__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

Market UPDATE e f t e r ĂĽ r

2 0 1 3

An extended English version of Market Update is available at poulerikbech.dk/research/english


edc Market update E f t e r å r

Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Investering: Jørgen Jørgensen Direktør, HD, MRICS Tlf: 33 30 10 25 Mail: jjo@edc.dk Udlejning: Bjarne Bering Regionsdirektør, statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE, MRICS Tlf: 33 30 10 20 Mail: bba@edc.dk Internationale relationer: Helle Nielsen Ziersen Partner, KAM - Øst, statsaut. ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS Tlf: 33 30 10 17 Mail: hni@edc.dk Region Midtjylland: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk Region Nordjylland: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk Region Sydjylland: Børge S Mensel Direktør, statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 76 33 80 17 Mail: bsm@edc.dk

2 0 1 3

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle ovenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. oktober 2013.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: Beliggenhed: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. Klasse: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. Afkastkrav: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. Markedsleje: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. Tendens: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. Boligudlejningsejendomme: Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1.

poulerikbech.dk/research

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Tendensforklaring Stigende Uændret

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken ultimo 3. kvartal 2013 – data pr. 1. oktober 2013. For yderligere info omkring denne statistik henvises til oline.dk/info/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

Faldende

EDC Research - Efterår 2013 - side 2


edc Market update kon t o r

-

E f t e r å r

2 0 1 3

Kontor

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i %

2

Primær

5,00

5,50

6,00

1.700

1.300

1.100

Sekundær

5,25

5,75

6,25

1.300

1.000

850

Tertiær

6,25

6,75

7,25

1.050

850

700

Aarhus Primær

5,50

5,75

6,25

1.350

1.075

875

Sekundær

6,00

6,50

7,25

1.100

825

675

Tertiær

6,50

7,00

8,00

825

625

550

Aalborg Primær

6,50

7,00

7,50

1.000

900

750

Sekundær

6,75

7,25

7,75

900

800

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

800

700

600

Trekantsområdet Primær

6,50

6,75

7,00

1.100

750

600

Sekundær

6,75

7,25

7,50

900

600

500

Tertiær

8,00

9,00

10,00

425

375

350

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2 København By

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

538.900

9,3%

0,1%

0,2%

Østjylland

414.700

13,8%

0,6%

0,6%

Region Nordjylland

129.000

6,7%

0,8%

0,4%

Sydjylland

218.900

9,5%

0,5%

0,2%

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2013. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Efterår 2013 - side 3


edc Market update kon t o r

-

E f t e r å r

2 0 1 3

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. 16% 414.700 m2

14% 12% 10%

218.900 m2

538.900 m2

8% 129.000 m2 6% 4% 2% 0%

København by

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Kontor København by

Bygningsbestand 5.824.100

Ledige m2 538.900

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

9,3%

0,1%

300

Københavns omegn

3.652.400

401.400

-7.200

11,0%

-0,2%

Nordsjælland

1.570.500

167.100

-15.300

10,6%

-1,0%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

114.200

3.700

300

2,8%

0,2%

11.161.100

1.111.000

-22.100

10,0%

-0,2%

672.900

51.300

2.500

7,2%

0,4%

Vest- og Sydsjælland

1.549.200

86.600

4.300

5,6%

0,3%

Region Sjælland

2.222.000

137.900

6.800

6,2%

0,3%

Fyn

1.477.800

154.800

-3.500

10,5%

-0,2%

Sydjylland

2.304.300

218.900

10.600

9,5%

0,5%

Region Syddanmark

3.782.100

373.800

7.100

9,9%

0,2%

Østjylland

3.008.600

414.700

17.900

13,8%

0,6%

Vestjylland

1.367.800

80.800

-2.700

5,9%

-0,2%

Region Midtjylland

4.376.400

495.500

15.200

11,3%

0,3%

Nordjylland

1.918.000

129.000

15.100

6,7%

0,8%

Region Nordjylland

1.918.000

129.000

15.100

6,7%

0,8%

23.459.700

2.247.100

21.900

9,6%

0,1%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2013. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Efterår 2013 - side 4


edc Market update kon t o r

8

-

E f t e r å r

2 0 1 3

201

København, områdeinddeling for kontorejendomme. 18

E47

O3

4

3 20

Hellerup Gentofte

Gladsaxe

Tuborg Havn Søborg

Mørkhøj

19

16 O4

Bispebjerg Nordhavn

Husum Utterslev

Ydre Østerbro O2

17

Nørrebro

23

Amerika Plads

Indre Østerbro

Vanløse

Rødovre

City

O3

Frederiksberg 156 O2

Vesterbro

Valby

Kalvebod Brygge

Brøndbyøster E47

21

Havnefront Syd

1

Sundbyvester

151 Hvidovre

2

21

Ørestad Nord

Vigerslev

Sydhavn

Kastrup

Avedøre

Ørestad City

E20

19

22

0

Ørestad Syd

21

E20

17

Tårnby

Kbh. Lufthavn

1 km

Primært område

Sekundært område

Tertiært område

1

S-tog

Metro

Afkastkrav i % og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

5,00

5,50

6,00

Sekundær

5,25

5,75

6,25

Tertiær

6,25

6,75

7,25

Årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

1.700

1.300

Sekundær

1.300

1.000

850

Tertiær

1.050

850

700

1.100

Ovenstående kort for kontorejendomme i København viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

EDC Research - Efterår 2013 - side 5


Lisbjerg 15

Kvottrup

Sabro

edc Market update

19 20

Faarup E45

kon t o r

Kasted

Geding

-

E f t e r å r

2 0 1 3

Vejby

Skejby

Aarhus, områdeinddeling for kontorejendomme. 47 Brendstrup

Risskov

180

Yderup

Tilst

26

True

Lyngby Gellerup

Hasle

O1 Brabrand

195

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Aarhus

Aarslev Mark

5

Marselisborg

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby Ormslev

abo

170 2

Lemming Viby

1 km

Holme Primært område

Sekundært område

Tertiært område

O2

Hasselager

Kolt Bering

Bjostrup

451

S-tog

Metro

Slet

Kattrup Afkastkrav i % og tendens på 3-6 måneders sigt.

Skaade

Jegstrup Beliggenhed

Horning

Klasse A

Klasse B

Primær

5,50

5,75

Sekundær

6,00

6,50

Tertiær

6,50 Overballe

7,00

Klasse C 6,25 Tranbjerg 7,25

8,00 Osterby

Årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse B

Klasse C

Primær

1.350

Sekundær

1.100

825

675

825

625

550

Tertiær

Klasse A

1.075

875

Ovenstående kort for kontorejendomme i Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundæreStorhoj og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Horret Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

EDC Research - Efterår 2013 - side 6


edc Market update d e t ail

-

E f t e r å r

2 0 1 3

Detail

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m

Afkastkrav i %

2

Primær

5,00

5,25

5,50

17.000

14.000

12.000

Sekundær

5,50

5,75

6,25

3.500

2.500

2.000

Tertiær

6,00

6,50

7,00

1.100

900

750

Aarhus Primær

5,00

5,25

5,50

5.500

4.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200

Aalborg Primær

5,25

5,75

6,25

4.250

3.500

2.500

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.400

1.150

900

Tertiær

7,00

7,25

7,75

800

700

600

Trekantsområdet Primær

5,75

6,00

6,25

3.100

2.400

1.400

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.700

1.100

900

Tertiær

7,25

7,75

8,25

800

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

40.100

3,1%

0,0%

-0,2%

Østjylland

113.600

5,7%

-0,1%

-1,4%

Region Nordjylland

119.400

8,9%

0,2%

1,0%

Sydjylland

149.400

8,9%

0,2%

-1,2%

København By

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2013. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Efterår 2013 - side 7


edc Market update d e t ail

-

E f t e r å r

2 0 1 3

Ledige detaillokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. 10% 9%

119.400 m2

149.400 m2

Region Nordjylland

Sydjylland

8% 7% 113.600 m2

6% 5% 4% 40.100 m2 3% 2% 1% 0%

København by

Østjylland

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand 1.289.000

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

3,1%

0,0%

-2.000

4,6%

-0,3%

7.800

5,7%

0,8%

40.100

-200

871.000

40.500

1.071.600

60.800

92.300

2.400

-300

2,6%

-0,3%

3.323.900

143.700

5.300

4,3%

0,1%

424.400

29.400

300

6,9%

0,0%

Vest- og Sydsjælland

1.298.300

82.600

-12.100

6,4%

-0,9%

Region Sjælland

1.722.700

112.000

-11.800

6,5%

-0,7%

Fyn

1.263.800

73.500

1.700

5,8%

0,1%

Sydjylland

1.673.800

149.400

4.300

8,9%

0,2%

Region Syddanmark

2.937.600

223.000

6.100

7,6%

0,2%

Østjylland

1.979.600

113.600

-1.100

5,7%

-0,1%

Vestjylland

1.008.200

62.300

-2.000

6,2%

-0,2%

Region Midtjylland

2.987.800

175.900

-3.100

5,9%

-0,1%

Nordjylland

1.341.400

119.400

2.700

8,9%

0,2%

Region Nordjylland

1.341.400

119.400

2.700

8,9%

0,2%

12.313.300

774.000

-900

6,3%

0,0%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2013. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Efterår 2013 - side 8


edc Market update lag e r og p r oduk t ion E f t e r å r 2 0 1 3

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,50

7,75

500

425

350

Sekundær

7,50

8,00

8,25

425

375

300

Tertiær

7,75

8,50

9,00

350

300

250

Primær

7,50

8,25

9,00

375

300

250

Sekundær

8,00

8,50

9,50

325

275

225

Aarhus

Aalborg Primær

7,75

8,00

9,00

325

300

275

Sekundær

8,75

9,25

10,25

250

225

200

Primær

7,00

7,50

7,75

350

300

250

Sekundær

7,25

7,75

8,25

300

250

225

Trekantsområdet

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

Region Hovedstaden

709.400

4,0%

0,0%

-0,3%

Østjylland

829.500

5,2%

-0,1%

0,0%

Region Nordjylland

299.100

2,2%

0,0%

-0,4%

Sydjylland

829.800

4,3%

-0,1%

0,4%

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2013. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Efterår 2013 - side 9


edc Market update lag e r og p r oduk t ion E f t e r å r 2 0 1 3

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. 6% 829.500 m2 5% 829.800 m2 709.400 m2

4%

3% 299.100 m2 2%

1%

0%

Region Hovedstaden

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Lager & produktion København by

Bygningsbestand 5.364.000

Ledige m2 24.200

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

0,5%

-0,2%

-13.300

Københavns omegn

7.626.700

476.300

-8.400

6,2%

-0,2%

Nordsjælland

4.124.900

207.900

15.200

5,0%

0,3%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Fyn

828.400

1.000

0

0,1%

0,0%

17.944.000

709.400

-6.500

4,0%

0,0%

3.315.700

160.300

12.700

4,8%

0,3%

9.812.600

342.700

22.900

3,5%

0,2%

13.128.300

502.900

35.500

3,8%

0,2%

9.141.400

446.700

2.600

4,9%

0,0%

19.082.900

829.800

-15.200

4,3%

-0,1%

Region Syddanmark

28.224.300

1.276.500

-12.600

4,5%

-0,1%

Østjylland

15.881.800

829.500

-9.400

5,2%

-0,1%

Sydjylland

Vestjylland

12.623.000

514.800

-67.000

4,1%

-0,5%

Region Midtjylland

28.504.800

1.344.400

-76.300

4,7%

-0,3%

Nordjylland

13.448.600

299.100

-200

2,2%

0,0%

Region Nordjylland

13.448.600

299.100

-200

2,2%

0,0%

101.250.000

4.132.200

-60.200

4,1%

0,0%

Hele landet

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2013. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Efterår 2013 - side 10


edc Market update boligudl e jning - E f t e r å r 2 0 1 3

Ældre boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 tendens på 3-6 måneders sigt. Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær

Klasse B

Klasse C

Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i % 3,25

3,50

Klasse B

Afkastkrav i % 4,25

4,75

5,00

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2 1.800

1.500

Sekundær

3,75

4,25

5,00

5,00

5,25

1.600

1.300

Tertiær

4,50

5,00

6,00

5,25

5,50

1.400

1.100

Primær

3,00

3,00

3,00

4,75

4,75

1.400

1.200

Sekundær

3,50

3,50

3,50

5,00

5,00

1.200

1.000

Tertiær

4,50

4,50

4,50

5,25

5,25

1.100

900

Primær

4,25

5,00

5,50

5,00

5,25

1.100

950

Sekundær

5,00

5,50

5,75

5,50

5,75

950

850

Tertiær

6,50

6,75

7,25

5,75

6,25

850

800

Primær

6,25

6,50

7,25

6,00

6,75

1.000

900

Sekundær

7,00

7,25

8,00

6,75

7,00

800

675

Tertiær

7,50

7,75

8,25

Aarhus

Aalborg

Trekantsområdet

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. oktober 2013. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Note: Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1.

EDC Research - Efterår 2013 - side 11


Landets førende mæglervirksomhed indenfor salg, udlejning, vurdering og rådgivning vedrørende ejendomme

Etableret i 1978, og består i dag af 14 erhvervscentre, flere end 40 boligbutikker i Danmark og 6 boligbutikker i Frankrig og Sverige

Ejer ejendomsadministrationsselskabet LEA

Beskæftiger flere end 350 medarbejdere

Vi har geografisk repræsentation og kompetencer til at vurdere, sælge og udleje alle typer ejendomme uanset beliggenhed

I Erhverv er vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 65 erhvervsspecialister vores absolutte styrker. Vi er statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for formidling af følgende erhvervsejendomme: •

Kontorejendomme

Butiksejerlejligheder

Investeringsejendomme

Retail

Lager- og logistikejendomme

Erhvervsgrunde

Produktions- og industriejendomme

Klinikker

Boligudlejningsejendomme

Hoteller

Projektejendomme

Restauranter

Andelsboligforeninger

Erhvervscentre: København K 33 30 10 00 • e-mail 114@edc.dk

Herlev 44 57 03 37 • e-mail 278@edc.dk

Hillerød Roskilde 48 26 99 10 • e-mail 342@edc.dk 46 33 33 33 • e-mail 403@edc.dk

Køge Næstved Odense Kolding 55 35 55 53 • e-mail 469@edc.dk 55 78 66 03 • e-mail 473@edc.dk 66 12 61 27 • e-mail 512@edc.dk 76 33 80 10 • e-mail 603@edc.dk

Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle 73 33 13 00 • e-mail 620@edc.dk 58 58 80 20 • e-mail 641@edc.dk 76 10 48 00 • e-mail 670@edc.dk 75 83 13 11 • e-mail 710@edc.dk Aarhus Aalborg 87 30 99 30 • e-mail 802@edc.dk 96 31 49 00 • e-mail 912@edc.dk

Chartered surveyors & international property consultants

Læs mere på poulerikbech.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update 3. kvartal 2013  

Market Update 3. kvartal 2013