__MAIN_TEXT__

Page 1

DETAILFokus Juni 2017

MAGASIN OM DETAILEJENDOMME OG BUTIKSLOKALER

TEMA: POP-UP BUTIKKER

DET GAMLE APOTEK HAR KUREN MOD TOMGANG

536 KVM TIL POP-UP

ER DET NOGET FOR JER?

DEN NYE PLANLOV: FÅ ET OVERBLIK OVER ÆNDRINGERNE


INDHOLD: •

Nyt liv til bymidterne

4

Pop-up kan løse tomgang

6

Copenhagen Cubes – et nyt detailprojekt

7

Havemøbel-pop-up betaler udgifterne

8

536 kvm butik til pop-up – er det jer?

9

1.029 søger nye butikker

10

Investeringsejendomme til salg

15

Nøgletal om detailmarkedet

18

Den nye planlov: Bedre betingelser for detailhandlen

20

Advokatens hjørne: Tisbegrænset udlejning

22

Månedens unikke ejendom

27

Det Gamle Apotek er specialist i pop-up

32

Aktuelle butikker til salg/leje

2

Side

- Sjælland

23

- Fyn

28

- Jylland

29

Stormagasin giver liv til mindre strøggade

38


VI TAGER TEMPERATUREN PÅ FREMTIDENS BYMIDTE Kære læser Vi kender det alle sammen: Man går en tur ned ad gågaden i den lokale provinsby, og midt blandt de mange butikker ligger langtidstomme lejemål. Selvom det vil være utopi at tro, at man kan komme tomgang på butikslejemål helt til livs, er der alligevel mange muligheder, man kan drage nytte af. Vi mener, at pop-up butikker og korttidslejemål kan afhjælpe en del af tomgangen, hvis udlejer kan tænke alternative anvendelser og tidsperioder ind i sin forretningsmodel. Lejernes efterspørgsel ændrer sig: Internettet overtager dele af handlen fra fx tøjbutikker og mindre supermarkeder, og derfor oplever vi i stigende grad et behov fra fx frisører, cafeer og fitnesscentre til nye lokaler. Samtidigt efterspørger et stigende antal lejere pop-up butikker til rest- eller sæsonbestemt salg, og det udgør en mulighed for de udlejere, der sidder med tomme lokaler. Pop-up butikker kan nemlig tilføre både udlejer og bymidten værdi. Du kan bl.a. læse om HaveMøbelButikken, der giver liv i byen, dækker udgifterne for udlejer og gør lokalet mere attraktivt for fremtidige lejere. Det Gamle Apotek, kan også skrive under på, at pop-up giver god mening økonomisk for både lejer og udlejer. Vi håber, at artiklerne kan give både udlejere og lejere inspiration til at tænke i alternative løsninger fremover.

På vegne af detailteamet. Frank Toft Heskjær EDC Erhverv Poul Erik Bech, Aarhus

3


NYT LIV I BYMIDTERNE Politikere, borgere og udlejere af forretningslokaler kan genskabe levende bymiljøer ved hjælp af nytænkning og alternativt samarbejde. Det er allerede lykkedes flere steder.

Det kan lade sig gøre at puste nyt liv i en bymidte, der er truet af butiksdød og konkurrence fra storcentre uden for byerne. Et krav er dog, at alle parter arbejder sammen. Ordene er Torsten Bo Jørgensens. Han er projektleder i konsulentvirksomheden COWI, hvor han arbejder med rådgivning og udarbejdelse af handlingsplaner for udviklingen af kommunale byrum. ”Alle ønsker en levende bymidte, men flere steder ser vi, at organisationer, foreninger og politikere arbejder i forskellige retninger, eller ligefrem modarbejder hinanden, og derfor ikke samles om det fælles mål. Det handler om at samle politikere, borgere, foreninger og udlejere og tænke i alternative baner, hvis den negative udvikling skal vendes,” siger han. PROCESSEN KAN UNDERSTØTTES PÅ FLERE OMRÅDER ”Politikerne kan på kort sigt sikre parkeringspladser, cykelstier og offentlige transportmidler til og fra bymidten, og de kan sikre, at gaderne i centrum ser ordentlige ud. Der skal være bænke og mulighed for at sidde ned, så indkøbsturen forlænges. Kommunerne kan desuden udbyde kurser, workshops og foredrag til byens forretningsliv om nye måder at tiltrække kunder på,” siger Torsten Bo Jørgensen. ENGAGEREDE BORGERE For stemningens skyld, skal butikker og cafeer helst ligge i umiddelbar nærhed af hinanden, forklarer han.

4

”Blot 2-3 tomme lejemål, i forlængelse af hinanden, giver en dårlig oplevelse. For at komme problemet til livs, er løsningen, at udlejerne tænker i nye baner og her er borgerinddragelse en vigtig brik.” Et vellykket eksempel på borgeraktivering ses i Viborg. Her er byens detailhandel i de seneste år lykkedes med at inddrage over 6.000 viborgensere i at kåre byens bedste butikker. Begivenheden markeres med festligheder og lokal-tvudsendelser, og det bakkes op af foreninger, udlejere, politikere og den lokale presse. UNDERSØGE SPECIFIKKE BEHOV En anden vellykket bymidtekultur findes i Viby uden for Aarhus. Her viste en undersøgelse, at flere var interesserede i at åbne butik, men at de manglede finansieringsmuligheder. COWI anviste forskellige løsninger, blandt andet crowdfunding, og havde held til at hjælpe nogle af dem i gang. KOMMUNEN ER EN VIGTIG BRIK I Allerød i Nordsjælland har COWI medvirket til en handlingsplan, der har kortlagt byens eksisterende fordele og områder, hvor der er brug for en ekstra indsats. På plussiden tæller, at Allerød har en stationsnær bymidte med gode P-pladser og cykelstier, og at byen generelt er befolket af købestærke borgere. COWI’s anbefalinger går på, at opstille bænke i bymidten,


Som et led i byudviklingen, er det gamle posthus i Allerød blevet revet ned og erstattet med 24 lejligheder samt en Netto og et apotek i stueetagen. Det er ejendomsudviklingsfirmaet Innovater, der har forestået projektet.

plante mere grøn natur og tillade byggeri af boliger i bymidten. Alt sammen med henblik på, at tiltrække mennesker til byen og holde på dem, når de er der. ”Vores situation er ikke anderledes, end så mange andres. Internettet tager fra de fysiske butikkers omsætning. Allerød er for lille til at kunne tilbyde det helt brede udbud, som for eksempel tøj efter alles smag. Resultatet er mange små, tomme lejemål,” forklarer byens borgmester, Jørgen Johansen. ”Byrådet er derfor aktivt gået ind i sagen. Vi arbejder hårdt på at yde vores, for at få en mere livlig og velfungerende bymidte,” siger han. ’BRANDE’ SIG PÅ SINE STYRKER Allerød kommune har nedsat en styregruppe bestående af udlejere, erhvervsdrivende og embedsmænd og denne har afholdt møder, hvor byens borgere har kunnet komme med kritik, ønsker og ideer. Som inspiration har kommunens politikerne været på ture til blandt andre Tørring, Skælskør og Holbæk, hvis udfordringer ligner Allerøds. ”Skælskørs løsning var at oprette en kunstnerby i bymidten. Det vil ikke egne sig hos os. Vi har et af landets bedste teatre, Mungo Park, som vi i højere grad kan gøre til en del vores identitet,” siger Jørgen Johansen.

Kommunen har netop investeret i en helt ny scene til teatret, ligesom Mungo Park deltager som rådgiver og kreativ sparringspartner i byrådets ambitioner om at udvikle et ’Kulturtorv’, der skal skabe liv i byen og derved skabe et grundlag for, at flere handler bliver lagt i Allerød. TÆNKE I ANDRE BANER ”Vi tænker bestemt alternativt, og min oplevelse er også, at udlejerne og forretningslivet indretter sig efter den nye kundeadfærd. Ejeren af et tidligere supermarked midt i byen, som har været lukket i 12 år, er begyndt at lede efter andre løsninger end absolut at genåbne som supermarked. Ligesom nogle af de forretningsdrivende bevæger sig ind mod nye brancher, hvor de i højere grad kan gøre en forskel,” fortæller borgmesteren. Allerøds politikere har vedtaget at opmuntre til byggeri af ejendomme i bymidten med erhverv i stueetagen og 1-2 etager med boliger ovenpå. Forventningen er, at man på den måde får mere liv og dynamik ind i byen. Det første byggeri står netop færdigt, hvor byens posthus engang havde til huse. Her ligger 24 boliger oven på forretninger i stueetagen.

5


POP-UP KAN LØSE TOMGANG Korte lejemål til rest- eller sæsonsalg kan sparke liv i et stillestående butikslokale. Desuden kan pop-up styrke muligheden for genudlejning.

Tomgang kan have mange årsager, men overordnet set betyder internethandlen, at den fysiske butik skal kunne tilbyde noget andet. ”Forbrugeradfærden ændrer sig, hvilket nogle udlejere er lidt sene til at indse. Udviklingen er tydelig. Bybilledet præges i dag i højere grad af udbydere af varer og services, som kunderne ikke kan købe på internettet eller ikke gider køre langt efter. Det er der, potentialet ligger,” siger Frank Toft Heskjær, Retailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech. Dette er også årsagen til, at isenkræmmere, tøjbutikker, slagtere og mindre supermarkeder forsvinder og i stigende grad erstattes af frisører, cafeer, restauranter, genbrugsbutikker, sundhedsklinikker, fitnesscentre og sæson- eller korttidsbestemte forretninger. Korttidslejere kræver dog ofte en mentalitetsændring hos udlejerne, mener Frank Toft Heskjær. STARTE POSITIV EFFEKT ”Udlejerne tænker ofte konservativt og søger langtidsudlejning til lejertyper af dem, der fandtes flest af før i tiden. I dag skal udlejerne indstille sig på fleksibilitet og nytænkning. Korttidsudlejning kan booste energien i et hensygnende område. Hvis der er liv i bybilledet, kan det også trække kunder til de eksisterende butikker,” siger Frank Toft Heskjær. De traditionelle metoder til at håndtere udfordringen med tomgang – ombygning eller opdeling af et lokale i mindre enheder – kan stadig være gode løsninger. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at indkøbskulturen forandres.

”Udviklingen i samfundet gør, at vi skal kigge med nye briller på, hvilke typer af lejere, man vil udleje til. For eksempel er genbrug og antikviteter blevet en naturlig del af vores købskultur. Denne type lejere er derfor ikke længerere udlejerens ’sidste mulighed’, som måske hidtil har været holdningen,” forklarer Frank Toft Heskjær. MULIGHED FOR GENUDLEJNING Mange mindre lejere efterspørger typisk pop-up, hvis de handler med sæsonbestemte varer, eller i forbindelse med et udsalg. ”Vi kender flere faste koncepter, der lever af at lave pop-up med sæsonbestemte varer. Men vi ser også, at andre aktører bruger det aktivt i forbindelse med udsalg eller til at lave f.eks. et julemarked. Nogle bruger forretningsmodellen til at teste et koncept eller en efterspørgsel af. Hvis man overvejer at åbne butik i en ny by, kan man teste, hvordan ideen modtages, inden man tager skridtet fuldt ud,” siger Frank Toft Heskjær og tilføjer: ”Også på det økonomiske plan, giver pop-ups god mening for udlejeren. Mange pop-up butikker kan faktisk betale ganske godt, da de nogle gange har en god omsætning i den korte tid, de er der.Ikke mindst vil det som regel være nemmere at genudleje et lokale, hvis der har været en fast kundetilstrømning igennem en periode.” ”En anden lejer kan måske pludseligt se muligheden i, at lokalet anvendes til noget andet, end man først troede. Vi har et helt aktuelt eksempel i Aarhus, hvor en midlertidig pop-up butik sikrede en fast, ny lejer efterfølgende,” siger Frank Toft Heskjær.

3 gode grunde til, at du skal udleje til en pop-up butik

1 6

Vær åben for alternative løsninger. Internethandlen har påvirket kundegrundlaget for nogle typer forretning og åbnet muligheder for andre.

2

Vær realistisk. Dine lejere opererer i en foranderlig verden, derfor gør du det også. Mange korttidslejere kan nogle gange være bedre end en langtidslejer.

3

Vær fleksibel. Kortsigtede løsninger kan være vejen frem. En succesfuld pop-up kan bane vejen for nye lejere.


COPENHAGEN CUBES - forventes at være klar til indflytning i starten af 2018. Der vil være mulighed for at leje i alt 19 butikker, som overtages med et råt og moderne look med betongulve, hvide vægge og sorte lofter.

FRA LONDONS CONTAINERBUTIKKER TIL POP-UP I VALBY Med inspiration fra containerbutikkerne i Boxpark Shoreditch i London, fik den innovative partner hos Corpus Development, Christian Gjersøe, ideen til at lave en hyggelig og indbydende atmosfære i Københavns nyudviklede byområde. Byplanlæggere i København har længe døjet med det problem, at detailhandlen har det svært, deres huslejer er for høje, og der står ikke længere en ny lejer til at overtage, når en butik må lukke og slukke. Det har betydet tomme og triste gadebilleder i de nyudviklede bydele i København. Problematikken omkring hovedstadens detailhandel, gav anledning til ideen om Copenhagen Cubes. I Valbys nye og attraktive bydel, ikke langt fra Ny Ellebjerg Station, opføres Copenhagen Cubes som en del af de nye ungdomsboliger på Poppelstykket, som forventes at stå færdige i foråret 2018. SMÅ BUTIKKER TIL EN BILLIG HUSLEJE Alle skal have råd til at leje sig ind, og konceptet kommer derfor til at byde på små butikker til en billig husleje. De i alt 19 ”Cubes” på ca. 25 kvm skal ligge tæt ved siden af hinanden, fordelt på brancher og med forbud mod at fremleje butikkerne ud til en dyrere pris. Den lave husleje er et must og skal bevares og respekteres af både investor, udvikler og lejer. Med en månedlig husleje på 3.000 kr. alt inklusivt, og et fornuftigt opsigelsesvarsel

på 3-4 måneder har pop-up butikker, iværksættere og upcoming virksomheder chancen for at prøve koncepter af i fysiske rammer. Konceptet skal tiltrække et varieret udbud af lejere og er for alle der har lyst til at bidrage til en hyggelig atmosfære. “Vi vil have kunstnere, webshops, lokale kaffebarer, mors frikadeller, smarte solbriller, neglepiger og jeans el. lign ved siden af hinanden. Lejerne skal supplere hinanden og være med til at skabe miljø både for egne og naboens kunder. Det skal være så billigt, at vi hele tiden har nye emner at sætte ind, når nogle ønsker at drage videre. Kun fantasien sætter grænser”, siger Christian Gjersøe og håber, at de fremtidige lejere vil udfordre ham på idéer. Corpus Development har nu fået en investor med på ideen, men de har dog selv måtte gå ind og leje hele stueetagen i en periode og prøve konceptet af – men planen bliver allerede modtaget så godt, at de håber på at videreudvikle konceptet overalt, hvor de bygger fremover.

7


TEMAEJENDOM

Månedlig leje 30.000 kr. + moms Butiksareal:

536 kvm

Kælder:

200 kvm

Sagsnr.

34200706

536 KVM BUTIKSLOKALE TIL POP-UP BUTIK - ER DET JER? Da den 536 kvm store butik blev tom i efteråret 2015, stod det med det samme klart for udlejeren, at butikkens lokaler ikke måtte stå tomme for længe, da man ønskede at bevare livet på Torvet. Hermed opstod ideen til at udnytte arealerne til pop-up butikker, for at undgå en længerevarende tomgang. Midt på Allerød Torv, ikke langt fra stationen, ligger den markante, orange bygning, hvis stueetage tidligere har huset bl.a. Imerco. Da Imerco flyttede til nye lokaler i byen, opstod ideen om at indrette lokalerne til pop-up, for stadig at kunne trække trafik til bymidten og de omkringliggende butikker. ”Lokalerne er meget oplagt til pop-up med de store, regulære lokaler og den gode placering midt på Torvet. Det stod også hurtigt klart for udlejer, som sagtens kunne se fordelene ved en kort bindingsperiode og en reduceret leje, fremfor en længerevarende tomgang,” forklarer erhvervsmægler Jacob Lunding fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Hillerød, som tror fuldt og fast på konceptet, der kan skabe liv på det Nordsjællandske handelstorv, indtil en mere permanent lejer findes.

Strategien for udlejningen af lokalerne er ændret og der arbejdes nu på at finde en udlejer med lidt andre intentioner, end det fra starten var tiltænkt. ”Vi har haft kontakt til forskellige butikker som kunne have interesse i denne forretningsmodel til at teste en efterspørgsel af og vi har allerede modtaget en del henvendelser fra interesserede lejere til lokalerne. Med den centrale beliggenhed, er lokalerne oplagte til f.eks. en netbutik der vil afprøve deres koncept i bybilledet, en outletafdeling eller en butik med et sæsonbestemt sortiment,” afslutter Jacob Lunding.

INTERESSERET I AT HØRE MERE OM LEJEMÅLET? Kontakt Jacob Lunding på tlf. 5858 8362

8


HAVEMØBEL-POP-UP BETALER UDGIFTERNE For udlejer, GJA Holding, udgjorde tilbuddet fra en pop-up butik med havemøbler en mulighed for at få dækket de løbende udgifter.

Efter et halvt års tomgang valgte GJA Holding at udleje det 2.400 kvm store, tidligere byggecenter i Hillerød til en pop-up forretning med havemøbler. ”Vi søger stadig efter en langsigtet løsning, men er godt tilfredse med at have fundet sammen med HaveMøbelHuset,” siger Gert Jensen, direktør i GJA Holding.

PERFEKTE LOKALER TIL KONCEPTET HaveMøbelHuset har i 17 år slået butiksdøren op forskellige steder i landet, når foråret meldte sig, og lukket døren igen sidst på sommeren. Konceptet er, at udbyde 5-10 gange så mange forskellige havemøbelsæt, i forhold til udbuddet i traditionelle byggemarkeder.

Lejemålet blev bygget for ti år siden, specifikt som udstillingslokale til et byggemarked i Stark-kæden. Det har stået tomt siden august sidste år, hvor kontrakten udløb. Siden har GJA Holding, gennem EDC Erhverv, været på udkig efter en ny lejer, og her blev det foreslået, at leje midlertidigt ud til HaveMøbelHuset.

”Vores forretningsmodel er at have noget for enhver smag. Vores sortiment går fra lavpris-havemøbler til en lang række valgmuligheder for dem, der ønsker sig den allerbedste kvalitet,” siger direktør og grundlægger Jesper Møller.

Fordelen for os er, at vi får dækket vores udgifter til ejendomsskat og forsikring i den periode, HaveMøbelHuset bor i bygningen FÅR UDGIFTERNE DÆKKET I VENTETIDEN For et par måneder siden, kom en henvendelse fra konceptbutikken HaveMøbelHuset, der søgte et udstillingslokale til foråret og sommeren. GJA Holdingslokale passede perfekt til formålet. ”Fordelen for os er, at vi får dækket vores udgifter til ejendomsskat og forsikring i den periode, HaveMøbelHuset bor i bygningen, mens vi søger efter en mere permanent løsning,” siger Gert Jensen, der vedkender sig, at det har været en øjenåbner, at en løsning kunne være en pop-up forretning. Jeg havde hele tiden tænkt i langsigtede løsninger,” siger han.

For HaveMøbelHuset var GJS Holdings lokale i Hillerød ideelt. Et stort, kvadratisk udstillingslokale, næsten uden vægge, hvor kunderne frit kan bevæge sig mellem de opstillede havemøbelmiljøer. Desuden ligger forretningen et sted med mange forbipasserende, hvilket har været afgørende. ”Tidligere kunne vi godt placere os afsides og eksponere os gennem lokalaviser og anden annoncering. Vores erfaring er nu, at det ikke er sådan, vi markerer os bedst. Synlighed i bybilledet er det vigtigste, så vi kan tiltrække folk til spontant at komme ind og kigge på vores udvalg,” siger Jesper Møller. MULIG LØSNING PÅ LANG SIGT Allerede nu kan Jesper Møller godt forestille sig at vende tilbage til lokalerne i Hillerød igen til næste år. ”Jeg kan ikke vide, om de er ledige. Når sæsonen er ved at være slut, tager vi nok en snak med udlejeren,” afslutter han.

9


Stort online Køber-/Lejerkartotek

1.029 virksomheder på jagt efter nye butikslokaler Personlige relationer er godt, men de færreste har et samlet overblik over de aktuelle købere og lejere i markedet. Vi har derfor systematisk opsamlet efterspørgslen og gjort alle ønsker frit tilgængelige i vores online Køber-/Lejerkartotek. Få et overblik over de 1.029 aktuelle virksomheder, der lige nu søger nye butikslokaler – måske søger de netop dit?

1 2 3

VI KENDER KØBERNE OG LEJERNE Via vores erhvervscentre opsamler vi hver måned ønsker og behov fra godt 400 nye virksomheder og investorer. Ønskerne, valideres løbende gennem vores lokale mæglerteams, så vi sikrer, at data er pålidelige. STORT, LANDSDÆKKENDE KARTOTEK Vi har lige nu samlet 4.500 virksomheder opskrevet i kartoteket, som vi dagligt matcher med de ejendomme og lokaler, vi har på hylden. Når der er et match, sendes det direkte ud på e-mail. KVALIFICERET RÅDGIVNING Vi har gjort alle søger-ønsker frit tilgængelige online. På edc.dk/erhverv/match kan du selv blandt alle de virksomheder, der søger din butiksejendom/lokale. Helt enkelt.

Se et udpluk af de virksomheder, der er på udkig efter nye butikslokaler/-ejendomme

10

K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

150-300 kvm butik i København Veletableret kaffebar leder efter flere lokationer i Kbh. Gerne nær store kontorbygninger eller trafikale knudepunkter med mange forbipasserende. Ønske nr.: 1046698 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360 400 kvm i København V (1500-1649) Kunde søger butikslokaler til leje på ca. 400 kvm i København. Lokalerne skal gerne have fin beliggehed samt store rum. Årlig leje maks. kr. 360.000. Ønske nr.: 1037979 Kontakt: Thomas Riis 5858 8360 Fond søger stand alone detailbutikker Enkelt el. portefølje af detailbutikker. Min. 5 års binding for lejer i lejeforholdet er afgørende. Min. 1.000 kvm. Placering med fremtidigt behov for detail. Ønske nr.: 1057946 Kontakt: Niels Smith 5858 8360 Investor søger færdigudviklet kontor/hotel Investeringsejendomme med lange kontrakter og solide lejere. A-beliggenheder i de største byer har interesse. Kun Turn-key i projektsammenhæng. Ønske nr.: 1057932 Kontakt: Niels Smith 5858 8360 700 kvm i Hvidovre, Brøndby el. Glostrup Genbrugsbutik søger lokaler på ca. 700 kvm i Hvidovre, Brøndby, Søborg eller Glostrup. Gerne ud til befærdet vej. Årlig leje ca. kr. 600.000. Ønske nr.: 933768 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8361 300 kvm i stueplan i Rødovre Tøjforretning søger butikslokaler på min. 300 kvm i Rødovre. Butikslokalerne skal være beligende i stueplan med en årlig husleje på maks. kr. 800.000. Ønske nr.: 900975 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8361


N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

Min. 400 kvm i Birkerød Kunde søger detailejendom på min. 400 kvm beliggende i Birkerød. Pris maks. kr. 6 mio. Ønske nr.: 1007128 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8362 600 kvm i Hillerød Søger butik til salg af børnetøj ud fra samme koncept som eks. Børneloppen.dk Ønske nr.: 1001452 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362 600 kvm til diverse butikskæder i Allerød Kunde søger detaillokaler på ca. 600 kvm til diverse butikskæder, bl.a. Normal for Libak Retail. Årlig leje maks. kr. 900.000.  Ønske nr.: 999750 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362 2-300 kvm detail i Helsingør Detailhandelsvirksomhed  søger detailejendom på min. 200 kvm beliggende i Helsingør. Pris maks. kr. 4 mio. Ønske nr.: 998121 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8362 500 kvm i Helsingør søges til leje Kunde søger butikslokaler på min. 500 kvm i Helsingør. Årlig leje maks. kr. 240.000. Ønske nr.: 989457 Kontakt: Morten Bådstorp 5858 8362 300 kvm i Hillerød og omegn Kunde søger detaillokaler på min. 300 kvm til butikskæder. Årlig leje maks. kr. 600.000.  Ønske nr.: 984893 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8362

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

1.200 kvm erhvervsgrund i Roskilde God placering til motorcykelforretning søges enten eksisterende værksted/butik eller grund med mulighed for at opføre ca. 300 kvm. Maks pris kr. 1,4 mio. Ønske nr.: 1048044 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8363 600-750 kvm i Holbæk Kunde søger ejendom i Holbæk. Til restaurant, hvorfor det skal være i stueplan. Køkken med mulighed for ombygning. Pris maks. kr. 9 mio. Ønske nr.: 1011070 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8363 700-1.100 kvm i Køge eller omegn Detailvirksomhed søger butikslokaler på 7001.100 kvm beliggende i Køge og omegn eller Nordsjælland. Årlig leje maks. kr. 500.000. Ønske nr.: 930912 Kontakt: Jesper K. Madsen 5858 8363 300-600 kvm i større Sjællandske byer Handelsvirksomhed søger butiksejendomme til udstilling/salg af vinduer/døre og tag. Synlig placering og p-pladser er vigtigt. Maks pris kr. 5 mio. Ønske nr.: 605301 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8363 Produktionsbageri til Næstved Til større dansk kæde søges trafikalt godt beliggende ejendom. Skal anvendes til prod. og salg af fødevarer. Ejd. fra 350 kvm. Pris op til kr. 6 mio. Ønske nr.: 1039451 Kontakt: Jesper Karmark 5858 8365 800 kvm i Næstved Kunde søger butikslokaler på ca. 800 kvm beliggende i Næstved. Gerne med facade mod befolket vej. Maks. leje pr. år kr. 600.000. Ønske nr.: 936866 Kontakt: Jesper Karmark 5858 8365

Se flere 11


F

FYN

5000-5999

100-150 kvm i Odense C Butikslokale på ca. 100-150 kvm til anvendelse til kombineret restaurant og take-away søges i Odense centrum. Ønske nr.: 1058851 Kontakt: Ove Nørgaard 58588366 Forretningslokaler på 4.000-6.000 kvm Til kunde søges stort forretningslokale på op til 6.000 kvm. Gerne med gode parkerings- og tilkørselsforhold. Ønske nr.: 1026406 Kontakt: Ove Nørgaard 58588366 Forretning søges i Nyborg Kunde søger forretningslokaler på op til 1.500 kvm med synlig placering i Nyborg. Ønske nr.: 1026408 Kontakt: Ove Nørgaard 58588366

12

S

SYDJYLLAND 6000-7361

Burgerkæde søger lokaler i Esbjerg Burgerkæde vil etablere sig i Esbjerg og søger lokaler til take-away-restaurant. Skal være beliggende i et tæt bebygget område med god synlighed. Ønske nr.: 1055987 Kontakt: Dorthe Vestergaard 5858 8370 Mindre butikslokale i Esbjerg På synlig beliggenhed i Esbjerg søges et butikslokale på ca. 50 kvm. Der skal være baglokale eller mulighed for skillevæg. Leje op til kr. 115.000. Ønske nr.: 1039301 Kontakt: Dorthe Vestergaard 5858 8370 Lokaler til restauration i Vejle Burgerkæde med fokus på økologi og bæredygtighed søger lokaler, der er godkendt til restauration centralt i Vejle - gerne med +20 siddepladser. Ønske nr.: 989959 Kontakt: Morten Halberg Sørensen 5858 8371

600 kvm i Odense Virksomhed søger butikslokaler til leje på ca. 600 kvm beliggende i Odense, gerne ud til trafikeret indfaldsvej. Årlig leje maks. kr. 700.000. Ønske nr.: 1038810 Kontakt: Ove Nørgaard 58588366

Kiropraktor søger klinik i Kolding 300-500 kvm klinik i Kolding midtby søges af kiropraktor. Ønske nr.: 1020533

Min. 60 kvm i Odense C Kunde søger butikslokale på min. 60 kvm beliggende i Odense C. Årlig leje maks. kr. 220.000. Ønske nr.: 999015

Fitnesskæde søger 500 kvm i Sønderborg Nystartet Fitnesskæde søger træningslokale i Sønderborg by. Ønske nr.: 865441

Kontakt: Jens Balle 5858 8367

Kontakt: Ove Nørgaard 58588366

Kontakt: Ib Hansen 5858 8369

30-150 kvm i Odense, Svendborg eller Faaborg Sushikæde søger lokaler til oprettelse af flere restauranter. Lokalerne skal ligge i Odense, Svendborg og/eller Faaborg. Ønske nr.: 822183 Kontakt: Ove Nørgaard 58588366

150 kvm genbrugsbutik - Aabenraa Butikslokaler til kvalitetsgenbrugsbutik beliggende i Aabenraa. Årlig leje maks. kr. 140.000. Ønske nr.: 1003970 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8368


M

MIDTJYLLAND 7400-8990

Lokaler til salatkoncept i Aarhus C Kunde søger butikslokaler til takeaway salatkoncept. Min. 40 kvm beliggende i Aarhus C. Årlig leje maks. kr. 275.000. Ønske nr.: 1011910 Kontakt: Frank Toft Heskjær 5858 8373

N

NORDJYLLAND 9000-9990

300-500 kvm detail i Aalborg Veletableret butik i Aalborg søger nyt lejemål på mellem 300-500 kvm beliggende enten på Nytorv, Østerågade, Bispensgade eller Algade. Ønske nr.: 1012984 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8375

Kontakt: Mads Bjerrum Christensen 5858 8373

350-2.000 kvm butikslokaler i Aalborg C International kunde søger butikslokaler til forskellige koncepter fra 350-2.000 kvm beliggende enten i Algade, Bispensgade eller på Østerågade/Nytorv. Ønske nr.: 924533 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8375

Café på min. 100 kvm i Østjylland Kunde søger café i Østjylland. Har stor erfaring med import af italiensk kaffe. Ingen umiddelbar prisbegrænsning. Min. 100 kvm.  Ønske nr.: 993347 Kontakt: Frank Toft Heskjær 5858 8373

100-250 kvm butikslokale i Aalborg C Større dansk tøjkæde søger lokaler på 100-250 kvm i Algade eller Bispensgade (gågaderne) på AAA-placering og med store udstillingsvinduer. Ønske nr.: 1013137 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8375

Butikslokaler på min. 600 kvm i Aarhus C Engroshandelsvirksomhed fra Ølgod søger butikslokaler på min. 600 kvm beliggende i Aarhus C. Årlig leje maks. kr. 3,5 mio. Ønske nr.: 986811 Kontakt: Frank Toft Heskjær 5858 8373

Søger 1.800-3.500 kvm i Aalborg City Syd Større kædebutik søger placering i Aalborg SV/ City Syd med god synlighed, til hurtig overtagelse og fra 1.800-3.500 kvm. Årlig leje maks. kr. 3 mio. Ønske nr.: 928868 Kontakt: Michael Stilling 5858 8375

Fitnesskæde søger synlige lokaler Nyetableret fitnesskæde søger lokaler på 1.1001.600 kvm i Aarhus C, Viby eller Trøjborg. Synlige placeringer med gode trafikale forbindelser. Ønske nr.: 984065 Kontakt: Frank Toft Heskjær 5858 8373

100-120 kvm butik i Aalborg C Tøjbutik søger butikslokale med en god placering i Aalborg midtby, gerne i gågade eller Boulevarden. Gerne minimalistisk indrettet med højt til loftet. Ønske nr.: 1029979 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8375

Min. 600 kvm søges i Viborg Kunde søger butikslokaler, kontorlokaler, lager/ produktionslokaler på min. 600 kvm beliggende i Viborg. Ønske nr.: 1051980

Søger restaurationslokale i Aalborg C Kok søger mindre lokale i Aalborg centrum til etablering af gourmetrestaurant med maks. 30 gæster. Areal fra 60-150 kvm. Ønske nr.: 1032206 Kontakt: Helle Grønhøj Heissel 5858 8375

200 kvm til vinsmagning i Aarhus C Kunde søger lokaler til vinsmagning. Gerne i kælderplan på min. 200 kvm beliggende i Aarhus C. Årlig leje maks. kr. 200.000. Ønske nr.: 993964

Kontakt: Mogens Lindal 5858 8372

Se flere 13


I

INVESTERING

Hele Danmark

Alle typer ejendomme - min. 1.000 kvm Udenlandske kapitalfonde søger ejendomme af alle typer til investering (boligudlejning, kontor og detail), beliggende i Storkøbenhavn. Min. 1.000 kvm. Ønske nr.: 872650 Kontakt: Helge Rud Larsen 5858 8360 Lokal investor søger ejd. i Nordsjælland Søger detail/kontorejendomme i Helsingør eller Hillerød. Må gerne være blandet erhverv og bolig, men skal ligge centralt og attraktivt. Prisniveau kr. 5-30 mio. Ønske nr.: 989545 Kontakt: Stephen Wiejle Berthelsen 5858 8362 Bolig- og erhvervsejendom i Køge/Greve Mindre investor søger bolig-/erhvervsejd. samt mindre detail ejd. til udlejning i Køge/Greve. Gerne med frit lejemål. Pris kr. 15 mio. Ønske nr.: 753458 Kontakt: Arno S. Werner 5858 8364 900 kvm i Nykøbing F. Kunde søger investeringsejendomme i det centrale Nykøbing F. Gerne strøgejendomme på de gode beliggenheder. Ønske nr.: 952169 Kontakt: Jesper Karmark 5858 8365 Projektejendom i Aabenraa Kunde søger detail-/boligudlejningsejendom til projektformål. Beliggende i Aabenraa eller Haderslev. Pris maks. kr. 10 mio. Ønske nr.: 1031698 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8368 Investeringsejendomme i Aarhus Kunde søger detail-, kontor- og boligudlejningsejendom i Aarhus. Gerne ejendomme med mulighed for at etablere erhverv i bunden. Ønske nr.: 673517 Kontakt: Søren Leth Pedersen 5858 8373

14

VI VED, AT 1.029 VIRKSOMHEDER LIGE NU ER PÅ JAGT EFTER NYE BUTIKSLOKALER

VI VED, AT

818

VIRKSOMHEDER ØNSKER AT LEJE

VI VED, AT GODT EN FJERDEDEL SØGER I MIDTJYLLAND

VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER SØGER ET BUTIKSLOKALE SOM DIT!

Vil du kende svaret? EDC.dk/erhverv/match


15


MARKEDSINFO

Detail

FÅ INDSIGT I MARKEDSTENDENSERNE Viden om markedet er essentielt – uanset om du skal sælge, udleje eller er på udkig efter nye investeringsmuligheder. I EDC Erhverv følger vi markedet nøje, så vi altid har det bedste udgangspunkt for at rådgive vores kunder om udviklingen på markedet. Vores researchafdeling udarbejder kvartalsvis et detaljeret overblik over markedsleje, tomgang og afkastkrav på det danske ejendomsmarked, fordelt på geografi og ejendomstyper. Analyserne tager udgangspunkt i markedsdata fra eksterne leverandører – og suppleres af vores egne specialisters viden og erfaring med ejendomsmarkedet.

LAVESTE TOMGANG I OTTE ÅR Der opleves i øjeblikket en markant stigning i efterspørgslen på detaillokaler i. Det økonomiske opsving sætter nye rekorder for udbuddet af landets detaillokaler. Kun 7,7 procent af landets detaillokaler står ledige, og det er laveste niveau i otte år. Se de konkrete tal på ledighed, afkast og markedsdata på modsatte side.

Vil du have de seneste nøgletal tilsendt på mail? Tilmeld dig på:

edc.dk/erhverv/tilmeld

18

GO


AFKASTKRAV I PROCENT Tal er baseret på ejendomme med god beliggenhed samt moderne/tidssvarende byggestil og faciliteter.

4.75%

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater april 2017.

Aalborg

4.5% 7% Aarhus Nordsjælland

3.75% 6.25%

6% 5% 6.75%

Trekantområdet

København Østsjælland

Odense Vest- og Sydsjælland

LEDIGE DETAILLOKALER I KVM

MARKEDSLEJE

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik april 2017

Den opnåelige leje i kr. pr. kvm pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked.

2015

2016

2017

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater april 2017

København

170.600

137.400

Aalborg

Aarhus

4.500

7.500

5.000

Trekantområdet 2.900

Odense

Vest- og sydsjælland 1.800

Østsjælland 3.500

Nordsjælland 2.500

20.000

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Sydjylland

Fyn

Region Sjælland

62.100

85.800

109.500

111.300 Region Hovedstaden

19


BEDRE BETINGELSER FOR DETAILHANDLEN Den nye planlov tillader større butikker og bedre vilkår for oprettelse af ’bymidte-zoner’.

3 VIGTIGE PUNKTER I DEN NYE PLANLOV

1 2 3 20

STØRRELSEN AF DAGLIGVAREBUTIKKER I BYMIDTER TILLADES OP TIL 5.000 KVM STØRRELSEN PÅ UDVALGSVAREBUTIKKER GIVES FRI KOMMUNERNE FÅR NEMMERE VED AT OPRETTE NYE BYMIDTER


Carsten Lang-Jensen Advokat hos Pind & Partnere ”Med lovforslaget, der har støtte fra et stort flertal i Folketinget, har politikerne lyttet til detailhandlens ønske om muligheden for at åbne større butikker. Samtidigt får lokalpolitikerne bedre betingelser for at oprette nye handels- og forretningsområder,” forklarer Carsten Lang-Jensen, advokat hos Pind & Partnere i København. Politikerne har med den nye planlov, der forventes vedtaget d. 1. juni, ønsket at give detailhandlen bedre vilkår. Konkret er den vigtigste ændring, at loven hæver grænsen for maksimum-størrelsen på dagligvarebutikker fra 3.500 kvm til 5.000 kvm i zoner med juridisk status af ’bymidte’. DETAILBRANCHENS VILKÅR STYRKES ”Det, man gør her, er, at give bymidterne og centrene på gågaderne bedre betingelser for vækst, da de får mere lige vilkår i konkurrencen med storcentrene uden for byerne. Man hæver grænsen for, hvor store butikkerne må være både i bymidterne og i de såkaldte aflastningsområder, der er en teknisk betegnelse for detailhandelsområder uden for de traditionelle bymidter,” forklarer Carsten Lang-Jensen. I ’aflastningsområderne’ tillades fremover dagligvarebutikker på op til 3.900 kvm over hele landet. Tidligere gjaldt dette kun for København og Aarhus. ”Det er en klar styrkelse af detailbranchens vilkår, som imødekommer et ønske gennem længere tid fra detailhandlen om at kunne åbne større butikker,” vurderer Carsten Lang-Jensen. MERE FRIHED I KOMMUNERNE Også kommunernes mulighed for at oprette nye ’bymidter’ og ’aflastningsområder’ er gjort lettere. Tidligere var kommunerne forpligtede til at give udførlige, statistisk begrundede argumenter for at oprette bymidter m.v. Fremover har kommunerne mere frihed til selv at definere, hvad der skal tælle som bymidte. ”Der skal selvfølgelig stadig ligge saglige grunde bag den slags vedtagelser, men der er ikke længere krav om udførligt statistiske undersøgelser over trafik, kundegrundlag etc. Man kan benytte en mere rund argumentation for, hvad man lægger til grund,” siger Carsten Lang-Jensen. Juridisk skelnes mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den nye planlov fjerner desuden maksgrænsen for størrelsen af udvalgsvarebutikker, der groft sagt er butikker, som ikke har madvarer. ”Man kan fremover etablere lige så store udvalgsvarebutikker, som man vil. Kravet er helt væk. I lovens bemærkninger gøres det imidlertid klart, at det ikke er sådan, at man kan lave mega-varehuse med dagligvarer, blot man både har dagligvarer og udvalgsvarer. Det er fortsat ulovligt,” forklarer Carsten Lang-Jensen.

21


ADVOKATENS HJØRNE

TIDSBEGRÆNSET UDLEJNING Pop-up butikker, delebutikker, in-store butikker og tilsvarende giver udfordringer i relation til lejekontrakter. Ofte vil den naturlige indgang til lejeforholdet være en tidsbegrænset aftale. Tidsbegrænsning indeholder fordele, både for udlejer og lejer. Begge parter ved præcis, hvornår kontrakten løber fra og til. Begge parter kender den præcise økonomi. Alligevel giver tidsbegrænsede lejekontrakter en række udfordringer. Under den forrige regering havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analyseret fremtidens detailhandel. Foranlediget af denne analyse blev en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansministeriet nedsat i foråret 2016. Man foreslog bl.a. erhvervslejeloven ændret således, at der frit kunne aftales tidsbegrænsning. Forslag til ændring af erhvervslejeloven blev i oktober 2016 fremsat af erhvervs- og vækstministeren. Under lovforslagets behandling stod det klart, at hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti ville åbne for tidsbegrænsninger, som foreslået af ministeren. Det betyder med andre ord, at en tidsbegrænsning fortsat skal være begrundet i udlejers forhold og denne begrundelse må ikke alene være, at udlejer vil omgå de almindelige opsigelsesbestemmelser i erhvervslejeloven. Her gælder det, at jo mere konkret udlejers begrundelse for tidsbegrænsningen er jo bedre. Det betyder igen, at gentagne tidsbegrænsninger kan være et indicium for at udlejer blot ønsker at holde lejemålet ”i hånden”. Lange tidsbegrænsninger er tilsvarende vanskeligere at begrunde konkret. Bemærk navnlig, at lejerens ønske om en tidsbegrænset kontrakt som udgangspunkt ikke gør tidsbegrænsningen holdbar. Endelig fremhæves, at en tidsbegrænsning skal håndhæves. Hvis lejeren benytter lokalerne i mere end 3 måneder efter den aftalte tidsbegrænsning, uden at udlejer har opfordret ham til at flytte, fortsætter lejemålet blot på de aftalte vilkår, men uden tidsbegrænsning.

Allan Thomsen Advokat og partner i Hansen & Thomsen Advokataktieselskab

20 22


436 BUTIKSLOKALER TIL SALG OG LEJE LIGE NU Skal vi screene dem for dig, så du kun får de helt rigtige tilsendt?

OPRET JERES ØNSKER PÅ EDC.DK/DETAIL OG FÅ FØRST BESKED, NÅR VI HAR ET MATCH

SÅDAN GØR DU: Tryk ”Tilmeld Køber-/Lejerkartotek”, vælg jeres søgekriterier og tryk ”Opret”. Du kan også tage fat på en af vores mange erhvervsmæglere, så opretter vi ønsket for dig.

21 23


22


Årlig leje

902.600 kr.

Etageareal:

174 kvm

Kælder:

163 kvm

Sagsnr.

51200947

MÅNEDENS UNIKKE LEJEMÅL:

DRIV BUTIK I HISTORISKE RAMMER I HJERTET AF ODENSE I hjertet af Odense, på et af de mest synlige hjørner af gågaden, ligger det attraktive butikslokale, som senest har huset det internationale brand Levi’s. Lokalerne er udsmykket med et meget smukt, originalt stukloft, som i særdeleshed er et af lejemålets unikke vartegn. Lejemålet er totalrenoveret i 2006 og er i øvrigt nyistandsat. Lokalernes historiske forvandling er dog ikke til at overse. På væggen er der lavet en tavle med rækken af tidligere lejere - lige fra Hospitals Apoteket, som blev oprettet med kongelig bevilling af 5. juli 1799, til Amtssparekassen i 1975 og seneste lejer Levi’s, som åbnede i sommeren 2011.

KOMMENDE LETBANE FÅ METER DERFRA Letbanen, som forventes at stå færdig i 2020, kommer til at have et stop på Albani Torv, ikke langt fra Vestergade, hvilket i den grad øger butikkens tilgængelighed. ODENSES MÅSKE BEDSTE PLACERING Butikkens meget veldisponerede lokaler er velegnet til alle former for detailhandel, som er på jagt efter et indflytningsklart lejemål med en absolut attraktiv placering. De 174 kvm butiksareal med 10 udstillingsvinduer i stueplan, sikrer maksimal synlighed midt i gågaden. En ligeledes næsten fuldt udnyttet kælder, giver god plads til lageropbevaring.

INTERESSERET I AT HØRE MERE OM LOKALERNE? Kontakt Ove Nørgaard på tlf. 5858 8366

27


DET GAMLE APOTEK ER SPECIALIST I POP-UPS En sæsonbestemt pop-up butik kan være en rigtig god forretning. Mød en virksomhed, der har gjort det til en del af deres koncept. Det Gamle Apotek er en gave-, indretnings-, jule- og livsstilsbutik, hvis koncept bygger på at åbne 8-11 pop-up butikker rundt om i landet op til jul. Derudover har virksomheden en fast butik i hjembyen Tønder, som fungerer som engrosvirksomhed, der leverer varer til andre butikker. I pop-up butikkerne er fokus derfor i høj grad at få solgt ud af lageret. Når der hvert år ledes efter egnede lokaler, skal flere parametre være opfyldt. ”Vi går målrettet efter lejemål på 200-2.000 kvm, som vi kan leje til en fornuftig pris. Der skal være en god, naturlig kundestrøm, men vi opfatter også os selv som attraktive lejere, da vi ofte har held med at generere øget trafik, der kan komme andre handelsdrivende til gode,” siger Henning A. Tygesen, ejer af Det Gamle Apotek, som han grundlagde for 28 år siden. Netop den øgede kundestrøm er med til, at mange udlejere er glade for at få Det Gamle Apotek på besøg. ”Vi har ofte held med at få en god forretning ud af vores pop-ups. Vi har flere gange oplevet, at de lejemål, vi har benyttet, hurtigt bliver lejet ud igen, fordi vi viser, at der kan skabes en god forretning i det,” siger Henning A. Tygesen. Han mener derfor også, at den øgede genudlejningsfaktor kan være et godt argument, når man som virksomhed skal forhandle sig ind som lejer på en korttidskontrakt.

EGET DESIGNKONCEPT For at et lokale er egnet til pop-up butik, lægger Det Gamle Apotek vægt på, at deres eget designkoncept skal kunne implementeres i lokalet. Forretningslokalerne, der søges i sensommeren, må derfor gerne fremstå rå. Firmaets dekoratører bruger herefter typisk 7-10 dage på at omdanne hvert lokale så det passer til Det Gamle Apotek’s profil. ”Kædens genkendelige stemning er vigtig, og vi gør meget ud af dekoration og indretning. Kundeoplevelsen er fundamental for vores forretningsmodel,” siger direktøren. KUNDEINDSIGTER ER VIGTIGE Et væsentligt råd er også, at man skal huske at lytte til efterspørgslen, hvis en pop-up butik skal fungere. ”I sæsonbutikkerne kommer vi i tæt kontakt med kunderne og får en masse inputs. Vi finder ud af, hvad de interesserer sig for, og hvad der foregår på markedet. De enkelte pop-up butikker giver os fingeren på pulsen i forhold til at forstå, hvad kunderne efterspørger,” siger Henning A. Tygesen. Det Gamle Apotek indretter også pop-up butikker for andre og har ved flere lejligheder slået sig sammen med andre pop-ups om lejemål til julehandlen.

Skal du have hjælp til at afsøge markedet for egnede lokaler til din pop-up butik? Opret en søgeagent eller lav en søgeaftale med din lokale erhvervsmægler på:

www.edc.dk/detail

24 32


Henning A. Thygesen Ejer af Det Gamle Apotek

Henning A. Thygesens

6 gode råd til pop-up lejere: • BELYSNING OG INVENTAR Vi indretter selv, men det er positivt, hvis der allerede er belysning i butikken, brugbart inventar og et kasseområde. Jo færre omkostninger jeg har, jo større chance er der for, at jeg tager lejemålet.

• GRATIS’ OPSTILLINGSPERIODE Vi skal helst have indtægt fra dag 1, og vores udgift til lejetid uden indtægt skal derfor være minimal. Ofte får vi lov at stille op og pille ned uden for den formelle lejeperiode, hvis lokalet alligevel står tomt.

• FÅ OMTALE Pressen skal vide, at vi er der, specielt lokalpressen som er enormt vigtig. Alle medier skal aktiveres, også de sociale. Få opmærksomhed med åbningstilbud og arrangementer.

• POP-UP ER BRUGERANALYSE Betragt en pop-up som en mulighed for at komme i tæt kontakt med dine kunder. Hvis en pop-up skal fungere, er det vigtigt at lytte til efterspørgslen.

• LOKALT ENGAGEMENT Deltag i de aktiviteter, som den lokale handelsstandsforening eller andre organiserer. Betragt jer selv på lige fod med dem, der er i byen fast. Vi kæmper med byens forretningsliv om at tiltrække flere kunder til alle – ikke mod dem.

• EN POP-UP KAN DELES I nogle tilfælde egner et lejemål sig til at dele mellem to popups. Det kan trække endnu flere kunder til, som kommer begge lejere til gode.

25 33


NETOP SOLGT/UDLEJET

STORMAGASIN GIVER NYT LIV TIL MINDRE STRØGGADE Da design-, interiør- og modekæden Bahne skulle finde nye lokaler i Aalborg, blev mæglerens kompetencer i den grad sat i spil. Det lå ikke i kortene, at den landsdækkende detailvirksomhed skulle placere deres næste butik i Nørregade i Aalborg, men med Magasins planer om at åbne en afdeling i Aalborg, hvor en af deres hovedindgange føres ud til gaden, er den blevet en særdeles attraktiv placering for byens detailbutikker.

Da erhvervsmægleren fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg, Helle Grønhøj Heissel, fik besøg af Helle og Jacob Bahne på kontoret på Vesterbro i Aalborg, havde hun ikke regnet med at det ville ende ud i en underskrevet aftale på Nørregade 20. Såvel Bahnes som mæglerens viden om det kommende stormagasin, viste sig at få stor betydning for Bahnes valg af placering. ”Lejemålet i Nørregade havde stået tomt i længere tid, og gaden har i en årrække, bl.a. grundet flere års opgravninger og butiksflugt fra Friis Shoppingcenter, ikke været den mest attraktive strøggade i Aalborg. Magasins udmelding om, at de i løbet af foråret 2018 åbner i Friis Shoppingcenter har givet stor efterspørgsel på lokaler, både i Nørregade og de omkringliggende gader. Det var netop det faktum, som Bahne så muligheder i,” forklarer Helle Heissel.

38

Den øgede trafik til gaden kunne dog ikke overskygge lejemålets længerevarende tomgang og behov for istandsættelse. Det krævede derfor en del forhandlinger mellem de to parter samt kompromisser i lejeaftalen, før man nåede til enighed. I forbindelse med sådanne forhandlinger, er der brug for mæglerens kompetencer til at få enderne til at nå sammen. Det lykkedes at finde en aftale som alle parter var tilfredse med. Det endte som en god aftale for begge parter, hvor det også blev muligt, at inddrage en del af ejendommens baghus til lager og personalefaciliteter, og til juni kan Bahne se frem til at flytte ind i de moderniserede lokaler i Nørregade.


UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

SOLGT

Rødovre - Roskildevej 299A st.

Helsingør - Strandgade 69A

Helsingør - Brostræde 1B

Hørsholm - Hovedgaden 37A, st.

Odense - Vesterbro 25 st

Fanø - Lindevej 2

UDLEJET

Brøndby Strand - Centrum 22

Haslev - Jernbanegade 57, st. tv

Fredericia - Adelvej 80

Varde - Torvet 6

UDLEJET

Birkerød - Hovedgaden 41A,st.

UDLEJET

UDLEJET

Humlebæk - Bakkegårdsvej 513

SOLGT

UDLEJET

Odense - Niels Bohrs Allé 150

Tølløse - Sønderstrupvej 3

SOLGT

SOLGT

Haderslev - Niels Finsensvej 10

Haderslev - Norgesvej 14

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

Aarhus - Nørregade 24

Vejle - Nørrebrogade 5C, st.

Aarhus - Østergade 14

Aalborg - Danmarksgade 64, st.

UDLEJET

UDLEJET

UDLEJET

Aalborg - Gravensgade 1B, st.

Frederiksberg - Langelandsvej 17

Hillerød - Helsingørgade 3, st. th

Aarhus - Vestergade 1

Aalborg - Fjordgade 23, st.

SOLGT

UDLEJET

Aalborg - Dannebrogsgade 9, st.

UDLEJET

Aalborg - Lindholm Nærbane 1

Aalborg - Nørregade 20, st.

SKAL VI OGSÅ SÆLGE/UDLEJE DINE LOKALER? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/detail

GO 39


VIL DU FREMADRETTET HAVE MAGASINET I DIN INDBAKKE? TILMELD DIG PÅ GO

edc.dk/erhverv/tilmeld

Jylland

Sjælland/Fyn Herlev Hillerød København Køge Næstved Odense Roskilde Slagelse

5858 8361 5858 8362 5858 8360 5858 8364 5858 8365 5858 8366 5858 8363 5858 8374

Esbjerg Kolding Sønderborg Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Aarhus

Vi kender markedet

5858 8370 5858 8367 5858 8369 5858 8371 5858 8372 5858 8368 5858 8375 5858 8373

Profile for EDC Poul Erik Bech

Detail Fokus juni 2017  

Overalt i landet ligger tomme detaillejemål. I dette nummer af DetailFokus kan du læse om, at pop-up butikker kan afhjælpe en del af tomgang...

Detail Fokus juni 2017  

Overalt i landet ligger tomme detaillejemål. I dette nummer af DetailFokus kan du læse om, at pop-up butikker kan afhjælpe en del af tomgang...