbodgade 7, KL. Sagsnr. 18100952

24

D

Afkast Areal Kontant

7,00 % 105 m2 3.650.000 kr.

Kontakt

5858 8470

1705 København V Ingerslevsgade 108, KL. 1 Sagsnr. 11404429

C

Afkast Areal Kontant

6,08 % 193 m2 2.500.000 kr.

Kontakt

5858 8470


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Tre restejerlejligheder i det attraktive Willemoeskvarter på Østerbro Ejendommen er beliggende i det attraktive Willemoeskvarter lige op til Ambassadekvarteret. Restejerlejlighederne er på henholdsvis 167 kvm i stueplan, 184 kvm på 1. sal og 184 kvm på 4. sal. Lejlighederne er udlejet til bolig. Kontrakterne er fra 01.01.1981 for stueplan, 01.11.1998 for 1. sal og 01.03.1993 for 4. salen. Lejligheden i stueplan har 2 stuer mod gade, 2 soveværelser, badeværelse, køkken samt mindre værelse (pigekammer). 1. sal og 4. sal har 3 stuer mod gaden, 2 soveværelser, badeværelse og køkken. 1. sals lejligheden har inddraget pigekammeret i køkkenet, mens det stadig er intakt på 4. sal.

TIL SALG Restejerlejligheder 2100 København Ø Strandboulevarden 29, 4. Sagsnr. 18100984

D

Afkast Areal Kontant

1,70 % 535 m2 14.250.000 kr.

Kontakt

5858 8470

TIL SALG

Nem ejendom roligt beliggende i Vanløse - 2 indflytningsklare ledige lejligheder

2720 Vanløse A.F. Beyers Vej 27 Sagsnr. 18100995

Opført i 1935 i 2 etager samt kælder og tagetage

Bygget i røde og gule teglsten

Nyere tegltag, kviste og tagrender og -nedløb

Haveanlæg til brug for lejerne

Boligudlejningsejendom

C

Afkast Areal Kontant

3,10 % 366 m2 11.250.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Boligudlejningsejendom med rolig beliggenhed på hjørnet af A.F Beyers Vej og Morsøvej. Beliggenheden giver stor synlighed og fint lysindfald i lejlighederne. Et erhvervslokale og to istandsatte lejligheder er ledige til købers brug.

25


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

TIL SALG

Investeringsejendom til salg centralt i Vanløse kun ca. 1 km fra Vanløse Station

2720 Vanløse Jyllingevej 58 Sagsnr. 18100944

Ejendom med udviklingspotentiale

Mulighed for konvertering af erhverv

Centralt beliggende i Vanløse

Tæt på offentlig transport (Metro)

Blandet ejendom

D

Afkast Areal Kontant

3,86 % 1.691 m2 43.000.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Hovedejendommen er opført i 1967 i 5 etager med elevator fra kælder til tagetage. Det samlede areal for ejendommen udgør 1.361 kvm, heraf 617 kvm erhverv fordelt på 4 lejemål, samt 744 kvm beboelse fordelt på 8 lejemål. Dertil kælder på 776 kvm. 6 ud af 8 lejligheder er §5, stk. 2 moderniseret, heraf er 5 lejemål desuden udlejet møbleret.

Velholdte ejerlejligheder, synligt beliggende og med stort udviklingspotentiale •

999 kvm detail, heraf 583 kvm i kælder

Velholdte ejerlejligheder udvendigt og indvendigt

Synlig beliggenhed nær offentlig transport

Store dele af porteføljen kan evt. konverteres til beboelse på sigt

TIL SALG Detail 2100 København Ø Godthåbsvej 35, ST. TV Sagsnr. 18100955

26

E

Afkast Areal Kontant

5,26 % 999 m2 8.200.000 kr.

Kontakt

5858 8470


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Småhus med udviklingspotentiale og ledig bolig •

Central beliggenhed i Brønshøj

Kr. 23.592 pr. kvm BBR-areal

To opsagte lejemål, med mulighed for at sætte sit eget præg

Gode udviklingsmuligheder

TIL SALG Boligudlejningsejendom 2700 Brønshøj Frederikssundsvej 153 Sagsnr. 18100963

F

Afkast Areal Kontant

4,77 % 373 m2 8.800.000 kr.

Kontakt

5858 8470

231 kvm særdeles velbeliggende og gennemrenoveret småhus i København S

2 erhvervsejendomme med afskrivningsmuligheder. Startafkast 7,20 %. Solid lejer

Ejendommen er registreret som en 2-familie ejendom, men pt. indrettet med tre lejligheder. Småhuset, der er bygget i 1901, er løbende vedligeholdt og ajourført. Bygningen er smukt opført i gule mursten, med rødt stenskifte ved under- og overside af vinduerne. Taget er et sadeltag, tækket med naturskifer. Vinduer er med termoglas og ejendommen er centralopvarmet tilsluttet fjernvarmenettet. Ejendommen indeholder 3 stk. 3 værelses lejligheder på henholdsvis 87 kvm, 83 kvm og 61 kvm, som alle var nyistandsatte forinden lejernes indflytning i 2013. I stueplan går man direkte ud på terrassen, mens 1. sal og 2. sal har store altaner med direkte nedgang til haven via udvendig trappe.

Spændende investeringsejendom med afskrivningsmuligheder. Beliggende i veletableret erhvervskvarter i Tåstrup syd nær motorvej. Grunden er på 9.778 m², som er befæstet areal og forsynet med belysning m.v. Ejendommen består af 2 matrikler/bygninger: Bygning 1. Præsentabel kontorbygning med tilhørende lager. Med reception, div. kontorer, mødelokaler samt showroom mm. Bygning 2. Lagerbygning med flere led-hejseporte. Flere indskudte reposer. Mellem de 2 bygninger er indrettet sluse med adgang til rampe. Udlejet til solid lejer med 8 års uopsigelighed.

TIL SALG

TIL SALG

Boligudlejningsejendom

2300 København S Rodosvej 48 Sagsnr. 18100781

E

Afkast Areal Kontant

3,84 % 231 m2 7.400.000 kr.

Kontakt

5858 8470

Lager/Produktion

2630 Taastrup Snedkervej 4/Malervej 5 Sagsnr. 40301402

Afkast Areal Kontant

7,20 % 3.581 m2 23.000.000 kr.

Kontakt

46333333

27


Vi støtter foreninger med frivillige, der brænder for udflugter og

SKOVTROLDE Rundt om i landet er der foreninger med frivillige ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børn. De er med til at skabe glæde i hverdagen ved at arrangere udflugter og aktiviteter. Dem støtter vi, og vores støttemidler kommer fra overskuddet i mæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech, som vi ejer størstedelen af.

28


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

Udlejningsejendom beliggende på Fredensborgs handelsstrøg/gågade TIL SALG Blandet ejendom 3480 Fredensborg Jernbanegade 12 Sagsnr. 34201433

E

Investeringsejendom lager og kontor i Hillerøds erhvervskvarter

Afkast Areal Kontant

5,22 % 473 m2 11.500.000 kr.

Kontakt

58588472

TIL SALG Lager/Produktion 3400 Hillerød Gefionsvej 4 Sagsnr. 34201418

C

Afkast Areal Kontant

7,58 % 987 m2 7.500.000 kr.

Kontakt

58588472

Investeringsejendom med 3 gode butikslejemål med absolut bedste beliggenhed

Attraktiv investeringsejendom med butik, restaurant og boliger i Hørsholm

Investeringsejendom beliggende i attraktivt industrikvarter meget tæt på bykernen og med Mipa Møbler, Flügger og Drømmeland som nuværende lejere. Ejendommen består af 2 bygninger, henholdsvis bygning 1 på 1.282 kvm, samt bygning 2 på 745 kvm. Butikkerne er alle indrettede med indgangspartier fra parkeringsplads foran ejendommen til store regulære salgsarealer med klinkegulve/trægulve og med store glasfacader vendende ud mod Herredsvejen. Bygningerne er indrettet med baglokaler med køkken, toiletter, lager og gang med bagdør. Endvidere er der overdækket vareindlevering på bagsiden af ejendommene med rulleporte. Gode parkeringsmuligheder.

Ejendommen er opført i 1936 med gule murstensfacader og delvis gråpudset bagfacade. Bygningens tag har fået ny tagbeklædning i 2016 mod Hovedgaden og fladt tag med tagpap på bagbygning. Ældre trævinduer med termoruder og i stueetagen er vinduer udskiftet til nye i år 2016. Stueetagen indeholder en sushirestaurant på 84 kvm og en tøjbutik på 108 kvm. Begge erhvervslejere har lagerlokaler i kælderen. Fra Hovedgaden er der adgang til 6 boliglejemål. Beboelseslejlighederne er på mellem 57 og 108 kvm, flere er moderniserede med nye køkkener og badeværelser. Lejligheder på 1. sal har stor tagterrasse og resten har franske altaner. Hertil 6 parkeringspladser.

TIL SALG

TIL SALG

Detail

3400 Hillerød Frejasvej 40A Sagsnr. 34201661

C

Afkast Areal Kontant

6,71 % 2.028 m2 34.500.000 kr.

Kontakt

58588472

Boligudlejningsejendom

2970 Hørsholm Hovedgaden 18, 1. TV Sagsnr. 34201404

E

Afkast Areal Kontant

4,67 % 620 m2 17.500.000 kr.

Kontakt

58588472

29


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Afskrivningsberettiget dagligvareforretning med attraktivt startafkast

Centralt beliggende detailejendom i Maribo med god synlighed og mange p-pladser

Nyere synlig bygning fra 2013 med masser af udenomsplads. Trafikafviklingen er god ved trafikeret lyskryds. Nyere erhvervsbygningen, opført i røde sten med rødt tegltag og indrettet til en dagligvareforretning med en del Fakta-skiltning. Indrettet med overdækket indgangsparti, vindfang, butiksareal, køle-/ fryse-/lagerrum, vareindlevering, flaskerum, kontor og personalerum samt toiletfaciliteter. Ejendommen er beliggende i den østlige del af Ringsted (i Benløse) nær indfaldsvej/motorvej og i et større boligområde. Grund er på 4.655 kvm og en bebyggelsesprocent på ca. 20 %. Ejendommen har energimærke A2010.

Godt butikslokale beliggende meget centralt i Maribo Midtby. Der er rigtig gode p-forhold og adgangsforhold. Der er tilgang til butikken både fra p-pladserne på Brovejen og fra Vestergade. Brovejen er "hovedvejen" fra motorvejsafkørslen/-tilkørslen, så mange bilister har deres daglige kørsel forbi butikken. Ejendommen er en del af en ejerforening og er i dag udlejet til Meny. Butikslokalet er traditionelt dagligvareopbygget, med salgsområde med kølere, frost, grønt og stort kolonialområde samt lagerlokale og personalefaciliteter bagerst i butikken. Der er endvidere stor slagter-/delikatesseafdeling.

TIL SALG

TIL SALG

Detail

4100 Ringsted Hesteskoen 11 Sagsnr. 40301528

8,30 % 1.018 m2 19.000.000 kr.

Kontakt

5858 8473

Detail

4930 Maribo Brovejen 19 Sagsnr. 47300776

D

Afkast Areal Kontant

15,46 % 1.811 m2 4.500.000 kr.

Kontakt

5858 8475

Projektejendom centralt beliggende i Sakskøbing

Bruger-/investeringsejendom - med stor god bolig og større lager/butik

TIL SALG Projektejendom

TIL SALG Blandet ejendom

4990 Sakskøbing Lillemark 3 Sagsnr. 47400295

30

A

10

Afkast Areal Kontant

E

Areal Kontant

879 m2 3.300.000 kr.

Kontakt

5858 8476

4920 Søllested Rødbyvej 31 Sagsnr. 47300774

C

Areal Kontant

768 m2 350.000 kr.

Kontakt

5858 8475


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Stationscentret - 3 ejerlejligheder sælges som 1 samlet investeringsejendom

Markant investeringsejendom med god infrastruktur i Slagelse

Centralt beliggende investeringsejendom i Stationscentret, bestående af Stationscentret 3, 7 og 8, som sælges samlet. Der er tale om 3 lejemål, hvoraf det ene lejemål, Stationscentret 3, er en pengeautomat udlejet til Nordea. Stationscentret 7 består af Fast Food restauranten Kebab og Chilis Pizza på 138 kvm, som har været med samme ejer og lejer i en årrække. Stationscentret 8 er en kontorejendom beliggende på 1. sal, som er udlejet til Movia.

Markant investeringsejendom med god infrastruktur i Slagelse. Høj vedligeholdelsesstandard og parkering ved ejendommen. Ejendommen er beliggende i Slagelse Øst og med kort afstand til motorvejen mod København/Jylland E20. Ejer har igennem de seneste år moderniseret ejendommen. Ejendommen indeholder flere selvstændige lejemål og anvendelserne omfatter liberale erhverv, lager og produktion. I lager-/ og produktionsdelen er der portadgange og h.h.v. 4,5 og 6 m. til loft. Lyse kontorer i flere plan med gode lysforhold og fleksible indretningsmuligheder. Ledige lejemål fra 90 kvm til 480 kvm med årlig leje pr. kvm fra kr. 450.

TIL SALG

TIL SALG

Detail/Investering

4000 Roskilde Stationscentret 3, 7 og 8 Sagsnr. 40301495

D

Afkast Areal Kontant

6,55 % 314 m2 8.500.000 kr.

Kontakt

5858 8473

Blandet ejendom

4200 Slagelse Strudsbergsvej 6 Sagsnr. 47400268

C

Afkast Areal Kontant

9,07 % 2.505 m2 8.950.000 kr.

Kontakt

5858 8476

Nyistandsat investeringsejendom med 6 lejemål beliggende i Slagelse Centrum

Investeringsejendom med 4 istandsatte lejligheder

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Boligudlejningsejendom

4200 Slagelse Hellig Andersvej 10 Sagsnr. 47400309

C

Afkast Areal Kontant

5,51 % 500 m2 6.275.000 kr.

Kontakt

5858 8476

4100 Ringsted Anlægsvej 36 Sagsnr. 40301496

F

Afkast Areal Kontant

4,20 % 244 m2 3.600.000 kr.

Kontakt

5858 8473

31


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Flot og velbeliggende forretningsejendom centralt i Nakskov med god synlighed

Unik og historisk investeringsejendom med potentiale centralt i Næstved By

Ejendommen er meget velholdt - og har et flot "præg" ud mod Søndergade, der er en af Nakskovs gågader/sivegader med handlende. Ejendommen er udover dette også meget synlig "bagud" mod ppladserne ved Meny supermarkedet, og der er flere indgange til butikslejemålet. Butikslejemålet kan nemt opdeles i to mindre enheder, evt. med fælles lager/køkken mv. og der vil være indgang for og bag til disse to enheder. Alle vinduer er skiftet i ejendommen, og er bibeholdt i den gamle "buede" stil, der hører til "Wiboltts Gaard", som ejendommen oprindeligt er opkaldt.

Historisk ejendom i Næstved midtby, opført i 1912. Ejendommen har fungeret som foreningsbygning, missionshotel og pensionat i rigtig mange år. Ejendommen havde en flot ”fællessal” øverst oppe. Denne er nu ombygget til 4 flotte lejligheder på mellem 70 og 170 kvm. Ejendommen er opbygget med en ”hovedbygning” mod Jernbanegade, hvor der ligger 3 erhvervslejemål – alle udlejet samt 4 lejligheder. I den bagerste del af bygningen er der indrettet 1, 2 og 3 værelses lejligheder samt 14 gode klubværelser med fælles køkken og bad.

TIL SALG

TIL SALG

Blandet ejendom

4900 Nakskov Søndergade 14 Sagsnr. 47300773

6,87 % 675 m2 2.300.000 kr.

Kontakt

5578 8475

Blandet ejendom

4700 Næstved Jernbanegade 19 Sagsnr. 47300781

D

Afkast Areal Kontant

5,25 % 1.255 m2 16.900.000 kr.

Kontakt

5858 8475

Velbeliggende og pæn byejendom med godt investerings-/lejepotentiale

Boligudlejningsejendom med 4 lejemål. Afkast 7,5%

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Boligudlejningsejendom

4800 Nykøbing F Gaabensevej 100A Sagsnr. 47300843

32

E

Afkast Areal Kontant

D

Afkast Areal Kontant

6,00 % 296 m2 2.495.000 kr.

Kontakt

5858 8475

4683 Rønnede Møllevej 5 Sagsnr. 46900368

C

Afkast Areal Kontant

7,50 % 492 m2 2.700.000 kr.

Kontakt

5858 8474


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Stabile lejere bl.a. sundhedshus/ingeniører. Forrentning 7,68% ved fuld udlejning Grand Kalundborg - Byens bedste udsigt, beliggende på havnefronten i Kalundborg tæt på centrum og i umiddelbar nærhed af tog-/busstation og har ca. 60 parkeringspladser ved ejendommen. Over de kommende år bliver hele området foran Grand udviklet til en havnepark med græs, scene og fritidsaktiviteter og havneparken kommer til at fremstå som et rekreativt område og vartegn for Kalundborg. Det gamle "Kalundborg Grand Hotel Royal" blev bygget i 1920 som et 1. klasses hotel og er for få år siden gennemrenoveret og fremtræder nu som en moderne kontorbygning i 5 etager. Bygningen har 2 indgange.

TIL SALG

Kontor

4400 Kalundborg Vestre Havneplads 10 Sagsnr. 47400093

E

Afkast Areal Kontant

7,68 % 3.228 m2 32.250.000 kr.

Kontakt

5858 8476

Velbesøgt fiskerestaurant på Klintholm Havn På Klintholm Havn og Marina finder man denne skønne ejendom, også kendt som havnens tidligere frysehus liggende mellem de to fine sandstrande på hver side af havnen. Det gamle fryserum blev i år 2009 ombygget til stor moderniseret Fiskerestaurant samt fiskebutik. En restaurant, der oser af atmosfære, og på dens store terrasse kan gæsterne slappe af og høre vandet klukke under dem. De nuværende ejere har opbygget en fantastisk restaurant og skabt et køkken i høj standard. Klintholm Restaurant bliver det nu muligt at erhverve.

TIL SALG

Hotel & Restaurant

4791 Borre Thyravej 25 Sagsnr. 47400227

D

Areal Kontant

513 m2 4.995.000 kr.

Kontakt

5858 8476

Stor investeringsejendom med mange muligheder for bolig/erhverv

Flot og centralt beliggende kontor-/detailejendom

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Kontor/Detail

4880 Nysted Adelgade 35 Sagsnr. 47300785

C

Afkast Areal Kontant

8,00 % 874 m2 1.300.000 kr.

Kontakt

5858 8475

4930 Maribo Vestergade 38 Sagsnr. 47300777

Afkast Areal Kontant

7,47 % 519 m2 1.800.000 kr.

Kontakt

5858 8475

33


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

God alsidig erhvervsgrund i Præstø, med nyere lager-/stålbygning

Ejendom med byggeret og gode anvendelsesmuligheder

Der er etableret rigtig gode adgangsforhold og veje til grunden og bygningerne, da der i dag drives stålvirksomhed med transport af meget tunge og lange enheder. Bygningen er opført i grå stålplader, og fungerer som lager/kold hal. Der er god befæstning på gulvet, og der er god stor port, der giver adgang med f.eks. trucks. Bygningen er opført lige inden for port, således den er nem at komme til for fragtmænd, lastbiler osv. Vordingborg kommune har en meget offensiv erhvervsstrategi, og har stor fokus på udvikling af nuværende erhvervsområder i såvel Præstø som Vordingborg. Værkstedsvej 5 og 7 ønskes solgt samlet - dog er ejer villig til en forhandling om salg helt eller delvist.

Ældre rødstensejendom, indrettet med 4 boliglejligheder til udlejning, der trænger til istandsættelse, men har et godt potentiale. Ejendommen er fuldt udlejet og der er ingen tomgang. Der er tillige byggeret, hvor der samlet set kan bygges i alt 492 kvm. Rigtig god mulighed for en køber, der vil udvikle ejendommen, enten med den eksisterende bebyggelse og nybyg eller helt nyt byggeri. God beliggenhed i Køge Nord, ud til Københavnsvej og tæt på motorvejen mod København.

TIL SALG

TIL SALG

Erhvervsgrund

4720 Præstø Værkstedsvej 5-7 Sagsnr. 47300815

Kontakt

9,00 % 28.582 m2 6.500.000 kr. 5858 8475

Boligudlejningsejendom

4600 Køge Ølsemaglevej 1A Sagsnr. 46900377

G

Afkast Areal Kontant

0,87 % 261 m2 2.495.000 kr.

Kontakt

5858 8474

Erhvervsgrund udbydes nu til salg i Mullerup

Attraktiv byggegrund til tæt-lav bebyggelse mellem Slagelse, Næstved og Ringsted

TIL SALG Erhvervsgrund

TIL SALG Erhvervsgrund

4200 Slagelse Mullerupvej 33 Sagsnr. 47400383

34

Afkast Grundareal Kontant

Grundareal Kontant Areal Kontakt

701 m2 135.000 x.xxx kr. m2 5858 8476

4171 Glumsø Søpark Alle 1 Sagsnr. 47400288

Grundareal Kontant Areal Kontakt

29.160 m2 5.995.000 x.xxx kr. m2 5858 8476


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Investeringsejendom med højloftet lager, kontor og værkstedslokaler på 2.742 kvm

Højloftet værksteds-/lagerejendom i Køge Bruger- eller investeringsejendom med værksted/lager og lofthøjde på 5.4 m. Ejendommen er 927 kvm og grunden er 3.188 kvm. Der er en bebyggelsesprocent på 50% i området. Er indrettet med kontorer, mødelokale, omklædningsrum, toilet-/ badefaciliteter, lager med indskudt dæk og 2 højloftede værkstedsbygninger. Lofthøjde på 5,4 m. samt porte med højde på 4.1 m. Ejendommen ligger på en hjørnegrund. Udendørsarealer er befæstet og hele ejendommen er indhegnet. Ejendommen bliver pt. benyttet af ejeren Bekoteknik A/S, som er interesseret i at indgå en lejekontrakt og blive boende i ejendommen.

Ejendommen ligger på hjørnet af Islandsvej og Danmarksvej, og har samtidig god synlighed ud til Svansbjergvej. Islandsvej 1 indeholder 2.742 kvm, som er fordelt på højloftet lager, kontor og værkstedslokaler. Grunden har en størrelse på 7.503 kvm. Alle bygninger er udlejet til forskellige lejere og udenomsareal er befæstet med fast belægning. Hovedbygningen er på 2.586 kvm og er fra 1974. Den er opført i betonelementer med fladt tag. Bygning 2 indeholder 156 kvm, og fungerer som mindre lagerbygning. Ejendommens midtersektion består af højloftet lager med høje porte og traverskran, der pt. er udlejet.

TIL SALG

Lager/Produktion

4681 Herfølge Islandsvej 1, 3 og 5 Sagsnr. 40301578

Afkast Areal Kontant

8,04 % 2.742 m2 8.050.000 kr.

Kontakt

5858 8473

TIL SALG

Lager/Produktion

4600 Køge Værkstedsvej 23 Sagsnr. 46900364

Afkast Areal Kontant

6,80 % 971 m2 6.100.000 kr.

Kontakt

5858 8474

Investeringsejendom med højtloftet lager og kontor fordelt på 4.790 kvm •

Islandsvej 1, 3 og 5, 4681 Herfølge

Startafkast på 8,19 %

Samlet kontantpris på kr. 19.950.000

Erhvervsareal på 4.790 kvm fordelt på kontor og højloftet lager. Grundareal på 9.132 kvm.

TIL SALG Lager/Produktion 4681 Herfølge Islandsvej 1, 3 og 5 Sagsnr. 40301579

C

Afkast Areal Kontant

8,19 % 4.790 m2 19.950.000 kr.

Kontakt

5858 8473

35


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Attraktiv investeringsejendom med stabil lejer • Beliggende i område med lang række andre større butikskæder • Udlejet til stabil lejer • Gode parkeringsforhold foran ejendommen • Gode tilkørselsforhold, tæt på indfaldsveje og motorvej Ejendommen ligger i attraktivt område omkring Gammel Lyngvej i Køge, og er en del af ejerforeningen Køgebutikscenter. I samme ejendom findes en lang række andre større butikskæder som El-giganten, Harald-Nyborg og T-Hansen.Lokalerne er i dag lejet ud til en stabil lejer (Jysk), som driver en velfungerende butik fra lokalerne. Der er indgået lejekontrakt, som kan opsiges til fraflytning pr. 1. august 2023.

TIL SALG

Detail

4600 Køge Gammel Lyngvej 23A Sagsnr. 46900372

6,00 % 1.224 m2 18.500.000 kr.

Kontakt

5858 8474

Som en af de første ejendomme du møder ved indgangen til Nykøbing Falster ligger denne præsentable ejendom, der indtil nu har været Ide-møbler. Nuværende butik flytter til andre, mindre lokaler i Nykøbing, hvorfor Randersvej 2 er til salg. Ejendommen, der er beliggende med knap 100 m facade til indfaldsvej og på en stor grund, rummer i dag 5.290 kvm butik/lager/kontor og er med udnyttelsesmuligheder, hvis dette ikke rækker, idet grundstykket er på hele 13.686 kvm.

TIL SALG

Detail

4800 Nykøbing F Randersvej 2 Sagsnr. 47400302

C

Afkast Areal Kontant

10,00 % 5.290 m2 12.995.000 kr.

Kontakt

5858 8476

1.599 kvm markant investeringsejendom i Holbæk

Synlig og præsentabel erhvervsejendom

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Detail

4300 Holbæk Nygade 1B Sagsnr. 40301358

36

C

Afkast Areal Kontant

Flot og funktionel detailejendom beliggende på indfaldsvej til Nykøbing Falster

E

Afkast Areal Kontant

5,12 % 1.599 m2 17.500.000 kr.

Kontakt

5858 8473

4230 Skælskør Bakkenborgvej 8, ST. Sagsnr. 47400330

F

Afkast Areal Kontant

8,92 % 607 m2 895.000 kr.

Kontakt

5858 8476


MØD DIN MÆGLER: NY INVESTERINGSPARTNER MED SANS FOR UDVIKLING 34-årige Michael Thodsen blev fra årsskiftet ny partner i investeringsafdelingen hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i København. Med stor faglighed, viden og skarpt øje for kunden vil han fortsat sætte sit aftryk på afdelingens udviklingsarbejde - med fokus på boligudlejningsejendomme.

1

Hvad ser du mest frem til i din nye rolle som partner? Jeg har de seneste par år deltaget en del i udviklingsarbejdet i både EDC-kæden og EDC Erhverv Poul Erik Bech og at blive partner ligger derfor i naturlig forlængelse af det. Her glæder jeg mig til at være med til at bestemme retningen for afdelingen og koncernen som helhed samt få indflydelse på, hvordan vi sammensætter holdet. Jeg vil desuden fortsætte arbejdet med at øge vores synlighed på de sociale medier og promovere, at vi er til stede i mange af investeringerne i de storkøbenhavnske boligudlejningsejendomme.

2

Hvordan kan du som partner trække på din tidligere erfaring, og hvordan vil du omsætte den i dit daglige arbejde? Jeg er oprindeligt bankuddannet og var tidligere ansat i Jyske Bank, hvor jeg bl.a. rådgav erhvervskunder om finansiering, bl.a. af investeringsejendomme. Det giver mig i dag en god ballast i forhold til at sparre med kunderne omkring finansieringen, der selvsagt også har indflydelse på deres krav til et afkast på boligudlejningsejendommene. Min fortid i La Cour & Lykke har desuden givet mig en stor forståelse for markedslejeniveauer og tomgangsrisici på alle typer erhvervslokaler i Storkøbenhavn. Herudover har udarbejdelsen og gennemsyn af et hav af erhvervslejekontrakter givet mig stor indsigt i, hvordan de skal strikkes sammen. Det trækker jeg på, når jeg skal analysere og identificere forskellige faldgruber i forbindelse med vurdering eller salg af en konkret investeringsejendom. Det er også brugbart i forbindelse med de store og langt mere komplekse sager, som jeg arbejder med i dag, hvor sælgere og købere af investeringsejendomme stiller høje krav til mæglerens viden. Hvis man kan imødekomme det, kommer de også igen. Generelt er det en lille branche, hvor man bliver husket for det, man gør og siger. Derfor har jeg altid meget fokus på at være rimelig og reel.

3

Hvordan ser du udviklingen på investeringsmarkedet, og hvad er der af udfordringer? Der er stadig høj efterspørgsel på både nye og gamle boligudlejningsejendomme samt rene erhvervsejendomme, og udbuddet er fortsat begrænset. Tomgangen på boliger er også stadig i bund, hvilket ligeledes er tilfældet for erhverv. Derfor er priserne på særligt boligudlejningsejendommen steget meget de senere år og ligger nu på et meget højt niveau, og en del investorer er dermed begyndt at kigge mere mod provinsen eller alternative ejendomsinvesteringer. For tiden afventer vi udfaldet af et forslag til ændring af boligreguleringslovens § 5, stk.2, der kan spille negativt ind på lejeniveauerne og dermed også vores prisfastsættelser. Den nuværende lov stiller krav til, hvordan man skal renovere lejemål i en ældre boligudlejningsejendom, hvis man gerne vil have et højere lejeniveau. Her er der nogle satser for, hvor meget man skal renovere for, før man kan det. Nu er det så kommet på flere politikeres dagsorden at undersøge, om man bruger nok penge på renoveringerne holdt op imod, hvad man sætter lejeniveauet til. Vi venter derfor i spænding på, om der rent faktisk kommer konkrete lovændringer på bordet.

Er du på udkig efter en sparringspartner til din investeringsejendom?

KONTAKT MICHAEL THODSEN PÅ TLF. 5858 8470

37


FYN POSTNUMMER 5000-5999

Investeringsejendom med stabile lejere igennem mange år udbydes til salg

Særdeles velbeliggende udlejningsejendom

TIL SALG Detail

TIL SALG Boligudlejningsejendom

5270 Odense N Bogensevej 64 Sagsnr. 51201752

9,69 % 423 m2 4.900.000 kr.

Kontakt

5858 8477

5000 Odense C Jagtvej 45 Sagsnr. 51201505

D

Afkast Areal Kontant

2,73 % 685 m2 12.950.000 kr.

Kontakt

5858 8477

Investeringsejendom med projektmulighed

Markant hjørneejendom i god stand i Nyborg Centrum sælges

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Blandet ejendom

5500 Middelfart Østergade 52A Sagsnr. 51201653

D

Afkast Areal Kontant

5,81 % 513 m2 3.000.000 kr.

Kontakt

5858 8477

5800 Nyborg Kongegade 8 Sagsnr. 51201844

F

Investeringsejendom med synlig beliggenhed

Del af lokalcenter sælges

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Detail

5690 Tommerup Tallerupvej 23 Sagsnr. 51201545

38

G

Afkast Areal Kontant

D

Afkast Areal Kontant

7,34 % 264 m2 1.595.000 kr.

Kontakt

5858 8477

5600 Faaborg Herregårdscentret 15A Sagsnr. 51201828

E

Afkast Areal Kontant

7,50 % 979 m2 8.600.000 kr.

Kontakt

5858 8477

Afkast Areal Kontant

8,38 % 1.324 m2 2.950.000 kr.

Kontakt

5858 8477


NY INVESTOR? KOM GODT I GANG MED DENNE MINI-GUIDE Faldende aktiekurser og negative renter på indlån har været med til at stimulere interessen for ejendomsinvesteringer. Derfor er der lige nu mange nyere ejendomsinvestorer i markedet. Hvis du er en af dem, så læs med her og få værdifuld viden om strategi, muligheder og faldgruber. Der findes flere forskellige investeringsmuligheder, hvis du gerne vil investere i fast ejendom. Men skal du vælge detailforretning, industriejendom, kontorbyggeri, bolig kombineret med erhverv eller 100 % bolig? ”Der er ingen tvivl,” lyder det fra Michael Stilling, der rådgiver både erfarne investorer og nye på markedet. ”Ifølge vores nylige undersøgelse af danske ejendomsinvestorers forventninger går 79 % efter boligudlejningsejendomme lige nu. Jo flere lejemål, jo mindre risiko for tomgang. Det opfylder en boligejendom, hvorimod en erhvervsejendom med få lejemål, alt andet lige, gør dig mere sårbar. Derfor vil jeg helt klart anbefale boligejendomme til alle, der overvejer sin første eller anden investering.” Guldgrube eller faldgrube? ”Investering i boligudlejningsejendomme er attraktivt, men du skal altid forholde dig kritisk og realistisk til mulighederne. Først og fremmest skal du lægge en strategi,” lyder rådet fra Michael Stilling, der foreslår, at du stiller dig selv disse spørgsmål: Vil jeg købe for at istandsætte med henblik på hurtigt videresalg/exit? Eller med henblik på løbende optimering over en længere tidshorisont? Har jeg kapital til at investere i nyt/nyere byggeri? Vil jeg bo der selv og måske også leje ud til børn, venner og bekendte? ”Som mæglere kan vi give dig overblik og indsigt i en konkret ejendoms muligheder, men vi anbefaler også at få råd-

givning fra andre sider. En advokat kan hjælpe med at identificere faldgruber som eksempelvis, hvorvidt du overtager en ejendom med ulovlige lejekontrakter, og dernæst skal du rådføre dig med bank og revisor om finansiering og budget. For at opnå en forrentning af din egenkapital skal der være en fornuftig margin mellem indtægter på den ene side og finansierings- plus driftsomkostninger på den anden” understreger Michael Stilling. Tjek på afkastkrav og efterspørgsel? ”Afkastkrav er et nøgletal, du skal kende. Det er et udtryk for dit ”krav” om afkast i forhold til den risiko, du tager. Afkastkravet stiger i takt med risikoen, fx hvis ejendommen ligger i et udkantsområde uden nævneværdig vækst eller er i så utidssvarende stand, at den ikke er attraktiv at leje sig ind i,” forklarer Michael Stilling, der pointerer, at det også er vigtigt at vide, hvad lejerne efterspørger. Hans tip er at tjekke boligportal.dk, der giver et godt overblik over efterspørgsMichael Stilling len i det område, hvor du Partner, EDC Erhverv overvejer at købe en Poul Erik Bech, Aalborg boligudlejningsejendom. Tlf.: 5858 8485

SÅDAN VÆLGER DU EN GOD INVESTERINGSEJENDOM Begynd med boligudlejning, frem for erhverv. Vælger du bolig, har du typisk flere lejere, og spreder dermed risikoen.

1

3 EN GOD INVESTERING

Beliggenhed er ligeså vigtig som ved køb af privat bolig. Man kategoriserer beliggenhed i primær, sekundær og tertiær beliggenhed. Find noget med en primær beliggenhed i byer, der er præget af demografisk vækst og dermed ligger i den sikreste ende af skalaen – både i relation til finansieringsmuligheder og fremtidigt afkast.

2

4

Undgå i første omgang ejendomme med over seks beboelseslejemål, hvor der som hovedregel er mere komplekse krav til regnskab, hensættelsespligt til Grundejernes investeringsfond og omkostningsbestemt husleje.

Kig efter noget, der lever op til det, lejerne efterspørger – dvs. først og fremmest beliggenhed, størrelse, faciliteter i og omkring boligen plus naturligvis huslejeniveau.

Klik ind på edc.dk/erhverv/tilmeld og bliv opdateret på ejendomsmarkedet, og 4 x årligt tager vi den aktuelle temperatur på ejendomsinvesteringer i Danmark med vores Market Update rapport.

39


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

Stort online Køber-/Lejerkartotek

212 kvm boliginvestering TIL SALG Boligudlejningsejendom 6000 Kolding Istedvej 5 Sagsnr. 60301284

D

Afkast Areal Kontant

5,33 % 212 m2 2.857.000 kr.

Kontakt

58588478

468 kvm investering bolig og erhvervsejendom Totalt istandsat blandet bolig -og erhvervsejendom sælges nu. Ejendommen der indeholder 4 helt nye lejligheder samt et erhvervslejemål i stuen fremstår som en helt ny ejendom. Alle lejligheder er forsynet med nye støjdæmpende vinduer, særskilte fjernvarmeunit i hver lejlighed samt forsynet med alle forbrugsmålere. Vedrørende erhvervslejemålet har lejer selv betalt for en omfattende modernisering, hvilket styrker troen på deres virksomhed. lejlighederne er forsynet med trægulve samt pæne køkkener og badeværelser. Ejendommen er beliggende særdeles centralt i Kolding bymidte med kort afstand til gågade, indkøb samt banegård.

263 kvm boligudlejningsejendom

TIL SALG

TIL SALG Boligudlejningsejendom

Blandet ejendom

6000 Kolding Munkegade 10 Sagsnr. 60301291

Afkast Areal Kontant

6,12 % 468 m2 7.250.000 kr.

Kontakt

58588478

6000 Kolding Fynsvej 44 Sagsnr. 60301219

F

Afkast Areal Kontant

6,05 % 263 m2 3.700.000 kr.

Kontakt

58588478

527 kvm investering Med beliggenhed på Haderslevvej, der er en af Koldings mest trafikerede indfaldsveje til byen sælges yderst spændende investeringsejendom, der er fuldt udlejet. Ejendommen er oprindelig opført i 1900 og væsentlig om/tilbygget i 1995 i 2 etager med udnyttet tagetage. Bygningen fremstår i pæn og velholdt stand - indeholdende i alt 5 boliglejemål og 1 erhvervslejemål. Lejlighedernes størrelse varierer fra 40 kvm til 68 kvm og er alle veldisponerede. Til ejendommen hører dejlig lukket gårdmiljø til brug for husets beboere. Til alle lejemål hører 1 stk. vaskemaskine.

TIL SALG Blandet ejendom 6000 Kolding Haderslevvej 30 Sagsnr. 60301027

40

E

Afkast Areal Kontant

6,44 % 527 m2 7.500.000 kr.

Kontakt

58588478


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

565 kvm investering På gågaden i Aabenraa sælges spændende investeringsejendom med udviklingspotentiale. Ejendommen indeholder i stueplan et forretningslokale på ca.140 kvm. Lejemålet er ledigt og henstår i rå stand bestående af et åbent forretningslokale med åben forbindelse til det tidligere køkkenafsnit samt toiletfaciliteter. Derudover et større lagerlokale. På 1. salen ud mod gågaden forefindes en beboelseslejlighed i 2 etager. I baghuset er indrettet en lejlighed på 1. salen. Lejligheden er nyistandsat i 2008 og fremstår i meget pæn og velholdt stand. Udvendigt fremstår ejendommen med pudsede ydervægge, tagdækning er rødt tegl og vinduesrammer og døre er af træ.

TIL SALG

Blandet ejendom

6200 Aabenraa Storegade 22 Sagsnr. 62000934

C

Afkast Areal Kontant

10,19 % 594 m2 2.800.000 kr.

Kontakt

58588479

Næsten fuldt udlejet lager-/produktionsejdom på 2.131 kvm, opdelt i flere lejemål Med central beliggenhed i Varde sælges denne ejendom opført til lager og let produktion - og som i dag er udlejet til flere forskellige lejere. Består af 4 bygninger, hvoraf "hovedbygningen" - to parallelle haller på hver 60 meter er opført i en stålspærs-konstruktion uden bærende søjler og med kørefast betongulv. Begge er isolerede og opvarmede. Særskilt kontor- og mandskabsbygning på 52 kvm, indeholdende bl.a. tekøkken. Yderligere 24 kvm - delt i to - med hver to toiletter. Herudover bygning på 80 kvm som indeholder 3 separate kontorer, et åbent kontorrum samt toilet. Sidste bygning er en uisoleret lagerbygning på 136 kvm forsynet med skydeporte.

TIL SALG

Lager/Produktion

6800 Varde Stålværksvej 7 Sagsnr. 67001082

Afkast Areal Kontant

8,50 % 2.131 m2 3.400.000 kr.

Kontakt

58588481

Investerings-/projektejendom i Nørremarks Centeret Beliggende på Nørremarken i et stort udbygget boligområde få km fra Vejle centrum. De 2 ejendomme med en overdækket arkade udgør i alt 1.375 kvm fordelt på 7 lejemål. Ejendommen har i dag 3 lejere - et Pizzaria, en Kiosk med spillehal og en Bodega. Det tomme lejemål har tidligere været udlejet til Netto, men er i dag delt op i 4 lejemål. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 200 og må opføres i 2 etager med en max. bygningshøjde på 8,5 m. Samlet grundareal 2.452 kvm.

TIL SALG Detail 7100 Vejle Nørremark Center 12 Sagsnr. 71000653

E

Afkast Areal Kontant

12,78 % 1.375 m2 5.975.000 kr.

Kontakt

58588482

41


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

Stort online Køber-/Lejerkartotek

Veldrevet ejendom med central placering

Nyistandsat investeringsejendom i Lisbjerg

Ejendommen er beliggende i hjertet af Frederiksbjerg, med kort afstand til bl.a. Torvet på Ingerslevs Boulevard samt overordnet vejnet via Harald Jensens Plads. Ejendommen er oprindelig opført i år 1909, men er i år 1996 blevet gennemrenoveret med nye køkkener og badeværelser. I år 2010 blev der etableret 4 nye ejerlejligheder i ejendommens loftsetage og i 2013 blev der opført en ny ejendom med egen indgang på samme matrikel med adresse på Lundingsgade 4. Ejendommen i Lundingsgade består af 6 delevenlige ejerlejligheder forsynet med elevator og altaner. Ejendommen er veldrevet og veladministreret med en stor udlejningssikkerhed i form af delelejligheder.

Ejendommen har en synlig beliggenhed i Lisbjerg blot 1 km. fra motorvejskrydset ved Ikea, Aarhus N. Her er der let adgang til motorvejsnettet, kort afstand ind til centrum, et letbanestop i gåafstand og et område som indenfor de kommende år vil opleve kraftig ekspansion. Sælger har i 2018 fået nyt tag på ejendommen – tagpap med listetække, nye tagrender, nye nedløbsrør, fået facaderenovering med indfarvet mørtel og skiftet hegn og belysning i gården. Ejendommens klimaskal er god, standen indvendigt er løbende blevet opdateret og generelt er der ikke meget at komme efter.

TIL SALG

TIL SALG

Ejerlejlighedsejendom

8000 Aarhus C Frederiks Allé 129A Sagsnr. 80204294

C

Afkast Areal Kontant

3,64 % 1.325 m2 39.500.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Blandet ejendom

8200 Aarhus N Randersvej 335 Sagsnr. 80204291

D

Afkast Areal Kontant

5,33 % 331 m2 4.995.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Større boligudlejningsejendom i Auning Denne investeringsejendom er beliggende centralt i Auning ud til hovedgaden og består af 10 nyere ejerlejligheder på i alt 992 kvm iht. BBR. Ejendommen, bestående af 2 bygninger, der er udført i træ med tag i rødt lertegl, fremstår velholdt og meget præsentabelt. Lejlighederne er velindrettede og med terrasser/opholdsareal for lejlighederne i stueplan. Herudover er der et større fællesareal med have og fliseanlæg tillige med en mindre bygning til depot m.m. Ejendommen sælges med et attraktivt afkast. Ejer har kun i meget begrænset omfang oplevet tomgang.

TIL SALG Boligudlejningsejendom 8963 Auning Østergade 26 Sagsnr. 80204544

42

B

Afkast Areal Kontant

5,32 % 992 m2 12.500.000 kr.

Kontakt

5858 8484


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Dagligvarebutik med højt afkast Ejendommen er beliggende på et mindre torv i Hammel med parkeringspladser lige op til butikken. Ejendommen er en ejerlejlighed og således en del af en ejerforening med 3 lejligheder. Ejendommen har et moderne udtryk, og har med sin placering på torvet en markant synlighed foruden en let tilgængelig. I ejendommen har Fakta A/S i en årrække drevet dagligvarebutik, hvor de i år 2012 udvidede butikken med 212 kvm, således at den lever op til de nutidige krav med et butiksareal på 907 kvm. samt kælder/lager på 353 kvm.

TIL SALG

Detail

8450 Hammel Banealle 6A Sagsnr. 80204685

C

Afkast Areal Kontant

10,78 % 1.260 m2 7.750.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Attraktiv portefølje af restlejligheder på Frederiksbjerg På attraktive Frederiksbjerg sælges nu denne portefølje bestående af 8 lejligheder på Marselis Boulevard. Porteføljen er en del af en større portefølje, og vil derfor kunne tilpasses købers ønske til ejendommen. Lejlighederne varierer fra 2-værelses på 47 kvm til 5-værelses lejligheder på 130 kvm. Der er tale om ejerlejligheder i en veldrevet ejerforening med parkering ved døren, gode fællesfaciliteter samt mulighed for leje af garager. Ejendommene har altid været populære grundet nærheden til såvel byens faciliteter, som stranden, lystbådehavnen og Marselisborg Skoven. Ejendommen har over de senere år fået renoveret elevator, tag og fremstår generelt velholdt og veldrevet.

TIL SALG

Boligudlejningsejendom

8000 Aarhus C Marselis Boulevard 28 Sagsnr. 80501386

D

Afkast Areal Kontant

1,60 % 704 m2 14.250.000 kr.

Kontakt

5858 8484

Flot gågadeejendom i Grenaa I Lillegade i det absolutte centrum af Grenaa findes denne flotte gågadeejendom med 1 butikslejer og 10 boliglejere. Ejendommen er præget af en stor og meget synlig butiksfacade ind til tøjbutikken Cin. Mod Lillegade er der desuden 4 flotte boliglejemål. Ejendommen har en dejlig gård som deles med ejendommen Mogensgade 11-13, som består af 6 renoverede lejligheder. Denne ejendom følger med i handlen med Lillegade 12. Ejendommen er i gennemsnit udlejet til 651 kr. pr. kvm., hvilket sammenholdt med lejlighedernes fine stand og centrale beliggenhed har gjort, at der stort set aldrig opleves tomgang i ejendommen.

TIL SALG Blandet ejendom 8500 Grenaa Lillegade 12 Sagsnr. 80204684

C

Afkast Areal Kontant

6,16 % 1.269 m2 7.900.000 kr.

Kontakt

5858 8484

43


§

Fastsættelse af lejen til det lejedes værdi efter BRL § 5, stk. 2 forudsætter efter nugældende ordlyd, at der udføres forbedringer indenfor en periode på 2 år for mere end kr. 2.255,- per m2 eller i alt kr. 257.894 (2019-tal). Det er ikke afgørende, om arbejdet er udført længere tid før første udlejning efter § 5, stk. 2. Hvis første udlejning efter bestemmelsen er senere end 1. juli 2015 er det et krav, at ejendommen på udlejningstidspunktet har enten energiklasse D eller derover, eller at der indenfor en periode på 2 år er udført energiforbedringer for mere end kr. 427,- per m2 (2019-tal). Hvis første udlejning efter § 5, stk. 2 er senere end 1. januar 2001 skal de øvrige lejere/ beboerrepræsentationen orienteres om muligheden for at indbringe sag for huslejenævnet om vedligeholdelsesmangler på ejendommen, jf. § 5, stk. 4. Udsteder huslejenævnet påbud om vedligeholdelse, er lejen for de i orienteringsbrevet omhandlede lejemål begrænset til en beregnet leje efter BRL § 5, stk. 1, indtil påbuddet er efterkommet. Moderniseringen skal løbende opretholdes, og hvis den aftalte leje anfægtes af lejeren, påhviler bevisbyrden for det lejedes værdi udlejer, hvis sagen når til boligretten. Endelig må der heller ikke ”efter en samlet bedømmelse” ske udlejning på mere byrdefulde vilkår end for andre § 5, stk. 2-lejemål i ejendommen jf. § 5, stk. 9.

ENKELT, IKKE?

44

Anne Louise Husen

Katja Paludan

Partner alh@husenadvokater.dk

Partner kpa@husenadvokater.dk


ADVOKATENS HJØRNE

KØB AF UDLEJNINGSEJENDOMME - BY(GNINGS)FORNYELSE OG GENNEMGRIBENDE MODERNISERINGER Bygningsfornyelsens påvirkning af en ejendoms lejeretlige kategorisering Den genkendelige række af årstal man skal vurdere ved køb af en udlejningsejendom, hvad enten der er eller har været boliger, sidder efterhånden på rygraden for de fleste. Det samme gør mantraet om: “En gang en småejendom, altid en småejendom.” Men lejeretten ville jo være kedelig, hvis ikke der var undtagelser. Én af undtagelserne er, når en ejendom overgår fra at være ejet af en privat andelsboligforening til at være en privat udlejningsejendom, jf. U 2014.2457 H. Den i sagen omhandlede ejendom bestod af 10 beboelseslejligheder, hvoraf 2 var udlejede af andelsboligforeningen den 1.1.1995, og ejendommen derfor en småejendom efter BRL § 29b, 2. pkt. Da ejendommen skiftede status til privat udlejningsejendom, var der imidlertid ikke længere grundlag for at lade antallet af udlejede beboelseslejligheder være afgørende, hvorfor ejendommen skiftede status til en omkostningsbestemt ejendom. En anden og mere ukendt undtagelse er, når en ejendom er forbedret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslovgivningen i perioden 1982-2003. Det følger heraf, at så længe der er eller kunne have være ydet rentesikring eller ydelsesstøtte til de gennemførte arbejder, da skal senere lejeforhøjelser gennemføres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje, jf. boligreguleringslovens kapitel II, selv om ejendommen per 1.1.1995 indeholdt 6 eller færre beboelseslejligheder. Det bidrager ikke til gennemskueligheden, at mange af de tidligere støttede lån er blevet omlagt, så de ikke længere figurerer på ejendommene. Dette fritager imidlertid ikke for at anvende reglerne om omkostningsbestemt leje, hvis der fortsat kunne have været ydet støtte. Det betaler sig derfor i sin due diligence, at grave spadestikket dybere og få kortlagt tidligere bygningsfornyelser, og deres konsekvenser for lejedannelsen.

Fremtiden for de gennemgribende moderniseringer, BRL § 5, stk. 2 Som følge af den offentlige debat om udenlandske virksomheders opkøb af boligudlejningsejendomme i Danmark er der nedsat en ekspertgruppe til vurdering af boligreguleringslovens § 5, stk. 2. For ejendomme med omkostningsbestemt leje, kan lejen forenklet sagt fastsættes enten som en beregnet leje efter BRL § 5, stk. 1, til det lejedes værdi efter BRL § 5, stk. 2, eller efter reglerne om fri leje efter BRL § 15a, jf. lejelovens § 53. Formålet med BRL § 5, stk. 2, var bl.a. at sikre, at der blev udført tilstrækkeligt med forbedringer af et lejemål, før man afskar sammenligning med lejemålene med beregnet leje, og samtidig at bibeholde udlejernes interesse i at forbedre deres ejendomme. Fokus i den offentlige debat har været, at bestemmelsen bl.a. skulle være trækplaster for udenlandske investorer, og at den blev benyttet i strid med formålet. Ekspertgruppen skal nu belyse udbredelsen og virkningerne af BRL § 5, stk. 2 i praksis, ligesom de skal vurdere, om lejelovgivningens regler om forbedringer giver et tilstrækkeligt incitament for udlejerne til at disse rent faktisk gennemføres. Det er fremhævet i kommissoriet, at anbefalingerne fra ekspertgruppen skal have lejelovsforliget om modernisering og forenkling af lejelovgivningen fra 14. juni 2014 for øje. Endelig rapport forventes senest den 1. oktober 2019. Det er næppe muligt at spå om konsekvenserne for de omkostningsbestemte ejendomme, før der foreligger en afklaring, men udviklingen bør følges nøje. Hvis der sker begrænsninger i muligheden for at få en højere leje end den omkostningsbestemte leje med beregnet forbedringstillæg, er det tvingende nødvendigt, at politikerne ser på det forhistoriske kapitalafkast i den omkostningsbestemte leje (7 % af 15. almindelige vurdering fra 1973), der medfører den ubalance mellem indtægter og udgifter, som § 5, stk. 2 har været med til at rette op på.

Denne orientering er ikke udtryk for juridisk rådgivning.

45


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

Småhus ejendom beliggende attraktivt i vestbyen

Unik investeringsejendom i ambitiøs arkitektur

TIL SALG Boligudlejningsejendom

TIL SALG Boligudlejningsejendom

9000 Aalborg Fredericiagade 9 Sagsnr. 91203863

4,19 % 400 m2 6.150.000 kr.

Kontakt

5858 8485

2450 København SV Bavnehøj Allé 36-38 Sagsnr. 91203977

Afkast Areal Kontant

4,25 % 1.592 m2 82.500.000 kr.

Kontakt

5858 8485

Sjælden mulighed for køb af selskab indeholdende 3 markante Randers-ejendomme

Nyopført centralt placeret ejendom med stærk ankerlejer

60 beboelseslejemål og udskudt skat på 10,4 m. kr. Ejendommene fordeler sig på 2 hjørneejendomme på Søren Møllers Gade, med facader mod Vestervold samt 1 gedigen ejendom på Energivej i Randers NV., med tilkørsel fra Mariagervej. Ejendommene er med et etageareal fra 1.250 – 1.500 kvm og administreres i dag af lokal administrator, og lejekontrakterne er efter 01.07.2015 forsynet med regulering efter Nettoprisindekset, mens enkelte endnu er omfattet af trappelejeaftaler. Køber opnår forventeligt en forrentning af den indskudte kapital på estimeret 19%, mens ejendommene flere steder indeholder potentialer, som køber på sigt selv kan indløse.

I centrum af Støvring opføres ny markant ejendom indeholdende nyt domicil for Jutlander Bank A/S i stueplan og med 14 boliger på 1. og 2. sal. Ejendommen forventes færdigopført 01.01.2020. Den opføres på 3 matrikler, der tilsammen har et grundareal på 2.679 kvm, med facade ud til Hobrovej, og ganske kort afstand til indkøb, transport (bus og tog), fritidsaktiviteter mv. Sælger leverer ejendommen fuldt udlejet. Allerede nu er der udlejet 13 ud af 14 boliger og Jutlander Bank har 10 års uopsigelighed. Der er således tale om ejendom med at særdeles godt mix mellem boliger og en særdeles stærk erhvervsankerlejer i stueplan, hvilket sikrer et godt og stabilt cash flow.

TIL SALG

TIL SALG

Boligudlejningsejendom

8900 Randers C Søren Møllers Gade 4A m.fl. D Sagsnr. 91204060

46

Afkast Areal Kontant

Afkast Areal Kontant

4,15 % 5.045 m2 66.000.000 kr.

Kontakt

5858 8485

Detail

9530 Støvring Hobrovej 79 Sagsnr. 91203693

Afkast Areal Kontant

4,79 % 2.830 m2 55.100.000 kr.

Kontakt

5858 8485


EJENDOMSPARTNER

Tager ny lovgivning for meget af din energi? Få et uforpligtende tilbud på ejendomsadministration

lea.dk

REGELJUNGLER SKÆRPER BEHOVET FOR EJENDOMSADMINISTRATOR Med årene er der kommet skrappere krav til lovgivningen, når man udlejer sin erhvervseller boligejendom. Det mærker man også hos ejendomsadministrationshuset LEA Ejendomspartner, hvor flere og flere kunder søger hjælp til at finde rundt i regeljunglen.

LEA.DK

Det var naturligt for ejendomsinvestor Peter Hovmand-Jensen at søge mod LEA Ejendomspartner, da han fik idéen om at købe et nyt etagebyggeri i Næstved. Han brugte i forvejen ejendomsadministrationshusets københavner-afdeling til administration af sine studieboliger i København og ville gerne spare tid, men også gøre udlejningen mere professionel. ”Det lå lige til højrebenet at blive kunde hos LEA Ejendomspartner Næstved, da jeg i forvejen bor i Næstved og gerne ville udvide min forretning, men ikke bruge mere tid på det. Desuden er lejelovgivningen meget tung. Derfor er det også vigtigt at være spids på juraen, for ellers kan lejerne have retten på deres side”, siger ejendomsinvestoren. Flere kunder betyder flere medarbejdere Peter Hovmand-Jensen er ikke den eneste, der oplever regeljunglen som tidskrævende og svær at navigere i. Martin Andersen, afdelingschef for LEA Ejendomspartner Næstved, møder mange nye kunder, som oplever det som en stor mundfuld med den skrappere leje-, hvidvask- og persondatalovgivning og har brug for hjælp til at navigere i de mange regler. ”I dag er der meget tryk på lovgivningen, som er kompleks, når man som ejendomsinvestor skal leje sin ejendom ud. Det mærker vi også hos os med de mange nye kunder, der henvender sig med ønske om at få hjælp til lejekontrakter eller andre administrative ting”, forklarer han.

De mange nye kunder hos LEA Ejendomspartner betyder også, at man har budt flere nye ansigter velkommen i Næstved. Flyvende start i Odense Siden ejendomsadministrationshuset LEA Ejendomspartner åbnede Odense-afdelingen i sommeren 2018, er det gået stærkt. På det forgangne halvår er virksomheden gået fra en til fire medarbejdere. ”Det har været en fantastisk udvikling siden vi startede. Vi har formået at samle nogle af de mest kompetente ejendomsadministratorer, som samtidigt er indgroede fynboer og møder vores kunder og deres lejere i øjenhøjde,” fortæller afdelingsleder Joachim Wengenroth og pointerer, at teamet samlet har mere end 86 års erfaring med administration af ejendomme. LEA Ejendomspartner beskæftiger samlet ca. 60 medarbejdere, og har afdelinger i Næstved, Herlev, Odense og Kolding.

47


TAL PÅ BOLIGUDLEJNING

Boligudlejning: Skyhøj efterspørgsel – med udsigt til mere stabile priser Der er fortsat særdeles høj efterspørgsel på både nye og ældre boligudlejningsejendomme, især i landets større byer. Også flere udenlandske investorer er fortsat interesserede i at investere betydelige beløb i danske boligudlejningsejendomme, hvilket også forstærker efterspørgslen. Efter flere år med stigninger har priserne nået et højt niveau, hvor de vil stabilisere sig, da der er mange handler til høje kvadratmeterpriser og lave afkast. Det er EDC Erhvervs vurdering, at man ikke skal investere i ældre boligudlejningsejendomme i forventning om store konjunkturgevinster som de foregående år. Efter flere år med stigninger er det dermed EDC Erhvervs forventning, at priserne vil stabilisere sig i de største danske byer. Med det høje prisniveau kan det for mange investorer derfor være det rigtige tidspunkt at tage gevinsten hjem, fx hvis der er overvejelser om generationsskifte. Der er dog stadig mulighed for prisstigninger i mindre byer, hvor priserne ikke er steget så kraftigt som i de største danske byer. Markedslejen for boligudlejningsejendomme er kommet højt op, og vi tror ikke på yderligere lejestigninger, tværtimod forventer vi mindre korrektion nedad i København, Aarhus og Aalborg. Der er dog geografiske forskellige på lejeniveauerne. I hovedstaden er niveauet højt i forhold til det gennemsnitlige rådighedsbeløb, mens der i en del provinsbyer godt kan være plads til en højere leje.

AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Nyere boligudlejningsejendomme

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomm

København

3,75

1,75

3,75

Nordsjælland

4,00

4,00

4,00

Østsjælland

4,75

2,75

4,75

Vest- og Sydsjælland

5,25

4,25

5,50

Aarhus

4,00

2,50

3,75

Aalborg

4,25

2,75

4,00

Trekantsområdet

4,75

5,25

5,50

Odense

4,50

4,00

4,50

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019

ÅRLIG MARKEDSLEJE I KR./KVM Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

48

Ældre boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl.

Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale.

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

Nyere boligudlejningsejendomme

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme

København

1.900

1.700

Nordsjælland

1.650

1.550

Østsjælland

1.500

1.450

Vest- og Sydsjælland

1.200

1.250

Odense

1.350

-

Trekantområdet

1.200

-

Aarhus

1.650

1.450

Aalborg

1.250

1.150


TAL PÅ INDUSTRI

Industri: Rekordlavt antal af ledige lokaler Andelen af ledige lager- og produktionslokaler ændrede sig ikke i fjerde kvartal af 2018 og forblev på landsplan på 1,9 procentpoint ud af den samlede bygningsmasse. Det svarer til 1,9 millioner ledige kvadratmeter i alt, hvilket er et fald på 0,4 procentpoint siden 1. januar 2018. Det er et historisk lavt udbud af lager- og industrilokaler og illustrerer, at efterspørgslen fortsat er meget stor, da mange virksomheder ekspanderer og har brug for mere lagerplads. Bl.a. pga. stor opblomstring af nethandlen. Faldet skyldes også, at flere ældre industriområder er omlagt til nye boligområder, især i de største byer. Der er derfor store udfordringer med at finde egnede og tidssvarende lokaler til virksomheder med et akut behov, da de primært efterspørger nyere industriejendomme, som der ikke er bygget mange af de sidste ti år. Afkastkravene er fortsat høje sammenlignet med andre segmenter, og EDC Erhverv er derfor i dialog med flere investorer, som gerne vil investere i industriejendomme eller bygge nye, moderne lager- og logistikejendomme, hvis virksomheden vil binde sig på en længere lejekontrakt.

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik januar 2019.

2017

2018

2019

Region Hovedstaden

473.800

436.000

361.700

Midt, vest og sydsjælland

244.500

266.500

299.600

Fyn

302.200

181.300

150.100

Sydjylland

560.800

469.400

427.300

Midtjylland

966.000

803.400

536.200

Nordjylland

226.800

238.200

152.500

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

Kr. pr. kvm

%

København

650

København

6,50

Nordsjælland

575

Nordsjælland

6,75

Østsjælland

600

Østsjælland

7,00

Vest- og Sydsjælland

450

Vest- og Sydsjælland

7,50

Odense

400

Odense

6,50

Trekantområdet

375

Trekantområdet

7,00

Aarhus

425

Aarhus

6,75

Aalborg

400

Aalborg

7,00

49


TAL PÅ DETAIL

Detail: Fortsat mange ledige lokaler – men forandring spirer frem I fjerde kvartal af 2018 blev der 0,1 procentpoint flere ledige detailhandelslokaler på landsplan, sammenlignet med tredje kvartal af 2018. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til året før. Dermed stod 6,4 procent af den samlede bygningsbestand for detaillokaler tomme fra den 1. oktober 2018 til 1. januar 2019, hvilket svarer til knap 800.000 ledige kvadratmeter. Markedet for detailhandelslokaler er på trods af det økonomiske opsving dermed stadig præget af forholdsvis høj ledighed, bl.a. pga. pres fra nethandlen. Dog udvider nogle af landets store kædekoncepter meget hastigt i disse år, især inden for Food & Beverage-branchen, der vinder markant frem. Desuden kommer nye detailkoncepter til, og interessen fra udlandet er fortsat intakt. På investeringsfronten er det generelt et roligt marked, hvor forventningerne til markedsleje og afkast på detailejendomme ligger stabilt. Markedet er dermed forholdsvis afventende, og der er en udbredt opfattelse af, at lejeniveauerne har nået toppen, om end der ikke er deciderede krisetegn.

LEDIGE DETAILLOKALER I KVM Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik januar 2019.

2017

2018

Region Hovedstaden

112.400

123.800

145.500

Midt, vest og sydsjælland

104.700

91.100

120.200

60.900

68.400

85.500

Fyn Sydjylland

158.900

127.800

150.100

Midtjylland

175.100

174.100

191.600

Nordjylland

91.500

91.400

106.800

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

Kr. pr. kvm København

50

2019

20.000

% København

3,75

Nordsjælland

2.800

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

2.800

Østsjælland

6,00

Vest- og Sydsjælland

1.800

Vest- og Sydsjælland

6,75

Odense

5.000

Odense

5,00

Trekantområdet

3.000

Trekantområdet

6,00

Aarhus

8.000

Aarhus

4,50

Aalborg

4.250

Aalborg

4,50


TAL PÅ KONTOR

Kontor: Tomgang stiller krav til at tænke nyt På landsplan er der blevet flere ledige kontorlokaler i fjerde kvartal af 2018. Antallet af udbudte kontorlokaler på landsplan steg med 0,1 procentpoint, hvilket svarer til, at syv procent af det samlede kontorareal for hele landet står tomme. Siden 1. januar 2018 er udbuddet faldet med 0,1 procentpoint. Region Syddanmark har den højeste andel af ledige kontorlokaler med lidt over otte procent udbudte kontorlokaler ud af den samlede bygningsbestand. Det svarer til knap 314.00 ledige kvadratmeter. Samlet set står næsten 1,7 millioner kvadratmeter kontorlokaler ledige på landsplan, hvilket er 40 procent mere end før finanskrisen. Selvom ledigheden er faldet de sidste par år, er det generelle kontormarked altså fortsat præget af tomgang og færre lejere. Det stiller krav til at tænke kreativt og alternativt og i helt nye baner for at tiltrække flere lejere. Fx ved at konvertere til boliger, som der er stor efterspørgsel på. Men det kan også være ved at omlægge til flerbrugerkontorhuse eller investere i visualiseringer, så lejerne bedre kan danne sig et indtryk af lejemålets potentiale.

LEDIGE KONTORLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik januar 2019.

Region Hovedstaden Midt, vest og sydsjælland Fyn

2017

2018

2019

999.100

865.700

834.300

89.400

81.100

114.200

135.600

134.000

125.900

Sydjylland

202.600

200.700

187.900

Midtjylland

305.000

305.500

301.800

Nordjylland

139.600

115.900

108.800

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019.

Kr. pr. kvm

%

København

2.400

København

4.00

Nordsjælland

1.000

Nordsjælland

7,50

Østsjælland

1.300

Østsjælland

6,75

Vest- og Sydsjælland

7,50

Vest- og Sydsjælland

900

Odense

1.150

Odense

5,75

Trekantområdet

1.200

Trekantområdet

6,25

Aarhus

1.600

Aarhus

4,50

Aalborg

1.100

Aalborg

5,50

51


Vi gør en forskel for dig og dit ejendomssalg med: Størst lokalkendskab 

Vi er den største, landsdækkende erhvervsmæglervirksomhed med 17 erhvervscentre fordelt over hele landet. Det betyder, at vi både kender de nationale og lokale markedsforhold og afkastkrav, og dét sikrer dig den rigtige salgspris

Specialister i investeringsejendomme 

Vi er 140 medarbejdere, hvoraf 26 arbejder målrettet med investeringsejendomme og har et stærkt netværk til investorer i markedet. Når en ejendom sættes til salg, samarbejder vi om at formidle den over hele landet

Landsdækkende Køber-/Lejerkartotek 

Vi har flere end 2.500 investorer registreret i vores database, som er på jagt efter ejendomme. Dét øger dine chancer for at få solgt din ejendom til den rigtige pris

Profile for EDC Poul Erik Bech

Investor Fokus april 2019  

Vi sætter fokus på nybyggeri - samt hvordan du bedst sikrer dit projekts succes. En af mulighederne er at tænke efterspørgslen ind før det f...

Investor Fokus april 2019  

Vi sætter fokus på nybyggeri - samt hvordan du bedst sikrer dit projekts succes. En af mulighederne er at tænke efterspørgslen ind før det f...