__MAIN_TEXT__

Page 1

ErhvervsNyt AUGUST 2016

Hvordan sikrer du den rigtige balance mellem salgspris og lejeniveau? Få svaret på side 8

Sale and Lease Back

EN FORDEL NETOP NU Vores hovedmotiv er at få frigivet likviditet. Vores styrke ligger ikke i at eje og drive bygninger

Kim Rolsted Økonomidirektør i Noa Noa


Tema Sale and Lease Back

S4 TIMINGEN FOR SALE AND

LEASE BACK ER NU

SE NOA NOAS SMUKKE DOMICIL, SOM ER TIL SALG GENNEM SALE AND LEASE BACK

S13

SE ALLE VORES NYESTE EJENDOMME TIL SALG OG LEJE

S10 INVESTERINGSCHEF/PARTNER TIL VORES AFDELING I KØBENHAVN SØGES

S30

2 2


August 2016 En fejlagtig antagelse er, at kun virksomheder omkring de store byer kan finde investorer til et sale and lease back-arrangement

Robert Neble Larsen Adm. direktør, Erhverv

KÆRE LÆSER,

HELE LANDET KAN VÆRE MED

Velkommen tilbage fra en forhåbentligt god sommer. Der sker meget i markedet lige nu, hvor Brexit kaster sit lys på det europæiske investeringsmarked. Vores forventning er klar: Det skandinaviske marked er fortsat attraktivt for udenlandske såvel som danske investorer. Vi holder dig naturligvis opdateret på vores nyhedskanaler.

En fejlagtig antagelse er, at kun virksomheder omkring de store byer kan finde investorer til et sale and lease back-arrangement. Virkeligheden viser noget andet. Sale and lease back er en realistisk mulighed for både store og små virksomheder – i både storbyen og i provinsen. Med 16 erhvervscentre fordelt over hele landet er vi til stede lokalt. Vi kan hjælpe dig med at se, om din virksomheds gearing og værdiansættelse passer til investorernes søgen og vores lokale specialister hjælper jer i mål.

SALE AND LEASE BACK ER TILBAGE I FOKUS Sælg din virksomheds bygninger, lej dem tilbage og koncentrer dig om din virksomheds kernekompetencer – det er sale and lease back, som er temaet for dette nummer af ErhvervsNyt. Arrangementet var populært i begyndelsen af 00’erne og bør igen overvejes, når du tænker fremtid og strategi for din virksomhed. Som du kan læse, er tiden optimal til sale and lease back netop nu, fordi investorerne er i markedet. Men man skal have tungen lige i munden når man beregner en sale and lease back-konstruktion, da der er både økonomiske, skattetekniske og juridiske aspekter at tage hensyn til. Hos EDC Erhverv Poul Erik Bech har vi højtuddannede specialister, som kan sikre dig imod overraskelser. Det gælder kort fortalt om at finde balancepunktet imellem din virksomheds interesser og dem, investoren har – og det kan vi hjælpe jer med. Vi holder løbende trit med både lejeniveauer og investeringsmarkedet og kan derfor rådgive om en lejekontrakt på de rigtige vilkår. Desuden har vi som Danmarks største ejendomsmæglerkoncern netværket til de mange investorer, der er i markedet. Via vores landsdækkende køberkartotek følger vi løbende efterspørgslen.

DIN LOKALE ERHVERVSMÆGLER Som det sikkert er dig bekendt, er der gang i markedet. Vi har travlt – både i storbyerne og i provinsen. Vi har i de sidste måneder bl.a. varetaget salget af METRO’s ejendomme, hvor vi gennem et landsdækkende samarbejde og en lokal ekspertise fandt den rigtige løsning for hver enkelt af ejendommene. METRO’s ejendomme blev således afsat gennem én overordnet Client Director, 4 lokale salgsteams og en målrettet marketingstrategi. For mig er det et tydeligt tegn på, hvor vigtigt det er at være til stede lokalt og samtidigt have et landsdækkende og løsningsorienteret samarbejde. God fornøjelse med at læse ErhvervsNyt!

3


TIMINGEN ER NU Det økonomiske klima er ideelt for sale and lease back for både store og små virksomheder. Danske og internationale investorer er med egne ord særligt interesserede i investeringsemner til sale and lease back og søger sunde virksomheder med behov for likviditet og fleksibilitet. For virksomhederne er tiden derfor gunstig. Investorernes efterspørgsel, kombineret med det lave renteniveau, giver gode betingelser for at opnå en høj salgspris og fordelagtige lejevilkår.

Fra sit kontor kan Noa Noa’s økonomidirektør, Kim Rolsted, se ud over lysegule rapsmarker og mørkegrønne skovbryn. Tøjfirmaets hovedsæde i den nordsjællandske landsby Nyrup ligger midt i smuk natur og består af et stateligt hovedhus med 1.430 m2 administration og 4.700 m2 sorte, arkitekttegnede lagerhaller lige ved Helsingørmotorvejen - 25 minutters kørsel fra København. Firmadomicilet har været til salg et år. Planen var først et traditionelt salg, men nu er strategien ændret til at omfatte sale and lease back. ”Vi har fine erfaringer med sale and lease back og tænker, at modellen også kan være en god løsning for vores smukke domicil i Nyrup,” siger Kim Rolsted.

Mange virksomheder har nu igen fornuftige regnskaber. Det kan de udnytte til at omsætte mursten til driftskapital

Sale and lease back er imidlertid ikke kun for de store. Stephen Wielje Berthelsen, erhvervschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland, forklarer, at modellen kan være interessant for enhver virksomhed, der ønsker øget investering i produktion og udvikling samt mindre afhængighed af sin bank. ”Hotspot-områderne er hovedstadsområdet, Aarhus, Aalborg, Odense og Trekantsområdet. En virksomhed uden for disse områder er dog også interessant for en investor med henblik på sale and lease back,” siger Stephen Wielje Berthelsen. ”Sale and lease back handler om, at man vil noget andet med sine midler. Penge bundet i ejendom kan være bedre anvendt andre steder til gavn for virksomheden på flere parametre,” siger han.

Noa Noa har tidligere solgt ejendomme fra og leaset dem på 10-årige kontrakter i forbindelse med deres butikker i Helsingør og Lyngby.

SALE AND LEASE BACK FRIGIVER LIKVIDITET

”Vores hovedmotiv er at få frigivet likviditet, som skal bruges til udvikling af kollektioner og nye butikker. Vores styrke ligger ikke i at eje og drive bygninger. Der er noget, vi er meget bedre til, som vi ønsker fuldt ud at koncentrere os om,” siger Kim Rolsted.

Sale and lease back går ud på, at en virksomhed sælger sine ejendomme og derefter lejer dem tilbage igen af køberen på en aftale, der strækker sig 10 eller flere år ud i fremtiden. Jo længere, virksomheden binder sig som lejer, jo højere salgspris og jo lavere husleje, kan opnås.

OGSÅ INTERESSANT FOR MINDRE VIRKSOMHEDER Sale and lease back er i de senere år igen blevet interessant som et middel til at optimere en virksomheds drift. Samtidig går flere

4 4

bort fra tankegangen om, at det grundlæggende er godt at eje sine bygninger. Inden for det seneste år har Danske Bank, Mærsk, Nordea og Danske Fragtmænd frasolgt ejendomme for milliardbeløb og leaset dem tilbage på langvarige aftaler. Bevæggrunden er i næsten alle tilfælde et ønske om øget fleksibilitet og mere fokus på virksomhedens kernekompetence.

”Virksomhederne opnår større fleksibilitet og frigiver midler til udvikling og udvidelse. Samtidig får virksomheden et sundere regnskab og opnår dermed bedre rating i banken,” siger Stephen Wielje Berthelsen.


Kim Rolsted

Økonomidirektør i tøjvirksomheden Noa Noa 5


INVESTERING I KERNEFORRETNINGEN Virksomheden Nofoprint i Helsingør er netop nu i gang med sale and lease back af sit domicil. Det 76 år gamle familieejede trykkeri og reklamebureau med 32 ansatte har de senere år oplevet en markant vækst. Virksomhedens bygninger er til salg for 12,7 mio. kr. Pengene skal investeres i driften. ”At sælge vores domicil er et logisk næste step i vores udvikling og en god mulighed for at komme i den retning, vi ønsker at gå,” siger Tom Petersen, indehaver og direktør i Nofoprint. ”Vi har et topmoderne produktionsanlæg med kapacitet til mere, så det handler om at få udnyttet potentialet. Vi tror på udviklingsmulighederne og investerer pengene i en større salgsafdeling med flere sælgere,” siger han. VIRKSOMHEDENS TILSTAND ER AFGØRENDE EDC Erhverv Poul Erik Bech har ejendomme til salg med henblik på sale and lease back over det meste af landet. Erfaringen viser, at nogle områder er mere attraktive for investorerne end andre, men at det i første omgang er virksomhedens tilstand, der afgør, om et partnerskab med en investor kan gennemføres.

Tidspunktet er sindssygt godt, fordi renten er så lav, så fundingen bliver lav, hvilket betyder, at virksomheden faktisk har mulighed for opnå en bedre salgspris

”Tidspunktet er sindssygt godt, fordi renten er så lav. Fundingen bliver derfor også lav, hvilket betyder, at virksomheden faktisk har mulighed for opnå en bedre salgspris for sin ejendom, end hvis den blev solgt uden sale and lease back,” siger han. ”Det er det, der sker. Virksomheden får meget for sine bygninger - og køberen får et større afkast, end han eller hun havde fået fra obligationer eller ved at have pengene i banken.” Flemming Buhl forklarer, at markedet for sale and lease back også er drevet af en øget professionalisering hos både investorerne, bankerne og virksomhederne. For virksomhedernes vedkommende handler det om at finde ud af, hvad der er vigtigt for at opnå en optimal drift, hvilket ikke altid er at være ejendomsadministrator og -besidder. For investorerne og bankerne handler det om at sikre sig, at de virksomheder, som de samarbejder med, drives rigtigt. ”Kapitalleverandørerne udfordrer i højere grad virksomhederne og bidrager aktivt blandt andet ved at levere analyser. De får i flere situationer virksomhederne til at tænke anderledes. For virksomhedernes egen vindings skyld,” siger han og fortsætter: ”Derfor kalder jeg det win-win. Tilgængelig kapital er et nøgleord. Virksomhederne skal have mest mulig ud af den kapital, de har til rådighed. Sale and lease back er at strømline sin virksomhed”.

”Først og fremmest handler det om, at virksomheden er sund og solid. Er den det, er den interessant,” forklarer Stephen Wielje Berthelsen. ”Investorernes motivation er en relativ sikker investering med et større afkast, end de kan få fra obligationer for eksempel. Mange virksomheder har nu igen fornuftige regnskaber. Det kan de udnytte til at omsætte mursten til driftskapital.” Virksomhedernes gode betingelser for succesfulde sale and lease back-aftaler skyldes til dels den lave rente, der giver investorerne mulighed for at låne til ejendomskøbet på gunstige betingelser. En anden årsag er, at relativt mange investorer for tiden er i markedet på jagt efter et sted at placere deres penge. INVESTORERNE ER SULTNE NU Investeringsselskaberne lægger ikke selv skjul på, at de er sultne netop nu. Nordania, Danske Banks leasingselskab, har over 40 års erfaring i leasing af bl.a. biler og bygninger. Real estate director i Nordania, Flemming Buhl, bekræfter efterspørgslen efter virksomheder og kalder modellen for en win-win for begge parter.

6 6

Stephen W. Berthelsen Erhvervschef - EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland

FORDELE VED SALE AND LEASE BACK • Likviditet til investering i egen virksomhed • Generationsskifte • Hvis nye partnere skal ind • Med henblik på at afhænde virksomhed • For at trimme virksomheden ved planer om pension om 5-10 år • Forbedre nøgletal for virksomheden


Glen Happel og Svend Riber Tandlægehuset Greve

TANDLÆGEHUSET FORBEREDER GENERATIONSSKIFTE De to partnere bag Greves største tandlægeklinik, Glen Happel og Sven Riber, har lagt planer for fremtiden. De sælger nu klinikkens bygninger for at lette et generationsskifte og sikre deres pensionisttilværelser. ”Ingen af os regner med at skulle arbejde, til vi bliver 80,” siger tandlæge Sven Riber med et lille smil. Han er 54 år og har haft klinikken med sin 60-årige kollega, Glen Happel, siden 1989. Tandlægehuset Greve har 11 ansatte og 4.000 patienter i kartoteket. Bygningen, som klinikken ligger i, er til salg som sale and lease back, og forventes at kunne indbringe en pris på lige over 13 mio. kr. EDC Erhverv Poul Erik Bech er for tiden i gang med at finde den rette investor. ”Det er ikke af likviditetsmæssige årsager, at vi sælger, for vi har overskud på driften. Motivet er et generationsskifte inden for nogle år. Mine døtre er tandlæger, og på sigt er tanken, at de, evt. i partnerskab med andre, skal overtage klinikken. Det ville gøre

det ekstra vanskeligt for dem, hvis de også til den tid skulle købe bygningerne,” siger Glen Happel. Tandlægehuset er på 550 m2 inkl. kælder. Med til ejendommen hører endnu en bygning med fem mindre lejligheder på i alt 280 m2.

Det handler for os om rettidig omhu. Vi har renoveret ejendommen, så den kan overdrages i meget fin stand ”Det handler for os om rettidig omhu. Vi har renoveret ejendommen, så den kan overdrages i meget fin stand. Når det er sket, kan vi selv og investorerne koncentrere os om at sikre positionen som områdets største og mest specialiserede klinik,” siger Sven Riber.

7 7


KONTRAKTENS ORDLYD AFGØR SUCCESSEN Sale and lease back kan lyde enkelt, men udfærdigelsen af lejeaftale og øvrige vilkår kan være komplicerede. Aftalen skal være fordelagtig for begge parter.

Sale and lease back er at betragte som et sundt partnerskab mellem investor og virksomhed, hvor begge parter har interesse i modpartens velbefindende. Den rigtige løsning er betinget af komplekse beregninger og den rigtige rådgivning. ”Det er ikke så nemt, som man tror. Parterne skal være opmærksomme på detaljer af både skatteteknisk, regnskabsmæssig og juridisk karakter. De færreste kan klare sig uden professionel assistance,” siger Jan Molin, statsaut. revisor og partner i revisionsfirmaet Beierholm.

skal være opmærksom på. Aftalegrundlagets formuleringer er afgørende for aftalens succes. Her er mæglers opgave, at finde den rigtige balance mellem pris og vilkår.

”Ved et sale and lease back-arrangement er ens ejendom formelt solgt, hvilket i nogle tilfælde kan udløse skatter. Det bør ikke komme som en overraskelse. Reglerne for sale and lease back kan være relativt komplicerede,” forklarer han.

Lejekontrakten er alfa og omega. Der kan vi som sælgers rådgiver hjælpe med at finde balancen mellem salgsprisen på ejendommen og den efterfølgende leje

Skattetekniske elementer kan opstå, hvis man i årenes løb har afskrevet på sin ejendom. Eller hvis salgsprisen bliver højere end den skattemæssige værdi af ejendommen efter nedskrivningen. ”Når den samlede likviditet, der frigøres ved sale and lease backarrangementer, opgøres, skal man være opmærksom på, at der muligvis skal betales skat af salget af ejendommen,” siger han. En anden problemstilling er regnskabsteknisk. Der findes to typer sale and lease back. Valget mellem dem har omfattende regnskabsteknisk betydning, forklarer Jan Molin. ”Finansiel leasing handler primært om at forbedre virksomhedens likviditet i en periode. Operationel leasing handler om mere grundlæggende driftsændringer. Det påvirker regnskabet på forskellig måde,” forklarer Jan Molin.

8 8

”Det er ikke kun vigtigt med rådgivning om hvilken leasingmodel, der passer til ens virksomhed. Lejekontrakten er alfa og omega. Der kan vi som sælgers rådgiver hjælpe med at finde balancen mellem salgsprisen på ejendommen og den efterfølgende leje,” siger Helle Nielsen Ziersen.

Hun forklarer, at lejekontrakten skal formuleres uden at være hæmmende i forhold til at opnå den højest mulige salgspris. Det er en vigtig del af processen at justere på flere faktorer for at sikre, at virksomheden på den ene side får mest muligt ud af aftalen, og at konstruktionen på den anden side er attraktiv for investorerne. ”Det betyder, at vi ikke kan sætte lejen, som vi vil. Hvis lejer, for at opnå en højere salgspris, sætter lejen for højt, er risikoen, at lejer kommer til at betale en merpris. Hvis lejen er over markedsleje, vil en investor nemlig kræve et højere afkast, og så får sælger ikke det forventede resultat. Det er en kompliceret øvelse.

DEN RIGTIGE RÅDGIVNING ER AFGØRENDE

”Vores opgave som mægler er at finde balancepunktet, og i den forbindelse er det vigtigt at holde fingeren på pulsen for både lejeniveauerne og investeringsmarkedet,” siger Helle Nielsen Ziersen, der ofte bistår virksomheder med sale and lease back.

Helle Nielsen Ziersen, senior client director hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, giver Jan Molin ret i, at rådgivning er afgørende, når man indgår en sale and lease back-aftale. Det er nemlig ikke blot de skattetekniske og regnskabstekniske elementer, man

”Man skal desuden have afklaret, om investor er indforstået med de planer, virksomheden har med sine bygninger på sigt. For eksempel et potentielt behov for udvidelse,” siger hun.


TO SLAGS SALE AND LEASE BACK FINANSIEL LEASING Jan Molin Statsaut. revisor og partner i revisionsog rådgivningsfirmaet Beierholm

100 % finansiering af din ejendom. Du får brugsretten over ejendommen i leasingperioden. Når leasingaftalen udløber, køber du din ejendom tilbage eller anviser en køber. OPERATIONEL LEASING 100 % finansiering og brugsret over ejendommen. Du er ikke forpligtet til at anvise en køber, når leasingaftalen udløber. Du kan enten fraflytte eller blive på nærmere aftalte vilkår.

HVAD KIGGER INVESTOR PÅ •

Virksomheden skal være solid, så investor er sikker på, at den kan betale lejen i hele perioden. Derfor er virksomhedens soliditet afgørende.

Ejendommens anvendelsesmuligheder skal være varierede. Hvis lejerne forlader den efter 10 år, skal den kunne anvendes af andre typer virksomheder.

Beliggenhed af ejendommen er vigtig, da den har indflydelse på risikoen for tomgang, men det afhænger af investors planer.

Ejendommen skal helst være vedligeholdt, så der ikke kommer store vedligeholdelsesudgifter til f.eks. nyt tag eller varmesystem de første år.

9 9


INVESTERING

Søger du en ny ejendomsinvestering?

Vores 16 erhvervscentre, fordelt over hele Danmark, får løbende spændende investeringsejendomme til salg. Vi har ejendomme, der matcher en høj risikoprofil og vi har sikre udlejningsejendomme på de bedste beliggenheder. Se et udpluk af vores investeringsejendomme på de følgende sider

KØBENHAVN K

TIL SALG

Se mere G

EKSKLUSIVE AFSKRIVNINGSBERETTIGEDE ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER I LATINERKVARTERET. 187 KVM Sag 18100010 I hjertet af København, midt i Latinerkvarteret, der er et livligt, kendt og eksklusivt område, sælges disse to erhvervsejerlejligheder. Bygningen er opført i 1796 i 3 etager og opdelt i 5 ejerlejligheder. Tre boliger og to erhvervsejerlejligheder. De to erhvervsejerlejligheder ligger synligt i ejendom-

mens kælder og forhøjede stueplan, midt på Larsbjørnsstræde. Kælderen er på 97 kvm. og vil fremstå med nye gulve, radiatorer og nypudsede vægge ved overtagelsen. Stuelejligheden er opdelt i tre lejemål på henholdsvis 41, 25 og 20 kvm. Afkast 3,8%. Kontant

10

5858 8470

kr. 4.750.000


TIL SALG

INVESTERING

RIBE

Se mere

NU SÆLGES ”DEN GAMLE ARREST” SMUKT BELIGGENDE I RIBE CENTRUM. Sag 67000573 Ejendommen er på ca. 781 m², hvortil der kommer et gårdareal på 340 m2. I dag er der hotel, butik og café i bygningen. På cellegangen findes 7 hotelværelser der alle har mange kubikmeter, men få kvadratmeter. Værelserne er meget forskellige. I stueetagen er indrettet en "brude-

suite" i arrestforvarerens soveværelse. I den øverste etage er der 3 hyggelige værelser. Cellerne er karske og fremtræder som en blanding mellem en fængselscelle og en munkecelle. Mulighed for udeservering foran og bagved. Kontant

kr. 6.220.000

5858 8481 BRØNSHØJ

TIL SALG

Se mere F

KONTOR/BOLIGEJENDOM BELIGGENDE PÅ ET AF DE MEST ATTRAKTIVE OMRÅDER I BRØNSHØJ. 1.007 KVM Sag 18100317 Ejendommen består af 2 matrikler, hvoraf den ene matrikel, der indeholder 2 bygninger, er opdelt i 4 ejerlejligheder. En selvstændig bygning (villa) og en erhvervsbygning (kontor, administration, m.v.). Den anden matrikel benyttes til blandet bolig og erhverv. Der er p-forhold på begge ma-

trikler. Ejendommen indeholder iflg. BBR 2 boliger på henholdsvis 162 kvm (26 C) og 168 kvm. Ejendommen kan erhverves enten ledig for køber eller udlejet med sælger som fortsat lejer. Afkast 5,86%. Kontant

5858 8470

kr. 12.500.000

11


HVIDOVRE

TIL SALG

Se mere D

SALE AND LEASE BACK • 10 ÅR • SOLID LEJER AFSKRIVNINGSBERETTIGET • 7,21% AFKAST Sag 18100489 Altiflex er en virksomhed i rivende vækst. Derfor ønsker virksomheden at sælge ejendommen, Nordholmen 10, Avedøre, men samtidig indgå en lejeaftale på min. 10 år. Dermed kan virksomheden hellige sig den primære forretning, som er udvikling, produktion og udlejning af støv- og

støjreducrende vægge til byggebranchen. Væggene er opbygget af fleksible system moduler til interimsaflukning i byggeriet og udlejes såvel i Danmark som internationalt. Ejendommen omfatter nyrenoveret kontorbygning samt to højloftede lagerhaller. Alt fremtræder i god og velvedligeholdt stand. Kontant

kr. 24.750.000

5858 8470 HELSINGØR

TIL SALG

Se mere

1.767 KVM FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Sag 34200826 Nydelig domicilbygning opført i 2000 i et plan på i alt 1.767 kvm. erhvervsareal fordelt med ca. 445 kvm. kontor/administration og ca. 1.322 kvm. trykkeri, produktion og lager. Facader og gavle er opførte med stålbuespær/præfabrikerede elementer beklædt med stålplader, stålprofilpla-

der og cedertræsbrædder. Taget er sadeltag isoleret og beklædt med stålprofilplader og bølgeeternitplader på lagerhallen. Vinduer og udvendige døre er med plastrammer og termoruder. Afkast 7 %. Kontant

12

5858 8472

kr. 12.500.000


Se mere

13


CHRISTIANSHAVN

TIL SALG

Se mere C

UNIK OG SJÆLDENT UDBUDT FULDT ISTANDSAT EJENDOM MED MERE END 500 LEDIGE KVM. I ALT 632 KVM Sag 18100583 Lige i smørhullet af det eftertragtede Christianshavn, i bunden af den rolige Sankt Annæ Gade, ligger denne skønne boligudlejningsejendom. Hovedejendommen er opført i 1755 i 2 etager med udnyttet tagetage og mindre kælder. Side- og baghus er opført i 1919 i 1 etage med udnyttet

tagetage. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen. Boligarealet udgør samlet 408 kvm., som er fordelt på 3 boliglejemål, hvoraf 2 på i alt 279 kvm. overtages ledige til købers disposition. I baghuset er der herudover 224 kvm ny istandsat erhvervsareal, der ligeledes overtages ledig til købers disposition. Afkast 3,06 %. Kontant

kr. 23.000.000

5858 8470 ROSKILDE

TIL SALG

Se mere E

FLOT OG MARKANT BYEJENDOM MIDT I ROSKILDE - UUDNYTTET TAGETAGE OG LEJERESERVE Sag 40300894 Eftertragtet investeringsejendom midt i Roskilde. Ejendommen er meget velholdt og indeholder 11 boligenheder fordelt på 836 kvm. Kælderareal (fællesareal) - til vaske-/tørrerum, Areal

14

kælderrum til opbevaring m.v. Derudover 209 kvm. loftsum med adgang via trappetårn i midten af ejendommen. Kan udnyttes til 2 taglejligheder a 105 kvm. pr. stk. Boligerne har eget køkken og

836 kvm

bad/toilet og har en størrelse fra 52 - 88 kvm. Startafkast 2,1% , men har en del lejereserve.

Kontant

5858 8473

kr. 15.700.000


AALBORG

TIL SALG

Se mere E

SALG AF FULDT UDLEJET OG YDERST MARKANT TROFÆEJENDOM I HJERTET AF AALBORG – PÅ C.W. OBELS PLADS Sag 91202370 Ejendommen er beliggende på C.W. Obels Plads, der er et attraktivt samlingssted med flere eksklusive restauranter samt cafeér. Der er tale om en yderst flot og velholdt investeringsejendom med den helt rigtige beliggenhed. Stueplan på ca. 240 kvm er indrettet til restaurant. Lokalerne er

udlejet til den kendte restaurationskæde Brdr. Price, der pt. selv indretter lokalerne til deres koncept. Restaurant Brdr. Price råder over 125 pladser til udeservering på C.W. Obels Plads. 1. og 2. sal der er på 348 kvm. er udlejet til kontor for Comentor.

Afkast 4,25%

Kontant

Areal 578 kvm

kr. 24.350.000

5858 8483 ESBJERG HAVN

TIL SALG

Se mere F

INVESTERINGSEJENDOM/ LOGISTIKEJENDOM MED ET ERHVERVSAREAL PÅ 3.295 KVM BELIGGENDE PÅ 12.395 KVM GRUND Sag 67000481 Ejendommen består af 3 bygninger. En administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 m²., en kantinebygning på 104 m², og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 m² med en god loftshøjde (5 m) – heraf udgør ca. 841 m² af hallen et overdækket perron- og rampeareal. Selve lagerhallen udgør ca. 1.350 m². Administrationsbygningen består af mindre kon-

torlokaler. 1. salen er hovedsageligt et åbent kontorareal. Ejendommen ligger på en stor lejet grund – tilhørende Esbjerg Havn. Der er 10 lejere, der primært indgået på kortere kontrakter. Til købers eget brug eller udlejning er der ca. 670 m² lagerlokaler og ca. 700 m² adm. lokaler samt udendørs oplagringsarealer.

1. års afkast

Kontant

11,6 %

5858 8481

kr. 10.400.000

15


Se mere

16


KØGE

TIL SALG

CHRISTIANSHAVN

TIL SALG

Se mere

INVESTERINGSEJENDOM I KØGE NORD VED MOTORVEJ E47 - ÅRLIGT AFKAST 8,0%

CHARMERENDE FREDET EJENDOM PÅ CHRISTIANSHAVN. 278 KVM

Sag 40300817 Velbeliggende nyere erhvervsejendom i Køge Nord med synlighed fra motorvejen. På stor grund med yderligere byggemulighed på ca. 2.200 kvm. Ejd er p.t. fuldt udlejet til to stabile lejere. Ejd. er velegnet til produktion- /montage- /lager-/ og engroshandel. Indrettet med bl.a. indrettet med præsentabel indgangsparti med direkte adgang til ca. 280 kvm moderne lyst kontor, spisekøkken, mødelokale/showroom med nyere installeret kabling. Porte i gavl og facade. Stor søjlefri hal på ca. 790 kvm med udluftningsanlæg, toiletter, bad, omklædningsrum og teknikrum. Her ud over er der indrettet tagetage på ca. 370 kvm der pt. anvendes til lager. Kontant

Sag 18100519 Med den allerbedste beliggenhed på det gamle Christianshavn ligger denne unikke perle, som nu udbydes til salg. Ejendommen er opført i 1754 i 2 etager og udnyttet tagetage i 2 plan. Ejendommen indeholder 4 lejligheder – den øverste med adgang til tagterrasse - samt en af Christianshavns bedste restauranter. Køb af ejendommen omfatter tillige forpagtningsaftale med restauranten. Facade og vinduer renoveres af sælger. Afkast 3,78%.

kr. 7.500.000

Kontant

5858 8473 NÆSTVED

kr. 14.850.000

5858 8470 TIL SALG

Se mere

AMAGER

TIL SALG

Se mere F

894 KVM. SPÆNDENDE INVESTERINGSEJENDOM MIDT I NÆSTVED ÅRLIGT AFKAST 7 % Sag 47300518 Nu udbydes Næstveds mest spændende kontorejendom til salg. Ejendommen rummer masser af historie og p-pladser og er renoveret, så den fremstår flot og præsentabel. De flotte kontorer fremstår lyse og imødekommende med flot udsigt over gademiljøet. Kontorarealerne er fordelt på 3 etager med mulighed for enkelt kontor og storrumskontor. Der er endvidere stor kælder, som er velegnet til arkiv.

Kontant

5858 8475

kr. 7.000.000

D

MEGET VELHOLDT MINDRE BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM Sag 18100404 Ejendommen, der indeholder 5 boliger, fremstår med hvidpudsede facader og nyt, sort tegltag, nye termovinduer og døre. Den gennemgribende renovering af ejendommen blev foretaget i 2010, hvor også alle 5 lejligheder blev renoveret med bl.a. nyinstallerede badeværelser og elementkøkkener. Ejendommens stuelejlighed af areal 118 kvm med adgang til egen terrasse er en 4 vær. lejlighed, der frigøres pr. 01.11.2015, og således stilles til købers fri disposition. De øvrige lejligheder varierer i arealer fra 87 kvm til 95 kvm. Ejendommen fremtræder overalt meget velholdt såvel udvendig som indvendig, og den opvarmes med centralvarme tilsluttet fjernvarmenettet. Fnt fællesvaskeri. Afkast 3,98 % Kontant

5858 8470

kr. 15.100.000

17


AABENRAA

TIL SALG

Se mere D

705 KVM BLANDET EJENDOM - PROJEKT - BOLIG Sag 64100367 Ejendommen har hidtil været brugt af Blå Kors som genbrugsbutik og værested. Den ”lave” del af ejendommen har indtil i dag været indrettet med stor genbrugsbutik samt høj tør kælder samlet i alt 705 kvm. Den ”høje” blå del af ejendommen er indrettet med 4 lejligheder på hhv. 36

kvm., 38 kvm., 38 kvm. og 93 kvm. I tagetagen har TDC en antenneinstallation stående, som de pt. betaler kr. 38.000,00 + moms for pr. år.

Kontant

kr. 2.750.000

5858 8480 SØNDERBORG

TIL SALG

Se mere

VEJEN

TIL SALG

Se mere B

692 KVM BLANDET BOLIG/ERHVERV MED MULIGHED FOR EJERLEJLIGHEDER

2.634 KVM INVESTERING DETAIL - AFKAST 13,61%

Sag 64100316 Med strandpromenaden, vandet og kurskoven som nærmeste nabo, og byen lige om hjørnet, ligger denne prægtige ejendom. Ejendommen, der i dag indeholder kombineret bolig og erhverv, er opført i 3 plan og placeret på grunden således at udsynet mod vandet er altdominerende fra opholdsrummene. Foran ejendommen er der et smukt anlagt haveparti, hvor der er taget højde for lys og luft til kælderen/underetagen, der bl.a. indeholder indendørs pool, fitnessrum og gildesal. Projektejendom/ erhvervsejendom med mulighed for opdeling i ejerlejligheder. Kontant

18

5858 8480

G

kr. 7.500.000

Sag 60300801 Synligt beliggende med facade ud mod Koldingvej sælges denne afskrivningsberettigede investeringsejendom udlejet til henholdsvis Jem & Fix og Energixperten. Den resterende del af ejendommen har indtil for nyligt været udlejet til Jysk. Udearealet er for størstedelens vedkommende befæstet med asfalt der er udlagt til parkeringspladser. Ejendommen er beliggende i et område, hvor byplanvedtægt nr. 7 - delområde B er gældende. Området er udlagt til industri- og værkstedsbrug, oplag samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder eller som naturligt finder plads i industriområdet. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 33%. Kontant

5858 8477

kr. 7.500.000


RIBE

TIL SALG

Se mere

SKÆRBÆK

TIL SALG

Se mere D

E

SPÆNDENDE INVESTERINGSEJENDOM I RIBE CENTRUM.

INVESTERINGSEJENDOM MED 4 LEJEMÅL CENTRALT I SKÆRBÆK.

Sag 67000652 Nu sælges fuldt udlejet investeringsejendom i Ribe, bestående af 3 boliglejemål og 2 butikslejemål, centralt beliggende Saltgade 4 A-B og opdelt på i alt 3 ejerlejligheder. Hele 1. salen er i 2016 ombygget fra tidligere kontorlokaler til nu 2 nye beboelseslejligheder (begge udlejede) - hvormed der på 1. salen er 3 boliglejemål. I stueetagen ud mod Saltgade er et butikslejemål på 261 m² inkl. 73 m² kælder udlejet, til Intersport, mens butikken ud til Tvedgade udgør 122 m² og er udlejet til en tandtekniker. Både ud mod Saltgade og mod Tvedgade er der portåbninger, således man både har adgang og gennemgang fra gågaden i Saltgade og ud til P-pladserne i Tvedgade.

Sag 67000655 Nu sælges ejendommen på 794 m² med 4 lejemål, beliggende på Storegade 38 i Skærbæk. De tidligere banklokaler er på 429 m². Lokalerne er indrettet med et ekspeditionslokale, mindre mødelokaler/kontorer, personalekøkken med god plads til spisebord, 2 toiletter og 1 mindre teknikrum. Dertil kommer et flot indgangsparti/vindfang i glas. Dernæst et ledigt kontorlejemål på 48 m², som ligger bagerst i ejendommen, tæt ved ejendommens private p-pladser. Det 3. lejemål er Butik Elin der er beliggende helt ud til parkeringspladsen. Butik Elin er en kombineret garn-, børnetøjs- og legetøjsbutik på i alt 237 m². Nybolig Mægler har det 4. og sidste lejemål på ca. 80 m² ud mod hjørnet af Storegade og Kirkevej.

1. års afkast

1.års afkast

6,5 %

Kontant

kr. 6.500.000

5858 8481 GRÅSTEN

12 %

Kontant

kr. 2.625.000

5858 8481 TIL SALG

NØRRESUNDBY

TIL SALG

Se mere C

VELBELIGGENDE OG ATTRAKTIV INVESTERINGSLEJLIGHED E

Sag 91202185 Investeringslejligheden er velbeliggende i Nørresundbys absolutte centrum tæt på Nørresundby Torv og gågaden. Ejendommen andrager 183 kvm., og er velindrettet med regulært og lyst butikslokale med stor vinduesfacade ud mod Østerbrogade. Ejendommen er nabo til dagligvarebutikken Fakta, som er beliggende i samme ejendom og dermed sikrer en stor gennemgang af potentielle kunder. Afkast 6%

Areal 183 kvm

Kontant

kr. 1.500.000

5858 8483 EBELTOFT

TIL SALG

Afkast: 8,63%

Se mere Se mere 467 KVM INVESTERING BOLIG/ERHVERV - AFKAST 8% Sag 64100364 Butikken er indrettet med stor flot butik/forretning med udstilling i hele ejendommens længde. Til butikken hører stort cykelværksted og lager til cykler. Nuværende ejers egen lejlighed består af køkken (2002), 2 stuer, toilet og gang på 1. sal. På 2. sal er 2 værelser, 1 soveværelse, 1. garderobe, 1 depotrum, 1 terrasse, stort badeværelse m/spa - istandsat i 1998. Alt fremstår pænt og nydeligt. Ejendommen er pudset og malett. Bag ejendommen er de stor velplejet have - bagerst på grunden ligger carport. Nuværende ejer ønsker at videreføre cykelforretningen incl. værksted og lager i stueplan, men den store lejlighed på 1. og 2. sal, som i dag beboes af ejeren, kan blive ledig for køber. Kontant

5858 8480

kr. 2.175.000

INVESTERINGSEJENDOM I DET ABSOLUTTE CENTRUM AF EBELTOFT Sag 80202578 Historisk ejendom med 8 bygninger, beliggende på Adelgade i det centrale Ebeltoft, nærliggende gågaden og Ebeltoft Vig. 7 boliglejemål på i alt 758 kvm og 1.606 kvm erhvervsareal fordelt på 5 lejemål. Sælges med et højt afkast på 8,63%.

Kontant

5858 8482

kr. 12.750.000

19


TØLLØSE

TIL SALG

HELSINGØR

TIL SALG

FULDT UDLEJET

Se mere

Se mere F

VELHOLDT INVESTERINGSEJENDOM I TØLLØSE MED 5 LEJEMÅL

996 KVM INVESTERINGSEJENDOM I ERHVERVSKVARTER

Sag 40300908 Velholdt investeringsejendom med 5 beboelseslejligheder beliggende midt i Tølløse, lige overfor stationen og tæt på indkøb og byens butikker. Der er 2 lejligheder på 61 kvm og 71 kvm og 1 lejlighed på 81 kvm. Der hører garage med til lejemålene, ligesom der er fælles vaskehus. Med den nuværende lejeindtægt er 1. års forrentningsafkast 5%. Meget lav tomgang. Stor lejereserve i ejendom - se alternativt rentabilitetsbudget i salgsprospektet.

Sag 34200800 Ejendommen består af 2 bygninger begge opført i 2006. Begge ejendomme er opført 2008 i metalplader og er særdeles vedligeholdelsesvenlige. Bygning 1 anvendes og er udlejet til Bilsyn. Bygning 2 er mere karakter af lagerhal og er udlejet til Handelshuset samt anvendes af de nuværende ejere. Der er i begge bygninger lavet en 1 sal i en del af ejendommen. Bilsynshallen er indrettet med værksted med plads til 2 lifte. Endvidere er der indskrivning, et par kontorer og et showroom. Bygning 2 er indrettet som lager med porte. Der er endvidere trappe op til mindre kontor på 1 sal i den sydlige del af bygningen. Afkast 7,66 %.

Årligt afkast 5%

Kontant

kr. 2.350.000

Kontant

5858 8473 VORBASSE

TIL SALG

Se mere

HIRTSHALS

TIL SALG

Se mere G

224 KVM FRITIDSBOLIG MED 8 VÆRELSER BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE I VORBASSE Sag 71000343 Hovedbygningen er 121 m² opført i træ og er med eternittag, og er bygget i 1966. Bygningen er indrettet med 6 soveværelser og 2 badeværelser. Der er et nyere køkken fra 2007 med alt i hvidevarer samt større stue med brændeovn. Primær varmekilde er elvarme. På grunden er der også opført et anneks på 66 m² der er indrettet med stort aktivitetsrum, 2 værelser, stue, og 2 badeværelser. Opvarmningen sker også her med elvarme. Denne bygning er ligeledes opført i træ og er med eternittag, bygningen er opført i 1969. Bygningerne er beliggende på en 13.900 m² stor naturgrund hvor en stor del af grunden er beplantet med skov. Kontant

20

kr. 4.500.000

5858 8472

5858 8478

kr. 795.000

G

BLANDET DETAIL- OG BEBOELSESEJENDOM Sag 91202074 Ejendommen indrettet med detailbutik anvendt af Netto, der er ved at opføre ny butik i området, når denne er klar til indflytning, fraflytter Netto ejendommen. Der er endvidere 2 store beboelseslejligheder på henholdsvis 138 m² og 120 m² i ejendommen. Ejendommen er opført på en 2.110 m² stor grund, med malet murstens facade, pvc vinduer og taget er belagt med eternitplader, tagpap, tegl og skiffereternit. Udenomsarealet er asfalteret og udnyttet til parkeringsplads. Butikken er på 1.071 m² og er indrettet med stort butikslokale med store vinduespartier mod gaden, lagerlokale, kontor, kantine og toilet. Afkast 10,63%

Kontant

5858 8483

kr. 2.990.000


Har jeres kontorlokaler den rette signalværdi? - og er jeres fysiske rammer optimeret i forhold til nutidens ønsker og krav?

For os er det logisk at se på de fysiske rammer. Det gør vores 350 medarbejdere 365 dage om året, og vi vil naturligvis også gerne rådgive jeres virksomhed. Se et udpluk af vores kontorejendomme på de følgende sider

KØBENHAVN V

TIL LEJE

Se mere B

PRÆSENTABEL EJENDOM PÅ 4.131 KVM I HJERTET AF KØBENHAVN - LEJEMÅL FRA 400 KVM Sag 11403417 Med Bernstorffsgade og havneudsigt til den ene side og Københavns Politigård i sin imponerende nyklassicistiske arkitektur plus mere havneudsigt til den anden side byder denne ejendom på 4.131 kvm i indre København på alle muligheder lige fra domicilejendom til lejemål fra ca. 400

kvm og opefter. Ejendommen består af 2 lige store bygninger på hver 5 etager med overdækket forbindelse mellem bygningerne på alle etager. Den ene bygning har facade mod Bernstorffsgade og den anden bygning mod Mitchellsgade. Hidtil har Falck Danmark A/S været bruger af hele ejendommen. Årlig leje pr. kvm

5858 8470

kr. 1.475

21


KØBENHAVN K

TIL LEJE

Se mere E

143, 162 ELLER 305 KVM MOMSFRI KONTORLOKALER – MED MULIGHED FOR PARKERINGSPLADSER I GÅRDEN Sag 11403557 I flot velholdt ejendom opført i 1863 med attraktiv beliggenhed midt i City udlejes fleksibelt kontorlejemål på 305 kvm, som kan lejes samlet eller opdelt i hhv 143 kvm og 162 kvm. Lejemålet indeholder, receptionsområde/forrum, 10 kontorlokaler, køkken og 2 toiletter. Lejemålet frem-

står nymalet med nybehandlede trægulve. Gode p-forhold for medarbejderne og kunder. Ejendommen har i gården 2 ledige P-pladser som kan tillejes. Kun 50 meter til mange buslinjer, S-tog, Metro og regionaltogene. Årlig leje pr. kvm

kr. 1.300

5858 8470 FREDERIKSBERG

TIL SALG

Se mere B

197 KVM INDBYDENDE ERHVERVSEJERLEJLIGHED MED OVENLYSVINDUER PÅ FREDERIKSBERG Sag 11403578 Yderst velbeliggende erhvervs-ejerlejlighed til salg på stille villavej, men hvor der samtidig er mange virksomheder, der har valgt at etablere sig i det pæne område på Frederiksberg mellem Ågade og Godthåbsvej. Præsentabel nyanlagt indkørsel, med egen private parkeringsplads. Lokaler-

ne er meget anvendelige for til flere brancher, bl.a. som kontor, klinik, undervisning eller som fotostudio, idet ovenlysvinduerne giver rummene et fantastisk lysindfald. Kontant

22

5858 8470

kr. 3.050.000


BALLERUP

TIL SALG

Se mere C

VELBELIGGENDE DOMICILEJENDOM. 3.434 KVM KONTOR OG 178 KVM KÆLDER. Sag 27800197 Velbeliggende domicilejendom i Ballerups industriområde tæt på Malmparken St. og Ring 4. Ejendommen og er opført som en vinkelbygning i 3 etager på i alt 3.434 kvm kontor og 178 kvm kælder. Ejendommen indrettet flot og åbent indgangsparti med reception, auditorium, stor kantine

med tilhørende køkkenfaciliteter samt lyse kontorer/mødelokaler i varierende størrelser. Elevator og ventilation. Der er gode parkeringsforhold på ejendommen. Kontant

kr. 29.750.000

5858 8471 BALLERUP

TIL SALG

Se mere

LYNGBY

TIL LEJE

Se mere C

312 KVM LYS OG VELHOLDT KONTOREJENDOM I BALLERUP

524 KVM LAGER OG 253-524 KVM KONTOR. KAN OPDELES

Sag 27800024 I ejerforeningen Ballerup Værkstedsby udlejes/sælges 156 kvm kontorer med tilhørende 156 kvm høj kælder. Lokalerne er lyse og indbydende med store vinduer, som giver et godt lys, der gør dem meget velegnet til kontorer. Der er et storrumskontor med køkken og spiseplads, samt et mindre kontor og et mødelokale, som er beliggende i hver sin ende. Desuden er der ny istandsatte toiletter i hver ende. Der hører endvidere lille have med terrasse til kontorerne, som giver mulighed for udendørs frokost i sommerperioden. Kælderen er perfekt til arkiv, omklædning og generel opbevaring. Adgang til kælderen kan ske fra begge ender af bygningen.

Sag 27800180 Velbeliggende lejemål populært mindre erhvervskvarter i Lundtofte i Lyngby tæt på Helsingørmotorvejen og med ca. 300 m. til Ravnholm St. (Grisen). Der er gode busforbindelser til Lyngby St. og Nørreport St. Lejemålet er opdelt i 2 etager med 524 kvm lager i stueplan og 524 kvm kontor på 1. sal. Etagerne kan lejes separat og 1. salen kan opdeles i 2 lejemål på hhv. 253 og 271 kvm. Lageret i stueplan er regulært lager med loftshøjde på ca. 3,5 m. Der er indlagt aircondition i lageret, ligesom der er mindre køleboks og mindre kontor. Lejemålet er forsynet med port i jordniveau. Kontoret på 1. sal er lyst og i god stand med kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, køkken og toiletter.

Kontant

5858 8471

kr. 1.945.000

Årlig leje

5858 8471

kr. 500 pr. kvm

23


ALLERØD

TIL SALG

Se mere

1.994 KVM EKSKLUSIV DOMICILEJENDOM I ALLERØD Sag 11403535 Ejendommens fremtoning er yderst eksklusiv i gode materialer, som er opført i 2002. Præsentabelt glasankomsthall med trægulv, reception og springvand. Ejendommen er indrettet i 2 kuber, hver i 2 plan, som er indrettet med kontorlokaler i varierende størrelser og lettere produktionsloka-

ler samt lagerlokaler i stueplan. Kontordelen er primært indrettet som cellekontorer af varierende størrelse, som er forbundet med trappe fra ankomsthallen. Kontant

kr. 31.000.000

5858 8470 GLADSAXE

TIL LEJE

HERLEV

TIL LEJE

Lejerabat tilbydes!

Se mere B

CHARMERENDE ISTANDSATTE KONTORLOKALER UDLEJES, TÆT PÅ OFFENTLIG TRANSPORT Sag 11403238 Meget centralt beliggende på Søborg Hovedgade, udlejes flot og nyistandsat kontorlejemål på 450 kvm. Pænt adgangsparti via trappetårn i glas. Lejemålet er beliggende i meget charmerende baghus på 1. sal. Lejemålet er inddelt i kontorer i varierende størrelser og har stort mødelokale, der er tillige en kantine/frokoststue. Årlig leje

151 KVM FLOTTE OG LYSE KONTORLOKALER PÅ 1. SAL Sag 27800078 Kontorlejemål på 1. sal med flotte og lyse kontorer, beliggende i Herlev tæt ved Motorring 3 og Ringvejen. Lejemålet er en del af en større ejendom med fælles indgangsparti, men består af 151 kvm selvstændigt lejemål. Kontoret består af et lille receptionskontor, et storrumskontor, et mødelokale, et "chefkontor" samt toilet og køkken med spiseplads. Der er god tilkørsel til ejd. og p-pladser.

kr. 267.750

Årlig leje

5858 8470 ROSKILDE

TIL LEJE

KØGE Ellemarksvej 8 E

Kontakt 5858 8473 Sag 40300750

TIL SALG Kontor Areal Kontant

HILLERØD

Se mere

Nordre Jernbanevej 8 1 D

Kontakt 5858 8472 Sag 34200798

Sofiendalsvej 11

Sag 40300931 Præsentabet og velbeliggende ejendom, der har været anvendt til grafisk produktion. Indeh: stort vindfang, indbydende reception med 2-3 arbejdspladser, garderobe og kundetoilet. Stort kontorlokale. Opholds-/ lounge område. Åbent kontormiljø med plads til 4-6 medarb. Mindre værksted, 2 personaletoiletter med bad, ca. 300 kvm lagerrum samt stor kantine. Kantinen kan evt inddrages til lager. Årlig leje

24

C

Kontakt 5858 8483 Sag 91202179

kr. 402.555

D

Kontakt 5858 8483 Sag 91202215

2.723 kvm kr. 360.000

TIL LEJE Kontor Areal 254-2.570 kvm Årlig leje pr. kvm kr. 549

LØGSTØR Bornholmsvej 5

246 kvm kr. 2.200.000

TIL LEJE Kontor Areal Årlig leje

AALBORG SV 647 KVM PRÆSENTABEL KONTORDOMICIL/LAGER- OG PROD.EJD.

5858 8473

kr. 101.095

5858 8471

TIL LEJE Kontor Areal Årlig leje

490 kvm kr. 122.500


HILLERØD

TIL LEJE

Se mere E

324 KVM KONTOR I FLOT HISTORISK EJENDOM MED GODE P-MULIGHEDER Sag 34200849 Nu er det muligt at få en af Hillerøds historiske ejendomme som domicil. Ejendommen, der er fra 1721 og er fredet, går under navner "Stutmesterboligen". 324 kvm fordelt på 2 plan. Ejendommen er gennemgribende moderniseret. Stueetage indeholder 6 kontorer og 1. salen et stort

køkken og 3 kontorer. Ejendommen er beliggende tæt på Hillerød centrum, og bus lige uden for døren, som kører til Hillerød station. Der er endvidere op til 15 p-pladser gratis til rådighed for lejemålet.

Årlig leje

kr. 291.000

5858 8472 TAULOV/FREDERICIA

TIL SALG

Se mere

AARHUS N

TIL SALG

Se mere E

C

154 KVM BOLIG 311 KVM KONTOR/SHOWROOM

VELPLACERET KONTOREJENDOM MED LEDIG 1. SAL

Sag 60300826 Blandet bolig og erhverv ved kendt afkørsel ved Arla i Taulov. Med Arla som genbo samt få meter fra motorvej E20 kan en ejendom ikke profileres bedre. Ejendommen består af en charmerende bolig på 154 kvm samt kontor og showroom på 311 kvm. Ejendommen indeholder i erhvervsdelen, pæn indgangsparti med adgang til showroom og arkivrum. Stor åbent kontorafsnit (4 -6 arbejdspladser), pænt køkken og udgang til terrasse, særskilt kontor, toilet samt udgang til garage-/lager. Til ejendommen forefindes stor hyggelig have med flere terrasser. Ejendommen er særdeles anvendelig for en selvstændig.

Sag 80202425 Hele 717 kvm. kontor og butik sælges nu med attraktiv beliggenhed på Randersvej i Århus N. Ejendommen er gennemgående renoveret i 2010-2012, og fremstår i dag med ny 1 sal. Her er rig mulighed for selv at få indflydelse på indretningen, så den passer til kommende ejer eller lejers behov. Stueplan er udlejet til G4S – Byens låseservice, og består af butik, kontor, lager, omklædning og bad, samt mindre kantine.

Kontant

5858 8477

kr. 1.125.000

Kontant

5858 8482

kr. 4.750.000

25


AARHUS C

TIL LEJE

Se mere E

FLOT OG MODERNE KONTORLEJEMÅL PÅ STORE TORV I AARHUS C Sag 80203121 Lejemålet på i alt 398 kvm fordeler sig på to etager med blandt andet 10 kontorer / mødelokaler i varierende størrelser, tekøkken med tilhørende frokoststue, to toiletter og flere depotrum. Ejendommen og lejemålet er udstyret med elevator samt intern trappe mellem 3. og 4. sal.

Lokalerne fremstår moderne og imødekommende og har tidligere været anvendt til kontor for advokatvirksomhed. Der er mulighed for opdeling etagevis for lejemål på 190 el. 208 kvm. Årlig leje pr. kvm

kr. 1.050

5858 8482 VEJLE

TIL LEJE

Tilmeld dig EDCs køber- og lejer kartotek Se mere ver

v

C

lej

erk

arto

tek på

edc.dk/erh

Skyd g til jere envej s nye domic il o

g

Ti l m e l d d i g

k EDCs

røbe

edc.dk/erhverv

557 KVM DOMICIL EJENDOM BELIGGENDE PÅ INDFALDSVEJ Sag 71000365 Ejendommen er opført i 2006 i betonelementer beklædt med rustfrit stål og med build-up tag med tagpap. Ejendommen består af 2 etager og med gode parkerings muligheder lige ude foran det lejede. Via vindfang træder man ind i et stort showroom på ca. 283 m² med fuld lofthøjde og med tilhørende kontorer/mødelokaler. Endvidere forefindes der i stueplan 2 toiletter heraf det ene handicap toilet, lager samt baggang med trappe til 1. sal. 1. sal består af stor kantine, mødelokale/chefkontor, teknikrum med klimaanlæg og omklædningsrum med toiletter og bruseniché til herre og damer. Der er gode profileringsmuligheder ud mod Fredericiavej som dagligt passeres af over 22.000 biler i døgnet. Årlig leje

26

5858 8478

kr. 447.700


Er beliggenhed vigtig for jeres virksomhed? Vi har lige nu lager- og logistikejendomme til leje/salg - med optimale placeringer tæt på indfaldsveje

For os er det logisk at se på de fysiske rammer. Det gør vores 350 medarbejdere 365 dage om året, og vi vil naturligvis også gerne rådgive jeres virksomhed. Se et udpluk af vores industriejendomme på de følgende sider

GRÆSTED

TIL SALG

Se mere D

168 KVM VÆRKSTEDS- OG LAGEREJENDOM I UDBYGGET ERHVERVSOMRÅDE I GRÆSTED Sag 34200768 Værksteds- og lagerejendom beliggende i et udbygget erhvervsområde i Græsted med ca. 5 minutters kørsel til Græsted By med gode tog-og busforbindelser til Hillerød, Gilleleje og Helsingør. Bygningen er opført i 2002 i et plan på i alt 168 kvm højloftet værksted/vaskehal med stor

rulleport (4,5x5 meter) i gavlen af bygningen. Bygningen er bygget med stålbuer beklædt med profilerede stålplader, isoleret og med en frihøjde på ca. 7 meter, gulve er støbte betongulve og med olieudskiller. Kontant

5858 8472

kr. 850.000

27


SLANGERUP

TIL SALG

Se mere

240 KVM PROJEKTEJENDOM I SLANGERUP Sag 34200815 Projektejendom sælges med mulighed for udvikling til dagligvarebutik. Ejendommen er attraktivt beliggende i Slangerup midtby tæt på Kongensgade, Stationen og OK Tankstation og Super-Brugsen og Netto som nærmeste naboer. Eksisterende bygning er jf. BBR på 240 kvm., fordelt

med ca. 200 kvm. højloftet værkstedshal og ca. 40 kvm. kontor, salg/administration/toilet. Byplanvedtægt nr. 8 er gældende, som tillader butikker og dagligvarer og at ejendommen på bebygges med 50 % af grundarealet. Kontant

kr. 2.400.000

5858 8472 JONSTRUP, VÆRLØSE

TIL SALG

Se mere

209 KVM KONTOR OG 513 KVM LAGER. 2.168 KVM GRUND. Sag 27800166 Velbeliggende i Jonstrup med 5 km til Hillerødmotorvejen og 3 km til Frederikssundsvej. Ejendommen er på i alt 722 kvm, beliggende på en 2.168 kvm grund. Ejendommen indeholder 209 kvm kontor og 513 kvm lager. Kontoret indeholder storrumskontor/showroom, kontor/mødelokale,

køkken med spiseplads samt toilet og bad. Lageret er et regulært rektangulært rum uden søjler med en loftshøjde under drager på 3,8 m. Adgang til lageret via port i jordniveau med bredde på 3,6 m og højde på 3,8 m. Kontant

28

5858 8471

kr. 4.300.000


HELSINGE

TIL LEJE

Se mere

KOLDING

TIL LEJE

Se mere D

2.000 KVM STOR REGULÆR LAGERHAL. FREMLEJEMÅL

408 KVM LAGER/PRODUKTION/KONTOR

Sag 34200877 Stor lagerhal beliggende ved Midt-Nord centret i Helsinge. Lagerhallen består af et stort sammenhængende rum med få søjler. Der er et dejligt lysindfald fra ovenlysvinduerne i midten af sektionerne. Ud over lagerhallen er der et mindre mandskabsrum med mulighed for omklædning m.v. Adgangsvejen er igennem 2 store porte med ramper. Man er hurtig ude på vejene mod enten Hillerød, Frederiksværk og Helsingør. Lejemålet kan fremlejes frem til ultimo 2018 og kan evt. forlænges og blive permanent, såfremt der kan opnås en aftale med ejerne af ejendommen. Såfremt det ønskes, kan der evt. være mulighed for at leje mindre areal.

Sag 60300796 Yderst centralt og velholdt lejemål udlejes i Koldings nordvestlige erhvervsområde med kort afstand til motorvejsnet. Lejemålet består af såvel kontor/personalefaciliteter på i alt 239 m² indeholdende præsentabel glastårn som indgangsparti, diverse kontorlokaler, toiletfaciliteter samt køkken. Fra indgangspartiet er der adgang til kontor og mødelokale, der er indrettet ovenpå kontorlokalerne som indskudt dæk og hvor loftet følger tagkonstruktionen. Fra kontorafsnittet er der direkte adgang til isoleret og opvarmet lager/værksted på i alt 133 m² samt 49 m² indskudt dæk. Til lageret er der adgang udefra via hejseport. Sidebenshøjden er ca. 3 meter og ca. 4,5 meter i kip.

Årlig leje

kr. 700.000

Årlig leje

5858 8472 HJØRRING

kr. 133.750

5858 8477 TIL SALG

Se mere

KOLDING

TIL SALG

Se mere D

KOMBINERET BOLIG/ERHVERV PÅ SAMLET 1.041 KVM.

532 KVM LAGER/PRODUKTION/ADMINISTRATION

Sag 91202316 Nu er det muligt at erhverve ’Vennebjerg Auto’, der siden 1982 har tilhørt samme ejer. Generelt fremstår både bolig- og erhvervsdel velholdt, og begge dele vil pr. overtagelsesdagen være til rådighed for ny ejer. Hovedbeskæftigelsen har i årenes løb være salg af brugte biler og værksted. Kundekartotek kan medfølge som del af en handel. Beboelsesdelen består af 257 kvm. Erhvervsdelen på samlet ca. 800 kvm. er opført i tempi og fremstår, som beboelsesdelen, i god forfatning ude og inde. Værkstedsdelen har i alt 4 porte og afsnit med integreret vaskehal. Forhør nærmere om lifte og driftsmateriel i øvrigt.

Sag 60300835 Regulær produktion-/lagerejendom på 532 kvm beliggende Kolding Nord nær motorvej i nord og sydgående retning, sælges nu til overtagelse ca. den 01.09.2016. Ejendommen indeholder god administrationsafsnit med reception, kontorlandskab-mødelokale-/kantine med køkken, omklædning-/toiletter/badefaciliteter og udgang til stor regulær hal med særdeles god frihøjde og stor alu-port. Til ejendommen hører stor befæstet indhegnet grund. Der er gode udvidelsesmuligheder på den store 3.942 kvm grund.

Kontant

5858 8483

kr. 2.850.000

Kontant

5858 8477

kr. 3.500.000

29


PANDRUP

TIL LEJE

Se mere

FLOT DOMICILEJENDOM BELIGGENDE I AKTIVT ERHVERVSOMRÅDE I PANDRUP Sag 91201857 Lejemålet er med flot administrationsdel på ca. 1.565 kvm. Lager/produktionsdelen, der er isoleret og opvarmet, er opdelt i to haller, der udgør et samlet areal på ca. 2.623 kvm. Der er gode tilkørselsforhold til hallerne, der har adgang via port eller rampe. Udenomsarealerne, der udgør i alt

13.919 kvm, er anlagt med stort parkeringsområde med gode tilkørselsforhold for lastbiler belagt med asfalt og SF sten samt grønt område med græs.

Areal

Årlig leje

4.188 kvm

kr. 1.169.800

5858 8483

Se alle vores ledige stillinger på edc.dk/erhverv/job

Investeringschef/Partner til erhvervsinvesteringsejendomme

Til vores erhvervsafdeling med speciale i erhvervsinvesteringsejendomme søger vi med snarlig tiltrædelse en stærk og engageret chef/partner, der kan gå i spidsen for at opbygge, vedligeholde og på sigt udbygge vores position på markedet for erhvervsinvesteringsejendomme samtidig med, at vi anderkendes og opleves af vores kunder som en professionel og værdiskabende samarbejdspartner. Du vil indgå i et veletableret team med base i vores hovedsæde på Bremerholm, midt i hjertet af København.

Kontakt Du er også meget velkommen til at ringe til vores HR-manager Søren Elbæk-Jespersen på tlf. 38770529, såfremt du har spørgsmål til jobbet eller til vores firma.

Som Investeringschef vil du blandt andet deltage i: •

Eksekvering af profitable salgs- og kundestrategier på alle niveauer

Erhverve nye og etablere langsigtede relationer til kunder

Være foregangsmand på udvikling af koncepter på vegne hele EDC Poul Erik Bech Erhvervs mæglerkorps indenfor området

Foretage salg og udlejninger af større sager i allerhøjeste kvalitet

Sikre, at egne medarbejderes arbejdsmæssige kvantitet og kvalitet ligger i top

Sikre tilgængelighed og kundenærvær gennem en professionel og kompetent service

Deltage i lederteamet i region København/ Sjælland

Læs mere om jobbet på edc.dk/erhverv/job

30


TIL SALG

Se mere

NÆSTVED

TIL LEJE

R e tai l

HELSINGØR

Se mere D

139 KVM BUTIK VED HELSINGØR TORV Sag 34200850 Ved indkørslen til Helsingør Torv. Gode p-muligheder lige uden for butiksvinduerne. Egen P-plads i gården bag huset. Som noget af det allerførste af Helsingør detailhandelsliv møder du I L Tvedes Vej. Næsten-nabo til Jyske Bank og lige ved Kvicklys P-plads ligger disse 139 kvm butik. I 40 år drevet som renseri (det eneste tilbageværende i Helsingør kommune) og kan benyttes til stort set alt andet også. Siden 2004 er renseriet drevet som Danmarks første helt grønne renseri UDEN brug af kemikalier. Kælder med direkte adgang fra butikken er af samme størrelse. Helsingørs detailhandel er vågnet til live igen efter finanskrisens hårde år. Byen summer af aktiviteter. Kontant

C

1.039 KVM. BUTIK TIL EN-GROS HANDEL MED GOD EKSPONERING OG SYNLIGHED MOD KØGEVEJ Sag 47300390 Butikslejemål velegnet til næsten alle former for en-gros handel beliggende i den nordlige del af Næstved med god eksponering mod Køgevej. Ejendommen er centralt beliggende tæt på Næstved storcenter og Megacentret, desuden med bl.a. autoforhandlere i nærområdet. Nærmeste naboer er bl.a. Würth og Dyrup. Der er vareindlevering via port på bagsiden af bygningen. Lejemålet fremstår i rigtig pæn stand og kan evt. indrettes efter lejers ønsker. Ejendommen er opført i 2009 i antacitgrå metalplader. Der er P-muligheder foran og bag ejendommen.

kr. 1.225.000

Årlig leje

5858 8472

kr. 495.000

5858 8475 FREDERIKSBERG C

Tilmeld dig EDCs køber- og lejerkartotek

TIL LEJE

Se mere D

114 KVM BUTIKSLOKALE PÅ GAMMEL KONGEVEJ Sag 11403400 Lejemålet består af et stort regulært butikslokale med 2 store vinduespartier mod Gl. Kongevej. Herudover indeholder lejemålet baglokale med mindre tekøkken/lager og toilet samt tør og velholdt kælder på ca. 58 kvm. Udgang til velholdt gård, som kan benyttes til vareindlevering. Butikslejemålet har niveaufri adgang fra Gammel Kongevej. Der udlejes ikke til madformål. Årlig leje

kr. 389.000

ver

v

5858 8470 KØBENHAVN Ø

TIL SALG

Se mere

lej

erk

arto

tek på

edc.dk/erh

Skyd g en til jere vej nye bu s tik o r-

g

Ti l m e l d d i g E D C

be s kø

edc.dk/erhverv

D

135 KVM ÅBENT KONTOR/BUTIK/SHOWROOM PÅ CLASSENSGADE Sag 11403561 Erhvervsandel beliggende kun ca. 400 meter fra Østerbrogade og søerne. Lokalerne er pt. indrettet med stort butikslokale med direkte indgang fra stueplan. Herudover to mindre lokaler mod nydelig gård. Lokalerne overtages i god stand og fremtræder pæne og lyse. Der er store vinduer mod Classensgade samt sidegaden. Erhvervsandelen overtages uden lejer. Kan ikke anvendes til madformål. Kontant

5858 8470

kr. 700.000

31


R e tai l

HOLBÆK

TIL LEJE

KORSØR

Se mere

TIL LEJE

Se mere D

STORT BUTIKSLOKALE MED ET BRUTTOAREAL PÅ 850 KVM Sag 40300868 Stort reelt butikslokale på 740 kvm, beliggende ved siden af IdeMøbler, Sit’n Sleep, Tæppeland og GardinNyt. Stort gratis parkeringsareal foran lejemålet. Butikslokalet er beliggende på 1. sal og der er adgang via præsentabelt indgangsparti med trappe og elevator. Lejemålet er p.t. indrettet som et stort lokale med et godt lysindfald fra ovenlysvinduerne. Godt personalerum med køkken. Stort kontor med plads til 4 arbejdspladser. Derudover er der kunde og personaletoilet. Der er tale om et fleksibelt og reelt lejemål med mange muligheder. Er der behov for yderligere kvm så ring og hør om mulighederne. Årlig leje

F

890 KVM BUTIKSLEJEMÅL TIL F.EKS FITNESS, SUNDHEDSCENTER ELLER DAGLIGVARER Sag 47300525 Tidligere dagligvarebutik beliggende på Nor Alleen i Korsør, i forbindelse med større boligområde. Ejendommen hvori lejemålet er beliggende er opført i 2009 som dagligvareforretning. Indretningen er med stort åbent salgslokal samt mindre lager og personalefaciliteter. Lejemålet vil være anvendeligt til mange formål så som Fitness, sundhedscenter eller dagligvarebutik som den oprindeligt har været anvendt til. Omkring ejendommen er der gode parkeringsmuligheder.

kr. 370.000

Årlig leje

5858 8473

kr. 534.000

5858 8475

TAPPERNØJE

TIL SALG

AALBORG

TIL LEJE

Se mere G

BLIV SELVSTÆNDIG KØBMAND EL. START EGET FITNESS CENTER Sag 47300513 Købmandsforretning beliggende i Brøderup lige uden for Tappernøje. Ejendommen er opført i røde sten med build up tag, som indenfor de senere år delvist er udskiftet. Foran ejendommen er der ca. 15 ppladser. Indrettet med stort butikslokale, adgang til kontor, lager og personalefaciliteter. Ejd. har mange anvendelsesmuligheder og vil være særdeles velegnet til fortsat drift som købmandsforretning. Areal

366 kvm

Kontant

Se mere

kr. 575.000

5858 8475 AALBORG SØ

TIL LEJE

Se mere

32

C

SKAGEN

TIL SALG

Se mere D

G

112 KVM DETAILBUTIK, KLINIK, BAGERIUDSALG, CAFÉ E.LIGN. Sag 91202084 Lejemålet er beliggende i et beboelsesområde med flere uddannelsesinstitutioner og tæt på Aalborg Universitet. Lejemålet, der er på ca. 112 kvm, består af flot og lyst butikslokale m.v.

HOTEL ”INGER” MED KNAP 70 ÅRS HISTORIE SÆLGES Sag 91202218 Ejendommen er godt beliggende ved stationen og med få meter til Ålbækvej, der leder al den kørende trafik til/fra Skagen. Fra ejendommen er der 12 km. til Skagen. Ejendommens samlede areal er på 727 kvm.

Årlig leje

Kontant

kr. 120.000

5858 8483

kr. 2.750.000

5858 8483

BUTIKLEJEMÅL PÅ VESTERBRO MED GOD EKSPONERING Sag 91201719 Lokalerne har en særdeles lang og synlig glasface med gode udstillingsmuligheder mod Vesterbro og Kirkegårdsgade, hvilket gør lokalerne særdeles velegnede til butiksformål eller til liberalt erhverv. Lejemålet er på ca. 541 kvm, og er indrettet med 490 kvm i stueplan samt 51 kvm lager i kælderen. Lejemålet består af stort regulært butikslokale, stor kantine/ kontor, der kan sammenlægges med butiksarealet eller anvendes til lager/ konferencerum. Der medfølger 1 parkeringsplads i baggården langs lejemålet. Bag ejendommen er der tillige mulighed for timeparkering.

Areal

490 kvm

Årlig leje

5858 8483

kr. 440.000


TIL SALG

R e tai l

AUGUSTENBORG

Se mere D

487 KVM DETAIL OG KONTOR Sag 64100421 Pæn og velholdt ejendom, der er beliggende på Augustenborg bedste og mest synlige hjørne, og tidligere har været anvendt til filialkontor for Sydbank A/S. Bag ejendommen er der gode parkeringsforhold. Ejendommen byder på mange muligheder og vil være særdeles velegnet in-

denfor detail, liberalt erhverv m.m. Sydbank A/S ønsker at den i ejendommen værende pengeautomat forbliver efter nærmere aftale. Ejendommen sælges med fuldstændig ansvarsfraskrivelsesklausul. Kontant

kr. 1.600.000

5858 8480 HERNING

TIL SALG

Se mere

GRÅSTEN

TIL LEJE

Se mere E

325 KVM KONTOR/DETAILEJENDOM

790 KVM DETAIL MED 78 KVM VAREGÅRD OG 273 KVM KÆLDER

Sag 60300624 Særdeles velbeliggende og attraktiv ejendom i hjertet af Herning

Sag 64100420 I hjertet af Gråsten udlejes stort regulært butikslokale, som tidligere har huset både Superbest og Spar. Lejemålet består af butik på 790 kvm., varegård på 78 kvm. ligesom der er 273 kvm. kælder. Lokalet har indgang både fra Nygade og fra parkeringspladsen bag ejendommen og er indrettet med stort butikslokale, forskellige depotrum, fryserum, kølerum, stort regulær tør kælder ligesom der er mandskabsfaciliteter på 1. sal med toiletter, køkken/kantine. Et stort regulært butikslokale, som igen kan anvendes til dagligvarehandel, men som også kan bruges til andre former for butikker, genbrugsbutikker, fitness-center m.m.

• • • • •

Bygningen er facaderenoveret og fremstår flot og velholdt Gode muligheder for parkering på egen grund samt nærliggende p-hus Mange anvendelses muligheder for liberal erhverv Gode muligheder for etablering af detailbutik Kælder med god plads til opmagasinering

Kontant

5858 8477

kr. 4.950.000

Årlig leje

5858 8480

kr. 536.400

33


R e tai l

AALBORG SV

TIL LEJE

NØRRESUNDBY

Se mere

TIL LEJE

Se mere E

D

FACADE MOD BILKA/AALBORG STORCENTER

382 KVM ATTRAKTIVT BUTIKSLEJEMÅL PÅ SKANSEVEJ

Sag 91202221 Det samlede areal andrager 364 kvm. med tillæg af parkeringspladser ved ejendommen, der er opdelt i ejerlejligheder. Senest har arealet været benyttet til Euromaster, til værkstedsbrug, mens naboarealet er udlejet til Fakta. Bebyggelsen er opført i betonelementer med built up tag og foruden indgangsparti, er der 5 aluhejseporte til værksted med frihøjde på ca. 5 meter. Der er isat termoruder i ejendommen. Gulve af beton i værkstedsdelen mens at de i kontorafsnittet er belagt med lyse klinker. Lofter af troldtekt. Foruden værksted og kontor/indgangsparti, er der toiletter samt omklædningsfaciliteter. Fra lejemålet er der kun ca. 2 km. til motorvejsnettet.

Sag 91202272 Ejendommen er særdeles velbeliggende centralt i Nørresundby, med større boligområder og andet erhvervsliv i nærområdet, som f.eks. findes på Nørresundby Torv og i gågaden. Derudover er der kort afstand til Aalborg C og E45. Det samlede lejeareal er på 382 m2 og er fordelt på hhv. 220 kvm stort og regulært butiksareal, med klinkegulv og stor vinduesfacade ud mod de fornuftige parkeringsforhold, samt 162 kvm lager/ velfærd, fordelt på kontorrum, 2 toiletter, kølerum, lager samt garage. Der er derudover en god loftshøjde på 2,66 m i butikslokalet.

Areal

Areal

364 kvm

Årlig leje

kr. 264.000

382 kvm

5858 8483 LØKKEN

Årlig leje

TIL LEJE

AALBORG

Se mere

TIL LEJE

Se mere C

34

kr. 197.640

5858 8483

E

VELBELIGGENDE BUTIKSLOKALER I NYRENOVERET EJENDOM

89 KVM. BUTIKSLEJEMÅL PÅ BUDOLFI PLADS CENTRALT I AALBORG

Sag 91202284 Udlejer er fleksibel i forhold til opdeling/indretning, og der vil være mulighed for leje af 60-218 kvm. eventuelt med tillæg af kælder. Kælderen kan desuden lejes for sig, og er forsynet med egen kundeindgang, toilet m. m. Lokalerne, der overtages komplet nyistandsatte, udlejes på attraktive vilkår og der vil være mulighed for overtagelse med det samme. Fra lejemålet/-ene er der kun 100 meter til stranden, mens at der ved Strandpavillonen, overfor nærværende ejendom, er stort areal udlagt til parkering. Sdr. Strandvej er en af de foretrukne veje til/fra stranden, hvilket lejer vil kunne nyde godt af.

Sag 91202315 Markant lejemål i smuk byejendom på Budolfi Plads udlejes. Lejemålet er beliggende tæt ved Aalborgs gågadenet. Lejemålet, der i alt er på 89 kvm, er indrettet med stort regulært butiksareal, toilet samt køkken med plads til kontor/lager. Fra lejemålet er der tillige direkte adgang til ejendommens hovedindgang. Der er flot vinduesfacade i hele lejemålets bredde, og lokalerne er pænt istandsat i lyse farver og med trælignende laminatgulv. Lejemålet kan ideelt anvendes til mange former for detailbutik samt klinikformål. Lejemålet har senest været anvendt til Posterland. Området præges af flere detailbutikker, klinikker, restaurationer og caféer. Af nærmeste naboer kan nævnes Eventyrsport.

Areal

Areal

310 kvm

Årlig leje

5858 8483

kr. 258.800

89 kvm

Årlig leje

5858 8483

kr. 120.000


HAR DU EJENDOMMEN?

JEG VIL LEJE BUTIK I RØDOVRE

SØGER KONTOR I SILKEBORG

JEG STÅR KLAR MED 30 MIO. TIL NYE INVESTERINGER

Test selv - blandt mere end 5.000 ønsker landet over

edc.dk/erhverv/find-match

GO

EN SAMLET KØBER-/LEJERDATABASE - MERE LANDSDÆKKENDE, MERE OPDATERET, MERE TILGÆNGELIG 35


”Tidspunktet er sindssygt godt, fordi renten er så lav. Fundingen bliver derfor også lav, hvilket betyder, at virksomheden har mulighed for opnå en bedre salgspris” Sale and lease back er det nye sort i ejendomsbranchen. Men hvem er en sådan konstruktion relevant for? Kan alle virksomheder være med? Og hvorfor er tidspunktet godt nu? De spørgsmål tager vi op i denne måneds ErhvervsNyt, hvor både Noa Noa, trykkerivirksomheden Nofoprint og tandlægehuset i Greve fortæller om deres overvejelser i forbindelse med sale and lease back. Samtidigt er markedet for sale and lease back ideelt netop nu. Investorerne står i kø til virksomheder med god soliditet - og det er en mulighed mange virksomheder i dag drager nytte af. Det er dog vigtigt at understrege, at en sale and lease back-konstruktion ikke er en simpel affære. Vi hjælper ofte virksomheder med at finde det rigtige balancepunkt mellem salgspris og lejeniveau, så både virksomhed og investor finder aftalen attraktiv. Desuden skal man være opmærksom på både skatte- og regnskabstekniske parametre. Hvis du er interesseret i en vurdering af, om sale and lease back kunne være relevant for jeres virksomhed, så kontakt din lokale specialist på edc.dk/leasing eller på tlf. 5858 8470

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt august 2016  

Ejer din virksomhed jeres egen bygning? Vidste du, at I kan omdanne mursten til kapital gennem Sale and Lease Back? Læs mere om konceptet og...

ErhvervsNyt august 2016  

Ejer din virksomhed jeres egen bygning? Vidste du, at I kan omdanne mursten til kapital gennem Sale and Lease Back? Læs mere om konceptet og...