__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

Market UPDATE O K T O B E R

2 0 1 2


edc Market update O K T O B E R

2 0 1 2

Indhold Definitioner

3

Kontor

4

Detail

8

Lager og produktion

10

Boligudlejning

12

Jørgen Jørgensen Vi har i de seneste udgaver af EDC ErhvervsNyt hver gang haft et indlæg med omkring leje- og afkastniveauer på forskellige typer erhvervsejendomme. Dette nye tiltag er kommet for at blive, og vi vil gennem vores nystartede Researchafdeling udbygge dette område ved at udgive en række publikationer om disse forhold. Kontaktpersoner København Jørgen Jørgensen Direktør, MRICS Tlf: +45 33 30 10 25 Mail: jjo@edc.dk Aarhus Søren Leth Pedersen Direktør, cand. merc., statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: +45 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk Aalborg Frank Jensen Direktør, Partner, CBA Tlf: +45 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk Kolding Børge S Mensel Direktør, statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: +45 76 33 80 17 Mail: bsm@edc.dk

Den første publikation i rækken er denne udgave af EDC MARKET UPDATE, som fremover udkommer hvert kvartal og kan hentes på poulerikbech.dk/research. EDC MARKET UPDATE indeholder detaljerede afkastkrav, lejeniveau, tomgang og vores forventninger til prisudviklingen inden for kontor-, detail-, lager- & produktions- og boligudlejningsejendomme. Vi vil i denne publikation og i den fremtidige publikation EDC MARKET INSIGHT gå mere i dybden med forskellige og meget relevante emner, der vedrører erhvervsejendomsmarkedet med henblik på at skabe en langt større gennemsigtighed og bidrage med øget indsigt til de forskellige aktører på erhvervsejendomsmarkedet. Udover de aktuelle leje- og afkastniveauer vil de fremtidige publikationer også indeholde artikler omhandlende den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation, den seneste udlejnings- og investeringsaktivitet, liggetider, større udlejninger og salg af ejendomme og lokaler i Danmark, de nuværende handels- og markedsforhold samt de seneste tendenser på markedet. Disse nye tiltag vil alt andet lige skabe et bedre beslutningsgrundlag for alle, der efterspørger lokaler eller ejendomme til eget brug eller investering. Vi håber, at mange af vore kunder og forretningsforbindelser vil kunne få glæde af dette nye tiltag.

Med venlig hilsen og på gensyn

poulerikbech.dk/research

Jørgen Jørgensen

EDC Research - oktober 2012 - side 2


edc Market update O K T O B E R

2 0 1 2

Definitioner: BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle ovenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. oktober 2012.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: Beliggenhed: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. Klasse: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. Afkastkrav: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. Markedsleje: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. Tendens: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. Boligudlejningsejendomme: Den største forskel mellem ”Nyere og moderniserede boligudlejningsejendomme” og ”Ældre boligudlejningsejendomme” er, at de ældre ejendomme er reguleret efter Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje.

Tendensforklaring Stigende Uændret Faldende

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken ultimo 2. kvartal 2012 – data pr. 1. juli 2012. For yderligere info omkring denne statistik henvises til oline.dk/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

EDC Research - oktober 2012 - side 3


edc Market update kontor

-

O K T OBER

2012

Kontor

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i %

2

Primær

5,00

5,50

6,00

1.700

1.300

1.100

Sekundær

5,25

5,75

6,25

1.300

1.000

850

Tertiær

6,25

6,75

7,25

1.050

850

700

Aarhus Primær

5,50

5,75

6,25

1.400

1.200

1.000

Sekundær

6,00

6,50

7,25

1.150

950

800

Tertiær

6,50

7,00

8,00

950

750

650

Aalborg Primær

6,25

6,75

7,25

1.000

900

750

Sekundær

6,50

7,00

7,50

900

800

700

Tertiær

7,00

7,50

8,00

800

700

600

Trekantsområdet Primær

6,50

6,75

7,00

1.100

750

600

Sekundær

6,75

7,25

7,50

900

600

500

Tertiær

8,00

9,00

10,00

425

375

350

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2 København By

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

543.900

9,5%

0,5%

0,9%

Østjylland

409.400

13,7%

0,2%

2,7%

Region Nordjylland

125.700

6,6%

1,0%

1,2%

Sydjylland

210.000

9,2%

0,5%

2,0%

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2012. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - oktober 2012 - side 4


edc Market update kontor

-

O K T OBER

2012

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. 16% 409.400 m2

14% 12% 543.900 m2

10%

210.000 m2

8% 125.700 m2 6% 4% 2% 0%

København by

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. juli 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Kontor København by

Bygningsbestand 5.725.900

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

543.900

26.300

9,5%

0,5%

Københavns omegn

3.631.000

438.400

18.000

12,1%

0,5%

Nordsjælland

1.588.300

150.700

3.700

9,5%

0,2%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

113.900

1.900

-300

1,4%

-0,3%

11.059.100

1.134.800

47.700

10,3%

0,5%

673.000

36.200

-7.900

5,1%

-1,1%

Vest- og Sydsjælland

1.535.900

86.600

11.400

5,6%

0,7%

Region Sjælland

2.209.000

122.800

3.400

5,6%

0,2%

Fyn

1.469.600

116.100

-1.100

7,9%

-0,1%

Sydjylland

2.287.200

210.000

10.700

9,2%

0,5%

Region Syddanmark

3.756.800

326.200

9.600

8,7%

0,3%

Østjylland

2.982.600

409.400

7.600

13,7%

0,2%

Vestjylland

1.363.200

86.500

-12.700

6,3%

-1,0%

Region Midtjylland

4.345.800

495.900

-5.100

11,4%

-0,1%

Nordjylland

1.902.900

125.700

18.200

6,6%

1,0%

Region Nordjylland

1.902.900

125.700

18.200

6,6%

1,0%

23.273.500

2.205.300

73.800

9,5%

0,4%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2012. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - oktober 2012 - side 5


edc Market update kontor

8

-

O K T OBER

2012

201

København, områdeinddeling for kontorejendomme. 18

E47

O3

4

3 20

Hellerup Gentofte

Gladsaxe

Tuborg Havn Søborg

Mørkhøj

19

16 O4

Bispebjerg Nordhavn

Husum Utterslev

Ydre Østerbro O2

17

Nørrebro

23

Amerika Plads

Indre Østerbro

Vanløse

Rødovre

City

O3

Frederiksberg 156 O2

Vesterbro

Valby

Kalvebod Brygge

Brøndbyøster E47

21

Havnefront Syd

1

Sundbyvester

151 Hvidovre

2

21

Ørestad Nord

Vigerslev

Sydhavn

Kastrup

Avedøre

Ørestad City

E20

19

22

0

Ørestad Syd

21

E20

17

Tårnby

Kbh. Lufthavn

1 km

Primært område

Sekundært område

Tertiært område

1

S-tog

Metro

Afkastkrav i % og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

5,00

5,50

6,00

Sekundær

5,25

5,75

6,25

Tertiær

6,25

6,75

7,25

Årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

1.700

1.300

Sekundær

1.300

1.000

850

Tertiær

1.050

850

700

1.100

Ovenstående kort for kontorejendomme i København viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

EDC Research - oktober 2012 - side 6


Lisbjerg 15

Kvottrup

Sabro

edc Market update

19 20

Fårup E45

kontor

Kasted

Geding

-

O K T OBER

2012

Vejby

Skejby

Aarhus, områdeinddeling for kontorejendomme. 47 Brendstrup

Risskov

180

Yderup

Tilst

26

True

Lyngby Gellerup

Hasle

O1 Brabrand

195

Åbyhøj

Årslev Åby

Aarhus

Årslev Mark

5

Marselisborg

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby Ormslev

bo

170 2

Lemming Viby

1 km

Holme Primært område

Sekundært område

Tertiært område

O2

Hasselager

Kolt Bering

Bjøstrup

451

S-tog

Metro

Slet

Kattrup Afkastkrav i % og tendens på 3-6 måneders sigt.

Skåde

Jegstrup Beliggenhed

Hørning

Klasse A

Klasse B

Primær

5,50

5,75

Sekundær

6,00

6,50

Tertiær

6,50 Overballe

7,00

Klasse C 6,25 Tranbjerg 7,25

8,00 Østerby

Årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse B

Klasse C

Primær

1.400

Sekundær

1.150

950

800

950

750

650

Tertiær

Klasse A

1.200

1.000

Ovenstående kort for kontorejendomme i Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundæreStorhøj og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Hørret Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

EDC Research - oktober 2012 - side 7


edc Market update detail

-

O K T O B E R

2 0 1 2

Detail

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i %

2

Primær

5,00

5,25

5,50

17.000

14.000

12.000

Sekundær

5,50

5,75

6,25

3.500

2.500

2.000

Tertiær

6,00

6,50

7,00

1.100

900

750

Aarhus Primær

5,00

5,25

5,50

5.500

4.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200

Aalborg Primær

5,25

5,75

6,25

4.250

3.500

2.500

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.500

1.250

1.000

Tertiær

6,75

7,25

7,50

900

800

700

Trekantsområdet Primær

5,75

6,00

6,25

3.100

2.400

1.400

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.700

1.100

900

Tertiær

7,25

7,75

8,25

800

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2 København By

43.500

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

3,3%

0,4%

1,0%

Østjylland

130.100

6,6%

0,2%

0,5%

Region Nordjylland

103.800

7,8%

-0,6%

0,9%

Sydjylland

156.600

9,4%

0,3%

2,5%

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2012. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - oktober 2012 - side 8


edc Market update detail

-

O K T O B E R

2 0 1 2

Ledige detaillokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. 10%

156.600 m2

9% 103.800 m2

8% 7%

130.100 m2

6% 5% 4%

43.500 m2

3% 2% 1% 0%

København by

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. juli 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2 6.000

% af bestand

Ændring %

3,3%

0,4%

1.298.700

43.500

865.900

40.000

7.900

4,6%

0,9%

1.083.800

48.500

4.300

4,5%

0,4%

92.100

1.000

0

1,1%

0,0%

3.340.400

132.900

18.100

4,0%

0,6%

424.500

29.400

-1.200

6,9%

-0,3%

Vest- og Sydsjælland

1.287.200

83.500

13.500

6,5%

1,1%

Region Sjælland

1.711.700

112.900

12.300

6,6%

0,7%

Fyn

1.256.700

61.300

-8.600

4,9%

-0,7%

Sydjylland

1.661.400

156.600

5.300

9,4%

0,3%

Region Syddanmark

2.918.200

217.900

-3.300

7,5%

-0,1%

Østjylland

1.962.600

130.100

5.100

6,6%

0,2%

Vestjylland

1.004.700

75.900

5.700

7,6%

0,6%

Region Midtjylland

2.967.300

206.000

10.800

6,9%

0,3%

Nordjylland

1.330.800

103.800

-8.000

7,8%

-0,6%

Region Nordjylland

1.330.800

103.800

-8.000

7,8%

-0,6%

12.268.400

773.500

30.000

6,3%

0,2%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2012. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - oktober 2012 - side 9


edc Market update lager og produktion O K T O B E R 2 0 1 2

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,50

7,75

500

425

350

Sekundær

7,50

8,00

8,25

425

375

300

Tertiær

7,75

8,25

8,75

350

300

250

Primær

7,50

8,25

9,00

375

300

250

Sekundær

8,00

8,50

9,50

325

275

225

Aarhus

Aalborg Primær

7,50

7,75

8,75

325

300

275

Sekundær

8,00

8,50

9,50

275

250

225

Primær

7,00

7,50

7,75

375

325

250

Sekundær

7,25

7,75

8,25

325

275

225

Trekantsområdet

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

Region Hovedstaden

756.700

4,2%

0,4%

0,4%

Østjylland

859.500

5,5%

-0,4%

-1,5%

Region Nordjylland

369.400

2,8%

0,0%

0,6%

Sydjylland

694.300

3,7%

0,2%

0,2%

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2012. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - oktober 2012 - side 10


edc Market update lager og produktion O K T O B E R 2 0 1 2

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. 6% 859.500 m2 5% 756.700 m2 4%

694.300 m2

369.400 m2

3%

2%

1%

0%

Region Hovedstaden

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. juli 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Lager & produktion København by

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

Ændring %

1,2%

-0,1%

62.800

Københavns omegn

7.582.100

462.900

75.600

6,1%

1,0%

Nordsjælland

4.171.900

230.900

10.900

5,5%

0,2%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Fyn

-7.500

% af bestand

5.404.400

826.000

0

0

0,0%

0,0%

17.984.500

756.700

79.200

4,2%

0,4%

3.316.500

169.400

-12.200

5,1%

-0,4%

9.728.900

329.700

4.900

3,4%

0,1%

13.045.400

499.200

-7.300

3,8%

-0,1%

9.090.700

514.000

-50.300

5,7%

-0,5%

18.941.400

694.300

36.600

3,7%

0,2%

Region Syddanmark

28.032.000

1.208.400

-13.600

4,3%

-0,1%

Østjylland

15.744.800

859.500

-70.700

5,5%

-0,4%

Sydjylland

Vestjylland

12.580.100

570.900

-81.800

4,5%

-0,7%

Region Midtjylland

28.324.900

1.430.400

-152.600

5,1%

-0,5%

Nordjylland

13.342.400

369.400

-3.000

2,8%

0,0%

Region Nordjylland

13.342.400

369.400

-3.000

2,8%

0,0%

100.729.100

4.264.000

-97.400

4,2%

-0,1%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. juli 2012. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - oktober 2012 - side 11


edc Market update boligudlejning - O K T O B E R 2 0 1 2

Ældre boligudlejningsejendomme

Nyere og moderniserede boligudlejningsejendomme

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 tendens på 3-6 måneders sigt. Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær

Klasse B

Klasse C

Nyere og moderniserede boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i % 3,50

3,75

Klasse B

Afkastkrav i % 4,25

5,00

5,00

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2 1.400

1.200

Sekundær

4,00

4,50

5,00

5,25

5,25

1.200

1.100

Tertiær

4,75

5,50

6,00

5,50

5,50

1.125

1.100

Primær

3,00

3,00

3,00

4,75

4,75

1.400

1.200

Sekundær

3,50

3,50

3,50

5,00

5,00

1.200

1.000

Tertiær

4,50

4,50

4,50

5,25

5,25

1.100

900

Primær

4,50

5,00

5,50

5,00

5,25

1.000

900

Sekundær

5,25

5,50

5,75

5,50

5,75

900

800

Tertiær

6,00

6,25

6,50

5,75

6,25

850

800

Primær

6,25

6,50

7,25

6,00

6,75

1.000

900

Sekundær

7,00

7,25

8,00

6,75

7,00

800

675

Tertiær

7,50

7,75

8,25

Aarhus

Aalborg

Trekantsområdet

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2012. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Note: Den største forskel mellem ”Nyere og moderniserede boligudlejningsejendomme” og ”Ældre boligudlejningsejendomme” er, at de ældre ejendomme er reguleret efter Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje.

EDC Research - oktober 2012 - side 12


Landets førende mæglervirksomhed indenfor salg, udlejning, vurdering og rådgivning vedrørende ejendomme

Etableret i 1978, og består i dag af 14 erhvervscentre, flere end 35 boligbutikker i Danmark og 7 boligbutikker i Frankrig og Sverige

Ejer ejendomsadministrationsselskabet LEA

Beskæftiger flere end 350 medarbejdere

Vi har geografisk repræsentation og kompetencer til at vurdere, sælge og udleje alle typer ejendomme uanset beliggenhed

I Erhverv er vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 65 erhvervsspecialister vores absolutte styrker. Vi er statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for formidling af følgende erhvervsejendomme: •

Kontorejendomme

Butiksejerlejligheder

Investeringsejendomme

Retail

Lager- og logistikejendomme

Erhvervsgrunde

Produktions- og industriejendomme

Klinikker

Boligudlejningsejendomme

Hoteller

Projektejendomme

Restauranter

Andelsboligforeninger

Erhvervscentre: København K Herlev Hillerød Roskilde 33 30 10 00 • e-mail 114@edc.dk 44 57 03 37 • e-mail 278@edc.dk 48 26 99 10 • e-mail 342@edc.dk 46 33 33 33 • e-mail 403@edc.dk

Køge Næstved Odense Kolding 55 35 55 53 • e-mail 469@edc.dk 55 78 66 03 • e-mail 473@edc.dk 66 12 61 27 • e-mail 512@edc.dk 76 33 80 10 • e-mail 603@edc.dk

Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle 73 33 13 00 • e-mail 620@edc.dk 58 58 80 20 • e-mail 641@edc.dk 76 10 48 00 • e-mail 670@edc.dk 75 83 13 11 • e-mail 710@edc.dk Aarhus Aalborg 87 30 99 30 • e-mail 802@edc.dk 96 31 49 00 • e-mail 912@edc.dk

Chartered surveyors & international property consultants

Læs mere på poulerikbech.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update 3. kvartal 2012  

Market Update 3. kvartal 2012