__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE N O V E M B E R

2 0 1 7


EDC MARKET UPDATE N O V E M B E R

KONTAKT OS: Jørgen Jørgensen Direktør Tlf.: 33 30 10 25 Mail: jjo@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET: Thor Heltborg Direktør, Koncernkunder Tlf.: 33 30 10 66 Mail: the@edc.dk NORDSJÆLLAND: Stephen Wielje Berthelsen Erhvervschef Tlf: 48 26 99 10 Mail: stbe@edc.dk REGION SJÆLLAND : Øst-, Vest- og Sydsjælland John Borrisholt Erhvervschef Tlf.: 58 58 79 39 Mail: jsb@edc.dk REGION MIDTJYLLAND: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Claus Fenger Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 74 04 Mail: cfe@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Morten Nielsen Business Consultant Tlf.: 58 58 80 70 Mail: mon@edc.dk

2017

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. oktober 2017.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENS: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

ejendomstorvet.dk/info/statistik

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Tendensforklaring Stigende Uændret

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvets Markedsindeks - Udbudsstatistikken 3. kvartal 2017 data pr. 1. oktober 2017. For yderligere information omkring denne statistik henvises til ejendomstorvet.dk/info/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

Faldende

EDC Research - November 2017 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - N O V E M B E R

2017

Kontor Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,00

5,00

5,25

2.350

1.850

1.350

Sekundær

5,00

5,25

6,00

1.750

1.450

1.150

Tertiær

5,75

6,00

7,00

1.150

1.000

800 650

Nordsjælland Primær

7,00

7,50

8,25

1.200

750

Sekundær

7,50

8,00

8,75

900

650

550

Tertiær

8,00

8,50

9,25

750

550

450 600

Østsjælland Primær

6,50

7,00

8,00

1.250

800

Sekundær

7,50

8,50

9,50

900

650

500

Tertiær

8,50

9,50

10,50

650

500

350

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,00

8,50

900

650

400

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

500

300

Tertiær

10,00

12,00

14,00

500

350

200 1.000

Aarhus Primær

4,50

5,00

5,50

1.600

1.300

Sekundær

5,00

6,00

7,00

1.350

1.000

800

Tertiær

6,50

7,00

8,00

1.100

800

600

Aalborg Primær

5,50

6,25

7,25

1.100

950

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

900

800

625

Tertiær

7,25

8,00

8,50

750

600

500 550

Trekantsområdet Primær

6,75

7,00

7,25

1.050

750

Sekundær

7,00

7,50

7,75

800

600

500

Tertiær

7,75

8,75

9,75

425

375

350 700

Odense Primær

6,00

7,00

8,00

1.150

800

Sekundær

7,00

8,00

9,00

1.000

700

650

Tertiær

8,00

9,00

10,00

650

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m², i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

337.500

5,7

-0,4

-2,1

Nordsjælland

110.400

6,9

0,7

-0,3

Østsjælland

27.000

3,7

-0,3

-1,6

Vest- og Sydsjælland

58.300

3,7

0,3

-0,3

Østjylland

236.700

7,7

-0,1

-1,4

Region Nordjylland

110.400

5,6

-0,9

-1,9

Sydjylland

213.200

9,0

-0,3

0,1

Fyn

154.400

10,3

0,8

1,0

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2017. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - November 2017 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - N O V E M B E R

2017

Ledige kontorlokaler i m² og i % af bygningsbestand. 154.400 m2

10% 213.200 m2

9% 8%

236.700 m2 110.400 m2

7% 6%

337.500 m2

110.400 m2

5% 4%

27.000 m2

58.300 m2

3% 2% 1% 0% København By

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. oktober 2017.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Kontor

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.946.000

337.500

-28.100

5,7%

-0,4%

Københavns omegn

3.763.900

440.200

16.700

11,7%

0,4%

Nordsjælland

1.599.700

110.400

10.700

6,9%

0,7%

114.800

2.600

0

2,3%

0,0%

11.424.400

890.800

-600

7,8%

0,0%

724.900

27.000

-1.900

3,7%

-0,3%

Vest- og Sydsjælland

1.568.100

58.300

5.100

3,7%

0,3%

Region Sjælland

2.293.000

85.400

3.200

3,7%

0,1%

Fyn

1.504.700

154.400

11.400

10,3%

0,8%

Sydjylland

2.356.800

213.200

-5.000

9,0%

-0,3%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Region Syddanmark

3.861.400

367.600

6.400

9,5%

0,1%

Østjylland

3.070.400

236.700

-3.300

7,7%

-0,1%

Vestjylland

1.407.900

72.100

-400

5,1%

0,0%

Region Midtjylland

4.478.400

308.800

-3.600

6,9%

-0,1%

Nordjylland

1.956.700

110.400

-16.500

5,6%

-0,9%

Region Nordjylland

1.956.700

110.400

-16.500

5,6%

-0,9%

24.013.900

1.763.000

-11.000

7,3%

-0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2017. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal

EDC Research - November 2017 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - N O V E M B E R

2017

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

19

E45

Gentofte

Kasted

Geding

Egaa

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Risskov

Nordhavn

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Brøndbyøster

Vejby

Skejby Tuborg Havn

Søborg

Mørkhøj

17

505

20

Faarup

Hellerup

Gladsaxe

15

Kvottrup

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45

21

Havnefront Syd

1

21

Marselisborg

Sundbyvester

151

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

Sydhavn

Avedøre

Kastrup

Ørestad City

E20

19

501

Stavtrup

Ormslev

Aabo

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Metro

Horning

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

4,00

5,00

5,25

Primær

4,50

5,00

5,50

Sekundær

5,00

5,25

6,00

Sekundær

5,00

6,00

7,00

Tertiær

5,75

6,00

7,00

Tertiær

6,50

7,00

8,00

Årlig markedsleje i kr./m2 Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

2.350

1.850

1.350

Primær

1.600

1.300

1.000

Sekundær

1.750

1.450

1.150

Sekundær

1.350

1.000

800

Tertiær

1.150

1.000

800

Tertiær

1.100

800

600

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2017 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - N O V E M B E R

2017

Detail Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

3,75

4,50

5,00

20.000

14.000

12.000

Sekundær

5,50

5,75

6,50

3.700

2.500

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.200

1.050

900 900

Nordsjælland Primær

7,00

7,50

8,00

2.600

1.200

Sekundær

7,50

8,00

8,50

1.750

900

750

Tertiær

8,00

8,50

9,00

1.250

800

650

Østsjælland Primær

6,00

7,00

8,00

3.000

2.250

1.500

Sekundær

7,00

8,00

9,50

2.000

1.500

1.200

Tertiær

8,00

9,00

11,00

900

650

400

Vest- og Sydsjælland Primær

6,75

7,50

8,50

1.800

1.500

1.200

Sekundær

7,25

8,25

9,00

1.300

1.000

700

Tertiær

8,50

9,50

10,50

900

600

400

Aarhus Primær

4,50

4,75

5,00

8.000

5.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200

Aalborg Primær

4,75

5,50

6,00

4.500

3.250

2.000

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

600

500

425 1.200

Trekantsområdet Primær

6,25

6,50

6,75

2.900

2.200

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.600

900

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

700

500

500

Odense Primær

5,00

6,00

6,50

5.000

3.800

2.500

Sekundær

5,75

6,75

7,50

3.000

2.000

1.300

Tertiær

8,00

9,00

10,00

800

600

400

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

København by

45.300

3,5

-0,5

0,7

Nordsjælland

48.800

4,5

0,9

-0,8

Østsjælland

30.900

6,8

0,1

0,2

Vest- og Sydsjælland

64.600

4,9

0,3

-1,5

109.300

5,4

0,1

-0,2

89.600

6,5

0,0

-0,6

145.300

8,5

0,1

-0,5

72.600

5,6

0,3

0,7

Østjylland Region Nordjylland Sydjylland Fyn

Ændring % år

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2017. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - November 2017 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - N O V E M B E R

2017

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 9%

145.300 m2

8% 30.900m2

7%

89.600 m2

6%

72.600 m2

109.300 m2

5%

64.600 m2

48.800 m2

4%

45.300 m2

3% 2% 1% 0% København By

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. oktober 2017.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

% af bestand

Ændring %

1.281.200

Ledige m2 45.300

Ændring m2 -6.300

3,5%

-0,5%

897.600

37.100

-6.800

4,1%

-0,8%

1.091.600

48.800

9.500

4,5%

0,9%

92.800

3.900

1.000

4,2%

1,0%

3.363.100

135.100

-2.600

4,0%

-0,1%

457.200

30.900

100

6,8%

0,1%

Vest- og Sydsjælland

1.314.100

64.600

4.300

4,9%

0,3%

Region Sjælland

1.771.300

95.400

4.300

5,4%

0,3%

Fyn

1.286.700

72.600

4.100

5,6%

0,3%

Sydjylland

1.711.900

145.300

2.100

8,5%

0,1%

Region Syddanmark

2.998.700

217.900

6.200

7,3%

0,2%

Østjylland

2.020.300

109.300

2.900

5,4%

0,1%

Vestjylland

1.037.700

66.500

5.800

6,4%

0,6%

Region Midtjylland

3.058.100

175.700

8.600

5,7%

0,2%

Nordjylland

1.368.400

89.600

200

6,5%

0,0%

Region Nordjylland

1.368.400

89.600

200

6,5%

0,0%

12.559.600

713.800

16.800

5,7%

0,2%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2017. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2017 - side 7


EDC MARKET UPDATE BOKSBUTIKKER N O V E M B E R 2017

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Over Middel Nordsjælland

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel

Under Middel

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,50

8,00

1.100

900

500

Sekundær

7,50

8,00

8,50

800

750

350

Primær

6,75

7,25

7,75

1.100

950

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

750

600

450

Primær

6,75

7,75

8,50

800

725

450

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

450

300

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Region Hovedstaden Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

6,75

8,00

9,00

900

800

700

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

600

500

Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Primær

6,50

7,00

8,00

1.200

900

800

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

800

600

Primær

7,25

7,50

8,00

1.100

900

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

700

600

500

Primær

7,50

8,00

8,50

1.100

900

800

Sekundær

8,25

9,00

9,50

900

800

650

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2017 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION N O V E M B E R 2017

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,75

8,25

550

475

Sekundær

7,50

8,50

9,00

475

400

350 300

Tertiær

8,00

9,25

9,75

350

300

250

Primær

7,00

8,25

8,75

575

400

300

Sekundær

7,75

8,75

9,25

385

350

300

Tertiær

8,50

9,25

9,75

365

340

240

Nordsjælland

Østsjælland Primær

7,00

7,50

8,00

500

400

300

Sekundær

7,50

8,00

9,00

400

300

225

Tertiær

8,00

9,00

10,00

350

225

175

Primær

7,50

8,50

9,50

500

375

300

Sekundær

8,50

9,50

10,50

350

250

200

Tertiær

9,50

10,50

12,50

250

200

125

Primær

7,00

7,50

8,00

400

325

250

Sekundær

7,25

7,75

8,50

350

300

225

Vest- og Sydsjælland

Aarhus

Aalborg Primær

7,00

8,00

9,00

400

300

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

250

225

175

Primær

7,25

7,75

8,25

350

300

250

Sekundær

8,25

8,75

10,00

275

225

200

Trekantsområdet

Odense Primær

7,00

8,50

9,00

375

325

250

Sekundær

8,50

9,50

10,50

275

225

125

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

Region Hovedstaden

404.100

2,2

-0,1

-0,3

Nordsjælland

118.700

2,8

-0,5

-0,9

84.300

2,4

0,4

-0,5

Vest- og Sydsjælland

159.800

1,6

-0,2

0,1

Østjylland

503.200

3,1

-0,3

-0,9

Region Nordjylland

244.600

1,8

0,1

0,2

Sydjylland

466.700

2,4

0,1

-0,5

Fyn

181.000

1,9

-0,8

-1,2

Østsjælland

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2017. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - November 2017 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION N O V E M B E R 2017

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand.

5%

4% 503.200 m2

3%

118.700 m2 466.700 m2

84.300 m2 404.100 m2

2%

181.000 m2

244.600 m2 159.800 m

2

1%

0%

Region Hovedstaden

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. oktober 2017

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Lager & produktion

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.331.800

12.400

800

0,2%

0,0%

Københavns omegn

7.859.600

271.500

1.800

3,5%

0,1%

Nordsjælland

4.201.700

118.700

-20.900

2,8%

-0,5%

832.400

1.500

0

0,2%

0,0%

18.225.500

404.100

-18.300

2,2%

-0,1%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

3.571.900

84.300

11.600

2,4%

0,4%

Vest- og Sydsjælland

9.932.700

159.800

-17.800

1,6%

-0,2%

13.504.700

244.100

-6.200

1,8%

-0,1%

9.307.600

181.000

-74.300

1,9%

-0,8%

Sydjylland

19.517.300

466.700

8.500

2,4%

0,1%

Region Syddanmark

28.824.900

647.700

-65.800

2,2%

-0,3%

Region Sjælland Fyn

Østjylland

16.208.200

503.200

-43.000

3,1%

-0,3%

Vestjylland

12.993.300

298.500

-35.900

2,3%

-0,3% -0,3%

Region Midtjylland

29.201.600

801.700

-78.900

2,7%

Nordjylland

13.719.900

244.600

5.500

1,8%

0,1%

Region Nordjylland

13.719.900

244.600

5.500

1,8%

0,1%

103.476.500

2.342.200

-163.700

2,3%

-0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. oktober 2017. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2017 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING N O V E M B E R 2017

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt.

Boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Afkastkrav i %

Primær Sekundær Tertiær

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

3,75 4,25 4,75

4,25 4,75 5,00

1.950 1.750 1.500

1.700 1.500 1.250

4,50 5,00 5,25

5,00 5,50 5,75

1.700 1.350 1.100

1.300 1.150 1.050

4,75 5,25 6,00

5,50 6,25 7,50

1.400 1.250 800

1.100 900 600

5,25 6,00 7,00

6,50 7,50 8,50

1.100 950 750

925 800 600

4,00 4,50 4,75

4,25 4,75 5,00

1.650 1.350 1.200

1.400 1.100 1.000

4,25 4,75 5,50

4,50 5,25 6,00

1.250 1.100 900

1.050 850 800

5,00 6,00

5,50 6,25

1.200 900

1.050 800

4,50 5,50

5,25 6,00

1.350 1.100

950 850

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Odense Primær Sekundær

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær Sekundær Tertiær

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Afkastkrav i %

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

2,00 2,50 3,50

2,50 3,25 4,25

3,50 4,00 5,50

4,00 4,25 5,00

4,25 4,50 5,25

1.650 1.400 1.200

1.450 1.250 1.100

4,25 4,75 5,00

5,00 5,25 5,50

5,25 5,50 5,75

4,50 5,25 5,75

5,25 5,75 6,00

1.500 1.400 1.300

1.300 1.200 1.100

4,50 5,00 6,25

5,00 6,00 7,00

5,50 7,00 8,00

5,00 5,75 6,75

5,50 6,50 8,00

1.250 1.000 700

1.150 900 600

5,50 6,00 7,00

6,50 7,00 8,50

7,50 8,00 10,00

6,00 6,50 8,00

6,50 7,50 9,00

1.000 800 600

850 700 550

2,50 3,00 4,00

2,75 3,25 4,25

3,00 3,50 4,50

3,75 4,25 5,00

4,00 4,75 5,25

1.400 1.200 1.050

1.250 1.050 850

3,00 4,00 5,50

3,50 4,50 6,00

4,00 5,00 6,50

4,00 4,75 5,25

4,25 5,00 5,75

1.100 950 850

1.000 850 750

5,25 6,00 7,50

6,00 6,50 8,00

6,75 7,75 8,50

5,50 6,25 7,50

6,00 6,75 7,75

4,00 4,50

4,50 5,25

5,25 6,00

4,50 5,25

5,50 6,00

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Tertiær Odense Primær Sekundær

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2017 - side 11


Vil du fremover modtage rapporten og andre nyheder direkte i din indbakke? Tilmeld nyheder pĂĽ edc.dk/erhverv/tilmeld

Erhverv Poul Erik Bech

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update 4. kvartal 2017  

Market Update 4. kvartal 2017