__MAIN_TEXT__

Page 1

August 2019

IndustriFOKUS

MAGASIN OM LAGER-, LOGISTIK- OG PRODUKTIONSEJENDOMME

Tema Opdeling af ejendomme er vejen

til et hurtigere salg eller udlejning Læs, hvordan opdeling optimerer din proces og tilmed kan indbringe en højere leje pr. kvadratmeter.

Markant ejendom fik nyt liv gennem opdeling i tre enheder

1.599 søger ny industriejendom

- Find din køber/lejer her


EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

Etablerer international afdeling

Kontakt EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland/Fyn København Herlev Nordsjælland Roskilde Køge Næstved Slagelse Odense Jylland Kolding Aabenraa Sønderborg Esbjerg Vejle Aarhus Viborg Aalborg

5858 8378 5858 8376 5858 8377 5858 8395 5858 8379 5858 8380 5858 8396 5858 8397

5858 8399 5858 8425 5858 8422 5858 8398 5858 8423 5858 8670 5858 8424 5858 8449

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du mod forventning ikke ønsker at modtage vores magasin. Du kan kontakte os på marketingerhverv@edc.dk eller 3330 1000

2

s.20

Indhold 4

TEMA: Opdeling af ejendomme er vejen til et

7

TEMA: Markant domicilejendom fik nyt liv gennem

11 12 13 18 19

hurtigere salg eller udlejning

opdeling i tre enheder

TEMA: Salg af stort domicil i Roskilde blev en realitet efter opdeling i to enheder P. Justesen flytter: Attraktiv logistikejendom i Slagelse til salg Find din køber/Lejer her 1.599 søger ny industriejendom Find din køber/Lejer her Mød din mægler Dansk Retursystems ejendom tæt på København og motorvej er nu til at få fingre i

20

EDC Erhverv Poul Erik Bech etablerer International afdeling

23

V. Løweners 5.000 kvm store ejendom i Glostrup er nu solgt

25

509 lager- og produktionsejendomme til salg/leje

42

Tal på industrimarkedet

Salg af stort domicil i Roskilde

s11

1.599 på jagt efter ny industriejendom - find din køber/lejer her

s13


TEMA

HVAD BETYDER DET, AT HAVE EN SPECIALIST I INDUSTRIEJENDOMME MED PÅ SIDELINJEN?

Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

Kære læser, Markedet for erhvervsejendomme er komplekst, og derfor har vi valgt at specialisere vores mæglere indenfor de forskellige grene af branchen, så vi altid kan yde den bedste rådgivning og se muligheder i den enkelte ejendom. Markedet for lager-, logistik- og produktionsejendomme er lige nu kendetegnet ved en enorm efterspørgsel og et efterslæb af egnede ejendomme, som lever op til køberne og lejernes krav. Vores specialister i industriejendomme over hele landet arbejder derfor med at rådgive ejendomsejere med at optimere de givne muligheder. I dette nummer af Industri FOKUS stiller vi skarpt på en af de muligheder, man har - nemlig opdeling af ejendommen for at efterkomme den stigende efterspørgsel efter mindre enheder. Opdeling kan give værdi både i forhold til et forestående salg, eller hvis en stor domicilejendom er svær at udleje. Du kan læse eksempler på begge dele på side 4 og side 7. Står du med en tom ejendom eller overvejer du at optimere din ejendom forud for et salg, så kontakt din lokale specialist i industriejendomme gennem edc.dk/industri Med venlig hilsen Sven Lyse, Partner, EDC Erhverv Poul Erik Bech Syd-/Vestsjælland

KONTAKT DIN LOKALE SPECIALIST VIA

edc.dk/industri

GO 3


TEMA Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

OPDELING AF EJENDOMME - VEJEN TIL ET HURTIGERE SALG ELLER UDLEJNING

Selvom der er godt gang i markedet for industriejendomme, kræver det ofte mere at få afsat de større lager-, logistik- eller produktionsejendomme. Her kan opdeling i flere og mindre enheder være vejen frem til hurtigere at få udlejet eller solgt alle kvadratmeter og tilmed få en højere leje pr. kvadratmeter.

4

Danmark står midt i et økonomisk opsving, og det ses også på andelen af ledige lager- og logistikejendomme, der er historisk lav. Men samtidig har efterspørgslen ændret karakter i takt med, at mange nye små iværksættervirksomheder og webshops er dukket op. Derfor er der også langt mellem, at virksomheder køber eller lejer sig ind i de helt store industriejendomme på flere tusind kvadratmeter. Det forklarer Mads Bjerrum Christensen, der er industrichef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus:

”Man optimerer sin investering, fordi man for det første undgår tomgang, og desuden kan mindre enheder typisk indbringe en højere leje pr. kvadratmeter. Samtidig fremtidssikrer man ejendommen, da man efterkommer markedets behov for mindre lejemål,” forklarer han.

”Der er historisk stor efterspørgsel, men vi ser også, at der er en forskydning i efterspørgslen, hvor andelen af virksomheder, der søger mindre lejemål, er stærkt stigende. Det kan fx være iværksættere eller butikker, der har behov for mere lagerplads udenfor centrum, hvor lejen er lavere.” Han fortæller, at EDC Erhverv derfor ofte anbefaler ejendomsejere at opdele ejendomme for at efterkomme efterspørgslen – og sikre investeringen.

”Behovet for mindre enheder gør sig gældende inden for både ejendomme til salg og udlejning. Men forskellen er, at køberne ofte vil have mere plads, fordi de vil fremtidssikre sig og derfor ikke ønsker at stå med risikoen for at have pladsmangel om få år,” fortæller Mads Bjerrum Christensen og tilføjer, at lejere derimod er interesserede i enheder i flere størrelser. Et lejemål på 1000 kvm – fordelt på 800 kvm lager og 200 kvm kontor – matcher mange lejeres behov, men

Der er dog forskel på, hvilken størrelse virksomhederne efterspørger afhængigt af, om de er interesserede i at købe eller leje.


det er også vigtigt at udbyde de helt små enheder ned til 200 kvm, som mange af de små iværksættervirksomheder efterspørger, forklarer han.

til at gå op, så udlejer ender med en fuldt udlejet ejendom,” fortæller han.

Sådan får du en succesfuld opdeling af din ejendom Industrichefen understreger, at det er vigtigt at få den rigtiEt konkret eksempel på, at en opdeling i flere mindre enhege rådgivning, da hver enkelt ejendom har sine egne muligder er vejen frem, sidder Mads Bjerrum Christensen selv heder og begrænsninger i forbindelse med en opdeling. inde med. Han står netop nu i spidsen for udlejningen af en Han nævner dog nogle overordnede hensyn at tage højde 17.243 kvm stor industriejendom på Gunnar Clausens Vej for. 13 i Viby ved Aarhus. Her var opdeling i forskellige mindre enheder netop strategien ”Alle ejendomme har bag at få udlejet så mange af Det er naturligvis en omkostning, hvis sine fordele og ulemkvadratmeterne som muligt, man bygger ejendommen om til flere per, og det er vigtigt fortæller industrichefen. Det ikke at opdele ejenhar da også allerede vist sig lejere. Men der er en højere kvadratdommen således, at at give pote, da ca. 8.400 af meterleje at hente, samtidig med at man alle fordelene ligger i kvadratmeterne i Viby allereundgår at stå med en tom ejendom ét lejemål, så resten er de er afsat, selvom ejendomsvært at finde lejere men kun har været på mar til. Én af de vigtigste kedet i kort tid. Defco A/S har faktorer er adgangsforhold, så første skridt er at vurdere, lejet sig ind i ca. 8.950 af kvm af bygningen – fordelt på 1.100 hvordan ramper og porte kan blive fordelt mellem enhederkvm. kontor og 7.850 kvm lager/produktion, mens to andre ne på en god måde,” fortæller han. virksomheder har lejet sig ind i to mindre lager-enheder á 100 og 180 kvm, og lejekontrakter venter på at blive under”Dernæst er faciliteter vigtige at tage stilling til: Skal der skrevet på to andre enheder med en samlet størrelse på ca. være fælles toiletter og køkken, og hvordan skal adgangen 3.350 kvm. hertil være? Eller bør man etablere separate faciliteter? Det er en større kabale, der skal gå op,” forklarer han og tilføjer, ”Vi har lavet differentieret leje på mellem 300 og 600 kr. pr. at de tekniske installationer også er vigtige at tage højde for kvadratmeter for at sikre at alle kvadratmeterne blev lejet fra start, samt hvordan vand, el og varme skal trækkes til de ud. Der er i sagens natur dele af ejendommen, der er mere enkelte enheder. attraktive end andre, og her er det vigtigt at få hele kabalen Fortsættes på næste side

5


TEMA Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

Alle ejendomme har sine fordele og ulemper, og det er vigtigt ikke at opdele ejendommen således, at alle fordelene ligger i ét lejemål, så resten er svært at finde lejere til

Mads Bjerrum Christensen Industrichef i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus

Fortsat fra side 5

Ombygning indhenter højere leje Mads Bjerrum Christensen fortæller, at man under en opdeling af en eksisterende udlejningsejendom typisk vil finde lejerne, før den endelige ombygning begynder, da de ofte har specifikke ønsker. ”Vi udarbejder tegninger og planer, så en fremtidig lejer kan se potentialet. Da det ofte er udlejer, der afholder de væsentligste udgifter i forbindelse med ombygningen, er det vigtigt, at opdelingen rammer det, den enkelte lejer efterspørger. Nogle gange er det kun et spørgsmål om at flytte en væg, mens andre har længere processer, før alle lejere er tilfredse,” fortæller han og tilføjer, at man ikke skal være bekymret for, at udlejningsprocessen bliver forsinket, da lejerne typisk har en opsigelsesperiode på tre til seks måneder. Man udnytter dermed tiden optimalt ved at foretage ombygningen i denne periode. Industrichefen opfordrer alle ejendomsejere, der har tomme bygninger til salg eller udlejning, til at overveje muligheden for at se på ejendommen med nye øjne: ”Det er naturligvis en omkostning, hvis man bygger ejendommen om til flere lejere. Men der er en højere kvadratmeterleje at hente, samtidig med at man undgår at stå med en tom ejendom. Samtidig bliver forrentningen af ejendommen bedre, da ejendommen er optimeret til markedets aktuelle behov og har fået en modernisering,” pointerer han

6

og uddyber, at når en ejendom opdeles ved et salg til to forskellige købere, vil en renovering naturligvis ligge på købers skuldre. Vigtigt at få de rigtige forhold med i lejekontrakten Når de rigtige lejere er fundet, og den optimale opdeling er foretaget, er næste skridt at få alle forhold med i lejekontrakten. Og her er mange faldgruber for udlejer, påpeger Mads Bjerrum Christensen. Han understreger, at hvis der er fælles faciliteter i ejendommen, bør det tydeligt fremgå, hvordan brugsretten og betalingsstrukturen er. Desuden er det vigtigt at få tegnet tydelige linjer op for brugsretten af udenomsarealerne, herunder P-pladser, og få det skrevet ind i lejekontrakten, påpeger han. ”Det er vigtigt at tage stilling til alle forhold, for skulle der opstå problemer lejerne imellem, skal udlejer have på papir, hvad aftalen er. Vil nogle lejere fx have noget imod konkurrerende virksomheder som naboer, og hvordan skal udlejer forholde sig kontraktmæssigt til det?,” siger han. ”Samtidig er det vigtigt at tage stilling til vand, el og varme. Hvor vand måske kan køre på et fast bidrag, kan det være en fordel at opsætte bimålere for varme- og el-forbruget. Og kører man med et fast bidrag, er det vigtigt, at det i lejekontrakten er muligt for udlejer at ændre dette på et senere tidspunkt, hvis det viser sig at være en underskudsforretning,” siger han og slutter: ”Vi hjælper udlejer med at sikre, at opdelingen kan fungere på langt sigt på de rigtige vilkår.”


TEMA Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

MARKANT DOMICILEJENDOM FIK NYT LIV GENNEM OPDELING I TRE ENHEDER EDC Erhverv Poul Erik Bech har netop udlejet kontormøbelfirmaet EFG’s tidligere industriejendom på Islevdalvej 98 i Rødovre. Opdeling af domicilet blev her vejen til at få alle kvadratmeter udlejet. Fra september kommer alle tre nye lejere dermed til at holde til på adressen. I slutningen af 2017 blev Jonas Graves Basse, ejendoms- I praksis krævede det at tænke en del ud af boksen, forklarer mægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech, ansvarlig for udlej- Jonas Graves Basse. For bygningens 800 kvm lager ville i sig ningen af den 3.600 kvm store ejendom på Islevdalvej 98. selv hurtigt kunne udlejes, men derefter ville det blive svært Den rummer både lager-, kontor- og showroomlokaler og at udleje de resterende kvadratmeter. Derfor skulle ophavde tidligere været udbudt hos en anden mægler end delingen tænkes grundigt igennem – og ske i den rigtige EDC Erhverv Poul Erik Bech. Ifølge Jonas Graves Basse var rækkefølge. det derfor altafgørende at se på domicilet ”Det var vigtigt at I og med at vi kommer til at være tre veletamed nye øjne. sikre, at hele ejenblerede virksomheder på samme adresse, er dommen blev ud”Ud fra mit kendskab til lejet. Opdelingen vores håb, at vi kan skabe god synergi til gavn efterspørgslen i marskulle derfor tænfor os alle og samtidig løfte området herude kedet, og siden domikes godt igennem, cilet havde stået tomt i så der ikke blot var halvandet år hos den ét godt lejemål – anden mægler, uden mange havde budt sig til, var det op- men flere gode. Derfor var det vigtigt at tænke de krav ind, lagt at opdele bygningerne i mindre enheder, da der er få som vi ved, at lejere i dag efterspørger og sikre, at alle lejevirksomheder, som søger showroom-, kontor- og lager- mål havde facadeplads, adgang til kontorfaciliteter og bygninger i den størrelse. Derfor vidste jeg godt, at det ville showroom. Og at de to lejemål, der stødte op til lageret, blive langt nemmere at afsætte, hvis det blev opdelt til to også havde adgang hertil,” siger han. eller tre lejere,” siger ejendomsmægleren. Fortsættes på næste side

7


TEMA Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

Lars Bøgely - Administrerende direktør i Kärcher

Fortsat fra side 7

Opdeling som vejen til fulde huse – og tilfredse lejere Strategien viste sig da også at bære frugt. I april faldt det på plads, at Kärcher, verdens førende leverandør af ren gøringssystemer, fra september kommer til at leje sig ind i lidt over halvdelen af bygningen. Kärcher havde egentlig haft domicilet i kikkerten tilbage i starten af 2017, da det var udbudt hos den anden mægler. Men selvom virksomheden er i vækst, var domicilet for stort til at fylde ud for virksomheden, forklarer Lars Bøgely, administrerende direktør for Kärcher. Men da Jonas Graves Basse blev ansvarlig for udlejningen, tog han igen fat i Lars Bøgely og præsenterede idéen om at opdele bygningen i mindre enheder, så Kärcher ikke behøvede at leje sig ind i hele domicilet.

Jonas Graves Basse Ejendomsmægler, EDC Erhverv Poul Erik Bech Herlev

”Jonas var god til at se nye muligheder for opdeling af domicilet, så det imødekom vores behov. Desuden præsenterede han os for muligheden for at lave en ny indfaldsvej til bagsiden af bygningen, hvor vi var mest interesserede i at ligge. Derfor vi også fik lyst til at fortsætte dialogen – og i sidste ende springe til,” siger Lars Bøgely. Opdelingen førte også til, at Stila, én af Danmarks førende leverandører af solafskærmning, allerede i september 2018 skrev under på at leje sig ind i ca. 850 kvm af bygningen – og flyttede ind i januar. De havde tidligere en større fabrik med kontor i Smørum, men havde brug for et lejemål tættere på København med showroom, så forhandlere og slutbrugere kunne opleve deres sortiment. Samtidig skulle det også leve op til deres behov for kontor- og lagerplads, som last biler kunne få adgang til. Her blev Jonas Graves Basses hjælp afgørende for, at de fandt frem til lejemålet på Islevdalvej, der levede op til deres behov. ”Det var ikke en nem opgave. Men med Jonas’ hjælp fandt vi lejemålet på Islevdalsvej, der opfyldte alle vores kriterier efter en ombygning, der fandt sted inden indflytningen. Her fik vi en unik mulighed for at få tilgodeset en række funktionelle og æstetiske ønsker, der i sidste ende gjorde, at lejemålet blev tilpasset vores behov endnu bedre,” siger Emil Cnops Laursen, Marketing Manager hos Stila. Fortsættes på side 10

8


Morten Kilden Nikolajsen - Administrerende direktør for VELFAC

“Lejemålet opfyldte alle vores behov efter en ombygning”

Emil Cnops Laursen - Marketing Manager hos Stila

9


TEMA Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

Fortsat fra side 9

Nyt, moderne liv i gammel bygning Også virksomheden VELFAC, der fremstiller energibesparende vinduer og døre, underskrev i februar en lejekontrakt, så de fra juli kom til at leje sig ind i 700 kvm af bygningen. For dem var bygningen også i sig selv for stor. Samtidig havde de flere krav til, hvad et mindre lejemål skulle indeholde, fortæller Morten Kilden Nikolajsen, administrerende direktør for VELFAC: ”Vi arbejder med at skabe liv, lys og luft for mennesker. Derfor havde vi behov for en fysisk udstilling med plads til og mulighed for at rådgive vores kunder om dagslys, ventilation, indeklima og design. Både ved hjælp af vores produkter og et rum til Virtual Reality-oplevelser. Samtidig ønskede vi også, at vores eksterne salgskorps skulle have muligheden for at anvende kontor- og mødefaciliteter væk fra selve udstillingen. Her var Jonas god til at afkode vores behov og bringe dem videre til udlejeren, så vi kunne finde den løsning, der levede op til vores ønsker.” Bygningen på Islevdalvej havde, som nævnt, stået tom i nogle år. Men efter de nye planer for bygningen og den forestående renovering, endte VELFAC med at leje sig ind i et større areal, end de først havde planer om, fortæller direktøren for VELFAC.

10

”I og med at vi kommer til at være tre veletablerede virksomheder på samme adresse, er vores håb, at vi kan skabe god synergi til gavn for os alle og samtidig løfte området herude. Det er en fantastisk forvandling, ejendommen gennemgår, der giver den nyt liv,” fortæller Morten Kilden Nikolajsen. Bent Friis Pedersen er administrerende direktør for udviklings- og ejendomsinvestorfirmaet IBI Group, der ejer ejendommen på Islevdalvej 98. Som udlejer er han også tilfreds med indsatsen for at finde nye løsninger for bygningen, så de rette lejere kunne findes: ”Jonas leverede varen og kom med gode inputs til, hvad mulighederne var for opdeling for derefter at finde de rette lejere til hvert lejemål.”

HAR DU BRUG FOR EN SPARRINGSPARTNER TIL DIN INDUSTRIEJENDOM? Kontakt din lokale mægler via:

edc.dk/industri

GO


TEMA Opdeling af ejendomme sikrer hurtigere salg/ udlejning

SALG AF STORT DOMICIL I ROSKILDE BLEV EN REALITET EFTER OPDELING I TO ENHEDER EDC Erhverv har solgt Takeda Pharmas tidligere domicil på Langebjerg 1 i Roskilde til to forskellige købere. Bygningerne havde stået tomme i flere år hos en konkurrerende mægler, men efter EDC Erhverv blev ansvarlig for salget og bl.a. rådgav om at opdele ejendommen, meldte de rette købere sig hurtigt på banen. Ved udgangen af 2017 blev EDC Erhverv Poul Erik Bech mægler på salget af medicinalvirksomheden Takeda Pharmas tidligere domicil. Her rådgav man om at dele salget af ejendommen op, så det blev muligt at købe lagerbygningen og kontordomicilet hver for sig. ”Det var først og fremmest vigtigt, at vi fik opdelt ejendommen, da det var usandsynligt med én køber til hele ejendommen. Men vi anbefalede også, at der blev skruet helt op for den målrettede markedsføring for, at der var en chance for at finde en aftager, når det ikke var lykkedes på et tidligere tidspunkt,” siger Arno Starup Werner fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Roskilde. Strategien lykkedes, og der kom mange køberhenvendelser efter kort tid. Allerede i februar 2018 viste danskkinesiske Mille Food interesse for den 10.480 kvm store lagerbygning. I starten af 2019 blev købet en endelig realitet, og i marts 2019 overtog Mille Food lagerbygningen, hvor også salget af det 12.955 kvm store kontordomicil ligeledes blev en endelig realitet med virksomheden SunPark ApS som køber. Mille Food producerer modermælkserstatning, primært til det kinesiske marked, men er i vækst og har planer om at

ekspandere produktionen til det globale marked, fortæller Martin Thomsen, der er CFO for Mille Food. ”Vi har i forvejen en fabrik i Hundested, men har svært ved at følge med efterspørgslen på vores produkter og derfor behov for at udvide. Og ejendommen var interessant af flere grunde: Dels på grund af den gode placering, da det er nemt at komme til Roskilde fra det meste af Sjælland. Men selve bygningen var desuden attraktiv, da den er i fornuftig stand og har en god loftshøjde,” siger han. Virksomheden er derfor i gang med en større ombygning af lagerhallen, så de efter planen fra efteråret 2020 kommer til at benytte den til både produktion, lager og administration. Det er ikke tilfældigt, at man beholder og udvider produktionen på dansk jord, da forbrugerne i Kina efterspørger høj produktkvalitet, hvor Danmark er et kvalitetsstempel. ”Mange spørger os, hvorfor vi ikke lægger produktionen i Kina. Men grundprincippet er netop, at vores produkter er made in Denmark,” udtalte Steve Wang, direktør i Mille Food, i 2017 til EDC Erhverv i forbindelse med virksomhedens køb af fabrikken i Hundested.

11


SLAGELSE

Pris: Erhvervsareal: Grundareal:

29.000.000 kr. 6.911 kvm 18.244 kvm

Overtagelsesdato:

1/11-2019

Sagsnummer:

47400134

P. JUSTESEN FLYTTER: ATTRAKTIV LOGISTIKEJENDOM I SLAGELSE ER TIL SALG Logistikejendom i udkanten af Slagelse og to minutter fra motorvejen er nu til salg til 29 mio. kr., da P. Justesen flytter ud. Ejendommen er opført i 2001 af Malaco-Leaf, men fremstår som ny og har højloftet lager, store udenomsarealer og præsentabelt kontorafsnit. Det gør den velegnet til en lang række logistik- og produktionsvirksomheder, udtaler den ansvarlige EDC Erhverv Poul Erik Bech-mægler.

Sven Lyse fremhæver derfor, at ejendommen især egner sig til logistik- og produktionsvirksomheder: ”Med placeringen så tæt på motorvejen, det højloftede lager, gulv i ét plan og gode rampeforhold med syv ramper fra lagerafsnittet gør det ejendommen attraktiv for især logistikog produktionsvirksomheder, der har brug for gode lagerforhold og tilkørselsforhold.”

Virksomheden P. Justesen A/S, der forhandler duty-free produkter, har siden 2012 lejet sig ind i logistikejendommen ved Slagelse, som er ejet af Danske Leasing A/S. Men fra den 1. oktober 2019 flytter virksomheden sine aktiviteter, og derfor har Danske Leasing A/S valgt at sætte ejendommen til salg.

Samtidig fremhæver Sven Lyse, at ejendommen rummer mange flere muligheder, da lageret nemt kan opdeles i mindre enheder.

Her får man meget for pengene med den knap 7000 kvm store ejendom, 18.244 kvm store udenomsareal og præsentable kontorfløj, der samtidig ligger tæt på Vestmotorvejen. Det forklarer Sven Lyse, partner og direktør for EDC Erhverv Poul Erik Bech på Vest- og Sydsjælland: ”En ejendom af denne type og beliggenhed til en salgspris på 29 mio. kr. er lidt af et scoop. Det skal især ses ud fra, at det er en nyere og moderne ejendom med højloftet lager og pænt indrettet kontorafsnit samt velindrettede personalefaciliteter med omklædningsrum og frokoststue. Men også stort udenomsareal og gode rampeforhold, der derfor gør den nem at køre til og vende på for lastbiler. Oven i hatten har den en super god beliggenhed, da man nemt kan komme til og fra motorvejen, der ligger to minutters kørsel fra adressen.”

”Lagerdelen er opdelt i to haller. Men derudover kan man sagtens opdele det i mindre enheder, som man har lyst til, da der ikke er nogle bærende piller. Så det er helt op til den nye ejer, der kan overtage bygningerne allerede fra den 1. november,” slutter han.

Trafikcenter Allé 30, 4200 Slagelse •

Ejendommen ligger tæt på motorvejsafkørsel 39.

Udenomsarealet er belagt med SF sten, så lastbiler nemt kan vende, og hele området er indhegnet.

Personalefaciliteterne rummer ud over omklædning også frokoststue og mødelokaler.

Lagerhallen byder også på værkførerkontor.

Er denne ejendom noget for dig? KONTAKT Svend Lyse på tlf.: 5858 8396 12


Stort online Køber-/Lejerkartotek

1.599 leder efter lager- og produktionsejendomme Er det tid til at sælge? Eller har du ledige kvadratmeter? Så start her! Vi har samlet alle vores kunders ønsker i en samlet database. Og gjort dem frit tilgængelige online.

Vil du vide, hvor mange der leder efter netop din ejendom? Tjek det her:

edc.dk/erhverv/match

GO

K

KØBENHAVN & OMEGN 1000-2950

1.000 - 2.500 kvm i København Handelshus søger lagerlokale i Storkøbenhavn fra 900-2.500 kvm. Årlig leje maks. 1 mio. Ønske nr.: 1037300 Kontakt: Kenneth Hauge Jakobsen 5858 8378 30-5.000 kvm lager i København Virksomhed søger lager med egen port eller kort afstand til på- og aflæsning af varer. Alt mellem 30-5.000 kvm har interesse, maks. leje er 60.000 kr. p.a. Ønske nr.: 1246087 Kontakt: Steffen Falch Grøndahl 5858 8378 1.500-2.200 kvm på Vestegnen Stålvirksomhed søger 1.500-2.000 kvm produktionshal og 100-150 kvm kontor på Vestegnen. Gerne mange porte i jordniveau. Maks. pris kr. 25 mio. Ønske nr.: 972401 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 3.400 kvm i Ballerup Elektronikvirksomhed søger ca. 2.000 kvm kontor og 500 kvm lager på Vestegnen. Skal være køb. Ønske nr.: 1288962 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376 500-1.500 bygning og 8.000 kvm grund på Vestegnen Stilladsfirma søger 500-1.500 kvm bygning og min. 8.000 kvm grund i Storkøbenhavn. Ønske nr.: 1297096 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Se et udpluk af aktuelle købere og lejere på de følgende sider

1.500-1.700 kvm på Vestegnen Handelsvirksomhed søger ca. 1.500 kvm lager og 100-200 kvm kontor på Vestegnen. Ønske nr.: 1299848 Kontakt: Thomas Møller Rudlang 5858 8376

Se flere 13


N

NORDSJÆLLAND 2960-3670

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Lager/produktionslokaler på 4000-7000 kvm Kunder søger lager/produktionslokaler på 4000-7000 kvm i Nordsjællandmed min. 4 meter til loftet og gode udvidelsesmuligheder. Maks. pris på kr. 12 mio. Ønske nr.: 698202 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

Fra 120 kvm i Roskilde Lager på ca. 150 kvm, søges i Roskilde og omegn. Årlig leje maks. kr. 130.000 Ønske nr.: 1275604

2.400 kvm i Helsingør Kunde søger lager/produktionsejendomme i Helsingør på min. 2000 kvm. Maks. pris kr. 20 mio. Ønske nr.: 1235564

500 - 850 kvm i Køge Lejemål med lofthøjde over 2,5 m og hvor der kan drives butik søges. Størrelse min. 500 kvm og op til 850 kvm, beliggende i Køge kommune. Pris kr. 750 pr. kvm Ønske nr.: 1298267

Kontakt: Nicklas Witten 5858 8395

Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

Kontakt: Brian Skov Andersen 5858 8379

Produktionslokaler i Nordsjælland Stenhugger søger lokaler i Helsingør, Espergærde eller Kvistgård. Gerne ca. 2.000-3000 kvm. med tilhørende kontorer og med min. 4,5 meters loftshøjde. Ønske nr.: 1051285 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

Lager/produktion i Nykøbing F Transportfirma søger lagerbygninger i Nykøbing Falster. Der skal være min. 5 meter til loftet med adgang via port. Min. 2.000 kvm, maks. pris kr. 1,5 mio. Ønske nr.: 1142124 Kontakt: Michael Kristiansen 30160692

Værksted til reperation af bilruder og lign. 350-600 kvm. Flere større danske byer. Landsdækkende kæde. Søger i Aabenrå, Randers, Svendborg, Kolding, Hjørring og Slagelse. Ønske nr.: 971944 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

Lokale til Fitness Virksomhed søger lokale på min. 400-600 kvm beliggende i Slagelse eller Ringsted. Skal gerne ligge ved en stor indfalds vej. Årlig leje maks. kr. 150.000. Ønske nr.: 1250621 Kontakt: Thomas Hansen 9461976

600 kvm i Stenløse Virksomhed der producerer hjælpemidler, søger lager og produktionsejendom i Stenløse/Roskilde og omegn. Min. 400 kvm, med en maks. pris på kr. 3 mio. Ønske nr.: 810466 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

3.200 kvm. i Ringsted Kunde søger større lager og produktionsejendom i Ringsted. Der skal være gode udenomsarealer hvor lastbiler kan vende. min. 3.000 kvm lager. Ønske nr.: 1049701 Kontakt: Sven Lyse 9152054

Byggefirma fra Gilleleje søger kontor- og lagerlokaler fra 200-400 kvm. Byggefirma fra Gilleleje søger kontor- og lagerlokaler ca. 200-400 kvm” Ønske nr.: 1179072 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

4.000 - 7.000 kvm i Greve eller Køge Logistikejendom søger lager. Lofthøjde på 5 m., ramper ca. 1.000 kvm, lille kontor og personalefaciliteter. Udendørs areal: 4-6.000 kvm. Maks. årlige leje kr. 6 mio. Ønske nr.: 1114886 Kontakt: John Borrisholt 5858 8395

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 14


F

FYN

5000-5999

S

SYDJYLLAND 6000-7361

200-300 kvm søges i Odense Erhvervslokaler gerne ved indfaldsvej og med gode parkeringsforhold søges. Ideel indretning er ét stort lokale og ét mindre kontor samt personalefaciliteter. Ønske nr.: 1273734 Kontakt: Ove Nørgaard 58588397

2.500 kvm i Vejle øst Kunde søger Lager/Produktionsejendom på 2.500-3.000 kvm. i Vejle Øst. Maks. pris kr. 9 mio. Ønske nr.: 1273949

Møbelbutik søger store lokaler til salg/leje Til showroom søges et areal mellem 2.5005.000 kvm i Odense, gerne i fin stand og med port til levering af varer fra større køretøjer. Ønske nr.: 1238215 Kontakt: Morten Nielsen 58588397

700 kvm i Hedensted Kunde søger nye Lager/Produktionslokaler på 700 kvm i Hedensted til maks. pris på kr. 5,7 mio. Ønske nr.: 1144240

Produktionsvirksomhed søger lager i Odense Produktionsvirksomhed i vækst søger nye og større lokaler i Odense og omegn. Areal 8001.600 kvm, pris maks. kr. 4.000.000. Ønske nr.: 1232714 Kontakt: Lars Duus 58588397

1.500 - 2.500 kvm lager/produktion v. Kolding Industrivirksomhed søger lager/produktionslokaler på min. 1.500 kvm med tilhørende administration. Adgang til lager skal være i niveau. Ønske nr.: 1262720 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8399

Kombineret forretning og værksted I Odense søges en kombination af forretning/showroom (ca. 60-100 kvm) samt snedkerværksted (ca. 200 kvm). Ønske nr.: 1252426 Kontakt: Ove Nørgaard 58588397

1.000 kvm i Sønderborg eller Aabenraa Virksomhed som opbevarer privates ejendele, søger lagerlokaler i Sønderborg. Pris maks. kr. 2,4 mio. Ønske nr.: 1109631

Kombineret kontor og lager søges Beliggende tæt ved motorvejen i Odense, gerne postnummmer 5220, søges ca. 450-600 kvm kontor samt lager 300-400 kvm. Ønske nr.: 1246273 Kontakt: Ove Nørgaard 58588397

Lager/Prod. i 30 km. radius af Esbjerg Pakkevirksomhed søger lokaler på 5-800 kvm. Gerne med lille kontorafsnit. Port og min 3 meter til loft. Pakning af fødevarer. Maks. leje kr. 120-150.000. Ønske nr.: 956191 Kontakt: Karsten Lindgård Jensen 5858 8398

Lager fra 400-800 kvm Veletableret virksomhed søger lagerlejemål omkring motorvejen. Areal fra 400 kvm. Ønske nr.: 1078593

Esbjerg V - Lagerlejemål 3-500 kvm. Webshop søger regulære og åbne lokaler. Isoleret og opvarmet (krav 20+) Thekøkken og toilet. Årlig leje u/kr. 300 pr. kvm. Ønske nr.: 1219239 Kontakt: Jesper Ølgaard Bloch 5858 8398

Kontakt: Morten Nielsen 58588397

Kontakt: Claus Fenger 5858 8423

Kontakt: Claus Fenger 5858 8423

Kontakt: Ib Hansen 5858 8422

Se flere 15


M

MIDTJYLLAND 7400-8990

600-800 kvm i Skive til murerfirma Virksomhed søger funktionelt lager/produktion, med tilhørende kontor faciliteter. på ca. 600-800 kvm, i Skive. Ønske nr.: 1234716 Kontakt: Lasse Brobjerg 5858 8424

N

NORDJYLLAND 9000-9990

Grundareal Nørresundby eller Aalborg Kunde søger grund på ca. 5.000-10.000 kvm beliggende i Aalborg/Nørresundby. Grunden må gerne være befæstet og indhegnet men dette er ikke et krav. Ønske nr.: 1088374 Kontakt: Mark Pedersen 5858 8449

500-1.000 kvm lager i Aarhus nær centrum Logistikvirksomhed søger 500-1.000 kvm lager i Aarhus nær centrum med 1 rampe og 1 port i niveau, og maks. 4-5 km til byens ringveje. Ønske nr.: 1263265 Kontakt: Daniel Lundholm 5858 8670

1.000 kvm lager/logistik i Aalborg Privat og kapitalstærk investor søger lager/ logistik ejendom på ca. 600-1.500 kvm til egen virksomhed i Aalborg/Nørresundby. Pris maks. 4 mio. kr. Ønske nr.: 534453

lager og administration i Aarhus søges Kunde søger 400 kvm lager og ca. 200 kvm administation fordelt på 4 kontorlokaler, 1 møderum og frokoststue med thekøkken i Aarhus Syd. Ønske nr.: 1302165 Kontakt: Daniel Lundholm 5858 8670

Bilforhandler i Aalborg/Nørresundby Eksisterende bilforhandler søger lokaler til bilhandel i Aalborg/Nørresundby med plads til 20-30 biler under tag samt indhegnet udenomsareal. Ønske nr.: 1118020 Kontakt: Jeppe Leth 5858 8449

Lager på min. 500 kvm søges Engrosvirksomhed søger lager/produktionslokaler på min. 500 kvm beliggende i Brabrand og omegn. Årlig leje maks. kr. 600.000 Ønske nr.: 985561 Kontakt: Mads B. Christensen 5858 8670

Lagerlokaler på 400-500 kvm Værksted med tilhørende velfærd beliggende i en radius nær Aalborg. Gerne en loftshøjde på min. 3 meter samt porte og rampe. Pris op til 4 mio. kr. Ønske nr.: 1257661 Kontakt: Kristina Kjærsgaard 5858 8449

Lager/produktion i Aarhus og omegn Detailhandel søger lager/produktionslokaler på 600-1200 kvm beliggende udenfor Aarhus, med gode tilkørselsforhold samt rampe til lastbiler. Ønske nr.: 1049418 Kontakt: Mads B. Christensen 5858 8670

Kontor-/lagerejendom i Aalbog og omegn Mulighed for indretning af 20 kontorpladser samt 400 kvm lager, og gerne tæt på E45 samt gode p-muligheder ved ejendommen. Både køb eller leje. Ønske nr.: 1252406 Kontakt: Tom Dorf Møller 5858 8449

Lagerlokaler på min. 1.200 kvm i Aarhus Kunde søger lager/produktionslokaler på min. 1.200 kvm beliggende i Aarhus og omegn. Årlig leje maks. kr. 1.500.000. Ønske nr.: 1164900 Kontakt: Mads B. Christensen 5858 8670

3.000-4.000 kvm i Skalborg/Svenstrup Lagerejendom tæt ved E45 med plads til ca. 40 kontorpladser samt min. 2.500 kvm lager. Krav om rampe. Gode parkeringsmuligheder. Både køb eller leje. Ønske nr.: 1301896 Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

Kontakt: Martin Brasholt Mikkelsen 5858 8449

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER 16


I

VI VED, AT... INVESTERING

Hele Danmark

Fra 3.500 kvm fra Holte til Greve Ejendomsinvestor søger lager-/produktionsejendom på min. 3.500 kvm beliggende fra Holte til Greve i ydre København. Pris maks. kr. 30 mio. Ønske nr.: 954582 Kontakt: Poul Randrup 5858 8378 Ejendom med solide lejere i Aalborg Etableret og økonomisk stærk investor søger lager-/produktionsejendomme i Aalborg/ Nørresundby med solide lejere. Investeringsramme fra 10-100 mio. kr. Ønske nr.: 1029217 Kontakt: Frank Jensen 5858 8449 Udviklingsejendomme søges Kapitalstærk investor søger større udviklingsejendomme i Svendborg og Odense - gerne erhverv til udvikling. Ønske nr.: 947167 Kontakt: Morten Nielsen 58588397

1.599

er på jagt efter nye industriejendome

318

Ønsker at købe ejendom i Midtjylland

Lagerlokaler på min. 2.500 kvm Kunde søger lager/produktionsejendom på min. 2.500 kvm beliggende i Aarhus og omegn tæt på motorvej. Pris maks. kr. 20.000.000. Ønske nr.: 1215902 Kontakt: Mads B. Christensen 5858 8670 Investeringsejendom ren erhverv Kunde søger erhvervsejendom til investering. Centralt beliggende og i god stand. Udlejet på længere lejekontrakt. Ønske nr.: 1070229 Kontakt: Wencke Mørck Sørensen 5858 8425 1.000 kvm lager- og produktion For investor, søges Investeringsejendom til lager/produktionsejendom på min. 1000 kvm. Maks. pris på kr. 30 mio. Ønske nr.: 1256524 Kontakt: John Borrisholt 5858 8395

119 Søger ejendomme til leje i Odense VI VED OGSÅ, HVOR MANGE DER ER PÅ UDKIG EFTER EN EJENDOM SOM DIN.

Test selv på: edc.dk/erhverv/match

17


MØD DIN MÆGLER: INDUSTRIEJENDOMME HAR ET HAV AF UDVIKLINGSMULIGHEDER 28-årige Nicklas Witten har været i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Roskilde siden efteråret 2018, men er langt fra et nyt ansigt i virksomheden, da han har arbejdet som boligmægler i Solrød og på Amager i knap seks år. Han føler sig dog særligt hjemme på erhvervsområdet, der stiller større krav til at tænke på nye måder, fortæller han her.

1

Hvad er det mest givende ved at beskæftige sig med markedet for industriejendomme? Hvorfor søgte du hertil? Man har mulighed for at gå mere i dybden med den enkelte sag. Og som erhvervsmægler handler det i høj grad om at undersøge, om ejendommen fx har alternative anvendelsesmuligheder og hjælpe kunden til nye indretninger, så man optimerer ejendommen og sørger for at lande den bedst mulige pris eller leje. Det er altså vigtigt at have udviklingsmulighederne i den pågældende ejendom for øje og lave en god business case, og her har man flere tangenter at spille på sammenlignet med på boligområdet, hvor der er ret skrappe krav til, hvad man må og ikke må.

2

Hvilken opgave er du mest stolt af at have løst? Vi har en ældre erhvervsejendom udbudt, som var relativt utidssvarende, da de færreste efterspørger så store ejendomme i dag. Derfor lavede vi i samarbejde med udlejer en plan for, hvordan vi kunne opdele ejendommen, så den i højere grad matcher efterspørgslen på markedet. Det har vist sig at være en god strategi, da vi på seks måneder har fået udlejet 9 ud af 12 lejemål – og fået en væsentlig højere leje pr. kvadratmeter, end hvad vi ellers kunne forvente at få.

3

Hvad er i dine øjne markedets største udfordringer for tiden? Generelt er der godt gang i industrimarkedet, da der er lav tomgang og derfor stor efterspørgsel på logistikog lagerlokaler. De største udfordringer er dermed den forholdsvist store andel af ældre ejendomme, som er utidssvarende. Det bunder typisk i, at de er meget store og lavloftede, hvilket et fåtal af virksomheder efterspørger i dag. Behovet for at bygge nye ejendomme er derfor stort. Udfordringen – i hvert fald i Roskilde og omegn – er dog, at det er begrænset, hvor mange attraktive grunde tæt på motorvej og offentlig transport, der er, da der i forvejen er bygget meget. Derfor er det også rigtig dyrt, hvis man skal bygge på de gode beliggenheder, hvilket stiller tilsvarende krav til at kunne trække en højere leje.

KONTAKT NICKLAS WITTEN PÅ TLF: 5858 7902

18


DANSK RETURSYSTEMS EJENDOM TÆT PÅ KØBENHAVN OG MOTORVEJ ER NU TIL AT FÅ FINGRE I

Pris: 49.500.000 kr. Erhvervsareal: Grundareal: Sagsnummer:

8.098 kvm 18.001 kvm 18400030

• 100 p-pladser tilknyttet ejendommen. • I forlængelse af receptionen er der mødelokaler, mens der i administrationsbygningen er kontorer i to plan med både enkeltmands- og storrumskontorer. Desuden er der bade- og omklædningsfaciliteter på førstesal af bygningen. • I henhold til lokalplanen må området kun bruges til industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt til kontor-, salgs- og servicefunktioner.

MÅNEDENS UNIKKE INDUSTRIEJENDOM Sjældent set industriejendom i Storkøbenhavn med højloftet lager og moderniseret kontorfløj er nu til salg. Ejendommen ligger et stenkast fra Høje-Taastrup TransportCenter og det omkringliggende motorvejsnet og rummer fleksible muligheder for opdeling. Der kan være langt imellem, at industriejendomme med mange højdemeter bliver udbudt i Storkøbenhavn. Men det er nu tilfældet med den ca. 8.000 kvm store ejendom på Baldersbuen 1 i Hedehusene, der byder på både alsidige kontorfaciliteter, kantine med plads til 145 personer – og 8 meter til loftet i den knap 5000 kvm store lagerbygning. ”Det kan være næsten umuligt at finde en ejendom som denne i Storkøbenhavn, da der sjældent bliver bygget nyt, og de ældre ejendomme typisk er meget lavloftede. Men her får man en loftshøjde på hele 8 meter i lagerafsnittet, selvom bygningen er opført i 1985. Den passer dermed godt til nutidens virksomhedsbehov og er i fin stand, da den løbende er renoveret – og hallområdet og kontorfløjens førstesal blev moderniseret i 2015,” siger Niels Smith, der er erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech i København og står i spidsen for salget. Ejendommen har en særdeles god beliggenhed med direkte afkørsel til det omkringliggende motorvejsnet og ligger i samme område som Høje-Taastrup TransportCenter, der er centrum for virksomheder med aktiviteter inden for national og international transport, distribution, lagerhotel og logistik. Bygningen udgør kun 40 procent af den i alt 18.000 kvm store grund, hvilket gør den egnet til tung transport, da de nemt kan vende på matriklen. Desuden har bygningen elektriske porte i begge ender, hvilket mange logistikvirksomheder efterspørger, forklarer Niels Smith.

Derudover er der stor fleksibilitet i ejendommen – både i forhold til opdeling, men også overtagelse. ”Det er en meget fleksibel ejendom med mange muligheder. Dels kan lagerbygningen nemt opdeles i flere enheder, da der er et begrænset antal søjler, og alle nuværende vægge nemt kan pilles ned. Men også datoen for overtagelse er fleksibel. Igennem dialog kan vi altså finde ud af meget,” siger Niels Smith. Dansk Retursystem har holdt til i bygningerne siden 2002, men har været nødt til at sælge, da de er vokset ud af lokalerne, fortæller Lars Klepsch, finansdirektør i Dansk Retursystem: ”Vi har været meget glade for at holde til i bygningerne, der både har en rigtig god beliggenhed, men også i sig selv udgør nogle gode rammer. Så den eneste grund til, at vi flytter, er pladsmangel. Vi kommer dog ikke til at rykke langt væk, da vi flytter ind i en ny fabrik i nærheden. Vi bliver altså i Høje Taastrup Kommune, som vi opfatter som meget erhvervsvenlig. Det betyder meget for os, da Dansk Retur-system er en miljøog CSR-virksomhed, der også bidrager positivt til kommunen og nærmiljøet.”

ER DU INTERESSERET I DENNE EJENDOM SÅ KONTAKT Niels Smith - 33 30 10 95 • ns@edc.dk

31 19


LÆS MERE PÅ: poulerikbech.dk/international 20

GO


Helle Nielsen Ziersen Partner - EDC Erhverv Poul Erik Bech Tlf.: 33 30 1017

EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

ETABLERER INTERNATIONAL AFDELING Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder har EDC Poul Erik Bech-koncernen oprettet en selvstændig enhed, EDC International Poul Erik Bech, der skal servicere internationale investorer og virksomheder, som enten er i Danmark – eller er på vej hertil. ”Som det nok er de fleste bekendt, så er antallet af internationale ejendomskunder i Danmark steget, og hos os er de internationale forretninger steget markant gennem de seneste år. Når et forretningsområde har en vis størrelse, giver det god mening at udskille det separat,” fortæller Poul Erik Bech om baggrunden for den nye afdeling. Han fortæller, at det er en del af virksomhedens strategi at specialisere sig indenfor de forskelligartede markeder. ”Vi har specialister indenfor alle ejendomsrelaterede opgaver, fx udlejning, lejerrepræsentation, investering, off-market, ejendomsvurderinger og research/analyse. Derfor er det en helt naturlig ting for os, at vi har samlet et erfarent og dedikeret team, som fokuserer på at tilbyde full-service ydelser til internationale investorer og tilsvarende udenlandske virksomheder i Danmark,” udtaler Poul Erik Bech. Head of International Relations i EDC International Poul Erik Bech bliver Helle Nielsen Ziersen, der er partner i virksomheden og har 20 års erfaring med internationale aktører.

”Gennem en årrække har vi opbygget et stærkt netværk af såvel udenlandske investorer som samarbejdspartnere. Danmark er en sikker havn for mange investorer, og samtidigt søger mange virksomheder også mod at etablere sig på dansk jord – derfor kan vi hjælpe lokale ejendomsejere med at formidle deres ejendomme til en international køber eller lejer,” fortæller Helle Nielsen Ziersen. Hun uddyber, at afdelingen specialiserer sig i de behov og krav, en international virksomhed har, og det er til gavn for danske ejendomsbesiddere. ”Når man forhandler en ejendomstransaktion med en international aktør, er der en række forhold, som er anderledes. Vi forstår at ”oversætte” handlen både i bogstavelig og billedlig forstand, så der er det bedste grundlag for, at handlen kommer helt i mål med det komplekse bagland, en sådan aktør nu engang har. Og så gennemfører vi naturligvis handlen helt diskret som off-market transaktion,” fortæller hun. Hun fortæller yderligere, at salæret i mange tilfælde bliver betalt af den udenlandske aktør.

Har du ejendommen?

Her er et udpluk af de udenlandske aktører i vores netværk, som søger industriejendomme i Danmark: Investor søger Sale and Lease Back International investor søger lager- og logistikejendomme over hele landet. Vil gerne indgå i Sale and Lease Back transaktioner, men lejekontrakter skal være på min. 10 år. Investeringssum fra kr. 100 mio. uden øvre grænse – forventet afkast er over 6%.

International investor søger logistikejendomme På vegne af købestærk, international investor søges logistikejendomme nær transportcentre eller større byer. Gerne flere beliggenheder og med solide lejere. Portefølje kan også være en mulighed – gerne køb i selskab. Pris: Op til 100 mio. kr.

Ejendomme med udviklingspotentiale omkring KBH Skandinavisk investor søger lager/logistik/kontorejendomme med udviklingspotentiale i København/ københavnsområdet. Delvist udlejede ejendomme har også interesse.

Lager/logistikejendomme nær motorvejsnettet International kapitalfond søger lager/logistikejendomme med motorvejsnære beliggenheder. Er interesseret i ejendomme i hele landet, men primært nær E57, E55, E20 og E45. Pris: 100-400 mio kr.

21


SÅDAN GJORDE VI EN FORSKEL

UDLEJET

SOLGT

Rødovre - Krogsbækvej1

SOLGT

UDLEJET

Tjæreborg - Østre Industrivej 3

SOLGT

Skive - Katkjærvej 30

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

Kolding - Niels Bohrs vej 12A th

Vojens - Lysbjergvej 8D

SOLGT

UDLEJET

UDLEJET

SOLGT

SOLGT

Kolding - Essen 43

Kolding - Albuen 25B

SOLGT

Herlev - Smedeholm 15

Hundested - Sverkilstrupvejen 6

Glostrup - Smedeland 2

UDLEJET

UDLEJET

Hvidovre - Immerkær 54

Vejle - Pederholms Allé 21

Viborg - Mariendalsvej 3

Glostrup - Naverland 14

SOLGT

Slangerup - Industrivej 12

Odense Sø - VEgebæksvej 2

SOLGT

Skanderborg - Århusvej 51B

Aarhus N - Brendstrupvej 44

UDLEJET

Hjørring - Anholtvej 1

Nørresundby - Bejlerholm 3

SKAL VI OGSÅ SÆLGE ELLER UDLEJE DIN INDUSTRIEJENDOM? Kontakt din lokale erhvervsmægler på:

edc.dk/industri

22

GO


SÅDAN LØSTE VI OPGAVEN NETOP SOLGT - Glostrup, Smedeland 2

V. LØWENERS 5.000 KVM STORE EJENDOM I GLOSTRUP ER NU SOLGT Den hæderkronede industri-, handels- og ingeniørvirksomhed V. Løwener har solgt sin produktionsejendom på Smedeland 2 i Glostrup til en privat investor. Det er efter ”Sale & Lease Back”-princippet, så V. Løwener fortsætter som lejer og beholder sin produktion i ejendommen. V. Løweners ejendom på Smedeland 2 i Glostrup er nu faldet i nye hænder, da den 5.115 kvm store bygning er solgt til en privat investor tæt på udbudsprisen. Det bekræfter den store efterspørgsel og interesse for lager-, logistik- og industriejendomme, påpeger Kenneth Hauge Jakobsen, der er erhvervsmægler i EDC Erhverv Poul Erik Bech i København og har stået for salget af ejendommen. Ifølge Kenneth Hauge Jakobsen var det afgørende for V. Løweners ledelse at sælge til en industri- og produktionsvirksomhed, der også selv ejer og leder en virksomhed. Det har især været ud fra ønsket om at leje sig ind efterfølgende, siger han: ”I og med at V. Løwener fortsætter som lejer, er det en fordel, at den nye ejer har en lignende profil og tilsvarende forståelse af, hvordan man får en produktionsvirksomhed til at køre. Dermed kan de to parter trække på hinandens forretning og indgå i et konstruktivt samarbejde.” Sale & Lease Back som vejen til vækst V. Løweners salg efter ”Sale & Lease Back”-princippet har også været ud fra tanken om at bruge overskuddet fra salget

til at vækste yderligere. På den måde kan virksomheden frigøre kapitalen, som før var bundet i mursten, til nye specifikke investeringer, forklarer Kenneth Hauge Jakobsen. Ejendommen på Smedeland 2 ligger på en 15.000 kvm stor grund og består af en 3.960 kvm stor halbygning, der anvendes til både værksted, service og lagerformål, samt en kontorfløj i to plan på 1.155 kvm. V. Løwener A/S har eksisteret siden 1889 og er kendt for industri-, proces- og værkstedsteknik samt entreprenørmateriel. De forhandler og servicerer tekniske produkter, maskiner og løsninger til industrien, entreprenører, auto- og transportbranchen samt den offentlige sektor i Danmark og nabolandene.

Skal du sælge eller udleje dine industriejendomme? Kontakt Kenneth Hauge Jakobsen,

Erhvervsmægler, EDC Erhverv Poul Erik Bech København 26 23 46 63 • keja@edc.dk

23


HAR I BRUG FOR MERE PLADS TIL LAGER, LOGISTIK OG PRODUKTION? Er I vokset ud af jeres eksisterende rammer? Eller er du på jagt efter en ny investering? EDC Erhverv Poul Erik Bech er – med 17 erhvervscentre rundt i landet – dine øjne og ører i markedet og kan hjælpe dig, uanset hvor i Danmark du søger industriejendomme. Se et udpluk af, hvad vi har på hylderne på de næste sider, eller søg blandt alle sagerne her:

edc.dk/erhvervsejendomme

GO

DET ER DE SÆRLIGE ØJEBLIKKE, DER GØR EN FORSKEL Poul Erik Bech Fonden støtter foreninger, der gør en forskel for børn gennem gode oplevelser. Støtten kommer via overskuddet i EDC Poul Erik Bech. Hvilken forening fortjener støtte til at gøre en forskel for børn? Du kan opfordre en forening til at søge støtte på poulerikbech.dk/forskel

24

Se et udpluk af aktuelle sager på de følgende sider


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2950

TIL LEJE

Lækker kontorejendom med 5.000 kvm befæstet friareal og lagerplads i attraktivt erhvervskvarter i Rødovre

2610 Rødovre Islevdalvej 208 Sagsnr. 11404411

Lejemålet består i en hovedbygning med egen indgang / reception på 1.183 kvm indrettet med moderne og tidssvarende kontormiljø. Bygningen er i 3 plan med 2 kontoretager, samt mødelokale, kantine/køkken og enkelt kontorer i frilagt underetage med udgang til lukket gårdhave. Ud over de udmærkede kontorfaciliteter udlejes et stor regulært afgrænset pladsareal på ca. 5.000 kvm af den i alt 22.000 kvm store grund. Dette areal kan anvendes til lager, materiel og som oplagsareal. I sammenhæng med pladsarealet udlejes 2 lagerhaller (koldhaller) med port i gavlen og ca. 3,5-4,0 m til kip.

Lager/Produktion

B

Areal Årlig leje

1.661 m2 1.478.930 kr.

Kontakt

5858 8378

Fantastisk industriejendom i Gentofte Ejendommen er en hjørneejendom med stor synlighed fra Nybrovej og Grusbakken. Der er 2 indkørsler på grunden på befæstede arealer til parkering og varetransport. Grunden er på 1.706 kvm og nuværende bygninger har et bebygget areal på 789 kvm. Ejendommen er opført i 1954. Bygningen er opført i 1 plan som halkonstruktion med tværgående stålspær. Ensidig taghældning med ovenlys og tagbeklædning med tagpap. Ydervægge i hvidpudsede helstens murstensvægge. Ejendommen er renoveret i 2013 og 2018.

TIL SALG Lager og industri 2820 Gentofte Nybrovej 93 Sagsnr. 11404668

E

Areal Kontant

754 m2 9.000.000 kr.

Kontakt

5858 8378

25


KØBENHAVN & OMEGN POSTNUMMER 1000-2960

Velbeliggende lager og kontor Velbeliggende lager og kontor med kort afstand til Motorring 3 (ca. 700 m) og Hovedvejen (ca. 400 m) og med 1.6 km til Glostrup St. Hovedvejen er indfaldsvej direkte til Kbh. City, hvor buslinje 9A kører. Lejemålet er i alt 967 kvm fordelt på 799 kvm lager og 168 kvm kontor. Lageret er en stor søjlefri hal med glasfacade med dobbeltdør i den ene ende og stor port i den anden ende. Hallen opvarmes med kaliofære. Loftshøjden i lageret er 4,1 m til 7,0 m. Portstørrelse er bredde 4,1 m, højde 4,5 m. Der er direkte adgang til kontordelen gennem forbindelsesgang. Kontoret indeholder 4 kontorer i varierende størrelse, kantine og omklædning.

TIL LEJE Lager/Produktion 2600 Glostrup Paul Bergsøes Vej 17 Sagsnr. 27800874

967 m2 1.426.800 kr.

Kontakt

5858 8376

TIL SALG

Multianvendelig bygning på 2.869 kvm

2605 Brøndby Priorparken 850 Sagsnr. 27800890

Ejendommen anvendes p.t. som distrubutionscenter, men den kan tilbyde mange alternative anvendelsesmuligheder. Bygningerne er oprindeligt opført midt 50´erne, men er løbende moderniseret og ombygget og fremstår som helhed i en god og velholdt stand. Bygningerne er opført i en søjle-/dragekonstruktion af beton med facader af sandwichelementer med præg. Taget er udført som build-up monteret med ovenlys, samt rytterlys i lagerhallen. Døre og vinduer er af træ monteret med termoruder. Bygningerne er opført i 2 niveauer, således at den ene bygningsdel har en frihøjde på ca. 5 m. og den anden del har en frihøjde på ca. 6 m. Der er monteret ledhejseporte i jordniveau på 2 sider af bygningen.

Lager/Produktion

26

E

Areal Årlig leje

Areal Kontant

2.869 m2 16.750.000 kr.

Kontakt

5858 8376


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

119 kvm kontor samt 146 kvm lager 146 kvm højloftet lager samt 119 kvm kontorlokaler. Beliggende i stueplan. Der er nem adgang til lageret både fra kontorlokalerne samt via en stor port i jordniveau. Kontorlokalerne fremstår i særdeles god stand, udført i gode materialer - blandt andet eksklusive lette glasskillevægge samt en "hide away"-løsning fra Svane, der giver spisekøkkenet en dobbeltfunktion som flot ekstra mødelokale. Lejemålet ligger tæt på Motorvejsnettet og har gode, frie parkeringsforhold. Ejendommen er opført i 1996 og er løbende vedligeholdt så den fremstår indbydende og kundevenlig - udenomsarealet er renoveret for nyligt.

TIL LEJE Lager/Produktion 2635 Ishøj Baldershøj 26B, ST. Sagsnr. 27800911

TIL SALG

265 m2 140.075 kr.

Kontakt

5858 8376

Domicilejendom på 4.809 kvm med yderligere byggeret på 4.500 kvm

Lager/Produktion 2630 Taastrup Taastrupgårdsvej 28 Sagsnr. 27800363

Areal Årlig leje

B

Areal Kontant

4.361 m2 50.000.000 kr.

Kontakt

5858 8376

Indhegnet grund på 22.035 kvm, heraf 16.000 kvm befæstet areal og forsynet med belysning og overvågning. Bygning 1: Fritliggende og meget præsentabel kontorbygning med 2 fulde etager, samt høj og tør kælder. Bygningen er beliggende med facade mod Taastrupgårdsvej, hvorfra der er indkørsel til ejendommen. Bygningen er udvidet og renoveret således, at den fremstår i en god kvalitet med et præsentabelt materialevalg og en flot arkitektur. Mulighed for at udleje kontoretagerne enkeltvist med tilhørende fællesfaciliteter i kælderen. Det er gode parkeringsforhold. Bygningen er udstyret med alarmsystem, videoovervågning, elevator mellem alle plan, ventilationsanlæg med køl i enkelte lokaler.

27


KØBENHAVN & OMEGN N

POSTNUMMERNORDSJÆLLAND 1000-2960

2960-3670

Lager/produktionslokaler på 4000-7000 kvm Kunder søger lager/produktionslokaler på 4000-7000 kvm i Nordsjællandmed min. 4 meter til loftet og gode udvidelsesmuligheder. Maks. pris på kr. 12 mio. Ønske nr.: 698202 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377 2.400 kvm i Helsingør Kunde søger lager/produktionsejendomme i Helsingør på min. 2000 kvm. Maks. pris kr. 20 mio. Ønske nr.: 1235564 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Fra 120 kvm i Roskilde Lager på ca. 150 kvm, søges i Roskilde og Årlig lejeog maks. kr. 130.000 Ønske nr.: 833 omegn. kvm værkstedsudstillingsbygning 1275604 Ejendommen består af en bygning som er indrettet med salgslokale

med tilhørende salgskontor, personalefaciliteter komplet autoværksted med 2 ledhejseporte og med 4 autolifte, udsugning, trykluftanlæg, mv., mindre lagerlokaler, samt separat serviceværksted med 1 lift forsynet Kontakt: Nicklas Witten 5858 8395 med sporingsapparat. Indhegnet grundareal på 3.370 kvm som er delvis grusbelagt og delvis befæstet med beton. Udstillingsarealet er tilsået med plænegræs. På grunden er placeret en 40 fods container til op500Bygningen - 850 kvm i Køge bevaring. er opført i en søjlefri limtræskonstruktion med facader af termoglas i udstilling og sinusplader på øvrige udvendige faLejemål med lofthøjde over 2,5 m og hvor der cader.

kan drives butik søges. Størrelse min. 500 kvm og op til 850 kvm, beliggende i Køge komTIL SALG Lager/Produktion mune. Pris kr. 750 pr. kvm Ønske nr.: 1298267 3520 Farum Kontakt: Hvedemarken 14 Sagsnr. 27800762

Areal Andersen 5858 8338379 m2 Brian Skov Kontant

7.250.000 kr.

Kontakt

5858 8376

Produktionslokaler i Nordsjælland Stenhugger søger lokaler i Helsingør, Espergærde eller Kvistgård. Gerne ca. 2.000-3000 kvm. med tilhørende kontorer og med min. 4,5 meters loftshøjde. Ønske nr.: 1051285 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

Lager/produktion i Nykøbing F Transportfirma søger lagerbygninger i Nykøbing Falster. Der skal være min. 5 meter til loftet med adgang via port. Min. 2.000 kvm, maks. pris kr. 1,5 mio. Ønske nr.: 1142124 Kontakt: Michael Kristiansen 30160692

Værksted til reperation af bilruder og lign. 350-600 kvm. Flere større danske byer. Landsdækkende kæde. Søger i Aabenrå, Randers, Svendborg, Kolding, Hjørring og Slagelse. Ønske nr.: 971944 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

Lokale til Fitness Virksomhed søger lokale på min. 400-600 kvm beliggende i Slagelse eller Ringsted. Skal gerne ligge ved en stor indfalds vej. Årlig leje maks. kr. 150.000. Ønske nr.: 1250621 Kontakt: Thomas Hansen 9461976

600 kvm i Stenløse Virksomhed der producerer hjælpemidler, søger lager og produktionsejendom i Stenløse/Roskilde og omegn. Min. 400 kvm, med en maks. pris på kr. 3 mio. Ønske nr.: 810466 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

3.200 kvm. i Ringsted Kunde søger større lager og produktionsejendom i Ringsted. Der skal være gode udenomsarealer hvor lastbiler kan vende. min. 3.000 kvm lager. Ønske nr.: 1049701 Kontakt: Sven Lyse 9152054

4.000 - 7.000 kvm i Greve eller Køge Byggefirma fra Gilleleje søger kontor- og TIL LEJE Logistikejendom søger lager. Lofthøjde på 5 lagerlokaler fra 200-400 kvm. Lager- og kontorlejemål udlejes Lager/Produktion

m., rampersom ca.bl.a. 1.000 lille kontor og perByggefirma fra Gilleleje søger kontorogaf et større kontor- og lagerkompleks Lejemålet er en del byderkvm, på gode parkeringsforhold, bemandet kantinefaciliteter, nyistandsatte mødefaciliteter, mulighed for arkiv eller depot i kælderplan. Bygsonalefaciliteter. Udendørs areal: 4-6.000 kvm. lagerlokaler ca. 200-400 kvm” Ønske nr.: 2620 Albertslund ningerne er opførte i gule facadesten med døre og vinduer i træ med termoruder. Kontorafsnittet er monHerstedvang 10 teret med udvendige solskærme. Maks. årlige leje kr. 6 mio. Ønske nr.: 1114886 1179072 Sagsnr. 27800858 C Lagerhallerne er opført som limtræsbuehaller med en frihøjde i siderne på ca. 3,5 mtr. og 6,0 mtr. i midten. består af 2 8377 sideliggende lagerhaller på ca. 2.000 Kontakt: kvm., vareind-/udlevering på ca. 2005858 kvm med John Borrisholt 8395 Kontakt: Jacob Lejemålet Lunding 5858 Areal Årlig leje

3.573 m2 1.764.777 kr.

Kontakt

5858 8376

rampefunktion og port i jordniveau. 3 etager med kontor- og mødefaciliteter – i alt ca. 830 kvm. Kan evt. lejes delvis.

VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE ET UDPLUK AF DEM HER

2814


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Velbeliggende domicilejendom Ejendommen fremstår i meget god vedligeholdelsesmæssig stand og fordeler sig over 486 kvm kontor, 69 kvm kælder og 802 kvm lager. Hertil kommer en overdækning på 30 kvm. Kontordelen indeholder reception, kantine, omklædningsfaciliteter samt kontorer og mødelokaler i varierende størrelser. Ejendommen er beliggende på en 3.400 kvm stor hjørnegrund med god synlighed.

TIL SALG Lager/Produktion 2635 Ishøj Industrikrogen 1 Sagsnr. 27800555

Areal Kontant

1.357 m2 10.900.000 kr.

Kontakt

5858 8376

200 kvm kontor og 990 kvm lager Lageret har en loftshøjde på 6-7 meter

248 kvm kontor og 2.218 kvm lager/ produktion tæt på Køge Bugt motorvejen

Velbeliggende i Jonstrup med 5 km til Hillerødmotorvejen og 3 km til Frederikssundsvej. Ejendommen består af 1.190 kvm , heraf 200 kvm kontor og 990 kvm lager. Lageret er et regulært rum med kun 2 søjler og en loftshøjde på ca. 6,65 meter. Lageret er via lukket glasparti forbundet med kontordelen og har ligeledes direkte adgang via port i jord niveau. Lejemålet er nyrenoveret og overtages således indflytningsklar og nyistandsat med de bedste materialer. Her i blandt eksklusive lette glasskillevægge samt en "hide away"-løsning fra Svane, der giver spisekøkkenet en dobbeltfunktion som flot ekstra mødelokale.

Velbeliggende lager-/produktionsejendom tæt på Køge Bugt motorvejen. Ejendommen er på i alt 2.466 kvm, fordelt på to bygninger på henholdsvis 1.381 kvm og 1.085 kvm. Bygning 1 er opført i 1976 er indrettet med 248 kvm kontor og 1.133 kvm søjlefrit lager/produktion. Loftshøjde 4,1-7,1 m. 3 porte. Bygning 2 er opført i 1988 og indrettet med 1.085 kvm lager. Loftshøjde 4,3 m. 2 porte. Ejendommens grund andrager i alt 5.002 kvm og er hovedsageligt befæstet med SF-sten. Ejendommen har hidtil været benyttet til vintapperi og vinlager og bygning 1 er derfor godkendt til fødevarer.

TIL LEJE

TIL SALG

Lager/Produktion

3500 Værløse Lejrvej 23D Sagsnr. 27800875

E

Areal Årlig leje

1.189 m2 649.775 kr.

Kontakt

5858 8376

Lager/Produktion

2670 Greve Lunikvej 17 Sagsnr. 27800711

C

Areal Kontant

2.466 m2 12.000.000 kr.

Kontakt

5858 8376

29


NORDSJÆLLAND N

POSTNUMMERNORDSJÆLLAND 2960-3670

2960-3670

R

REGION SJÆLLAND 4000-4999

Lager/produktionslokaler på 4000-7000 kvm Kunder søger lager/produktionslokaler på 4000-7000 kvm i Nordsjællandmed min. 4 meter til loftet og gode udvidelsesmuligheder. Maks. pris på kr. 12 mio. Ønske nr.: 698202 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377

Fra 120 kvm i Roskilde Lager på ca. 150 kvm, søges i Roskilde og omegn. maks. kr. 130.000 Ønske nr.: Lejemål medÅrlig unikleje beliggenhed 1275604 Med unik beliggenhed med stor synlighed, udlejes 257 kvm lager, kon-

2.400 kvm i Helsingør Kunde søger lager/produktionsejendomme i Helsingør på min. 2000 kvm. Maks. pris kr. 20 mio. Ønske nr.: 1235564

500 - 850 kvm i Køge Lejemål med lofthøjde over 2,5 m og hvor der kan drives butik søges. Størrelse min. 500 kvm og op til 850 kvm, beliggende i Køge komTIL LEJE Lager/Produktion mune. Pris kr. 750 pr. kvm Ønske nr.: 1298267

Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377 Produktionslokaler i Nordsjælland Stenhugger søger lokaler i Helsingør, Espergærde eller Kvistgård. Gerne ca. 2.000-3000 kvm. med tilhørende kontorer og med min. 4,5 meters loftshøjde. Ønske nr.: 1051285 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377 Værksted til reperation af bilruder og lign. 350-600 kvm. Flere større danske byer. Landsdækkende kæde. Søger i Aabenrå, Randers, Svendborg, Kolding, Hjørring og Slagelse. Ønske nr.: 971944 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377 600 kvm i Stenløse Virksomhed der producerer hjælpemidler, søger lager og produktionsejendom i Stenløse/Roskilde og omegn. Min. 400 kvm, med en maks. pris på kr. 3 mio. Ønske nr.: 810466 Kontakt: Stephen Berthelsen 5858 8377 Byggefirma fra Gilleleje søger kontor- og lagerlokaler fra 200-400 kvm. Byggefirma fra Gilleleje søger kontor- og lagerlokaler ca. 200-400 kvm” Ønske nr.: 1179072 Kontakt: Jacob Lunding 5858 8377

tor mv. Beliggende i den gamle fjerfabrik smukt beliggende i naturskønne omgivelser. Ideel til den lille håndværker der ønsker stor synlighed i lokalområdet. lejemålet indeholder flere gode rum ideelt til Kontakt: Nicklas Witten 5858både 8395 både shoowroom, værksted, lager samt 2 kontorlokaler og toilet/bad. Kan nemt opdeles i to sektioner. her er overalt nye termovinduer, nymalet og istandsat fra A-Z

3320 Skævinge Kontakt: Amtsvejen 97 Sagsnr. 34201777

Areal Andersen 5858 2578379 m2 Brian Skov Årlig leje

168.000 kr.

Kontakt

5858 8377

Lager/produktion i Nykøbing F Transportfirma søger lagerbygninger i Nykøbing Falster. Der skal være min. 5 meter 2.070 bygning til lager, til kvm loftetnyopført med adgang via port. Min. logistik, 2.000 kvm, produktion eller engros maks. pris kr. 1,5 mio. Ønske nr.: 1142124 Bebyggelsen på i alt 2.070 kvm opføres som to sammenhængende Kontakt: Michael Kristiansen 30160692 bygningskroppe beliggende forskudt. Gårdspladsen bliver stenbelagt med sf-sten og opført med vare til- og frakørsel til både store og små lastvogntog. Alle lejemål kan indrettes efter lejers ønske. Lejer har mulighedLokale for egen rulleport, 6 meters frihøjde, toilet, te-køkken og mindre til Fitness kontor. Placeringen er ideel i Hillerød Erhvervsområde med Bauhaus, Virksomhed lokale på min. 400-600 McDonalds, Plantorama, søger mfl.

kvm beliggende i Slagelse eller Ringsted. Skal gerne ligge ved en stor indfalds vej. Årlig leje maks.Lager/Produktion kr. 150.000. Ønske nr.: 1250621 TIL LEJE Kontakt: Thomas Hansen 9461976 3400 Hillerød Lokesvej 10 Sagsnr.3.200 34201569 kvm.

Areal Årlig leje

5858 8377 i RingstedKontakt Kunde søger større lager og produktionsejendom i Ringsted. Der skal være gode udenomsarealer hvor lastbiler kan vende. min. Moderniseret kontor og lagerejendom i 3.000 erhvervskvarter kvm lager. Ønske nr.: 1049701 Birkerøds Kontakt: Sven Lyse 9152054 Ejendommen er af ejer blevet total opdateret, så den både indvendig og udvendig fremstår som en moderne ejendom. Der er lavet en gennemgribende isolering og påsat nye facade plader. Ejendommen er i 2 4.000 7.000 kvm iDisse Greve ellermed Køge plan. Der er 514- kvm i stueetage. er opdelt ca 370 kvm kontor og showroom m.m. samt ca. 150 kvm lager. Kontordelen er delt op Logistikejendom lager.ogLofthøjde i et storrumskontor samt et par søger mindre kontorer mødelokaler.på Der5er en god anvendelig underetage som er delt op i flere rum og med en m., ramper ca. 1.000 kvm, lille kontor og permindre port adgang.

sonalefaciliteter. Udendørs areal: 4-6.000 kvm. Maks. årlige leje kr. 6 mio. Ønske nr.: 1114886 TIL SALG Lager/Produktion Kontakt: John Borrisholt 5858 8395 3460 Birkerød

Areal

Sagsnr. 34201683

Kontakt

Kontant Topstykket VI HAR KØBERE OG LEJERE TIL INDUSTRIEJENDOMME - SE3 ET UDPLUK AF DEM HER

3014

2.070 m2 1.206.000 kr.

805 m2 5.000.000 kr. 5858 8377


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

TIL SALG

Bolig & Erhverv – isoleret moderne højloftet bygning med værksted og udstilling

4681 Herfølge Ølandsvej 31 Sagsnr. 46900354

• Unik ejendom, der indenfor de senere år er moderniseret • Moderne erhvervshal opført i 2016 med værksted og udstillingsmuligheder • Sælger er villig til at indgå i dialog omkring sælgerfinansiering • Ejendommen har lave driftsomkostninger

Bolig og erhverv

B

Areal Kontant

911 m2 7.495.000 kr.

Kontakt

5858 8379

Ejendommen indeholder erhvervsdel på 703 kvm værksted med porthøjde på 4,8 meter, reception, kontorfaciliteter samt bad/toilet. Imellem erhvervsbygningerne er der vaskeplads med olieudskiller. En gennemrenoveret og moderniseret boligdel på 208 kvm med garage, der er opført med muret søjler. Ejendommen er løbende blevet godt vedligeholdt og tilbygget, og fremstår i yderst god stand.

Blandet ejendom, med stort potentiale for udlejning - i godt erhvervsområde Blandet ejendom med masser af gode lager/produktionsbygninger til pladskrævende aktiviteter. Der er mulighed for udlejning eller beboelse, da der er villa på 270 kvm. Lager- og produktionsejendommen har historisk været anvendt som trævarefabrik. Der er gode tilkørselsforhold. Den store lagerhal er ejendommens helt store aktiv, da den er højloftet, varm og befæstet til tunge køretøjer. Den ældre produktionsbygning er velegnet til aktivitet, der kræver plads og varme.

TIL SALG Lager/Produktion 4690 Haslev Islandsgade 18 Sagsnr. 47300803

F

Areal Kontant

1.755 m2 2.650.000 kr.

Kontakt

5858 8380

31


REGION SJÆLLAND POSTNUMMER 4000-4990

Velholdt ejendom med god funktionalitet TIL SALG Lager/Produktion 4180 Sorø Egestubben 1 Sagsnr. 47400384

Areal Kontant

5.322 m2 14.495.000 kr.

Kontakt

5858 8396

Spændende lager- og produktionsejendom med køle-/fryselager i Tølløse Spændende og præsentabel lager- og produktionsejendom med kun 5 min. til Holbækmotorvejen. Ejendommen er på i alt 1.018 kvm, hvoraf ca. 300 kvm består af en meget præsentabel adm. bygning med indgangsparti og kundeområde, stort hjørnekontor samt stort lyst mødelokale med køling og flotte plankegulve. Lyst og indbydende storrumskontor med plads til 6 arbejdspladser samt yderligere 2 kontorer. Personalekøkken med spiseplads, toilet- og badefaciliteter samt teknikrum. Lagerbygning med gennemgang til stort lagerrum på ca. 200 kvm og stort køle-/fryserum på ca. 400 kvm med tilkørselsrampe. Grunden er 4.144 kvm, indhegnet og befæstet til parkering.

Lejemål med gode parkeringsforhold i Dianalund Centret

TIL SALG

TIL LEJE Lager/Produktion 4293 Dianalund Torvet 2 Sagsnr. 47400462

D

Areal Årlig leje

250 m2 65.000 kr.

Kontakt

5858 8396

Lager/Produktion

4340 Tølløse Stengårdsvej 5 Sagsnr. 40301016

C

Areal Kontant

1.018 m2 5.250.000 kr.

Kontakt

5858 8395

436 kvm værkstedsejendom nær omfartsvejen i Ringsted og med få min. til motorvejen Synlig og regulær værksteds-/lagerbygning med kontordel, opført i 1976 og ombygget i 1988. Højtloftet værksteds-/lagerdel på ca. 286 kvm med større aluporte i bageste gavl. Værkstedsdelen har en loftshøjde på 4,5 m. med indskudt repose i en del af værkstedsdelen. 2 mindre kraner kan medfølge, samt autolift i gulv. Kontordelen har vindfang/reception, to separate kontorer, køkken med spiseplads, wc, omklædning og wc i forbindelse med værkstedet. Separat lagerdel med egen adgang/port.

TIL SALG Lager/Produktion 4100 Ringsted Jættevej 12 Sagsnr. 40301351

32

Areal Kontant

436 m2 2.750.000 kr.

Kontakt

5858 8395


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

2.450 kvm stor og rummelig lager/produktionshal

TIL LEJE

Lager/Produktion

• Gode parkeringsfaciliteter • Kørefast areal rundt om ejendommen • Mulighed for gennemkørsel mellem hallerne • Lofthøjde på ca. 7,5 – 8 meter • Gode adgangsforhold til lagerhallen via de 4 porte • 40-50 min. kørsel til København

4100 Ringsted Odinsvej 19 Sagsnr. 40301525

Areal Årlig leje

2.450 m2 735.000 kr.

Kontakt

5858 8395

Ejendommen er beliggende i veludbygget erhvervsområde. Bygningen er veldisponeret og velbeliggende og kan benyttes til mange formål inden for lager- og produktion. For den rigtige lejer, er der endvidere mulighed for kontorpladser og omklædning.

1.635 kvm velindrettet lager- og produktionsejendom Ejendommen består af tre varme haller, to med høje porte og højt til loftet. I den ene hal er der både svingkraner og traverskran til 5 ton. I de høje haller er der henholdsvis 4,9 m under spær og 5,5 m under spær. Porte er 4,6 m og 4,2 m. Den ene hal har porte i begge ender og mulighed for fri gennemkørsel med store biler. På grunden er der tillige mindre værksted med tilhørende kontor og velfærdsfaciliteter.

TIL LEJE Lager/Produktion 4683 Rønnede Industrivej 23 Sagsnr. 47300840

Areal Årlig leje

1.635 m2 369.000 kr.

Kontakt

5858 8380

33


FYN POSTNUMMER 5000-5999

Attraktiv investeringsejendom med byggeret

Fleksibel industriejendom i veludbygget erhvervsområde i Middelfart

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

5260 Odense S Energivej 36 Sagsnr. 51201937

6,97 % 2.240 m2 12.950.000 kr.

Kontakt

5858 8397

5500 Middelfart Fynsvej 27 Sagsnr. 51201701

Areal Kontant

4.200 m2 14.000.000 kr.

Kontakt

5858 8397

Kontor-/lager-/produktionsejendom beliggende i erhvervsområdet i Glamsbjerg

Fødevareproduktionsejendom med gode køle- og lagerfaciliteter i Odense

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

5620 Glamsbjerg Lindevænget 1 Sagsnr. 51201851

Areal Kontant

472 m2 1.995.000 kr.

Kontakt

5858 8397

5210 Odense NV Thulevej 6 Sagsnr. 51201320

Areal Kontant

1.603 m2 3.450.000 kr.

Kontakt

5858 8397

Industriejendom i populært kvarter med 1,5 km til motorvej E20 / afkørsel 54

Ejendom i veletableret erhvervsområde

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

5492 Vissenbjerg Industrivej 16 Sagsnr. 51201514

34

Afkast Areal Kontant

Areal Kontant

1.838 m2 5.900.000 kr.

Kontakt

5858 8397

5471 Søndersø Industrivej 4A Sagsnr. 51201054

D

Areal Kontant

969 m2 2.950.000 kr.

Kontakt

5858 8397


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

800 kvm lager-/produktionslokaler

1.007 kvm lager-/værkstedsfaciliteter

TIL LEJE Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

6300 Gråsten Buskmosevej 4 Sagsnr. 64100681

Areal Årlig leje

800 m2 160.000 kr.

Kontakt

5858 8422

1.564 kvm lager/produktion/kontor

6400 Sønderborg Ormstoft 3B Sagsnr. 64100690

Areal Kontant

1.007 m2 1.000.000 kr.

Kontakt

5858 8422

1.606 kvm lager/produktion beliggende på 4.000 kvm grund med god udenomsplads

Fleksibel ejendom bestående af 400 kvm kontor samt 1.164 kvm lager-/produktionslokaler. Beliggende på en 6.587 kvm stor grund. Ejendommen består af flere enheder kontor, lager/produktion, pavillon samt drivhuse. Pavilion anvendes til fitnessrum. Kontordelen er indrettet med flere kontorer, et mødelokale og en stor kantine samt toiletfaciliteter. En del af ejendommen har specialgulve samt udsugning. Der er solceller på en del af ejendommen. Gode produktionsområder samt lager med højt til loftet. Ejendommen er beliggende midt i et aktivt erhvervsområde tæt på omfartsvejen, som forbinder området til motorvejen. En ejendom som er anvendelig til mange formål.

Bygning 1, der er opført i 1970 og senere ombygget i 1984, er opført i letbeton sten og stålprofiler. Bygning 2 er opført i 1981 og af stålprofiler. Ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand er almindelig, dog ses et mindre efterslæb flere steder. Bygning 1 består en bygning med godt 600 kvm opvarmet lager- og produktionslokaler og med loftshøjde på ca. 3½ meter samt ca. 200 kvm kontor, møde- og personalefaciliteter. Bygning 2 er en uopvarmet lagerhal på ca. 635 kvm med god loftshøjde og store porte. I hallen ligger et indskudt dæk, som forholdsvis let kan fjernes. I tilknytning hertil er et opvarmet og mindre værksted på ca. 153 kvm.

TIL SALG

TIL SALG

Lager/Produktion

6400 Sønderborg Fynsgade 4 Sagsnr. 64100704

F

Areal Kontant

1.564 m2 4.250.000 kr.

Kontakt

5858 8422

Lager/Produktion

6705 Esbjerg Ø Høgevej 9 Sagsnr. 67001143

G

Areal Kontant

1.606 m2 2.995.000 kr.

Kontakt

5858 8398

35


SYDJYLLAND POSTNUMMER 6000-7361

Multianvendelig ejendom på 1.497 kvm beliggende i udbygget erhvervsområde

Velbeliggende domicilejendom i Vejle N med få minutters kørsel til motorvej E45

Erhvervsområde, beliggende på 9.386 kvm befæstet og indhegnet grund - med god forbindelse til det omkringliggende vejnet samt Esbjerg Havn og motorvej E20. Ejendommen rummer en kontorbygning på 616 kvm en værkstedsbygning på 427 kvm og en lagerbygning på 454 kvm m/ ramper og overdækket perron på yderligere 90 kvm. Ejendommen har i mange år været anvendt til transportvirksomhed, men er bredt anvendelig og må ifølge lokalplanen anvendes til både lager og let produktion, administration og særligt pladskrævende butikker. Videreopdeling af grunden er muligt, ligesom her er særdeles gode udbygningsmuligheder, herunder tilknytning af en boligenhed.

Ejendommen er beliggende på en lukket vej og har gode eksponeringsmuligheder ud mod Horsensvej, der dagligt passeres af over 16.000 biler. Det samlede erhvervsareal er fordelt på 5 bygninger, som delvis er sammenbygget. Ejendommen er opført i 1972, men brændte i 2001/2002, og det er derfor næsten kun kælder og sokkel som er tilbage fra den tid. Grundarealet udgør 17.081 kvm og der er mulighed for at frastykke et areal op til ca. 7.000 kvm. Sammenbygget med kontordelen er produktionshallen, som udgør 1.126 kvm med en loftshøjde på 4,25 og 3,75 m under spær. Herfra er der direkte adgang til højlageret som udgør 674 kvm med en loftshøjde på 3,8 m i knæk og 8 meter i kip.

TIL SALG/LEJE

TIL SALG

6710 Esbjerg V Håndværkervej 20 Sagsnr. 67001129

D

Årlig leje Areal Kontant

465.925 kr. 1.497 m2 4.975.000 kr.

Kontakt

5858 8398

Lager/Produktion

7120 Vejle Øst Bakken 4 Sagsnr. 71000562

D

Areal Kontant

3.026 m2 10.500.000 kr.

Kontakt

5858 8423

For DSB ejendomme udbydes et grundstykke på i alt 12.786 kvm i Grindsted by

Ca. 17.000 kvm erhvervsgrund i attraktivt erhvervsområde i Kjersing

TIL SALG Erhvervsgrund

TIL SALG Erhvervsgrund

7200 Grindsted Chr. Lundsgaards Vej 3 Sagsnr. 71000565

36

Kontor/industri

Grundareal Kontant Areal Kontakt

12.786 m2 1.224.696 x.xxx kr. m2 5858 8423

6715 Esbjerg N Øresundsvej 2 Sagsnr. 67000882

Grundareal Kontant Areal Kontakt

17.000 m2 1.896.200 x.xxx kr. m2 5858 8398


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

TIL SALG

Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

8961 Allingåbro C M Rasmussens Vej 5 Sagsnr. 81300014

På C M Rasmussen Vej 1 og 5 udbydes 12.975 kvm særdeles velfungerende produktionsejendomme, som de sidste årtier har ageret trykkeri. Ejendommen på C M Rasmussens Vej 1 er opført i 1987 og fremstår flot og velholdt. Ejendommen udgør i alt 5.188 kvm, som er fordelt på ca. 4.500 kvm produktionshal og 600 kvm administration og velfærdsområde samt 90 kvm kælder. Bording Link A/S sidder i dag som lejer med en uopsigelighed fra lejers side frem til den 1. maj 2024. Lejer betaler en årlig leje på kr. 2.000.000.

Lager/Produktion

C

Afkast Areal Kontant

9,84 % 13.155 m2 21.500.000 kr.

Kontakt

5858 8670

Ejendommen på C M Rasmussens Vej 5 udgør et samlet areal på 7.787 kvm, fordelt på ca. 350 kvm kontor, administration og velfærdsområde og 7.337 kvm lager/produktionshaller samt 100 kvm kælder. Der er både mulighed for at købe og leje de 7.787 kvm. Der vil være en mulig investering med et afkast på over 14% ved fuld udlejning.

Velholdt lager-/produktionsejendom med mindre kontorafsnit •

Samlet etageareal på 550 kvm heraf ca. 100 kvm kontor og personalefaciliteter

Lejemålet er forsynet med port i niveau

Kort afstand til overordnet vejnet, herunder motorvej E45

Beliggende i fuldt udbygget erhvervskvarter og har gode parkeringsmuligheder ved ejendommen

TIL LEJE Lager/Produktion 8361 Hasselager Birkegårdsvej 36 Sagsnr. 81300010

Areal Årlig leje

550 m2 220.000 kr.

Kontakt

5858 8670

37


MIDTJYLLAND POSTNUMMER 7400-8990

Brugerejendom med mange anvendelsesmuligheder indenfor lager/værksted/håndværk Nu sælges en stor og velholdt brugerejendom tæt på Skive, bestående af 3.572 kvm bebygget erhvervsareal, på en grund som er 8.400 kvm og delvist befæstet. Indretningen af lokalerne samt logistikken giver masser af muligheder for udlejning samt til eget brug. Der er på nuværende tidspunkt udlejet 2.772 kvm. Ejendommen er et etplans byggeri, og indeholder flere store haller, som er indrettet med betongulve med god bæreevne samt med højt til loftet. Til flere af hallerne er der bl.a. mødelokale, kontor, køkken, badefaciliteter mm. Der er flere store porte i forskellige størrelser, som tilhører de forskellige lejemål. Der er ydermere funktionelle ramper til det ene lejemål.

TIL SALG

Ejendommen er velbeliggende i Skejbys veludbyggede erhvervskvarter med god eksponering til den kørende trafik, som området tiltrækker igennem de store landsdækkende kæder der ligger i området. Ejendommens samlede etageareal udgør 1.773 kvm, med 300 kvm kontor og 1.473 kvm lager og showroom, og besidder mange anvendelsesmuligheder. Ejendommen er opført i mursten og har fladt tag belagt med tagpap med flere lyskassetter, der giver et godt lysindfald i lageret, som af samme årsag er særdeles velegnet til showroom. Lejemålet er ligeledes forsynet med 466 kvm opvarmet kælder med port i niveaufri adgang , som i relation hertil er forsynet med et overdækket læsseareal.

TIL LEJE

Lager/Produktion

7860 Spøttrup Knastvej 4 Sagsnr. 75100359

Velbeliggende lager-/kontorejendom i Skejby

Areal Kontant

3.572 m2 2.500.000 kr.

Kontakt

5858 8424

Lager/Produktion

8200 Aarhus N P.O. Pedersens Vej 7 Sagsnr. 81300013

C

Areal Årlig leje

1.773 m2 799.800 kr.

Kontakt

5858 8670

Velbeliggende domicil og lagerejendom i Skejby Ejendommen er velbeliggende i Skejbys erhvervskvarter på en hjørnegrund med god eksponering til den kørende trafik, som der er til IKEA, Jysk, ILVA, SILVAN etc. Herfra er der kun 8 km til Aarhus C og 2 km til motorvejsnettet. Ejendommen har et samlet etageareal på 4.610 kvm, hvoraf 1.118 kvm er kontor og 3.492 kvm er lager. Ejendommen er opført i betonelementer og har fladt tag belagt med tagpap med flere lyskassetter, der giver et godt lysindfald i lagerdelen. Grundarealet er på 11.231 kvm og den tekniske byggeret er på ca. 1.000 kvm.

TIL SALG Lager/Produktion 8200 Aarhus N Graham Bells Vej 6 Sagsnr. 80203986

38

C

Areal Kontant

4.610 m2 24.000.000 kr.

Kontakt

5858 8670


NORDJYLLAND POSTNUMMER 9000-9990

TIL SALG

Velbeliggende lager-/logistikejendom med ramper og få minutters kørsel til motorvej E45

9230 Svenstrup J Jellingvej 30 Sagsnr. 91204220

Ejendommen har en præsentabel facade og man bliver budt velkommen af et flot indgangsparti, som giver ejendommen karakter. Fra foyeren er der adgang til kontorfløjene i 2 niveauer. Fra foyeren er der endvidere personaleindgang fra parkeringsområde med ca. 30-35 parkeringspladser ved lagerdelens vestlige side. Opvarmet og isoleret lager-/ produktionsområde på ca. 2.500 kvm inkl. værkførerkontorer og mødelokale. Hallen er opført i betonkonstruktion med build-up tag, loftshøjden er ca. 5,4 meter. (4,7m under spær) lofterne er beklædt med troldtekt, hvori der er monteret ovenlys. Adgang til lageret via 2 porte, hvor den ene er tilknyttet overdækket rampeområde.

Lager/Produktion

Areal Kontant

3.701 m2 16.750.000 kr.

Kontakt

5858 8449

8.880 kvm lager og produktion til den pladskrævende virksomhed - bemærk lejen pr. m²

Flot nyistandsat lejemål med mange anvendelsesmuligheder centralt i Hjørring

TIL LEJE Lager/Produktion

TIL LEJE Lager/Produktion

7700 Thisted Håndværkervej 7 Sagsnr. 91204189

Areal Årlig leje pr. m2 Kontakt

8.880 m2 110 kr. 5858 8449

9800 Hjørring Sct Cathrine Vej 23 Sagsnr. 91203955

Areal Årlig leje

1.192 m2 447.000 kr.

Kontakt

5858 8449

39


INVESTERINGSEJENDOMME Hele Danmark

Investeringsejendom lager og kontor i Hillerøds erhvervskvarter

Fuldt udlejet lagerejendom med god beliggenhed

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

3400 Hillerød Gefionsvej 4 Sagsnr. 34201418

C

Afkast Areal Kontant

7,71 % 987 m2 7.300.000 kr.

Kontakt

5858 8377

3400 Hillerød Lokesvej 16 Sagsnr. 34201745

Afkast Areal Kontant

7,90 % 2.034 m2 12.000.000 kr.

Kontakt

5858 8377

Stor og præsentabel lager- og logistikejendom i Gadstrup - startafkast på 7,60%

Markant investeringsejendom med god infrastruktur i Slagelse

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Lager/Produktion

4621 Gadstrup Erhvervsparken 12 Sagsnr. 40301555

C

Afkast Areal Kontant

7,60 % 6.187 m2 26.000.000 kr.

Kontakt

5858 8395

4200 Slagelse Strudsbergsvej 6 Sagsnr. 47400268

C

Afkast Areal Kontant

9,20 % 2.505 m2 8.950.000 kr.

Kontakt

5858 8396

Fuldt udlejet ejendom i mindre erhvervsområde Ejendommen anvendes i dag hovedsageligt til bilforhandler & autoværksted og hertil findes en administrationsbygning, som er opdelt i flere lejemål. Administrationsbygningens stueetage indeholder både værksted med portadgang og kontorafsnit. Bygningens 1. sal indeholder kontorer samt portnerbolig. Udearealer er foran ejendommen udlagt til parkering for kunder og ansatte ligesom der er belagt et areal til udstillingsbiler. Grundarealet udgør 3.300 kvm og der er således med al sandsynlighed, en mindre udvidelsesmulighed. Udvidelsesmuligheden kan eventuelt forøges, ved nedrivning af ældre kontorpavillon.

TIL SALG Lager/Produktion 2660 Brøndby Strand Tjørnevangen 6 Sagsnr. 27800868

40

Afkast Areal Kontant

9,91 % 913 m2 7.200.000 kr.

Kontakt

5858 8376


Søg blandt alle ejendomme på edc.dk/erhvervsejendomme

Investeringsejendom i attraktivt område

Projektejendom i Give midtby

TIL SALG Lager/Produktion

TIL SALG Blandet ejendom

5250 Odense SV Holkebjergvej 130 Sagsnr. 51201480

Afkast Areal Kontant

8,39 % 818 m2 6.495.000 kr.

Kontakt

5858 8397

7323 Give Vimmelskaftet 5 Sagsnr. 71000557

C

Afkast Areal Kontant

8,75 % 964 m2 4.595.000 kr.

Kontakt

5858 8423

2 selvstændige erhvervsejendomme med lang uopsigelighed 2 spændende investeringsejendomme med afskrivningsmuligheder. Beliggende i veletableret erhvervskvarter i Tåstrup syd nær motorvej. Grunden er på 9.778 kvm, som er befæstet areal og forsynet med belysning m.v. Ejendommen består af kontorbygning med tilhørende lager samt lager og produktionsejendom med flere led-hejseporte samt ramper. Udlejet til solid lejer med 8 års uopsigelighed.

TIL SALG Lager/Produktion 2630 Taastrup Snedkervej 4 Sagsnr. 40301402

TILBUD ØNSKES

Afkast Areal Kontant

7,84 % 3.581 m2 22.000.000 kr.

Kontakt

5858 8395

6.300 kvm investeringsejendom 6.300 kvm arkitekttegnet investeringsejendom udbydes nu til salg. Opført i gule mursten, og taget er belagt med tagpap. Vinduer og døre er af træ/alu, og på den måde er ejendommen udvendig så godt som vedligeholdelsesfri. Ejendommen er pt. udlejet til 1 lejer, mens der pt. er et kontorlejemål ledigt. Fælles arealerne udgør ca. 800 kvm. Der er rigtig gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Ejendommen ligger på en ca. 27.000 kvm stor grund lige op til Center Øst med en uudnyttet byggeret.

TIL SALG Lager/Produktion 6400 Sønderborg Augustenborg Landevej 7 Sagsnr. 64100548

Afkast Areal Kontant

6,50 % 6.300 m2 35.000.000 kr.

Kontakt

5858 8422

41


Mads Bjerrum Christensen Industrichef, EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus Tlf.: 5858 8181

TAL PÅ INDUSTRI

FORTSAT FALD I LEDIGHEDEN Andelen af ledige lager- og produktionslokaler er fortsat faldet i første kvartal af 2019. Her faldt den til 1,8 procentpoint ud af den samlede bygningsmasse. Det svarer til knap 1,9 millioner kvm ledige lokaler og er et fald på 0,1 procentpoint siden fjerde kvartal af 2018. Siden første kvartal af 2018 er andelen af ledige lokaler faldet med 0,3 procentpoint, hvilket svarer til et samlet fald på lidt over 308.000 kvm. Region Midtjylland står for ca. 246.000 kvm af faldet, hvilket understreger den store efterspørgsel på industrilokaler i Midtjylland, forklarer Mads Bjerrum Christensen, industrichef i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aarhus.

Generelt snurrer hjulene igen i Danmark. Og det økonomiske opsving har meget at sige i forhold til, at andelen af ledige lager- og produktionslokaler daler, da landets virksomheder udvider, forklarer han. At efterspørgslen især er stor i Midtjylland hænger ifølge industrichefen især sammen med det udbyggede motorvejsnet i Midtjylland, der gør det mere attraktivt at placere sin virksomhed her. Desuden sætter han ord på, at flere og flere sjællandske virksomheder udvider og vælger at lægge sin produktion i det midtjyske. Især i og omkring Aarhus, der er landets næststørste by og ligger tæt på motorvejsnettet, forklarer han.

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM Kilde: Tal for ledige erhvervslokaler stammer fra Ejendomstorvet-ED statistik fra april 2019, april 2018 og april 2017

42

2019/kvm

2018/kvm

2017/kvm

Region Hovedstaden

349.100

389.700

396.100

Region Sjælland

311.100

258.200

251.900

Fyn

172.200

177.900

255.100

Sydjylland

418.800

416.600

544.400

Region Midtjylland

467.100

713.800

918.900

Region Nordjylland

153.600

224.200

262.200


INTERESSEN FOR INDUSTRILOKALER STIGER MARKANT

5%

Nordjylland

18%

Midtjylland

47%

Hovedstaden

11%

19%

Syddanmark

Sjælland

Den stigende efterspørgsel på lager- og produktionslokaler ser man også tydeligt af EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek. I andet kvartal af 2019 var der registreret 1.037 lejere til industrilokaler, mens 991 havde registreret sig som at være på jagt efter at købe industrilokaler. Det er en stigning på 28,5% flere lejere og 18% flere købere siden andet kvartal af 2018. Efterspørgslen er størst i hovedstaden, hvor 47% af de registrerede i Køber-/Lejerkartoteket, der er på udkig efter lager- og produktionslokaler, søger. Den markant stigende efterspørgsel hænger især sammen med de mange nye små iværksættervirksomheder og webshops, der dukker op disse år og især efterspørger de mindre enheder.

Kilde: EDC Erhverv Køber-/lejerkartotek udtræk juni 2019

LEDIGE INDUSTRILOKALER I KVM / % 2,5% 2,1% 1,8% 1.871.800 kvm

1. kvartal 2019

2.180.500 kvm

1. kvartal 2018

2.592.600 kvm

1. kvartal 2017

Kilde: Tallene er gældende for hele landet. Ejendomstorvet-ED statistik for marts 2019, marts 2018 og marts 2017

MARKEDSLEJE: STIGNING AFSPEJLER STØRRE EFTERSPØRGSEL Markedslejen varierer afhængigt af landsdel og er højest i København med 650 kr. per kvadratmeter, hvilket hænger sammen med de generelt højere priser i hovedstaden. Ifølge den aarhusianske industrichef Mads Bjerrum Christensen har markedslejen generelt været stigende igennem en længere periode, hvilket afspejler den store efterspørgsel på industriejendomme – især de nye. Mads Bjerrum Christensen vurderer dog, at markedslejen nu har nået et så tilpas højt et niveau, at det begrænser, hvad vi vil se af stigninger i den nærmeste fremtid. I hvert fald for klasse A-ejendomme med en primær beliggenhed, der især er nået højt op, udtaler han. Den opnåelige leje i kr. pr. kvm pr. år inkl. driftsomkostninger i det nuværende marked. Kilde: EDC Erhverv Poul Erik Bech, estimater januar 2019

Markedsleje i kr./ kvm

HOLD DIG INFORMERET OM UDVIKLINGEN Tilmeld dig nyheder, så du løbende får nøgletal og indblik i udviklingen på industriejendomsmarkedet.

edc.dk/erhverv/tilmeld

GO

Kr. pr. kvm

København

650

Østsjælland

600

Nordsjælland

600

Vest- og Sydsjælland

450

Aarhus

425

Aalborg

400

Odense

400

Trekantområdet

375

43


STOR MARKEDSUNDERSØGELSE

HVAD ER DINE FORVENTNINGER TIL ERHVERVSMARKEDET I 2020?

Giv os dit bud og vind et par Beoplay H9 til en værdi af 4.000 kr. Deltag her:

forventninger2020.dk

EDC Erhverv Poul Erik Bech tager temperaturen på markedet for erhvervsejendomme anno 2020. Resultaterne bliver præsenteret i en samlet rapport til december. For spørgsmål, kontakt venligst direktør Jørgen Jørgensen på tlf.: 3330 1025

Profile for EDC Poul Erik Bech

Industri Fokus august 2019  

Magasin om lager-, logistik og produktionsejendomme. I denne udgave sætter vi fokus på opdeling af ejendomme, som kan være vejen til et hurt...

Industri Fokus august 2019  

Magasin om lager-, logistik og produktionsejendomme. I denne udgave sætter vi fokus på opdeling af ejendomme, som kan være vejen til et hurt...