__MAIN_TEXT__

Page 1

INDUSTRIFokus April 2017

MAGASIN OM INDUSTRI-, LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOMME

Laveste tomgang i 7 år Se de seneste nøgletal for industrien

TEMA: Industrien går fremtiden i møde - Sådan fremtidssikrer PostNord sig Investor søger lejer – er det jer?


INDHOLD: •

Industrivirksomheder ser mod nybyggeri

4-5

PostNord får investor til at bygge ny kæmpeterminal

6-7

Investorer ser potentiale i industriejendomme

8

Vi har købere og lejere til din industriejendom

9-13

Nyt domicil kræver den rigtige investor

Tema-ejendom: Investor søger lejer. Er det jer?

16

Månedens ejendom

17

Få de nyeste nøgletal for industrien

18-19

Investeringsejendomme til salg lige nu

20-21

Advokatens hjørne

22-23

Aktuelle industriejendomme - Sjælland - Fyn

2

Side

14-15

24-33 34

- Jylland

36-44

Sådan løser vi opgaven

45-47


INDUSTRIEN GÅR FREMTIDEN I MØDE Kære læser, Mange af de traditionelle industriområder omdannes i disse tider til boligområder, eftersom efterspørgslen på boliger, nær de største danske byer, er noget nær umættelig. Det betyder samtidigt, at der opstår nye industriområder rundt omkring i det danske land. Et af disse nye områder er transportcentret i Køge, hvor PostNords nye postterminal skal ligge. Du kan i dette magasin læse om PostNords overvejelser i forhold til at fremtidssikre deres virksomhed ved at flytte lokation og opføre en helt ny terminal. Et stigende problem for mange industrivirksomheder er i dag, at ejendommen ikke understøtter driften godt nok. Mange har til huse i ejendomme, der blev bygget i 1950’erne og som slet ikke lever op til nutidens krav om topmoderne ejendomsfaciliteter. Et eksempel herpå er virksomheden Bech-Hansen & Studsgaard, der netop nu er på jagt efter en ejendom, der lever op til deres krav om bl.a. modulvogntog og cross-docking. Det er en kompliceret proces, som kræver den rigtige rådgivning undervejs. En ny ejendom med moderne faciliteter er nemlig en stor økonomisk omkostning for mange virksomheder. INVESTORER HAR APPETIT PÅ INDUSTRIEJENDOMME Som du også kan læse om i dette magasin, har mange investorer for alvor fået øjnene op for industrisegmentet. Det betyder, at den store økonomiske udgift, det er, at bygge nye moderne industriejendomme, eller ombygge en eksisterende ejendom, kan finansieres af en investor – hvis virksomheden vel at mærke bliver lejer af ejendommen på en lang kontakt. Et samarbejde med en investor udgør en god mulighed for at fremtidssikre sin industrivirksomhed, og samtidigt frigør det både tid og likviditet, at blive lejer i stedet for ejendomsejer. Processen er dog kompliceret og kræver en lejekontrakt, hvor alle parter er tilfredse. Vi håber, at eksemplerne med både PostNord og Bech-Hansen & Studsgaard kan tjene til inspiration for virksomheder, der overvejer at fremtidssikre deres virksomhed. Men forhåbentlig viser eksemplerne også, at det er en fordel at få rådgivning af en stor, landsdækkende erhvervsmægler, der har netværket og som kan være med til at sikre den optimale lejekontrakt. På vegne af industriteamet, Thomas Møller Rudlang, Partner og industrimægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Herlev

3


INDUSTRIVIRKSOMHEDER SER MOD NYBYGGERI Det går godt i industrien, men den skærpede globale konkurrence øger behovet for optimale ejendomsforhold. For mange virksomheder, er løsningen at bygge nyt – og her står investorerne klar med finansieringen.

Industribranchen har medgang, og byggeri af nye, store industriejendomme er i gang flere steder i landet. Alene i sidste kvartal af 2016 steg massen af industribygninger med 500.000 kvm. På trods af den stigende bygningsmasse, er tomgangen dog faldet i seneste kvartal, hvilket vidner om et marked i vækst. ”Industrivirksomhederne klarer det rigtig godt for tiden, og vi kan mærke, at virksomheder over hele landet efterspørger industriejendomme. For tiden søger næsten 1.300 virksomheder og investorer efter industriejendomme via. vores Køber-/ Lejerkartotek,” siger Thomas Møller Rudlang, erhvervschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Herlev.

En løsning, er for mange virksomheder, at finde en investor til nybyggeriet og gå fra at eje til at leje bygningerne

PRES PÅ EJENDOMMENS FUNKTIONALITET Den stigende globale konkurrence medfører, ifølge Thomas Møller Rudlang, at nutidens industrivirksomhed har et langt større krav til ejendommens beliggenhed og funktionalitet, end man så for år tilbage. ”Det handler i høj grad om at optimere processerne, og her er ejendommen en væsentlig faktor. Virksomhederne presses på marginalerne hele tiden, hvilket øger kravet til effektiviteten. En stor del af de virksomheder, vi er i kontakt med, betragter deres ejendomme som utidssvarende,” siger Thomas Møller Rudlang. Mange parametre er i spil, når en industriejendoms egnethed skal vurderes. For nogle virksomheder er topprioriteten vare-flowet, andre har brug for hubs, et større lager eller for at kunne få varer hurtigere hjem om morgenen og ud til kunderne i dagens løb. Det gør indretning, tilkørselsforhold og placering i nærhed af motorveje til et centralt element. ”Det handler for mange virksomheder om både at finde noget større og om at optimere ved at flytte til bedre faciliteter med en bedre beliggenhed,” siger Thomas Møller Rudlang.

4

252

INVESTORER

653 LEJERE

390 KØBERE

PERSONER I KØBER-/LEJERKARTOTEKET DER ØNSKER AT INVESTERE, KØBE ELLER LEJE INDUSTRIEJENDOMME INTERESSE FOR LEJE Thomas Møller Rudlang forklarer, at mange virksomheder står i en svær situation i forhold til at fremtidssikre deres virksomhed. ”Mange virksomheder bor i dag i ejendomme fra 50’erne og 60’erne, som er svære at bygge om til nutidens krav. For et stigende antal virksomheder bliver det derfor et spørgsmål om at rive ned og bygge nyt eller finde en helt ny lokalitet. Begge dele er forbundet med store omkostninger,” siger Thomas Møller Rudlang og fortsætter: ”En løsning, er for mange virksomheder, at finde en investor til nybyggeriet og gå fra at eje til at leje bygningerne.” Bag ønsket om at leje, ligger også muligheden for at frigøre kapital og i stedet koncentrere sig om sin virksomhedsdrift i stedet for at bruge kræfter på ejendomsadministration. ”Generelt vokser interessen for at leje, jo større virksomheden er. Men mindre virksomheder er også på udkig efter en investor for at kunne blive lejer. Det ser vi bl.a. også i vores Køber-/Lejerkartotek, hvor 2 ud af 3 industrivirksomheder p.t. foretrækker at leje,” siger Thomas Møller Rudlang.


INDSIGT

1.295

SØGER INDUSTRIEJENDOMME INVESTORERNES EFTERSPØRGSEL

HER SØGES DER INDUSTRIEJENDOMME

ØNSKET KØBSPRIS I T.KR.

ØNSKET ANTAL KVM

30%

7%

44% 12%

>5.000

2.000-5.000

1.000-2.000

250-500

500-1.000

100-250

0-50

50-100

>100.000

25.000-50.000

50.000-100.000

10.000-25.000

2.500-5.000

18%

5.000-10.000

0-2.500

15%

KØBERNES EFTERSPØRGSEL ØNSKET KØBSPRIS I T.KR.

19%

ØNSKET ANTAL KVM

30%

>5.000

2.000-5.000

1.000-2.000

500-1.000

250-500

100-250

0-50

50-100

>100.000

25.000-50.000

50.000-100.000

10.000-25.000

2.500-5.000

LEJERNES EFTERSPØRGSEL ØNSKET KØBSPRIS I T.KR.

ØNSKET ANTAL KVM

30%

>5.000

2.000-5.000

1.000-2.000

500-1.000

250-500

100-250

0-50

50-100

>100.000

25.000-50.000

50.000-100.000

10.000-25.000

2.500-5.000

5.000-10.000

15%

0-2.500

INVESTORERNE STÅR KLAR Industriejendomme er i stigende grad faldet i investorernes søgelys, hvilket du kan læse mere om senere i magasinet. Det betyder, at mange virksomheder i dag står med en mulighed for at få en ejendom, der fremtidssikrer deres virksomhed, hvis de indgår en fornuftig lejeaftale med en investor. ”Tiden er helt rigtig til at løse ejendommens udfordring ved at blive lejer. Investorerne står praktisk talt klar til at finansiere nybyggeri tilpasset virksomhedens behov, hvis man anses som en stabil lejer. Det gælder både indenlandske, semi-indenlandske og udenlandske investorer,” siger Thomas Møller Rudlang. For tiden er EDC Erhverv Poul Erik Bech i kontakt med 252 investorer med en erklæret interesse for investering i og efterfølgende udlejning af industriejendomme.

5.000-10.000

0-2.500

15%

Baseret på EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek marts 2017

5


Vi ville bygge en ny terminal med nøjagtigt de forhold, som kunne fremtidssikre vores virksomhed Jesper Friisberg Koncernejendomschef i PostNord

6


POSTNORD FÅR INVESTOR TIL AT BYGGE NY KÆMPETERMINAL Beliggenhed og fremtidssikring er nøgleordene for PostNords nye postterminal i Køge.

Det hører efterhånden til sjældenhederne at få et godt gammeldags brev ind gennem brevsprækken. Til gengæld står der ofte et bud uden for vores dør med pakker fra indkøb over nettet. Webhandlen forventes at vækste voldsomt, og de nye tider har fået PostNord til at omstille virksomheden til fortrinsvis at håndtere pakkepost. En hård konkurrence inden for pakkefragt kræver optimale forhold, hvilket fik PostNord til at tage to store beslutninger. ”Vi ville bygge en ny terminal med nøjagtigt de forhold, som kunne fremtidssikre vores virksomhed. Samtidigt tog vi beslutningen om at gå fra at eje til at leje,” forklarer Jesper Friisberg, koncernejendomschef i PostNord. FORDELE I AT LEJE PostNords beslutning om at blive lejer i den fremtidige terminal var baseret på muligheden for fleksibilitet og om at koncentrere sig om sit kerneområde; udbringning af post. ”Vi havde et ønske om ikke at binde så meget kapital i fast ejendom. Teknologien og forretningsadfærden på fragtområdet ændrer sig med høj fart i disse år. Vores beslutning er truffet ud fra en generel opfattelse af, at det er rart at være fleksibel og ikke have sin kapital så bundet som tidligere,” siger Jesper Friisberg. DEN RIGTIGE EJENDOM MED DEN RIGTIGE BELIGGENHED Planlægningen af postvæsenets nye terminal gav dog udfordringer til en start. For det første skulle der findes et sted med plads til 56.000 kvm bygninger med lagerhotel, terminal, sortering og fragthal. Dernæst skulle grunden ligge i umiddelbar nærhed af København, motorvejene syd- og vestover og Ring 3. Grunden fandt PostNord selv. ”Løsningen i Køge er meget attraktiv. Vi vidste, det var en kompliceret sag både at finde en velegnet grund af denne størrelse og en investor, som ville spille med på de krav, vi havde. Vi vidste, at vi have behov for at finde en investor af en vis kaliber til at stå for finansieringen og byggeriet. Som modydelse kunne vi tilbyde en kontrakt med lang løbetid,” siger Jesper Friisberg.

Dernæst gjaldt det om at finde en investor, der var villig til at gå ind i projektet. EDC Erhverv Poul Erik Bech formidlede kontakt til investeringsbanken Pareto Securities, som i disse dage investerer massivt i danske industriejendomme. Entreprenøren blev også fundet i EDC’s netværk, og valget faldt på DS Flexhal. EN KOMPLEKS PROCES Det krævede løbende mægling at sikre, at både PostNord, Pareto og DS Flexhal stillede sig tilfredse med aftalen. Forhandlingerne strakte sig over et halvt år. ”Udfordringen var, at der var tre parter i denne case, og at der blev stillet store krav parterne imellem,” forklarer investeringschef Steen Storgaard Møller, EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus. ”I sidste ende afhang det hele af lejekontrakten. Projektet kunne kun lykkes, hvis vi fremskaffede en lejeøkonomi, som PostNord kunne acceptere. Det lykkedes heldigvis,” siger Steen Storgaard Møller og fortsætter: ”Løsningen var, at PostNord sammen med entreprenøren fandt besparelser på byggeriet, som vi så i samarbejde med investor beregnede huslejenedgangen af,” fortæller Steen Storgaard Møller. Efterfølgende skulle der holdes styr på to sideløbende aftaler, nemlig totalentrepriseaftalen mellem investor og entreprenør og lejekontrakten mellem investor og PostNord. Aftalerne blev løbende konsekvensrettet og underskrevet simultant. Til slut var alle parter glade for aftalerne. ”Casen er interessant. Den illustrerer de muligheder, der er for virksomheder, der gerne vil fremtidssikre deres virksomhed, og er villig til at leje bygningerne af en investor. Hvis man laver samme set-up som PostNord kan man være med til at definere bygningens funktionalitet og tilmed få en investor til at stå for finansieringen,” siger Steen Storgaard Møller.

7


Pareto Securities har p.t. ejendomme for ca. DKK 30 mia. i hele Norden. Frederik Kock, Partner, Head of Real Estate Denmark, fortæller, at virksomheden gerne vil investere i flere projekter som PostNord.

INVESTORER SER POTENTIALE I INDUSTRIEJENDOMME Investorerne har fået øjnene op for industriejendomme. Men hvad vægter investorerne mere konkret? Få svaret her.

Frederik Koch, partner i Pareto Securities, der finansierer PostNords nye postterminal, et engagement til knapt 500 mio. kr., fortæller: ”PostNords nye faciliteter er et stort, spændende og komplekst projekt med interessante perspektiver og en fornuftig risikoprofil. Endvidere har vi lagt vægt på det attraktive prisniveau på logistikmarkedet i Danmark sammenholdt med resten af Norden”. Forventningerne fra Pareto Securities er et ’fornuftigt’ afkast på projektet. Ifølge Frederik Koch ser man typisk højere afkast og lavere lejepriser på denne type ejendomme i Danmark, end hvad der kan opnås i Sverige og Norge. LEJEKONTRAKTEN ER AFGØRENDE Afgørende for Pareto Securities’ vurdering af projektet var den lejekontrakt, PostNord kunne tilbyde. Det er vigtigt for en investor, at virksomheden kan binde sig i en relativt lang periode. ”Vi ser attraktive muligheder på logistikområdet i Danmark og for PostNords fortsatte udvikling med den nye terminal i Køge. Vi søger lignende virksomheder, der kan tilbyde langsigtede lejekontrakter. Finder vi flere af dem, har vi klart appetit på mere,” siger Frederik Koch. Pareto Securities har netop gennemført købet af endnu et grundstykke i Skandinavisk Transport center i Køge, lige ved siden af PostNord ejendommene. Grunden er på knap 60.000 kvm og planen er et arrangement i stil med PostNord.

PARETO VÆGTER FIRE FORHOLD Når Pareto leder efter relevante virksomheder at samarbejde med, er der i hovedreglen fire forhold, de vægter højt, når de foretager investeringer: 1.

At virksomheden er en stabil lejer

2.

Der indgås en lang lejekontrakt

3.

Gode beliggenheder, hvor andre industrivirksomheder kan tænkes at tage over, når lejer flytter

4.

Moderne bygninger, både i form af at der nybygges moderne og langtidsholdbare industriejendomme, eller når virksomheden vil gå fra at være ejer til at være lejer i en eksisterende, moderne industribygning

Givet, at de 4 ovenstående forhold er opfyldt, er investorer som Pareto åbne for at investere i såvel eksisterende bygninger via. Sale and Lease Back, som nye projekter. Lejeaftalen er dog altafgørende for, at både investor og lejer bliver tilfredse, og derfor hjælper EDC Erhverv Poul Erik Bech virksomheder som PostNord med at sikre, at alle er partner tilfredse.

Brug for sparring omkring jeres muligheder? Find din lokal erhvervsmægler på:

edc.dk/industri 8

GO


Stort online Køber-/Lejerkartotek

Vi kender muligvis din køber/lejer Personlige relationer er godt, men de færreste har et samlet overblik over de aktuelle købere og lejere i markedet. I EDC´s online Køber-/Lejerkartotek kan du let få et overblik over potentielle købere og lejere til din ejendom. Vi har nemlig samlet aktuelle købere og lejere i én samlet database. Frit tilgængeligt online.

1 2 3

VI KENDER KØBERNE OG LEJERNE Via vores erhvervscentre opsamler vi hver måned ønsker og behov fra godt 400 nye virksomheder og investorer. Ønskerne valideres løbende gennem vores lokale mæglerteams, så vi sikrer, at data er pålidelige. STORT, LANDSDÆKKENDE KARTOTEK Vi har lige nu 4500 aktivt søgende, som vi dagligt matcher med ejendomme og lokaler. Personligt via mægler og automatisk gennem vores mailservice.

KVALIFICERET RÅDGIVNING Vi har gjort alle søger-ønsker frit tilgængelige online. På edc.dk/erhverv/match kan du selv teste den aktuelle efterspørgsel på din ejendom. Helt enkelt.

K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

1.000-2.500 kvm i København Handelshus søger lagerlokale i Storkøbenhavn fra 1.000-2.500 kvm. Årlig leje maks. kr. 1 mio. Ønske nr.: 1037300 Kontakt: Kenneth Hauge Jakobsen 5858 8378 1.000-2.000 kvm omkring København Større fødevarekæde søger butikslokaler omkring København. Et krav er gode parkeringsmuligheder. Maks. kr. 20 mio. Ønske nr.: 1031965 Kontakt: Thomas Riis 5858 8378 3.000-5.000 kvm trykkeri på Vestegnen Trykkeri søger 3.000-5.000 kvm lager og produktion og 200-300 kvm kontor på Vestegnen. Ønske nr.: 1004238 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 500-800 kvm lager på Vestegnen Håndværksvirksomhed søger ca. 200 kvm kontor og 500 kvm lager på Vestegnen. Skal være gode p-forhold. Kun køb er interessant. Ønske nr.: 1007527 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 2.500-3.500 kvm lager på Vestegnen Engrosvirksomhed søger ca. 2.500 kvm højloftet lager og 800 kvm kontor på Vestegnen. Ønske nr.: 1009664 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Se et udpluk af aktuelle købere og lejere til industri på de følgende sider

500-600 kvm lager på Vestegnen Elektrikervirksomhed søger 500-600 kvm lager på Vestegnen. Gerne 10-15 p-pladser og helst køb. Pris op til 8. mio. Ønske nr.: 1019776 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Se flere 9


N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

Ø

ØVRIGE SJÆLLAND 4000-4999

Fra 1.500 kvm i Humlebæk/Kvistgård Håndværksvirksomhed søger lager/produktionsejendom på min. 1.500 kvm. Gerne byggegrund til bebyggelse i den størrelse. Pris maks. kr. 15 mio. Ønske nr.: 1022055 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8377

Lager i Greve/Roskilde/Køge Håndværksvirksomhed søger 300 kvm lager/ produktion samt mindre antal kvm kontor. Det rette sted har nem adgang til motorvej. Pris maks. kr. 3 mio. Ønske nr.: 604528 Kontakt: Arno S. Werner 5858 379

Ca. 600-700 kvm i Stenløse Lokal produktionsvirksomhed søger ca. 600700 kvm. Lokalerne skal helst være i et plan med min. 4 meters lofthøjde og der skal være administration. Ønske nr.: 1011373 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377

1.000 kvm. i Ringsted Kunde søger lager på ca. 1.000 kvm i eller omkring Ringsted. Et opvarmet lager foretrækkes. Ønske nr.: 947556

Fra 500 kvm i Helsinge Produktionsvirksomhed søger lager/produktionslokaler på min. 500 kvm. Det skal være store lokaler med højt til loftet. Årlig leje maks. kr. 800.000. Ønske nr.: 1009865 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

Lagerlokaler i Ringsted Rengøringsvirksomhed søger lagerlokaler i Ringsted på ca. 400 kvm med port og mindre administrationsbygning. Årlig leje maks kr. 250.000. Ønske nr.: 810610 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8379

Fra 600 kvm ejendom til salg af biler Søger ejendom til salg af biler til private. Må gerne være lagerbygning hvor der kan være et lille kontor. Beliggende i Nordsjælland. Ønske nr.: 1006830 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

1.800 - 2.700 i Greve el. omegn Fødevarervirksomhed søger lager/produktionsejendom med køl- og frys. Lofthøjde min 5 m. Beliggende i Greve eller omegn. Pris maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 868984 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8379

1.400 kvm i Helsingør Værksted søger min. 1.000 kvm ejendom i Helsingør. Det skal være egnet til Lastbiler. Årlig leje maks. kr. 1 mio. Ønske nr.: 989177

2.000 kvm i og omkring Roskilde Virksomhed med opbevaring af emballage søger lagerhal omkring Roskilde på ca. 2.000 kvm gerne med plads til få kontorer. Beliggenhed ikke væsentlig. Ønske nr.: 908013 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8379

Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8377 Fra 2.000 kvm i Helsingør og Hillerød Kunde søger lokaler til trampolinhaller på min. 2.000 kvm beliggende centralt i Helsingør eller Hillerød. Der skal minimum være 6 meter til loftet. Ønske nr.: 978936 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377

Kontakt: Jesper Karmark 5858 8380

Lager/Produktion, Roskilde Større ejendom med god oplagsplads - gerne indhegnet. Skal være beliggende nær gode indfaldsveje til København. Ønske nr.: 921480 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8379

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME OG -LOKALER - SE ET UDPLUK AF DEM HER 10


F

FYN

5000-5999

3.000-4.000 kvm i Odense Virksomhed med salg af biler søger lagerlokaler, som skal bruges til udstilling. Årlig leje maks. kr. 1 mio. Ønske nr.: 872424 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397 600-900 kvm i Odense Kunde søger ejendom på min. 600 kvm beliggende i Odense C mod Odense N til brug for sundhedssektoren. Ønske nr.: 920091 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397 1.000 kvm produktion med administration Produktionsejendom på min. 1.000 kvm med administration på 150 kvm søges. Ejendommen skal ligge i Odense kommune. Der er tale om lettere produktion. Ønske nr.: 980204 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

TEST, HVOR MANGE MATCH VI HAR TIL DIN EJENDOM edc.dk/erhverv/match

S

SYDJYLLAND 6000-7361

Lager/logistikejendomme i Jylland Møbelkæde søger 400-600 kvm lager/logistikejendom tæt på motorvej. Gerne i følgende postnumre: 7000, 7100, 8700 & 8722 Ønske nr.: 1033167 Kontakt: Jens Balle 5858 8399 Kunde søger 5.000 kvm lager/produktion Industrivirksomhed søger lager/produktionsejendom på min. 5.000 kvm beliggende i Aabenraa og omegn. Pris maks. kr. 12 mio. Ønske nr.: 953549 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8425 1.000-5.000 kvm i Sønderborg/Tinglev Virksomhed, som sælger biler, ambulancer mv., søger stort lager/showroom med højt til loftet i Tinglev/Sønderborg-området. Ønske nr.: 897332 Kontakt: Ib Hansen 5858 8422 Fra 400 kvm lager/logistik i Kolding Logistikvirksomhed søger lokaler på min. 400 kvm. Stor port samt parkering for lastbiler er nødvendigt. Pris maks. kr. 4,2 mio. Ønske nr.: 1025048 Kontakt: John Vogt 5858 8423

500-600 kvm leje i Odense Leasingselskab søger lager/produktionslokaler på 500-600 kvm til leje. Der må gerne være et stort grundareal. Pris afhænger af beliggenhed og stand. Ønske nr.: 1026075 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Opvarmet lager med kontor i Esbjerg Virksomhed søger opvarmet lager på 2-400 kvm med port og 4 kontorpladser (ca. 100 kvm). Lofthøjde skal være 4-5 m. Årlig leje maks kr. 225.000. Ønske nr.: 1032446 Kontakt: Dorthe Vestergaard 5858 8398

Showroom til udstilling i Odense C Kunder søger ejendom på min. 500 kvm i Odense C. Ejendommen er til den kreative branche og der skal derfor være sjæl og charme. Pris maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 992117 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

2.000-3.000 kvm i Trekantområdet Kunde søger lager/showroom med butikslokale til detailsalg i trekantområdet. Ønske nr.: 1025379 Kontakt: Claus Fenger 5858 8423

Se flere 11


M

MIDTJYLLAND 7400-8990

NORDJYLLAND 9000-9990

2.000 kvm tæt på E45 i Aarhus N Produktionsvirksomhed søger 2.000 kvm til produktion tæt på E45 i den nordlige del af Aarhus. Minimalt behov for administration. Ønske nr.: 1009017 Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

1.000 kvm lager med kontor Virksomhed søger ca. 1.000 kvm højloftet lager med kontorpladser til ca. 10 personer beliggende i Aalborg/Støvring tæt på motorvejstilkørsel. Ønske nr.: 1027304 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8449

Virksomhed søger nyt domicil i Aarhus S Aarhus virksomhed søger nyt domicil - primært lager i den sydlige del af Aarhus. Min. 700-1.000 kvm. Ønske nr.: 1014252

Lager/produktionslejemål syd for Aalborg Virksomhed søger 2.500 kvm beliggende i Støvring eller Svenstrup med gode tilkørselsforhold til E45. Årlig leje maks. kr. 600.000. Ønske nr.: 1026474 Kontakt: Tom Dorf Kristensen 5858 8449

Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670 Entreprenør søger domicil i Aarhus N/V Nordjysk entreprenørfirma søger lager/produktionsejendom på min. 1.000 kvm beliggende i Aarhus N eller V. Pris maks. kr. 15 mio. Ønske nr.: 1032074 Kontakt: Søren Østergaard 5858 8670

500- 750 kvm i Aalborg Engrosvirksomhed søger lagerlokaler på 500-750 kvm beliggende i Aalborg. Lokalerne skal gerne være isoleret. Pris maks. 3,4 mio. Ønske nr.: 1011989 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8449

Lagerlokale med kontorfaciliteter Kunde søger lager/produktionslokaler på min. 1.000 kvm beliggende i Aarhus og omegn. Der skal være kontorfaciliteter. Årlig leje maks. kr. 350.000. Ønske nr.: 1020152 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

2.500 - 3.500 kvm i Aalborg Industrivirksomhed med lettere montage søger lager-/produktionsejendom i Aalborg på minimum 2.500 kvm. Både leje og køb har interesse. Ønske nr.: 1008622 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

Lager/produktionsejendom i Skive Kunde søger lager/produktionsejendom på min. 800 kvm beliggende i Skive. Pris maks. kr. 2,5 mio. Ønske nr.: 1014665

500-600 kvm lager og kontor Veletableret firma søger 150-200 kvm kontor og 300-400 kvm lager i Aalborg. Der skal være gode parkeringsforhold samt tæt ved hovedindfaldsvejene. Ønske nr.: 1003752 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

Kontakt: Mogens Lindal 5858 8424 Lager/produktionsejendom i Randers Kunde søger lager/produktionsejendom på op til 15.000 kvm beliggende i Randers til brug for erhvervspark. Ønske nr.: 930717 Kontakt: Michael Møller Andersen 5858 8670

1212

N

800 kvm Lager/Produktion i Aalborg Kunde søger 500 kvm lager og ca 300 kvm kontor beliggende i Aalborg med kort afstand til motorvejstilkørsel. Pris maks kr. 6 mio. Ønske nr.: 985234 Kontakt: Mark Pedersen 5858 8449


I

INVESTERING

Hele Danmark

700-1.500 kvm i Brøndby og omegn Malerfirma søger 200 kvm kontor og 500 kvm lager. Kan også være større, da køber ønsker at udleje til 2-3 andre virksomheder. Gerne i Brøndby og omegn. Ønske nr.: 1036946 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 Min. 300 kvm investeringsejendomme Kunde søger ejendomme i Nordsjælland, boligudlejningsejendomme/erhvervsejendomme. Der skal gerne være uopsigelighed på erhvervslejerne. Ønske nr.: 1004535 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377 Lager/Produktion til Køge/Køge Bugt Investor søger udlejede erhvervsejendomme med stabile lejere og et attraktivt afkast. Ejendomme ml. 500-4.000 kvm med god beliggenhed. Ønske nr.: 956541 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8395 Udviklingsejendomme i Odense Kunde søger udviklingsejendomme i Odense C og M. Gerne erhverv til udvikling. Ønske nr.: 824919 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Investeringejendom i Varde-området Lokal investor søger investeringsejendom i og omkring Varde. Gerne erhvervsejendomme med udlejning til kontor/lager/produktion. Helst ikke over 6 mio. Ønske nr.: 1019277 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8398 Erhvervsejendomme i Aarhus N Investeringselskab søger erhvervsejendomme i Aarhus N. Investeringsramme op til ca. kr. 20 mio. Ønske nr.: 923152 Kontakt: Steen Storgaard Møller 5858 8670

VI VED, AT 1.295 PERSONER ER PÅ UDKIG EFTER NYE INDUSTRIEJENDOMME/-LOKALER

VI VED, AT STØRSTEDELEN ØNSKER 250-500 KVM

VI VED, AT GODT HVER FJERDE SØGER LOKALER OG EJENDOMME PÅ SJÆLLAND

VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER SØGER DIN EJENDOM!

Vil du kende svaret? EDC.dk/erhverv/match

1313


S

MØD EN SØGER Bech-Hansen & Studsgaard søger investor

NYT DOMICIL KRÆVER DEN RIGTIGE INVESTOR Bech-Hansen & Studsgaard har brug for et domicil i dobbelt størrelse, med ganske særlige faciliteter og den helt rigtige beliggenhed. De søger nu en stærk investor til at løfte opgaven.

Transport og logistikvirksomheden Bech-Hansen & Studsgaard er, gennem stor kommerciel succes, ved at vokse ud af sine nuværende bygninger. Derfor leder de nu efter et nyt domicil i umiddelbar nærhed af København, som lever op til virksomhedens komplekse behov. ”Vi ville helst blive på vores nuværende lokation, men har ikke mulighed for at udbygge vores nuværende domicil på Avedøre Holme, hvor vi er omkranset af fuldt udbyggede grunde. Det betyder, at vi nu enten skal på jagt efter en eksisterende ejendom til ombygning, eller opføre en helt ny ejendom, der matcher vores behov,” siger Tommy Weston, divisionsdirektør i Bech-Hansen & Studsgaard. KOMPLEKSE BEHOV Bech-Hansen & Studsgaard har specifikke krav til ejendomsfaciliteterne, da de blandt andet benytter såkaldte modulvogntog, som er de største lastvognstog, der kan ses på de danske veje. De er 25 meter lange og må kun benyttes på godkendte vejstrækninger og områder. ”Desuden bruger vi cross-docking, som kræver tilkørselsforhold med lastvogn fra begge sider af ejendommen. Vi modtager varer i den ene side og pakker vogne i den anden side, hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af kapaciteterne. Men det kræver meget plads. Alt i alt er vores behov derfor relativt komplekse, så udvalget af eksisterende ejendomme er begrænset. Men vores specielle behov er bestemt ikke unormalt for branchen,” siger Tommy Weston.

14

En detaljeret kravsspecifikation til ejendommen er netop fremstillet med hjælp fra EDC Erhvervs rådgivere. Grunden, der ledes efter, skal være mindst 14.000 kvm, og stor nok til en fordobling af den nuværende kontor- og lagerkapacitet. Det kommende lager på 3.000-4.000 kvm skal desuden delvist være temperaturreguleret, på grund af samarbejdet med den internationale pharma-industri. FRA EJER TIL LEJER Bech-Hansen & Studsgaard er i processens indledende fase, hvor der nu skal søges en investor til projektet. ”Det er en spændende proces, som vi har startet op. Vi har længe haft et ønske om at opgradere vores faciliteter i hovedstadsområdet, ligesom det giver mulighed for også at løse et andet behov. Nemlig, at vi kan ophøre som ejer af vores eget domicil. Det ligger ikke i vores strategi at eje vores virksomhedsejendomme. Vi er dygtige til transport og logistik. Ejendomsinteresser vil vi lade dem om, der er gode til det,” siger Tommy Weston. ”Det handler om fremtidssikring. Vi ønsker at frigive yderligere kapital til investeringer, så virksomhedens vækststrategi kan indfries, og medarbejderne tilbydes optimale arbejdsforhold. Det vigtigste er, at vi fortsat kan tilbyde fremtidssikrede transport- og logistikløsninger af høj kvalitet til kunder og samarbejdspartnere,” siger han.

Interesseret i projektet? Kontakt Thor Heltborg på 5858 8378


Sådan hjælper EDC Erhverv Kravene til faciliteterne, sammenholdt med behovet for en stærk investor, fik Bech-Hansen & Studsgaard til at alliere sig med EDC Erhverv Poul Erik Bechs rådgivere på et tidligt tidspunkt i processen. Thor Heltborg, direktør for koncernkundeafdelingen i EDC Poul Erik Bech, rådgiver Bech-Hansen & Studsgaard igennem hele processen. KOMPLICEREDE BEREGNINGER ”I en sag som denne, handler det i høj grad om at undgå overraskelser, fordi der er så mange faktorer. Det handler om at udnytte et godt markedskendskab, prissammenligne de forskellige løsningstyper, kende til områdernes udviklingsplaner, de kommunale omkostninger, herunder grundskyld og dækningsafgifter, omkostninger til byggemodning og tilslutning,” siger Thor Heltborg. ”Vi har en del erfaring med prissætning når man skal sammenligne fordele og ulemper på ombygning i forhold til nybygning,” siger Thor Heltborg og fortsætter: ”Dernæst handler det så om, at opstille udregninger på de forskellige alternative placeringer, der gør valget af aftale fordelagtigt for både virksomheden og den investor, der går ind i det,” siger Thor Heltborg. LEJEKONTRAKTEN ER ALTAFGØRENDE EDC Erhverv Poul Erik Bech opstiller således de potentielle scenarier og afsøger derefter netværket for potentielle investorer. ”I processen indgår både nationale og internationale investorer. Når deres forventninger er regnet ind, beregner vi mulighederne derfra. Beregningerne udmønter sig i kontraktvilkår, omkostninger og fordele for begge parter, samt kontraktforløbets længde på 10, 12, 14 eller flere år. Både virksomheden og investorerne har behov for klart at vide, hvad de går ind til,” siger Thor Heltborg. ”Humlen ligger i udformningen af lejekontrakten. Den skal danne grundlag for begge parters økonomi og samarbejde mange år frem i tiden,” siger han. FRA A TIL B TIL C Udover rådgivning om en aftale om det kommende domicil, hjælper EDC Erhverv Poul Erik Bech også med salget af Bech-Hansen & Studsgaards nuværende domicil. ”På den måde hjælper vi kunden hele vejen rundt. Vi finder den rigtige investor på de rigtige vilkår, hjælper med kontraktforholdene og afhænder virksomhedens gamle domicil når alt andet er på plads,” afslutter Thor Heltborg.

Bech-Hansen & Studsgaard har shortlistet sine krav således: • Nærhed til Storkøbenhavn med gode til- og frakørselsforhold • Mulighed for at køre med modulvogntog på de omgivende veje og områder • Lokal- og kommunalplaner, der sikrer, at virksomheden kan benytte anlægget i mange år • Mulighed for at udvide, hvis virksomhedens ekspansion fortsætter • Stærk investor, der vil stå for finansieringen af ejendommen og samtidigt indgå lejeaftale med Bech-Hansen & Studsgaard A/S

Tommy Weston Divisionsdirektør i Bech-Hansen & Studsgaard

15


T

TEMAEJENDOM Baldersbuen 2, Hedehusene

M7 SØGER NY LEJER. ER DET JER? Industriejendommen beliggende på Baldersbuen 2 i Hedehusene har hidtil været udlejet til Bong, men med en lejekontrakt, som udløber i foråret 2018, leder M7 Real Estate nu efter en ny lejer – en lejer som får mulighed for at sætte sit eget præg på ejendommen. Med 4.322 kvm ledigt areal og 2.000 indlagte ampere i ejendommen, rummer ejendommen mange muligheder for en fremtidig lejer. Lejemålet har en god placering, midt i et dynamisk erhvervsområde, på Vestegnen, som tiltrækker mange virksomheder, bl.a. på grund af den veludbyggede infrastruktur og korte afstand til Holbækmotorvejen. M7 ønsker i forbindelse med et lejer-skifte at optimere ejendommen. ”Tidspunktet er nu helt rigtigt for at investere i lokalerne”, mener Asset Manager, Morten Rybak. En fremtidig lejer vil derfor i høj grad få mulighed for at præge ejendommens udvikling, så den passer til dem.

PASSER TIL MANGE TYPER ERHVERV Flere forskellige typer erhverv ville kunne passe til ejendommen, da den med dens regulære lokaler har mange anvendelsesmuligheder. Vi ser for eksempel at flere legelande popper op rundt om i landet, og netop et legeland kunne sagtens være et godt bud på en potentiel fremtidig lejer i de højloftede lokaler, mener Morten Rybak. Lokalerne rummer også masser af muligheder for andre, mere industrielle erhverv og er bl.a. meget velegnet til lager.

Er du interesseret i lejemålet? Kontakt Thomas Rudlang på 5858 8376 16


Pris: 44.500.000 kr. Grundareal:

112.780 kvm

Etageareal:

29.341 kvm

Sagsnr.

91202576

MÅNEDENS UNIKKE EJENDOM:

IMPONERENDE INDUSTRIEJENDOM MED 400 METERS FACADE MOD E45 I NØRRESUNDBY I det aktive erhvervsområde i Nørresundby, lige uden for Aalborg, ligger denne attraktive lager og produktionsejendom. Ejendommen er med produktionslokalernes imponerende loftshøjde på 8,5–10,5 meter og ideelle placering i krydspunktet mellem E39 og E45, optimal som lager/logistikejendom. Via 3 transformatorstationer er ejendommen sikret med ca. 10.000 ampere. Ejendommen, som egentlig er en gammel sømfabrik, består af 6 forskellige bygninger heraf er de 5 isolerede og endvidere er 4 af dem opvarmede. Generelt er alle bygninger udført i betonelementer og taget er udført i tagpap med tagvinduer. Grunden er delvis befæstet med asfalt, betonplader samt kørefast grus og græs. PLADS TIL STORE ARMBEVÆGELSER Erhvervsbygningen har, med sin enorme størrelse, plads til at rumme mange forskellige typer erhverv. De næsten 30.000 kvm højloftet lager-/produktionsarealer, heraf er ca. 25.000 kvm

dækket af traverskranbaner, er opført i flere etaper i perioden fra 1969 til 2001, hvortil de 920 kvm administrationsbygning er fra 1991. Det store grundareal giver således masser af plads at boltre sig på, men hvis ikke der er brug for alle kvadratmeter, er der ligeledes mulighed for opdeling af ejendommen. ET UTAL AF ANVENDELSESMULIGHEDER Den samlede ejendom består af 3 matrikler på i alt 112.816 kvm, hvoraf den ene kan sælges som en selvstændig byggegrund. Ejendommen rummer derfor et utal af anvendelsesmuligheder for den fremtidige ejer. Det store erhvervsareal og den unikke beliggenhed lige ved motorvejstilkørslen tilfører herudover ejendommen gode muligheder for at fungere som erhvervspark for produktionsvirksomheder samt lager- og produktionsvirksomheder. De 400 meters facadegrund mod motorvej E45 giver ligeledes mulighed for god profilering mod motorvejsnettet.

INTERESSERET I AT HØRE MERE OM EJENDOMMEN? Kontakt Martin Brasholt Mikkelsen på tlf. 5858 8449

17


FÅ INDSIGT I MARKEDSTENDENSERNE Viden om markedet er essentielt – uanset om du skal sælge, udleje eller er på udkig efter nye investeringsmuligheder. I EDC Erhverv følger vi markedet nøje, så vi altid har det bedste udgangspunkt for at rådgive vores kunder om lokale og landsdækkende ejendomsinvesteringer. Vores researchafdeling udarbejder kvartalsvist et detaljeret overblik over markedsleje, tomgang og afkastkrav på det danske ejendomsmarked, fordelt på geografi og ejendomstyper. Analyserne tager udgangspunkt i markedsdata fra eksterne leverandører – og suppleres af vores egne specialisters viden om og erfaring med ejendomsmarkedet. INDUSTRIMARKEDET I DAG Som det ses af graferne på modsatte side, er der generelt fald i tomgang. Det største fald i ledigheden ses netop inden for lagerog produktionsejendomme, hvor tomgangen på landsplan er faldet med 450.000 kvm - og nu er på det laveste niveau i 7 år. Du kan se de mere konkrete tal på ledighed, afkast og markedsleje på modsatte side.

Skal du altid have seneste nøgletal tilsendt per mail? Tilmeld dig på:

edc.dk/erhverv/tilmeld

18

GO


Industri

MARKEDSINFO

7.25%

Aalborg

7.25% 7.50% Aarhus Nordsjælland

7.00% 7.00%

7.00% 7.50%

København

Østsjælland

Trekantområdet

7.50% Odense Vest- og Sydsjælland

AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter. EDC Erhverv Poul Erik Bech estimater januar 2017

LEDIGE KONTORLOKALER I KVM

MARKEDSLEJE

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik januar 2017

2015

2016

Den opnågelige leje i kr. pr. kvm pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

2017

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2017

400

Aalborg

Aarhus

450

325

Vest- og sydsjælland

500

Trekantområdet

Østsjælland

500

Odense

Nordsjælland

525

226.800 350

350

Region Nordjylland

København

966.000 Region Midtjylland

560.800

Fyn

Sydjylland

302.200

244.600

Region Sjælland 473.800

Region Hovedstaden

19


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

STENLØSE

TIL SALG 1.200 KVM UALMINDELIG FLOT INVESTERINGSEJENDOM Sag 27800273 Ualmindelig flot investeringsejendom i Stenløses industrikvarter opført i 2002. Ejendommen har været udlejet til nuværende lejer, siden 1. okt. 2007. Lejer uopsigelighed til 15. jan. 2023, hvorefter lejemålet kan opsiges med 6 mdr. varsel. Ejendommen består både af en butik, nogle kontorer, en produktionsafdeling, en pakkeafdeling samt diverse toiletter og personale faciliteter. Port i jordniveau.

Afkast Kontant

7,7% kr. 12.250.000

5858 8376 KVISTGÅRD

TIL SALG

REGSTRUP

TIL SALG

F

STOR TOTALRENOVERET INVESTERINGSEJENDOM MED 9 EJERL Sag 40300815 Flot og præsentabel investeringsejendom, der er fuldt udlejet og opdelt i 9 ejerl., 8 til bolig og 1 til erhverv. Årlig lejeindtægt på kr. 792.000. Beliggende med synlig placering ved afkørsel fra Skovvejen, motorvejen mod København og Kalundborg. 10.189 kvm grund, hvor der er 4 uudnyttede byggegrunde. Ejd. har gennem årene gennemgået en totalrenovering og fremstår flot og tidssvarende. Afkast

7%

Kontant

kr. 9.200.000

5858 8395 ODENSE S

TIL SALG

FLOT VELDISPONERET DOMICILEJENDOM PÅ 2.776 KVM Sag 34200912 Flot domicilejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Kvistgård med andre større virksomheder såsom Meggitt A/S, Bavarian Nordic A/S, Embacollage A/S, mindre produktionsfirmaer, håndværksfirmaer m.m., som nærmeste naboer. Området er beliggende mellem Helsingørsvej og Kongevejen og er veldisponeret med vejadgang og gode tilkørselsforhold og henvender sig primært til erhvervs- og håndværksprægede virksomheder med brug for meget plads og udvidelsesmuligheder. Ejendommen er bygget i 1997 og kraftigt ombygget og moderniseret for et større millionbeløb i 2009.Facader og gavle er opførte med dobbelthøje beton facadeelementer med vandrette bånd udført i rustfrit stål. Afkast

7,1%

Kontant

5858 8377

20

kr. 22.500.000

C

MARKANT INVESTERINGSEJENDOM VED E20 AFKØRSEL 50 Sag 51200119 Interessant investeringsejendom, som er opdelt og udlejet i 12 lejemål. "Hovedlejer" er Terminalen A/S, de øvrige lejemål er udlejet i mindre enheder og er en blanding af administration og lager/lettere montage. Der er tale om en værdisikker investering og placeringen er rent erhvervsmæssigt meget attraktiv med stor synlighed og nem adgang til E20 motorvejen og indfaldsvej til Odense C. Samlet erhvervsareal 10.817 kvm. Afkast

8,4 %

Kontant

5858 8397

kr. 58.500.000


ER DU BEKENDT MED DE NYE REGNSKABSREGLER?

En ændring i regnskabsloven betyder, at virksomheder nu kan indregne deres investeringsejendomme til dagsværdi i årsregnskabet. Formålet er at sikre at investeringernes afkast afspejler udviklingen. Virksomheder, der ønsker at bruge dagsværdien skal derfor reelt bruge 3 vurderinger: en opgørelse af pr. 1. januar 2015, d. 31. december 2015 samt 31. december 2016. Har I brug for en vurdering til kommende regnskab? Bestil den på edc.dk/industri

AABENRAA

TIL SALG

AARHUS N

TIL SALG

B

4.100 KVM ATTRAKTIV INVESTERINGSEJENDOM I SKEJBY Sag 80203326 Investeringsejerlejligheden er beliggende i det attraktive erhvervsområde i Skejby, Aarhus N med flere større virksomheder, herunder IKEA, ILVA, Silvan m.fl. Det samlede grundareal er på 10.255 kvm. Bygningen er indrettet med ca. 3.400 kvm lagerhal og ca. 700 kvm kontor og tilhørende personalefaciliteter. Afstanden til Djurslandsmotorvejen og E45 er ca. 3 km og til indre ringgade i Aarhus C ca. 4,5 km. Afkast

7,5%

Kontant

kr. 18.800.000

5858 8670

D

ESBJERG

TIL SALG

FLOT ERHVERVSINVESTERINGSEJENDOM Sag 62050853 Investeringsejendom med synlig og markant eksponering mod den Sønderjyske Motorvej E 45. Ejendommen er oprindelig opført som domicilejendom for Elvström Sails A/S i 2000 og væsentlig om- og tilbygget i 2010. Ejendommen er forsat udlejet til Elvström Sails A/S og indrettet med et administrationsafsnit i 2 plan på ca. 1.008 kvm, 2 produktionshaller på henholdsvis 3.402 kvm og 756 kvm samt lager på 1.512 kvm. Lejekontrakten er fra lejers side uopsigelig frem til udgangen af 2021. Beliggende på en 29.985 kvm stor grund med stenbelagte køre- og parkeringsarealer. Resterende arealer er anlagt med græs. Afkast

5,84%

Kontant

kr. 34.500.000

F

PÅ ESBJERG HAVN SÆLGES FLEKSIBEL LOGISTIKEJENDOM Sag 67000481 Ejendommen består af en administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 kvm (bestående af fleksible kontorlokaler i stueplan samt store åbne arealer på 1. sal), en kantine på 104 kvm og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 kvm med en god loftshøjde (5 m). Af hallen udgør ca. 841 kvm et overdækket perron- og rampeareal. Ejendommen ligger på 12.395 kvm lejet grund med attraktiv havneplacering. Afkast

5858 8425 FREDERICIA

11,6%

Kontant

kr. 10.400.000

5858 8398 TIL SALG

RANDERS

TIL SALG

1.799 KVM INVESTERING INDUDTRI

7.493 KVM INVESTERINGSEJENDOM MED GOD PLACERING

Sag 60300786 Udlejet til en god solid lejer, med 6,5 år tilbage på lejekontrakten. Ejendommen er inddelt med 1.512kvm lager/værksted. Indrettet som en stor hal, hvor der forefindes 5 tons traverskran, der er adgang til hallen via 6 aluporte. Kontor og personaledelen udgør 287kvm. Ejendommen har ca. 4.000kvm. befæstet grund. Beliggende tæt ved Fredericia ringvej, og kun 10 min. fra motorvejsnettet.

Sag 91201827 Haraldsvej 64 huser elektronikfirma på 2.079 kvm. Dette lejemål er gennemgribende renoveret ifm. lejers indflytning i 2015. I ejendommen har EUROMASTER også lejemål på 1.775 kvm, fordelt med salgskontor, værksted og lager. Haraldsvej 66 på i alt 3.639 kvm huser Pedersen og Nielsen, DAPD, Pierre Autolakering, Byggeselskabet Paulsen, Hounö og Ventilationshuset.

Afkast

Afkast

7,46%

Kontant

5858 8399

kr. 4.800.000

8,25%

Kontant

kr. 39.450.000

5858 8449

21


ADVOKATENS HJØRNE

Allan Thomsen Advokat og partner i Hansen & Thomsen Advokataktieselskab

TILSIDESÆTTELSE AF URIMELIGE LEJEAFTALER Værdien af udlejningsejendomme afhænger i høj grad af de indgåede lejeaftaler. De sætter grænser for, hvilken indtægt ejeren kan forvente, men også hvilke driftsudgifter, der skal afholdes af ejer. Advokat Allan Thomsen giver her et overblik over udlejers muligheder for at tilsidesætte urimelige lejeaftaler.

Lejelovgivningen for erhvervslejemål blev, med virkning fra 1. januar 2000, bemærkelsesværdigt liberaliseret. Den generelle ugyldighedsregel i aftalelovens § 36 kan derfor nu også anvendes på erhvervslejekontrakter. Det sker ved, at indskrive den gældende aftalelovs § 36 direkte i erhvervslejeloven i form af erhvervslejelovens § 7 (som kan læses i boksen til højre). Det er navnlig elementerne i § 36, stk. 2, der indgår i domstolenes overvejelse, når der skal tages stilling til, om en lejekontrakt kan tilsidesættes helt eller delvist. Der er god mulighed for at tilsidesætte urimelige aftaler i lejeforhold. For det første har lejekontrakter som udgangspunkt en ubestemt levetid, hvilket giver aftalens parter en udfordring på aftaletidspunktet. For det andet kan udlejer desuden kun, under ganske særlige omstændigheder, bringe aftalen til ophør. Navnligt det sidste forhold, er formentlig årsagen til, at man i praksis ofte ser bestemmelsen påberåbt af udlejer, mens lejere, der som udgangspunkt kan opsige lejekontrakten med varsel, som regel benytter sig af denne mulighed, i stedet for at give sig i kast med en usikker tvist om, hvorvidt aftalte vilkår kan tilsidesættes helt eller delvist. Selvom reglen var tiltænkt som en beskyttelse af lejer, ses det både af de trykte afgørelser i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift

22

for Bygge- og Boligret og Grundejernes Domssamling, samt i min egen praktiske erfaring, at udlejer i langt de fleste tilfælde er den part, der overvejer at anvende bestemmelsen.

§

§ 7. En lejeaftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende, jf. aftalelovens § 36. § 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.


I en række konkrete sager har domstolene lagt vægt på aftalelovens § 36, stk. 2:

1

FORHOLDENE VED AFTALENS INDGÅELSE Først og fremmest er det vigtigt om parterne, personligt, eller med bistand af rådgivere, har haft indsigt i lejeretlige forhold og dermed har været i stand til at vurdere aftalen – både i forhold til lejelovgivning, sædvanlige lejekontrakter, men også i relation til markedsværdi og dermed mere kommercielle betragtninger. Herudover er det selvfølgelig vigtigt, i hvilket omfang kontrakten eller et specifikt vilkår har været underlagt forhandling mellem parterne. En grundig forhandling som illustrerer, hvad parterne har lagt vægt på, vil selvfølgelig reducere muligheden for efterfølgende at kræve en aftale tilsidesat helt eller delvist. Af samme grund er det god praksis, at gemme de forhandlede udkast til lejekontrakt. Det er ikke usædvanligt, at større og komplicerede lejekontrakter foreligger i 8-10 udkast, inden den endelige kontrakt er på plads. Tilsvarende gælder selvsagt korrespondance og eventuelle mødereferater, som kan dokumentere parternes synspunkter og forståelse for kontrakten.

2 3

AFTALENS INDHOLD Det er ikke alene den samlede aftale, der skal bedømmes, men også andre vilkår, som samtidigt aftales mellem parterne, der kan indgå i betragtningerne. Et urimeligt vilkår i den ene parts favør kan således balanceres af et vilkår i den anden parts favør.

SENERE INDTRUFNE OMSTÆNDIGHEDER Lejekontrakter, som er gunstige for lejer, og hvor lejer er tillagt afståelsesret, kan ofte være meget langvarige, idet udlejers muligheder for at bringe lejekontrakten til ophør er særdeles begrænsede. Forholdene på aftaletidspunktet bliver således mindre relevante som tiden går. Under senere indtrufne omstændigheder må formentlig også høre ejerskifte og/eller lejerskifte, hvor en ny ejer/lejer er kompenseret økonomisk for kontraktsvilkårene. Med andre ord, hvis en ejendom er erhvervet til en pris, hvor ugunstige kontraktsvilkår er indkalkuleret – eksempelvis manglende adgang at kræve lejeforhøjelse i medfør af reglerne om markedsleje – vil udlejer således have vanskeligt ved at påstå lejeforhøjelse. I disse situationer er det derfor vigtigt at overveje, om den oprindelige ejer bør søge krav gennemført inden et salg af ejendommen, idet muligheden for at gennemføre kravet må anses som bedre end den nye ejers mulighed, hvor den aktuelle leje p.g.a. kontraktuelle forhold ligger væsentligt under markedslejen.

Opsummering 1) Aftaler, som fraviger lovregler og sædvanlige bestemmelser, er kerneområdet for erhvervsleje-lovens § 7.

3) Tid og udvikling i markedet, som ikke kunne forudses på aftaletidspunktet, er væsentlige faktorer.

2) Det er den samlede aftale, der indgår i bedømmelsen.

4) Dårlige lejeaftaler ”angribes” bedst inden et salg, hvor en reduceret pris kan have ”genoprettet” balancen i forhold til en ny ejer.

23


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 2960-3670

KASTRUP

TIL SALG

NYERE LAGER-/PRODUKTIONSDOMICIL PÅ 843 KVM PÅ EN 1.546 KVM STOR GRUND Sag 27800246 Nyere lager-/produktionsdomicil i Kirstinehøj tæt på lufthavnen. Ejd. er bygget i 2005 og fremstår i god stand. Bygningen er på 843 kvm og beliggende på en 1.546 kvm stor grund. Bygningen er indrettet med 73 kvm kontor mod vejen, 697 kvm lager og 73 kvm lager på indskudt dæk over

kontor. Lager-/produktionsdelen er et stort rum med loftshøjde på 4,0 - 6,4 m. Adgang via port (H3,8-B4,0). Der mulighed for opbevaring ovenpå kontordelen. Gode udenomsarealer, belagt med sf-sten.

Areal

Kontant

843 kvm

kr. 6.350.000

5858 8376 KASTRUP

TIL LEJE

AVEDØRE HOLME

TIL LEJE

C

703 KVM KONTOR MED LAGER/VÆRKSTED I KASTRUP

355 KVM LAGER, 573 KVM KONTOR & 1.445 KVM OPLAGRINGSAREAL

Sag 11403656 Flot og markant hjørneejendom beliggende Kirstinehøj 1, 2770 Kastrup til leje. Lejemålet er på 703 kvm med halvdelen kontor og halvdelen lager og værksted. Kontorerne er lyse, velindrettede og repræsentative i høj kvalitet. Indgang gennem et vindfang til et storrumskontor med reception og mulighed for indretning med 10 arbejdspladser.

Sag 11600328 Lager, kontor og oplagringsareal. Der er masser af p-pladser på ejendommen. Ejendommen er indrettet med større og mindre cellekontorer. Der er egen præsentabel indgang til kontorer i stuetagen og på 1. salen, hvor der er gennemgang til det højtloftet lagerlokale. Stor portindgang til det højtloftede lagerlokale.

Areal

Areal

703 kvm

Årlig leje

5858 8378

24

kr. 562.400

1.050 kvm

Årlig leje

5858 8378

kr. 656.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

HEDEHUSENE

TIL LEJE LAGER/PRODUKTION SAMT KONTOR Sag 18000196 3.447 kvm højloftede og regulære lagerlokaler og 975 kvm kontor på 1. sal med fleksibel indretning. Lejemålet ligger meget tæt på Holbækmotorvejen, og med kort afstand til E20 via ring 5. Gode tilkørselsforhold til ejendommen. Loftshøjden på lageret er knap 7 meter. Udlejer er indstillet på at etablere ramper til lejemålet. 2.000 ampere i ejendommen. Mulighed for at tilleje ekstra ca. 1.200 kvm lager og 479 kvm arkiv på 1. sal.

Areal Årlig leje

4.322 kvm kr. 1.623.900

5858 8376 GLOSTRUP

TIL LEJE

1.310 KVM SØJLEFRIT HØJLOFTET LAGER Sag 18000144 Velbeliggende i Hersted Industripark ved Ring 3 og tæt på motorvejsnettet ligger denne højloftede lagerejendom. Lejemålet er på 1.310 kvm. Lejemålet består af et reelt søjlefrit højloftet lager-/produktionslokale med 7,5 meter frihøjde under drager. Der er traverskran (2 tons). Der er min-

dre lagerkontor i hallen. Der er adgang til toiletter og omklædningsrum. Der er mulighed for at tilleje ca. 200 kvm kontor i ejendommen og 500-1.000 kvm udenomsareal med stabilgrus. Der er indlagt 999 Amp.

Areal

Årlig leje

1.310 kvm

kr. 589.500

5858 8376

25


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 2960-3670

GLOSTRUP

TIL LEJE

D

DOMICILEJENDOM PÅ I ALT 2.321 KVM, 1.292 KVM KONTOR OG 433 KVM LAGER/MONTAGE Sag 27800249 Velbeliggende med nem adgang til motorvejsnettet. Lejemålet indeholder i alt 1.292 kvm kontor i 2 plan. Indbydende reception, lyse kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, kantine mv. Kontordelen er fleksibel og kan tilrettes lejers ønsker efter nærmere aftale. 255 kvm højloftet (ca. 5,5

m) lager med adgang via port i jordniveau med 178 kvm lager/montage (omdannet fra kontor, kan reetableres) stødende op til. Hertil 626 kvm tør og højloftet kælder. Gode parkeringsforhold ved lejemålet.

Areal

Årlig leje

1.695 kvm

kr. 697.830

5858 8376 GLOSTRUP

TIL LEJE

HVIDOVRE

TIL SALG

E

3.011 KVM LAGER, HERAF 2.221 KVM HØJTLOFTET LAGER

ATTRAKTIV LAGEREJENDOM MED MERE END 9M LOFTSHØJDE

Sag 11600333 3.011 kvm Lager- og produktionsejendom i Glostrup. Inddelt med følgende: 2.071 kvm højtloftet lager med port og ramper, 717 kvm kontor, 150 kvm2 værksted. Kontorerne består af 2 store åbne kontor rum på 1. sal, samt et par mindre cellekontorer i stuen og på 1. sal. Ved siden af Hovedporten er der et værkfører kontor. Ejendommen er beliggende tæt på afkørslen til Ring 3 og Motorringvej 3 / E47

Sag 27800085 Beliggende på Avedøre Holme. Ejendommen består af 4.706 kvm i alt, fordelt på 289 kvm kontor/personalefaciliteter, 2.000 kvm lager med 9,3 m til loft og 7 m under dragerne, og to gange 1.150 kvm lager med 5 m til drager. Ejendommen har 4 porte, på 3 af siderne på ejendommen. Der er også mulighed for at leje ejendommen. Den årlige leje udgør kr. 375 pr. kvm

Areal

Areal

3.011 kvm

Årlig leje

5858 8378

26

kr. 1.053.850

4.706 kvm

Kontant

5858 8376

kr. 14.900.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

ISHØJ

TIL LEJE

ALBERTSLUND

TIL LEJE

VELBELIGGENDE OG ATTRAKTIV ERHVERVSEJERLEJLIGHED Sag 11403346 Erhvervsejerlejligheden er beliggende på 1. sal med fleksible anv.muligheder. Lokalerne er indrettet med cellekontorer mod p-arealet og større åbne lokaler på bagsiden. Herudover er der 2 toiletkerner samt 2 trappeopgange til lokalerne. Erhvervsejerlejligheden kan også købes for kr. 2.100.000,Areal

660 kvm

Årlig leje

kr. 224.289

5858 8378

C

ISHØJ

TIL LEJE

873 KVM FLOTTE OG VELBELIGGENDE KONTOR & LAGER LOKALER Sag 27800280 553 kvm lyse kontorlokaler på 1.sal samt 320 kvm højloftet lager & kontor i stueetagen (ca. 80 kvm kontor & 224 kvm lager), i en pæn, præsentabel og vel-drevet ejendom. Kontorlokalerne er opdelt i større og mindre cellekontorer og fremstår meget flotte, med ny rensede gulvtæpper og pæne nymalede vægge. Store vinduespartier samt ovenlys giver et behageligt lysindfald i alle lokalerne. Der er et pænt køkken/kantineområde samt gode toiletforhold. Stueetagen fremstår flot og nymalet og med 4,5 meter til loftet. Der er køkken- og toiletforhold på etagen, samt 2 mindre kontorer. Ovenpå kontordelen er der mulighed for yderligere opbevaringsplads, med adgang fra lagerarealet. Areal

873 kvm

Årlig leje fra

TERMINALEJENDOM MED 16 RAMPER TÆT PÅ MOTORVEJ Sag 27800086 Lagerterminalejendom på i alt 2.133 kvm beliggende med kort afstand til Køge Bugt motorvejen. Ejendommen er fordelt med 2.053 kvm lager og 80 kvm kontor/mandskabsfaciliteter. Lagerdelen har en loftshøjde i siderne på 6,0 meter og noget højere midt på ejendommen. Der er 16 ramper til lejemålet. Kontordelen indeholder kontor, køkken med spiseplads og omklædning. Der er gode udenomsarealer.

kr. 450-500 pr. kvm

Areal

5858 8376

2.133 kvm

Årlig leje

kr. 1.066.500

5858 8376

ISHØJ

TIL LEJE VELBELIGGENDE LAGER & PRODUKTIONSLOKALER Sag 27800299 320 kvm højloftet lager & kontor i stueetagen (ca. 80 kvm kontor & 224 kvm lager), i en pæn, præsentabel ejendom. Lokalerne fremstår flot og nymalet og med 4,5 meter til loftet. Der er køkken- og toiletforhold på etagen, samt 2 mindre kontorer. Ovenpå kontordelen er der mulighed for yderligere opbevaringsplads.

Areal

C

Årlig leje

320 kvm kr. 144.000

5858 8376

27


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 2960-3670

SKOVLUNDE

TIL LEJE LAGER MED RAMPE, SAMT MULIGHED KONTOR Sag 27800296 Velbeliggende lager tæt på Ring 3 og motorvejsnettet. Lagerdelen på i alt 4.149 kvm er opdelt i 3 søjlefri haller med 6 meter til loftet. Der er godt lysindfald i hallerne. Der er 2 store porte til lejemålet samt læsserampe. Gode til- og frakørselsforhold. I tilknytning hertil er tilbydes 889-1.923 kvm kontorlokaler, der er indrettet med kantine, storkøkken, mødeog konferencerum, udstillingslokale samt ca. 15 enkelt-/dobbeltkontorer og resten som storrumskontorer. Masser af p-pladser.

Areal

C

Årlig leje

4.149 kvm kr. 3.144.175

5858 8376 SØBORG

TIL LEJE

LEJEMÅL FRA 88 TIL 1.002 KVM TIL KONTOR OG SHOWROOM Sag 11403850 Optimal placering i den gamle TVby, med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og offentlig transport. Bygningerne indeholder på 1. sal, 6 kontorlejemål med Areal

et samlet areal på 1.002 kvm. Fordelingsgang, kontorer af varierende størrelse samt midterkerne, som kan benyttes til showroom. Herudover toiletkerner. Gode parkeringsmuligheder.

88 til 1.002 kvm

Leje pr. kvm

5858 8378

28

kr. 300


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

FREDENSBORG

TIL SALG

FREDERIKSVÆRK

TIL SALG

C

G

EJENDOM MED LAGER, STORT SALGSKONTOR OG SHOWROOM GOD PORT ADGANG OG STOR GRUND

EJENDOM M. UDLEJET BOLIG PÅ 106 KVM OG LEDIGT LAGER/ PRODUKTIONSLOKALE PÅ 247 KVM

Sag 34200852 Ejendom beliggende i Fredensborgs erhvervskvarter tæt på Fredensborg Kongevej. Ejendommen har et samlet erhvervsareal på 1.242 kvm og er beliggende på en 5.888 kvm stor grund. Ejendommen er indrettet med et stort åbent kontor der let kan anvendes til showroom, et par mindre kontorer samt køkken med spiseplads i den ene ende. Over hele denne del på ca. 375 kvm er der et indskudt dæk hvor der er lager med lagerreoler. I den resterende del af bygningen er der også lager både som højlager og en del med et indskudt dæk til brug for "pluk" lager. Der er god port adgang med automatiske porte og overdækning.

Sag 34200859 Ejendommene er beliggende i et gammelt erhvervsområde fra da Frederiksværk lavede krudtfremstilling tilbage i 1700 tallet. Området er bla med små produktionsvirksomheder, undervisning, boliger og lager ejendomme. Ejendommen er delt op i 2 bygninger: Lager og produktionsejendom på 247 kvm samt 52 kvm tilhørende garage. Der er i ejendommen en lager/produktions rum på små 200 m, endvidere et par mindre rum og kontorer samt toilet. Boligdelen er på ca. 106 kvm og opført i 1965. Den er udlejet til en lejer. Ejendommen er indrettet med en soveværelse, køkken der går over i en stue og endvidere bad/toilet og et værelse.

Areal

Areal

1.242 kvm

Kontant

kr. 5.900.000

5858 8377

353 kvm

Kontant

kr. 1.200.000

5858 8377

HELSINGØR

TIL LEJE 1.458 KVM KONTOR OG 3.000 KVM LAGER PÅ BEDSTE PLADS I HELSINGØR Sag 34200316 Kontoret er opbygget med stor bred ankomst hall med trappe til 1.salen. Fordelingsgange til kontorer, mødelokaler, kantine og servicearealer. Alle kontorer er i ordentlig stand og velvedligeholdte og er en blanding af cellekontorer og fælles kontorer. Lager er meget regulært med en meget fin højde på 6-10 meter under loft. Adgang til lager sker gennem rulleport. Kælder er med en loftshøjde på ca. 3-4 meter og adgang sker gennem port med adgang til bred kørerampe. Areal Årlig leje

5.971 kvm kr. 2.597.385

5858 8377

29


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

HØRSHOLM

TIL LEJE

1.565 KVM LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM MED GODT KONTOR OG GOD SYNLIG BELIGGENHED Sag 34200951 Lejemålet består af ca. 1.100 kvm lager, fordelt i et større lager på ca. 750 kvm med god loftshøjde og ca. 350 kvm lager, der ligger i den sammenhængende lagerhal på Kærvej 25. Der er flotte kontorer og showroom både på 1. sal og i stuen. Endvidere køkken, mandskabsfaciliteter og

35 kvm kælder. Ejendommen er løbende vedligeholdt og har bl.a. fået monteret nyt varmeanlæg for få år siden. Da ejendommen har facade ud mod Usserød Kongevej, er der gode eksponeringsmuligheder ud mod denne.

Areal

Årlig leje

1.565 kvm

kr. 1.050.000

5858 8377 KVISTGÅRD

TIL LEJE NYERE LAGERHAL PÅ 1.065 KVM BELIGGENDE I FLOTTE OG ROLIGE OMGIVELSER. Sag 34200943 God selvstændig lagerbygning beliggende i rolig parklignende omgivelse ved den lille landsby Nyrup og Kvistgaard. Ejendommen er en del af den tidligere herregård fra 1907 der er kraftigt moderniseret i slutningen af 90érne under den nuværende ejer. Lagerbygningen som er opført i 1994 og har en loftshøjde på højeste sted på omkring 6,8 m til loft og ca. 4 meter højde ved port indgangen. Bygningen ligger for sig selv og med selvstændig varmeforsyning mm. Areal

D

5858 8377

30

Årlig leje

1.065 kvm kr. 505.875


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

HELSINGE

TIL LEJE

HELSINGE

TIL LEJE

2.000 KVM STOR REGULÆR LAGERHAL. FREMLEJEMÅL Sag 34200877 Stor lagerhal beliggende ved Midt-Nord centret. Lagerhallen består af et stort sammenhængende rum med få søjler. Der er et dejligt lysindfald fra ovenlysvinduerne i midten af sektionerne. Mindre mandskabsrum med mulighed for omklædning m.v. Adgangsvejen er igennem 2 store porte med ramper. Lejemålet kan fremlejes frem til ultimo 2018 og kan evt. forlænges og blive permanent. Areal

2.000 kvm

Årlig leje

kr. 700.000

5858 8377 HELSINGE

TIL LEJE

BYNÆR ERHVERVSEJENDOM PÅ 441 KVM TIL LEJE I HELSINGE Sag 34200954 Regulær og velbygget lager- og produktionsejendom med synlig beliggenhed beliggende i Helsinges attraktive erhvervskvarter på hjørnet Bymosevej/Nørretoftevej. Hele ejendommen har været udlejet til Erhvervsskolen Nordsjælland og rummer derfor en fuld funktionsdygtig produktionsbygning med rulleport i vestfacaden, gulvafløb i alle produktionsrum, opdaterede el-installationer samt malede epoxygulve. Alternativt kan bygningen anvendes til lettere produktion, lager og automobilværksted eller håndværksvirksomhed med brug for tilhørende kontorer, bad og omklædning. 5-8 parkeringspladser foran ejendommen og mulighed for parkering langs ejendommen. Areal

441 kvm

Årlig leje

kr. 216.090

5858 8377 GILLELEJE

TIL SALG

705 KVM TIDLIGERE MITSUBISHI BILHUS SYNLIGT BELIGGENDE TÆT PÅ HELSINGE CENTRUM. Sag 34200953 Tidligere Mitsubishi bilhus synligt beliggende tæt på Helsinge centrum på hjørnet af Bymosevej og Nørretoftevej. Ejendommen er indrettet til fuldt funktionsdygtigt brugtvognsforretning med ca. 150 kvm. biludstilling/salgskontorer med klinkegulve og facade vinduer fra gulv til loft, herudover ca. 375 kvm. autoværksted og pladeværksted med udsugning, olieudskiller m.m., ca. 130 kvm. frokoststue/køkken, fyrrumsamt, bad og indskrivning og ca. 50 kvm. kontor. På 1. sal er der indrettet loftlager på i alt 144 kvm. med direkte adgang fra lager. Ejendommen vil ligeledes være velegnet til reservedelssalg, bilklargøring samt engrossalg. Areal 705 kvm Årlig leje

5858 8377

kr. 420.180

135 KVM BOLIG OG 289 KVM ERHVERV MED MULIGHED FOR INDUSTRILAKERING Sag 34200935 I Gillelejes erhvervskvarter sælges denne blandet bolig og erhvervsejendom. Ejendommen består af et 1. plans parcelhus på 135 kvm opført i 1974 i gule mursten. Huset består af 4 værelser. Erhvervsdelen består af 289 kvm i letbeton. Fra Ejendommen er der ca 2 km ned til havnen i Gilleleje og man er hurtig ude på vejen mod Hillerød og Helsingør. Areal

424 kvm

Kontant

kr. 2.875.000

5858 8377

31


ØVRIGE SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

STENLØSE

TIL SALG

GADSTRUP/ROSKILDE

TIL LEJE

SJÆLDEN UDBUDT ERHVERVSEJENDOM MED BYGGERET

STOR LAGER OG LOGISTIK EJENDOM I GADSTRUP PÅ CA. 3.700 KVM

Sag 40301081 Regulær erhvervsejendom på 2.932 kvm. i et veludbygget erhvervsområde i det nordlige Stenløse. Ejendommen har et lyst og velindrettet kontorafsnit i to plan med større køkken/kantine, toiletgrupper samt bade- og omklædningsfaciliteter. 600 kvm højloftet produktionshal med 2 stk. traverskraner (5.000 kg) ca. 6,5 m. under kranbanen. Aluport i gavl, og to dobbeltdøre til hver af de to testrum/værksteder. I den modsatte side af produktionshallen – og i åben forbindelse - ligger et produktionsområde med alm. loftshøjde, ude langs med vinduerne. Støbte gulve og støjdæmpende træbetonlofter i hallerne. Kørefast udenomsarealer. Grundareal på i alt 10.713 kvm. (kan udstykkes)

Sag 40301060 Ejendommen er indrettet som en lager og logistik ejendom på i alt 6187 kvm. I følge ejer er det ledige lejemål på ca. 3.700 kvm. Lejemålet består af 2 sammenbyggede haller, begge isolerede og søjlefrie. Dertil er der 2 ramper samt yderl. 2 alm. aluporte. Endvidere mindre kontor og omklædningsafsnit. Udlejer er indstillet på at etablere yderligere kontor/ administration for rette lejer. Befæstet og aflukket parkerings- og oplagsareal til lejemålet. God centralt beliggenhed mellem Køge og Roskilde - ikke langt fra vigtige motorvejstilkørsler. Gode tilkørsels- og parkeringsarealer. Ikke langt til togstation og ca. 10 min til motorvejsnet. Masser af strøm på ejendommen. Reoler kan medfølge.

Areal

Areal

2.932 kvm

Kontant

kr. 13.950.000

5858 8395 ROSKILDE

3.700 kvm

Årlig leje

kr. 1.200.000

5858 8395 TIL SALG

KØGE

TIL SALG

D

DOMICILEJENDOM TIL KONTOR ELLER TIL LAGER- OG PRODUKTION

VELBELIGGENDE INDUSTRI INVESTERINGSEJD. - AFKAST 6,75%

Sag 40301046 Præsentabet og velbeliggende ejendom, der har været anvendt til grafisk produktion. Indeh: stort vindfang, indbydende reception med 2-3 arbejdspladser, garderobe og kundetoilet. Stort kontorlokale. Opholds-/ lounge område. Åbent kontormiljø med plads til 4-6 medarb. Mindre værksted, 2 personaletoiletter med bad, ca. 300 kvm lagerrum samt stor kantine. Kantinen kan evt inddrages til lager.

Sag 40301028 Erhvervsejendom med minimal vedligeholdelse og prima lejer. 3.054 kvm i 2 plan. 750 kvm kontorer samt 2.100 kvm højloftet søjlefri lagerhal. Gode læsseramper på begge sider af bygningen. I alt 4 porte og super gode tilkørselsforhold. Rapport på vedligeholdelse 10 år frem. Udlejet til god solid lejer på 10 årig kontrakt. (genforhandles p.t. så køber forventes at overtage med frisk kontrakt)

Areal

Areal

647 kvm

Kontant

5858 8395

32

kr. 4.500.000

3.054 kvm

Kontant

5858 8395

kr. 31.700.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

RINGSTED

TIL SALG

ROSKILDE

TIL SALG

TRAFIKALT VELBELIGGENDE HÅNDVÆRKEREJENDOM Sag 40301073 Attraktiv og velbeliggende erhvervsejendom med adresse Håndværkervej 76. Større hjørnegrund på 3.510 kvm. Del af bygningen har været udlejet til KARA/NOVOREN, men køber kan råde over min. 900 kvm. værksted/lager med tilhørende kontorafsnit. Del af kontordelen samt lagerdelen er udlejet til ekstern lejer. Såfremt man påtænker at benytte hele erhvervsarealet selv - kan dette aftales med sælger. Areal

1.489 kvm

Kontant

kr. 5.850.000

5858 8395

D

RINGSTED

TIL SALG

VELDISPONERET ERHVERVSEJENDOM MED BEDSTE BELIGGENHED Sag 40301068 Synlig erhvervsejendom er beliggende i veludbygget erhvervsområde med god, stor facade til Haslevvej. Der er flere bygninger på ejendommen med et samlet erhvervsareal på ca. 8.000 kvm. Bygningerne er blevet opført successivt efter behov, med mange porte og er placeret fornuftigt på den store grund, således der er en god logistik på ejendommen. Grunden er delvist befæstet til oplag, parkering, samt af-/pålæsning for lastbiler m.v. Bygningen er veldisponeret og velbeliggende – og kan benyttes til mange formål, såsom lager/produktion, trælast/handel, lagerhotel o.l. Areal

8.000 kvm

Kontant

kr. 16.500.000

VELBELIGGENDE LAGER OG DISTRIBUTIONSEJENDOM Sag 47300590 Ejendommen er opført som kornlager for DLG, og består af adm. bygning, som er indrettet med kontorer. En del af ejendommen fremstår med nutidige indretninger, så som akustiklofter, kabling og gode mødefaciliteter. Den resterende del af bygningen er med ældre indretning som dog er funktionelle. Fra bygningen er der adgang til stor hal, der er delt i 2. Endv. tre store haller, som er ”kolde” haller. Areal

5858 8395

3.938 kvm

Kontant

kr. 5.300.000

5858 8380

ROSKILDE

TIL SALG 13.440 KVM. FACADE GRUND I ROSKILDE - BLIV SET AF 80.000 BILISTER HVER ENESTE DAG Sag 40300928 Større erhvervsgrund, udbydes til salg med attraktiv facade mod Holbækmotorvejen. Facade længde på 150 meter til motorvejen. I området ligger bl.a. Ejner Hessel, Malmos, Bauhaus, m.v. Ifølge lokalplan 588 må grunden anvendes til: Værksted og servicevirksomhed, trykkerier, industri, engroshandel, transport, tekniske anlæg, benzinsalg samt kontor.

Areal Kontant

13.440 kvm kr. 12.000.000

5858 8395

33


FYN POSTNUMMER 5000-5999

MIDDELFART

TIL SALG

E

TIDLIGERE FALCK STATION MED ADMINISTRATION, VÆRKSTED OG CARPORT TIL OPLAG/MATERIEL Sag 51201047 Beliggende ud til indfaldsvej i Middelfart og har en god profileringsværdi. Administrationen er med flere åbne kontorer, soverum som kan anvendes til kontor, frokoststue og toiletter/bad. I kælderen er der større møderum og rum til mandskabsfaciliteter. Derfra er der udgang til værksted/

garageanlæg, som indeholder et rum med porte i niveau med en loftshøjde på ca. 3,5 m. Endvidere nyere bygning som ligeledes er garage/værksted. Værkstedet er opvarmet med kalorifereblæsere, taget er built-up og udearealer er hovedsageligt befæstet med asfalt. Ejendommen er velegnet til håndværker.

Areal

Kontant

909 kvm

kr. 2.145.000

5858 8397 NYBORG

TIL SALG

TIL SALG

MASKINFABRIK/VÆRKSTED MED PENDLERSTATION SOM NABO

EJENDOM TÆT PÅ MOTORVEJEN MELLEM ODENSE OG RINGE

Sag 51201001 Maskinfabrik beliggende centralt i Nyborg, op ad den nye banegårds parkeringsplads. Opført i røde sten og taget er eternittag. Ejendommen er opdelt i 2 enheder, samt mindre kontorafsnit og er delvis opvarmet med oliefyr. Der er port i niveau og udearealer er udlagt med græs. Der vil være optimale muligheder for en meget stor profileringsværdi mod ppladsen ved banegården for serviceerhverv, dækcenter m.m.

Sag 51200849 Produktionsejendom forsynet med kraftig udsugning, trykluft mm. Ejendommen er opdelt i flere enheder, idet der er flere porte i niveau. Gulvene er til svær belastning og loftshøjden er varierende med loft til kip. Mindre kontorafsnit, frokoststue og baderum. Udearealer er belagt med kørefast ral og er indhegnet. Mulighed for leje til kr. 195 pr. kvm, svarende til en årlig leje på kr. 378.300.

Areal

Areal

568 kvm

Kontant

5858 8397

34

ÅRSLEV

kr. 1.400.000

1.940 kvm

Kontant

5858 8397

kr. 3.500.000


MERE END 260 LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOMME TIL SALG/LEJE LIGE NU Skal vi screene dem for dig, så du kun får de HELT rigtige tilsendt?

OPRET DINE ØNSKER/BEHOV PÅ edc.dk/industri

GO

SÅDAN GØR DU: Tryk “Tilmeld Køber-/Lejekartotek”, vælg dine søgekriterier og opret. Helt enkelt.

35


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

KOLDING

TIL SALG

B

780 KVM DOMICILEJENDOM Sag 60301007 180 kvm præsentabel administration med vindfang, storrumskontor, 2 særskilte kontorer, stor kantine med køkken, kan sagtens opdeles i et ekstra stort kontor, folkerum med omklædningsrum og to brusere samt toilet. 407 kvm opvarmet og isoleret hal med vinduesbånd, 7 m. i kip og 4,5 i

sidehøjde, port 4,20 X 4 m. Derudover 193 kvm overdækket og befæstet areal, forberedt til udbygning til 50% bebyggelse af hele grunden, svarende til ca. 1.600 kvm. bygning.

Areal

Kontant

780 kvm

kr. 3.985.000

5858 8399 KOLDING

TIL SALG

532 KVM LAGER/PRODUKTION/ADMINISTRATION Sag 60300835 Regulær produktions-/lagerejendom på 532 kvm beliggende Kolding Nord nær motorvej i nord og sydgående retning. Ejendommen indeholder godt administrationsafsnit med reception, kontorlandskab, mødelokale,/kantine med køkken, omklædning/Toiletter/badefaciliteter og udgang til stor regulær hal med særdeles god frihøjde og stor aluport. Stor befæstet indhegnet grund på 3.942 kvm. Areal

532 kvm

Kontant

5858 8399

36

kr. 3.500.000

KOLDING

TIL SALG

LAGER/PRODUKTION MED ADMINISTRATION Sag 60300956 Regulær lager-/produktionsejendom på 852 kvm. Fremstår velholdt med præsentabelt indgangsparti, showroom, eller lettere produktion på 515 kvm ,og med tilhørende god tilpasset administration-/folkerum på ca. 70 kvm I forlængelse af hallen forefindes nyere hal på 223 kvm med port + højderegulerende rampe samt tilhørende pænt kontor på 44 kvm. Areal

852 kvm

Kontant

5858 8399

kr. 3.900.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

HADERSLEV

TIL SALG 1.470 KVM LAGER/PRODUKTION MED ADM. Sag 62000680 Fremstår i pæn og velholdt stand. Indretningen er med indgang via parkeringsareal til stor åben hal/butik på i alt ca. 872 kvm med åben forbindelse til administrationsdelen på ca. 125 kvm. Sidebenshøjden i hallen er ca. 3 meter og ca. 5,5 meter i kip. Tillbygning på ca. 365 kvm indeholdende regulær hal med adgang udefra via hejseport. Endvidere mindre værksted, mødelokale med køkkenarrangement samt overdækket vareindleveringssted. Grundarealet er 2.948 kvm, størstedelen er befæstet med asfalt. Areal

C

Kontant

1.470 kvm kr. 3.450.000

5858 8425 AABENRAA

TIL LEJE 1.500 KVM LAGER & 100 KVM KONTOR Sag 62000700 Lejemålet er beliggende ved den gamle landevej til Aabenraa og med kort afstand til motorvejsnettet og den Dansk / Tyske grænse og består af stort regulært lager med en loftshøjde på ca. 6,5 meter under drager, hvortil der udefra er adgang via 2 sluseporte i rampe niveau. Det udlejede areal udgør ca. 1.500 kvm, men med mulighed for at tilleje yderligere ca. 300 kvm lager efter nærmere aftale. En del af lageret har indskudt dæk. Derudover mindre kontorafsnit i 2 etager på i alt ca. 100 kvm. Areal

C

Årlig leje

1.600 kvm kr. 462.500

5858 8425 BOLDERSLEV

TIL SALG 3.085 KVM LAGER/PRODUKTION Sag 62000702 Uisolerede lagerhaller på i alt 3.085 kvm beliggende på en 8.249 kvm stor grund. Bygningen er opført i 1999 og fremstår som 3 sammenbyggede haller med selvbærende ståldragere og med facader beklædt med stålprofilplader samt tag beklædt med eternittag. Bygningen har gulve udlagt til tung trafik. Der er flere porte samt meget bred rampe med 200 kvm overdækning.Hallerne kan evt. opdeles i 3 dele.

Areal Kontant

3.085 kvm kr. 1.500.000

5858 8425

37


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

BOLDERSLEV

TIL SALG

SØNDERBORG

TIL SALG

G

E

1.100 KVM LAGER/PRODUKTION/KONTOR

1.089 KVM BLANDET EJENDOM

Sag 62000701 Værksteds- og lagerbygning med tilhørende administrativt område.Denne ejendom med et grundareal på 4.093 kvm og et samlet bygningsareal på 1.100 kvm i 1 plan er indrettet med ca. 350 kvm kontor, showroom, kantine, køkken og toilet og ca. 750 kvm rigtig godt autoværksted med lift og egen port og 2 store lagerrum samt personalefaciliteter. De administrative lokaler er opvarmet med el-varme. Værkstedet er opvarmet med olie kalorifere blæser. En ejendom der er rigtig godt indrettet til brug for håndværksmester, salgskontorer med lager, autoværksted med administration og lign. formål.

Sag 64100506 Ejendommen er opført dels i gule mursten og med tagpap på taget dels med eternitplader på facaderne og med tagpap på taget. Ejendommen er indrettet med en administrationsdel, som indeholder vindfang, velkomstområde, kontorer, køkken og kantine, møde- og undervisningslokaler, mandskabsfaciliteter, fordelingsgang med hvilerum, flere depotrum og toiletter. Derudover er der stor isoleret hal med god loftshøjde og 2 store porte. Der er desuden vaskehal og værkstedshal – begge med store porte. Ifm. hallen er der også toilet og mandskabsfaciliteter. Ejendommen er beliggende på en 9.049 kvm. stor hjørnegrund. Nærmeste naboer er bl.a. HD Erhvervspark, STARK og Lachenmeier.

Areal

Areal

1.100 kvm

Kontant

kr. 1.750.000

5858 8425

1.089 kvm

Kontant

kr. 2.450.000

5858 8422

NORDBORG

TIL SALG 530 KVM LAGER/PRODUKTION MED BOLIG Sag 64100475 Beboelsen er indrettet med entre, køkken/alrum, spisestue, stue og værelse. I underetagen er der fordelingsgang med 3 værelser ligesom der er fyrrum og flere disponible rum. Erhvervsdel, som består af 2 store sammenbyggede haller med store porte og god loftshøjde. Ifm. hallerne er der disp.rum og badeværelse. Derudover er der 2 garager. Til ejendommen hører stor flot have og der er udsigt til vandet fra stuen. Der er gode adgangs- og parkeringsforhold til ejendommen.

Areal

G

5858 8422

38

Kontant

530 kvm kr. 1.100.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

ESBJERG N

TIL LEJE FUNKTIONELT LAGER- OG PRODUKTIONSLOKALE Sag 67000796 Fremlejemålet er en del af en større produktionshal, der er opført i 2002 i beton og beklædt udvendigt med stålprofiler. Der er kørefast betongulv med epoxymaling, hvor der er adgang gennem to store aluporte, som er henholdsvis 5 x 5 m og 6 m bred og 5 m høj. Fremlejemålet indeholder et stort og højloftet (7,8 m) produktionslokale på 625 kvm, værkførerlokale på 1. sal på 25 kvm samt overdækket areal ved indgangen til hallen på 120 kvm. Der er installeret udsugning, trykluft og traverskran på 5 tons. Alt fremstår i en pæn vedligeholdelsesmæssig stand. Areal Årlig leje

770 kvm kr. 237.125

5858 8398 ESBJERG

TIL SALG

ESBJERG HAVN

TIL SALG

VÆRKSTEDS- OG PRODUKTIONSEJENDOM MED ADMINISTRATION

MARKANT LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM PÅ ESBJERG HAVN

Sag 67000742 Adm. bygningen rummer i stueetagen kontorlokaler, bad og omklædningsrum på i alt ca. 250 kvm samt på 1. sal køkken/kantine, kontorer- og arkivrum på tilsammen ca. 150 kvm. Under adm.bygningen er der en kælder på ca. 80 kvm. De opvarmede værksteds- og produktionslokaler udgør i alt ca. 460 kvm fordelt på 2 sammenbyggede haller på henholdsvis ca. 210 kvm og ca. 250 kvm. Den ene hal har en stor skydeport og en pæn loftshøjde på ca. 6 m. Den anden hal er opdelt i mindre sektioner. Til ejendommen hører et befæstet og indhegnet udendørs areal på godt 500 kvm – foran værkstedsbygningerne. Beliggenheden er ganske synlig på Nyhavnsgade, der forbinder Esbjerg by og Esbjerg Havn.

Sag 67000702 Samlet erhvervsareal på 7.087 kvm indrettet til fødevareproduktion. Bygningerne har været anvendt til isproduktion, frost- og tørlager samt distributionslager. Beliggenheden er helt ud til kajkant til 1. bassin. Er opført af flere omgange. Senest en stor udvidelse i 2006 med bl.a. opførelse af et højfrostlager på ca. 3.000 kvm med loftshøjde på 20 m. Dertil kommer 3 sammenhængende produktions- og lagerhaller på ca. 2.347 kvm med loftshøjde på hhv. 7,3 og 8,4 m. 6 tilkørselsramper med tilhørende sluser. Et ældre afsnit med kontorer og værksteder. Bygning på 864 kvm til kølemaskiner, kompressorer og tørlager. Automatisk palleteringsanlæg i højfrostlageret med kapacitet på næsten 7.000 europaller.

Areal

Areal

924 kvm

Kontant

5858 8398

kr. 2.865.000

7.087 kvm

Kontant

kr. 17.900.000

5858 8398

39


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

FREDERICIA

TIL LEJE 1.854 KVM LAGER/PRODUKTION + 830 KVM HALVTAG - KAN OPDELES Sag 71000378 Lejemålet består af 2 produktions-/lagerhaller beliggende på Nordensvej i Taulov, lige ved siden af afkørsel 61 med få hundrede meter til motorvej E20 og E45. Det samlede areal udgør 2.049 kvm med tilhørende overdækket areal på ca. 2.576 kvm. Ejendommene er opført i røde mursten og med build up tag. Loftshøjden udgør ca. 5,3 og 4,8 meter under spær. Til hver hal er der 4 porte med en portbredde fra 3-5 meter og en højde på mellem 3 - 4,3 meter. Opvarmning kalorifere. Hal 3 er ikke opvarmet. Areal

B

fra 1.854 kvm

Årlig leje

kr. 374.300

5858 8423 VEJLE

TIL SALG

TIL LEJE

404 KVM LAGER/PRODUKTION I VEJLE

FRA 180 KVM - 669 KVM LAGER-/KONTORLEJEMÅL I VEJLE

Sag 71000322 Lager og produktionsejendom i Vejle Nord, 2km fra E45. Velegnet til håndværker, entreprenør og værkstedsvirksomhed. Ejendommen er opført i 1999, kontor og toilet indrettet i 2003. Ejendommen er opbygget i metalplader, indvendige vægge i hallen er beklædt med træplader, og der er plastik vinduer i ejendommen. Bygningen er indrettet med en isoleret hal på ca. 300kvm, plus ca.100kvm indskudt dæk. Der er adgang til lageret via 2 døre og 2 porte på 3,5 x 3,5m. Kip højde i hallen er 6,2m og 4,1m i knæk. Hertil kommer ca. 100kvm pænt kontor.

Sag 71000417 Vejle Syd er et større udbygget erhvervsområde med kort afstand til motorvej E45, som dagligt passeres af over 73.000 biler. Erhvervsområdet gennemskæres af motorvejen med afkørsel Vejle Syd og Fredericiavej, det er en af hoved indfaldsvejene til Vejle centrum. Lejemålene er beliggende i et større og velfungerende erhvervskompleks med i alt cirka 30 erhvervslejere. Der er på nuværende tidspunkt flere ledige enheder i varierende størrelser, der giver gode indretningsmuligheder. Enhederne består primært af en lagerhal med betongulv, gavlport, ovenlysvinduer samt en frihøjde på cirka 3,5 meter i siderne og cirka 5 meter i kip.

Areal

Areal

404 kvm

Kontant

5858 8423

40

VEJLE

kr. 2.000.000

180 - 669 kvm

Årlig leje

5858 8423

kr. 1.134.000


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

LYSTRUP

TIL SALG

A

15

DOMICILEJENDOM TEGNET AF ARKITEKT HENNING GUDNITZ Sag 80203178 Denne flotte arkitekttegnede domicilejendom, tegnet af Gudnitz Arkitekter, er opført i 2004 og tilbygget i 2013. Ejendommen består af en flot kontorbygning på 405 kvm, lagerbygning på 2.095 kvm, samt én overdækket lager/læsseplads på ca. 487 kvm. Kontorbygningen består af et lyst

og flot indgangsparti, 4 store lyse kontor-/mødelokaler, som alle er med store vinduer, gode toiletfaciliteter, omklædning med badefaciliteter samt kantine med køkken. Bygningen har bl.a. klimaanlæg og en sydvendt tagterrasse på 35 kvm. De omkringliggende arealer er primært befæstet med køresten.

Areal

Kontant

2.500 kvm

kr. 14.900.000

5858 8670 HØJBJERG

TIL LEJE

HASSELAGER

TIL SALG

C

G

LAGER/PRODUKTIONS- OG KONTORLOKALER I HØJBJERG

ATTRAKTIVT PRISSAT LAGER/LOGISTIK/KONTOR I HASSELAGER

Sag 80203253 Lejemålet er beliggende syd for Aarhus. Lokalerne er tidligere anvendt af Aarhus Tech til undervisningsformål. Det samlede etageareal udgør i alt 8.242 kvm og er fordelt på et lager- og produktionsafsnit samt kontorafsnit i 2 plan. Lager og produktionsafsnittet er på 4.172 kvm og fordeler sig på 4 haller af varierende størrelse fra ca. 500 kvm til ca. 1.500 kvm. Lejemålet vil nemt kunne opdeles i enheder efter lejers behov.

Sag 80200452 Denne markante flerbrugerejendom med lager, kontor og bolig, er beliggende i det sydlige Aarhus tæt på motorvejstilkørsel. Det samlede etageareal er på 17.305 kvm, hvoraf 14.984 kvm er lagerbygninger. Loftshøjden er på henholdsvis 5 og 7 meter. Bygningen er velforsynet med 16 læsseramper i forbindelse med sluseporte. Som en af de eneste ejendomme i Aarhus er der jernbanesporing helt frem til lagerbygningen.

Areal

Areal

8.242 kvm

Årlig leje pr. kvm

5858 8670

kr. 200

15.268 kvm

Kontant

kr. 35.000.000

5858 8670

41


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

LYSTRUP

TIL SALG

RISSKOV

TIL LEJE

B

LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM TIL SALG I LYSTRUP VED AARHUS

KONTOR, LAGER OG BOLIG I RISSKOV

Sag 80203264 Velbeliggende lagerejendom udbydes til salg i attraktivt erhvervsområde på Rokhøj i Lystrup nord for Århus. Ejendommen består af 2 sammenhængende bygninger med en god arealfordeling mellem lager og kontor. Bygning 1 har et samlet erhvervsareal på 532 kvm. Bygningen er en isoleret og højloftet lagerhal med betongulv og 6 meter til kip. Bygning 2 andrager 162 kvm og er indrettet med kontorer, velfærdsområde, køkken og bad. Ejendommen fremtræder præsentabel og ejendommens indretning er fleksibel, hvilket gør det til en god brugerejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Sag 80203272 Lejemålet er beliggende i attraktivt og veludbygget erhvervskvarter, i Risskov. Erhvervsarealerne fordeler sig over 387 kvm med ca. 210 kvm kontorlokaler af forskellig størrelse, varierende fra mindre enkeltmandskontorer til større kontorrum. Øvrige lokaler udgør ca. 177 kvm og har tidligere været anvendt som laboratorie og lager i forbindelse med fremstilling af bioteknologiske produkter. Boligdelen udgør 77 kvm og indeholder entre, to værelser, køkken med køkkenalrum og to toiletter. Der er mulighed for opdeling og delvis leje af ejendommen og herunder få indrettet en større del til kontor efter nærmere aftale.

Areal

Areal

694 kvm

Kontant

kr. 3.500.000

5858 8670 GJERLEV

464 kvm

Årlig leje pr. kvm

kr. 535

5858 8670 TIL SALG

VIBORG

TIL LEJE

G

1.408 KVM HØJLOFTET LAGER- ELLER PRODUKTIONSLOKALER

Sag 80202259 Ejendommen, der tidligere har fungeret som domicil for bl.a. en møbelfabrik udbydes til en attraktiv pris. Ejendommen består af et erhvervsareal på 4.762 kvm og en udlejet bolig på i alt 193 kvm. I ejendommen findes adskillige lagerrum med varierende loftshøjde, portadgange i niveau samt 4 læsseramper. Ejendommen er ideel til virksomheden med stort arealbehov, samt ønske om præsentable kontor- og administrationslokaler.

Sag 75100188 Beliggende i Viborgs vestlige erhvervskvarter. Lejemålet består af 2 sammenhængende haller. Adgangen sker via niveaufri adgang eller via rampe. Der findes 4 store elporte på hver 4,2 m x 4,2 m. Højde fra 6 m. til 9,17 m. Opvarmning sker med naturgaskaloifere. Herudover findes kantine, toiletter mm. Lejemålet kan indrettes efter ønske, og der er mulighed for opsætning af traverskran mod merbetaling.

Areal

Areal

4.955 kvm

Kontant

5858 8670

42

B

LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM TIL UHØRT LAV PRIS

kr. 4.000.000

1.408 kvm

Årlig leje pr. kvm

5858 8424

kr. 200


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

AALBORG SØ

TIL SALG

AALBORG ØST

ATTRAKTIV BELIGGENHED PÅ INDFALDSVEJ TIL AALBORG

VELFUNGERENDE LAGER- OG KONTOREJENDOM BELIGGENDE I ERHVERVSOMRÅDE I AALBORG ØST

Sag 91201528 Ejendommen er beliggende med stor synlighed på hjørnet af Gertrud Rasks Vej og Gugvej, hvilket giver optimale betingelser for tankstationen og for profilering af autoværkstedet samt de opsatte gavlreklamer. Der passerer dagligt ca. 10.000 biler forbi ejendommen. Ejendommen består af 3 selvstændige bygninger, to værksteds- og en kontorbygning, som er disponibel for køber samt tankanlæg. Tankanlæg med Go´on som operatør har i 2016 givet en lejeindtægt på kr. 105.000,- Lejekontrakten er uopsigelig fra lejers side til den 1. december 2024. Herudover er der 3 gavlreklamer mod Gugvej, der giver en årlig lejeindtægt på kr. 21.000,Areal

765 kvm

Kontant

TIL SALG

Sag 91201794 Ejendommen er indrettet med flere højloftede lagerområder på ca. 1740 kvm, alle med indgang via aluhejseporte. Endvidere indeholder ejendommen i alt ca. 500 kvm. kontor og velfærd. Lagerområderne er p.t. opdelt i 3 enheder. Kontorafsnittene fremstår i velvedligeholdt og flot stand, og indeholder varierende størrelser kontorer, mødelokaler, køkken, toilet og omklædnings- og badefaciliteter. Ejendommen er beliggende i et attraktivt område tæt på til- og frakørsel til E45, og med kort afstand til Aalborg Østhavn. Området er derfor særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Østhavnens faciliteter.

kr. 4.250.000

Areal

5858 8449

2.168 kvm

Kontant

kr. 9.200.000

5858 8449

AALBORG Ø

TIL LEJE KONTORLEJEMÅL MED TILHØRENDE LAGER NÆR E45

Mulighed for køb

Sag 91201162 Lejemålet er beliggende kun få hundrede meter til motorvejstilkørslen i både nord- og sydgående retning. Lejemålet er indrettet med 5 kontorer, mødelokale, lagerrum samt fælles varemodtagelsesrum der deles med nabolejemålet. Fra stueplan er der trappe til underetagen der er indrettet med kantine, toilet samt arkiv og lagerrum. Der er gode tilkørselsforhold i forbindelse med afog pålæsning.

Areal

E

Årlig leje

576 kvm kr. 193.950

5858 8449

43


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

HJØRRING

TIL SALG

HJØRRING

TIL SALG

Mulighed for leje

D

VELBELIGGENDE PROD.- /LAGEREJENDOM MED STOR GRUND

SJÆLDENT UDBUDT KOMBINERET BOLIG/ERHVERV

Sag 91201307 Gode opmagasinerings- og parkeringsforhold på ejendommen samt gode udvidelsesmuligheder på den 12.596 kvm store grund.Ejendommen er opdelt med kontorafsnit på ca. 300 kvm samt 2.221 kvm produktions- /lagerlokaler. God loftshøjde på hhv. 4 og 8 meter under søjlerne. Der er adgang til hallerne via flere porte. I en af hallerne er der traverskran monteret.

Sag 91202316 Nu er det muligt at erhverve ’Vennebjerg Auto’. Generelt fremstår både bolig- og erhvervsdel velholdt, og begge dele vil pr. overtagelsesdagen være til rådighed for ny ejer. Beboelsesdelen består af 257 kvm og erhvervsdelen på samlet ca. 800 kvm. Værkstedsdelen har i alt 4 porte og afsnit med integreret vaskehal.

Areal

Areal

2.521 kvm

Kontant

kr. 3.975.000

5858 8449 HADSUND

1.041 kvm

Kontant

kr. 2.850.000

5858 8449 TIL SALG

HOBRO

TIL LEJE

SPÆNDENDE PROJEKTMULIGHED MED GODKENDT LOKALPLAN

VELHOLDT LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM TÆT VED HOBRO

Sag 91202653 Grunden er på i alt 11.139 kvm, hvorpå der er opført en lager-/værkstedsejendom fra 1987, på i alt 1.138 kvm, fordelt med administrationsafsnit samt delvis opvarmet lager med mindre værkførerkontorer. Ejendommen har hidtil været udlejet til forskellige håndværks- og produktionsvirksomheder, men overtages i tom stand.

Sag 91202677 Ejendommen er opført i 2003 og fremstår generelt i rigtig god stand. Lejemålet er fordelt med ca. 134 kvm kontor-/velfærdsafsnit med bl.a. kantine, toiletter m. bad, kontorer. Endvidere ca. 797 kvm lager/ produktion. 2 el-ledhejseporte. Loftshøjden i hallen er 5,5 meter i kip. Ejendommen er beliggende på en ca. 4.000 kvm stor, befæstet grund og med ca. 5 km til motorvejs til-/frakørsel.

Areal

Areal

1.138 kvm

Kontant

kr. 4.000.000

5858 8449

931 kvm

Årlig leje

kr. 210.000

5858 8449

AALESTRUP

TIL LEJE LAGER OG PRODUKTIONSHALLER PÅ 1.000 - 10.707 KVM Sag 91202570 10.707 kvm lager og produktionsejendom som primært består af haller på ca. 1.000 kvm pr. stk. Det er muligt at leje hallerne enkeltvis, ligesom enkelte haller er yderligere opdelt. Til hovedparten af hallerne er der læsseramper. Lofthøjden i hallerne er 5 meter i kip og ca. 3 meter i siderne. Mulighed for at leje kontorarealer i administrationsafsnit. Der er gode trafikale forhold til og fra ejendommen.

Areal Årlig leje pr. kvm

5858 8449

44

1.029-10.707 kr. 118,75


NETOP UDLEJET Glostrup - Fabriksparken 11

SÅDAN LØSER VI OPGAVEN

KOMPETENT RÅDGIVNING KAN SIKRE HØJERE AFKAST PÅ SIGT Royal Premium Invest ønskede at sælge deres ejendom for at frigive kapital. Men med rådgivning og en mindre investering, fik de nedbragt tomgangen - og ser nu frem til at kunne sælge til et højere afkast. Royal Premium Invests ejendom i Glostrup var indtil 2014 fuldt udlejet til den danske porcelænsfabrik Royal Copenhagen. Efter Royal Copenhagen opsagde deres lejemål, oplevede Royal Premium flere år med tomgang og faldende likviditetsgrad. Ønsket var derfor at sælge ejendommen for at frigive kapital. SALGSSTRATEGI BLEV TIL ET OPTIMERINGSPROJEKT Før et salg, kan det dog være en god idé at sparre med en professional rådgiver, og den strategi viste sig at være helt rigtig med ejendommen i Glostrup. Thor Heltborg, direktør for koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech, så ikke et salg af en delvist udlejet ejendom som den optimale løsning for Royal Premium Invest. Thor Heltborg rådgav i stedet virksomheden til at optimere ejendommen, således at man kunne sikre minimal tomgang inden et salg.

”Det handler altid om at se potentialet og mulighederne i den enkelte sag. I Glostrup var det meget simpelt. Hvis Royal Premium Invest solgte på daværende tidspunkt, ville de være gået glip af et meget større afkast. En ejendom som er optimeret til nutidens krav og efterspørgsel, er lettere at udleje - og eftersom ingen udlejere ønsker tomgang, er det således en god investering at optimere inden et salg for at opnå et maksimalt afkast,” forklarer Thor Heltborg. OPTIMERING FIK TOMGANG I BUND Efter en mindre istandsættelse af Royal Premium Invests bygning, blev de godt 3.000 tomme kvm hurtigt udlejet. I dag er der kun et par procent ledig lagerkapacitet tilbage i ejendommen, og Royal Premium Invests bygning er klar til salg. Et salg med et væsentligt større afkast i vente.

45


NETOP SOLGT/UDLEJET KØBEREN SKULLE FINDES I NABOLAGET Da den 2.200 kvm store industriejendom i Nordsjælland skulle sælges, spillede mæglerens rådgivning og markedsindsigt en stor rolle. Ved hjælp af et lokalt kendskab til afkastgrad og markedspriser lykkedes det hurtigt at sælge Industrivej 6 i Lynge. Vokseværk var den primære årsag til, at den tidligere ejer var nødt til at fraflytte den veldisponerede ejendom i industrikvarteret i Lynge. Mulighederne for at realisere vokseværket og flytte til nye, større lokaler, kunne dog ikke lykkedes før, at de tidligere lokaler var afsat til en ny ejer. Erhvervsmægleren fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, Stephen Wielje Berthelsen, havde derfor fokus på et effektivt salg, da han fik domicilet til salg i efteråret 2015. Industriejendomme er normalt ikke det mest efterspurgte type domicil i Lynge, og der blev derfor lagt en stor indsats i at afsøge mulighederne for at finde en køber i nabolaget. Den strategi viste sig at give pote. Genboen fandt især den lave kvadratmeterpris tiltrækkende og gav hurtigt et bud. Buddet var dog først ikke i den prisklasse som sælger havde forestillet sig, men efter nærmere rådgivning fra mægler kunne sælger se flere fordele i at imødekomme buddet. ”Ved at præsentere sælger for seneste markedsstatistik for lignende ejendomme solgt i området, lykkedes det at justere sælgers forventninger til salgsprisen. Samtidig var en nærmere gennemgang af omkostningerne ved liggetid og vedligeholdelse af ejendommen relevant, for at sælger kunne se fordele i at imødekomme det givne bud,” forklarer Stephen Wielje Berthelsen. Det endte som en god handel for begge parter, og sælgers imødekommelse af pris, gav mulighed for at opnå andre vilkår som f.eks. en lang overtagelse, for derved at få tid til at finde nye lokaler.

SOLGT

Lynge - Industrivej 6

46

STORT NETVÆRK SIKREDE LYNHURTIG AFTALE - TIL GLÆDE FOR BEGGE PARTER Da den multinationale byggematerialekoncern, Saint Gobain, var på jagt efter nye lokaler, var det store netværk hos EDC Erhverv Poul Erik Bech afgørende for at få en aftale hurtigt i hus. Saint Gobain havde netop solgt deres godt 13.000 kvm store ejendom i Albertslund via EDC Erhverv Poul Erik Bech. De ønskede at frigive kapital og fremadrettet at leje faciliteter i stedet. De skulle således på jagt efter 6.000 kvm højloftet lager - og netop dette var Cromwell Property Group i besiddelse af. Cromwell havde igennem flere år forsøgt at finde en lejer til de mange kvadratmeter – dog uden held. ”Vi er utroligt glade for samarbejdet med EDC Erhverv Poul Erik Bech. Vi blev kontaktet af dem, da de mente, at vores lejemål kunne være af interesse for deres kunde. Sagen blev lukket på bare et par uger, så vi er rigtig godt tilfredse” forklarer Head of Asset Management i Cromwell Property Group, Tomas Mikael Lulla. Thor Heltborg, chef for koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech, supplerer: ”Det var kombinationen af et godt netværk og et indgående kendskab til kundernes behov, der sikrede en flydende og hurtig proces, til gavn for begge parter. Vi vidste, grundet vores tidligere samarbejde med Saint Gobain, at de søgte et lignende lejemål. Vi kontaktede derfor Cromwell - og derfra gik det hurtigt,” konkluderer Thor Heltborg.

UDLEJET

Albertslund- Herstedvang 2B


UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

Glostrup - Fabriksparken 11

Hvidovre - Stamholmen 165

Frederiksborg - Højvangen 4 & 6

Hillerød - Vølundsvej 1

Odense SØ - Agerhatten 27A

UDLEJET

Albertslund - Herstedvang 2B

Skovlunde - Meterbuen 25

Espergærde - Højbjergvej 4

Jyderup - Industriparken 29

Kolding - Stålvej 3

SOLGT

UDLEJET

Hvidovre - Avedøreholmen 70

SOLGT

Herlev - Symfonivej 33

SOLGT

Helsingør - Industrivej 15B

SOLGT

SOLGT

Lynge - Industrivej 6-8

SOLGT

Køge - Ådalen 9

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

Aabenraa - Næstmark 23

Esbjerg - Sallingsundvej 24

Vejle - Pottemagervej 10

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

Nørresundby - Gammel Høvej 21

SOLGT

Værløse - Walgerholm 9

Tune - Industrisvinget 2

Esbjerg - Høgevej 8

Hasselager - Stormosevej 31

SOLGT

Rødovre - Valhøjs Allé 177

Aalborg SV - K. Christensensvej 2

Tønder - Hartmannsvej 1

Brabrand - Edwin Rahrs Vej 66

SOLGT

Hirtshals - Niels Juelsvej 14

SKAL VI OGSÅ SÆLGE/UDLEJE DIN INDUSTRIEJENDOM? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/industri 47


VIL DU FREMADRETTET HAVE MAGASINET I DIN INDBAKKE? TILMELD DIG PÅ GO

edc.dk/erhverv/tilmeld

Jylland

Sjælland/Fyn Herlev Hillerød København Køge Næstved Odense Roskilde Slagelse

5858 8376 5858 8377 5858 8378 5858 8379 5858 8380 5858 8397 5858 8395 5858 8396

Esbjerg Kolding Sønderborg Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus

Vi kender markedet

5858 8398 5858 8399 5858 8422 5858 8423 5858 8424 5858 8425 5858 8449 5858 8670

Profile for EDC Poul Erik Bech

Industri Fokus april 2017  

Læs bl.a. hvordan du fremtidssikrer din industriejendom og se et udpluk af de lager- og produktionsejendomme vi har på hylderne i det nye In...

Industri Fokus april 2017  

Læs bl.a. hvordan du fremtidssikrer din industriejendom og se et udpluk af de lager- og produktionsejendomme vi har på hylderne i det nye In...