__MAIN_TEXT__

Page 1

Oktober 2015

ErhvervsNyt

Boligudlejningsejendom opført i 2007 Læs mere side 9

Detailhandlen løber efter toget Læs mere side 19

Ledige stillinger

LETBANER TRÆKKER UDVIKLERE TIL BYENS UDKANT Konkurrencen om salg og udvikling af de bedste ejendomme ved de kommende letbanestationer er allerede i gang. Der skal handles nu, hvis gevinsten skal inkasseres. Læs artiklen på side 4

Læs mere side 27

Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

oline.dk

Danmarks største portal for erhvervsejendomme


Tema Letbaner Attraktiv boligudlejningsejendom opført i 2007, København NV

INDHOLD

Artikel .................................................................. 4 Investering .......................................................... 8 Kontor ................................................................ 16 Artikel ................................................................ 19 Industri ............................................................... 24 Side 9

Ledige stillinger ................................................ 27 Detail .................................................................. 31

JOB I EDC ERHVERV POUL ERIK BECH Efter en rekordomsætning i 2014 fortsætter væksten i 2015 – vil du være en del af successen? Vi søger partnere, ledere, mæglere, erhvervskoordinatorer og trainees – se et udpluk af vores nuværende stillingsopslag på side 27.

Letbanerne kommer til at transportere millioner af passagerer hvert år, så vi er selvfølgelig interesserede i planerne

Henrik Kirketerp

Kampen om de bedste placeringer langs de kommende letbanestationer er i gang, og særligt små og mellemstore detailkæder kan få travlt med at få de bedste placeringer. Læs mere på side 19.

Direktør i Coop Ejendomme

Attraktiv investeringsmulighed i Sabro 19 rækkehuse nær Aarhus sælges. Rækkehusene er attraktivt beliggende i Sabro på Engbakken i nærheden af indfaldsvej til Aarhus, Viborgvej og med kort afstand til både motorvej og Aarhus. Læs mere på side 11. 2


Oktober 2015 Nye muligheder i byens udkant

Både erfaring og forskning viser, at nye stationer medfører fornyet byudvikling og markante stigninger i ejendomsværdien

Robert Neble Larsen Adm. direktør, Erhverv

Danskerne bevæger sig længere og længere for at komme på arbejde, og samtidigt vokser bilkøerne på vejen ind og ud af byerne. Hvis vi også i fremtiden skal have tid til familielivet, stiller det derfor høje krav til optimering af infrastrukturen. Men heldigvis er der hjælp på vej til det stadigt stigende antal pendlere i form af nye moderne letbaner i landets fire største byer. Det er også gode nyheder set fra et ejendomsperspektiv. Både erfaring og forskning viser nemlig, at nye stationer medfører fornyet byudvikling og markante stigninger i ejendomsværdien. Et faktum, der, som du kan læse mere om på side 4, er fuld opmærksomhed på hos investorer og udviklere i de kommende letbanebyer. Letbanerne skaber nye muligheder for anvendelse af ejendomme – både i forhold til erhvervsformål og boliger. I vores totalprojektafdeling kan vi hjælpe ejendomsbesiddere med at tilpasse eksisterende ejendomme til alternative anvendelser, målrettet præcis de krav, der stilles fra relevante udviklere. Det er krav, som kan være svære at danne sig et overblik over. Men vi følger dagligt udviklingen med en stærk lokal tilstedeværelse, og vi har kompetencerne til at specialrådgive indenfor alle segmenter.

Letbanerne skaber helt nye sammenhænge i de største danske byer, og for virksomheder med behov for et nyt domicil åbner det en række muligheder for billigere kvadratmeter og medarbejderrekruttering fra et stort opland. Når letbanen binder centrum og udkant sammen er spørgsmålet: Behøver virksomheden ligge i City? Svaret kommer selvfølgelig an på den enkelte virksomheds behov, og hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, kan vi via vores domicilsøgning målrettet hjælpe med at afdække mulighederne. Muligheder og optimisme er således det helt store tema – både her i ErhvervsNyt, og på ejendomsmarkedet generelt. Byerne i både Hovedstadsområdet og i provinsen udvikler sig med hastige skridt, og det samme gør vi i EDC Erhverv Poul Erik Bech. Vi arbejder hele tiden på at styrke vores lokale tilstedeværelse og søger derfor nye medarbejdere i hele landet. Se vores ledige stillinger på side 27 eller på edc.dk/erhverv-job

Det gælder ikke mindst i detailsegmentet, hvor der lige nu er tendens til øget efterspørgsel på de gode beliggenheder langs letbanerne. Både de helt store og internationale kæder og de helt små butikker ser nye spændende muligheder i de naturlige mødesteder, der vil udvikle sig omkring stationerne. Læs mere på side 19.

3


LETBANER TRÆKKER UDVIKLERE TIL BYENS UDKANT Konkurrencen om salg og udvikling af de bedste ejendomme ved de kommende letbanestationer er allerede i gang. Der skal handles nu, hvis gevinsten skal inkasseres.

L

etbaneplaner skaber nye muligheder for ejendoms-handler. Sådan lyder meldingen fra EDC Erhverv Poul Erik Bechs lokale erhvervscentre i de fire største byer, hvor letbanerne anlægges: København, Aarhus, Odense og Aalborg. I løbet af de kommende tre til seks år kommer de nye letbaner i drift, og selv om de første passagerer således først står af toget om flere år, giver det allerede nu mening, at overveje sine muligheder. Det forklarer direktør Kenneth Nielsen fra EDC Projekt Poul Erik Bech. ”Tidsperspektivet i et ejendomsudviklingsprojekt vil typisk strække sig over to til fem år, og det betyder, at tiden nu er moden for såvel udviklere som sælgere, der ønsker at udnytte den byudvikling, letbanerne repræsenterer,” siger han. Som landets største uafhængige ejendomsmæglerkæde med en stærk lokal repræsentation i hele landet, har EDC Projekt Poul Erik Bech unik mulighed for at rådgive hele vejen gennem processen. Kenneth Nielsen understreger, at letbanerne i høj grad påvirker interessen i markedet – og det udgør en stor mulighed for ejere af ejendomme og grunde langs letbanen.

Tiden er nu moden for såvel udviklere som sælgere, der ønsker at udnytte den byudvikling, letbanerne repræsenterer ”Hvis man som ejer gerne vil vide, om ens ejendom eller grund er attraktiv til et fremtidigt bolig- eller kontorprojekt, kan vi hjælpe i processen, for vi oplever en stigende interesse fra udviklere, som ser muligheder i områderne langs letbanestationerne,” siger han. INFRASTRUKTUR ER AFGØRENDE Ifølge en rapport fra Miljøministeriet udløser beliggenhed nær en station en prisstigning på boliger på op til 8 pct., mens en lignende undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at kvadratmeterprisen stiger med helt op til 40 pct. på erhvervslejemål, hvis der anlægges en station i umiddelbar nærhed. Samme værdiudvikling ventes i forbindelse med de kommende letbaner – og det giver investorerne blod på tanden.

Det bekræfter Marius Møller, direktør for NCC Property Development, der er et af landets mest betydelige developerselskaber. ”Infrastrukturen er jo i sagens natur afgørende for, hvor interessant et område er. Her vurderer vi, at letbanerne kommer til at få meget stor betydning,” siger Marius Møller. NCC opfører blandt andet såkaldte ”Company Houses” der tilbyder moderne kontorfaciliteter til virksomheder. Sådanne huse har NCC allerede opført ved den kommende letbanestation i Skejby i Aarhus samt i Gladsaxe, der bliver en del af den kommende Ring3-letbane. Som en understregning af potentialet i de kommende letbaner, har koncernen endda indrettet eget domicil nær letbanestationen i Søborg. ”Effektiv infrastruktur er afgørende i forhold til adgangsmuligheder for medarbejdere og kunder. Samtidigt er det jo en klar forventning, at letbanen kommer til at danne grundlag for vækst og udvikling i hele området,” siger Marius Møller. EN NY DEFINITION AF ”CITY” Marius Møller peger på, at letbanerne – både i provinsen og i Københavnsområdet - er en del af den store urbanisering, der præger samfundet. Dog med den lille krølle, at letbanerne vil gøre det muligt at være urban flere kilometer fra centrum. ”Vi agerer i en situation præget af en urbanisering, hvor flere mennesker flytter ind mod København, hvilket også gør det attraktivt for virksomhederne at flytte tættere på. Letbanen kommer til at understøtte den udvikling og gør det muligt at placere sig centralt uden at skulle helt ind til City,” siger han og fremhæver, at det både har betydning for boligudviklingen og tiltrækningskraften på virksomheder. ”Vores forretning er jo at skabe værdier for vores erhvervskunder ved at levere fysiske rammer på placeringer, der lever op til de krav, der er til den omliggende by og til infrastrukturen. Her opfatter vi letbanen som stærke salgsargumenter,” siger Marius Møller. FLERE PROJEKTER I GANG Aalborg er en af de danske byer, hvor planerne om en letbane allerede skaber udvikling. Byens stadsarkitekt, Peter Baltzer Nielsen, fortæller, at der er adskillige konkrete projekter i gang i områderne omkring de 24 kommende stationer. ”Der arbejdes lige nu med mellem 10 og 15 større projekter, som fortsættes side 6

4


Letbanen kommer til at understøtte udviklingen og gør det muligt at placere sig centralt uden at skulle helt ind til City

Marius Møller Direktør for NCC Property Development


Letbaner på vej: jeg vil betegne som fugle i hånden, og samtidigt har vi fra kommunens side fungeret som katalysator for byudviklingen ved at igangsætte byggeriet af 2.500 ungdomsboliger, som ligeledes får forbindelse til den vækstakse, letbanen er en afgørende del af,” siger Peter Baltzer Nielsen. Lignende positive forventninger fra det midtjyske, hvor rådmand for teknik og miljø i Aarhus, Kristian Würtz glæder sig til at første etape af byens letbane åbner – efter planen som den første i Danmark – allerede i løbet af 2017. ”Letbanen skaber grobund for at udnytte det fulde potentiale i byen, også i den eksisterende bygningsmasse. Her er det vores strategi og også vores klare forventning, at vi de kommende år vil se en markant udvikling af både boliger og erhvervsområder, både syd og nord for Aarhus,” siger Kristian Würtz. Også i Odense forventer man positive sideeffekter af letbanen, som åbner i 2020. TOGET KØRER NU Hos EDC Projekt Poul Erik Bech råder direktør Kenneth Nielsen indehavere af ejendomme langs letbanerne til at holde øjnene åbne. ”I takt med at områderne udvikles til levende bymiljøer, vil tomme ejendomme eller grunde, som i dag genererer næsten ingen eller måske endda negativ indtjening, kunne omdannes til eksempelvis boliger med gevinst for både ejeren og en developer. Vi står selvfølgelig klar til at yde professionel rådgivning hele vejen gennem processen,” siger Kenneth Nielsen og fortsætter: ”Det er nu det sker. Investorernes interesse er vakt, og sidder man med en ejendom eller en grund langs letbanen, der kan udvikles, bør man hurtigst muligt undersøge sine muligheder.”

6

København – Ring3: Cirka 27 km letbane med 27 stationer. Anlægsbudget på 5,3 mia. kroner. Forventet åbning i 2021. Langs med banen der forventes at løbe fra Nørrebro til Gladsaxe findes 11 kvadratkilometer til mulig byudvikling. Aarhus: Cirka 112 kilometer letbane med mere end 50 stationer, inklusive omdannelse af eksisterende lokalbane (100 km.). Anlægsbudget på ca. 3,3 mia. kroner. Forventet åbning 2017. Bliver Danmarks første letbane og kommer blandt andet til at betjene erhvervsområdet i Skejby samt den helt nye by ”Nye”. Odense: 14,4 kilometer letbane med 26 stationer. Anlægsbudget på 2,9 mia. kroner. Forventet åbning i 2020. Skal blandt andet betjene nyt supersygehus og forventes at få et passagertal på cirka 10 mio. personer årligt. Aalborg: 12 kilometer letbane med cirka 24 stationer. Anlægsbudget på 2,5 mia. kroner. Forventet åbning i 2020. Forventes at skulle transportere cirka fem mio. passagerer årligt og skal blandt andet betjene supersygehus og universitet.


Når markedet for investeringsejendomme eksploderer... c.d

k/e

rhver v

Unik on til in line adg teres ang din e serede i jendo m

ed

s Te

t

eft

ers

pørg

d slen på din ejen

om

...hvem har så “ku-det-være-klogt-at-sælge-nu-kasketten” på?

Det har EDC Erhverv. Vi forstår godt, investorerne står i kø efter ejendomme. Men vi ved også godt, at det kan være svært at blive klog på, om det så også betyder, at man skal sælge. Som én af Danmarks største erhvervsmæglere kan vi være gode at have med på råd, når du skal vurdere, om du får nok ud af din ejendom. Vi har et landsdækkende team af specialister i investeringsejendomme. Og så har vi Danmarks

største køberkartotek, hvor du selv får adgang til at tjekke efterspørgslen på ejendomme som din. Og beslutter du at sælge, står vi klar med en stærk salgsmotor bestående af 16 erhvervscentre i Danmark. Kontakt regionsdirektør Frank Jensen på tlf. 96 31 49 00 eller læs mere på: edc.dk/erhverv/boligudlejning


KØBENHAVN K

TIL SALG

D

139 KVM EKSKLUSIVE AFSKRIVNINGSBERETTIGEDE ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER Sag 18100363 Tæt på Kongens Nytorv sælges tre udlejede erhvervsejerlejligheder. Bygningen er opført i år 1868 i 4 etager. Ejerforeningen synes veldrevet, og ejendommen fremstår overordnet i pæn stand. Ejendommen er opdelt i 6 ejerlejligheder, hvoraf de tre er boliger og de resterende tre er for

nærværende udlejede erhvervsejerlejligheder. Kælderen er på 58 kvm,. Stuelejemålene er på henholdsvis 37 kvm og 44 kvm. Lejerne deles om et toilet i gården. Afkast 4,5% og med afskrivningsmulighed. Kontant

kr. 6.000.000

33301000 KØBENHAVN V

TIL SALG

FREDERICIA

TIL SALG

B

GENNEMRENOVERET "SMÅHUS" CENTRALT PÅ VESTERBRO. 473 KVM

362 KVM INVESTERING - AFKAST 8,1%

Sag 18100275 Opdelt i 6 ejerlejligheder heraf 1 erhvervslejemål i kælderetage. Ejendommen indeholder i 5 boliger fordelt på 1 stk. 4 vær. stuelejlighed på 103 kvm, samt 2 stk. 3 vær. lejligheder á 71 kvm og 2 stk. 3 vær. lejligheder á 60 kvm. Hele ejendommen har inden for de senere år været genstand for en gennemgribende renovering såvel udvendig som indvendig i forbindelse med byfornyelse. Alle lejligheder fremtræder derfor med moderne og tidssvarende indretninger, herunder nye flisebadeværelser og elementkøkkener. I ejendommens kælder er der indrettet restaurant af areal 91 kvm. Ejendommen er p.t. fuldt udlejet. Afkast 3,55%. Kontant

8

33301000

kr. 11.825.000

Sag 60300620 Strevelinsvej 2b ligger direkte til den mest befærdede indfaldsvej til Fredericia, 100 meter fra motorvejsfrakørsel 59 fra E20. Ejendommen er bygget i 2010 og er opført til burgerkæden Sunset Boulevard. Lejekontrakten med Sunset Boulevard har uopsigelighed til 2020. Lejer betaler alle driftsudgifter undtaget udvendig vedligehold på ejendommen. Ejendommen er på 375 kvm. inkl. lukket varegård og er meget velholdt. Der er drivein betjening i ejendommen. Fredericia er centralt placeret i Danmark. Her mødes motorveje, hovedveje og jernbaner, og her mødes mennesker fra nær og fjern til messer, møder, konferencer og til sport og fritid. Kontant

76338010

kr. 10.600.000


TIL SALG

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM OPFØRT 2007 Opdelt i 49 ejerlejligheder. 5.600 kvm incl. P-kælder - Musvågevej 20, København NV

Moderne ejerlejlighedsopdelt boligudlejningsejendom opført i 4 etager samt kælder og udnyttet tagetage. 5 opgange med i alt 48 familieboliger. Alle er elevatorbetjente fra P-kælder til 4. sal. Velindrettede lejligheder med pæn entre, lyse opholdsrum med bøgeparketgulve, lækkert flisebadeværelse med spots og vaskemaskine samt pæne spisekøkkener i god kvalitet. Alle lejligheder har enten terrasse eller stor altan.

Lejlighedernes gennemsnitlige areal er 98 kvm. Herudover gårdanlæg og parkeringskælder med fjernbetjent port. Ejendommen er forsynet med et multifunktionelt affaldssugsystem. Samlet boligareal 4.694 kvm, samt parkeringskælder på 920 kvm. Årlig boligleje kr. 6.800.000. Betydelig lejereserve ved genudlejning. Startafkast 4 %

Kontant kr. 152.000.000 For yderligere oplysninger kontakt: Lone Thuen Telefon: 33301044 Helge Rud Larsen Telefon: 33301023 Sagsnr.: 18100386


EBELTOFT

TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM I DET ABSOLUTTE CENTRUM AF EBELTOFT Sag 80202578 Historisk ejendom bestående af i alt 8 bygninger, hvoraf 3 er fredede. Ejendommens beliggenhed er særdeles attraktiv, idet den både støder op til gågaden og ned til kystvejen med udsigt over Ebeltoft Vig og Fregatten Jylland. Ejendommen består af et erhvervsareal på i alt 1.606 kvm og

et boligareal på i alt 758 kvm. Hertil kommer en uudnyttet tagetage på 90 kvm, et kælderareal på 92 kvm og 3 garagebygninger på i alt 130 kvm. Et af de eksisterende kontorlejemål kan med fordel omdannes til bolig med udsigt over kystlinjen, ligesom lagerlejemålet kan opdeles i flere enheder.

Afkast

Kontant

8,63%

kr. 12.750.000

87309930 ESBJERG HAVN

TIL SALG

E

VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJD. PÅ 5.323 KVM MED TILHØRENDE 90 STK. P-PLADSER PÅ DEN 5.578 KVM STORE GRUND

10

Sag 67000438 Ejendommen fungerer som en flerbrugerejendom for såvel store som små lejere - lige fra enkeltmandskontorer på 20-30 m² op til lejemål på 1.100 m². Stammen af ejendommens 11-12 lejere udgøres af solide velrenommerede virksomheder. Desuden har mange af de mindre lejere væ-

ret i ejendommen gennem mange år. Kontorlejemålene er fordelt på stueetage, 1.- 2.- og 3. sal, mens 4. sal er indrettet til kantine med mødefaciliteter. Gode muligheder for yderligere optimering.

1. års afkast

Kontant

8,5 %

76104800

kr. 22.000.000


TIL SALG

19 RÆKKEHUSE SÆLGES NÆR AARHUS Engbakken 8, Sabro

Rækkehusene er attraktivt beliggende i Sabro på Engbakken i nærheden af indfaldsvej til Aarhus, Viborgvej og med kort afstand til både motorvej og Aarhus. Rækkehusene er alle opført i 2008 og er beliggende i en nyere udstykning på en blind vej. Rækkehusene har alle et boligareal på 123 kvm og er særdeles velholdte. Sælger har senest i 2013 afholdt udgifter til vedligeholdelse og småreparationer for over kr. 200.000. Køber kan forvente en meget lav vedligeholdelsesudgift i årene frem.

Henset til rækkehusenes attraktive beliggenhed og indretning har udlejer stort set ikke oplevet tomgang i udlejningen siden rækkehusenes opførsel i 2008. Rækkehusene sælges til en pris på ca. kr. 15.650 pr. kvm. Priserne for tilsvarende rækkehuse i området er, både i forbindelse med tidligere salg samt nuværende udbud, væsentligt højere, hvilket giver en køber en mulighed for stor fortjeneste ved et senere salg til privatpersoner, der ønsker at bebo rækkehuset. Der er aftalt trappeleje i alle lejekontrakterne.

Kontant kr. 36.575.000 For yderligere oplysninger kontakt: Michael Møller Andersen Erhvervsrådgiver Telefon: 58587867 Sagsnr.: 80202294


BRØNSHØJ

TIL SALG

E

MINDRE INVESTERING EJENDOM TIL SALG I DET CENTRALE BRØNSHØJ. 270 KVM Sag 18100361 Ejendommen er en rødstensejendom opført i 1902 med kombineret eternit og tagpaptag. Der er et boligareal på i alt 270 kvm fordelt på 4 lejligheder. To 2-værelses af 60 kvm og to 3-værelses af 75 kvm. Ejendommen er beliggende i et dejligt villa kvarter tæt på den po-

pulære Degnemosen. Lejlighederne har eget bad og køkken. St. th. er i marts 2015 udlejet efter en omfattende renovering og fremstår flot. Lejen fastsættes efter principperne det lejedes værdi. Afkast 4,78. Kontant

kr. 4.400.000

33301000 AMAGER

TIL SALG

BOGENSE

TIL SALG

D

2.590 KVM AFSKRIVNINGSBERETTIGET ERHVERVSEJENDOM MED LEDIGE LEJEMÅL Sag 18100263 Ejendommen ligger i erhvervsområdet Maglebylille med Københavns Lufthavn som nabo. Hovedbygningen er opført i 1938 i 3 etager. Fire øvrige bygninger er bygget sammen, tre af dem, i ét plan, anvendes til lager, en bygning i to plan anvendes til kontor, lager og auditorium. 1.679 kvm er ledigt til købers disposition. Grund 3.461 kvm. Afkast 13,44. Kontant

kr. 10.000.000

33301000 BALLERUP

D

TIL SALG

MARKANT INVESTERINGSEJENDOM - HØJT AFKAST

428 KVM AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGS EJENDOM Sag 18100324 Centralt beliggende erhvervsejendom på 447 kvm. heraf 200 kvm. værksted med 2 porte i terrænplan, 133 kvm. kontor og 114 kvm. kælder. Kontordelen: 4 kontorer i forskellige størrelser, køkken med spisepladser, badeværelse samt garderobe. Kælder: Fyrrum med gasfyr, 2 disp. rum, stort møderum, serverrum, arkivrum med rullearkiv samt toilet med brus. Værkstedsdelen består af 2 store rum. Afkast 7%. Kontant

12

33301000

kr. 2.700.000

Sag 51200159 På meget markant placering i gåafstand til såvel bymidte som havn udbydes denne kombinerede erhvervs- og boligudlejningsejendom til salg. Der er tale om 3 erhvervslejemål og 5 boliglejemål. Alt er udlejet til en fornuftig leje. Ejendommen fremtræder med hvidmalet facade og taget er hovedsageligt sadeltag belagt med eternit. Der er termovinduer. Vedligeholdelsesstanden er ganske god. For så vidt angår boliglejemålene er disse løbende vedligeholdt med nyere køkken og badeværelser. Udearealer er udlagt til henholdsvis rekreative områder og parkering og specielt uden for erhvervslejemålene er der gode parkeringsforhold. samlet areal 784 m² med startafkast på 7,7% Kontant

58588200

kr. 6.800.000


AALBORG

TIL SALG

AALBORG

TIL SALG

C

ERHVERVSEJENDOM UDLEJET TIL VISEVÆRTSHUSET ”VIGGO’S”

INVESTERINGS- /BRUGEREJENDOM I HÅNDVÆRKERKVARTERET

Sag 91201618 Nuværende ejer er indstillet på at forblive som lejer i lokalerne på særdeles attraktive vilkår, bl.a. med en uopsigelighed fra lejer på 5 år, og herefter med 12 måneders uopsigelighed. Lokalerne anvendes p.t. til viseværtshus, men vil også kunne anvendes til spiserestaurant. Ejendommen, består af 2 ejerlejligheder på i alt 518 m² i h.t. BBR-ejermeddelelsen, og er indrettet med flere barområder, diskoteksområde, kontorer, flot nyere toiletkerne, køkken samt lager. Der er ind- og udgang til lokalerne fra såvel Jomfru Ane Gade som fra Jomfru Anes Gård. Der er mulighed for udeservering i aflukket areal såvel mod Jomfru Ane Gade som i hyggelig, og delvis overdækket gårdhave mod Jomfru Anes Gård

Sag 91201597 Med optimal beliggenhed i Håndværkerkvarteret er du nær Aalborg centrum og kun 1.000 meter fra motorvej E45. Lejemål med Aalborg Kommune andrager 1.330 kvm. og anvendes til kontor, vaskeri, systue samt værksted og opmagasinering. Det pt. ledige lejemål, der er til rådighed for ny ejer er på i alt 680 kvm og er et blandet kontor- og lagerlejemål bestående af 432. kvm kontor og 248 kvm. lager. En del af lageret vil, med enkle ændringer, nemt kunne indrettes til kontorformål. Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen. Grunden er delvist indhegnet.

Kontant

kr. 23.800.000

Kontant

96314900 SØNDERBORG

kr. 8.675.000

96314900 TIL SALG

MUNKE BJERGBY

TIL SALG

D

411 KVM BOLIGUDLEJNING MED BUTIK AFKAST 8%

525 KVM. INVESTERINGSEJD. M/3 LEJL - FORVENTET AFKAST 6,80%

Sag 64100299 Centralt beliggende investeringsejendom med 6 beboelseslejligheder og butik i stueetage. Ejendommen består af 6 ens indrettede lejligheder på 2. og 3. sal. Lejlighederne er indrettet med entre/gang, stort værelse med godt lysindfald, badeværelse og køkken. I stueplan er der grønthandlerbutik med stort butikslokale, lager samt kontor, tekøkken og toilet. I kælderen er der depotrum til alle lejere ligesom der er teknikrum og her er også alle eltavler. Da ejendommen afhændes for dødsbo, er der tale om en prisfastsættelse ud fra 100% ansvarsfraskrivelse.

Sag 40300706 Stor og meget præsentabel ejendom i Tersløse, Munke Bjergby, 10 minutter fra Sorø. Det tidligere plejehjem er i dag omdannet til lejligheder og indeholder en meget stor og flot lejlighed på 1. sal med entré, stort flot køkken alrum, spisestue, værelse og opholdsstue. Kontor/vær., teknikrum, WC, sovevær., flot badevær. I stueetagen er der mulighed for at indrettet 2 separate lejligheder. (er forberedt hertil) St.th. indeh.: opholdsstue, køkken, 2 vær. og opholdsstue. Stort rum som er forberedt til etablering af badeværelse. St. tv.: køkken alrum m/spiseplads, 2 vær., pænt badevær. samt opholdsstue. Derudover fælles gårdsplads med p-forhold samt udhusbygning. Ejd. er tom for lejere.

Kontant

58588020

kr. 2.500.000

Kontant

46333333

kr. 2.975.000

13


HELSINGØR

TIL SALG

G

1.489 KVM LAGERHAL - UDLEJET TIL SEKS MINDRE VIRKSOMHEDER Sag 34200644 Helsingør rummer forskellige erhvervsområder, det aktuelle ligger tæt på såvel færgerne som motorvejen. Området er med nemme tilkørselsforhold og med dejlige grønne områder. Ejendommen er en knapt 1.500 kvm veldisponeret lagerhal med passende

antal porte hele vejen rundt. Pt. er ejendommen udlejet til seks mindre handelsvirksomheder og har meget lille tomgang. Lokalplan 1.23 for området tilsiger erhvervsformål så som industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Tilhørende boliger kan tillades. Kontant

kr. 7.500.000

48269910 NØRRE AABY

TIL SALG

FREDERICIA

TIL SALG

F

INTERESSANT INVESTERINGSEJENDOM - 4 BOLIGER OG 1 BIOGRAF

170 KVM INVESTERINGSEJENDOM AFKAST 6,2%

Sag 51200377 Interessant investeringsejendom med 4 boliger og 1 biograf sælges. Ejendommene er opført i henholdsvis 1896 og 1948, og ombygget/tilbygget i 1981. Bygning 1 er opført i røde sten, og taget er bølgeeternit. Bygning 2 fremstår med pudset facade og taget er beklædt med tagpap. Ejendommen indeholder: 4 boliglejemål, hvoraf 1 bolig er til købers disposition og samt biograf. De andre tre lejemål er udlejet. samlet areal på 671 m² og startafkast på 7,16 %. Det er en sjælen ejendom med sjæl - charme og historik.

Sag 60300677 Ejendommen ligger meget centralt og synlig i Fredericia i et område med gode indkøbsmuligheder, tæt på centrum og med banegården indenfor 300 meter. Der er god og tør kælder på 77 kvm. Stueetagen er meget flot og velindrettet med mørk guldbelægning, stuklofter og lyse lokaler stueetagen er udlejet uopsigeligt til 2017 til et vikarbureau. Førstesalen er et udlejet boliglejemål med afhøvlede trægulve, flot hvidt køkken og lyse rum. Der er opholdsarealer og 2 p-pladser bag ejendommen.

Kontant

14

G

58588200

kr. 1.875.000

Kontant

76338010

kr. 1.750.000


SØGES Vi har lige nu mere end 1.200 aktive købere til investeringsejendomme i vores landsdækkende kartotek.

SØGES

SØGES

Detail

Investering

500-5.000 kvm ejendomme til udvikling

Boligudlejningsejendom i København K

Kunde søger ejendom, til specielle formål, boligudlejningsejendom, detailejendom på min. 500 m² beliggende i København K. Pris max. kr. 50.000.000.

Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 250 m² beliggende i København K. Pris max. kr. 20.000.000

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

878778 33301000

825770 33301000

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejning

Boligudlejning

Blandet ejendom

Boligudlejning

600 - 900 kvm i København S

Fra 400 kvm i Gladsaxe Kommune

Ejendomme til investering i Brønshøj

Mindre boligudlejningsejendomme i Hillerød

Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 600 m² beliggende i København S. Pris max. kr. 16.500.000.

Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 400 kvm. beliggende i Gladsaxe kommune. Pris max. kr. 10.000.000.

Projekt-virksomhed søger ejendomme til restaureringsformål, boligudlejningsejendomme eller andre på min. 1.000 m² beliggende i København kommune. Pris max. kr. 100.000.000.

Lokal investor søger mindre boligudlejningsejendomme i Hillerød, som gerne må trænge til istandsættelse.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

890592 33301000

885054 33301000

840157 33301000

883141 48269910

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Investering

Investering

Boligudlejning

Boligudlejning

Udlejningsejendomme / investeringsejendomme

Investeringsejendomme i Roskilde

Boligudlejningsejendom Odense C (5000-5270)

Mindre boligudlejningsejendomme i Kolding

Lokal investor søger erhvervsejendomme, gerne med få eller helt uden lejere. Beliggende i Køge, Roskilde, Køge Bugt og ind mod København. Dog ikke i København City.

Søger alle slags investeringsejendomme i Roskilde! Kontor/Lager/Produktion/ Boligudlejning Max pris kr. 10.000.000 Ikke projektejendomme!

Kunde søger boligudlejningsejendomme beliggende i Odense C eller M. Gerne ejendomme med maks 6 enheder. Pris max. kr. 10.000.000.

Kunde søger boligudlejningsejendomme med 3-5 lejligheder beliggende i Kolding. Ejendommens stand er ikke afgørende.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

753412 46333333

851064 46333333

887548 58588200

818901 76338010

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Investering

Boligudlejning

Boligudlejning

Investering

Bolig- eller blandet bolig/erhverv i Esbjerg Lokal investor søger udlejningsejendomme i Esbjerg. Gerne bolig, eller blandet bolig/erhverv. Ejendommene må gerne trænge til renovering.

Søger Id: Telefon:

699565 76104800

1.800 - 2.700 kvm boligejendom i Randers C Kunde søger boligudlejningsejendom på min. 1.800 m² beliggende i Randers C. Pris max. kr. 9.000.000.

Søger Id: Telefon:

889799 87309930

Boligudlejningsejendomme i Hobro

Boligudlejning/projekter i Aalborg/Nørresundby

Ejendommene skal helst være uden erhverv i og er interessante, uanset stand.

Investor søger boligudlejningsejendomme eller projekt-/ udviklingsejendomme.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

885874 96314900

820538 96314900

15


sm

hver v

k/er

c.d

Skyd gen nye d vej til dit Tilme omicil. ld di købe g EDCs lejer r- og karto tek

ed

Når forretningen kører med 180 km i timen...

ere

om E

g DC domicilsø

nin

gp

å

...hvem har så “jeg-finder-også-lige-et-nyt-domicil-kasketten” på?

Det har EDC Erhverv. Vi forstår godt, at det kan være svært at finde tid til at tænke i nye rammer. Men når medarbejderne er placeret på gangene, energiomkostningerne er stukket af eller parkeringen er knap, så er det måske på rette tid. Som én af Danmarks største erhvervsmæglere kan vi være gode at have med på råd. Vi hjælper hvert år 700 virksomheder til nye rammer, og med

16 erhvervscentre fordelt over hele landet, og et dedikeret team indenfor kontorområdet, kan vi gøre det enkelt for jer at finde et nyt domicil. Kontakt regionsdirektør Morten Westphal Jensen på 40 56 22 22 hvis du vil høre mere. Vi er tilgængelige alle ugens dage hele året rundt. Læs mere på edc.dk/erhverv/nyt-domicil


KØBENHAVN K

TIL LEJE

D

200 KVM INDBYDENDE OG MOMSFRI LOKALER I KØBENHAVN K Sag 11403263 Indbydende og præsentable kontorer. Attraktivt beliggende i stueplan med dørtelefon, adgang gennem porten og egen udgang til gårdmiljøet. Reception, 5-6 lyse lokaler, spisestue med køkken og toilet. Lejemålet overtages nymalet og med pæne trægulve. Roligt område uden gennem-

kørende trafik og tæt på alt i indre by med restauranter, caféer, hoteller m.m. Tordenskjoldsgade forbinder Havnegade og Kgs. Nytorv via passagen mellem Det Kgl. Teaters Gamle Scene og Stærekassen.

Årlig leje

kr. 220.000

33301000 KØBENHAVN Ø

TIL LEJE

KØBENHAVN NV

TIL SALG

D

347 KVM MOMSFRIT KONTORLOKALE PÅ ØSTERBRO Sag 11403237 I pæn ejendom beliggende på hjørnet af Randersgade og Bogensegade udlejes kælderlejemål. Lokalet indeholder forsamlingslokale, mødelokale, stort køkken, depotrum og kontor. Herudover toilet faciliteter samt lagerlokale. Fra lejemålet er der adgang til hyggeligt gårdareal. Overtagelsesstanden er pæn med nymalede vægge og grå linoleumsgulve. Gode trafikale forhold i området. Årlig leje

kr. 156.150

33301000 KØBENHAVN SV

TIL LEJE

ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER - SAMLET AREAL FRA 270 - 791 KVM

386 KVM KONTORER MED KONFERENCESAL TIL 70 PERSONER Sag 11403026 De 386 kvm rummer udover konferencesal til 70 deltagere flere en-fire personers kontorer, som er etableret med lette og flytbare vægge. Pæne toiletter og lyse adgangsforhold. Der er P-pladser på terræn og ejendommen ligger meget fordelagtigt, uanset hvilket transportmiddel du benytter. Ejer benytter stadig ejendommen til sin forretning, Euromaster. Årlig leje

33301000

kr. 281.994

Sag 11402059 I moderne rustik udseende ejendom beliggende i dynamisk område sælges 2 erhvervsejerlejligheder samlet eller etagevis. Ejendommen er oprindeligt opført som produktionsejendom og er gennem årene om- og tilbygget. I dag fremstår bygningen som en lys og moderne kontorbygning med en kreativ atmosfære. Kontorlokalerne er indrettet som lyse New Yorker lokaler med en god blanding af storrumslokaler, fotostudier samt mødelokaler. Indflytningsklare kontorlokaler, hvor stilen er industriel med godt lysindfald og enkelte af erhvervsejerlejlighederne har et ovenlysvindue. Der er adgang til ejendommen enten fra Bispevej eller Rentemestervej, hvor der er et større parkeringsareal. Kontant

33301000

kr. 2.850.000 - 6.750.000

17


KØBENHAVN K

TIL LEJE

KØBENHAVN SV

TIL LEJE

G

318 KVM INDFLYTNINGSKLART OG VELBELIGGENDE KONTORLEJEMÅL Sag 11402775 Yderst charmerende kontorlejemål beliggende mellem Nørreport og Kongens Have. Lejemålet består af 2 etager med flot indvendig trappe og er beliggende i høj stueetage samt kælder. Stueetage med 2 indgange, stort kontorlokale, 2 mindre kontorer, 1 større lokale, toilet, mindre lagerlokale. Endvidere bagtrappe til lille hyggelig gård. Kælderetagen indeholder 2 store mødelokaler med mulighed for individuelle opkoblinger, moderne rødt køkken, toilet m. brus, et mindre mødelokale samt lagerlokaler. Alle gulvene i mødelokalerne/showroomet er i klinker med gulvvarme. Lejemålet blev for ca. 3 år siden gennemgribende renoveret. Overtages indÅrlig leje kr. 295.200 flytningsklart med hvidmalede vægge og lofter.

B

436 KVM I MODERNE KONTOREJENDOM Sag 11402247 - Høj kvalitet & lav leje - Storslået udsigt - P-pladser - Busstoppested foran ejendommen - Hurtig forbindelse til City & Lufthavn - Møde- og konferencefaciliteter - Personale Restaurant & Café - Elevator - Aircondition - Videoovervågning - Elektronisk reception & adgangskontrol Energieffektiv. Få et lejemål med faciliteter og udsigt langt over gennemsnittet for en leje under gennemsnittet med lav begyndelsesleje og en meget favorabel slutleje. Ejendommen er på 5 etager i 2 fløje. Leje 1. år inkl. drift kr. 392.400. Sidste ledige lejemål i ejendommen.

Årlig leje

33301000

GENTOFTE

TIL LEJE

kr. 392.400

33301000 SØBORG

TIL LEJE

D

676 KVM ISTANDSAT KONTORLEJEMÅL I GENTOFTE

GODE KONTOR- OG LAGERLOKALER FRA 140 KVM TIL 840 KVM

Sag 11403066 Beliggende kun 300 meter fra Motorring 3, 800 meter fra Helsingørmotorvejen og 1 km fra Lyngby Hovedgade samt Lyngby Station. Lejemålet består af et lyst og præsentabelt receptionsområde, 2 store åbne kontormiljøer med rytterlys, 4 enkeltmandskontorer med glasopdeling, 3 større kontorlokaler med plads til op til 4 personer. Herudover mødelokale, kopi/printerrum, lager med vareelevator fra gadeniveau. Underetagen består af mødelokaler, nyere toiletter samt nyere køkken/kantine med hvide elementer. Lokalerne fremstår i meget velholdt stand med hvidmalede vægge og lofter, nyere tæppeflisegulv samt nyere toiletter og køkken. Parkering foran døren med ca. 10 til 15 parkeringspladser.

Sag 11478164 Placeringen i den gamle TV-by er optimal med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og de mange offentlige transportmuligheder. Bygningerne indeholder på 1. sal. kontorlejemål med et areal på 140 kvm. Lagerlokalet i stueetagen har en regulær loftshøjde på ca. 7 meter under drager og porte.

Årlig leje

18

33301000

kr. 618.300

Årlig leje

33301000

fra kr. 300,- pr. kvm


DETAILHANDLEN LØBER EFTER TOGET Kampen om de bedste placeringer langs de kommende letbanestationer er i gang, og særligt små og mellemstore detailkæder kan få travlt med at få de bedste placeringer.

N

år politikerne diskuterer milliardinvesteringer i nye letbaner, følger detailbranchen nøje med. Nye stationer medfører nemlig både stor kundegennemstrømning og fornyet byudvikling, og begge dele er hovedingredienser i opskriften på den optimale butiksplacering. Det fortæller nytiltrådt direktør i Coop Ejendomme, Henrik Kirketerp, der har flere års ejendomserfaring fra store danske detailkæder. ”Når vi kigger efter placeringer, og ressourcer i en given ejendom, så er infrastrukturen afgørende. Det kan være et stort lyskryds eller nærhed til en omfartsvej, der skaber værdi, men det kan i allerhøjeste grad også være en letbane,” siger han.

Lignende erkendelser lyder fra hans kollegaer i både danske og udenlandske detailkæder, og selv om der endnu ikke tales om konkrete byggeprojekter, så er der en klar tendens til, at konkurrencen om de gode letbanegrunde er gået i gang.

Det bekræfter EDC Erhverv Poul Erik Bechs regionsdirektør for København og Sjælland, Morten Westphal Jensen. ”Vi ser, at nogle af de udenlandske supermarkedskæder har ret ekspansive strategier. Letbanerne kommer til at transDe er ude at lede efter lokationer, og det samme portere millioner af passagerer gør sig gældende for nogle hvert år, så vi er selvfølgelig af de store danske kæder, der er ude at revurdere interesserede i planerne beliggenheder i forhold til byudviklingen,” siger han og fortsætter.

KAMP OM PLACERINGEN Henrik Kirketerp erkender, uden at ville røbe konkrete planer, at han følger de kommende letbaner i både Aarhus, Odense, Aalborg og København med stor interesse. ”Letbanerne kommer til at transportere millioner af passagerer hvert år, så vi er selvfølgelig interesserede i planerne, og vi har da også løbende møder med diverse interessenter i form af både kommuner og ejendomsselskaber,” siger Henrik Kirketerp.

”I den proces spiller fremtidig infrastruktur og dermed letbanerne en naturligt stor rolle, og det har selvfølgelig også betydning for de mindre butiksejere og mellemstore kæder, som har muligheden for at finde en god beliggenhed, hvis de handler hurtigt.” SKINNER SKABER VÆRDI Morten Westphal Jensen peger på, at letbanerne, set fra detailbutikkernes perspektiv, kan gøre helt nye områder interessante. Dermed må det forventes, at både store og små butikker i stigende grad vil interessere sig for de ejendomsprojekter, der skyder op langs de kommende letbaner. ”Vi ser allerede tegn på, at letbanerne medfører en udvikling af nye boliger, og når der bygges boliger, så følger butikkerne og cafémiljøet jo med som næste skridt,” siger Morten Westphal Jensen.

Henrik Kirketerp Direktør i Coop Ejendomme

19


GLOSTRUP

TIL LEJE

GLOSTRUP

TIL LEJE

D

D

MOMSFRIT LEJEMÅL MED LAV LEJE. KONTOR, TEGNESTUE, SHOWROOM M.M.

MOMSFRI KONTORER VED GLOSTRUP STATION OG GLOSTRUP SHOPPINGCENTER

Sag 11401785 Attraktiv momsfri ejendom i Glostrup. Der tilbydes meget lav begyndelsesleje. Lejemål på 500 - 1.850 kvm. På en sidevej til Roskildevej og tæt på Ring 3 og motorvejsnettet ligger denne rødstensejendom på 1.850 kvm. Ejendommen er på 3 etager inkl. god anvendelig kælder. Store, lyse og indbydende lokaler med tæppebelægning. Indgangspartiet er ligeledes lyst og meget præsentabelt. Særdeles velegnet til en række formål, bl.a. administrationsejendom, tegnestue m.m..

Sag 11402883 Momsfri kontorer ved Glostrup Station og Glostrup Shoppingcenter. Her er muligheden for at leje sig ind i hjertet af Glostrup.Perfekt beliggenhed for både busser, S-tog, biler og cykler. Lokalerne er momsfrie. Lejen er meget fordelagtig. Mulighed for en særdeles attraktiv startleje. Lyse indbydende lokaler med udsigt til grønne villahaver. Fleksibel ruminddeling. Elevator. P-pladser. Stor terrasse. Mulighed for at deltage i personalekantine i nabobygningen og benytte træningslokale i ejendommens underetage. Rummelig lokalplan, der giver mulighed for anvendelse til både, kontorer, klinikker og møde- og udstillingslokaler.

Årlig leje

Årlig leje

kr. 768.750

33301000

HVIDOVRE

TIL LEJE

Arnold Nielsens Boulevard 124 Kontor Areal Kontakt 58587100 Årlig leje Sag 18000344

GLADSAXE

AABENRAA

TIL SALG

421 kvm kr. 222.200

TIL LEJE

Søborg Hovedgade 94B 1 3 Kontakt 33301000 Sag 11403238

Kontor Areal Årlig leje

AALBORG SV

450 kvm kr. 267.750

TIL LEJE Kontor Areal Årlig leje

Sofiendalsvej 9 C

kr. 426.562 - 853.925

33301000

Kontakt 96314900 Sag 91201568

AALBORG Ø

337 kvm kr. 252.750

TIL LEJE Kontor og lager Areal 576 kvm Årlig leje kr. 193.950

Kaolinvej 1 Kontakt 96314900 Sag 91201162

ESBJERG HAVN

TIL LEJE

378 KVM KONTOR - DOMICILEJENDOM

INDBYDENDE LEJEMÅL PÅ 368 M² I MARKANT EJENDOM Sag 67000513 Lejemålet er beliggende i stueplan og har egen indgang fra parkeringspladsen. Lejemålet er indrettet med såvel selvstændige kontorer som et stort åbent kontormiljø. Hertil kommer eget mødelokale, arkiv samt køkken/personalestue. Toiletfaciliteter indgår som en del af fællesarealet og der er desuden fælles hovedindgang med ejendommens øvrige brugere. Årlig leje

20

76104800

kr. 220.700

Sag 62000569 Markant og højt beliggende ejendom, der vil være særdeles velegnet som domicilejendom. Ejendommen er oprindelig opført til enfamilievilla; men har de sidste mange år været anvendt til firmadomicil for advokatvirksomhed. Ejendommen er i stueplan indrettet med indgangsparti med trappe til 1. sal og direkte forbindelse til 3 kontorer, åbent kontorlandskab, kontor med eget toilet, badeværelse med brusebad, køkken, frokoststue. 1. sal er indrettet med åbent kontorlandskab, 5 kontorer samt badeværelse. Kælderen er indrettet med arkiv samt diverse disponible rum. Hertil kommer garageanlæg med plads til 2 biler. Til ejendommen hører en parkeringsplads med plads til 4 - 5 biler. Kontant

73331300

kr. 2.500.000


HERNING

TIL SALG

VEJLE

TIL LEJE

E

E

325 KVM KONTOR/DETAILEJENDOM

490 KVM KONTOR

Sag 60300624 Særdeles velbeliggende og attraktiv ejendom i hjertet af Herning • Unik beliggenhed i hjertet af Herning • Bygningen er facaderenoveret og fremstår flot og velholdt • Gode muligheder for parkering på egen grund samt nærliggende parkeringshus • Mange anvendelses muligheder for liberal erhverv • Gode muligheder for etablering af detailbutik • Kælder med god plads til opmagasinering

Sag 71000287 490kvm. kontorlejemål centralt beliggende i Vejle Centrum. Nu udbydes 490kvm. lyse indbydende kontorlokaler i centrum af Vejle, tæt på banegården og strøget. Lokalerne er beliggende på 2.sal. Adgang til kontoret sker via stor præsentabel hall. Lejemålet er indrettet med kontorer i varierende størrelser, samt åbne kontormiljøer og møderum. Hertil kommer køkken, toilet og badeforhold. Lejemålet fremstår i god stand med kabling og loftsarmatur. Der er mulighed for at leje parkeringspladser ved ejendommen, samt der er flere betalings Ppladser i nærheden af lejemålet.

Kontant

kr. 5.900.000

Årlig leje

76338010 KOLDING

kr. 245.000

75831311 TIL LEJE

FREDERICIA

TIL LEJE

E

350 KVM KONTOR D

Sag 60300717 Præsentabelt kontorlejemål på 350 kvm. incl. 37 kvm. fællesareal, beliggende centralt i Fredericia med Landsoldaten som genbo, og nær p-pladser. præsentabel opgang med adgang til garderobe og toilet, 4 særskilte kontorer, stort åbent kontorlandskab/konferencelokale, chefkontor med adgang til depotrum, the-køkken, frokost/mødelokale, garderobe med adg. til 2 toiletter, rengøringsrum på trappegang. Årlig leje

kr. 169.110

76338010 FREDERICIA

TIL LEJE

167 KVM KONTOR Sag 60300708 Præsentabel og godt indrettet kontorlejemål på 167 kvm. beliggende i Kolding centrum, med kort afstand til banegård og det nye campusområde, udbydes nu til overtagelse fra den 01.09., og eller efter nærmere aftale. Lejemålet indeholder 2 særskilte kontorer, garderobe med oprindeligt 2 toiletter, det ene er p.t. omdannet til baderum. Særskilt køkken/kantine med adgang til stort chefkontor med mulighed for opdeling ved foldevæg, endvidere stort åbent kontor. Lejemålet der fremstår særdeles lyst og venligt, overtages i nymalet stand. Der vil til lejemålet kunne lejes 1. stk. p-plads, årlig leje kr. 4.800 + moms. Årlig leje

76338010

kr. 99.000

E

312 KVM KONTOR Sag 60300718 Nu udlejes præsentabelt kontorlejemål på 312 kvm. incl. fællesareal på 33 kvm., beliggende centralt i Fredericia med Landsoldaten som genbo samt meget nær p-pladser. Præsentabel opgang med adgang til garderobe og toiletter, 2 store åbne sammenhængende kontorlandskaber, 3 særskilte kontorer samt et mindre. Derudover the-køkken, kopi og print område, garderobe med adgang til 2 toiletter, teknikrum. Årlig leje

76338010

kr. 142.600

21


TIL LEJE

NOVI 8 – KONTORER I SÆRKLASSE FRA 344 KVM – 6.500 KVM i Aalborg Ø

NOVI 8 er beliggende i Aalborg Ø, i Universitetsområdet. Fra ejendommen er der 5 minutters gang til kommende letbanestation. Efter planen åbner den nye Egnsplansvej ultimo 2017, der er en tværgående forbindelse mellem Hadsund Landevej, det kommende supersygehus og motorvejen i Skalborg De ledige kvm. fordeler sig over henholdsvis stue-, 1. og 2. sal. Hertil kommer mulighed for tilleje af omklædningsfaciliteter i ejendommens kælder. Ved flere af kvm., er der mulighed for at være medbestemmende med hensyn til materialevalg

og indretning i øvrigt. Lejemålene overtages med krydsfelt og kabling samt med mulighed for adgang til ekstra mødelokaler, omklædningsrum, kantine, elevator. God loftshøjde i alle rum samt præsentabelt indgangsparti, til anvendelse af de respektive lejere i ejendommen. Lejemålene kan opdeles, så de matcher den enkelte lejers ønsker og behov. Der kan opdeles i størrelser fra 344 kvm. og op til 6.500 kvm. Leje pr. kvm. ekskl. drift og moms kr. 1.000. Kælder kr. 300 pr. kvm. Fællesudgifter, hvor acconto varme og rengøring er indeholdt, kr. 325 pr. kvm.

For yderligere oplysninger kontakt: Michael Stilling Ejendomsmægler & DiplomValuar, MDE Telefon: 23292646 Sagsnr.: 91201512


SØNDERBORG

TIL LEJE

SØNDERBORG

TIL LEJE

F

F

1.280 KVM KONTORER I CENTRUM - KAN OPDELES

271 KVM KONTOR I CENTRUM

Sag 62000369 Lejemålet er beliggende på 1. og 2. sal direkte på gågaden. Sammenlagt forefindes der således 1280 kvm fordelt over begge etager men hver etage kan uden problem fungere som selvstændigt lejemål. Lejemålet henvender sig til alle former for kontorer og liberale erhverv og hver etage er indrettet med cellekontorer, enkelte større kontorer og mødelokaler samt køkken og toiletgrupper. Indretningen er fleksibel og kan nemt tilpasses individuelle ønsker. Der er indgang direkte fra Perlegade i begge ender af bygningen hvor der både er trappetårne og elevator. Umiddelbart bag bygningen findes større offentlig parkeringsareal og afstand til busstation er inden for 5 minutters gang.

Sag 62000486 271 kvm. kontorer udlejes i Sønderborg midtby. Der er adgang til lejemålet fra p-pladsen bag ejendommen Perlegade 48. Lejemålet er indrettet med indgangsparti, trappe til 1. sal, fra fordelergang er der adgang til flere kontorer i forskellige størrelser, mødelokale, depotrum, teknikrum, køkken/kantine og garderober med toiletter. Lejemålet ligger på 1. sal over bla. smørrebrødsforretningen Byens Smørrebrød og har vinduer mod øst og syd. Der er loft til kip. Der hører 1 p-plads til lejemålet, men lejemålet ligger lige ud til offentlig parkering.

Årlig leje pr. kvm.

kr. 500

Årlig leje pr. kvm.

73331300 AALBORG

kr. 450

73331300 TIL LEJE

AABYBRO

TIL LEJE

D

C

MOMSFRI LOKALER I STUEETAGE I AALBORG. 600 – 2.200 KVM.

KONTORLOKALER - 10 MIN. FRA AALBORG LUFTHAVN & AALBORG

Sag 91201708 Lejemålet er beliggende i Aalborgbydelen Vejgaard. Der er gode tilkørselsforhold til/fra ejendommen, både hvad centrum og motorvejsnettet angår. Til ejendommen er der flere parkeringsarealer. Der er desuden adgang til stort græs- og opholdsareal. De i alt 2.205 kvm. forbindes via såvel trappe som elevator. Aalborg Kommune råder pt. over det resterende areal i ejendommen. Kvadratmeterne kan jf. gældende kommuneplan anvendes til følgende; klinik, kontor, service, fritidsformål, undervisning, institution.

Sag 91201705 I ’Skeelslund’ ved Aabybro bliver der nu en enestående mulighed for leje af 300 kvm. kontor. I ejendommen råder VisitNordjylland i forvejen over et tilsvarende areal, og der vil være fælles køkken/frokoststue, hall/indgangsparti mens nærværende lejemål er beliggende i ejendommens stueplan. Der er fri parkering ved ejendommen og mulighed for tilleje af ekstra lagerkvadratmeter hvis lejer måtte have behov herfor, eksempelvis i forbindelse med Internetvirksomhed eller lignende. Skeelslund fremstår i flot hvid facade med sprossede vinduer, og er omgivet af uspoleret natur, så langt øjet rækker. Der er fri parkering ved ejendommen. Brugsret til skøn terrasse mod vest, op til stort græsareal.

Årlig leje

96314900

kr. 1.104.560

Årlig leje

96314900

kr. 150.000

23


Er beliggenhed vigtig for jeres virksomhed? Vi har lige nu lager- og logistikejendomme til leje/salg - med optimale placeringer tæt på indfaldsveje

For os er det logisk at se på de fysiske rammer. Det gør vores 350 medarbejdere 365 dage om året, og vi vil naturligvis også gerne rådgive jeres virksomhed. Se et udpluk af vores industriejendomme på de følgende sider

ALBERTSLUND

TIL LEJE

ISHØJ

TIL LEJE

G

6.002 KVM FORDELT PÅ 898 KVM KONTOR OG 5.104 KVM LAGER

668 KVM LAGER, 1.344 KVM KONTOR OG 136 KVM KÆLDER

Sag 18000334 Velbeliggende lejemål på i alt 6.002 kvm fordelt på 898 kvm kontor og 5.104 kvm lager i Albertslund på en sidevej til Roskildevej. Kontordelen er fordelt med stort showroom/storrumskontor samt en kombination af celle- og åbne kontorer. Der er godt lysindfald i både kontordelen lageret. Lagerdelen er for størstedelen med en loftshøjde på 5,9 m under drager. Der er en mindre del med loftshøjde på 3,8 m under drager. På bagsiden af ejendommen forefindes 4 ramper med 3 tilhørende porte, samt en port i niveau. Der er direkte adgang fra lagerhallen til kontordelen. Der er gode udenomsfaciliteter til parkering mv., samt indhegnet areal på 940 kvm, der har været brugt til pallelager.

Sag 27800029 Præsentabel domicilejendom på i alt 2.148 kvm, beliggende i Ishøj med ca. 1,6 km til motorvejsnettet. Ejendommen er fra 1994 opført i fire længer med en gårdhave i midten og fordelingen er 668 kvm lager, 1.344 kvm kontor og 136 kvm kælder. Lagerdelen er søjlefri med en lofthøjde på 5,8 m. og har 2 porte. Kontordelen er i to plan med kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, kantine mv. Kontorerne er pæne og lyse. Jf. kommuneplansrammer må ejendommen anvendes til industri, værksteder, kontor og serviceerhverv. Ejd. er indhegnet, udenomsarealerne er asfalteret og der er pt. anlagt ca. 22 p-pladser.

Årlig leje

24

58587100

kr. 1.600.000

Grundareal

4.000 kvm

Årlig leje

58587100

kr. 1.150.000


GLOSTRUP

TIL LEJE

STENLØSE

TIL SALG

1.310 KVM SØJLEFRIT HØJLOFTET LAGER Sag 18000144 Velbeliggende i Hersted Industripark ved Ring 3 og tæt på motorvejsnettet. Lejemålet er på 1.310 kvm. Lejemålet består af et reelt søjlefrit højloftet lager-/produktionslokale med 7,5 meter frihøjde under drager. Der er traverskran (2 tons). Der er mindre lagerkontor i hallen. Der er adgang til toiletter og omklædningsrum. Herudover mulighed for 500-1.000 kvm udenomsareal med stabilgrus. Årlig leje

kr. 589.500

33301000 GLOSTRUP

TIL SALG

966 KVM MODERNE BOLIG-/ERHVERVSEJENDOM - TIL KONTOR M.V.

1.340 KVM KONTOR/LET PRODUKTION FORDELT PÅ 3 PLAN Sag 18000170 Ejendommen er beliggende i Ejby industrikvarter i Glostrup. De 1.340 kvm. fordeler sig på kælder, stueplan og 1. sal. Kælderen indeholder rum til arkiv/let lager, med god loftshøjde. Vareelevator (1.200 kg). Stueetagen indeholder lyse kontorlokaler samt lettere værksteds-/produktionslokaler i forbindelse med portslusen. Køkken med spiseplads til ca. 20 personer. På 1. sal er der kontor-/mødelokaler i varierende størrelse. Kontant

kr. 6.500.000

Sag 40300689 Velindrettet erhvervsejendom med bolig. Velegnet til mange formål - velvære, kontor, show-room værksted m.v. Indendørs pool på ca. 30 kvm. Både indendørs/udendørs spa, samt omklædningsrum. God blandet bolig og erhvervsejendom i to plan - opført i 1965 og væsentlig ombygget for ca. 10 år siden. Indrettet med indgangsparti, kontor/reception, mødelokale, køkken og toilet-grupper. Lagerdel i midten af ejendommen og 2 laboratorium -/produktionslinier på hver side af lageret. Bag bygningen er der plads til til-/aflæsning af varer m.v. Grundareal 1.500 kvm. samt p-pladser foran ejendommen og indhegnet grund. Areal

58587100

966 kvm

Kontant

kr. 3.800.000

46333333

Test efterspørgslen på din ejendom

ter

spø

rger

i dit område

Unik o nlin til inte e adgang res din eje serede i n edc.dk dom på /erhve rv r

ef

Se

de e

rhver vslokaler

sk vore

un

de

SØBORG

edc.dk/erhverv TIL LEJE

ROSKILDE

TIL LEJE

LEJEMÅL FRA 125 TIL 2.585 KVM KONTOR OG LAGER

STORT LAGER PÅ 1100 KVM - 6 KM FRA ROSKILDE

Sag 11402803 Optimal placering i den gamle TV-by, med god forbindelse til København via det udbyggede motorvejsnet og offentlig transport. Bygningerne indeholder på 1. sal, 5 kontorlejemål med et samlet areal på 2.585 kvm. Fordelingsgang, kontorer af varierende størrelse samt midterkerne, som kan benyttes til showroom. Herudover toiletkerner. Gode parkeringsmuligheder.

Sag 40300571 Lagerhaller på hhv. 500 og 600 kvm 6 km fra Roskilde Centrum, er nu klar til at blive lejet ud. Begge haller er søjlefrie og har en porthøjde, som kan matche alle krav. I den ene hal er der mulighed for kontor/ showroom. Der er gode parkeringsforhold ved lejemålet. De øvrige bygninger benyttes og ejes af Kruse Busser. Kan evt. opdeles i flere lejemål.

Årlig leje

33301000

fra kr. 300,- pr. kvm

Areal

1.100 kvm

Årlig leje

46333333

kr. 195.000

25


HVIDOVRE

TIL LEJE

HVIDOVRE

TIL SALG

C

C

4.359 KVM. LAGER/PRODUKTION MED GODE ADGANGSFORHOLD

367 KVM KONTOR - 2.880 KVM LAGER & 57 KVM KÆLDER

Sag 18000260 Velbeliggende lagerejendom på 4.359 kvm på Avedøre Holme, umiddelbar nær tilkørsel til motorvejsnettet. Ejendommen indeholder rummelig varemodtagelseshal på 296 kvm med loftshøjde på ca. 4,90 under drager, håndlagerhal på i alt 1.570 kvm i 2 plan (785 kvm pr. etage), forbundet med intern trappe og vareelevator, emballagelagerhal og maskinhal på 140 kvm, samt 2.125 kvm rektangulær og søjlefri hal med loftshøjde på ca. 8,7 meter under drager. Adgang til lagerlokalerne sker via 2 overdækkede porte hver med fribredde på 4,8 meter. I tilknytning til lagerhallerne er der indrettet kontor- og mandsskabsafsnit, indeholdende kontor, mandskabsrum m/bademulighed samt pæn kantine. Endv. 48 kvm kælder.

Sag 18000194 Velbeliggende logistikejendom på Avedøre Holme tæt på tilkørslen til Amagermotorvejen og kun 12 km fra Lufthavnen/Øresundsbroen og 13 km fra Rådhuspladsen. Ejendommen er på i alt 3.304 kvm, med et grundareal på 8.600 kvm. Ejendommen er fordelt med 367 kvm kontor, der trænger til istandsættelse, 2.880 kvm lager og 57 kvm kælder. Lagerdelen har lofthøjde under drager på 6,0 m. Lagerdelen er regulær og opdelt i 4 brandzoner uden søjler. Adgang til lejemålet sker via to ramper og en port i jordniveau. I forbindelse med salget af ejendommen forbliver sælger August Faller A/S på ca. 800 kvm på en 5-årig kontrakt med en årlig bruttoleje på kr. 340.000 årligt.

Kontant

Kr. 18.500.000

Årlig leje

Kontant

kr. 1.800.000

58587100 HELSINGØR

TIL SALG

STØVRING

TIL SALG

BUTIK/VÆRKSTED/LAGEREJD. Sag 34200656 Administrationsbygningen er indrettet med kontorer, administration og kantine. Kælderen indeholder mandskabsfaciliteter. Endvidere reservedelslager. Værksted på ca. 400 kvm. med loft til kip og med 2 stk. rulleporte. i alt 1.780 kvm.

VELBELIGGENDE LAGER-/ PRODUKTIONSEJENDOM Sag 91200788 Ejendom beliggende i Støvrings aktive erhvervsområde. Ejendommen er beliggende på 8.130 kvm stor grund, der delvist er indhegnet. Der er gode tilkørselsforhold og p-forhold. Ejendommen er på i alt 2.276 kvm.

Kontant

Kontant

kr. 10.600.000

48269910

kr. 15.500.000

58587100 HEDEHUSENE

TIL LEJE

kr. 3.975.000

96314900

MIDDELFART

TIL SALG

KAN EVENTUELT LEJES

1.292-4.739 KVM LAGER & 292-975 KVM KONTOR B

NYERE KOMBINERET KONTOR- OG LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM Sag 51200339 Præsentabel kombineret industriejendom med ca. halvdelen som kontor og den øvrige del til brug for lager/lettere produktion. Kontordelen er spækket med udstyr. Indretningen er fleksibel med flere større og mindre kontorer, kantine, møderum. Lager/montagedelen er fleksibel med 3 afsnit med gennemgående døre ligesom der er 3 porte i niveau. Der er overdækning til brug for opmagasinering. Kontant

26

58588200

kr. 4.900.000

Sag 18000196 Velbeliggende lejemål på Baldersbuen i Hedehusene. 1.292-4.739 kvm højloftede og regulære lagerlokaler med gode tilkørselsforhold. 292-975 kvm kontor på 1. sal med fleksibel indretning og 479 kvm arkiv/mandskabrum på 1. sal. Lejemålene kan lejes samlet eller hver for sig. Ejendommen ligger tæt på rute 21. København i østgående retning og Roskilde i vestgående retning. Kun 5 min. til Hedehusene Station, og 6 min. til Høje-Taastrup Station, hvor der er gode transportmuligheder. Tæt på Baldersbuen går buslinjerne 116 og 112. Årlig leje

58587100

kr. 350,- pr kvm


HAVDRUP / SOLRØD KOMMUNE

TIL LEJE

STENLØSE

TIL SALG

E

5.282 KVM KONTOR/LAGER - KOMBINER SELV KONTOR/LAGER

675 KVM. GOD OG VELINDRETTET ERHVERVSEJENDOM.

Sag 46900218 Nu udbydes en række ledige lejemål i Solrød Erhvervshuse, hvor der kan lejes kontorer, lager og kombinationen kontor/lager. Solrød Erhvervshuse består af en række ejd., i mindre erhvervsområde i Havdrup med gode tilkørselsforhold. Til ejendommen er der gode p-faciliteter, som er gratis og deles med ejd. andre lejere. Der er tilknyttet viceværtsordning, der bl.a. passer varmeforsyning, udenomsarealer mv. Kontakt EDC Erhverv på 46333333 for yderligere information.

Sag 40300574 God erhvervsejendom beliggende centralt i Stenløse – i udbygget erhvervsområde. Velegnet til mange formål – men pt. indrettet til renrumsproduktion med mindre bokse m.v. – velegnet til bl.a. medicobranchen, biotek-virksomheder o.l. Flot erhvervsejendom i et plan - opført i 1965 og væsentlig ombygget for ca. 10 år siden. God planløsning med en god intern logistik. Indrettet således – indgangsparti, kontor/reception, mødelokale, køkken og toilet-grupper. Lagerdel i midten af ejd. og 2 laboratorium -/produktionslinier på hver side af lageret. Bag bygningen er der plads til til-/aflæsning af varer m.v. Grundareal 1.500 kvm. samt ppladser foran ejendommen.

Lager/kontor fra

Areal

169 - 2.000 kvm

Leje pr. kvm fra

kr. 250,-

675 kvm

46333333

Kontant

kr. 2.600.000

46333333

Se alle vores ledige stillinger på edc.dk/erhverv-job

JOB I EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

VI KAN TILBYDE DIG:

Et spændende og yderst afvekslende job i en dynamisk og ekspansiv virksomhed med de allerbedste udviklingsmuligheder både karrieremæssigt og geografisk. Vi har i firmaet karriereplanlægning spændende fra elevuddannelse til indtræden som partner, og vi gennemfører løbende en aktiv efteruddannelse samt interne jobrokeringer. Vi er en virksomhed i ekspansion, der gennem kontrolleret vækst ønsker at fastholde vores førende position i Danmark, samt udvikle os som en innovativ og international mæglervirksomhed. Et job hos os giver derfor muligheder og udfordringer for dig som medarbejder. Efter en rekordomsætning i 2014 fortsætter væksten i 2015 – vil du være en del af successen? Vi søger partnere, ledere, mæglere, erhvervskoordinatorer og trainees i følgende områder

Partner, erhvervsmægler Køge , Næstved, Kolding

Partner, erhvervschef Sydsjælland/Roskilde

Erhvervschef med partnerpotentiale Viborg

Erhvervsmægler - til kontor- og retailsegmentet Aarhus

Erhvervsmægler til industriejendomme Aarhus

Erhvervsmæglere København K

Erhvervskoordinator til ServiceCenter København K

Dette er blot et udpluk af vores ledige stillinger. Se stillingsopslagene og ansøg på edc.dk/erhverv-job

Administrative trainees til ServiceCenter København K

27


NYBORG

TIL SALG

ODENSE

TIL LEJE

2.772 KVM LAGER- / PRODUKTIONSEJENDOM

DOMICIL- OG PRODUKTIONSEJENDOM I GODT ERHVERVSOMRÅDE.

Sag 51200354 En funktionel og velbeliggende produktions/lagerejendom beliggende midt i veludbygget erhvervsområde i Nyborg kun 5 minutters kørsel fra motorvej E20. Bygningerne er beliggende på hver sin matrikel hvor der er mulighed for salg hver for sig. Alsvej 6 indeholder 2 bygninger. En bygning der består af en uopvarmet hal på i alt 1.225 m² med åbne facader samt et lagerkontor. Bygning 2 består af en kontorpavillon med administration på i alt 133 m². Alsvej 8 består af en lukket hal med store porte i niveau og ovenlys. Hallen er på i alt 1.225 m². Der er gode kørefaste gulve overalt. Gode tilkørselsforhold til ejendommen samt mindre parkeringsplads foran ejendommen.

Sag 51200396 Ejendommen som senest har fungeret som domicil og produktionsejendom for Roll'O'Matic. Petersmindevej 23: Bygningen består af samlet 1.434 m² fordelt med 306 m² administration og 1.128 m² produktion/ lager. Administrationsafsnit med flere kontorer, åbent kontormiljø, mødelokaler, reception. Produktions/lagerafsnittet indeholder 2 haller med porte i niveau. Loftshøjde på ca. 5 meter. Petersmindevej 25: Bygningen består af samlet 1.656 m² fordelt på administration, produktion/lager og indskudt dæk i højlagret. Porte i niveau ca. 5 meters lofthøjde. Petersmindevej 27: Bygningen består af 142 m² produktion/lager. Ejendommen kan lejes samlet eller opdelt efter aftale med udlejer.

Kontant

kr. 3.900.000

Årlig leje

58588200 ODENSE SV

kr. 971.600

58588200 TIL LEJE

KOLDING

TIL SALG

D

MODERNE DOMICIL I ATTRAKTIVT OMRÅDE VED MOTORVEJEN Sag 51200427 Meget indbydende domicilejendom på i alt 470 kvm. med perfekt og synlig placering i Højme-området. Har tidligere været anvendt som domicil for beklædningsvirksomhed og vil egne til samme anvendelse og øvrige engros-virksomheder. Ejendommen vil være perfekt til virksomheder som har brug nem adgang til motorvejen og det øvrige Danmark. Årlig leje

kr. 250.000

58588200 ODENSE C

E

TIL LEJE

2.351 KVM BOLIG/ERHVERVSEJENDOM MED MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER REGULÆR KONTOR- OG LAGEREJENDOM PÅ I ALT 2430 KVM Sag 51200460 Ejendommen består af 461 m² kontor- og mandskabsfaciliteter samt 1.970 m² lagerareal fordelt på to regulære haller. Kontordelen er bl.a. indrettet med stort kontorlandskab, 5 mødelokaler. Lagerdelen er opdelt i to haller på henholdsvis 859 m² og 1.111 m² (inkl. 60 m² uopvarmet tilbygning). Der er gode adgangsforhold via 2 store eldrevne porte samt en loftshøjde på ca. 7 m under dragerne. Årlig leje

28

58588200

kr. 844.550

Sag 60300563 Stor herskabelig ejendom med god lejeindtægt udbydes nu til salg. Ejendommen er beliggende særdeles centralt med kort afstand til Kolding midtby samt større ringvej, og fremstår med store rummelige ensartede sidebygninger, og stor præsentabel hovedbygning alt omkranset af stor gårdsplads. Sælger anvender p.t. selv en del af sidebygningen til sin virksomhed samt fritliggende kontorbygning. Fløj mod syd er udlejet til skole. Til ejendommen hører yderligere stor festsal samt 2 garager. Ejendommen henvender sig til en pladskrævende familie som gerne vil have sin virksomhed på bopælen. Kontant

76338010

kr. 9.900.000


KOLDING

TIL SALG

VAMDRUP

TIL SALG

554 KVM LAGER/PRODUKTION

1.130 KVM LAGER/PRODUKTION M/174 KVM BOLIG

Sag 60300660 Ejendommen er indrettet med lyst lager-/ produktionslokale på 260 kvm. med frihøjde på 2,8m under spær og 3,4m. mellem spær. Gulvbelægning er vinyl og der er trapeztag med ovenlysvinduer fra 2008. Derudover lokale på 70 kvm. med fleksibel benyttelse. Kontordelen er 224 kvm., men kan delvist benyttes til lager, let produktion eller showroom. Der er flere disponible rum og en præsentabel og lys kontordel indrettet med 3 kontorer samt personalefaciliteter. Der er hvide rockfon lofter i kontordelen. Ejendommen er forsynet med fjernvarme fra 2012 og tagbelægningen er fra 2007. Ejendommen står pæn og velholdt. Desuden tilhørende parcelhusgrund bag ejendommen.

Sag 60300687 Industrivej 16 ligger i et attraktivt industriområde i Vamdrup kun 6 km fra E45 motorvejstilkørsel, 8 km fra Kolding og 2 km til Vamdrup Lufthavn. Parcelhuset er løbende renoveret og fremstår pæn og velholdt. Brug af parcelhuset kan evt. tilkomme køber. Erhvervsdelen består af: Lager- og produktionshal på 375 kvm., loftshøjde 4,7m, port, kontor, garderobe og kantinefaciliteter. Lager- og produktionshal på 577 kvm., loftshøjde 6,47m, 2 porte, kontor. Administrationsbygning på 86 kvm. med kontor, arkiv samt toilet. Fritliggende værksted/ lager på 96 kvm. med port. Ejendommen er ideel til én bruger, men kan også opdeles i flere lejemål.

Kontant

kr. 3.100.000

Kontant

76338010 VEJEN

kr. 3.395.000

76338010 TIL LEJE

TILST

TIL SALG

C

700 KVM LAGER/PRODUKTION/KONTOR

LAGEREJENDOM MED MANGE MULIGHEDER

Sag 60300682 Velbeliggende erhvervslejemål i Vejen med 200 kvm. kontor og 500 kvm. lager/ produktion. Lejemålet ligger meget centralt 800 meter fra motorvej E20 og 20 km fra Kolding og E45. Af store virksomheder kan nævnes Solar, Danish Crown, Eurofins, Skare Meat, SPF-Danmark og Louis Poulsen. Lejemålet omfatter ca. 200 kvm. kontorer fordelt på 2 plan. Stueplan med indgang, køkken, storkontor, toilet samt adgang til lagerhallen. 1. sal er indrettet med 2 opgang/repos, 2 kontorer samt mødelokale. Hallen er regulær med frihøjde på 5,4 m i siden. Ejendommen er fra 2006 og fremstår meget indbydende og ideel til mange formål.

Sag 80202622 Bygningen er opført i 2006 og fremstår velvedligeholdt. Det samlede areal udgør 2.139 kvm, hvoraf de 1.244 kvm er lager med frihøjde på 5,8 meter. Resten af bygningen har indtil nu været anvendt som værksted, kontor, udstilling, omklædningsrum mv. Nuværende værksted vil kunne omdannes til kontor, således at ejendommen kan rumme op til i alt ca. 700-800 kvm kontor. Der er desuden en 615 kvm indhegnet varegård. Bygningen ligger på en 8.000 kvm grund, som giver mulighed for opførelse af yderligere ca. 2.000 kvm bygning. Ejendommen giver køber en stor fleksibilitet, da den vil egne sig til mange formål, der er kort afstand til E45, og der vil være mulighed for vækst, da der er mulighed for at bygge til.

Årlig leje

76338010

kr. 295.000

Kontant

87309930

kr. 14.500.000

29


ESBJERG HAVN

TIL SALG

F

MED GOD BELIGGENHED PÅ ESBJERG HAVN, SÆLGES NU FLEKSIBEL LOGISTIKEJENDOM. Sag 67000481 Ejendommen består af en administrationsbygning i 2 etager på i alt ca. 1.000 m²., en kantinebygning på 104 m², og en uopvarmet lagerhal på ca. 2.200 m² med en god loftshøjde (5 m) – heraf udgør ca. 841 m² af hallen et overdækket perron- og rampeareal. Selve lagerhallen, udgør ca.

1.350 m². Administrationsbygningen består af mindre kontorlokaler. 1. salen er hovedsageligt et åbent kontorareal. Ejendommen ligger på en stor lejet grund – tilhørende Esbjerg Havn. Kontant

kr. 12.400.000

76104800 ESBJERG Ø

TIL SALG

TIL LEJE TIL SALG

Få indsigt i erhvervsejendomsmarkedet med

MARKET UPDATE Tilmeld dig på edc.dk/erhverv/tilmeld G

ESBJERG V

TIL SALG

LAGER- OG PRODUKTIONSEJENDOM MED ADMINISTRATION G

MINDRE HÅNDVÆRKSEJENDOM MED TILHØRENDE PARCELHUS. Sag 67000550 Erhvervsdelen, består af 3 haller på ialt 550 m², hvoraf den største er på ca. 300 m² og med en lofthøjde på 7,5 m i kip. Der er portadgang i begge gavle. Der hører ca. 123 m² administration bestående af kontorer, mødelokaler m.m. Kontorpavillion på 32 kvm. Parcelhuset rummer udover beboelse - mulighed for indretning af administration med tilknytning til den erhvervsmæssige del. Kontant

30

76104800

kr. 2.900.000

Sag 67000466 I udbygget industriområde i Kvaglund sælges nu funktionel og meget velholdt lager- og produktionsejendom med pæne administrationslokaler.Der er 1.172 m² opvarmet hal, med forskellige højder – 6,5 m til kip samt 71 m² indskudt dæk og 565 m² uopvarmet hal med 3 porte og lofthøjde til kip på 7,5 m. Ejendommens facade er administrationsdelen, som er på 541 m² fordelt med 271 m² på hver etage inklusiv omklædningsfaciliteter og køkken/kantine. Kontorene er inddelt med lette vægge og glasvægge, hvorfor der er stor fleksibilitet med hensyn til lokalestørrelse. Overalt er der god akustik og opsat ”frisk luft” system. Udenoms arealerne er indhegnet, befæstet med kørefliser og tyverisikret. Årlig leje

kr. 750.000

Kontant

76104800

kr. 7.900.000


TIL LEJE

R e tai l

KOLDING

D

916 KVM DETAIL Sag 71000267 Butikslejemålet er beliggende Albuen, et butiksområde lige overfor Kolding Storcenter, ved Vejlevej, som er indfaldsvej til Kolding. Lejemålet er på i alt 916 kvm, og er på nuværende tidspunkt opdelt i to lejemål på henholdsvis 508 & 408 kvm. med fælles indgangsparti, men kan uden de

store problemer tilbageføres til én stor butik igen. Der er gode parkeringsforhold lige ved døren. Parkeringspladsen deles med de øvrige butikker.

Årlig leje

kr. 733.200

75831311 KOLDING

TIL LEJE

C

951 KVM DETAIL Sag 71000272 Velbeliggende boksbutik ved Kolding Storcenter. Butikslejemålet er beliggende på Albuen, et butiksområde lige overfor Kolding Storcenter, med god eksponering mod Vejlevej, som er indfaldsvej til Kolding. Lejemålet er indrettet med et flot regulært salgslokale, med tilhørende lager

med port, og hvor der er gode tilkørselsforhold. Hertil kommer Kontor, køkken og toiletter. Ejendommen er opført i 2006, og fremstår i særdeles god stand. Der er gode parkeringsforhold lige ved døren.

Årlig leje

75831311

kr. 808.350

31


R e tai l

HOLSTEBRO

TIL SALG

TØNDER

TIL LEJE

F

G

484 KVM KONTOR/DETAIL/PROJEKT

600 KVM DETAIL

Sag 60300672 • Centralt beliggende i Holstebro gågade • Mulighed for anden anvendelse end detailhandel • Mulighed for etablering af lejligheder på 1. & 2. sal• Fremstår markant i bybilledet. Ejendommen er unik i forhold til gældende planlovgivning, da der er mulighed for etablering af ”andet” end detailhandel i ejendommens stueetage. Ejendommen omfatter et samlet areal på 484 kvm og vil egne sig til etablering af butik i stueetage samt lejligheder på 1. og 2. sal. Løbende moderniseret med bl.a nye vinduer.

Sag 62000601 Med synlig facade og mulighed for udstilling mod Ribe Landevej, der er en af Tønders mest trafikerede indfaldsveje, udlejes ca. 600 kvm. butik, der tidligere har været anvendt til butik for Dyrup. Lejemålet er beliggende i Industriområde Nord i Tønder, hvor der findes mange forskelligartede virksomhedstyper indenfor industri-, værksteds-, engroshandel-, lager- samt oplagsvirksomheder og lignende. Lejemålet er på ca. 600 kvm. og indrettet således: 350 kvm. butikslokaler • ca. 200 kvm. ger • ca. 50 kvm. kontor, frokoststue, toilet m.m. Lejemålet er ledigt og kan overtages straks.

Kontant

kr. 6.200.000

76338010 HELSINGØR

Årlig leje

kr. 220.000

73331300 TIL SALG

Markedets bedste aktivitetsoverblik G

BUTIKSEJERLEJLIGHED PÅ STENGADE I HELSINGØR Sag 34200595 Regulær butiksejerlejlighed beliggende midt i Helsingørs hyggelige bykerne og på hovedstrøget Stengade, med mange tusinde besøgende turister og handlende hvert år. Ejerlejligheden er indrettet med indgang direkte fra Stengade til regulært salgsareal, på ca. 145 kvm. med 3 store facadevinduer ud mod Stengade samt baglokale og køkken på ca. 20 kvm. og udgang til fællestrappe med adgang til eget toilet Kontant

kr. 2.950.000

48269910 ESBJERG

TIL LEJE

G

Når du har en ejendom til salg eller udlejning hos EDC Erhverv, får du med MitEDC adgang til detaljeret statistik over interessen for din ejendom.

143 KVM VELBELIGGENDE BUTIKSLOKALE PÅ KONGENSGADE Sag 67000545 Butikslokalet er på ca. 83 m² i stueplan og er indrettet med 3 prøverum. I kælderen er der ca. 60 m² butik og mindre personalerum og toilet, samt lager på henholdsvis ca. 12 m² og 19 m². Butikken fremtræder, lys og venlig, og afleveres nymalet på væggene. De nærmeste naboer er Rich, Jill & Joy, Guldægget, Vinoble, Telia, Quint, Søstrene Grene, Trend, Saint Tropez, Intersport og Jollyyoung. Årlig leje

32

76104800

kr. 288.200

Log ind på edc.dk/erhverv


TIL LEJE

R e tai l

KOLDING

1.050 KVM DETAIL Sag 60300669 Lejemålet er på i alt 1.050 kvm, og er indrettet med et stort regulært salgslokale, samt tilhørende stort lager hvor man med fordel kan inddrage en del til butiksområde. Hertil kommer gode personalefaciliteter med køkken, kontorer og omklædningsrum. Ejendommen er opført i 2001,

og fremstår i særdeles god stand. Der er gode parkeringsforhold lige ved døren. Parkeringspladsen deles med de øvrige butikker. Man deler hovedindgang med Sport24 Outlet, hvor der er adgang til lejemålet.

Årlig leje

kr. 840.000

76338010 SØNDERBORG

TIL LEJE

AALBORG

TIL LEJE

D

AFSTÅELSE - 450 KVM. BUTIK OG 60 KVM. KLD. VED MØLLEÅ PLADS Sag 91201255 I forbindelse med Kalejdoskop slår sine to butikker sammen i nye lokaler afstås disse flotte lokaler midt i Aalborg. Lejemålet er indrettet til butikslokale på ca. 450 kvm med kontor, køkken og 2 toiletter. Endvidere kælderlokale på ca. 60 kvm under butikken. Lejemålet har en god loftshøjde og er udstyret med ventilation med køl. Indgangsparti med elektriske skydedøre og niveaufri adgang. Årlig leje

F

AALBORG

BUTIKKER PÅ STRØGET I SØNDERBORG 217, 289 & 332 KVM

Årlig leje pr. kvm.

TIL SALG

HALS

TIL LEJE

D

Sag 62000090 I Sønderborg centrum, på en af gågadens mest synlige placeringer udlejes lokaler til detailhandel. Lokalet 217, 289 eller 332 kvm. Lejemålene, der ligger i højdeplan med gågaden. Der er offentlige parkeringsarealer for de handlende umiddelbart bag bygningen, samt på Rønhaveplads og parkeringsarealerne over Føtex. Sønderborg er en kommune med ca. 75.000 indbyggere hvoraf de 31.000 alene bor i Sønderborg by. Området tiltrækker herud over en større del kunder fra Tyskland samt en del turister fra det meste af europa

73331300

kr. 585.750

96314900

kr. 1.200

SPÆNDENDE BUTIKSLOKALE Sag 91201544 Nu udbydes denne unikke erhvervsejerlejlighed på Hadsundvej i Vejgård til salg, til disposition for ejer selv. Butikken kan jf. gældende lokalplan anvendes til almindelig detailbutik. Ejerlejligheden er 234 kvm.

CENTRALT LEJEMÅL Sag 91201683 De i alt 714 kvm og indeholder stort regulært butikslokale, mindre lagerlokaler samt velfærds-faciliteter. Der vil i forbindelse med udlejning være muligt at indrette til både kontor og klinik mv. i samarbejde med udlejer.

Kontant

Årlig leje

kr. 3.125.000

96314900

kr. 321.300

96314900

33


R e tai l

OKSBØL

TIL SALG

AARHUS N

TIL LEJE

D

C

EJENDOM PÅ I ALT 326 KVM FORDELT PÅ 3 PLAN SÆLGES

BUTIKSLEJEMÅL PÅ KATRINEBJERG

Sag 67000497 Ejendommen har indtil nu været anvendt af Sydbank. I år 2010 har ejendommen gennemgået en større istandsættelse til netop det formål og der er bl.a. blevet indrettet nye toiletter og personalekøkken. Stueetagen er indrettet med et vindfang og direkte adgang til et større lokale, hvorfra der i bunden af lokalet er adgang til et mødelokale, adskilt med glasvæg med mat folie opsat. Ligeledes er der et kundetoilet, mindre mellemgang og teknikrum. Væggene er hvidmalede mursten og loftet er hvidt med indbyggede loftlamper. 1.salen byder på et mødelokale og personalefaciliteter. Loftetagen på de 59 m² er med skråvægge og er blevet brugt til arkiv og Kontant kr. 1.125.000 teknikrum 76104800 I kælderen er der 32 m² depot.

Sag 80202477 Regulært butikslejemål beliggende i bydelen Katrinebjerg fremlejes for Brdr. Dahl. Der er adgang til lejemålet gennem indgangsparti med store vinduer som sikrer god eksponering. Indvendigt består lejemålet af et stort regulært lokale i stueplan med højt til loftet samt ovenlysvinduer, som sikrer den gode rumfornemmelse. Stueplan har desuden et mindre kontor samt et toilet. Fra stueplan er der via spindeltrappe adgang til et mødelokale på indskudt dæk. Lokalerne er anvendelige til mange forskellige formål herunder kan nævnes f.eks. butik, fitness, engrossalg, showroom mv. Der er desuden gode parkeringsforhold lige ved døren.

GALTEN

GALTEN

TIL LEJE

Årlig leje pr. kvm:

TIL LEJE

E

E

BUTIK PÅ TORVET I GALTEN TIL SÆRDELES ATTRAKTIV LEJE

FESTLOKALER PÅ TORVET I GALTEN

Sag 80202644 Butikken har tidligere været anvendt til dagligvarebutik og omfatter et areal på 744 kvm fordelt på stort sammenhængende butiksareal med tilhørende lager og varegård samt mindre kontorrum, køkken, toilet og nogle disponible rum. Butikken er beliggende i ejendommen ’Galten Midtpunkt’ på Torvet i centrum af Galten i sammenhæng med stort parkeringsområde med nem adgang i bil. Galten er en meget velfungerende by mellem Århus og Silkeborg. Byen grænser op til den nye motorvej og har egen motorvejsafkørsel. Byen har ca. 8.000 indbyggere og består af både beboelses- og industriområder.

Sag 80202645 Lejemålet er indrettet til afholdelse af arrangementer og består af et stort møbleret festlokale og et cafeområde med bar som kan benyttes særskilt, når der ikke er arrangementer. Lejemålet er indrettet med et delvist udstyret professionelt køkken. Det samlede areal omfatter 752 kvm. Lokalerne er beliggende i ejendommen ’Galten Midtpunkt’ i sammenhæng med stort parkeringsområde med nem adgang i bil. Galten er en meget velfungerende by mellem Århus og Silkeborg. Byen grænser op til den nye motorvej og har egen motorvejsafkørsel. Bymidten udgør et velfungerende byliv med alle nødvendige funktioner mht. indkøb, sundhed, offentlig transport, underholdning m.v.

Årlig leje

34

kr. 700

87309930

87309930

kr. 223.200

Årlig leje

87309930

kr. 225.600


Når arkitekten vil have græs på taget...

…hvem har så ”kan-det-sælges-kasketten” på?

Det har EDC Projekt. Vi forstår godt, at arkitekter er glade for græs på taget. Men vi ved også, at brugernes behov kan handle mere om fx opbevaringsplads eller ideelle parkeringsforhold.

butikker og Danmarks mest omfattende køberog lejerkartotek har vi en unik indsigt i brugernes behov og mulighed for at udnytte markedets stærkeste salgsmotor.

Som Danmarks største ejendomsmægler kan vi være gode at have med på råd hele vejen fra idé til projektet er solgt. Med 2 specialiserede projektafdelinger, 16 erhvervscentre, 47 bolig-

Kontakt vores projektdirektør Kenneth Nielsen på 33 30 78 00 eller kni@edc.dk, hvis du vil høre mere om EDC Projekt Poul Erik Bech.


Danmarks største

og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Vi træffes alle ugens dage hele året rundt uden for vores åbningstider på tlf.: 70 216 217

TILMELD NYHEDER FRA EDC ERHVERV Hold dig opdateret om de seneste tendenser, få invitationer til seminarer, læs EDC Market Update og meget mere. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på edc.dk/erhverv/tilmeld

FIND DIN KØBER ELLER LEJER HOS OS Hos EDC Erhverv har du adgang til Danmarks største kartotek over købere og lejere. På edc.dk/erhverv kan du nemt se hvor mange interesserede vi har til din ejendom.

MitEDC - OPRET DIG I DAG! Vi giver vores kunder markedets bedste overblik ved salg og udlejning af ejendomme. Samtidigt gør MitEDC det nemt for købere og lejere at søge, gemme og oprette ønsker til ejendomme. Opret dig på edc.dk/erhverv/mit-edc

LinkedIn Vær en del af vores netværk Følg os på LinkedIn - EDC Poul Erik Bech

KONTAKT

Vi er en af landets førende erhvervsmæglervirksomheder med speciale inden for salg, udlejning, rådgivning, administration og vurdering. Vores landsdækkende repræsentation og lokale kendskab samt 70 erhvervsspecialister er vores absolutte styrker. Vi er ejendomsmæglere, valuarer og RICS-certificerede, specialiseret inden for formidling af erhvervsejendomme.

København • 33 30 10 00 • 114@edc.dk Herlev • 44 57 03 37 • 278@edc.dk Hillerød • 48 26 99 10 • 342@edc.dk Roskilde • 46 33 33 33 • 403@edc.dk Køge • 58 58 77 81 • 469@edc.dk Næstved • 55 78 66 03 • 473@edc.dk Odense • 58 58 82 00 • 512@edc.dk Kolding • 76 33 80 10 • 603@edc.dk Aabenraa • 73 33 13 00 • 620@edc.dk Sønderborg • 58 58 80 20 • 641@edc.dk Esbjerg • 76 10 48 00 • 670@edc.dk Vejle • 75 83 13 11 • 710@edc.dk Holstebro • 58 58 77 10 • 751@edc.dk Aarhus • 87 30 99 30 • 802@edc.dk Aalborg • 96 31 49 00 • 912@edc.dk

oline.dk edc.dk/erhverv Danmarks største portal for erhvervsejendomme

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt oktober 2015  

Konkurrencen om salg og udvikling af de bedste ejendomme langs de kommende letbanestationer er allerede i gang. Læs artiklen og se de senest...

ErhvervsNyt oktober 2015  

Konkurrencen om salg og udvikling af de bedste ejendomme langs de kommende letbanestationer er allerede i gang. Læs artiklen og se de senest...