__MAIN_TEXT__

Page 1

ErhvervsNyt JANUAR 2016

Investorer vil sætte flere penge i erhvervsejendomme Over en tredjedel svarer i ny stor undersøgelse af markedet for erhvervsejendomme, at de venter at øge deres investeringer i 2016. Læs mere på side 16.

NYTÅRSOPTIMISMEN BOBLER I MARKEDET Vi ser lige nu en øget interesse fra både lejer og købers side. Dog stadig med størst fokus på de primære beliggenheder

Mette Seifert M7 Real Estate


Tema Forventninger til 2016 Tilmeld dig ErhvervsNyt online på edc.dk/erhverv/tilmeld her

INDHOLD Forventninger til 2016: E-handel øger efterspørgsel på industriejendomme......................................... 6

Unik historisk ejendom Se mere på side 25

Nye megabutikker i byerne ................................. 7 Hård kamp om fremtidens kontorer .................... 8 Investeringslysten buldrer ind i 2016 .................. 9 Investorer vil sætte flere penge i erhvervsejendomme ............................. 16 Erhvervsejendomme: Investeringsejendomme ................................... 10 Kontorejendomme ............................................ 19 Industriejendomme............................................ 26 Detailejendomme............................................... 30 Erhvervsgrunde ................................................. 34

NY MARKEDSUNDERSØGELSE

Læs mere på side 16

Investorer vil sætte flere penge i erhvervsejendomme

Investeringslysten buldrer ind i 2016 Lysten til at investere i ejendomme til boligudlejning er eksploderet i løbet af sidste halvår af 2015, og efterspørgslen ser kun ud til at fortsætte i det nye år. Sådan lyder forventningen i markedet, hvor sælgere af ejendomme i både hovedstad og provins bliver ombejlet af investorer på jagt efter gode stabile afkast. Martin Busk Medejer og direktør i Bricks

2

Læs mere på side 9


Januar 2016 Forventninger til 2016

Vi har spurgt vores kunder og svaret er, at lokal tilstedeværelse og netværk er vigtigt, selv i et internationaliseret marked. Vi har derfor i 2015 styrket mandskabet i stort set alle 16 centre

Robert Neble Larsen Adm. direktør, Erhverv

Når man tager hul på et nyt år, er det en god idé, at standse op et kort øjeblik og danne sig et overblik over, hvilken retning man bevæger sig i. Markedet bliver mere komplekst og der stilles kontinuerligt større krav fra kunderne. Derfor søger vi løbende at blive endnu dygtigere til at bringe kunden i fokus og tilbyde værdiskabende rådgivning og løsninger. I denne udgave af ErhvervsNyt dykker vi ned i de forskellige segmenter i markedet for erhvervsejendomme. Vi har spurgt vores kunder og en række af de største aktører i markedet om deres forventninger til det nye år og der er meget at glæde sig over i ejendomsbranchen. Trods forskelle i vilkår og vækstens hastighed – både geografisk og de enkelte segmenter imellem – tegnes et optimistisk billede af det kommende år. Stærkt til stede lokalt Vi har spurgt vores kunder og svaret er, at lokal tilstedeværelse og netværk er vigtigt, selv i et internationaliseret marked. Vi har derfor i 2015 styrket mandskabet i stort set alle 16 centre, for at kunne håndtere den fortsatte vækst og de nye krav, som markedet og den teknologiske udvikling stiller. 2015 har også budt på et omfattende internt kompetenceprogram, der har dygtiggjort os ift. den stigende efterspørgsel vi oplever efter rådgivning. Alt sammen med fokus på at skabe størst mulig værdi for alle vores kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser.

Åbent døgnet rundt Den stigende kompleksitet i markedet medfører også en større efterspørgsel på viden, rådgivning og transparens. I 2015 har vi derfor videreudviklet vores kundevendte online værktøj Mit EDC. Samtidigt har vi gjort vores Køberkartotek tilgængeligt på edc.dk/erhverv, og vores kunder har taget godt imod det: Siden sommer har 4.500 testet efterspørgslen på deres ejendom. Digitaliseringen kommer, også i 2016, til at spille en væsentlig rolle. Vi vil derfor fortsat stille vores viden til rådighed for vores kunder online 24/7. Høj aktivitet i 2016 Erhvervsmarkedet har oplevet en markant fremgang i 2015 og vi forventer, at de positive tendenser fortsætter, ikke alene i København og Aarhus, men også i form af øget aktivitet og nye, spændende projekter uden for de store byer. Med ønsket om et godt og lykkebringende 2016, Robert Neble Larsen

3


NYTÅRSOPTIMISMEN BOBLER I MARKEDET FOR ERHVERVSEJENDOMME Efterspørgslen på erhvervsejendomsmarkedet fortsætter i samme høje gear som i 2015 med positive forventninger i alle segmenter.

N

ytårsstemningen er i top på markedet for erhvervsejendomme, hvor både investorer, købere og lejere ser lyst på fremtiden. I denne måneds ErhvervsNyt har vi spurgt vores kunder og en række af de største aktører i markedet om deres forventninger til 2016. I alt har 842 deltaget i vores markedsundersøgelse og svarene tegner et optimistisk billede: Der vil generelt blive brugt flere penge på ejendomme. Investorerne forventer at allokere flere penge til ejendomme og virksomhederne forventer at bruge flere penge på lokaler. Vi har også spurgt nogen af de ledende markedsaktører og deres svar byder også på positive tendenser indenfor både boligejendomme, industri, detail og kontor. Dette bakkes op af vores specialister inden for selvsamme områder. Samlet set ser det derfor ud til at aktiviteten i markedet generelt fortsætter i en opadgående retning. I det følgende går vi i dybden med forventningerne til 2016 i fire segmenter af markedet for erhvervsejendomme: Industri-, detail-, kontor- og boligejendomme.

4


Mette Seifert - Adm. direktør i M7 Real Estate 5


INDUSTRI

E-HANDEL ØGER EFTERSPØRGSEL PÅ INDUSTRIEJENDOMME

”Vi ser lige nu en øget interesse fra både lejer og købers side. Dog stadig med størst fokus på de primære beliggenheder – centralt i forhold til erhvervsområder, motorvej og anden nødvendig infrastruktur,” siger Mette Seifert og peger på, at tomgangen for industriejendomme særligt i hovedstadsområdet er på vej ned, og at der er begyndende aktivitet i segmentet i hele landet.

Mette Seifert Adm. direktør i M7 Real Estate

Denne tendens genkendes i EDC Erhverv Poul Erik Bechs erhvervscenter i Herlev, hvor partner Thomas Rudlang peger på en klar opadgående tendens i markedet.

M

arkedet i 2016 byder på fornyet vækst for lager- og produktionsejendomme, der ellers de seneste mange år har været præget af stilstand. Nye forbrugsmønstre i samfundet skaber nemlig ændrede lokalebehov i erhvervslivet. Og dermed fornyet efterspørgsel. Det fortæller administrerende direktør i den danske del af det internationale investeringsselskab M7 Real Estate, Mette Seifert, der køber og udvikler netop lager- og produktionsejendomme i hele landet.

På investeringsfronten forventer vi, at en række investorer vil overveje at skifte fokus fra boliger til industri ”Den store vækst i e-handel, med krav om meget korte leveringstider, har direkte effekt på industriejendomsmarkedet, da både produktionsvirksomheder og detailbranchen i større grad efterspørger mindre distributionscentre,” siger hun og forklarer, at især industriejendomme, der relativt nemt kan optimeres med flere mindre lagerområder, pakkecentre eller showrooms bliver efterspurgt.

6

FLERE VIL INVESTERE Industribygninger er den ejendomstype, der scorer lavest i EDC Erhverv Poul Erik Bechs analyse af investorernes fokus. På trods af dette, forventer knap en femtedel af de adspurgte at investere i industriejendomme i 2016. Samtidigt peger 19,2 % på at de forventer stigende markedspriser for industriejendomme.

“Der sker en positiv udvikling på markedet for industriejendomme. I år var bedre end sidste år, og 2016 bliver bedre end i år, med stigende efterspørgsel - i hvert fald på de bedste ejendomme.” Samtidigt peger han på, at den fortsatte prisstigning på boligejendomme med deraf følgende lave afkast kan få flere til at interessere sig for industrisegmentet. “På investeringsfronten forventer vi, at en række investorer vil overveje at skifte fokus fra boliger til industri, hvor der kan være lidt mere usikkerhed, til gengæld for højere afkast,” siger Thomas Rudlang. Erhvervscenteret i Herlev blev åbnet med henblik på at være stærkt til stede lokalt i de store industriområder udenfor København.


DETAIL

NYE MEGABUTIKKER I BYERNE

D

e seneste år har detailhandlen i Danmark været under hastig forandring med stigende onlinehandel, lukning af små butikker og opblomstring af nye store samlede handelsområder i de større byer. Den udvikling præger i høj grad også det nye år. Det mener Kim Lautrup, partner og formand for bestyrelsen i ejendomsselskabet NPV A/S, der blandt andet står bag en række større butikscentre, med det netop åbnede BIG i Herlev som et godt eksempel på forventningerne til det nye år. ”BIG er vores bud på fremtidens centre, hvor man inde i byen samler boksbutikker og traditionelle shoppingcenterbutikker sammen med oplevelser inden for f.eks. biograf, legeland, fitness og restauration. Derved opnås en samlet indkøbsoplevelse som så i øvrigt kan kombineres med turen op og ned ad strøget,” siger han. STÆRK OPTIMISME Kim Lautrup fremhæver, at tiderne generelt er blevet bedre i forhold til investeringer i markedet for ejendomme til detailbranchen. Selv om finansieringen stadig kan være en udfordring, tror han således på øget aktivitet i 2016, og han kalder som helhed markedet for “tiltagende interessant”.

Flere vil efterspørge muligheden for at kunne placere sig sammen med andre butikker for bedst at promovere sine varer

I EDC Erhverv Poul Erik Bechs kundeanalyse angiver knap 21 pct. detailsegmentet som mål for investeringer. Det er dog hovedsageligt primære beliggenheder, tæt på gode transportmuligheder, som eksempelvis kommende letbaner såvel som i forbindelse med andre butikker, der er interessante.

Kim Lautrup Partner og formand for bestyrelsen i NPV A/S

BELIGGENHED ÆNDRER SIG Hos EDC Erhverv Poul Erik Bech peger ejendomsmægler og valuar Helle Nielsen Ziersen på, at den tendens også vil præge 2016. ”Flere vil efterspørge muligheden for at kunne placere sig sammen med andre butikker for bedst at promovere sine varer. Samtidigt vil vi med den stigende nethandel se butikker, der i mere eller mindre grad kun består af et lager og et showroom,” siger hun. Helle Nielsen Ziersen peger på, at politisk støtte til yderområder kan få indflydelse på handlemønstrene og dermed på værdien af ejendommene. ”Men detailhandlen vil først og fremmest være fokuseret på, at der skal være et kundegrundlag. Derfor vil vi for sekundære beliggenheder se et lejeniveau, der bliver lavere end tidligere, mens de tertiære beliggenheder vil få det tiltagende svært,” siger hun.

7


KONTOR

HÅRD KAMP OM FREMTIDENS KONTORER

J

agten på det helt rigtige kontor spidser for alvor til i 2016. Særligt i landets to største byer, hvor et stort antal virksomheder er på jagt efter arbejdspladser med den helt rigtige signalværdi. Det oplever blandt andre adm. direktør i Danica Ejendomme Peter Mering.

Nybyggeri fylder meget, og der efterspørges i stor stil moderne, fleksible arbejdspladser Peter Mering Adm. direktør i Danica Ejendomme

”Der er en stærk byudvikling i Aarhus og København med stor koncentration af nye moderne kontorer tæt på offentlig transport – og så er der en knap så stærk udvikling i resten af landet, dog med en del aktivitet i byer som Aalborg, Esbjerg, Kolding og Vejle,” siger han. KONTORER MED KANT Peter Mering fremhæver at kontormarkedet hovedsageligt er interessant centralt i byerne. Dog kan nye transportmuligheder med letbaner og nye stationer være med til at udvide begrebet. ”Jeg er overbevist om, at hvis du vil rekruttere de bedste medarbejdere, så er du nødt til at være inde i byen. Der kommer også til at ske noget i udkanten af byerne, og rammerne her betyder, at udviklingen kan komme til at gå hurtigt,” siger Peter Mering og fremhæver, at flere virksomheder ønsker unikke indretningsmuligheder. ”Nybyggeri fylder meget, og der efterspørges i stor stil moderne, fleksible arbejdspladser. Gerne kontorer, der har lidt kant på den ene eller anden måde,” udtaler Peter Mering. MANGE PLANLÆGGER FLYTNING Samme tendens viser sig i besvarelserne fra ejendomsbrugerne i EDC Erhverv Poul Erik Bechs store kundeanalyse, hvor hver tredje af de adspurgte melder om flytteplaner inden for de nærmeste år – og 20 pct. forventer tilmed at bruge flere penge

8

på lokaler. Udover pladsmangel angiver langt størstedelen af de adspurgte, at baggrunden for at flytte er at finde lokaler, der bedre modsvarer virksomhedens profil. Erhvervsmægler Thomas Møller Kristensen hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus oplever ligeledes stigende efterspørgsel efter velegnede kontorlokaler. ”Det går stærkt på kontormarkedet lige nu, og der skal ikke forhandles så meget om prisen som tidligere,” siger han og understreger, at tendensen gælder såvel nybyggeri som eksisterende city-ejendomme. ”Udbud af centralt beliggende kontorlejemål vil ofte vække interesse, både hos kontorvirksomheder og hos ejendomsudviklere med fokus på konvertering til bolig. Det betyder, at kontorvirksomhederne skal være hurtige til at beslutte sig, når det rigtige lejemål kommer på markedet. Det er en ny virkelighed, og det er så småt ved at gå op for lejerne,” siger Thomas Møller Kristensen.


BOLIGEJENDOMME

INVESTERINGSLYSTEN BULDRER IND I 2016

L

ysten til at investere i ejendomme til boligudlejning er eksploderet i løbet af sidste halvår af 2015, og efterspørgslen ser kun ud til at fortsætte i det nye år. Sådan lyder forventningen i markedet, hvor sælgere af ejendomme i både hovedstad og provins bliver ombejlet af investorer på jagt efter gode stabile afkast. En af dem er Martin Busk, medejer og direktør i det Aarhusbaserede ejendoms- og projektudviklingsselskab Bricks, der investerer i boligprojekteter i Aarhus og København. ”Den situation vi har befundet os i i andet halvår af 2015 fortsætter helt overordnet set ind i 2016 - endda med en lille stigning. Renten kommer fortsat til at være lav, og priserne fortsætter med at stige, dog uden helt så store prisstigninger, som vi hidtil har set. Der er dog en positiv stemning på markedet og høj efterspørgsel,” siger Martin Busk.

Martin Busk Medejer og direktør i Bricks

Han understreger, at det primært er centralt i de to største byer, at kampen om gode boligudlejningsejendomme finder sted. ”Det er dog vigtigt at understrege, at København allerede er blevet til Storkøbenhavn. Nu er Rødovre og Roskilde også relevant,” siger han. TILLID TIL LAV RENTE I EDC Erhverv Poul Erik Bechs kundeanalyse svarer 79,9 pct., at de tror på en stabil lav rente i 2016. Desuden svarer hele 80 pct. af de adspurgte investorer, at de ser boligejendomme som en mulig investering i 2016. Samtidigt giver hele 60,6 pct. af de adspurgte, ligesom Martin Busk, udtryk for en forventning om, at markedsprisen på boligudlejningsejendomme fortsat vil stige. Analysen bekræfter også, at efterspørgslen hovedsageligt vil koncentrere sig i og omkring de største byer med København og omegn i front, efterfulgt af Aarhus og Midtjylland. 17,5 pct. af de adspurgte investorer har dog også interesse i ejendomme placeret i Sydjylland. DET BEDSTE ALTERNATIV Ifølge Poul Randrup, investeringschef for København i EDC Erhverv Poul Erik Bech, er aktiviteten på markedet for boligejendomme stor og stigende i hele landet. Han peger på, at markedet byder på fordele for både sælgere, som kan få en god

pris for deres ejendomme og for købere, der med en boligejendom får en god sikker investering, der med den aktuelle rentesituation udgør det eneste reelle alternativ til obligationer.

Renten kommer fortsat til at være lav, og priserne fortsætter med at stige

”Den lave rente betyder, at obligationer pt. ikke er attraktive, og det giver en stor tilstrømning af frie midler til ejendomme, hvor man får et stabilt afkast. Den situation fortsætter ind i 2016, hvor vi vil se yderligere pres på de mest centrale beliggenheder i de større byer såvel som øget interesse for velegnede investeringsejendomme med lidt mere sekundære placeringer,” siger Poul Randrup.

9


Når markedet for investeringsejendomme eksploderer... c.d

k/e

rhver v

Unik on til in line adg teres ang din e serede i jendo m

ed

s Te

t

eft

ers

pørg

d slen på din ejen

om

...hvem har så “ku-det-være-klogt-at-sælge-nu-kasketten” på?

Det har EDC Erhverv. Vi forstår godt, investorerne står i kø efter ejendomme. Men vi ved også godt, at det kan være svært at blive klog på, om det så også betyder, at man skal sælge. Som én af Danmarks største erhvervsmæglere kan vi være gode at have med på råd, når du skal vurdere, om du får nok ud af din ejendom. Vi har et landsdækkende team af specialister i investeringsejendomme. Og så har vi Danmarks

største køberkartotek, hvor du selv får adgang til at tjekke efterspørgslen på ejendomme som din. Og beslutter du at sælge, står vi klar med en stærk salgsmotor bestående af 16 erhvervscentre i Danmark. Kontakt regionsdirektør Frank Jensen på tlf. 96 31 49 00 eller læs mere på: edc.dk/erhverv/boligudlejning


TIL SALG

INVESTERING

KØBENHAVN N

Se mere C

USÆDVANLIG FLOT ISTANDSAT UDLEJNINGSEJENDOM PÅ JAGTVEJ – TÆT PÅ NY METRO 2017. 1.950 KVM Sag 18100196 Usædvanlig flot istandsat udlejningsejendom på det bedste stykke af Jagtvej – og tæt på ny Metro-Station og tæt ved Nørre Campus og Copenhagen Science City. Ejendommen indeholder i stuetagen en række mindre butikslejemål. Butiksfacaderne er smagfuldt nyrenoverede. Herud-

over indeholder ejendommen en tandlægeklinik på en del af 1. sal, resten af ejendommen er 14 meget fine beboelseslejligheder. Ejendommen er opført i 1924 i 5 fulde etager samt udnyttet tagetage. Omfattende renoveret 2013-2014. Afkast 3,7%.

KØBENHAVN K

Kontant

TIL SALG kr. 54.900.000

33301000 VALBY KØBENHAVN K

TIL SALG

Se mere G

D

NEM OG FIN BYEJENDOM – MIDT I HJERTET AF KØBENHAVN.

EJENDOMSKOMPLEKS MED MEGET SYNLIG BELIGGENHED. 771 KVM

Sag 18100431 Særdeles velbygget byejendom

plantegning). På 2. sal en tilsvarende lejlighed. Lej-

er en såkaldt 80/20-ejendom, dvs. mere end 80

Sag 18100431 Særdeles velbygget byejendom opført 1859 i 3 fulde etager m. udnyttet kælder- og loftsetage. Indeholder i kælder/høj stue butik i forskudte plan. På 1. sal en lejlighed på 110 kvm (se

plantegning). På 2. sal en tilsvarende lejlighed. Lejligheden 1. sal bliver ledig Kontant 1. april 2016, og lejlig33301000 heden 2. sal bliver ledig 1. maj 2016. Øverst en 2 værelses m. udgang til tagterrasse. Ejendommen

er en såkaldt 80/20-ejendom, dvs. mere end 80 Kontant kr. kr.18.900.000 9.800.000 pct. af arealet pr. 01.01.1980 anvendtes til andet end beboelse.

Sag 18100396 Yderst synligt beliggende ejendomme ved motorvejens (rute 1946. Det samlede grundareal andrager 1.800 kvm, bebyggede arealer i alt D opført 1859 i 3tilfulde etager im. udnyttet kælder- og består ligheden 1. sal bliver ledig 615 1. april og lejligpct.3 villaer af arealet pr. 01.01.1980 anvendtes til har andet 21) overgang Folehaven Valby. Ejendommene af 3 ældre beboelkvm.2016, boligarealet for de andrager 408 kvm og pavillionen et loftsetage. Indeholder i kælder/høj stue butik i forheden 2. sal bliver ledig 1. maj 2016. ennybyggeri 2 end beboelse. sesejendomme opført i 1920érne, alle udlejet. Herudover en 1-etages pavilliareal på 363Øverst kvm. Et på sigt er oplagt. Afkast 3,6%. NEM OG FIN BYEJENDOM – MIDT I HJERTET AF KØBENHAVN. skudte plan. På 1. sal en lejlighed på 110 kvm (se værelses m. udgang til tagterrasse. Ejendommen onbygning, der er udlejet til detailsalg/showroom. Pavillionbygning er opført i

Kontant

kr. 18.900.000

11


INVESTERING

AMAGER

TIL SALG

AMAGER

TIL SALG

D

B

Se mere

Se mere

MEGET VELHOLDT MINDRE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM

FLOT GENNEMRENOVERET BOLIGEJENDOM

Sag 18100404 Ejendommen, der indeholder 5 boliger, fremstår med hvidpudsede facader og nyt, sort tegltag, nye termovinduer og døre. Den gennemgribende renovering af ejendommen blev foretaget i 2010, hvor også alle 5 lejligheder blev renoveret med bl.a. nyinstallerede badeværelser og elementkøkkener. Ejendommens stuelejlighed af areal 118 kvm med adgang til egen terrasse er en 4 vær. lejlighed, der frigøres pr. 01.11.2015, og således stilles til købers fri disposition. De øvrige lejligheder varierer i arealer fra 87 kvm til 95 kvm. Ejendommen fremtræder overalt meget velholdt såvel udvendig som indvendig, og den opvarmes med centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet. Fnt fællesvaskeri. Afkast 3,98 %

Sag 18100403 Ejendommen fremtræder tip top istandsat såvel ude som inde og indeholder i alt 7 boliger fordelt på 4 etager. Ejendommen er et "småhus", idet stueetagen i forbindelse med ejendommens renovering har ændret anvendelse fra erhverv til bolig. Den nyindrettede lejligheds areal udgør 117 kvm. 1. og 2. sals lejligheder har et areal på h.h.v. 75 kvm th., og 73 kvm tv. 3. sals lejlighederne er i to plan, hver med et areal på 137 kvm og 134 kvm. 2 lejligheder - 1 på 1. sal og 1 på 2. sal er ikke renoveret bortset fra indlæggelse af fjernvarme og nye termovinduer. Ejendommens gård nyanlægges bl.a. med grønne fællesarealer til ophold for ejendommens beboere.

Kontant

kr. 15.100.000

Kontant

33301000

kr. 21.500.000

33301000

KONGENS LYNGBY

TIL SALG

Semere mere Se D

MEGET VELPASSET OG VELBELIGGENDE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I KONGENS LYNGBY. 572 KVM Sag 18100422 Ejendommen omfatter 2 opgange med i alt 10 lejligheder i størrelser 41 - 96 kvm. Alle med bad. Kælder og loft samt 3 garager. Kælderen er indrettet til pulterrum til beboerne, cykel-

rum og helt ny vaskekælder er under indretning. Til ejendommen hører parkeringspladser samt velanlagte haveanlæg. Lejlighederne er 2-4 værelses, og fremtræder med pæne køkkener, stuer og ba-

deværelser. Ejendommen opvarmes med naturgas fra nyere anlæg. Ejendommen fremtræder i det hele i overordentlig god stand. Afkast 2,9%. Kontant

12

33301000

kr. 11.750.000


TIL SALG

INVESTERING

KASTRUP

Se mere C

MEGET VELHOLDT INVESTERINGSEJENDOM PÅ KIRSTINEHØJ ERHVERVSOMRÅDE. 3.858 KVM Sag 18100408 Ejendommen er opført i 2007 og 2008 af nuværende ejer og består af 3 bygninger. 2 bygninger er opført med en opdeling af 19 lejemål. Heraf 15 lejemål på hver 85 kvm, 3 lejemål på hver 135 kvm og 1 lejemål på 170 kvm - alle med adgang via store rulleporte. Lejerne er typisk mindre

håndværker- og handelsvirksomheder. Den tredje bygning er på 2.007 kvm fordelt på 225 kvm kontor og 1.782 kvm lager, værksted m.m. Ejendommens grundareal 8.000 kvm. Afskrivningsbeløbet er uforpligtende opgjort til kr. 1.184.600 det 1. år. Afkast 6,22%. Kontant

kr. 36.000.000

33301000 KASTRUP

TIL SALG

Se mere C

FLOT OG MEGET VELHOLDT INVESTERINGSEJENDOM I KIRSTINEHØJ ERHVERVSOMRÅDE. 1.504 KVM Sag 18100407 Ejendommen består af 2 bygninger, hvoraf nuværende ejer har sin virksomhed i den ene bygning, og bliver boende efter salget som lejer med lang uopsigelighed. Halvdelen af denne bygning er smagfuldt indrettet som kontor af høj kvalitet, mens den anden halvdel er indrettet som lager

med højt til kip og 2 store rulleporte. Den anden bygning er indrettet med 8 lejemål, heraf 6 på hver 85 kvm og 2 på hver 135 kvm - alle med adgang via rulleporte. Lejerne er mindre håndværker- og handelsvirksomheder. Afskrivningsbeløbet er uforpligtende opgjort til kr. 493.600 det 1. år. Afkast 6,04 %. Kontant

33301000

kr. 15.700.000

13


INVESTERING

SOLRØD STRAND

TIL SALG

HILLERØD

TIL SALG

C

G

Se mere

Se mere

332 KVM. INVESTERINGSEJD. MED 2 BUTIKSLEJEMÅL - AFKAST 8% Sag 40300752 Mindre investeringsejendom – indeholdende 2 erhvervsejerlejligheder – udbydes til salg. Ejendommen er afskrivningsberettiget. Lejere er gode, solide lejere indenfor børnetøj og is-/slikforretning. Velbeliggende i Solrød Centret - et spændende og lokalt butikscenter, hvor der er lagt vægt på et varieret og alsidigt udbud med mange specialforretninger. Begge lejemål er i en pæn stand uden mangler. Butikkerne kan ikke ligge bedre i Solrød Centret med god synlig facade ud mod strøggaden. Butikkerne er på hhv. 106 kvm. og 226 kvm. Samlet lejeindtægt på ca. kr. 485.000,- + moms. Areal

332 kvm

Kontant

FULDT UDLEJEDE BUTIKSEJERLEJLIGHEDER PÅ SLOTSGADE. STARTAFKAST PÅ 5,72% Sag 34200692 Synligt beliggende butiksinvesteringsejendom midt på byens bedste og mest besøgte indkøbsstrøg med under 2 minutters gang til Slotsarkadernes indgang og ca. 5-10 minutters gang til Torvet, Helsingørsgade, Hillerød Station og Frederiksborg Slot. Ejerlejlighederne er en del af Ejerforeningen "Slotsgade 29", som i alt består af syv ejerlejligheder, to erhvervsejerlejligheder og fem boligejerlejligheder. Ejendommen er løbende blevet vedligeholdt senest med udskiftning og reparation af kviste, eftergang af tagbeklædning. Ejerlejlighederne er fuldt udlejede til HL Mode A/S og fuldt afskrivningsberettigede.

kr. 5.700.000

Kontant

46333333

kr. 14.000.000

48269910

DRONNINGMØLLE

TIL SALG

Se mere PROJEKTEJENDOM TÆT PÅ KATTEGAT OG OFFENTLIG BADESTRAND Sag 34200691 Nu kan der købes en fantastisk beliggende ejendom i Dronningmølle, som Cirkus Benneweis i mange år har benyttet til vinterophold for cirkussets mandskabs- og materielvogne. Ejendommen består af i alt 3 matrikelnumre på i alt 9.649 kvm. beliggende i sommerhusområde med kun 2

min. gang til Kattegat og offentlig badestrand. Ejendommene er placeret naturskønt med Esrum å i baghaven og ugenert i bunden af blind vej og med stiforbindelse til yderligere bolig- og sommerhusområde langs strandvejen Kontant

14

48269910

kr. 7.500.000


TIL SALG

INVESTERING

AARHUS N

Se mere C

ATTRAKTIVT BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM PÅ KATRINEBJERG Sag 80202714 Bydelen Katrinebjerg i det nordvestlige Aarhus har fokus på informationsteknologi og innovation. Området er under konstant udvikling med planmæssigt fokus på administration, uddannelse og forskning, samt muligheden for at etablere ungdomsboliger. Ejendommen tilbyder således en

række anvendelsesmuligheder. Ejendommen har en fleksibel opdeling og består pt. af 5 lejemål, med Aarhus Universitet som ankerlejer. I alt ca. 4.000 kvm. fordelt på adresserne Åbogade 25 og Katrinebjergvej 107. Beliggenhed tæt på ringvejen i Aarhus Nord og med parkering ved ejendommene.

Afkast

Kontant

5,49%

kr. 87.000.000

87309930 AARHUS N

TIL SALG

Se mere D

AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGSEJENDOM I RISSKOV Sag 80202715 Ejendommens beliggenhed er særdeles attraktiv på hjørnet af Ådalsvej og Grenåvej med en stor og synlig facade, der dagligt passeres af ca. 28.000 biler. Ejendommen omfatter 2.199 kvm, som er indrettet til fitnesscenter. Der er gode tilkørsels- og parkeringsforhold og ejendommen har

en høj kælder, der er indrettet til mødelokaler og kontorer. Ejendommen er udlejet på lejekontrakt, der er uopsigelig indtil 2025. En stærk investeringscase med god beliggenhed, fleksibel anvendelse, lang uopsigelighed, årlige lejereguleringer på minimum 3% og mulighed for skattemæssige afskrivninger.

Afkast

Kontant

6,71%

87309930

kr. 25.000.000

15


Ny markedsundersøgelse

Se mere

Investorer

Påtænker du eller din virksomhed at allokere flere/færre penge til ejendomsinvesteringer i 2016?

Aalborg Antal svar 339 Flere penge

38,1%

Samme niveau 51,0% Færre penge

10,9%

Aarhus

Esbjerg København

Odense

)

VIL DU GERNE MODTAGE HELE RAPPORTEN? Dette er kun et udpluk af den endelige markedsrapport. Alle undersøgelsens konklusioner udkommer i forbindelse med EDC Market Update i starten af februar. Vil du have rapporten tilsendt direkte i din inboks? Tilmeld dig Market Update på edc.dk/erhverv/tilmeld Hvilke områder vil I investere i? Antal svar 343

33,8%

37,0%

30,6% 10,5%

København by

Københavns omegn

Syd/Vest sjælland

7,6%

18,1%

Fyn

Sydjylland

20,7% 12,5% Aarhus by

Midtjylland

Nordjylland

5,8%

3,8%

Udlandet

Andet


INVESTORER VIL SÆTTE FLERE PENGE I ERHVERVSEJENDOMME Over en tredjedel svarer i ny stor undersøgelse af markedet for erhvervsejendomme, at de venter at øge deres investeringer i 2016. Samtidigt vil både ejere og lejere i erhvervslivet bruge flere penge på lokaler. Det bliver lettere at skaffe kapital, renten bliver nede, og 2016 bliver i det hele taget et godt år for ejendomsinvesteringer. Det er konklusionen på en stor interviewundersøgelse, hvor 842 tidligere og nuværende kunder hos EDC Erhverv Poul Erik Bech har fortalt om deres forventninger til det kommende år.

De 842 deltagende fordeler sig ligeligt mellem investorer og brugere. Og der er mange positive forventninger til det kommende år på erhvervsejendomsmarkedet. Halvdelen af investorerne forventer at allokere mindst ligeså mange penge til ejendomsinvesteringer i 2016 som i 2015. Hele 38,1 pct. vil allokere flere midler til ejendomsinvesteringer, især er boligejendomme populære og 79 pct. ser dem som en mulig investering i 2016.

Hvilke ejendomstyper er potientielle investeringer for jer i 2016?

79,7%

Antal svar 350 27,7% 20,3%

19,4%

Detailejendomme

Industriejendomme

11,4%

Kontorejendomme

Boligejendomme

Andet

Virksomheder

Påtænker jeres virksomhed at flytte?

Vil jeres virksomhed bruge flere/færre penge på virksomhedslokaler?

Antal svar 431

Antal svar 378

Ja, i 2016

14,8%

Ja i løbet af de næste par år

15,8,0%

Nej

10,9%

Flere penge

21,7%

Uændret

60,8%

Færre penge

17,5%

FLERE PENGE PÅ VIRKSOMHEDSLOKALER En femtedel af de adspurgte lejere og ejere forventer at bruge flere penge på lokaler i 2016 end i 2015. Herunder påtænker en tredjedel af de adspurgte at flytte virksomhedens i 2016. Pladsmangel eller ønsket om at finde lokaler der, i højere grad matcher virksomhedens profil, er de absolut mest hyppige årsager til at flytte. Hvorfor vil I gerne flytte? Antal svar 127 44,9%

37,0% 9,4%

Vi mangler plads

Vi har for meget plads

16,5% Vi vil gerne finde noget billigere

10,2%

Vi vil gerne finde noget mere eksklusivt

6,3% Pga. trafikale forhold

22,0% 2,4% Pga. energiomkostninger/ miljøforhold

Vores nuværende lokaler har ikke den rigtige profil ift. virksomheden

Andet


INVESTERING

ESBJERG HAVN

TIL SALG

HOLBÆK

TIL SALG

E

C

Se mere

Se mere

VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM PÅ ESBJERG HAVN

2 DETAIL EJERL.BUTIKKER SÆLGES SAMLET - STARTAFKAST PÅ 7%

Sag 67000438 Attraktiv beliggenhed tæt på både havnekaj og Motorvej E20. Oprindelig opført af Elsam i 1955 og tilbygget i 1997 med ny kontorfløj i 4 etager. I dag en velfungerende flerbrugerejendom med 11-12 solide lejere - såsom Caverion A/S, Vestjyske Net Service A/S, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Kontorlokalerne består både af cellekontorer og større kontorlandskaber og det er relativt nemt at opdele eller sammenlægge lokaler. Grunden udgør 5.578 m² og er lejet af Esbjerg Havn på en langtidskontrakt (kan fornyes). På grunden er der ca. 90 P-pladser. Gode muligheder for yderligere optimering af ejendommen - både som investeringsejendom eller på sigt som brugerejendom.

Sag 40300804 I en nyere beboelsesejendom, sælges disse 2 ejerlejlighedsbutikker som investering. Ejerlejlighederne er beliggende centralt i Holbæk med stor synlighed og en stærk eksponering. Ejerlejlighed nr. 46 er en hjørnelejlighed på 108 m2 og er i dag udlejet til frisørsalon. Ejerlejlighed nr. 48 er en lejlighed på 102 m2 der i dag er udlejet til Audio Nova Hørecenter. Udover disse 2 ejerlejligheder er der yderligere en lejlighed i stueplan som i dag er udlejet til Flügger. (Er ikke til salg) Den resterende ejendom består af beboelseslejligheder ejet af Boligselskabet Sj.

1. års afkast

8,5 %

Kontant

kr. 22.000.000

Kontant

76104800

kr. 2.900.000

46333333

AALBORG SV

TIL SALG

Se mere C

INVESTERINGSEJENDOM MED BYGGERET TIL 324 KVM. BEBOELSE. Sag 91201880 Der er tale om en projektejendom i Aalborgs sydlige del nær ’City Syd’. Sælger oplyser, at der på grunden kan opføres 3 nye rækkehuse på 108 kvm. hver, eventuelt i stil med de to i forvejen værende på ejendommen. Dette forudsætter, at den på grunden værende lagerbygning fjernes.

Begge boliger fremstår i velvedligeholdt stand og er med delvis muret og træbeklædt facade. Tag af listetækket tagpap. 32C har senest været anvendt af sælger selv til kontor. Boligen bliver fri til købers disposition. Kontant

18

96314900

kr. 4.995.000


KONTOR

Har jeres kontorlokaler den rette signalværdi? - og er jeres fysiske rammer optimeret i forhold til nutidens ønsker og krav?

For os er det logisk at se på de fysiske rammer. Det gør vores 350 medarbejdere 365 dage om året, og vi vil naturligvis også gerne rådgive jeres virksomhed. Se et udpluk af vores kontorejendomme på de følgende sider

Se alle ejendomme her FREDERIKSBERG

TIL SALG

Se mere D

ERHVERVSEJERLEJLIGHED PÅ 320 KVM PÅ FREDERIKSBERG Sag 11403423 Mathildevej 1 er hjørneejendommen mod Søndre Fasanvej og dermed vældigt godt eksponeret. Lejligheden på 320 kvm ligger i høj kælder med tre vinduer mod Søndre Fasanvej og fem mod Mathildevej - her er gode muligheder for vinduesudstillinger. Flot nyere badeværelse og personalerum.

Udstillingslokaler hele vejen langs de to gader og stort lager, der også kan inddrages til kontor el. lign.

Kontant

33301000

kr. 1.995.000

19


KONTOR

KØBENHAVN Ø

TIL LEJE

KØBENHAVN NV

TIL SALG

C

Se mere

Se mere

105 KVM INDFLYTNINGSKLART KONTORLEJEMÅL PÅ ØSTERBRO

ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER - SAMLET AREAL FRA 270 - 791 KVM

Sag 11403410 Lyst og indbydende kontorlejemål på stille hyggelig gade på Østerbro. 1. sal med brugervenlig trappe, men ingen elevator. Lejemålet er helt nymalet (se fotos) og absolut indflytningsklar - overtagelse når som helst. Østerbro er en uhyre stille og rar bydel, hvor du kun har fem minutter til det mere pulserende City, samtidig med at du næsten er ude af byen. Østerbro har en skøn handelsgade både på Strandvejen/Østerbrogade og i Nordre Frihavnsgade. Og lige rundt om hjørnet har du en velassorteret Irma.

Sag 11402059 I moderne rustik udseende ejendom beliggende i dynamisk område sælges 2 erhvervsejerlejligheder samlet eller etagevis. Ejendommen er oprindeligt opført som produktionsejendom og er gennem årene om- og tilbygget. I dag fremstår bygningen som en lys og moderne kontorbygning med en kreativ atmosfære. Kontorlokalerne er indrettet som lyse New Yorker lokaler med en god blanding af storrumslokaler, fotostudier samt mødelokaler. Indflytningsklare kontorlokaler, hvor stilen er industriel med godt lysindfald og enkelte af erhvervsejerlejlighederne har et ovenlysvindue. Der er adgang til ejendommen enten fra Bispevej eller Rentemestervej, hvor der er et større parkeringsareal.

Årlig leje

Kontant

kr. 105.600

33301000

kr. 2.850.000 - 6.750.000

33301000

KØBENHAVN Ø

TIL LEJE

Se mere D

1.519 KVM LYST LEJEMÅL - INDUSTRIELT LOOK - HØJT TIL LOFT - MASSER AF FRISK LUFT Sag 11403360 Smukt rustikt havneområde i fuld blomstring - kreative virksomheder STOR-trives her. 1½ plans flot, lyst lejemål med normalhøjde i kontorerne og smukt højt til loftet i SHOWROOM'et. Skudehavnsvej 27 består af et ledigt lejemål beliggende både i stuen og på 1. sal, fordelt med små

500 kvm i stueetagen og godt 1.000 kvm på 1. sal. Industrielt, råt look med gulvbelægning af lyst træ eller beton. To tekøkkener og pæne toiletfaciliteter. Ingen P-afgift og MASSER af P-pladser.

Årlig leje

20

33301000

kr. 1.902.750


TIL LEJE

KONTOR

KGS. LYNGBY

Se mere D

686 KVM FLOT MARKANT HJØRNEEJENDOM TIL KONTOR ELLER KLINIK MED BOLIG Sag 11403225 Ejendommen er oprindeligt opført som boligejendom og siden indrettet som blandet bolig- og erhvervsejendom med erhverv i stueetagen og det meste af kælderen og bolig på 1. sal med råderet over en mindre del af kælderen. Ejendommen vil være velegnet både til almindeligt kontor-

og administrationsbrug og som klinik for behandlere af alle kategorier. Ejendommen ligger meget markant med god eksponering på hjørnet af Buddingevej og Christian X's Allé over for Christianskirken. Gode p-forhold.

Årlig leje

kr. 462.825

33301000 GLADSAXE

TIL LEJE

SØBORG

TIL LEJE

Se mere CHARMERENDE ISTANDSATTE KONTORLOKALER UDLEJES, TÆT PÅ OFFENTLIG TRANSPORT Sag 11403238 Meget centralt beliggende på Søborg Hovedgade, udlejes flot og nyistandsat kontorlejemål på 450 kvm. Pænt adgangsparti via trappetårn i glas. Lejemålet er beliggende i meget charmerende baghus på 1. sal. Lejemålet er inddelt i kontorer i varierende størrelser og har stort mødelokale, der er tillige en kantine/frokoststue. Årlig leje

kr. 267.750

33301000 SØBORG

TIL LEJE

Se mere GODE KONTORLOKALER PÅ 140 KVM

Se mere LEJEMÅL FRA 125 TIL 2.585 KVM KONTOR OG LAGER Sag 11402803 Optimal placering i den gamle TV-by, med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og offentlig transport. Bygningerne indeholder på 1. sal, 5 kontorlejemål med et samlet areal på 2.585 kvm. Fordelingsgang, kontorer af varierende størrelse samt midterkerne, som kan benyttes til showroom. Herudover toiletkerner. Gode parkeringsmuligheder. Årlig leje fra

33301000

kr. 300 pr. kvm

Sag 11478164 Placeringen i den gamle TV-by er optimal med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og de mange offentlige transportmuligheder. De smukke grønne områder er udlagt til bolig og erhverv, efter en langsigtet planlægning der tager hensyn til flora og fauna. Bygningerne indeholder på 1. sal kontorlejemål med et samlet areal på 140 kvm. Kontorlokalerne indeholder fordelingsgang, ca. 3 kontorer af varierende størrelse samt fælles toiletkerner. Der er mulighed for tilleje af ekstra toilet/badefaciliteter i kælderen. Moderne udseende bygning med spændende arkitektonisk fremtrædende facade med opgangspartier mod motorvej 16. Der er gode parkeringsmuligheder. Årlig leje

33301000

kr. 326.500

21


KONTOR

KALUNDBORG

TIL SALG

Se mere F

SMUK HOTEL OG KURSUSEJENDOM MED FANTASTISK BELIGGENHED VED KALUNDBORG FJORD. Sag 18100367 Ejendommen omfatter en smuk hovedbygning med adgang til flere længebygninger. Ejendommens etageareal på ca. 2.600 kvm. omfatter restaurant, køkken, 4 store konferencelokaler og 2 mødelokaler. Ejendommen indeholder 56 værelser, heraf 12 dobbeltværelser. Alle værelser har

bad/toilet bortset fra 9 enkeltværelser, som har adgang til fælles bad/toilet. Det samlede areal andrager 115807 kvm. Derudover omfatter ejendommen en beboelsesbygning på 102 kvm. Kontant

kr. 13.000.000

33301000 FREDERIKSBERG

TIL LEJE

KØGE

TIL LEJE

Se mere

D

60 KVM KONTOR PÅ GAMMEL KONGEVEJ Sag 11403411 Lejemålet indeholder 2 kontorlokaler, det ene kan evt. benyttes til mødelokale, herudover toilet samt køkken med spiseplads. Rigtig god loftshøjde. Lokalerne er velegnede til 2 til 4 personer. Fra lejemålet er der få min. gang til nærmeste busstoppested og 11 min. gang til Frb. metro. Kontoret istandsættes inden indflytning med hvidmalede vægge og lofter samt lakerede trægulve. Årlig leje

kr. 84.000

33301000 ROSKILDE

TIL LEJE

Se mere Se mere KØGES MEST ATTRAKTIVE OMRÅDE MED KONTOR, DETAIL OG BOLIGFUNKTIONER 385 KVM STORT ERHVERVSLOKALE TIL MANGE FORMÅL Sag 40300640 Stort og lyst erhvervslejemål, beliggende centralt i Roskilde, med gode adgangs- og parkeringsforhold. Mulighed for at tilrette lejemålet efter behov. Indeholder: indgangsparti, 3-4 større kontorer, mellemgang, mødelokale og div. rum til eks. lettere produktion, lager, showroom eller undervisning. Ældre køkken og toiletter. Stort facadeparti mod Haraldsborgvej. Billig leje! Årlig leje

22

46333333

kr. 156.000

Sag 27800060 Midt i Køge Centrum opføres disse lækre kontorlejemål i forskellige størrelser. Det nye byområde Køge Kyst er et udviklingsprojekt, med detailstrukturen i centrum af den gamle købsstad Køge. Den nye gade Strædet, vil have butikker i stueplan og på 1. og 2. sal vil der være kontorlejemål og boligejerlejl. ”Strædet” vil som gade være attraktiv for særligt de liberale erhverv indenfor advokat, ingeniører og revisorer. Samtidig vil der være mulighed for klinikformål som f. eks. læger, tandlæger eller fysioterapeuter. Lejemålene kan fås i størrelserne: 270 kvm., 383 kvm. eller 443 kvm. Lejemålene forventes at stå klar 1. september 2016. Årlig leje pr. kvm.

Kr. 1.200,-

Areal fra

58587100

270 kvm.


TIL LEJE

GENTOFTE

TIL LEJE

KONTOR

GENTOFTE

D

Se mere

Se mere

451 KVM ISTANDSAT KONTOR- OG LAGERLEJEMÅL I GENTOFTE

676 KVM ISTANDSAT KONTORLEJEMÅL I GENTOFTE

Sag 11403422 Istandsat kontorlejemål på ca. 191 kvm og 260 kvm lagerlokale i velholdt ejendom med præsentabelt indgangsparti. Lejemålet består af højloftet adkomstområde med trappe til 1. sal med stort åbent kontormiljø med udvendig svalegang og 2 store terrasser. Herudover stort enkeltmandskontor eller mødelokale samt 2 toiletter og tekøkken. Der er vinduer fra gulv til loft. Lokalerne fremstår i meget velholdt stand med hvidmalede vægge og lofter samt nyere sort gulvtæppe. Ejendommen er opført i absolut høj standard. Beliggende kun 300 meter fra Motorring 3, 800 meter fra Helsingørmotorvejen og 1 km fra Lyngby Hovedgade samt Lyngby Station. 6 parkeringspladser foran døren.

Sag 11403066 Beliggende kun 300 meter fra Motorring 3, 800 meter fra Helsingørmotorvejen og 1 km fra Lyngby Hovedgade samt Lyngby Station. Lejemålet består af et lyst og præsentabelt receptionsområde, 2 store åbne kontormiljøer med rytterlys, 4 enkeltmandskontorer med glasopdeling, 3 større kontorlokaler med plads til op til 4 personer. Herudover mødelokale, kopi/printerrum, lager med vareelevator fra gadeniveau. Underetagen består af mødelokaler, nyere toiletter samt nyere køkken/kantine med hvide elementer. Lokalerne fremstår i meget velholdt stand med hvidmalede vægge og lofter, nyere tæppeflisegulv samt nyere toiletter og køkken. Parkering foran døren med ca. 10 til 15 parkeringspladser.

Årlig leje

kr. 317.550

Årlig leje

33301000 HOLSTEBRO

kr. 618.300

33301000 TIL SALG

GRINDSTED

TIL LEJE

F

Se mere

Se mere

484 KVM KONTOR/DETAIL/PROJEKT

VELBELIGGENDE KONTORLOKALER PÅ 750 KVM. I GRINDSTED

Sag 60300672 Attraktiv projektejendom i centrum af Holstebro - ejendommen kan også lejes • Centralt beliggende i Holstebro gågade • Butikken henvender sig til mange formål • Mulighed for etablering af lejligheder på 1. & 2. sal • Fremstår markant i bybilledet Ejendommen er unik i forhold til gældende planlovgivning, da der er mulighed for etablering af ”andet” end detailhandel i ejendommens stueetage. Ejendommen omfatter et samlet areal på 484 kvm og vil egne sig til etablering af butik i stueetage samt lejligheder på 1. og 2. sal. Løbende moderniseret med bl.a nye vinduer.

Sag 71000299 Attraktive kontorlokaler beliggende i Grindsted. Ejendommen er opført i 1999 i gule mursten og med build-up tag beklædt med tagpap. Ejendommen er beliggende i den østlige del af Grindsted by med få hundrede meter til Tingvejen som er hovedvejen til Esbjerg og med ca. 10 km. til Billund by. Lokalerne har facade ud mod Vejlevej og består af samlet 750 kvm. kontor fordelt på 2 plan. .

Kontant

76338010

kr. 6.200.000

Årlig leje

75831311

kr. 431.250

23


KONTOR

SØNDERBORG

TIL LEJE

VARDE

TIL SALG

F

G

Se mere

Se mere

271 KVM KONTOR I CENTRUM

KREATIVT OG UNIKT - SPÆNDENDE DOMICIL PÅ 403 KVM

Sag 62000486 271 kvm. kontorer udlejes i Sønderborg midtby. Der er adgang til lejemålet fra p-pladsen bag ejendommen Perlegade 48. Lejemålet er indrettet med indgangsparti, trappe til 1. sal, fra fordelergang er der adgang til flere kontorer i forskellige størrelser, mødelokale, depotrum, teknikrum, køkken/kantine og garderober med toiletter. Lejemålet ligger på 1. sal over bla. smørrebrødsforretningen Byens Smørrebrød og har vinduer mod øst og syd. Der er loft til kip. Der hører 1 p-plads til lejemålet, men lejemålet ligger lige ud til offentlig parkering.

Sag 67000601 Den tidligere Metodistkirke i Varde. Opført i 1890 og anvendt som kirke i 110 år, og siden 2000 anvendt som domicil for reklamebureau. Både kirken og præsteboligen har gennemgået omfattende ombygning og renovering, og er i dag indrettet i et særdeles kreativt og åbent kontormiljø med mange muligheder. Ejeren modtog i 2001 ”Bevaringsprisen”, som en påskønnelse for at bevare og renovere kirkens facader - og blev også belønnet i 2002 med Realkredit Danmarks ”Kloge m² pris”, for at have skabt kreative, kloge og inspirerende rammer. Ejendommen har en markant og synlig beliggenhed i centrum af Varde. Grunden andrager 830 m² og er bl.a. anlagt med 10-12 P-pladser. En unik ejendom, som skal opleves.

Årlig leje pr. kvm

kr. 450

Kontant

73331300 SØNDERBORG

kr. 3.925.000

76104800 TIL LEJE

AALBORG C

TIL LEJE

Kontorlejemål på 1. & 2. sal Kan opdeles i to lejemål

F

D

Se mere 1.280 KVM KONTORER I CENTRUM

290 KVM KONTORLEJEMÅL I HÅNDVÆRKERKVARTERET

Sag 62000369 Lejemålet er beliggende på 1. og 2. sal direkte på gågaden. Sammenlagt forefindes der således 1.280 kvm fordelt over begge etager men hver etage kan uden problem fungere som selvstændigt lejemål. Lejemålet henvender sig til alle former for kontorer og liberale erhverv og hver etage er indrettet med cellekontorer, enkelte større kontorer og mødelokaler samt køkken og toiletgrupper. Indretningen er fleksibel og kan nemt tilpasses individuelle ønsker. Der er indgang direkte fra Perlegade i begge ender af bygningen hvor der både er trappetårne og elevator. Umiddelbart bag bygningen findes større offentlig parkeringsareal og afstand til busstation er inden for 5 minutters gang.

Sag 91201904 Lokalerne er indrettet med indgangsparti fra Håndværkervej, hvorfra der til højre er storrumskontor samt 2 mindre kontorer. Til venstre er indrettet med forkontor, mindre cellekontorer samt toilet og tekøkken. Lokalerne er med kabling til krydsfelt og er delvist med ventilation. Lejemålet er et fremlejemål uden tidsbegrænsning, beliggende i en ejendom opført i 1991 og om-/tilbygget i 2006. Brødrene Dahl og Øland A/S er ligeledes brugere i ejendommen. Der er gode tilkørselsforhold til ejendommen, som er beliggende tæt på motorvejstilkørsel såvel som Aalborg midtby. Der er 10 parkeringspladser tilhørende lejemålet.

Årlig leje pr. vkm

24

Se mere

73331300

kr. 500

Årlig leje

96314900

kr. 174.000


rasse eller stor altan. god kvalitet. Alle lejligheder har enten tervaskemaskine samt pæne spisekøkkener i lækkert flisebadeværelse med spots og lyse opholdsrum med bøgeparketgulve, Velindrettede lejligheder med pæn entre, tjente fra P-kælder til 4. sal. i alt 48 familieboliger. Alle er elevatorbeder og udnyttet tagetage. 5 opgange med ningsejendom opført i 4 etager samt kælModerne ejerlejlighedsopdelt boligudlej-

Startafkast 4 % Betydelig lejereserve ved genudlejning. Årlig boligleje kr. 6.800.000. ringskælder på 920 kvm. Samlet boligareal 4.694 kvm, samt parkefunktionelt affaldssugsystem. Ejendommen er forsynet med et multiringskælder med fjernbetjent port. kvm. Herudover gårdanlæg og parkeLejlighedernes gennemsnitlige areal er 98

Sag�nr.� 18100386 Tele�on� 33301023 Helge R�� Lar�en Tele�on� 33301044 Lone T��en �or ��erl�gere o�l��n�nger kontakt� Kontant kr. 152.000.000

Se mere

Opdelt i 49 ejerlejligheder. 5.600 kvm incl. P-kælder - Musvågevej 20, København NV

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM OPFØRT 2007

TIL SALG


INDUSTRI

Er beliggenhed vigtig for jeres virksomhed? Vi har lige nu lager- og logistikejendomme til leje/salg - med optimale placeringer tæt på indfaldsveje

For os er det logisk at se på de fysiske rammer. Det gør vores 350 medarbejdere 365 dage om året, og vi vil naturligvis også gerne rådgive jeres virksomhed. Se et udpluk af vores industriejendomme på de følgende sider

Se alle ejendomme her TAASTRUP

TIL SALG

NÆSTVED

TIL SALG

D

Se mere DOMICILEJENDOM PÅ I ALT 1.199 KVM. MULIGHED FOR PRODUKTION ELLER FORSAMLINGSLOKALE Sag 27800052 Ejendommen er i to plan på hver 560 kvm og opført i gasbeton. Stueetagen benyttes pt. til lager/produktion med adgang via porte og dobbeltdøre. 1. salen er der delvist kontor i New Yorker-stil og delvist lager/ produktion, hvor man kan løfte varer ind med truck. Herudover kælder på 77 kvm. Grundarealet andrager 1.500 kvm og udenomsarealerne er asfalterede. Jf. forslag til lokalplan må ejendommen anvendes til lettere værksteds- og fremstillingsvirksomheder, distributions- og lagervirksomheder, alle med tilhørende administrationsvirksomhed. Der kan etableres støjende indendørs fritidsaktiviteter som f. eks. forsamlingslokale. Kontant

26

58587100

kr. 4.500.000

Se mere VELHOLDT BLANDET BOLIG OG ERHVERVSEJENDOM Sag 47300418 Rigtig pæn og velholdt ejendom beliggende i landsbymiljø ca. 6 km. vest for Næstved. Her er muligheden for at kombinere den private bolig med egen virksomhed. Ejd. fremstår i super god stand, herunder tag, vinduer, døre m.v., bl.a. er tagkonstruktionen overalt fornyet eller forbedret. Bolig på ca. 290 kvm. er løbende vedligeholdt og har flot stort spisekøkken, opholdsstue og havestue, baggang og badeværelse. Hall med trappe til 1. sal, der er indrettet med værelser, stue, toilet samt tag terrasse. Herudover yderligere uudnyttet loft. Tømrer/- snedkerværksted ca. 110 kvm. hvor der er installeret træfyr. Uopvarmet højloftet lagerhal ca. 100 kvm. Lagerhal opført i 2004 ca. 320 kvm. Kontant

55786600

kr. 2.995.000


TIL SALG

INDUSTRI

KOLDING

Se mere E

2.351 KVM BOLIG/ERHVERVSEJENDOM Sag 60300563 Stor herskabelig ejendom med god lejeindtægt udbydes nu til salg. Ejendommen er beliggende særdeles centralt med kort afstand til Kolding midtby samt større ringvej, og fremstår med store rummelige ensartede sidebygninger, og stor præsentabel hovedbygning alt omkranset af stor

VEJEN

TIL LEJE

gårdsplads. Sælger anvender p.t. selv en del af sidebygningen til sin virksomhed samt fritliggende kontorbygning. Fløj mod syd er udlejet til skole. Til ejendommen hører yderligere stor festsal samt 2 garager. Kontant

kr. 9.900.000

76338010

VEJEN GRÅSTEN

TIL LEJE

NYBORG

TIL SALG

Se mere 2.772 KVM LAGER- / PRODUKTIONSEJENDOM - 5 MINUTTER TIL E20

C

Sag 51200354 Funktionel og velbeliggende produktions/lagerejendom beliggende kun 5 minutters kørsel fra motorvej E20. Alsvej 6 indeholder en bygning der består af en uopvarmet hal på i alt 1.225 m² med åbne facader samt et lagerkontor. Bygning 2 består af en kontorpavillon med administration på i alt 133 m². Alsvej 8 består af en lukket hal på i alt 1.225 m² med store porte i niveau og ovenlys. Kontant

kr. 3.900.000

58588200 C

MIDDELFART

TIL SALG

KAN EVENTUELT LEJES

Se mere 700 KVM LAGER/PRODUKTION/KONTOR 1.316 KVM KONTOR/LAGER/BUTIK Sag 60300682 Velbeliggende erhvervslejemål i Vejen med 200 kvm. kontor og kvm. lager/ produktion. Lejemåletdomicilfaciliteter ligger meget centralt 800 meter Sag500 64100331 Nu udlejes gode velholdte på Sundsnæs 6A med stor synlighed denKolding meget trafikerede fra motorvej E20 ogud 20imod km fra og E45. Aflandevej. store virksomheder kan Lejemålet består af følgende: 900 kvm.Skare uopvarmet lager, som består af 2 700 KVMSolar, LAGER/PRODUKTION/KONTOR nævnes Danish Crown, Eurofins, Meat, SPF-Danmark og Louis haller på hver ca. 450 kvm. - ca. hallerne kan også lejesfordelt enkeltvis. kvm. adPoulsen. Lejemålet omfatter 200 kvm. kontorer på 2416 plan. StueSag 60300682 Velbeliggende erhvervslejemål i Vejen med 200 kvm. kontor ministrationsbygning, som består af ca.toilet 116 samt kvm. adgang kontor og ca. 300 kvm. plan med indgang, storkontor, til lagerhallen. 1. og 500 kvm. lager/ køkken, produktion. Lejemålet ligger meget centralt 800 meter butik, udstilling/showroom ligesom der er frokoststue og toiletter. Stueplan sal motorvej er indrettet med 220 opgang/repos, 2 kontorer mødelokale. Hallen er fra kmsig. fra Administrationsbygningen Kolding og E45. samt Af store virksomheder og 1 sal. kanE20 lejesog hver for opvarmes medkan el, regulær med frihøjde på 5,4 m investerede i siden. Ejendommen er fra 2006 og fremstår nævnes Crown, Skare SPF-Danmark Louis men da Solar, udlejerDanish for få år siden Eurofins, i etMeat, solcelleanlæg, så er og udgiften meget indbydende og ideel tilca. mange formål. til el minimal. Et lejemål, der kan anvendes til mange formål. I målgruppen Poulsen. Lejemålet omfatter 200 kvm. kontorer fordelt på 2 plan. Stueser vimed butiksdrivende, håndværkere, entreprenører plan indgang, køkken, storkontor, toilet samt m.m adgang til lagerhallen. 1. sal er indrettet med 2 opgang/repos, 2 kontorer Hallen er Årlig 295.000 Årlig leje leje samt mødelokale. kr. kr. 192.000 regulær med frihøjde på 5,4 m i siden. Ejendommen er fra 2006 og fremstår 76338010 58588020 meget indbydende og ideel til mange formål. Årlig leje

kr. 295.000

Se mere

B

NYERE KOMBINERET KONTOR- OG LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM Sag 51200339 Præsentabel kombineret industriejendom med ca. halvdelen som kontor og den øvrige del til brug for lager/lettere produktion. Kontordelen er spækket med udstyr. Indretningen er fleksibel med flere større og mindre kontorer, kantine, møderum. Lager/montagedelen er fleksibel med 3 afsnit med gennemgående døre ligesom der er 3 porte i niveau. Der er overdækning til brug for opmagasinering. Kontant

58588200

kr. 4.900.000

27


INDUSTRI

ESBJERG

TIL SALG

ESBJERG

TIL SALG

E

Se mere

Se mere

NU SÆLGES LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM PÅ 3.054 KVM

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOM

Sag 67000588 Ejendommen består af 3 sammenhængende lokaler af forskellig størrelse, hvoraf de 2 lokaler på i alt 1.580 m² er opvarmet af fjernvarme via kalofere og de resterende næsten 1.100 m² er isoleret, men uopvarmet. På grund af indretningen vil det være nemt, at indrette sig i flere afdelinger. I hele bygningen er der en god loftshøjde med 4,5 m under spær og kørefast betongulv. Der er god adgang til lokalerne gennem 3 aluporte. Overdækket oplagringsplads på 400 m² er opført i stålbuer med enkelte vægge af stålplader, samt med bølgeeternittag og kan tillejes. Til ejendommen hører en næsten 7.000 m² stor og hegnet grund, hvoraf det meste er befæstet med kørefast SF sten.

Sag 67000574 Ejendommen er bestående af fritliggende stuehus, separat hal, hal med værkstedsdel og en kontorbygning. Ejendommen er et dødsbo. Tidligere ejer har selv boet i ejendommen og har drevet flytteforretning igennem mange år på matriklen. Stuehuset er opført i år 1976 i letbeton og stråtag. Separat hal er på 312 m² med 1 port. Lofthøjden er 6 m. Hallen er isoleret. Værkstedet har grav med portadgang. Igennem fyrrummet er der adgang til opbevaringshal på ca. 310 m². Fælles for alle bygningerne er, at de opvarmes med eget oliefyr. Gårdspladsen er befæstet med SF sten og indhegnet. Indkørslen er udlagt med ral.

Kontant

kr. 4.475.000

Kontant

76104800 ESBJERG

kr. 2.200.000

76104800 TIL SALG

ODENSE

TIL LEJE

Se mere DOMICIL- OG PRODUKTIONSEJENDOM I ERHVERVSOMRÅDE. Sag 51200396 Ejendommen som senest har fungeret som domicil og produktionsejendom for Roll'O'Matic. Ejendommen ligger tæt på Ring 2, som giver nem og hurtig adgang motorvej E20. Ejendommen består af tre separate bygninger. Der er i ejendommen indlagt 1250 AMP. Ejendommen er beliggende på indhegnet grund og udearealerne er delvist befæstet. Ejendommen kan lejes samlet eller opdelt efter aftale med udlejer. Årlig leje

kr. 971.600

58588200

F

ESBJERG Ø

TIL LEJE

ATTRAKTIV SYNLIGHED

Se mere FLEKSIBEL LOGISTIKEJENDOM - GOD BELIGGENHED PÅ HAVNEN Sag 67000481 Ejendommen består af 3 bygninger. En administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 m²., en kantinebygning på 104 m², og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 m² med en god loftshøjde (5 m) – heraf udgør ca. 841 m² af hallen et overdækket perron- og rampeareal.Selve lagerhallen, udgør ca. 1.350 m². Administrationsbygningen består af mindre kontorlokaler. 1. salen er hovedsageligt et åbent kontorareal. Ejendommen ligger på en stor lejet grund – tilhørende Esbjerg Havn. Der er 10 lejere, der primært indgået på kortere kontrakter. Til købers eget brug eller udlejning er der ca. 670 m² lagerlokaler og ca. 700 m² adm. lokaler samt udendørs oplagringsarealer. Kontant

28

76104800

kr. 10.950.000

Se mere REGULÆRE LOKALER PÅ 670 M² - VELEGNET TIL BUTIK, VÆRKSTED Sag 67000559 God beliggenhed ved trafikeret indfaldsvej (Storegade). Facaden består af 6 fag á hver ca. 4 m. - heraf 5 store glaspartier, der nemt kan udskiftes med porte, og én aluport. Lejemålets synlige beliggenhed og fleksible indretningsmuligheder gør, at stedet er bredt anvendelig til mange former for butik, værksted m.m. Gratis parkering lige ved døren. Bemærk den billige leje: Kun 500 kr/m² p.a. Årlig leje

76104800

kr. 335.000


NETOP SOLGT

Vi har harnetop netopsolgt solgt nedenstående ejendomme, og søger lignende. Vi nedenstående ejendomme, og søger lignende ejendomme. Kontaktos osher påhvis 33 30 00 hvis du vil tale om dine muligheder. Kontakt du 10 vil tale om dine muligheder.

Se mere

KØBENHAVN Ø

SOLGT

KØBENHAVN N

SOLGT

DRAGØR

SOLGT

KGS. LYNGBY

SOLGT

E

D

C

D

6.103 KVM VELBELIGGENDE EJENDOM VED SØERNE. Sag 18100306 Beliggende mellem Ryesgade og Sortedam Dossering, og omfatter tre bygninger. De ældste bygninger er beliggende i Ryesgade. Senere er opført yderligere en bygning med facade mod Sortedam Dossering.

SOLGT

CENTRALT BELIGGENDE EJENDOM TÆT VED SØERNE Sag 18100326 Ejendommen er fra 1858 i 5 etager. Stort fælles haveanlæg. Bygningen er løbende vedligeholdt og fremtræder i pæn stand. Boligareal på 860 kvm. Erhvervsareal på 90 kvm. 2 lejemål overtages ledige for køber.

SOLGT

EN PERLE I DRAGØRS GAMLE BYDEL Sag 18100405 Meget velholdt og særdeles attraktivt beliggende udlejningsejendom i Dragørs gamle bydel. 5 udlejede boliger, 3 stk. 2 vær. lejligheder i størrelse fra 45 kvm til 55 kvm og 2 stk. 3 vær. lejligheder på 56 kvm og 74 kvm.

SOLGT

SJÆLDENT UDBUDT, UNIK OG HERSKABELIG FULDT UDLEJET ”SMÅHUS” MED 6 BOLIGER Sag 18100368 6 beboelseslejligheder hver på 68 kvm, herudover 60 kvm erhverv i kælderen. Alle lejlighederne er indrettet med en lille fordelingsgang, køkken samt 2-3 værelser.

33301000

33301000

33301000

33301000

BRØNSHØJ

SOLGT

ROSKILDE

SOLGT

ODENSE

SOLGT

SOLGT

KOLDING

SOLGT

E

C

E

D

INVESTERINGEJENDOM I DET CENTRALE BRØNSHØJ Sag 18100361 Rødstensejendom opført i 1902. Boligareal i alt 270 kvm fordelt på 4 lejligheder. To 2værelses af 60 kvm og to 3-værelses af 75 kvm. Lejen fastsættes efter principperne det lejedes værdi. Afkast 4,78.

PROJEKT-/DOMICILEJENDOM PÅ 7.000 KVM MIDT I ROSKILDE Sag 40341068 Større erhvervsgrund med bygninger - beliggende på hjørnet af Søn

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED STORT POTENTIALE TÆT PÅ ODENSE CENTRUM Sag 51200517 Skønt byhus i 3 etager indeholden

dre Ringvej og Maglegårdsvej. Nabo til kommende retsbygning. Grundareal på ca. 3,6 Ha.

e 3 lejemål. Der er et fælles bad for alle lejemål. Sælges for dødsbo med fuld ansvarsfraskrivelse.

7.461 KVM DETAIL Sag 60300627 Grunden på 19.488 kvm. er indhegnet med adgang via porte. ca. 7.461 kvm. med en frihøjde på 5,6 meter under drager. Ca. 700 kvm af hovedbygningen er indrettet med ca. 300 kvm. kontor og 400 kvm. køle- /frys.

33301000

46333333

58588200

SOLGT

AALBORG

SOLGT

SOLGT

AALBORG

SOLGT

SOLGT

ESBJERG

SJÆLDENT UDBUDT INVESTERINGSEJENDOM Sag 91201240 Fordelt på 5 etager. Fra Nytorv er

SOLGT

der via flot foyer med elevatorer og trappe adgang til kontordel. Centralt ventilations- og køleanlæg. 5 parkeringspladser i gården.

96314900

76338010 SOLGT

D

SOLGT

AARHUS C

SOLGT

G

INVESTERINGSEJENDOM PÅ BEDSTE PLACERING I AALBORG Sag 91201814 Ejendommen er beliggende på bedste plads i Aalborgs absolutte centrum Nytorv, der binder gågaderne Bispensgade og Algade sammen.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM Sag 67000518 Ældre boligudlejningsejendom beliggende på hjørnet af Spangsbjerggade/Frodesgade – på en meget bynær adresse, tæt på det pulserende handelsliv med caféer og restauranter i centrum af Esbjerg.

SOLGT

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM Sag 80202256 Karrébygninger i nybarok- og nyklassicistisk stil, som blev opført i perioden 1918 til 1938. Ejendommen består af 10 lejligheder, hvor man på trods af løbende moderniseringer af boliglejemålene, har formået at bevare det charmerende udtryk.

96314900

76104800

87309930

SOLGT

SOLGT

29


DETAIL

KØBENHAVN V

TIL SALG

Se mere C

BUTIK VED VESTERBROS TORV. 57 KVM Sag 11403353 Butik på Gasværksvej ved Vesterbrogade og med god eksponering til Vesterbros Torv. Store vinduer ud mod Gasværksvej og torvet. Butikken er en erhvervsandel. Butikken består af et butikslokale ud til Gasværksvej, hvorfra der er adgang til et mindre boks-/lagerrum og - 2 trin op -

et baglokale. Der er flere gode anvendelsesmuligheder som café, pizzeria og lignende. Prisen er sat 200.000 kr. under værdien, hvis butikken havde været fuldt istandsat, så køber selv kan istandsætte den. Kontant

kr. 1.285.000

33301000 FREDERIKSBERG C

TIL LEJE

HILLERØD

TIL LEJE

D

C

Se mere 114 KVM BUTIKSLOKALE PÅ GL. KONGEVEJ MED SYNLIG FACADE

ENGROS- OG HÅNDVÆRKERBUTIK TÆT PÅ MOTORTRAFIKVEJ

Sag 11403400 Lejemålet er beliggende på indre Frederiksberg midt på Gl. Kongevej, der er et af Frederiksbergs mest kendte handels- og beboelsesområder. Lejemålet består af et stort regulært butikslokale med 2 store vinduespartier mod Gl. Kongevej, hvilket giver optimale udstillings- samt profileringsmuligheder overfor de mange forbipasserende fodgængere, cyklister samt bilister. Herudover indeholder lejemålet baglokale med mindre tekøkken/lager og toilet samt tør og velholdt kælder på ca. 58 kvm. Udgang til velholdt gård, som kan benyttes til vareindlevering. Butikslejemålet har niveaufri adgang fra Gammel Kongevej. Der udlejes ikke til madformål.

Sag 34200646 Engros- og håndværkerbutik attraktivt beliggende i Hillerøds bedste erhvervskvarter med Bauhaus, HTH køkkener, Ide Møblerog Jønsson Bilcenter og Opel Bilcenter som nærmeste naboer. Ejendommen er nyopført i 2011 og har hidtil været udlejet til Solar håndværkerbutik på i alt 600 kvm. Facader og gavle er opførte med lette sandwichelementer beklædt med sorte stålplader, taget er fladt med hældning og beklædt med tagpap. Gulve er støbte betongulve og epoxymalede. Lokalerne er indrettet med glasindgangsparti i gavl ud til stor flisebelagt parkeringsplads foran ejendommen som deles med HTH Køkkenbutik. Stort salgsområde på ca. 500 kvm. med ca. 4 meters loftshøjde.

Årlig leje

30

Se mere

33301000

kr. 389.000

Årlig leje

48269910

kr. 534.693


TIL LEJE

ver

edc.dk/erh tek på lej

erk

Se mere

Skyd g en til jere vej nye bu s tik

arto

C

v

Tilmeld dig EDCs køber- og lejer kartotek

DETAIL

NÆSTVED

Sag 47300390 Butikslejemål velegnet til næsten alle former for engroshandel beliggende i den nordlige del af Næstved med god eksponering mod Køgevej. Ejendommen er centralt beliggende tæt på Næstved storcenter og Megacentret, desuden med bl.a. autoforhandlere i nærområdet. Nærmeste naboer er bl.a. Würth og Dyrup. Der er vareindlevering via port på bagsiden af bygningen. Lejemålet fremstår i rigtig pæn stand og kan evt. indrettes efter lejers ønsker. Ejendommen er opført i 2009 i antacitgrå metalplader. Der er P-muligheder foran og bag ejendommen. Årlig leje

o

g

1.039 KVM BUTIK TIL ENGROSHANDEL MED GOD EKSPONERING OG SYNLIGHED MOD KØGEVEJ

Ti l m e l d d i g E D

øb Cs k

er-

edc.dk/erhverv

kr. 495.000

55786600 VALBY

TIL LEJE

Se mere BUTIKKER/ CAFÉ LIGE OP AD NY ELLEBJERG STATION Sag 11403409 Ideel beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station. Lejemålene er beliggende i en nyopført ejendom med 76 lejeboliger og parkeringskælder. Naboen bliver en stor dagligvarebutik, som vil til-

trække en masse handlende. Ejendommen er under opførsel og nye butikslejere kan således være med til at bestemme størrelsen på lejemålene og kan påvirke indretningen af butikken.

Parkering for kunder kan blive mulig i ejendommens parkeringskælder samt ½ times parkering ude foran.

Årlig leje

33301000

kr. 803.600

31


DETAIL

KØGE

TIL LEJE

Se mere KØGES MEST ATTRAKTIVE OMRÅDE MED KONTOR, DETAIL OG BOLIGFUNKTIONER Sag 27800060 Midt i Køge Centrum, og i hjertet af det nye byområde ”Køge Kyst” opføres disse lækre kontorlejemål i forskellige størrelser. Det nye byområde Køge Kyst er et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle bl.a. detailstrukturen i centrum af den gamle købsstad Køge. Som en del af den nye gade Strædet, hvor butikker kommer til at dominere stueplansniveauet,

vil der på 1. og 2. sal være kontorlejemål og bolig ejerlejligheder. ”Strædet” vil som gade være attraktiv for særligt de liberale erhverv indenfor advokat, ingeniører og revisorer m.m. Lejemålene kan fås i str: 270 kvm., 383 kvm. eller 443 kvm. For mere information, kontakt Mads Andersen på tlf. 58 58 71 01

Årlig leje pr. kvm.

Areal fra

Kr. 1.200.-

270 kvm.

58587101 GALTEN

TIL LEJE

GALTEN

TIL LEJE

E

E

Se mere BUTIK PÅ TORVET I GALTEN TIL SÆRDELES ATTRAKTIV LEJE

FESTLOKALER PÅ TORVET I GALTEN

Sag 80202644 Butikken har tidligere været anvendt til dagligvarebutik og omfatter et areal på 744 kvm fordelt på stort sammenhængende butiksareal med tilhørende lager og varegård samt mindre kontorrum, køkken, toilet og nogle disponible rum. Butikken er beliggende i ejendommen ’Galten Midtpunkt’ på Torvet i centrum af Galten i sammenhæng med stort parkeringsområde med nem adgang i bil. Galten er en meget velfungerende by mellem Århus og Silkeborg. Byen grænser op til den nye motorvej og har egen motorvejsafkørsel. Byen har ca. 8.000 indbyggere og består af både beboelses- og industriområder.

Sag 80202645 Lejemålet er indrettet til afholdelse af arrangementer og består af et stort møbleret festlokale og et cafeområde med bar som kan benyttes særskilt, når der ikke er arrangementer. Lejemålet er indrettet med et delvist udstyret professionelt køkken. Det samlede areal omfatter 752 kvm. Lokalerne er beliggende i ejendommen ’Galten Midtpunkt’ i sammenhæng med stort parkeringsområde med nem adgang i bil. Galten er en meget velfungerende by mellem Århus og Silkeborg. Byen grænser op til den nye motorvej og har egen motorvejsafkørsel. Bymidten udgør et velfungerende byliv med alle nødvendige funktioner mht. indkøb, sundhed, offentlig transport, underholdning m.v.

Årlig leje

32

Se mere

87309930

kr. 223.200

Årlig leje

87309930

kr. 225.600


TIL LEJE

Butikslejemål på strøget 217,289,332 & 359 kvm.

DETAIL

SØNDERBORG

Se mere F

BUTIKKER PÅ STRØGET I SØNDERBORG Sag 62000090 I Sønderborg centrum, på en af gågadens mest synlige placeringer udlejes lokaler til detailhandel. Lokalerne består af forretningsområde samt andel af fællesarealer. Lejemålene, der ligger i højdeplan med gågaden, har hidtil været anvendt til salg af tøj og isenkram. Der er offentlige par-

keringsarealer for de handlende umiddelbart bag bygningen, samt på Rønhaveplads og parkeringsarealerne over Føtex.

Årlig leje pr.kvm

kr. 1.200

73331300 HERNING

TIL SALG

KOLDING

TIL LEJE

E

C

Se mere

Se mere

325 KVM KONTOR/DETAILEJENDOM

700 KVM DETAIL

Sag 60300624 Særdeles velbeliggende og attraktiv ejendom i hjertet af Herning • Unik beliggenhed i hjertet af Herning • Bygningen er facaderenoveret og fremstår flot og velholdt • Gode muligheder for parkering på egen grund samt nærliggende parkeringshus • Mange anvendelses muligheder for liberal erhverv • Gode muligheder for etablering af detailbutik • Kælder med god plads til opmagasinering

Sag 60300766 Lejemålet består af et stort åbent regulært butikslokale med eget indgangsparti. Lejemålet fremstår meget lyst og indbydende med flot stengulv og med hvide vægge som lofter. Facade partiet er opført i glas med gode udstillingsmuligheder. Der er gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved ejendommen. Lejemålet er beliggende erhvervsområdet benævnt "Industri NV II" med facade ud mod Lærkevej og med Brdr. Dahl og Garant som nærmeste naboer. Området er udlagt til erhvervsformål, hvor den specifikke anvendelse på nærværende adresse er udlagt til lettere industri, kontor, serviceerhverv og engroshandel. Et absolut synligt og attraktivt lejemål med mange anvendelsesmuligheder.

Kontant

76338010

kr. 5.900.000

Årlig leje

76338010

kr. 385.000

33


DETAIL

KOLDING

TIL LEJE

NØRRESUNDBY

TIL LEJE

C

D

Se mere

Se mere

951 KVM DETAIL

211 KVM ATTRAKTIVT BUTIKSLEJEMÅL MED SYNLIG FACADE

Sag 71000272 Velbeliggende boksbutik ved Kolding Storcenter. Butikslejemålet er beliggende på Albuen, et butiksområde lige overfor Kolding Storcenter, med god eksponering mod Vejlevej, som er indfaldsvej til Kolding. Lejemålet er på i alt 951 kvm. Lejemålet er indrettet med et flot regulært salgslokale, med tilhørende lager med port, og hvor der er gode tilkørselsforhold. Hertil kommer Kontor, køkken og toiletter. Ejendommen er opført i 2006, og fremstår i særdeles god stand. Der er gode parkeringsforhold lige ved døren. Parkeringspladsen deles med de øvrige butikker.

Sag 91201842 Attraktivt butikslejemål med synlig facade mod Thistedvej i Nørresundby som dagligt passeres af ca. 12.500 biler. Ejendommen er beliggende i et mindre bydelscenter med dagligvarebutikken Netto, Lindholm Apotek, frisør samt mindre restaurant / pizzeria. På 1. og 2. sal er indrettet ungdomsboliger. Den gamle Teknisk Skole på modsatte side af Thistedvej er under omdannelse til nyt boligområde med lejligheder og rækkehuse, som sikrer en masse liv i området. Lejemålet er indrettet med stort regulært butikslokale med klinkegulv og store facadevinduer mod parkeringspladsen. Mulighed for skiltning på facade mod Thistedvej. Endvidere personalerum med mindre køkken samt toilet og baderum.

Årlig leje

kr. 808.350

Årlig leje

GRUND

75831311 HANSTHOLM

kr. 168.800

96314900 TIL SALG

VEJLE

TIL SALG

Se mere

C

VELBELIGGENDE FORRETNINGSEJENDOM TIL SALG ELLER LEJE Sag 91201763 Ejendommen er opført i 2002 og er indrettet med stort butiksareal på ca. 500 kvm., med 236 kvm. tilhørende velfærd og lager, med adgang til rampe. Stort udenomsareal udlagt til parkering. Grundens samlede areal andrager 2.473 kvm. Senest har ejendommen været anvendt af ALDI Marked og er således indrettet her til. Kontant

kr. 2.200.000

96314900 HJØRRING

TIL LEJE

Se mere Se mere 28.500 KVM ERHVERVSGRUND E

RESTAURANT PÅ GÅGADEN I HJØRRING Sag 91201835 Beliggende med stor synlighed, parkeringspladser i gården, og byens største offentlige parkeringsplads kun 100 meter fra døren. Lejemålet blev i 1996 indrettet til restaurant af Jensens Bøfhus. Lejemålet er på i alt 386 kvm fordelt med 126 kvm i stueplan der er indrettet med køkken og restaurant samt ca. 100 m² der er udnyttet til udeservering. 1. salen er på 260 kvm. og er indrettet med restaurant og toiletter og personalefaciliteter. Årlig leje

34

96314900

kr. 352.900

Sag 71000327 28.500 m² erhvervsgrund tæt på E45. Grunden er beliggende i Vejle S med kort afstand til E45 og motortrafikvejen mellem Vejle og Fredericia. Køber betaler selv alle tilslutningsafgifter samt moms af købesummen. • Minimums grundstørrelse ved udstykning 2.500 m² • I delområde 1 skal byggelinjer på henholdsvis 5 og 10 meter til skel overholdes • Bebyggelsesprocent i delområde 2 max 50% • Adgangsvej til delområde 2 fra Maserativej Matriklen er ikke særskilt vurderet endnu. Jf. lokalplan nr. 1148.

Kontant

75831311

kr. 2.000.000


SØGES Se et udpluk af vores 3.298 aktive købere til erhvervsejendomme eller test efterspørgslen på din ejendom på edc.dk/erhverv/find-koeber

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Udlejningsejendom i København

Investering hovedstadsområdet

Boligudlejningsejendom i Odense

Investering i Kolding, Vejle, Haderslev

Til projektorienteret fond, der investerer i boligejendomme i København, og meget gerne ejendomme, hvor lejlighederne trænger til renovering/ modernisering, søges ejendom indenfor en prisramme på kr. 25-30 mio.

Boligudlejningsejendomme i hovedstadsområdet op til 50 mio. kr. søges. Gerne ejendomme der er byfornyet også selvom det er 20 – 30 år siden.

Boligudlejningsejendom med udviklingspotentiale søges. Ejendommen skal gerne trænge til modernisering og yderligere udvikling. Små og mellem store ejendomme har primært interesse. Pris op til kr. 15.000.000. Gerne centralt beliggende i Odense

Kunde søger boligudlejningsejendomme centralt beliggende i centrum af Kolding, Vejle eller Haderslev by. Indeholdende min. 4 lejligheder.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

878702 33301000

722991 33301000

685085 58588200

903376 76338010

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Lager/Produktion

Lager/Produktion

Boligudlejningsejendom i Aalborg

Storkbh/Roskilde/Køge 2.500-4.000 kvm

Kunde søger boligudlejningsejendom med min. 6 enheder beliggende i den centrale del af Aalborg. Pris op til kr. 15.000.000. Afkastkrav: mindst 4%. Ejendommen skal være iorden.

Fødevarevirkomhed søger 2.500-4.000 kvm produktions-/lagerejendom i Storkøbenhavn/Roskilde/Køge

Kunde søger værksted, bestående af hal, lager og kontorlokaler på min 1.200 m² i Esbjerg. Gerne gennemkørsel i hallen med min 4 porte. Ligeledes kræves også lift.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Byejendomme i Aarhus Advokat søger investeringsejendomme centralt i Aarhus. Gerne ældre ejendomme med behov for modernisering. Har eget håndværksteam.

Søger Id: Telefon:

659723 87309930

843350 96314900

730525 58587100

Værksted i Esbjerg

613182 76104800

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Kontor

Kontor

Blandet ejendom

Erhvervsgrund

Kontor / lager udstillingsejendom i Kbh.

500 - 1.500 kvm i København

Tomme ejendomme på Sjælland

Opførsel af discountbutikker

Beliggenhed med stor branding værdi søges. Fordelingen skønnes at være ca 2.500 m² kontor, 5.000 lager/udstilling/ showroom og derudover reelle 2.500 m² lager. Indflytning i 2020.

Undervisningsvirksomhed søger kontorejendom, lager/ produktionsejendom, undervisningsejendom på min. 500 m² beliggende i København kommune. Kunden ønsker storrumskontor, 1-2 enkeltmandskontorer, et stort mødelokale og 1-2 mindre mødelokaler. Min. 1 p-plads.

Kunde søger ejendomme, helst tomme, med mange klubværelser eller lejligheder. På hele Sjælland

Landsdækkende udvikler søger godt beliggende grunde til opførsel af detailbutikker, discountbutikker - kan handle straks.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

877374 33301000

861483 33301000

904959 46333333

753749 46333333

35


”Den positive situation vi har befundet os i, fortsætter helt overordnet set ind i 2016 endda med en lille stigning” Nytårsstemningen er i top på markedet for erhvervsejendomme, hvor både investorer, købere og lejere ser lyst på fremtiden. I denne måneds ErhvervsNyt har vi spurgt vores kunder og en række af de største aktører i markedet om deres forventninger til 2016. Og svarene tegner et optimistisk billede. Der vil generelt blive brugt flere penge på ejendomme: Investorerne forventer at allokere flere penge til ejendomme og virksomhederne forventer at bruge flere penge på lokaler. Forventningen er, at det nye år byder på positive tendenser indenfor både boligejendomme, industri, detail og kontor. Når man tager hul på et nyt år, er det en god idé at standse op et kort øjeblik og danne sig et overblik over, hvilken retning man bevæger sig i. Markedet bliver mere komplekst og der stilles kontinuerligt større krav fra kunderne – derfor søger vi løbende at blive endnu dygtigere til at bringe kunden i fokus og tilbyde værdiskabende rådgivning og løsninger. Vi har spurgt vores kunder og svaret er, at lokal tilstedeværelse og netværk er vigtigt, selv i et internationaliseret marked. Derfor har vi i 2015 styrket mandskabet i stort set alle vores 16 lokale centre. Vores lokale tilstedeværelse betyder også, at vi løbende kan opsamle ønsker fra købere til erhvervsejendomme. Som noget unikt giver vi dig et indblik i, om der er købere til netop din ejendom. Test efterspørgslen på edc.dk/erhverv/find-koeber

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt januar 2016  

Nytårsoptimismen bobler i markedet. Vi har spurgt 4 af markedets største aktører indenfor bolig-, industri-, detail- og kontorejendomme om d...

ErhvervsNyt januar 2016  

Nytårsoptimismen bobler i markedet. Vi har spurgt 4 af markedets største aktører indenfor bolig-, industri-, detail- og kontorejendomme om d...