__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE M A J

2 0 1 6


EDC MARKET UPDATE M A J

KONTAKT OS: Robert Neble Larsen Adm. direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET: Morten Westphal Jensen Regionsdirektør Tlf.: 38 77 05 22 Mail: moj@edc.dk NORDSJÆLLAND: Stephen Wielje Berthelsen Erhvervschef Tlf: 48 26 99 10 Mail: stbe@edc.dk REGION SJÆLLAND : Øst-, Vest- og Sydsjælland Morten Westphal Jensen Regionsdirektør Tlf. 38 77 05 22 Mail: moj@edc.dk REGION MIDTJYLLAND: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Karsten L Jensen Regionsdirektør, Partner Tlf: 58 58 74 07 Mail: klj@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Morten Westphal Jensen, Regionsdirektør, Tlf.: 38 77 05 22 Mail: moj@edc.dk

2 0 16

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. april 2016.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl., eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENS: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

edc.dk/erhverv

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Tendensforklaring Stigende Uændret

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken data pr. 1. april 2016. For yderligere information omkring denne statistik henvises til oline.dk/info/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

Faldende

EDC Research - Maj 2016 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - MAJ 2016

Kontor Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,75

5,25

5,50

2.100

1.600

1.250

Sekundær

5,25

5,75

6,25

1.600

1.300

1.050

Tertiær

6,25

6,75

7,25

1.100

950

700

Primær

7,25

7,75

8,25

1.000

750

650

Sekundær

7,50

8,00

8,50

900

650

550

Tertiær

7,75

8,50

9,00

750

550

450

Primær

6,50

7,00

8,00

1.100

1.000

900

Sekundær

7,50

8,50

10,00

900

700

500

Tertiær

8,50

11,00

12,00

650

450

300

Primær

7,50

8,00

8,50

900

650

400

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

500

300

Tertiær

10,00

12,00

14,00

500

350

200

Primær

4,75

5,75

6,25

1.450

1.100

900

Sekundær

6,00

6,50

7,25

1.100

850

700

Tertiær

6,50

7,00

8,00

850

650

550

Primær

5,75

6,25

7,25

1.000

900

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

850

750

650

Tertiær

7,25

8,00

8,50

750

600

500

Primær

6,75

7,00

7,25

1.050

750

550

Sekundær

7,00

7,50

7,75

800

600

500

Tertiær

7,75

8,75

9,75

425

375

350

Primær

6,25

7,00

8,00

1.150

800

700

Sekundær

7,00

8,00

9,00

1.000

700

650

Tertiær

8,00

9,00

10,00

650

600

500

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Aarhus

Aalborg

Trekantsområdet

Odense

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

452.200

7,7

-0,5

0,5

Nordsjælland

121.800

7,7

-0,2

-4,3

Østsjælland

40.800

5,8

-0,3

-0,2

Vest- og Sydsjælland

67.100

4,3

0,1

-0,8

Østjylland

273.700

8,9

-0,4

-2,1

Region Nordjylland

148.600

7,6

0,0

0,1

Sydjylland

208.400

8,9

0,4

-2,1

Fyn

118.900

7,9

-0,2

-2,0

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2016 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - MAJ 2016

Tomgang for kontor i kvm, % af bygningsbestand og forventninger. 10% 273.700 m2

9% 8%

452.200 m2

121.800 m2

208.400 m2 118.900 m2

148.600 m2

7% 40.800 m2

6% 5%

67.100 m2

4% 3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Kontor

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.876.900

452.200

-30.000

7,7%

-0,5%

Københavns omegn

3.735.000

504.200

-60.800

13,5%

-1,6%

Nordsjælland

1.586.200

121.800

-3.600

7,7%

-0,2%

115.600

1.200

300

1,0%

0,2%

11.313.700

1.079.300

-94.100

9,5%

-0,9%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

708.100

40.800

-2.400

5,8%

-0,3%

Vest- og Sydsjælland

1.559.600

67.100

800

4,3%

0,1%

Region Sjælland

2.267.700

107.900

-1.500

4,8%

0,0%

Fyn

1.499.600

118.900

-2.800

7,9%

-0,2%

Sydjylland

2.339.400

208.400

9.800

8,9%

0,4%

Region Syddanmark

3.838.900

327.300

7.100

8,5%

0,2%

Østjylland

3.062.500

273.700

-9.900

8,9%

-0,4%

Vestjylland

1.401.100

68.200

-4.000

4,9%

-0,3%

Region Midtjylland

4.463.600

341.900

-13.900

7,7%

-0,3%

Nordjylland

1.955.400

148.600

-400

7,6%

0,0%

Region Nordjylland

1.955.400

148.600

-400

7,6%

0,0%

Hele landet

23.839.300

2.005.000

-102.900

8,4%

-0,4%

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Maj 2016 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - MAJ 2016

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

19

E45

Gentofte

Kasted

Geding

Egaa

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Risskov

Nordhavn

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Brøndbyøster

Vejby

Skejby Tuborg Havn

Søborg

Mørkhøj

17

505

20

Faarup

Hellerup

Gladsaxe

15

Kvottrup

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45

21

Havnefront Syd

1

151

Sydhavn

Avedøre

Kastrup

Ørestad City

E20

19

Aabo

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

21

Marselisborg

Sundbyvester

Ormslev

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Horning

Metro

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

4,75

5,25

5,50

Primær

4,75

5,75

6,25

Sekundær

5,25

5,75

6,25

Sekundær

6,00

6,50

7,25

Tertiær

6,25

6,75

7,25

Tertiær

6,50

7,00

8,00

Årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

2.100

1.600

1.250

Primær

1.450

1.100

900

Sekundær

1.600

1.300

1.050

Sekundær

1.100

850

700

Tertiær

1.100

950

700

850

650

550

Tertiær

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016.

EDC Research - Maj 2016 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - M A J 2 0 1 6

Detail Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,50

5,00

5,25

20.000

14.000

12.000

Sekundær

5,75

6,00

6,50

3.700

2.500

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.100

950

800

Primær

6,50

7,00

7,50

2.250

1.200

900

Sekundær

6,75

7,25

7,75

1.750

900

750

Tertiær

7,00

7,50

8,25

1.250

800

650

Primær

6,00

7,00

8,00

3.500

2.500

2.000

Sekundær

7,00

8,00

9,50

2.500

1.800

1.500

Tertiær

8,00

9,00

11,00

1.000

750

500

Primær

6,75

7,75

8,75

1.800

1.500

1.200

Sekundær

7,50

8,50

9,50

1.300

1.000

700

Tertiær

8,50

9,50

10,50

1.000

700

500

Primær

4,75

5,25

5,50

6.000

4.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200

Primær

5,00

5,50

6,00

4.250

3.250

2.000

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

600

500

425

Primær

6,00

6,25

6,50

2.900

2.300

1.300

Sekundær

6,25

6,50

6,75

1.600

1.000

800

Tertiær

7,25

7,75

8,25

700

500

500

Primær

5,25

6,00

6,50

5.000

3.800

2.500

Sekundær

6,00

6,75

7,50

3.000

2.000

1.300

Tertiær

8,00

9,00

10,00

800

600

400

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Aarhus

Aalborg

Trekantsområdet

Odense

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

33.100

2,6

-0,3

0,1

Nordsjælland

57.100

5,3

0,2

-0,8

Østsjælland

31.100

7,0

0,3

-0,6

Vest- og Sydsjælland

90.700

6,9

-0,2

0,0

Østjylland

110.600

5,5

-0,1

0,1

Region Nordjylland

115.300

8,4

0,2

-1,8

Sydjylland

154.200

9,1

0,6

-0,6

Fyn

65.200

5,1

-0,3

-0,5

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2016 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - M A J 2 0 1 6

Tomgang for detail i kvm, % af bygningsbestand og forventninger. 10% 154.200 m2

9%

115.300 m2

8% 31.100 m2

7% 6%

90.700 m2

110.600 m2

57.100 m2

65.200 m2

5% 4% 3%

33.100 m2

2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

1.266.300

33.100

-3.500

2,6%

-0,3%

890.700

25.300

-3.100

2,8%

-0,4%

1.082.400

57.100

1.800

5,3%

0,2%

93.400

2.100

600

2,3%

0,7%

3.332.800

117.500

-4.300

3,5%

-0,2%

446.600

31.100

1.100

7,0%

0,3%

Vest- og Sydsjælland

1.307.000

90.700

-1.700

6,9%

-0,2%

Region Sjælland

1.753.600

121.800

-700

6,9%

-0,1%

Fyn

1.282.400

65.200

-4.500

5,1%

-0,3%

Sydjylland

1.699.300

154.200

9.900

9,1%

0,6%

Region Syddanmark

2.981.700

219.400

5.400

7,4%

0,2%

Østjylland

2.015.100

110.600

-1.500

5,5%

-0,1%

Vestjylland

1.032.700

60.700

-10.200

5,9%

-1,0%

Region Midtjylland

3.047.800

171.300

-11.700

5,6%

-0,4%

Nordjylland

1.367.600

115.300

3.000

8,4%

0,2%

Region Nordjylland

1.367.600

115.300

3.000

8,4%

0,2%

Hele landet

12.483.400

745.300

-8.300

6,0%

0,0%

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Maj 2016 - side 7


EDC MARKET UPDATE BOKSBUTIKKER - MAJ 2016

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Over Middel Region Hovedstaden

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel

Under Middel

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

6,75

8,00

9,00

900

800

700

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

600

500

Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Primær

6,75

7,25

8,00

1.200

900

800

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

800

600

Primær

7,25

7,50

8,00

1.100

1.000

900

Sekundær

7,50

7,75

8,50

800

700

600

Primær

7,50

8,00

8,50

1.100

900

800

Sekundær

8,25

9,00

9,50

900

800

650

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2016 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION MAJ 2016

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,75

8,25

500

425

350

Sekundær

7,50

8,50

9,00

425

375

300

Tertiær

8,00

9,25

9,75

350

300

250

Primær

7,50

8,25

8,75

450

385

300

Sekundær

8,00

8,50

9,00

385

350

300

Tertiær

8,25

8,75

9,25

365

340

240

Primær

7,00

8,00

9,00

500

350

200

Sekundær

8,00

9,00

10,00

400

275

150

Tertiær

9,00

10,00

11,00

350

175

100

Primær

7,50

8,50

9,00

400

300

225

Sekundær

8,50

9,50

10,00

350

250

200

Tertiær

10,00

11,00

12,00

250

200

150

Primær

7,50

8,25

9,00

375

300

250

Sekundær

8,00

8,50

9,50

325

275

225

Primær

7,50

8,00

9,00

325

275

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

250

225

175

Primær

7,75

8,25

8,50

325

275

250

Sekundær

8,00

8,50

9,00

275

225

225

Primær

8,00

8,50

9,00

350

300

250

Sekundær

8,50

9,50

10,50

275

225

125

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Aarhus

Aalborg

Trekantsområdet

Odense

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

Region Hovedstaden

603.300

3,3

-0,7

-0,2

Nordsjælland

188.900

4,5

-0,5

0,5

Østsjælland

106.600

3,1

0,4

0,1

Vest- og Sydsjælland

184.000

1,9

0,1

-0,9

Østjylland

645.000

4,0

0,2

-0,5

Region Nordjylland

226.800

1,7

-0,1

-0,4

Sydjylland

555.700

2,9

0,4

-0,3

Fyn

291.400

3,1

0,1

-0,3

Tendens

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2016 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION MAJ 2016

Tomgang for lager og produktion i kvm, % af bygningsbestand og forventninger.

5% 188.900 m2 645.000 m2

4% 603.300 m2 106.600 m2

291.400 m2 555.700 m2

3%

184.000 m2

2%

226.800 m2

1%

0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Oline-ED Statistikken pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Oline-ED Statistikken. Lager & produktion

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

København by

5.269.800

13.200

1.500

0,3%

0,1%

Københavns omegn

7.799.300

401.000

-92.900

5,1%

-1,2%

Nordsjælland

4.166.400

188.900

-21.300

4,5%

-0,5%

838.000

200

0

0,0%

0,0%

Region Hovedstaden

18.073.500

603.300

-112.700

3,3%

-0,7%

Østsjælland

3.489.300

106.600

12.700

3,1%

0,4%

Vest- og Sydsjælland

9.878.500

184.000

5.800

1,9%

0,1%

Region Sjælland

13.367.800

290.600

18.500

2,2%

0,2%

Fyn

9.276.100

291.400

13.700

3,1%

0,1%

Sydjylland

19.373.300

555.700

67.500

2,9%

0,4%

Region Syddanmark

28.649.400

847.200

81.300

3,0%

0,3%

Østjylland

16.166.400

645.000

36.300

4,0%

0,2%

Vestjylland

12.930.200

385.100

-45.400

3,0%

-0,3%

Region Midtjylland

29.096.600

1.030.200

-9.000

3,5%

-0,1%

Nordjylland

13.711.000

226.800

-16.400

1,7%

-0,1%

Region Nordjylland

13.711.000

226.800

-16.400

1,7%

-0,1%

Hele landet

102.898.200

2.998.100

-38.300

2,9%

-0,1%

Bornholm

Ændring %

Kilde: Oline-ED Statistikken, data pr. 1. april 2016. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Maj 2016 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING - MAJ 2016

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m2 tendens på 3-6 måneders sigt.

Boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

Primær

4,25

4,75

1.950

1.700

Sekundær

5,00

5,25

1.750

1.500

Tertiær

5,25

5,50

1.500

1.250

Primær

5,00

5,25

1.500

1.300

Sekundær

5,00

5,50

1.350

1.150

Tertiær

5,25

5,75

1.100

1.050

Primær

5,00

6,00

1.200

1.000

Sekundær

5,50

7,00

1.000

800

Tertiær

6,00

8,50

800

600

Primær

5,50

6,50

1.000

850

Sekundær

6,50

7,50

900

750

Tertiær

7,00

8,50

750

600

4,25 4,50 5,00

4,25 4,75 5,25

1.600 1.350 1.200

1.400 1.100 1.000

Primær

4,50

4,75

1.200

1.000

Sekundær

5,25

5,50

950

850

Tertiær

5,75

6,25

850

800

Primær

5,50

6,25

1.100

950

Sekundær

6,50

6,75

800

675

Primær

4,75

5,25

1.300

950

Sekundær

5,75

6,00

1.050

850

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg

Trekantsområdet

Odense

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

Primær

2,50

2,75

3,50

4,50

4,75

1.500

Sekundær

3,00

3,50

4,25

5,00

5,25

1.350

1.400 1.250

Tertiær

4,00

4,50

5,50

5,25

5,50

1.100

1.000

Primær

4,75

5,00

5,25

5,00

5,25

1.500

1.300

Sekundær

5,00

5,25

5,50

5,25

5,75

1.400

1.200

Tertiær

5,25

5,50

5,75

5,75

6,00

1.300

1.100

Nordsjælland

Østsjælland Primær

4,50

5,50

6,00

5,00

5,50

1.150

1.050

Sekundær

5,00

6,50

7,75

5,75

6,50

1.000

900

Tertiær

6,25

8,00

9,50

6,50

8,00

700

600

Primær

5,50

6,50

7,50

5,75

6,50

1.000

850

Sekundær

6,00

7,00

8,00

6,50

7,50

800

700

Tertiær

7,00

8,50

10,00

8,00

9,00

600

550

Vest- og Sydsjælland

Aarhus Primær

2,50

2,75

3,00

3,75

4,25

1.400

1.250

Sekundær

3,00

3,25

3,50

4,25

5,00

1.200

1.050

Tertiær

4,00

4,25

4,50

5,00

5,50

1.050

850

Primær

3,75

4,25

4,75

4,50

4,75

Sekundær

4,50

5,00

5,25

5,00

5,25

Tertiær

6,25

6,50

7,00

5,75

6,00 6,25

Aalborg

Trekantsområdet Primær

5,75

6,50

7,25

5,75

Sekundær

6,50

7,00

8,00

6,50

7,00

Tertiær

7,75

8,00

8,50

7,75

8,00

4,25 5,00

5,00 5,75

5,75 6,00

5,00 5,50

5,50 6,00

Odense Primær Sekundær

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech. Estimater pr. 1. april 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Note: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

EDC Research - Maj 2016 - side 11


Landets førende mæglervirksomhed indenfor salg, udlejning, vurdering og rådgivning vedrørende ejendomme

Etableret i 1978, og består i dag af 15 erhvervscentre, 52 boligbutikker i Danmark og 3 boligbutikker i Frankrig og Sverige

Ejer ejendomsadministrationsselskabet LEA Ejendomspartner

Beskæftiger flere end 450 medarbejdere

Vi har geografisk repræsentation og kompetencer til at vurdere, sælge og udleje alle typer ejendomme uanset beliggenhed

I EDC Erhverv Poul Erik Bech er vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 70 erhvervsspecialister vores absolutte styrker. Vi er ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for formidling af følgende ejendomme: •

Kontorejendomme

Butiksejerlejligheder

Investeringsejendomme

Retail

Lager- og logistikejendomme

Erhvervsgrunde

Produktions- og industriejendomme

Klinikker

Boligudlejningsejendomme

Hoteller

Projektejendomme

Restauranter

Andelsboligforeninger

Erhvervscentre:

København K 33 30 10 00 • 114@edc.dk

Herlev 44 57 03 37 • 278@edc.dk

Hillerød 48 26 99 10 • 342@edc.dk

Roskilde 46 33 33 33 • 403@edc.dk

Køge 55 35 55 53 • 469@edc.dk

Næstved 55 78 66 03 • 473@edc.dk

Odense 58 58 82 00 • 512@edc.dk

Kolding 76 33 80 10 • 603@edc.dk

Aabenraa 73 33 13 00 • 620@edc.dk

Sønderborg 58 58 80 20 • 641@edc.dk

Esbjerg 76 10 48 00 • 670@edc.dk

Vejle 75 83 13 11 • 710@edc.dk

Aarhus 87 30 99 30 • 802@edc.dk

Aalborg 96 31 49 00 • 912@edc.dk

Silkeborg 86 82 62 00 • 863@edc.dk

CHARTERED SURVEYORS & INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS

Læs mere på edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update - 2. kvartal 2016  

Læs de seneste markedsdata, hvor der er faldende tomgang for alle ejendomstyper i markedet. Vi har desuden, som noget helt nyt, tilføjet tal...

Market Update - 2. kvartal 2016  

Læs de seneste markedsdata, hvor der er faldende tomgang for alle ejendomstyper i markedet. Vi har desuden, som noget helt nyt, tilføjet tal...