Page 1

w w w. e d a l b a . r o

newsletter

foto: Romulus Oprișcan

AN V - Nr. 3/2013

www.edalba.ro

ISSN: 2066-7544

Europe Direct Alba Iulia

alba

iulia

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

martie


Europe Direct Alba Iulia a participat la Adunarea Generală Anuală a celor peste 500 de Centre Europe Direct

Pe 18-19 Mar e 2013, Centrul Europe Direct Alba Iulia a par cipat la Adunarea Generala Anuala a celor peste 500 de Centre Europe Direct din toate cele 27 de state ale Uniunii Europene, la Bruxelles, Belgia. Tema cele celor doua zile foarte intense in discu i si dezbateri, s-au axat pe Viitorul Uniunii Europene si pe Remobilizarea cetatenilor in proiectul european. La deschiderea evenimentului au luat cuvantul doamna Viviane Reading VicePresedinta a Comisiei Europene, Responsabila pentru Jus e, Drepturile omului si Cetatenie si domnul Anni Podimata, Vice-Presedinte al Parlamentului European, 2 newsletter Nr. 3 w w w. e d a l b a . r o

responsabil pentru Poli ca de Informare si Comunicare. Au urmat ulterior alte paneluri de discu i cu invita specialis in afaceri europene de la cel mai inalt nivel, iar discu ile s-au axat cu precadere pe readucerea Uniunii Europene in prim-plan pentru cetateni, pe rolul Centrelor de Informare Europe Direct in acest sens, cat si pe importanta viitoarelor alegeri europarlamentare. La sfarsitul evenimentului par cipan i au avut ocazia sa viziteze atat Centrul de Contact Europe Direct cat si Centrul pentru Vizitatori “Parlamentarium” din cadrul Parlamentului European.


Lansarea reţelei de clase virtuale „eTwinning Plus” pentru şcoli

Rețeaua „eTwinning” a Comisiei Europene, care a încurajat 100 000 de școli din 33 de țări europene să comunice prin intermediul internetului, va fi ex nsă la școli din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina. Lansarea „eTwinning plus” va permite acestor țări să se alăture unei clase virtuale imense, în care elevii și cadrele didac ce pot să afle mai multe despre omologii lor și să ia parte la proiecte interac ve axate, de exemplu, pe învățarea limbilor sau pe matema că. Totodată, aceasta reprezintă pentru neri o oportunitate de a descoperi diverse culturi și tradiții, dar și de a afla ce au în comun. „eTwinning este un proiect educațional minunat, cu un potențial enorm de a elimina barierele. Contactele între școli pe care le-am facilitat aduc beneficii incredibile tuturor celor implicați; eTwinning le oferă libertatea de a dezvolta proiecte educaționale crea ve și interculturale, încurajând în același mp co p i i i s ă î ș i d ezvo l te co m p e te nțe l e informa ce. Cu eTwinning Plus, această rețea trece la un nou nivel” a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, mul lingvism și neret. eTwinning Plus este un proiect pilot lansat ca parte a poli cii de vecinătate a UE, în cadrul

pla ormei „Contacte interumane” din Parteneriatul es c, al cărei scop este de a consolida dialogul cu partenerii es ci. Comisia intenționează să ex ndă progresiv programul la țările din vecinătatea sudică, începând cu Tunisia. La început, pla orma eTwinning Plus va folosi engleza și rusa ca limbi principale, urmând ca franceza și araba să fie adăugate într-o etapă ulterioară. Pe lângă faptul că va servi drept punct de întâlnire, pentru a le permite elevilor și cadrelor didac ce să facă schimb de idei, aceasta va permite totodată școlilor să găsească parteneri pentru proiecte comune. Štefan Füle, comisarul pentru ex ndere și poli ca de vecinătate, a declarat: „Implicarea mai mare a UE în educație, învățământ superior și formare profesională va ajuta țările partenere și în mod special generațiile mai nere să se pregătească mai bine pentru a răspunde provocărilor economice și sociale din vecinătatea noastră”. Pentru a contribui la crearea rețelei, s-a înființat o agenție de sprijin parteneră în fiecare dintre țările vecine implicate. Aceste organizații vor promova eTwinning Plus la nivel național, se vor asigura că rețeaua răspunde nevoilor școlilor și vor organiza sesiuni de formare pentru cadrele didac ce. Totodată, vor selecta școlile par cipante în funcție de echipamentele lor informa ce și de cunoașterea limbilor. Acestea se vor asigura că par cipă școli rurale și urbane, precum și copii din diverse medii socioeconomice. Europe Direct Alba Iulia 3


Bugetul pentru eTwinning Plus este de 834 000 EUR: aproxima v jumătate din această sumă va fi inves tă în dezvoltarea noii pla orme online și în ac vitățile de coordonare, în vreme ce restul sumei va fi alocată cofinanțării agențiilor de sprijin partenere. Alocarea pe fiecare țară în parte este următoarea: Armenia 64 000 EUR, Azerbaidjan 80 000 EUR, Georgia 64 000 EUR, Moldova 80 000 EUR și Ucraina 96 000 EUR.

Context Rețeaua eTwinning, creată în 2005, este o comunitate de școli europene care nu încetează să se dezvolte. Aproape 200 000 de cadre didac ce și peste 100 000 de școli din 33 de țări europene (cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Elveția, Norvegia, Turcia,

4 newsletter Nr. 3 w w w. e d a l b a . r o

Croația și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) s-au înscris pentru a u liza acest mediu online gratuit și sigur des nat formării profesorilor și proiectelor educaționale comune. Portalul eTwinning este disponibil în 25 de limbi. Rețeaua eTwinning face parte din programul Comenius al UE și beneficiază de o finanțare anuală de aproxima v 10 milioane EUR. Finanțarea nu se atribuie proiectelor individuale, ci se concre zează în instrumente și sprijin pentru cadrele didac ce și elevi, precum portalul eTwinning, și în seminare pentru profesori. Un studiu recent a arătat că eTwinning este o modalitate simplă și accesibilă ca preț prin care școlile se pot implica într-o cooperare internațională. Acesta a mai arătat că,


datorită implicării în eTwinning, cadrele didac ce și-au îmbunătățit competențele și relațiile cu elevii și și-au lărgit rețelele profesionale. Elevii s-au simțit mai mo vați și au lucrat mai bine în echipă. Ca parte a noului program Erasmus pentru toți, care va începe în 2014, Comisia și-a propus ca eTwinning să devină o pla ormă pentru toate școlile care doresc să coopereze la nivel transfrontalier cu sprijinul UE.

Programul eTwinning contribuie la realizarea obiec velor U E de a îmbunătăți competențele digitale și învățarea prin cooperare cu omologi. În cursul acestui an, Comisia va publica o strategie privind deschiderea învățământului vizând îmbunătățirea învățământului și dezvoltarea competențelor prin noi tehnologii și resurse educaționale cu acces liber.

Colegiul Horea, Cloşca şi Crişan, Colegiul Tehnic Dorin Pavel şi Colegiul Tehnic Alexandru Domşa au vizitat Centrul Europe Direct Alba Iulia In decursul a 4 zile, respec v in perioada 2629 mar e 2013, un număr cumulat de 80 de liceeni interesa de tema ca europeana din

cadrul a 3 licee din Alba Iulia, adică Colegiul Horea, Cloșca și Crișan, Colegiul Tehnic Dorin Pavel și Colegiul Tehnic Alexandru Domșa, au

Europe Direct Alba Iulia 5


vizitat Centrul Europe Direct Alba Iulia, sub îndrumare membrilor Fundației Comunitare Alba.

neret ale UE si cum pot ei beneficia, ca liceeni, de faptul ca sunt cetateni ai uniunii (mobilitate de neri, programe de cooperare educa onala transna onale, etc.)

Informațiile furnizate de către membrii ED Alba Iulia au vizat în special programele de

Comisia propune noi măsuri pentru ameliorarea drepturilor pasagerilor aerieni Comisia Europeană a anunțat un pachet de măsuri menit să garanteze că pasagerii aerieni au drepturi noi și îmbunătățite la informații, la îngrijire și la redirecționare atunci când rămân blocați în aeroport. În același mp, se vor ameliora procedurile de reclamație și măsurile de aplicare, as el încât pasagerii să poată obține respectarea efec vă a drepturilor lor. 6 newsletter Nr. 3 w w w. e d a l b a . r o

Propunerea privind drepturile pasagerilor aerieni clarifică impreciziile juridice și introduce drepturi noi, acolo unde sunt necesare; pentru lista completă, consultați MEMO/13/203. Vicepreședintele Siim Lallas a declarat: „Este foarte important ca drepturile pasagerilor să nu existe doar pe hâr e. Trebuie să ne putem


Europe Direct Alba Iulia 7


baza pe ele, cu toții, atunci când contează cel mai mult: când lucrurile merg prost. Ș m că, pentru pasagerii blocați în aeroporturi, prioritatea reală este să ajungă acasă, așadar ne-am concentrat în special pe informarea, îngrijirea și redirecționarea eficace. Obiec vul este ca pasagerii să ajungă unde doresc cât mai repede cu pu nță, oferind, în același mp, liniilor aeriene mpul necesar să-și rezolve problemele”.

Propunerea actualizează drepturile pasagerilor în patru direcţii principale: 1. Clarificarea impreciziilor: dreptul la informare cu privire la zborurile întârziate sau anulate; circumstanțele excepționale; drepturile legate de întârzierile mari sau de întârzierile pe pistă; planificarea pentru situații de urgență; dreptul la redirecționare și la zboruri de legătură.

8 newsletter Nr. 3 w w w. e d a l b a . r o

2. Drepturile noi: în caz de reprogramare a zborului sau de ortografiere greșită a numelui; drepturi noi legate de bagajele manipulate necorespunzător și cerințe de transparență cu privire la bagajele de cabină și cele de cală. 3. Aplicarea procedurile privind reclamațiile și sancțiunile: consolidarea supravegherii transportatorilor aerieni de către autoritățile naționale și europene (monitorizare și inves gații comune), precum și a tratării reclamațiilor și a aplicării drepturilor individuale (inclusiv cerința ca liniile aeriene să ofere un răspuns la reclamații în termen de două luni); insolvența. 4. Povara financiară disproporționată: limitele asistenței; limitele operațiunilor regionale; împărțirea poverii economice.


UE consideră că ar trebui să ne mândrim cu antreprenorii europeni: fondatorii Skype, Spotify şi Angry Birds oferă consultanţă Uniunii Europene - prima etapă a campaniei „StartUp Europe” Atunci când se gândesc la tehnologie și antreprenori, cele mai multe persoane se gândesc la Silicon Valley din Statele Unite, însă Comisia Europeană dorește ca nerii europeni să se inspire din parcursul antreprenorilor din UE, as el încât ideile lor remarcabile să fie puse în prac că și să rămână în Europa. Cu ajutorul fondatorilor Spo fy, Angry Birds, Tuen , Skype, SeedCamp, HackFwd, London's Tech City și TheNextWeb, Comisia creează o pla ormă pentru antreprenorii remarcabili, unde aceș a își spun poveș le, împărtășesc sursele de inspirație și frustrările lor, pentru a atrage atenția nerilor europeni și decidenților asupra potențialului carierelor antreprenoriale. „Este nevoie ca europenii să dea dovadă de crea vitate și să nu se teamă. În acest fel au luat ființă în UE zeci dintre cele mai dinamice societăți din domeniul internetului și al tehnologiilor la nivel mondial, și doresc ca lumea să ș e lucru”, a declarat Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, „doresc ca nerii antreprenori să aibă la dispoziție modele și o veritabilă piață unică digitală, în cadrul căreia să își dezvolte ideile.”

antreprenoriale locale din Europa pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiilor să se lanseze și să se dezvolte în Europa, pentru a-și ex nde apoi prezența la nivel mondial. Membrii clubului Startup Europe Leaders Club sunt dovada vie că antreprenoriatul în domeniul internetului poate însemna o carieră plină de sa sfacții. Neelie Kroes a declarat: „Aceste persoane nu s-au limitat la a discuta despre proiectele lor, ci le-au pus în prac că. Iată de ce nerii și decidenții ar trebui să le asculte.” De exemplu, Spo fy este prezent în 23 de țări; Skype ges onează o treime din apelurile internaționale; Angry Birds este mai mare decât Twi er, cu peste 250 de milioane de u lizatori ac vi pe lună. Și totuși, numărul absolvenților noștri din domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor este în scădere, iar numărul șomerilor crește. Antreprenorii ne pot ajuta să inversăm această tendință.

StartUp Europe Leaders Club reprezintă prima parte a Startup Europe, planul în șase părți al Comisiei Europene care își propune să favorizeze și să conecteze ecosistemele Europe Direct Alba Iulia 9


Europe Direct Alba Iulia este un proiect implementat în parteneriat de FUNDAŢIA PAEM ALBA cu Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA www.paemalba.ro CENTRUL EUROPE DIRECT ALBA IULIA Loc. Alba Iulia, jud. Alba, România Bucovinei nr. 6, Cod poştal 510097 tel: 0258-831999 / 0258-818488 fax: 0258-818488 orar: luni - vineri 09:00 - 17:00 E-mail: office@edalba.ro Web: www.edalba.ro Facebook: facebook.com/europealbaiulia Youtube: youtube.com/europealbaiulia info-line: 0258-831-999

www.apulum.ro

www.edalba.ro

edalbaiulia

ISSN: 2066-7544

copyright © Europe Direct Alba Iulia - 2013

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

Newsletter #03 2013  

Buletine informative a Centrului Europe Direct Alba Iulia

Newsletter #03 2013  

Buletine informative a Centrului Europe Direct Alba Iulia

Advertisement