__MAIN_TEXT__

Page 1

ErhvervsNyt OKTOBER 2016

Derfor solgte de deres boligudlejningsejendom Læs om Bent, der gerne ville på pension og om Stefan, der synes, at lejeloven blev for besværlig

STORT TEMA

Boligudlejningsejendomme Priserne udviklede sig i en retning, så det gav mening at sælge netop nu

Palle Vuiff Advokat, Viuff & Bilde Jørgensen


Tema Boligudlejningsejendomme

S4 TIDEN ER RIGTIG TIL ET SALG

ATTRAKTIV BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED CENTRAL BELIGGENHED I AARHUS

S29

SE ALLE VORES NYESTE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME TIL SALG

S14 INVESTERINGSCHEF/PARTNER TIL VORES AFDELING I KØBENHAVN SØGES

S28

2 2


Oktober 2016 Lidt firkantet sagt, har vi flere investorer, end udbudte ejendomme

Robert Neble Larsen Adm. direktør, Erhverv

DET ER ET PRIVILEGIUM, AT MAN SOM MÆGLER KAN SIGE: VI HAR KØBERNE! Ikke mindst, når vi taler om handler fra 5 til 100 mio. kr. og også derover. Men sådan ligger landet for boligudlejningsejendomme. Fra de små til de store porteføljer – alle typer bliver efterspurgt med stigende intensitet. Forbedrede finansieringsmuligheder og et historisk lavt renteniveau, kombineret med positive tendenser i dansk økonomi, er de drivende kræfter bag de positive tendenser på markedet for boligudlejning.

placerede kontorejendomme i de større byer er stadig efterspurgt af investorerne. Men vi oplever en øget interesse fra investorer med mere opportunistiske investeringsstrategier, som kan se et attraktivt afkast i de sekundære geografiske placeringer. Disse investorer kommer også fra udlandet. KOMPETENT RÅDGIVNING UNDERSTØTTER BESLUTNINGEN

Køberne i vores kartotek er investorer på jagt efter et fornuftigt sted at placere deres penge. Lægger vi dertil den markante ophobning af opsparet kapital i samfundet, har vi forklaringen på den store interesse, der i øjeblikket er for udlejningsejendomme.

Er du uafklaret eller i tvivl om, hvorvidt det er det rigtige tidspunkt at sælge eller købe, er du velkommen til at kontakte et af vores lokale erhvervscentre. Vi garanterer en høj, faglig kompetence, et vidensniveau på internationalt niveau og et solidt lokalkendskab.

Lidt firkantet sagt har vi flere investorer end udbudte ejendomme. Dette udgør en mulighed for ejere af boligudlejningsejendomme eller porteføljer. Med dette temanummer af ErhvervsNyt ønsker vi at sætte fokus på markedet for boligudlejning og dykke ned i nogle af de grunde, der kan være, for at sælge sin ejendom.

Vores ambition er at have branchens stærkeste, landsdækkende netværk, så vi konstant kender markedet. I kraft af vores kendskab til såvel købere og sælgere har vi sandsynligvis allerede køberen til din ejendom. Du kan jo prøve at se hvor mange potentielle købere, der er til din ejendom, på edc.dk/ erhverv/find-koeber.

INVESTERINGERNE FLYTTER TIL PROVINSEN

For større porteføljer kan du enten teste dine ejendomme en for en eller give os et ring. Vi rådgiver også gerne om porteføljeoptimering.

Det interessante er, at erhvervsejendomsmarkedet befinder sig i en periode, hvor efterspørgslen bevæger sig udenfor de større byer. Boligudlejningsejendomme, strøgejendomme og centralt

God fornøjelse med at læse ErhvervsNyt!

33


BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME FORTSÆTTER OPTUREN Den lave rente presser priserne op og gør ejendomme i provinsbyerne yderst attraktive for investorer. Søgningen er stor og især møntet på ejendomme i 5-20 mio. kroners klassen.

Boligudlejningsejendomme var attraktive sidste år. Mens de store investorer generelt søgte mod boligudlejning, søgte de mindre investorer mod provinsen i jagten på højere afkast. Tendensen fortsætter, bekræfter EDC Erhverv Poul Erik Bech.

investorer med lys og lygte efter projekter til deres penge. Derfor er omstændighederne favorable, hvis man ejer en boligudlejningsejendom og går med overvejelser om at handle den,” siger Steen Storgaard Møller.

Efterspørgslen presser derfor fortsat prisen op på boligudlejningsejendomme, der altid har været et yndet investeringsmål og nu bliver ekstra attraktivt blandt andet på grund af det historisk lave renteniveau.

De gode grunde til at sælge kan være vidt forskellige. Som ErhvervsNyt viser i en række konkrete eksempler i dette temanummer, ligger både prisudviklingen, den nye lejelov og personlige motiver bag en beslutning om at sælge. Nogle øjner muligheden for at realisere en investering på fordelagtige betingelser. For andre kan det dreje sig om at prioritere anderledes i sit privatliv eller frigøre likvider til andre projekter.

”Prisfesten skyldes først og fremmest, at efterspørgslen er stor og større end udbuddet. Der er virkelig rift om gode boligudlejningsejendomme. Både store og små investorer er på jagt efter et godt afkast af deres investering, og rigtig mange af dem har rettet blikket mod boligudlejning,” siger Steen Storgaard Møller, investeringschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aarhus. Det lave renteniveau får investorerne til at søge væk fra værdipapirer og gør samtidig lånoptagning billigere. Desuden er opsparingen stor i samfundet, forklarer investeringschefen. ”Kombinationen af en massiv mængde opsparet kapital, velvillige kreditforeninger og lave renter øger naturligt efterspørgslen efter boligudlejningsejendomme. Vi har set priserne udvikle sig meget i det sidste års tid. Ser vi 4-6 mdr. tilbage, er det endda gået ekstra stærkt,” siger Steen Storgaard Møller.

4 4

”Vi ser mange forskellige bevæggrunde fra sælgerne bag beslutningen om at afhænde deres ejendom. En af de mere overraskende er, at mange finder den nye lejelov for kompliceret og besværlig,” forklarer Steen Storgaard Møller og uddyber:

Efterspørgslen er stor, og vores bud er, at det lave renteniveau og den ophobede, investeringslystne kapital i samfundet forstærker tendensen

Tendensen er som så ofte før startet i storbyerne. I København og Aarhus har priserne på boligudlejningsejendomme nået et niveau, der får investorerne til at søge mod alternativer. Det har gjort provinsbyerne mere interessante.

”Lejeloven gør det på nogle punkter administrativt tungere samtidig med, at lejeloven stiller lejerne bedre og udlejerne ringere. Det har været med til at gøre det mere risikabelt og mindre lukrativt at eje og administrere en boligudlejningsejendom, især for de mindre udlejere,” siger Steen Storgaard Møller.

”Priserne på boligudlejningsejendomme er efterhånden kommet så højt op i storbyerne, at der opnås bedre afkast i de lidt mindre byer. Vi har mange køberhenvendelser. Populært sagt søger

Den nye lejelov placerer flere ansvarsområder hos udlejer. Blandt andet er reglerne skærpet for afholdelse af ind- og udflytningssyn, hvilket i en vis udstrækning mindsker rammerne for lejerens


pligt til at tilbagelevere et lejemål i samme stand som ved indflytningen. Håndterer udlejer ikke lovkravene korrekt, kan lejer i nogle tilfælde undslippe sin pligt til at istandsætte på en måde, der ikke fandtes tidligere. ”Det er kort sagt blevet mere bureaukratisk, mere kompliceret at forstå og dermed lettere at lave fejl. Dokumentationskravene ved ind- og udflytning er blevet skærpet. Hvis ikke man klart kan dokumentere, at formalia er overholdt til punkt og prikke, så kan det være svært at opretholde kravet om, at lejeren skal istandsætte en lejlighed ved fraflytning,” siger Steen Storgaard Møller. På de følgende sider beskriver vi en række bevæggrunde og argumenter for at skille sig af med sin boligudlejningsejendom, mens markedets betingelser er gunstige. ”Efterspørgslen er stor, og vores bud er, at det lave renteniveau og den ophobede, investeringslystne kapital i samfundet forstærker tendensen. Priserne har måske nået en foreløbig top, men vi forventer, at de holder sig på det aktuelle niveau i hvert fald et stykke tid ,” siger Steen Storgaard Møller. Flest interesserede investorer er der til halvsmå boligudlejningsejendomme. Skillelinjen går ved cirka 10 lejligheder, hvorefter de potentielle købere bliver færre. Ifølge Steen Storgaard Møller er interessen størst i prislejet 5-20 mio. kr.

DERFOR HAR DE SOLGT DERES BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM

Steen Storgaard Møller Investeringschef EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus

”Jo, de mindre projekter er mest attraktive, fordi både store og små private investorer kan være med. Men reelt er det umuligt at generalisere. Der er købere til alle størrelser og typer. Boligudlejning er virkelig kommet i fokus,” siger Steen Storgaard Møller.

Læs mere på edc.dk/erhverv/boligudlejning

Læs om Bent, der gik på pension og om Stefan, der synes, at lejeloven blev for besværlig 5 5


Jeg kan for første Jeg gang kan i for første mange år slappe mange helt af år slappe

6 6 6


FOR EN GYLDEN ALDERDOM Bent Jacobsen solgte sine ejendomme for at kunne nyde sit otium som pensionist. Jobbet som ejendomsadministrator passede 73-årige Bent Jacobsen i 25 år. Med 60 lejemål og en blanding af erhverv og bolig i Nordre Frihavnsgade og på Østerbrogade i København, var det arbejde i døgndrift: ”Det er ikke nogen loppetjans at administrere ejendomme med erhverv og boliger i en travl og eksklusiv del af København. Kunderne er med god ret krævende og forlanger en høj grad af service og funktionalitet,” siger Bent Jacobsen, der købte ejendommene i slutningen af 1980’erne som en investering i sin pension, som han nu har indløst. ”Som administrator står man i princippet til rådighed 24 timer i døgnet. Især hvis man, som jeg, har opbygget et godt forhold og en nær kontakt til sine lejere. Hver eneste dag var der timevis af telefonsamtaler med håndværkere, lejere, myndigheder og også et ret stort regnskab,” fortæller Bent Jacobsen, der øjnede, at tidspunktet var det rigtige og solgte hele sin portefølje i løbet af få måneder. Porteføljen indeholdt to ejendomme med henholdsvis to og tre opgange på gode adresser på Østerbro.

Hver eneste dag var der timevis af telefonsamtaler med håndværkere, lejere, myndigheder og også et ret stort regnskab Bent Jacobsens motivation var muligheden for at kunne nyde sit otium, og det var derfor vigtigt, at beslutningen blev taget på det rigtige tidspunkt. Afgørende var det, at prisudviklingen var god, og at Bent Jacobsen og hans kone var pensionsmodne, men stadig ved godt helbred. ”Vi følte, at tiden var til at begynde at nyde livet. Så det gør vi. Vi laver alle de sjove ting, vi drømte om. Rejser, spiller golf, passer børnebørnene. Især nyder jeg ikke at skulle passe kontoret og sidde og tale så meget i telefon,” fortæller Bent Jacobsen. ”Jeg har ikke fortrudt ét eneste sekund. Den dag, man beslutter sig for at gå på pension, skal man jo helst gøre det, mens man selv og familien er rask og rørig. Det er for sent, hvis den ene sidder i kørestol,” siger han. Den eneste overraskelse var den følelse, Bent Jacobsen havde, første gang han og hans kone tog på ferie efter salget. ”Det slog mig lige pludselig. Hov, der er ingen, der ringer. Telefonen er tavs. Jeg kan for første gang i mange år slappe helt af.” Bent Jacobsen Pensioneret investor 7 7


FOKUS PÅ NYE PROJEKTER Lejeloven blev ved med at forringe vilkårene som udlejer - derfor koncentrerer Stefan Lorentzen sig i dag om projektudvikling. Den restaurerede, femetagers ejendom i røde sten ligger velplaceret midt i Aalborg centrum, med en blanding af erhverv i stueetagen og gode lejligheder til op under taget. For den autodidakte forretningsmand og entreprenør, Stefan Lorenzen, var Danmarksgade 28 et typisk projekt. Han har igennem en årrække opkøbt ældre ejendomme og totalrenoveret dem for så at administrere eller sælge dem. Men denne gang har motivationen været en anden: ”Jeg har to nye projekter, som jeg nu vælger at koncentrere kræfterne om. Grundlægende synes jeg, at det fremover passer mig bedre at udvikle nye projekter end at sidde og drifte,” forklarer han. Hans nye projekter drejer sig om projektudvikling helt fra grunden, hvor han de seneste ti år har fokuseret på ejendomme, der trængte til en overhaling. ”Der er to grunde til, at jeg solgte Danmarksgade 28. For det første vil jeg hellere udvikle og et eller andet sted er der nok også en større gulerod, altså en bedre indtjeningsmulighed, ved at udvikle end ved at drifte. For det andet er der den nye lejelov, som jeg synes komplicerer og besværliggør administration af ejendomme,” forklarer 53-årige Stefan Lorenzen. ”Jeg følte, at mine rettigheder som udlejer blev forringede med den nye lejelov. Især i forbindelse med istandsættelse. Jeg sætter en ære i at holde en høj standard i mine ejendomme. Med den nye lov, kunne jeg ikke altid forlange lejligheden nymalet ved fraflytning. Lejeren blev bedre beskyttet, og det gjorde det mere udgiftstungt for mig at fastholde den standard, jeg gerne vil have i mine ejendomme. Blandt andet fordi jeg i nogle tilfælde selv ville skulle bekoste nymaling,” forklarer Stefan Lorenzen, der for knapt ti år siden solgte en fitnesskæde, han selv havde bygget op, og derefter slog sig på ejendomsinvestering og projektudvikling. Stefan Lorenzen Ejendomsinvestor 8 8


Palle Viuff Medindehaver af Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen

DET VAR DET RIGTIGE TIDSPUNKT TIL AT REALISERE INVESTERINGEN Med salget af et boligkompleks i København slap administrator i Fredericia for mange lange køreture.

Der var lidt for langt for lidt for lidt at køre fra Fredericia til København for Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen, når ejendommen i Nordvestkvarteret skulle administreres og passes. Men det var prisen, der afgjorde salgstidspunktet. ”I København er vi jo tilbage til et prisniveau fra før finanskrisen, så vi følte, at vi kunne slå to fluer med et smæk,” forklarer medindehaver, advokat Palle Viuff. Ejendommen, som er beliggende i Københavns ’Pipfuglekvarter’, indeholder 48 ejerlejligheder og parkeringskælder. Den er opført i 2007 og udstykket til ejerlejligheder. Viuff & Bilde Jørgensen erhvervede ejendommen, beliggende på Musvågevej, Ørnevej og Mågevej, som en investering med henblik på udlejning, men oplevede, at det var administrativt kompliceret at have den type forretning i København.

Advokatfirmaet Viuff & Bilde Jørgensen beskæftiger sig, ud over advokatforretning, også med ejendomsadministration og investeringer. ”Vi opkøber boligudlejningsejendomme. Normalt sælger vi aldrig, men vi synes, at København er rimeligt langt væk. Det har ikke været praktisk at administrere en ejendom i København for os,” siger Palle Viuff. Det var således en kombination af praktiske motiver og prisudviklingen i Hovedstaden, der gjorde, at Viuff & Bilde Jørgensen endte med at gå på kompromis med sin traditionelle virksomhedsstrategi. ”Målet var at forenkle logistikken for administrationsvirksomheden. Og så udviklede priserne sig i en retning, at det gav mening,” uddyber Palle Viuff.

9 9


INVESTORINTERESSEN VAR TIL VORES FORDEL Bygge-, udviklings- og administrationsselskabet CASA fik pålagt at ombygge et nedlagt seminarium til lejligheder. Prisudviklingen gjorde det til en god forretning hurtigere end forventet.

Da CASA vandt opgaven med at bygge 8000 m2 uddannelsesinstitution i Horsens, fulgte en pligt til at overtage det gamle seminarium i Gedved og omdanne det til boliger. Opgaven lå til højrebenet for det prisbelønnede entreprenørfirma, men det var især markedsudviklingen, der gjorde det til en lukrativ forretning. ”Tanken var at beholde ejendommen i nogle år og udleje den, mens vi afventede en gunstig prisudvikling. Det viste sig, at ejendommen passede i markedet hurtigere end forventet. Der var købere klar til den pris, vi havde sat os for,” forklarer direktør Per Hansen. ”Den primære årsag til, at vi besluttede os for at sælge ejendommen i Gedved, var, at vores opgave var tilendebragt. Opgaven gik kort fortalt ud på at udvikle de eksisterende bygninger, der var et nedslidt seminarium, og skabe en attraktiv boligejendom,” fortæller Per Hansen, direktør i CASA. Direktør Per Hansen tilskriver det tilfældighedernes spil, at CASAs opgave var opfyldt, samtidig med at markedet havde appetit på en ejendom af denne type med beliggenhed i Gedved, en oplandsby til Horsens. ”Vi var klar til at beholde den to-tre år mere. Det behøvede vi ikke. Selv om vi taler om en boligudlejningsejendom i udkanten af provinsen, var der en stor investorinteresse. Det blev så til vores fordel,” siger Per Hansen. Det tidligere seminarium i Gedved er bygget om til helt nye boliger af CASA, som i 2014 vandt Arkitekturprisen for renoveringen af Horsens Arrest. CASA er engageret inden for ejendomsudvikling, byggeri, investering og administration af egne ejendomme.

10 10

Per Hansen, direktør i CASA


Selv om vi taler om en boligudlejningsejendom i udkanten af provinsen, var der en stor investorinteresse. Det blev jo sĂĽ til vores fordel

Vil du holdes opdateret om markedet for boligudlejningsejendomme? Tilmeld dig nyheder pĂĽ edc.dk/erhverv/tilmeld 11 11


Vi har købere til din boligudlejningsejendom Se et udpluk af dem her eller se mere på edc.dk/erhverv/find-koeber

12 12

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Udlejningsejendom i København

Fra 500 kvm i Storkøbenhavn

Småhus i omegnen af København

500 kvm i København K - Christianshavn

Til projektorienteret fond, der investerer i boligejendomme i København, og meget gerne ejendomme, hvor lejlighederne trænger til renovering/ modernisering, søges ejendom indenfor en prisramme på kr. 25-30 mio.

Kapitalstærk investor søger boligudlejningsejendom beliggende i Storkøbenhavn. Pris max. kr. 30 mio.

Advokat søger mindre boligudlejningsejendom på min. 250 kvm. beliggende i udkanten af København til sin kunde. Skal være et småhus til max. 20 mio. kr.

Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 500 m² beliggende i København K (1400-1499). Pris max. kr. 27.600.000.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

878702 5858 8470

946983 5858 8470

971931 5858 8470

976983 5858 8470

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Fra 400 kvm i 2800 Kongens Lyngby

Mindre boligudlejningsejendomme

Boligudlejningsejendom i Hillerød

Boligudlejning i Næstved

Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 400 m² beliggende i Kongens Lyngby. Pris max. kr. 10.000.000.

Investor til mindre boligudlejningsejendomme i Nordsjælland. Gerne i Helsingør eller Hillerød. Max. pris kr. 5.000.000.

Kunde søger boligudlejningsejendom med 1-4 lejligheder beliggende i Hillerød. Pris max. kr. 4.000.000.

Lokal investor søger velbeliggende og veldrevede boligudlejningsejendomme i Næstved kommune.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

880487 5858 8470

889998 5858 8472

825755 5858 8472

971617 5858 8475

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Investering

Boligudlejning

2.200 kvm i Slagelse og øvrige Sjælland

Investeringsejendomme Roskilde/Køge/Holbæk

Købeklar kunde søger udlejningsejendom

Lokal investor søger velbeliggende boligudlejningsejendomme. Min. 10 lejemål, gerne med udviklingspotentiale. Ejendommene skal være beliggende i de større byer på Sjælland.

Søger optimerede investerings ejendomme i god stand, beliggende i Roskilde, Køge og Holbæk området. Min 6% i afkast, max kr. 15.000.000, -

For kunde søges udlejningsejendom i 5000 Odense C eller 5230 Odense M. Pris kr. 2.000.000 - 5.000.000.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

982690 5858 8473

983064 5858 8473

990739 5858 8476

Boligudlejningsejendom med maks 6 lejemål søges Boligudlejningsejendom i 5000 Odense C eller 5230 Odense M søges for kunde. Pris kr. 2.000.000 10.000.000. Ejendommen må maks indeholde 6 lejemål.

Søger Id: Telefon:

990742 5858 8476


JEG VIL LEJE BUTIK I RØDOVRE

SØGER KONTOR

JEG STÅR KLAR MED 30 MIO.

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejningsejendom i Trekantområdet

Boligudlejningsejendom i Aabenraa

Ejendomme i Vejle bymidte

Boligudlejningsejendom i Kolding

Investor fra Fredericia søger større boligudlejningsejendomme i Kolding, Vejle, Horsens og Fredericia, evt. med erhverv i stuen. Gerne ejendomme til renovering.

Investor søger flotte boligudlejningsejendomme med 3-5 lejligheder i Aabenraa.

Til kunde søges småhus boligudlejningsejendomme op til kr. 3.000.000, - beliggende i Vejle bymidte.

Kunde søger boligudlejningsejendom indeholdende 3-5 lejemål beliggende i Kolding.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

583899 5858 8478

948699 5858 8479

896061 5858 8478

905544 5858 8477

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Investering

Investering

Investering

Investering

Boligudlejningsejendom i Aarhus

Boligudlejningsejendom i Horsens

Investeringsmuligheder i Aarhus

Boligudlejningsejendom i Aarhus C

Kapitalsstærk investor, der har solgt virksomhed, søger boligudlejningsejendomme i Aarhus C-N. Investeringsramme op til ca kr. 10 mio.

Privat investor søger boligudlejningsejendom med 3-6 lejemål beliggende i Horsens. Ejendommen må gerne trænge til istandsættelse. Kan træffe hurtig beslutning.

To erfarne investorer i Aarhus søger investeringsejendomme i det centrale Aarhus. Erhvervsejerlejligheder i Århus eller nærtligende større byer. Mindre byejendomme med udviklingsmuligheder.

Køber søger velbeliggende boligudlejningsejendomme i Aarhus C, gerne på Frederiksbjerg.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

656023 5858 8482

816335 5858 8482

661814 5858 8482

740484 5858 8482

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Blandet ejendom

Boligudlejningsejendom i Esbjerg

Boligudlejningsejendom 8-10 lejemål i Aalborg C

Boligudlejningsejendom med op til 6 boliglejemål centralt i Esbjerg. Gerne ejendomme der trænger til modernisering.

Køberen har i forvejen 1 ejendom i Vestbyen og ønsker at udvide porteføljen med en mere.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

782183 5858 8481

584509 5858 8483

Aalborg/Nørresundby

Aalborg/Nørresundby 200 - 800 kvm

Køber søger boligudlejningsejendomme beliggende i Aalborg eller Nørresundby. Specielt ejendomme med udviklingspotentiale har interesse. Gerne mindre ejendomme med 4-6 lejemål og helst uden erhverv i ejendommen.

Kunde søger investeringsejendom til autoforhandler. Ejendommen skal være beliggende i Aalborg eller Nørresundby. Aalborg omegn kan tillige bruges såfremt prisen er korrekt.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

710966 5858 8483

985742 5858 8483

13 13


K ØB E NHAVN

Søger du en ny ejendomsinvestering?

Vores 16 erhvervscentre, fordelt over hele Danmark, får løbende spændende investeringsejendomme til salg. Vi har ejendomme, der matcher en høj risikoprofil og vi har sikre udlejningsejendomme på de bedste beliggenheder. Se et udpluk af vores investeringsejendomme på de følgende sider

CHRISTIANSHAVN

TIL SALG

Se mere C

UNIK OG SJÆLDENT UDBUDT FULDT ISTANDSAT EJENDOM MED MERE END 500 LEDIGE KVM. I ALT 632 KVM Sag 18100583 Lige i smørhullet af det eftertragtede Christianshavn ligger denne skønne boligudlejningsejendom. Hovedejendommen er opført i 1755 i 2 etager med udnyttet tagetage og mindre kælder. Side- og baghus er opført i 1919 i 1 etage med udnyttet tagetage. De 2 bygninger er sammenbygget

via et trappetårn i sidehuset. Boligarealet udgør 408 kvm fordelt på 3 lejemål, hvoraf 2 på i alt 279 kvm. overtages ledige til købers disposition. Ligesom 224 kvm erhverv i baghuset overtages ledig til købers disposition. Afkast 3,06%. Kontant

14

5858 8470

kr. 23.000.000


Se mere

15


K ØB E NHAVN

KØBENHAVN N

TIL SALG

Se mere C

2 SMUKKE NØRREBRO-EJENDOMME, LIGE VED RUNDDELEN OG KOMMENDE NY METRO. 2400 KVM Sag 18100582 Ejendommene, der er sammenbyggede og bygget i år 1883 – 1884, er opført i 5 fulde etager samt udnyttet kælderetage og uudnyttet tagetage. Begge ejendomme er saneret i begyndelsen af 1980’erne. Bevaringsværdien for begge ejendomme er høj (klasse 3). Hver af ejendommene inde-

holder 8 familieboliger i størrelser fra 84 kvm – 125 kvm, dvs. 3 – 4 værelses lejligheder. I kælderetagerne og i stueetagerne butikker og kontorer. Erhvervsarealet udgør ifølge BBR 793 kvm. Afkast 3,12%. Kontant

kr. 68.000.000

5858 8470 AMAGER

TIL SALG

Se mere E

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED LEDIG LEJLIGHED OG GOD BELIGGENHED PÅ AMAGER. 997 KVM Sag 18100362 Hovedbygningen er en velbygget 3 etagers boligudlejningsejendom omfattende 6 beboelseslejligheder. Lejlighederne består af hhv. 3 og 4 værelser samt køkken og bad. Side- og bagbygning, som er opført i hhv. 1 og 2 etager,er udlejet til 5 mindre erhvervsvirksomheder. Der er mulig-

hed for at konvertere flere af erhvervslejemålene til beboelseslejligheder, hvilket på sigt kan give større tryghed for udlejning. Gårdarealet mellem bygningerne er befæstet og anvendes til udendørs ophold og cykel-p. Afkast 4,26%. Kontant

16

5858 8470

kr. 21.000.000


Se mere

17


K ØB E NHAVN

AMAGER

TIL SALG

Se mere D

SÆRDELES VELBELIGGENDE MINDRE UDLEJNINGSEJENDOM PÅ STILLE SIDEVEJ. 216 KVM Sag 18100567 Ejendommen ligger lidt tilbagetrukket fra vejen, og der er således anlagt en lille forhave (fællesareal) udlagt med græs. Ejendommens gård er lys og solrig til ophold for ejendommens beboere. Ejendommen indeholder 2 stk. 3 vær. lejligheder på hver 72 kvm. 1. sals lejlighed har mindre

altan mod gaden. 2 sals lejlighed har yderligere via intern trappe til ejendommens tagetage et areal på 48 kvm, således at denne lejligheds samlede areal udgør 120 kvm. Fra tagetagen er der udgang til lille sydvendt altan. Ejendommen er centralopvarmet tilsluttet fjernvarmenettet. Afkast 3,1%. Kontant

kr. 6.995.000

5858 8470 ØSTERBRO

TIL SALG

Se mere E

2 SAMADMINISTREREDE EJENDOMME – OPRINDELIG 2 SMÅHUS-EJENDOMME. 1.072 KVM Sag 18100411 Ejendommen indeholder 6 lejligheder á 55 kvm, 3 lejligheder á 65,70 og 87 kvm, 3 lejligheder á 110 kvm, og 2 nye taglejligheder på hver 100 kvm, samt udgang til altaner. Samtlige

lejligheder er indrettet med eget køkken og toilet/ bad. Opvarmning er centralvarme med fjernvarme. Ejendommen er omfattet af reglerne om tilbudspligt, men ikke reglerne om bindingspligt i h.t. § 18 og 18B. Den gsn. boligleje (aftalt leje) andrager ca.

kr. 1.050 pr. kvm årligt, bortset fra de 2 nyindrettede taglejligheder, hvor lejen udgør gsn. kr. 1.800 pr. kvm. Lejen reguleres typisk med 3 % i årlig stigning. Startafkast 4,3%. Kontant

18

5858 8470

kr. 30.300.000


TIL SALG

SJÆL L AND

HUSUM

Se mere D

MARKANT BLANDET BOLIG-/ERHVERVSEJENDOM VED HUSUM TORV. 1.802 KVM Sag 18100595 7 af ejendommens i alt 8 beboelseslejligheder i gennemmoderniserede rigtig god kvalitet. Ejendommen er oprindelig en småhusejendom, som senere er blevet udvidet med 2 lejligheder i tagetagen. Erhvervslejemålet (isenkræmmerforretning) har igennem mange år været drevet fra

ejendommen, og har siden 2007 været en del af Imerco-kæden. Lejemålet omfatter i stueetagen 531 kvm, og i kld. m.v. 412 kvm. Ejendommen er opført i 1924, og har siden gennemgået flere ombygninger med sammenlægning af butikslejemålene, facaderenovering og modernisering af lejligheder. Afkast 5,72%. Kontant

kr. 23.900.000

5858 8470 VEDBÆK STRANDVEJ

TIL SALG

Se mere F

ATTRAKTIVT BELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM - 400 M. SYD FOR VEDBÆK HAVN. 492 KVM Sag 18100027 Smuk og nem ejendom der indeholder 5 velindrettede beboelseslejligheder. På selve ejendommen er der 2-3 P-pladser. Ejendommen er opført i 1873 og fremstår med pudsede og hvidmalede facader. Taget er et såkaldt sadeltag tækket med skifer. Vinduerne er med nyere termoruder. Op-

varmningen er centralvarme fra eget naturgasfyr. Ejendommen er løbende vedligeholdt og lejlighederne fremtræder i alm. pæn stand. Foran ejendommen et mindre befæstet area,l og hvorpå der i 2006 blev etableret 4 depotrum i selvstændigt beliggende træskur. Afkast 4,6%. Kontant

5858 8470

kr. 8.200.000

19


SJÆL L AND

GLOSTRUP

TIL SALG

Se mere E

1.154 KVM BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I GLOSTRUP Sag 18100615 Velholdt boligejendom beliggende på hjørnet af Hovedvejen og Erdalsvej i Glostrup. Ejendommen er opført i 3 etager med fuld kælder. Facaderne fremstår i røde mursten og taget er med lille hældning, tækket med bølgeeternit. Bygningen er beliggende på 2 matrikelnumre. Erdalsvej 2

A på et matrikelnummer og 2 B og C på et andet matrikelnummer. Ejendommen på matrikelnummer 2 A indeholder 6 stk. 2 og 3 vær. boliger. Ejendommen B og C indeholder 12 stk. 2 og 4 vær. boliger. Afkast 3,13%. Kontant

kr. 17.000.000

5858 8470 SØBORG

TIL SALG

Se mere D

VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM OPFØRT I 2 ETAGER MED DELVIS KÆLDERETAGE. 526 KVM Sag 18100195 Ejendommen består af 2 opgange indeholdende henholdsvis 6 stk. 2 vær. lejligheder og 4 stk. 2 vær. lejligheder. Lejlig-hederne varierer i størrelse fra 51 kvm til 57 kvm og fremtræder lyse og venlige. Køkkener er delvis fornyede og flisebadeværelserne er med brus. Ejendommens 2 opgan-

ge fremtræder velholdte og er i lyse, venlige farver. Kælderen på 145 kvm indeholder vaskeri, pulterrum, cykelkælder, samt disponible rum og fremtræder tør. Ejendommen er centralopvarmet tilsluttet naturgasnettet. Afkast 2,96%. Kontant

20

5858 8470

kr. 8.500.000


TIL SALG

SJÆL L AND

GLOSTRUP

Se mere E

VELBYGGET OG VELBELIGGENDE BOLIGEJENDOM. 1.792 KVM Sag 18100614 Boligejendom opført i 1957 i 3 etager med erhverv i stueetagen. I gården 7 garager. Lejlighederne er hovedsageligt 1 vær. lejligheder fra 37 til 48 kvm, dog en enkelt 2 vær. på 51 kvm og 2 stk. 3 vær. á 92 kvm. Lejlighederne fremtræder lyse og velindrettede. Hele stueetagen og en min-

dre del af kælderetagen er i dag udlejet til en lejer. Kælderen er bl.a. indrettet med pulterrum for beboerne, cykelrum, vaskeri, m.m. Centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet. Afkast 3,46%. Kontant

kr. 18.500.000

5858 8470 GLOSTRUP

TIL SALG

Se mere D

2.314 KVM BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOM Sag 18100616 Centralt beliggende bolig-/erhvervsejendom på Hovedvejen i Glostrup, tæt ved indkøb og off. transport.Ejendommen, der er opført i 1965, er opført i 3 etager med fuld kælder. Facaderne fremstår i rødt murværk og taget er et sadeltag med helvalm, tækket med røde vingetegl. Ejendommens

vinduer er med termoglas. Ejendommens kælderetage indeholder foruden fuld kælder under bygningen også et større underjordisk kælderareal med tilhørende stort parkeringsareal over jord. Afkast 4,11%. Kontant

5858 8470

kr. 27.500.000

21


SJÆL L AND

ROSKILDE

TIL SALG

Se mere E

836 KVM EFTERTRAGTET INVESTERINGSEJENDOM MED LEJERESERVE - UUDNYTTET LOFTRUM Sag 40300894 Eftertragtet investeringsejendom midt i Roskilde. Ejendommen er meget velholdt og har 11 boligenheder. Kælderareal (fællesareal) - til vaske-/tørrerum, kælderrum til opbevaring. Derud-

over 209 kvm. loftsum med adgang via trappetårn i midten af ejendommen. Kan udnyttes til 2 taglejligheder a 105 kvm. pr. stk. Boligerne har eget køkken og bad/toilet og har en størrelse fra 52 -

Startafkast 2,1%

88 kvm. Lavt startafkast, men har en del lejereserve.

Kontant

kr. 15.700.000

5858 8473 SLANGERUP

TIL SALG

TØLLØSE

TIL SALG

Fuldt udlejet

Se mere

Se mere F

ERHVERVS- OG BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ 120/135 KVM Sag 34200860 Mindre erhvervs- og boligudlejningsejendom midt i Uvelse ca. 10 km. udenfor Hillerød. Ejendommen er en tidligere håndværksbygning. Den ene har indgang/entre fra facaden med adgang til nyt badeværelse og trapperum med direkte adgang til stor og lys lejlighed på ca. 120 kvm. indeholdende stort åbent køkken med spiseplads og 2 store værelser. Der er lagt nye trægulve overalt, nye indvendige døre og alle el- og vvs installationer er nye. Den anden lejlighed på ca. 135 kvm. er ligeledes nyindrettet med nyt åbent køkken, nyt flise/klinkebadeværelse samt to gode værelser. Gulve er nye trægulve, nye indvendige døre samt nye el- og vvs-installationer. Kontant

22

5858 8472

kr. 4.250.000

VELHOLDT INVESTERINGSEJENDOM I TØLLØSE MED 5 LEJEMÅLFULDT UDLEJET -AFKAST PÅ 5% Sag 40300908 Velholdt investeringsejendom med 5 beboelseslejligheder beliggende midt i Tølløse, lige overfor stationen og tæt på indkøb og byens butikker. Der er 2 lejligheder på 61 kvm og 71 kvm og 1 lejlighed på 81 kvm. Der hører garage med til lejemålene, ligesom der er fælles vaskehus. Med den nuværende lejeindtægt er 1. års forrentningsafkast 5%. Meget lav tomgang. Stor lejereserve i ejendom - se alternativt rentabilitetsbudget i salgsprospektet.

Årligt afkast 5%

Kontant

5858 8473

kr. 2.350.000


TIL SALG

SJÆL L AND

SLAGELSE

Se mere D

UDLEJNINGSEJENDOM TIL UDVIKLING - 1 TIME FRA KØBENHAVN. 2.802 KVM Sag 18100548 Velbygget og traditionelt drevet udlejningsejendom med 32 boliger og et boligareal på 2.652 kvm, samt garagebygninger og kælderarealer på i alt 571 kvm. Samtlige lejemål er udleje-

de, og der er ikke udlejningsomkostninger af nogen art, da lejen er omkostningsbestemt leje. Ejendommen har været drevet således, at lejerne i vidt omfang selv har kunne forbedre lejlighederner.

Den gennemsnitlige boligleje andrager 504 pr. kvm årligt. Ejendommen er omfattet af reglerne om tilbudspligt til lejerne. Afkast 2,15%. Kontant

kr. 16.250.000

5858 8470 REGSTRUP

TIL SALG

Se mere F

STOR TOTALRENOVERET INVESTERINGSEJENDOM MED 9 EJERLEJLIGHEDER - STARTAFKAST 7% Sag 40300815 Flot og præsentabel investeringsejendom, der er fuldt udlejet og opdelt i ejerlejligheder. Årlig lejeindtægt på kr. 792.000. Beliggende med synlig placering ved afkørsel fra Skovvejen,

motorvejen mod København og Kalundborg. 10.189 kvm grund, hvor der er 4 uudnyttede byggegrunde. Ejd. har gennem årene gennemgået en totalrenovering og fremstår flot og tidssvarende

med respekt for den oprindelige arkitektur. Ejd. indeholder 9 ejerl., 8 boliglejemål fordelt på 2 etager og 1 erhvervslejemål. Kontant

5858 8473

kr. 9.200.000

23


Se mere

24


TIL SALG

ODENSE C

Se mere

TIL SALG

Se mere E

INVESTERINGSEJENDOM MED BOLIG- OG ERHVERVSLEJEMÅL TÆT PÅ GÅGADE, INDKØBSMULIGHEDER OG BANEGÅRD Sag 51200488 Ejendommen fremstår pæn med malet facade samt sadeltag i teglsten. Ejendommen er i 2 ½ plan med erhverv i stueetagen og lejligheder på 1. og 2. sal. De 4 lejligheder er fra 61 m² til 78 m² og erhvervslejemålet er 156 m². 3 af lejlighederne er i 2015 renoveret og står med pæne lyse parketgulve, køkkener samt badeværelser. De 2 af lejlighederne med indgang fra ejendommens bagside har begge større ugenerte terrasser. Stueetagen er udlejet til værtshus. Årlig lejeindtægt på kr. 470.492.

1. års afkast

F YN

ODENSE C

5,77 %

Kontant

kr. 6.500.000

E

ATTRAKTIV INVESTERINGSEJENDOM I ODENSE C Sag 51200779 God investeringsejendom i Odense C. Ejendommen indeholder 6 boliglejemål i varierende størrelser fra 40 til 80 m² og 2 erhvervslejemål på hhv. 65 og 85 m². Ejendommen er opført i 1890 og fremstår med arkitektonisk smuk facade og med sadeltag i skifer. Bagsidens facade er i henholdsvis gule- og pudset sten. Erhvervslejemålene forefindes i ejendommens kælder og er begge udlejet. Til ejendommen er der fælles hyggelig gårdmiljø med lukket solrig have. Ved ejendommen er der gode parkeringsmuligheder. Lejlighederne er qua beliggenheden og størrelserne, særdeles lette at udleje og der er minimal tomgangsrisiko. Årlig lejeindtægt kr. 443.400. 1. års afkast

5858 8476 GLAMSBJERG

5,31 %

Kontant

kr. 6.200.000

5858 8476 TIL SALG

ÅRSLEV

Se mere

TIL SALG

Se mere G

D

VELHOLDT EJENDOM MED SYNLIG BELIGGENHED PÅ HOVEDGADEN

RENOVERET UDLEJNINGSEJENDOM MED ATTRAKTIVT AFKAST

Sag 51200673 Ejendommen er opført i mursten med malet facade, hvide dannebrogsvinduer og sadeltag i røde teglsten. Stueetagen indeholder to erhvervslejemål - frisørsalon på 55 m² m² med indgang fra sidegade og tøjbutik på 124 m² med facadevinduer og indgang fra Søndergade. Fra tøjbutikken er der udgang til lukket gård. Begge lejemål har trægulve/klinkegulve, hvidmalede vægge og lofter og fremtræder i flot og velholdt stand. 1. sal består af beboelseslejlighed på 147 m2 indeholdende 5 værelser samt nyere køkken og badeværelse. De fleste rum har flotte afhøvlede trægulve. Stor sydvendt delvist overdækket tagterrasse. Lejligheden fremstår ligeledes, som hele ejendommen, i særdeles flot og velholdt stand.

Sag 51200755 De tidligere staldlænger til Horsemosegaard blev i 2004-06 ombygget til 8 beboelseslejligheder i størrelsen 69 - 111 m2. Ejendommen blev ligeledes renoveret udvendig med nyt tag i sort tegl, nye hvide dannebrogsvinduer og vandskuring af facader. Lejlighederne fremstår i lækker kvalitet med trægulve i stue og værelser samt klinkegulve i bryggers, køkken og badeværelser. Alle lejligheder har terrassedør ud til egen terrasse adskilt fra naboen med pileflethegn og/eller bøgehæk. Gode parkeringsmuligheder på gårdsplads og bag ejendommen. 3 garager i ejendommen, hvoraf de to er udlejet. Grundareal 4.600 m².

Afkast

Afkast

7,68 %

Kontant

5858 8476

kr. 1.995.000

6,91 %

Kontant

5858 8476

kr. 6.950.000

25


SYDJYL L AND

VEJLE

TIL SALG

Se mere A

20

BOLIGUDLEJNING I BEDSTE KVALITET Sag 71000388 Unik investerings mulighed for at erhverve udlejningsboliger hvor der ikke er gået på kompromis med kvaliteten. Boligerne er beliggende i et villakvarter med 200 m til indkøbsmulighe-

der, 500 m til nærmeste skole og 300 m til offentlig transport. 11 af de 14 enheder er nyopført i 2016 og er bygget efter BR2020. De er opført som fritlæggende boliger med egen carport og dertilhø-

rende isoleret skur. De tilhørende haver er anlagt med terrasse, græs og bøgehæk samt der anlagt en sø. Kontant

kr. 25.500.000

5858 8478 KÆR, SØNDERBORG

TIL SALG

Se mere

GRÅSTEN

TIL SALG

Se mere E

649 KVM INVESTERING - AFKAST 8%

467 KVM INVESTERING BOLIG/ERHVERV - AFKAST 8%

Sag 64100255 2.526 kvm. stor grund. Ejendommen er fuldstændigt ombygget og renoveret i 2003, og er i dag indrettet med 4 beboelseslejligheder og en bagbygning, der indtil nu har været anvendt til lidt erhvervsudlejning. Til alle lejligheder hører carport. Beboelseslejlighederne er hhv. 106 kvm., 102 kvm., 132 kvm. og 106 kvm. Til lejligheder hører små haver med fliser og græs. Erhvervslejemålet, som pt. er ledigt, er på 162 kvm. Beboelseslejlighederne er alle med nyere køkkener, nyere hårde hvidevarer og nyere badeværelser. Der er pæne trægulve i alle lejligheder, og på badeværelserne er der hvide klinker fra gulv til loft.

Sag 64100364 Butikken er indrettet med stor flot butik/forretning med udstilling i hele ejendommens længde. Til butikken hører stort cykelværksted og lager til cykler. Nuværende ejers egen lejlighed består af køkken (2002), 2 stuer, toilet og gang på 1. sal. På 2. sal er 2 værelser, 1 soveværelse, 1. garderobe, 1 depotrum, 1 terrasse, stort badeværelse m/spa - istandsat i 1998. Alt fremstår pænt og nydeligt. Ejendommen er pudset og malett. Bag ejendommen er de stor velplejet have - bagerst på grunden ligger carport. Nuværende ejer ønsker at videreføre cykelforretningen incl. værksted og lager i stueplan, men den store lejlighed på 1. og 2. sal, som i dag beboes af ejeren, kan blive ledig for køber.

Kontant

26

E

5858 8480

kr. 3.100.000

Kontant

5858 8480

kr. 2.175.000


TIL SALG

Se mere

AABENRAA

TIL SALG

SYDJYL L AND

AABENRAA

Se mere

596 KVM INVESTERING - AFKAST 7%

593 KVM PROJEKT/BOLIGINVESTERING

Sag 64100359 Nu udbydes denne spændende og delvis fredede ejendom til salg. Hovedparten af ejendommen er restaureret de seneste år i samspil med Kulturarvsstyrelsen. Ejendommen består af et fredet forhus med 4 lejligheder ligesom der er 3 lejligheder i de bagerste bygninger, som er af ældre dato og ikke så vedligeholdte. Den fredede del af ejendommen er opført i røde mursten med rødt tegltag. Ejendommen er GI-pligtig, men pga. den store underskudssaldo på GI-kontiene, indbetales der pt. ikke til Grundejernes Investeringsfond. Imellem bygningerne er der hyggelig gårdhave og bag de ældre bygninger er der stor gammel have. En fuldt udlejet ejendom, der sjældent kommer til salg.

Sag 64100360 Ejendommen, som er fredet, er opført i 1748 og ombygget og renoveret i 2007 og senere. Al ombygning, restaurering og renovering er sket i samspil med Kulturarvsstyrelsen. Ejendommen består af et fredet forhus med 3 lejligheder, hvoraf den ene på ca. 300 kvm. bebos af nuværende ejer, den anden lejlighed på ca. 127 kvm., mens den sidste lejlighed på ca. 185 kvm. står fuldstændig ufærdig med rå vægge og udgravet ned til jord/ sandbund = projekt. Udvendig er ejendommen restaureret efter alle regler og anvisninger. Indvendig er de 2 af lejligheder restaureret og istandsat udelukkende med de bedste materialer. Uden tvivl er her tale om et af Aabenraa bys bedst restaurerede byejendomme.

Kontant

kr. 3.630.000

5858 8480 AABENRAA

Kontant

kr. 8.000.000

5858 8480 TIL SALG

Test efterspørgslen på din ejendom

432 KVM BOLIGINVESTERING - AFKAST 7% Sag 64100358 Ejendommen ligger synligt midt i Aabenraa by med kort afstand til gågade og indkøbsmuligheder. Ejendommen er indvendig fuldstændig renoveret med nye køkkener og badeværelser. Ejendommen er opført i røde mursten og har tagpap på taget. der er trævinduer og trædøre overalt, som på sigt skal skiftes. De 6 lejligheder på hver 72 kvm., som er er indrettet med entre/gang, badeværelse, køkken, soveværelse og 2 stuer. I kælderen er der vaskerum og depotrum. Bag ejendommen er der parkeringsarealer til beboerne. Ejendommen ligger på en 659 kvm. stor grund. En velbeliggende og fuldt udlejet boligudlejningsejendom, som er velegnet for både 1. gangs købere og investorer med portefølje. Kontant

5858 8480

å ed

jen do mp

Se mere

c.dk/erhverv

Unik o nli til inte ne adgang ress din eje erede i ndom

Test efterspørgsl

in åd en p

e

edc.dk/erhverv

kr. 3.630.000

27


SYDJYL L AND

VARDE

TIL SALG

RIBE

Se mere

TIL SALG

Se mere E

D

VELDREVET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 6 LEJLIGHEDER

SPÆNDENDE INVESTERINGSEJENDOM I RIBE CENTRUM

Sag 67000533 Med central beliggenhed i Varde, med offentlige trafikforbindelser og indkøbsmuligheder lige ved døren, sælges nu denne boligudlejningsejendom på hjørnet af Søndergade og Vinkelvej. Ejendommen er oprindelig opført i 1870 med senere om-/tilbygning i 1977 og senest i 2013. Omkring år 2004 blev erhvervsdelen i ejendommen nedlagt og der blev i stedet indrettet to nye boliger - én i stueplan og én i en helt ny tagetage hvorfor ejendommen i dag rummer 6 beboelseslejligheder. Såvel inde som ude fremstår ejendommen således i en pæn og ordentlig stand og vil fremadrettet kun kræve almindeligt vedligehold. En god, velholdt og veldrevet investeringsejendom med sikkert lejeafkast.

Sag 67000652 Nu sælges fuldt udlejet investeringsejendom i Ribe, bestående af 3 boliglejemål og 2 butikslejemål, centralt beliggende Saltgade 4 A-B og opdelt på i alt 3 ejerlejligheder. Hele 1. salen er i 2016 ombygget fra tidligere kontorlokaler til nu 2 nye beboelseslejligheder (begge udlejede) - hvormed der på 1. salen er 3 boliglejemål. I stueetagen ud mod Saltgade er et butikslejemål på 261 m² inkl. 73 m² kælder udlejet, til Intersport, mens butikken ud til Tvedgade udgør 122 m² og er udlejet til en tandtekniker. Både ud mod Saltgade og mod Tvedgade er der portåbninger, således man både har adgang og gennemgang fra gågaden i Saltgade og ud til P-pladserne i Tvedgade.

Kontant

kr. 2.950.000

Kontant

5858 8481

5858 8481

Se alle vores ledige stillinger på edc.dk/erhverv/job

Investeringschef/partner til boligudlejningsejendomme

Investeringschefen skal fastholde og udbygge EDC Erhverv Poul Erik Bechs stærke position på markedet for boligudlejningsejendomme. Samtidig skal investeringschefen sikre et professionelt og værdiskabende samarbejde med vores danske og udenlandske investorer. Du vil indgå i et veletableret team med base i vores hovedsæde på Bremerholm, midt i hjertet af København. Indtrædelse som partner vil kunne ske nu eller på sigt.

Kontakt Du er meget velkommen til at ringe til vores HRmanager Søren Elbæk-Jespersen på tlf. 38770529, såfremt du har spørgsmål til jobbet eller til vores firma.

Som investeringschef vil du blandt andet •

Deltage i eksekvering af profitable salgs- og kundestrategier på alle niveauer

Sikre samarbejde, krydssalg og koordinering med andre interne forretningsenheder

Være aktionsorienteret på udviklingen af koncepter

Foretage egne kommissioner og gennemføre eget salg i høj kvalitet

Deltage som medlem af lederteamet i region København/Sjælland

Læs mere om jobbet på edc.dk/erhverv/job

EDC Poul Erik Bech er Danmarks største og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed med flere end 50 boligbutikker og 16 erhvervscentre i Danmark foruden boligbutikker i Sverige og Frankrig.

28

kr. 6.500.000


Se mere

29


MI DT JYL L AND

VIBY J

TIL SALG

Se mere D

SOLID BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM KAN OVERTAGES I SELSKABSHANDEL Sag 80202891 Ejendommen har et bebygget areal på 272 kvm og består af to matrikler med et samlet grundareal på 723 kvm. Bygningen består af 15 lejligheder og indeholder ifølge BBR-ejermeddelelAfkast

sen et samlet boligareal på 916 kvm. Alle lejlighederne er med central fordelingsentré og indeholder eget køkken, bad og toilet. Ejendommen indeholder tillige et uudlejet erhvervsareal på 224 kvm

4,04%

med udviklingspotentiale helt eller delvist til bolig. Alternativt kan erhvervslejemålet udlejes til kontor, klinik eller butik. Lejlighederne og opgang fremtræder generelt i pæn stand. Kontant

kr. 29.750.000

5858 8482 AARHUS N

TIL SALG

E

FANTASTISK FLOT BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ TRØJBORG Sag 80202884 I den stille Gyldenløvesgade på Trøjborg finder vi denne ejendom fra 1913, der er opført i røde blødstrøgne mursten med fine detaljer som karnapper, kampestenssokkel og man-

sardtag. Facaden er omfuget og fremstår fantastisk flot. Ejendommen ligger i gå-afstand fra stranden og skoven, samtidig med at bydelen Trøjborg byder

på såvel små spændende specialbutikker som hyggelige cafeer og restauranter. Afkast: 2,08% Kontant

30

5858 8482

SOLGT

kr. 13.200.000


TIL SALG

AARHUS C

TIL SALG

MI DT JYL L AND

RANDERS NV

Se mere

Se mere D

D

SÆRDELES ATTRAKTIV BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C

Sag 80203174 Attraktiv og velbeliggende boligudlejningsejendom med 14 boliglejemål samt en uudnyttet tagetage på 136 kvm. Ejendommen har et samlet boligareal på 984 kvm. Ejendommen er beliggende i et attraktivt kvarter umiddelbart overfor parkanlæg og Randers Statsskole . Ejendommen fremstår meget velholdt og præsentabel. Ejendommen har de seneste undergået en omfattende istandsættelse og § 18B-kontoen er negativ med ca. kr. 470.000, hvorfor indbetaling ikke er medregnet i afkastberegningen. Ejendommens boliglejemål er varierende i størrelse fra 42 - 128 kvm og fordeler sig på 2 opgange og er beliggende fra stuen til 3. sal.

Sag 80203142 Ejendommen Knudrisgade 30 er oprindeligt opført i 1874 som en 3½ etages, 3-fags, pudset og malet bygning med 1 kvist. Ejendommen har ifølge BBR-Meddelelsen et bebygget areal på 52 kvm. og er beliggende på en 149 kvm. stor grund. Bygningen indeholder fire 2-vær.lejligheder med et samlet boligareal på 192 kvm. Lejligheden på 3. sal har udnyttet tagrummet til hems. Alle lejlighederne indeholder eget køkken, bad og toilet.

Afkast

Afkast

4,85%

Kontant

kr. 9.200.000

5858 8482

4,05%

Kontant

kr. 6.495.000

5858 8482

RANDERS C

TIL SALG

Se mere D

SÆRDELES ATTRAKTIV BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM FOR DEN KRÆSNE INVESTOR Sag 80203173 Attraktiv og velbeliggende boligudlejningsejendom med 16 boliglejemål samt en uudnyttet tagetage på 236 kvm. Ejendommen har et samlet boligareal på 1.076 kvm. Ejendommen er Afkast

beliggende i et attraktivt og roligt kvarter nær centrum. Ejendommen fremstår velvedligeholdt og meget præsentabel. Ejendommen har de seneste undergået en omfattende istandsættelse. Ejen-

4,83%

dommens boliglejemål er varierende i størrelse fra 56 – 83 kvm og fordeler sig på 2 opgange og er beliggende fra stuen til 3. sal. Tagetagen kan med fordel istandsættes og udlejes som bolig. Kontant

5858 8482

kr. 10.800.000

31


NOR DJYL L AND

AALBORG

TIL SALG

NØRRESUNDBY

TIL SALG

Se mere G

E

VELBELIGGENDE EJENDOM MED 6 BOLIGLEJEMÅL

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM - OPDELT I 6 EJERLEJLIGHEDER

Sag 91202436 Der er tale om en pæn og harmonisk ejendom opført i røde teglsten, nyere termovinduer i trærammer samt eternittag. Pæn trappeopgang (dørkaldeanlæg) samt kælder med depotrum og vaskerum. Indeholder 6 boliger hvor den største er på 164 kvm (heraf en del i kælder) og de andre er på 72-86 kvm. De 2 lejligheder på 2 sal er med hems. Alle boliger er gennemgribende renoveret og fremstår flotte med lyse trægulve, hvidmalede pudsede lofter samt flotte køkkener med hårde hvidevarer. Endvidere flotte badeværelser med klinker på gulv og i bruseniche. Ejendommen, der fremtræder i en god vedligeholdelsesstand, er beliggende i roligt boligområde tæt ved Aalborg Sygehus syd, Aalborg Zoo og Mølleparken.

Sag 91201786 Ejendommen er opført i 1954 og er opdelt i ejerlejligheder. Ejendommen er en andelsboligforening der ønsker at opløse foreningen og efterfølgende blive lejere i ejendommen. Ejendommen er meget velholdt og fremstår med pæn facade i røde teglsten, nyere vinduer og yderdøre samt nyere eternittag. Trappeopgangen er med stentrappe og fremtræder i god stand. Ejendommen indeholder 6 boliger der spænder fra 48 kvm til 74 kvm. Boliglejemålene fremtræder pæne og lyse, køkkener og badeværelsernes stand varierer fra lejlighed til lejlighed, men alle fremtræder i pæn og velholdt stand.

Afkast

Afkast

4,6%

SOLGT Kontant

kr. 10.935.000

4,7%

5858 8483 ØSTERVRÅ

Kontant

kr. 5.300.000

5858 8483 TIL SALG

NØRRESUNDBY

Se mere

TIL SALG

Se mere E

32

G

EJENDOM MED 2 ERHVERVSLEJEMÅL OG 3 BOLIGLEJEMÅL

VELBELIGGENDE EJENDOM MED 8 BEBOELSESLEJLIGHEDER

Sag 91202411 Erhvervslejemålene i ejendommen består af pizzeria siden 2008 samt solcenter, der drives af nuværende ejer. Ved overdragelse af ejendommen kan sælger eventuelt yde en lejegaranti i 12 måneder på solcenteret, som led i en handel. Den største, af de i alt 3 boliger (194 kvm.), bebos i dag af nuværende ejer, og vil således være til disposition for ny ejer eller lejer. De to resterende lejligheder er udlejet. I bagbygningen er der for rette ny ejer endvidere mulighed for at inddrage/udnytte 87 kvm. på ejendommens 1. sal til beboelse. Der er for lejerne adgang til terrasse og have bag ejendommen, hvor der ligeledes er fornuftige parkeringsforhold.

Sag 91202342 Ejendommen er opført i 1930 og fremstår med pæn facade i røde teglsten, nyere vinduer med trærammer og termoglas samt nyere tag udført med tagpapbelægning. I stueplan hvor der forefindes et erhvervslejemål er facaden pudset og malet. Der er en pæn bred hovedtrappe med trægulv samt velholdt bagtrappe. Ejendommen indeholder i stueplan pænt erhvervslejemål med lyse trægulve og lyse vægge/lofter samt i parterre/ kælder yderligere et erhvervs/klublokale. Endvidere 8 boliglejemål der spænder fra 62 kvm til 131 kvm.

Afkast

Afkast

9,11%

Kontant

5858 8483

kr. 1.600.000

4,6%

Kontant

5858 8483

kr. 10.500.000


TIL SALG

Øvrige

Investerings-

ejendomme

- se et udpluk på de følgende sider

Se mere B

HELSINGØR

TIL SALG

ØVR I GE I NVE S T ER I NGSEJENDOMME

HILLERØD

Se mere VELBELIGGENDE OG MARKANT DOMICILBYGNING I BYMIDTEN

996 KVM INVESTERINGSEJENDOM I HELSINGØRS ERHVERVSKVT. Sag 34200800 Ejendommen består af 2 bygninger begge opført i 2006. Begge ejendomme er opført 2008 i metalplader og er særdeles vedligeholdelsesvenlige. Bygning 1 anvendes og er udlejet til Bilsyn. Bygning 2 er mere karakter af lagerhal og er udlejet til Handelshuset samt anvendes af de nuværende ejere. Der er i begge bygninger lavet en 1 sal i en del af ejendommen. Afkast 7,66 %. Kontant

Sag 34200904 Ejendommen er stort set nyopført i 2006/2007, og bygget med gedigne kvalitetsmaterialer herunder eksklusive altaner, vinduer og døre, gulve belagt med store italienske klinker, ca. 100 m² tagterrasse på 1. sal., nye varme-, vand- og el-installationer mv. Derudover har ejendommen elevator til alle etager. Ejendommen er i 2013/2014 ombygget og fuldt udlejet til Kræftens Bekæmpelse. De har selv foretaget en større investering i ombygningen og er bundet af deres lejekontrakt på 1- & 2. sal frem til 2022. Der foreligger myndighedsgodkendt projekt for evt. fremtidig ombygning af ejendommens to øverste etager til i alt 8 lejligheder. Projektet følger med ejendommen ved et salg.

kr. 4.500.000

Kontant

5858 8472 FREDERIKSVÆRK

kr. 19.000.000

5858 8472 TIL SALG

HELSINGØR

TIL SALG

Se mere D

STOR VELBELIGGENDE EJENDOM PÅ 2.690 KVM

1.767 KVM FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM

Sag 34200705 Stor velbeliggende ejendom på 2.690 m² opført i 1989. Ejendommen er opdelt i flere lejemål hvoraf det største på ca 1200 m² butik og 300 m² lager ligger ud mod den meget traffikeret Hundestedvej. Der er endvidere et par ledige lejemål ud mod parkeringspladsen, der vender over mod Jysk, T-thansen og Jem & Fix der er naboer til bygningen. Der er mulighed for Detailsalg af pladskrævende varegrupper og Internetbutikker med showroom og lager vil nok også være en mulighed. Såfremt der ønsker anden anvendelse må der forespørges på kommunen. Der er mulighed for at kunne leje de ledige lokaler. Kontakt EDC Erhverv for næremere information og fremvisning.

Sag 34200826 Nydelig domicilbygning opført i 2000 i et plan på i alt 1.767 kvm. erhvervsareal fordelt med ca. 445 kvm. kontor/administration og ca. 1.322 kvm. trykkeri, produktion og lager. Facader og gavle er opførte med stålbuespær/præfabrikerede elementer beklædt med stålplader, stålprofilplader og cedertræsbrædder. Taget er sadeltag isoleret og beklædt med stålprofilplader og bølgeeternitplader på lagerhallen. Vinduer og udvendige døre er med plastrammer og termoruder. Afkast 7%.

SOLGT Kontant

5858 8472

kr. 7.900.000

Kontant

5858 8472

kr. 12.500.000

33


ØVR I GE I NVEST ER I NGSE JE NDOMME

HOLBÆK

TIL SALG

HOLBÆK

TIL SALG

NY PRIS

Se mere

Se mere C

2 DETAIL EJERL.BUTIKKER SÆLGES SAMLET - STARTAFKAST PÅ 7%

INVESTERINGSEJENDOM PÅ 3.305 KVM - STARTAFKAST 8,5%

Sag 40300804 I en nyere beboelsesejendom, sælges disse 2 ejerlejlighedsbutikker som investering. Ejerlejlighederne er beliggende centralt i Holbæk med stor synlighed og en stærk eksponering. Ejerlejlighed nr. 46 er en hjørnelejlighed på 108 m2 og er i dag udlejet til frisørsalon. Ejerlejlighed nr. 48 er en lejlighed på 102 m2 der i dag er udlejet til Audio Nova Hørecenter. Udover disse 2 ejerlejligheder er der yderligere en lejlighed i stueplan som i dag er udlejet til Flügger. (Er ikke til salg) Den resterende ejendom består af beboelseslejligheder ejet af Boligselskabet Sj.

Sag 40300827 Spændende investeringsejendom, bestående af 3 selvstændige bygninger, opført i 2008 med i alt 3.305 kvm under tag. Ejendommen er beliggende i nyere erhvervsområde i Holbæk med god adgang til motorvejen. Ejendommen er fuldt udlejet og har gode kunde- og personale parkerings faciliteter. Bygning 1, består af 1.451 kvm velisoleret hall, med 2 kontorlejemål med tilknyttet lager, kontorlejemål og 1 lejemål med et søjlefrit lager med port adgang. Bygning 2, består af 542 kvm flot, meget præsentabelt værksted kundemodtagelse, personalefaciliteter med køkken og bad. Stort værksted med 2 lifte. Endvidere overdækket vaskehal. Bygning 3 består af 1.012 kvm isoleret søjlefri hall med port.

Kontant

kr. 2.600.000

Kontant

5858 8473

kr. 9.500.000

5858 8473

THISTED

TIL SALG

Se mere E

9.296 KVM INVESTERINGSEJENDOM - MULIGHED FOR EGET BRUG - 7.668 KVM UDLEJET TIL CIMBRIA OG LEMVIGH-MÜLLER

34

Sag 91201894 Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Thisteds erhvervsområde. I området er en blanding af engrosbutikker, lager- produktionsvirksomheder samt flere bilforhandlere. Ejendommen er opført i 1981 og tilbygget i 1987 og har et bebygget areal på i alt 8.974 kvm fordelt på ca.

5.800 kvm uopvarmet lager, 400 kvm opvarmet lager, engrosbutik på ca. 1.400 kvm samt kontorbygning på ca. 1.300 kvm. Grundarealet udgør 26.191 kvm og er primært udlagt til parkeringspladser og oplagsplads. Kontor overtages i tom stand.

Afkast

Kontant

11,75%

5858 8483

kr. 12.000.000


Se mere

35


Vil du modtage ErhvervsNyt og andre nyheder direkte i din indbakke? Tilmeld nyheder på edc.dk/erhverv/tilmeld

Research

Research

Erhverv Poul Erik Bech

Erhverv Poul Erik Bech

ErhvervsNyt AUGUST 2016

F E B R U A R

2 0 1 6

Hvordan sikrer du den rigtige balance mellem salgspris og lejeniveau?

MARKET UPDATE S E P T E M B E R

Få svaret på side 8

2 0 1 6

Sale and Lease Back

EN FORDEL FOR STORE OG SMÅ VIRKSOMHEDER NETOP NU

FORVENTNINGER TIL 2016 Resultater af en markedsundersøgelse blandt danske investorer og virksomheder

Vores hovedmotiv er at få frigivet likviditet, som skal bruges til udvikling af kollektioner og nye butikker. Vores styrke ligger ikke i at eje og drive bygninger

Kim Rolsted Økonomidirektør i tøjvirksomheden Noa Noa

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt oktober 2016  

Boligudlejningsejendomme er hot. Der er mange investorer i markedet. Men hvorfor skal man sælge nu? Læs fire historier om hvorfor man vælger...

ErhvervsNyt oktober 2016  

Boligudlejningsejendomme er hot. Der er mange investorer i markedet. Men hvorfor skal man sælge nu? Læs fire historier om hvorfor man vælger...