__MAIN_TEXT__

Page 1

ErhvervsNyt DECEMBER 2016

Tro på fortsat gode finansieringsmuligheder Læs mere i magasinet

TEMA: FORVENTNINGER TIL 2017

Investeringslysten fortsætter Logistik er et segment, vi har en fast beslutning om at vækste indenfor

Lars Hansen Investeringschef, NREP Logicenters


Tema Forventninger til 2017

S4

SULTNE INVESTORER TRODSER DET HØJE PRISNIVEAU

530 KVM BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM - ET STENKAST FRA AMAGERBROGADE

S10

TRO PÅ FORTSAT GODE

FINANSIERINGSMULIGHEDER

S14

SE ALLE VORES NYESTE EJENDOMME TIL SALG OG LEJE

S8 22


December 2016 I 2017 forventer vi at komme endnu tættere på vores kunder, både fysisk, digitalt og kommunikationsmæssigt

Robert Neble Larsen Adm. direktør, Erhverv

ET GODT ÅR OG MERE AT SE FREM TIL 2016 har været et godt år med et højt aktivitetsniveau i markedet for erhvervsejendomme. Det var året, hvor vi fusionerede med Gaarde Erhverv i København og BR Erhverv i Silkeborg og bød velkommen til nye medarbejdere derfra - oven i alle de andre nye kollegaer vi i årets løb har budt velkommen.

Der er lagt op til fortsat vækst i investeringsvolumen, ligesom det er glædeligt, at virksomhedernes flyttelyst ikke er aftaget. Det kan ikke tolkes som andet end, at væksten i samfundet har fået et solidt fodfæste, og at der fortsat er appetit på investering i fast ejendom.

Det har hele tiden været vores klare mål at være erhvervslivets foretrukne, lokale erhvervsmægler. Derfor åbnede vi, tidligere på året, vores erhvervscenter nr. 16 i Viborg, for at styrke den lokale tilstedeværelse. Den 1/1 2017 åbner vi igen et nyt erhvervscenter - denne gang i Slagelse, og vi søger i den forbindelse kompetente kollegaer til at løfte opgaven.

Du kan i dette nummer af ErhvervsNyt læse om nogle af de store aktørers forventninger til investeringsmarkedet i det kommende år. Den fulde forventningsundersøgelse kan du downloade på www.edc.dk/research

I 2017 forventer vi at komme endnu tættere på vores kunder, både fysisk, digitalt og kommunikationsmæssigt.

Når vi ser tilbage på året, der gik, har EDC Erhverv brugt kræfter på at styrke de digitale redskaber til gavn for vores kunder. Eksempelvis har vi foretaget et brugervenligt løft af vores Køber-/ Lejerkartotek, så I som kunder selv kan holde jer opdateret om efterspørgslen på jeres ejendom. Desuden indførte vi i 2016, som de første i branchen, digitale underskrifter.

Vi udvider succesen med ErhvervsNyt og lancerer fire nye, målrettede magasiner, inden for henholdsvis kontor, detail, industri og investering. Det betyder, at du fremover får mulighed for at modtage artikler, markedsfakta og præsentationer af ejendomme, der er mere målrettet dig. Du kan skrive dig op til at modtage magasinerne og andre spændende nyheder digitalt på www.edc.dk/erhverv/tilmeld

STYRKEDE DIGITALE VÆRKTØJER

Der vil i 2017 fortsat blive udviklet nye digitale værktøjer til gavn for kunderne, med fokus på hele tiden at skabe merværdi. Samtidig frigiver vi tid hos mæglerne, så de i endnu højere grad kan være til stede hos kunden.

FORVENTNINGER TIL 2017

Der, hvor det giver bedst mening.

I vores branche er det svært at se fremad, men vi gør alligevel forsøget. Vi har igen i år gennemført en Forventningsanalyse for 2017 blandt markedets aktører, og svarene er også i år positive.

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår, Robert Neble Larsen

33


SULTNE INVESTORER TRODSER DET HØJE PRISNIVEAU Krystalkuglen har været i spil, og EDC Erhvervs Forventningsanalyse afslører et travlt 2017 med forventede prisstigninger og en fortsat, tilsyneladende umættelig efterspørgsel på investeringsejendomme. Det bekræftes af tre af landets mest aktive aktører, M. Goldschmidt Ejendomme, NREP og CASA.

2016 havde den største omsætning af erhvervs- og boligudlejningsejendomme i flere år, men 2017 tegner ifølge EDC Erhvervs Forventningsanalyse til at slå rekorden. Inden for visse segmenter er udbuddet mindre end efterspørgslen, og priserne forventes generelt at stige yderligere. Det skræmmer ikke investorerne, der i undersøgelsen lufter betydelig optimisme. 9 ud af 10 investorer forventer således at investere yderligere i fast ejendom i 2017, mens over halvdelen vil øge investeringerne næste år i forhold til i år.

”Vores ambition er fortsat at udvide ejendomsporteføljen af velbeliggende ejendomme i Storkøbenhavn, som har potentiale til en driftsoptimering både på indtægts- og omkostningssiden. Fremadrettet forventer vi en relativ stabil udvikling i vores kerneområde, blandt andet fordi vi på nuværende tidspunkt ikke ser væsentlige ændringer i de makroøkonomiske forudsætninger,” siger Søren Bjørn Hansen, investeringsdirektør i M. Goldschmidt Ejendomme. EFTERSPØRGSLEN TRÆKKER PROVINSEN MED

Påtænker du eller din virksomhed at allokere flere/færre penge til ejendomsinvesteringer i 2017?

Flere penge

54%

Samme niveau

31%

Færre penge

4%

Nul investering i 2017 12%

Kilde: EDC Erhvervs Forventningsanalyse 2017

Forventningsanalysen for 2017 afdækker også en stigende interesse for områder uden for landets største byer blandt ejendomsinvestorerne. Det kan begrundes med muligheden for et større afkast og den generelle, økonomiske vækst i samfundet. Denne trend er M. Goldschmidt Ejendomme også med på, trods det erklærede fokus på primært at engagere sig i Storkøbenhavn. ”Vi har også investeringer i provinsen, blandt andet en meget stor ejendom i Ringsted med 320 lejligheder. Vi glæder os naturligvis over den øgede interesse i at investere uden for Storkøbenhavn, som netop er præget af et lille udbud og mange købere, så vi ser det som naturligt, at investorerne søger udenfor deres kerneområder,” siger Søren Bjørn Hansen.

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HITTER I Forventningsanalysen er boligudlejningsejendomme stadig det største hit, hvor 3 ud af 4 forventer at investere i netop dette segment. En af hovedstadens ejendomsinvestorer, M. Goldschmidt Ejendomme, er blandt de ekspansionslystne. Selskabet opkøbte tidligere i år en portefølje af boligudlejningsejendomme samt et hotel af Jeudan og udtalte i den forbindelse, at man står klar til mere, når ’de rigtige ejendomme kommer’. Handlen med Jeudan var blot en blandt flere sidste år. Opkøbene fulgte selskabets strategi med et primært fokus på Storkøbenhavn. 44

ACCELERATION I EFTERSPØRGSLEN Særligt efter sommerferien i år eskalerede interessen i markedet markant. I Midt- og Nordjylland er der således for første gang siden 2008 tale om et egentligt udlejers/sælgers marked. Det vil sige færre emner til salg/leje, end virksomheder og investorer efterspørger. ”Markedet går rigtig godt og går stabilt opad. Transaktionsvolumen er steget i alle målinger. Den store volumen er kommet fra meget store, enkeltstående transaktioner, men også antallet af transaktioner på mindre boligudlejningsFortsættes


”LOGISTIK ER ET SEGMENT, VI HAR EN FAST BESLUTNING OM AT VÆKSTE INDENFOR” Lars Hansen Investeringschef i NREP Logicenters 55


”VI BYGGER EN DEL TIL INVESTORER - OG KOMMER TIL AT BYGGE ENDNU MERE”

Rasmus Holbech Senior developer i CASA

ejendomme til mellem 10 og 30 mio. kr. er voldsomt opadgående,” siger investeringschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, Steen Storgaard Møller. Accelerationspunktet over sommeren kan efter Steen Storgaard Møllers mening hænge sammen med en tiltagende accept af, at det høje prisniveau er realistisk og stabilt på længere sigt. ”Der bliver virkelig handlet meget. Også efterspørgslen i området omkring Aarhus er stor, men det er som om, at køberne og sælgerne på det seneste har fået lettere ved at mødes. Min opfattelse er, at det hænger sammen med, at køberne har accepteret, at de handler på et marked, der nok er prissat højt, men at den høje pris, er præmissen for at komme ind på markedet,” forklarer Steen Storgaard Møller. KUNDER HAVES, EJENDOMME SØGES To tredjedele af landets investorer forventer, som sagt, at priserne for boligudlejningsejendomme fortsat vil stige i 2017. Men også andre dele af ejendomsmarkedet oplever kraftig fremgang. En af landets store ejendomsinvestorer, tværnordiske NREP, som investerer og forvalter moderne logistikejendomme under NREP Logicenters, har lejere til flere lager- og logistikejendomme, end der kan skaffes. ”Havde vi haft ledige ejendomme inden for moderne logistik og lager, kunne vi leje dem ud med det samme. Men det har vi ikke, og udbuddet er meget lille. Der er mangel. Det er lidt som med hønen og ægget,” siger investeringschef i NREP Logicenters, Lars Hansen.

66

”Hvad kommer først, udbuddet eller efterspørgslen? Lejerne, som søger, skal ofte bruge faciliteterne inden for ca. 3 mdr. Hvis vi bygger nyt, står det først klart efter 10-12 måneder, og så langt ud i fremtiden er det på den anden side svært at få nogen til at binde sig, hvis behovet er her og nu,” siger han. VÆKST I LOGISTIKMARKEDET NREP Logicenters fokuserer på logistikejendomme af høj kvalitet. Porteføljen er blevet kraftigt øget i de seneste par år og bliver det yderligere i de næste, lyder det fra investeringschefen. I dag har NREP Logicenters i Danmark ca. 350.000 kvm moderne logistikejendomme. Væksten har i år været på ca. 40.000 kvm, og der forventes yderligere inden årets udgang. ”Logistik er et segment, vi har en fast beslutning om at vækste indenfor. Vi ejer i forvejen over 1 mio. kvm ejendomme af denne type i Norden og bygger for tiden ca. 30.000 kvm i Ishøj til FoodService Danmark. Vores oplevelse er, at der findes en ubalance i markedet for moderne logistikejendomme. Det giver nogle muligheder, samtidig med at lejeniveauet i dette segment er relativt stabilt ,” siger Lars Hansen. NYE KVADRATMETER NØDVENDIGE Det umættede marked med høj efterspørgsel på boligudlejningsejendomme og i tiltagende tempo også ejendomme inden for lager og logistik, er grundlaget for, at også nybyggeri blomstrer i Danmark. Det har udviklings- og entreprenør-


Søren Bjørn Hansen Investeringsdirektør i M. Goldschmidt Ejendomme.

selskabet CASA haft stor succes med at udnytte, således at selskabet, som har hovedsæde i Horsens, på få år er blevet en betydelig aktør på markedet for nybyggeri og udvikling over hele landet. Især i København er CASA, i selskab med andre, med til at bebygge en række kunstige øer i Sydhavnen med hundredvis af eksklusive lejligheder.

Markedet går rigtig godt og stabilt opad. Transaktionsvolumen er steget i alle målinger CASAs betydelige byggeaktivitet i det københavnske har medvirket til, at selskabet i løbet af de seneste 3-4 år har været i stand til at udvikle og flytte 70 % af sin omsætning til byen. Det vil dog udligne sig noget i takt med realiseringen af omfattende projekter i provinsen. ”Vi har også rigtig mange projekter i gang i Aarhus. Interessen breder sig videre til de større provinsbyer som Horsens, Herning og Trekantsområdet, men også i Odense, Esbjerg og Aalborg øges efterspørgslen,” siger Rasmus Holbech, senior developer i CASA. CASA forventer at fortsætte væksten og hente projekter ind i øget omfang i 2017. Investeringsmarkedet er meget aktivt, forklarer Rasmus Holbech. ”Vi bygger en del til investorer - og kommer til at bygge endnu mere, og vi udvikler og bygger også egne projekter. Mit indtryk er,

at ejendomsinvesteringer er attraktive som alternativ til aktier og obligationer, hvor afkastet er meget lille,” siger han. CASA har netop udviklet et boligprojekt i Aarhus på 29.000 kvm, som lynhurtigt blev solgt til fem investorer. Set fra Rasmus Holbechs skrivebord er investorerne generelt meget sultne. ”Vi har været ude for at udvikle og bygge et projekt, som fra start af har haft en køber. Når aviserne skriver om det, ringer folk og spørger, om de kan købe det, og hvorfor vi ikke har kontaktet dem, da vi gik i gang. Sådan er det for tiden,” siger Rasmus Holbech. ET POSITIVT 2017 Samlet set ser det ud til, at både investorer indenfor boligudlejningsejendomme, industriejendomme og nybyggeri er sultne på mere. Sammenholdt med Forventningsanalysen, hvor 54 % af investorerne forventer at øge deres ejendomsinvesteringer i 2017, efterlader det et positivt indtryk af et ejendomsmarked i en fortsat opgangsfase. Resear ch Erhverv Poul Erik Bech

Læs mere om forventningerne til investeringsmarkedet og meget andet i EDC Erhvervs Forventningsanalyse for 2017 på www.edc.dk/research

FORVEN TIL 2017TNINGER

Resultat blandt da er af en marke dsunders nske inv øgelse estorer og virkso mheder

Fortsat

- samme

optimism

nhold dat

e

a med und

ersøgelsen

D E C E M B E R

fra 201

6

2 0 1 6

77


INVESTERINGSEJENDOMME

KØBENHAVN S

TIL SALG

Se mere D

530 KVM BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ STILLE VILLAVEJ ET STENKAST FRA AMAGERBROGADE Sag 18100632 Ejendommen er opført i 1959 i gule mursten. Taget er et built up tag tækket med tagpap. Ejendommen er opført i 3 etager med fuld kælder. Vinduerne er med termoglas. Den opvarmes ved centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet . Ejendommen indeholder 6 boliger, h.h.v. 3 stk. á 72 kvm

og 3 stk. á 92 kvm. Kælderetagen er gennemgribende istandsat inden for de seneste år og indeholder bl.a. 4 værelser og en vaskekælder til lejerenes afbenyttelse mod betaling. Afkast 3,91%. Kontant

kr. 12.250.000

33301000 AMAGER

TIL SALG

Se mere E

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED LEDIG LEJLIGHED OG GOD BELIGGENHED PÅ AMAGER. 997 KVM Sag 18100362 Hovedbygningen er en velbygget 3 etagers boligudlejningsejendom omfattende 6 beboelseslejligheder. Lejlighederne består af hhv. 3 og 4 værelser samt køkken og bad. Side- og bagbygning, som er opført i hhv. 1 og 2 etager,er udlejet til 5 mindre erhvervsvirksomheder. Der er mulig-

hed for at konvertere flere af erhvervslejemålene til beboelseslejligheder, hvilket på sigt kan give større tryghed for udlejning. Gårdarealet mellem bygningerne er befæstet og anvendes til udendørs ophold og cykel-p. Afkast 4,26%. Kontant

8

33301000

kr. 19.500.000


TIL SALG

CHRISTIANSHAVN

Se mere

TIL SALG

Se mere E

C

2 SAMADMINISTREREDE EJENDOMME – OPRINDELIG 2 SMÅHUSEJENDOMME. 1.072 KVM

UNIK OG SJÆLDENT UDBUDT FULDT ISTANDSAT EJENDOM MED MERE END 500 LEDIGE KVM. I ALT 632 KVM

Sag 18100411 Ejendommen indeholder 6 lejligheder á 55 kvm, 3 lejligheder á 65,70 og 87 kvm, 3 lejligheder á 110 kvm, og 2 nye taglejligheder på hver 100 kvm, samt udgang til altaner. Samtlige lejligheder er indrettet med eget køkken og toilet/bad. Opvarmning er centralvarme med fjernvarme. Ejendommen er omfattet af reglerne om tilbudspligt, men ikke reglerne om bindingspligt i h.t. § 18 og 18B. Den gennemsnitlige boligleje (aftalt leje) andrager ca. kr. 1.050 pr. kvm årligt, bortset fra de 2 nyindrettede taglejligheder, hvor lejen udgør gsn. kr. 1.800 pr. kvm. Lejen reguleres typisk med 3% i årlig stigning. Årlig lejeindtægt i alt ca. kr. 1,5 mio. Startafkast 4,22%.

Sag 18100583 Lige i smørhullet af det eftertragtede Christianshavn ligger denne skønne boligudlejningsejendom. Hovedejendommen er opført i 1755 i 2 etager med udnyttet tagetage og mindre kælder. Side- og baghus er opført i 1919 i 1 etage med udnyttet tagetage. De 2 bygninger er sammenbygget via et trappetårn i sidehuset. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen. Boligarealet udgør samlet 408 kvm., som er fordelt på 3 boliglejemål, hvoraf 2 på i alt 279 kvm. overtages ledige til købers disposition. I ejendommens baghus er der herudover 224 kvm ny istandsat erhvervsareal, der ligeledes overtages ledig til købers dispensation. Afkast 3,16%.

Kontant

INVESTERINGSEJENDOMME

ØSTERBRO

kr. 30.300.000

Kontant

33301000

kr. 22.000.000

33301000

BIRKERØD

TIL SALG

Se mere D

1.920 KVM VELBELIGGENDE KONTOR/ERHVERVSEJENDOM I BIRKERØD Sag 34200941 Velbeliggende kontor/erhvervsejendom i Birkerød udlejet til virksomheden Carl Zeiss A/S sælges. Bærende konstruktioner er beton- og limtræsdragere/søjler og betondæk. Kernen i bygningen er røde mursten. Stuen er indrettet med indgang, reception med toiletkerne og direkte adgang

til stort showroom gennem en 4,5 meter bred drejedør. Første sal indeholder store åbne kontorarealer med loft til kip og stort lysindfald. Lagertilbygning opført i 1999 - i alt 230 kvm. Kontant

48269910

kr. 19.700.000

9


INVESTERINGSEJENDOMME

GLOSTRUP

TIL SALG

Se mere

GLOSTRUP

TIL SALG

Se mere D

E

2.314 KVM BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOM

1.154 KVM BOLIGEJENDOM I GLOSTRUP

Sag 18100616 Centralt beliggende bolig-/erhvervsejendom på Hovedvejen i Glostrup, tæt ved indkøb og off. transport. Ejendommen, der er opført i 1965, er opført i 3 etager med fuld kælder. Facaderne fremstår i rødt murværk og taget er et sadeltag med helvalm, tækket med røde vingetegl. Ejendommens vinduer er med termoglas. Ejendommens kælderetage indeholder foruden fuld kælder under bygningen også et større underjordisk kælderareal med tilhørende stort parkeringsareal over jord. Hele ejendommens stueetage er udlejet til cykelforretning. De 2 øverste etager indeholder i alt 18 boliger i størrelser fra 1 vær. til 3 vær. á areal fra 56 kvm til 81 kvm.

Sag 18100615 Velholdt boligejendom beliggende på hjørnet af Hovedvejen og Erdalsvej i Glostrup. Ejendommen er opført i 3 etager med fuld kælder. Facaderne fremstår i røde mursten og taget er med lille hældning, tækket med bølgeeternit. Vinduerne er alle med termoglas. Bygningen er beliggende på 2 matrikelnumre. Erdalsvej 2 A på et matrikelnummer og 2 B og C på et andet matrikelnummer. Ejendommen på matrikelnummer 2 A indeholder 6 stk. 2 og 3 vær. boliger. Ejendommen B og C indeholder 12 stk. 2 og 4 vær. boliger. Begge matrikelnumre er samadministreret og opfylder i øvrigt betingelserne i BRL § 4a, stk. 2 for at kunne anses som værende 1 ejendom.

Kontant

kr. 27.500.000

Kontant

33301000 GLOSTRUP

TIL SALG

Se mere

GLOSTRUP

TIL SALG

Se mere C

E

975 KVM HJØRNEEJENDOM I GLOSTRUP

VELBYGGET OG VELBELIGGENDE BOLIGEJENDOM

Sag 18100617 Velbygget hjørneejendom fra 1930´erne opført i gule mursten med karnapper. Taget er med lille hældning og tækket med tagpap. Ejendommens vinduer er med termoglas. Ejendommen er opført i 3 etager med kælder og fremtræder velholdt. Den indeholder 12 boliger og 1 butik, udlejet til blomsterforretning. Boligerne er 2 og 3 vær. lejligheder i størrelse fra 72 kvm til 74 kvm. Kælderetagen er delvis udlejet til blomsterforretningen og indeholder derudover pulterrum for ejendommens lejere m.m. Ejendommen opvarmes ved centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet.

Sag 18100614 Boligejendom i 3 etager med erhverv i stueetagen. Ejendommen er opført i 1957. I ejendommens gård forefindes garageanlæg indeholdende 7 garager. Der er adgang til lejlighederne via svalegange på de respektive etager. Lejlighederne er hovedsageligt 1 vær. lejligheder i størrelser fra 37 til 48 kvm, dog en enkelt 2 vær. lejlighed på 51 kvm og 2 stk. 3 vær. á 92 kvm. Lejlighederne fremtræder lyse og velindrettede. Hele stueetagen mod Hovedvejen og en mindre del af kælderetagen er i dag udlejet til en lejer, oprindelig flere mindre lejemål. Kælderen er bl.a. indrettet med pulterrum for beboerne, cykelrum, vaskeri, m.m. Ejendommen er forsynet med centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet.

Kontant

10

kr. 17.000.000

33301000

33301000

kr. 13.500.000

Kontant

33301000

kr. 18.500.000


TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOMME

SLAGELSE

Se mere D

UDLEJNINGSEJENDOM TIL UDVIKLING - 1 TIME FRA KØBENHAVN. 2.802 KVM Sag 18100548 Velbygget og traditionelt drevet udlejningsejendom med 32 boliger og et boligareal på 2.652 kvm, samt garagebygninger og kælderarealer på i alt 571 kvm. Samtlige lejemål er udlejede, og der er ikke udlejningsomkostninger af nogen art, da lejen er omkostningsbestemt leje. Ejendom-

men har været drevet således, at lejerne i vidt omfang selv har kunne forbedre lejlighederner. Den gennemsnitlige boligleje andrager 504 pr. kvm årligt. Ejendommen er omfattet af reglerne om tilbudspligt til lejerne. Afkast 2,15%. Kontant

kr. 16.250.000

33301000 KVISTGÅRD

TIL SALG

Se mere

FLOT VELDISPONERET DOMICILEJENDOM PÅ 2.776 KVM I ATTRAKTIVT ERHVERVSOMRÅDE Sag 34200912 Flot veldisponeret domicilejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Kvistgård med andre større virksomheder såsom Meggitt A/S, Bavarian Nordic A/S, Embacollage A/S, som nærmeste naboer. Området er beliggende mellem Helsingørsvej og Kongevejen og er veldisponeret

med vejadgang og gode tilkørselsforhold og henvender sig primært til erhvervs- og håndværksprægede virksomheder med brug for meget plads og udvidelsesmuligheder. Afkast 7,26%. Kontant

48269910

kr. 22.500.000

11


INVESTERINGSEJENDOMME

HILLERØD

TIL SALG

Se mere B

VELBELIGGENDE OG MARKANT DOMICILBYGNING I HILLERØD BYMIDTE Sag 34200904 Ejendommen er i 2013/2014 ombygget og fuldt udlejet til Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse har selv foretaget en større investering i ombygningen og er bundet af deres lejekontrakt på 1- & 2. sal frem til 2022. Ejendommens alternative anvendelsesmuligheder er særligt

gunstige, idet lokalplanen foreskriver mulighed for at anvende alle etager til udvalgsvarer, kontor, liberalt erhverv eller boligformål.

Kontant

kr. 19.000.000

48269910 HILLERØD

TIL SALG

Se mere D

MINDRE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM BELIGGENDE I HILLERØD MED TRE BEBOELSESLEJLIGHEDER - AFKAST 4,65% Sag 34200906 Velvedligeholdt udlejningsejendom som indeholder to store 3og 4 værelseslejligheder på henholdsvis 84 og 103. Lejlighederne er moderniseret med nye køkkener og badeværelser. Endvidere en mindre 2 værelses lejlighed på 64 kvm. som ligeledes er moderniseret med nyt køkken og bade-

værelse. Bygningen er opført i 1950 og består af en fuld etage og udnyttet tagetage. Facader og gavle er murede og filtset med gråpuds. Taget er et sadeltag og med ensidigt fald og beklædt med røde rødt stålprofiltag. Kontant

12

48269910

kr. 4.400.000


TIL SALG

KØBENHAVN K

TIL SALG

Se mere D

BUTIKSEJERLEJLIGHED TIL INVESTERING – MED FORNUFTIGT AFSKRIVNINGSGRUNDLAG. 137 KVM Sag 18100606 Bygningen er opført i 1880 i 5 etager. Butikken er udlejet til kaffebar, og lejen reguleres med stigningen i nettoprisindekset samt i henhold til ELL § 13. Butikken består af 71 kvm i gadeplan og 66 kvm i kælderplan, som i dag benyttes som lager og personalerum. Lejligheden er endvidere afskrivningsberettiget. Afkast 5,32%.

Se mere

Kontant

kr. 3.500.000

33301000

D

KØBENHAVN K

INVESTERINGSEJENDOMME

VORDINGBORG

TIL SALG

Se mere 472 KVM GENNEMRENOVERET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM Sag 47300536 Den gamle biograf i Vordingborg. Måske byens flotteste ejendom. Ejendommen er opført i 1939 som byens biograf, men er efterfølgende ombygget til beboelse. Det seneste år, er ejendommen gennemgribende renoveret og fremstår på baggrund heraf, i dag som pæn og velholdt, med malede facader og nyetableret vaskerum, til brug for ejendommens lejere. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder og består af 10 lejemål, alle til beboelse. Fordelt på 5 ét værelses, 4 to værelses og 1 tre værelses lejlighed. Alle lejemål er udlejede og der er generelt ikke tomgang i ejendommen. Den smule udenoms arealer består udelukkende af flisebelægning. Kontant

G

EKSKLUSIVE AFSKRIVNINGSBERETTIGEDE ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER I LATINERKVARTERET. 187 KVM. AFKAST 3,8% Sag 18100010 I hjertet af København, midt i Latinerkvarteret, sælges disse to erhvervsejerlejligheder. De to erhvervsejerlejligheder ligger synligt i ejendommens kælder og forhøjede stueplan, midt på Larsbjørnsstræde. Kælderen er på 97 kvm. Stuelejligheden er opdelt i tre lejemål på henholdsvis 41, 25 og 20 kvm.

kr. 5.375.000

Kontant

55786600 NÆSTVED

kr. 4.750.000

33301000 TIL SALG

KORSØR

TIL SALG

Se mere E

319 KVM. FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM MIDT I KORSØR Sag 47300549 Ejendommen er en traditionel strøgejendom ejendom bestående af erhvervslejemål i stueetagen og 3 bolig lejemål i de øvrige etager. Erhvervslejeålet er 81 kvm. og udlejet til spillehal. boliglejemålene på henholdsvis 81, 81 og 76 kvm. fremstår lyse og venlige og er løbende istandsat. Fra Korsør er der ca. 1 times kørsel til København.

Se mere

Startafkast 6,5%

Kontant

kr. 2.450.000

55786600

D

NÆSTVED

TIL SALG

Se mere 320 KVM. INVESTERINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL - STARTAFKAST 6,40% Sag 47300535 Velbeliggende boligudlejningsejendom i Næstved by, bestående af 4 lejemål, som alle er udlejet. Ejendommen er beliggende på Præstøvej, i roligt boligområde, med ca. 2 kilometer til station og centrum. Lejemålene består af 4 lejemål, fordelt med tre 2 værelses lejligheder og én 4 værelses lejlighed. Lejemålene er løbende istandsat og fremstår i normal udlejningsmæssig standart. Udenoms arealer er udlagt med have anlæg, som holdes af lejerne. En velbeliggende og velholdt ejendom som sjældent kommer i udbud. Der vil i forbindelse med genudlejning være mulighed for at hæve lejen. Kontant

55786600

kr. 2.500.000

C

1.974 KVM DETAIL-INVESTERINGSEJENDOM - ÅRLIGT AFKAST 7,5% Sag 47300561 Velbeliggende erhvervsejendom med synlighed fra en af byens mest trafikerede veje ind til byens centrum. Der kører dagligt ca. 9.000 biler forbi ejendommen, hvilket giver stor eksponering. Eejndommen er opdelt i tre lejemål, hvoraf to lejemål er udlejet til h.h.v. Würth og H. Helbo Hansen. Det sidste lejemål er pt. ledigt. Her er absolut tale om en pæn og velholdt ejendom med gode solide lejere. Kontant

55786600

kr. 10.775.000

13


TRO PÅ FORTSAT GODE FINANSIERINGSMULIGHEDER Investorerne har udsigt til fortsat gode muligheder for finansiering i 2017, og renten forventes at holde eller kun stige en anelse, siger store aktører.

Den markante investeringslyst i Danmark kan tilskrives flere faktorer. En af de vigtige, er adgangen til at låne penge og omkostningen ved det. I 2017 forventer tre ud af fire investorer i EDC Erhvervs Forventningsanalyse, at lånemulighederne fortsætter uændrede, mens knap hver syvende tror, at det bliver sværere at finde finansiering. Det er en fordobling siden analysen for markedet i 2016. Den bekymring, deler de store aktører i markedet dog ikke. POSITIVE FORVENTNINGER Hos Nordea deler man ikke bekymringen for, om en vanskeligere adgang til finansiering er under opsejling. ”Jeg ser ikke tendenser, der skulle give anledning til, at vi begynder at trække fingrene til os i forhold til udlån. Vores kreditpolitik i Nordea er at have den

Man kan låne penge i Danmark billigere end noget andet sted på jorden. Det er ret unikt samme strategi i opgang og nedgang, selv om vi selvfølgelig justerer. Der er ikke umiddelbart nogen grund til at forudse, at det vil blive vanskeligere i 2017,” siger Ib Dahl Carlsen, Nordeas områdedirektør for ejendomsfinansiering i Danmark. Han hæfter sig i stedet ved, at opsvinget i økonomien så småt er ved at bide sig fast, og at udenlandske investorer også i disse år pumper store beløb ind på det danske investeringsmarked. GOD OG BILLIG FINANSIERING ”Man kan låne penge i Danmark billigere end noget andet sted på

14

jorden. Det er ret unikt. Der er mange gode grunde til, at vi er et godt sted at investere. Her er politisk ro og stabilitet. Landet fungerer. Finansielle transaktioner og investeringer har lavere omkostninger end i stort set alle andre lande, samtidig med, at man kan opnå ret gode afkast. En hel del bedre end i Stockholm og Oslo for eksempel,” siger Ib Dahl Carlsen. FORVENTNING OM SVAG STIGNING PÅ DE LANGE RENTER Ib Dahl Carlsen hæfter sig ved, at opsvinget har været i gang et stykke tid, og at verdensøkonomien grundlæggende viser tydelige tegn på bedring. ”Vi mangler stadig at se, at investeringerne for alvor kommer i gang ude i Europa. Der er tydelige tegn på, at det går den rigtige vej. Det vil nok betyde, at renten kommer til at stige en smule, men det vil ikke være katastrofalt,” forklarer han. Hos investeringsselskabet M. Goldschmidt Ejendomme har man også positive briller på. ”Kreditforeninger og banker i Danmark er sunde og stærke. De udgør et stabilt grundlag for en fortsat tilfredsstillende adgang til finansiering,” vurderer Søren Bo Hansen, investeringschef i M. Goldschmidt Ejendomme. Han hæfter sig ved, at det lave renteniveau lige frem kan være et problem for den danske økonomi. Det er efter hans mening for lavt. ”Den nuværende, atypiske rentesituation er ikke langtidsholdbar. Helt generelt er det ikke et sundhedstegn, når man skal betale for at have sine penge stående i banken. Hvornår der måtte komme en mere normaliseret rentesituation, har vi ikke en holdning til. Vi bruger i stedet tiden på at drive vores forretning og sikre langsigtede finansieringsløsninger,” forklarer Søren Bo Hansen.


Vi synes at kunne læse, at verdensøkonomien har en god kurs. Det vil afspejle sig på renten

MINIMAL RENTESTIGNING Den mest udbredte forventning til renten er en mindre stigning i løbet af 2017. Nordea vurderer, at det vil gå ret langsomt. ”Vi læner os op ad, at vi synes at kunne læse, at verdensøkonomien har en god kurs. Det vil afspejle sig på renten. Stille og roligt vil den gå langsomt en lille smule opad. Den korte rente flytter sig næppe, mens den 10-årige bliver dyrere,” vurderer Ib Dahl Carlsen. Hans skøn er, at den 10-årige rente i 2017 kan ende med en stigning på 0,25-0,50 procentpoint indenfor det kommende års tid.

FORVENTNINGSANALYSE 2017

LAV RENTE GIVER ADGANG TIL VÆKST Hos projektudviklings- og arkitektvirksomheden CASA, som de seneste 3-4 år er vokset betydeligt med aktiviteter i store dele af landet, finder man en af årsagerne til sin vækst i det lave renteniveau. ”Det er i høj grad det lave renteniveau, som har gjort ejendomsinvesteringer så attraktive. Generelt tror vi ikke, det vil ændre sig inden for det næste stykke tid, men det er ikke noget, vi forholder os ret meget til,” forklarer Rasmus Holbech, senior developer i CASA.

Læs mere i analysen, hvor vi blandt andet kan afsløre at...

54% af investorerne forventer at allokere flere penge til ejendomsinvesteringer, og at...

33% påtænker at flytte virksomheden inden for de næste par år

Research Erik Bech Erhverv Poul

Vil du vide mere? Download hele rapporten på:

R FORVENTNINGE TIL 2017 else markedsundersøg Resultater af en mheder investorer og virkso blandt danske

isme øgelsen fra 2016 Fortsat optim data med unders - sammenhold

B E R D E C E M

2 0 1 6

edc.dk/research


INVESTERINGSEJENDOMME

BRØNDERSLEV

TIL SALG

Se mere G

FLOT OG VELVEDLIGEHOLDT EJENDOM I BRØNDERSLEV Sag 91202230 Ejendommen har i 2015 gennemgået en gennemgribende indvendig renovering. 200 kvm er udlejet til lægeklinik på 10 årig lejekontrakt. Herudover findes der yderligere 98 kvm. flot istandsatte kontorlokaler, der p.t. benyttes af ejeren selv. Endvidere er der 20 kvm. kælder, der tillige be-

nytte af lægeklinikken ligesom der er 24 kvm udhus. Udvendig fremstår ejendommen i flot stand. Der er stort parkeringsområde på begge sider af ejendommen. Attraktiv lejekontrakt med læge med lang uopsigelighed - Afkast 5,31% Kontant

kr. 2.400.000

96314900 LØKKEN

TIL SALG

Se mere G

NU UDBYDES KALLEHAVEGAARD BADEHOTEL – OVERTAGES UDEN FORPAGTNINGSAFTALE

16

Sag 91202452 Her er en sjælden mulighed for overtagelse af en af Løkkens mest famøse og mest historierige ejendomme – Kallehavegaard Badehotel. Ejendommen vil pr. overtagelsesdagen være til disposition for ny ejer / dennes forpagter og overtages af køber med fuldt apteret industrikøkken,

service, inventar i såvel værelser som i selve den tilhørende restaurant.I 2013/2014 er restauranten moderniseret, hvilket også gælder de i alt 30 værelser, der størrelsesmæssigt varierer fra enkeltværelser til 8 personers værelser (kan evt. opdeles). 11 af værelserne er endvidere udstyret med eget bad og toilet. Badehotellets samlede areal andrager 1.681 kvm.

Areal

Kontant

1.681 kvm

96314900

kr. 4.500.000


TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOMME

FREDERICIA

Se mere D

338 KVM BOLIGUDLEJNING AFKAST 4,81% Sag 60300918 Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder indeholdende i alt 3 separate boliglejemål på henholdsvis 75 m², 99 m² og 164 m². Hvert lejemål råder over 1 pulterrum indrettet i ejendommens baghus ligesom hver lejlighed råder over egen garage. Udover det hyggelige brostensbelagte gårdmiljø

byder ejendommen på et mindre haveanlæg til fælles brug for lejerne. Ejendommen er registreret som bevaringsværdi kategori 4. En sjældent udbudt ejendom der skal ses og opleves. Kontant

kr. 4.675.000

76338010 FREDERICIA

TIL SALG

Se mere C

1.146 KVM BOLIG/ERHVERVSUDLEJNING AFKAST 4,75% Sag 60300919 Ejendommen består af flere separate bygninger, hvor nr. 47 oprindelig er opført i 1890. Ved en totalrenovering i 1996 blev der indrettet 3 stk. 2 etagers lejligheder på henholdsvis 65-126 m2, der alle er indrettet med respekt for husets alder og sjæl. Ved samme renovering blev forhuset ved nr.

45 revet ned, og en helt ny bygning indeholdende 4 mindre lejligheder blev opført. En del af laden og staldbygningen er udlejet til hobbyværksted og klublokale for RT 87. Kontant

76338010

kr. 7.850.000

17


INVESTERINGSEJENDOMME

BOGENSE

TIL SALG

Se mere

ESBJERG HAVN

TIL SALG

Se mere C

E

FYNS BEDST BELIGGENDE BADEHOTEL UDBYDES TIL SALG

VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM PÅ ESBJERG HAVN

Sag 51200943 Få meters afstand til badestrand og lystbådehavn og med Bogense centrum indenfor kort gåafstand. Hotellet der er opført i 2006 består af 3 bygninger. Hovedbygning indeholder i stueplan cafe/restaurant med plads til 30 spisende gæster, fuldt adapteret køkken, kontor samt 2 gæsteværelser. 1. sal indeholder bolig, der kan benyttes af ejer eller bestyrer. Sidebygning indeholder 4 værelser. Hotellets i alt 6 værelser har alle eget bad og er indrettet meget smagfuldt med interiør. Endvidere bygning med lagerfaciliteter og carport. Udenomsarealer består af terrasser, samt private terrasser ud for hvert værelse. Endvidere græsplæne og p-plads, der kan benyttes af hotellets gæster.

Sag 67000438 Attraktiv beliggenhed tæt på både havnekaj og Motorvej E20. Oprindelig opført af Elsam i 1955 og tilbygget i 1997 med ny kontorfløj i 4 etager. I dag en velfungerende flerbrugerejendom med 10-11 solide lejere - såsom Caverion A/S, Vestjyske Net Service A/S, Socialpædagogernes Landsforbund, LO og 3F. Kontorlokalerne består både af cellekontorer og større kontorlandskaber og det er relativt nemt at opdele eller sammenlægge lokaler. Grunden udgør 5.578 m² og er lejet af Esbjerg Havn på en langtidskontrakt (kan fornyes). På grunden er der ca. 90 P-pladser. Gode muligheder for yderligere optimering af ejendommen - både som investeringsejendom eller på sigt som brugerejendom.

Areal

397 kvm

Kontant

kr. 5.695.000

Kontant

58588200 FANØ

kr. 19.900.000

76104800 TIL SALG

SKÆRBÆK

TIL SALG

Se mere E

INVESTERINGSEJENDOM PÅ 794 KVM MED 4 LEJEMÅL OG ATTRAKTIV FORRENTNING CENTRALT I SKÆRBÆK Sag 67000655 De tidligere banklokaler er på 429 m². Dernæst et ledigt kontorlejemål på 48 m², Det 3. lejemål er Butik Elin på i alt 237 m² beliggende helt ud til parkeringspladsen. Nybolig Mægler har det 4. og sidste lejemål på ca. 80 m² ud mod hjørnet af Storegade og Kirkevej. Sælges med en attraktiv forrentning på 16 % p.a.

Se mere

Kontant

C

VEJLE Agersbølparken 18 A

20

Kontakt 75831311 Sag 71000388

HIRTSHALS Skagerakvej 4 FULDT UDLEJET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ 295 KVM PÅ FANØ Sag 67000728 Mindre boligudlejningsejendom med 4 boliglejemål beliggende Hovedgaden 86 i Nordby på Fanø. Ejendommen, der er opført i 1930 og løbende moderniseret, er opført i røde sten og med nyere rødt tegltag. Ejendommen opvarmes af fjernvarme og har en pæn vedligeholdsmæssig stand bl.a. forholdsvis nye vinduer i overetagen. Ejendommen er energimærket med C. I stueetagen er der to lejligheder på hhv. 120 m² og 65 m², som er blevet renoveret i 2009. 1. salen er opdelt i to lejligheder på 85 m² og 25 m². Begge lejligheder fremstår i flot stand med havudsigt. Det giver et samlet boligareal på i alt på 295 m². Hertil kommer en tør kælder på 20 m². Resten af grundarealet på 573 m² udgør have og p-pladser. Kontant

18

76104800

kr. 2.800.000

kr. 1.950.000

76104800

G

E

Kontakt 96314900 Sag 91202074

TIL SALG Boligudlejningsejendom Areal 1.489 kvm Kontant kr. 25.500.000

TIL SALG Investeringsejendom detail Areal 1.329 kvm Kontant kr. 2.650.000

ØSTERVRÅ

TIL SALG

Hjørringvej 434A

Blandet ejendom Areal 592 kvm Kontant kr. 1.495.000

Kontakt 96314900 Sag 91202411

PANDRUP Hjulmagervej 21 Kontakt 96314900 Sag 91201857

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 4.188 kvm Årlig leje kr. 1.216.175


TIL SALG

ESBJERG

Se mere

TIL SALG

Se mere G

F

2.634 KVM INVESTERING DETAIL - AFKAST 13,61%

FLEKSIBEL LOGISTIKEJENDOM - GOD BELIGGENHED PÅ HAVNEN

Sag 60300801 Synligt beliggende med facade ud mod Koldingvej sælges denne afskrivningsberettigede investeringsejendom udlejet til henholdsvis Jem & Fix og Energixperten. Den resterende del af ejendommen har indtil for nyligt været udlejet til Jysk. Udearealet er for størstedelens vedkommende befæstet med asfalt der er udlagt til parkeringspladser. Ejendommen er beliggende i et område, hvor byplanvedtægt nr. 7 - delområde B er gældende. Området er udlagt til industri- og værkstedsbrug, oplag samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder eller som naturligt finder plads i industriområdet. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 33%.

Sag 67000481 Ejendommen består af 3 bygninger. En administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 m²., en kantinebygning på 104 m², og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 m² med en god loftshøjde (5 m) – heraf udgør ca. 841 m² af hallen et overdækket perron- og rampeareal. Selve lagerhallen, udgør ca. 1.350 m². Administrationsbygningen består af mindre kontorlokaler. 1. salen er hovedsageligt et åbent kontorareal. Ejendommen ligger på en stor lejet grund – tilhørende Esbjerg Havn. Der er 10 lejere, der primært indgået på kortere kontrakter. Til købers eget brug eller udlejning er der ca. 670 m² lagerlokaler og ca. 700 m² adm. lokaler samt udendørs oplagringsarealer.

Kontant

INVESTERINGSEJENDOMME

VEJEN

kr. 6.000.000

Kontant

76338010

kr. 10.400.000

76104800 HASLEV

TIL SALG

Vi ved, at 17,4 % af investorerne søger boligudlejningsejendomme i Aarhus Vi ved også hvor mange, der leder efter en ejendom som din.

Se mere D

Vil du ha’ svaret? Så klik ind på edc.dk/erhverv og test hvor mange købere eller lejere, der er til din ejendom.

239 KVM. ERHVERV + 188 KVM. BOLIG + DIV. UDHUSE/GARAGER Sag 40300953 Tom ejendom til udvikling - Beliggende med bedste synlighed i Jernbanegade - Blandet bolig/erhverv - Boligen kan evt. opdeles i 2 enhederProjekt-/udlejningsejendom midt i Haslev by - med mange fremtidige muligheder. Ejendommen Jernbanegade 57, Haslev er en spændende ejendom med erhverv i stueplan og en enkelt bolig på 1. sal. Ejendommen er pænt vedligeholdt, men kan godt trænge til modernisering. Større grund med mulighed for at udvikle. Ejendommen er opført i 1881 i røde mursten. Taget er delvist skifer/delvist tagplader. Desuden diverse udhuse. Grund på 1.201 kvm. med byggemuligheder. Areal

427 kvm

Kontant

46333333

kr. 2.400.000

19


SØGERE TIL INVESTERINGSEJENDOMME 20

Vi ved, at 147 investorer leder efter ejendomme til 40-50 mio. kr Vi ved også hvor mange, der leder efter en ejendom som din. Vil du ha’ svaret? Så klik ind på edc.dk/erhverv og test hvor mange købere eller lejere, der er til din ejendom.

Nedenfor ser du et udpluk af vores søgere. Se flere på edc.dk/erhverv

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Investering

Udlejningsejendom i Københavnsområdet

Ejendomsdeveloper søger ejendomme i Kbh.

Jysk investor søger ejendomme i Kbh.

Lokal investor søger ejendomme

Lokal investor søger køb af boligudlejningsejendom i Københavnsområdet. Ejendommen kan godt indeholde erhverv i stueplan. Pris op til kr. 40.000.000.

Ejendomsdeveloper søger ejendomme til udvikling, til kapitalstærke danske investorer. Primært i Københavns Indre by, brokvartererne, Østerbro, Valby, Amager og på Frederiksberg. Projekter á min. kr. 10 mio.

Jysk investor med stor appetit på københavnsområdet. Har stor erfaring og kan træffe hurtige beslutninger. Interessant kunde. Investerer på vegne velhavende højtlønnede investorer og renoverer derefter i eget regi med henblik på slutsalg til investorkredsen.

Lokal investor søger inevsteringsejendomme i Helsingør eller Hillerød. Må gerne være blandet med erhverv i stuen og med boliger ovenpå, men skal ligge centralt og attraktivt i begge byer. Prisniveau mellem kr. 5.000.000 og 30.000.000.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

1006041 33301000

1006936 33301000

1003469 33301000

989545 48269910

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Ejendomme i større byer på Sjælland

Boligudlejningsejendom i Odense

Boligudlejningsejendom me i Sønderborg by

Lokal investor fra Slagelse søger velbeliggende boligudlejningsejendomme med min. 10 lejemål, gerne med udviklingspotentiale. Ejendommene skal være beliggende i de større byer på Sjælland.

Boligudlejningsejendom i 5000 Odense C eller 5230 Odense M søges for kunde. Pris kr. 2.000.000 10.000.000. Ejendommen må maks indeholde 6 lejemål.

Boligudlejningsejendom i Kolding kommune søges søger boligudlejningsKunde ejendom i Kolding kommune gerne indeholdende minimum 3 eller flere lejemål. Ejendommen skal være i pæn stand og centralt beliggende.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

982690 5858 7940

990742 5858 8476

970297 76338010

Investor søger boligudlejningsejendom med 2-6 lejligheder godt beliggende i Sønderborg bymidte.

Søger Id: Telefon:

907427 76338010

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejning

Boligudlejningsejendom gerne med ledig lejl.

Boligudlejningsejendom i Esbjerg

Boligudlejningsejendom i Aarhus

Udlejningsejendomme i Aalborg

Kunde der ønsker at flytte ind til Vejle centrum, søger velbeliggende boligudlejningsejendom i god stand, hvor der evt. kan blive en ledig lejlighed for køberen.

Håndværksmester søger boligudlejningsejendom i Esbjerg - gerne minimum 8-10 lejligheder. Den vedligeholdelsesmæssige stand er ikke så afgørende. Ingen maxpris - alt har interesse.

Søger boligudlejningsejendom med moderniseringspotentiale. Gerne en ejendom, hvor bagtrappen kan nedlægges og der kan etaberes badeværelser. Ejendomme med ledigt loftsrum er også interessante.

Er interesseret i køb af større boligudlejningsejendomme i Aalborg C. Køberen har i små 300 lejemål i Aalborg i forvejen og er kapitalstærk. Der må gerne være udviklingspotentiale.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

961100 75831311

934816 76104800

740382 87309930

585534 96314900


TIL LEJE

KONTOREJENDOMME OG -LOKALER

KØBENHAVN S

Se mere

297 KVM EKSKLUSIVE KONTORLOKALER MED FÆLLESFACILITETER Sag 11403716 Lejemålet i Håndværkernes Hus som er beliggende på Islands Brygge en bydel med liv, luft, sjæl og charme.´Adgangen til lejemålet på 3 sal. er via elevator eller flot stort åbent trapperum. Lejemålet er består af 9 gode kontorlokaler til, herudover mindre tekøkken i gangarealet og kopi-/

arkivrum samt fælles toilet. Materialevalget i lejemålet er af høj kvalitet med egetræsparket-gulve, lyd kvadratlofter, vinduespartier fra gulv til loft. Lejemålet overtages nymalet og med ny olierede trægulve.

Årlig leje

kr. 374.220

33301000 KØBENHAVN V

TIL LEJE

Se mere B

PRÆSENTABEL EJENDOM PÅ 2.820 KVM I HJERTET AF KØBENHAVN. Sag 11403417 Med Bernstorffsgade og havneudsigt til den ene side og Københavns Politigård i sin imponerende nyklassicistiske arkitektur plus mere havneudsigt til den anden side byder denne ejendom på 2.820 kvm i indre København på alle muligheder lige fra domicilejendom på 2.057 kvm ud mod

Mitchellsgade til lejemål fra ca. 400 kvm og opefter. Ejendommen består af 2 lige store bygninger på hver 5 etager med overdækket forbindelse mellem bygningerne på alle etager. Ved hel eller delvis overtagelse af den eksisterende lejeaftale med udlejer er lejen inklusive drift 1.623 kr. p.a. pr. kvm plus varme og el. Årlig leje

33301000

kr. 6.093.225

21


KONTOREJENDOMME OG -LOKALER

KØBENHAVN K

TIL LEJE

Se mere

516 KVM KONTOR/KLINIKFORMÅL – MED UDSIGT OVER TORVEHALLERNE OG ISRAELS PLADS Sag 11403639 516 kvm kontor/klinikformål – med udsigt over Torvehallerne og Israels Plads. Det ledige lejemål er beliggende på 2 sal. i den markante bygning på hjørnet overfor Israels Plads. Ejendommen fremstår særdeles

præsentabelt udvendigt. Præsentabelt glasindgangsparti med handicapadgang. Fra den store vestibule er der elevator direkte til de enkelte etager.

Årlig leje

kr. 839.800

33301000 KØBENHAVN K

TIL LEJE

Se mere

LYNGBY

TIL LEJE

Se mere C

112 KVM EKSKLUSIVT KONTOR I GENNEMGRIBENDE RENOVERET EJENDOM Sag 11403711 Eksklusivt kontor udlejes i stueetagen. Lokalerne er beliggende i smukt renoveret baghus beliggende på én af Københavns mest attraktive adresser ved Kgs. Have og Rosenborg Slot, herfra er der gå afstand til bl.a. Nyhavn, Nørreport Metro og alt hvad hjertet kan begære. Lokalerne indeholder storrumskontor, stort mødelokale med ovenlys vinduer, flot toilet med bruseniche og tekøkken. Lokalerne er blevet gennemgribende renoveret, og fremstår ualmindeligt flotte. Der er udført alt malerarbejde (vægge, lofter og træværk), nyere tekøkken med hårde hvidevarer, nyere toilet med bruseniche, ligesom der er nyere edb-kabling og el. Årlig leje

22

33301000

kr. 165.200

VELBELIGGENDE LEJEMÅL I LYNGBY - 253-524 KVM KONTOR Sag 27800180 Velbeliggende lejemål i populært mindre erhvervskvarter i Lundtofte i Lyngby tæt på Helsingørmotorvejen og med ca. 300 m. til Ravnholm St. (Grisen). Der er gode busforbindelser til Lyngby St. og Nørreport St. Lejemålet er beliggende på 1. sal. Etagen er på i alt 524 kvm og kan opdeles i to lejemål på hhv. 271 og 253 kvm. Kontoret er lyst og i god stand med kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, køkken og toiletter.

Årlig leje

58587100

kr. 950 pr. kvm.


TIL SALG

GLOSTRUP

TIL LEJE

Se mere

1.994 KVM EKSKLUSIV DOMICILEJENDOM I ALLERØD Sag 11403535 Ejendommens fremtoning er yderst eksklusiv i gode materialer, som er opført i 2002. Præsentabelt glasankomsthall med trægulv, reception og springvand. Ejendommen er indrettet i 2 kuber, hver i 2 plan, som er indrettet med kontorlokaler i varierende størrelser og lettere produktionslokaler samt lagerlokaler i stueplan. Kontant

Se mere

kr. 29.000.000

33301000 SØBORG

E

TIL LEJE

KONTOREJENDOMME OG -LOKALER

ALLERØD

Se mere 474 KVM ET-PLANS EJENDOM I GRØNNE OMGIVELSER

LEJEMÅL FRA 125 TIL 2.585 KVM KONTOR OG LAGER Sag 11402803 Optimal placering i den gamle TV-by, med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og offentlig transport. Bygningerne indeholder på 1. sal, 5 kontorlejemål med et samlet areal på 2.585 kvm. Fordelingsgang, kontorer af varierende størrelse samt midterkerne, som kan benyttes til showroom. Herudover toiletkerner. Gode parkeringsmuligheder. Årlig leje fra

Sag 11401766 Ejendommen består af 1 selvstændig bygning. Lokalerne har siden opførelsen været indrettet til og benyttet som daginstitution af Glostrup Kommune. Dette kan også ses på lokalerne, som er meget slidte. Da den fremtidige anvendelse afhænger af, hvem der lejer lokalerne, er det besluttet at vente med at sætte dem i stand. Istandsættelsen vil blive gennemført i samråd med lejer. Til lejemålet hører et stort lukket areal, der er indrettet som legeplads. Hvis der ikke fortsat skal være institution, kan arealet omdannes til en skøn have med græs og terrasser.

kr. 300 pr. kvm

Årlig leje

33301000

kr. 303.360

33301000

KASTRUP

TIL LEJE

Se mere C

703 KVM KONTOR MED LAGER/VÆRKSTED I KIRSTINEHØJ ERHVERVSPARK I KASTRUP Sag 11403656 Flot og markant hjørneejendom beliggende Kirstinehøj 1, 2770 Kastrup til leje. Lejemålet er på 703 kvm med halvdelen kontor og halvdelen lager og værksted. Kontorerne er lyse, velindrettede og repræsentative i høj kvalitet. Indgang gennem et vindfang til et storrumskontor med recepti-

on og mulighed for indretning med 10 arbejdspladser. Stort lyst mødelokale/ kontor, stort chefkontor, veludstyret køkken med spiseplads til 10 personer. Separate herre- og dametoiletter, bad og stor garderobe.

Årlig leje

33301000

kr. 562.400

23


KONTOREJENDOMME OG -LOKALER

ROSKILDE

TIL LEJE

BORUP

TIL LEJE

Se mere

Se mere D

239 KVM. STORT OG REGULÆRT ERHVERVSAREAL Sag 40300640 Stort og lyst erhvervslejemål med mange anvendelses- og indretningsmuligheder. Lokalerne er beliggende centralt i Roskilde og har gode adgangs- og parkeringsforhold. Nær offentlig transport. Mulighed for at tilrette lejemålet efter behov. Eksempelvis kan det indrettes med store rum, såfremt man fjerner skillevægge. Indrettet med - indgangsparti med magnetbrik, 3-4 større kontorer, mellemgang, mødelokale og mange øvrige rum til eksempelvis lettere produktion, lager, show-room eller undervisning. Desuden 2 toiletter. Stort parkeringsareal ved ejendommen. Stort facadeparti mod Haraldsborgvej. Mulighed for synlig skiltning. Billig leje! Ring og aftalt nærmere for besigtigelse. Årlig leje

400 - 1.600 KVM SPÆNDENDE KONTORLEJEMÅL - KAN OPDELES I 4 LEJEMÅL Sag 40300843 I ”Borup Erhvervshus”, der bl.a. huser Dansk Sygeplejeråd, er det nu muligt at leje dejlige og regulære kontorlokaler fra 400 – 1600 kvm og være en del af et nyere og velfungerende erhvervshus. Spændende kontorlejemål som består af i alt 1600 kvm, men som kan opdeles i 4 selvstændige lejemål, som illustrationerne i lejeprospekterne viser. Her er mulighed for at etablere egne mødelokaler eller benytte sig at de fælles mødelokaler og faciliteter som forefindes i huset. Rigtig gode parkeringsforhold. Bygningen vil være ideel undervisning, behandling, velværd og rådgivning mv. til både store og mindre virksomheder inden for liberalt erhverv. Årlig leje fra

kr. 96.000

46333333 KOLDING

kr. 650,- pr. kvm

46333333 TIL LEJE

Se mere

SØNDERBORG

TIL LEJE

Se mere C

1.049 KVM KONTOR

174 KVM KONTOR

Sag 60300920 1.049 kvm. præsentabel kontorejendom udlejes nu ! Med særdeles kort afstand til motorvej, tilhørende 24 p-pladser samt høj kvalitet henvender ejendommen sig til en domicillejer. Ejendommen fremstår i to plan på i alt 899 kvm. kontor samt tilhørende 150 kvm. stor lager-/arkiv med port. I stueplan fremstår indgangsparti-/trappe til 1. sal, kantine, særskilte møderum, toiletkerne, storrumskontor. 1. salen, møderum, diverse kontorer samt storrumskontor. Lejemålet kan overtages den 15.01.2017 eller efter nærmere aftale.

Sag 64100453 174 kvm. centralt beliggende kontorer i Sønderborg I stueplan er der 174 kvm., som er fordelt således. Entre/vindfang, 2 store mødelokaler/kontorlandskaber, mødelokale, mindre kontor, tekøkken og toilet. Der er parkering lige ved døren. Lejemålet overtages nymalet og med rensede eller nye gulvbelægninger. Et spændende kontorlejemål, der egner sig til mange forskellige lejere, som fx arkitekter, ingeniører, advokater, revisorer, læger, behandlere og m.m.

Årlig leje

24

76338010

kr. 899.100

Årlig leje

58588020

kr. 87.000


TIL LEJE

VARDE

TIL SALG

MULIGHED FOR OPDELING

Se mere

Se mere D

SÆRDELES FLOT OG VELINDRETTET FIRMADOMICIL FRA 2008 PÅ 2.098 KVM I 2 PLAN - VELEGNET TIL KONTOR/BUTIK

KREATIVT OG UNIKT - SPÆNDENDE DOMICIL PÅ 403 KVM

Sag 67000549 Denne forreste del af ejendommen er nyopført i 2008. Lejemålet består af 1.026 m² i stueplan - velegnet til både kontor og butik - med eksklusivt indgangsparti, gode lysindfald og 4 meter til loft. 1. salen er indrettet til kontorbrug og består af 890 m² - indrettet med åbent kontorlandskab, mødelokaler i varierende størrelser samt separate kontorer. Desuden en rummelig kantine med udgang til en skøn og ugeneret tagterrasse på 170 m². Desuden et mindre lagerafsnit på 182 m² med op til 4,3 m. loftshøjde. Egen P-plads ved indgangen. Bemærk den attraktive leje. Årlig leje

kr. 1.224.150

76104800 VARDE

G

KONTOREJENDOMME OG -LOKALER

ESBJERG Ø

Sag 67000601 Den tidligere Metodistkirke i Varde. Opført i 1890 og anvendt som kirke i 110 år, og siden 2000 anvendt som domicil for reklamebureau. Både kirken og præsteboligen har gennemgået omfattende ombygning og renovering, og er i dag indrettet i et særdeles kreativt og åbent kontormiljø med mange muligheder. Ejeren modtog i 2001 ”Bevaringsprisen”, som en påskønnelse for at bevare og renovere kirkens facader - og blev også belønnet i 2002 med Realkredit Danmarks ”Kloge m² pris”, for at have skabt kreative, kloge og inspirerende rammer. Ejendommen har en markant og synlig beliggenhed i centrum af Varde. Grunden andrager 830 m² og er bl.a. anlagt med 10-12 P-pladser. En unik ejendom, som skal opleves. Årlig leje

kr. 282.000

Kontant

kr. 3.925.000

76104800 TIL LEJE

Vi ved, at 139 virksomheder søger lokale til leje i Esbjerg

Se mere

VELDISPONEREDE OG INDBYDENDE KONTORLOKALER PÅ 256 KVM Sag 67000582 Med en central beliggenhed på Rådhusstræde udlejes dette lyse og velindrettede kontorlejemål. Lejemålet består af 244 m² i stueplan samt depot i kælderen på 12 m². Herudover medfølger brugsret til stor træbeklædt terrasse i gården bag bygningen. En stor del af de indvendige vægge, er "ikke-bærende" vægge, hvorfor der med stor fleksibilitet kan indrettes på anden vis - alt efter en ny lejers behov. Årlig leje

kr. 161.600

Vi ved også hvor mange, der leder efter en ejendom som din.

Vil du ha’ svaret? Så klik ind på edc.dk/erhverv og test hvor mange købere eller lejere, der er til din ejendom.

76104800 VARDE

TIL LEJE

Se mere D

VELINDRETTET OG PRÆSENTABELT KONTORLEJEMÅL PÅ 460 KVM Sag 67000416 Velbeliggende kontor og lager med fælles P-plads. Kontordel fremstår lyst og moderne og består af 460 m² nyligt istandsatte lokaler på 1. sal, med adgang via pænt trappeparti. Lejen er 500 kr/m² ex moms p.a. Herudover kan lejes en lagerhal på 1.010 m², pt opdelt i en opvarmet del på 390 m² samt en ikke-opvarmet del på 620 m². Samlet leje herfor er 16.625 kr/mdr. Se mere på www.edcerhverv.dk Årlig leje

76104800

kr. 230.000

25


KONTOREJENDOMME OG -LOKALER

VARDE

TIL SALG

Se mere

RANDERS C

TIL LEJE

Se mere E

FLEKSIBEL KONTOR-/KLINIKEJENDOM PÅ 426 KVM MED GODE PFORHOLD CENTRALT I VARDE

368 - 770 KVM NYISTANDSAT KONTORLEJEMÅL I RANDERS C

Sag 67000727 Ejendommen indeholder i den nyeste del: Vindfang, reception, handicaptoilet med bad, personaletoilet, køkken og personalestue med udgang til ugeneret terrasse, tilstødende kontor/arkiv, vente-/opholdsområde med åben fordelingsgang, 8 separate kontorer samt et stort mødelokale på ca. 30 kvm. I den oprindelige del af ejendommen er indrettet med stort åbent kontorareal på 82 kvm samt et tilstødende større mødelokale på 67 kvm. Toilet og 2 separate bade- og omklædningsrum er indrettet i tilknytning hertil. Overalt fremstår indretningen meget lyst og imødekommende. Samtlige indvendige vægge er "ikke-bærende". Årlig leje

kr. 191.700

Kontant

Sag 80200141 Ejendommen er beliggende ud til gågademiljøet samt Østervold, som de seneste år har gennemgået en gennemgribende områdefornyelse. Ejendommens 2 ledige lejemål befinder sig på ejendommens 1. og 2. sal. Ejendommen er indrettet med toiletkerne, trappeopgang og elevator. Lokalerne som senest har været anvendt til undervisning, er i dag primært indrettet med større undervisningslokaler. Ejendommens konstruktion med lette indvendige vægge giver stor indretningsfrihed, hvilket er udnyttet i forbindelse med udlejning af ejendommens øvrige lokaler. Lejemålene udbydes nyistandsatte, hvor lejer har mulighed for indflydelse på istandsættelse og indretning.

kr. 1.800.000

Årlig leje pr. kvm

76104800 AALBORG SV

kr. 650

87309930 TIL LEJE

AARHUS N

TIL SALG

Se mere C

VELBELIGGENDE EJENDOM MED LEDIG 1. SAL Sag 80202425 Hele 717 kvm kontor og butik sælges nu med attraktiv beliggenhed på Randersvej i Århus N. Ejendommen er gennemgående renoveret i 2010-2012, og fremstår i dag med ny 1 sal. Her er rig mulighed for selv at få indflydelse på indretningen, så den passer til kommende ejer eller lejers behov. Stueplan er udlejet til G4S – Byens låseservice, og består af butik, kontor, lager, omklædning og bad, samt mindre kantine.

Se mere

Kontant

kr. 4.750.000

87309930

C

RANDERS C

TIL LEJE

Se mere KONTOR/LAGEREJENDOM PÅ TOPPEN AF SKALBORG BAKKE Sag 91202533 Kontor / lagerejendom på i alt 495 kvm beliggende på toppen af Skalborg bakke med Ford Indkilde, Elsalg og Meny som nærmeste naboer og få minutters kørsel fra motorvej E45. Lejemålet er indrettet med indgangsparti med adgang til åbent kontormiljø. 3 gode kontorer / møderum. Fra stueplan er der adgang til 1. sal, som er indrettet med kontor samt stort showroom / konferencerum. Lagerdelen er indrettet med ca. 100 kvm højloftet (loft i kip) lager med port adgang. Endvidere ca. 50 kvm lager/ montagerum med ca. 2,5 meters loftshøjde. Selvstændigt toilet i forbindelse med lagerdelen. Gode udenoms arealer befæstet til parkering. Areal

26

495 kvm

Årlig leje

96314900

kr. 250.000

G

NYISTANDSAT KONTORLEJEMÅL I CENTRUM AF RANDERS Sag 80200139 Ejendommen er i dag indrettet til undervisning med lokaler i varierende størrelser, men lokalerne kan dog nemt tilpasses lejers ønsker om anden opdeling. Beliggenheden er meget central, og med gode parkeringsforhold ved ejendommen. Der er en attraktiv begyndelsesleje fra kr. 485 pr. kvm p. a. Ydermere er der en stor kantine, med plads til 100 personer, med tilhørende køkken. Årlig leje pr. kvm:

87309930

kr. 683


TIL LEJE

INDUSTRIEJENDOMME

GLOSTRUP

Se mere D

DOMICILEJENDOM PÅ I ALT 2.321 KVM, 1.292 KVM KONTOR OG 433 KVM LAGER/MONTAGE Sag 27800249 Velbeliggende med nem adgang til motorvejsnettet. Diskret beliggenhed. Lejemålet indeholder i alt 1.292 kvm kontor i 2 plan. Indbydende reception, lyse kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, kantine mv. Kontordelen er fleksibel og kan tilrettes lejers ønsker efter nærmere aftale.

255 kvm højloftet (ca. 5,5 m) lager med adgang via port i jordniveau med 178 kvm lager/montage (omdannet fra kontor, kan reetableres) stødende op til. Gode parkeringsforhold ved lejemålet.

Årlig leje

kr. 697.830

58587100 GLOSTRUP

TIL LEJE

Vi ved, at 75 investorer søger produktionsejendomme på Vestegnen Vi ved også hvor mange, der leder efter en ejendom som din.

Se mere

Vil du ha’ svaret? Så klik ind på edc.dk/erhverv og test hvor mange købere eller lejere, der er til din ejendom.

1.310 KVM VELBELIGGENDE SØJLEFRIT HØJLOFTET LAGER Sag 18000144 Velbeliggende i Hersted Industripark ved Ring 3 og tæt på motorvejsnettet ligger denne højloftede lagerejendom. Lejemålet er på 1.310 kvm. Lejemålet består af et reelt søjlefrit højloftet lager-/produktionslokale med 7,5 meter frihøjde under drager. Der er traverskran (2 tons). Der er mindre lagerkontor i hallen. Der er adgang til toiletter og omklædningsrum. Der er mulighed for at tilleje ca. 200 kvm kontor i ejendommen. Herudover mulighed for 500-1.000 kvm udenomsareal med stabilgrus. Der er indlagt 999 Amp. Årlig leje

58587100

kr. 589.500

27


INDUSTRIEJENDOMME

GLOSTRUP

TIL LEJE

HVIDOVRE

Se mere

TIL LEJE

Se mere E

690 KVM KONTOR SAMT LAGER I HØJLOFTET KÆLDER PÅ 652 KVM Sag 18000103 Velbeliggende kontor- og lagerlejemål beliggende i en pæn og velholdt kontor- og lagerejendom. Mulighed for lyse kontorlokaler på 690 kvm samt lager i højloftet kælder på 652 kvm. Ejendommen er trafikalt velbeliggende tæt på Ring 3 og med kort afstand til motorvejsnettet og ved planlagt letbanestation på Ring 3. Der er gode parkeringsforhold. Årlig leje pr. kvm kontor fra kr. 325. Årlig leje pr. kvm lager fra kr. 200. Drift kr. 69 pr. kvm. pa. Årlig leje fra

1.423 KVM LAGER/VÆRKSTED/PRODUKTION MED CA. 1.800 KVM UDENOMSAREALER Sag 27800232 Velbeliggende på Avedøre Holme med kort afstand til City udlejes i alt 1.423 kvm lager/værksted/produktion med ca. 1.800 kvm udenomsarealer. Lejemålet er fordelt med ca. 200 kvm kontor/kundeområde, 292 kvm lavloftet lager (tidligere kontor, kan genetableres), 411 kvm højloftet lager (5,4 m), 490 kvm værksted med 4 porte og 31 kvm arkiv på 1. sal. Lejemålet er indhegnet og udenomsarealer er asfalteret. Lejemålet må jf. lokalplan anvendes til industri-, værksteds- og engrosvirksomheder med tilhørende lagervirksomhed.

Kr. 200,- pr. kvm

Årlig leje

58587100

kr. 640.350

5858 8376

SLANGERUP

TIL SALG

Se mere

MINDRE ERHVERVS- OG BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM PÅ 120/135 KVM Sag 34200860 Mindre erhvervs- og boligudlejningsejendom midt i Uvelse ca. 10 km. udenfor Hillerød. Ejendommen er en tidligere håndværksbygning. Den ene lejlighed på ca. 120 kvm indeholder stort åbent køkken med spiseplads og 2 store værelser. Den anden lejlighed på 135 kvm. er ligeledes ny-

indrettet med nyt åbent køkken, nyt flise/klinkebadeværelse samt to gode værelser. Gulve er nye trægulve, nye indvendige døre samt nye el- og vvsinstallationer. Kontant

28

48269910

kr. 4.250.000


TIL SALG

STENLØSE

Se mere

TIL SALG

Se mere

INDUSTRIEJENDOMME

ESPERGÆRDE

C

15.553 KVM FANTASTISK EJENDOM BELIGGENDE I ESPERGÆRDES GAMLE ERHVERVSKVARTER

PRODUKTIONS- ELLER LAGEREJENDOM BELIGGENDE PÅ SYNLIGT HJØRNE I ERHVERVSKVARTER

Sag 34200947 Fantastisk ejendom beliggende i Espergærdes gamle og veludbyggede erhvervskvarter med forskellige typer lager- og produktionsvirksomheder. Ejendommen er opført, tilbygget og ombygget af nuværende ejer Triumph, som domicilejendom med administration og lagerfunktion for det skandinaviske marked. Kontor- og administrationsbygningen er opført i en etage. Indeholder flot glasindgangsparti i gavlen med vindfang/reception med hvide klinkegulve, herfra adgang til stort showroom, toiletter, serverrum m.m. Bybjergvej 4 er en 860 kvm. grund udlejet til Helsingør Kommune. Dertilhørende bygning er af lejer opført til brandstation.

Sag 34200880 Ejendom opført i to fulde etager på hver 350 kvm. Facader og gavle er murede med gule sten, trægavle og taget er sadeltag beklædt med bølgeeternitplader. Stueetagen indeholder portåbning fra sf-stenbelagt p-plads til stort regulært værksted eller produktionslokale med ca. 3,5 m lofthøjde og støbte betongulve. Fra stuetagen er der adgang til første sal. Endvidere indeholder første salen kontorafsnit med mødelokale og 3 kontorer samt køkken/frokoststue og toiletter. Nærværende ejendom vil være velegnet til den lokale håndværker, engros- eller handelsvirksomhed eller den lokale produktionsvirksomhed med tilknytning til Stenløse.

Kontant

kr. 32.000.000

Kontant

48269910

kr. 2.575.000

5858 8377

RINGE

TIL SALG

Se mere

TRADITIONEL INDUSTRIEJENDOM OPFØRT I FLERE TEMPI Sag 51200847 Industriejendom opført i flere tempi. ”Hovedejendommen” er med mindre administrationsafsnit, diverse værkførerkontorer, baderum, frokoststue og møderum på 1. sal. Produktionshallen er med betongulv til svær belastning, loft til kip og porte i niveau. Den øvrige del er indrettet med lager,

montage og værksted. Bygning 2 er inddelt i 3 lejemål og er indhegnet. Ejendommen er hovedsageligt opført i gule mursten og taget er sadeltag belagt med eternit. Placeringen er god og central - tæt på motorvej.

Areal

Kontant

2.745 kvm

5858 8397

kr. 5.500.000

29


DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

KØBENHAVN N

TIL LEJE

Se mere D

HJØRNEBUTIK ELLER CAFÉ PÅ NØRREBROGADE - 190 KVM I STUEPLAN + 192 KVM KÆLDER Sag 11403602 I mange år - næsten et århundrede - har Arbejdernes Landsbank haft sin Nørrebro filial på hjørnet af Nørrebrogade og Møllegade i en smuk gammel ejendom fra 1891. Nu flytter banken 10 numre ned ad Nørrebrogade, og det giver mulighed for at etablere sig med en ny café eller en

butik i et område, hvor det myldrer med liv både dag og aften. Bagtil er der et hyggeligt gårdmiljø. Fra stueetagen er der foran i det store ekspeditionslokale nedgang til kælderen på 192 kvm.

Årlig leje

kr. 520.800

33301000 KØBENHAVN V

TIL LEJE

Se mere

HILLERØD

TIL LEJE

Se mere C

80 KVM BUTIK PÅ VESTER VOLDGADE MED SYNLIG FACADE

800 KVM DETAIL BUTIK

Sag 11403515 Lejemålet er beliggende i en klassisk ejendom nær Københavns Havnefront ved Langebro på Vester Voldgade. Ejendommen efterlader generelt et indtryk af høj kvalitet. Fra Vester Voldgade åbnes facaden på hjørnet, så lejemålet kan benyttes til butik eller cafe med mindre udeservering. Stueetagen indeholder p.t. 3 større lokaler, som kan sammenlægges til et stort rum på ca. 80 kvm med nedgang til kælderen. Kælderetagen er indrettet med 2 rum, herudover toilet med bruseniche. Lejemålet indrettes i samarbejde mellem lejer og udlejer. Der kan udlejes til cafébrug – dog ikke varm mad. Lejemålet er beliggende ved det nye Bryghusprojektet, som bliver centrum for en række nye broforbindelser.

Sag 34200927 I Hillerød centrum lige ved stationen udbydes nu denne detail mulighed. Butikken ligger i samme bygning som møbelbutikken Bo Bedst der er lejer i den resterende del af bygningen. Den ledige del består af et stort rum på ca. 650 m² samt en lille lagerdel med port adgang. Der er endvidere et par mindre rum der kan bruges som kontorer eller fjernes hvis dette ønskes. Adgangen er p.t. sammen med møbelbutikken men der kan aftales nærmere omkring selvstændig indgang mod stationen. Lejemålet kan ikke benyttes til salg af fødevarer, men er oplagt til at lave en stor cykelhandler, outlet store, køkkenbutik, hårdehvidevarer og elektronik, isenkram, tøj mm.

Årlig leje

30

C

33301000

kr. 291.900

Årlig leje

48269910

kr. 400.000


TIL LEJE

Se mere

DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

HILLERØD

2.407 KVM STOR EJENDOM MED GOD SYNLIGHED TIL EN AF HILLERØDS STORE INDFALDSVEJE Sag 34200913 Beliggende ved Egespurs Alle i Hillerøds nyeste og mest efterspurgte erhvervsområde. Ejendommen har i mange år været anvendt til udstilling og showroom for Stark og DT Group, endvidere køkkenbutikken Tvis. Udlejes som et samlet lejemål og består af: Indgangsparti, showroom/

kontor på ca. 200 kvm, flere mindre kontorer, toiletkerne med bad, køkken med spiseplads, teknik/lagerrum samt den store højloftede hal på ca. 2.000 kvm. Portadgang og stort parkeringsareal foran bygningen.

Årlig leje

kr. 1.625.000

48269910 HELSINGØR

TIL SALG

Se mere

FREDERIKSSUND

TIL SALG

Se mere G

F

96 KVM BUTIK BELIGGENDE PÅ HELSINGØRS AXELTORV

300 KVM. FLOT OG PRÆSENTABEL ERHVERVSEJENDOM

Sag 34200933 Axel Torv opstod i slutningen af 1600-tallet og har stadig en del af den oprindelige stemning over sig, selv efter renoveringen omkring 2010. 96 kvm tidligere meget kendt slagterbutik og senere café. Gode store facadevinduer mod torvet. Her er alle muligheder for at drive en butik med stort kundepotentiale. Og parkering lige udenfor døren, så alle kunder har en chance for at besøge dig.

Sag 40300780 Synlig og meget præsentabel ejendom, ideel som domicilejendom for f. eks. advokater, revisorer, lægehus mm. Ejd. er beliggende i gåafstand til Station med S-togsforbindelse, butikscentret Sillebroen og gågaden. I dag indeholder ejendommen en dyrehandel og består af et stort forretningslokale med klinkegulv, samt et mindre lokale til lager eller dette kan indrettes til toilet. På 1. sal er der personalekøkken, kontor, personaletoilet samt yderl. stort butikslokale. Ejendommen er bevaringsværdi og der må ikke forventes at kunne ændre det store i facadens ydre fremtræden. Til ejendommen hører endvidere eget stort parkeringsareal. En smuk og gedigen ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Kontant

48269910

kr. 1.850.000

Kontant

46333333

kr. 3.200.000

31


DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

KORSØR

TIL LEJE

NÆSTVED

TIL LEJE

Se mere F

Se mere B

890 KVM BUTIKSLEJEMÅL TIL F.EKS FITNESS, SUNDHEDSCENTER ELLER DAGLIGVARER

790 KVM VELBELIGGENDE BUTIKSLEJEMÅL I

Sag 47300525 Tidligere dagligvarebutik beliggende på Nor Alleen i Korsør, i forbindelse med større boligområde. Ejendommen hvori lejemålet er beliggende er opført i 2009 som dagligvareforretning. Indretningen er med stort åbent salgslokal samt mindre lager og personalefaciliteter. Lejemålet vil være anvendeligt til mange formål så som Fitness, sundhedscenter eller dagligvarebutik som den oprindeligt har været anvendt til. Omkring ejendommen er der gode parkeringsmuligheder.

Årlig leje

Sag 47300507 Velbeliggende butikslejemål, beliggende i nyere ejendom tæt på Næstved Storcenter, Megacenter og det kommende Vandkulturhus. Lejemålet vil være velegnet til både butik og kontorformål, men vil ligeledes kunne indrettes til f. eks. sundhedshus eller fitnesscenter. Lejemålet består at stort åbent butikslokale med gode facade vinduer, der er vindfang med dobbelte skydedøre, ligesom der i samråd med ejer vil blive etableret personalefaciliteter. De trafikale forhold i området er optimale med Togstation som nabo og ca. 100 meter til forbindelsesvejen til Motorvejen. De omkringliggende butikker er møbelforretning og Carl Ras, som samtidig er ejer af ejendommen.

kr. 534.000

Årlig leje

5858 8475 FREDENSBORG

kr. 434.500

55786600 TIL LEJE

HOLBÆK

TIL LEJE

Se mere D

BUTIK MIDT I FREDENSBORG. MULIGHED FOR OPDELING TIL 2 LEJEMÅL. Sag 34200711 Nu udlejes butik på 410 m² med 191 m² meget anvendelig højloftet kælder. Lejemålet er beliggende centralt i Fredensborg på byens handelsstrøg. Der er gode gratis p-muligheder i området. Butikken der indtil fornylig fungerede som en Danske Bank filial har både facade vinduer ud mod Jernbanegade og mod Tinghusvej. Årlig leje

Se mere

kr. 426.975

48269910 NØRRE NEBEL

D

TIL SALG

Se mere STORT BUTIKSLOKALE MED ET BRUTTOAREAL PÅ 850 KVM D

TIDLIGERE BANKFILIAL PÅ 281 KVM MED CENTRAL PLACERING Sag 67000672 Bygningen er indrettet med et stort butik- og ekspeditionslokale på ca.100 m² og fra dette lokale er der adgang til kontorer og mødelokale i den vestlige del af bygningen. Den østlige del af bygningen rummer både kunde- og personaletoiletter, arkiv, stort og pænt vindfang mod både Bredgade og mod p-pladsen samt adgang til personalekøkkenet/frokostrum. Der er potentiale i tageetagen på 223 kvm. Kontant

32

76104800

kr. 1.500.000

Sag 40300868 Stort reelt butikslokale på 740 kvm, beliggende ved siden af IdeMøbler, Sit’n Sleep, Tæppeland og GardinNyt. Stort gratis parkeringsareal foran lejemålet. Butikslokalet er beliggende på 1. sal og der er adgang via præsentabelt indgangsparti med trappe og elevator. Lejemålet er p.t. indrettet som et stort lokale med et godt lysindfald fra ovenlysvinduerne. Godt personalerum med køkken. Stort kontor med plads til 4 arbejdspladser. Derudover er der kunde og personaletoilet. Der er tale om et fleksibelt og reelt lejemål med mange muligheder. Er der behov for yderligere kvm så ring og hør om mulighederne. Årlig leje

5858 8363

kr. 370.000


TIL SALG

Mulighed for leje

Se mere

DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

ODENSE C

D

TIDLIGERE NETTOBUTIK TIL SALG/LEJE Sag 51200566 Tidligere Nettobutik på ca. 727 m² sælges/udlejes. Forretningen, der udgør en erhvervsejerlejlighed, har adgang fra såvel gaden som fra stor parkeringsplads. Forretningen er indrettet med vindfang med to dobbelte automatiske døre med varmetæpper, stort regulært butiksareal og til-

hørende baglokaler i form af kontor, vareindlevering, tidligere kølerum samt personalefaciliteter. Gulvet er belagt med små grå fliser og på loftet er der gipsplader med påmonterede lysstofarmaturer. Der er mulighed for leje til kr. 581.600 pr. år. inkl. driftsudgifter.

Areal

Kontant

727 kvm

kr. 8.350.000

58588200 AGEDRUP

TIL LEJE

Se mere

AUGUSTENBORG

TIL SALG

Se mere C

D

BUTIK I AGEDRUP UDLEJES

487 KVM DETAIL OG KONTOR

Sag 51200920 Beliggende som en del af et attraktivt forretningscenter i Agedrup, udlejes 757 m² forretningslejemål tidligere anvendt til dagligvareforretning. Lejemålet udgør en fritliggende bygning opført i gule mursten. Lejemålet består af stort regulært butikslejemål med klinkegulv, nedhængte lyddæmpende lofter med påmonterede lysstofarmaturer. Ved indgangen er der vindfang 2 dobbelte, automatiske døre samt rullegitter. Vinduer i øvrigt er forsynet med tyverisikring i form af faste gitre. Bagerst i lejemålet er der delvist adskilt lokale med vaskeinstallationer. Endvidere kontor og frokoststue med køkkenarrangement. Der er store parkeringsarealer tilknyttet forretningscentret.

Sag 64100421 Pæn og velholdt ejendom, der er beliggende på Augustenborg bedste og mest synlige hjørne, og tidligere har været anvendt til filialkontor for Sydbank A/S. Ejendommen er opført i 2 plan og fremstår med facader af røde mursten og med tag belagt med røde teglsten. Vinduer og døre er vedligeholdelsesfrie. Ejendommen har et samlet areal på 487 kvm., hvoraf 157 kvm. er beliggende i tagetagen. Bag ejendommen er der gode parkeringsforhold. Ejendommen byder på mange muligheder og vil være særdeles velegnet indenfor detail, liberalt erhverv m.m. Sydbank A/S ønsker at den i ejendommen værende pengeautomat forbliver efter nærmere aftale. Ejendommen sælges med fuldstændig ansvarsfraskrivelsesklausul.

Areal

757 kvm

Årlig leje

58588200

kr. 454.200

Kontant

58588020

kr. 1.300.000

33


DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

GRÅSTEN

TIL LEJE

HANSTHOLM

TIL SALG

Se mere C

VELBELIGGENDE FORRETNINGSEJENDOM TIL SALG ELLER LEJE Sag 91201763 Ejendommen er opført i 2002 og er indrettet med stort butiksareal på ca. 500 kvm., med 236 kvm. tilhørende velfærd og lager, med adgang til rampe. Stort udenomsareal udlagt til parkering. Grundens samlede areal andrager 2.473 kvm. Senest har ejendommen været anvendt af ALDI Marked og er således indrettet her til.

Se mere

Kontant

kr. 2.200.000

96314900

VEJLE

TIL LEJE Detail Areal Årlig leje

Boeskærvej 11B C

Kontakt 75831311 Sag 71000365

557 kvm kr. 447.700

AALBORG

TIL LEJE Detail Areal Årlig leje

Boulevarden 11 ST 3 D

790 KVM DETAIL MED 78 KVM VAREGÅRD OG 273 KVM KÆLDER Sag 64100420 I hjertet af Gråsten udlejes stort regulært butikslokale, som tidligere har huset både Superbest og Spar. Lejemålet består af butik på 790 kvm., varegård på 78 kvm. ligesom der er 273 kvm. kælder. Lokalet har indgang både fra Nygade og fra parkeringspladsen bag ejendommen og er indrettet med stort butikslokale, forskellige depotrum, fryserum, kølerum, stort regulær tør kælder ligesom der er mandskabsfaciliteter på 1. sal med toiletter, køkken/kantine. Et stort regulært butikslokale, som igen kan anvendes til dagligvarehandel, men som også kan bruges til andre former for butikker, genbrugsbutikker, fitness-center m.m.

Kontakt 96314900 Sag 91202507

AALBORG

TIL LEJE Detail Areal Årlig leje

Vesterbro 35 ST TV C

Kontakt 96314900 Sag 91201719

kr. 536.400

C

58588020 AALBORG

TIL LEJE

Afståelse kr. 2.500.000

490 kvm kr. 440.000

LØKKEN

TIL LEJE Detail Areal Årlig leje

Sdr Strandvej 6A Årlig leje

117 kvm kr. 191.880

Kontakt 96314900 Sag 91202284

310 kvm kr. 258.800

AALBORG

TIL LEJE

Afståelse kr. 2.950.000

Se mere

Se mere D

34

D

AFSTÅELSE AF NYISTANDSAT COCKTAILBAR I JOMFRU ANE GADE

AFSTÅELSE AF VELDREVET NATKLUB I JOMFRU ANE GADE

Sag 91202441 Lokalerne, der er på i alt 325 kvm, er indrettet med 204 kvm diskoteksområde tillige med 121 kvm fordelt på kontor, lager, toiletkerne m.v. Endvidere er der overdækket udeserveringsområde i hele lejemålets bredde. Nuværende ejere af ”Konrad” har netop her i foråret 2016 indrettet lokalerne i særdeles flot stand, og kan fremvise særdeles gode omsætningstal siden åbningen i begyndelsen af 2016. Lokalerne er godkendt til 240 personer. Den nuværende lejer har en 05-bevilling til lokalerne med udvidet åbningstid fredag og lørdag til kl. 06.00, og åbningstiderne er torsdag – lørdag fra kl. 21.00 – 05.00/06.00. Afståelsesbeløb kr. 2.500.000.

Sag 91202519 Nu er der mulighed for at overtage ”The Gap” på bedste beliggenhed midt i Jomfru Ane Gade. Et område bestående af primært restauranter, diskoteker og natklubber. Lokalerne, der er på i alt 541 kvm, er indrettet med 422 kvm diskoteksområde tillige med 119 kvm fordelt på kontor, lager, toiletkerne, depotrum samt indgangsarealer. Nuværende ejere af ”The Gap” har netop her i foråret 2016 indrettet lokalerne i flot stand, og kan fremvise særdeles gode omsætningstal siden åbningen. Afståelsesbeløb kr. 2.950.000. Der er tillige mulighed for at købe cocktailbar ”Konrad” i stueetagen, der har samme ejer som The Gap.

Areal

Areal

325 kvm

Årlig leje

96314900

kr. 1.080.000

541 kvm

Årlig leje

96314900

kr. 1.000.000


Vi ved, at 301 investorer er på jagt efter boligudlejningsejendomme i Aalborg Vi ved også, hvor mange der leder efter en ejendom som din.

Vil du ha’ svaret? Så klik ind på edc.dk/erhverv og test, hvor mange købere eller lejere der er til din ejendom - eller kontakt din lokale erhvervsmægler i Aalborg på 96 31 49 00

Hos EDC Erhverv har vi et online Køber-/Lejerkartotek med over 4.500 virksomheder og investorer, der søger nye lokaler eller ejendomme. Det giver os en unik indsigt i markedet til gavn for vores kunder. Baseret på tal fra EDC’s Køber-/Lejerkartotek, uge 48

Vi kender markedet


Vil du fremover modtage nyheder direkte i din indbakke? Tilmeld nyheder på edc.dk/erhverv/tilmeld

INDUSTRIFokus

Research Erhverv Poul Erik Bech

november 2016

Research Erhverv Poul Erik Bech

MAGASIN OM INDUSTRI-, LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOMME

MARKET UPDATE

FORVENTNINGER TIL 2017 Resultater af en markedsundersøgelse blandt danske investorer og virksomheder

1.073 søger lige nu industriejendomme

Industrien vokser

Rekordstor mangel på lokaler Vil du investere i et ølbryggeri ?

Fortsat optimisme

- sammenhold data med undersøgelsen fra 2016

D E C E M B E R

2 0 1 6

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt december 2016  

Krystalkuglen har været i spil, og EDC Erhvervs Forventningsanalyse afslører et travlt 2017 med forventede prisstigninger og en fortsat, til...

ErhvervsNyt december 2016  

Krystalkuglen har været i spil, og EDC Erhvervs Forventningsanalyse afslører et travlt 2017 med forventede prisstigninger og en fortsat, til...