__MAIN_TEXT__

Page 1

Research Erhverv Poul Erik Bech

MARKET UPDATE N O V E M B E R

2 0 1 6


EDC MARKET UPDATE N O V E M B E R

KONTAKT OS: Robert Neble Larsen Adm. direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk HOVEDSTADSOMRÅDET: Morten Westphal Jensen Regionsdirektør Tlf.: 38 77 05 22 Mail: moj@edc.dk NORDSJÆLLAND: Stephen Wielje Berthelsen Erhvervschef Tlf: 48 26 99 10 Mail: stbe@edc.dk REGION SJÆLLAND : Øst-, Vest- og Sydsjælland John Borrisholt Erhvervschef Tlf.: 58587939 Mail: jsb@edc.dk REGION MIDTJYLLAND: Søren Leth Pedersen Regionsdirektør, Partner, cand. merc., Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 76 Mail: slp@edc.dk REGION NORDJYLLAND: Frank Jensen Regionsdirektør, Partner, CBA Tlf: 58 58 75 72 Mail: frje@edc.dk SYDJYLLAND: Karsten L Jensen Regionsdirektør, Partner Tlf: 58 58 74 07 Mail: klj@edc.dk FYN: Morten Nielsen Erhvervschef, Partner, Ejendomsmægler, valuar, MDE Tlf: 58 58 78 56 Mail: monie@edc.dk RESEARCH: Morten Westphal Jensen, Regionsdirektør, Tlf.: 38 77 05 22 Mail: moj@edc.dk

2016

BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen af en ejendom afhænger af mange specifikke faktorer, herunder forhold omkring lejekontraktens udformning, lejerens bonitet og ejendommens stand. Estimaterne kan ikke anvendes ukritisk i værdiansættelsen af én specifik ejendom, men kan tjene som input i forbindelse med værdiansættelsen. Estimaterne må gengives med angivelse af EDC Erhverv Poul Erik Bech som kilde. Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer for alle nedenstående data. Estimater og tendenser for lejeniveau og afkastkrav er gældende pr. 1. oktober 2016.

AFKASTKRAV, MARKEDSLEJE OG TENDENS: BELIGGENHED: Estimater for afkastkrav og lejeniveauer er baseret på primært, sekundært og tertiært beliggende ejendomme. KLASSE: Udover beliggenhed er vores estimater af prisfastsættelsen foretaget på baggrund af en inddeling i tre facilitetsklasser A, B, og C, hvor klasse A er den bedste. For hver ejendomstype er defineret flere variable med hensyn til faciliteter og stand såsom; størrelse, planløsning, opførelsesår, elevator, klimaanlæg, kabling, personalefaciliteter, kundefaciliteter, parkeringsfaciliteter, energimærkningsklasse, loftshøjde, generelle adgangsforhold m.fl. Eksempelvis har primært beliggende ejendommene med klasse A faciliteter den for området bedste beliggenhed, højeste standard, mht. faciliteter, er tidssvarende og indflytningsklare. Denne type ejendom forventes at kunne blive handlet til det for området laveste afkastkrav. Lejeniveauet vil typisk være det højeste for området og der kan forventes en kort genudlejningsperiode. Der vil naturligvis være afvigelser fra de anførte estimater ved dårligere beliggenhed, faciliteter og stand. AFKASTKRAV: Er defineret som 1.års afkast ved fuld udlejning til markedsleje fratrukket årlige driftsomkostninger sat i forhold til købesummen justeret for lejedepositum og forudbetalt leje. Der antages fuld udlejning på markedskonforme vilkår, for at gøre alle afkastkrav så sammenlignelige som muligt. MARKEDSLEJE: Er defineret som den opnåelige leje i kr. pr. m2 pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Det forudsættes, at ejendommen er udlejet på gældende markedsvilkår. TENDENS: Alle tendenser er udtryk for vores forventninger for udviklingen på 3-6 måneders sigt. BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2 BOKSBUTIKKER: Omfatter butikker i særlige handelsområder, hvor der primært sælges udvalgsvarer. Således dækker boksbutikker ikke ejendomme, hvor der er givet tilladelse til salg af pladskrævende varegrupper jf. planlovens bestemmelser. For boksbutikker oplyses estimater for afkastkrav og lejeniveau for "over middel", "middel" og "under middel" for det pågældende område (primær, sekundær og tertiær). Dagligvarebutikker er ikke omfattet.

ejendomstorvet.dk/info/statistik

Data for LEDIGE ERHVERVSLOKALER (tomgang): Tendensforklaring Stigende Uændret

Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016 data pr. 1. oktober 2016. For yderligere information omkring denne statistik henvises til ejendomstorvet.dk/info/statistik. Tendenspile for udviklingen i tomgang er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech og er udtryk for vores forventninger på 3-6 måneders sigt.

Faldende

EDC Research - November 2016 - side 2


EDC MARKET UPDATE KONTOR - N O V E M B E R

2016

Kontor Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,50

5,25

5,50

2.100

1.600

1.250

Sekundær

5,25

5,75

6,25

1.600

1.300

1.050

Tertiær

6,25

6,75

7,25

1.100

950

700

Nordsjælland Primær

7,25

7,75

8,25

1.000

750

650

Sekundær

7,50

8,00

8,50

900

650

550

Tertiær

7,75

8,50

9,00

750

550

450

Østsjælland Primær

6,50

7,00

8,00

1.100

900

700

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

700

500

Tertiær

8,50

9,00

10,00

650

500

400

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,00

8,50

900

650

400

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

500

300

Tertiær

10,00

12,00

14,00

500

350

200

Aarhus Primær

4,50

5,50

6,00

1.500

1.150

950

Sekundær

5,25

6,25

7,00

1.200

900

750

Tertiær

6,50

7,00

8,00

900

700

550

Aalborg Primær

5,75

6,25

7,25

1.000

900

750

Sekundær

6,25

7,25

8,00

850

750

650

Tertiær

7,25

8,00

8,50

750

600

500

Trekantsområdet Primær

6,75

7,00

7,25

1.050

750

550

Sekundær

7,00

7,50

7,75

800

600

500

Tertiær

7,75

8,75

9,75

425

375

350

Odense Primær

6,25

7,00

8,00

1.150

800

700

Sekundær

7,00

8,00

9,00

1.000

700

650

Tertiær

8,00

9,00

10,00

650

600

500

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2016 Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige kontorlokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

København by

459.300

7,8

Ændring % kvartal -0,1

Ændring % år -0,3

Nordsjælland

-2,4

114.700

7,2

-1,1

Østsjælland

37.800

5,3

0,4

0,8

Vest- og Sydsjælland

62.800

4,0

-0,1

-0,7

Østjylland

278.100

9,1

0,6

-0,1

Region Nordjylland

147.200

7,5

-0,6

-0,4

Sydjylland

207.800

8,9

0,1

-0,8

Fyn

139.500

9,3

1,4

1,3

Tendens

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks - Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016, data pr. 1. oktober 2016. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2016 - side 3


EDC MARKET UPDATE KONTOR - N O V E M B E R

2016

Tomgang for kontor i kvm, % af bygningsbestand og forventninger. 10%

139.500 m2

278.100 m2

207.800 m

2

9% 8%

459.300 m2

147.200 m2

114.700 m2

7% 6%

37.800 m2

5% 62.800 m2

4% 3% 2% 1% 0% København By

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016 pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016. Kontor

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

København by

5.876.900

459.300

-3.400

7,8%

-0,1%

Københavns omegn

3.735.000

497.000

-18.700

13,3%

-0,5%

Nordsjælland

1.586.200

114.700

-17.300

7,2%

-1,1%

115.600

2.500

-900

2,2%

-0,8%

11.313.700

1.073.500

-40.400

9,5%

-0,3%

708.100

37.800

2.800

5,3%

0,4%

Vest- og Sydsjælland

1.559.600

62.800

-1.400

4,0%

-0,1%

Region Sjælland

2.267.700

100.600

1.400

4,4%

0,0%

Fyn

1.499.600

139.500

20.300

9,3%

1,4%

Sydjylland

2.339.400

207.800

1.300

8,9%

0,1%

Region Syddanmark

3.838.900

347.300

21.600

9,0%

0,5%

Østjylland

3.062.500

278.100

18.500

9,1%

0,6%

Vestjylland

1.401.100

80.000

14.100

5,7%

1,0%

Region Midtjylland

4.463.600

358.100

32.700

8,0%

0,7%

Nordjylland

1.955.400

147.200

-12.100

7,5%

-0,6%

Region Nordjylland

1.955.400

147.200

-12.100

7,5%

-0,6%

Hele landet

23.839.300

2.026.600

3.000

8,5%

0,0%

Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Ændring %

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016, data pr. 1. oktober 2016. ”% af bestand” er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m2 og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2016 - side 4


EDC MARKET UPDATE KONTOR - N O V E M B E R

2016

Områdeinddeling for kontorejendomme. 8

201

København

Sotoften

Aarhus

Skjoldelev

Lystrup

Olsted

15

46 18

Lisbjerg 18

511

E47

Sabro

O3

4

3 20

19

E45

Gentofte

Kasted

Geding

Egaa

19

16 O4

47 Borum

Bispebjerg

Brendstrup

Risskov

Nordhavn

Husum

180

Yderup

Utterslev

Tilst

Ydre Østerbro O2

Nørrebro

23

Amerika Plads

26

True Lyngby

Labing

Indre Østerbro

Gellerup

Hasle

Vanløse

Rødovre

O1

City

O3

Brabrand

Frederiksberg

195

156 O2

Brøndbyøster

Vejby

Skejby Tuborg Havn

Søborg

Mørkhøj

17

505

20

Faarup

Hellerup

Gladsaxe

15

Kvottrup

Valby

Aabyhoj

Aarslev Aaby

Kalvebod Brygge

Vesterbro

Aarhus

Aarslev Mark

E47

Ørestad Nord

Vigerslev

E45

21

Havnefront Syd

1

21

Marselisborg

Sundbyvester

151

Ormslev Stationsby

Hvidovre

2

Sydhavn

Avedøre

Kastrup

Ørestad City

E20

19

501

Stavtrup

Ormslev

Aabo

170 2

17

Lemming Viby Holme

22

20

Ørestad Syd

21

O2

Tårnby

E20

Kbh. Lufthavn

1 km

Hasselager

Kolt Bering

1 km

451

Bjostrup Slet

Kattrup

501

Skaade

Primært område

Sekundært område

Jegstrup

Tertiært område

Tranbjerg

51

S-tog

Metro

Horning

Overballe

Osterby

Storhoj

Horret

Ovenstående kort for kontorejendomme i København/Aarhus viser en områdeinddeling i primære, sekundære og tertiære områder, hvor det primære område typisk indeholder de bedste beliggenheder for kontorejendomme i København/Aarhus. Områdeinddelingen er foretaget af EDC Erhverv Poul Erik Bech. Grænserne for disse områder kan være flydende og skifte over tid. Områdeinddelingen skal ses som vores bud på en generel beliggenhedssegmentering og ikke opfattes som en definitiv opdeling af bedste, gode og mindre gode beliggenheder.

København

Aarhus

Afkastkrav i % Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

4,50

5,25

5,50

Primær

4,50

5,50

6,00

Sekundær

5,25

5,75

6,25

Sekundær

5,25

6,25

7,00

Tertiær

6,25

6,75

7,25

Tertiær

6,50

7,00

8,00

Årlig markedsleje i kr./m2 Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Primær

2.100

1.600

1.250

Primær

1.500

1.150

950

Sekundær

1.600

1.300

1.050

Sekundær

1.200

900

750

Tertiær

1.100

950

700

900

700

550

Tertiær

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2016 - side 5


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - N O V E M B E R

2016

Detail Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

4,50

5,00

5,25

20.000

14.000

12.000

Sekundær

5,75

6,00

6,50

3.700

2.500

2.000

Tertiær

7,00

7,50

7,75

1.100

950

800

Nordsjælland Primær

7,00

7,50

8,00

2.250

1.200

900

Sekundær

7,50

8,00

8,50

1.750

900

750

Tertiær

8,00

8,50

9,00

1.250

800

650

Østsjælland Primær

6,00

7,00

8,00

3.500

2.500

2.000

Sekundær

7,00

8,00

9,50

2.000

1.700

1.500

Tertiær

8,00

9,00

11,00

900

750

500 1.200

Vest- og Sydsjælland Primær

6,75

7,50

8,50

1.800

1.500

Sekundær

7,25

8,25

9,00

1.300

1.000

700

Tertiær

8,50

9,50

10,50

1.000

700

500

Aarhus Primær

4,75

5,25

5,50

7.000

4.500

3.500

Sekundær

5,25

5,50

6,00

4.000

3.500

2.500

Tertiær

6,00

6,50

7,00

2.000

1.600

1.200 2.000

Aalborg Primær

5,00

5,50

6,00

4.250

3.250

Sekundær

6,25

6,50

7,00

1.300

1.050

700

Tertiær

7,25

7,75

8,25

600

500

425 1.300

Trekantsområdet Primær

6,25

6,50

6,75

2.900

2.300

Sekundær

6,50

6,75

7,00

1.600

1.000

800

Tertiær

7,25

7,75

8,25

700

500

500

Odense Primær

5,25

6,00

6,50

5.000

3.800

2.500

Sekundær

6,00

6,75

7,50

3.000

2.000

1.300

Tertiær

8,00

9,00

10,00

800

600

400

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige detaillokaler i m², i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

København by

35.100

2,8

Nordsjælland

57.100

Østsjælland

29.500

Vest- og Sydsjælland Østjylland Region Nordjylland Sydjylland Fyn

Ændring % kvartal

Ændring % år

0,5

-0,2

5,3

0,0

-0,2

6,6

-0,4

-0,4

83.200

6,4

-1,0

-1,0

113.700

5,6

-0,4

-0,8

96.900

7,1

0,2

-2,6

153.000

9,0

-0,4

0,1

63.100

4,9

0,0

-0,7

Tendens

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016, data pr. 1. oktober 2016. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2016 - side 6


EDC MARKET UPDATE D E TA I L - N O V E M B E R

2016

TOMGANG FOR DETAIL i KVM, % AF BYGNINGSBESTAND OG FORVENTNINGER 10% 153.000 m2

9% 8% 96.900 m2

7%

29.500 m2

6%

83.200 m2 113.700 m2

57.100 m2

63.100 m2

5% 4% 3%

35.100 m2

2% 1% 0% København By

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016 pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016. Detail København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

1.266.300

35.100

6.600

2,8%

0,5%

890.700

21.500

3.000

2,4%

0,3%

1.082.400

57.100

100

5,3%

0,0%

93.400

1.600

-800

1,7%

-0,9%

3.332.800

115.300

9.000

3,5%

0,3%

446.600

29.500

-1.900

6,6%

-0,4%

Vest- og Sydsjælland

1.307.000

83.200

-13.300

6,4%

-1,0%

Region Sjælland

1.753.600

112.700

-15.200

6,4%

-0,9%

Fyn

1.282.400

63.100

-100

4,9%

0,0%

Sydjylland

1.699.300

153.000

-6.100

9,0%

-0,4%

Region Syddanmark

2.981.700

216.100

-6.300

7,2%

-0,3%

Østjylland

2.015.100

113.700

-6.500

5,6%

-0,4%

Vestjylland

1.032.700

56.500

-3.600

5,5%

-0,3%

Region Midtjylland

3.047.800

170.300

-10.000

5,6%

-0,3%

Nordjylland

1.367.600

96.900

2.300

7,1%

0,2%

Region Nordjylland

1.367.600

96.900

2.300

7,1%

0,2%

12.483.400

711.300

-20.200

5,7%

-0,2%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016, data pr. 1. oktober 2016. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2016 - side 7


EDC MARKET UPDATE BOKSBUTIKKER - NOVEMBER 2016

Boksbutikker

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Over Middel Region Hovedstaden

Middel

Under Middel

Over Middel

Middel

Under Middel

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

6,50

7,00

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,00

8,00

9,00

800

700

600

Primær

6,75

8,00

9,00

900

800

700

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

600

500

Region Sjælland

Nordsjælland Primær

6,75

7,25

7,75

1.200

1.000

500

Sekundær

7,50

7,75

8,50

800

750

350

Østsjælland Primær

6,75

7,25

7,75

1.100

950

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

750

600

450

Primær

6,75

7,75

8,50

800

725

650

Sekundær

8,00

9,00

10,00

700

450

300

Vest- og Sydsjælland

Region Midtjylland Primær

7,00

7,25

7,50

1.100

1.000

900

Sekundær

7,75

8,00

8,25

800

700

600

Region Nordjylland Primær

6,50

7,00

8,00

1.200

900

800

Sekundær

7,50

8,00

9,00

900

800

600

Sydjylland Primær

7,25

7,50

8,00

1.100

900

800

Sekundær

7,50

7,75

8,50

700

600

500

Fyn Primær

7,50

8,00

8,50

1.100

900

800

Sekundær

8,25

9,00

9,50

900

800

650

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2016 - side 8


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION N O V E M B E R 2016

Lager & Produktion

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt. Klasse A København

Klasse B

Klasse C

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Årlig markedsleje i kr./m2

Afkastkrav i %

Primær

7,00

7,75

8,25

525

450

350

Sekundær

7,50

8,50

9,00

450

375

300

Tertiær

8,00

9,25

9,75

350

300

250

Nordsjælland Primær

7,50

8,25

8,75

475

400

300

Sekundær

8,00

8,75

9,25

385

350

300

Tertiær

8,50

9,25

9,75

365

340

240

Østsjælland Primær

7,00

7,50

8,00

500

400

300

Sekundær

7,50

8,00

9,00

400

300

225

Tertiær

8,00

9,00

10,00

350

225

175

Vest- og Sydsjælland Primær

7,50

8,50

9,50

450

375

300

Sekundær

8,50

9,50

10,50

350

250

200

Tertiær

9,50

10,50

12,50

250

200

125

Aarhus Primær

7,25

7,75

8,50

400

300

250

Sekundær

7,50

8,00

9,00

325

275

225

Aalborg Primær

7,25

8,00

9,00

350

275

250

Sekundær

8,75

9,25

10,25

250

225

175

Trekantsområdet Primær

7,75

8,25

8,50

325

275

250

Sekundær

8,00

8,50

9,00

275

225

225

Odense Primær

7,50

8,50

9,00

350

300

250

Sekundær

8,50

9,50

10,50

275

225

125

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1.oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ledige lager & produktionslokaler i m2, i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt. Ledige m2

% af bestand

Region Hovedstaden

460.400

2,5

Ændring % kvartal -0,5

Ændring % år -1,3

Nordsjælland

153.100

3,7

-0,5

-0,7

Østsjælland

101.400

2,9

0,0

-0,1

Vest- og Sydsjælland

147.200

1,5

-0,3

-0,4

Østjylland

648.800

4,0

0,1

-0,2

Region Nordjylland

214.000

1,6

0,0

-0,4

Sydjylland

560.700

2,9

0,3

0,1

Fyn

285.500

3,1

-0,1

0,0

Tendens

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016, data pr. 1. oktober 2016. Ændring i % siden sidste kvartal og på årsbasis. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

EDC Research - November 2016 - side 9


EDC MARKET UPDATE LAGER OG PRODUKTION N O V E M B E R 2016

Ledige lager & produktionslokaler i m², i % af bygningsbestand og tendens på 3-6 måneders sigt.

5%

648.800 m2

4%

153.100 m2 285.500 m2 560.700 m2

101.400 m2

3% 460.400 m2

2% 214.000 m2

147.200 m2

1%

0%

København By

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Østjylland

Region Nordjylland

Sydjylland

Fyn

Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016 pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Nøgletal fra Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016. Lager & produktion

Bygningsbestand

Ledige m2

Ændring m2

% af bestand

Ændring %

København by

5.269.800

12.600

-3.200

0,2%

-0,1%

Københavns omegn

7.799.300

291.900

-53.400

3,7%

-0,7%

Nordsjælland

4.166.400

153.100

-22.700

3,7%

-0,5%

838.000

2.900

-800

0,3%

-0,1%

18.073.500

460.400

-80.200

2,5%

-0,5%

Østsjælland

3.489.300

101.400

-500

2,9%

0,0%

Vest- og Sydsjælland

9.878.500

147.200

-33.100

1,5%

-0,3%

13.367.800

248.600

-33.600

1,9%

-0,2%

9.276.100

285.500

-15.300

3,1%

-0,1%

Sydjylland

19.373.300

560.700

59.300

2,9%

0,3%

Region Syddanmark

28.649.400

846.100

43.900

3,0%

0,2%

Østjylland

16.166.400

648.800

16.500

4,0%

0,1%

Vestjylland

12.930.200

369.700

5.400

2,9%

0,1% 0,1%

Bornholm Region Hovedstaden

Region Sjælland Fyn

Region Midtjylland

29.096.600

1.018.500

21.900

3,5%

Nordjylland

13.711.000

214.000

-8.400

1,6%

0,0%

Region Nordjylland

13.711.000

214.000

-8.400

1,6%

0,0%

102.898.200

2.787.600

-56.400

2,7%

-0,1%

Hele landet

Kilde: Ejendomstorvets Markedsindeks – Udbudsstatistikken 4. kvartal 2016, data pr. 1. oktober 2016. "% af bestand" er andelen af ledige lokaler i % af bygningsbestand. Ændring i m² og % siden sidste kvartal.

EDC Research - November 2016 - side 10


EDC MARKET UPDATE BOLIGUDLEJNING - NOVEMBER 2016

Afkastkrav i %, årlig markedsleje i kr/m² og tendens på 3-6 måneders sigt.

Boligudlejningsejendomme

Nyere boligudlejningsejendomme Klasse A København

Klasse B

Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

Primær

4,00

Sekundær

4,75 5,25

4,50 5,25 5,50

1.950 1.750 1.500

1.700 1.500 1.250

4,75 5,00 5,25

5,00 5,50 5,75

1.500 1.350 1.100

1.300 1.150 1.050

5,00 5,50 6,00

5,50 6,25 7,50

1.200 1.100 800

1.100 900 600

5,50 6,50 7,00

6,50 7,50 8,50

1.100 950 750

925 800 600

4,00 4,50 5,00

4,25 4,75 5,25

1.600 1.350 1.200

1.400 1.100 1.000

4,25 4,75 5,50

4,50 5,25 6,00

1.250 1.000 900

1.050 850 800

5,25 6,25

5,75 6,50

1.200 900

1.050 800

4,50 5,50

5,25 6,00

1.350 1.050

950 850

Tertiær Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Odense Primær Sekundær

Ældre boligudlejningsejendomme Klasse A København Primær Sekundær Tertiær

Klasse B

Klasse C

Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Klasse A

Afkastkrav i %

Klasse B

Årlig markedsleje i kr./m2

2,50 3,00 4,00

2,75 3,50 4,50

3,50 4,25 5,50

4,50 5,00 5,25

4,75 5,25 5,50

1.600 1.400 1.100

1.400 1.250 1.000

4,75 5,00 5,25

5,00 5,25 5,50

5,25 5,50 5,75

4,75 5,25 5,75

5,25 5,75 6,00

1.500 1.400 1.300

1.300 1.200 1.100

4,00 5,00 6,25

5,00 6,00 7,00

5,50 7,00 8,00

5,00 5,75 6,75

5,50 6,50 8,00

1.150 1.000 700

1.050 900 600

5,50 6,00 7,00

6,50 7,00 8,50

7,50 8,00 10,00

6,00 6,50 8,00

6,50 7,50 9,00

1.000 800 600

850 700 550

2,50 3,00 4,00

2,75 3,25 4,25

3,00 3,50 4,50

3,75 4,25 5,00

4,25 5,00 5,50

1.400 1.200 1.050

1.250 1.050 850

3,25 4,00 5,50

3,75 4,50 6,00

4,25 5,00 6,50

4,25 4,75 5,25

4,50 5,00 5,75

5,50 6,25 7,50

6,25 6,75 8,00

7,00 7,75 8,50

5,50 6,25 7,50

6,00 6,75 7,75

4,25 5,00

5,00 5,75

5,75 6,00

5,00 5,50

5,50 6,00

Nordsjælland Primær Sekundær Tertiær Østsjælland Primær Sekundær Tertiær Vest- og Sydsjælland Primær Sekundær Tertiær Aarhus Primær Sekundær Tertiær Aalborg Primær Sekundær Tertiær Trekantsområdet Primær Sekundær Tertiær Odense Primær Sekundær

Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, Estimater pr. 1. oktober 2016. Tendenspilene er udtryk for vores forventning til udviklingen på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Note: 1) Nyere boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er taget i brug efter 1.1. 1992 og således omfattet af reglerne om fri huslejefastsættelse i henhold til BRL § 15 A m.fl. 2) Ældre boligudlejningsejendomme er ejendomme, som er reguleret efter BRL og Lejelovens bestemmelser om omkostningsbestemt husleje. Reguleret efter BRL § 5, stk. 1., med udviklingspotentiale 3) Fuldt udviklede ældre boligudlejningsejendomme er ældre boligudlejningsejendomme uden yderligere potentiale for huslejestigninger via moderniseringer efter BRL § 5, stk. 2

EDC Research - November 2016 - side 11


Landets førende mæglervirksomhed indenfor salg, udlejning, vurdering og rådgivning vedrørende ejendomme

Etableret i 1978, og består i dag af 16 erhvervscentre, flere end 50 boligbutikker i Danmark og 3 boligbutikker i Frankrig og Sverige

Ejer ejendomsadministrationsselskabet LEA Ejendomspartner

Beskæftiger flere end 450 medarbejdere

Vi har geografisk repræsentation og kompetencer til at vurdere, sælge og udleje alle typer ejendomme uanset beliggenhed

I EDC Erhverv Poul Erik Bech er vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 70 erhvervsspecialister vores absolutte styrker. Vi er ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors specialiseret inden for formidling af følgende ejendomme: •

Kontorejendomme

Butiksejerlejligheder

Investeringsejendomme

Retail

Lager- og logistikejendomme

Erhvervsgrunde

Produktions- og industriejendomme

Klinikker

Boligudlejningsejendomme

Hoteller

Projektejendomme

Restauranter

Andelsboligforeninger

Erhvervscentre: København K 33 30 10 00 • 114@edc.dk

Herlev 44 57 03 37 • 278@edc.dk

Nordsjælland 48 26 99 10 • 342@edc.dk

Roskilde 46 33 33 33 • 403@edc.dk

Køge 55 35 55 53 • 469@edc.dk

Næstved 55 78 66 03 • 473@edc.dk

Odense 58 58 82 00 • 512@edc.dk

Kolding 76 33 80 10 • 603@edc.dk

Aabenraa 73 33 13 00 • 620@edc.dk

Sønderborg 58 58 80 20 • 641@edc.dk

Esbjerg 76 10 48 00 • 670@edc.dk

Vejle 75 83 13 11 • 710@edc.dk

Silkeborg 86 82 62 00 • 863@edc.dk

Aarhus 87 30 99 30 • 802@edc.dk

Viborg 58 58 77 10 • 751@edc.dk

Aalborg 96 31 49 00 • 912@edc.dk

CHARTERED SURVEYORS & INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS

Læs mere på edc.dk/erhverv

Profile for EDC Poul Erik Bech

Market Update - 4. kvartal 2016  

Market Update - 4. kvartal 2016