__MAIN_TEXT__

Page 1

DETAILFokus Februar 2018

MAGASIN OM DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

TEMA:

SÅDAN FREMTIDSSIKRER DU DINE DETAILLOKALER

MEDVIND TIL MADSTEDER 1.533 SØGER NYT BUTIKSLOKALE

FIND DIN KØBER/LEJER HER


INDHOLD

2

TEMA: SÅDAN FREMTIDSSIKRER DU DINE DETAILLOKALER

s. 4

TEMA: NYT CENTER I NÆSTVED

s. 6

BEDRE BETINGELSER FOR DETAILHANDLEN

s. 7

1.533 SØGER ET NYT BUTIKSLOKALE Find din køber/lejer her

s. 8

TEMA: MEDVIND TIL MADSTEDER

s. 14

367 BUTIKKER TIL SALG/LEJE Find dit nye butikslokale her

s. 16

MØD DIN MÆGLER

s. 26

TAL PÅ DETAILMARKEDET

s. 34

ER DER PENGE I DIT BUTIKSLOKALE?

s. 36

SÅDAN LØSER VI OPGAVEN

s. 38

KONTAKT EDC ERHVERV

s. 40


NYE VINDE I DETAILBRANCHEN Det nye år bringer forandring til detailbranchen. I hvert fald hvis du spørger eksperter. Det er nemlig kaffebarer, caféer og restauranter, der, med fremadstormende fart, fylder mere og mere i bybilledet. Gamle butikker og supermarkeder lukker, mens restauranter og takeaway steder åbner i stor stil. Bare på de sidste seks måneder er der sket en stigning på hele 20% i antallet af virksomheder, der søger lokaler til restauration gennem vores landsdækkende Køber-/Lejerkartotek. Samtidig fortæller krystalkuglen, at væksten fra Food & Beverage, i blandt andet storcentre, vil mere end femdobles de næste ti år. Man kan derfor ikke undgå at tage stilling til, at en stor del af fremtidens lejere vil kræve installationer og lokalestørrelser, der passer til en kaffebar eller en moderne café. I dette nummer af DetailFokus tager vi derfor fat på, hvordan du kan fremtidssikre dine detaillokaler, hvis du bygger nyt. Vi har været involveret i Innovators køb af 53.329 kvm grund (svarende til godt 7,5 fodboldbaner) på Køgevej i Næstved, hvor der skal udvikles og opføres et såkaldt boxbutikområde i forlængelse af Megacentret. På side 5 giver Innovator deres råd til, hvordan man kan tænke den fremtidige efterspørgsel ind fra start. Hvis du sidder med et eksisterende og utidssvarende detaillokale, kan det også give mening at tænke i eventuel ombygning. På side 15 giver jeg fire råd til, hvordan du kan konvertere et lejemål fra ét formål til et andet. Med et nyt år, kommer der i hvert fald ny udvikling i branchen. Som Danmarks mest lokale erhvervsmæglervirksomhed er vi altid tæt på dig, og vi rådgiver gerne om mulighederne for at konvertere et utidssvarende lokale, hvis vi ikke kan finde den rette køber eller lejer i vores landsdækkende kartotek og netværk.

Med venlig hilsen, Jacob Lunding Partner og erhvervsmægler EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland

3


TEMA Fremtidssikring af detaillokaler

SÅDAN FREMTIDSSIKRER DU DINE DETAILLOKALER Detailsegmentet døjer stadig med en pukkel af tomme lokaler. Dele af detailhandlen er udfordret af øget nethandel og afdæmpet privatforbrug, men udlejere og investorer kan med fordel gøre klar til mad og drikkevarer, som vinder hastigt frem.

”Lukningen af Kiwi-kæden fik mange investorer til at åbne øjnene for, at lokaler til detailhandel skal vurderes med de lange briller på.” Ordene kommer fra Peter Søgaard, udviklingsdirektør i Innovater, som de seneste ti år selv har udviklet næsten 100 ejendomsprojekter med detailhandel over hele dronningeriget. Meldingen om Kiwi-lukningen kom i april sidste år, og allerede få uger efter blev 102 grønne Kiwi-skilte pillet ned over det ganske land. Ejerne i Dagrofa-konceren omdannede få lokaler til Spareller Meny-forretninger, men de fleste lejemål blev forladt. Sideløbende har tyske Aldi lukket flere forretninger, ligesom Coop-koncernen har nedlagt især en del Fakta-butikker.

4

Knapt et år forinden var det slut med Fona-kæden, og gennem adskillige år har banker lukket filialer i både små og store byer. Samlet set, er der efter finanskrisen fortsat ret høj tomgang for butikslokaler, hvorimod der er kommet liv i mange flere ledige kontorer samt lagerbygninger og fabrikshaller. FOKUS PÅ BELIGGENHED Detailhandlen døjer med stigende nethandel og et privatforbrug, der stadig er hæmmet af dén økonomiske skræk, mange fik jaget i livet under årtiers værste krise. ”Mange investorer er blevet opmærksom på, at det ikke er nok at have en lang lejekontrakt. Det er også vigtigt, at lejeren er


økonomisk solid og en af vinderne i sin branche. Beliggenheden er ligeledes væsentlig – både ift. om man investerer i den rigtige by, men også beliggenheden i byen, adgangsforhold og p-pladser er i orden,” siger Peter Søgaard. Innovater har været involveret i en stribe projekter med afsæt i de efterhånden forsvundne posthuse og udtjente, mindre butikscentre. Posthusene ligger centralt, typisk ved et torv eller på et hovedstrøg, så der altid er mange forbipasserende. De gamle postlokaler er blevet erstattet af en eller flere butikker. Ofte er der boliger ovenpå; det styrker det samlede projekt og sikrer ekstra liv omkring detaillokalerne. Udviklingsfirmaet har kontorer i Aarhus og på Frederiksberg og sælger typisk de færdige projekter til pensionskasser og andre langsigtede investorer. MIX MED MAD Innovater mærker også, at mad og drikkevarer – på engelsk Food & Beverage – vinder terræn. ”Ved større projekter forsøger vi at få spisesteder eller lignende med i butiksmixet, og under alle omstændigheder er det en god

idé at forberede lokalerne til det. Fx så et større butikslejemål er klargjort til installationer med el, vand og måske føringsveje for udsugning/ventilation og helst er forberedt til at kunne opdeles i mindre enheder, hvoraf et eller flere måske bliver spisesteder en dag,” påpeger Peter Søgaard. Ofte kan det være billigere at forberede de fornødne installationer og en mulig opdeling, når en ejendom bliver opført eller indrettet og renoveret fra et tidligere formål som fx posthus. De tilsvarende løsninger er typisk teknisk vanskeligere at gennemføre senere – og dermed væsentligt dyrere – hvis de ikke er forberedt fra start. Innovater-direktøren supplerer yderligere med et eksempel: ”Mange steder ligger der måske kontorer på 1. sal. Men hvis lejerne flytter væk en dag, kan det have stor værdi for investorerne, hvis der er mulighed for – både teknisk og lokalplanmæssigt – at indrette boliger. Men vores førsteprioritet er naturligvis at udvikle projekter med solide, langtidsholdbare lejere til gavn for investorerne, så det skal blot ses som en ekstra gardering.”

GØR DETAILLOKALERNE KLAR TIL FREMTIDEN •

Vurdér den overordnede placering – er det den rigtige by at investere i?

Vurdér beliggenheden – både nu og på langt sigt.

Få en lokalplan, der sikrer bredest mulig anvendelse, fx spisesteder og udeservering.

Få den rigtige sammensætning af lejere.

Vurdér ejendommen: Er adgangs- og p-forhold gode, er lokaler og vinduesfacade lyse og imødekommende?

Forbered lokalerne til opdeling i mindre/andre lejemål.

Forbered tekniske installationer til flere lejemål og til spisesteder.

Gå efter solide lejere eller fremtidens vindere i branchen – og lange lejekontrakter.

5


TEMA Fremtidssikring af detaillokaler

CASE

NYT CENTER I NÆSTVED For nylig vandt Innovater et kommunalt udbud i Næstved og skal udvikle og opføre et center, der supplerer den sydsjællandske handelsbys nuværende storcenter og megacenter. Peter Søgaard forventer 10-12 større butikker og to-fire spisesteder. Man går nu i gang med at lave et udkast til en ny lokalplan for området. En forudsætning er herudover, at man politisk vedtager den kommende detailhandelsplan. Falder disse planmæssige forudsætninger i hak, vil en endelig lokalplan formentligt kunne vedtages i efteråret 2018, hvorefter der kan gives tilladelse til byggeriet, med mulighed for åbning af butikkerne i 2019. Projektet glæder borgmester Carsten Rasmussen, som ser frem til de mange arbejdspladser som bliver skabt. ”På hele byrådets vegne vil jeg byde Innovater varmt velkommen til Næstved, hele Sydsjællands handelscentrum. Der er ingen tvivl om, at området vil sætte yderligere gang i vores vækst og udvikling. Og det viser, at også investorer uden for Næstved er overbeviste om, at Næstved er værd at investere i,” fortæller borgmester Carsten Rasmussen. Kommunen er blevet rådgivet af EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved. Her har blandt andre erhvervsmægler Jesper Karmark kortlagt efterspørgslen i oplandet, vurderet de to modtagne bud og rådgivet om det optimale mix af lejere – både på kort og langt sigt. ”Det er generelt vigtigt ved detailhandelsprojekter at få den rette lejersammensætning af butikker og andre tilbud, så lokalerne kan trække kunder til ikke bare nu, men også om 10 og 15 år.

6

Nyt butikscenter

Meget handler om indretningen og de konkrete fysiske forhold, men det er også vigtigt at sikre sig en lokalplan, der er så bred som muligt. Fx så der er mulighed for at have spisesteder med udeservering, selv om der fra starten ligger butikker,” siger Jesper Karmark fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved. Han og EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved skal nu bistå Innovater med at finde lejere til centret, der ventes at have de første butikslokaler bygget og færdigindrettet i 2019.

”I Innovater har vi gennem ti år opbygget gode kontakter til en række detailkæder, så vi klarer naturligt en stor del af opgaven selv, men som stærkt supplement har vi indgået en aftale med EDC Erhverv i Næstved, fordi Jesper Karmark har gode kontakter både lokalt og i flere kæder,” forklarer Peter Søgaard. EDC Erhverv Poul Erik Bech har – foruden indgående lokalkendskab via 17 erhvervscentre over hele landet – en særlig projektafdeling, hvor eksperter blandt andet kan kortlægge den lokale efterspørgsel og rådgive om at udvikle detailhandelsejendomme, hvad enten det sker ved at bygge nyt eller konvertere eksisterende bygninger. Med afsæt i de konkrete bygninger og øvrige fysiske forhold kan rådgivningen også omfatte, hvordan lokaler, facader og adgangsforhold kan indrettes og tilpasses, så ejendommen bliver fremtidssikret så godt som muligt.


Sidste år blev en modernisering af planloven vedtaget, som bl.a. tillader større butikker og bedre vilkår for oprettelse af ’bymidte-zoner’.

BEDRE BETINGELSER FOR DETAILHANDLEN ”Med den nye planlov, har politikerne lyttet til detailhandlens ønske om muligheden for at åbne større butikker. Samtidigt får lokalpolitikerne bedre betingelser for at oprette nye handels- og forretningsområder,” forklarer Carsten Lang-Jensen, advokat hos Pind & Partnere i København. Politikerne har med den nye planlov, der trådte i kraft den 15. juni sidste år, ønsket at give detailhandlen bedre vilkår. Konkret er den vigtigste ændring, at loven hæver grænsen for maksimum-størrelsen på dagligvarebutikker fra 3.500 kvm til 5.000 kvm i zoner med juridisk status af ’bymidte’. DETAILBRANCHENS VILKÅR STYRKES ”Det, man gør her, er, at give bymidterne og centrene på gågaderne bedre betingelser for vækst, da de får mere lige vilkår i konkurrencen med storcentrene uden for byerne. Man hæver grænsen for, hvor store butikkerne må være både i bymidterne og i de såkaldte aflastningsområder, der er en teknisk betegnelse for detailhandelsområder uden for de traditionelle bymidter,” forklarer Carsten Lang-Jensen. I ’aflastningsområderne’ tillades fremover dagligvarebutikker op til 3.900 kvm over hele landet. Tidligere gjaldt dette kun for København og Aarhus. ”Det er en klar styrkelse af detailbranchens vilkår, som imødekommer et ønske gennem længere tid fra detailhandlen om at kunne åbne større butikker,” vurderer Carsten Lang-Jensen.

3 VIGTIGE PUNKTER I DEN NYE PLANLOV

1 2 3

STØRRELSEN AF DAGLIGVAREBUTIKKER I BYMIDTER TILLADES OP TIL 5.000 KVM STØRRELSEN PÅ UDVALGSVAREBUTIKKER GIVES FRI KOMMUNERNE FÅR NEMMERE VED AT OPRETTE NYE BYMIDTER

MERE FRIHED I KOMMUNERNE Også kommunernes mulighed for at oprette nye ’bymidter’ og ’aflastningsområder’ er gjort lettere. Tidligere var kommunerne forpligtede til at give udførlige, statistisk begrundede argumenter for at oprette bymidter m.v. Fremover har kommunerne mere frihed til selv at definere, hvad der skal tælle som bymidte. ”Der skal selvfølgelig stadig ligge saglige grunde bag den slags vedtagelser, men der er ikke længere krav om udførligt statistiske undersøgelser over trafik, kundegrundlag etc. Man kan benytte en mere rund argumentation for, hvad man lægger til grund,” siger Carsten Lang-Jensen. Juridisk skelnes mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den nye planlov har desuden fjernet maksgrænsen for størrelsen af udvalgsvarebutikker, der groft sagt er butikker, som ikke har madvarer. ”Den nye planlov betyder, at man kan etablere lige så store udvalgsvarebutikker, som man vil. Kravet er helt væk. I lovens bemærkninger gøres det imidlertid klart, at det ikke er sådan, at man kan lave mega-varehuse med dagligvarer, blot man både har dagligvarer og udsalgsvarer. Det er fortsat ulovligt,” forklarer Carsten Lang-Jensen.

7


Stort online Køber-/Lejerkartotek

VI VED, HVEM DER SØGER DIN EJENDOM I EDC Erhverv oplever vi en stigende efterspørgsel på detailejendomme og -lokaler. Over 1.500 personer er pt. på udkig efter et nyt lokale til deres butik, restaurant eller kæde. Har du ledige kvadratmeter? Skal du afstå eller sælge din butik? Så start her. Vi har samlet alle vores kunders ønsker til deres kommende detaillokaler – i én samlet base. Og vi har gjort dem frit tilgængelige online.

TEST, HVOR MANGE DER LEDER EFTER NETOP DIT BUTIKSLOKALE edc.dk/erhverv/match

SE ET UDPLUK AF AKTUELLE ØNSKER PÅ DE KOMMENDE SIDER

8

GO


K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

Fra 200 kvm i København K Kunde beliggende i København K søger butikslokaler på min. 200 kvm beliggende i København K. Årlig leje maks. kr. 300.000. Ønske nr.: 1122810 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360

N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

Min. 250 kvm butik i Hillerød Hi-Fi Klubben søger nye lokaler til forretning i Hillerød på min. 250 kvm. Årlig leje maks. kr. 600.000. Ønske nr.: 1111911 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8362

Fitnesskæde søger ca. 1.000 kvm i Kbh Fitnesskæde søger lokaler på 600-1.500 kvm med synlig beliggenhed i København by. Årlig leje maks. kr. 2 mio. Ønske nr.: 1122788 Kontakt: Steffen Falch Larsen 5858 8360 1.500-3.500 kvm til engrossalg i Kbh Kunde søger ejendom på min. 1.500 kvm beliggende i København til engrossalg. Ønske nr.: 1116017 Kontakt: Steffen Falch Larsen 5858 8360 200 kvm i København Undervisningsvirksomhed søger butikslokaler på min. 150 kvm i København. Årlig leje maks. kr. 500.000. Ønske nr.: 1115298 Kontakt: Steffen Falch Larsen 5858 8360

Min. 85 kvm klinik i Hørsholm Tandlæge søger butiks-/kontorlokaler til klinik på ca. 85 kvm i Hørsholm. Lokaler i god stand foretrækkes. Årlig leje maks. kr. 230.000. Ønske nr.: 1029786 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362 Min. 75 kvm butikslokaler i Helsingør Kunde søger butikslokaler på min. 75 kvm i Helsingør. Årlig leje maks. kr. 144.000. Ønske nr.: 1090603 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8362 Min. 400 kvm butik i Nordsjælland Hvidevareforretning søger nye butikslokaler i Nordsjælland på ca. 400 kvm. Lokalerne må gerne være beliggende i industrikvarter. Ønske nr.: 1070484 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8362

Detaillokaler i Vanløse og Brønshøj Detailkæde søger lokaler til nye butikker på min. 1.000 kvm. Butikken skal bruges til dagligvarer. Prisen afhænger af beliggenheden af lokalerne. Ønske nr.: 1006805 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8361

Min. 200 kvm butik i Helsingør Kommune Kunde søger butikslokaler på min. 200 kvm beliggende i Helsingør Kommune. Årlig leje maks. kr. 300.000. Ønske nr.: 1058049

700 kvm i Hvidovre, Brøndby el. Glostrup Genbrugsbutik søger ca. 700 kvm i Hvidovre, Brøndby, Søborg eller Glostrup. Gerne ud mod befærdet vej. Årlig leje ca. kr. 600.000. Ønske nr.: 933768 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8361

70 kvm butik i Hillerød/Hørsholm Kunde søger butikslokaler på min. 70 kvm beliggende i Hillerød, Hørsholm eller omegn. Årlig leje maks. kr. 240.000. Ønske nr.: 1023160

Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8362

Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362

Se flere 9


R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Lejemål til lægehus Kunde søger min 100 kvm lejemål til lægehus i Gørlev. Ønske nr.: 1106725

Kontakt: Thomas Hansen 5858 8374 Butiks-/kontorlokaler i Slagelse Kunde søger butikslokaler, kontorlokaler på min. 50 kvm, beliggende i Slagelse. Årlig leje maks kr. 85.000. Ønske nr.: 1087622 Kontakt: Thomas Hansen 5858 8374

F

FYN

5000-5999

Min. 80 kvm i Odense For kunde søges detaillokaler i Odense. Lejemålet skal være min. 80 kvm og der skal være gode skiltningsmuligheder. Årlig leje maks. kr. 150.000. Ønske nr.: 1085578 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8366 Kunde søger ca. 500-700 kvm i Odense Kunde søger butikslokaler til supermarked på ca. 5-700 kvm i Odense, gerne omkring Nyborgvej. Årlig leje maks. kr. 500.000. Ønske nr.: 1017437 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8366

Kontakt: John Borrisholt 5858 8363

Min. 100 kvm i Odense Kunstudstiller søger lokaler med stort glasparti beliggende i Odense. Min. 100 kvm, helst samlet i et lokale. Årlig leje maks. kr. 150.000. Ønske nr.: 1120787 Kontakt: Simon Vinther Blach 5858 8366

Min. 200 kvm i Ringsted/Holbæk Landsdækkende håndværkerbutik søger 250-600 kvm lokaler i Ringsted eller ved Holbæk egnen. Årlig leje maks kr. 500.000. Ønske nr.: 547484

75 kvm i Svendborg Kunde søger detaillokaler beliggende i Svendborg. Min. 75 kvm, som skal ligge i stueplan. Årlig leje maks. kr. 125.000. Ønske nr.: 1124582

Kontakt: Arno S. Werner 5858 8363

Kontakt: Simon Vinther Blach 5858 8366

200 kvm i Roskilde Kunde søger butikslokaler på min. 200 kvm, beliggende i Roskilde. Central beliggenhed er vigtig. Årlig leje maks. kr. 550.000. Ønske nr.: 1073858

Butikslokale centralt i Køge Kunde søger detailejendom på min. 85 kvm, beliggende i Køge. Årlig leje maks. kr. 30.000. Ønske nr.: 1106795

Lokaler i Odense søges For kunde søges lokaler til restaurations- eller cafébrug på min. 100 kvm i Odense C. Årlig leje maks. kr. 300.000. Ønske nr.: 969487

Kontakt: Brian Skov Andersen 5858 8364

Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8366

600 kvm i Næstved Kunde søger lejemål med god, synlig beliggenhed i Næstved nord. Lejemålet skal være min. 600 kvm og maks. 1.200 kvm. Ønske nr.: 1076201

Butikslokale i Odense søges Butikslokaler på ca. 200 kvm centralt i Odense, skibhuskvarteret. Ejendommen skal have god synlighed, nem at komme til og fra, samt gode p-forhold. Pris maks. kr. 3 mio. Ønske nr.: 1028288 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8366

Kontakt: Jesper Karmark 5858 8365

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL BUTIKSLOKALER - SE ET UDPLUK AF DEM HER 10


S

SYDJYLLAND 6000-7361

3-600 kvm detail i Kolding Kiropraktor søger lokaler til klinik 3-600 kvm centralt i Kolding. Pris kr. 5-6 mio. Ønske nr.: 1052260 Kontakt: John Vogt 5858 8367 1.000 kvm butikslokale i Aabenraa Kunde søger butikslokaler på min. 1.000 kvm. Der er behov for mindre lager. Synligt beliggende. Ønske nr.: 1105397

M

MIDTJYLLAND 7400-8990

Lokaler til restaurant i Aarhus C Kunde søger lokaler til restaurant på ca. 90-150 kvm. Beliggende med god synlighed i Aarhus Centrum. Indifferent mellem leje og afståelse. Ønske nr.: 962241 Kontakt: Mette Lund Pedersen 5858 8373 Lokaler til frisørsalon i Aarhus Kunde søger 50-175 kvm til frisørsalon i Aarhus. Årlig leje maks. kr. 275.000. Ønske nr.: 1127165 Kontakt: Frank Heskjær 5858 8373

Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8368 300 kvm lokaler i Sønderborg E-sportsarrangør søger min. 300 kvm til netcafe centralt i Sønderborg. Årlig leje maks. kr. 250.000 Ønske nr.: 1119494 Kontakt: Ib Hansen 5858 8369

Restauratør søger lokaler i Aarhus Driftig iværksætter og restauratør søger lokaler til både takeaway og restauration i Aarhus. Fra 60300 kvm. Gerne med køkkenfaciliteter. Ønske nr.: 1029229 Kontakt: Frank Heskjær 5858 8373

Lokaler til restaurant i Esbjerg midtby 200-300 kvm søges til etablering af en indisk restaurant i Esbjerg midtby. Prismæssigt kan lejen være kr. 15.000-20.000 pr. måned. Ønske nr.: 1128346 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8370

Lokaler til cykelforretning i Aarhus C Lejer søger lokaler til brug for eksklusiv cykelforretning. Beliggenhed med mange forbipasserende cyklister foretrækkes. Ønske nr.: 1047266

Butik i Blåvand, Henne Strand og Søndervig Velbeliggende butikslokaler i Blåvand, Henne Strand og Søndervig søges. Gerne 200-400 kvm. Ingen makspris, da det afhænger af beliggenhed og potentiale. Ønske nr.: 1093402 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8370

Lokaler på min. 120 kvm søges i Aarhus C Kunde søger butikslokaler, lokaler til hotel- eller restaurationsbrug på min. 120 kvm beliggende i Aarhus C. Årlig leje maks. kr. 360.000. Ønske nr.: 963383 Kontakt: Frank Heskjær 5858 8373

Lokaler til restaurant i Vejle midtby Lokaler søges til etablering af restaurant i Vejle midtby med god synlighed og gode parkeringsmuligheder. Ønske nr.: 976713

Lokaler til vinhandel Kunde søger lokaler i Aarhus og omegn til brug for bl.a. vinhandel på 50-110 kvm i Aarhus og omegn. Årlig leje maks. kr. 250.000. Ønske nr.: 1068379 Kontakt: Mette Lund Pedersen 5858 8373

Kontakt: Claus Fenger 5858 8371

Kontakt: Mette Lund Pedersen 5858 8373

Se flere 11


N

NORDJYLLAND 9000-9990

300-500 kvm detail i Aalborg Veletableret butik i Aalborg søger nyt lejemål på 300-500 kvm beliggende på Nytorv, Østerågade, Bispensgade eller Algade. Ønske nr.: 1012984 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8375

12

I

INVESTERING

200+ kvm i Vanløse/Brønshøj Kunde søger detailejendom på min. 200 kvm beliggende i Brønshøj. Pris maks. kr. 6,5 mio. Ønske nr.: 1007391 Kontakt: Poul Randrup 5858 8360

350-500 kvm i Algade eller Bispensgade International butikskæde søger butikslokaler på AAA placering. Butikken skal være højloftet og beliggende i Aalborgs gågadenetværk. Ønske nr.: 1047463 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8375

Min. 50 kvm detail i Helsingør Kommune Kunde søger detailejendom til investering på min. 50 kvm beliggende i Helsingør Kommune. Pris maks. kr. 2 mio. Ønske nr.: 1099726

40-150 kvm i Aalborg på synlig placering Kunde søger lokale i Aalborg C til etablering af helsekostforretning. Beliggenhed i centrum på steder med stor aktivitet eller i butikscenter. Ønske nr.: 1082760 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8375

Detail i Næstved Lokal investor søger detaillokaler, beliggende i Næstved. Maks pris kr. 20 mio. Ønske nr.: 1103772

Tøjvirksomhed søger 200 kvm med lager Tøjvirksomhed søger 200 kvm kontor med fornuftige lager-/opbevaringsmuligheder i Aalborg og omegn. Årlig leje op til kr. 200.000. Ønske nr.: 1097223 Kontakt: Tom Dorf Kristensen 5858 8375

Investeringsejendom i Trekantområdet og Odense Ejendom på min. 200 kvm - gerne håndværkertilbud eller færdigudviklet. Rimeligt afkast. Maks pris kr. 11 mio. Ønske nr.: 1084562 Kontakt: John Vogt 5858 8367

100-150 kvm butik i Aalborg Kæde søger butikslokale i Aalborg gågade til etablering af brandstore indenfor beklædning. Butikken skal være regulær på en god og synlig placering. Ønske nr.: 1025079 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8375

Investor søger erhvervsejendomme i Aarhus Kapitalstærk, professionel investor ønsker at købe erhvervsejendomme i mulige fremtidige udviklingsområder i Aarhus. Maks. pris kr. 100 mio. Ønske nr.: 1099450 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8373

1.000-2.000 kvm detaillokale i Nordjylland International detailkæde søger butikslejemål på centrale placeringer i bl.a. Aalborg, Frederikshavn, Hobro, Aars, Varde, Gram, Ringkøbing og Aars. Ønske nr.: 535493 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8375

Detailejendomme i Nordjylland Professionel investor søger detailejendomme med solide lejere. Mindst 6 års lejekontrakt foretrækkes. Prisinterval mellem kr. 30-50 mio. Ønske nr.: 584693 Kontakt: Frank Jensen 5858 8375

Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8362

Kontakt: Jesper Karmark 5858 8365


MARKEDSUNDERSØGELSE

VI VED, AT 1.533 PERSONER ER PÅ UDKIG EFTER ET NYT BUTIKSLOKALE Vidste du, at

38%

VI VED, AT 370 VIRKSOMHEDER SØGER LOKALER I MIDTJYLLAND

af dem, som ejer/lejer et detaillokale, forventer at flytte inden for de næste par år?

OG VI VED, AT DER I GENNEMSNIT SØGES 190 KVM BLANDT DE DER VIL LEJE LOKALER I HELSINGØR

VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER SØGER ET BUTIKSLOKALE SOM DIT VIL DU KENDE SVARET? edc.dk/erhverv/match

GO

Vi har taget temperaturen på ejendomsmarkedet anno 2018 blandt mere end 1.300 virksomheder og investorer og konklusionen er klar: Virksomhederne mangler plads. Få alle konklusioner – direkte i din indbakke.

SE MERE PÅ EDC.DK/2018

13


TEMA Fremtidssikring af detaillokaler

MEDVIND TIL MADSTEDER Spisesteder vinder hastigt frem i detailhandlen, og det bør ejendomsinvestorerne indrette sig efter, mener to eksperter. Selv i mindre byer kan cafeer og madsteder sikre nyt liv til tomme butikker. ”Før var restauranter, cafeer og spisesteder nærmest det uartige barn i klassen. Det var lidt usikkert og kulørt i detailbranchen, og det var sværere at få finansieret i banken. Men det er helt anderledes nu: Segmentet er på vej frem, og når en tøjgigant som H&M skærer ned, så er det tegn på, at der kan komme tomme butikker i andre ellers ”sikre” områder. Men der kunne lige så godt ligge spisesteder, og investorerne er nødt til at tage det seriøst, ellers får de tomme kvadratmeter.” Den kontante melding kommer fra Frank Heskjær, detailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech. I november deltog han ved den store Mapic-messe i Cannes for detailmarkedet, og her var Food & Beverage – eller mad og drikkevarer – i fokus. ”De største centerinvestorer i Skandinavien vurderer, at vi allerede er i gang med at bevæge os fra, at spisesteder fylder 5% af lokalerne til at fylde 20-25% og måske 30% af lokalerne. Udviklingen kommer som så meget andet fra USA og til dels Storbritannien, hvor det er mere almindeligt at spise ude. Nogen synes måske, at stigningen lyder voldsom. Men samme skepsis mødte kaffebarerne for nogle år siden: ’Det er alt for dyrt med en kop kaffe til en halvtredser’, og de har jo fået godt fat,” pointerer Frank Heskjær. NYE CENTRE FYLDT MED SPISESTEDER Han får fuld opbakning fra detailhandelseksperten Per Nyborg fra Institut for Center-Planlægning (ICP). Nyborg peger blandt

14

andet på, at landets nyeste indkøbscentre rummer mange spisesteder, nemlig Esbjergs Broen, som åbnede sidste forår, og Kronen Vanløse, der slog dørene op i efteråret. ”Begge centre har markant flere spisesteder, end hvis de var åbnet for fem-ti år siden. Det er en trend, som bliver udbygget i disse år. Vi ser samtidig, at kvaliteten af spisestederne i centrene er højere, og vi ser flere madsteder, som leverer halvfabrikata, altså noget man selv varmer og gør færdigt derhjemme.” MADSTEDER MULIGE LEJERE Per Nyborg fremhæver, at der er en del ledige butikslokaler i mange byer. De mest realistiske anvendelser er netop kaffe barer og spisesteder. ”Vi har oplevet en dramatisk ændring i danskernes adfærd, for vi spiser 30% mere ude, end vi gjorde for fem år siden. Det giver udlejerne en god mulighed for at få en husleje hjem, og selv i ret små byer er der i dag behov for cafeer, kaffebarer og spise steder,” siger Per Nyborg. Køber-/Lejerkartoteket fra EDC Erhverv Poul Erik Bech bekræfter tendensen: I løbet af de sidste seks måneder af 2017 steg interessen for hoteller og restauranter med 20%. Per Nyborg peger på, at også serviceerhverv, klinikker og i nogle tilfælde fitnesscentre kan give liv til tomme butikslokaler. Udfordringen ved især fitnesscentre er dog ifølge detaileksperten, at de sjældent kan betale en topleje. Mange centre ligger da heller ikke i gadeplan, men typisk på en højere – og billigere – etage eller i tidligere industrilokaler.


4 GODE RÅD VED KONVERTERING AF ET LEJEMÅL 1.

Afvis ikke på forhånd en potentiel udlejer med en idé til en ny anvendelse af dit lejemål.

2.

Vurder i samarbejde med din mægler, om den potentielle lejers forretningsidé er troværdig.

3.

Lejer skal være villig til at løfte en del af investeringen.

4.

Ønsker lejer at stå 100% for ombygningen, kræv da at se byggeplaner, -tilladelser og navne på håndværkerfirmaer.

BYG BUTIKKEN OM TIL CAFÉ Ombygning af tidligere butikslokaler til restaurations- og cafédrift kan være løsningen på tomgang flere andre steder i landet. Ofte kræver det nytænkning og i nogle tilfælde en investering hos udlejer. I EDC Erhverv Poul Erik Bechs Køber-/Lejerkartotek er efterspørgslen fra restauratører stigende. ”Der er et stort behov for lokaler til servering- og udskænkning og en tydelig tendens til, at butikslokaler omdannes til dette formål. De færreste butikslokaler kan klare skiftet uden ombygning. Her ser mange lejere gerne, at udlejer tager hele eller en del af investeringen,” siger Jacob Lunding, partner, salgs- og udlejningschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Hillerød. Udfordringen ligger især på to områder. Hvis lejeren ikke kan løfte udgiften til ombygning, skal den fremtidige husleje beregnes, så investeringen kommer tilbage på tilfredsstillende vilkår. Vigtigst er det imidlertid, at lejerens forretningsidé er overbevisende. At der er tiltro til lejemålet på sigt.

må flytte eller lukke. Det er her, mæglerens ekspertise kommer på prøve,” siger Jacob Lunding. Danskernes voksende lyst til at bruge penge på at gå ud at spise og drikke bliver således en mulighed for udlejere for at opnå en højere lejeindtægt. Dette også set i lyset af, at mange lejere inden for detailhandlen i disse år udtrykker ønske eller behov for lejenedsættelse. ”Det behøver ikke være besværligt at ombygge sit lejemål til et nyt formål. Det kræver grundige overvejelser, men først og fremmest at man tænker ud af boksen, hvis ens lejemål har stået i tomgang længe,” siger Jacob Lunding.

”Udlejer skal tro på sin lejer. Derefter skal ombygningen helst være af en karakter, så lokalerne kan lejes ud igen, hvis lejeren

15


PÅ PÅ JAGT JAGT EFTER EFTER ET ET NYT NYT BUTIKSLOKALE? BUTIKSLOKALE? Skal du udvide, flytte eller have et lokale til din café? EDC Erhverv Poul Skal du udvide, flytte have et lokale til din EDC Erhverv Poul Erik Bech er, med 17 eller erhvervscentre, dine øjnecafé? og ører i markedet, og Erik Bech er, med 17 erhvervscentre, dine øjne og ører i markedet, og kan hjælpe dig uanset hvor i Danmark, du ønsker at placere din butik. kan hjælpe uanset hvorbutikslokaler i Danmark, du at placere din butik. Vi har lige nudig 367 aktuelle og ønsker –ejendomme til leje/salg. Vi lige nu af 367 aktuelle og –ejendomme til leje/salg. Sehar et udpluk hvad vi harbutikslokaler på hylderne lige nu, eller søg blandt alle Se et udpluk af hvad vi har på hylderne lige nu, eller søg blandt alle ejendomme/lejemål på: ejendomme/lejemål på:

GO GO

edc.dk/erhvervsejendomme edc.dk/erhvervsejendomme

MARKEDSUNDERSØGELSE MARKEDSUNDERSØGELSE

Vidste du, at en fjerdedel af Vidste du, at en fjerdedel af virksomhederne forventer at virksomhederne forventer at bruge flere penge på lokaler? bruge flere penge på lokaler?

11,1 % 11,1 %

Påtænker I, at bruge flere/færre penge på Påtænker I, at brugei 2018? flere/færre penge på virksomhedslokaler virksomhedslokaler i 2018?

Vi har taget temperaturen på ejendomsmarkedet Vi har2018 taget blandt temperaturen på1.300 ejendomsmarkedet anno mere end virksomheder anno 2018 blandt mere end 1.300 virksomheder og investorer. og investorer. Få alle konklusioner – direkte i din indbakke. Få alle konklusioner – direkte i din indbakke.

SE MERE PÅ SE MERE PÅ EDC.DK/2018 EDC.DK/2018

16 16

PENGE PÅ PENGE PÅ ERHVERVSLOKALER ERHVERVSLOKALER

63,4 % 63,4 %

FLERE PENGE FLERE PENGE

25,5 % 25,5 %

FÆRRE PENGE FÆRRE PENGE

UÆNDRET UÆNDRET


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

KØBENHAVN V - H. C. ANDERSENS BOULEVARD 5A, ST. & KLD.

TIL LEJE BUTIKSLOKALER MED SYNLIG BELIGGENHED UD TIL H.C. ANDERSENS BOULEVARD Sag 11404177 I charmerende herskabelig bygning udlejes butik/café eller showroom. Ejendommen er opført i 1895 og facadens rige arkitektoniske udsmykning med stukkatur er helt i tråd med de omkringliggende bygninger. Lokalerne er indrettet i stueetagen med glasindgangsparti, reception, toilet, trappe til kælderetagen, åbent lokale med 3 store vinduer mod H.C. Andersens Boulevard. Lokalerne er apteret med kvadratlofter med indbygget lys amarture og gulvtæpper. Areal

D

Årlig leje

245 kvm kr. 480.000

5858 8360 KØBENHAVN Ø - LANDSKRONAGADE 2, ST.

TIL LEJE

KØBENHAVN K - KRONPRINSESSEGADE 20

TIL LEJE

E

47 KVM HYGGELIGT LEJEMÅL TIL BUTIK, KAFFEBAR ELLER LIGNENDE PÅ ØSTERBRO

182 KVM BUTIK/SHOWROOM I KØBENHAVN K

Sag 11404195 Hyggelig butik på 47 kvm med 25 kvm kælder, beliggende på hjørnet af Landskronagade og Østerbrogade. Fint udstillingsvindue mod gaden. 2 store lokaler, lyst indrettet. Mellemgang med tekøkken og wc. Adgang til kælder fra en lem i gulvet. God mulighed for opbevaring. Mulighed for bad. Lejemålet kan anvendes til butik, kontor, klinik, kaffebar eller lignende. Lejemålet kan IKKE anvendes til produktion af varm mad. Lejemålet er beliggende i en ejerlejlighed. Det vil være muligt at købe ejerlejligheden i stedet for at leje butikken. Prisen er kr. 2.000.000,-

Sag 11403947 182 kvm showroom overfor Kgs. Have - total renoveret fra A-Z. Parterreforretning/kontorlokaler med 6 vinduer mod Kronprinsessegade på god beliggenhed ved Kgs. Have og Rosenborg Slot. Lokalerne må benyttes til f.eks. butik/showroom eller sandwich bar med koldt køkken. Lejemålet kan også benyttes til normale kontorlokaler. Lejemålet indeholder storrum, flot toilet samt nyt elementkøkken. Flot pompøst indgangsparti. Lokalerne overtages med nymalede vægge og lofter. Lejemålet er ny renoveret med nye gulve med gulvvarme samt lydlofter. En meget sjældent udbudt ejendom som bør opleves.

Areal

Areal

47 kvm

Årlig leje

5858 8360

kr. 89.632

182 kvm

Årlig leje

kr. 209.300

5858 8360

17


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 2960-3670

KØBENHAVN V - BAGERSTRÆDE 5, ST.

TIL LEJE

VALBY - VALBY LANGGADE 48, ST. OG KLD.

TIL LEJE

E

TIDLIGERE KLINIK UDBYDES NU TIL LEJE. ATTRAKTIV BELIGGENHED PÅ VESTERBRO

BUTIKS- OG LAGERLOKALER TIL LEJE PÅ VALBY LANGGADE

Sag 11404196 Vi har nu fornøjelsen af at udbyde dette velbeliggende lejemål på Bagerstræde, der er forbindelsesvejen for enden af Søerne mellem Vodroffsvej på den ene side og Vesterbrogade på den anden. Lejemålet har tidligere været beboet af en klinik, og er i dag indrettet med receptionsområde, 3 gode behandlerrum, køkken med spiseplads og wc. Gulvene er malede trægulve, vægge og lofter er filtede og malede. Der er gode kælderarealer i lejemålet, som kan anvendes til opbevaring. Nabolejerne er Akustikken som er en kendt guitarforretning, Mini A Ture der sælger børnetøj, samt kendisfrisøren Ulrich Lövén. Areal

115 kvm

Årlig leje

E

kr. 265.000

Sag 11404063 Butikken er beliggende på Valby Langgade tæt på krydset Søndre Fasanvej, Toftegårds Allé. Valby Langgade er en af Københavns hovedfærdselsårer og en trafikal livsnerve med 8.600 passerende biler og 2.800 cyklister pr. døgn, jf. Københavns Kommune. Butikken er indrettet med stort regulært butikslokale på ca. 574 kvm. Lokalerne fremstår råt og uindrettet. Herudover større kælderareal på ca. 1.000 kvm med indkørsel fra Søndre Fasanvej og tæt på Roskildevej. Loftshøjden er fra ca. 2,5 meter under drager til 3,1 meter. Der er elevator mellem stueetagen og kælderetagen. Areal

5858 8360 BIRKERØD - HOVEDGADEN 4

1.574 kvm

Årlig leje

kr. 1.339.700

5858 8360 TIL LEJE

GLOSTRUP - BRØNDBYVESTERVEJ 18, ST.

TIL LEJE

E

71 - 622 KVM BUTIKKER PÅ BUTIKSTORV I GLOSTRUP TIL LEJE

Sag 11404123 Centralt beliggende lejemål i Birkerød. Facade med synlighed fra Kongevejen. I Stueetage med stort butikslokale, der dog også kan fungere som kontor. Endvidere to mindre mødelokaler, toilet og rengøringsrum. Direkte adgang til 1. sal hvor der er storrumskontor, chefkontor, stort mødelokale, toiletter og frokoststue. Klimanlæg i lejemålet. Overtages nyistandsat.

Sag 11404083 Butikslejemål fra 71 kvm til 622 kvm beliggende på velfungerende butikstorv med parkeringspladser foran butikkerne og indflytningsklar efter aftale. Butikkerne er beliggende på Brøndbyvestervej, i kort afstand til Glostrup Station og der er gode parkeringsforhold både foran og bagved butikkerne. Butikken pt. er indrettet med stort regulært butikslokale samt god højloftet kælder.

Areal

Areal

473 kvm

Årlig leje

5858 8360

18

D

548 KVM BUTIK/KONTOR/LAGER MIDT I BIRKERØD

kr. 609.550

71-622 kvm

Årlig leje

5858 8360

kr. 1.200 pr. kvm


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

HØRSHOLM - HOVEDGADEN 35F, 1.

TIL LEJE KONTOR PÅ 1. SAL PÅ HOVEDGADEN I HØRSHOLM Sag 34201362 Kontorlejemål på 101 m² beliggende i det centrale Hørsholm på 1. sal i Hovedgaden. Lejemålet har i de seneste 20 år været anvendt til tandlægeklinik, men kan anvendes til kontor, klinik eller andet liberalt erhverv. Lejemålet kan indrettes og istandsættes for en ny lejer efter nærmere aftale. Lejemålet indeholder: Fordelingsgang, toilet, 5 kontorer i varierende størrelser samt tekøkken. Udgang til en mindre tagterrasse hvor det er muligt at nyde eftermiddagssolen.

E

Årlig leje

kr. 111.000

5858 8362 ALLERØD - TORVESTRÆDET 30, ST

TIL LEJE BUTIK PÅ 536 KVM MED 200 KVM MEGET BRUGBAR KÆLDER Sag 34200706 Nu er der mulighed for at leje en af Allerøds bedst beliggende butikker uden af skulle betale nøglepenge/afståelse. Lejemålet er indrettet som et stort sammenhængende butikslokale i stueplan med store vinduer mod gaden. Der er 2 indvendige nedgange til kælderen, som er meget anvendelig både til lager og evt. den ene del af kælderen som en del af butikken. Ca. 150 m. til Allerød st. og gode p-muligheder i området. Lejemålet kan opdeles, så der er mulighed for at leje fra ca. 120 kvm butik. C

Årlig leje

kr. 824.825

5858 8362 FREDENSBORG - JERNBANEGADE 5

TIL LEJE 125 KVM BUTIK MIDT I FREDENSBORG Sag 34200891 Butik på ca. 125 kvm. Lejemålet er beliggende centralt i Fredensborg på byens handelsstrøg. Der er gode gratis pmuligheder i området. Butikken, der indtil fornylig fungerede som en del af Danske Bank filial, har facadevinduer ud mod Jernbanegade. Der indrettes mindre køkken og toilet i lejemålet i samråd mellem lejer og udlejer. Såfremt man har brug for mere plads, er dette også muligt, da butikken i dag er en del af en større butik på ca. 600 kvm med tilhørende kælder.

D

Årlig leje

kr. 120.000

5858 8362

19


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

HØRSHOLM - HOVEDGADEN 35G, ST

TIL LEJE

E

CENTRALT BELIGGENDE BUTIK PÅ HØRSHOLM HOVEDGADE TIL LEJE Sag 34201365 Centralt i Hørsholm udbydes denne butik til leje med mulig overtagelse fra 1/6-2018 . Butikken er beliggende ca. midt på Hørsholm Hovedgade med facade direkte ud til Hovedgaden og tæt på gennemgangen til den store P-plads bagved Fitness DK. Butikken er på 101 kvm. Selve butiks-

lokalet er meget regulært og let at indrette - på nuværende tidspunkt fungerer den som frisør. Der er ud over de 101 kvm et tilhørende kælderrum med nedgang fra butikken. Indeholder desuden et mindre tekøkken og toilet.

Årlig leje

kr. 220.000

5858 8362 HILLERØD - FREDERIKSGADE 1, ST

TIL LEJE 321 KVM BUTIK I HILLERØD CENTRUM Sag 34200807 Butik beliggende på Frederiksgade lige inden den rammer Slotsgade og mest travle strækning i Hillerøds centrum. Butikken er med indgangsparti fra Frederiksgade. Butikslokalet er et stort lokale med god bredde og med bagside ind mod Gallerierne, hvor der også kan åbnes op mod, hvis det ønskes. Der er endvidere personale faciliteter og kontor til lejemålet på 2 sal. Mulighed for lager i kælderen, såfremt dette ønskes.

E

5858 8362

20

Årlig leje

kr. 481.500


FYN POSTNUMMER 5000-5999

ODENSE M - RØDEGÅRDSVEJ 209, 1. SAL

TIL LEJE LEJEMÅL I NYOPFØRT EJENDOM PÅ HJØRNET AF RØDEGÅRDSVEJ OG STÆRMOSEGÅRDSVEJ Sag 51201325 Lejemålet er indrettet som et stort åbent kontormiljø med lyst egetræsgulv, 3 mindre kontorer, et større mødelokale samt en stor åben frokoststue med køkken. Herudover er der et mindre depotrum, en altan, 4 toiletter samt rengørings- og teknikrum. Til lejemålet er der tilknyttet 11 parkeringspladser, som fordeler sig på parkeringsarealet rundt om bygningen. Lejemålet skal benyttes til kontor samt butik/showroom. Der er tale om et fremlejemål. Årlig leje Areal

kr. 652.000 815 kvm

5858 8366 NYBORG - LYSTBÅDEVEJ 2

TIL SALG BEDST BELIGGENDE BUTIKSEJENDOM PÅ NYBORG MARINA Sag 51201252 Vis-a-vis Nyborg Kommunes meget store investering i Lystbådehavnen. Krøytzers farvehandel og maritime butik er lukket og denne spændende ejendom udbydes til salg. Meget markant og velholdt kombineret butiksog værkstedsejendom i 1. parket til Nyborg Marina. Butikken har et maritimt præg og vil være velegnet til samme formål, eller ombygning til café/restaurant. Selve lagerdelen er isoleret, der er loft til kip med ovenlys, samt en stor port i niveau. Bagerst i hallen er der baderum og frokoststue. Ejendommen kan evt. lejes. Kontant Areal

kr. 4.999.999 471 kvm

5858 8366 FAABORG - HERREGÅRDSCENTRET 15A

TIL LEJE I HERREGÅRDSCENTRET UDBYDES BUTIK TIL LEJE Sag 51200091 Beliggende som nabo til Danmission, Skousen, Jysk, Sparekassen Sjælland-Fyn og centrets andre lejere, udlejes butik med stort regulært salgsareal, 2 lagerlokaler, 1 kontor samt personalefaciliteter. Lejemålet fremstår i pæn stand med hvide lofter og vægge. Gulve er overvejende flise/ klinke belagt. Vareindlevering sker på bagsiden af bygningen. Lokalerne henvender sig til detail/ dagligvarehandel, men også til specialbutik såsom cykelhandel med eget værksted, salg af længerevarende forbrugsgoder m.m. Årlig leje

E

5858 8366

22

Areal

kr. 411.350 866 kvm


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

KOLDING - MOSEVEJ 1B

TIL LEJE DETAIL/LAGER/PRODUKTION Sag 60301108 For Bygma udlejes tidligere byggemarked beliggende på en af Koldings mest befærdede indfaldsveje, med kort afstand til motorvej. Stor grund på 9.649 kvm overvejende asfalteret og forsynet hegn og dobbeltporte ved ind- og udkørsel. Ejendommen der fremstår i pæn og velvedligeholdt stand, kan overtages straks. Ejendommen henvender sig til dem der vil profilere sig optimalt.

Areal

C

Årlig leje

2.257 kvm kr. 1.419.300

5858 8367 AABENRAA - PETERSBORG 1A

TIL LEJE SYNLIGT BELIGGENDE BUTIK I AABENRAA Sag 62000729 Med synlig beliggenhed ved indfaldsvej til Aabenraa by udlejes regulært butikslejemål, der igennem årtier har huset dagligvareforretninger - senest Kiwi. Indeholder stor regulær butik med klinkegulv, diverse personalefaciliteter (kontor, køkken og toiletfaciliteter), lager med køl. Vareindlevering sker via bagindgangen direkte til lageret. Udearealet er udlagt som parkeringsområde. Vil være yderst velegnet til dagligvareforretning eller anden forretning med ønske om god profilering. Areal Årlig leje

1.100 kvm kr. 874.500

5858 8368 AABENRAA - LANGEBRO 40A

TIL LEJE ATTRAKTIV BOKSBUTIK Sag 62000724 I yderst aktivt forretningsområde, kaldet Aabenraa Retailpark, udbydes nu en boksbutik på 1.200 kvm. Lejemålet er indrettet med ca. 975 kvm butik og ca. 200 kvm lager med vareport og ca. 25 kvm frokoststue, toilet med bad samt teknikrum. De øvrige lejere i centret er Sport24, T. Hansen, Petworld samt Jem & Fix. Der er rigtig gode adgangs- og parkeringsforhold ved lejemålet. Attraktiv startleje.

Areal

B

Årlig leje

1.200 kvm kr. 900.000

5858 8368

23


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

SØNDERBORG - GRUNDTVIGS ALLE 177

TIL LEJE

ESBJERG Ø - STOREGADE 227 B

TIL LEJE

C

277 KVM DETAIL I SØNDERBORG

878 KVM MED ATTRAKTIV PLACERING VED STOR INDFALDSVEJ

Sag 64100566 Butikslokalet på 277 kvm er fordelt på et stort lyst butiksareal med ca. 5 meter til loftet med store vinduer mod Grundtvigs Allé i hjertet af Center Øst. Udover butikslokalet rummer lejemålet et kontor med tekøkken samt en gang med toilet og badeforhold. Ejendommen fremstår lys og moderne med tre store glaspartier, det ene med dørautomatik. Der er gode muligheder for skiltning på facade, med pylon mod Grundtvigs Allé samt på bagside af bygning mod Power og Jysk. Der er gode parkeringsforhold foran butikken.

Sag 67000874 Butikken er beliggende ved siden af "Jem & Fix" og McDonalds i den østlige del af Esbjerg – tæt på motorvej E20 – og med facade direkte til en af Esbjergs mest trafikerede indfaldsveje. Området er kendt som et attraktivt erhvervsområde med et godt miks af butikker. I samme ejendom som dette lejemål ligger en nyere Jem & Fix-forretning (2015), med hvem man deler indkørsel og parkeringsplads med. Butikken udgør et samlet areal på 878 kvm og har siden ejendommens opførsel i 2007 været anvendt til kontorforsyningsforretning – og er anvendelig til mange former for butiksudstilling, engrossalg, kombineret showroom/lager m.m. Loftshøjden er på ca. 5,35 meter og der er godt med lys og luft overalt.

Areal

Areal

277 kvm

Årlig leje

kr. 254.840

5858 8369

878 kvm

Årlig leje

kr. 746.300

5858 8370

ESBJERG - KONGENSGADE 87, ST. TV.

TIL LEJE VELBELIGGENDE STRØGBUTIK PÅ I ALT 221 KVM, HERAF KÆLDER PÅ 98 KVM Sag 67000846 Butiksdelen er ca. 90 kvm (med mulighed for ekstra ca. 10 kvm butik), mens baglokalerne udgør ca. 33 kvm. Derudover medfølger kælderlokaler på i alt 98 kvm. Lejemålet har de seneste ca. 18 år været anvendt som elektronikforretning (Telia), men er også anvendelig til mange andre anvendelsesformål indenfor detailsegmentet, herunder også som café. Butikken overtages af en ny lejer i nymalet stand, og der medfølger tilstedeværende belysning, rullegitre samt ventilation med indbygget køling og varme. Areal

E

5858 8370

24

Årlig leje

123 kvm kr. 294.000


edc.dk/erhvervsejendomme

Søg blandt alle ejendomme på

NØRRE NEBEL - BREDGADE 32

TIL SALG

GRINDSTED - VESTERGADE 94

TIL SALG

D

TIDLIGERE BANKFILIAL MED CENTRAL PLACERING I NØRRE NEBEL Sag 67000672 Bygningen er indrettet med et stort butik- og ekspeditionslokale på ca. 100 kvm og fra dette lokale er der adgang til kontorer og mødelokale i den vestlige del af bygningen. Den østlige del af bygningen rummer både kunde- og personaletoiletter, arkiv, stort og pænt vindfang mod både Bredgade og mod p-pladsen samt adgang til personalekøkkenet/frokostrum. Der er potentiale i tageetagen på 223 kvm. Areal

281 kvm

Kontant

kr. 1.500.000

5858 8370 VEJLE - DÆMNINGEN 53

G

TIL SALG

BUD ØNSKES

PROJEKTEJENDOM/GRUND Sag 71000520 Ejendommen har tidligere været benyttet til tankstation, og indeholder et mindre værksted, der i dag benyttes til reparation af bilglas. Dette værksted lukker ved salget af ejendommen. Herudover er der et butiksområde der i dag er indrettet til kundeområde og lager. I bygningen forefindes personalefaciliteter samt et større lager. Ejendommen har et samlet etageareal på 382 kvm. Tankstationsanlægget tilhører lejeren Bonus, der også lejer bygningen, hvor der er vaskehal. Lejer har oplyst at de opsiger deres lejekontrakt, når den udløber sommeren 2018, så hele ejendommen bliver disponibel for køber. Areal

382 kvm

Kontant

kr. 2.500.000

5858 8371

G

GRINDSTED - BORGERGADE 26

TIL LEJE

367 KVM PÅ EN AF VEJLES MEST KENDTE ADRESSER I GÅGADEN Sag 71000395 Ejendommen er beliggende på hjørnet af Dæmningen og Nørregade, og har tidligere været anvendt til restaurant. Ejendommen er opført i 1880 med pudset facade med fladt tag, hvor der er pålagt tagpap. Ejendommen er løbende renoveret og vedligeholdt, så ejendommen fremstår i god stand. Butikken har front ud mod Nørregade, og med de store facade vinduer har ejendommen god eksponering mod gågaden. Bagsiden af ejendommen er beliggende ud mod Dæmningen som dagligt passeres af over 13.500 biler. Lige over for ejendommen finder man Vejles latinerkvarter, hvor mange unikke butikker, restauranter og cafeer er beliggende. Areal

367 kvm

Kontant

5858 8371

kr. 5.950.000

INDFLYTNINGSKLARE LOKALER I CENTRUM AF GRINDSTED Sag 67000871 På det bedste og befærdede handelsstrøg i bymidten af Grindsted udbydes disse nyistandsatte lokaler til leje. Kan benyttes indenfor både kontor- og detailsegmentet. Lokalerne er blevet moderniseret, således de fremstår i en særdeles flot stand og dermed lige til at flytte ind i. Der er gode parkeringsfaciliteter i nærheden, idet der ligger en stor offentlig parkeringsplads ikke langt derfra. Areal

152 kvm

Årlig leje

kr. 148.200

5858 8370

25


MØD DIN MÆGLER: EN MÆGLER MED RØDDER I DETAIL Efter at have færdiggjort sin kandidat i jura og med godt et år i bagagen som studentermedhjælper, gav Mette Lund Pedersen sig i kast med jobbet som retailmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus. Og det er ikke uden grund. For selvom det ikke altid lå i kortene at Mette skulle være mægler med speciale i detail, fandt hun hurtigt ud af, at det var der hvor hun kunne kombinere alle hendes interesseområder og kompetencer.

1

DU GIK FRA ADVOKATDRØMME TIL DETAILMÆGLER. DET ER LIDT AF EN REJSE – HVORFOR DET? Som advokat rådgiver du primært din klient, hvorimod du som ejendomsmægler selvfølgelig primært varetager din kundes interesser, men lige så vel har fokus på at finde en løsning, som alle parter kan stilles tilfredse med. Det er derfor en helt anden udfordring, du har som mægler, og det kan jeg godt lide.

2

HVORDAN KAN DET VÆRE DU HAR VALGT DETAIL SOM OMRÅDE? Siden jeg var 15-16 år, har jeg været inden for detailverdenen. Et af mine første jobs var i BUHL FASHION i Viborg og sidenhen har jeg både været i Day Birger Et Mikkelsen og i Bruuns Bazaar i Aarhus. Det har givet mig en god forståelse for hvad der rører sig og jeg har ligeledes et stort netværk inden for branchen. Derudover er det en branche i konstant forandring, der hele tiden skal tilpasse sig forbrugernes behov, og netop det, synes jeg er utroligt spændende.

3

HVILKEN AF DINE SAGER ER DU EKSTRA STOLT AF? Sidste år havde jeg et butikslokale midt i den pulserende del af Aarhus’ latinerkvarter. Sagen krævede en ekstra indsats, da udlejer havde en klar idé om hvilken lejer de ønskede at få ind. Jeg havde god kontakt til det ikoniske smykkebrand, Jane Kønig, som netop var på udkig efter en placering i Aarhus. Matchet var stærkt og Jane Kønig-konceptet passede perfekt til udlejers krav til en ny lejer. Det krævede dog lidt kreativitet at få alle parter til at mødes, men det lykkedes at gøre alle parter tilfredse.

Er du på udkig efter en sparringspartner til din detailejendom?

KONTAKT METTE LUND PEDERSEN PÅ TLF. 5858 8373

26


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

AARHUS C - ØSTERGADE 42

TIL SALG

B

STOR OG RUMMELIG ERHVERVSEJERLEJLIGHED I HJERTET AF AARHUS C Sag 80203869 I hjertet af Aarhus udbydes denne erhvervsejerlejlighed med beliggenhed få meter fra Strøget (Søndergade). Ejerlejligheden har facade direkte ud mod Østergade med bl.a. Salling som nærmeste nabo. Ejerlejligheden entreres via glasdør midt i facaden, hvorfra man træder ind i butikkens

store og regulære salgsareal, der i alt udgør ca. 383 kvm. Fra butikken er der direkte adgang til en god kælder på ca. 160 kvm. Via port i baggården er der mulighed for vareindlevering. Området er udpræget detailhandelsområde samt café- og restaurationsområde.

Areal

Kontant

546 kvm

kr. 6.500.000

5858 8373 AARHUS C - SKOLEGADE 26

TIL LEJE KENDT EJENDOM MED STORT FORRETNINGSPOTENTIALE Sag 80203643 Skolegade udgør sammen med Åboulevarden indbegrebet af nattelivet i Aarhus. Her kan man opleve et attraktivt restaurations-, natklub- og barmiljø. Ejendommen udgør i alt ca. 275 kvm og er i dag opdelt i to lejemål, hvoraf det ene udgør et erhvervslejemål på ca. 104 kvm i stueetagen. De resterende ca. 171 kvm udgør ét stort boliglejemål, der er fordelt på ejendommens øvrige 3 etager. Ejendommen istandsættes efter nærmere aftale. Ejendommen har tidligere huset en af Aarhus' mest ikoniske barer; Billabong Bar. Areal

F

Årlig leje

275 kvm kr. 600.000

5858 8373

27


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

AARHUS C - BADSTUEGADE 10, ST.

TIL LEJE

Til afståelse

AARHUS C - STORE TORV 14

TIL LEJE

Til afståelse

D

BUTIKSLEJEMÅL TIL AFSTÅELSE I CHARMERENDE RAMMER I LATINERKVARTERET I AARHUS C

YDERST SMUKT OG VELBELIGGENDE BUTIKSLOKALE

Sag 80203784 Butikslejemålet er beliggende i Latinerkvarteret, nærmere bestemt Badstuegade 10, i Aarhus C. Latinerkvarteret er centrum for et pulserende byliv i et af byens absolut hyggeligste områder. Området er bl.a. anerkendt for sine snoede gader og elegante specialbutikker. Butikslejemålet er opdelt i to separate lokaler, som forbindes via ejendommens hovedindgang. Lokalerne er indrettet med lyse vægge og lofter samt mørkt flisegulv. Butikslejemålet er senest anvendt til salg af designertøj og sko. Butikslejemålet afstås for kr. 500.000.

Sag 80203571 I hjertet af Aarhus udbydes nu et unikt butikslejemål. Butikken er beliggende på en af Aarhus’ bedste placeringer, som en del af det naturlige strøgforløb med naboer som Royal Copenhagen, Tiger of Sweden, B&O, m.v. Lejemålet udgør i alt 90 kvm, hvoraf stueetagen udgør ca. 50 kvm og kælderetagen ca. 40 kvm. Butikslejemålet fremstår med en flot glasfacade ud til Store Torv og entreres fra et fælles indgangsparti i højre side. Indgangspartiet fremstår åbent, lyst og med en god lofthøjde. Butikslejemålet er istandsat i 2015 med nye vægpaneler, antikke dobbeltdøre, ventilation, nye elinstallationer, renovering af antikt glasloft, nyt gulv, m.v. Butikslejemålet afstås for kr. 750.000.

Areal

Areal

53 kvm

Årlig leje

kr. 146.256

5858 8373 RANDERS - SLOTSGADE 10

90 kvm

Årlig leje

kr. 313.140

5858 8373 TIL LEJE

AARHUS V - VINTERVEJ 7, ST. & 1. SAL

TIL LEJE

E

MARKANT DETAIL EJENDOM PÅ VIBORGVEJ - KAN OPDELES

Sag 80203981 Dette attraktive butikslejemål i det absolutte centrum af Randers fordeler sig med 89 kvm i stueplan og 65 kvm på de øvrige etager. Lejemålet er - som det eneste - beliggende i en ejendom, der ligger ud til Slotsgade. Lejemålet er med sin størrelse, fleksible indretning og unikke beliggenhed velegnet til butik og specialforretning. En kommende lejer vil med disse lokaler, kunne skabe de bedste rammer for en succesfuld forretning.

Sag 80203779 Detailejendom, med eksponeringsmuligheder og et kvalitetsniveau udover det sædvanlige. Der vil være mulighed for opdeling af lejemålet, idet der er 2 plan på hver ca. 1.400 kvm, samt en kælderetage på ca. 1.330 kvm. Med sin meget markante beliggenhed kun 5 km fra Aarhus centrum, er ejendommen eksponeret mod en enorm mængde kørende trafik, og giver dermed en helt enestående synlighed.

Areal

Areal

154 kvm

Årlig leje

5858 8373

28

C

ET AF BYENS MEST ATTRAKTIVE BUTIKSLEJEMÅL

kr. 229.000

2.828 kvm

Årlig leje

5858 8373

kr. 2.757.300


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

AALBORG - C.W. OBELS PLADS 3

TIL LEJE RESTAURATION PÅ ’SOLSIDEN’ AF C.W. OBELS PLADS

AFSTÅELSE

Sag 91203302 Afståelse af Highway 66 på C.W. Obels Plads 3. Nærværende lejemål er i sin helhed aftalt anvendt til restaurant, i henhold til lejekontrakt, og benyttes i dag til den amerikansk inspirerede familierestaurant ”Highway 66”, der har været lejer på adressen siden 2014. Der forinden var ”Jensens Bøfhus” på placeringen, der er godkendt til 150 spisende gæster. Hertil kommer udeserveringsareal med plads til 100 spisende gæster. Såvel restaurant som køkken fremstår pænt og velvedligeholdt. Areal Årlig leje

458 kvm kr. 1.391.568

5858 8375 AALBORG - ALGADE 6, ST.

TIL LEJE AAA BUTIK I ALGADE MED FLOT FACADE OG GODT SALGSAREAL Sag 91203119 Særdeles attraktivt beliggende gågadebutik i Aalborg med stort flow foran butikken. Lejemålet har et samlet areal ca. 296 kvm bestående af ca. 181 kvm butik samt ca. 73 kvm lager i kælder samt kontor, toilet og tekøkken på 1. sal. Butikken er indrettet i niveau med gågaden til regulært salgsareal med en loftshøjde på ca. 3,3 m. Nedgang via god bred rampe til den bagerste del af butikken med en loftshøjde på ca. 2,9 m. Lejemålet er udstyret med aircondition samt varmetæppe over indgangsdøren. Areal

D

Årlig leje

296 kvm kr. 783.950

5858 8375 AALBORG - KENNEDY ARKADEN

TIL LEJE FLEKSIBLE LEJEMÅL MED CENTRAL BELIGGENHED

C

Sag 91203171 35.000 kvm velindrettet citycenter placeret midt i Aalborgs pulserende midtby. Centret består bl.a. af Nordisk Film Biograf, adskillige specialbutikker, dagligvarebutikken MENY, apotek, spisestederne Café VISA og Sunset Boulevard, fitnesskæden Fitness World, kontorer, fysioterapeut, privathospital samt Aalborg Busterminal m.v. Centerets mange tilbud og centrale beliggenhed sikrer årligt centeret mere end 8 mio. besøgende. Skal du være en del af Kennedy Arkaden? Se mere på https:// www. edc. dk/ erhverv/kennedyarkaden/ •Direkte ved P-hus med 350 pladAreal 70 - 1.300 kvm ser Årlig leje

fra kr. 1.200 pr. kvm

5858 8375

29


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

AALBORG - ALEXANDER FOSS GADE 24-26 "ETERNITTEN"

TIL LEJE NYOPFØRTE LOKALER TIL DETAIL/RESTAURANT PÅ ”ETERNITTEN”

Mulighed for opdeling

Sag 91203036 Eternitområdet er i en markant omdannelsesproces fra tidligere industrigrund til et af Aalborgs mest bæredygtige og moderne erhvervsområder. Der er tale om ”gavlhusene”, der ligger på en af de mest attraktive steder i området, med stor synlighed og centralt i området. Lokalet er beliggende i stueplan, og vil blive bygget op omkring en del af den oprindelige eksisterende facade. Lokalerne forventes klar til indflytning medio 2018.

Areal Årlig leje pr. kvm

291-640 kvm kr. 1.000

5858 8375 AALBORG - BISPENSGADE 30

TIL LEJE

AALBORG SV - HOBROVEJ 446B

TIL LEJE

F

G

VELBELIGGENDE BUTIKSLEJEMÅL MED GOD HJØRNEFACADE

UNIK STØRRELSE LEJEMÅL I CITY SYD MED STOR SYNLIGHED

Sag 91202853 Super flot butikslokale med store udstillingsvinduer på 2 sider af lejemålet, som sikrer en god eksponering mod Bispensgade. Butikken har niveaufri adgang fra Bispensgade via dobbeltdør til stort, regulært salgsareal med aircondition. Bagtil forefindes lagerlokale samt personalefaciliteter i form af toilet og kantine. Lejemålet, der er beliggende i en præsentabel gågadeejendom.

Sag 91203266 Lejemålet er beliggende med synlig facade ved hovedindkørslen til Aalborg Storcenter og eksponeres dagligt til ca. 20.000 bilister. Lejemålet er indrettet med stort butikslokale med rockfon lofter med indbygget belysning og en loftshøjde på ca. 2,7 m. Butiksdelen er p.t. opdelt af let skillevæg til lagerområde på ca. 55 kvm. Væggen kan nemt nedtages.

Areal

Areal

177 kvm

Årlig leje

kr. 531.000

5858 8375 BRØNDERSLEV - KNUDSGADE 100

301 kvm

Årlig leje

TIL LEJE

AARS - VESTRE BOULEVARD 29A

C

TIL LEJE

C

LEJEMÅL MED MULIGHED FOR OVERTAGELSE AF INVENTAR

SYNLIGT LEJEMÅL PÅ ATTRAKTIV PLACERING I AARS

Sag 91203381 Nærværende lejemål er på 270 kvm, velindrettet med regulært salgsareal, kontor- og velfærdsafsnit med toiletfacilitet, mindre lager tillige med 20 kvm overdækket praktisk varegård til opbevaring. Lejemålet entréres fra nydeligt indgangsparti med oplagt mulighed for skiltning, der sikrer ny lejer optimal synlighed. Endvidere gode parkeringsmuligheder umiddelbart foran nærværende lejemål.

Sag 91203231 Der er tale om tidligere Skousen lejemål beliggende mellem Jysk og thansen, der begge har forlænget deres lejekontrakt. Der er gode eksponeringsmuligheder ud mod Vestre Boulevard. Lejemålet består af et regulært salgsareal på 450 kvm. Lofthøjde på ca. 4,5 meter. Bagtil forefindes velfærds og lager med indgang via el-port. Gode p-forhold.

Areal

Areal

290 kvm

Årlig leje

5858 8375

30

kr. 421.000

5858 8375

kr. 132.888

500 kvm

Årlig leje

5858 8375

kr. 300.000


DET ER HELT OKAY AT VÆRE KRÆSEN Har du ikke fundet det helt rigtige butikslokale? Så opret dit personlige ønske i vores landsækkende Køber-/Lejerkartotek. Vi screener alle ejendomme for dig og viser dig kun de ejendomme og lokaler, der matcher dine ønsker.

FÅ FØRST BESKED, NÅR DER KOMMER NYE LOKALER TIL SALG/LEJE edc.dk/erhvervsoenske

GO

31


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

KØBENHAVN - KASTRUPVEJ 119

TIL SALG

SØBORG - NIELS BOHRS ALLE 2A

TIL SALG

F

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED FACADE MOD KASTRUPVEJ

1.080 KVM NYISTANDSAT OG FULDT UDLEJET ERHVERVSEJENDOM

Sag 18100828 Ejendommen er opført i 1943 i gule mursten og taget beklædt med tagpap med hældning. Ejendommens murværk fremtræder meget flot. Herudover er ejendommen forsynet med nyere termo vinduer i plastrammer. Ejendommen, der er er beliggende lidt tilbagetrukket fra vejen, er opført i 3 etager og indeholder 18 beboelseslejligheder og 3 erhvervslejemål, som er udlejet til 2 forretninger og 1 garage.

Sag 18100786 Ejendommen er på Søborg Hovedgade i centrum af det hyggelige Søborg. Den rene erhvervsejendom er opdelt i tre lejemål, stuen med adgang fra gaden og de øvrige etager med adgang fra pæn trappeopgang i den ene ende af ejendommen og elevator i den anden ende. Lejer i stuen er restaurant Italy fra Cofoco kæden (cofocoitaly.dk), 1. sal er udlejet til kontor og 2. sal til fysioterapi og kontor.

Afkast

Afkast

1,55%

Kontant

kr. 19.000.000

5858 8360 KØBENHAVN V & Ø - BAGERSTRÆDE 5 M.FL.

5,02%

Kontant

kr. 21.000.000

5858 8360 TIL SALG

ODENSE C - SKIBHUSVEJ 66

TIL SALG

E

DETAILPORTEFØLJE MED 6 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER I KBH.

BUTIKSCENTER MED 10 ERHVERVSLEJEMÅL VIS-A-VIS KVICKLY

Sag 11404180 Vi har nu fornøjelsen af at udbyde denne portefølje bestående af 6 ejerlejligheder inddelt i 8 lejemål, der anvendes til detailbutikker. De to af ejerlejlighederne er beliggende på Bagerstræde, centralt Vesterbro, mens de øvrige er beliggende på hjørnet af Østerbrogade og Landskronagade. Ejerlejlighederne er generelt løbende vedligeholdt og fremstår i god stand. Der er en god spredning på lejerne. Der er 2 ledige lejemål i porteføljen, men der arbejdes allerede med gode lejeemner til disse. Rentabiliteten for porteføljen tager udgangspunkt i aktuelle lejeniveauer, hvilket giver et samlet startafkast på 4,32 % p.a. Det vurderes, at der er et pænt udviklingspotentiale i porteføljen.

Sag 51201212 Ejerlejligheden består af 10 butikslejemål med et samlet areal på 1.157 kvm. Lokalerne er beliggende i en større ejendom midt på Skibhusvej ud til torvet, som nabo til Kvickly. Skibhusvej bliver i dag anset for at være "byen i byen". Området byder på flere forskellige butikker, caféer/ restauranter og indkøbsmuligheder, og med kun få minutters kørsel på cykel ind til Odenses gågader, anses området for at være yderst attraktivt. De forskellige butikker/lokaler varierer i størrelsen fra 44-367 kvm og er næsten fuldt udlejet. Der står på nuværende tidspunkt 2 butikslejemål tomme. Der er gode parkeringsmuligheder bag ejendommen i form af større parkeringsplads med gratis korttidsparkering.

Afkast

Afkast

4,32%

Kontant

5858 8360

32

C

kr. 30.000.000

7,87%

Kontant

5858 8366

kr. 16.500.000


Søg blandt alle ejendomme på

SØNDERBORG - NØRREKOBBEL 1

edc.dk/erhvervsejendomme

TIL SALG

AARHUS C - NØRRE ALLÉ 64

TIL SALG

D

E

3.717 KVM DETAIL INVESTERING

FACADERENOVERET EJENDOM I AARHUS C

Sag 62000800 Med en særdeles central og synlig beliggenhed i Sønderborg by sælges denne fuldt udlejede investeringsejendom. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrekobbel og Vestermark med ca. 9.000 forbi passende køretøjer i døgnet. Området er et nyere erhvervsområde, der igennem de senere år har oplevet en stor udbygning. Ejendommen er opdelt i 2 lejemål udlejet til henholdsvis Als Motor A/S og Circle K Danmark A/S, der begge har været i bygningen siden opførelsen. Ejendommen er opført i vedligeholdelsesfrie materialer og fremstår overalt i meget pæn og tidsvarende stand. Til ejendommen hører et større udeareal, der er indrettet som parkeringsområde for husets lejere og kunder.

Sag 80203978 Her er tale om en velbeliggende ejendom i Aarhus C. Latinerkvarteret er lige rundt om hjørnet og Universitetet er kun en ganske kort cykeltur væk. Nørre Alle afgrænser midtbyen fra ø-gadekvarteret. Ejendommen, der består af 8 boligenheder samt et mindre erhvervslejemål i høj kælder, er opført i 1898 og er løbende renoveret og vedligeholdt. Fælles for lejlighederne er, at der er tale om pæne og velindrettede 2-3 værelses lejligheder som egner sig både til par og som delelejligheder. Lejlighederne er i gennemsnit udlejet til 890 kr. pr. kvm., hvilket ligger i den absolut lave ende i Aarhus C, ikke mindst den fine stand af lejlighederne taget i betragtning.

Afkast

Afkast

6,47%

Kontant

kr. 40.000.000

5858 8369

2,5%

Kontant

kr. 18.500.000

5858 8373

HJØRRING - HEDEVOLD 1

TIL SALG ATTRAKTIVT BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM MED JYSK A/S SOM LEJER

10 årig kontrakt med Jysk A/S

Sag 91203052 Ejendommen er beliggende på en hjørnegrund med stor synlighed ud til Frederikshavnsvej, der er hovedindfaldsvejen fra motorvejen og ind til Hjørring. Ejendommen er opført i 2004 og er i 2017 ombygget således, at JYSK A/S nu er ene lejer i ejendommen. Lejemålet udgør 1.706 kvm flot og højloftet butik, 116 kvm uopvarmet lager samt halvtag på 50 kvm. Ejendommen kan erhverves ved køb af anparterne i selskabet ”Ejendomsselskabet Hedevold 1 ApS”. Udskudt skat ca. kr. 3,0 mio. Afkast Kontant

6,75% kr. 19.275.000

5858 8375

33


TAL PÅ DETAIL

Frank Heskær Retailchef EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus Tlf. 5858 8373

Nye tendenser - nye udfordringer Hvis man ser på detailudviklingen i Danmark, både hvad angår lejeniveauer og afkastkrav, er markedet særdeles varmt i Danmarks to største byer, København og Aarhus. Dette skyldes bl.a. at afkastmulighederne i de Europæiske storbyer er pressede, og dermed er Danmark fortsat interessant at investere i. Godt nok er afkastkravene, hovedsageligt i København, ved at være ret langt nede. Til gengæld er der fortsat interessante afkast at hente i flere af de større danske byer. Fx ser vi i Aalborg et afkastkrav på 4,75% samt et niveau i Odense på 5%. På brugersiden ser vi flere og flere internationale brands etablere sig i Danmark, ligesom de kæder, der har været her i en kortere periode, nu er klar til yderligere ekspansion. Dette sker naturligt nok i forhold til bystørrelser. Det betyder også, at lejeniveauerne, på de allerbedste beliggenheder, er stigende. Til gengæld er polariseringen også blevet tydeligere. Man skal ikke mange hundrede meter væk fra de primære områder, før udlejningsniveau og tomgang er væsentligt udfordret. Tomgangsniveauet forbliver dog på samme niveau som for et år siden, hvilket kunne tyde på, at forbrugerne stadig bliver inspireret af oplevelsen i den fysiske butik. NYE BRANCHER EFTERSPØRGER LOKALER Der er store forskydninger i markedet. Nogle af de større dagligvarebutikker har lukket en del butikker, hvilket har givet mange

34

ledige kvadratmeter. Yderligere står vi i en situation, hvor ehandelen vinder frem, hvilket igen kunne resultere i, at flere butikker ser sig nødsaget til at lukke. På positivsiden ligner det dog ikke at detailmarkedet er synderligt påvirket, da vi samtidig oplever at andre brancher vinder frem og konverterer de ledige kvadratmeter. Fx ser vi at Food & Beverage markedet er i heftig vækst, og efterspørger lokaler, gerne i større byer, som aldrig før. Derudover er der kommet flere og større motions- og fitnesskoncepter til, samt et større fokus på Danmark fra de større internationale butikskæder. På negativsiden tæller at mange af disse ”nye aftagere” kommer fra et noget lavere huslejeniveau, og derfor sætter lejeniveauet under pres. INNOVATION HOLDER MARKEDET ATTRAKTIVT Vi ser også en manifestering af de toneangivende detailhandlere indenfor udvalgsvarer. Magasins comeback i Aalborg, Bestsellers Rømerhus i Aarhus, og senest H&M’s Arket i København er gode eksempler herpå.


AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

7,00%

6,75%

Nordsjælland

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2017

MARKEDSLEJE

Vest- og Sydsjælland

Den opnågelige leje i kr. pr. kvm pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2017

4.500 kr. 6,25%

Aalborg

Trekantområdet

8.000 kr.

2.600 kr.

Aarhus

Nordsjælland

20.000 kr. 2.900 kr. 6,00%

5,00%

Trekantområdet

Østsjælland

København

1.800 kr. 5.000 kr.

Vest- og Sydsjælland

Odense

3.000 kr.

Østsjælland

Odense

LEDIGE DETAILLOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik oktober 2017

4,75%

175.700 89.600

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Region Midtjylland

72.600

95.400

Region Sjælland

København

2017

145.300

Aarhus Region Hovedstaden

3,75%

2016

135.100

4,50%

2016

Aalborg

35


SÅDAN GØR VI VI VURDERER DINE LOKALER/EJENDOM VI TILRETTELÆGGER DEN RIGTIGE SALGSPROCES VI FINDER EN KØBER/LEJER TIL DIG

VI HJÆLPER MED AT UDARBEJDE EN FORDELAGTIG AFTALE VI UDFÆRDIGER DE JURIDISKE DOKUMENTER 24

36


HJÆLP TIL AFSTÅELSE:

ER DER PENGE I DIT BUTIKSLOKALE? Har du attraktive lejevilkår i din lejekontrakt? Den helt rigtige placering eller måske bare et ønske om at sælge eller fraflytte din butik? Så kan vi hjælpe dig med de mange udfordringer og kryptiske regler, der gør sig gældende ved afståelsen.

VIDSTE DU, AT... Når du afstår din butik: Skal du kunne dokumentere, at den nye lejer har en tilstrækkelig god økonomi. Ellers kan udlejer nægte at godkende den nye lejer. Den nye lejer skal være inden for samme branche. Ellers kan udlejer nægte den nye lejer. Når du overtager et butikslokale: Overtager du, som ny lejer, alle forpligtigelser, herunder pligten til istandsætte ved fraflytning, risiko for huslejestigninger m.m. Skal du, som ny lejer, kun acceptere en huslejestigning i forbindelse med afståelse eller andre ufordelagtige vilkår, hvis det fremgår af lejekontrakten.

Kontakt din lokale mægler og hør mere om dine muligheder for afståelse

edc.dk/detail

GO

37


NETOP UDLEJET Esbjerg – Østre Gjesingvej

Esbjerg – Østre Gjesingvej”

OPDELING AF LEJEMÅL SIKREDE DET RIGTIGE KUNDEFLOW Den store detailejendom på Østre Gjesingvej i Esbjerg, havde været udbudt ved en anden mægler i et års tid, da erhvervsmægler Jesper Ølgaard Bloch fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Esbjerg fik til opgave at finde nye lejere til ejendommen. HTH havde gennem en årrække holdt til i ejendommen, og da de var flyttet til færre kvm i ejendommen ved siden af, blev ejendommen udbudt til leje. Det havde hidtil ikke været ligetil at finde en lejer til den næsten 3.000 kvm store ejendom i retailområdet i Esbjerg Nord. Jesper Ølgaard Bloch foreslog derfor en anden mulighed for udlejer, da han fik sagen ind. ”Da vi havde afprøvet et par større lejere uden held, vidste vi, at det kunne blive en meget langvarig proces, at finde den helt rette lejer til den størrelse ejendom. Vi havde ikke umiddelbart flere potentielle lejere til så stor en ejendom – men vi havde derimod flere små lejere, som var interesseret i beliggenheden, men som langtfra kunne udfylde de 3.000 kvm. Derfor forslog vi udlejer at splitte lejemålet op i flere mindre lejemål, i stedet for ét stort, som det havde været hidtil, fordi vi kunne se, at der var muligheder i den løsning,” fortæller Jesper Ølgaard Bloch. Heldigvis var udlejer hurtigt med på idéen, som på den korte bane også krævede ressourcer fra udlejers side, men som på den lange bane kunne sikre en optimal værdi i ejendommen.

38

Planen holdte stik. Kort tid efter at beslutningen var truffet, flyttede den første lejer ind i ejendommen, og lejer nummer to og tre fulgte lige i hælene. På nuværende tidspunkt er lejemålet ved at blive splittet op i seks enheder, hvoraf fem af dem er udlejet. Ejendommen huser bl.a. Flügger, Spangsberg Chokolade, en stof- og garnbutik, en køkkenforretning og en kontorvirksomhed. Ifølge Jesper Ølgaard Bloch har denne løsning givet et mærkbart bedre kundeflow til ejendommen, og har tilført ejendommen en betydelig bedre lejerbonitet end ved blot én stor lejer. ”Jeg er meget tilfreds med den løsning vi har fundet, hvor ejendommen er blevet tiltrækningskraft for nye lejere. Og jeg er helt sikker på, at ejendommens gode kundeflow har skabt nyt liv omkring detailejendommen,” forklarer Jesper Ølgaard Bloch og fortsætter: ”Udlejer har fra starten været meget imødekommende overfor løsningen med flere lejere i lejemålet, da de også kunne se potentialet ved flere lejere. På den måde har udlejers parathed været med til at forøge ejendommens værdi, og ejendommen rummer nu mindre risici end ved blot én stor lejer. Som udlejer bør man altid være klar på at blive udfordret og kunne tåle en ærlig mening – og man skal ligeledes være indstillet på, at det nogle gange kan være den rigtige løsning at investere penge, for også på den lange bane at tjene penge.”


UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

DELUDLEJNING

København K - Nørregade 36, st.

Brøndby - Brøndby Str. C. 27

Holbæk - Stenhusvej 50

Herning - Dalgas Plads 4A

Esbjerg - Kongensgade 96

UDLEJET

Aarhus - Fredensgade 38

UDLEJET

Aalborg - esterbro 68

Valby - Valby Langgade 39, st.th

Fredensborg - Højvangen 29

Tølløse - Sønderstrupvej 3

Vejen - Engvej 3A

Esbjerg - Østre Gjesingvej 13

UDLEJET

Aarhus - Otte Ruds Gade 98

UDLEJET

Aalborg - Slotsgade 5

SOLGT

UDLEJET

Vanløse - Jernbane Allé 66, st.tv.

Hellerup - Strandvejen 213, st.

SOLGT

UDLEJET

Helsingør - Brostræde 4B

Helsingør - I. L. Tvedes Vej 3E

UDLEJET

SOLGT

Odense - Nørregade 26, st

Odense - Jernbanegade 6, st.

SOLGT

UDLEJET

Augustenborg - Storegade 49

Skærbæk - Storegade 38C

UDLEJET

UDLEJET

Ribe - Saltgade 4A, st.

Vejle - Løversysselvej 1A

UDLEJET

UDLEJET

Aalborg - John F. Kennedys Plads

Aarhus - Søndergade 38, st.

UDLEJET

UDLEJET

Aalborg - Slotsgade 7

Aalborg - Solbjerg Hovedgade 77A

SKAL VI OGSÅ SÆLGE/UDLEJE DINE LOKALER? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/detail

GO 39


VIL DU FREMADRETTET HAVE MAGASINET I DIN INDBAKKE? TILMELD DIG PÅ GO

edc.dk/erhverv/tilmeld

Jylland

Sjælland/Fyn Herlev Hillerød København Køge Næstved Odense Roskilde Slagelse

5858 8361 5858 8362 5858 8360 5858 8364 5858 8365 5858 8366 5858 8363 5858 8374

Esbjerg Kolding Sønderborg Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus

Vi kender markedet

5858 8370 5858 8367 5858 8369 5858 8371 5858 8372 5858 8368 5858 8375 5858 8373

Profile for EDC Poul Erik Bech

Detail Fokus februar 2018  

Det nye år bringer forandring til detailbranchen. I hvertfald hvis du spørger eksperter. Det er nemlig kaffebarer, caféer og restauranter, d...

Detail Fokus februar 2018  

Det nye år bringer forandring til detailbranchen. I hvertfald hvis du spørger eksperter. Det er nemlig kaffebarer, caféer og restauranter, d...