__MAIN_TEXT__

Page 1

Erhvervsnyt Erhvervs- og investeringsejendomme i Horsens, Hedensted og omegne Marts 2018

De rekordlave renter lakker (sandsynligvis) mod enden Læs mere

side 04

Vil du vide hvem der leder efter en ejendom som din? Læs mere

side 23

SAG 87301014 Attraktiv investering i et velbeliggende område Ove Jensens Allé 2 - 26

SAG 87300877

13 S.

S.

S.

SAG 87300988

26

side 10

7

Se mere

SAG 87301024


Indhold

Den østjyske guldkyst

side  03

De rekordlave renter lakker mod enden

side  04

Nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold

side  05

Investeringsejendomme

side  06

Kontor

side  17

Industri

side  26

Butikker

side  31

Grunde

side  33

Vi har godt gang i salget, og mærker en stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme. Investorerne er klar med endnu flere penge til ejendomme, og boligudlejningsejendomme er stadig en klar favorit. Vi har lige nu 170 interesserede købere til udlejningsejendomme i Horsens. Læs mere på side 14

Med de nye regler er udgangspunktet nu, at udlejer og lejer frit kan vælge, om de vil benytte digital kommunikation eller almindeligt papirbrev. Morten Bünemann Dalsgaard og Jens Glavind – LRP Side 5

Velbeliggende investeringsejendom

Kontorlokaler i flot ejendom

Projektgrund på 6.440 kvm i Stensballe

Investeringsejendom med god lejer siden 2009, og med stor synlighed til Vejlevej. Ejendommen har en særpræget arkitektur, hvilket gør den kendt i området. Side 8

Her er muligheden for nyopførte kontorlokaler i en flot ejendom med en attraktiv og synlig beliggenhed i midtbyen.

Her udbydes projektgrund med flere spændende muligheder, med god beliggenhed i Stensballe.

Erhverv Ejendoms Centret 2

Er det tid til at sælge din boligudlejningsejendom?

Side 17

Side 35


Forord

Den østjyske guldkyst. Vi løfter i flok. Ret OK. Dette er blot tre af de kommunale slogans der knytter sig til områderne langs den østjyske kyst fra Aarhus til trekantsområdet, men fælles for alle områder er også, at her går det rigtig godt ! Hos EDC Erhverv Ejendoms Centret mærker vi fremgang på alle parametre.

Vi synes, det er ”ret ok”, at ”vi løfter i flok” her på ”den østjyske guldkyst”.

Vi oplever, at såvel de private som de professionelle investorer fortsat har en stor investeringslyst i fast ejendom. Ejendommene giver et godt afkast set i forhold til risikoen, og målt på egenkapitalforrentningen kan investering i en boligudlejningsejendom nemt give et årligt afkast på ca. 12 %. Tilsvarende forrentning kan være svær at finde, så på trods af stigende priser er ejendomsinvestering fortsat en god forretning !

På de følgende sider viser vi et udpluk af de sager vi p.t. har til salg og leje. Finder du ikke det du søger, er du meget velkommen til at kontakte os alligevel, da vi kontinuerligt får nye ejendomme og lejemål ind.

Også hos erhvervsvirksomhederne oplever vi øget aktivitet med heraf følgende ønsker om flytning, udvidelser og generel optimering af deres lokaler. I vores daglige arbejde oplever vi kommunerne i området som erhvervsorienterede og lydhøre i samarbejdet mellem virksomhed og kommune, hvilket er med til at understøtte den gode tilflytning af virksomheder til området.

Med venlig hilsen

Vi ser frem til at høre fra dig.

Lars Tygesen Indehaver

Vi er endvidere begunstiget af at ligge i midten af det østjyske med aktiviteter i Vejle, Hedensted, Horsens og Odder Kommune. Virksomheder i området har via en stærk og opdateret infrastruktur nem tilgængelighed til motorvej E45, og dermed byer som Aarhus, trekantsområdet, Silkeborg og Herning. Samlet set er jeg både glad, stolt og ydmyg – glad for de gode resultater vi har vist, stolt over at være en del af den positive udvikling i området og ydmyg over at så mange har valgt EDC Erhverv som deres samarbejdspartner.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 3


Artikel

De rekordlave renter lakker (sandsynligvis) mod enden Mange økonomer har i flere år sagt, at nu stiger renten snart. Foreløbig er det bare ikke sket. De danske boligrenter er rekordlave. Men man må ikke tro, at de rekordlave renter fortsætter i al uendelighed. Der er god grund til at forvente, at renterne vil stige i de kommende år. Af Erhvervschef Jacob Storgaard – Sydbank. De danske renter har i de seneste år sat den ene bundrekord efter den anden. Mange økonomers spådomme om, at nu ville renterne snart stige, er dermed foreløbig blevet gjort til skamme. Vel vidende, at det kan svare til at råbe ”ulven kommer”, vover vi pelsen og siger, at tiden med rekordlave renter sandsynligvis lakker mod enden. Mange er formentlig begyndt at opfatte det nuværende renteniveau som ”new normal”. Men det kan meget vel vise sig at være en farlig fejlfortolkning. Det er langt mest sandsynligt, at renterne i de kommende år vil blive løftet fra de nuværende bundniveauer. Men hvor hurtigt det vil gå, og hvor meget renterne vil stige, er særdeles usikkert. Krisen er slut Hovedårsagen til, at vi forventer stigende renter i de kommende år er, at europæisk økonomi ikke længere har brug for ekstremt lave renter. De rekordlave renter blev indført for at bekæmpe den dybe krise i europæisk økonomi i kølvandet på finanskrisen og den sydeuropæiske gældskrise. Medicinen med de lave renter har virket, og europæisk økonomi har nu lagt krisen bag sig. Eurozonens økonomi vokser i det højeste tempo i over 10 år, og optimismen hos forbrugere og virksomheder er tårnhøj. På trods af det solide økonomiske opsving holder Den Europæiske Centralbank og dermed også Danmarks Nationalbank fortsat renten på et rekordlavt niveau. Det skyldes, at infla­ tionen fortsat er lav. Men i takt med at opsvinget bider sig fast, og ­ledighedskøen i Europa bliver kortere, vil inflationen

Erhverv Ejendoms Centret 4

sandsynligvis tage fart. I lyset af opsvinget har Den Europæiske Central­bank allerede nedtrappet opkøbet af obligationer for nye penge. Opkøbene bliver sandsynligvis stoppet i slutningen af 2018. Det kan meget vel presse de lange danske obligationsrenter op i løbet af året. Hvis opsvinget holder sig på sporet, hæver ECB efter al sandsynlighed udlånsrenten i 2019. Det vil også presse de korte danske obligationsrenter op. Rentestigningerne kommer Der er ingen grund til at gå i panik over, at renterne sandsynligvis vil stige i de kommende år. Renteniveauet vi i nogen tid endnu efter alt at dømme være lavt set i historisk perspektiv. Men alle bør gøre sig klart, at tiden med rekordlave renter lakker mod enden. Forhåbentlig er der ikke blevet råbt ”rentestigningerne kommer” så mange gange, at ingen længere hører efter.


Nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold Af Morten Bünemann Dalsgaard og Jens Glavind – LRP. Folketinget vedtog i december et lovforslag om ændring af lejereglerne, der skal forbedre mulighederne for anvendelse af digital kommunikation i private og almene boliglejeforhold. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

Overblik over de nye regler:

De tidligere regler krævede, at parterne skulle aftale, at skriftlige meddelelser i lejeforholdet kunne sendes digitalt. I praksis betød det, at en sådan aftale skulle indføjes i lejekontrakten. Fra den 1. januar 2018 er udgangspunktet for at anvende digital kommunikation i boliglejeforhold ændret.

›› Valget af kommunikationsformen er ikke bindende, og

›› Hvor der i lejeloven er en pligt for udlejer eller lejer til at

give skriftlig meddelelse, kan man nu frit vælge om man vil give meddelelsen ved brug af digital post eller med a ­ lmindelig post. man kan derfor skifte kommunikationsform fra meddelelse til meddelelse.

›› Er lejer eller udlejer fritaget for Digital Post, kan meddelelser dog ikke gives ved digital kommunikation.

Med de nye regler er udgangspunktet nu, at udlejer og lejer frit kan vælge, om de vil benytte digital kommunikation eller almindeligt papirbrev. Hver af parterne kan dog kræve, at blive fritaget for digital kommunikation, så meddelelser, der skal afgives skriftligt, skal afgives som papirbrev. De nye regler giver blandt andet mulighed for, at indflytningsrapport og fraflytningsrapport udleveres digitalt, så der ikke skal laves en fysisk kopi på stedet.

›› Opsigelse fra udlejers side samt påkrav vedrørende lejers

Med vedtagelsen af de nye regler, har man ophævet de hidtidige regler i lejelovens § 4, stk. 2, der krævede en forudgående aftale, hvis lejeforholdets parter ønskede at udveksle digitale dokumenter, hvor der i lovgivningen er krav om skriftlighed. En sådan aftale kunne tidligere opsiges uden varsel. Efter de nye regler kan udgangspunktet om digital kommunikation opsiges af hver af parterne med én måneds varsel til den første i en måned, så den skriftlige kommunikation herefter skal foregå på papir.

›› Lejelovens regler om gennemførelse af tilbudspligt ændres, så

betalingsmisligholdelse kan ikke afgives med digital post. Dette gjaldt også før ændringen, og det kan heller ikke gyldigt aftales mellem parterne.

›› Udlejers udlevering af ind- og fraflytningsrapporter ved

gennemførelse af ind- og fraflytning kan nu ske ved digital kommunikation. det præciseres, at udlejer kan gennemføre tilbudspligten ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform.

De nye regler gælder naturligvis for alle boliglejeaftaler indgået fra den 1. januar. For lejeaftaler, der er indgået før den 1. januar 2018, finder ændringerne først anvendelse fra den 1. januar 2019, og når udlejer har givet meddelelse herom til lejer.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 5


Investering EJENDOMSPORTEFØLJE MED 4 INDUSTRIEJENDOMME OG 1 ERHVERVSGRUND

TIL SALG

LUNDAGERVEJ 6 M.FL - HEDENSTED Sag 87300990 Denne ejendomsportefølje består af 4 industriejendomme og én ledig erhvervsgrund. Bebyggelsen er beliggende midt på den østjyske hovedåre ved Hedensted, lige ved E45 afkørsel 58. Hovedvægten af disse ejendomme er 1. Års afkast

opført til brug for den tunge industri og hovedparten anvendes i dag af underleverandører til vindmølleindustrien. Samlet set er der tale om velbeliggende og fuldt udlejede ejendomme.

8,04 %

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 6

Ejendommene har en god indretning og er opført således der er alternative anvendelses- og udvidelsesmuligheder. kr. 80.275.250


Investering FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM MED ET AFKAST PÅ 7,47 %

TIL SALG

HOVEDGÅRD BYTORV - HOVEDGÅRD Sag 87300988 Hovedgård Bytorv består af 3 udlejede butikker – Fakta, Bageri og Apotek. Bytorvet er beliggende ved indkørslen til Hovedgård by og med en god synlighed fra Gl. Århusvej. Komplekset er opført i 2012 og er på samlet 1.800 kvm. Samlet set er der tale om en god investeringsmulighed i

en nyere ejendom med gode lejere. Afkastet af den samlede investering er på 7,47%, men ses der på afkastet af den investerede kapital ved 60% belåning er dette særdeles tilfredsstillende. De tre lejemål kan tidligst fraflyttes i 2020 og 2022.

1. Års afkast

Kontant

7,47 %

kr. 26.000.000

70264044

FULDT AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGS EJENDOM

TIL SALG GL. PRÆSTEGÅRDVEJ 8A-F LØSNING Sag 87300725 Investeringsejendom med 6 erhvervsejerlejligheder til lager og produktionsformål. Ejendommen er beliggende i Løsning, med kun 3 km. til motorvej E45 og kort afstand til Løsning By. Ejendommen sælges som investeringsejendom, med alle 6 lejemål udlejet. Ejendommen fungerer som håndværkerby med gode udenomsarealer. I hvert lejemål er der større lager-/ produktionshal med administrationsafsnit til hver lejer. Pt. er 5 ud af 6 lejemål udlejet.

1. Års afkast Kontant

8,34 % kr. 9.500.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 7


Investering VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM MED GOD LEJER

TIL SALG

G

SØNDERGÅRDSALLE 23 - HORSENS Sag 87301036 Denne erhvervsejendom har været udlejet til optikkerforretning, Optik Hallmann, siden 2009. Ejendommen har en særpræget arkitektur med det bølgende tag, hvilket gør den til en kendt ejendom i lokalområdet. Beliggenheden er unik 1. års afkast

med synlig facade til Vejlevej, hvor der dagligt passerer gennemsnitligt ca. 18.000 biler. Pr. 01.10.16 har udlejer reguleret lejen til markedsleje iht. Erhvervslejeloven §13. Lejen er forhøjet til kr. 1.200/kvm. for stueplan og kr. 600/kvm. for kæl-

7,22 %

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 8

derareal Lejeforhøjelsen er på nuværende tidspunkt 50% gennemført, hvorfor lejen forhøjes yderligere. kr. 3.000.000


Investering

Kend værdien af dine aktiver Hos EDC Erhverv kan du få en vurdering, der giver et retvisende billede af den nuværende markedsværdi af din erhvervsejendom.

Bestil din vurdering på edc.dk/erhverv/vurdering UNIK KONTOREJENDOM I VEJLE

TIL SALG

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM

C

TIL SALG

E

JYLLANDSGADE 8 - VEJLE

RÅDHUSTORVET 2 - HORSENS

Sag 87300914 Unik kontorejendom med sjæl og historie. Husets indretning giver mulighed for, at der kan være flere virksomheder under samme tag. Lejemålene stuen tv. 1. tv og 1. th. er alle udlejet, hvorfor en ny ejer kan være investor med det formål at udleje resten af ejendommen, eller en bruger der selv kan flytte ind i de ledige lokaler i stuen th. (328 kvm.) Ejendommen er flot renoveret med stor respekt for husets historie og har resulteret i et unikt kontor hus. Dette er på ingen måde mainstream kontorlokaler, men derimod spændende og charmerende omgivelser for kunder og medarbejdere.

Sag 87300995 Spændende investeringsejendom fuldt udlejet til erhvervslejere, centralt beliggende i midtbyen. Ejendommen er beliggende på Rådhusgade 2. Det er en beliggenhed helt centralt i Horsens midtby ved siden af det nuværende Horsens Rådhus, samt overfor Bytorv Horsens. Ejendommen indeholder 3 lejemål på hver 317 kvm beliggende på hver etage. Stuelejemålet er udlejet til restaurant og 1. og 2. sal er lejet af tandlægeklinik. Hovedlejeren i ejendommen har en uopsigelighed på lejemålet frem til 01.03.2022. Alt i alt en fin ejendom der er fuldt udlejet, og beliggende i område hvor der sker stor udvikling.

1. Års afkast

1. Års afkast

7,11 %

Kontant

70264044

kr. 10.700.000

5,25 %

Kontant

kr. 14.500.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 9


Investering SPÆNDENDE INVESTERINGSMULIGHED – 16 BOLIG- OG 5 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER

TIL SALG

C

OVE JENSENS ALLE 2-26 (RÅDHUSKARRÉEN - HORSENS) Sag 87301014 16 boliger samt 5 butikker sælges der, med undtagelse af én butik, er fuldt udlejet. De øvrige lejligheder i ejerforeningen ejes af privatpersoner. Boligerne er på samlet 1.459 kvm. og er udlejet til en gennemsnitlig leje på kr. 915 pr. kvm. 1. Års

I det omkostningsbaserede budget for ejendommen er den lovlige leje nedsat med kr. 255,66 pr. kvm. i forhold til den maksimale leje, hvilket giver køber mulighed for en fremtidig lovlig lejestigning på ca. kr. 370.000, eller en forbedring af afkastet

5,19 %

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 10

med ca. 1,16 %-point. Dette er en sjældent set mulighed, hvilket samtidig er en stor sikkerhed for køber! kr. 32.250.000


Investering FULDT UDLEJET EJENDOMSPORTEFØLJE BESTÅENDE AF 5 EJENDOMME

TIL SALG

C

FREDERICIAGADE 30 MFL. - HORSENS Sag 87301018 Spændende ejendomsportefølje med en god blanding af bolig- og erhvervslejemål. De 5 ejendomme er beliggende centrale steder i Horsens – og alle fuldt udlejet. De enkelte ejendomme: Fredericiagade 30: Pæn udlejningsejendom bestående af 3 lejligheder. Niels Juels Gade 25: Ejen-

dommen indeholder muligheder for opdeling i flere lejligheder, men hele ejendommen er p.t. udlejet til samme lejer. Bankagervej 9: Parcelhus i 2 plan på 177 kvm. Bjerrevej 75: Ejendom består af butik i stueplan – og lejlighed på 1. sal. Sundvej 69 st tv.: Udlejet butik beliggende meget synligt.

1. Års afkast

Kontant

6,41 %

kr. 7.500.000

70264044

INVESTERINGSEJENDOM MED BLANDET BOLIG OG ERHVERV

TIL SALG GRAVEN 6 - HORSENS Sag 87300912 Spændende investeringsejendom beliggende centralt ved Strøget i Horsens. Ejendommen indeholder 2 butikker i stueplan, 4 gode lejligheder til beboelse, samt et større kontorlejemål. – alle lejemål er udlejet. Boliglejemålene er udlejet til en kvm.pris mellem kr. 496 – kr. 669. Der kan derfor være et fornuftigt fremtidigt potentiale som investor. I stueetagen 2 gode butikker, der ligger centralt med god synlighed tæt ved strøget. På 3. sal er der indrettet kontorlokaler, der alle er udlejet til samme lejer. En spændende ejendom – og med et godt potentiale. 1. Års afkast

E

Kontant

5,23 % kr. 6.300.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 11


Investering NYHEDER PÅ VEJ IND

VURDERING

BLANDET INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

F

D

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME - HORSENS

SAVVÆRKSVEJ 9 - JUELSMINDE

Sag 87300986 Vi har pt. flere boligudlejningsejendomme på vej ind. Bl.a. har vi 3 ejendomme der alle indeholder 3 lejemål, og alle beliggende i Horsens. Prisen starter fra kr. 1.600.000 og op. Er du nysgerrig på at høre mere om disse er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 26 40 44

Sag 87300879 Velbeliggende udlejningsejendom med havudsigt til Fyn, i Juelsminde. Ejendommen indeholder i alt. 4 ejerlejligheder hvoraf den ene er solgt (1. th.). Tilbage er 3 stk. ejerlejligheder med et boligareal fra 108 til 140 kvm. Samlet boligareal for lejlighederne er 367 kvm. Alle lejligheder har eget køkken og bad i god stand, samt adgang til sydvendte private altan/ terrasse og fælles let have. Til ejendommen er endvidere et erhvervslejemål på 300 kvm, der i dag udnyttes til udlejning af garager og opbevaring. Der er mulighed for, med minimum af indsats at ændre dette til delvist lettere erhverv, som frisør, kontor osv. I 2007 er ejendommen istandsat.

Kontantpris

Fra kr. 1.600.000

1. Års afkast

70264044

6,61 %

Kontant

UDLEJNINGSEJENDOM MED 2 LEJEMÅL

TIL SALG NYGADE 9 - HORSENS

Under handel

Sag 87300829 Pæn pudset boligudlejningsejendom beliggende i roligt kvarter. Området har gennemgået byfornyelse i 2004 og fremstår som et hyggeligt område med flere fine gårdmiljøer. Ejendommen indeholder 125 kvm., der er udnyttet i 2 fine lejligheder. Stueetagen indeholder 45 kvm., der er fordelt i stue, soveværelse, nyere køkken samt badeværelse med bruser. Lejligheden har desuden nyere trægulve. Den anden lejlighed er på 80 kvm.

Areal

D

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 12

kr. 2.945.000

70264044

Kontant

125 kvm kr. 1.385.000


Investering BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 11 LEJEMÅL

TIL SALG SØNDERBROGADE 13A-B HORSENS

Ingen indbetaling til GI

Sag 87300850 Ejendommen består af 11 lejemål, der alle benyttes til beboelse. Alle lejemål fremstår pæne og er meget velholdte – med egne køkkener og badeværelse. Desuden har alle lejemål egne altaner. Til ejendommen hører et gårdmiljø, der hovedsagelig benyttes til parkering for ejendommens beboere. Desuden vaskerum med vaskemaskiner og tørretumbler, samt cykelkælder og andre gode kælderrum.

1. Års afkast

D

Kontant

4,96 % kr. 14.995.000

70264044 VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJD

TIL SALG

Under handel

Har du køberen til din ejendom? Det har vi

F

HULVEJ 1 - HORSENS Sag 87301024 Lejlighederne har fine trægulve og en god indretning. I alt 7 gode lejligheder, der alle har eget badeværelse og køkken. 3 lejligheder på ca. 56 kvm. – entre, stue, soveværelse, køkken og badeværelse. 3 lejligheder på ca. 71 kvm. – hvor der er et ekstra værelse i forhold til de mindre lejligheder. Samt 1 lejlighed på ca. 100 kvm. på 3. sal – med synlige bjælker, hems, spisekøkken med viktualierum, stort badeværelse, stor stue samt 2 værelser. Desuden en god og rummelig kælder, hvor lejerne har mulighed for opbevaring. Ejendommen er løbende vedligeholdt og istandsat, hvorfor derkr.p.t. ikke 1. Års Afkast 4,59 % Kontant 8.500.000 overføres til §18B hos GI.

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 13


Er det tid til at sælge din boligudlejningsejendom? Vi har godt gang i salget, og mærker en stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme. Investorerne er klar med endnu flere penge til ejendomme, og boligudlejningsejendomme er stadig en klar favorit, viser EDC Erhvervs Forventningsanalyse 2018. Vi har lige nu 170 interesserede købere til udlejningsejendomme i Horsens. Du kan møde dem på edc.dk/erhverv Vi sikrer dig den bedste pris for din udlejningsejendom – og tilbyder solgt eller gratis.

Erhverv Ejendoms Centret 14

Solgt eller gratis gælder for alle boligudlejningsejendomme, der sættes til salg hos os inden 01.04.2018. Kampagnen dækker dog ikke sælgers udgift til det lovpligtige energimærke. Gå ikke glip af en god handel! Ring til os i dag for en uforpligtende snak om din boligudlejningsejendom.

Tlf. 70 26 40 44


SO

SO

LG

LG

T

T

Gl. Munkegade 2, Aarhus – blandet bolig og erhverv

Løvenørnsgade 8 – 8 boliglejemål

LG

LG

LG

T

T

T

Kildegade 15A-D – 6 boliglejemål

Hjelmdalsgade 4 – 4 boliglejemål

SO

SO

SO

LG

LG

LG

Nørrebrogade 66 – 6 boliglejemål

T

T

T

Sundvej 35 – blandet bolig og erhverv

SO

SO

SO

Adelgade 8 – 6 boliglejemål

Østergade 134 – 8 boliglejemål

Derfor skal du vælge os + 5 uddannede ejendomsmæglere.

+ Fleksibilitet efter dine behov.

+ STORT netværk.

+ EDC.dk er blandt de 20 mest

+ En del af det lokale liv.

+ Omhyggelig sagsbehandling.

+ DK’s største ejendomsmæglerkæde. besøgte hjemmesider i Danmark

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 15


Blandet ejendom KRO, GRILL OG BOLIG

TIL SALG

3 BOLIGLEJEMÅL OG 700 KVM. ERHVERV

TIL SALG

TORPVEJ 25-27A - HORSENS Sag 87300876 Ejendom indeholdende 3 udlejede boliglejemål samt 709 kvm. erhverv der overtages ledigt. Ejendommen er beliggende i Lundum, der er en mindre landsby nordvest for Horsens. Boliglejemålene er på hhv. 67, 90 og 109 kvm. Erhvervsdelen er på samlet 709 kvm. og fordeler sig på 4 bygninger. Erhvervsdelen overtages ledig. Areal

975 kvm

Kontant

kr. 1.395.000

70264044 STORT VÆRKSTED M TILHØRENDE BOLIG.

VURDERING

ÅSTEDBROKRO, NØRRE SNEDEVEJ 140 - RASK MØLLE Sag 87300930 I naturskønne omgivelser tæt ved Gudenå ligger denne ejendom med rigtig mange spændende muligheder. Kroen er ikke i drift p.t., men indeholder restaurant/gildesal, krostue, større køkken samt toiletter. 1. salen indeholder værelser, der kan bruges til udlejning/overnatning. Ved siden af kroen findes 119 kvm. boligejendom. På ejendommen – lige op til Gudenå – ligger udlejet Grillbar. Her er netop indgået lejekontrakt, så køber af ejendommen overtager denne lejeaftale som udlejer. Desuden findes andre indtægtsmuligheder på ejendommen: Udlejning af teltpladser samt rengøring af toilet til teltpladsen. En ejendom, der giver den kommende ejer rigtig mange spændende muligheder. Areal

371 kvm

Kontant

kr. 1.950.000

70264044

BLANDET BOLIG OG ERHVERV

D

TIL SALG

BRÅVEJ 24 - HORNSYLD

MØLLERSMINDEVEJ 14A - RASK MØLLE Sag 87300574 Perfekt kombination af en flot bolig og en god erhvervshal på samme matrikel. Ejendommene er opført i 2009 med bolig med indbygget carport/garage, udhus samt erhvervshal. Det samlede grundareal er på 6.369 kvm., hvilket giver mulighed for senere udvidelse, såfremt dette bliver aktuelt. Boligen er opført i de bedste materialer og er gennemmuret med hvide vandskurede indvendige vægge. Areal

525 kvm

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 16

kr. 5.000.000

Sag 87301006 Stort værksted med tilhørende bolig.Nu udbydes denne flotte ejendom beliggende synligt mellem Hornsyld og Stenderup. Ejendommen har i mange år været drevet som autoværksted og haft et godt kundegrundlag fra lokalområdet. Erhvervsdelen indeholder ca. 544 kvm med stort værksted, administration og velfærd, lager samt separat garage. Værkstedet kan anvendes til flere brancher og har et synligt og stort udenoms areal, der kan bruges til udstilling m.v.Boligen fremstår velholdt og indeholder ca. 150 kvm. – indretning i stueplan: entre, badeværelse, stor stue med integreret og opvarmet udestue/tilbygning, spisekøkken og værelse. Areal

694 kvm

Kontant

70264044

kr. 2.500.000


Kontor KONTORLOKALER CENTRALT BELIGGENDE

TIL LEJE

KONTORLOKALER I FLOT EJENDOM

TIL LEJE

Modelfoto af nabolejemål

B

BORGERGADE 3 - HORSENS

GULDBERGHUS - HORSENS

Sag 87301037 Moderne og særdeles flotte kontorlokaler. Med en beliggenhed centralt i byen, bliver din virksomhed en del af byens liv. Gode og funktionelle kontorlokaler – få meter fra byens strøg og tæt på mulige relationer og samarbejdspartnere. Lyse lokaler med trægulve og en dejlig atmosfære. Kontorlejemålet er på i alt 90 kvm, og indeholder eget køkken, toiletter og diverse kontorarbejdspladser. Lokalerne er i særdeles god stand og overtages nymalede. Der er mulighed for parkering, såfremt det ønskes. Udbydes med trappeleje. (OBS: De indvendige billeder er modelfotos fra sammenlignelig lejemål af udlejers )

Sag 87300087 Her er muligheden for nyopførte kontorlokaler i en flot ejendom med en attraktiv og synlig beliggenhed i midtbyen. GuldbergHus er opført i 2009 i et af de mest attraktive erhvervsområder i Horsens Midtby. Huset er opført i 5 etager, hvoraf den ene er underjordisk p-kælder med 84 pladser - endvidere findes der 42 p-pladser i terræn. Der er p.t. ledige kontorlejemål fra 390 til 2.728 kvm. Lejemålene kan lejes enkeltvis eller samlet, idet der er flere trappeopgange der forbinder lejemålene med hinanden. Lejemålene overtages af lejer nyindrettede efter lejers ønsker - særlige indretningskrav vil påvirke huslejen. Anførte leje er en startleje og der vil blive indgået trappelejeaftale efter nærmere drøftelse.

Areal

Areal

90 kvm

Årlig leje

kr. 76.500

70264044

Fra 390 - 2.728 kvm

1. Års leje

Fra kr. 650

70264044

NYOPFØRTE KONTORLOKALER MED MULIGHED FOR MEDINDFLYDELSE PÅ INDRETNING TÆT V. E45

TIL LEJE

ERHVERVSBYVEJ HORSENS

Modelfoto

Sag 87300953 Nyopførte kontorlokaler i spændende erhvervsby i den sydlige del af Horsens med en særdeles attraktiv synlig beliggenhed. Der udlejes samlet 590 kvm hvor der er mulighed for at der kan tilbydes lejemål, hvor størrelse, anvendelse og udformning tilpasses lejers ønsker og behov. Lokalerne er velegnet til alle former for kontor. Der gøres særligt opmærksom på, at ejendommene endnu ikke er opførte, og at billederne alle er modelfotos fra naboejendommen.

Areal Årlig leje

590 kvm kr. 531.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 17


Kontor KONTORLEJEMÅL MED EN HØJ STANDARD - SYNLIG BELIGGENHED TÆT V. E45

TIL LEJE

Mulighed for opdeling

B

URANIAVEJ 6 - HORSENS Sag 87300983 Søger I et flot og velbeliggende kontorhus på 1.000 – 3.300 kvm. kontor samt 1.660 kvm. hal,så er her muligheden for at overtage Stofas tidligere domicil i Horsens. Lejemålet er beliggende i Horsens Syd, der er veludviklet erhvervsområde få minutters kørsel fra motorvej E45. Lejemålet

strækker sig over 3 bygninger i 2 etager. Kontorlejemålene er fordelt på 2 bygninger på hhv. 1.001 og 1.849 kvm. (plus kælder på hhv. 420 og 58 kvm.) der kan lejes samlet eller hver for sig. Endvidere findes der en lagerhal på samlet 1.660 kvm., hvoraf ca. 300 kvm. er kontor.

Areal

Årlig leje

fra 1000 - 4.990 kvm

Trappeleje - forhør nærmere

70264044

173 KVM KONTOR I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE KONSUL JENSENS GADE 4 HORSENS Sag 87300967 Flotte lyse kontorlokaler beliggende i Horsens Midtby med gåafstand til gågaden, banegården, Bygholm Park og byens øvrige faciliteter. Ejendommen er opført i 2013. Lejemålet er på 173 kvm. og beliggende i stueplan. Lokalerne har en god lofthøjde og flere vinduespartier fra gulv til loft, hvilket giver en god synlighed og dejlige lyse lokaler. Lokalerne er indrettet med ankomstlokale, toiletter samt 3 store og lyse lokaler der variere i størrelse fra ca. 30 - 45 kvm. Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 18

173 kvm kr. 155.500


Kontor CHARMERENDE KONTORLOKALER

TIL LEJE

328 KVM. KONTOR MED HØJT TIL LOFTET

TIL LEJE

F

C

SØNDERGADE - HORSENS

JYLLANDSGADE 8 - VEJLE

Sag 87300696 Med en beliggenhed på hjørnet af Rådhusgade og Søndergade, har kontoret en god synlighed, over hele strøget i Horsens. Kontormålet er på i alt 202 kvm., som fordeler sig på en flot og indbydende hall, 3 sammenhængende kontorer, der adskilles af franske døre, ét stort kontorlokale med plads til 5 arbejdspladser samt ét mødelokale. Endvidere er der et flot mindre tekøkken og badeværelse. Lokalerne er i særdeles god stand med charmerende sildebensparket i kontorene, med undtagelse af storkontoret, der har pænt gulvtæppe. Til lejemålet hører 3 parkeringspladser i gården, samt arkivrum på ca. 15 kvm. på 3. sal. Den anførte leje er trappeleje.

Sag 87300734 Ejendommen er oprindeligt opført i 1895 til brug for Vejle Bomuldsspinderi. Renovering af huset er sket med stor respekt for husets historie og har resulteret i et unikt hus. Dette er på ingen måde mainstream kontorlokaler, men derimod spændende og charmerende omgivelser for kunder og medarbejdere. Huset er indrettet med en centralt placeret trappeopgang, hvorfra der er adgang til 4 afsnit. Cirka halvdelen af stueplan er i dag indrettet med større kantineområde med delvist dobbelt etagehøjde samt indskudt dæk og i de øvrige dele af bygningen er lokalerne indrettet i en kombination mellem åbent kontorlandskab og cellekontorer samt møderum.

Areal

Areal

202 kvm

Årlig leje

kr. 90.000

70264044

328 kvm

Årlig leje

kr. 229.600

70264044

151 KVM KONTORLOKALER I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE GODSBANEGADE 7 ST. TH. HORSENS Sag 87300999 Her er muligheden for blive lejer i flotte lyse kontorlokaler i Horsens midtby. Lokalerne er beliggende bebyggelsen ”Rørfabrikken” og er opført i 2008. Rørfabrikken er beliggende i Horsens Midtby og er synlig fra bl.a. banegården. Lejemålet er på 151 kvm. og beliggende i stueplan. Lokalerne har en god lofthøjde og flere vinduespartier fra gulv til loft, hvilket giver en god synlighed og dejlige lyse lokaler. Lejemålet har trappeleje, og den angivne leje svarer til 1. års leje.

A

10

Areal Årlig leje

151 kvm kr. 105.700

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 19


Kontor UNIKKE KONTORLOKALER I MIDTBYEN

TIL LEJE

100 KVM KONTORLOKALER

TIL LEJE

Mulighed for opdeling

RÅDHUSGADE 5, ST. OG 1. SAL - HORSENS

STRANDKÆRVEJ 30 - HORSENS

Sag 87300949 Disse kontorlokaler er helt unikke - og findes ikke magen til andre steder! Ejendommen, der tidligere har huset Horsens Ting- og Arresthus, har en meget central beliggenhed på Rådhustorvet midt mellem Strøget, Søndergade, og Rådhuset. Alt i alt fantastiske lokaler der oser af historie og oplevelser. Dermed får du altså ikke mainstream kontorlokaler, men spændende, anderledes, unikke og charmerende omgivelser både for ansatte og kunder. Lokalerne er på samlet 450 kvm og er fordelt på ca. 200 kvm i stueplan og ca. 250 kvm på 1. sal. Lokalerne er meget anvendelige som kontor for liberale erhverv, showroom mv. for virksomheden der ønsker et kreativt og anderledes miljø.

Sag 87301000 Kontorlokale på ca. 100 kvm. beliggende med mulighed for god synlighed ud til den trafikerede Strandkærvej i Horsens sydby. Lokalet er beliggende på 1. sal i en ejendom, der blev istandsat i 2008. Ejendommen indeholder endvidere ejendomsmæglerforretning samt bilforhandler. Der er adgang til lokalet via den fælles entré mod Strandkærvej. Lokalet indeholder storkontor, 2 mødelokaler/kontor, arkivrum, depotrum, køkken med spisepladsder deles med ejendomsmæglerforretningen samt toilet. Til lejemålet er der mulighed for leje af 3 p-pladser. Prisen for leje af 1 pplads er kr. 300 månedligt. Et godt lejemål til kontor, liberalt erhverv og lignende.

Areal

Areal

450 kvm

Årlig leje

kr. 300.000

70264044

100 kvm

Årlig leje

kr. 66.000

70264044

KONTORLOKALER MED MASSER AF DETALJER I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE RÅDHUSGADE 3, CELLE NR. 2 - HORSENS Sag 87300777 Centralt beliggende kontorlokale i fantastisk spændende ejendom med sjæl og mange flotte detaljer. Det ledige kontor er beliggende i stueplan af midterfløjen, og er meget ideel til anvendelse som kontor, liberale erhverv, showroom mv. Virksomhederne i Tinghuset, råder over fælles ressourcer og arealer, bl.a. en professionel printer, et lækkert møderum, et hyggeligt fælleskøkken, en stor kælder med fælles værksteder. Her er også mulighed for aflåst opbevaring.

Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 20

19 kvm kr. 36.000


Kontor 180 KVM KONTORLOKALER

TIL LEJE

NYERE KONTORLOKALER TÆT PÅ E45

TIL LEJE

GOTLANDSVEJ 32 - HORSENS

SILKEBORGVEJ 136 - HORSENS

Sag 87300927 Kontorlokaler på ca. 180 kvm. med kort afstand til E45 og Horsens midtby. Attraktive kontorlokaler til virksomheden, der ønsker gode forhold og har behov for en nem adgangsvej. Ca. 180 m² fine kontorlokaler med gode adgangs- og parkeringsforhold i den sydlige bydel af Horsens. Indeholder: Egen indgang til entre med klinker. 4 store kontorlokaler med trægulve og aircondition. Eget køkken og toiletforhold. Udgang til hyggelig flisebelagt gårdhave. Der er installeret alarmsystem og kabling i alle kontorlokaler.

Sag 87301017 Nyere og moderne kontorfaciliteter til leje Her får din virksomhed ca. 170 kvm. moderne kontorfaciliteter, med en beliggenhed tæt ved E45 og en god synlighed. I bliver en del af et kontorhus med flere faciliteter, god tilgængelighed og fine parkeringsmuligheder. Lejemålet ligger på 1. sal og indeholder: Åbent og stort kontorrum med mulighed for flere arbejdspladser, konferencerum/mødelokale, køkken med spisepladser, toiletforhold, arkivrum samt teknikrum. Lokalerne overtages nymalede og med nyere gulvtæpper. Der er installeret kabling, ventilation/Air con, ovenlys og et godt arbejdslys.

Areal

Areal

180 kvm

Årlig leje

kr. 90.000

70264044

170 kvm

Årlig leje

kr. 85.000

70264044

MINDRE KONTOR MED LAGER - LEJEN ER INKL. ALT!

TIL LEJE HØEGH GULDBERGS GADE 23 HORSENS Sag 87300742 Kontoret er indrettet med et åbent kontorområde samt separat kontor/mødelokale og kopi-/teknikrum. Tekøkkenet er integreret i kontoret. Endvidere adgang til depot/lager på ca. 25 kvm. Lokalerne er ideelle til den mindre virksomhed med behov for et godt kontor med tilhørende depot/lager og en central beliggenhed. Den anførte leje inkluderer lejers forbrug af el, vand og varme. Ligeledes er internetopkobling,renovation, alarm, renholdelse og 4 parkeringspladser inkl. Den anførte leje er første års leje, idet lokalet udlejes med en trappeleje: Areal

D

Årlig leje

97 kvm kr. 60.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 21


Kontor MODERNE OG SÆRDELES FLOTTE KONTOR LOKALER FORENDEN AF GÅGADEN I HORSENS

TIL LEJE

TORVET 16, 1.SAL - HORSENS Sag 87301034 Med en beliggenhed centralt i byen, bliver din virksomhed en del af byens liv. Her kan du få gode og funktionelle kontorlokaler – få meter fra byens strøg og tæt på mulige relationer Areal

og samarbejdspartnere. Lyse lokaler med trægulve og en dejlig atmosfære. Der er flere lejemål der variere fra 90 - 230 kvm. Alle indeholder eget køkken, toiletter og diverse kontorarbejdspladser. Lo-

fra 90- 230 kvm

Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 22

kalerne er i særdeles god stand og overtages nymalede. Der er mulighed for parkering, såfremt det ønskes. Lokalerne udbydes med en trappeleje. Forhør nærmere


Søgerkartotek

Vil du vide, hvem der leder efter en ejendom som din? Lige nu har vi hos EDC Erhverv 4.343 aktive købere og 2.511 aktive lejere i vores online Køber-/Lejerkartotek, der søger nye lokaler og ejendomme. Det giver os en unik indsigt i markedet til gavn for vores kunder. Nysgerrig? Test selv hurtigt og nemt, hvor mange købere/lejere vi har til din ejendom. Sådan gør du: Find siden: www.edc.dk/erhverv/match •

Vælg om du vil finde en lejer eller køber

Indtast oplysninger om din ejendom

Find dine match

Se hvilke købere / lejere, der er interesserede i en ejendom som din

Finder du et match, formidler vi selvfølgelig kontakten og hjælper jer på plads med en aftale.

Se et udpluk af aktuelle købere/lejere her.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 23


Søgerkartotek SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejningsejd.

Detail

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejendom i Horsens Investor søger boligudlejningsejendomme med projektmuligheder såsom udnyttelse af tagetager, baggårde mv.

Lokaler i Horsens Sandwichbar søger lokaler på ca. 50 kvm. i Horsens midtby. Der skal være mulighed for parkering foran døren. Har ikke behov for industrikøkken.

Investeringsejendom Horsens

Boligudlejningsejendom i Midtjylland søges

Lokal investor søger boligudlejningsejendom med op til 6 lejemål i Horsens by.

For investor søges boligudlejningsejendomme med god beliggenhed i byerne Kolding, Vejle & Horsens.

Min 150 m².

Prisniveau 5 - 15 mio.

Prisniveau omkring 10.000.000-15.000.000.

Max kr. 3.500.000.

Søger Id: Telefon:

1096184 70264044

Søger Id: Telefon:

1127346 70264044

942795 70264044

Søger Id: Telefon:

633836 70264044

SØGES

SØGES

SØGES

SØGER

Erhvervsgrund

Lager/Produktion

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Kunde søger erhvervsgrund Kunde søger ca. 3.000 4.000 kvm grund til opførsel af 1.500 kvm kontor / studie. Grunden ønskes beliggende i Horsens Syd, og helst ud til indfaldsvej. Alternativt eksisterende bebyggelse med samme kriterier. Søger Id: Telefon:

1007685 70264044

Bilpleje i Horsens

Investeringsejendom

Kunde søger ca. 200 - 300 kvm. lokaler der kan bruges til bilplejecenter. Der skal være gode tilkørselsforhold og gerne mulighed for bilvask med olieudskiller. Såfremt udskiller ikke kan findes kan lejer eventuelt selv etablere denne. Beliggende i Horsens by.

Investor søger sin første boligudlejningsejendom. Søger ejendom med 2 lejemål i Randers, Horsens eller Vejle.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

1006923 70264044

Pris max. 1.500.000.

951563 70264044

Boligudlejningsejendom i Horsens Yngre håndværker søger boligudlejningsejendom med 3-6 lejligheder i Horsens. Maksimal pris kr. 1.800.000. Ejendommen må gerne trænge til mindre istandsættelse.

Søger Id: Telefon:

633823 70264044

SØGES

SØGES

SØGER

SØGES

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Erhvervsgrund mv.

Boligudlejningsejd. beliggende i større byer

Søger Boligudlejningsejendom

Investor søger boligudlejningsejendom

Kapitalstærk investor søger boligudlejningsejendomme beliggende i større byer i Jylland.

Kunde søger boligudlejningsejendom beliggende i Horsens. Både ejendomme som er i god stand og som trænger til istandsættelse. Pris afhængig af stand.

Investor fra Aarhus søger boligudlejningsejendom i Horsens. Ejendommen må koste op til kr. 3.000.000. Ejendommen skal være i en god stand og give et afkast på minimum 5, 00%.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Central beliggenhed er vigtigt. Pris maks. kr. 50 mio.

Søger Id: Telefon:

634642 70264044

Erhverv Ejendoms Centret 24

Søger Id: Telefon:

kr.

845223 70264044

633114 70264044

Virksomhed søger: Erhvervsgrund på ca. 4.000 kvm søges beliggende i Gedved, Horsens eller Hedensted. Det kan også være en eksisterende ejendom. Kunden skal bruge ca. 500 kvm hal, ca. 300 kvm kontor og ca. 250 kvm til laboratorium. Støjkrav til beliggenheden på 70 db. Søger Id: Telefon:

981915 70264044


Søgerkartotek SØGER

SØGES

SØGES

SØGER

Lager/Produktion

Projektejendomme

Investeringsejd.

Boligudlejningsejendom

Kontor og lager i Horsens

Ejendomme m. projektmuligheder søges

Investeringsejendomme i Horsens søges.

Virksomhed i Horsens oplever stor vækst og søger derfor større lokaler. Kunden søger ca. 200 kvm. kontor og ca. 1000 kvm. lager til leje. Beliggende i 8700 Horsens.

Lokal investor søger boligudlejningsejendomme med projektmuligheder, så som udnyttelse af tagetager, baghuse mv. Prisniveau afhængig af stand.

Kapitalstærk investor søger velbeliggende investeringsejendomme inden for kontor, boligudlejning og lagerejendomme i Horsens. Prisen afhænger af stand og størrelse af ejendommene.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

634196 70264044

633586 70264044

994284 70264044

Investering Horsens Kapitalstærk og professionel investor søger større ejendomsporteføljer i Horsens med primært boligudlejning eller større boligudlejningsejendomme i centrum.

Søger Id: Telefon:

892316 70264044

SØGER

SØGER

SØGES

SØGES

Detail

Investor søger

Lokaler til café

Boligprojekt

Butik på Søndergade

Mulighed for ombygning

Kunde søger butik på 80-100 kvm. på Søndergade i Horsens.

Investor søger ejendom med mulighed for ombygning af tidligere erhverv til bolig. Har du en ejendom som denne, som du overvejer at sælge, så kontakt os for en uforpligtende vurdering.

Lokaler til café søges til leje:

Investering Horsens og Vejle

Kunde med caféer i flere byer søger lokaler til café / restaurant på min 150 kvm. beliggende centralt i Horsens, med mulighed for udeservering.

Investor søger tidligere erhvervsejendom der kan ombygges til boliger. Beliggende i Horsens eller Vejle by.

Kunden er interesseret i at leje lokalerne.

Kapitalstærk og kan træffe hurtig beslutning.

Søger Id: Telefon:

870204 70264044

Søger Id: Telefon:

835335 70264044

Søger Id: Telefon:

920291 70264044

Søger Id: Telefon:

892314 70264044

SØGER

SØGES

SØGER

SØGES

Boligudlejningsejd.

Bar søger lokaler

Grund

Boligudlejningsejd.

Professionel investor søger udlejningsejd. Investor med stor kendskab til administration, søger investeringsejendomme i Horsens. Gerne 4 - 8 lejligheder. Kan træffe hurtig beslutning.

Lokaler søges til leje: Kunde med Bar/Pub koncept i flere byer søger lokaler på ca. 500 kvm. i det absolutte centrum af Horsens. Har du lokalerne der kan matche dette er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 26 40 44.

Projektgrund i Horsens søges

Investeringsejendom søges

Kunde søger grundareal med gode muligheder for opførelse af et boligbyggeri til udlejningsformål.

Lokal investor søger boligudlejningsejendom i prislejet fra kr. 2-8 mio.

Beliggenhed gerne i midtbyen af Horsens. Kan træffe hurtig beslutning.

Søger Id: Telefon:

855236 70264044

Søger Id: Telefon:

981221 70264044

Søger Id: Telefon:

832811 70264044

Ejendommen skal gerne være med central beliggenhed i Horsens og fuldt udlejet. Investoren kan træffe hurtig beslutning om køb. Søger Id:

840355

Telefon: os, hvis du70264044 Kontakt har en ejendom, der matcher, som du ønsker at sælge.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 25


Industri 6.89 KVM DOMICILEJENDOM TIL LAGER / PRODUKTION TÆT VED NY AFKØRSEL TIL E45

TIL SALG

Mulighed for opdeling Køb / Leje

HATTINGVEJ 5 - HORSENS Sag 87300877 Denne domicilejendom er erhvervsliebhaveri i ordets bedste forstand. Ejendommen er opført med sans for detaljen og i absolut gode materialer. Ejendommen er løbende vedligeholdt Leje

og istandsat så den i dag fremstår moderne og indbydende. Beliggende i attraktivt industrikvarter med synlig facade til den kommende tilkørselsvej til E45. Hovedbygningen, er på 5.884 kvm. og i

kr. 1.850.000

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 26

dag er indrettet som produktionsvirksomhed med større administrationsafsnit. Bygning 2, er opført i 2005 og er på 305 kvm fordelt på lager og administration. kr. 25.000.000


Industri 1.646 KVM MED SYNLIGHED TIL VEJLEVEJ

TIL LEJE

Mulighed for opdeling

Lager- og produktionsejendomme søges til salg og udlejning Kontakt EDC Erhverv SØNDERGÅRDSALLE 1-3 - HORSENS Sag 87300839 1.646 kvm til lettere produktion, lager, showroom mv. Synlig placering på facadegrund mod Vejlevej, hvor der daglig passerer ca. 16.000 biler. Anvendelig for mange forskellige brancher. Administrationsafsnittet er på ca. 450 kvm. og er indrettet med kontorer i varierende størrelse. Der er mulighed for at udnytte dele heraf til showroom, såfremt I har behov herfor. Kontorerne er også indrettet således, at dele heraf nemt kan fremlejes til en anden lejer, såfremt administrationen er for stor til jeres behov. Hallerne er opdelt i 2 med henholdsvis ca. 450 og 750 kvm. i hver hal. Ejendommens beliggenhed ud til Ringvejen/Vejlevej gør det nemt at komme til ejendommen. Areal

1.646 kvm

Årlig leje

kr. 600.000

70264044

561 KVM ISOLERET LAGER / PRODUKTIONSEJENDOM

TIL SALG GOTLANDSVEJ 20 - HORSENS Sag 87300947 Pæn og meget anvendelig erhvervsbygning med en attraktiv beliggenhed. Der er fra området nem adgang til E45 ligesom Vestvejen og landevejen til Vejle er i umiddelbar nærhed. Indeholder: ca. 495 kvm. isoleret og opvarmet værksted/hal. Der er adgang til hallen via 2 porte i jordniveau. Administration på ca. 66 kvm. med toiletter, omklædnings/ og badeforhold, kontor og køkken/ kantine faciliteter. Grundareal på 1450 kvm., der hovedsageligt er belagt med SF-sten. En rigtig fin ejendom, der er velegnet til både værksted, produktion og evt. lagerformål. Areal Kontant

561 kvm kr. 2.575.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 27


Industri OPVARMET LAGER I MIDTBYEN

TIL LEJE

600 KVM LAGER/PRODUKTIONSHAL

TIL LEJE

Mulighed for køb af ejd.

HØEGH GULDBERGS GADE 9 - HORSENS

FÆLLEDVEJ 70 - LØSNING

Sag 87300705 Her udlejes ca 281 kvm opvarmet lager, med eget toilet. Lejemålet har været anvendt som lager for mindre håndværkervirksomhed, og det vil være oplagt fortsat at anvende lejemålet som lager og administration. Til lejemålet hører egen port. Lejemålet er centralt beliggende på Høegh Guldbergs Gade, der er en af de store indfaldsveje til midtbyen. Udover central beliggenhed, opnås også stor synlighed.

Sag 87300821 Stor hal på 2000 m2 der er opdelt til mindre lokaler / lejemål. Der er 600 kvm. tilbage. Hallen er beliggende i Løsning - midt mellem motorvej E45 og Midtjysk motorvej. Lagerhallen er en regulær hal med betongulv. Der er god adgang til hallen via bred port i jordniveau. Hallen er velegnet til lagerformål eventuelt kombineret med mindre produktion. Driftsudgifter betales af lejer.

Areal

Areal

281 kvm

Årlig leje

kr. 84.300

70264044 SOLID LAGER/INDUSTRI EJENDOM

Årlig leje

kr. 75.000

70264044 TIL LEJE

VELBELIGGENDE LAGER/PRODUKTIONSEJD.

TIL LEJE

INDUSTRIOMRÅDET 107 - HOVEDGÅRD

VENUSVEJ 2A - HORSENS

Sag 87300554 Solid lager/industri ejendom. Lejemålet er beliggende med kun 14 km til Horsens midtby og 30 km til Århus midtby og med kort afstand til E45. Ejendommen er delvist udlejet og kan efter aftale opdeles i flere lejemål. Prisen er 350 kr. pr m² for kontor lejemål og 150 kr. pr. m² for lager + drift og moms. Ejendommen er opført i 1989 -2001. Administrationsbygningen er opført i røde sten og rødt tegltag og med store vinduespartier, der bidrager til dejlige lyse kontor og mødefaciliteter. Lagerhallen og produktionshallen har en loftshøjde på 5,3 m. og 5,8 m. til kip.

Sag 87300875 Velbeliggende lager-/produktionsejendom i industriområdet Horsens Syd, som er lige ved Vestvejen og få minutter fra E45. Lejemålet er på 525 kvm. fordelt med 440 kvm. lager/produktion og 85 kvm. kontor. Ejendommen har mange anvendelsesmuligheder og kan eventuelt opdeles i to lejemål. Lejemålet indeholder hal på ca. 200 kvm. med god lofthøjde og strålevarme. Hallen er adskilt med port fra en anden hal på ca. 240 kvm. Hallen på 240 kvm. har forsænket loft, port med vindfang, omklædningsrum, 2 toiletter, bad og fyrrum. Herudover er der en kontordel, som indeholder entré, 2 kontorer, toilet, showroom samt en kantine på 1. sal.

Areal

Areal

2.723 kvm

Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 28

600 kvm

kr. 448.450

525 kvm

Årlig leje

70264044

kr. 150.000


Industri 875 KVM DOMICILEJENDOM TÆT V E45

TIL SALG

370 KVM LAGER/PRODUKTIONSEJD.

TIL LEJE

LUNDAGERVEJ 102 - HEDENSTED

LUNDAGERVEJ 112 - HEDENSTED

Sag 87300945 Denne erhvervsejendom er opført i 2005 som domicilejendom for mellemstor erhvervsvirksomhed med behov for administration, produktion og lager. Beliggenheden er lige midt på den østjyske hovedåre ved Hedensted. Der er under 1 km. til motorvejen E45 og dermed nem adgang til såvel trekantområdet som områderne nordfor med Horsens, Skanderborg og Aarhus inden for 45 min. Ejendommen er opført i gode og vedligeholdelsesfrie materialer. Administrationsafsnittet er på ca. 135 kvm. samt mødelokale på ca. 90 kvm på 1.sal. Hallen er på samlet ca. 625 kvm. og er opdelt i flere rum. Der er tale om en god hal til mange formål, herunder mulighed for kombination af produktion og lager.

Sag 87301020 Denne ejendom er opført i 2001 som en erhvervsejendom med flere lejere. Ejendommen har en god beliggenhed i forhold til E45 med få kilometer til afkørsel 58 Hedensted/Løsning. Lejemålet er indrettet med ca. 370 kvm. lager. Lagerhallen er en regulær hal med betongulv og kalifere, samt tilhørende toilet og mindre kontorafsnit. Der er god adgang til hallen via bred port i jordniveau. Hallen er velegnet til lagerformål eventuelt kombineret med mindre produktion. Til ejendommen er der gode udenomsarealer som deles med ejendommens øvrige lejere. Lejemålet er ideelt for mange brancher og virksomheder, som ønsker gode lokaler med en centralt placering midt i Jylland med meget kort afstand til E45.

Areal

Areal

875 kvm

Kontant

kr. 4.800.000

70264044

370 kvm

Årlig leje

kr. 96.000

70264044

IDEEL HÅNDVÆRKEREJENDOM PÅ 405 KVM.

TIL LEJE GL. PRÆSTEGÅRDSVEJ 8E LØSNING Sag 87300859 Ejendommen er en del af en mindre ”håndværkerby” med i alt 6 lejemål beliggende tæt til Løsning by og med ca. 3 km. til Motorvej E45. Beliggenheden er derfor interessant både for den lokale virksomhed, men også som ’det jyske kontor/lager’. Lejemålet er på samlet ca. 405 kvm., der fordeler sig på to haller – samt en administrationsdel. Administrationsdelen består af kontor med plads til 2-3 arbejdspladser, enkeltmandskontor/mødelokale, toilet, bad og frokostrum.

Areal Årlig leje

405 kvm kr. 151.875

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 29


Midt i Danmark – tæt på alt Horsens ligger lige midt i Østjylland – direkte ud til E45. Det giver virksomhederne i Horsens en lang række konkurrencemæssige fordele.

VELKOMMEN TIL

ERHVERVSKOMMUNEN HORSENS Gearet til vækst Horsens Kommune er en af Jyllands hurtigst voksende kommuner. Vi tiltrækker både virksomheder og mennesker. Faktisk bliver vi omkring 1.000 nye borgere hvert år.

Kommunen som aktiv medspiller Horsens er en erhvervs- og vækstorienteret kommune, som understøtter erhvervslivets vækstpotentiale.

Overvejer din virksomhed at etablere sig i Horsens? Tjek erhverv.horsens.dk

erhverv.horsens.dk

Erhverv Ejendoms Centret 30


Butik 469 KVM SYNLIG BELIGGENHED I MIDTBYEN

TIL SALG

BUTIKSLOKALE MED STOR SYNLIGHED

TIL LEJE

Leje/Salg Mulighed for opdeling

C

OVE JENSENS ALLE 2. ST. - HORSENS

VEJLEVEJ 68A - HORSENS

Sag 87300888 Dette lejemål har en synlig beliggenhed overfor Bytorv Horsens og tæt ved rådhuset. Lejemålet er på 469 kvm, og er i dag indrettet med vindfang, stort butikslokale, kundetoilet, køkken, teknikrum, personaletoilet samt depotrum. Måtte man ønske et mindre lejemål er der mulighed for at opdele lejemålet i to lejemål, på hhv. 231 kvm og 238 kvm. Der er flere forskellige anvendelsesmuligheder i lokalerne - alt fra butik, showroom, kontor mv. Der er installeret klimaanlæg. Lokalerne er beliggende i det nye vækstområde i Horens tæt ved Kvickly grunden, Bytorv Horsens og Rådhus-grunden. Ved køb af lejligheden vil der være en årlig besparelse i forhold til leje pr. mdr. på ca. kr. 10.000 !!

Sag 87300862 Nu udbydes dette flotte butikslokale fra 2006 med en god og synlig beliggenhed ud til Vejlevej/Ringvejen med en årsdøgnstrafik på ca. 15.500 biler (2016). Lokalerne har gode udstillingsvinduer og mange sikringsforanstaltninger, herunder rullegitter mv. Lokalet er på samlet 255 kvm., hvilket i dag fordeler sig med ca. 70 kvm. lager og resten som butik, kontor og personalefaciliteter. Butikken er flot indrettet med højt til loftet og udstillingsvinduer fra gulv til loft. Lokalet er et regulært lokale, hvis butiksanvendelse er meget bred. I lokalet finder du kølningsanlæg og udover butikslokalet, findes et separat kontor med én kontorplads samt personalerum med et te-køkken.

Årlig Leje

Areal

kr. 385.000

Kontant

kr. 4.500.000

70264044

255 kvm

Årlig leje

kr. 210.000

70264044

NYOPFØRT BUTIKSLEJEMÅL PÅ 161 KVM PÅ GÅGADE BELIGGENHED

TIL LEJE GRAVEN 7 - HORSENS Sag 87300238 Ejendommen er nyopført efter brand. Der er tale om en attraktiv beliggenhed i Graven der er en del af gågaderne i Horsens. Ejendommen er opført i flotte materialer med store glaspartier fra gulv til loft i stueplan. Der er 2 indgangspartier til butikken der i stueplan har et areal på 132 m2. Stueplan er indrettet med salgsområde, kontor, 2 toiletter samt depotrum. Fra butikslokalet fører en vindeltrappe til personalerum og toilet på 1. sal, samlet 29 m2. Lofthøjde i butikken ca 3 m.

Areal Årlig leje

161 kvm kr. 228.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 31


Butik UNIKKE LOKALER I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE

SYNLIGE LOKALER TIL BUTIK / CAFÉ

TIL LEJE

E

BORGERGADE 11 - HORSENS

BORGERGADE 1 ST. TV. - HORSENS

Sag 87300973 Unikke lokaler til leje i en i bybilledet meget kendt ejendom. Der er mange anvendelsesmuligheder så som kontorbrug, butik, galleri, antikvitetsforretning, restaurant, café mv. Ejendommen er centralt placeret i midtbyen i forlængelse af gågaden. Beliggenheden er meget attraktiv og helt ekstraordinært er der rigtig god parkeringsfaciliteter lige bag lokalerne. Lokalerne er på samlet ca. 350 kvm. fordelt på hhv. stuen og 1. sal samt mindre kontor på 2. sal. 1. salen er indrettet med større salgslokale / arbejdsrum, kontor samt toilet og lagerfaciliteter. Endvidere er der adgang til mindre kontor på 2. sal. Trappeleje, hvor den anførte leje er 1. års leje.

Sag 87300984 På hjørnet af Torvet og Borgergade udlejes en særdeles synlig butik/café. Torvet er en del af hovedstrøget i Horsens, Søndergade. Her ligger en hjørneejendom, hvor facaden er fremskudt i forhold til de øvrige ejendomme. Butikken er på ca. 126 kvm. og indeholder et godt regulært butikslokale med tilhørende mindre lager samt toilet. Endvidere er der adgang til kælderlokale på ca. 100 kvm. Lokalet er anvendeligt til detailhandel, men kan også anvendes til café mv. I naboområdet er der mange detailforretninger, herunder kan nævnes én af Danmarks største Intersport butikker, Løvbjerg Supermarked, Spejdersport. Den anførte leje er 1. års leje, idet lokalet udlejes med en trappeleje.

Areal

Areal

350 kvm

Årlig leje

kr. 120.000

70264044

126 kvm

Årlig leje

ATTRAKTIV BELIGGENHED PÅ GÅGADEN I JUELSMINDE

TIL LEJE ODELSGADE 30 ST JUELSMINDE

Mulighed for opdeling

Sag 87300868 Byens bedste beliggenhed på strøgets solside. Lokalerne er beliggende på strøgets absolutte midte, ved siden af Rema og med byens bedste parkeringsforhold. Lokalerne overtagelse ny istandsat og med mulighed for at lejer kan være medbestemmende om gulvbelægning m.m.D er er mulighed for opdeling af lokalet. Juelsminde er en god handelsby med ca. 4.000 indbyggere, som om sommeren besøges af mere end 10.000 turister. I kommunen er der ca. 46.000 indbyggere.

Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 32

kr. 150.000

70264044

308 kvm kr. 369.600


Grund ATTRAKTIV ERHVERVSGRUND I HORSENS SYD

TIL SALG

VEGAVEJ 9 - HORSENS Sag 87300936 Erhvervsgrund i særdeles attraktivt område til pladskrævende varegrupper. Dette attraktive erhvervsområde har en særdeles god beliggenhed i Horsens Syd. Området har kort afstand til E45 og er beliggende i 2. række til Vestvejen mellem Horsens og Billund. Endvidere er der kort afstand

til Hovedvejen mellem Horsens og Vejle. Attraktiviteten i området har medført flytning af flere virksomheder hertil, blandt andet åbner der en bilforretning, tankstation, transportvirksomhed mv. inden for nær fremtid. Anvendelses fastsættes til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Grund areal

Kontant

26.939 kvm.

kr. 12.500.000

70264044

1. RÆKKE TIL E45 HORSENS NORD

TIL SALG EGESKOVVEJ 27 - GEDVED

Leje / Salg

Sag 87390212 Erhvervslokaler i første række til E45. Udstykningen ligger direkte langs E45, hvor der dagligt passerer omkring 42.000 biler forbi projektområdet. Området ligger tæt på motorvejsafkørslen Horsens Nord. På grunden kan der etableres kontorer fra ca. 1.000 kvm. samt domicilbygninger til lettere produktionsvirksomheder. Området giver mange muligheder og en alternativ placering og størrelse på bygningsvolumener kan udarbejdes. Der er mulighed for køb eller leje, så kontakt os for yderligere oplysninger om denne spændende beliggenhed.

Kontant- /Lejepris

Forhør nærmere

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 33


Grund ERHVERVSGRUND TIL PROJEKTFORMÅL

TIL SALG

RING SØPARK - BRÆDSTRUP Sag 87300848 Her udbydes projektgrund på 17.883 kvm. Området kan anvendes til boligbebyggelse til helårsbeboelse. Området kan anvendes helt eller delvist til åben-lav boliger, tæt-lav boliger. Indenfor en, i lokalplanen vist afgrænsning, kan der hertil etableres etageboliger.

Jorden overtages som råjord, og køber skal selv stå for udgifter til tilslutningsafgift og byggemodning, samt evt. udmatrikulering af grundende afhængigt af projekttypen.

Grundareal

Kontant

17.883 kvm.

kr. 2.250.000

70264044

14,35 HA. LANDBRUGSJORD I SØVIND

TIL SALG Sag 87390316 Velbeliggende landbrugsjord i Søvind. Arealet udgør 14,35 ha. og har været dyrket indtil 2010. Velbeliggende landbrugsjord på 14,35 ha sælges midt i Søvind. Arealet består af 4 matr. nr. som er frastykkes fra gården beliggende Ravnebjerget 1 A, Søvind, 8700 Horsens. Jorden er jb. 6 iflg. markplan. Der medfølger følgende betalingsrettigheder i henhold til enkeltbetalingsordningen : Der er p.t. ikke mulighed for at få arealet overført til byzone.

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 34

Areal

143.567 kvm

Kontant

kr. 2.600.000


Grund PROJEKTGRUND PÅ 6.440 KVM MED GOD BELIGGENHED

TIL SALG

nr. 37+41 kan købes særskilt Vejl. mindstepris kr. 4.500.000

STENSBALLE STRANDVEJ 37, 39 + 41 - HORSENS Sag 87301009 Her udbydes projektgrund på 6.440 kvm med flere spændende muligheder, med god beliggenhed i Stensballe. Sælges ved afgivelse af bud / købstilbud, med en vejledende mindstepris på kontant kr. 4.900.000. Ejendommen er i dag bestående af tre matrikler - nr. 37, nr. 39 og nr. 41 på hhv. en grundstørrelse på 3.532 kvm, 463 kvm og 2.445 kvm. Der er mulig-

hed for at afgive bud på kun 37+41 eller på alle 3 matrikler. Det forventes, at der kan gives tilladelse til opførsel af 8-10 seniorboliger / rækkehuse, måske flere alt afhængig af projektet. Budfrist 01.04.2018

Grundareal

Vejledende mindstepris

6.440 kvm

kr. 4.900.000

70264044

PROJEKTGRUND TIL BOLIGPROJEKT I HORSENS VESTBY

TIL SALG NIELS JUELS GADE 19 - HORSENS Sag 87300921 Ejendommen Niels Juels Gade 19, Horsens, har et grundareal på 592 kvm. og er i dag bebygget med garager. Området er udlagt til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 90. Sælger har fået udarbejdet skitseforslag til en mulig bebyggelse af grunden. Dette viser et boligprojekt på samlet 532 kvm. med 6 - 8 boliger. Der er god mulighed for en solrig altan og parkeringspladser kan etableres i gården.

Grundareal Kontant

592 kvm kr. 1.000.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 35


Lokalt kendskab med landsdækkende fordele EDC Erhvervs væsentligste styrke er samarbejdet mellem de deltagende firmaer. Vi er repræsenteret over hele landet og arbejder tæt sammen om uddannelse, markedsføring og kundepleje – alene med formål at sikre hurtig omsætning af vore kunders virksomheder, ejendomme og lejemål.

Vi er specialister i › Investeringsejendomme › Andelsboligejendomme › Kontorlokaler /-ejendomme › Lager-/produktionsejendomme › Butikslokaler › Igangværende virksomheder › Erhvervsgrunde › Kombineret erhverv med bolig Ring til os på 70 26 40 44

Strandkærvej 30, 8700 Horsens T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Odelsgade 36, 7130 Juelsminde T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Banegårdsgade 3, 8300 Odder T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Profile for EDC Poul Erik Bech

Erhversnyt_EDC Erhverv_februar 2018  

Erhversnyt_EDC Erhverv_februar 2018