__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE M A J

2 0 1 7


EDC MARKET UPDATE M A J

KONTAKT OS: Jørgen Jørgensen Direktør Tlf.: 33 30 10 25 Mail: jjo@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET: Thor Heltborg Direktør, Koncernkunder Tlf.: 33 30 10 66 Mail: the@edc.dk NORDSJÆLLAND: Stephen Wielje Berthelsen Erhvervschef Tlf: 48 26 99 10 Mail: stbe@edc.dk REGION SJÆLLAND : Øst-, Vest- og Sydsjælland John Borrisholt Erhvervschef Tlf.: 58587939 Mail: jsb@edc.dk REGION MIDTJYLLAND: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Karsten L Jensen Regionsdirektør, Partner Tlf: 58 58 74 07 Mail: klj@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Morten Nielsen Business Consultant Tlf.: 58 58 80 70 Mail: mon@edc.dk

2 0 17

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. april 2017.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENS: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

ejendomstorvet.dk/info/statistik

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Tendensforklaring Stigende Uændret

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvets Markedsindeks - Udbudsstatistikken 2. kvartal 2017 data pr. 1. april 2017. For yderligere information omkring denne statistik henvises til ejendomstorvet.dk/info/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

Faldende

EDC Research - Maj 2017 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - M A J

2017

Kontor Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,00

5,00

5,25

2.300

1.800

1.350

Sekundær

5,00

5,50

6,00

1.700

1.400

1.100

Tertiær

6,25

6,75

7,25

1.100

950

700 650

Nordsjælland Primær

7,00

7,50

8,25

1.200

750

Sekundær

7,50

8,00

8,75

900

650

550

Tertiær

7,75

8,50

9,25

750

550

450

Østsjælland Primær

6,50

7,00

8,00

1.200

900

700

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

700

500

Tertiær

8,50

9,00

10,00

650

500

400

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,00

8,50

900

650

400

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

500

300

Tertiær

10,00

12,00

14,00

500

350

200 1.000

Aarhus Primær

4,50

5,00

5,50

1.550

1.300

Sekundær

5,25

6,00

7,00

1.300

1.000

800

Tertiær

6,50

7,00

8,00

1.000

800

600

Aalborg Primær

5,50

6,25

7,25

1.100

950

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

900

800

625

Tertiær

7,25

8,00

8,50

750

600

500 550

Trekantsområdet Primær

6,75

7,00

7,25

1.050

750

Sekundær

7,00

7,50

7,75

800

600

500

Tertiær

7,75

8,75

9,75

425

375

350 700

Odense Primær

6,00

7,00

8,00

1.150

800

Sekundær

7,00

8,00

9,00

1.000

700

650

Tertiær

8,00

9,00

10,00

650

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. april 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

398.600

6,8

-0,4

-0,9

Nordsjælland

109.100

6,9

-0,7

-0,8

Østsjælland

28.100

4,0

-0,4

-1,8

Vest- og Sydsjælland

54.200

3,5

-0,3

-0,8

Østjylland

229.100

7,5

-0,1

-1,4

Region Nordjylland

121.100

6,2

-0,9

-1,4

Sydjylland

201.200

8,6

-0,1

-0,3

Fyn

124.200

8,3

-0,7

0,4

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. april 2017. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - Maj 2017 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - M A J

2017

Ledige kontorlokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 9%

201.200 m2 124.200 m2

8%

229.100 m2

7%

398.600 m2

109.100 m2 121.100 m2

6% 5% 28.100 m2

4%

54.200 m2

3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. april 2017

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Kontor

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.876.900

398.600

-23.000

6,8%

-0,4%

Københavns omegn

3.735.000

441.800

-12.100

11,8%

-0,4%

Nordsjælland

1.586.200

109.100

-11.900

6,9%

-0,7%

115.600

2.600

0

2,3%

0,0%

11.313.700

952.200

-46.900

8,4%

-0,4% -0,4%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

708.100

28.100

-2.800

4,0%

Vest- og Sydsjælland

1.559.600

54.200

-4.300

3,5%

-0,3%

Region Sjælland

2.267.700

82.300

-7.100

3,6%

-0,3%

Fyn

1.499.600

124.200

-11.400

8,3%

-0,7%

Sydjylland

2.339.400

201.200

-1.400

8,6%

-0,1%

Region Syddanmark

3.838.900

325.400

-12.700

8,5%

-0,3%

Østjylland

3.062.500

229.100

-3.900

7,5%

-0,1%

Vestjylland

1.401.100

71.300

-800

5,1%

0,0%

Region Midtjylland

4.463.600

300.400

-4.600

6,7%

-0,1%

Nordjylland

1.955.400

121.100

-18.500

6,2%

-0,9%

Region Nordjylland

1.955.400

121.100

-18.500

6,2%

-0,9%

23.839.300

1.781.200

-90.100

7,5%

-0,3%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. april 2017. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Maj 2017 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - M A J

2017

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

19

E45

Gentofte

Kasted

Geding

Egaa

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Risskov

Nordhavn

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Brøndbyøster

Vejby

Skejby Tuborg Havn

Søborg

Mørkhøj

17

505

20

Faarup

Hellerup

Gladsaxe

15

Kvottrup

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45 Havnefront Syd

1

21

151

Sydhavn

Avedøre

Kastrup

Ørestad City

E20

19

501

Stavtrup

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

21

Marselisborg

Sundbyvester

Ormslev

Aabo

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Metro

Horning

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

4,00

5,00

5,25

Primær

4,50

5,00

5,50

Sekundær

5,00

5,50

6,00

Sekundær

5,25

6,00

7,00

Tertiær

6,25

6,75

7,25

Tertiær

6,50

7,00

8,00

Årlig markedsleje i kr./m2 Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

2.300

1.800

1.350

Primær

1.550

1.300

1.000

Sekundær

1.700

1.400

1.100

Sekundær

1.300

1.000

800

Tertiær

1.100

950

700

Tertiær

1.000

800

600

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. april 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2017 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - M A J

2017

Detail Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

3,75

4,50

5,00

20.000

14.000

12.000

Sekundær

5,50

5,75

6,50

3.700

2.500

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.100

1.050

900 900

Nordsjælland Primær

7,00

7,50

8,00

2.500

1.200

Sekundær

7,50

8,00

8,50

1.750

900

750

Tertiær

8,00

8,50

9,00

1.250

800

650

Østsjælland Primær

6,00

7,00

8,00

3.500

2.500

2.000

Sekundær

7,00

8,00

9,50

2.000

1.700

1.500

Tertiær

8,00

9,00

11,00

900

750

500

Vest- og Sydsjælland Primær

6,75

7,50

8,50

1.800

1.500

1.200

Sekundær

7,25

8,25

9,00

1.300

1.000

700

Tertiær

8,50

9,50

10,50

1.000

700

500

Aarhus Primær

4,50

4,75

5,00

7.500

5.000

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200

Aalborg Primær

4,75

5,50

6,00

4.500

3.250

2.000

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

600

500

425

Primær

6,25

6,50

6,75

2.900

2.300

1.300

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.600

1.000

800

Tertiær

7,25

7,75

8,25

700

500

500

Trekantsområdet

Odense Primær

5,00

6,00

6,50

5.000

3.800

2.500

Sekundær

6,00

6,75

7,50

3.000

2.000

1.300

Tertiær

8,00

9,00

10,00

800

600

400

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. april 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

København by

42.100

3,3

0,1

0,7

Nordsjælland

40.800

3,8

-0,5

-1,5

Østsjælland

30.200

6,8

-0,3

-0,2

Vest- og Sydsjælland

79.300

6,1

0,5

-0,8

110.000

5,5

0,0

0,0

85.800

6,3

-0,4

-2,1

137.400

8,1

-1,2

-1,0

62.100

4,8

0,1

-0,3

Østjylland Region Nordjylland Sydjylland Fyn

Ændring % år

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. april 2017. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - Maj 2017 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - M A J

2017

Ledige detaillokaler i m² og i % af bygningsbestand. 10% 9% 137.400 m2

8% 7%

30.200 m2 85.800 m2

79.300 m2

6%

110.000 m2 62.100 m2

5% 4%

40.800 m2 42.100 m

2

3% 2% 1% 0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. april 2017.

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

1.266.300

42.100

1.500

3,3%

0,1%

890.700

26.400

4.100

3,0%

0,5%

1.082.400

40.800

-6.000

3,8%

-0,5%

93.400

1.900

-800

2,1%

-0,8%

3.332.800

111.300

-1.100

3,3%

-0,1%

446.600

30.200

-1.500

6,8%

-0,3%

Vest- og Sydsjælland

1.307.000

79.300

6.300

6,1%

0,5%

Region Sjælland

1.753.600

109.500

4.800

6,2%

0,2%

Fyn

1.282.400

62.100

1.200

4,8%

0,1%

Sydjylland

1.699.300

137.400

-21.500

8,1%

-1,2%

Region Syddanmark

2.981.700

199.600

-20.200

6,7%

-0,7%

Østjylland

2.015.100

110.000

-1.500

5,5%

0,0%

Vestjylland

1.032.700

60.600

-3.000

5,9%

-0,3%

Region Midtjylland

3.047.800

170.600

-4.500

5,6%

-0,1%

Nordjylland

1.367.600

85.800

-5.700

6,3%

-0,4%

Region Nordjylland

1.367.600

85.800

-5.700

6,3%

-0,4%

12.483.400

676.700

-26.800

5,4%

-0,2%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. april 2017. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal .

EDC Research - Maj 2017 - side 7


EDC MARKET UPDATE BOKSBUTIKKER - MAJ 2017

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Over Middel Region Hovedstaden

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel

Under Middel

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

7,00

7,50

8,00

1.100

900

500

Sekundær

7,50

8,00

8,50

800

750

350

Primær

6,75

7,25

7,75

1.100

950

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

750

600

450

Primær

6,75

7,75

8,50

800

725

650

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

450

300

Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Primær

6,50

7,00

8,00

1.200

900

800

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

800

600

Primær

7,25

7,50

8,00

1.100

900

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

700

600

500

Primær

7,50

8,00

8,50

1.100

900

800

Sekundær

8,25

9,00

9,50

900

800

650

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. april 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2017 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION M A J 2 0 17

Lager & Produktion Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,75

8,25

525

450

Sekundær

7,50

8,50

9,00

450

375

350 300

Tertiær

8,00

9,25

9,75

350

300

250

Primær

7,50

8,25

8,75

525

400

300

Sekundær

8,00

8,75

9,25

385

350

300

Tertiær

8,50

9,25

9,75

365

340

240

Nordsjælland

Østsjælland Primær

7,00

7,50

8,00

500

400

300

Sekundær

7,50

8,00

9,00

400

300

225

Tertiær

8,00

9,00

10,00

350

225

175

Primær

7,50

8,50

9,50

450

375

300

Sekundær

8,50

9,50

10,50

350

250

200

Tertiær

9,50

10,50

12,50

250

200

125

Primær

7,00

7,75

8,50

400

300

250

Sekundær

7,50

8,00

9,00

350

275

225

Vest- og Sydsjælland

Aarhus

Aalborg Primær

7,00

8,00

9,00

375

300

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

250

225

175

Primær

7,25

7,75

8,25

350

300

250

Sekundær

8,25

8,75

10,00

275

225

200

Primær

7,50

8,50

9,00

350

300

250

Sekundær

8,50

9,50

10,50

275

225

125

Trekantsområdet

Odense

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. april 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand. Ledige m2

% af bestand

Ændring % kvartal

Ændring % år

København by

396.100

2,2

-0,4

-1,1

Nordsjælland

150.200

3,6

-0,5

-0,9

86.200

2,5

-0,2

-0,6

Vest- og Sydsjælland

165.600

1,7

0,2

-0,2

Østjylland

583.400

3,6

-0,3

-0,4

Region Nordjylland

226.200

1,6

-0,1

-0,1

Sydjylland

544.400

2,8

-0,1

-0,1

Fyn

255.100

2,8

-0,5

-0,3

Østsjælland

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. april 2017. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis.

EDC Research - Maj 2017 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION M A J 2 0 17

Ledige lager & produktionslokaler i m² og i % af bygningsbestand.

5%

4% 150.200 m2

583.400 m2

544.400 m2

3%

255.100 m2

86.200 m2 396.100 m2

2%

165.600 m2

226.200 m2

1%

0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED Statistikken pr. 1. april 2017

Nøgletal fra Ejendomstorvet-ED Statistikken. Lager & produktion

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.269.800

13.700

4.300

0,3%

0,1%

Københavns omegn

7.799.300

230.800

-62.400

3,0%

-0,8%

Nordsjælland

4.166.400

150.200

-19.300

3,6%

-0,5%

838.000

1.500

-200

0,2%

0,0%

18.073.500

396.100

-77.700

2,2%

-0,4% -0,2%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

3.489.300

86.200

-7.700

2,5%

Vest- og Sydsjælland

9.878.500

165.600

14.900

1,7%

0,2%

13.367.800

251.900

7.400

1,9%

0,1% -0,5%

Region Sjælland Fyn

9.276.100

255.100

-47.100

2,8%

Sydjylland

19.373.300

544.400

-16.400

2,8%

-0,1%

Region Syddanmark

28.649.400

799.500

-63.500

2,8%

-0,2% -0,3%

Østjylland

16.166.400

583.400

-42.500

3,6%

Vestjylland

12.930.200

335.500

-4.600

2,6%

0,0%

Region Midtjylland

29.096.600

918.900

-47.100

3,2%

-0,1%

Nordjylland

13.711.000

226.200

-600

1,6%

-0,1%

Region Nordjylland

13.711.000

226.200

-600

1,6%

-0,1%

102.898.200

2.592.600

-181.500

2,5%

-0,2%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvet-ED Statistikken, data pr. 1. april 2017. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - Maj 2017 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING MAJ 2017

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt.

Boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Afkastkrav i %

Primær Sekundær Tertiær

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

3,75 4,50 5,00

4,50 5,00 5,25

1.950 1.750 1.500

1.700 1.500 1.250

4,75 5,00 5,25

5,00 5,50 5,75

1.600 1.350 1.100

1.300 1.150 1.050

5,00 5,50 6,00

5,50 6,25 7,50

1.200 1.100 800

1.100 900 600

5,50 6,50 7,00

6,50 7,50 8,50

1.100 950 750

925 800 600

4,00 4,50 4,75

4,25 4,75 5,00

1.650 1.350 1.200

1.400 1.100 1.000

4,25 4,75 5,50

4,50 5,25 6,00

1.250 1.000 900

1.050 850 800

5,00 6,00

5,50 6,25

1.200 900

1.050 800

4,50 5,50

5,25 6,00

1.350 1.050

950 850

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Odense Primær Sekundær

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær Sekundær Tertiær

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Afkastkrav i %

Klasse A

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

2,25 2,75 3,75

2,75 3,50 4,50

3,50 4,25 5,50

4,50 5,00 5,25

4,75 5,25 5,50

1.650 1.400 1.100

1.450 1.250 1.000

4,25 4,75 5,00

5,00 5,25 5,50

5,25 5,50 5,75

4,75 5,25 5,75

5,25 5,75 6,00

1.500 1.400 1.300

1.300 1.200 1.100

4,00 5,00 6,25

5,00 6,00 7,00

5,50 7,00 8,00

5,00 5,75 6,75

5,50 6,50 8,00

1.150 1.000 700

1.050 900 600

5,50 6,00 7,00

6,50 7,00 8,50

7,50 8,00 10,00

6,00 6,50 8,00

6,50 7,50 9,00

1.000 800 600

850 700 550

2,50 3,00 4,00

2,75 3,25 4,25

3,00 3,50 4,50

3,75 4,25 5,00

4,00 4,75 5,25

1.400 1.200 1.050

1.250 1.050 850

3,00 4,00 5,50

3,50 4,50 6,00

4,00 5,00 6,50

4,00 4,75 5,25

4,25 5,00 5,75

5,50 6,25 7,50

6,25 6,75 8,00

7,00 7,75 8,50

5,50 6,25 7,50

6,00 6,75 7,75

4,25 5,00

5,00 5,75

5,75 6,00

4,75 5,50

5,50 6,00

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Tertiær Odense Primær Sekundær

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. april 2017. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - Maj 2017 - side 11


Vil du fremover modtage rapporten og andre nyheder direkte i din indbakke? Tilmeld nyheder pĂĽ edc.dk/erhverv/tilmeld

Erhverv Poul Erik Bech

edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update - 2. kvartal 3017  

De seneste nøgletal og markedsdata, hvor der blandt andet kan rapportes om en fortsat stigende efterspørgsel på erhvervsejendomme samt en st...

Market Update - 2. kvartal 3017  

De seneste nøgletal og markedsdata, hvor der blandt andet kan rapportes om en fortsat stigende efterspørgsel på erhvervsejendomme samt en st...