__MAIN_TEXT__

Page 1

Marts 2015

ErhvervsNyt Den digitale revolution i ejendomsbranchen: En åben dør til kunderne Det er nye tider for erhvervsmæglerne. Nu kan kunderne sidde derhjemme ved computeren og kigge deres mægler over skulderen. Og det er en fordel for begge parter. Digital trendanalytiker, Christiane Vejlø, giver her et bud på fremtidens erhvervsmæglerbranche.

Den digitale revolution i ejendomsbranchen Læs mere side 4

Ledige stillinger Læs mere side 29

MitEDC Læs mere side 33

MIPIM 2015 Læs mere side 35

Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

oline.dk

Danmarks største portal for erhvervsejendomme


Tema Digitalisering Få markedets bedste aktivitetsoverblik

INDHOLD Artikel: Digital revolution ................................................. 4 Totalhåndtering af ejendomme ............................ 7 Investering .......................................................... 8 Har jeres kontorlokaler den rette signalværdi?. 17

Når du har en ejendom til salg eller udlejning hos EDC Erhverv, får du med MitEDC adgang til detaljeret statistik over interessen for din ejendom

Kontor ............................................................... 18 Er beliggenhed vigtig for din virksomhed? ........ 24 Industri ............................................................... 26 Detail .................................................................. 31

Side 33

Grunde ............................................................... 34 MIPIM 2015 ......................................................... 35

MIPIM 2015

Vi tæller ned til ejendomsmessen i Cannes

Side 35

Side 4

JOB I EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

Vi styrker vores investeringsområde

Christiane Vejlø Digital trendanalytiker og medierådgiver

EDC Erhverv Poul Erik Bech er inde i en særdeles positiv udvikling, med solide økonomiske resultater, vækst og erobring af markedsandele. Dette gør sig også gældende på markedet for investeringsejendomme. Vi søger i den forbindelse en investeringschef og en investeringsmægler til vores erhvervsafdeling på Bremerholm i hjertet af København, samt en investeringsmægler til vores erhvervscenter i Aarhus C.

Der er stort set ingen grænser for, hvad kunderne ønsker at få adgang til

Side 29

Investeringsejendom, København K

Investeringsejendom, Bistrup

Bevaringsværdig ejendom i Latinerkvarteret, indeholdende charmerende citylejligheder og en populær café. Opført 1797.

Attraktiv 4-længet gård fra 1923 - tidligere plejehjem. Store udviklingsmuligheder i naturskønne omgivelser.

Side 8

2

Side 10


Marts 2015 MIPIM 2015 Om få dage samles 21.000 professionelle ejendomsfolk til den årlige begivenhed MIPIM, som er verdens største ejendomskonference. Her mødes internationale ejendomsinvestorer for at drøfte udviklingen inden for alle sektorer: kontor, boliger, detailhandel, sundhedsvæsen, sport, logistik og industri. Der bliver netværket på kryds og tværs blandt deltagere fra næsten 100 lande, og 430 journalister dækker begivenheden, der finder sted i den franske middelhavsby Cannes. EDC Erhverv Poul Erik Bech deltager igen i år med et stærkt team af specialister inden for projektudvikling, investeringsejendomme, udlejning af større erhvervsejendomme, herunder administration af ejendomsporteføljer, og så videre. Vi er en af de få certificerede erhvervsmæglervirksomheder i Danmark, som er blevet certificeret af RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Det betyder, at vi opfylder de højeste internationale standarder inden for udførelse af opgaver, der relaterer sig til omsætning og vurdering af fast ejendom.

Robert Neble Larsen Adm. direktør, Erhverv

Formelle og uformelle møder Men MIPIM er ikke bare en global branchefest for ejendomsbranchen. Det er også et fantastisk sted at møde aktørerne fra den danske ejendomsbranche. Her finder såvel formelle som uformelle drøftelser sted, og det er her, man ofte indleder vigtige drøftelser, der i den sidste ende kan føre til transaktioner og samarbejder på tværs af landegrænser. Der er ingen tvivl om, at deltagerne på årets messe vil bruge en del tid på at forsøge at pejle, hvor udviklingen går hen. Hvad betyder de historisk lave renter? Er markedet på vej op eller ned? Og hvor vil efterspørgslen være de kommende år? Der er vigtig viden at dele, og vigtig viden at samle op. De internationale trends har også betydning for Danmark, som de senere år har oplevet en voksende interesse fra udenlandske ejendomsinvestorer. Det skal vi naturligvis agere på. Den digitale revolution Et væsentligt tema på årets MIPIM er den digitalisering, der i disse år præger markedet for køb og salg af erhvervsejendomme. Vores egen ekspert, Christian Bech Jørgensen, deltager den 12. marts i en paneldiskussion om netop den digitale revolution. Han er ekspert på området, fordi EDC Erhverv Poul Erik Bech er en ledende aktør indenfor nytænkning af digitale løsninger. Vi ser digitaliseringen som en mulighed, der giver bedre service og transparens for kunderne. Hvis du ikke har mulighed for at være til stede i Cannes, løfter vi allerede i dette blad sløret for, hvad digitaliseringen betyder for branchen og kunderne, og hvor udviklingen peger hen.

Med venlig hilsen

Robert Neble Larsen

3


DEN DIGITALE REVOLUTION I EJENDOMSBRANCHEN Det er nye tider for erhvervsmæglerne. Nu kan kunderne sidde derhjemme ved computeren og kigge deres mægler over skulderen. Og det er en fordel for begge parter.

P

å ganske få år har digitaliseringen totalt ændret dagligdagen for de fleste danskere. Vi klarer selv vores betalinger via netbanken eller mobiltelefonen. Vi kommunikerer via myndighederne via nettet. Vi tjekker vores realkreditlån, pensionsopsparing og ændrer vores forskudsskat, fra computeren eller mobilen. Den digitale revolution har også sat sine spor i ejendomsmæglerbranchen. De førende erhvervsmæglere går foran ved at udvikle nye digitale værktøjer, som gør det lettere for kunderne at følge med online. På den måde kan sælgere og udlejere sidde hjemme foran computeren eller med mobilen i hånden og holde øje med, hvordan det går med deres sag. Og der er stort set ingen grænser for, hvad kunderne ønsker at få adgang til, påpeger Christiane Vejlø, der er digital trendanalytiker og medierådgiver, bl.a. kendt fra bloggen Elektronista.dk og Radio24syv. ”Kunderne vil være interesseret i at få adgang til så meget information som muligt. Vi kommer også til at se personificeringstendensen komme ind med meget mere specifikke søgninger tilpasset den enkelte køber,” siger Christiane Vejlø. STADIG BRUG FOR MÆGLEREN I den fagre nye verden, hvor kunderne sidder derhjemme og orienterer sig, kunne man måske frygte, at erhvervsmægleren, som vi kender, gør sig selv overflødig. Men det tror Christiane Vejlø ikke på. ”Behovet for en erhvervsejendomsmægler vil fortsat være der, i hvert fald i den nærmeste fremtid. Kunderne vil stadig have brug for en fremvisning og en fortolkning af de data, som de selv har hentet frem. Det kan en specialist hjælpe med,” siger Christiane Vejlø. ”Men man kan også forestille sig, at mæglerne bliver nødt til at forretningsudvikle, så de kan adskille sig fra konkurrenterne, f.eks. med digitalt indhold relateret til ejendomshandel, indretning, økonomi, etc. Man vil også se forholdet mellem køber og sælger blive mere udjævnet i takt med, at brugerne bliver mere selvkørende. Kunderne kommer til at stille mange flere krav, og sælgeren bliver nødt til at komme køberens behov i forkøbet, f.eks. via digitale løsninger, som siger noget om den specifikke kundes behov.” MitEDC – EN ÅBEN DØR MitEDC hedder den digitale løsning hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Her kan den enkelte udlejer eller ejendomssælger via computer, mobil eller tablet kigge erhvervsmægleren over

4

skulderen. Man logger sig ind via brugernavn og password, og så kan man se detaljerede oplysninger, der angår ens sag eller sager: Hvor mange har downloadet prospektet? Hvor mange fremvisninger har der været? Hvor er der indrykket annoncer – og i hvilken størrelse? Og så videre.

Kunderne vil være interesseret i at få adgang til så meget information som muligt. Vi kommer også til at se personificeringstendensen komme ind med meget mere specifikke søgninger tilpasset den enkelte køber

”Jeg ser digitaliseringen som et redskab, som styrker dialogen mellem os og kunderne. Nu kan vi tilbyde vores kunder adgang til alle informationer 24-7-365. Vores dør er populært sagt åben hele døgnet året rundt, for kundernes indhentning af informationer,” siger adm. direktør Robert Neble Larsen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, der som landets største mæglervirksomhed fører an inden for digitaliseringen. ”For den enkelte kunde betyder det, at man hurtigt og bekvemt kan opdateres online, når man har tid og lyst. Den tid, hvor man i arbejdstiden skulle ringe til sin mægler via telefonen for at få den slags information, er forbi. Man kan naturligvis stadig ringe til os, men samtalerne har en anden karakter, og tiden udnyttes langt mere effektivt.” TILFREDSHED BLANDT KUNDERNE Hos EDC Erhverv Poul Erik Bech har kunderne generelt taget godt imod de nye digitale muligheder, som giver dem lettere adgang til data om de igangværende sager via MitEDC. ”Jeg har benyttet mig af MitEDC i forbindelse med salget af en ejendom på Roskildevej. Her kunne jeg så sidde derhjemme og følge udviklingen i salgsarbejdet, uden at jeg behøvede ringe til mægleren. Det sparede mig for en del besvær og ventetid,” siger ejendomsinvestor Hans Probst. En anden kunde, Knud Lykke Jensen fra ejendomsselskabet Simpa, er meget glad for, at man kan sætte systemet op, så man løbende får opdateringer via SMS.


FAKTA: EDC = EJENDOMSMÆGLERNES DATA CENTRAL EDC’s historie går tilbage til 1971, hvor en lille gruppe københavnske og sjællandske ejendomsmæglere gik sammen om en fælles vision. De ville lave en edb-baseret platform for udbud af ejendomme. Visionen fik hurtigt lov at folde sig ud, og inden længe var Ejendomsmæglernes Data Central – EDC – en realitet. EDC blev hermed den første ejendomsmæglerkæde i Danmark, der fandt på at inddrage moderne datasystemer som grundlag for sin forretning.

”Jeg bruger ikke den digitale hjemmeside så meget, men er meget glad for SMS’erne, hvor jeg f.eks. får at vide, hvis der er aftalt en fremvisning på en ejendom. Det er en nem og god måde at blive orienteret på, som sparer meget tid i dagligdagen,” siger han. INFORMATIONERNE BLIVER FLERE OG FLERE Tallene man finder i MitEDC giver et godt fingerpeg om, hvor stor en interesse, der er for en ejendom, men reelt er den samlede mæglerindsats endnu større end den, man ser på skærmen. ”Det gør vi løbende noget ved, således at vi ultimativt søger at vise vores kunder den samlede indsats, hvad enten denne består i den mere faglige del af arbejdsopgaverne eller den udpræget salgsmæssige del,” forklarer Product Manager Christian Bech Jørgensen, der som ITekspert er med til at udvikle fremtidens software og databaser hos EDC. Når EDC går forrest inden for digitaliseringen er målet at fastholde en stærk kundetilflytning ved også at dele data med kunderne og satse på intelligente samarbejdsløsninger med den professionelle del af ejendomsbranchen. “Markedet for erhvervskunder har ændret sig meget. Kunderne er mere professionelle i dag og efterspørger langt flere data og informationer end tidligere. Nogle vil have tunge data, som vi ikke tidligere blev bedt om at dele med dem. Generelt er de fleste brugere af erhvervsmæglere meget IT-kyndige,” forklarer Christian Bech Jørgensen.

Artikel fortsættes på næste side

Christiane Vejlø Digital trendanalytiker og medierådgiver

5


Artikel fortsat

RÅDGIVNING PÅ HØJERE PLAN Som udlejer eller sælger hos EDC kan man på forhånd undersøge, om der vil være efterspørgsel på en ejendom, der er beliggende i et bestemt område. Til det formål har mæglerkæden udviklet et køber/lejerkartotek, som p.t. består af cirka 3.500 potentielle købere eller lejere. ”Så kan man vurdere, om der vil være en forhåndsinteresse på en ejendom eller et lejemål, inden man kontakter mægleren med henblik på en formidlingssaftale,” siger Christian Bech Jørgensen. Direktør for EDC Erhverv, Robert Neble Larsen, ser digital innovation som kernen i fremtidens erhvervsmæglervirksomhed: ”Jeg er ikke bange for, at vi som erhvervsmæglere gør os selv overflødige ved at dele vores viden. Det er stadig mægleren, der forhandler, udformer kontrakterne, og som har netværket. Vi tror på, at vi i det lange løb vinder på at dele viden med kunderne, så vi kan udvikle flere nye services og producere eksisterende ydelser til en skarpere pris. Det har vist sig, at skarpere priser på flere områder fører til et øget forbrug af vores ydelser. Det har vi blandt andet oplevet på vurderingsområdet. Og så ønsker vi i øvrigt at fastholde vores førerposition inden for den digitale del af mæglerbranchen”

FAKTA: MitEDC Når du har en ejendom til salg eller udlejning hos EDC Erhverv, kan du med MitEDC få et overblik over processen og se de seneste aktiviteter på din ejendom. MitEDC giver adgang til at se: •

Antallet af gange, din ejendom har været vist på edc.dk/erhverv

Antal fremvisninger for interesserede købere/lejere

Antallet af kunder, der har kontaktet den tilknyttede mægler for information om sagen

Overblik over publicerede avisannoncer på din ejendom, samt visning af de enkelte annoncer

Antallet af materialebestillinger, vi har sendt til potentielle købere/lejere via mail

Antallet af mails, vi har sendt om din ejendom til kunder i køber/lejerkartoteket

Oversigt over kommende aktiviteter

Mit EDC

HØR OPLÆGGET PÅ MIPIM Deltager du i MIPIM 2015 i Cannes? Hør mere om Digital Innovation når IT-ekspert Christian Bech Jørgensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech holder oplægget “Embracing the digital revolution”. Her vil han bl.a. komme ind på hvordan EDC omfavner Big Data, online visualisering og meget mere. Oplægget finder sted torsdag d. 12. marts kl. 11-13 i Blue Room.

6

Når din ejendom sættes til salg eller leje, skal der tages billeder, udarbejdes prospekter, tilstands- og energiraporter, og en lang række af andre aktiviteter. På MitEDC kan du følge med i, hvor mange aktiviteter, der mangler, før din ejendom er helt klar til at blive sat til salg eller leje. MitEDC gør det også nemt for dig, der søger efter en ejendom eller et lokale. Du kan bl.a. gemme dine søgninger med dine valgte kriterier, og dagligt blive matchet op med de ejendomme, vi får i kommission. Du kan også gemme interessante ejendomme, og følge med i ejendommens aktiviteter, herunder prisændringer.


Som investor kan du få løst alle ejendomsrelaterede opgaver gennem EDC Erhverv Poul Erik Bech i hele landet

Køb Salg

Udland

Research

Vurdering

Totalhåndtering af ejendomme Rådgivning

Projektsalg

Bygherrerådgivning

Udlejning Ejendomsadministration

Se et udvalg af vores investeringsejendomme på de følgende sider


TIL SALG

alt 495 kvm. geareal: Bolig 322 kvm, erhverv 173 kvm, i lediggøres i løbet af sommeren 2015. EtaDet samme gælder 2. sal på 84 kvm der på 3.sal + tagetage, lediggøres for køber. kvm. 2 lejligheder, på 74 kvm hhv. 80 kvm rende citylejligheder 40, 44, 74, 80 og 84 der samt 5 beboelseslejligheder, charmefuld fransk restaurant/café) i stue og kæltet loftsetage . Indeholder 1 butik (succesLatinerkvarteret - Larsbjørnsstræde 12, dommen er opført i 4 etager samt udnytIkke fredet, men bevaringsværdig. EjenGennemgribende moderniseret ejendom.

gen. er den intern trappeforbindelse til tagetafjernvarme. Fra de 2 lejligheder på 3. sal ren findes centralvarmeanlæg tilsluttet dommen hører mindre gårdareal. I kældedig pudsede og malede facader. Til ejenbindingsværk og mursten og med udvenpræsentabel Kstand, indvendig med fritlagt København holdt, så den fremstår i absolut pæn og renoveret, og er siden løbende vedligeEjendommen blev i 1991 gennemgående

Sagsnr.: 18100291 Telefon: 33301028 Ejendomsmægler, MDE Poul Randrup For yderligere oplysninger kontakt:

BEVARINGSVÆRDIG INVESTERINGSEJENDOM

Gennemgribende moderniseret ejendom. Ikke fredet, men bevaringsværdig. Ejendommen er opført i 4 etager samt udnytLatinerkvarteret - Larsbjørnsstræde 12, tet loftsetage . Indeholder 1 butik (succesfuld fransk restaurant/café) i stue og kælder samt 5 beboelseslejligheder, charmerende citylejligheder 40, 44, 74, 80 og 84 kvm. 2 lejligheder, på 74 kvm hhv. 80 kvm på 3.sal + tagetage, lediggøres for køber. Det samme gælder 2. sal på 84 kvm der lediggøres i løbet af sommeren 2015. Etageareal: Bolig 322 kvm, erhverv 173 kvm, i alt 495 kvm.

Ejendommen blev i 1991 gennemgående renoveret, og er siden løbende vedligeholdt, så den fremstår i absolut pæn og København præsentabel Kstand, indvendig med fritlagt bindingsværk og mursten og med udvendig pudsede og malede facader. Til ejendommen hører mindre gårdareal. I kælderen findes centralvarmeanlæg tilsluttet fjernvarme. Fra de 2 lejligheder på 3. sal er den intern trappeforbindelse til tagetagen.

Kontant kr. 17.000.000

Kontant kr. 17.000.000 For yderligere oplysninger kontakt: Poul Randrup Ejendomsmægler, MDE Telefon: 33301028

BEVARINGSVÆRDIG INVESTERINGSEJENDOM

8

Sagsnr.: 18100291

TIL SALG


KØBENHAVN K

TIL SALG

FREDET SMUK EJENDOM LIGE VED GAMMEL TORV. 610 KVM Sag 18100222 Københavnerejendom opført i 1811 i 4 etager samt tagetage og høj kælder. Ejendommen har individuel opvarmning, typisk et gasfyr pr. etage. Bag ejendommen er der et mindre gårdareal. Stue- og kælderetagen anvendes til detailsalg. 1. sal er ledig, 115 kvm kontorlokaler. 2. sal er udlejet

til tandlægeklinik. 3. og 4. sal anvendes til beboelse. Pr. 01.03.2015 fraflytter nuværende lejer "Le Bix" fra butikken. Der er efter vor opfattelse lejereserver i dette lejemål, navnlig når HOFOR har færdiggjort en større kloakrenovering. Kontant

kr. 15.500.000

33301000 KØBENHAVN V

TIL SALG

KØBENHAVN K

TIL SALG

C

FLOT EJENDOM VED N�HAVN OG KGS. N�TORV. 3�1 KVM Sag 1810021� Ejendommen har en særdeles eftertragtet beliggenhed på stille sidevej til �yhavn. �æt på bl.a. restauranter, �afeer, butikker, Københavns kanaler, samt �etro på Kgs. �ytorv. Ejendommen er kategoriseret med "høj bevaringsværdi" og er inden for de seneste par år gennemrenoveret. Ejendommen indeholder i alt 1 erhvervslejemål i kælderetagen på �4 kvm, samt 4 boliger. Kontant

kr. 1�.000.000

33301000

D

KØBENHAVN N

TIL SALG

BEVARINGSV�RDIG KLASSISK KØBENHAVNEREJENDOM Sag 1810022� Ejendommen er opført 1858 i 5 fulde etager samt udnyttet tagetage og delvis udnyttet kælderetage. Består af et forhus med port og 2 sidefløje. �ndeholder 2 butikker, samt 10 herskabslejligheder i størrelser fra 130 kvm � 15� kvm, typisk indeholdende 5 værelser, stort køkken samt badeværelse. Lejlighederne fremtræder i god stand og renoveret for 5 � � år siden. Eksempelvis er der i alle badeværelser plads til vaskesøjle, og fra spisekøkkenet er der adgang til altan. Butikkerne er på hhv. 130 kvm. � 1� kvm. kælder og på 141 kvm. Ejendommen skal ikke tilbydes til lejerne iht. lejelovens bestemmelser. Kontant

33301000

kr. ��.500.000

D

FLOT BEBOELSESEJENDOM T�T �� SORTEDAM SØ. 1.6�3 KVM Sag 18100104 Flot beboelsesejendom med 23 lejligheder og 1 erhverv. Ejendommen er omfattende istandsat for 15 år siden med omfattende unikke miljøforanstaltninger i relation til støj, energi og indeklima. �ndeholder 13 stk. 3-rums lejligheder på typisk �2 kvm. samt 10 stk. 2-rums lejligheder på typisk �0 kvm. Fine planløsninger, 3 pæne opgange, vaskeri. Store lejereserver ved genudlejning Kontant

33301000

kr. ��.500.000

9


KØBENHAVN S

TIL SALG

E

MINDRE A�SKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJEND�M TIL 6�62� I A�KAST Sag 18100288 �å �anmarks længste handelsgade, og �magers hovedfærdselsåre, 300 m fra Sundbyvester �l. ligger denne investeringsejd. �remstår pæn og istandsat fra �-�. Består af �t erhvervs- og �t boliglejemål.

Boligen er beliggende på 1. sal og udgør 122 kvm, mens erhvervslejemålet er på 205 kvm og bruges til restauration, med tilhørende have. �ejer har forkøbsret til ejendommen. En attraktiv afskrivningsberettiget investeringsejendom. Kontant

kr. 5.000.000

33301000 BIRKERØD

TIL SALG

D

ATTRAKTIV 4-LÆNGET GÅRD - TIDL. PLEJEHJEM - MED UDVIKLINGSMULIGHEDER I BISTRUP. 2.867 KVM Sag 18100205 Ejendommen "Nordvanggård" er en 4-længet gård opført i begyndelsen af 1900-tallet. Nordvanggård var indtil fornylig indrettet som plejehjem, som nu er ophørt, hvorfor ejendommen erhverves i ledig stand og således til fri disposition for en investor. Iflg. BBR andrager det bebyggede

areal 1.323 kvm. Sælger har indledt forhandlinger med Rudersdal Kommune vedr. ændring af lokalplanen. Ejendommens fremtidige anvendelse synes oplagt som boligejendom. Kontant

10

33301000

kr. 25.000.000


AALBORG

TIL SALG

D

SJÆLDENT UDBUDT INVESTERINGSEJENDOM �� N�TORV I AALBORG Sag 91201240 Ejendommen har et samlet erhvervsareal på ca. �.161 kvm fordelt på 5 etager incl. stueplan mod Nytorv og 3 etager mod Slotsparken. Stueplan er udlejet til detailbutikkerne Aaskov Modetøj, M� �alther og �ona. �ra Nytorv er der via flot foyer med 2 elevatorer og trappe adgang til kontor-

del som primært er udlejet til Ankestyrelsen ��ygningsstyrelsen�. Endvidere har tandlæge samt mediebureau kontor/klinik i ejendommen. Centralt ventilations- og køleanlæg. 5 parkeringspladser i gården. Afkast: 5,�5% Kontant

kr. 11�.000.000

96314900 AALBORG ØST

TIL SALG

B

TOTALRENOVERET OG FLEKSIBEL INVESTERINGSEJENDOM BELIGGENDE NÆR AALBORG UNIVERSITET Sag 91201330 I 2009 gennemgik hele ejendommen en gennemgribende ombygning, hvor kun bærende elementer er genbrugt. Ejendommen fremstår som et tidsløst og moderne kontorbyggeri på ca. 5.580 kvm. og ca. 1.200 kvm. kælder med en meget stor grad af fleksibilitet. Kontorene er primært

udført som store åbne områder hvor der er indpasset flere cellekontorer og møderum. Ejendommen er udlejet til Combine A/S, Nordjyske Medier A/S og LN Eurocom Tele Service A/S. P-plads med over 200 pladser samt kort afstand til E45. Afkast: 6,85%. Kontant

96314900

kr. 62.350.000

11


KOLDING

TIL SALG

KOLDING

TIL SALG

B

D

5.281 KVM INVESTERING BOLIG/ERHVERV

2.7�2 KVM KONTORE�ENDOM TIL INVESTERING

Sag 60300552 Ejendommen "Petersbjerggaard", er en særdeles velbeliggende investeringsejendom med mulighed for opførelse af yderligere bebyggelse på ca. 2.200 kvm. Ejendommen fremstår af et "vinkelbyggeri" i 4 etager, hvortil kommer kælder. Facaderne er rødbrune mursten samt taget pålagt rødt vingetegl. Kviste og fremspring er zinkbeklædte. Boliglejemålene beliggende i udsigtstårn er med elevator. Til ejendommen hører et stort parkeringsareal samt grønne områder. Ejendommen er indrettet med 25 boliglejemål, 13 erhvervslejemål fordelt på 7 kontorer og 6 butikker. Hertil kommer parkeringskælder, hvor der tillige er deponeringsmulighed. Udover foranstående er der et lejemål omkring antenne med Telia.

Sag 603005�6 Birkemosevej 7 er en markant kontorejendom med en god risikospredning på 5 erhvervslejemål med arealer fra 220 kvm. til �00 kvm. Ejendommen ligger meget centralt i Kolding, 2 km fra motorvejstilkørsel E45 samt E20. Ejendommen ligger i et mindre og attraktivt erhvervsområde med kontorer for bl.a. Scan�et, politiet, �abba, �ind�et, Erik Blichfeldt, Klingspor, Schneider Electric samt �B� �nnovations-fabrikken. Birkemosevej 7 er bygget i 2007 og består af 3 fritliggende bygninger. Ejendommen er bygget i flot lys teglsten og tagbelægning i pap med hældning. �edligeholdelsesstanden er god, både ude og inde.

Kontant

kr. 55.600.000

Kontant

76338010

kr. 3�.�00.000

76338010

N�STVED

TIL SALG

F

85� KVM BLANDET BOLIG OG ERHVERVSE�ENDOM BELIGGENDE I ROLIGT OMR�DE MEN ALLIGEVEL �ENTRALT � A�KAST 6�5� Sag 47300407 Blandet ejendom med central beliggenhed i �æstved, tæt på centrum. � stueplan er der 2 lejemål, udlejet til henholdsvis "�ordiske delikatesser" og "�o�Bid". Ejendommen fremstår i god stand, opvarmes med fjernvarme og alle lejemål afregner efter forbrug.

På 1. og 2. sal er der 4 lejemål, hvoraf de 3 er udlejede, lejligheden 1. TH., har været beboet af sælger, denne er nu til købers disposition. Endv. 11 garager, der alle er udlejede. � tagetagen er en bolig på 4� kvm. - p.t. ubeboet. Kontant

12

55786600

kr. 5.200.000


STENL�SE

TIL SALG

FULDT UDLE�ET �RODUKTIONSE�ENDOM I STENL�SE. 552 KVM Sag 3�2005�2 Bygningen er opført i 1969 og 19�5 og bygget med gule murstensfacader og gavle, sadeltag beklædt med bølgeeternittag og med støbte betongulve. Ejendommen er fuldt udlejet til

betonskærefirma og er indrettet med et værksted med ca. � meters frihøjde og et mindre kontorafsnit. �erudover lagerafsnit med portåbning, kontorer samt adgang til kælder med køkken, omklæd-

ning og toiletter. Der er ligeledes gode muligheder for parkering og opmagasinering udendørs.

Kontant

kr. 1.300.000

48269910 SKAGEN

TIL SALG

2.248 KVM. RUSTIKKE LOKALER 200 M FRA SKAGEN HAVNS MYLDRENDE LIV KLAR TIL MUSIK, BUTIKKER, EVENTS TEATER OG RESTAURANT Sag 91201381 Ejendommen består at et 2-etagers ”frysehus” samt den 1-plans høje hal. Bygningen er Skagens mest stemningsfyldte og har været brugt til events, kunstudstillinger og butikker. ”Den Gule Fabrik” er tegnet af den kendte skagen arkitekt Ulrik Plesner og fremstår rustik med over 60 cm

tykke vægge, hvælvinger, oprindelige gamle trælofter og gitterspær samt ubehandlet beton og sten med strandingstømmer i kraftige dimensioner fra Briggen ”Lizette af Rostocks”. I perioder om året er dele af ejendommen udlejet. Mulig årlig lejeindtægt på ca. kr. 500.000,- Se mere på www.tavi.dk Kontant

96314900

kr. 8.500.000

13


VOJENS

TIL SALG

D

1.072 KVM INVESTERINGSEJENDOM Sag 62000584 Indeholdende 3 erhvervslejemål i det velbesøgte "Rådhuscentret" i Vojens. I centret er der rigtig gode parkeringsforhold ligesom adgangsforholdene er i top. Den udbudte ejendom har en særdeles synlig beliggenhed i forhold til indgangsvejen til Vojens og Rådhuscentret. Den samle-

de ejendom er udlejet til følgende lejere: Sydbank A/S, Tøjhuset & Vojens Bøger og Papir. Nærmere oplysninger omkring lejeforhold etc. gives efter nærmere aftale. Kontant

kr. 5.300.000

73331300 TA�LOV��REDERI�IA

TIL SALG

SK�LSK�R

TIL SALG

D

G

375 KVM �OLIG�DLEJNINGSEJENDOM

3�0 KVM. ��N INVESTERINGSEJENDOM � DELVIS �DLEJET

Sag 603006�4 Boligudlejningsejendom i Taulov � god forrentning. �stergade 23 i Taulov ved �redericia er en boligudlejningsejendom med 4 boliglejemål. �jendommen er opført i år ��0� med en hovedbygning med 2 lejemål samt bygning med 2 lejemål. BBR arealet på 3�5 kvm i alt er fordelt på de 4 boliglejemål med hhv. �0�, 80, 62 og 50 kvm samt lukket garage på �4 kvm som bruges som fællesareal til cykler og opbevaring. �jendommen ligger centralt til arbejdspladser og faciliteter i hele trekantsområdet.

Sag 4�3004�� Spændende investeringsejendom i Skælskør by. Størstedelen af ejd. er udlejet til "�oreningen Tao �entret", herudover er der et ledigt lokale, velegnet til f.eks. fodterapeut, kosmetolog eller anden form for mindre klinikvirksomhed.�jendommen er opført i røde mursten og med tegltag, fremstår i god stand og med god indretning. �jd. er oprindelig opført som minimarked men iflg. BBR-�eddelelse ombygget i 2008. Indeh.: receptionsområde, idrætssal/træningslokale, fordelingsgang til behandlerrum til f.eks. fysioterapi, akupunktur, massage,konferencerum/personalestue med udgang til overdækket træterrasse. �erudover køkken, toiletter incl. handicaptoilet samt kontor. �od synlighed og p-muligheder.

Kontant

14

7�33�010

kr. 2.�50.000

Ar�a�

3�0 k��

Kontant

557���00

kr. ��5.000


KØBENHAVN Ø

TIL SALG

STENLØSE

TIL SALG

C

SÆRDELES ATTRAKTIV OG SJÆLDENT UDBUDT EJENDOM. 186 KVM

INVESTERINGSEJD. MED EN BEDSTE �LA�ERING� A�KAST ���� �

Sag 18100197 I lejeretlig forstand er ejendommen et ”småhus”, og jf. BBR udgør den et samlet boligareal på 121 kvm. og samlet erhvervsareal på 65 kvm. samt 61 kvm. kælder, fordelt på tre etager inkl. tagetage. Stueplan er indrettet til erhverv mens 1. og 2. sal er indrettet til beboelse. Ejendommen fremtræder overalt vel vedligeholdt, og har indlagt fjernvarme. Erhvervsarealet er udlejet til Bagels Corner, der sælger bagels til enhver smag. Erhvervslejeren har også brugsret til en mindre del af kælderen samt den lille udendørs gård, der tilhører ejendommen. Boligarealet er fordelt på 2 boliglejemål, begge 3-værelseslejligheder på hhv 65 og 56 kvm. på 1. og 2. sal.

Sag �0300586 �elbeliggende investeringsejendom i Stenløse � med bred og s�nlig fa�ade til �rederikssundsvejen. �er kører �a. 20.000 køretøjer forbi ejendommen hver dag og er dermed meget eksponeret. Ejendommen er desuden afskrivningsberettiget. �rundareal på 1.036 kvm. Erhvervsb�gning på 308 kvm. autoværksted med porte, køkken og toilet. �esuden større afsnit medbutik�udstilling samt flere kontorer, mødelokale, disponibelt rum samt køkken og toilet. �arage på 20 kvm. �runden er belagt med fliser�sten samt mindre småsten ved biludstillingen. 2 erhvervslejere �bils�n�værksted og salg af brugte biler�. Investeringsejd. giver et godt løbende afkast. �inimal risiko med den løbende leje, grundet to solide lejere.

Kontant

kr. 4.600.000

Kontant

33301000 KØGE

kr. 3.���.000

46333333 TIL SALG

HØJB��ODSHERRED

TIL SALG

48� KVM. �ENTRALT BELIGGENDE B�EJENDOM TÆT �� �ENTRUM Sag �6900175 Centralt beliggende b�ejd. tæt på �entrum m�udn�ttet tagetage og fuld kælder - i alt �87 kvm. Indeh.� �ælder m�flere rum, toiletter, badefa�iliteter, f�rrum. Stueetage� Stort lokale, 2 mindre rum samt mindre køkken. 1. sal� �t stort lokale. 2. sal� �ødelokale og 3 vær. lejl., køkken og badevær. Ejd. ben�ttes idag til undervisnings-�kirkeformål og derfor fritaget for ejds.skat. �ndring af ejds. anvendelse kan derfor medføre ejds.skat. Kontant

kr. 4.��0.000

��3����3 GREVE

C

TIL SALG

STOR L�STEJENDOM M� LIBERALT ERHVERV � BOLIG�ERHVERV

�ULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM � 1 �RS A�KAST 8�44� Sag �6900191 �æn ejendom med 2 udlejede erhvervslejemål i stueplan og 2 udlejede lejl. på 1. sal. �remstår pæn og velholdt med tilhørende p-pladser. Stueplan indeholder� 2 erhvervslejemål på 50 kvm. og 100 kvm., begge udlejede til restaurant formål. 1 sal� 2 lejligheder på 52 kvm. og 87 kvm. med altaner. Begge lejligheder er udlejede. �od beliggenhed og let at leje ud og administrere. Kontant

��3����3

kr. 4.�00.000

Sag �03006�6 ��stejendom, der er gennemgribende moderniseret og omb�gget i en imponerende flot håndværkmæssig kvalitet, med stor respekt for ejendommens sjæl og stil. Ejd. består at stor beboelsesb�gning på 331 kvm i et plan, der indeholder stor entr�, flot n�ere badeværelse, � vær. og �derligere et badeværelse. Stort flot køkken samt stor opholdsstue og vinkælder. �å den anden side af vognporten, er der et lille værksted samt olief�r. Separat lejlighed m�køkken alrum, badevær. og sovevær. Erhvervsdelen består af 293 kvm. og har stor entr� og trappe til 1. sal, 2 kontorer, depotrum og meget flot køkken. Endv. stort kontor. 1. sal� repos og �derl. 2 kontorer. Stor gårdsplads med dobbelt�arport. Kontant

46333333

kr. 3.���.000

15


SØGES Vi har lige nu mere end 1.200 aktive købere til investeringsejendomme i vores landsdækkende kartotek.

16

SØGES

SØGES

Investering

Investering

Boligudlejningsejendom i �ovedst�dsomr�det

Boligudlejningsejendom i �tor��ben��vn

�oligudlejningsejendomme i hovedstadsomr�det op til �� mio. kr. �erne ejendomme der er b��orn�et, ogs� selvom det er �� � �� �r siden.

�rivat investor søger boligudlejningsejendomme i �torkøbenhavn og �ordsj�lland.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

7��991 33301000

674�37 33301000

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Investering

Investering

Investering

Investering

Er�vervsejendom med bolig�otenti�le

Boligudlejningsejendom i ��ben��vn �

Boligudlejningsejendom i �iller�d

Boligudlejningsejendom �r� � til �� lejere

�unde søger ejendom, ejendom til bolig�orm�l, det vil sige boligudlejningsejendom, undervisningsejendom, blandet ejendom m.v. p� min. ��� m�. �eliggende i �ento�te kommune. �ris ma�. kr. ��.���.���.

�unde søger boligudlejningsejendom p� min. ��� m� beliggende i �øbenhavn �. �ris ma�. kr. ��.���.���

�ores kunde søger boligudlejningsejendom med �-� lejligheder beliggende i �illerød. �ris ma�. kr. �.���.���.

�unde søger en eller �lere boligudlejningsejendomme (til pensionsopsparing) - gerne boligudlejning eller med erhverv i stueplan. �il gerne betale �or den helt rigtige ejd. og investeringshorisonten er lang.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

817344 33301000

8��770 33301000

8��7�� 48�69910

8��607 46333333

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejningsejd�

Investering

Investering

Investering

Investeringsejendom i �os�ilde

Boliginvestering i �ejle med min� � lejem�l

Boligudlejningsejendom i �olding eller �ejle

Boligudlejningsejendom i Esbjerg

�nvesteringsejendom, �entralt i �oskilde. Ejendommen skal v�re i god stand og m� gerne v�re blandet bolig og erhverv. �risniveau ��, � mio.

�unde søger velbeliggende bolig investeringsejendom med �ra � boliglejem�l og op.

�øger boligudlejningsejendomme i �olding eller �ejle. �risniveau �-� millioner. �vis mindre ejerlejlighed kan indg� i handlen, vil de købe �or op til � millioner.

Lokal investor søger velbeliggende, mindre boligudlejningsejendom(me) i Esbjerg. Ok, hvis erhverv i stueplan.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

606734 46333333

�91189 76338010

�8340� 76338010

699316 76104800

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Investering

Investering

Investering

Investering

Boligudlejningsejendom i ��r�us

Boligudlejningsejendom i �orsens

Boligudlejningsejd� i ��lborg � til renovering

��� � ��� i ��lborg eller ��rresundb�

�apitalsst�rk investor, der har solgt virksomhed, søger boligudlejningsejendomme i �arhus �-�. �nvesteringsramme op til �a kr. �� mio.

�rivat investor søger boligudlejningsejendom med �-� lejem�l beliggende i �orsens. Ejendommen m� gerne tr�nge til istands�ttelse. �an tr���e hurtig beslutning.

��ndv�rkers�irma søger boligudlejningsejendomme til renovering � omb�gning �ra erhverv til bolig. �kal ligge i ���� �alborg.

Lokal investor søger boligudlejningsejendom gerne med min. ��� m� beliggende i �alborg. �ris ma�. kr. �.���.���.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

6�60�3 87309930

81633� 87309930

8�7433 96314900

8�706� 96314900


Har jeres kontorlokaler den rette signalværdi? - og er jeres beliggenhed optimal i forhold til jeres kunder og medarbejdere?

For os er det logisk at se på de fysiske rammer og beliggenhed! Dét gør vores 350 medarbejdere 365 dage om året, og vi vil naturligvis også gerne rådgive jeres virksomhed. Se et udpluk af vores kontorejendomme på de følgende sider

Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed 17


KØBENHAVN K

TIL LEJE

270 KVM KONTOR OVERFOR ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Sag 11403116 Flotte, herskabelige kontorlokaler med funktionel indretning og med dejlig grøn udsigt til Kongens Have. Lejemålet indeholder entré, gode kontorer/mødelokaler af varieret størrelse, mellemgang, køkken samt toilet med brus. Lejemålet fremtræder lyst og indflytningsklart med god lofts-

højde samt fyldningsdøre. Endvidere flere kontorer med smukke parketgulve, høje paneler samt flot stuk. Elevator direkte til lejemålet. Flot nyrenoveret repræsentativt indgangsparti og opgang.

Årlig leje

kr. 364.500

33301000 KØBENHAVN V

TIL LEJE

KØBENHAVN Ø

TIL LEJE

C

1.003 KVM N�IN�RETTE�E KONTORLOKALER I FON�ENES H�S

745 KVM I �HANS J�ST �AKH�S� �Å ØSTERBRO

Sag 1140��46 Lejemål beliggende nær Københavns Havnefront på �tto �ønsteds �ade, hvorfra man træder ind i et meget elegant indgangsparti med fælles re�eption. Lejemålet er beliggende på 4. � �. sal. 4. sal indeholder storrumskontor, enkelte �ellekontorer, the-køkken, og toiletter. En del af lejemålet har dobbelt loftshøjde og loft til kip samt indvendig trappe til �. sal. som er indrettet med mødelokaler, fle��oner og loungeområde. �dgang til fælles kantine og mødelokaler på �. sal. �vertages nyistandsat.

Sag 1140316� Lejemål beliggende i flot �akhus på �sterbro, som i dag er opbygget til en topmoderne kontorejendom, med respekt for den oprindelige ejendom. Lejemålet indeholder i dag en lobby, re�eptions/ sekretærrum, � store møderum til �-10 personer, 13 mindre og mellemstore kontorlokaler, stort arkivrum, depotrum, garderobe, � toiletter og 1 baderum. Lejemålet står flot og indflytningsklart. �ummene har frontvægge i glas. Endvidere kantine i form af anretterkøkken samt spisepladser. �akhuset vil senere på året få et fa�adeløft samt få nye vinduer - pakhuslignende med metalsprosser, således at ejendommen vil få sit �gamle look� tilbage. �ulighed for tilleje af parkeringspladser i gården.

Årlig leje

18

33301000

kr. 1.354.050

Årlig leje

33301000

kr. 1.024.375


KØBEN�AVN NV

TIL SALG

ALLER�

TIL LEJE

ER�VERVSEJERLEJLIG�E�ER TIL SALG I ��NAMISK OMR�E

VELBELIGGEN�E LEJEMÅL I BOR��GÅR� ER�VERVS��ST�KNING

Sag 1140205� � moderne rustik udseende ejendom beliggende i dynamisk område s�lges 3 erhvervsejerlejligheder samlet eller etagevis. �jendommen er oprindeligt opført som produktionsejendom og er gennem årene om- og tilbygget. � dag fremstår bygningen som en lys og moderne kontorbygning med en kreativ atmosf�re. Kontorlokalerne er indrettet som lyse �ew �orker lokaler med en god blanding af storrumslokaler, fotostudier samt mødelokaler. �ndflytningsklare kontorlokaler, hvor stilen er industriel med godt lysindfald og enkelte af erhvervsejerlejlighederne har et ovenlysvindue. �er er adgang til ejendommen enten fra Bispevej eller �entemestervej, hvor der er et større parkeringsareal.

Sag 1800024� �ejemålet er i dag indrettet i 3 afsnit bestående af hhv. kontor på 242 kvm, lager�produktion m. 2.85 m til loft på 1�5 kvm og lager med 5,5 m. til loft på 13� kvm og beliggende i �llerød. �dgang til kontorerne sker via vindfang til stort kontormiljø. Kontorerne indeholder 2 separate kontorer, større kontormiljø, mødelokale, samt frokoststue med tekøkken. Fra kontorerne er der direkte adgang til lager�produktionslokale på 1�5 kvm. �ette lokale er tillige monteret med separat indgangsparti og aluport. �oftshøjden i dette lokale er 2,85 meter. �ejemålet opvarmes med eget gasfyr. �ejemålet kan lejes med og uden de 13� kvm højloftet lager.

K������

kr. 2.850.000 - 10.200.000

Årlig leje

33301000

kr. 2��.5�5

33301000

Kend værdien af dine aktiver En uvildig vurdering fra en professionel erhvervsmægler er en sikkerhed for, at din ejendom er værdiansat korrekt til den kommende årsrapport.

Læs mere på edc.dk/vurdering KØBEN�AVN K Åbenrå 33 ST G

K����k� 33301000 S�g 11�02��5

TIL LEJE K����r Are�l Årlig leje

KØBEN�AVN V S�en�����e � E

K����k� 33301000 S�g 11�02��2

K����k� 33301000 S�g 11�030��

K����k� 33301000 S�g 11�0301�

318 kvm kr. 2�5.200

1�2 kvm kr. 1��.000

TIL LEJE K����r Are�l �r� Årlig leje �r�

SØBORG ����e��år��e� ��

TIL LEJE

TIL LEJE K����r Are�l Årlig leje

FRE�ERIKSBERG �ern��r� ��n�� ���� 3�� ���

SØBORG

135 - �10 kvm kr. 11�.�50

TIL LEJE K����r Are�l Årlig leje

202 kvm kr. 121.200

LEJEMÅL FRA 125 TIL 2.585 KVM KONTOR OG LAGER Sag 11402803 Optimal placering i den gamle TV-by, med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og offentlig transport. Bygningerne indeholder på 1. sal, 5 kontorlejemål med et samlet areal på 2.585 kvm. Fordelingsgang, kontorer af varierende størrelse samt midterkerne, som kan benyttes til showroom. Herudover toiletkerner. Gode parkeringsmuligheder. Årlig leje

33301000

kr. 300,- pr. kvm.

19


GENTOFTE

TIL LEJE

D

676 KVM ISTANDSAT KONTORLEJEMÅL I GENTOFTE Sag 11403066 Lejemål med lyst og præsentabelt receptionsområde, 2 store åbne kontormiljøer, 4 enkeltmandskontorer og 3 større kontorlokaler med plads til op til 4 personer. Herudover mødelokale, kopi/printerrum samt lager med vareelevator fra gadeniveau. Underetage med mødelokaler, toiletter

samt køkken/kantine. Lokalerne fremstår i meget velholdt stand med hvidmalede vægge og lofter og nyere tæppeflisegulv. Parkering foran døren. Beliggende kun 300 meter fra Motorring 3 og 1 km fra Lyngby Hovedgade.

Årlig leje

kr. 618.300

33301000 KASTR��

TIL LEJE

AL�ERTSL�ND

TIL LEJE

C

800 KVM KONTORER � 300 KVM LAGER � MODERNE OG L�ST Sag 11402�34 �irekte til �oskildevej, men tilbagetrukket, så du hverken fornemmer trafikken eller støjen derfra. �00 kvm kontorer med mulighed for 300 kvm lager - lageret kan evt. udvides eller undlades. Moderne, lys indretning i lettere rustik stil uden at være for rå. Store vinduer til begge sider giver både et godt arbejdslys og store muligheder for rumindretning. �gen indgang fra p-plads. Bus 123 lige til døren og 1 km til �lbertslund station. Årlig leje

kr. 638.�00

33301000

D

SM�R�M

TIL LEJE

�.�8� KVM L�SE OG REG�L�RE KONTORLOKALER Sag 11401�1� Lyse og meget regulære kontorlejemål på henholdsvis 1.644 kvm og �4� kvm, beliggende på 1. sal i ejendommen og ud til grønt område med kolonihaver, kun få min. gang fra �årnby St. og Metro �resund. �an lejes sammen eller hver for sig. Lejemålet er tidsbegrænset til udløb den 1. juli 2016 med mulighed for forlængelse. �isse lokaler er meget lyse med kontorer og møderum ned langs forbindelsesgangen og lager- og øvrige birum på den anden side af gangen. �or enden i ejendommens gavl er der køkken med en pæn kantine samt stort mødelokale og evt. sho�room. �ette lejemål er velegnet til en række forskellige formål. �ri parkering foran ejendommen. Årlig leje

20

33301000

kr. 1.671.�7�

D

�13 KVM �ILLIGE OG MOMSFRI KONTOR�LAGERLOKALER Sag 114��2�� På 1. sal udlejes 213 kvm momsfrie kontorlokaler/ sho�room, i naturskønne omgivelser i Smørum. �er er adgang til lejemålet via flot indgangsparti. Lejemålet er indrettet med kontorer af varierende størrelser og lagerrum. Herudover findes toiletkerne samt køkken/frokost- stue. �ndretningen er foretaget med lette vægge, hvorfor det er muligt at ændre på denne. �er må påregnes noget istandsættelse. Årlig leje

33301000

kr. 7�.��0


FREDERICIA

TIL LEJE

C

320 KVM KONTOR � DELLEJEMÅL Sag 710002�1 �ttraktive kontorlejemål direkte ud til motorrvejen. Nu udbydes en sj�lden mulighed for at blive en del af et stort kontorhus med stor eksponering ud mod motorvej E20. �ejemålet er beliggende på 1. sal og udgør 277 kvm. ��20 kvm. incl. f�lles areal� fordelt på et stort lyst åbent kontor-

f�llesskab, med møderum, teknikrum, tekøkken, garderobe samt 2 toiletter. �an lejer sig ind i et stort f�lleskab bestående af stort receptionsområde, hall med kantine, f�lles møde og konference lokaler. Et lejemål som skal opleves. Årlig leje

kr. 33�.000

75831311 FREDERICIA

TIL LEJE

RIN�STED

TIL LEJE

C

KONTORER/VÆRKSTED TÆT VED MOTORVEJ Sag 71000217 Velbeliggende kontorlejemål ved afkørsel 59 lige ud til motorvejen. Noget af det første du får øje på når du tager afkørsel 59 er denne velbeliggende kontorbygning som er opført i 2007. Ejendommen er beliggende i Fredericia lige ud til motorvejen. Hvad enten du skal Nord, Syd, Øst eller Vest på, så er du kun få hundrede meter fra motorvejen og er direkte på vej mod din destination.

Årlig leje

75831311

kr. 121.550

C

2.�3� KVM �DERST �RÆSENTA�ELT LEJEMÅL MED MAN�E ANVEN� DELSESM�LI��EDER Sag �0�00590 Er du på udkig efter et lejemål udover det s�dvanlige så er denne ejendom den helt rigtige. Samlet etageareal på 2.��� kvm, heraf 2.�29 kvm kontor og �05 kvm lager. Ejd. indeh.� stort pr�sentabelt indgangsparti, toilet, stort kontor med en frihøjde på 7 m. Har mange indretningsmuligheder. � forbindelse med kontorområdet er der � mødelokaler. 1. sal� stor åbent kontorområde og � kontorlokaler, køkken og � toiletter og teknikrum. Stueplan� åbent storrumskontor�konference lokale. �eget stor kantine. Endv. et højloftet lager. �ode p-muligheder og i gåafstand til busforbindelse. Årlig leje

��333333

kr. 1.38�.�50

21


BROAGER

TIL SALG

E

237 KVM BUTIK & KONTOR Sag 62000583 Arkitektonisk pæn og synlig ejendom. Virkelig gode adgangsog parkeringsforhold. I centerområdet forefindes Super Brugsen, OK tankanlæg, apotek, bibliotek m.m. Ejendommen har været anvendt af Sydbank A/S og indrettet således: Indgangsparti, ekspeditionsområde, kundetoilet, møde-

lokale, kontor, personaleindgang, frokoststue & arkiv. Ejendommen sælges med fuldstændig ansvarsfraskrivelsesklausul. Den i ejendommen værende pengeautomat forbliver på nærmere aftalte vilkår. Kontant

kr. 885.000

73331300 KOL�ING

TIL LE�E

VE�LE

TIL LE�E

D

1�5 KVM KONTOR

1.�3� KVM KONTOR � KAN O��ELES

Sag 603006�2 �omsfri kontorlejemål centralt beliggende i Kolding midtby udlejes nu � �ejemålet der er beliggende i flot præsentabel hovedbygning med Kolding �ådhus som genbo, er på �65 kvm. og fordeler sig på stort forkontor/-reception, separat kontorafsnit, teknikrum, tekøkken med spiseplads, garderobe med toilet og håndvask. Over alt fremstår lejemålet med synlige gråmalet hanebjælker, og vil blive overtaget i nymalet og pæn stand. I lejemålet kan medfølge 2 stk. parkeringspladser, mod en månedlig betaling på kr. �00,00/stk.

Sag ��0002�� �ar man ønsker om et nyt domicil lejemål til sine medarbejdere � Det skal være centralt placeret, tæt på offentlige transportmidler tog/bus, få hundrede meter til gågaden i Vejle, velindrettede lokaler med god lysindfald, aircondition, elevator, gode parkerings muligheder, så er det her man skal vælge at placere sit nye firmadomicil, for ovenstående kan der svares ja til. �ejemålene er beliggende i en markant ejendom lige midt i centrum og ved siden af banegården. �ejemålene er nyistandsatte og variere i størrelse fra ��� kvm. - �.�3� kvm. såfremt man sammenlægger arealerne på de ledige etager.

�r��� ����

22

D

7�338010

kr. �1.875

�r��� ����

75831311

kr. �35.350


AARH�S C

TIL LEJE

HØJBJERG

TIL SALG

D

�NIKT KONTOR I HISTORISK OG SM�K EJENDOM

374 KVM KONTOR/KLINIK I SKÅDE CENTRET I HØJBJERG

Sag 802022�� � denne unikke ejendom har din virksomhed nu mulighed for at leje kontorlokaler, der oser af stil og historie. Ejendommen er �entralt pla�eret ved havnen i �arhus, og kommer til at stå som indgangen til det stærkt profilerede �rban �ediaspa�e. Lejemålet i stueetagen er på �32 kvm og domineres af et storrumskontor med �a. � meter til loftet. �erudover indeholder lejemålet flere mindre mødelokaler og kontorer. Lokalerne står med hvidmalede vægge og flotte plankegulve. �er er mulighed for at udvide lejemålet med 108 kvm på 1. sal for et samlet areal på ��0 kvm. �er er i øvrigt mulighed for at leje parkeringspladser i ejendommens gård.

Sag 80202132 Erhvervslejligheden ligger i forbindelse med Skåde Centret. Lokalerne ligger i stueetagen med god synlighed, nem tilgang samt gode parkeringsmuligheder. Ejerlejligheden er indrettet med små kontorer og store åbne kontorrum, hvilket også gør det muligt at lave det til en klinik med flere behandlingsrum. Lokalerne har velholdt gråt gulvtæppe, flotte hvide vægge og velholdte lofter. Skåde Centret har en god blanding af butikker, behandlere og kontorvirksomheder, og der er derfor en god trafik af mennesker. Centret ligger ud til Oddervej, hvilket gør det nemt at komme til og fra stedet.

År��� ���� �r. k���

kr. �.250

Kontant

87309930 VIB� J

kr. 2.500.000

87309930 TIL LEJE

AARH�S C

TIL LEJE

F

E

HØJLO�TET KONTOR MED STOR �ACADEV�RDI

357 KVM REG�L�RT LEJEMÅL I HJERTET A� AARH�S C

Sag 8020230� �å hjørnet af �iby �orv og Skanderborgvej, lige overfor �iby Centret udbydes nu et kontorlejemål på ��0 kvm. Lejemålet er indrettet med åben og imødekommende re�eption, 13 kontorer�mødelokaler i varierende størrelse, stor frokoststue og � toiletter. Stort set alle indvendige vægge er lette, og der er således rig mulighed for at lave en anden indretning. �ra lokalerne er der udsigt over �iby �orv med gode parkeringsforhold og det meget trafikerede kryds, som giver en suveræn eksponeringsmulighed for den kommende lejer.

Sag 802023�� Lejemålet er beliggende i underetagen af et baghus, tilbagetrukket fra �rederiksgade, i en hyggelig brostensbelagt baggård. Lejemålet andrager i alt 3�� kvm og er fordelt på to velindrettede storrum, samt to depotrum. Lokalerne er flot velholdte med hvidmalede vægge og i det første lokale du møder, er der et flot trægulv og et åbent køkken. � det bagerste lokale er der lagt betongulv. �lt i alt nogle store regulære rum i flot stand. Lejemålet kan eksempelvis anvendes til kreative formål eller som kontor-, møde- eller foreningsformål.

Ar�a�

257 ����r 450 k��

År��� ���� �r. k��

87309930

kr. 875

År��� ���� �r. k��

87309930

kr. 503

23


Er beliggenhed vigtig for jeres virksomhed? E39

E45

E39

E45

8

E45

E45

7

E45 E47

E55

1-3 E45 E47

6

E20

E20 E55 E20 E20

E47

E45 E20

E55 E45

E45

24

E20 E20

4- 5 E20

E47


Vi har lige nu lager- og logistikejendomme til leje/salg - med optimale placeringer tæt på indfaldsveje

1 Baltorpbakken 12A, 2750 Ballerup Pris kr. 4.950.000 • Erhvervsareal 1.871 kvm

2 Fabriksparken 24, 2600 Glostrup Årlig leje kr. 589.500 • Erhvervsareal 1.310 kvm

Se flere industriejendomme på de følgende sider

33 30 10 00 3 Baldersbuen 2, 2640 Hedehusene Årlig leje kr. 612.800 • Erhvervsareal 1.584 kvm

33 30 10 00 4 Metalvej 12, 6000 Kolding Pris kr. 22.000.000 • Erhvervsareal 9.595 kvm

33 30 10 00 5 C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding Pris kr. 12.500.000 • Erhvervsareal 2.637 kvm

76 33 80 10 7 Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg Årlig leje kr. 2.155.750 • Erhvervsareal 8.710 kvm

87 30 99 30

76 33 80 10 6 Høgevej 8, 6705 Esbjerg Ø Pris 7.900.000 • Erhvervsareal 2.284 kvm

76 10 48 00 8 Gugvej 144, 9210 Aalborg SØ

Årlig leje kr. 669.450 • Erhvervsareal 1.652 kvm

96 31 49 00

Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed


HERLEV

TIL LEJE

B

LÆKKERT LAGERLEJEMÅL I HERLEV Sag 18000323 Lagerlejemål i flot stand beliggende i Herlev tæt ved Motorring 3 og Ringvejen, samt kun 10 km fra Rådhuspladsen. Lejemålet er en del af en større ejendom med fælles indgangsparti, men består af 557 kvm i alt, fordelt på 406 kvm lager og 151 kvm kontor.

Lageret har en loftshøjde på 5,7 m og har to porte i jordniveau som begge måler højde 3,7 m og bredde 3,6 m. Derudover er der et indskudt dæk på 150 kvm, som let kan fjernes efter lejers behov. Gulvet i lageret overtages nymalet. Årlig leje

kr. 200.000

33301000

VÆRL��E

TIL �ALG ���er�i��i�g Are�l K������

Birketoften 20 C

K����k� 33301000 ��g 11�030�0

�RE�E����RG

GL��TR��

TIL �ALG

��2 k�� kr. �.���.000

TIL �ALG L�ger��r���k�i�� Are�l 1.��3 k�� K������ kr. 3.�00.000

�on�e�e�en ��� K����k� ��2���10 ��g 3�2000��

K�GE

TIL �ALG L�ger��r���k�i�� Are�l ��� k�� K������ kr. �.�00.000

�i�er�e� �� K����k� 33301000 ��g 1�00032�

H���E�TE�

TIL LEJE L�ger��r���k�i�� Are�l 301 k�� Årlig leje kr. 13�.�2�

�n���tri�e� �0 K����k� ��2���10 ��g 3�200���

�LA�GER��

TIL �ALG

1.3�0 KVM K��T�R�LET �R���KTI�� I 3 �LA� I GL��TR��

�R���KTI���L�KALE �Å 1.21� KVM ME� �A. 1�0 KVM K��T�RER Sag 34234516 �jendom til produktion eller håndværksvirksomhed meget anvendelig til en lang række af erhverv med behov for fleksibilitet. �jendommen er beliggende på egen selvstændig matrikel og grundarealet andrager 5.628 kvm. �ndhegnet og med egen port og der er 4.300 kvm udenomsareal til opmaganisering, byggeret eller evt. til udlejning. Der er repræsentativt administrationslokale på i alt �a. 150 kvm. K������

26

��2���10

kr. �.200.000

Sag 18000170 �jendommen er beliggende i det attraktive erhvervsområde �jby industrikvarter. �jendommens 1.340 kvm fordeler sig på kælder, stueplan og 1. sal. �ælderen indeholder gode og tørre rum til arkiv�let lager, med god loftshøjde. �areelevator som kan laste 1.200 kg. er med direkte forbindelse til sluserum i stueetagen og ligger i forbindelse med port. Stueetagen indeholder fine, lyse kontorlokaler samt lettere værksteds-�produktionslokaler i forbindelse med portslusen. � stueetagen er der endvidere køkken med spiseplads til �a. 20 personer. �å 1. sal er der kontorlokaler, i form af både hjørnekontor og storrumskontorer. Derudover er der to mødelokaler�konferen�erum, som har plads til 20 personer. K������

33301000

kr. �.�00.000


KØGE

TIL SALG

Kan tillige lejes

1.463 KVM VELBELIGGENDE LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM I KØGE Sag 18000325 Attraktiv lager-/værkstedsejendom i rigtig godt erhvervsområde i Køge. Ejendommen indeholder godt salgslokale/showroom, der har stort vinduesparti mod parkeringsplads foran ejendommen. Ejendommen består endvidere af 2 sammenhængende haller (loftshøjde: 6 m og 7 m). Der er go-

de personalefaciliteter, bestående af toilet-, badefaciliteter samt frokoststue. Til ejendommen er der gode udenomsarealer der er befæstet med kørefast underlag, som egner sig godt til både parkering og oplagsplads.

Årlig leje

Kontant

kr. 625.000

kr. 6.700.000

33301000 SØBORG

TIL LEJE

AARS

TIL SALG

��lig�e� ��� ��lejning

GODE KONTOR- OG LAGERLOKALER �RA 140 KVM TIL �40 KVM

VEL�OLDTE LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM I AKTIVT OMRÅDE

Sag 11�7816� �laceringen i den gamle T�-b� er optimal med god forbindelse til København via det udb�ggede motorvejsnet og de mange offentlige transportmuligheder. ��gningerne indeholder på 1. sal. kontorlejemål med et areal på 1�0 kvm. �agerlokalet i stueetagen har en regulær loftshøjde på ca. 7 meter under drager og porte. �ejemålet er på 700 kvm.

Sag �1201335 Ejendommen er isoleret og opvarmet med naturgas og har 6 meter til kip. �ndretningen er med lager- /produktionslokaler på ca. ��2 kvm der pt. er opdelt i 3 enheder, indskudt dæk på ca. 6� kvm og kontor- / velfærd med kontor, kantine, omklædning med bad, 2 toiletter samt depotrum i alt ca. 6� kvm. 62 kvm af lager-/produktionslokalet er pt. udlejet. Der er god tilgængelighed til ejendommen der er med 5 alu-porte, og endvidere er en stor del af den 2.772 kvm store grund indhegnet, hvilket giver gode muligheder for opmagasinering på grunden. En solid og regulær erhvervsejendom med mange muligheder.

Årlig leje

33301000

�ra kr. 300�- �r. k��

Kontant

�6314�00

kr. 1.�75.000

27


KOLDING

TIL LEJE

E

4.456 KVM LAGER/PRODUKTION - STOR GRUND Sag 60300184 Centralt beliggende lager-/produktionsejendom på 4.456 kvm., nær E45 i Kolding Nord med tilhørende stor 12.184 kvm. befæstet og indhegnet grund. 896 kvm opvarmet salgs-/produktionshal 1.340 kvm uopvarmet hal, varme kan etableres

1.500 kvm overdækket, kan lukkes, isoleres og opvarmes 767 kvm administration/ møde/ showroom og frokostrum, samt 153 kvm kælder. Der er adgang via 3 store porte i størrelse hxb 4 x 3,2 m. Årlig leje

kr. 1.290.150

76338010 �ORSENS

TIL LEJE

OKS��L

TIL SALG

D

D�REKLINIK MED RIDE�AL OG STALDE - PÅ 14.567 M� STOR GRUND. Sag 67000407 �ndvendigt består ejendommen i midten af en flot velindrettet ridehal med internationale mål. �allens østlige gavlende består af stald/ hestebokse, personalerum, opbevaringsrum og toilet. �allens vestlige gavl består i stueplan af tidligere d�rekliniklokaler - mens tagetagen er indrettet med kontor- og mødelokale, personale, toilet, kantine m.v. Ejendommen er beliggende på 14.567 m� grund. K������

kr. 2.950.000

76104800

D

AAL�ORG SV

TIL LEJE

�ILLIGE LAGERLOKALER I DET S�DLIGE �ORSENS Sag 80202204 N��� har fl�ttet nogle af deres aktiviteter, hvorfor der udlejes billige lagerlokaler med mindre kontor og mulighed for stor udvendig oplagsplads. �agerb�gningen er med både kontorer �70 kvm�, frokoststue, opvarmet lager �237 kvm�, uopvarmet lager �1.129 kvm�, værksted �151 kvm�, to porte i niveau og indvendige ramper. Den udvendige oplagsplads er på �a. 6.000 kvm og befæstet med asfalt og S� sten.

Årlig leje �r. k��

28

87309930

kr. 100

1.927 KVM. VEL�ELIGGENDE �US-/LAST�ILV�RKSTED � T�T PÅ MOTORVEJEN Sag 91201349 �eliggende på hjørnet af �øteborgvej og �redrikstadvej i det attraktive erhvervsområde omkring Skelagervej / Sofiendalsvej. Kort afstand til motorvejstilslutning samt offentlige transportforbindelser. �ejemålet er indrettet til godkendt værksted på �a. 1.009 samt lager på �a. 918 kvm lager. � værkstedsdelen er installeret stort udsugningsanlæg. Årlig leje

96314900

kr. 800.000


SØNDERBORG

TIL SALG

608 KVM LAGER/PRODUKTION Sag 64100227 Der er tale om en velholdt rødstensejendom med eternittag, og ejendommen er fra 1965. Hallen har god frihøjde. Adgangen til hallen sker primært igennem stor port, men der er også et dørparti, som giver adgang til ekspeditionen og butiksområdet. Kontorer og mandskabsfaciliteter. På den

ene side af ejendommen er der også en mindre port. Størstedelen af hallen er er et åbent lagerrum, hvor gulvet er af beton og er malet. Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Sønderborg Fjernvarme. Kontant

kr. 1.795.000

58588020

Se alle vores ledige stillinger på edc.dk/erhverv-job

JOB I EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

EDC Erhverv Poul Erik Bech er inde i en særdeles positiv udvikling, med solide økonomiske resultater, vækst og erobring af markedsandele. Dette gør sig også gældende på markedet for investeringsejendomme. Vi søger i den forbindelse en investeringschef og en investeringsmægler til vores erhvervsafdeling på Bremerholm i hjertet af København, samt en investeringsmægler til vores erhvervscenter i Aarhus C.

INVESTERINGSCHEF Investeringschefen skal sikre, at vi til stadighed anerkendes og opleves af vores kunder som en professionel og værdiskabende samarbejdspartner inden for salg af investeringsejendomme til såvel danske som udenlandske investorer. Vi forventer, at du er visionær og formår at skabe nye forretningsmuligheder indenfor fagområdet, er forhandlingsvant og formår at opbygge og vedligeholde formelle og uformelle relationer, samt kunne forbinde forretningsbehovet med forretningsløsninger.

INVESTERINGSMÆGLERE - TIL KØBENHAVN OG AARHUS Til salg af større investeringsejendomme søger vi til snarlig tiltrædelse to engagerede investeringsmæglere med baggrund i ejendomsmæglerbranchen eller anden relevant branche. Arbejdet omfatter kommissionering og salg af investeringsejendomme samt rådgivning af investorer. En naturlig del af arbejdet består i en opsøgende salgsindsats og opbygning af netværk og relationer til investorer.

HVAD KAN VI TILBYDE DIG? Et job hvor vi foruden de bedste karriere- og udviklingsmuligheder, kan tilbyde dig løn i form af en attraktiv provisionsordning i et marked med et højt indtjeningsniveau, kombineret med en garanteret årlig minimumsgage, samt pensionsordning og sundhedssikring. Du vil få et job i en innovativ virksomhed i ekspansion, med de muligheder og udfordringer netop dette kræver for dig som medarbejder.

Du er meget velkommen til at ringe til regionsdirektør Morten Westphal Jensen på tlf. 40 56 22 22 eller til HR-direktør Gry Hal på tlf. 23 68 19 14, såfremt du har spørgsmål til stillingerne eller til vores firma. Læs mere om stillingerne og se vores andre ledige stillinger på edc.dk/erhverv-job. Du kan søge dem, så længe de er at finde på nettet.

29


LANGÅ

TIL SALG

C

LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM PÅ CA. 20.000 KVM TIL SALG I STEVNSTRUP Sag 80202386 Ejendommen er beliggende i byen Stevnstrup mellem Langå og Randers i Randers Kommune. Ejendommen er indrettet på en funktionel måde og fremtræder fleksibel med en god arealfordeling mellem administrationsdel og lager-/produktionsdel. Administrationsafsnittet er indrettet med

gode møde- og kontorlokaler, kantinefaciliteter, mandskabsrum mv. Ejendommens lager-/produktionsdel er forsynet med porte og ramper, og har loftshøjder på ca. 5 og 6 meter. Der er på grunden en uudnyttet byggeret på ca. 20.000 kvm. Kontant

kr. 14.000.000

87309930 �RA�RAND

TIL SALG

MINDRE KONTOR OG LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM I �RA�RAND S�LGES Sag 8020236� Ejendommen er beliggende på Skovbakkevej i �rabrand, hvorfra der er direkte adgang til Silkeborgvej og kun 2 km til motorvejen. Ejendommens kontordel på ca. �60 kvm fordelt på stueetage og �. sal er indrettet med kontorer, arkiv, køkken, kantine og velfærdsfaciliteter. Lager-

delen på ca. 3�0 kvm er opført i betonelementer og forsynet med to rulleporte ud mod ejendommens parkeringsareal. Lageret har vinduer på 3 sider samt 3 større ovenlysvinduer, hvilket giver gode arbejdsbetingelser. Kontant

30

87309930

kr. 2.7�0.000


TIL LEJE

R e tai l

K�BEN�AVN K

E

160 KV� LYSE BUTIKSLOKALER PÅ GOT�ERSGADE. IKKE �O�SPLIGTIG. Sag 114031�� Ikke momspligtig butik. �eliggenheden kan ikke blive meget bedre. �å hundrede meter til �etroen på Nørreport. �entralt placeret butikslejemål på 160 kvm som består af 3 gode butikslokaler, køkken�spiseplads og toilet med håndvask. �lot velholdt ejendom på �othersgade 105 med go-

de tilkørselsmuligheder. Store flotte vinduer lige overfor �ongens �ave - her er altid lyst og indbydende for shopperne. En velkendt gade for sine mange specielforretninger og præget af flotte herskabelige ejendomme.

Årlig leje

kr. 2�6.000

33301000 VALBY

TIL LEJE

BUTIKKER/ CAFÉ LIGE OP AD NY ELLEBJERG STATION Sag 11403147 Ideel beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station. Lejemålene er beliggende i en nyopført ejendom med 76 lejeboliger og parkeringskælder. Naboen bliver en stor dagligvarebutik, som vil tiltrække en masse handlende. Ejendommen er under opførsel og nye butikslejere kan således være med til

at bestemme størrelsen på lejemålene og kan påvirke indretningen af butikken. Parkering for kunder kan blive mulig i ejendommens parkeringskælder samt ½ times parkering ude foran. Overtagelse ca. pr. 1. april 2015.

Årlig leje

33301000

kr. 1.260.000

31


R e tai l

GREVE/MOSEDE

TIL LEJE

VOJENS

TIL SALG

G

204 KVM MED GOD HAVNEBELIGGENHED

�05 KVM. B�TIKSEJENDOM

Sag 46900216 Rigtig godt beliggende rødstensejendom, ved den charmerende Mosede Havn. Ejendommen ligger med største synlighed og har fra hele endegavlen, udsigt til Køge Bugt. Foran gavlen er der anlagt terrasse, der kan blive den perfekte oase til udeservering ved restaurant/café anvendelse eller som udeareal til den kreative kontorbruger. Ejendommen er delvist forberedt til restaurationsbrug, mangler den sidste indretning af køkken område. I dag er der indrettet flotte toiletfaciliteter, store åbent og meget lyst lokale med bar og udgang til den østvendte terrasse. Derudover er der indrettet stort rum, forberedt til køkken. Endv. yderligere 2 rum, som kan bruges til serveringslokale, depot, kontor mv.

Sag 620�09�6 Butiksejendom på Danmarksgade med et etageareal på �0� kvm, der er fordel på ca. �00 kvm salgslokale, ca. 100 kvm lager medens resterende ca. 10� kvm udgør vindfang, flaskerum, kølerum, frostrum, personalerum, toilet, kompressorrum og teknikrum. og placeret vinkelret på en 1.6�9 kvm grund på med parkeringspladser på for- og bagsiden af ejendommen. Der er virkelig gode til og frakørselsmuligheder for varelastbiler.Ejendommen er velegnet indenfor dagligvaresegmentet� men også indenfor andre butikstyper. Indenfor en radius af 100 m ligger 4 dagligvarebutikker, nemlig REM� 1000, �etto, Super Best og �idl.

Årlig leje

K������

kr. 204.000

55355553 �HRISTIANS�ELD

kr. 2.200.000

�333�300 TIL LEJE

��NSHAV

TIL SALG

D

��0 KVM B�TIK/KONTOR � KAN O�DELES I TO

24 KVM ��LSEVOGN/GRILLBAR

Sag 60�006�� �ejemålet er beliggende med facade ud mod �indegade og en del af mindre center med bl.a. dagligvarebutik, apotek, ejendomsm�gler m.m. �ejemålet har oprindelig v�ret opdelt i 2 enheder� men fremstår nu som et samlet lejemål med butikslokaler, kontor, lager, toiletter, personalerum m.m. Der er gode adgangsforhold til centret ligesom der er gode parkeringsforhold direkte ved butikken. �hristiansfeld er en by i Sønderjylland, beliggende mellem Kolding og Haderslev med ca. 2.900 indbyggere, egen skole samt et velfungerende foreningsliv. Byen er kendt for sine honningkager og Brødremenigheden, hvortil der er knyttet mange sp�ndende bygninger. �f større virksomheder kan n�vnes �R�� og Dan�g.

Sag 641002�2 �elholdt grillbar beliggende i trafikeret butiksområde i Fynshav med Brugsen som nabo. Bygningen er beliggende på lejet grund. Huslejen udgør for 201� kr. �.6�2,00 og udlejer er Sønderborg Kommune. Der er i nuv�rende ejers tid opført anneks til lager og der er udendørs siddepladser rundt om grillbaren ligesom der er lavet indhegnet gårdhave med serveringsmulighed. �l inventar medfølger - inventarliste kan rekvireres. �rillbaren er opført i materialer, der ikke kr�ver den store vedligeholdelse ligesom den er flytbar, hvis der er ønsker og behov for det. Driftsresultater kan rekvireres for 201� og 2014.

Årlig leje

32

��33�0�0

kr. ��.000

K������

5�5��020

kr. 2�5.000


TIL LEJE

R e tai l

AALBORG SV

B

903 KVM BUTIK TIL LEJE I CITY SYD - NORDJYLLANDS STØRSTE HANDELSOMRÅDE - LEJEMÅL FRA 903-1.903 KVM Sag 91201360 Både Stenbukken 8 og 10 kan lejes, enten hver for sig eller samlet, idet det forventes, at jem & fix fraflytter deres lejemål (Stenbukken 10) medio 2015. Stenbukken 8 består af 903 kvm. butik, som p.t. delt i to, men kan tilbageføres til et stort butikslokale. Der er tilhørende velfærdsfacili-

teter med kantine, kontor og toiletter. Stenbukken 10 har 1.000 kvm butik og 600 kvm varegård. Det er muligt at skabe et stort sammenhængende lejemål på 1.903 kvm med 600 kvm varegård.

Areal

Årlig leje

903 kvm

kr. 632.100

96314900

Markedets bedste aktivitetsoverblik

Når du har en ejendom til salg eller udlejning hos EDC Erhverv, får du med MitEDC adgang til detaljeret statistik over interessen for din ejendom

Læs mere om MitEDC på edc.dk/erhverv/mitedc 33


R e tai l

AARHUS C

TIL LEJE

AAL�ORG

TIL LEJE

E

G

��� KVM �UTIK �� HANDELSGADE I AARHUS C

VEL�ELIGGENDE �UTIKS��KLINIKLEJEM�L I G�GADEN UDLEJES

Sag 80202��1 Regulært butikslokale i �rederiksgade med mange anvendelsesmuligheder. �ejemålet har hvidmalede vægge, flisegulv og et flot lysindfald fra vinduerne i begge sider af bygningen. Der er mulighed for vareindlevering via �ødker �alles Gård. �rederiksgade, som går parallelt med Strøget, er inde i en rivende udvikling, hvor der inden for det sidste halve år er kommet flere butikker og restauranter til. �ed dette lejemål får man en fordelagtig leje, samt en central placering til at eksponere sig selv fra.

Sag 91201��3 �ejemålet, der er beliggende i en af �alborgs attraktive og hyggelige gågader, indeholder regulært butikslokale, mindre kontor, lager, te-køkken samt toiletfaciliteter, ligesom der er udgang til mindre og egen hyggelig gårdhave. �ejemålet, der har særdeles god synlighed, er velegnet til mange former for såvel detailhandel som til klinikformål. �ejemålet er beliggende i en velholdt ejendom, og har god synlighed i form af to store facadevinduer og indgangsparti mod gågaden. Den centrale beliggenhed er tæt på �ordkraft kulturhus, �edborgerhuset med hovedbibliotek, �usikkens �us samt butikscentret �riis, ligesom der i området ligger mange unikke og eksklusive forretninger.

�r��� ����

kr. 85.�00

�r��� ����

87309930

kr. ���.800

9�3��900

RANDERS SV

TIL SALG

ERHVERVSGRUND MED FACADEVIRKNING DIREKTE TIL MOTORVEJEN Sag 80202397 Grunden er beliggende i Randers' sydlige industrikvarter, umiddelbart ud til motorvejen. Grunden har en sjælden og særdeles attraktiv beliggenhed, idet der kan etableres byggeri med

markant og tydelig facevirkning. Der er endvidere kort afstand til motorvejsafkørsel Randers Syd. Grundens størrelse og gældende lokalplan giver mulighed for en samlet bebyggelse på grunden,

på indtil 11.375 kvm. Ejendommen kan mod merpris købes med nøglefærdigt byggeri efter købers nærmere ønsker og behov. Kontant

34

87309930

kr. 5.000.000


R e tai l

INVITATION Vi tæller ned til ejendomsmessen MIPIM 2015 i Cannes

EDC Erhverv Poul Erik Bech er igen i år repræsenteret på MIPIM, hvor vi ser frem til at mødes med såvel nuværende som potentielle kunder. Ønsker du at udvide dit netværk med stærke mæglerkompetencer, så book gerne et møde med en af vores repræsentanter på MIPIM via edc.dk/mipim Vi ses på MIPIM 10.-13. marts 2015 - Stand P-1. K14/P-1. L13. Med venlig hilsen EDC Erhverv Poul Erik Bech

Book et møde på edc.dk/mipim 35


Danmarks største

og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Vi træffes alle ugens dage hele året rundt uden for vores åbningstider på tlf.: 70 216 217

TILMELD NYHEDER FRA EDC ERHVERV Hold dig opdateret om de seneste tendenser, få invitationer til seminarer, læs EDC Market Update og meget mere. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på edc.dk/erhverv/tilmeld

FIND DIN KØBER ELLER LEJER HOS OS Hos EDC Erhverv har du adgang til Danmarks største kartotek over købere og lejere. På edc.dk/erhverv kan du nemt se hvor mange interesserede vi har til din ejendom.

MitEDC - OPRET DIG I DAG! Vi giver vores kunder markedets bedste overblik ved salg og udlejning af ejendomme. Samtidigt gør MitEDC det nemt for købere og lejere at søge, gemme og oprette ønsker til ejendomme. Opret dig på edc.dk/erhverv/mit-edc

LinkedIn Vær en del af vores netværk Følg os på LinkedIn - EDC Poul Erik Bech

KONTAKT

Vi er en af landets førende erhvervsmæglervirksomheder med speciale inden for salg, udlejning, rådgivning, administration og vurdering. Vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 70 erhvervsspecialister er vores absolutte styrker. Vi er ejendomsmæglere, valuarer og RICS-certificerede, specialiseret inden for formidling af erhvervsejendomme.

København • 33 30 10 00 • 114@edc.dk Herlev • 44 57 03 37 • 278@edc.dk Hillerød • 48 26 99 10 • 342@edc.dk Roskilde • 46 33 33 33 • 403@edc.dk Køge • 58 58 77 81 • 469@edc.dk Næstved • 55 78 66 03 • 473@edc.dk Odense • 58 58 82 00 • 512@edc.dk Kolding • 76 33 80 10 • 603@edc.dk Aabenraa • 73 33 13 00 • 620@edc.dk Sønderborg • 58 58 80 20 • 641@edc.dk Esbjerg • 76 10 48 00 • 670@edc.dk Vejle • 75 83 13 11 • 710@edc.dk Holstebro • 58 58 77 10 • 751@edc.dk Aarhus • 87 30 99 30 • 802@edc.dk Aalborg • 96 31 49 00 • 912@edc.dk

oline.dk edc.dk/erhverv Danmarks største portal for erhvervsejendomme

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt marts 2015  

Den digitale revolution i ejendomsbranchen: En åben dør til kunderne Det er nye tider for erhvervsmæglerne. Nu kan kunderne sidde derhjemme...

ErhvervsNyt marts 2015  

Den digitale revolution i ejendomsbranchen: En åben dør til kunderne Det er nye tider for erhvervsmæglerne. Nu kan kunderne sidde derhjemme...