Page 1

w w w. e d a l b a . r o

newsletter

foto: Romulus Oprișcan

AN V - Nr. 7/2013

www.edalba.ro

ISSN: 2066-7544

Europe Direct Alba Iulia

alba

iulia

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

iulie


Lituania preia preşedinţia UE. Agendă încărcată, orientată pe probleme economice

Lituania, o tara de 3,2 milioane de locuitori care a aderat la UE in 2004, incepe luni prima sa presedin e a consiliului UE, una cu o agenda deosebit de incarcata. Este prima presedin e a Lituaniei, si prima a unei tari bal ce, in condi ile in care celelalte doua tari foste sovie ce din regiune, Letonia si Estonia, vor prelua acest rol in prima jumatate a lui 2015 si respec v in prima parte a lui 2018. De asemenea, presedin a lituaniana este prima a unei Uniuni Europene cu 28 de state membre, intrucat Croa a va adera la UE de la 1 iulie, ziua in care incepe presedin a 2 newsletter Nr. 7 w w w. e d a l b a . r o

Lituaniei. In acelasi mp, presedin a sa semestriala se va derula in perioada finala de mandat a Comisiei Europene (CE) si a Parlamentului European (PE), desi viitoarea presedin e, cea greaca, se va ocupa de organizarea alegerilor europene, care se vor desfasura intre 22 si 25 mai 2014. In cursul celor sase luni in care va de ne fraiele Consiliului UE, mica administra e a tarii va trebui sa ges oneze o agenda neobisnuit de incarcata, care va include si "afacerile neterminate" mostenite de la celelalte presedin i, noteaza EurAc v. Potrivit EUobserver, un numar record de 563 d e d o s a re vo r t re b u i ge s o n ate d e


presedin a lituaniana, majoritatea economice. "Nu va reprezenta o surpriza ca principalele noastre priorita vor reflecta situa a din economia europeana. Am mostenit multe dosare. Circa 80% din agenda noastra reprezinta ches uni legate de economia europeana, crestere si slujbe si acordul comercial cu SUA", a declarat presedinta lituaniana Dalia Grybauskaite intr-un interviu pentru EUobserver. Barroso Va fi o perioada de "eforturi foarte dificile“ Presedintele CE, Jose Manuel Barroso, a apreciat si el ca presedin a lituaniana va fi "o perioada de eforturi foarte dificile in Consiliu si in PE". Acordul privind viitorul buget mul anual al UE intre legisla vul comunitar si statele membre a fost realizat pe ul ma suta de metri a presedin ei irlandeze, dar in

mpul Lituaniei vor trebui adoptate in codecizie circa 70 de acte legisla ve pentru implementarea cadrului financiar pentru 2014-2020. In plus, Lituania va trebui sa depuna eforturi pentru implementarea "Pactului pentru crestere si slujbe", asupra caruia s-a ajuns la un acord in iunie 2012. Alte priorita vor fi uniunea bancara, inclusiv adoptarea propunerii privind mecanismul unic de supraveghere bancara pe care CE urmeaza sa o inainteze, si con nuarea demersurilor pentru realizarea pietei interne a energiei. O i m p o r ta nta s p e c i a l a e ste ata s ata summitului Parteneriatului Es c, care va avea loc la Vilnius, pe 28-29 noiembrie, in cadrul caruia se asteapta, printre altele, parafarea acordului de asociere cu Republica Moldova si o recomandare a CE catre Consiliu privind liberalizarea regimului vizelor pentru cetatenii acestei tari.

Europe Direct Alba Iulia 3


Alegeri 2014: Campanie UE pentru alegerea conducerii UE în următorii cinci ani Candidații la funcția de Președinte al Comisiei Europene trebuie să își prezinte programele poli ce în toate statele UE și să susțină o serie de dezbateri publice, se spune într-o rezoluție adoptată joi. Par dele poli ce europene trebuie să fie prezentate pe bule nele de vot alături de par dele naționale și să își nominalizeze candidații la președinția Comisiei cu mult înainte de alegeri, pentru a permite organizarea unei campanii pe teme europene la nivelul Uniunii, spun deputații.

Par dele poli ce europene ar trebui să își nominalizeze candidații la Președinția Comisiei "cu suficient de mult mp înainte de alegeri" pentru a le permite să își organizeze o campanie în întreaga UE, pe teme europene, pe baza pla ormelor par delor și a programului candidatului pentru Președinția Comisiei, se arată în rezoluție.

Rezoluția pregă tă de Andrew Duff (ALDE, UK) conține recomandările adresate statelor membre și par delor poli ce europene privind îmbunătățirea organizării următoarelor alegeri europene și a fost votată cu 507 voturi pentru, 120 împotrivă și 18 abțineri.

Candidații trebuie să își prezinte personal programele poli ce în toate statele membre UE, spun deputații. Ei mai cer par delor poli ce europene să organizeze o serie de dezbateri publice între candidații nominalizați și cer statelor membre UE să permită emisiuni poli ce organizate de

4 newsletter Nr. 7 w w w. e d a l b a . r o

Dezbateri publice între candidații la Președinția Comisiei


par dele europene. Deputații așteaptă ca "acel candidat pentru Președinția Comisiei nominalizat de par dul poli c european care va câș ga cele mai multe locuri în Parlament să fie primul avut în vedere care să aibă ocazia de a obține majoritatea absolută necesară în Parlament".

niciun stat membru în momentul de față. Par dele poli ce naționale trebuie să îi informeze pe cetățeni în cursul campaniei electorale la ce par d poli c european sunt afiliați și ce candidat susțin la Președinția Comisiei.

Deputații candidați Par dele poli ce europene - pe bule nul de vot Parlamentul cere statelor membre și par delor poli ce să se asigure că numele par delor poli ce europene și, acolo unde este cazul, simbolurile lor vizuale, apar pe bule nul de vot. Acest lucru nu se întâmplă în

6 newsletter Nr. 7 w w w. e d a l b a . r o

Par dele poli ce trebuie să se asigure că numele candidaților membri ai Parlamentului European sunt publicate cel puțin șase săptămâni înainte de începerea votului. Pa r d e l e t re b u i e s ă a i b ă î n ve d e re nominalizarea mai multor femei și să încurajeze reprezentarea egală, acolo unde este posibil.


Europe Direct Alba Iulia 7


Comisia va nanţa 18 iniţiative europene de mobilitate durabilă

Comisia Europeană a publicat numele altor 18 acțiuni care vor beneficia de finanțare în cadrul campaniei pentru mobilitate urbană sustenabilă in tulată „Do The Right Mix” [Alege combinația potrivită], care se derulează pe o perioadă de trei ani. Fiecare acțiune va primi până la 7 000 de euro care pot fi u lizați pentru a consolida ac vitățile d e p ro m o va r e a m o b i l i t ă ț i i u r b a n e sustenabile, de la cursuri de mers cu bicicleta la u lizarea în comun a automobilelor, ac vități distrac ve pentru copii și multe altele. Vicepreședintele Comisiei Europene Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat: „Crearea unei culturi a mobilității urbane sustenabile este o provocare, însă după succesul primului apel pentru cereri de finanțare din 2012 ș m că nenumărați europeni sunt gata să răspundă la această provocare. Dorim să îi sprijinim cât putem pe cât mai mulți dintre ei și să îi ajutăm să facă schimbări pozi ve la nivelul cel mai de bază al societății.”

8 newsletter Nr. 7 w w w. e d a l b a . r o

De la lansarea campaniei în 2012, aproape 380 de acțiuni de mobilitate urbană sustenabilă au fost înregistrate pe site-ul c e n t r a l a l c a m p a n i e i h p://www.dotherightmix.eu/. Acțiunile în curs și cele viitoare sunt indicate pe harta mobilității (Mobility Map), care oferă vizibilitate la nivel european celor implicați în campanie. În cadrul celui de-al doilea apel pentru cereri de finanțare s-au primit 74 de cereri din 18 țări eligibile. Cel de-al treilea și ul m apel pentru cereri de finanțare în domeniul mobilității sustenabile se va lansa în mar e 2014. La fel ca și în anul precedent, au fost eligibile grupurile de persoane, precum și en tățile necomerciale (școli, ONG-uri, administrații publice etc.). La apel nu au fost însă invitate Bulgaria, Grecia, Italia, Letonia, România și Marea Britanie, deoarece aceste țări primesc deja sprijin specific pentru derularea unor campanii naționale. Candidații selecționați au fost selectați de un juriu format din experți, toți având experiență în domeniul mobilității sustenabile.


Campania pentru mobilitate urbană sustenabilă a Comisiei Europene este legată de Săptămâna europeană a mobilității care are loc în fiecare an între 16 și 22 septembrie și al cărei punct culminant este ziua „În oraș fără mașina mea!”. Campania este finanțată prin programul „Energie inteligentă pentru Europa” — programul de sprijin al UE pentru acțiuni fără caracter tehnologic în domeniul eficienței energe ce și al surselor regenerabile de energie.

Europe Direct Alba Iulia 9


Comisia ia măsuri în vederea îmbunătăţirii drepturilor a 120 de milioane de turişti în calitatea lor de consumatori Odată cu începerea sezonului es val, Comisia Europeană ia măsuri pentru a oferi turiș lor o mai bună protecție prin modernizarea normelor UE privind pachetele de servicii pentru vacanțe. Până în prezent, protecția oferită turiș lor s-a întemeiat pe dispozițiile Direc vei din 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite. Aceasta garantează o protecție cuprinzătoare a consumatorilor care rezervă pachete prestabilite de servicii pentru vacanțe, în cadrul cărora sunt combinate mai multe servicii, cum ar fi zborul, cazarea la hotel sau închirierea unei mașini. Această protecție include dreptul de a primi toate informațiile necesare înainte de semnarea contractului, cer tudinea că există o parte care își asumă răspunderea pentru executarea tuturor serviciilor incluse în pachet și garantarea repatrierii în cazul falimentului unui operator de turism (a se vedea caseta 1 din anexă). Reforma intervine pe fondul unei t ra n sfo r m ă r i f u n d a m e nta l e a p i ețe i turismului: cetățenii sunt din ce în ce mai ac vi în a-și adapta vacanțele as el încât să corespundă cât mai bine exigențelor lor specifice, în special preferând să recurgă la internet pentru a combina diferite formule turis ce mai degrabă decât să aleagă dintr-un catalog un pachet prestabilit de servicii. Normele în vigoare sunt dificil de aplicat în era internetului, în care consumatorii rezervă din ce în ce mai des online pachete personalizate (de la un singur operator sau de la mai mulți o p e rato r i î nt re ca re ex i stă l e găt u r i 10 newsletter Nr. 7 w w w. e d a l b a . r o

comerciale), ceea ce conduce la o situație în care cumpărătorii nu ș u dacă pot beneficia de protecție, iar comercianții nu au o viziune clară asupra obligațiilor care le revin. Prin urmare, revizuirea actuală a dispozițiilor din 1990 vizează în principal adaptarea la era digitală a Direc vei privind pachetele de servicii pentru călătorii. Aceasta înseamnă că alți 120 de milioane de consumatori care rezervă as el de formule de călătorie personalizate vor fi, de asemenea, protejați de direc va respec vă. În plus, reforma oferă consumatorilor o protecție sporită prin creșterea gradului de transparență și prin consolidarea protecției în cazul apariției unor probleme. Acest lucru va aduce, de asemenea, beneficii întreprinderilor, în măsura în care Comisia elimină obligațiile caduce în materie de informare, cum ar fi necesitatea de a re pări cataloage, garantând totodată recunoașterea la nivel transfrontalier a sistemelor naționale de protecție în caz de insolvabilitate. „În anii '90, majoritatea europenilor își alegeau dintr-un catalog un pachet prestabilit de servicii la prețuri promoționale și își făceau rezervarea respec vă la agenția de turism locală”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul european pentru jus ție. „De atunci, mulțumită legislației europene, milioane de persoane au putut să se bucure de o vacanță fără griji. Însă vremurile s-au schimbat și trebuie să actualizăm dispozițiile existente pentru a ține pasul cu evoluțiile pieței.


Normele UE privind pachetele de servicii turis ce trebuie să fie adaptate cerințelor erei d i g i ta l e ș i s ă ră s p u n d ă a ște p tă r i l o r consumatorilor. Astăzi propunem o protecție sporită pentru milioanele de consumatori care rezervă formule turis ce personalizate. UE intervine pentru a garanta siguranța și liniștea turiș lor în cazul apariției unei probleme.‟ „Turismul este o sursă importantă de creștere pentru economia noastră, cu aproxima v 1,8 milioane de întreprinderi care își desfășoară în prezent ac vitatea în acest sector și circa 9,7 milioane de locuri de muncă, dintre care o proporție semnifica vă o reprezintă persoanele nere”, a declarat domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei și comisarul european pentru industrie și antreprenoriat. „Dacă turiș i se simt în siguranță atunci când cumpără și u lizează servicii turis ce sub formă de pachete – de exemplu, atunci când cumpără un bilet de avion și fac rezervări pentru închirierea unei mașini sau cazarea la hotel prin intermediul unui singur furnizor – acest sector va cunoaște o evoluție și mai puternică și mai rapidă. Promovarea tuturor pachetelor turis ce achiziționate atât on-line, cât și în agenții de turism, garantând totodată călătorilor un set echilibrat de drepturi.”

- controale mai stricte în ceea ce privește vânzarea la suprapreț (fixând un plafon de 10 % pentru majorările de prețuri) și obligația de a transfera reducerile de prețuri în circumstanțe echivalente; - consolidarea drepturilor de anulare: consumatorii vor beneficia de o mai mare flexibilitate, având posibilitatea de a rezilia contractul înainte de plecare și de a plă organizatorului o compensație rezonabilă. De asemenea, ei vor putea anula gratuit contractul înainte de plecare în caz de dezastre naturale, tulburări civile sau situații grave similare la des nație care le-ar putea afecta concediul, de exemplu, atunci când ambasadele nu recomandă călătoriile către o anumită des nație;

Pe lângă ex nderea protecției existente asupra pachetelor de servicii turis ce personalizate, reforma introduce și alte avantaje pentru consumatori și pentru întreprinderi.

Pentru cumpărătorii de pachete tradiționale și personalizate, propunerea prevede: Europe Direct Alba Iulia 11


- o mai bună informare privind responsabilitatea: consumatorii vor trebui să fie informați, într-un limbaj simplu și inteligibil, că organizatorul este responsabil de executarea corectă a tuturor serviciilor incluse în pachet — în mp ce, în prezent, divergența dintre normele naționale în ceea ce privește iden ficarea părții responsabile (organizatorul, comerciantul cu amănuntul sau ambii) determină apariția unei situații în care organizatorii și comercianții cu amănuntul recomandă consumatorului să se adreseze celeilalte părți, fără ca vreuna dintre acestea să își asume responsabilitatea;

responsabilă de executarea fiecărui serviciu în parte.

Pentru întreprinderi, propunerea va permite reducerea birocrației și a costurilor de conformare prin: - crearea unor condiții de concurență echitabile între diferiții operatori; - eliminarea obligațiilor caduce privind re părirea cataloagelor, ceea ce va permite as el operatorilor și agențiilor de turism să economisească 390 de milioane EUR pe an, conform es mărilor;

- consolidarea drepturilor la compensații: în cazul în care un serviciu turis c nu a fost prestat așa cum ar fi trebuit, consumatorii pot solicita, pe lângă reducerile de preț, o compensație pentru daunele morale suferite, în special în cazul unui concediu ratat;

- excluderea din domeniul de aplicare a direc vei a călătoriilor de afaceri organizate, ceea ce ar trebui să genereze economii de până la 76 de milioane EUR pe an;

- un singur punct de contact în cazul apariției unor probleme: consumatorii vor putea adresa plângeri sau cereri de compensații direct comerciantului cu amănuntul (agenția de turism) de la care au achiziționat pachetul de vacanță.

- introducerea, la nivelul UE, a unor norme în materie de informare, răspundere și recunoaștere reciprocă a sistemelor naționale de protecție în caz de insolvabilitate, facilitând as el schimburile comerciale transfrontaliere.

Pentru cumpărătorii altor formule de călătorie personalizate, propunerea prevede următoarele:

Context

- dreptulde a-și recupera baniiși de a fi repatriați, dacă este nevoie, în cazul în care vânzătorul, transportatorul sau orice alt prestatorde servicii dă falimen n mp ce aceș a se află în concediu; - informații mai precisecu privire la partea 12 newsletter Nr. 7 w w w. e d a l b a . r o

De peste 20 de ani, Direc va din 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii (90/314/CEE) oferă o protecție eficace consumatorilor care rezervă pachete prestabilite de servicii pentru vacanțe. Aceasta protejează consumatorii europeni care merg în concediu și se aplică pachetelor prestabilite de servicii pentru vacanțe care oferă o combinație a cel puțin două dintre


următoarele servicii: (1) transportul, (2) cazarea, (3) alte servicii turis ce, cum ar fi circuitele de vizitare a obiec velor turis ce, în cazul în care prestarea acestor servicii depășește 24 de ore sau include cazarea pentru o noapte. Protecția oferită de direc va existentă vizează: obligațiile în materie de informare și răspunderea operatorilor de turism în ceea ce privește executarea serviciilor de călătorie, ceea ce înseamnă că operatorii de turism trebuie să se asigure că sunt furnizate toate serviciile incluse în pachet (de exemplu, zborul și cazarea la hotel) și că acestea corespund standardelor necesare, precum și protecția (rambursarea plăților în avans sau repatrierea) în cazul falimentului unui operator de turism. Normele din cadrul acestei direc ve trebuie să fie actualizate în măsura în care tot mai mulți călători își organizează propriile vacanțe pe internet, aceș a nefiind întotdeauna siguri că vor beneficia de protecție în cazul apariției unor probleme. Aproxima v 23 % dintre consumatori rezervă pachete prestabilite de servicii pentru călătorii tradiționale, care sunt deja reglementate de Direc va UE din 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii. Dar alți 23 % cumpără vacanțe personalizate care sunt organizate de unul sau de mai mulți operatori între care există legături comerciale pentru a răspunde nevoilor și preferințelor clienților. De exemplu, consumatorii pot rezerva prin intermediul aceluiași operator transportul și cazarea la un hotel sau pot închiria o mașină prin intermediul site-ului internet de pe care și-au rezervat zborul. Dispozițiile actuale fie nu reglementează

acest p de servicii, fie fac acest lucru într-un mod ambiguu, rezultând o situație în care consumatorii nu își cunosc drepturile, iar operatorii nu au o viziune clară asupra obligațiilor care le revin (a se vedea graficul 2 din anexă). Prin urmare, potrivit rezultatelor unui sondaj recent, 67 % dintre cetățenii UE au considerat în mod eronat că beneficiază de protecție atunci când cumpără as el de servicii turis ce, deși acest lucru nu era adevărat. În consecință, obiec vul reformei este acela de a garanta o protecție adecvată a tuturor celor care cumpără servicii personalizate, fie sub formă de pachete, fie sub o nouă formă de servicii protejate. Reforma propusă este rezultatul unor ample consultări. Comisia a lansat o consultare publică privind revizuirea direc vei în noiembrie 2009 (IP/09/1824). Consultarea sa concentrat asupra posibilităților de a soluționa principalele limitări ale dispozițiilor existente privind pachetele de servicii pentru călătorii. La 22 aprilie 2010, Comisia a organizat un atelier de lucru al părților interesate, iar la 5 iunie 2012, o conferință cu părțile interesate și cu statele membre referitoare la revizuirea Direc vei privind pachetele de servicii pentru călătorii. În ianuarie 2013, reprezentanții Comisiei s-au întâlnit cu grupuri de consumatori și cu directori de întreprinderi din sectorul turismului pentru a discuta despre revizuirea legislației actuale a UE privind pachetele de servicii turis ce (MEMO/13/42).

Europe Direct Alba Iulia 13


Europe Direct Alba Iulia este un proiect implementat în parteneriat de FUNDAŢIA PAEM ALBA cu Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA www.paemalba.ro CENTRUL EUROPE DIRECT ALBA IULIA Loc. Alba Iulia, jud. Alba, România Bucovinei nr. 6, Cod poştal 510097 tel: 0258-831999 / 0258-818488 fax: 0258-818488 orar: luni - vineri 09:00 - 17:00 E-mail: office@edalba.ro Web: www.edalba.ro Facebook: facebook.com/europealbaiulia Youtube: youtube.com/europealbaiulia info-line: 0258-831-999

www.apulum.ro

www.edalba.ro

edalbaiulia

ISSN: 2066-7544

copyright © Europe Direct Alba Iulia - 2013

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

Newsletter #07 2013  

Buletine informative a Centrului Europe Direct Alba Iulia

Newsletter #07 2013  

Buletine informative a Centrului Europe Direct Alba Iulia

Advertisement