__MAIN_TEXT__

Page 1

Marts 2019

IndustriFOKUS

MAGASIN OM LAGER-, LOGISTIK- OG PRODUKTIONSEJENDOMME

Nye tal:

Rekordlavt antal tomme kvadratmeter

Tema:

Omdan tomme kontorer til indbringende lagerplads Læs, hvordan JD logistik øger lejeindtægten gennem ombygning

1.438 søger ny industriejendom

- Find din køber/lejer her


SHOWROOM KAN FREMTIDSSIKRE INDUSTRIEJENDOMME

Kontakt

s.6

EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland/Fyn København Herlev Nordsjælland Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense Jylland Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Aarhus Viborg Aalborg

5858 8378 5858 8376 5858 8377 5858 8395 5858 8379 5858 8380 5858 8396 5858 8397

5858 8399 5858 8425 5858 8422 5858 8398 5858 8423 5858 8670 5858 8424 5858 8449

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

2

Indhold 4

TEMA: Omdan tomme kontorer til indbringende lagerplads

6

TEMA: Showroom kan fremtidssikre industriejendomme

9

Gode tider på den Københavnske Vestegn

10

Kæmpe ejendom i Svinninge solgt Ny ejer af Coloplast-ejendom vil skabe flere arbejdspladser i Thisted

11

1.438 søger ny industriejendom

16

Ny undersøgelse: Industrivirksomhederne mangler plads

21

473 lager- og produktionsejendomme til salg/leje

37

Tal på industrimarkedet

38

Ledige haller eller grunde - midlertidigt problem eller nye muligheder?

Hvad skal du bruge en ejendomsvurdering til?

s18

1.438 på jagt efter ny industriejendom - find din køber/lejer her

s11


TEMA Alternativ anvendelse af kontorer i industriejendomme

HAR DU TOMME KONTORER I DIN LAGEREJENDOM? Kontorer kan udgøre store dele af industriejendomme, men i dagens marked, hvor mange processer outsources, er der ofte ikke behov for at bruge så store kontorarealer. Derfor står meget tomt, og samtidig er der en enorm efterspørgsel på lagerplads. Kvadratmeterpriserne på kontor i industriområder og selve lagerkvadratmeterne har desuden nærmet sig hinanden – og det samme gælder lejeniveauet. Derfor giver det god værdi for udlejere og ejendomsejere at konvertere det overskydende kontor til eksempelvis lavloftet lager for at optimere ejendommen inden udlejning eller før et salg. Du kan læse hvordan JD Logistik har optimeret deres ejendomme på side 4-5. En anden løsning er at konvertere kontor til showroom, da et showroom beliggende i industri/boksbutikområder ofte kan give højere lejeindtægt, end lager- eller kontorarealer kan. Det har vi et eksempel på, som du kan læse om på side 6-7, hvor en ejendom blev udlejet på kun 14 dage, fordi ejendommen tidligere havde fået konverteret sine kontorlokaler til showroom og derfor var fremtidssikret i forhold til efterspørgslen. Vi er din lokale og landsdækkende samarbejdspartner, og vi følger markedsudviklingen tæt. Har du behov for at vide, om du kan øge din lejeindtægt ved at konvertere dele af din ejendom til andre formål, så kontakt din lokale industrimægler via. telefonnumrene til venstre . Med venlig hilsen Industri-teamet hos EDC Erhverv Poul Erik Bech

KONTAKT DIN LOKALE SPECIALIST VIA

edc.dk/industri

GO 3


TEMA Alternativ anvendelse af kontorer i industriejendomme

OMDAN TOMME KONTORER TIL INDBRINGENDE LAGERPLADS Mange industri- og lagerbygninger har i dag overskydende kontorarealer, som kan være svære at bruge, fordi de er alt for store til dagens behov. En løsning kan, ifølge EDC Erhverv, være at omdanne kontorareal til mere lagerplads, som er stærkt efterspurgt. ”Mange produktions- og lagerbygninger fra fx 1970’erne eller 1980’erne har alt for store kontorarealer efter nutidens standard. Hverken lejere eller købere kan bruge de ofte meget store kontorarealer, og løsningen kan derfor være at omdanne kontorer til lager. Kontorer risikerer nemlig enten ikke at kunne blive lejet ud eller at stå ubrugte hen hos ejerne,” siger Kenneth Jakobsen, erhvervskonsulent hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i København.

4

en ejendom på 5.000-10.000 kvadratmeter. Vi anbefaler derfor at omdanne den tomme kontorplads til mere lager. Efterspørgslen efter logistik- og lagerplads er nemlig stor i øjeblikket,” påpeger Kenneth Jakobsen.

Årsagen til det mindre behov for kontorplads i dag er blandt andet digitalisering, fx er der kun meget få sekretærer tilbage, og samtidig har mange virksomheder outsourcet bogholderi og andre funktioner.

Mens andelen af tomme kontorer på landsplan ligger omkring 7 procent, og har været stigende det sidste par kvartaler, så er andelen af ledige lager- og produktionslokaler faldet stort set uafbrudt siden 2012. Under 2 procent af bygningsbestanden for lagerlokaler står således tomme i dag, hvilket er det laveste niveau i 10 år. Særligt i Nordjylland, Vestjylland og på Fyn er der langt mellem ledige lagerlokaler.

”En typisk virksomhed synes, at 300 kvadratmeter kontor er nok, og kan måske leve med 500 kvadratmeter. Men typisk er 1.000-2.000 kvadratmeter i dag alt for meget, i forhold til

LAGERLEJE NÆRMER SIG KONTORLEJE Flere steder i landet, fx Aalborg og Trekantområdet, er lejeniveauet stigende for lagerlokaler, ifølge EDC Erhvervs


Kenneth Hauge Jakobsen Erhvervskonsulent, EDC Erhverv Poul Erik Bech København

GØR KONTOR TIL LAGER I INDUSTRIEJENDOMME • Efterspørgslen på lager- og logistikarealer er meget stor, og lejeniveauet er stigende • Tomgangen for lager- og logistiklokaler er faldet siden 2012 og ligger på historisk lavpunkt • Kontortomgangen er markant højere end tomgangen for lagerlokaler • Svært at udleje store kontorarealer i erhvervsområder (tertiære beliggenheder) • Lejeniveau for lagerlokaler nærmer sig kontorleje Jørgen Ditlev Jacobsen Direktør, JD Logistik

• Mindre risiko for tomgang i lagerejendomme uden store kontorarealer • EDC Erhverv kan rådgive om mulighederne for konvertering til lagerplads

seneste Market Update-rapport. Det hænger sammen med den store efterspørgsel. Derfor nærmer lejeniveauet for kontorarealer og lagerarealer sig nu hinanden. ”På Vestegnen er lejeniveauet for kontorer i industriområder typisk 500-600 kroner per kvadratmeter, hvis de overhovedet kan lejes ud. Lavloftede lagerlokaler indbringer efterhånden 350-450 kroner og højloftede lagerlokaler 450-550 kroner. Så der er ikke stor forskel, og det er meget lettere at afsætte lagerarealer end kontorer i erhvervsområderne,” siger Kenneth Jakobsen. Han anbefaler, at en udlejer omdanner de kontorarealer, som ligger i niveau med eksisterende lagerhaller. Det giver de bedste adgangsforhold for vareleverancer og afhentning. Kenneth Jakobsen understreger, at en ombygning fra kontor til lager ikke behøver at udgøre en større investering, og at EDC Erhverv kan rådgive om mulighederne ved en ombygning. OMBYGNING SIKREDE EKSTRA INDTÆGT I erhvervsområdet Avedøre Holme i Hvidovre Kommune tæt på København har flytte- og opbevaringsfirmaet JD Logistik brugt den model, som EDC Erhverv anbefaler. ”Vi overtog ejendommen på cirka 7.000 kvadratmeter i 2011 og byggede om nogle år senere. Bygningen tilhørte oprindelig en speditionsvirksomhed, som havde stor administration med alle speditørerne, men vi havde slet ikke

brug for al den kontorplads,” fortæller indehaver og administrerende direktør Jørgen Ditlev Jacobsen. Derfor blev 900 kvadratmeter nærmest tomt kontorareal omdannet til fire lagerlokaler, og det har sikret virksomheden en stabil lejeindtægt. ”Vi fik hurtigt lejet arealerne ud. De fire ekstra lagerlokaler lejer vi ud til fire af vores store kunder, og hvis nogen af dem flytter en dag, kan vi selv bruge pladsen,” siger Jørgen Ditlev Jacobsen. Hvis det skulle ændre sig, er det i hans øjne ret let at udleje moderne indrettede lagerlokaler, særligt med beliggenhed tæt på både hovedstaden og motorvejsnettet. JD Logistik blev grundlagt i 1998 som traditionel flytteforretning, men har i dage store og stigende indtægter fra opbevaring for både private og virksomheder.

HAR DU BRUG FOR RÅD OM, HVORDAN DU KAN AKTIVERE TOMME KONTORAREALER I DIN EJENDOM? KONTAKT DIN LOKALE SPECIALIST VIA

edc.dk/industri

GO 5


TEMA Alternativ anvendelse af kontorer i industriejendomme

SHOWROOM KAN FREMTIDSSIKRE INDUSTRIEJENDOMME Hvis kontorer eller andre arealer i en industribygning omdannes til showroom, kan det hæve lejeindtægterne og gøre lejemålet mere attraktivt, påpeger EDC Erhverv. ”Det kan ofte være en god idé at omdanne ledige arealer i en industriejendom, fx kontorer, til showroom. Showroom er blevet meget populære og kan omkring Aarhus indbringe 600-900 kroner, ja, måske 1.000 kroner per kvadratmeter. Kontorer i erhvervsområderne ligger typisk på 500-700 kroner og lagerlokaler på 300-400 kroner,” siger Mads Bjerrum Christensen, industrichef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus. Han fremhæver, at mange typer virksomheder er begyndt at sætte pris på flotte udstillingslokaler til at vise produkterne frem. ”Det kan være håndværkere, fx elektrikere, der gerne vil vise, hvilket typer installationer de kan levere. Det kan være møbelfirmaer, der kombinerer lager med muligheden for at vise møblerne frem, ja, det kan nærmest være alle slags virksomheder, der kombinerer lager med mødefaciliteter og showroom,” siger Mads Bjerrum Christensen.

bedre. Udgiften til ombygningen kan normalt tjenes hjem i form af ekstra leje, og risikoen for tomgang er markant mindre for en industribygning, der har showroom.” I lidt ældre ejendomme kan det ifølge Mads Bjerrum Christensen være oplagt at indrette showroomet i en del af kontorarealet, fordi bygningerne typisk har væsentligt flere kontorkvadratmeter, end virksomheder efterspørger anno 2019. Digitalisering, effektivisering og outsourcing af funktioner har mindsket behovet for kontorplads. SHOWROOM TIL SOLCELLER På Muslingevej i et erhvervsområde i Aarhus-forstaden Egå fik Jens Poulsen sidste år indrettet et showroom i sin udlejningsejendom, der samlet er på 1.644 kvadratmeter. Det skete efter ønske fra en lejer, som imidlertid gik konkurs nogle måneder efter indflytningen. Men det lykkedes på blot 14 dage med EDC Erhverv som mægler at få udlejet hele bygningen.

Lyset spiller en stor rolle, når show”Faktisk stod vi med Det har været en fantastisk investeroom skal etableres. ”Det skal være hele tre virksomring for os, og den hurtige udlejning store, åbne og lyse rum, gerne med heder, der gerne viser, at et showroom kan fremtidsstore vinduespartier. Gulv-til-loftville overtage lejevinduer giver et stort lysindfald og målet. Så trods konsikre en bygning og gøre den meget er ofte det optimale, ligesom et lyst kursen hos den opmere attraktiv og lettere at leje ud og indbydende indgangsparti er rindelige lejer har en stor fordel. Den nærmere indretdet alligevel været en ning afhænger af den konkrete ejendom og af beliggenfantastisk investering for os, og den hurtige udlejning heden. Det er især oplagt at etablere showroom i ejendomviser, at et showroom kan fremtidssikre en bygning og gøre den me med gode adgangsforhold, p-muligheder og synlighed,” meget mere attraktiv og lettere at leje ud,” siger Jens Poulsen. siger Mads Bjerrum Christensen. Showroomet på Muslingevej er indrettet med blandt andet Det kan fx være i udkanten af erhvervsområder eller i områhøjt loft, med to store lokaler og med gulv-til-loft-vinduesder med de såkaldte boksbutikker, altså store butikker med partier og er forsynet med både lyddæmpende og solparkering tæt på indgangen. afskærmende glas, fortæller Jens Poulsen. SHOWROOM SKAL STÅ KLAR VED UDLEJNING Mads Bjerrum Christensen anbefaler at gennemføre en ombygning til showroom, inden udlejningen sættes i gang: ”Det gør det ganske enkelt lettere for en mulig lejer at danne sig indtryk af lokalerne, som samtidig præsenterer sig meget

6

”Den nye lejer forhandler udendørs solcelle-belysning og har kunder fra hele verden på besøg. Der er lager i kælderetagen, og kunderne kan se de forskellige former for belysning i showroomet. Det er noget nær en genial løsning for virksomheden, for ejendommen og for os som udlejer.”


SHOWROOM I INDUSTRIEJENDOMME •

Højere leje end kontorer og lagerlokaler

Showroomet bør stå klart, når udlejningen sættes i gang

Showroom bruges af virksomheder i mange brancher

I ældre ejendomme kan dele af store kontorarealer med fordel omdannes til showroom

Showroom kræver store rum med godt lysindfald

Mest oplagt med showroom i bygninger med let adgang og god beliggenhed

Lettere at genudleje ejendom med showroom

Et showroom kan fremtidssikre en ejendom

EDC kan rådgive om showroom-muligheder for den konkrete ejendom

ER ET SHOWROOM EN GOD IDÉ I NETOP DIN EJENDOM, OG HVORDAN SKAL DET INDRETTES? KONTAKT DIN LOKALE SPECIALIST VIA EDC.DK/INDUSTRI 7


SÅDAN GJORDE VI EN FORSKEL Nogle gange skal der tænkes ud af boksen, når en industriejendom skal sælges eller udlejes! Se et udpluk af konkrete sager, som EDC Erhverv netop har løst, på de følgende sider.

UDLEJET

Ishøj - Brogrenen 7

SOLGT

Gilleleje - Fiskerbakken 1

SOLGT

Nyborg - Falstervej 23

SOLGT

Kolding - Smedegade 6

UDLEJET

Brabrand - Silkeborgvej 765

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

SOLGT

UDLEJET

Odense - Blangstedgårdsvej 14

Kolding - Albuen 56

Kolding - Platinvej 9

SOLGT

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

Glostrup - Ejby Industrivej 70

Stenløse - Frydensbergvej 41

Årslev - Håndværkervangen 3

Skærbæk SØ - Rejsby Landevej 16

Viby J - Viaduktvej 5B

Vanløse - Skalbakken 8B

Svinninge - Ringstedvej 13

Esbjerg - Forum Kirkevej 26

Aarhus V - Bredskiftevej 36-38

UDLEJET

Herlev - Smedeholm 152

SOLGT

SOLGT

Hvidovre - Jernholmen 48

SOLGT

Køge - Værkstedsvej 7

Ringsted - Huginsvej 11

UDLEJET

UDLEJET

Esbjerg - Mådevej 53

Viborg - Ærøvej 26

SOLGT

Nørresundby - Amalienborgvej 39

SOLGT

Thisted - Industrivej 7

SKAL VI OGSÅ SÆLGE ELLER UDLEJE DIN INDUSTRIEJENDOM? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/industri

8

GO


GODE TIDER PÅ DEN KØBENHAVNSKE VESTEGN Der er stor interesse for industrilokaler vest for København, og det drejer sig både om virksomheder, der enten vil købe eller leje sig ind i lager-, logistik- og produktionslokaler. EDC Erhverv har for nylig formidlet tre ejendomme i området.

Er der ét ejendomssegment, hvor antallet af ledige kvadratmeter på landsplan er på et lavt niveau, så er det indenfor lager- og produktionsejendomme. Ifølge de seneste tal fra EDC Market Update står 2,9% af bygningsbestanden tomme inden for industriejendomme i Københavns omegn. Tallet er nedadgående, og det er i øjeblikket et af de områder i landet med størst efterspørgsel efter lager- og produktionsejendomme netop nu.

”Der er et lavt udbud af lager- og produktionslokaler, koblet med en stor efterspørgsel. Der er størst efterspørgsel på ejendomme fra 500-3.000 kvm, og de skal helst være uden for meget kontor,” fortæller Thomas Møller Rudlang. For nylig har EDC-partneren formidlet tre ejendomme, som alle illustrerer det gunstige industrimarked på den københavnske Vestegn.

Thomas Møller Rudlang, der er partner og salgs-/udlejningschef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev, kan nikke genkendende til den positive udvikling i området.

Skal du sælge eller udleje dine lokaler i Herlev og omegn? Thomas Rudlang på tlf. 5858 7102

Lokalt cateringfirma bliver i Herlev

Hurtig udlejning i Glostrup

Skiltevirksomhed køber i Hvidovre

I Herlev har Shark House Kitchen, med Jesper Dillon i spidsen, lejet sig ind i den 1.439 kvm store lager- og kontorejendom på Smedeholm 15. Virksomheden er et lokalt cateringfirma, som havde vokset sig for stor til deres forhenværende lokaler i Herlev.

I Glostrup har der også været aktivitet, da Ellehammerfondens 1.718 kvm store kontor- og lagerejendom på Ejby Industrivej 70 er blevet udlejet til TOLDERLUND A/S, hvis entreprenørfirma flytter ind.

Andetsteds på den københavnske Vestegn har skiltevirksomheden Kellmann købt en 931 kvm stor lager- og produktionsejendom på Jernholmen 48A i Hvidovre for 6,9 millioner kroner. Generelt var der stor interesse for ejendommen - særligt fra lokale interesserede.

”Jeg var ikke interesseret i at flytte væk fra Herlev, og da jeg i sommer begyndte at kigge efter noget nyt, faldt jeg hurtigt over den her ejendom, fordi den ligger tæt på vores tidligere, og har lige præcis de 550 ekstra kvadratmeter, som vi skal bruge og er fordelt rigtig godt,” fortæller Jesper Dillon om ejendommen, som er ejet af Initus Ejendomme A/S.

Ifølge Ellehammerfonden, som lejer ejendommen ud, var ejendommens beliggenhed afgørende. ”TOLDERLUND har valgt at leje sig ind her, da beliggenheden og fordelingen mellem kontorarealer og lagerareal passer dem godt. Samtidig får de lov til at udvide kontorarealerne en smule med en kantine,” fortæller Lars Gudmand Pedersen, der er formand for Ellehammerfonden.

”Der var en del fremvisninger på ejendommen, og det var særligt mange lokale, der kom og så på den. Mange af dem var ude fra Avedøre Holme og køberen bor også derude,” fortæller erhvervsmægler Thomas Møller Rudlang.

Jesper Dillon forventer at flytte ind i de nye lokaler mellem den 1. – 15. april.

9


Kæmpe ejendom i Svinninge solgt efter markedsføring

Ny ejer af Coloplast-ejendom vil skabe flere arbejdspladser i Thisted

Det gav pote at markedsføre den 26.000 kvm store produktionsejendom på Ringstedvej 13 i Svinninge i IndustriFOKUS tilbage i 2018. Markedsføringen medførte en øget interesse for ejendommen, som nu er solgt til ølbryggeriet To Øl.

Coloplast-ejendom i Thisted er blevet opkøbt af lokalt ejendomsselskab. Det er med et ønske om at skabe og fastholde arbejdspladser på egnen, lyder det fra direktøren.

Jesper K. Madsen, der er erhvervsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Roskilde, havde svært ved at få solgt den 26.000 kvm store produktionsejendom på Ringstedvej 13 i Svinninge, som havde stået tom siden 2017. Potentielle købere manglede den sidste lyst til at købe ”Sjællands billigste kvadratmeter”, som ejendommen blev kaldt i IndustriFOKUS tilbage i august 2018. Det danske ølbryggeri To Øl meldte sin interesse. ”Mit gæt er, at deres interesse kom, efter vi havde markedsført ejendommen. Vi var udfordret ved, at det har været svært for søgere at finde ejendommen, fordi den ligger i et postnummer, de ikke umiddelbart søger på. Så det er en kæmpe styrke, at vi har trykte medier til at profilere sådan en type ejendom,” fortæller en begejstret Jesper K. Madsen. Efter To Øl meldte sin interesse gik der omkring to måneder, før ejendommen var afsat. Hele processen endte også ifølge Jesper K. Madsen med at være problemfri, blandt andet fordi kommunen og den tidligere ejer, Orkla Foods, var særdeles samarbejdsvillige. ”To Øl har købt den til prisen, som var kr. 14 mio. Der er ikke givet afslag, men ejerne skulle have fjernet nogle maskiner og andre ting som en del af handlen i stedet for at give et prisafslag.” To Øl overtog ejendommen den 31. dec. 2018.

Coloplasts fabriksbygning i Thisted falder nu på nye hænder, da ejendomsselskabet Property 7 ApS har købt ejendommen. Det bunder i et ønske om at styrke Thisted som lokalområde, udtaler direktør for ejendomsselskabet Birgitte Wøhlk Kristensen i en pressemeddelelse. ”Ejendommen rummer mange muligheder, og det er vigtigt fortsat at udvikle og fastholde arbejdspladser og innovation i Thisted og Thy”, siger hun. Property 7 ApS overtog ejendommen fra årsskiftet og lejer ud til Coloplast, indtil de flytter ud i august. I mellemtiden er de nye ejere i tænkeboks over, hvad ejendommen konkret skal bruges til. Ifølge Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, gik salget ekstraordinært hurtigt igennem for en ejendom af den størrelse. Der gik en lille uge, fra køber viste interesse lige efter jul, til salget var gået igennem. Og inden da havde flere andre potentielle købere vist interesse. ”Liggetiden har i alt været under fem måneder, hvilket er kort tid for så stor en ejendom. Det viser, at ejendomme uden for storbyerne også kan sælge”, siger Martin Brasholt Mikkelsen og henviser til, at han i sommer også solgte en stor lager-ejendom på 42.000 kvadratmeter i Nors, lige uden for Thisted.

SKAL VI OGSÅ GØRE EN FORSKEL FOR DIG OG DIN EJENDOM? Kontakt din lokale mægler gennem edc.dk/industri

10


Stort online Køber-/Lejerkartotek

1.438 leder efter lager- og produktionsejendomme Er det tid til at sælge? Eller har du ledige kvadratmeter? Så start her! Vi har samlet alle vores kunders ønsker i en samlet database. Og gjort dem frit tilgængelige online.

Vil du vide, hvor mange der leder efter netop din ejendom? Tjek det her:

edc.dk/erhverv/match

GO

K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

1.000 - 2.500 kvm i København Handelshus søger lagerlokale i Storkøbenhavn fra 900-2.500 kvm. Årlig leje max. kr. 1,0 mio.  Ønske nr.: 1037300 Kontakt: Steffen Falch Grøndahl 5858 8378 3.000-7.000 kvm i Storkøbenhavn Flyttefirma søger højtloftet lagerbygning 3.000-7.000 kvm (min. 9 meter) og 200-500 kvm kontor i Rødovre eller nærmeste omegn. Ønske nr.: 1083991 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8378 2.000-3.000 kvm på Vestegnen Engrosfirma søger 1.800-2.400 kvm lager og 300 kvm kontor på Vestegnen. Ønske nr.: 1102445 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 1.500-2.000 kvm på Vestegnen Teknologivirksomhed søger 800-1.000 kvm værksted og 800-1.000 kvm lager. Skal være med god udenomsplads og med olieudskiller og vaskeplads.  Ønske nr.: 1239720 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 1.500-2.500 kvm mellem København og Køge Dansk produktionsvirksomhed søger 1.5002.500 kvm lager/prod., 50-150 kvm kontor og 2.500-3.000 kvm befæstet udenomsareal. Kun interesseret i leje. Ønske nr.: 1235755 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Se et udpluk af aktuelle købere og lejere på de følgende sider

1.000-2.000 kvm på Vestegnen Engroshandelsvirksomhed søger domicillagerejendom på 1.000-1.500 kvm med mindst muligt kontor, beliggende i Storkøbenhavn i et sikkert område. Ønske nr.: 1250647 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Se flere 11


N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

3.600 kvm i Helsingør Kunde søger lager/produktionslokaler på min. 2.000 kvm beliggende i Helsingør. Årlig leje max. kr. 1.716.745. Ønske nr.: 1069490 Kontakt: Jacob Lunding 58588377

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Lager 1.500 kvm - udenomsareal  4.000,- kvm Søger lager/produktionsejendom på min. 2.000 kvm beliggende i Roskilde med min. 4.000 kvm grund. Pris max. kr. 6.000.000. Ønske nr.: 7819962 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8395

Fra 500 kvm lager i Espergærde Møbelhandler søger lager/produktionsejendom på min. 500 kvm i Espergærde. Skal kunne bruges som selskabslokaler. Pris max. kr. 5.000.000.  Ønske nr.: 1001777 Kontakt: Jacob Lunding 58588377

Produktionsejendom i Ringsted. Logistikvirksomhed med 2-4 medarbejdere beliggende i 4100 Ringsted søger lager/produktionsejendom på min. 300 kvm i Ringsted. Pris max. kr. 3.300.000. Ønske nr.: 8479555 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8395

500+ kvm i Espergærde Kunde søger lager/produktionsejendom på min. 500 m² i Espergærde. Pris max. kr. 5.000.000 Ønske nr.: 1076192

3.000 kvm i Gadstrup Søger højloftet lager til lagerhotel, gerne min. loftshøjde på 6 m. og fra 2-3.000 kvm i Greve, Karslunde Albertslund eller Brøndby Ønske nr.: 7907210 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8395

Kontakt: Jacob Lunding 58588377 Lagerhotel søger nye lokaler Lagerhotel søger nye lokaler i Nordsjælland. Gerne i Hundested, Frederiksværk, Frederikssund eller Hillerød. Der skal være min. 5 meter til loftet. Ønske nr.: 1005352 Kontakt: Stephen Berthelsen 58588377

400 kvm i Slagelse MC-klub søger klublokaler i Slagelse. Ønske nr.: 9444514

Produktionsejendom ved Ring 3 Virksomhed inden for bilbranchen søger lager/produktionslokaler på min. 400 kvm i Lyngby eller tæt på ring 3 el. 4. En årlig leje på max. kr. 400.000. Ønske nr.: 1051567 Kontakt: Jacob Lunding 58588377

Lagerplads til lokal virksomhed Lagerejendom på min. 80 kvm beliggende i Nykøbing F. Pris max. kr. 1.000.000. Evt.leje max. årlig lejepris ca. 120.000 kr. Ønske nr.: 9377375 Kontakt: Diana Christoffersen 5858 8396

1000 kvm lager/produktion og lidt kontor Søger produktion og lagerlokaler til produktion af medicin. Der må også gerne være et mindre laboratorie. Primært i Nordsjælland og Nord København Ønske nr.: 1214120 Kontakt: Jacob Lunding 58588377

200 kvm i Høng og omegn Webportal søger lagerlokaler beliggende i

Kontakt: Diana Christoffersen 5858 8396

Høng og omegn. Må gerne have toilet, køkken og møderum tilkoblet. Min. 200 kvm, max. pris kr. 1,5 mio. Ønske nr.: 9285545 Kontakt: Thomas Hansen 5858 8396

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 12


F

FYN

5000-5999

S

SYDJYLLAND 6000-7361

Kombineret forretning og værksted I Odense søges en kombination af forretning/showroom (ca. 60-100 kvm) samt snedkerværksted (ca. 200 kvm). Ønske nr.: 1252426 Kontakt: Ove Nørgaard 58588397

2.100 kvm i Kolding Kunde søger lager/produktionsejendom på min. 2.100 kvm i Kolding. Pris max. kr. 6.9 mio. Ønske nr.: 1243156

Lager fra 400-800 kvm Veletableret virksomhed søger lagerlejemål omkring motorvejen. Areal fra 400 kvm. Ønske nr.: 1078593

Produktionsejendom i Haderslev Kunde søger ejendom på min. 1.500 kvm i Haderslev eller nærmeste omegn. Der skal være traverskran eller mulig herfor samt høj strømkapacitet. Ønske nr.: 1217111

Kontakt: Preben Balle 5858 8399

Kontakt: Morten Nielsen 58588397

Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8425

1.000-1.500 kvm i Odense Logistikfirma søger lagerlokaler på 1.0001.500 kvm i Odense. Gerne med plads til truckkørsel og med højt til loftet. Årlig max. leje kr. 500.000. Ønske nr.: 1124913 Kontakt: Morten Nielsen 58588397

1.000 kvm i Sønderborg eller Aabenraa Virksomhed som opbevarer privates ejendele, søger lagerlokaler i Sønderborg. Pris max. kr. 2,4 mio. Ønske nr.: 1109631

300-600 kvm lager søges i Odense Kunde søger lager til opbevaring af maskiner, gerne i Odense N og omegn. Loftshøjde på min. 3 meter og der skal være adgang via stor port i niveau. Ønske nr.: 1219285 Kontakt: Simon Vinther Blach 58588397

Produktionsvirksomhed søger i Vejle Produktionsareal 2-2.500 kvm min. loftshøjde 5,5m og mulighed for traverskran. Kontordel i god stand med plads til ca. 40 medarbejdere.  Ønske nr.: 1224192 Kontakt: Claus Fenger 5858 8423

Kombineret kontor og lager søges Beliggende tæt ved motorvejen i Odense, gerne i postnummer 5220, søges ca. 450-600 kvm kontor med tilhørende lager på ca. 300400 kvm. Ønske nr.: 1246273 Kontakt: Ove Nørgaard 58588397

Lager/Prod. i 30 km. radius af Esbjerg Pakkevirksomhed søger lokaler på 5-800 kvm. Gerne med lille kontorafsnit. Port og min 3 m. til loft. Pakning af fødevarer. Max.leje kr. 120150.000. Ønske nr.: 956191 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8398

1.000 kvm i Odense søges Engroshandelsvirksomhed søger lager/produktionslokaler på omkring 1.000 kvm beliggende i Odense. Årlig leje max. kr. 450.000. Ønske nr.: 1027264 Kontakt: Ove Nørgaard 58588397

Esbjerg V - Lagerlejemål 3-500 kvm. Webshop søger regulære og åbne lokaler. Isoleret og opvarmet(krav 20+) Thekøkken og toilet. Årlig leje u/kr. 300 pr. kvm. Ønske nr.: 1219239 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8398

Kontakt: Ib Hansen 5858 8422

Se flere 13


M

MIDTJYLLAND 7400-8990

N

NORDJYLLAND 9000-9990

15.000 kvm lagerejendom i Randers søges Engroshandelsvirksomhed søger lager/produktionsejendom på min. 15.000 kvm beliggende i Randers eller sydligere langs motorvej. Pris max. kr. 20 mio. Ønske nr.: 905376 Kontakt: Michael Møller Andersen 5858 8424

Ca. 1.000 kvm tæt på Aalborg Centrum Søger ca. 1.000 kvm lager tæt på Aalborg Centrum og motorvej. Adgang via læsseramper foretrækkes. Kontor til 1-2 arbejdsstationer. Ønske nr.: 1256627 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8449

Domicil til entreprenørfirma søges Lager/produktionsejendom på min. 2.000 kvm med ca. 400 kvm kontor og med ca. 10.000 kvm grund til oplagsplads  beliggende i det nordlige Aarhus. Ønske nr.: 1179347 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

Ca 400-500 kvm lager nord for Limfjorden Kunde søger lagerlokaler med kort afstand til motorvejstilkørslen og helst nord for Limfjorden. Gerne med mindre velfærdsafsnit og rampe hvis muligt. Ønske nr.: 1238002

Grund eller nyt domicil søges i Lystrup Dyrehospital søger nyt domicil eller grund, hvor der kan opføres nyt domicil. Min. 500 kvm med et udenomsareal på 1500-2000 kvm beliggende i Lystrup. Ønske nr.: 1005981 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8670

Søger kontor-/lagerejendom i Aalborg Med mulighed for indretning af 20 kontorpladser samt 400 kvm lager. Gerne tæt på E45 og med gode parkeringsmuligheder. Både køb og leje har interesse. Ønske nr.: 1252406 Kontakt: Tom Dorf Møller 5858 8449

Domicil i Aarhus N eller V søges Nordjysk entreprenørfirma søger lager/produktionsejendom på min. 1.000 kvm beliggende i Aarhus N eller V. Pris max. kr. 15.000.000. Ønske nr.: 1032074 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

Virksomhed søger lager i Aalborg Søger 700 kvm lager-/produktionslejemål fordelt med 500 kvm lager og 200 kvm kontor, gerne beliggende i Aalborg Øst. Årlig leje max. kr. 400.000. Ønske nr.: 1037036 Kontakt: Tom Dorf Møller 5858 8449

Domicil i Aarhus søges Firma søger domicil i Risskov området med ca. 500 kvm lager, 400 kvm administration og opslagsplads eller baggård med plads til maskiner og stillads. Ønske nr.: 913611 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8670

Søger min. 2.500 kvm logistiklejemål Min. 2.000 kvm lejemål til logistik virksomhed med nem adgang til det overordnede vejnet. Der skal være minimal kontorfaciliteter. Ønske nr.: 1149701 Kontakt: Michael Stilling 5858 8449

Lager/produktion i Aarhus og omegn Detailhandel søger lager/produktionslokaler på 600-1200 kvm, gerne med 100-200 kvm kontor, beliggende udenfor Aarhus med gode tilkørselsforhold. Ønske nr.: 1049418 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

Søger 400-600 kvm i Aalborg/Nørresundby Håndværkervirksomhed søger lejemål med ca. 400 kvm lager med en loftshøjde på 5-6 meter samt mindre kontor/velfærdsfaciliteter på ca. 100 kvm. Ønske nr.: 1218664 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

Kontakt: Mark Pedersen 5858 8449

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 14


I

VI VED, AT... INVESTERING

Hele Danmark

Købeklar investor søger i Aalborg Etableret og økonomisk stærk investor søger lager-/produktionsejendomme i Aalborg/ Nørresundby med solide lejere. Investeringsramme fra kr. 10-100 mio. Ønske nr.: 1029217 Kontakt: Frank Jensen 5858 8449 Lager/produktion København og omegn Kapitalstærk investor søger helt eller delvist udlejede industriejendomme. Ejendommene skal have et areal på min. 2.500 kvm. Max. pris kr. 200 mio. Ønske nr.: 621158 Kontakt: Poul Randrup 5858 8378 1.500 kvm i Allerød Lokal ejendomsinvestor søger lager/produktionsejendom på min. 1.000 kvm beliggende i Hillerød eller Allerød. Max. pris på kr. 15. mio. Ønske nr.: 1106288 Kontakt: Jacob Lunding 58588377

1.438

er på jagt efter nye industriejendome

964

søger ejendomme til leje

2.400 kvm i Køge Industriejendom (udlejet) i Køge eller Faxe søges af lokal investor. Ønske nr.: 7959693

Kontakt: John Borrisholt 5858 8395 2.000-15.000 kvm i Hvidovre Investeringsselskab søger ejendomme på Avedøreholme. Ønske nr.: 1099275

Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 Investeringsejendom ren erhverv Kunde søger erhvervsejendom til investering. Centralt beliggende og i god stand. Udlejet på længere lejekontrakt. Ønske nr.: 1070229 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8425

36 søger ejendomme til leje i Odense VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER ER PÅ UDKIG EFTER EN EJENDOM SOM DIN.

Test selv på: edc.dk/erhverv/match

15


NY UNDERSØGELSE: INDUSTRIVIRKSOMHEDERNE MANGLER PLADS EDC Erhvervs årlige forventningsundersøgelse, med besvarelser fra 1.400 virksomheder og investorer, viser at 2019 tegner til at blive et aktivt år. For det første angiver 26% af virksomhederne, at de forventer at flytte i 2019 eller i de kommende år – og dette tal dækker vel og mærke kun de virksomheder, der har angivet deres branche som lager, logistik og produktion. De flyttelystne virksomheder har to hovedårsager til flyttelysten: Pladsmangel og at deres nuværende lokaler ikke har den rigtige profil. Disse indsigter vidner igen om, at der er pres på antallet af kvadratmeter og vigtigheden af en synlig placering nær indfaldsveje er afgørende i dette marked. Presset på industriejendomsmarkedet viser sig også i forventningerne til markedspriserne for netop denne ejendomstype: 53% forventer at priserne vil stige i 2019. Det kan derfor være favorabelt at overveje et salg i netop 2019.

26%

AF INDUSTRIVIRKSOMHEDERNE FORVENTER AT FLYTTE INDENFOR ET PAR ÅR

53%

FORVENTER AT PRISERNE PÅ INDUSTRIEJENDOMME VIL STIGE I 2019

Vil du læse alle resultaterne? Download hele undersøgelsen på:

edc.dk/erhverv/2019

16

GO


Vi støtter foreninger med frivillige, der gør en forskel for

BØRN Rundt om i landet er der foreninger med frivillige ildsjæle, der brænder for at gøre en forskel for børn. De er med til at skabe glæde ved at arrangere udflugter og aktiviteter for de børn, der trænger til at få en hverdag med flere smil. Dem støtter vi, og vores støttemidler kommer fra overskuddet i mæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech, som fonden ejer størstedelen af.

17


Skrevet af: Jørgen Jørgensen Senior Director - EDC Erhverv Poul Erik Bech Tlf.: 33 30 10 25

18


HVAD SKAL DU BRUGE EN EJENDOMSVURDERING TIL? I masser af situationer kan en vurdering foretaget af professionelle vurderingsfolk bringe nyttig viden og måske endda økonomisk nytte med sig.

mange situationer, bl.a. ved salg eller køb af en ejendom, ved belåning, til regnskabsformål og ved generationsskifte eller arv.

I langt de fleste situationer, hvor man skal låne penge til finansiering af et ejendomskøb, er det et krav fra långiver, at købet af ejendommen bliver vurderet af en professionel vurderingsmand.

Ved interne handler eller ved familieoverdragelse anvendes vurderinger også i udstrakt grad over for offentlige myndigheder.

Naturligvis ønsker långiver at få bekræftet, at den ejendom, som skal belånes, er det værd, som sælger eller ejer påstår, at den er. Man ønsker selvsagt at få den korrekte markedsværdi for ejendommen. En vurdering af en ejendoms handelspris er baseret på en mængde fakta om ejendommens lejeindtægter, vedligeholdelsesstand, indretning, beliggenhed og så videre. Der inddrages også data fra salg af lignende ejendomme til brug for at kunne sammenligne data om ejendommen. På grundlag af alle de indsamlede data udfærdiges herefter den endelige vurdering af ejendommen. Vurderingen vil også indeholde både positive og negative forhold, som har eller kan have betydning for ejendommen på både kort og lang sigt. Andre situationer med vurderinger af værdi Står man over for at ville investere i en ejendom, enten som investering eller til eget brug, kan en vurdering være meget behjælpelig i de overvejelser, man gør sig inden købet. Er den ønskede pris for ejendommen den rigtige? Hvordan ser økonomien ud i ejendommen? Er beliggenheden den rigtige? Masser af spørgsmål, som man kan få svar på i en vurdering udarbejdet af den professionelle vurderingsmand. Man kan næsten betragte vurderingen som en slags forsikring for, at man ikke køber ”katten i sækken”. Vurderinger anvendes eller kan anvendes i utrolig

Hvem foretager vurderingen? Vurderingsmedarbejdere er personer, som har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet oparbejdet gennem mange år og som regel med en særlig baggrund til at udføre dette arbejde. EDC Erhverv Poul Erik Bech er udover at være medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening også certificeret af den internationale organisation RICS, der er en forkortelse for Royal Institution of Chartered Surveyors. Denne organisation har sit udspring i England og har efterhånden spredt sig over hele kloden. RICS’s formål er at ensrette og internationalisere udarbejdelsen af vurderinger samt fastsætte stramme regler for habilitet og etik i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Vores vurderingsmedarbejdere har alle gennemgået og bestået RICS’s krav til at udføre vurderinger. Det har medført, at EDC Erhverv Poul Erik Bech som et af få ejendomsmæglerfirmaer i Danmark er blevet certificeret af RICS til at udarbejde vurderinger af alle typer af erhvervsejendomme efter højeste internationale standarder. Du er altid velkommen til at kontakte en vurderingsmedarbejder for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med en vurdering.

Bestil en vurdering her edc.dk/erhverv/ejendomsvurdering

19


SÅ NEMT KAN DET GØRES!

PÅ JAGT EFTER EN NY INDUSTRIEJENDOM?

Hvis du ikke har fundet den helt rigtige ejendom endnu, så lad os hjælpe dig! Opret dit personlige ønske i vores landsdækkende Køber-/Lejerkartotek, og få først besked, når der kommer nye ejendomme til salg. Vi screener alle ejendomme for dig og viser dig kun de ejendomme, der matcher dine ønsker.

Skal du udvide, flytte eller finde din nye investering? EDC Erhverv Poul Erik Bech er – med 17 erhvervscentre rundt i landet – dine øjne og ører i markedet og kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark du søger industriejendomme. Lige nu har vi 473 industriejendomme til salg/leje. Se et udpluk af hvad vi har på hylderne på de næste sider, eller søg blandt alle ejendomme og lokaler på:

edc.dk/erhvervsejendomme

GO

FÅ FØRST BESKED, NÅR DER KOMMER NYE EJENDOMME TIL SALG edc.dk/erhvervsoenske

20

GO

Se et udpluk af aktuelle sager på de følgende sider


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

DOMICIL EJENDOM

TIL SALG/LEJE

Flot ejendom i Ballerup med 2.210 kvm kontor, 1.662 kvm lager og 373 kvm kælder

2750 Ballerup Baltorpbakken 14 Sagsnr. 27800783

Flot domicilejendom beliggende i Ballerup. Ejendommen er beliggende på en 9.892 kvm grund med en 4.245 kvm bygning. Ejendommen er opført i 1991 og fremstår i pæn og præsentabel stand. Ejendommen er fordelt med 2.210 kvm kontor, 1.662 kvm lager og 373 kvm kælder. Kontordelen fremstår meget præsentabel og er i 2 plan. Man ankommer til en flot stor reception, der fordeler ud til kontorfaciliteter, der er i pæn og præsentabel stand og er en blanding af stor-rumskontorer og mindre kontorer, mødelokaler mv. Der er en moderne kantine med varmt køkken og adgang til lukket grøn gårdhave for udeservering. Lagerdelen er højloftet (ca. 6 meter), regulær og med kun én række søjler. Adgang via port i jordniveau. Der er mulighed for at etablere flere porte. Kælderen indeholder bad og omklædning, teknikrum og sikringsrum, der f.eks. kan benyttes til fitnessrum. Byggeret på ca. 1.000 kvm. Der er ca. 50 p-pladser til ejendommen og god tilkørsels-/vendeplads til lagerdelen.

Lager/Produktion

D

Areal Årlig leje Kontant

4.245 m2 2.300.150 kr. 32.250.000 kr.

Kontakt

58588376

21


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2960

601 kvm i det hyggelige Brøndbyøster direkte ved skov Lejemål beliggende i stueplan med 350 kvm kontor og 251 kvm lager. Kontordelen indeholder stort showroom i glas, reception/storrumskontor, 3 storrumskontorer, 3 mindre kontorer, køkken, bad og toiletter. Lagerdelen er et stort rum med enkelte søjler og mindre port i jordplan. Gode parkeringsforhold på ejendommen. Lejemålet ligger ca. 1 km. fra Brøndbyøster station. Lejemålet må jf. lokalplan benyttes til erhvervsformål såsom lettere industri- og håndværksvirksomhed og mindre lagervirksomhed.

TIL LEJE Lager/Produktion 2605 Brøndby Brøndbytoften 11, ST. Sagsnr. 27800475

601 m2 267.445 kr.

Kontakt

58588376

379 kvm lager/produktion og 78 kvm kontor gode parkeringsforhold

270 kvm lager og 150 kvm kontor med stor synlighed

Lejemål på 457 kvm centralt beliggende i Hersted Industrikvarter i Albertslund/Glostrup med kort afstand til Motorring 3, Frederikssundmotorvejen og Holbækmotorvejen. Lejemålet er fordelt med ca. 379 kvm lager/produktion og ca. 78 kvm kontor. Lagerdelen har en lofthøjde på 3,4-4,3 m, og der er adgang via port med bredde på 2,1 m og højde på 2,3 m. Kontordelen indeholder kontor, spise-/møderum, køkken, toiletter og bade-/omklædningsfaciliteter. Gode parkeringsforhold for lejemålet.

Velbeliggende lejemål med stor synlighed. Lejemålet er beliggende på hjørnet af Krogsbækvej og Islevdalvej med facade mod Islevdalvej og kan ses fra Slotsherrensvej. Lejemålet indeholder ca. 270 kvm lager og ca. 150 kvm kontor. Lageret er højloftet med 5,4 m til loftet. En port til lejemålet, men der muligt at etablere flere. Kontoret er delt i 2 indskudte dæk i hver ende af den højloftede lagerhal. Der er forbindelsesgang mellem kontorarealerne. Lejemålet overtages nyistandsat.

TIL LEJE

TIL LEJE

Lager/Produktion

2600 Glostrup Naverland 14 Sagsnr. 27800707

22

Areal Årlig leje

Areal Årlig leje

457 m2 262.775 kr.

Kontakt

58588376

Lager/Produktion

2610 Rødovre Krogsbækvej 1 Sagsnr. 27800732

Areal Årlig leje

420 m2 252.000 kr.

Kontakt

58588376


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Erhvervslejemål - kontorer fra 120 kvm og lager/værksted på 271 kvm

833 kvm værksteds- og udstillingsbygning

TIL LEJE Lager/Værksted/Kontor

TIL SALG Lager/Produktion

2630 Taastrup Rugvænget 44 - 46 Sagsnr. 40300743

3520 Farum Hvedemarken 14 Sagsnr. 27800762

E

Årlig leje pr. m² Lager 350 kr. Årlig leje pr. m² Kontor 600 kr. Lejemål fra 120 - 271 m² Kontakt

58588395

Areal Kontant

833 m2 7.500.000 kr.

Kontakt

58588376

Funktionel ejendom på attraktive Avedøre Holme TIL SALG Lager/Produktion 2650 Hvidovre Avedøreholmen 78 Sagsnr. 27800717

Areal Kontant

2.704 m2 21.000.000 kr.

Kontakt

58588376

248 kvm kontor og 2.218 kvm lager/produktion tæt på Køge Bugt motorvejen

Velbeliggende domicilejendom i meget god vedligeholdelsesmæssig stand

TIL SALG

TIL SALG Lager/Produktion 2635 Ishøj Industrikrogen 1 Sagsnr. 27800555

Velbeliggende lager-/produktionsejendom tæt på Køge Bugt motorvejen. Ejendommen er på i alt 2.466 kvm, fordelt på to bygninger på henholdsvis 1.381 kvm og 1.085 kvm. Bygning 1 er opført i 1976 og indrettet med 248 kvm kontor og 1.133 kvm søjlefrit lager/produktion. Loftshøjde 4,1-7,1 m. 3 porte. Bygning 2 er opført i 1988 og indrettet med 1.085 kvm lager. Loftshøjde 4,3 m. 2 porte. Ejendommens grund andrager i alt 5.002 kvm og er hovedsageligt befæstet med SF-sten.Ejendommen har hidtil været benyttet til vintapperi og vinlager og bygning 1 er derfor godkendt til fødevarer.

Areal Kontant

1.207 m2 10.900.000 kr.

Kontakt

58588376

Lager/Produktion

2670 Greve Lunikvej 17 Sagsnr. 27800711

C

Areal Kontant

2.466 m2 13.250.000 kr.

Kontakt

58588376

23


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

Højloftet lagerhal med stor port. God synlighed til Usserød Kongevej Centralt i Hørsholms erhvervskvarter udlejes 685 kvm højloftet lager. De 685 kvm anvendes i dag til golf træning, men bliver ledigt pr. 1 maj, når Eagle Club vælger kun at benytte simulator golf i nabohallen nr 23. Lagerhallen er med adgang fra den nordlige gavl med port og dør. Der er ingen generende søjler og med den gode lofthøjde giver dette en stor lagerkapacitet eller et stort produktionsområde. Der er tilhørende p-pladser. Pt. er der ikke toilet og køkken i lejemålet.

TIL LEJE Lager/Produktion 2970 Hørsholm Kærvej 25 Sagsnr. 34201699

Areal Årlig leje

685 m2 425.000 kr.

Kontakt

58588377

2.040 kvm nyopført bygning til lager, logistik, produktion eller engros Alle lejemål kan indrettes efter lejers ønske. Placeringen er ideel i Hillerød Erhvervsområde med Bauhaus, McDonalds, Plantorama, Skoda, Danske Fragtmænd m.fl. Tæt på Hillerødmotorvejen og det overordnede vejnet. Der er ca. 30-40 p-pladser på ejendommen.

TIL LEJE Lager/Produktion 3400 Hillerød Lokesvej 10 Sagsnr. 34201569

Areal Årlig leje

2.040 m2 1.184.995 kr.

Kontakt

58588377

Brugerejendom på 977 kvm fordelt med 840 kvm kontor/lager samt 137 kvm kælder Attraktiv brugerejendom på i alt 977 kvm fordelt med 390 kvm kontor og 450 kvm lager samt 137 kvm kælder. Indvendigt er ejendommen løbende vedligeholdt og overtages ryddet. Placeret midt i Birkerøds erhvervsområde med god infrastruktur til og fra Hillerød motorvejen samt med gode busforbindelser til og fra Birkerød station. Gode parkeringsmuligheder er tilknyttet ejendommen med bl.a. asfalteret P- og vendeareal. I øvrigt: Kraft indlagt 400 Ampere og fiber indlagt

TIL SALG Lager/Produktion 3460 Birkerød Klintehøj Vænge 6 Sagsnr. 34201430

24

E

Areal Kontant

840 m2 4.900.000 kr.

Kontakt

58588377


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Nyere autoværksted i Slagelse bymidte nær indkøbsområde

TIL SALG

Blandet ejendom 4200 Slagelse Kongstedvej 7 Sagsnr. 47400233

E

Areal Kontant

598 m2 3.500.000 kr.

Kontakt

5858 8396

I erhvervsområdet ved Kongstedvej, Slagelse udbydes tidligere synshal nu til salg. Ejendommen, der er fra 2005 og opført i stål med stålbeklædning, er i dag indrettet til synshal af både person- og lastbiler. Gulv til tung trafik og højt til loftet. Indrettet med gennemgående kørsel (port i hver ende af ejendommen). God stand og kvalitet med funktionelle kontorer, personalefaciliteter mv. Stor grund, der er med asfalt/ betonsten og med ind-/udkørsel flere steder (gennemkørsel). Oplagt ejendom til værksted/salg, automaler, monteringsarbejde, bilforhandling m.v.

Her får du over 5.500 kvm haller og 26.224 kvm grund med god oplagsplads

Højloftet lager med moderne kontordel opført 2011

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

4490 Jerslev Sjælland Tissøvej 39 Sagsnr. 47400291

Areal Kontant

6.232 m2 4.500.000 kr.

Kontakt

5858 8396

4690 Haslev Færøgade 6 Sagsnr. 46900331

B

Areal Kontant

945 m2 3.800.000 kr.

Kontakt

5858 8379

25


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Spændende lager- og produktionsejendom med køle-/fryselager i Tølløse

Detail/lager og produktion/værksted/kontor på indre omfartsvej i Slagelse Vestby

Spændende og præsentabel lager- og produktionsejendom med kun 5 min. til Holbækmotorvejen. Ejendommen er på i alt 1.018 kvm, hvoraf ca. 300 kvm består af en meget præsentabel adm. bygning med indgangsparti og kundeområde, stort hjørnekontor samt stort lyst mødelokale med køling og flotte plankegulve. Lyst og indbydende storrumskontor med plads til 6 arbejdspladser samt yderligere 2 kontorer. Personalekøkken med spiseplads, toilet- og badefaciliteter samt teknikrum. Lagerbygning med gennemgang til stort lagerrum på ca. 200 kvm og stort køle-/fryserum på ca. 400 kvm med tilkørselsrampe. Grunden er på 4.144 kvm, indhegnet og befæstet til parkering.

Ejendommen er beliggende i trafikeret kryds og har en høj frekvens af trafik, der passerer forbi ejendommen hver dag. En virkelig attraktiv adresse med stor synlighed. Der er fra ejendommen få minutters kørsel til den nye omfartsvej og motorvej. Ejendommen er indrettet med kontor/butik/showroom/værksted/ lager og rummer 323 kvm. med gode parkeringsforhold. Ejendommen kan anvendes til mange formål bl.a. til værksted, lager/kontor til internetvirksomhed, butik med god lagerplads med facade til trafikeret kryds, mindre produktionsvirksomhed med egen administration samt håndværkervirksomhed med administration, lager og garage.

TIL SALG

TIL SALG

Lager/Produktion

4340 Tølløse Stengårdsvej 5 Sagsnr. 40301016

1.018 m2 5.250.000 kr.

Kontakt

5858 8395

4200 Slagelse Marievangsvej 49 Sagsnr. 47400311

F

Areal Kontant

323 m2 3.000.000 kr.

Kontakt

5858 8396

436 kvm værkstedsejendom nær omfartsvejen i Ringsted og med få min. til motorvejen

Afskrivningsberettiget produktionsejendom beliggende i erhvervsområde i Tune

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

4100 Ringsted Jættevej 12 Sagsnr. 40301351

26

C

Areal Kontant

Detail

Areal Kontant

436 m2 2.750.000 kr.

Kontakt

5858 8395

4030 Tune Industrihegnet 8C Sagsnr. 40301309

Areal Kontant

911 m2 3.750.000 kr.

Kontakt

5858 8395


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

TIL SALG

Bolig & Erhverv – isoleret moderne højloftet bygning med værksted og udstilling

4681 Herfølge Ølandsvej 31 Sagsnr. 46900354

Unik ejendom, der indenfor de senere år er moderniseret og fremstår i yderst god stand. Moderne erhvervshal opført i 2016 med værksted og udstillingsmuligheder. Kombiner bolig og erhverv på samme adresse. Ejendommen indeholder erhvervsdel på 703 kvm værksted med porthøjde på 4,8 meter, reception, kontorfaciliteter samt bad/toilet. Imellem erhvervsbygningerne er der vaskeplads med olieudskiller. En gennemrenoveret og moderniseret boligdel på 208 kvm med garage, der er opført med muret søjler. Ejendommen er løbende blevet godt vedligeholdt og tilbygget, og fremstår i yderst god stand. Fra stuen er der udgang til skøn japansk inspireret have med hyggeligt te-hus bagerst i haven.

Blandet ejendom

B

Areal Kontant

911 m2 7.995.000 kr.

Kontakt

5858 8379

Bolig- og erhvervsejendom - med udlejningspotentiale - i godt erhvervsområde

Stor lager-/produktionsbygning til mange formål

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

4690 Haslev Islandsgade 18 Sagsnr. 47300803

F

Areal Kontant

1.755 m2 2.650.000 kr.

Kontakt

5578 8380

4220 Korsør Bag Stadion 10 Sagsnr. 47400122

Areal Kontant

2.168 m2 2.895.000 kr.

Kontakt

5858 8396

27


FYN POSTNUMMER 5000-5999

Lager-/produktionshaller med administrationsafsnit til leje

Fødevareproduktionsejendom med gode køle- og lagerfaciliteter

Beliggende i Munkebo Erhvervsområde, tæt ved Lindø Port og Odense, udlejes større ejendomskompleks bestående af en række lager-/produktionshaller og administrationsafsnit. Der udbydes samlet 4.093 kvm fordelt med 371 kvm kontorer og mandskabsfaciliteter og 3.722 kvm haller opdelt i 6 enheder. Kontorerne er indrettet med vindfang med rullegitter og klinkegulv, reception/forkontor, 7 kontorer/mødelokaler af forskellig størrelse, teknikrum, garderobe, tekøkken, frokoststue med køkkenarrangement og plads til 48 personer samt bade-, omklædnings- og toiletfaciliteter. Der er tæpper på gulvene, kabelbakker og grundbelysning. Der er mulighed for opdeling og leje af færre kvadratmeter.

Bygning 1 er opført i flere tempi - i mursten med builtup tag og i stålplader med sadeltag. Bygningen indeholder ca. 150 kvm kontor og personalefaciliteter, ca. 200 kvm kølerum samt ca. 700 kvm produktionslokaler med tilhørende ca. 100 kvm personalerum på 1. sal. Produktionsafsnit har været anvendt til mejeriproduktion og er indrettet specielt til dette brug med klinkegulve og hvide fliser på vægge. Bygning 2 er opført i stålprofilplader med sadeltag. Bygningen består af ca. 390 kvm uisoleret lagerrum med 7 meter til kip samt ca. 50 kvm kølerum. Udearealer er asfalteret eller flisebelagt og dimensioneret til tung trafik.

TIL LEJE

TIL SALG

Lager/Produktion

5330 Munkebo Fiskeløkken 4 Sagsnr. 51201532

4.093 m2 995.025 kr.

Kontakt

5858 8397

5210 Odense NV Thulevej 6 Sagsnr. 51201320

Areal Kontant

1.603 m2 3.450.000 kr.

Kontakt

5858 8397

Velholdt villa med store erhvervsbygninger

Industriejendom i populært kvarter med 1,5 km til motorvej E20 / afkørsel 54

TIL SALG Blandet ejendom

TIL SALG Lager/Produktion

5464 Brenderup Fyn Middelfartvej 219 Sagsnr. 51201741

28

C

Areal Årlig leje

Lager/Produktion

F

Areal Kontant

1.285 m2 1.875.000 kr.

Kontakt

5858 8397

5492 Vissenbjerg Industrivej 16 Sagsnr. 51201514

Areal Kontant

1.838 m2 5.900.000 kr.

Kontakt

5858 8397


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

324 kvm kontor/lager/produktion med stor indhegnet oplagringsplads Lejemålet er beliggende i Koldings sydlige industriområde, som er et etableret erhvervsområde med gode til-/frakørselsmuligheder til motorvejsnettet og hurtig adgang til offentlig transport. Lejemålet er indrettet med 200 kvm kontor-/mødefaciliteter samt folkerum med toilet og bad. 125 kvm lager med port (højde 3 m, bredde 2,75 m) og 3.000 kvm indhegnet grund, som kan lejes helt eller delvist evt. til opmagasinering. Lejepris inkl. 3.000 kvm grund. Lejemålet har mange anvendelsesmuligheder.

TIL LEJE Lager/Produktion 6000 Kolding Essen 33 Sagsnr. 60301276

Areal Årlig leje

324 m2 185.000 kr.

Kontakt

58588399

ATTRAKTIV KVM-PRIS

Velindrettet lager-/produktionsejendom på i alt 2.550 kvm + kælder på 160 kvm

Ca. 17.000 kvm erhvervsgrund i attraktivt erhvervsområde i Kjersing

Ejendommen er beliggende i et udbygget erhvervsområde i Esbjerg Ø. Herfra er der ikke langt til byens trafikale knudepunkter, herunder Motorvej E20. I alt rummer ejendommen 2.550 kvm, hvoraf 1.750 kvm er lager, mens administrationsafsnittet udgør 800 kvm. Hertil kommer en kælder på 160 kvm, der er indrettet med omklædningsrum og depotrum. Lageret er opdelt i 3 sektioner og kan om nødvendigt lægges sammen til ét stort lager. Vareind- og udlevering sker via transithallen på ca. 90 kvm, der er udstyret med automatisk port. Overalt i lagerhallerne er der en loftshøjde på op til ca. 6 meter. I en anden sektion af lageret er installeret en traverskran med en løftekapacitet på 3,2 ton.

Grunden er i dag ikke særskilt udmatrikuleret, men udgør derimod en del af C&D Foods ejendom på Øresundsvej 2. Lokalplan nr. 242 er gældende for området, og grunden ligger i lokalplanens ”delområde E5”, som er tiltænkt virksomhedsanvendelser, hvor der må stilles særlige krav om afstand til omliggende forureningsfølsom bebyggelse eller særlige krav til spildevandsrensning og andre særlige foranstaltninger. Grunden ligger kun ca. 2 minutters kørsel fra afkørslen til motorvej E20, og er tæt forbundet med det omkringliggende vejnet i øvrigt. Grunden er ideel til mange former for fremstillingsvirksomhed, produktion og lager.

TIL LEJE

TIL SALG

Lager/Produktion

6705 Esbjerg Ø Høgevej 19 Sagsnr. 67000936

D

Areal Årlig leje

2.550 m2 801.250 kr.

Kontakt

58588398

Erhvervsgrund

6715 Esbjerg N Øresundsvej 2 Sagsnr. 67000882

Grundareal Kontant Areal Kontakt

17.000 m2 1.896.200 x.xxx kr. m2 58588398

29


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

Velbeliggende, synlig og let tilgængelig ejendom på 1.915 kvm i Varde Nord Ejendommen har været anvendt til bilforretning med tilhørende værksted og servicefaciliteter. Fremstår i velholdt og brugbar stand. Kontorer, omklædning og bad, kantine og reception er placeret i tilknytning til værkstedsdelen, mens der er salgskontorer i tilknytning til udstillingshallerne. Ejendommen har en god synlighed mod den trafikerede Nordre Boulevard, og har rigtig gode adgangsforhold til og fra grunden. En gedigen og attraktiv ejendom med flere anvendelsesmuligheder.

TIL SALG/LEJE Lager/Produktion 6800 Varde Håndværkervej 15 Sagsnr. 67000866

TIL SALG

30

1.915 m2 6.200.000 kr.

Kontakt

58588398

Domicil ejendom i Vejle N med få minutters kørsel til motorvej E45

Lager/Produktion 7120 Vejle Øst Bakken 4 Sagsnr. 71000562

E

Areal Kontant

D

Areal Kontant

3.026 m2 10.500.000 kr.

Kontakt

58588423

Ejendommen er beliggende på en lukket vej og har gode eksponeringsmuligheder ud mod Horsensvej, der dagligt passeres af over 16.000 biler. Det samlede erhvervsareal udgør 3.026 kvm fordelt på 5 bygninger. Ejendommen er opført i 1972, men brændte i 2001/2002, og det er derfor næsten kun kælder og sokkel som er tilbage fra den tid. Grundarealet udgør 17.081 kvm og der er mulighed for at frastykke et areal op til ca. 7.000 kvm. Administrationen udgør 233 kvm bestående af stort åbent kontorlandskab og 3 kontorer. I forlængelse heraf er et moderne showroom. Desuden højloftet kælder på 147 kvm, hvor der findes arkivrum samt omklædningsfaciliteter. Sammenbygget med kontordelen er produktionshallen, som udgør 1.126 kvm med en loftshøjde på 4,25 og 3,75 m under spær. Herfra er der direkte adgang til højlageret på 674 kvm med en loftshøjde på 3,8 m i knæk og 8 m i kip. I forbindelse med produktionshallen er der et malerværksted med udsugning. Ved indkørslen ligger en fritliggende koldhal på 515 kvm med en loftshøjde på 6,4 meter i kip og i varegården er der et overdækket areal samt en koldhal på 331 kvm.


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

TIL SALG

Velplaceret bilforretning med stor grund

Lager/Produktion 8800 Viborg Gl. Skivevej 76 Sagsnr. 75100352

Areal Kontant

1.513 m2 5.995.000 kr.

Kontakt

5858 8424

Forretningsejendommen er opført i 1969 med et bebygget areal, som udgør 1.335 kvm. Ejendommen fremtræder i god stand og er beliggende i det attraktive nordvestlige industrikvarter på en erhvervsgrund på 7.592 kvm. Evt. ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maximal højde på 12 m. Grunden må bebygges med indtil 100%, dog er der en begrænsning i et plan på 70%. En udnyttelse af bebyggelsesprocenten vil kræve byggeri i 2-3 etager. Der er tilkørsel til ejendommen fra såvel Gl. Skivevej som Industrivej. Grunden er delvis befæstet med betonsten (stor plads) samt stort græsareal. Der er gode P-forhold. Den på grunden værende ejendom er opført til og anvendes i dag som bilforretning med udstilling ud mod Gl. Skivevej. Ejendommen indeholder biludstilling på ca. 335 kvm, mandskab- og kontorafsnit (alle lavloftet) samt højloftet lager/værkstedsafsnit på ca. 665 kvm, alt i fin stand. Adgang til lagerhems på anslået 178 kvm fra reservedelslageret.

31


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

Domicil og lagerejendom i Hinnerup

Velbeliggende domicil og lagerejendom i Skejby

Ejendommen er velbeliggende i Hinnerups industrikvarter ca. 15 km fra Aarhus og blot 5 km til motorvejen. Området er hjemsted for både store og små virksomheder samt en række lokale detailbutikker og håndværksvirksomheder. Ejendommen har i dag 2.618 kvm fordelt på ca. 530 kvm kontor og ca. 2.088 kvm opvarmet og isoleret lager. Kontorafdelingen er indrettet med entré, kontorer i varierende størrelser, showroom, køkken/kantine og toilet-/badfaciliteter. Der er to ramper tilknyttet til lageret, hvoraf de begge er med sluser samt hæve-/sænkerampe, der giver mulighed for direkte adgang til af- og pålæsning for flere typer og størrelser af lastbiler.

Ejendommen er velbeliggende i Skejbys erhvervskvarter på en hjørnegrund med god eksponering til den kørende trafik til bl.a. IKEA og Jysk. Der er kun 8 km til Aarhus C og 2 km til motorvejsnettet. Ejendommen har et samlet etageareal på 4.610 kvm, hvoraf 1.118 kvm er kontor og 3.492 kvm er lager. Ejendommen er opført i betonelementer og har fladt tag belagt med tagpap med flere lyskassetter, der giver et godt lysindfald i lagerdelen. Grundarealet er på 11.231 kvm og den tekniske byggeret er på ca. 1.000 kvm.

TIL SALG

TIL SALG

Lager/Produktion

8382 Hinnerup Navervej 21 Sagsnr. 80203992

C

Areal Kontant

2.618 m2 8.750.000 kr.

Kontakt

5858 8670

Lager/Produktion

8200 Aarhus N Graham Bells Vej 6 Sagsnr. 80203986

C

Areal Kontant

4.610 m2 24.000.000 kr.

Kontakt

5858 8670

Produktions-/fabriksejendom med mange anvendelsesmuligheder Ejendommen er en fabriks- og lagerejendom med et samlet etageareal på 5.710 kvm. Ejendommen fremstår som en sammenbygget enhed, som består af ca. 5.026 kvm produktion og lager samt ca. 684 kvm kontor-/administrationsfaciliteter. Ejendommen er anvendelig for mange typer virksomheder og har indtil ultimo 2018 været særindrettet til produktion af fødevarer, herunder med bl.a. stor strømkapacitet, spildevandsanlæg etc. Ejendommen fremtræder i generel god stand, og er opvarmet med fjernvarme.

TIL SALG/LEJE Lager/Produktion 6950 Ringkøbing Thorsvej 11 Sagsnr. 80203934

32

Areal Kontant Årlig leje

5.710 m2 21.000.000 kr. 1.850.500 kr.

Kontakt

5858 8670


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

I Gug Erhvervspark udlejes særdeles godt beliggende kontor- og lagerlokaler Lokalerne er beliggende i kort afstand til E45 samt Aalborg C, og udlejes på attraktive lejevilkår. Lejemålet, der er på ca. 300 kvm, indeholder 100 kvm kontor- og velfærdsfaciliteter samt 200 kvm højloftet lager. Der er ca. 50 kvm lager/kontor på indskudt dæk. Der er etableret 1 stk. aluhejseport til lagerafsnittet. Stueetagen er indrettet med fordelingsgang, toilet, kontor samt køkken. Fra fordelingsgangen er der direkte udgang til lager med direkte adgang til toilet og omklædningsfaciliteter.

TIL LEJE Lager/Produktion 9210 Aalborg SØ Indkildevej 12A, ST. Sagsnr. 91203493

C

Areal Årlig leje

300 m2 150.000 kr.

Kontakt

5858 8449

Logistisk velplaceret lager-/produktionsejendom med stor fleksibilitet Ejendommen er beliggende i Langholt - få minutters kørsel fra E45 og med under 15 min. til Aalborg C. Ejendommen har tidligere været anvendt til showroom, kontor og lager af Newline - bedst kendt for deres løbetøj. Både showroom og lager har en lofthøjde på ca. 6 meter i kip og ca. 4 meter ved spærfod. I det bagerste lagerafsnit er der 2 ramper med elektrisk hejseport, ligesom der også forefindes elektrisk hejseport på siden af ejendommen. Der er særdeles gode til- og frakørselsforhold til ejendommen. Grunden er i alt 10.116 kvm og kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 40 jf. gældende lokalplan for området.

TIL SALG Lager/Produktion 9310 Vodskov Gravsholtvej 15 Sagsnr. 91203990

E

Areal Kontant

1.812 m2 4.250.000 kr.

Kontakt

5858 8449

Administrationsejendom med lagerfaciliteter i attraktivt erhvervskvarter Administrationsbygningen indeholder indgangsparti med mulighed for reception, 4 cellekontorer, 4 undervisningslokaler, toiletter, omklædningsrum, tekøkken, lager samt stor garage på ca. 65 kvm. Lagerhallen har adgang via stor skydeport. Der er på siden af hallen tilbygget ca. 50 kvm udhus samt et overdækket areal på bagsiden af bygningen. Ejendommens grundareal udgør 1.894 kvm og er primært udnyttet til parkeringsarealer og tilkørselsforhold til lagerhallen. En mindre del af ejendommen på 200 kvm er pt. udlejet til Aabybro Bogtryk & Serigrafi, 3 F, Nordjysk Distribution samt privat depot opbevaring.

TIL SALG Blandet ejendom 9440 Aabybro Industrivej 22 Sagsnr. 91203969

E

Areal Kontant

915 m2 2.950.000 kr.

Kontakt

5858 8449

33


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

513 kvm udstilling/værksted/administration på stor grund nær City Syd Ejendommen er opført i teglsten, der på bagsiden er vandskurede og den resterende del er beklædt med eternitplader. Taget er udført som built-up tag. Ejendommen, der er på i alt 513 kvm, er udnyttet med stort udstillingslokale med vinduer fra gulv til loft samt port adgang på godt 2 meter høj port, 2 salgskontorer, klargøringsværksted, lager samt velfærdsfaciliteter med kantine og toiletter. Klargøringsværkstedet har en loftshøjde på ca. 4 meter og har adgang via ca. 3 meter høj port.

TIL SALG Lager/Produktion 9230 Svenstrup J Mosevangen 6 Sagsnr. 91203459

KAN OPDELES

F

Areal Kontant

513 m2 3.950.000 kr.

Kontakt

5858 8449

Kontor, lager og produktionslejemål i Brønderslev C med attraktive lejevilkår Her tilbydes gode rammer for kontor og lager-/produktionsvirksomhed centralt i Brønderslev. Ejendommen er en del af Peder Nielsens Beslagfabrik A/S, der stadig benytter ejendommen, men grundet omlægning af virksomhedens aktiviteter, ønskes en del af ejendommen udlejet. Ejendommen byder på muligheder for den rette lejer, da lejemålene består af en blanding af kontor og lager/produktionshaller. Flere af lejemålene har mulighed for adgang til traverskraner samt varetilgang via vareelevator. Ejendommen er opdelt i flere enheder, hvor det vil være muligt at tilpasse arealer i samarbejde med udlejer.

TIL LEJE Lager/Produktion 9700 Brønderslev Nørregade 25 Sagsnr. 91203857

Areal Årlig leje

7.952 m2 1.454.485 kr.

Kontakt

5858 8449

Ejendom med stor profileringsværdi beliggende få minutter fra motorvejen Den samlede ejendom består af Hjedsbækvej 451 og Sønderupvej 6. Hjedsbækvej 451 andrager i alt 4.030 kvm bestående primært af udstillingshaller, men også lager og velfærdsfaciliteter. Sønderupvej 6 andrager 1.225 kvm bestående af et regulært lagerlokale med en lofthøjde på 3,3 meter. Begge ejendomme vil være anvendelige til mange former for erhverv, såsom bl.a. produktionsvirksomhed, internethandelsvirksomhed, lager/opbevaring osv. Ejendommen er beliggende ca. 35 kvm syd for Aalborg og med facade ud mod Hovedvej 13, der dagligt passeres af ca. 8.000 bilister. Bemærk kvm-pris på ca. kr. 530.

TIL SALG Lager/Produktion 9541 Suldrup Hjedsbækvej 451 Sagsnr. 91203954

34

B

Areal Kontant

5.255 m2 2.795.000 kr.

Kontakt

5858 8449


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

Investeringsejendom med højtloftet lager og kontor fordelt på 4.790 kvm

TIL SALG

Lager/Produktion 4681 Herfølge Islandsvej 3 Sagsnr. 40301579

C

Afkast Areal Kontant

8,19 % 4.790 m2 19.950.000 kr.

Kontakt

5858 8395

Islandsvej 1, 3 og 5, 4681 Herfølge

Startafkast på 8,19%

Samlet kontantpris på kr. 19.950.000

Erhvervsareal på 4.790 kvm fordelt på kontor og højloftet lager - Grundareal på 9.132 kvm

Nr. 3 har et erhvervsareal på 900 kvm fordelt på stue, 1. sal samt kælder på 330 kvm. Nr. 5 har et erhvervsareal på 3.487 kvm fordelt på stue, 1. sal og højloftet lager samt kælder på 424 kvm og udhus på 59 kvm

Investeringsejendom med højloftet lager, kontor og værkstedslokaler på 2.742 kvm

Højloftet værksteds-/lagerejendom i Køge

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

4681 Herfølge Islandsvej 1 Sagsnr. 40301578

Afkast Areal Kontant

8,04 % 2.742 m2 8.050.000 kr.

Kontakt

5858 8395

4600 Køge Værkstedsvej 23 Sagsnr. 46900364

Afkast Areal Kontant

6,80 % 971 m2 6.100.000 kr.

Kontakt

5858 8379

35


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

TILBUD ØNSKES

6.300 kvm investeringsejendom

Investeringsejendom til lager og kontor i Hillerøds erhvervskvarter

6.300 kvm arkitekttegnet investeringsejendom udbydes nu til salg. Ejendommen ligger i Sønderborg Øst med en meget synlig beliggenhed. Ejendommen er opført i gule mursten, og taget er belagt med tagpap. Vinduer og døre er af træ/alu, og på den måde er ejendommen udvendigt så godt som vedligeholdelsesfri. Indvendigt er ejendommen vedligeholdt løbende. Ejendommen er pt. udlejet til 1 lejer, mens der pt. er et kontorlejemål ledigt. Fællesarealerne udgør ca. 800 kvm, som for meste er gangarealer, stor kantine m.m. Der er rigtig gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Ejendommen ligger på en ca. 27.000 kvm stor grund lige op til Center Øst med en uudnyttet byggeret. Ejendom med stort potentiale. Tilbud som modtages behandles, men uden forpligtelse til at acceptere.

I Hillerøds erhvervskvarter udbydes nu denne ejendom, hvor der pt. er 2 lejere og mulighed for en eller 2 lejere til. Den største del af ejendommen er indrettet som højlager med tilhørende kontor. Dette lejemål er på ca. 700 kvm og udlejet til firmaet Vell Line Aps. På 1. sal er der kontor på ca. 117 kvm, som er udlejet til Pro Mobile. I stueetagen er der på nuværende tidspunkt et ledigt kontorlejemål på 105 kvm. På 1. sal er der et uudnyttet lokale på ca. 150 kvm, der kan indrettes til kontor eller alternativt lager. Bygningen har god portadgang og udenomsarealet er befæstet. Ejendommen er beliggende i Hillerøds mest attraktive erhvervskvarter.

TIL SALG

TIL SALG

Lager/Produktion

6400 Sønderborg Augustenborg Landevej 7 Sagsnr. 64100548

Afkast Areal Kontant

6,50 % 6.300 m2 35.000.000 kr.

Kontakt

58588422

Lager/Produktion

3400 Hillerød Gefionsvej 4 Sagsnr. 34201418

C

Afkast Areal Kontant

7,58 % 987 m2 7.500.000 kr.

Kontakt

5858 8377

Udlejet domicilejendom med stærk synlig beliggenhed ved motorvejen Nyere ejendom opført som domicil til Løwener i 2009, med alle tidssvarende indretninger til avanceret værksteds-, klargøring-, lager- og servicebrug for Løwener, kombineret med showroom mod motorvejen og kontor til salg, administration og personalefaciliteter. Ejendommen fremstår i absolut tidssvarende og god kvalitet. Løwener vil ved salg af ejendommen binde sig på en 10 år uopsigelig lejekontrakt. Bygningen har en markant placering på 1. række ved motorvejen i Stilling. Første års afkast på ca. 6,6%.

TIL SALG Lager/Produktion 8660 Skanderborg Niels Bohrs Vej 31C Sagsnr. 80204443

36

B

Afkast Areal Kontant

6,60 % 2.780 m2 27.900.000 kr.

Kontakt

87309930


TAL PÅ INDUSTRI

10 ÅR EFTER FINANSKRISEN:

REKORDLAVT ANTAL AF LEDIGE LAGER- OG INDUSTRILOKALER ER TEGN PÅ STÆRK ØKONOMI Andelen af ledige lager- og produktionslokaler var i tredje kvartal af 2018 på et lige så lavt niveau som inden finanskrisens indtog i 2008, viser seneste markedsdata. Et tydeligt tegn på, at produktionen og hjulene for alvor er i gang igen. Det er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark står midt i et økonomisk opsving. Det ses også på andelen af ledige lager- og produktionslokaler, som nu er under to procent – holdt op imod, hvor meget der totalt set er bygget af lager- og produktionslokaler på landsplan. Det fremgår af de seneste markedsdata. Det opsigtsvækkende er, at andelen af tomme industrilokaler er helt nede på samme niveau som i tredje kvartal af 2008 inden finanskrisen, udtaler Jørgen Jørgensen, direktør hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han peger på, at det er et klokkeklart tegn på, at hjulene igen snurrer hurtigt på det danske erhvervsmarked. ”Alt i samfundsøkonomien hænger jo sammen. Og det her er et tegn på, at når der igen er efterspørgsel efter danske varer,

så udvider man også produktionen med flere medarbejdere og lager- og produktionshaller. Og det kan aflæses direkte i ledighedstallene, der er rekordlave”, siger han. Samtidig med at andelen af ledige lokaler er faldet markant de senere år, er der også kommet flere nye lager- og produktionslokaler til. Siden 2011 er der bygget fire mio. nye kvadratmeter lager- og produktionslokaler, hvorfor vi er oppe på et samlet fald i udbuddet på over seks mio. kvadratmeter på landsplan. En landsdel, hvor man især har mærket efterspørgslen, er i Midtjylland. Her var andelen af ledige lager- og produktionslokaler – holdt op imod den totale bygningsbestand i regionen – oppe på seks procent i 2011, mens den var faldet til knap to procent i fjerde kvartal af 2018. Her er ledigheden altså faldet med lidt over tre procent, trods der er bygget 1,6 mio. flere nye kvadratmeter lager- og produktionslokaler siden 2011.

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik januar 2019

2017

2018

2019

Region Hovedstaden

473.800

436.000

361.700

Region Sjælland

244.500

266.500

299.600

Fyn

302.200

181.300

150.100

Sydjylland

560.800

469.400

427.300

Region Midtjylland

966.000

803.400

536.200

Region Nordjylland

226.800

238.200

152.500

MARKEDSLEJE I KR./KVM

AFKAST I PROCENT

Den opnågelige leje pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019

Kr. pr. kvm

%

København

650

København

6,50

Nordsjælland

575

Nordsjælland

6,75

Østsjælland

600

Østsjælland

7,00

Vest- og Sydsjælland

450

Vest- og Sydsjælland

7,50

Odense

400

Odense

6,50

Trekantområdet

375

Trekantområdet

7,00

Aarhus

425

Aarhus

6,75

Aalborg

400

Aalborg

7,00

37


LEDIGE HALLER ELLER GRUNDE – MIDLERTIDIGT PROBLEM ELLER NY Der findes en række tomme grunde, bygninger, forladte industribygninger, haller eller andre ejendomme, som ejeren ikke umiddelbart kan finde en anvendelse for. Dette kan være, fordi ejendommene ligger i udlagte perspektivområder, i områder, der ikke er lokalplanlagt optimalt, eller fordi ejeren bare ikke har lagt sig fast på, hvad ejendommen skal bruges til. Sådanne ejendomme bliver i stigende grad anvendt til popup aktiviteter af forskellig karakter. Det kan være gallerier, madboder eller food-courts, som er blevet modeordet herfor. Anvendelsen kan også være til midlertidige boliger. Der er en række forhold, som skal vurderes, før sådanne ejendomme kan tages i brug til en midlertidig aktivitet. Tidshorisonten Før planlægningen påbegyndes, er det helt afgørende at gøre sig klart, hvilken tidshorisont grundejeren arbejder inden for. En tidshorisont på mindre end tre år kan være udfordrende at arbejde med, idet eventuelle investeringer, skal kunne afskrives inden for perioden. Økonomien Der skal foretages en beregning af, hvorvidt den forestående investering, står mål med den lejeindtægt, som kan opnås ved et kortidslejemål, herunder hvorvidt lejen skal være omsætningsbestemt, fast eller sammensat af fast leje og omsætningsbestemt leje. Afgørende er også, om det bliver udlejer eller lejer, der skal stå for denne investering, og om

38

investeringen foretages i enheder, som kan flyttes fra grunden ved lejeophør, såsom containere eller flytbare pavilloner. Parkeringsindtægter kan samtidig blive en stor indtægtskilde ved større projekter. Planforholdene Planforholdene er af meget stor betydning. Kan aktiviteten foregå inden for en eksisterende lokalplan og kommuneplan, eller kræves der ændringer eller dispensationer? Kræves der en ændring af lokalplanen, vil det tage lang tid, medmindre planlovens bestemmelser om tidsbegrænsede dispensationer kan anvendes. Kommunen kan nemlig med den nuværende planlov give en midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i op til tre år og for studieboliger i op til ti år. Dispensationen kan efter konkret bedømmelse forlænges. Som eksempler på anlæg og aktiviteter m.v., der vil kunne tildeles midlertidig dispensation til, kan nævnes øvelokaler, kunstudstillinger, parkering på terræn, musikarrangementer, teater, sportsaktiviteter, midlertidige lokaler til virksomheder, f.eks. iværksættervirksomheder, eller midlertidige studieboliger. Det er i alle tilfælde en forudsætning for anvendelse af dispensationsmuligheden både ved den første og eventuelt efterfølgende, at dispensationen ikke blot formelt tidsbegrænses, men også reelt har midlertidig karakter, hvilket grundejeren skal være opmærksom på.


Er man derimod inden for lovens anvendelsesområde, vil erhvervslejeloven stille strengere krav til opsigelse, lejefastsættelse, krav til regnskaber for fællesomkostninger m.v. Organisationsforhold Der er en række forhold at tage stilling til i forhold til at organisere den samlede aktivitet:

YE MULIGHEDER? Lejeretligt grundlag I forbindelse med selve udlejningen til de midlertidige aktiviteter er det afgørende for parternes retsstilling, om lejeforholdet falder ind under erhvervslejeloven, eller parternes aftale ikke skal udformes under hensyntagen til de ufravigelige regler, som erhvervslejeloven indeholder. I erhvervslejeloven er ”lokaler” synonymt med lejelovens udtryk ”hus eller husrum”. Ordet ”lokaler” stiller således visse krav til den bygningsmæssige indretning og størrelsen heraf. En lejeaftale om leje af en del af et større lokale, f.eks. en lagerhal, der er afgrænset udelukkende ved brug af gulvafstribning og således uden særskilte bygningsmæssige indretninger, falder uden for begrebet ”lokale”. Det samme gælder åbne stader på en markedsplads, parkeringsarealer og lignende. Er man således uden for erhvervslejeloven, kan parterne frit aftale opsigelse, leje, forpligtelser over for fællesskabet, deling af omkostninger m.v.

Skal der indgås lejekontrakt med hver enkelt stadeholder, eller skal udlejer udleje til en lejer, som så fremlejer til stadeholderne?

Skal der etableres en forpligtende lejerforening for stadeholderen, hvordan skal denne styres, og hvad skal den tage sig af?

Skal der være et markedsføringsfællesskab - ligesom i en centerforening?

Hvor meget vil udlejer forholde sig til driften og involvere sig i et koncept?

Det er afgørende at få startet rigtigt herpå, da det kan være aftaler, som bagefter er vanskelige at ændre for ejeren/udlejeren. Papirøen, Reffen og Tunnelfabrikken i Nordhavnen Eksemplerne på de midlertidige alternative anvendelser er mange. Papirøen, eller Christiansholm, som den egentlig hedder, blev startskuddet på street food-konceptet, og etableret på kort tid og for at virke i en lokalplanperiode, skabt med det formål kun at være midlertidig, eksperimenterende og kulturskabende, for at forsvinde til fordel for realisering af en i samarbejde med området udviklet lokalplan for den fremtidige anvendelse af øen midt i København. Reffen på Refshaleøen blev herefter efterfølgeren til street food på Papirøen, og en række af stadeholderne derfra flyttede således med til Reffen, hvor der på ny blev etableret et madmekka med stor forskellighed i madoplevelser. Tunnelfabrikken er et stort bygningsanlæg i Nordhavnen, hvor der tidligere blev produceret tunnelelementer til Øresundstunnelen, og som nu er under udvikling til et 60.000 kvm stort urbant økocenter bestående af erhverv, kultur og boliger, som først udvikles i et perspektivområde og siden forventeligt på grundlag af en lokalplan til formålet. Det er kun fantasien, som sætter grænser for den midlertidige anvendelse, samt de beskrevne hensyn.

Advokater og partnere i Mazanti-Andersen Korsø Jensen Claus Høxbro

Lars Hammer Wentoft

39


Vi gør en forskel for dig og din erhvervsudlejning med: Størst lokalkendskab 

Vi har en markedsandel på over 20% og er repræsenteret med 17 erhvervscentre over hele landet. Det betyder, at vi både kender de nationale og lokale markedsforhold, og dét sikrer dig den rigtige leje

Specialister i lager/produktion 

Vi er 140 medarbejdere, hvoraf 15 målrettet arbejder indenfor industribranchen og ser på mulighederne i din ejendom, fx opdeling af lejemål

Landsdækkende Køber-/Lejerkartotek 

Vi har 957 virksomheder registreret i vores database, som søger lager-, logistik- og produktionsejendomme til leje. Dét øger dine chancer for at udleje hurtigere til den rigtige lejer

Erhverv Poul Erik Bech Vi gør en forskel for dig og din ejendom

Profile for EDC Poul Erik Bech

Industri Fokus marts 2019  

Har du tomme kontorer i din lagerejendom? Vi sætter fokus på alternative anvendelsesmuligheder af kontorer i industriejendomme. En løsning...

Industri Fokus marts 2019  

Har du tomme kontorer i din lagerejendom? Vi sætter fokus på alternative anvendelsesmuligheder af kontorer i industriejendomme. En løsning...