Page 1

w w w. e d a l b a . r o

newsletter

foto: Romulus Oprișcan

AN V - Nr. 10/2013

www.edalba.ro

ISSN: 2066-7544

Europe Direct Alba Iulia

alba

iulia

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

octombrie


Zilele porţilor deschise 2013

Zilele porților deschise: Regiunile și orașele Europei iau startul spre 2020 și spre inves țiile în creșterea economică Peste 5500 de reprezentanți ai unor regiuni și orașe din întreaga Europă vor face schimb de opinii și metode privind modul în care următoarea generație de inves ții în cadrul poli cii regionale a UE poate readuce Europa pe calea creșterii economice, a creării de locuri de muncă și a s mulării compe vității. A 11-a ediție a manifestării „ Z I L E L E P O R Ț I LO R D E S C H I S E – Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor” se va desfășura în perioada 7-10 octombrie, la Bruxelles. Evenimentul, care va dura 4 zile, este cel mai mare de acest fel și va reuni factori de decizie, poli cieni și experți pentru 2 newsletter Nr. 10 w w w. e d a l b a . r o

a dezbate problemele esențiale cu care se confruntă în prezent poli ca regională a UE. El survine într-un moment în care reformele fundamentale ale poli cii sunt finalizate, iar planificarea programelor pentru perioada 2014-2020 a ajuns într-o fază decisivă. Organizat sub patronajul dlui Johannes Hahn, comisarul UE pentru poli că regională, și al dlui Ramón Luis Valcárcel, președintele Comitetului Regiunilor, evenimentul va fi deschis de către dl José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Sesiunea de deschidere va include o dezbatere privind rolul central al poli cii regionale a UE în s mularea redresării și a creșterii economice în Europa. Înaintea evenimentului, comisarul Hahn a declarat: „Ediția din acest an a ZILELOR PORȚILOR DESCHISE este pla orma de


lansare a modului în care vom inves și vom planifica fondurile noastre în următorii șapte ani. ZILELE PORȚILOR DESCHISE 2013 survine într-un moment decisiv pentru poli ca regională a UE. Negocierile privind reforma acestei poli ci se află într-o etapă finală, iar regiunile colaborează îndeaproape cu serviciile Comisiei pentru a pregă terenul și pentru a-și prezenta strategiile pentru următoarea generație de programe. Noua noastră poli că reformată oferă regiunilor o oportunitate reală de a inves în viitoarea creștere economică și în prosperitate. Aceasta înseamnă stabilirea unor priorități de inves ții, dar, în același mp, și valorificarea mai bună a punctelor forte individuale ale orașelor și regiunilor noastre. Aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră cu privire la modul în care poli ca regională poate contribui la transformarea orașelor și regiunilor noastre, crescându-le co m p e v i tate a , ge n e râ n d c re ște re economică și creând locuri de muncă.” Dl Valcárcel, președintele Comitetului

Regiunilor, a adăugat: „Poli ca de coeziune, în variantă reformată, este în curs de a fi lansată, fiind menită să ofere, cât mai rapid posibil, instrumente eficiente pentru a susține redresarea economică și creșterea ocupării forței de muncă. Regiunile și autoritățile locale se angajează într-o cursă contra mp pentru a asigura că planurile de inves ții pentru perioada 2014-2020 vor începe să fie puse în aplicare pe parcursul anului următor. C o m i t e t u l R e g i u n i l o r î ș i m a n i fe s t ă angajamentul deplin pentru a ajuta regiunile să câș ge această cursă, susținând, în același mp, proiectele și strategiile de cea mai înaltă calitate. Din această perspec vă, ZILELE PORȚILOR DESCHISE 2013 vor reprezenta o oportunitate decisivă pentru actorii-cheie ai poli cii regionale de a se familiariza cu noile instrumente și reglementări, precum și de a-și împărtăși cele mai bune idei pentru a realiza creștere economică în regiunile noastre.” În acest an, ZILELE PORȚILOR DESCHISE se desfășoară sub sloganul „Regiunile și orașele Europei iau startul spre 2020”, organizându-

Europe Direct Alba Iulia 3


se 100 de ateliere de lucru concentrate pe următoarele teme: Ges onarea schimbării 2014-2020: metode inovatoare de îndeplinire a priorităților de inves ții viitoare (de exemplu, inves ții teritoriale integrate, planuri de acțiune comune, probleme de guvernanță, instrumente financiare etc.). Sinergii și cooperare: între diferite poli ci ale UE, naționale și regionale și combinarea unor surse de finanțare diferite. Vor fi examinate diferite metode de cooperare, cum ar fi strategiile macroregionale sau cele vizând administrațiile naționale, regionale și municipale, precum și ins tuțiile specializate. Provocări și soluții: sunt evaluate provocările comune cu care se confruntă zonele urbane și regionale ale Europei, propunându-se soluții prac ce, de exemplu: accesul IMM-urilor la credite și la piețele mondiale, șomajul în rândul nerilor, provocările demografice, ges onarea deșeurilor, a apei și a riscurilor naturale, conges onarea traficului, poluarea sau consumul mare de energie. Punctele principale ale programului Președintele Valcárcel și comisarul Hahn vor susține o conferință de presă în 7 octombrie, la orele 13:30, la sediul Comitetului Regiunilor.

4 newsletter Nr. 10 w w w. e d a l b a . r o

19 finaliș concurând în patru categorii pentru Premiile RegioStars 2014 vor fi prezentați, în cadrul unui atelier de lucru care va dura o zi întreagă, în clădirea Charlemagne din Bruxelles. Prezentarea „Calitatea vieții în orașele europene” – Principalele constatări ale sondării opiniei a 41 000 de cetățeni din 79 de orașe oferă o perspec vă asupra vieții urbane: marți, 8 octombrie, 16:30 – 17:15, în clădirea Berlaymont, sala Schuman. Expoziția în aer liber in tulată „100 EUrban solu ons”, inaugurată de către comisarul Hahn și de dl Rudi Vervoort, primul ministru al regiunii Bruxelles-Capitală, marți, 8 octombrie, la ora 17:00, în piața Jean Rey din Bruxelles și câteva evenimente de stabilire de contacte, care se vor desfășura în seara zilei de 8 octombrie, în 12 locații de-a lungul traseului expoziției. Câș gătorii ediției din 2014 a concursului de fotografie „Europa în regiunea mea”, proveniți din Grecia, Ungaria și Malta, vor fi prezentați, împreună cu premiile lor, de către comisarul Hahn în ziua de miercuri, 9 octombrie, la ora 11:15, în clădirea Charlemagne.


Europe Direct Alba Iulia 5


Vocile tinerilor împotriva sărăciei: Ce ai schimba? Spune-ţi părerea!

În contextul Zilelor Europene ale Dezvoltării, ce vor avea loc în perioada 26-27 noiembrie 2013, la Bruxelles, Comisia Europeană organizează concursul de materiale video Vocile nerilor împotriva sărăciei. Scopul compe ției este de a încuraja copiii și nerii cu vârste cuprinse între 13 și 24 de ani să își facă vocile auzite în dialogul privind abordarea problemei sărăciei la nivel mondial. În acest sens, par cipanții sunt invitați să creeze un scurt material video (de maximum 120 de secunde) care să prezinte viziunea lor despre lume și să sublinieze ideile pe care le-ar pune în prac că pentru eliminarea sărăciei până în 2030. La final, pe baza voturilor înregistrate pe pagina de Facebook a concursului, vor fi aleși 6 newsletter Nr. 10 w w w. e d a l b a . r o

patru câș gători care vor beneficia de o călătorie la Bruxelles, în perioada men onată mai sus, pentru a par cipa la evenimentele organizate în cadrul Zilelor Europene ale Dezvoltării. De asemenea, materialele video propuse de aceș a vor fi difuzate în cadrul acestora și vor fi publicate pe pagina de internet dedicată. D e a d l i n e - u l p e nt r u î n re g i st ra re a î n compe ție este 1 noiembrie 2013, iar câș gătorii vor fi anunțați pe data de 5 noiembrie 2013.


Comisia a luat decizia de reluare a plăţilor în cadrul programului POS CCE C o m i s a r u l e u ro p e a n p e nt r u p o l i că regională, dl Johannes Hahn, l-a informat pe prim-ministrul României, dl Victor Ponta, despre decizia de reluare a plăților în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea compe vității economice" (POS CCE). Comisarul Hahn a declarat: "Serviciile Comisiei au decis deblocarea programului în urma măsurilor comprehensive de eliminare a deficiențelor, întreprinse de autoritățile române. Solicitările de rambursare pot fi din nou procesate, iar inves țiile de acest p, atât de valoroase pentru România, pot con nua. As el, ne putem concentra acum mai mult a s u p ra p l a n i fi c ă r i i p e n t r u p e r i o a d a următoare de finanțare." Comisia Europeană așteaptă să primească, în zilele următoare, un proiect complet al acordului de parteneriat, ceea ce înseamnă că se va putea trece la etapa următoare a acestui proces. În termeni prac ci, ceea ce se așteaptă cu deosebit interes este strategia prin care România va beneficia din plin de inves țiile structurale ale Uniunii Europene, în contextul unei poli ci regionale reformate.

8 newsletter Nr. 10 w w w. e d a l b a . r o


Europe Direct Alba Iulia 9


Acord privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime: investiţii într-un viitor sustenabil Comisia Europeană și-a exprimat sa sfacția cu privire la votul Parlamentului European cu privire la Fondul european pentru pescuit și afaceri mari me (FEPAM), pentru perioada 2014 – 2020. Acest vot reprezintă o etapă esențială pentru realizarea unui acord poli c până la sfârșitul anului, ceea ce ar permite ca fondul să fie operațional începând cu luna ianuarie 2014. Comisia își exprimă sa sfacția că Parlamentul European a respins ajutoarele de stat pentru construirea de nave și că au fost stabilite limite clare privind sumele pe care statele membre le pot acorda ca finanțare publică pentru flote. Comisarul european pentru afaceri mari me și pescuit, Maria Damanaki, a salutat rezultatul votului: „Sunt mulțumită de rezultatul general al votului. În par cular, îmi exprim sa sfacția cu privire la decizia de a respinge cheltuirea banilor contribuabililor UE pe construirea de nave de pescuit noi și de a limita fondurile pe care statele membre le pot cheltui cu flotele de pescuit. Aceasta va permite FEPAM să fie direcționat către proiecte care promovează un viitor sustenabil pentru industria pescuitului și pentru comunitățile din zonele de coastă. De asemenea, îmi exprim sa sfacția că Parlamentul a decis că toate părțile interesate ar trebui să poată beneficia de sprijin care să contribuie la par ciparea lor în consiliile consulta ve”.

10 newsletter Nr. 10 w w w. e d a l b a . r o

FEPAM va sprijini punerea în aplicare a recent adoptatei reforme a PCP, în par cular refacerea stocurilor de pește, reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin și eliminarea progresivă a prac cilor de aruncare în mare a capturilor, care generează risipă. Fondul va inves mai mult în pescuitul la scară mică și în acvacultură ca surse de creștere în viitor și va sprijini îmbunătățirea colectării datelor referitoare la pescuit, pentru a permite adoptarea deciziilor pe baza unor dovezi solide. Fondul va crește, de asemenea, sprijinul UE pentru programele de control în domeniul pescuitului, pentru a crea condițiile necesare ca normele privind pescuitul responsabil și sustenabil să fie respectate. FEPAM va cofinanța proiecte împreună cu surse de finanțare naționale, fiecare stat membru primind o parte din bugetul total. Statele membre vor elabora un program operațional, precizând modul în care intenționează să cheltuiască banii as el alocați și, după ce va fi aprobat de Comisie, autoritățile naționale vor decide care sunt proiectele pe care doresc să le sprijine.


Europe Direct Alba Iulia 11


O mai bună protecție a consumatorilor europeni care descarcă de pe internet jocuri, cărţi electronice, materiale video şi muzică Datorită acțiunii comune întreprinse de statele membre ale UE și Comisia Europeană, 116 pagini de internet care comercializează jocuri digitale, cărți, materiale video și muzică au fost aliniate la legislația UE privind protecția consumatorilor. Dl. Neven Mimica, comisarul european pentru protecția consumatorilor, a declarat: „ A s i g u ra r e a r e s p e c t ă r i i d r e p t u r i l o r consumatorilor este o prioritate pentru mine chiar și în condițiile în care mediul digital se află într-o con nuă schimbare. Mă bucur că această verificare minuțioasă a abordat câteva dintre cele mai importante aspecte legate de descărcarea conținuturilor digitale. Acum un an, peste 50 % dintre paginile de internet nu erau în conformitate cu legislația, ceea ce este inacceptabil. Această cifră a scăzut la 20 %, și se preconizează obținerea unor rezultate și în con nuare. Este vorba de un progres semnifica v dar voi con nua eforturile pentru a obține îmbunătățirea situației.” Această protecție ameliorată este rezultatul așa-numitei „verificări minuțioase” - o examinare la nivelul întregii UE a paginilor de internet, cu scopul iden ficării situațiilor de încălcare a legislației privind protecția consumatorilor și al asigurării respectării ulterioare a acestei legislații. Verificarea paginilor de internet care vând conținut digital a avut loc în vara anului 2012. Autoritățile naționale au verificat, în total, 330 de pagini de internet care acoperă o mare parte a pieței. O inves gație detaliată efectuată de către autoritățile naționale a 12 newsletter Nr. 10 w w w. e d a l b a . r o

constatat existența unui număr total de 172 de pagini de internet care nu sunt în conformitate cu legislația UE de protecție a consumatorilor. Acestea au contactat societățile în cauză în vederea adaptării acestor pagini de internet la cerințe. Până în prezent 116 pagini au fost corectate. 49 de pagini de internet fac obiectul unor proceduri ulterioare; în 5 cazuri, încălcările au fost minore și nu au fost sancționate de către statele membre, în mp ce 2 pagini de internet s-au desființat. Ca urmare a acestei intervenții din partea autorităților de aplicare a legii în statele membre ale UE, 80% din cele 330 de pagini sunt, în prezent, în conformitate cu legislația UE de protecție a consumatorilor. Ce s-a verificat mai exact? Paginile de internet au fost verificate pentru a stabili dacă informațiile privind principalele caracteris ci ale produselor sunt ușor accesibile și nu sunt „scrise cu litere mici”; dacă paginile de internet au furnizat adrese de e-mail la care pot fi adresate întrebări sau plângeri; precum și, pentru a vedea dacă paginile de internet includ termeni și condiții echitabile. Principalele probleme constatate au fost următoarele: clauze contractuale abuzive prin care se elimina dreptul consumatorilor de a introduce acțiuni în jus ție sau se refuza consumatorilor un drept la despăgubiri în cazul în care produsele nu funcționează; Informații neclare cu privire la dreptul de retragere: datorită specificității


conținuturilor digitale descărcate, comercianții sunt obligați să informeze consumatorii înainte de cumpărare că nu vor avea posibilitatea de a anula o descărcare odată ce aceasta a fost inițiată — acest lucru nu a fost valabil în cazul a 42% dintre paginile de internet verificate. Lipsa unor informații obligatorii privind iden tatea comerciantului, în special adresa d e e - m a i l a a c e st u i a , p r i vâ n d u - i p e consumatori de un canal efec v de contact.

Pe lângă verificarea minuțioasă, Comisia Europeană a comandat un studiu complementar , care a arătat că nu au fost furnizate informații, sau că acestea au fost limitate cu privire la restricțiile geografice care s-ar putea aplica. Aceste informații sunt esențiale pentru consumatori atunci când călătoresc în alte țări ale UE, ei se așteaptă în mod normal să aibă posibilitatea de a accesa și u liza conținutul digital fără obstacole pe întreg teritoriul pieței unice. Acest studiu a evidențiat că jocurile promovate drept „jocuri gratuite” solicită, deseori, anumite plăți într-o etapă ulterioară, fără ca acest lucru să fie explicat clar de la început. As el de prac ci vizează adesea direct copiii, cel mai vulnerabil grup de consumatori, și au condus la situații în care părinții au avut de suportat facturi uriașe prin faptul că au permis copiilor lor să se joace pe dispozi vele lor mobile. Ce urmează? Procedurile administra ve sau judiciare naționale con nuă pentru cele 49 de pagini

de internet care nu respectă încă legislația. Problema specifică a achizițiilor contra cost necesare pe parcursul jocului este, de asemenea, revizuită pentru a se asigura o mai bună informare a consumatorilor și pentru a e v i ta c h e l t u i e l i d i s p ro p o r ț i o n a te ș i neașteptate ca urmare a acestor achiziții realizate în mpul jocului de către copii. Context O „verificare minuțioasă” este o examinare a paginilor de internet la nivelul întregii UE, cu scopul iden ficării situațiilor de încălcare a legislației privind protecția consumatorilor și al asigurării respectării ulterioare a acestei legislații. O „verificare minuțioasă” este coordonată de Comisia Europeană și este efectuată simultan de autoritățile naționale de aplicare a legii. Verificarea minuțioasă a conținutului digital a avut loc în 26 de state membre ale UE, Norvegia și Islanda în iunie 2012. Aceasta a fost cea de-a șasea verificare minuțioasă începând cu 2007. Un număr din ce în ce mai mare de cetățeni europeni achiziționează conținut digital: în medie, 79% dintre consumatorii europeni au u lizat serviciile de muzică online și 60% au u lizat jocuri online în cursul ul melor 12 luni. Potrivit unor surse din sector, valoarea tranzacțiilor aferente descărcărilor de muzică în UE în 2010 a totalizat 677 de milioane EUR. potrivit es mărilor, consumatorii din Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Olanda și Belgia au cheltuit 16,5 miliarde EUR pe jocuri online în 2011. Jocurile adresate copiilor și care sunt prezentate ca „joc gratuit” au o pondere tot mai mare pe piața jocurilor în UE (50% din totalul jocurilor în ul mele 12 luni). Europe Direct Alba Iulia 13


Europe Direct Alba Iulia este un proiect implementat în parteneriat de FUNDAŢIA PAEM ALBA cu Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA www.paemalba.ro CENTRUL EUROPE DIRECT ALBA IULIA Loc. Alba Iulia, jud. Alba, România Bucovinei nr. 6, Cod poştal 510097 tel: 0258-831999 / 0258-818488 fax: 0258-818488 orar: luni - vineri 09:00 - 17:00 E-mail: office@edalba.ro Web: www.edalba.ro Facebook: facebook.com/europealbaiulia Youtube: youtube.com/europealbaiulia info-line: 0258-831-999

www.apulum.ro

www.edalba.ro

edalbaiulia

ISSN: 2066-7544

copyright © Europe Direct Alba Iulia - 2013

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

Newsletter #10 2013  

Buletine informative a Centrului Europe Direct Alba Iulia