__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE N O V E M B E R

2 0 1 5


EDC MARKET UPDATE N O V E M B E R

KONTAKT OS: Robert Neble Larsen Adm. direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET:

2015

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. oktober 2015.

Morten Westphal Jensen Regionsdirektør Tlf.: 38 77 05 22 Mail: moj@edc.dk

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS:

REGION MIDTJYLLAND:

BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme.

Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Karsten L Jensen Regionsdirektør, Partner Tlf: 58 58 74 07 Mail: klj@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Andreas Brandt Analytiker, cand.polit. Tlf. 33 30 10 95 Mail: anbra@edc.dk

KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENS: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

edc.dk/erhverv

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Tendensforklaring Stigende Uændret

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken data pr. 1. oktober 2015. For yderligere information omkring denne statistik henvises til oline.dk/info/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

Faldende

EDC Research - November 2015 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - NOVEMBER 2015

Kontor

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København Primær

Klasse B

Klasse C

Klasse A

5,50

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i % 5,00

Klasse B 2

6,00

1.800

1.400

1.150

Sekundær

5,50

6,00

6,75

1.400

1.100

950

Tertiær

6,75

7,25

7,75

1.100

950

800

Primær

5,25

5,75

6,25

1.350

1.075

875

Sekundær

6,00

6,50

7,25

1.100

825

675

Tertiær

6,50

7,00

8,00

825

625

550

Aarhus

Aalborg Primær

6,00

6,50

7,50

1.000

900

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

900

800

700

Tertiær

7,25

8,00

8,50

800

650

550

Trekantsområdet Primær

6,75

7,00

7,25

1.050

750

550

Sekundær

7,00

7,50

7,75

800

600

500

Tertiær

7,75

8,75

9,75

425

375

350

Odense Primær

6,25

7,00

8,00

1.150

900

700

Sekundær

7,00

8,00

9,00

1.000

800

650

Tertiær

8,00

9,00

10,00

650

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København By

473.300

8,1

0,6

-0,4

Østjylland

282.800

9,3

-2,8

-3,2

Region Nordjylland

153.600

7,9

-0,8

0,0

Sydjylland

226.600

9,7

-0,6

-1,0

Fyn

119.800

8,0

-0,8

-1,9

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2015 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - NOVEMBER 2015

TOMGANG FOR KONTOR i KVM, % AF BYGNINGSBESTAND OG FORVENTNINGER

Tomgang for kontor i kvm, % af bygningsbestand og forventninger. 12%

10%

226.600 m2

282.800 m2 473.300 m2

119.800 m2

153.600 m2

8%

6%

4%

2%

0%

København by København By

Østjylland Østjylland

Region Nordjylland Nordjylland Region

Sydjylland Sydjylland

Fyn Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Kontor København By

Bygningsbestand 5.824.100

Ledige m2 473.300

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

35.100

8,1%

0,6%

Københavns omegn

3.691.400

542.000

-21.100

14,7%

-0,6%

Nordsjælland

1.585.500

151.900

-39.800

9,6%

-2,5%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

114.100

1.200

0

1,0%

0,0%

11.215.200

1.168.400

-25.800

10,4%

-0,2%

692.800

31.500

-2.800

4,5%

-0,4%

Vest- og Sydsjælland

1.558.100

73.400

-300

4,7%

0,0%

Region Sjælland

2.250.900

104.900

-3.000

4,7%

-0,1%

Fyn

1.493.200

119.800

-11.100

8,0%

-0,8%

Sydjylland

2.324.400

226.600

-12.200

9,7%

-0,6%

Region Syddanmark

3.817.600

346.400

-23.200

9,1%

-0,6%

Østjylland

3.052.700

282.800

-86.200

9,3%

-2,8%

Vestjylland

1.396.300

71.200

-1.100

5,1%

-0,1%

Region Midtjylland

4.449.100

354.000

-87.400

8,0%

-1,9%

Nordjylland

1.938.900

153.600

-15.200

7,9%

-0,8%

Region Nordjylland

1.938.900

153.600

-15.200

7,9%

-0,8%

23.671.700

2.127.300

-154.700

9,0%

-0,6%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2015 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - NOVEMBER 2015

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

15

Kvottrup

19

505

20

Faarup

Hellerup

E45

Kasted

Geding

Egaa

Gentofte

Gladsaxe

Vejby

Skejby Tuborg Havn Søborg

Mørkhøj

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

17

Risskov

Nordhavn

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Brøndbyøster

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45

21

Havnefront Syd

1

151

Sydhavn

Kastrup

Avedøre

Ørestad City

E20

19

Aabo

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

21

Marselisborg

Sundbyvester

Ormslev

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Horning

Metro

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

5,00

5,50

6,00

Primær

5,25

5,75

6,25

Sekundær

5,50

6,00

6,75

Sekundær

6,00

6,50

7,25

Tertiær

6,75

7,25

7,75

Tertiær

6,50

7,00

8,00

Årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

1.800

1.400

1.150

Sekundær

1.400

1.100

Tertiær

1.100

950

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

1.350

1.075

875

950

Sekundær

1.100

825

675

800

Tertiær

825

625

550

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015.

EDC Research - November 2015 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - N O V E M B E R 2 0 1 5

Detail

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København Primær

Klasse B

Klasse C

Klasse A

5,00

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i % 4,50

Klasse B 2

5,25

19.000

14.000

12.000

Sekundær

5,75

6,00

6,50

3.700

2.500

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.100

950

800

Primær

5,00

5,25

5,50

5.500

4.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200

Aarhus

Aalborg Primær

5,25

5,75

6,25

4.000

3.250

2.000

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,00

7,50

8,00

600

500

425

Trekantsområdet Primær

5,75

6,00

6,25

3.000

2.400

1.400

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.700

1.100

900

Tertiær

7,25

7,75

8,25

800

600

500

Odense Primær

5,25

6,00

6,50

5.000

3.800

2.500

Sekundær

6,00

6,75

7,50

3.000

2.000

1.300

Tertiær

8,00

9,00

10,00

800

600

400

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2 København By

37.600

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

3,0

0,2

0,4

Østjylland

128.500

6,4

0,8

1,1

Region Nordjylland

132.300

9,8

-0,2

0,8

Sydjylland

150.200

8,9

-0,9

-0,8

71.200

5,6

0,1

0,5

Fyn

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2015 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - N O V E M B E R 2 0 1 5

Tomgang for detail i kvm,FOR % af bygningsbestand og forventninger. TOMGANG DETAIL i KVM, % AF BYGNINGSBESTAND OG FORVENTNINGER 132.300 m2

10%

150.200 m2

8%

128.500 m2 6%

71.200 m2

4% 37.600 m2

2%

0%

København by København By

Østjylland Østjylland

Region Nordjylland Region Nordjylland

Sydjylland Sydjylland

Fyn Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Detail København By Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand 1.271.300

Ledige m2 37.600

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

3,0%

0,2%

1.600

880.300

29.100

-2.400

3,3%

-0,3%

1.081.900

59.700

-3.200

5,5%

-0,3%

92.200

1.400

-1.000

1,5%

-1,1%

3.325.800

127.800

-5.100

3,8%

-0,2%

437.000

30.900

800

7,1%

0,2%

Vest- og Sydsjælland

1.305.700

96.100

9.200

7,4%

0,7%

Region Sjælland

1.742.700

127.000

10.000

7,3%

0,6%

Fyn

1.277.000

71.200

900

5,6%

0,1%

Sydjylland

1.688.400

150.200

-14.900

8,9%

-0,9%

Region Syddanmark

2.965.400

221.400

-14.100

7,5%

-0,4%

Østjylland

2.008.700

128.500

15.400

6,4%

0,8%

Vestjylland

1.029.200

77.200

3.200

7,5%

0,3%

Region Midtjylland

3.037.900

205.600

18.500

6,8%

0,6%

Nordjylland

1.356.000

132.300

-2.900

9,8%

-0,2%

Region Nordjylland

1.356.000

132.300

-2.900

9,8%

-0,2%

12.427.700

814.100

6.400

6,6%

0,1%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2015 - side 7


EDC MARKET UPDATE BOKSBUTIKKER - NOVEMBER 2015

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Over Middel Region Hovedstaden

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i %

Under Middel 2

Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

7,00

8,00

9,00

900

800

700

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

600

500

Region Sjælland

Region Midtjylland Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Primær

7,00

7,50

8,80

1.100

900

800

Sekundær

7,50

8,00

8,50

900

800

700

7,25

7,50

8,00

1.100

1.000

900

Region Nordjylland

Sydjylland Primær Sekundær

7,50

7,75

8,50

800

700

600

Tertiær

8,00

8,25

9,50

700

600

500

Primær

7,50

8,00

8,50

1.100

900

800

Sekundær

8,25

9,00

9,50

900

800

650

Fyn

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2015 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION NOVEMBER 2015

Lager & Produktion

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København Primær

Klasse B

Klasse C

Klasse A

7,75

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i % 7,00

Klasse B 2

8,25

500

425

350

Sekundær

7,50

8,25

8,75

425

375

300

Tertiær

8,00

9,00

9,50

350

300

250

Primær

7,50

8,25

9,00

375

300

250

Sekundær

8,00

8,50

9,50

325

275

225

Primær

7,50

8,00

9,00

325

275

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

250

225

175

Aarhus

Aalborg

Trekantsområdet Primær

7,75

8,25

8,50

325

275

250

Sekundær

8,00

8,50

9,00

275

225

225

Primær

8,00

8,50

9,00

350

300

250

Sekundær

8,50

9,50

10,50

300

225

175

Odense

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

Region Hovedstaden

684.200

3,8

0,0

-0,2

Østjylland

681.700

4,2

-0,1

0,0

Region Nordjylland

279.600

2,1

0,0

0,1

Sydjylland

539.500

2,8

-0,4

-0,9

Fyn

284.900

3,1

-0,7

-0,2

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2015 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION NOVEMBER 2015

Tomgang for lager ogFOR produktion i kvm, % afi bygningsbestand og forventninger. TOMGANG LAGER OG PRODUKTION KVM, % AF BYGNINGSBESTAND OG FORVENTNINGER 5%

681.700 m2 4%

684.200 m2

284.900 m2 539.500 m2

3%

279.600 m2 2%

1%

0%

Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Østjylland Østjylland

Region Nordjylland Nordjylland Region

Sydjylland Sydjylland

Fyn Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Lager & produktion København By

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

0,2%

-0,1%

5.290.600

8.000

Københavns omegn

7.708.300

491.800

29.100

6,4%

0,4%

Nordsjælland

4.164.600

181.500

-19.900

4,4%

-0,4%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Fyn Sydjylland

-9.700

827.600

2.800

0

0,3%

0,0%

17.991.100

684.200

-500

3,8%

0,0%

3.414.200

103.300

-5.700

3,0%

-0,2%

9.869.200

192.000

-40.000

1,9%

-0,5%

13.283.300

295.300

-45.700

2,2%

-0,4%

9.236.800

284.900

-68.400

3,1%

-0,7%

19.249.200

539.500

-77.800

2,8%

-0,4%

Region Syddanmark

28.486.000

824.500

-146.100

2,9%

-0,5%

Østjylland

16.114.600

681.700

-5.700

4,2%

-0,1%

Vestjylland

12.886.400

473.400

3.000

3,7%

0,0%

Region Midtjylland

29.001.100

1.155.100

-2.700

4,0%

0,0%

Nordjylland

13.595.100

279.600

-1.500

2,1%

0,0%

Region Nordjylland

13.595.100

279.600

-1.500

2,1%

0,0%

102.356.600

3.238.600

-196.400

3,2%

-0,2%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2015. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2015 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING - NOVEMBER 2015

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 tendens på 3-6 måneders sigt.

Boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Afkastkrav i %

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

Primær

4,25

4,75

1.950

1.700

Sekundær

5,00

5,25

1.750

1.500

Tertiær

5,25

5,50

1.500

1.250

Primær

4,25

4,50

1.600

1.400

Sekundær

4,50

4,75

1.350

1.100

Tertiær

5,00

5,25

1.200

1.000

4,50

4,75

1.100

950

Aarhus

Aalborg Primær Sekundær

5,25

5,50

950

850

Tertiær

5,75

6,25

850

800

Primær

6,00

6,75

1.000

900

Sekundær

6,75

7,00

800

675

Trekantsomr.

Odense Primær

5,00

5,50

1.250

950

Sekundær

5,75

6,00

1.050

850

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Afkastkrav i %

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

Primær

3,00

3,25

4,00

4,50

4,75

1.500

1.350

Sekundær

3,50

4,00

4,75

5,00

5,25

1.350

1.250

Tertiær

4,50

5,00

6,00

5,25

5,50

1.100

1.000

Primær

2,50

2,75

3,00

3,75

4,25

1.400

1.250

Sekundær

3,00

3,25

3,50

4,25

5,00

1.150

1.050

Tertiær

4,00

4,25

4,50

5,00

5,50

1.000

850

Primær

3,75

4,50

5,00

4,75

5,00

Note:

Sekundær

4,75

5,25

5,50

5,25

5,50

Tertiær

6,50

6,75

7,25

6,00

6,25

1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl.

Primær

6,00

6,50

7,25

6,25

6,50

Sekundær

7,00

7,25

8,00

6,75

7,00

Tertiær

7,75

8,00

8,50

7,75

8,00

Primær

4,50

5,00

5,75

5,00

5,50

Sekundær

5,00

5,75

6,00

5,50

6,00

Aarhus

Aalborg

Trekantsomr.

Odense

2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2015. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2015 - side 11


Landets førende mæglervirksomhed indenfor salg, udlejning, vurdering og rådgivning vedrørende ejendomme

Etableret i 1978, og består i dag af 15 erhvervscentre, flere end 45 boligbutikker i Danmark og 3 boligbutikker i Frankrig og Sverige

Ejer ejendomsadministrationsselskabet LEA Ejendomspartner

Beskæftiger flere end 450 medarbejdere

Vi har geografisk repræsentation og kompetencer til at vurdere, sælge og udleje alle typer ejendomme uanset beliggenhed

I EDC Erhverv Poul Erik Bech er vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 70 erhvervsspecialister vores absolutte styrker. Vi er ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for formidling af følgende ejendomme: •

Kontorejendomme

Butiksejerlejligheder

Investeringsejendomme

Retail

Lager- og logistikejendomme

Erhvervsgrunde

Produktions- og industriejendomme

Klinikker

Boligudlejningsejendomme

Hoteller

Projektejendomme

Restauranter

Andelsboligforeninger

Erhvervscentre:

København K 33 30 10 00 • 114@edc.dk

Herlev 44 57 03 37 • 278@edc.dk

Hillerød 48 26 99 10 • 342@edc.dk

Roskilde 46 33 33 33 • 403@edc.dk

Køge 55 35 55 53 • 469@edc.dk

Næstved 55 78 66 03 • 473@edc.dk

Odense 58 58 82 00 • 512@edc.dk

Kolding 76 33 80 10 • 603@edc.dk

Aabenraa 73 33 13 00 • 620@edc.dk

Sønderborg 58 58 80 20 • 641@edc.dk

Esbjerg 76 10 48 00 • 670@edc.dk

Vejle 75 83 13 11 • 710@edc.dk

Aarhus 87 30 99 30 • 802@edc.dk

Aalborg 96 31 49 00 • 912@edc.dk

Holstebro 58 58 77 10 • 751@edc.dk

CHARTERED SURVEYORS & INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS

Læs mere på edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update 4. kvartal 2015  

Faldende kontorledighed i provinsen. Efter flere kvartaler med positive tendenser på kontormarkedet i Hovedstadsområdet, ser det nu også ud...

Market Update 4. kvartal 2015  

Faldende kontorledighed i provinsen. Efter flere kvartaler med positive tendenser på kontormarkedet i Hovedstadsområdet, ser det nu også ud...