Page 1

TÜR K

İ ER TL

HLI KUVV LA İ E S

BASINDA GÜVEN

D

AY AN

2000

F

I

17 Mart 2018 CUMARTESI Milliyet Gazetesi’nin ücretsiz ekidir.

K I Ş M A VA

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI


2

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

GENEL MÜDÜRDEN MESAJ

KURUCULAR HEYETİ TSK Dayanışma Vakfının Kurucular Heyeti dönemin komuta kademesinden oluşmaktadır.

T

ürk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı; Subay, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş ve Sözleşmeli Erlerden şehit olanların ve görevde iken hayatını kaybedenlerin aile fertlerine, gaziler ile malul olanların kendilerine nakdi yardım yapmaktadır. 1 Ocak 2000 tarihinde kurulan vakıf bağış almaksızın sadece TSK personelinin ödediği yıllık katkı payları ile 2015 yılı sonuna kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde şehit olan ve görevde iken hayatını kaybeden 2173 personelin aile fertlerine, malul olan 1096 kişinin ise kendisine toplam olarak 78,2 milyon Türk lirası nakden ödeme yapmıştır. Son yıllarda TSK personel yapısında değişime gidilmiş ve profesyonel orduya geçiş çalışmaları hızlanmıştır. Bu kapsamda özellikle terörle mücadele ve yurtdışı operasyonlarda yükümlü erbaş ve erlerin kullanımına son verilerek bu alanlarda subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluşan profesyonel personel kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın sonucunda da profesyonel personel kayıpları doğal olarak artış göstermiştir. TSK Dayanışma Vakfı tarafından 2016 yılında şehit olan ve vefat eden 456 personelin aile fertlerine ve malul olan 109 kişinin kendisine nakden ödeme yapılmıştır. 2016 yılında yapılan yardım miktarı 15 yılda yapılan toplam yardım miktarının üçte biri oranında gerçekleşmiş ve toplam 26,4 milyon Türk lirası yardım ödenmiştir. 2017 yılında ise şehit olan ve vefat eden 272 personelin aile fertlerine 14,8 milyon Türk lirası vefat yardımı, malul olan 122 kişinin kendisine ise yaklaşık 2,2 milyon Türk lirası maluliyet yardımı olmak üzere toplam olarak yaklaşık 17 milyon Türk lirası yardım yapılmıştır. 2018 yılında ise 07 Mart tarihi itibariyle yurtdışı ve yurt içinde yürütülen faaliyetlerde 69 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bunlardan 67’i TSK dayanışma vakfı kapsamında olup; 43’ü yurtdışında yürütülen faaliyetlerde, 15’i iç güvenlik harekâtında, 9’u ise görev esnasında şehit olmuştur. 2018 yılında ödenen yardım miktarı ise vefat yardımı kapsamında 3,5 milyon Türk lirası, maluliyet yardımı kapsamında ise yaklaşık 600.000 Türk lirasıdır. Ödeme işlemleri devam eden yardım miktarı ise yaklaşık 4,8 milyon Türk lirasıdır. Etkin bir şekilde devam eden terörle mücadele kapsamında şehit olan silah arkadaşlarımızın miktarındaki artış son iki yılda vakfın gelirlerinin giderlerini karşılamamasına neden olmuştur. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde de değişmeyeceği değerlendirilmektedir. Şehit veya gazi subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşlara yardım yapan tek vakıf olan TSK dayanışma vakfına sizlerde yapacağınız bağışlar ile yardım edebilirsiniz.

Vakıf Genel Müdürü EM.TÜMG.SADIK ÇELIKÖRS

ORG. HÜSEYIN KIVRIKOĞLU Gnkur.Bşk.

ORG.ATILLA ATEŞ K.K.K

ORA.İLHAMI ERDIL DZ.K.K.

ORG. ERGIN CELASIN HV.K.K.

ORG. RASIM BETIR J.GN.K.

TARİHÇE TSK Dayanışma Vakfı 1999 yılında yaşanan büyük depremler sonrasında depremde zarar gören ve mağdur olan personel yakınları esas alınarak kurulmuş bir vakıf. Mevcut yasalar çerçevesinde hayatını kaybeden bir çalışanın geride kalanlarına emekli maaşı bağlanabilmesi için çalışanın belli bir süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi gerekmektedir. Bugün için 5 yıl olan bu süre 1999 yılında 10 yıl olarak uygulanıyordu. 1999 yılında yaşanan ve büyük kayıplara yol açan depremlerde hayatını kaybeden ve hizmet süresi 10 yılın altında olan personelin geride kalan aile fertlerine emekli maaşı bağlanmaması ailelerin mağdur olmasına yol açmıştır. Bu gerçek o dönemdeki TSK Komuta Kademesini harekete geçirmiş ve Sosyal Güvenlik Sistemindeki bu zafiyeti gidermek amacıyla profesyonel personele yardım yapacak bir vakıf

kurulmasına karar verilmiştir. Yükümlü Erbaş ve Erlere yardım yapan TSK Mehmetçik Vakfı örnek alınarak profesyonel personele yönelik olarak kurulmasına karar verilen vakıf ile ilgili çalışmalar yılsonuna kadar tamamlanmış ve 30 Aralık 1999 gün ve 23922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vakıf Senedine istinaden 1 Ocak 2000 tarihinde TSK Dayanışma Vakfı resmi olarak kurularak göreve başlamıştır.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

MÜTEVELLİ HEYET Mütevelli Heyet, yılda iki defa toplanarak vakıf ile ilgili ana prensipler doğrultusunda karar alır ve uygulanmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. Mütevelli Heyet aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. • Genelkurmay II nci Başkanı (Mütevelli Heyet Başkanı), ORG.ÜMIT DÜNDAR • Milli Savunma Gnkur. II nci Bşk. Müt.Hyt.Bşk. Bakanlığı Müsteşarı, • Genelkurmay Personel Başkanı, • Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanı, • Kara Kuvvetleri Personel Başkanı, • Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı, • Hava Kuvvetleri Personel Başkanı, • Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı, • Genelkurmay Adli Müşaviri, • Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, • Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, • Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı, • Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri, • Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanı.

VAKIF ORGANLARI

LU U R U K İM T E N E D evelli lda iki defa Müt yı Denetim Kurulu a netler ve aşağıd de ı kf Heyet adına va . ur den oluş belirtilen üyeler Başkanı, ay Merkez Daire m ur lk ne • Ge nlar nu Ka a Bakanlığı • Milli Savunm Dairesi Başkanı, ı Maliye nlik Komutanlığ • Sahil Güve Başkanı.

Vakıf üç heyet tarafından idare edilmektedir. Bunlar Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. İcra faaliyetleri Yönetim Kurul Başkanına bağlı olarak çalışan Genel Müdürlük Teşkilatı tarafından yürütülmektedir.

YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanarak vakfın yönetimi ile ilgili kararları alır ve Genel Müdürlük Teşkilatına uygulatır. Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. • Genelkurmay Personel Başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı), • Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanı (Başkan Yardımcısı), • Kara Kuvvetleri Personel Başkanı, • Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı, • Hava Kuvvetleri Personel Başkanı, • Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı, • Genelkurmay Adli Müşaviri, • Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, • Milli Savunma Bakanlığı Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, • Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı, • Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri.

3


4

17 Mart 2018 Cumartesi

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

İLKLER VAKIF BİNASI 01 Ocak 2000 tarihinde Genelkurmay Karargahı içinde faaliyetlerine başlayan vakıf 01 Temmuz 2000 tarihinde Mehmetçik Vakfı mülkiyetinde olan Mithatpaşa Caddesi 61/11 numaralı daireye taşınmış ve 01 Temmuz 2004 tarihine kadar bu binada faaliyet göstermiştir. Bu tarihte Vakıf olarak satı alınan Nenehatun Caddesi 55 numarada yer alan binaya taşınan vakıf halen bu binada faaliyetlerine devam etmektedir.

İLK SERMAYE TSK Dayanışma Vakfının sermayesini Gnkur.Bşk. lığından aktarılan 15.000 Türk Lirası oluşturmuş daha sonra Kuvvet Komutanlıkları Moral Yardım Sandıkları lağv edilerek sandıklarda bulunan toplam 3.500.000 Türk Lirası da vakfa aktarılarak kuruluş sermayesi 3.515.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.

İLK MEKÂN İLK TOPLANTILAR TSK Dayanışma Vakfının ilk Çalışma Mekanı Gnkur. Kh. içindedir. İlk Yönetim Kurulu Toplantısı 31 Ocak 200 tarihinde, ilk Mütevelli Heyet Toplantısı ise 24 Şubat 2000 tarihinde yapılmıştır.

İLK YARDIM Şehit Uz.J.Çvş. Asım Gökmen

TSK Dayanışma Vakfı tarafından ilk yardım 11 Şubat 2000 tarihinde Şehit Uz.J.Çvş.Asım Gökmen’in geride kalan aile fertlerine yapılmıştır.

VAKIF İŞTİRAKLERİ

GAZETE KÜNYE

TSK Dayanışma Vakfının hâlihazırda iki adet iştiraki bulunmaktadır. Bunlar %25 hisse sahibi olunan ve serum fabrikası olarak çalışan TÜRKTIPSAN Anonim Şirketi ile % 9 hisse sahibi olunan ve Gülhane Hastanesindeki sosyal tesisleri çalıştıran GÜLSAV Anonim Şirketidir. 2017 yılı sonunda Mehmetçik Vakfı ile ortaklaşa olarak Mehmetçik ve Dayanışma Vakıfları Turizm Petrol İnşaat Sağlık Gıda ve Ticaret Limitet Şirketi adı altında bir şirket daha kurulmuştur. Bu şirket aracılığı ile 2017 yılı sonundan itibaren kurulacak olan Mehmetçik Vakfı OPET Petrol İstasyonlarında TSK Dayanışma Vakfının % 40 hissesi olacaktır.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

VAKIF LOGOSU

İLK LOGO

İKİNCİ LOGO

TSK Dayanışma Vakfının bugünkü Logosu 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan 177 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. İlk Logo Vakfın kuruluşundan 24 Temmuz 2003 tarihine kadar kullanılmış, bu tariten 25 Ocak 2018 tarihine kadar ise ikinci logo kullanılmıştır. Yeni Vakıf Logosunda; arka planda siluet şeklinde görülen topluluk

MEVCUT LOGO

Milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine desteğini vurgulamakta, çocuğunun elinden tutmuş asker TSK ailesini temsil etmekte, en önde görülen birbirine kenetlenmiş iki el ise Zeytin Dalı Harekâtında yaralanan Sözleşmeli Erler Ali UYSAL ile Olcay ÖZÇAM’ın hastanede birbirlerinin ellerini tuttukları anı sembolize ederek silah arkadaşlığının kutsallığını ve dayanışmayı simgelemektedir.

TSK PERSONEL SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ TSK Personel Yapısı; Türk Halkının asker toplum anlayışından etkilenerek, zorunlu askerlik sisteminin uygulanması da göz önüne alınarak oluşturulmuş bir yapıya dayanmaktadır. Bu yapı içerisinde iki ana personel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; Profesyonel Personel (Subay, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er) kaynağı ve Yükümlü Personel (Zorunlu askerlik sistemi ile silâhaltına alınan erbaş ve erler) kaynağıdır. Terörle mücadelede yükümlü personel kayıplarının artması ve bölgesel gelişmeler dikkate alınarak zaman içinde personel politikalarında değişime gidilmiş ve TSK Personel Yapısının Profesyonel

Ordu sistemine geçmesi benimsenmiştir. Bu kapsamda 2012 yılından itibaren terörle mücadele kapsamında kullanılan erbaş ve erlerin yerine uzman erbaşlar ve sözleşmeli erler kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda TSK Personel Yapısındaki bu değişiklikle birlikte özellikle terörle mücadele ve sınır ötesi harekâtlarda tamamen profesyonel personel kullanılması bu kategorideki personel kayıplarının artmasına neden olmuş ve bu kaynaktan temin edilen personelde şehit sayısında artış meydana gelmiştir. Şehit sayısındaki bu artış 2015 yılından itibaren vakfın yapmış olduğu yardımların ön plana çıkmasına ve artmasına neden olmuştur.

5


6

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

TSK Dayanışma Vakfı TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli profesyonel personele (Subay, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er); • Vefat Yardımı • Maluliyet Yardımı ve • Emekli Maaş Sistemi Yardımı yapmaktadır.

VAKFIN YAPMIŞ OLDUĞU YARDIMLAR

• VEFAT YARDIMI Vefat yardımı şehitler başta olmak üzere vefat eden personelin geride kalan aile fertlerine yapılan bir yardımdır. Bu yardım yapılırken personelin fiili hizmet yılına bakılmakta ve hizmet süresi az olan personele daha fazla miktarda yardım yapılmaktadır. Fiili hizmet yılı az olan personele daha fazla

yardım yapılmasının sebebi ise bu durumda olan personelin geride kalan aile fertlerinin Sosyal Güvenlik Sistemi içerisinde devletten alacakları yardımların az olmasıdır. Bu noktada silah arkadaşlığının gereği olan dayanışma ön plana çıkmakta ve daha fazla mağdur olan personele daha fazla yardım yapılması sağlanmaktadır.

18 YILDA 100 MİLYON TÜRK LİRASI Vakfın kurulduğu 2000 yılından Mart 2018 dönemine kadar geçen 18 yıllık sürede 2967 personelin geride kalan aile fertlerine yaklaşık olarak 100 Milyon Türk Lirası vefat yardımı yapılmıştır.

2015-2018 ARASINDA 50 MİLYON TÜRK LİRASI Bu yardımın yaklaşık % 50’sine tekabül eden 50 Milyon

Türk Liralık kısmı 2015 – 2018 yılları arasında yapılan yardımdır. Vakıf kapsamında 2015 yılında 93, 2016 yılında 411, 2017 yılında 188, 2018 yılında da Mart ayı başı itibariyle 67 şehit olduğu göz önüne alınırsa yapılan yardım miktarının boyutu daha iyi ortaya çıkmaktadır.

2018 YILI YARDIM MİKTARLARI Personelin Yapılacak Yardım Tutarı (TL) Fiili Hizmet 1’inci Yarı Yıl Yılı (01 Ocak-30 Haziran 2018) 1

67.914,55

2

66.127,33

3

64.340,10

4

62.552,88

5

60.765,65

6

46.467,85

7

44.680,63

8

42.893,40

9

41.106,18

10 Yıl ve Üstü

39.318,95


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

7

• MALULİYET YARDIMI Maluliyet yardımı Gaziler başta olmak üzere TSK’dan malulen emekliye ayrılan personele yapılan bir yardımdır. Bu yardım Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan maluliyet derecesine göre yapılmakta ve bu kapsamda 1,2,3 ve 4’üncü derece malullere yardım yapılmakta 5 ve

6’ncı derece malullere ise herhangi bir yardım ödenmemektedir. Maluliyet yardımında da maluliyet dereceleri esas alınmakta ve 1 ve 2’nci derece malullere yaklaşık 25.000 Türk Lirası, 3 ve 4’üncü derece malullere ise yaklaşık 17.900 Türk Lirası yardım ödenmektedir.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE MALULİYET YARDIMI ARTACAK Son dönemlerde yapılan operasyonlarda yaralanan ve göreve devam eden çok sayıda personel bulunduğu bir gerçektir. Bu personelin sağlık işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde sağlık işlemlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak maluliyet durumları netleşecek personelin durumuna göre vakfın yapacağı maluliyet yardımlarında artış beklenmektedir.

18 YILDA 15,8 MİLYON TÜRK LİRASI MALULİYET YARDIMI Vakfın kurulduğu 2000 yılından Mart 2018 dönemine kadar geçen 18 yıllık sürede 1355 malule yaklaşık olarak 15,8 Milyon Türk Lirası yardım ödenmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında 109 malule 1,8 Milyon Türk Lirası, 2017 yılında ise 122 malule 2,1 Milyon Türk Lirası yardım yapılmıştır.

• EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİ YARDIMI Emekli Maaş Sistemi yardımı, Vefat yardımı yapılmış eşlere (anne, baba kardeşler hariç) veya 1 ve 2’nci dereceden maluliyet yardımı yapılan personele Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli maaşı bağlanmaması durumunda yapılan ilave bir yardımdır. Bu yardım 2018 yılı için yaklaşık 80.000 Türk Lirasıdır. Yardım OYAK üyesi olan personele iki türlü yapılabilmektedir. Yardım

miktarı OYAK’a yatırılarak personelin bir yıl sonra OYAK’tan emekli maaşı alması sağlanabilmektedir. Bunu tercih etmeyen kişilere veya OYAK üyesi olmayanlara ise yardım bir defada kendilerine ödenmek suretiyle yapılmaktadır. Emekli Maaş Sistemi kapsamında bugüne kadar 115 kişiye yaklaşık olarak 2.5 Milyon Türk Lirası yardım yapılmıştır.

2018 YILI TABLOSU 2018 yılında Mart ayı başı itibariyle 43 personelin geride kalan aile fertlerine yaklaşık 2,3 Milyon Türk Lirası Vefat Yardımı, 28 personelin kendisine maluliyet yardımı olarak yaklaşık 515.000 Türk Lirası yardım ödenmiştir. İşlemi devam eden 95 dosya kapsamında ödenecek yardım tutarı ise Yaklaşık 5,5 Milyon Türk Lirasıdır. Bu yardımlarında ödendiği farz ve kabul edilir ise Mart ayı başı itibariyle vakfın yaptığı yardımlar yaklaşık olarak 8 Milyon Türk Lirasına ulaşmıştır.


8

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

ZİYARETLER ŞEHİT AİLELERİ 04 Ekim 2017 tarihinde Yüksekova/Hakkari’de Şehit olan P. Uzm. Çvş. Ömer DOĞAN’ın ailesi Ankara’da 31 Ekim 2017 tarihinde Vakıf yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

Vakıf yetkilileri tarafından yakın bölgelerde bulunan şehit aileleri imkânlar çerçevesinde evlerinde ziyaret edilerek kendilerine bilgi verilmekte ve taziye ziyaretinde bulunulmaktadır.

GAZİLER Gazi olan ve Ankara’da tedavi edilen personel Rehabilitasyon Merkezi ve GATA Hastanesinde ziyaret edilerek imkânlar çerçevesinde kendilerine destek olunmaktadır.

Şehit J. Uzm. Çvş. Murat TUNÇER’in ailesi Ankara’da 01 Haziran 2017 tarihinde Vakıf yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

BASINDA BİZ Şehit P. Yzb. Murat ÜÇÖZ’ün ailesi Ankara’da 20 Temmuz 2017 tarihinde Vakıf yetkilileri tarafından ziyaret edildi.

Basında fazla yer almayan TSK Dayanışma Vakfı görsel basında ilk olarak STAR TV’de Nazlı Çelik tarafından Ana Haber Bülteninde gündeme getirilmiştir. Daha sonra FOX TV’de sabah kuşağında İsmail Küçükkaya tarafından haber yapılmıştır. Yazılı basında da fazla yer almayan vakıf 2017 yılında içinde vermiş olduğu

bayram mesajları, yeni yıl mesajı ve şehit ilanları ile basında yer almaya başlamış ve Milliyet Gazetesi ile Sözcü Gazetesinde köşe yazarları tarafından haber yapılmıştır. Milliyet Gazetesinin 2018’e bakış ekinde ve Uluslararası yayın yapan Demarche dergisinde de vakıfla ilgili haberler yapılmıştır.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

9

BAĞIŞLAR 2O15 yılına kadar neredeyse hiç bağış alamayan vakıf 2016 yılında çoğunluğu askeri personelden olmak üzere 1 Milyon, 2017 yılında da Tuzla’da faaliyet gösteren DEŞBAŞ Organize Sanayii bölgesi Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarını bağışlamaları neticesinde yaklaşık 4 Milyon Türk Lirası Bağış almıştır. 2018 Yılı ise bağış açısından vakıf için çok farklı bir yıl olarak başlamıştır. Yılın ilk iki ayı içerisinde Zeytin Dalı Harekâtı sebebiyle daha çok tanınmaya başlanan vakıf yaklaşık 1,5 milyon Türk Lirası

Zafer Kurşun (DESBAŞ Ynt.Krl.Bşk.)

bağış kabul etmiştir. Bu yıl ki bağışların farklılığı ise miktarına bakılmaksızın bağışların yediden yetmişe vatandaşlarımız tarafından yapılmasıdır. Bu vakıf açısından son derece önemli ve geleceğe umutla bakılmasını sağlayan gelişmedir.

TSK Dayanışma Vakfına bağış yapan Mersin Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından yapılan afiş

15 Haziran 2017 tarihinde Malatya Valisi Sn. Mustafa TOPRAK ziyaret edildi, Vakfımız hakkında bilgi sunuldu. Nazik kabulü için Sayın Valimize şükranlarımızı sunarız.

28 Şubat 2018 günü Gaziantep Valisi Sn. Ali YERLİKAYA, TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü E. Tümg. Sadık ÇELİKÖRS tarafından ziyaret edilmiş, kendilerine ziyaret anısı takdim edilerek, Vakıf çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT, 07 Mart 2018 günü TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Sayın E. Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS tarafından ziyaret edilmiş, Vakıf tanıtımı icra edilmiş, başarı dileklerinde bulunulmuştur.


10

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

BİRLİK BERABERLİK DAYANIŞMA ZİYARETLERİ

Vakfımız, 19 Şubat 2018 tarihinde Emekli Uzmanlar Derneği (EMUZDER) Genel Başkanı Sn. Esef MERDOĞLU ve Genel Sayman Sn. Kudret CANBAZ tarafından ziyaret edilmiştir. Kendilerine Vakıf çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz ile ilgili projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

SANAYİCİLERİMİZDEN DESTEKLER

Vakfımızın tanıtımına vermiş oldukları çok değerli katkıları nedeniyle ATEMA Şirket Genel Müdürü Sayın Mak. Müh. Ünsal TURGUT’a, 07 Mart 2018 günü TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Genel Müdürü Sayın E. Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS tarafından teşekkür ziyaretinde bulunulmuştur.

TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü E. Tümg. Sadık ÇELİKÖRS tarafından, 27 Şubat 2018 günü Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Adil KONUKOĞLU ziyaret edilerek, Vakfımıza verdikleri destek nedeniyle kendilerine Vakıf Şilt ve Beratı sunulmuş.

Vakfımıza bağışta bulunan DETAŞ Konut İmar İnş. Taah. Maden San. ve Tic. A.Ş., 07 Mart 2018 günü TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Sayın E. Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS tarafından ziyaret edilerek, Şirket Müdürü Sayın Melik KARABACAK’a Vakıf Şilt ve Berat’ı takdim edilmiştir.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI

17 Mart 2018 Cumartesi

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER TSK Dayanışma Vakfının kısa vadeli hedefi vakfın mali gücünü artırmak suretiyle vakfın yaptığı yardım miktarlarını artırmaktır. Uzun vadeli hedefler arasında ise vakıf yardım çeşitlerini artırmak ve şehitlerimiz için daha farklı yardım miktarı ve çeşidi belirlemek gelmektedir. Bu Kapsamda ilk hedef şehit çocuklarına öğrenim bursu vermektir. TSK Dayanışma

Vakfının hedeflerini gerçekleştirebilmesi bu vakfın gelirlerin artırılmasından ve düzenli hale gelmesinden geçmektedir. Bunun da yolu bağış gelirlerinin artmasıdır. 2018 yılı başından beri Vakfın tanınırlılığı ve bilinirliliğinde dikkate değer şekilde artış olmuş ve bu kapsamda vakfa bağış yapılması yolunda küçük de olsa bir adım atılmıştır. Şimdi Türk Halkı olarak bize düşen görev bağışları bu vakfa yönlendirmek suretiyle yardımda bulunmaktadır.

Haydi, Türkiye’m sıra sizde

11


TSK DAYANISMA VAKFI  
TSK DAYANISMA VAKFI  
Advertisement