__MAIN_TEXT__

Page 1

INDUSTRIFokus November 2017

MAGASIN OM LAGER-, LOGISTIK- OG PRODUKTIONSEJENDOMME

TEMA: Virksomheder rykker

produktionen til Danmark Månedens ejendom

Wihlborgs står klar til at tilpasse efter dine behov

Har I tænkt på generationsskifte?


INDHOLD

2

TEMA: INDUSTRIJOBS FLYTTER HJEM OG FORSTÆRKER EFTERSPØRGSEL PÅ EJENDOMME

s. 4

MÅNEDENS UNIKKE EJENDOM

s. 6

TEMA: ”MADE IN DENMARK” ER KVALITETSSTEMPEL

s. 8

341 EJENDOMME PÅ LAGER Se et udpluk af aktuelle industriejendomme til salg/leje lige nu

s. 10

SPÆNDENDE FORVENTNINGER I VENTE TIL 2018

s. 33

TAL PÅ INDUSTRIEN Laveste tomgang i over 8 år

s. 34

NÅR NÆSTE GENERATION TAGER OVER

s. 36

1.484 LEDER EFTER INDUSTRIEJENDOMME Find din køber/lejer her

s. 38

ADVOKATENS HJØRNE: En underskrift kan koste dig millioner

s. 43

UDFORDRINGER OG FORDELE VED AT BYGGE NY PRODUKTIONSEJENDOM

s. 44

SÅDAN LØSER VI OPGAVEN

s. 45

KONTAKT EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

s. 48


”MADE IN DENMARK” ER AF STIGENDE BETYDNING Kære læser, Det går godt på industrimarkedet. Her i Odense har vi mangel på de større lager- og produktionsejendomme, specielt i Tietgenbyen. Samme tendens gælder landsdækkende, hvor markedet har den laveste tomgang i 8½ år. Men hvorfor står så få ejendomme tomme netop nu? Det kan der være flere forklaringer på. Lige nu omdannes flere industriejendomme til boliger, og samtidig opføres nye industriområder med topmoderne logistik- og produktionsanlæg. Investorerne går i stigende grad ind i logistiksegmentet og bygger nyt – hvis den rigtige lejer er til stede. På den måde øges den samlede kvadratmetermasse i markedet også. En anden forklaring på den lave tomgang er, at mange virksomheder er i vækst. Nethandlen øger behovet for effektive logistikejendomme, og nye produktionsklynger skyder op rundt omkring – blandt andet kan nævnes robotklyngen i Odense. I dette nummer af Industri Fokus ser vi nærmere en helt tredje forklaring på det store behov for industriejendomme - nemlig, at virksomhederne i stigende grad henter produktion hjem til Danmark. Andelen af virksomheder, der flytter produktionen ud, er stadig større, men der er, ifølge Dansk Industri, en stigende andel, der trækker produktionen hjem til Danmark. Dansk Industris undersøgelse peger på, at hovedårsagerne til hjemtagning er ringere fleksibilitet og lav kvalitet ved produktion i udlandet. Men der kan også være andre årsager. Som du kan læse om i dette magasin, hjalp EDC Erhverv dansk-kinesiske Mille Foods til Danmark, og her var årsagen, at danskproduceret mælk er en kvalitetsvare og det er derfor en konkurrencefordel hos de kinesiske forbrugere. ”Made in Denmark” kan altså også have en indflydelse på at lægge produktionen herhjemme. Den stigende efterspørgsel på industriejendomme gør det væsentligt at vurdere virksomhedens ejendomssituation. Er det tid til at bygge nyt? Er et salg rigtigt nu? Eller har virksomheden et forestående generationsskifte, hvor spørgsmål om ejendommen er vigtige at belyse? Sidstnævnte guider vi dig igennem på s. 36. Uanset virksomhedens behov, står vi klar med et landsdækkende team af specialister inden for lager-, logistik- og produktionsejendomme. Morten Nielsen Partner og erhvervsmægler EDC Erhverv Poul Erik Bech Odense

3


TEMA

Produktionen flytter hjem

INDUSTRIJOBS FLYTTER HJEM – OG FORSTÆRKER EFTERSPØRGSEL PÅ EJENDOMME Det er 8½ år siden, at der har været så få ledige industriejendomme, og efterspørgslen stiger, blandt andet i takt med, at flere virksomheder henter produktion hjem fra udlandet. Hjemtagningen stiller samtidig større krav til, hvordan lokaler og bygninger skal indrettes. Blot 2,3% af landets lagerbygninger og fabrikshaller står ledige ifølge de seneste tal fra Ejendomstorvet.dk, og Danmark har ikke haft færre ledige industrilokaler siden januar 2009. Dermed er det blevet vanskeligere at finde ledige kvadratmeter. Samtidigt oplever EDC Erhverv en stigende efterspørgsel efter industriejendomme – blandt andet fordi industribeskæftigelsen stiger, og fordi der trækkes mere produktion tilbage til Danmark. ”Der er stadig mere produktion, som rykker til udlandet, end produktion, som bliver hjemtaget. Men forholdet har ændret sig markant. For 6-7 år siden var der 40 gange så mange virksomheder, som oprettede produktionsarbejdspladser i udlandet, som virksomheder, der hjemtog arbejdspladser. Nu taler vi om, at der ”kun” er 2½-3 gange så mange, der flytter produktion ud,” forklarer Morten Granzau Nielsen, økonomisk-politisk chef i Dansk Industri (DI).

4

FLERE FORDELE VED AT FLYTTE PRODUKTIONEN HJEM Dansk Industri gennemførte sidste år en stor medlemsundersøgelse, der kortlagde en drastisk ændring i flytte-mønstrene ind og ud ad Danmark. ”Analysen viser, at det især skyldes manglende succes i udlandet. Enten sparer virksomhederne på forskellig vis ikke de forventede penge, eller også er kvaliteten i produktionen ikke god nok – i en del tilfælde skyldes det en kombination af begge dele,” siger Morten Granzau Nielsen. Den suverænt mest udbredte årsag til udflytning er ifølge DIundersøgelsen lavere lønomkostninger, mens årsagerne til hjemtagning især er ringere fleksibilitet og lav kvalitet ved produktion ude. Med andre ord vurderer en del industrivirksomheder, at de bedre kan styre produktionen, hvis den foregår herhjemme – også selv om lønnen er højere.


ER DET TID TIL AT SÆLGE? Med den meget lave tomgang kan det være oplagt for ejere af logistik- og industriejendomme at sælge nu. ”Det begrænsede udbud giver høje priser for eksisterende byggeri. Det spiller også ind, at afkastkravet på industri- og logistiklokaler er faldet fra 8 til 7%, fordi risikoen for tomgang er lavere, og fordi det er blevet vanskeligere at placere sine penge. Derfor accepterer en del investorer et lavere afkast, og hvis man sælger i dag, kan man få en bedre pris end for to år siden,” siger Frank Kristensen, partner og industriekspert hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev.

”Den korte afstand mellem leder og medarbejder er en stor styrke, som gør det attraktivt at drive virksomhed i Danmark. På de danske arbejdspladser er det helt normalt, at medarbejdere på alle niveauer går til direktøren med deres ideer, når tingene ikke fungerer. Sådan er det ikke i mange andre lande,” udtaler Karsten Dybvad, administrerende direktør i DI. FLEKSIBLE BYGNINGER Morten Granzau Nielsen påpeger, at danske virksomheder, på grund af de dyre lønninger, skal placere sig så højt som muligt i værdikæden. Med de høje lønninger bliver fleksibilitet og kvalitet derfor nøglebegreber: ”Vores lønniveau skærper kravene til både maskiner, hjælpemidler, udstyr, teknologi og bygninger. Fx skal bygningerne være forberedte til, at produktionen bliver omstillet eller måske automatiseret, og at der kan udvides. De sidste kvadratmeter på grunden skal helst ikke være udnyttet, og det er godt at tænke over, hvad næste skridt for virksomheden kan blive.” STØRRE KRAV TIL BYGNINGERNE EDC Erhverv Poul Erik Bech ser en tilsvarende tendens. ”Inden for de senere år har vi hjulpet flere virksomheder med at finde lokaler til at hjemtage produktion”, fortæller Frank Kristensen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev. Et eksempel på dette er Mille Food som du kan læse mere om på s. 8. Men mens der i markedet er en del ledige logistikbygninger, kan det være vanskeligere at finde de rette produktionslokaler, lyder meldingen. Når virksomheder skal finde det rette sted til at hjemtage produktion, er det typisk adgangsforhold og beliggenhed som vurderes som særligt vigtige: ”Kravene til bygninger er ofte ret

Vil du kende værdien af din ejendom? Kontakt din lokale industrimægler på edc.dk/industri

GO

individuelle, fordi der kan være himmelvid forskel på behovene hos virksomhederne. Men produktion omfatter normalt transport af råvarer og halvfabrikata til eller fra virksomheden, så gode adgangsforhold, læsseramper og så videre er vigtigt. Det er også fornuftigt at placere sig højst 5-10 kilometer fra motorvejsnettet, så det er let at komme til og fra virksomheden og let at få fragtet materialer og varer,” siger Frank Kristensen. ”Er man interesseret i at bygge nyt eller i at kunne udvide, kan det være svært i Storkøbenhavn, fordi en del kommuner ikke har så meget erhvervsjord tilbage. Udbuddet af industriejendomme er ellers lidt højere her, men det skyldes, at en del af de tilbageværende ejendomme er i ret dårlig stand,” pointerer Frank Kristensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Herlev.

5


MÅNEDENS UNIKKE EJENDOM

FÅ FINGRENE I EN HØJLOFTET LAGEREJENDOM TÆT PÅ KØBENHAVN OG MOTORVEJE Gennem mere end 20 år har den skånske ejendomskoncern, Wihlborgs, opbygget en stor portefølje af ejendomme i kommunerne vest for København. Et område som en del virksomheder, i øjeblikket, søger mod. NYT LEJEMÅL - KLAR TIL UDLEJNING Wihlborgs har netop sat endnu en ejendom til udlejning: Abildager 8-14 i Brøndby, der ligger tæt på motorvejsnettet. Oprindeligt var bygningen lager for Sadolin Trykfarver, der havde fabrik på nabogrunden. De senere år har ejendommen huset Postnord, der lige nu samler sine aktiviteter på færre adresser. Derfor står ejendommen ledig til sommeren 2018. ”Beliggenheden er optimal: Kun få kilometer fra Københavns centrum og blot et stenkast fra både Ring 3 og til-/afkørsler til motorvejsnettet med blandt andet Holbækmotorvejen, motorringvejen og motorvejen til lufthavnen og Sverige,” siger forvaltningschef Peter Ildal Nielsen fra Wihlborgs.

6

MULIGHED FOR AT TILPASSE EFTER EGNE BEHOV Ejendommen omfatter gode ramper, P-pladser og godt 14.000 kvadratmeter, som kan udvides med et nybygget 12 meters højlager. Dette vil sikre en ny lejer nogle meget effektive lager-kubikmeter. Ejendommen henvender sig til mange typer af virksomheder, blandt andet fordi Wihlborgs vil gennemføre en renovering, i samråd med den kommende lejer. ”Vi er klar til både at investere i renovering og en udvidelse med et højloftet lager, afhængigt af krav og ønsker hos den kommende lejer,” siger Peter Ildal Nielsen. Dermed kan den fremtidige lejer nyde godt af både en optimal beliggenhed, gode faciliteter, udvidelsesmuligheder og nyrenoverede lokaler. POPULÆRT OMRÅDE Området omkring Abildager er populært.Tidligere i år har Wihlborgs fx udlejet naboejendommen, den gamle trykfarvefabrik, til transportkoncernen M. Larsen Vognmandsfirma.


WIHLBORGS VILD MED VESTEGNEN Den skånske investor og ejendomskoncern, Wihlborgs, etablerede sig i Danmark for snart 22 år siden. Siden dengang har fokus hele tiden været på at købe velbeliggende ejendomme i udkanten af København – helt i tråd med den overordnede Wihlborgs-strategi om at investere i Øresundsregionen. ”Vi har fokus på området langs Ring 3, fx Herlev, men vi har også ejendomme lidt længere væk som fx Nordsjælland og Roskilde. Vores vigtigste parameter er tilgængelighed. Flere og flere danskere får bil, og mange kommer til og fra arbejde i bil som supplement til den offentlige trafik. Vores ejendomme har optimal beliggenhed, så virksomheder og deres ansatte bruger så lidt tid som muligt på transport,” forklarer Peter Ildal Nielsen, forvaltningschef i den danske del af Wihlborgs

Areal:

18.879 kvm

Heraf 6.000 kvm nybygget, højloftet lager

Årlige leje: Indflytning: Sagsnr.:

10.500.000 kr. Sommeren 2018 27800469

AKTIV INVESTOR Wihlborgs er efterhånden kommet op på en dansk ejendomsportefølje på næsten 600.000 kvadratmeter. Det svarer til bygninger for godt 5 milliarder kroner. Blandt de seneste investeringer er en større portefølje, som Wihlborgs har købt af Danica Pension. Wihlborgs lægger vægt på at være aktiv investor. Fra 2014-2015 renoverede virksomheden eksempelvis en tidligere industriejendom, som i dag er omdannet til flerbrugerhuset Herlev Maskinfabrik, der udgør de daglige rammer for omkring 20 virksomheder, deriblandt Wihlborgs selv. Undervejs rykkede bygningen en energiklasse op, blandt andet i kraft af solceller på taget. I Ballerup blev en kontorejendom fra 1980’erne totalrenoveret og er i dag energivenligt domicil for Schneider Electric med over 500 arbejdspladser.

Ud over gode motorvejsforbindelser, har erhvervsområdet god busbetjening. Og tilgængeligheden bliver endnu bedre, når letbanen langs Ring 3 åbner om nogle år. Virksomheder i lokalområdet nyder også godt af, at Brøndby er en erhvervsvenlig kommune, som fx har sænket dækningsafgiften på erhvervsejendomme og andre skatter flere gange de senere år.

ER DETTE EN EJENDOM FOR JER? KONTAKT FRANK KRISTENSEN PÅ TLF. 5858 8376

På nabogrunden, i den tidligere trykfarvefabrik, har Wihlborgs tidligere i år renoveret og tilpasset bygningerne, hvor M. Larsen Vognmandsfirma, en af landets største transportvirksomheder, rykkede ind som lejer i sommer. ”Vi kan mærke, at mange virksomheder gerne vil rykke tættere på markedet og kunderne, og derfor søger de mod hovedstaden. Det er for dyrt at have ca. 50 biler kørende fra Ringsted eller Køge hver dag”, slutter Peter Ildal Nielsen.

Peter Ildal Nielsen forvaltningschef i Wihlborgs

7


TEMA

Produktionen flytter hjem

”MADE IN DENMARK” ER KVALITETSSTEMPEL Efterspørgslen efter industriejendomme er blandt andet et tegn på, at flere virksomheder igen ser det som en fordel at lægge produktionen i Danmark. For Mille Food var løsningen en nedlagt fabrik i Hundested, hvor der nu produceres modermælkserstatning med Kina som primært marked. Mængden af ledige lager-, logistik- og produktionslokaler på landsplan er på sit laveste niveau længe. Den lave tomgang er udtryk for to ting: Lager-, logistik-, og produktionsejendomme er eftertragtede, da det går rigtig godt for de danske industrivirksomheder. Den høje efterspørgsel kan også forklares ved, at flere virksomheder ser det som en fordel at placere produktionen i Danmark. For dansk-kinesiske Mille Food skulle en tom fabrikshal i Hundested blive løsningen på virksomhedens vækstplaner. Mille Food har valgt at placere produktionen i Danmark, fordi de kinesiske forbrugere i dag efterspørger højere kvalitet. ”Mange spørger os, hvorfor vi ikke lægger produktionen i Kina. Men grundprincippet er netop, at vores produkter er ”made in Denmark”. Efter de senere års fødevareskandaler i Kina, er der en vis mistillid til de kinesiske produkter blandt de kinesiske mødre,” forklarer Steve Wang, direktør i Mille Food. Mille Food sælger stort set hele sin produktion på det kinesiske marked, der ifølge direktør Steve Wang er næsten umætteligt efter modermælkserstatning af høj kvalitet. ”Det er planen at etablere en produktionsfabrik i to faser. Først en produktion af økologisk modermælkserstatning baseret på produkter, vi køber, dernæst vores helt egen produktionslinje baseret på råmælk fra gårde i Nordsjælland,” siger Steve Wang.

8

Det tætte samarbejde med Nordsjællandske producenter og placeringen tæt ved havnen gjorde, at beliggenheden i Hundested er helt optimal for virksomheden. HØJ EFTERSPØRGSEL For ejendommen i Hundesteds vedkommende, meldte to andre interesserede købere sig samtidig med Mille Food. Dette vidner om en høj efterspørgsel på produktionsejendomme i markedet. ”Den ene forsøgte at presse os på prisen. Den anden mente ikke, at sælgeren ville få solgt eller lejet ud. Mille Foods interesse blev forstærket af, at hele to rederier er begyndt at shippe ud fra Hundested Havn til Kina,” siger Jacob Lunding fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland, der forestod salget til Mille Food. Han forventer et yderligere pres på behovet for lignende ejendomme. ”Mit bud er, at vi inden for 6-12 måneder vil stå med endnu flere kunder til lagerplads i Hundested-Frederiksværk området, hvis vi havde noget at udbyde,” siger han. ”Vi har en markant tilgang i vores Køber-/Lejerkartotek af både brugere og investorer på jagt efter lager- og produktionsejendomme, hvilket viser en stigende interesse for denne type af erhvervsejendomme. En del af dem er virksomheder, der udvider og har brug for mere plads – eller flytter produktionen hjem. En anden er investorer med fokus på det højere afkast”, siger erhvervsmægler Jacob Lunding fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland.


Grundprincippet er netop, at vores produkter er Made in Denmark Steve Wang Direktør i Mille Food

9


PÅ JAGT EFTER PLADS TIL LAGER OG PRODUKTION? Er I vokset ud af jeres eksisterende rammer? Har I behov for et mere moderne og effektivt logistik- og produktionsanlæg, eller noget helt tredje? EDC Erhverv Poul Erik Bech er, med 17 erhvervscentre, dine øjne og ører i hele Danmark, og kan hjælpe uanset, hvor i Danmark du leder. Vi har lige nu 341 aktuelle lager- og produktionsejendomme til leje/salg. Se et udpluk af, hvad vi har på lager på de kommende sider, eller søg blandt alle ejendomme/lejemål på:

edc.dk/erhverv

10

GO


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

HERLEV - MARIELUNDVEJ 46 A-E

TIL LEJE

D

BILLIGE LOKALER TIL LAGER OG LETTERE PRODUKTION TÆT PÅ KØBENHAVN, S-TOG OG MOTORVEJ Sag 11404082 Lejemål tæt på Herlev centrum med kort afstand til både Herlev Ringvej og motorvejsnettet. Stueetagen er primært kontor, lager og showroom. 1. og 2. sal er hovedsageligt indrettet til kontor, men har mulighed for lager/showroom. Vareelevator til alle etager i lejemålet. Lejemålene

kan anvendes til lager/let montage, rådgivningsvirksomhed, revisor, medicinalvirksomhed m.m. Over 400 gratis p-pladser. Mulighed for istandsættelse og indretning efter lejers ønske eller overtagelse til en lavere leje, hvor lejer selv skal stå for indretning/istandsættelse. Kontakt Jette på tlf. 2683 6053.

Areal

Leje pr. kvm

fra 307-1.548 kvm

fra kr. 452-800

5858 8378 GLOSTRUP - NAVERLAND 16

TIL SALG HØJTLOFTET LAGER OG KONTOR I GLOSTRUP Sag 11600359 Lager, produktionog kontorejendommen i Glostrup, opført i 1966 og senest ombygget/ udvidet i 1980. Ejendommen er indrettet med ca. 100 kvm til kontor i stueplan, der er udlejet, lager med opbevaring af varer på ca. 200 kvm ekstra i 4 meters højde, samtidig er der over noget af lageret bygget 600 kvm kontor. Dvs. der i alt er 700 kvm kontor, hvoraf noget er udlejet. Resten bruger sælger selv og lager på ca. 1850 kvm.

Areal

G

Kontant

2.543 kvm kr. 14.100.000

5858 8378

11


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 2960-3670

GLOSTRUP - FABRIKSPARKEN 38

TIL LEJE

GLOSTRUP - FABRIKSPARKEN 16A

D

TIL LEJE

E

DOMICILEJENDOM PÅ I ALT 2.321 KVM, 1.292 KVM KONTOR OG 433 KVM LAGER/MONTAGE

VELBELIGGENDE DOMICILEJENDOM MED RAMPEADGANG. VELEGNET TIL ENGROSSALG

Sag 27800249 Velbeliggende med nem adgang til motorvejsnettet. Diskret beliggenhed. Lejemålet indeholder i alt 1.292 kvm kontor i 2 plan. Indbydende reception, lyse kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, kantine mv. Kontordelen er fleksibel og kan tilrettes lejers ønsker efter nærmere aftale. 255 kvm højloftet (ca. 5,5 m) lager med adgang via port i jordniveau med 178 kvm lager/montage (omdannet fra kontor, kan reetableres) stødende op til. Hertil 626 kvm tør og højloftet kælder. Gode parkeringsforhold ved lejemålet.

Sag 27800306 Velbeliggende domicilejendom på i alt 852 kvm. Beliggende i Hersted Industrikvarter, tæt på motorvejsnettet udlejes domicillejemål. Lejemålet er på 426 kvm i stueplan og 426 kvm i delvist høj kælder. Stueetagen indeholder éntre, stort lager/showroom/kontor, stort mødelokale, 2 store kontorer og toilet. Der er rampeadgang til lager-/showroomdelen. Kælderen er delvist udgravet på bagsiden af bygningen og indeholder kantine, mødelokaler, lagerum, toiletter mv. Der er adgang til kælder via flisebelagt sti. 14 p-pladser tilhørende lejemålet. Velegnet til engrossalg.

Areal

Areal

2.321 kvm

Årlig leje

kr. 592.325

5858 8376

852 kvm

Årlig leje

kr. 383.400

5858 8376

BRØNDBY - RINGAGER 12

TIL SALG PRÆSENTABEL DOMICILEJENDOM Sag 27800514 Velbeliggende i Brøndby, tæt på motorvejstilkørsel og Ring 3, sælges flot hvidpudset domicilejendom. Ejendommen er indrettet med en blanding af kontor, lager og showroom. Der er portadgang i jordniveau til lagerdelen. Hertil loft til opbevaring. Nyere vinduer i ejendommen. Ejendommen må jf. lokalplan benyttes til erhvervsformål såsom mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed med tilknyttet salg.

Areal Kontant

5858 8376

12

307 kvm kr. 3.475.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

HVIDOVRE - STAMHOLMEN 93

TIL LEJE LAGER, KONTOR OG OPLAGRINGSAREAL PÅ AVEDØRE HOLME Sag 11600328 Lejemål med 355 kvm højtloftet lager, 573 kvm kontor, 1.445 kvm oplagringsareal og 122 kvm kælder. Der er masser af p-pladser på ejendommen. Ejendommen er indrettet med større og mindre cellekontorer. Der er egen præsentabel indgang til kontorer i stuetagen og på 1. salen, hvor der er gennemgang til det højtloftede lagerlokale, med stor portindgang. Let tilkørsel på ca. 300 meter til E20 Motorvejen med kort afstand til Lufthavnen, Øresundsbroen og centrum af København. Areal Årlig leje

1.050 kvm kr. 656.000

5858 8378 RØDOVRE - MOSE ALLÉ 17

TIL SALG

ATTRAKTIVT BELIGGENDE KONTOR OG PRODUKTIONSEJENDOM Sag 27800356 Produktions og kontorejendom, der fremstår særdeles flot og godt vedligeholdt med en god disponering og indretning. Ejendommen er beliggende i et af Rødovres meget efterspurgte erhvervsområder, tæt på centrum af København med kort afstand til S-togsstation og MotorRing 3.

Ejendommen har ca. 38 P-pladser foran og bag ved bygningen. Stor gitterport afgrænser området. Ejendommen er opdelt i 542 kvm kontor og et produktionsareal på i alt 1.722 kvm. Herudover 258 kvm kælder.

Areal

Kontant

2.522 kvm

kr. 15.500.000

5858 8376

13


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 2960-3670

RØDOVRE - HVIDSVÆRMERVEJ 137

TIL SALG

RØDOVRE - BJERRINGBROVEJ 74

TIL SALG

C

DOMICILEJENDOM

VELBELIGGENDE KONTOR EL. LAGER-/PRODUKTIONSEJENDOM

Sag 27800416 Velbeliggende lager- og produktionsejendom, med gode tilkørsels- og parkeringsforhold, i Rødovre tæt på Motorring 3. Ejendommen tilbyder fleksible indretningsmuligheder og er pt. indrettet således: Stueetagen: ca. 434 kvm kontorer/showroom samt ca. 217 kvm lager/produktion.Kælæder: ca. 160 kvm personalefaciliteter samt ca. 491 kvm lager/ produktion.

Sag 27800465 Fleksibel ejendom på 528 kvm, fordelt med 264 kvm på hver af ejendommens 2 etager. Ejendommen har senest været anvendt til kontor, undervisning og lager, med 6-8 kontorer/møderum samt køkken og toiletter på hver etage. Planløsningen kan let ændres så den passer til de fleste behov. Gode p-forhold og en lille aflukket gårdhave. Beliggende i Rødovre, tæt på Roskildevej og Motorring 3.

Areal

Areal

1.326 kvm

Kontant

kr. 5.800.000

528 kvm

5858 8376 SØBORG - TOBAKSVEJEN 18

Kontant

kr. 4.200.000

5858 8376 TIL SALG

ISHØJ

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 300 kvm Årlig leje kr. 162.850

Baldershøj 26B Kontakt 5858 8376 Sag 27800316

BRØNDBY

TIL LEJE Lager/Produktion Areal 601 kvm Årlig leje kr. 315.525

Brøndbytoften 11 ST Kontakt 5858 8376 Sag 27800475

HVIDOVRE

TIL SALG Lager/Produktion Areal 931 kvm Kontant kr. 7.995.000

Jernholmen 48A ST 1 B

Kontakt 5858 8376 Sag 27800277

STENLØSE

TIL SALG Lager/Produktion Areal 696 kvm Kontant kr. 3.500.000

Frydensbergvej 11 E

Kontakt 5858 8376 Sag 27800350

BIRKERØD - ABILDGÅRDSPARKEN 8B

TIL SALG

LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM MED KÆLDER PÅ STOR GRUND Sag 11403898 Ejendommen er opført i 1956 og ombygget i 1997. Den er opført i betonelementer og med tagpap. Der er følgende opdeling af ejendommen: 975 kvm lagerlokaler i stueetagen vurderet til kr. 350,- pr. kvm, 975 kvm lagerlokaler i kælderen vurderet til kr. 250,- pr. kvm, 975 kvm kontor på 1. salen vurderet til kr. 400,- pr. kvm, 975 kvm lagerlokaler mellem hallerne vurderet til kr. 350,- pr. kvm, 1.413 m højloftet lagerlokaler vurderet til kr. 400,- pr. kvm. Lejen er hermed vurderet til potentielt at være kr. 1.881.450,- om året. Der er pt. en indgået lejekontrakt med lejer.

Areal

4.338 kvm

Kontant

5858 8378

14

kr. 20.000.000

E

PRÆSENTABEL DOMICILEJENDOM BELIGGENDE I BIRKERØD Sag 11403887 Ejendommen er beliggende i Bistrups erhvervskvarter. Stueetagen er indrettet med præsentabelt glasindgangsparti, receptionsområde, kontorer af varierende størrelse, toiletkerne samt lager med aluport. Indretningen er en blanding af kontorer og mødelokaler på 1 sal, køkken med spiseplads samt toiletkerne med bruseniche. Herudover kælder med fyrrum og arkivlokaler. Areal

348 kvm

Kontant

5858 8378

kr. 3.300.000


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

ALLERØD - HEJREVANG 9C

TIL LEJE

CA. 900 KVM LAGEREJENDOM I ALLERØD MED KONTOR. PORTE OG GODT UDENOMS AREAL

SLANGERUP - KØBENHAVNSVEJ 19

TIL SALG

4.591 KVM ALSIDIG PRODUKTIONS-/LAGEREJENDOM

Sag 34201214 Lager- og produktionslokaler beliggende i Allerøds erhvervskvarter Gydevangsområdet. Lejemålet består af ca. 900 kvm lager med god loftshøjde og portadgang. Lageret er opdelt i 3 lige store sektioner alle med god portadgang. Disse er på ca. 290 kvm pr. sektion. Der er endvidere en god kontordel med flere kontorer i varierende størrelser, samt køkken- og toiletfaciliteter. Ejendommen har en større asfaltbelagt plads foran lagerdelen. Motorvej mod København nås på ca 5 min., kørsel til Hillerød tager 10 minutter. Der går bus jævnligt i området til Allerød station som ligger ca. 2 km derfra. Der er mulighed for snarlig overtagelse.

Sag 34234509 Af ejendommens ca. 4.661 kvm er der p.t. 3.047 kvm udlejet - 2.647 kvm med en uopsigelighedsperiode på 8 år. Adgang til ejendommen sker henholdsvis fra Københavnsvej og Banegraven. Der er opført en ny bygning i år 2000 på 1.539 kvm med blandet lager og kontor som er meget repæsentativ. Lofthøjden i produktionen er mellem 7,5 og 4 meter - og langt de fleste kvadratmeter er søjlefri. Hertil kommer 500 kvm kontor i meget repræsentativ stand. Kontor er blandede enkeltmandskontorer, storrumskontor samt kantine og mødefaciliteter. Til alle haller er der elektriske porte og gulve er belagt med betongulv til svær industri. Ejendommen er fleksibel og kan opdeles i mindre enheder

Areal

Areal

1.130 kvm

Årlig leje

kr. 649.750

5858 8377

4.591 kvm

Kontant

kr. 15.700.000

5858 8377

ALLERØD - HEJREVANG 18

TIL SALG 2.116 KVM INVESTERINGSEJENDOM MED GODT LAGER/ PRODUKTIONSLOKALE OG KONTOR Sag 34201106 Ejendommen er en kombination af en stor lagerhal/ produktion med højt til loftet og ramper samt kontor i 2 plan. Der er et samlet erhvervsareal på 2.116 kvm samt et udeareal med belægning bag ejendommen. Lejer står for vedligeholdelsen ud over lejen. Kan evt. købes sammen med Solvang 6.

Areal Kontant

2.116 kvm kr. 13.500.000

5858 8377

15


NORDSJÆLLAND POSTNUMMER 2960-3670

NIVÅ - STEJLEPLADSVEJ 15

TIL LEJE LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM BELIGGENDE I DET GAMLE NIVÅ Sag 34201141 Lejemål beliggende ved det gamle teglværk i Nivå. Ca. 1.500 kvm med 1.250 kvm lager/ produktionsområde. Lagerdelen er opdelt i ca. 2 lige store, identiske haller med god loftshøjde og portadgang. Der er endvidere "værkfører"-kontor, badefaciliteter mv. i stueetagen. Lyse kontorer med mødelokale og køkken med spiseplads mv. i indskudt dæk på 1. sal. Kort afstand til Strandvejen, og Helsingørmotorvejen nås på få minutter. Mulighed for opdeling af lejemålet efter aftale. Areal Årlig leje

1.500 kvm kr. 770.000

5858 8377 ALLERØD - SOLVANG 6

TIL SALG

FLEKSIBEL OG GOD EJENDOM PÅ 1.866 KVM UDLEJET TIL SOLID LEJER PÅ LANG KONTRAKT. GODT AFKAST. Sag 34201107 Ejendom der benyttes af 3 virksomheder sælges som "Sale & lease back". Ejendommens hovedlejer indestår for den samlede leje på hele ejendommen. Ejendommen er opdelt ca. 50/50 mellem kontor og lager, men er en meget fleksibel ejendom, som let kan ændres efter behov. Der er både

indkørsel til den lukkede varergård og port adgangen fra Solvang og endvidere indkørsel til p-pladser og kontor delen fra Borupvang. Sælger vil gerne binde sig på en lejekontrakt på 8-10 år.

Areal

Kontant

1.866 kvm

5858 8377

16

kr. 11.500.000


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

RINGSTED - HUGINSVEJ 17

TIL SALG

GADSTRUP - ERHVERVSPARKEN 17-19

TIL SALG

D

DOMICILEJENDOM I BEDSTE KVALITET - MED EN STØRRE BEFÆSTET GRUND PÅ 6.000 KVM

B

890 KVM NYERE ERHVERVSEJENDOM MED CA. 1,9 HA. GRUND

Sag 40301233 Gedigen erhvervsejendom med masser af kvalitet, som er bygget i gode materialer med en særdeles god rummelighed. Ejd. har en lys og velindrettet adm. på 568 kvm, hvoraf en del er i 2 plan. Indrettet med vindfang/receptionsområde. Diverse kontorer, køkken/kantine, større undervisningslokale, lager-/kopirum, samt mandskabsrum og toiletgrupper. Lyst og højtloftet produktion- og lagerafsnit med en loftshøjde på ca. 6 m. Arealet svarer til 1.463 kvm inklusiv repos på 105 kvm og koldhal på 160 kvm. Af produktions-/lagerafsnittet er udlejet et særskilt afsnit på 370 kvm til værksted til ca. kr. 120.000 excl. varme.

Sag 40301231 Nyere erhvervsejendom indrettet med 440 kvm kontor, samt produktionshal på 450 kvm 2 større porte i facade ud mod gårdsplads. Kontordelen er opført i grånistret betonelementer med større vinduesflader, som giver et godt lysindfald i kontordelen. Lager-/produktionsdelen er opført som en stålhal med mørke stålprofilplader med fladt tag. Bygningen indeholdende kontordelen, der har div. kontorer, kantine, kopi-/ arkivrum, samt handicaptoilet og mandskabsrum. Trappe til 1. salen med div. kontorer samt toilet. Værksteddelen har en god lofthøjde på min. 4,5 meter. 2 porte med flg. mål: 4 meter x 4,25 meter samt en enkelt Stenhøjautolift installeret.

Areal

Areal

2.031 kvm

Kontant

kr. 8.500.000

5858 8395 RINGSTED - HASLEVVEJ 11

890 kvm

Kontant

kr. 9.450.000

5858 8395 TIL SALG

HØNG - HELENEVEJ 4

TIL SALG

D

VELDISPONERET ERHVERVSEJENDOM PÅ 8.000 KVM

LAGER/PRODUKTION/VÆRKSTED MED KONTOR/BUTIK/SHOWROOM

Sag 40301068 Synlig erhvervsejendom er beliggende i veludbygget erhvervsområde med god, stor facade til Haslevvej. Samlet erhvervsareal på ca. 8.000 kvm. Mange porte. Stor grund på 14.169 kvm. Grunden er delvist befæstet til oplag, parkering, samt af-/pålæsning for lastbiler m.v. Ejendommen er veldisponeret og velbeliggende – og kan benyttes til mange formål, såsom lager/produktion, trælast/handel, lagerhotel o.l.

Sag 47400072 Ejendommen er synlig fra Slagelsevej, som er hovedvejen gennem Høng. Ejendommen er indrettet med 127 kvm kontor/butik/showroom samt toilet og p-muligheder. 123 kvm lager/produktion/værksted er med høj port og højloftet hal med gode personalefaciliteter. Adgagng fra hallen til kontor/butik/showroom via mellemgang. Dimensioner værksted: Loftshøjde 3,6 m. Porthøjde 3,4 m. Portbredde 3 m.

Areal

Areal

8.000 kvm

Kontant

5858 8395

kr. 13.250.000

304 kvm

Kontant

kr. 1.095.000

5858 8396

17


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

GADSTRUP - ERHVERVSPARKEN 12

TIL LEJE

STOR LAGER OG LOGISTIK EJENDOM I GADSTRUP PÅ CA. 3.700 KVM

RINGSTED - BALSTRUPVEJ 58

TIL SALG

REGULÆR VÆRKSTEDSEJENDOM BELIGGENDE I ETABLERET ERHVERVSOMRÅDE I RINGSTED SYD

Sag 40301060 Ejendommen er indrettet som en lager og logistik ejendom på i alt 6187 kvm. Ifølge ejer er det ledige lejemål på ca. 3.700 kvm. Lejemålet består af 2 sammenbyggede haller, begge isolerede og søjlefrie. Dertil er der 2 ramper samt yderl. 2 alm. aluporte. Endvidere mindre kontor og omklædningsafsnit. Udlejer er indstillet på at etablere yderligere kontor/administration for rette lejer. Befæstet og aflukket parkerings- og oplagsareal til lejemålet. God centralt beliggenhed mellem Køge og Roskilde - ikke langt fra vigtige motorvejstilkørsler. Gode tilkørsels- og parkeringsarealer. Ikke langt til togstation og ca. 10 min til motorvejsnet. Masser af strøm på ejendommen. Reoler kan medfølge.

Sag 40301259 Synlig og regulær værksteds-/lagerbygning med mindre administrationsdel til. Erhvervsbygning opført i 1972 og ombygget af flere omgange, med bl.a. nyere vinduer, som giver et godt lysindfald. Højloftet værksteds-/lagerdel på ca. 300 kvm med to større aluporte med en højde på 4,5 m. Lagerdelen har indbygget vaskerum på ca. 60 kvm til biler m.v. Produktionsdelen har 3 store porte med en højde på ca. 4,5 m. og indvendig højde i hallen på ca. 6 m. Mindre kontordel fordelt på 2 etager med kontorer, toiletter, mandskabsrum. 1. sal har mødelokale og køkken. Ejendommens grundareal er på 2.945 kvm, der er befæstet og indhegnet.

Areal

Areal

3.700 kvm

Årlig leje

kr. 1.200.000

497 kvm

5858 8395 FUGLEBJERG - KORSØRVEJ 43

Kontant

TIL SALG

BOESLUNDE/SLAGELSE

TIL LEJE

C

F

3.192 KVM STOR ERHVERVSEJENDOM PÅ INDHEGNET GRUND

TIDLIGERE MILITÆRDEPOT - 4.500 KVM HALLER & UDENOMSPLADS

Sag 47300588 Nu udbydes den tidligere Fuglebjerg trælast til salg. Ejendommen er beliggende i udkanten af Fuglebjerg i forbindelse med byens indfaldsvej, med forbindelse mod Ringsted, Korsør, Slagelse og Næstved. Ejendommen består af flere bygninger, bl.a. stort isoleret og opvarmet butiksareal. Herudover er en del af bygningen uisoleret lagerhal med port i begge ender. Endvidere flere mindre bygninger.

Sag 47400015 Det tidligere militærdepot, med 5 rigtig gode haller på hver 840 kvm, samt administrationsbygning og værksted. Alle haller fremstår klar til brug for lejer med el og fiber indlagt. Udlejes helt eller opdelt afhængig af lejers ønsker og behov. Udenomsarealerne er befæstet og tåler tung trafik/ opbevaring/depot - kan lejes separat. Området på 4,7 ha er under hegn. Ca. 10 min til motorvejstilkørsel E20.

Areal

Areal

3.192 kvm

Kontant

5858 8380

18

kr. 3.025.000

5858 8395

kr. 3.600.000

5.171 kvm

Årlig leje

5858 8396

kr. 1.057.800


FYN POSTNUMMER 5000-5999

ODENSE C - TOLDERLUNDSVEJ 101

TIL SALG LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM BELIGGENDE VED ODENSE HAVN Sag 51201230 Ejendommen er indrettet med ca. 100 kvm administrationsafsnit indeholdende reception, flere kontorer, frokoststue og toiletter. Selve lager/produktionshallen er ét lokale på ca. 620 kvm med 3 porte. Loftshøjde til kip ca. 6 meter. Ca. halvdelen af udearealet er delvist belagt med kørefast ral. Grunden er indhegnet. Ejendommen henvender sig til virksomheder med lettere produktion samt håndværks- og servicevirksomheder. Ejendommen er beliggende på lejet grund. Areal

717 kvm

Kontant

kr. 995.000

5858 8397 MIDDELFART - BOGENSEVEJ 11

TIL LEJE LAGERHAL I INDUSTRIKVARTER UDLEJES Sag 51201260 Nydelig stålhal på ca. 210 kvm med sorte profiler og sadeltag belagt med eternit. Der er 2 porte i niveau, i hver sin ende af bygningen. Indvendigt er gulvet af beton. Der er troltexplader på loftet og ovenlys. Udearealer er belagt med ral. Tilhørende kontorpavillon på ca. 40 kvm med 2 kontorer, entre, toilet og tekøkken, kan medlejes til kr. 24.000 p.a. Området er et populært industrikvarter tæt på motorvej E20, samt øvrige hovedfærdselsårer.

Areal Årlig leje

210 kvm kr. 73.500

5858 8397 RINGE - HØJGÅRDSVEJ 3

TIL SALG TRADITIONEL INDUSTRIEJENDOM OPFØRT I FLERE TEMPI Sag 51200847 Industriejendom opført i flere tempi bestående af hovedejendom bl.a. med mindre administrationsafsnit, diverse værkførerkontorer, baderum, frokoststue og møderum på 1. sal. Produktionshallen er med betongulv til svær belastning, loft til kip og porte i niveau. Den øvrige del er indrettet med lager, montage og værksted. Bygning 2 er inddelt i 3 lejemål og er indhegnet. Ejendommen er hovedsageligt opført i gule mursten og taget er sadeltag belagt med eternit. Placeringen er god og central - tæt på motorvej. Areal Kontant

2.745 kvm kr. 3.500.000

5858 8397

19


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

KOLDING - ESSEN 17

TIL SALG

852 KVM LAGER/PRODUKTION MED ADM. Sag 60300956 Regulær lager-/produktionsejendom på 852 kvm, beliggende særdeles centralt i Koldings sydlige erhvervsområde. Ejendommen fremstår velholdt med præsentabelt indgangsparti, showroom, eller lettere produktion på 515 kvm og med tilhørende god tilpasset administration-/folkerum på ca.

70 kvm. I forlængelse af hallen forefindes nyere hal på 223 kvm med port + højderegulerende rampe samt tilhørende pænt kontor på 44 kvm. Ejendommen kan overtages straks.

Areal

Kontant

852 kvm

kr. 3.600.000

5858 8399 KOLDING - ELLEHAMMERVEJ 4

TIL SALG 1.130 KVM LAGER/PRODUKTION MED KONTOR Sag 60300992 Ældre lagerejendom på 1.130 kvm med kort afstand til motorvej, fordelt på 220 kvm administration samt 910 kvm lager. Lageret fremstår p.t. todelt, og er med tilhørende fast rampe mod syd, og med direkte tilkørsel mod øst for ejendommen. Lageret er forsynet med to skydeporte, og med adgang til administrationen. Overvejende befæstet udenomsarealer, resterende udlagt i græs. Ejendommen kan overtages straks.

Areal

G

5858 8399

20

Kontant

1.130 kvm kr. 4.100.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

KOLDING - AMBOLTEN 19

TIL SALG

2.630 KVM LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM Sag 60301019 Produktionsejendom på 2.630 kvm sælges nu. Ejendommen der er beliggende i Koldings sydlige industriområde med kort afstand til motorvej, fremstår med 2 store haller med særdeles god kiphøjde samt krandækning. Tilhørende administrationsbygning med diverse kontorer

samt folkerum. Stor tilhørende grund på 6.514 kvm der er delvis befæstet og indhegnet.

Areal

Kontant

2.630 kvm

kr. 7.300.000

5858 8399 RØDEKRO - BERGENSVEJ 6

TIL LEJE 4.200 KVM LAGER 600 KVM KONTOR Sag 64100451 Centralt beliggende i Rødekro, tæt på motorvejen, udlejes nu store lager- og produktionshaller. Bygningerne består af 3.600 kvm store haller med 600 kvm indskudt dæk med administration. Bygningerne er indrettet med haller ligesom der er kontor, teknikrum, disp. rum, omkædningsfaciliteter m.m. i stueplan. På 1. sal er der nyere administration. Frihøjde ved sideben er ca. 6 meter og ca. 9 meter i kip. Der forefindes såvel fuld funktionsdygtigt udsugningsanlæg samt røgkanoner i bygningen. Areal Årlig leje

4.200 kvm kr. 960.000

5858 8425

21


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

PADBORG - TRANSITVEJ 22

TIL SALG

AABENRAA - AABENRAAVEJ 13

TIL LEJE

C

909 KVM VÆRKSTED 199 KVM KONTOR

1.500 KVM LAGER & 100 KVM KONTOR

Sag 64100394 Ejendommen har 5 store porte, som giver god adgang til værkstedet. Værkstedet har 2 smøregrave ligesom der er 3 yderligere baner. Der er desuden i stueplan kontor/modtagelse, toiletter, mindre lager og fyrrym. På 1. sal er der nyere mandskabsfaciliteter, kantine, kontor og større kontor. Den tidligere lejer af hele ejendommen har indgået en uopsigelig lejekontrakt frem til 2022. Kontrakten er nu reduceret til udelukkende at omfatte personalefaciliteterne på 1. salen svarende til 199 kvm, hvortil de betaler en månedlig leje på kr. 9.200 + forbrug. Derudover betaler lejer fortsat et månedlig beløb på kr. 5.600 frem til 2022, der vedrører lejers andel af indretningen af personalefaciliteterne.

Sag 62000700 Lejemålet er beliggende ved den gamle landevej til Aabenraa og med kort afstand til motorvejsnettet og den dansk/tyske grænse og består af stort regulært lager med en loftshøjde på ca. 6,5 meter under drager, hvortil der udefra er adgang via 2 sluseporte i rampe niveau. Det udlejede areal udgør ca. 1.500 kvm, men med mulighed for at tilleje yderligere ca. 300 kvm lager efter nærmere aftale. En del af lageret har indskudt dæk. I lageret er der p.t. opsat pallereoler, som udlejer påtænker at flytte. Såfremt en lejer kan gøre brug heraf, vil udlejer være åben for en dialog. Derudover et mindre kontorafsnit i 2 etager på i alt ca. 100 kvm indeholdende toiletter og pæne kontor- og mødelokaler.

Areal

Areal

1.108 kvm

Kontant

kr. 4.995.000

5858 8425 SØNDERBORG - ELLEGAARDVEJ 17

1.600 kvm

Årlig leje

kr. 462.500

5858 8425 TIL SALG

SØNDERBORG - PETER KAADS VEJ 1

TIL SALG

E

647 KVM LAGER OG KONTOR

490 KVM LAGER/PRODUKTION

Sag 64100485 Består af 272 kvm administration med fladt tag med tagpap på de 142 kvm er den oprindelig administration, mens lejer har bygget de øvrige 130 kvm til i 2015. Administrationen er nyindrettet med forgang, opholdsrum, kantine/køkken, disp. rum, badefaciliteter ligesom der er 7 hvile/ soverum til redderne/personalet. Indhegnet og der er befæstet på store dele af grunden - resten er udlagt i græs.

Sag 64100484 Nu udbydes pæn velholdt erhvervsejendom på 490 kvm til salg. Gode tilkørsels- og parkeringsforhold, som er stenbelagt med SF-sten. Bygningen med fladt tag indrettet med entre/foyer, kontor, mødelokale, frokoststue, toilet og stort værksted med værkførerkontor. Bygningen med saddeltag er indrettet med værksted/lager som er søjlefrit. Der er ca. 3,5-4 m til loftet i hallen. Hallen har stor port.

Areal

647 kvm

Kontant

5858 8422

22

kr. 2.995.000

Kontant

5858 8422

kr. 1.850.000


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhverv

ESBJERG - ENERGIVEJ 6

TIL SALG VÆRKSTEDS- OG LAGEREJENDOM PÅ 485 KVM Sag 67000867 Til ejendommen hører en stor indhegnet grund på 1.817 kvm. Hele ejendommen består af godt 100 kvm udstillingslokale, knap 200 kvm værksteds- eller lagerlokaler, hvori der også er en tidligere malerkabine, et sandblæserrum (ca. 75 kvm) med både udsugning, olieudskiller og sandfang samt en god loftshøjde på 4 m. Dertil kommer kontor- og personalefaciliteter på ca. 110 kvm. Foran facaden ud mod Energivej er der god plads til udstilling af f.eks. personbiler. Beliggenheden er tæt på Esbjerg Havn og kun nogle minutters kørsel til motorvej E-20. Areal Kontant

485 kvm kr. 1.598.000

5858 8398 VARDE - HÅNDVÆRKERVEJ 15

TIL SALG

E

VELBELIGGENDE, SYNLIG OG LET TILGÆNGELIG EJENDOM PÅ 1.915 KVM I VARDE NORD Sag 67000866 Ejendommen har været anvendt til bilforretning med tilhørende værksted og servicefaciliteter for mandskab og kunder. Såvel inde som ude fremstår ejendommen i velholdt og brugbar stand. Kontorer, omklædning og bad, kantine og reception er placeret i tilknytning til værkstedsdelen,

mens der er salgskontorer i tilknytning til udstillingshallerne. Ejendommen har en god synlighed mod den trafikerede Nordre Boulevard, og har rigtig gode adgangsforhold til og fra grunden. En attraktiv ejendom med flere anvendelsesmuligheder. Ejendommen udbydes også til leje for kr. 599.800 p.a.

Areal

Kontant

1.915 kvm

kr. 6.200.000

5858 8398

23


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

VEJLE - HJULMAGERVEJ 19C

TIL LEJE

FRA 113669 KVM

FRA 113 KVM - 669 KVM LAGER-/KONTORLEJEMÅL I VEJLE Sag 71000427 Vejle Syd er et større erhvervsområde med kort afstand til motorvej E45. Erhvervsområdet gennemskæres af motorvejen med afkørsel Vejle Syd og Fredericiavej, der er en af hovedindfaldsvejene til Vejle centrum. Lejemålene er beliggende i et større og velfungerende erhvervskompleks

med i alt cirka 30 erhvervslejere. Der er på nuværende tidspunkt flere ledige enheder i varierende størrelser, der giver gode indretningsmuligheder. Enhederne består primært af en lagerhal med betongulv, gavlport, ovenlysvinduer samt en frihøjde på cirka 3,5 meter i siderne og cirka 5 meter i kip.

Areal

Årlig leje

355 kvm

kr. 130.000

5858 8423 VEJLE - MASERATIVEJ 9

TIL SALG

TIL SALG

6.574 KVM ERHVERVSGRUND TÆT PÅ E45

5.890 KVM ERHVERVSGRUND TÆT PÅ E45

Sag 71000484 Grunden er beliggende i Vejle S med kort afstand til E45 og motortrafikvejen mellem Vejle og Fredericia. Der er betalt kloakbidrag for grunden. Grundprisen er plus moms. Lokalplan nr. 209 er gældende. Må anvendes til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasse 1-2, som f.eks. vidensbaserede, innovative service og højteknologiske virksomheder. Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech for mere information.

Sag 71000483 Grunden er beliggende i Vejle S med kort afstand til E45 og motortrafikvejen mellem Vejle og Fredericia. Der er betalt kloakbidrag for grunden. Grundprisen er plus moms. Lokalplan nr. 105 er gældende. Bygningernes rumfang ikke overstige 3 m³ pr. kvm grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundarealet. For mere information kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Kontant

5858 8423

24

VEJLE - BUGATTIVEJ 19

kr. 986.100

Kontant

5858 8423

kr. 883.500


DET ER HELT OKAY AT VÆRE KRÆSEN Har du ikke fundet den helt rigtige ejendom eller placering til din virksomhed? Så opret dit personlige ønske i vores Køber-/Lejerkartotek. Vi screener alle ejendomme for dig og viser dig kun de ejendomme, der matcher dine ønsker.

FÅ FØRST BESKED, NÅR DER KOMMER NYE EJENDOMME TIL SALG/LEJE edc.dk/erhverv/opret

25


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

VIBORG - VENNERSHÅBVEJ 7

TIL SALG

BRABRAND - LOGISTIKPARKEN 13

TIL SALG

ERHVERVSGRUND MED UGENERET BELIGGENHED

ERHVERVSGRUND I LOGISTIKPARKEN I ÅRSLEV VEST FOR AARHUS

Sag 75100156 Grunden er beliggende i Viborgs vestlige industrikvarter med let adgang til Holstebrovej og dermed gode tilkørselsforhold. I området er der blandet erhvervsmæssig aktivitet, og grunden ligger godt og ugeneret. Der er opført støjvolde omkring en del af grunden, hvorfor placeringen egner sig godt til tungere industri. Jf. lokalplanens pkt. 3.4, må grunden anvendes til erhverv i miljøklasse 6-7, såsom produktionsindustri og værksteder, lagervirksomheder, erhvervsrelateret service-virksomheder, engroshandel samt entreprenør-, vognmands- og oplagsvirksomheder med tilhørende administration. Prisen tillægges moms.

Sag 80500511 Grunden er beliggende i den vestlige del af det gigantiske logistikcenterområde Logistikparken, med Danske Fragtmænd og Dansk Supermarkeds centrallager A/S som nærmeste naboer. Fra logistikparken er der let adgang til overordnet vejnet, herunder motorvej E45 og Silkeborg/ Herning motorvejen. Grunden er omfattet af lokalplan 760 delområde 1. I delområde 1 er bebyggelsesprocenten 50, det maksimale bygningsrumfang 5 m3 pr. kvm grundareal og den maksimale bygningshøjde 14 meter. Området må anvendes til lager/transportvirksomhed.

Areal

Areal

30.000 kvm

Kontant

kr. 3.600.000

5858 8424

69.874 kvm

Kontant pr. kvm

kr. 450

5858 8670

BRABRAND - GRIMHØJVEJ 15

TIL SALG LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM MED 3 LEJERE OG CA. 740 KVM LEDIGT

NY PRIS

Sag 80202953 Erhvervsejendom på 1.940 kvm beliggende for enden af blind sidevej til Edwin Rahrs Vej i erhvervsområde i Brabrand. Området er et fuldt udbygget og af nærmeste naboer kan bl. a. nævnes: Tømrer- og Snedkerfirma Carsten Rasmussen, Murer- og entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S, Speedtsberg, Ferro Teknik, Beta Care ApS m. fl. Området er beliggende tæt ved overordnet vejnet og med kun ca. 6 km.til Aarhus C. og ca, 4 km til E45 og Herningmotorvejen. Areal

G

5858 8670

26

Kontant

1.940 kvm kr. 4.950.000


MØD DIN MÆGLER: EN NYUDPEGET INDUSTRICHEF I AARHUS Mads Bjerrum Christensen er pr. 1. oktober 2017 ansat som ny industrichef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus. Selvom der kun står 24 år i hans røde pas, har han på tre år – gennem hårdt arbejde og en stor investering i netværksopbygning – cementeret sin plads som ansvarlig for salg og udlejning af industriejendomme i Aarhus. Mød Mads Bjerrum Christensen, der brænder for kompleksiteten i industrimarkedet.

1

FRA TRAINEE TIL INDUSTRICHEF PÅ 3 ÅR – HVORDAN FØLES DET? Jeg startede som trainee for 3 år siden, og har hele tiden arbejdet med erhvervssegmentet, fordi det er de lange kunderelationer, og 1:1 løsninger, jeg synes er spændende. Nu står jeg med ansvaret for industriejendomme i Aarhus og omegn og jeg er enormt glad for, at jeg nu kan få lov at være ansvarlig for det område, jeg brænder for.

2

HVORFOR LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOMME? Jeg er selv vokset op i en familie, der driver værksted og har derfor en naturlig tilgang og forståelse for segmentet. Samtidigt er virksomhedernes krav meget specialiserede, så det stiller større krav til os som erhvervsmæglere. Der er ingen standardløsninger, og derfor er vores rådgivning om kundens muligheder alfa og omega.

3

FORTÆL HVAD DER TILTALER DIG MEST OMKRING DIT ARBEJDE Vi ser lige nu en rigtig spændende udvikling på markedet for industriejendomme. Tomgangen er rekordlav, og vi har samtidig et stigende antal kunder, der søger logistik- eller produktionsejendomme. Det er en udfordring, der gør min hverdag ekstra spændende. Vi oplever at mange eksisterende ejendomme kan være utidssvarende – og derfor vælger mange at bygge nyt. Når jeg vurderer en ejendom, handler det ikke kun om salg. Det handler om at finde den bedste løsning til ejendommen. Vi oplever i stigende grad at en løsning er modernisering eller konvertering af ejendommen til andre typer af virksomheder – eller måske boliger. I disse tilfælde er vi heldigvis en del af en stor organisation og har også en hel projektafdeling, vi kan tage med på råd. Vi hjælper kunden med at beregne scenarier og finder den løsning, der passer dem bedst.

Mangler du en sparringspartner til din lager- og produktionsejendom i Aarhus?

KONTAKT MADS BJERRUM CHRISTENSEN PÅ TLF. 5858 8670

27


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

SKØDSTRUP - GRENÅVEJ 788A

TIL SALG

LYSTRUP - SKAVHOLMVEJ 5

TIL SALG

Kan også lejes

C

BOLIG/ERHVERVSEJENDOM MED MANGE MULIGHEDER

VELHOLDT DOMICILEJENDOM I ET UDBYGGET ERHVERVSOMRÅDE

Sag 80203574 Ejendommen er beliggende i den hurtigt voksende Aarhus forstad Skødstrup/Løgten lige ud til den gennemgående Grenåvej. Der er god infrastruktur ved ejendommen med bl.a. kort afstand til E45 via Djurslandsmotorvejen. Boligen er opført i røde sten og har hvide vinduesrammer isat dobbeltglas. Tagkonstruktionen er udført som sadeltag belagt med eternit. Erhvervsdelen er opført i år 1992 med ydervægge beklædt med metalplader, built-up-tag og hvide vinduesrammer isat termoglas. Erhvervsdelen fremtræder i velholdt stand, indflytningsklar og har en fleksibel indretning, der er anvendelig til mange typer virksomheder. Ejendommen vil egne sig fortrinligt til mindre engrosvirksomhed/håndværkervirksomhed.

Sag 80203511 Domicilejendom med regulære arealer til lager/produktion og flotte kontorer beliggende i det veludbyggede erhvervsområde i Lystrup i det nordlige Aarhus. Fra området er der blot 500 m. til den store rundkørsel ved indkørslen til Lystrup, der bl.a. giver adgang til Djurslandmotorvejen og videre til Motorvej E45. Ejendommen på i alt 748 kvm består overordnet set af et opvarmet og isoleret lager-/produktionsafsnit på ca. 488 kvm og et administrationsafsnit på ca. 260 kvm. Ejendommen ligger på en 2.791 kvm stor grund med facade til Skavholmvej. Ejendommens friareal er befæstet og udlagt til henholdsvis parkering og tilkørsel til lageret.

Areal

Areal

526 kvm

Kontant

kr. 3.100.000

5858 8670 ÅBYHØJ - VED LUNDEN 5

748 kvm

Kontant

TIL SALG

HEDENSTED - MOSETOFTEN 3

TIL SALG

D

F

DOMICILEJENDOM I ATTRAKTIVT ERHVERVSOMRÅDE I ÅBYHØJ

MULTIANVENDELIG LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM

Sag 80203795 Ejendommene er beliggende i et attraktivt erhvervsområde ved Viby Ringvej med kort afstand på ca. 1 km til motorvej og blot 4 km til Aarhus Centrum og havn. Der er tale om en regulær ejendom bestående af to selvstændige bygninger, som vil være ideel og velegnet til virksomheden med former for let produktion, lager og kontor. Udenomsarealer er befæstet med SF-sten og primært anlagt til kørearealer samt parkering.

Sag 71000493 Velindrettet administration på ca. 400 kvm. Hertil kommer ca. 285 kvm auditorium/showroom, der nemt kan tillægges kontoret eller omdannes til lager. 4 haller fordelt på hhv. 940 kvm, 975 kvm, 322 samt 288 kvm. Ejendommen fremstår i god og velholdt stand. Ejendommen kan overtages tom eller med nuværende lejere. Sælger kan også blive som lejere af kontoret og en mindre del af lageret.

Areal

Areal

665 kvm

Kontant

5858 8670

28

kr. 4.495.000

5858 8670

kr. 4.100.000

3.243 kvm

Kontant

5858 8423

kr. 7.650.000


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

AALBORG - SPEDITØRVEJ 1

TIL LEJE HØJLOFTET LAGER-/ PRODUKTIONSLEJEMÅL TÆT VED E45 OG AALBORG HAVN

Mulighed for opdeling

Sag 91202917 Lejemålet er indrettet med 2 haller med hhv. ca. 14 meter og ca. 19 meter til loftet. Begge haller med traverskran dækning. I mellem de 2 haller er der indrettet lager og montageområde samt kontor-/velfærdsafsnit. Lejemålet er beliggende ved det gamle værftsområde ved Gasværksvej med få minutters kørsel fra motorvej E45 samt Aalborg midtby. Lejemålet kan opdeles efter nærmere aftale.

Areal Årlig leje

5.695 kvm kr. 2.370.500

5858 8449 NØRRESUNDBY - KYSTVEJEN 52

TIL LEJE STORT PRODUKTIONS- / LAGERLEJEMÅL V/ MOTORVEJSTILKØRSLEN

Mulighed for opdeling

Sag 91203122 Lejemålet er beliggende i aktiv erhvervspark i Nørresundby, hvor til- og frakørslen til E45 og E39 er beliggende som nærmeste nabo til ejendommen. Lejemålet består af højloftet lager-/ produktionshal, der med en loftshøjde på ca. 8,5 meter (7 meter under spær), giver mange anvendelsesmuligheder. Hallen er isoleret, opvarmet samt forsynet med flere traverskraner og 5 porte. Den samlede ejendom er sikret med ca. 10.000 ampere.

Areal Årlig leje

8.700 kvm kr. 2.265.000

5858 8449 THISTED - HÅNDVÆRKERVEJ 3-7

TIL SALG 41.235 KVM TIL DEN PLADSKRÆVENDE VIRKSOMHED Sag 91202975 Den samlede ejendom er på i alt ca. 41.235 kvm primært fordelt på ca. 500 kvm administration samt 3 enheder i ejendommen med omklædning, bad og kantine. Der er indenfor de senere år udskiftet ca. 5.000 kvm eternitplader. Ca. 2/3 af hallerne er opført med stålspær med en loftshøjde i kip på ca. 5,7 m og ca. 3,5 m i siderne. Den sidste 1/3 er opført i betonelementer med TTS spær med en loftshøjde på 5-7 m. Der er flere porte til ejendommen ligesom ejendommen er udstyret med 5 ramper/sluser. Areal Kontant

41.235 kvm kr. 14.950.000

5858 8449

29


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

AALESTRUP - BJERGEGAARDSVEJ 8 - 10

TIL LEJE

HJØRRING - MADS CLAUSENS VEJ 11

TIL SALG

Kan også lejes

LAGER OG PRODUKTIONSHALLER PÅ 1.000 - 10.707 KVM

VELBELIGGENDE PROD.- /LAGEREJENDOM MED STOR GRUND

Sag 91202570 10.707 kvm lager og produktionsejendom som primært består af haller på ca. 1.000 kvm pr. stk. Det er muligt at leje hallerne enkeltvis, ligesom enkelte haller er yderligere opdelt. Til hovedparten af hallerne er der læsseramper. Lofthøjden i hallerne er 5 meter i kip og ca. 3 meter i siderne. Mulighed for at leje kontorarealer i administrationsafsnit. Der er gode trafikale forhold til ejendommen.

Sag 91201307 Gode opmagasinerings- og parkeringsforhold på ejendommen samt gode udvidelsesmuligheder på den 12.596 kvm store grund. Ejendommen er opdelt med kontorafsnit på ca. 300 kvm samt 2.221 kvm produktions- /lagerlokaler. God loftshøjde på hhv. 4 og 8 meter under søjlerne. Der er adgang til hallerne via flere porte. I en af hallerne er der traverskran monteret.

Areal

Areal

1.029-10.707 kvm

Leje pr. kvm

kr. 118,75

5858 8449

2.521 kvm

Kontant

kr. 3.975.000

5858 8449

AALESTRUP - BAKKEGAARDSVEJ 2

TIL SALG

Kan tillige lejes!

2.380 KVM PRODUKTIONS-/VÆRKSTEDSEJENDOM PÅ 10.000 KVM FACADEGRUND Sag 27800408 Ejendommen er opført i 1988 og består af en bærende stålkonstruktion med facader i stålprofilplader. Taget er udført som en built-up konstruktion. Bygningsarealet udgør 2.380 kvm, bestående af højlager på ca. 1.400 kvm,

et produktionsareal på 750 kvm og 250 kvm adm. inkl. kælder. Produktionshallen har en frihøjde på 3 m., auto led-hejseport samt to porte. Lagerhallen med bl.a. læsserampe, port samt og en frihøjde på 5,75 m. Gerne bytte med anden ejendom eller liebhaver bil kan indgå i handlen.

Areal

Årlig leje kr . 480.000

2.380 kvm

5858 8376

30

Kontant kr. 4.500.000


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

ALLERØD - SOLVANG 6

TIL SALG FLEKSIBEL OG GOD EJENDOM UDLEJET TIL SOLID LEJER PÅ LANG KONTRAKT. GODT AFKAST. Sag 34201107 Ejendommen benyttes af 3 virksomheder og sælges som "sale & lease back". Ejendommens hovedlejer er Tier1Asset, der indestår for den samlede leje på hele ejendommen. Ejendommens nuværende opdeling ca 50/50 mellem kontor og lager kan let ændres efter behov. Der er indkørsel til den lukkede varegård, portadgang fra Solvang samt endvidere indkørsel til p-pladser og kontordelen fra Borupvang. Sælger vil gerne binde sig på en lejekontrakt på 8-10 år. Afkast Kontant

6,9% kr. 11.500.000

5858 8377 ALLERØD - HEJREVANG 18

TIL SALG

HEDEHUSENE - HEDELYKKEN 8

TIL SALG

G

INVESTERINGSEJENDOM MED GODT LAGER/PRODUKTIONSLOKALE OG KONTOR

STOR LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM TIL INVESTERING Sag 40301161 Stor og veludviklet investeringsejendom på 2.820 kvm med 8 lejemål, på 8.000 kvm indhegnet grund med stor synlighed og kun 5 minutter til motorvejstilkørslen. 1. års afkast er 7,1 % ved fuldt udlejet. Der er p.t. 1 ledigt lejemål på 715 kvm, som er et opvarmet lagerlokale. Ejendommen er indrettet med porte i alle lejemål. Loftshøjden er 4,6 meter. Gode adgangs- og p-forhold.

Sag 34201106 Ejendommen er en god kombination af en stor lagerhal/ produktion med højt til loftet og ramper og kontor i 2 plan. Der er et samlet erhvervsareal på 2.116 kvm samt et godt udeareal med belægning bag ejendommen hvor lastbiler kan bakke til de store porte med ramper. Ejendommen er løbende vedligeholdt og lejer står for vedligeholdelsen ud over lejen. Afkast 7,40% Kontant kr. 13.500.000

Afkast

5858 8377

7,1%

Kontant

kr. 12.100.000

5858 8395

HVIDOVRE - AVEDØRE HOLME - NORDHOLMEN 10

TIL SALG SALE AND LEASE BACK - MED SOLID LEJER, SOM ER EN VÆKST EKSPORTVIRKSOMHED Sag 18100489 Velbygget lager- og montageejendom med helt nyrenoveret kontorafdeling. Ejendommens areal på 3.590 kvm er fordelt på 3 bygninger, der indeholderhøjloftet lager på ca. 2.670 kvm samt en moderne kontorafdeling på ca. 750 kvm, showroom 117 kvm og kælder 53 kvm. Grundareal 9.066 kvm. Ejendommen er fuldt udlejet på en 10 årig lejekontrakt, hvor lejer betaler alledriftsudgifter bortset fra vedligeholdelse af klimaskærm og administration. Kontant refusion kr. 980.000. afkast

D

Kontant

7,2% kr. 24.750.000

5858 8378

31


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

NÆSTVED - SMEDEVÆNGET 14

TIL SALG

KOLDING - FABRIKSVEJ 18

TIL SALG

974 KVM VELHOLDT INVESTERINGSEJENDOM - FULDT UDLEJET

4.177 KVM INVESTERINGSEJENDOM

Sag 47300652 Ejendommen er fuldt udlejet til SSG skadeservice, som fortsætter som lejer. Ejendommen er opført i sandwich elementer med tagkonstruktion hvori der er rytterlys som er med til at give et godt og behageligt indeklima. Taget er belagt med ståltag. Grunden er delvist indhegnet. Den igangværende etablering af den nye omfartsvej som åbnes ultimo 2017, vil lette til og frakørsel til området væsentligt.

Sag 60301080 I Koldings Sydlige industrikvarter i pænt udbygget område, og med kort afstand til motorvej. Indeholder 4 gode lejemål med kendte lejere. To af lejemålene på henholdsvis 720 kvm og 628 kvm kan overtages af køber hvis det ønskes. Ejendommen er på i alt 4.177 kvm, og fremstår velholdt og funktionel med fast rampesystem, porte samt befæstet indhegnet vendeplads samt med parkeringsareal.

Afkast

Afkast

10,0%

Kontant

kr. 3.600.000

5858 7476 GRINDSTED - TREHØJEVEJ 5

7,41%

Kontant

kr. 10.700.000

5858 8399 TIL SALG

ESBJERG - D. LAURITZENS VEJ 8

TIL SALG

F

VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM MED GODT AFKAST

PÅ ESBJERG HAVN SÆLGES FLEKSIBEL LOGISTIKEJENDOM

Sag 71000486 Ejendommen er beliggende i et udbygget industriområde ved hoved indfaldsvejen til Grindsted by. Ejendommen er udlejet til CK Teknik A/S. Lejekontrakten kan tidligst opsiges til fraflytning 30.06.2022. Bygningen er opført i 1990 med en tilbygning i 2012. Det samlede etageareal udgør 1.862 kvm, heraf ca. 250 kvm kontorer, arkiv, kantine samt mandskabsrum med toilet og badefaciliteter.

Sag 67000481 Ejendommen består af en administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 kvm (bestående af fleksible kontorlokaler i stueplan samt store åbne arealer på 1. sal), en kantine på 104 kvm og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 kvm med en god loftshøjde (5 m). Af hallen udgør ca. 841 kvm et overdækket perron- og rampeareal. Ejendommen ligger på 12.395 kvm lejet grund med attraktiv havneplacering.

Afkast

Afkast

8,37%

Kontant

kr. 5.500.000

5858 8423

12,65%

Kontant

kr. 9.500.000

5858 8398

HASSELAGER - ALSTRUP ALLÉ 11

TIL SALG ATTRAKTIVT PRISSAT LAGER/ LOGISTIK I HASSELAGER TIL INVESTERING ELLER EGET BRUG Sag 80200452 Denne markante flerbrugerejendom med lager, kontor og bolig, er beliggende i det sydlige Aarhus tæt på motorvejstilkørsel. Det samlede etageareal er på 17.305 kvm, hvoraf 14.984 kvm er lagerbygninger. Loftshøjden er på henholdsvis 5 og 7 meter. Bygningen er velforsynet med 16 læsseramper i forbindelse med sluseporte. Som en af de eneste ejendomme i Aarhus er der jernbanesporing helt frem til lagerbygningen. Afkast

G

5858 8670

32

Kontant

10,68% kr. 35.000.000


VI SÆ T FOKU TER S PÅ ERHV ERVS E

MARK JENDOMS EDET

HVER TREDJE FORVENTER AT PRISERNE PÅ INDUSTRIEJENDOMME KOMMER TIL AT STIGE I 2018!

Mere end 1.300 virksomheder og investorer har delt deres forventninger til år 2018 i en markedsundersøgelse fra EDC Erhverv. Vil du se hvilke typer ejendomme investorerne går efter? Kunne du tænke dig at vide hvilke områder der bliver allermest hotte i 2018? Eller vil du se om der er enighed omkring renteudviklingen? Tilmeld dig nyheder. Så modtager du markedsundersøgelsen ”Forventninger til 2018”, samt flere aktuelle nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet – direkte i indbakken.

Er du nysgerrig? Tilmeld dig på:

edc.dk/erhverv/tilmeld

33


TAL PÅ

INDUSTRI

Mark Pedersen EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg Tlf. 58 58 8449

Laveste tomgang i over 8 år Markedet for lager- og produktionsejendomme er stadig i fremgang og antallet af ledige lokaler er det laveste i otte år. Det er ikke overraskende at andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand er helt nede på 2,3%. Det stemmer godt overens med de positive takter, vi ser i Køber-/Lejerkartoteket, hvor vi det seneste år har oplevet en stigning på næsten 30% i antallet af virksomheder og investorer på jagt efter lager- og produktionsejendomme. Flere virksomheder udvider og har derfor brug for mere plads og vi ser nu også flere investorer der har fået øjnene op for det højere afkast der er på den type ejendomme. STIGENDE EFTERSPØRGSEL Det er over hele landet at vi ser en stigning i efterspørgslen på ejendomme til lager - og produktion og vi oplever samtidig, at det lave udbud af ledige lokaler, får flere virksomheder til at overveje at bygge nyt.

Den høje efterspørgsel skyldes bl.a. det voksende behov for opbevaringsmuligheder i forbindelse med at e-handel vinder frem, hvilket stiller større krav til effektive lagerfaciliteter. Inden for lettere industri og montage oplever vi ligeledes stigende efterspørgsel efter lejemål, der opfylder gældende krav til bl.a. udsugning, ramper og moderne velfærdsfaciliteter. UBALANCE SKABER STIGENDE LEJEPRISER Endvidere oplever vi, at markedet især efterspørger højloftede lejemål med gode faciliteter som f.eks. rampeanlæg og med stor fokus på god infrastruktur med kort afstand til nærmeste motorvejstilkørsel. Da der er ubalance mellem den lave mængde velbeliggende ledige lejemål og den stigende efterspørgsel, er dette med til at vi her oplever en tendens til stigende lejepriser.

Skal du have aktuelle nøgletal tilsendt pr. mail? Tilmeld dig på:

edc.dk/erhverv/tilmeld

34

GO


AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

7,50%

Vest- og Sydsjælland

7,25%

Trekantområdet

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2017

MARKEDSLEJE Den opnågelige leje i kr. pr. kvm pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater oktober 2017

7,00%

Aalborg • 400

Aarhus • 400

Trekantområdet • 350

Odense • 375

Vest- og sydsjælland • 500

Østsjælland • 500

Østsjælland

Nordsjælland • 575

7,00%

København • 550

7,00%

Nordsjælland

Odense

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik oktober 2017

7,00%

2015

2016

2017

Aalborg

801.700 244.600

Region Nordjylland

Region Midtjylland

466.700 Sydjylland

181.000 Fyn

København

244.100

7,00%

Region Sjælland 404.100

Aarhus Region Hovedstaden

7,00%

35


NÅR NÆSTE GENERATION TAGER OVER Generationsskifte i virksomheden bør planlægges flere år i forvejen, og det er vigtigt at få ejendommen med i planerne, siger to eksperter. Mange danske virksomheder burde være i gang med at tænke på generationsskifte, men kun de færreste virksomheder har det på dagsordenen, lyder meldingen fra en ekspert på området. ”Det er en forglemmelse, vi ofte ser. Man bør af mange grunde gå i gang med overvejelser om generationsskifte og salg af virksomheden tre, fire, fem år før, det forventes at blive aktuelt. Et salg kræver planlægning og god tid,” siger Mads Váczy Kragh, direktør for Væksthus Sjælland, som rådgiver iværksættere samt små og mellemstore virksomheder om blandt andet generationsskifte. Konjunkturerne, helbred og Skat er nogle af årsagerne til, at et generationsskifte kræver god planlægning. ”Man kan ikke være sikker på, at konjunkturforholdene – og dermed prisen på en virksomhed – er de samme om nogle år. Man ved heller ikke, hvor frisk man er nogle år ude i tiden; hvis ejeren er lidt oppe i årene, stiger risikoen for, at der kan ske noget med helbredet, så det er vigtigt at have forberedt en plan. Desuden er Skat et væsentligt område, som man bør søge rådgivning om,” siger Mads Kragh. Væksthusdirektøren peger også på, at et generationsskifte – eller et salg uden for familien – kan udløse stærke følelser. ”Hvis der skal ske ejerskifte i familien, så kan det være en meget kompleks situation: Hvem skal overtage, og skal de andre så købes ud? Det er vigtige diskussioner, som samtidig er meget følelsesmæssige, og det kan kræve tid for de involverede.” Ved at planlægge et salg af virksomheden, mindsker man risikoen for at havne i en situation, hvor et hurtigt salg er påkrævet – fx på grund af helbredet. Og jo hurtigere et salg skal ske desto vanskeligere er det at opnå en god pris – eller at finde en køber. Mads Kragh påpeger, at der ikke eksisterer effektive markeder for de fleste danske virksomheder, så det kan tage sin tid at finde den optimale køber. MURSTEN MED I PLANER Ejendommen, som virksomheden drives i, har også stor betydning for planlægningen. Dette gælder uanset om ejendommen skal sælges samtidig med selve virksomheden eller beholdes – eller måske skal sælges før et virksomhedssalg.

36

”En udbredt model i Danmark er, at driften ligger i ét selskab, og ejendommen i ét andet, selv om ejeren er den samme. Måske er bygningen ejet personligt af indehaveren. Men murstenene er ikke nødvendigvis interessante for den, der skal overtage virksomheden,” påpeger Mads Kragh. En opdeling af drift og mursten i hvert sit selskab betyder, at det er lettere at sælge ejendommen separat, hvis den nye ejer ønsker at overgå til at være lejer eller måske vil flytte virksomheden. STYR PÅ LEJEKONTRAKTER Når virksomhed og ejendom har samme ejer, er lejen i flere tilfælde fastsat lidt tilfældigt, men det skal der styr på ved et generationsskifte eller salg, lyder meldingen. En professionel vurdering udefra kan derfor sikre et mere realistisk og sikkert billede af ejendommens værdi, inden en salgsproces går i gang, påpeger Mads Kragh. VÆRDIEN ER VIGTIG Det er vigtigt, at kende den reelle værdi af ejendommen – uanset hvordan et salg skal ske. ”Det kan være, at der ligger en gammel lejeaftale med beløb langt under det nuværende markedsniveau,” forklarer Jacob Lunding, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland. Jacob Lunding tilføjer, at en mægler som led i en vurdering også kan pege på, hvordan ejendommens værdi kan øges. ”En vurdering fra en mægler giver et nutidigt og rettidigt billede af ejendommens stand og værdi og indregner de faktiske eller forventede lejeindtægter. Og hvis ejendommen bliver handlet inden for familien, som led i et generationsskifte, kan en ekstern vurdering sikre, at skattemyndighederne godkender prisen,” siger Jacob Lunding. INTERNATIONALE STANDARDER SIKRER TRYGHED Jacob Lunding har – ligesom flere andre mæglere i EDC Erhverv Poul Erik Bech – gennemført den internationale RICSuddannelse i ejendomsvurderinger. RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors – er et verdensomspændende uafhængigt organ, der opstiller professionelle standarder for både de tilknyttede mæglerfirmaer og de certificerede ejendoms mæglere. Blandt kravene for mæglerne er ti års ejendoms-


erfaring og et indgående kendskab til en række vurderingsprincipper. RICS-certificeringen omfatter en lang række standarder som anvendes i forbindelse med en vurdering, bl.a. aftalegrundlaget med kunden, vurderingens formål og genstand samt den information vurderingen er baseret på. Særligt ved forhandlinger med udenlandske købere kan en vurdering fra en RICS-uddannet mægler, ifølge Jacob Lunding, skabe ekstra tryghed, fordi vurderingen er baseret på internationale standarder. ”Det er alfa omega for os altid at kunne efterleve de højeste internationale standarder inden for professionel forretnings adfærd og etik, således at vores kunder får den bedst mulige service og rådgivning. En RICS-certificeret erhvervsmægler optræder som kundens garanti for en høj grad af etik og faglige kompetencer. Det betyder, at man som kunde er sikret den samme høje standard både nationalt såvel som internationalt og at vores kunder kan vide sig sikre på, at vi stiller professionelle og etiske krav til os selv, som er helt i tråd med de, af RICS, definerede retningslinjer. Det er et kvalitetsstempel af vores kompetencer”, slutter Jacob Lunding

Brug for en professionel vurdering af din ejendom?

Bestil en vurdering på edc.dk/erhverv/vurdering

GO

37


Stort online Køber-/Lejerkartotek

1.484 leder efter lager og produktionsejendomme I EDC Erhverv ser vi en stigende efterspørgsel efter lager-, produktions- og industriejendomme. Lige nu har vi 1.484 konkrete ønsker på industriejendomme registreret. Er det tid til at sælge? Eller har du ledige kvadratmetre? Så kan det være en god ide at starte her. Vi har nemlig samlet alle vores kunders ønsker – i én samlet base. Og vi har gjort dem frit tilgængelige online.

K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

Flyttefirma søger lager Holger Danske søger højtloftet lagerbygning 3.000-7.000 kvm med 200-1.000 kvm kontor beliggende i Storkøbenhavn indenfor 30 min af Rådhuspladsen. Ønske nr.: 1083991 Kontakt: Kenneth Hauge Jakobsen 5858 8378 1.500-2.000 kvm på Vestegnen Engrosfirma søger 1.500 kvm lager med min. 4 m til loftet og 300 kvm kontor. God befæstet udenomsplads, beliggende på Vestegnen. Ønske nr.: 1088732 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 5.600 kvm i Hvidovre Kunde med 20-49 medarbejdere søger lager/produktionsejendom på 8.000-5.000 kvm beliggende nær København. Overtagelse ultimo 2018. Ønske nr.: 1080738 Kontakt: Frank Kristensen 5858 8376

Test, hvor mange der leder efter netop din ejendom på:

EDC.DK/ERHVERV/MATCH

Fra 3.500 kvm på Avedøre Holme Udlejningsvirksomhed søger en lagerejendom fra 3.500 kvm på Avedøre Holme. Der skal være en lofthøjde på 5-6 m. Ønske nr.: 818818 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 5.000-8.000 kvm på Vestegnen Handelsvirksomhed søger min. 5.000 kvm lagerlejemål på Vestegnen. Gerne med ramper. Helst køb. Ønske nr.: 710170 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

SE ET UDPLUK AF AKTUELLE KØBERE OG LEJERE PÅ DE FØLGENDE SIDER

38

3.000-5.000 kvm på Vestegnen Logistikvirksomhed søger 1.000 kvm kontor og 3.000 kvm lager. Det skal helst være ”relativt”” nyopført og med en maks. årlig husleje på kr. 5 mio. Ønske nr.: 938038 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376


N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

300 kvm lager i Hillerød Kunde søger lejemål på 350-500 kvm. Ca. 300 kvm højt lager samt 1-2 kontorer. God adgang til lager med port. Ønske nr.: 1029142 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377 Min. 1.000 kvm i Helsinge til produktion Virksomhed søger 1.000-2.000 kvm produktion og lagerejendom i Helsinge. Både køb og leje er en mulighed. Ønske nr.: 1027307 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377 500+ kvm i Espergærde Lager/produktionsejendom på min. 500 kvm i Espergærde søges. Pris maks. kr. 5 mio. Ønske nr.: 1076192 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8377

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

900 kvm i Køge eller Roskilde området Engroshandelsvirksomhed søger lager/produktionsejendom på min. 800 kvm, beliggende i Køge/Roskilde kommune. Pris maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 1104323 Kontakt: Brian Skov Andersen 5858 8379 3.000 kvm i Køge og omegn Lager/produktionsejendom på 3.000 kvm i Køge området søges, alternativt en grund på 10.000 kvm. Pris maks. kr. 12 mio. Ønske nr.: 1093401 Kontakt: Brian Skov Andersen 5858 8379 350-800 kvm i Næstved Til større dansk kæde søges trafikalt godt beliggende ejendomme, der skal anvendes til produktion og salg af fødevarer. Pris maks. kr. 6 mio. Ønske nr.: 1039451 Kontakt: Jesper Karmark 5858 8380

Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8377

300-600 kvm i Næstved til autoværksted Kunde søger ejendom velegnet til etablering af autoværksted på ca. 400 kvm og gerne beliggende omkring Næstved havn eller den Nordlige del af byen. Ønske nr.: 1050426 Kontakt: Jesper Karmark 5858 8380

Ejendom eller tom grund i Nordsjælland Stilladsfirma søger ejendom/tom grund. Grunden skal være ca. 3.000 kvm, der skal være tilladelse til min. virksomhedskl. 4. Leje har også interesse. Ønske nr.: 1066388 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377

1.000-2.000 kvm i Roskilde Fødevarevirksomhed søger ca. 1.000 kvm lagerog prod. ejendom i Roskilde, med nem adgang til motorvejen. Kontor- og personalefaciliteter foretrækkes. Ønske nr.: 1058877 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8395

1.300-1.800 kvm i Helsingør og omegn Fragtvirksomhed søger lager på ca. 1.300-1.800 kvm fra Hillerød til Helsingør. 10-15% af pladsen skal være kontorlokaler. Årlig leje maks. kr. 600.000. Ønske nr.: 1005096 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377

3.500 kvm i Ringsted Spændende virksomhed ønsker nyt firmadomicil med 3.000 kvm lager og 500-800 kvm kontor i Ringsted. Årlig leje maks. kr. 1,5 mio. Ønske nr.: 916532 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8395

800 kvm i Helsingør Kunde søger lager/produktionslokaler på min. 800 kvm beliggende i Helsingør til leje. Ønske nr.: 1071983

Se flere 39


F

FYN

5000-5999

Udviklingsejendomme i Odense Kunde søger udviklingsejendomme i Odense, gerne erhverv til udvikling. Maks. pris kr. 20 mio. Ønske nr.: 824919

S

SYDJYLLAND 6000-7361

400-850 kvm lager/produktion i Kolding N Kunde søger lager/produktionsejendom til maks. kr. 7 mio. Ønske nr.: 1076134

Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Kontakt: John Vogt 5858 8399

4.000 kvm lager og 1.000 kvm kontorer 4.000 kvm lager med storrumskontorer på 1.000 kvm søges. Ejendommen skal være beliggende på en grund med gode udvidelsesmuligheder i Odense S eller SØ. Ønske nr.: 989099 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8397

600 kvm lager/produktion i Kolding Leasingselskab søger min. 600 kvm lager/produktionslokaler i Kolding. Årlig leje maks. kr. 350.000. Ønske nr.: 1048242

Investeringsejendom søges Investeringsejendomme til erhverv søges i postnumre som slutter på 00, langs motorvejen i Danmark. Ønske nr.: 1099717

Aabenraa 700 kvm lager/produktion Kunde søger lager/produktionslokaler i Aabenraa. 700 kvm eller mere. Ingen særlige krav. Maks. pris kr. 4 mio. Ønske nr.: 835515

Kontakt: Simon Vinther Blach 5858 8397 900-1.100 kvm i Odense søges Speditørfirma søger lagerhal i Odense og omegn. Hallen skal være ca. 1.000 kvm og have en årlig leje på maks. kr. 600.000. Ønske nr.: 1078397

Kontakt: John Vogt 5858 8399

Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8425 1.000 kvm lager/produktion i Sønderborg Lager/produktionshal søges i enten Sønderborg eller Bolderslev. Gerne med mindre tilhørende kontor. Pris maks. kr. 3 mio. Ønske nr.: 1046919

Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8397

Kontakt: Ib Hansen 5858 8422

Crossfitlokaler søges i Odense Crossfit-kæde søger lokaler til træningscenter på 200 kvm, beliggende i Odense. Årlig leje maks. kr. 500.000. Ønske nr.: 820105 Kontakt: Morten Nielsen 5858 8397

Produktionsvirksomhed søger i Esbjerg 200 kvm produktion, 800 kvm lager og mindre kontorafsnit m. omklædning og min. 375 amp. søges. Helst leje med 5-10 års binding, men køb også muligt. Ønske nr.: 1062623 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 9398

1.000 kvm produktion med administration Produktionsejendom på min. 1.000 kvm med 150 kvm administration søges. Skal være beliggende i Odense Kommune. Der er tale om lettere produktion. Ønske nr.: 980204 Kontakt: Ove Nørgaard 5858 8397

2.500-3.000 kvm i Vejle Virksomhed søger lager-/produktionshal i Vejle. Skal være min. 2.500 kvm og må gerne have beliggenhed i industriområdet. Årlig leje maks kr. 1 mio. Ønske nr.: 1063324 Kontakt: Claus Fenger 5858 8423

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 40


M

MIDTJYLLAND 7400-8990

N

NORDJYLLAND 9000-9990

Lager/produktionslokaler i Viborg Kunde med 2-4 medarbejdere søger lager/produktionslokaler på min. 1.000 kvm beliggende i Viborg. Årlig leje maks. kr. 556.300. Ønske nr.: 1059125 Kontakt: Mogens Lindal 5858 8424

800-1.000 kvm lager i Hjørring Solid lejer fra Hjørring søger isoleret og opvarmet lager, og gerne med en lofthøjde op til 6 m og 4,5 m høj portadgang. Ønske nr.: 1051576

400-600 kvm lager i Aarhus Transportfirma søger 400-600 kvm lager beliggende i Aarhus med gode tilkørselsforhold samt så mange ramper som muligt. Årlig leje maks. kr. 250.000. Ønske nr.: 1047927 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

100-200 kvm træningslokaler i Nørresundby Nystartet sportsklub søger træningssal i Nørresundby. Der skal være toilet med badefaciliteter til lejemålet. Årlig leje ca. kr. 160.000. Ønske nr.: 1036684 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8449

Lager/produktionslokaler med kontor Kunde med 20-49 medarbejdere søger lager/ produktionslokaler og kontor på min. 1.400 kvm beliggende i Aarhus kommune. Årlig leje maks. kr. 500.000. Ønske nr.: 998097 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

500-1.800 kvm søges i Aalborg Kunde søger lager- og/eller produktionsejendom beliggende i Aalborg. Gerne i eller i kort afstand til Håndværkerkvarteret. Ønske nr.: 866317

Min. 500 kvm lager/produktionslokaler Kunde søger lager/produktionslokaler med tilhørende kontor på min. 500 kvm beliggende i Aarhus Kommune. Årlig leje maks. kr. 350.000. Ønske nr.: 1104618 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

Kunde søger 200-400 kvm i Aalborg Kunde søger lokaler til etablering af klargøringsværksted beliggende i Aalborg med synlighed. Foretrukken beliggenhed i Håndværkerkvarteret. Ønske nr.: 1040322 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8449

Fra 600 kvm lager/produktion i Lystrup Kunde søger lager/produktionslokale på min. 600 kvm beliggende i Lystrup. Årlig leje maks. kr. 300.000. Ønske nr.: 1024203

3.000 kvm søges i Aalborg Tøjvirksomhed søger min. 3.000 kvm lager i Aalborg. Årlig leje maks. kr. 1 mio. Ønske nr.: 1101036

Kontakt: Mark Pedersen 5858 8449

Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8449

Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

Nyt domicil i Aarhus N eller V Nordjysk entreprenørfirma søger lager/produktionsejendom på min. 1.000 kvm beliggende i Aarhus N eller V. Pris maks. kr. 15 mio. Ønske nr.: 1032074 Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8670

Lager med kontor i Nørresundby 300-500 kvm højloftet lager (søjlefri) søges med ca. 200-300 kvm kontor i Nørresundby. Ønske nr.: 1109641 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8449

Se flere 41


VI VED, AT ET STIGENDE ANTAL VIRKSOMHEDER LEDER EFTER INDUSTRIEJENDOMME

VI VED, AT

OVER 50% ØNSKER AT LEJE

VI VED, AT DER I GENNEMSNIT SØGES 1.096 KVM BLANDT DE, DER SØGER I HOVEDSTADEN

VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER SØGER

I

INVESTERING

Hele Danmark

Multihuse kontor/lager langs den nye letbane Kunde søger kontorejendom, lager/produktionsejendom på min. 1.000 kvm beliggende tæt ved den nye letbane. Pris maks. kr. 30 mio. Ønske nr.: 1090750 Kontakt: Niels Smith 5858 8378 Sale and Lease back ejendom søges Pæne, veldrevne ejendomme i større byer. Potentiale i ejd. skal være på over 15 år. Nye lejekontrakter skal være min. 15 år. Ønske nr.: 1075746 Kontakt: Niels Smith 5858 8378 Investeringsejd. som pensionsopsparing Kunde søger ejendomme i Nordsjælland, både boligudlejnings- og erhvervsejd. Skal gerne være uopsigelighed på erhvervslejerne. Ønske nr.: 1004535 Kontakt: Stephen Wielje Berthelsen 5858 8377 Gode investeringsejd. i Roskilde/Køge Spændende investeringsejendomme med godt afkast og gode beliggenheder. Større ejendomme ønskes eller i puljer. Bolig/erhvervsejendomme med gode lejere. Ønske nr.: 989291 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8395 Investeringsejendom i Varde området Lokal investor søger investeringsejendom. Gerne rene erhvervsejendomme med udlejninger til kontor og lager/produktion. Helst ikke over kr. 6 mio. Ønske nr.: 1019277 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 9398

EN INDUSTRIEJENDOM SOM DIN.

Vil du kende svaret? EDC.dk/erhverv/match

42

Investeringsejendom i udviklingsområde Kapitalstærk og professionel investor ønsker at købe erhvervsejendomme i mulige fremtidige udviklingsområder i Aarhus. Maks pris kr. 100 mio. Ønske nr.: 1099450 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8670


ADVOKATENS HJØRNE

Indlæg bragt i Børsen 29/09/2017

EN UNDERSKRIFT KAN KOSTE DIG MILLIONER Når virksomheden skal igennem et generationsskifte eller salg, er der en række juridiske forhold, som er vigtigt at tage stilling til – i god tid. Det kan sætte enorme følelser i gang, når man som virksomhedsejer får et stort milliontilbud fra en køber, der er blevet forelsket i ens produkt eller virksomhed. Der kan også være store følelser involveret, når næste led i familien skal tage over, som led i et generationsskifte. For mange, er det måske den første og eneste transaktion, de skal igennem i deres liv. Den har betydning for den fremtidige dagligdag, drømmene og familielivet. Det kan være enormt berusende, og kan sætte hele følelsesregisteret i spil. Men desværre kan det også sløre for de rationelle beslutninger. NY TENDENS Når en virksomhedsejer får et tilbud fra en potentiel køber, eller står foran et generationsskifte, er næste trin ofte, at der udarbejdes et såkaldt ”Letter Of Intent” (Hensigtserklæring), et dokument, der skitserer rammerne for en aftale og en række hovedvilkår, som begge parter er enige om, inden man begynder de reelle forhandlinger, due dilligence, mv. Dokumentet er ikke bindende i juridisk forstand, men vores erfaring er, at bryder du denne ramme for den mulige handel, skal du ikke regne med, at modparten vil stole på dig igen. Hvis man bryder et Letter Of Intent, skal man enten have meget gode grunde, eller også skal man i mange tilfælde indstille sig på, at handlen går i vasken. Vi oplever en tendens til at der i stigende grad skrives under på disse Letter Of Intents, eller at de involverede selv forhandler hovedvilkårene på plads, uden at tænke alle konsekvenserne igennem: Er det et rimeligt bud? Hvordan står vi juridisk? Hvad er rollefordelingen efterfølgende? Hvordan er kemien med modparten? Hvad skal der ske med ejendommen? Ofte springer mange let over denne proces. For eftersom der står, at indholdet ikke er bindende, får mange ikke vurderet det, på trods af, at indholdet de facto vil blive opfattet som bindende, såfremt man ønsker at gå videre med handlen. Og det kan koste millioner af kroner, hvis man for hurtigt accepterer købers betingelser.

DU KAN IKKE SELV DET HELE Det er måske ikke så overraskende, at jeg som advokat synes, at du skal rådføre dig med en advokat, inden der skrives under. Men tag det som et udtryk for, at rådet baserer sig på en række ”skrækeksempler” over de sidste års tid. Her er erfaringen, at der hurtigt er blevet skrevet under på et Letter Of Intent, og man så efterfølgende har været nødt til at trække sig eller foreslå ændringer. Det er meget svært at trække i land i sådan en situation, og hvis man gør, så medfører det, at der skal bruges ekstra tid – både med interne og eksterne rådgivere. Derfor er det beløb, man måske tror, man sparer, ved ikke at involvere en advokat i den indledende fase, dyre lærepenge. Ofte ender det nemlig med at blive endnu dyrere, og aftalen kan samtidigt let falde til jorden. Anbefalingen er, at man, inden underskriften sættes, laver en 360 graders analyse af situationen, herunder mål, scenarier, smertegrænser, mv. På den måde er man fuldt afklaret, inden der skrives under. Vi har desværre observeret, at mange først får lavet analysen, efter de har skrevet under, hvorefter de altid – faktisk uden undtagelse – får sig nogle knap så muntre overraskelser efterfølgende. En beslutning om at sælge eller gennemføre et generationsskifte af sit livsværk er alt for vigtig til at overlade til tilfældigheder. Og ingen kan klare en sådan proces alene. Tal derfor med forskellige relevante rådgivere, således at alle kompetencer er afdækket. Derved kan de hjælpe dig med at være på forkant med udfordringerne, alt efter hvilken fase af salget, du er i.

Lars Hammer Wentoft, advokat Mazanti-Andersen Korsø Jensen

43


UDFORDRINGER OG FORDELE VED AT BYGGE EN NY PRODUKTIONSEJENDOM Som følge af den lave tomgang i markedet, vælger flere virksomheder at bygge nyt. Men hvad er udfordringen, når man skal bygge en helt ny produktionsejendom? BASE Erhverv er en landsdækkende entreprenør, der har bygget over 100 industriejendomme, og her giver de nogle gode råd til processen. Når en virksomhed vælger at bygge en ny produktionsejendom, kan det, ifølge erfaringerne hos BASE Erhverv, skyldes flere forhold. ”Hvis virksomheden bor til leje, kan det være på baggrund af et ønske om at ”bo i eget hus”. Har virksomheden flere ældre ejendomme med uhensigtsmæssig logistik og dertilhørende udgifter, kan den vælge at bygge nyt og tidssvarende. Hvis virksomheden har haft vækst og forventer fortsat ekspansion. Hvis den nuværende ejendom er af ældre dato og utidssvarende, kan det f.eks. give overvejelser om driftsoptimering både via bedre energiklasse og bedre logistik,” siger projektchef Kurt Kjersgaard Hansen fra BASE Erhverv. ”Det er først og fremmest vitalt for hele processen, at bygherren involverer sig – ellers kan behov, ønsker og krav ikke afdækkes.

brandbelastning, er også en udfordring. Hvad med fremtiden hvis anvendelsen ændres? Og kan vi blive mødt med helt nye og omkostningsfulde krav for at kunne opgradere ejendommen?”, siger Kurt Kjersgaard Hansen. Iflg. BASE Erhverv er det også vigtigt at drøfte robusthed og fremtidssikring - herunder muligheder for udvidelse og anvendelse ved et evt. senere salg af produktionsejendommen. EN ÅBEN PROCES OG DIALOG GAV 16% EKSTRA PLADS PÅ HØJLAGER Et konkret eksempel er opførelsen af nyt kontor og lagerbyggeri for virksomheden Toprent A/S, der er en af Danmarks førende virksomheder inden for salg af professionelle forbrugsartikler til rengøring, industri og HoReCa hos både og offentlige og private virksomheder. ”Toprent A/S havde ekspanderet sig ud af sin eksisterende bygning, og der var også en logistisk udfordring pga. eksempelvis manglende læsseramper. Samtidigt viste prognosen kun øget omsætning”, fortæller Kurt Kjersgaard Hansen.

Toprent A/S’s nye domicil i Stilling ved Skanderborg

”I processen foreslog BASE Erhverv at definere højlageret uden søjler. Herved blev der skabt 16 % ekstra pallepladser (ca. 1.000 pallepladser ekstra) på samme areal. En proces, der kun lykkedes ved aktiv deltagelse fra alle parter: Bygherre, rådgivere og entreprenør,” afslutter Kurt Kjersgaard Hansen.

Tillid samt en åben, direkte dialog og involvering af alle parter giver det bedste resultat for alle - økonomisk og kvalitativt,” siger Kurt Kjersgaard Hansen. I forhold til diskussionen om pris, er der behov for en reel definition af opgaven for at kunne beregne kvadratmeterprisen på byggeriet. Her skal man f.eks. tage højde for byggeriets størrelse, materialer og antal døre, vinduer og porte, lyder meldingen. SPØRGSMÅL OM ENERGIKLASSE Det er også vigtigt at afklare, hvilken energiklasse, bygherren ønsker at placere sin nye ejendom i. ”Man bør stille sig selv en række spørgsmål: Hvilke ønsker og krav har vi til certificeringer? De er bekostelige, og skal opvejes mod den værdi, de måtte give for det færdige byggeri, image og gensalg. En helt ny indplacering, der gives efter bygningens

44

6 UDFORDRINGER MAN BØR TAGE STILLING TIL: • • • • • •

Involvering Tillid og dialog Prisen Energiklasse/certificeringer Brandmæssig anvendelseskategori Robusthed/fremtidssikring


NETOP UDLEJET Hørsholm - Kærvej

SÅDAN LØSER VI OPGAVEN

FRA LAGERBYGNING TIL INDENDØRS GOLFMEKKA Da den store lagerbygning på Kærvej i Hørsholm blev sat til leje i slutningen af 2016, havde hverken mægler eller udlejer regnet med at ejendommen knapt et år efter skulle danne rammerne for Danmarks største indendørs golfcenter, Eagle Club. ”Udlejer havde forestillet sig at ejendommen skulle fortsætte som lagerbygning. Han var egentlig ikke tændt på ideen om at udleje til et nyt koncept, og han skulle derfor lige tygge på ideen om et nyt, indendørs golfcenter. Min største opgave som mægler, var derfor at hjælpe med at få udlejer til at se ideen for sig,” fortæller erhvervsmægler Jacob Lunding fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland. BELIGGENHEDEN VAR VIGTIG Det var ikke tilfældigt at valget faldt på netop denne bygning, som ligger godt placeret med god synlighed. Dog var valget af lige netop Nordsjælland meget bevidst. “Beliggenhed var den vigtigste faktor. Vi ville være placeret i Nordsjælland, hvor der allerede nu er 14 golfklubber og 18.500

golfspillere i en radius af 20 km,” oplyser idémanden bag Eagle Club, Lars Svensson til Ugebladet Hørsholm. KOMMUNEN SAGDE NEJ Der har dog været udfordringer undervejs, og det har krævet en god portion tålmodighed fra alle parter at gå i krig med projektet. ”Vi fik først et nej fra kommunen, da man ikke mente at golfcenteret passede ind i lokalplanen, og det gav nogle bekymringer hos udlejer, men pludselig fik lejer dispensation, og dermed mulighed for at åbne Danmarks største indendørs golfcenter, som rummer hele 1.580 kvm golffaciliteter”, fortæller Jacob Lunding. Erhvervsmæglerens bedste råd er derfor ikke at lade sig slå ud af kommunen, men i stedet at være vedholdende, som idémanden bag Eagle Club, Lars Svensson har været. ”Det er modigt at begive sig ud i sådan et projekt og det kræver tålmodighed. Lejer har vist stor vilje fra start af og det har været nødvendigt i den her proces, hvor både udlejer og kommunen skulle overbevises om ideen,” siger Jacob Lunding.

45


SÅDAN LØSER VI OPGAVEN EN OPGAVE FØRTE TIL EN ANDEN PÅ SAMME MATRIKEL

LYNHURTIG UDLEJNING AF INDUSTRIEJENDOM

Da den store industriejendom på Kystvejen i Nørresundby blev sat til salg, gik de to erhvervsmæglere Mark Pedersen og Martin Mikkelsen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg straks i gang med at afsøge markedet, og der viste sig flere potentielle købere til ejendommen.

Der var stor efterspørgsel for at leje de 6.000 kvm industriejendom på P.L. Brandts Allé i Odense SØ fortæller erhvervsmægler Ove Nørgaard fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, som oplyser, at der var flere potentielle lejere til ejendommen. Især den gode placering - i kort afstand fra motorvejen - var af stor betydning for den høje efterspørgsel, der var at spore i lejerkartoteket.

Efter dialog og fremvisninger med flere potentielle købere blev der indledt konkrete forhandlinger med den nordjyske vognmandsforretning, AVAS, som på det tidspunkt allerede lejede sig ind i en mindre del af ejendommen. AVAS, havde allerede i starten af salgsforløbet givet udtryk for, at de var interesseret i at købe ejendommen, men det var naturligvis vigtigt for dem, at de fik lavet det rigtige set-up, hvilket parterne havde en god dialog omkring. Efter konstruktive forhandlinger blev man enige om en pris, som alle parter kunne stille sig tilfredse med. AVAS kunne dog ikke udnytte alle ejendommens 30.000 kvm. Kort tid efter salget var faldet på plads, fik de to nordjyske erhvervsmæglere derfor endnu en opgave på Kystvejen, som denne gang gik på at få udlejet 10.000 kvm kontor og produktions-/lagerareal.

SOLGT

Aalborg - Kystvejen

46

”Ejendommens trafikalt gode placering er altafgørende for den interesse, der har været for lejemålet. Vi kunne have lejet ejendommen ud tre gange, men vi havde desværre kun én ejendom,” fortæller Ove Nørgaard. Men ejendommens fremtidige brugsfunktion krævede nytænkning. Syddansk Universitet, som bliver den nye lejer, havde oprindeligt andre ejendomme i Odense i kikkerten, men da de igennem mægler fik øjnene op for mulighederne på P.L. Brandts Allé, skiftede de mening, og herfra gik det stærkt. Kort tid efter første fremvisning, var forhandlingerne på plads og lejekontrakten underskrevet. Planen er, at Syddansk Universitet skal bruge den store lagerejendom primært til opbevaring af bøger.

UDLEJET

Odense - P. L. Brandts Allé


SOLGT

SOLGT

UDLEJET

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

Hedehusene - Hedelykken 8

Bjæverskov - Vindegårdsvej 5

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Hvidovre - Stamholmen 93

Glostrup - Fabriksparken 24

Hillerød - Krakasvej 1

Odense - P.L. Brandts Allé 2

SOLGT

Kolding - Værkstedsvej 7

SOLGT

Hvidovre - Hammerholmen 33

Søborg - Poppelgårdsvej 11

Kolding - Albuen 4

Padborg - Transitvej 1

SOLGT

SOLGT

Rødovre - Glerupvej 12A

UDLEJET

Værløse - Lejrvej 23D

UDLEJET

Kolding - Essen 39

Esbjerg - Isefjordsvej 5

UDLEJET

SOLGT

Kastrup - Kirstinehøj 61

SOLGT

Frederiksværk - Industrivej 34

SOLGT

Næstved - Kommandantvej 18

SOLGT

Kolding - Kokbjerg 6

UDLEJET

Esbjerg - Øresundsvej 11

SOLGT

Varde - Engdraget 1

Vejle - Knud Højgaards Vej 16

Brabrand - Silkeborgvej 765

Hornslet - Sletten 7

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

Lystrup - Rokhøj 18

Aarhus N - Robert Fultons Vej 18

Aalborg SV - Fredrikstadvej 16

Aalborg SØ - Gertrud Rasks Vej 1

SKAL VI OGSÅ SÆLGE/UDLEJE DIN INDUSTRIEJENDOM? Find din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/industri

GO 47


VIL DU FREMADRETTET HAVE MAGASINET I DIN INDBAKKE? TILMELD DIG PÅ GO

edc.dk/erhverv/tilmeld

Jylland

Sjælland/Fyn Herlev Hillerød København Køge Næstved Odense Roskilde Slagelse

5858 8376 5858 8377 5858 8378 5858 8379 5858 8380 5858 8397 5858 8395 5858 8396

Esbjerg Kolding Sønderborg Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus

Vi kender markedet

5858 8398 5858 8399 5858 8422 5858 8423 5858 8424 5858 8425 5858 8449 5858 8670

Profile for EDC Poul Erik Bech

Industri Fokus november 2018  

Det går godt på industrimarkedet, hvor der lige nu er den laveste tomgang i 8,5 år. Vi kigger nærmere på hvorfor så få industriejendomme stå...

Industri Fokus november 2018  

Det går godt på industrimarkedet, hvor der lige nu er den laveste tomgang i 8,5 år. Vi kigger nærmere på hvorfor så få industriejendomme stå...