Page 1

GS1 Latvija Info No. 3 (47) 2013.gada jūlijs

ŠAJĀ NUMURĀ: GS1 - 40

1

RIMI un 1WORLDSYNC DATU SINHRONIZĀCIJAS PILOTAPROJEKTS

1

ES REGULA 1169/2011 PAR PĀRTIKAS INFORMĀCIJU

2

GS1 JAUNUMI VESELĪBAS APRŪPĒ - pasaules līderi apstiprina GS1 standartu veselības aprūpē - mainīta svītrkodu atkārtotas piešķiršanas kārtība 4 - medicīnas ierīču unikālā identifikācijas sistēma - UDI GS1 SVĪTRKODU SKENĒŠANA MOBILAJĀS IERĪCĒS

6

NOTEIKUMI - VISS ATKARĪGS NO PAREIZA SVĪTRKODA 7 STANDARTA STARPTAUTISKĀ LOĢISTIKAS ETIĶETE -STILL 8 GS1 LATVIJA JAUNIE BIEDRI NO GS1 LATVIJA IZSLĒGTI

GS1 GLOBĀLA BIZNESA VALODA 2013. gadā atzīmējam pasaulē visplašāk izmantotās GS1 produktu piegādes ķēdes standartu sistēmas 40. gadskārtu. Pirms 40 gadiem - 1973.gada 3.aprīlī ASV pasaules vadošie mazumtirdzniecības nozares līderi vienojās par vienotu produktu identifikācijas standartu SVĪTRKODU. GS1 standartus izmanto miljardiem patērētāju visā pasaulē no ražošanas līdz pat patērētājam - visur, kur vien nepieciešama unikāla produktu, vietu vai pakalpojumu identifikācija. Vairāk skatīt www.gs1.org/40thanniversary

9 10

* * * RIMI UN 1WORLDSYNC DATU SINHRONIZĀCIJAS PILOTPROJEKTS Šā gada septembrī tiks uzsākts elektroniskā produktu kataloga 1WorldSync un RIMI Baltic Datu Sinhronizācijas pilotprojekts. Vairāku gadu garumā Baltijas valstīs tiek apspriesta vienota elektroniskā produktu kataloga

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

lpp.1/11


ieviešanas nepieciešamība. Jautājums par vienotas produktu pamatdatu informācijas sistēmas izveidošanu un datu sinhronizāciju ir aktuāls ne tikai mazumtirgotājiem, bet arī to piegādātājiem. Lai testētu produktu kataloga sistēmas izmantošanu produktu informācijas apmaiņai starp mazumtirgotāju un piegādātājiem, šā gada septembrī tiks uzsākts trīs mēnešu produktu datu sinhronizācijas pilotprojekts, kura laikā RIMI Baltic kopā ar saviem piegādātāju uzņēmumiem reālā darbībā testēs 1WorldSync datu katalogu. Baltijas GDS pilotprojektā piedalīsies 18 piegādātāji, pa 6 no katras valsts - gan vietējie, gan starptautiskie uzņēmumi un tiks testētas dažādas produktu grupas un kategorijas. Datu ievade notiks manuāli vai ar Excel failiem. Paredzētas arī apmācības un tiks nodrošināts palīdzības dienests.1WorldSync sadarbības partneri LatvijāGS1 Latvija, Lietuvā - GS1 Lietuva un Igaunijā EdiSync nodrošinās projektā iesaistītajiem uzņēmumiem vietējo atbalstu.

Kas ir datu sinhronizācija? Datu sinhronizācija ir process, kurā informācija produkta vai sadarbības partnera dati tiek automatizētā veidā harmonizēti starp datorsistēmām un programmatūrām. Vairāk lasīt: http://www.gs1.lv/gdsn_datu_sinhronizacija

Ieguvumi, lietojot GDSN sertificētu elektronisko produktu katalogu: 

Katalogs piedāvā vienu ieejas punktu sistēmā gan mazumtirgotājam, gan piegādātājam, tādejādi tiek izslēgtas dublējošas sistēmas, samazinātas izmaksas un patērētais laiks nogādājot un saņemot datus Katalogs pārbauda datu precizitāti pēc standartu un uzņēmējdarbības noteikumu prasībām, tādejādi produktu dati ir aktuāli un pareizi - pamats, lai nodrošinātu automātisku produktu pasūtīšanu, rēķinu izrakstīšanu, efektīvu kategoriju vadību un loģistiku. Visi tirdzniecības partneri klasificē savus produktus unikālā un standartizētā veidā izmantojot Globālo produktu klasifikāciju Katalogs nodrošina, ka tirdzniecības partneru izmantotie produktu dati regulāri tiek atjaunoti un ir saskaņoti Lietotājam tiek nodrošināts lietotājam draudzīgs interfeiss un iespēja konvertēt informāciju dažādu failu formātos, tai skaitā

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

pareizu Elektroniskās Datu Apmaiņas (EDA) ziņojumu sagatavošana (piem., PRICAT ziņojums). Iespēja pēc divpusējas vienošanās norādīt produkta cenu vai konkrētu preču grupu atsevišķam mazumtirgotājam (citiem kataloga dalībniekiem šī informācija nav pieejama). Izmantojams kā starptautisks mārketinga rīks – informācija par produktu pieejama mazumtirgotājiem ne tikai savā valstī, bet arī citās valstīs. Izmaksu samazināšana uz kļūdu novēršanas rēķina: vienmēr pareizs globālais vietas numurs (GVN), svītrkoda numurs (GTVN), produkta mērvienība, dimensijas, PVN numurs un citi parametri. Ko tas nozīmētu ražotājam? Iespēju sekot un nodrošināt produktu pamatinformācijas atbilstību standartiem un datu kvalitātei, definēt iepakojuma līmeņus un publicēt produktu datus Globālajā Datu Sinhronizācijas Tīklā (GDSN), kuru izmanto lielākās mazumtirdzniecības ķēdes visā pasaulē. Ko tas nozīmētu mazumtirgotājam? Pieeju standartizētam produktu katalogam un kvalitatīviem produktu datiem, kas ir pamatu pamats visiem kategoriju vadības, iepirkumu, procesu automatizācijas - elektronisko dokumentu apmaiņas (EDI), loģistikas, transporta un noliktavu plānošanai.

* * * PAR PĀRTIKAS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANU PATĒRĒTĀJIEM – ES REGULA NR.1169/2011

2014.gada decembrī stāsies spēkā noteikumi par internetā pārdodamo fasēto pārtikas produktu informācijas nodrošināšanu 2011. gada novembrī publicēta Eiropas Savienības (ES) Regula Nr. 1169/2011 par lpp.2/11


pārtikas produktu informāciju, kas stāsies spēkā 2014.gada decembrī. Regulas mērķis ir nodrošināt, lai patērētāji, veicot pirkumu, varētu saņemt pilnīgu informāciju par produktu, piemēram, produkta uzturvērtība, sastāvdaļas un lietošanas instrukcijas. Regula nosaka arī jaunas prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz patērētājam par pārtikas produktiem, kuri tiek piedāvāti pārdošanai tiešsaistē. Tā kā vairākums pārtikas uzņēmumu ir GS1 biedri, tad starptautiskā GS1 organizācija uzdeva juridiskai firmai Mason, Hayes & Curran, kurai ir ievērojama pieredze pārtikas un dzērienu nozarē un ES tiesību aktu jomā, izvērtēt jaunās regulas ietekmi uz pārtikas ražotājiem un fasētu pārtikas produktu mazumtirgotājiem.

Mason, Hayes & Curran novērtējuma teksta tulkojums latviešu valodā http://www.gs1.lv/upload/EU_FIR_Impact_Analysis_LV. pdf

ES Regulas 1169/2011 teksts (latv. valodā) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201 1:304:0018:0063:LV:PDF

Secinājumi ir šādi: 1. ES Pārtikas informācijas regulā ir noteikta prasība, ka patērētājiem, pirms tie iegādājas fasētu pārtikas produktu internetā vai arī izmantojot citus tālsaziņas pārdošanas līdzekļus, jābūt pieejamam nozīmīgam pārtikas produktu informācijas daudzumam. 2. Šai obligātajai informācijai jābūt pieejamai tīmekļa vietnē (vai izmantojot to) pirms pirkuma veikšanas un bez maksas. 3. Ja informācija nav pieejama pirms pirkuma veikšanas, fasētu pārtikas produktu nedrīkst pārdot tīmekļa vietnē. 4. Ja zīmola īpašnieks mazumtirgotājam nenodrošinās visu būtisko informāciju par produktu tīmekļa vietnei piemērotā formātā, mazumtirgotājam pārtikas produktu pārdošana internetā var būt apgrūtināta. 5. Lai nodrošinātu, ka patērētājam pirms pirkuma veikšanas pieejama precīza un pilnīga obligātā informācija par produktu, nepieciešama sadarbības sistēma starp zīmola īpašnieku un mazumtirgotāju. Regulā skaidri noteikts pārtikas aprites ķēdes dalībnieku pienākums nodrošināt, ka uz iepakojuma esošā informācija ir pieejama patērētājam, kad tas veic pirkumu tiešsaistē.

Dalieties ar produkta informāciju un pastipriniet savu klātbūtni digitālajā pasaulē GS1 pārvalda sistēmu, kas dod iespēju ik dienu skenēt vairāk kā piecus miljardus svītrkodu. Pēdējo 12 mēnešu laikā GS1 izveidojusi digitālās produktu informācijas koplietošanas struktūru GS1 Trusted Source of Data (Uzticams datu avots), lai: • zīmolu īpašnieki varētu vienkāršāk dalīties ar būtisko produkta informāciju, tādējādi vairojot patērētāju uzticību, • mazumtirgotāji tiešsaistē varētu nodrošināt, ka viņi piegādā autentiskus un precīzus datus, • patērētāji varētu justies droši, ka digitālā produktu informācija, kurai viņi var piekļūt, ir precīza neatkarīgi no tā, kā vai kur viņi nonāk saskarē ar produktiem. Šajā sistēmā ietilpst arī GDSN sertificētie datu katalogi, tai skaitā arī 1WorldSync, kura izmantošanas pilota projektu plānojam uzsākt šā gada septembrī. GS1 datu katalogu izmantošana ļaus efektīvāk sagatavojieties ES Pārtikas informācijas regulas prasību izpildei, kā arī vairos patērētāju uzticību, jo precīza informācija par produktiem ļauj aizsargāt savu zīmolu, vairot patērētāju uzticību un galu galā palielināt pārdošanas apjomus. Vairāk informācijas šeit www.gs1.org/b2c

Pilnu Mason, Hayes & Curran ietekmes novērtējuma tekstu (angļu valodā) varat lasīt: http://www.gs1.org/docs/b2c/EU_FIR_Impact_Anal ysis.pdf

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

lpp.3/11


GS1 JAUNUMI VESELĪBAS APRŪPĒ Vairāk kā 30 pasaules vadošie veselības aprūpes sektora līderi apstiprina GS1 kā veselības aprūpes standartu. Šā gada aprīlī pasaules vadošo veselības aprūpes uzņēmumu pārstāvji ar saviem parakstiem apliecināja stingru atbalstu GS1 standartu sistēmas ieviešanai veselības aprūpes sektorā. ASV, Kanādas, Eiropas, Austrālijas un Japānas atpazīstamākie un respektablākie veselības aprūpes uzņēmumi, kas pārstāv pasaulē lielākos ražotājus, izplatītājus un slimnīcas, pamatojoties uz McKinsey & Company ziņojumu, kurā teikts, ka "būtiskus pacientu drošības ieguvumus un izmaksu ietaupījumus var iegūt, ieviešot un izmantojot vienotu pasaules standartu veselības aprūpē", parakstīja memorandu, izsakot stingru atbalstu globālajam GS1 standartam kā atbilstošākajam šai nozarei. Veselības aprūpes līderi paziņoja, ka "pēdējo gadu laikā GS1 ir izstrādājis un attīstījis GS1 sistēmas standartus veselības aprūpes sektoram. Veselības aprūpes kopienas visā pasaulē pieņēmušas šo standartu un virzījušas tā ieviešanu. GS1 standarti veicina piegādes ķēžu procesu modernizāciju un uzlabo pārskatāmību no ražotājiem līdz pacientiem."

Saskaņā ar McKinsey ziņojumu „Strenght in unity: The promises of global standards in Healthcare” (Spēks ir vienotībā: globālo standartu solījums veselības aprūpē), kurš balstīts uz 80 veselības aprūpes nozaru līderu intervijām, tiek konstatēts, ka globālu standartu ieviešana visā veselības aprūpes piegādes ķēdē varētu glābt 22-43 tūkstošu dzīvību un novērst no 0,7 līdz 1,4 miljonu pacientu invaliditāti. Ziņojumā tiek arī norādīts, ka kopīgas uz vienotiem standartiem balstītas sistēmas ieviešana: • saglabās desmitiem miljardu dolāru, kas tiek zaudēti legālajās piegādes ķēdēs viltoto medikamentu dēļ. • Dos būtiskas drošības priekšrocības, kas varētu samazināt veselības aprūpes izmaksas par 40-100 miljardiem USD. • Izmaksas būs krietni vien mazākas nekā uzturot divas vai vairākas sistēmas. Dažādiem obligātajiem noteikumiem arī būs tieša ietekme uz visām veselības aprūpes piegādes ķēdēm, pieprasot atbildīgajām instancēm ieviest automātiskās identifikācijas (AIDC) tehnoloģijas, lai nodrošinātu veselības aprūpes produktu izsekojamību. Pētījumi liecina, ka svītrkodu ieviešanas un gultas vietu skenēšana pat par 40% * var samazināt ārstniecības kļūdas. _________________ * Poon EG et al. Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration.N Eng J Med 2010;362:1698707 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa0907115

"Globāla GS1 standartu pieņemšana dos acīmredzamu labumu pacientiem un visai nozarei kopumā visā pasaulē," sacīja Johnson & Johnson Health Care Systems Inc., viceprezidents Orlando Serani.

Vairāk lasīt šeit: http://www.gs1.org/healthcare

GS1 prezidents Miguels Lopera atzīmēja, ka GS1 ļoti augstu vērtē šo veselības aprūpes nozares līderu atzinību globālajiem GS1 standartiem un piebilda, ka "visi GS1 Veselības aprūpes komandas locekļi ir daudz strādājuši, lai nodrošinātu, ka GS1 veselības aprūpes standarti maksimāli garantē pacientu drošību, optimizē piegādes ķēdes efektivitāti un samazina izmaksas visiem piegādes ķēdes dalībniekiem”. M.Lopera aicina visas veselības aprūpē ieinteresētās puses, kuras vēl neizmanto GS1 sistēmu, iepazīties ar priekšrocībām, ko veselības aprūpes sektoram piedāvā GS1 vienotais globālais standarts un pielāgot to saviem operatīvajiem procesiem.

http://www.gs1.org/docs/healthcare/Global_Healthcare_Sta keholders_GS1_Endorsement_Paper.pdf

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

Dokuments: Vadošie veselības aprūpes sektora līderi apstiprina GS1 kā veselības aprūpes standartu (visi uzņēmumi un paraksti)

McKinsey ziņojums http://www.gs1.org/docs/healthcare/McKinsey_Healthcare_ Report_Strength_in_Unity.pdf

*** *** *** Mainīta GTVN atkārtotas piešķiršanas politika veselības aprūpes produktiem. GS1 Globālos Tirdzniecības Vienības numurus (GTVN) jeb svītrkoda numurus, kas lpp.4/11


piešķirti reglamentētiem veselības aprūpes produktiem, NEKAD un nekādos apstākļos nedrīkst atkārtoti izmantot kādai citai tirdzniecības vienībai. 2013.gadā tika mainīta GS1 svītrkodu numuru jeb Globālo Tirdzniecības vienību (GTVN) atkārtotas piešķiršanas politika attiecībā uz veselības aprūpes tirdzniecības vienībām t.i. farmaceitiskiem produktiem un medicīnas iekārtām, kuras tiek pārdotas vai izsniegtas kontrolētā vidē. Jaunie noteikumi pieņemti, lai novērstu jebkādu iespējamu numuru dublēšanos un, lai atbalstītu ilgtermiņa vajadzības veselības aprūpes nozarē. Reglamentētas veselības aprūpes tirdzniecības vienības ir medikamenti vai medicīnas ierīces, kas tiek pārdotas vai izsniegtas kontrolētā vidē, piemēram, mazumtirdzniecības vai slimnīcu aptiekās, un ietver gan mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienības, kas gala patērētājam tiek pārdotas aptiekās, gan ne-mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienības, kuras tiek izplatītas distribūcijas centros. Kā zināms, GS1 Vispārējās Specifikācijās noteiktais vispārējais svītrkodu numuru atkārtotas izmantošanas princips ir šāds: ja tirdzniecības vienība, kurai piešķirts GTVN, vairs netiek ražota, šo GTVN nedrīkst atkārtoti izmantot citai tirdzniecības vienībai agrāk kā vismaz pēc 48 mēnešiem: • pēc pēdējā ar šo numuru ražotās sākotnējās tirdzniecības vienības derīguma termiņa izbeigšanās vai • pēc pēdējās ar šo numuru ražotās sākotnējās tirdzniecības vienības piegādes pircējam. Attiecībā uz apģērbiem minimālais nosacījumu nemainīšanas periods ir samazināts līdz 30 mēnešiem. Tomēr zīmolu īpašniekiem jārēķinās ar ilgāku laika posmu atkarībā no preču veida un/vai reglamentējošās bāzes. Piemēram, tērauda sijas var glabāt daudzus gadus pirms to ievadīšanas piegādes ķēdē, un procesi jānoregulē, lai nodrošinātu, ka attiecīgais GTVN netiek atkārtoti piešķirts pietiekami ilgu laika posmu. Attiecībā uz veselības aprūpes sektora produktiem tādiem kā, piemēram, recepšu medikamentiem, implantiem u.c. ir noteikts, ka piešķīrējam uzņēmumam jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka piešķirtie GTVN numuri netiek atkārtoti piešķirti uz laiku, kas ievērojami pārsniedz produkta kalpošanas laiku vai ārstēšanas laiku.

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

Šā gada laikā tiks veiktas izmaiņas arī GS1 Vispārējās Specifikācijās un tiks nostiprināti jaunie noteikumi un tad šie noteikumi kļūs obligāti. Saskaņā ar GS1 noteikumiem tikai lietotājs/ ražotājs ir atbildīgs un tam ir jānodrošina, ka GS1 numuri netiek un netiks atkārtoti piešķirti. GS1 organizācijas neatbild par atkārtotu numuru piešķiršanu un to pienākums nav kontrolēt šo procesu. !!! Ja jūsu uzņēmums ražo produktus uz kuriem attiecas jaunie noteikumi, lūdzam, sazināties ar GS1 Latvija, lai identificētu sevi kā uzņēmumu, kas piešķir unikālus GTVN uz reglamentētajām veselības aprūpes tirdzniecības vienībām, lai nodrošinātu, ka nākotnē GS1 Latvija nepiešķirtu šo GS1 uzņēmuma numuru kādam citam uzņēmumam. Rakstiet mums gs1@gs1.lv

*** *** *** UDI – Medicīnas ierīču unikālā identifikatora sistēma GS1 iesniegusi ASV Pārtikas un Zāļu Administrācijai (FDA) priekšlikumu standartizētas medicīnas ierīču un materiālu identifikācijas sistēmas izveidē akceptēt un izmanot GS1 standartus. Šobrīd viens no globāla mēroga uzdevumiem veselības aprūpē ir unikāla ierīču identifikācija jeb vispārpieņemtu unikālu identifikācijas numuru izmantošana medicīnas ierīču un materiālu identifikācijai un Ierīces Unikālā Identifikatora (UDI) sistēmas izveide. GS1 Veselības aprūpes darba grupa sagatavojusi un iesniegusi ASV Pārtikas un Zāļu Administrācijai (The United States Food and Drug Administration FDA) priekšlikumu Ierīces Unikālā Identifikatora (UDI) sistēmas (Unique Device Identification – UDI) izveidē izmantot GS1 standartus. UDI sistēma sastāvēs no unikāliem medicīnas ierīces un materiālus identificējošiem numuriem, kas uz ierīcēm attēloti cilvēkam lasāmā veidā un iekodēti svītrkodā vai RFID etiķetē. UDI izveidošanas mērķis ir paaugstināt pacientu drošību medicīniskajā aprūpē, minimizējot medicīnas kļūdas, ātrāk saņemot informāciju par izmantojamo iekārtu pieejamību un atgriešanu, samazinot viltotu iekārtu izmantošanas iespēju. UDI paaugstinās veselības aprūpes piegādes ķēžu efektivitāti, samazinot noliktavās uzturamās rezerves, veicinot dokumentu apriti un uzlabojot medicīnā izmantojamo iekārtu izsekojamību un atgriešanu. Praktiski tas nozīmē, ka pēc UDI izveides, visas lpp.5/11


medicīnā izmantojamās iekārtas būs jāmarķē ar unikālu kodu, kurš būs izmantojams tikai vienreiz un tiks saglabāts UDI datu bāzē bez iespējas to izdzēst. UDI marķējums tāpat kā svītrkodi sastāvēs no cilvēkam lasāmās un mašīnlasāmās daļas, kas var tikt izteikta svītrkodā – lineārā vai 2D (divu dimensiju) vai RFID etiķetē. Galvenie spēlētāji UDI sistēmas izveidē ir Starptautiskais Medicīnas Ierīču Regulatoru Forums http://www.imdrf.org/consultations/consudi.asp

ASV Pārtikas un Zāļu Administrācija (FDA) un Eiropas Komisija. Jautājums par UDI izveides nepieciešamību vairs nepastāv - ir tikai “kad?” un “kur?”. Vairāk par UDI http://www.gs1.org/healthcare/udi#what-is-udi

!!! Ja jūsu uzņēmums ražo medicīnas iekārtas un eksportē vai plāno eksportēt tās uz ASV, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar mums, lai varētu sniegt informāciju par turpmāko UDI attīstību un virzību ASV. Rakstiet mums gs1@gs1.lv

*** *** ***

GS1 SVĪTRKODU SKENĒŠANA MOBILAJĀS IERĪCĒS GS1 sadarbībā ar vadošo mobilo standartu organizāciju OMA - Open Mobile Alliance jeb Atvērto Mobilo Aliansi uzsākušas darbu, lai nodrošinātu svītrkodu skenēšanas funkciju iebūvēšanu tieši mobilajās ierīcēs.

Vai jūs zinājāt, ka 1973.gada 3.aprīlī notika DIVI vēsturiski notikumi:

un • Ņujorkā kompānijas Motorola darbinieks veica PIRMO mobilā telefona zvanu, kas iezīmēja mobilās revolūcijas sākumu. Šodien pasaulē ir vairāk kā 5 miljardi mobilo tālruņu. Šodien, pēc 40 gadiem, lai vēl vairāk tuvinātu mobilos sakarus un mazumtirdzniecību, sadarbību sākušas divas standartizācijas organizācijas – GS1 un OMA. GS1 sadarbībā ar OMA uzsākušas darbu, lai nodrošinātu svītrkodu skenēšanas funkciju iebūvēšanu tieši mobilajās ierīcēs. Tas ļaus lietojumprogrammu izstrādātājiem vieglāk integrēt svītrkodu skenēšanas funkcijas un izstrādāt aplikācijas, kuras skenēs svītrkodus un būs savienotas ar uzticamu produktu informāciju. "Mobilo datu apjoms pieaug milzīgā ātrumā un svītrkodu skenēšana ir galvenais virzītājspēks, lai patērētāji varētu piekļūt datiem, bet mediju īpašnieki spētu ieinteresēt lietotājus. Šodien nozare strādā ar svītrkodu ekosistēmu, kas ir fragmentāra un nestandartizēta. Šīs specifikācijas ļaus lietojumprogrammu attīstītājiem veikt tādus jauninājumus m-komercijas un mobilās reklāmas nozarē, kas dos iespēju uzņēmumiem izstrādāt savstarpēji pielāgojamas aplikācijas", komentēja OMA Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks Braiens Sulivans (Bryan Sullivan). GS1 ir piegādes ķēdes standartu organizācija, kas pārvalda produktu svītrkodu sistēmu, kuru izmanto turpat 2 miljoni uzņēmumu miljardiem produktu visā pasaulē. Savukārt OMA ir mobilo standartu organizācija, kas pasaulē pazīstama ar mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanas specifikācijām un lietojumprogrammu saskarnēm (API). GS1 un OMA pamatojoties uz jau esošajiem GS1 un OMA standartiem, izstrādā jaunas specifikācijas. Tās ļaus mobilo ierīču ražotājiem un operatoriem veidot mobilās ierīces ar plašām svītrkodu skenēšanas un uzticamas informācijas iegūšanas iespējām. Rezultātā labumu gūs patērētāji, jo tiks izmantotas intuitīvākas jaunās paaudzes aplikācijas. "Mūsu patērētāji arvien vairāk izmanto mobilās ierīces, lai izpētītu un iegādātos produktus. Jaunās specifikācijas palīdzēs aizvien plašākam patērētāju lokam viņu ikdienas dzīvē, ļaujot iegūt precīzu un uzticamu informāciju par produktu," teica uzņēmuma PepsiCo klientu piegādes ķēdes un loģistikas vecākais viceprezidents Džons Filips (John Phillips). GS1 un OMA mērķis jaunās specifikācijas ieviest jau 2014.gadā. Daži fakti par svītrkodu skenēšanu:

• ASV pārtikas nozares līderi izvēlējās vienotu produktu identifikācijas standartu – SVĪTRKODU GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

lpp.6/11


• Saskaņā ar comScore (digitālajā pasaulē vadošais mērījumu uzņēmums) datiem, 2011.gadā ASV vairāk kā puse viedtālruņu lietotāju, iepērkoties veikalos, izmanto savus tālruņus produktu pētīšanai, tai skaitā 1 no 5, lai skenētu svītrkodus, un 1 no 8, lai salīdzinātu cenas. http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/20 12/2/comScore_Releases_the_2012_Mobile_Future_i n_Focus_Report

• Eiropas viedtālruņu īpašnieki pagājušajā gadā ir dubultojuši QR kodu izmantošanas skaitu. Vācieši ir visbiežākie QR kodu lietotāji, savukārt Spānija ir uzskatāma par visstraujāk augošo tirgu. Avots: comScore, Inc September 2012 http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/20 12/9/QR_Code_Usage_Among_European_Smartphon e_Owners_Doubles_Over_Past_Year

• Mobile Barcode Trend Report : Holiday Shopping Edition: ASV salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu skenējumu skaits pieaudzis vairāk kā par 1 miljonu, cilvēki ir skenējuši vairākas reizes un lielāko daļu no tiem jeb 49% veido cilvēki vecumā no 25-44. Avots: Scanbuy, Inc 2012. http://www.scanlife.com/en/trend-reports

• Jaunākais pētījums par QR kodu izmantošanu, kas tika veikts ASV, Lielbritānijas, Vācijas un Francijas patērētāju vidū, atklāja, ka šo tehnoloģiju visbiežāk ir izmantojuši amerikāņi. Avots: eMarketer, Jan. 2013. http://www.emarketer.com/Article/US-Ahead-ofWestern-Europe-QR-CodeUsage/1009631#6sCPMcDyRGeQTiqC.99

Kas ir GS1? GS1 ir piegādes ķēdes standartu organizācija, kas pārvalda produktu svītrkodu sistēmu, kuru izmanto turpat 2 miljoni uzņēmumu miljardiem produktu visā pasaulē. Kā neitrāla, bezpeļņas, starptautiska organizācija GS1 izstrādā globālos standartus un risinājumus, lai uzlabotu efektivitāti un caurskatāmību dažādās nozarēs visā piegādes ķēdē. www.gs1/org

Kas ir Open Mobile Alliance? Open Mobile Alliance (OMA) jeb Atvērtā Mobilā Alianse dibināta 2002.gada jūnijā kā pasaules mobilo sakaru nozares standartu organizācija. OMA apvieno mobilo sakaru operatoru, iekārtu un tīklu piegādātāju un citu pakalpojumu sniedzēju GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

uzņēmumus, lai nodrošinātu atvērtu ar specifikācijām savietojamu pakalpojumu izveidošanu, kas darbotos pāri ģeogrāfiskajām robežām jebkurā tālrunī vai tīklā. http://openmobilealliance.org/about-oma/

*** *** ***

VISS ATKARĪGS NO PAREIZA GTVN Noteikumi paredzēti uzņēmumiem, kuri strādā svaigu augļu un dārzeņu nozarē Uz lielāko daļu augļu un dārzeņu ražošanu un tirgošanu Eiropas Savienībā attiecas ES Regula Nr. 543/2011, kura jāpiemēro visos tirdzniecības posmos, tai skaitā arī interneta tirdzniecībā un importam un eksportam. Svaigiem augļiem un dārzeņiem, ko nereglamentē šis tirdzniecības standarts, jāatbilst Eiropas Savienības vispārējam tirdzniecības standartam vai attiecīgajam Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas Komisijas ( ANO ECE) standartam.

Pēdējo gadu laikā augļu un dārzeņu nozares uzņēmumiem izvirzītās prasības nepārtraukti aug - tas attiecas ne tikai uz izsekojamības nodrošināšanu, bet arī uz efektīvākiem pasūtīšanas un piegādes procesiem. Pateicoties unikālai produkta identifikācijai un marķēšanai ar GS1 sistēmas svītrkodiem, šīs prasības var izpildīt gan lieli, gan vidēji, gan mazi uzņēmumi. Tomēr milzīgā produktu un tirdzniecības vienību klāsta dēļ nepieciešami detalizēti produktu specifikāciju apraksti. Augļu un dārzeņu nozarē ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka ik dienas patērētājam tiek piedāvāti svaigi augļi un dārzeņi. Tomēr piedāvājums un pieprasījums var strauji mainīties laika apstākļu un gada laiku dēļ. Tādēļ augļu un dārzeņu mazumtirgotājiem ir ļoti svarīgi spēt ātri reaģēt un būt elastīgiem, lai viņu veikalos būtu nepieciešamie produkti. Lielākā daļa mazumtirgotāju automatizē krājumu pārvaldības un loģistikas procesus, izmantojot globāli piemērojamos GS1 standartus. Arvien vairāk mazumtirgotāju sagaida, ka viņu piegādātāji izmantos modernus standartus produktu identifikācijā apvienojumā ar automatizētu elektronisko datu apstrādi un tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt, lai produktu pasūtīšana, saņemšana un marķēšana notiktu efektīvi un bez sarežģījumiem, lai varētu veikt detalizētu un pārredzamu produkta lpp.7/11


informācijas apmaiņu: izcelsmes valsts, audzēšanas metode, izmērs, forma , krāsa, iepakojuma veids u.c. Lai izpildītu visas augļu un dārzeņu piegādes ķēdes prasības, balstoties uz ANO ECE standartiem, GS1 sadarbībā ar auļu un dārzeņu nozares speciālistiem sagatavoja unikālu numuru piešķiršanas noteikumus, kuri sniedz skaidrus norādījumus par pareizu svītrkoda numuru (Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru - GTVN) piešķiršanu augļiem un dārzeņiem, jo ne vienmēr pēc izskata līdzīgs produkts ir viens un tas pats āboli nav vienkārši āboli un arī tomātiem ir vairākas šķirnes. Ražotājam vienmēr jāatrod pareizā atbilde, kuros gadījumos jāpiešķir jauns numurs, bet kuros tas var palikt nemainīts. Norādījumos tabulas veidā uzskaitīts arī pilns augļu un dārzeņu sortiments (saskaņā ar ANO ECE standartu) un uzskatāmi parādīti gadījumi, kad nepieciešams piešķirt jaunu GTVN. Tātad, lai izpildītu ES Regulu prasības jebkuram produktam jāpiešķir pareizi identifikācijas numuri.

Brošūra: Viss atkarīgs no pareiza GTVN šeit vai www.gs1.lv/publikacijas

STANDARTA STARPTAUTISKĀ LOĢISTIKAS ETIĶETE - STILL STILL vadlīnijas sniedz rekomendācijas loģistikas un transporta pakalpojumu sniedzējiem un to klientiem mazumtirgotājiem vai piegādātājiem. Loģistikas pakalpojumu sniedzējiem un preču pārvadātājiem ir nozīmīga loma mūsdienu patēriņa produktu (CPG) piedāvājuma ķēdē, pārvaldot iekšējās un ārējās preču plūsmas izplatītājiem, ražotājiem un materiālu piegādātājiem. Daudzās no šīm attiecībām tirdzniecības partneri saskaras ar dažādiem biznesa procesiem, dažādiem identifikācijas risinājumiem un tā rezultātā - ar dažādu etiķešu formātu pielietojumu. GS1 iesaka izmantot globālus standarta risinājumus, kas padarītu dažādās informācijas iegūšanas un automātiskas apstrādes darbības vienkāršākas. Lai iepazīstinātu ar GS1 standartu izmantošanas labāko praksi loģistikas un transporta nozarē un sniegtu citas rekomendācijas, tika izstrādātas vadlīnijas - Standarta Starptautiskās Loģistikas Etiķetes (STILL), kuru mērķis ir izveidot vienotu pieeju identifikācijai un svītrkodiem, kas tiek izmantoti loģistikas vienībām uz transporta un loģistikas etiķetēm. Šī dokumenta mērķis parādīt vienotu pieeju un labāko praksi GS1 Loģistikas Etiķetes izmantošanai transporta un noliktavu sektorā, pamatojoties uz GS1 Vispārējām Specifikācijām un Eiropas Loģistikas Etiķetes vadlīnijām. Eiropas vadlīnijas (skat. „GS1 in Europe Loģistikas Etiķete” www.gs1.lv/publikacijas) koncentrējas uz piegādātāju sadaļu un sniedz rekomendācijas par loģistikas vienību identifikāciju un marķēšanu Eiropā. Savukārt STILL vadlīnijas attiecas uz klientu un pārvadātāju sadaļu. Tās koncentrējas uz attiecībām starp loģistikas pakalpojumu klientu (mazumtirgotāju vai piegādātāju), pārvadātāju un loģistikas pakalpojumu sniedzēju. Vadlīnijās aprakstīti Loģistikas etiķetes veidošanas principi, to veidi, dati, kuriem jābūt uz etiķetes, etiķešu izgatavošanas tehniskās prasības, sniegti terminu skaidrojumi u.c. .

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

lpp.8/11


Brošūra: Standarta Starptautiskā Loģistikas Etiķete (STILL) www.gs1.lv/publikacij as vai šeit

Brošūra: GS1 in Europe Loģistikas Etiķete www.gs1.lv/publikacijas vai šeit

GS1 LATVIJA JAUNIE BIEDRI No 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 10.jūlijam

SIA CINEPPE, ekoloģiskas sadzīves ķīmijas ražošana, Baloži, Ķekavas nov. SIA GUSTO, dabiskās kosmētikas ražošana, Bauska SIA DION SPORTLAB, uztura bagātinātāju ražošana, Rīga SIA FIRMA ROLNIK BALTIJA, dažādu preču v/t, Mārupe, Mārupes nov. SIA BE HEBE, bērnu apģērbu ražošana, Ogre SIA VELO SOCK, velosipēdu aksesuāru ražošana, Rīga SIA SPN TEHNOLOGY INTERNATIONAL, polimērkeramikas vannu un to aksesuāru ražošana, Rīga SIA AGROSAG, minerālmēslu un sēklu ražošana, Jelgava SIA NANO TEC LATVIJA, mazgāšanas līdzekļu ražošana, Rīga SIA KONKA, konfekšu un konditorejas izstrādājumu tirdzniecība, Rīga SIA COSMOSS, pulksteņu un dzērienu v/t, Rīga SIA LUKKA, CD izdošana, producēšana, izplatīšana, Katlakalns, Ķekavas nov. SIA PUBLIC RECORD COMPANY, CD izdošana, Rīga GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

SIA V.ROSE, kosmētikas līdzekļu ražošana, Rīga SIA NOWACO LATVIA, pārtikas produktu v/t, Rīga SIA LANIKA RD, dārzeņu ražošana un v/t, Rīga SIA KAMALATS, dekoratīvo akmeņu v/t, Gobiņas, Stopiņu nov. SIA AKADA, pārtikas izejvielu v/t, Mārupe, Mārupes nov. SIA NANOPROTEC, mājsaimniecības preču v/t, Rīga SIA SWEET LIFE, konditorejas izstrādājumu ražošana, Salaspils SIA PL55, galantērijas preču v/t, Rīga SIA TAMRO, zāļu un medicīnas preču v/t, Rīga SIA EMIKO EXPORT, kamīnmalkas, granulu un brikešu v/t, Rīga SIA SKORS, augsnes fasēšana, Ventspils SIA TNR IMPORT, mazās sadzīves tehnikas v/t, Rīga Z/S STIEBRIŅI, metālizstrādājumu ražošana, Ļaudona, Madonas nov. SIA B BALTIJAS GARDUMS, pārtikas produktu v/t, Rīga SIA SPĒĻU SKAPIS, galda spēļu ražošana, Rīga Biedrība KISS OF THE DOLLS AND FRIENDS, CD, DVD un suvenīru tirdzniecība, Rīga SIA VEGA PRO, raudzētu dzērienu ražošana, Rīga SIA ALEKS UN PARTNERI, konditorejas izstrādājumu ražošana, Rīga lpp.9/11


SIA AMIGDALA, marcipāna produktu ražošana, Rīga Kronbergas Dailas Z/S DĀRZI, smilšērkšķu produktu ražošana, Iecavas nov. SIA DIĻĻU SĒTA, paipalu olu ražošana, Pārgaujas nov., SIA B&B TM, dzeramā ūdens pildīšana, Vidrižu pag., Limbažu nov. SIA ĀMA, gaļas pārstrādes produktu ražošana, Cēsis SIA LEPŠAS, augu produktu ražošana, Rundāles pag., Rundāles nov. SIA DIŽMEŽS SIA, kurināmo materiālu ražošana, Krustpils pag., Krustpils nov. SIA BLOKFABRIKA, poligrāfijas izstrādājumu ražošana, Rīga SIA AGLE, slieku biohumusa ražošana, Vijciema pag., Valkas nov. SIA THE MESSAGE, dāvanu kartiņu ražošana, Ventspils SIA REMEDICA, dažādu preču v/t, Rīga SIA MGS FACTORY, bērnu rotaļlietu ražošana, Rumbas pag., Kuldīgas nov. SIA CITA LIETA, kosmētikas ražošana, Rīga I/U FOSAL, poligrāfijas izstrādājumu ražošana, Salaspils SIA RERIO, zivju vairumtirdzniecība, Rīga SIA SABĪNE-E, laku un krāsu ražošana, Rīga SIA MIRA ALLIANCE, pārtikas produktu v/t, Rīga SIA HUMINVIT, sapropeļa ražošana, Ogre SIA ENNO H, specapģērbu v/t, Liepāja SIA UP82, mūzikas ierakstu producēšana, Daugavmala, Ikšķiles nov. SIA LATBANA GROUP, augļu un dārzeņu v/t, Rīga

*** *** ***

NO GS1 LATVIJA IZSLĒGTI No 2013.gada 15.aprīļa līdz 2013.gada 10.jūlijam

SIA SPN TEHNOLOĢIJA, polimērkeramikas vannu un to aksesuāru ražošana, Rīga SIA FINNEX GROUP, makšķerēšanas un sporta preču v/t, Rīga I/K KIDCASH, galda spēļu izgatavošana, Rīga SIA MADONAS POLIGRĀFISTS, poligrāfijas produkcijas ražošana, Madona GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

SIA SUPEREURO, saimniecības un pārtikas preču v/t, Rīga SIA FRIENDS TEXTILE, veļas un zeķu v/t, Rīga SIA GPT, enerģētisko dzērienu ražošana SIA PREMIUM PRINT, veidlapu drukāšana, Rīga SIA AKVERO BALTIC, mēslošanas līdzekļu ražošana, Krāslava lpp.10/11


SIA NATA I.S., konditorejas izstrādājumu ražošana, Daugavpils SIA IRF LANGA, iepakojuma materiālu ražošana, Rīga SIA DELLERA, kosmētikas v/t, Rīga SIA INDUSTRY SUPPLIES COMPANY, darba instrumentu v/t, Garkalnes pag. SIA RENARDO, elektronikas un kafijas v/t, Skrīveri SIA GAUJAS KRASTI, zivju pārstrādes produktu ražošana, Carnikavas pag., Carnikavas nov. SIA VENTAUTO, auto ķīmijas v/t, Rīga SIA COAT PRO, laku un krāsu ražošana, Jēkabpils SIA ROEVA, cukura vates ražošana, Rīga SIA PS TRADER, pārtikas produktu v/t, Rīga SIA LOKIS, sieviešu veļas ražošana, Liepāja SIA ELSANA, santehnikas v/t, Rīga SIA A-BIROJS, kancelejas preču m/t, Rīga SIA DĪVĀNIŅŠ SAULRIETĀ, rotaļlietu ražošana, Rīga SIA KF PREMA, konfekšu ražošana, Rīga SIA LUKAS CO, auto rezerves daļu v/t, Rīga SIA PAPAPIRS, papīra izstrādājumu ražošana, Rīga SIA REVEST&CO, kokapstrādes izstrādājumu ražošana, Talsi SIA VEDAS DM, graudu pārstrāde, Daugavpils SIA HVV PLUS, maizes ražošana, Salaspils, Salaspils nov. SIA CARAMELLA, konditorejas izstrādājumu ražošana, Rīga SIA MARS, kokmateriālu ražošana, Rumbas pag., Kuldīgas nov. SIA DANS G, auto ķīmijas v/t, Ikšķile, Ikšķiles nov. SIA LATMARKETS, saimniecības preču v/t, Rīga SIA DOREAN, konditorejas izstrādājumu ražošana, Kursīšu pag., Saldus nov.

GS1 Latvija Info No. 3 (47) – 2013.gada jūlijs

SIA PRIME PARTNERS, mājsaimniecības preču v/t, Rīga SIA 3K DISTRIBUTIONS, pārtikas preču v/t, Mārupe, Mārupes nov. SIA AVANTIS PROMO, skaņu un video ierakstu producēšana, Rīga SIA BALTIC FORMAT, pelmeņu ražošana, Rīga SIA FTI FISH PRODUCT, zivju produktu v/t., Rīga SIA DAP SISTĒMA, zivju konservu v/t, Jelgava SIA ECO ORGANIC, sapropeļa ieguve, Rīga SIA KARALISKIE KĀRUMI, konditorejas izstrādājumu ražošana, Cēsis SIA KAURI, galda spēļu ražošana, Daugavpils SIA KVB TRADE, rūpniecības preču v/t, Rīga SIA MEDUS KĀRE, biškopības produktu ražošana, Vaidavas pag., Kocēnu nov. SIA PLATFORMA.LV, mūzikas ierakstu producēšana, Rīga SIA SHOW EMPIRE TRADING CO LTD, energoefektīva apgaismojuma tirdzniecība, Rīga SIA ZELTA GRANUM, maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana, Rīga SIA 11-11, dārzeņu pārstrādes produktu ražošana, Rīga SIA KVARKI, slieku audzēšana, Valdgales pag., Talsu nov. SIA SABINA-S, laku un krāsu ražošana, Rīga

Uzņēmumi, kuri tiek izslēgti no “GS1 Latvija” biedriem, zaudē tiesības marķēt produktus ar svītrkodiem!

lpp.11/11

GS1 Latvia Info 47  

- GS1 - 40 Pirms 40 gadiem – 1973.gada 3. aprīlī ASV mazumtirdzniecības līderi vienojās par vienotu produktu identifikācijas standartu – SV...

GS1 Latvia Info 47  

- GS1 - 40 Pirms 40 gadiem – 1973.gada 3. aprīlī ASV mazumtirdzniecības līderi vienojās par vienotu produktu identifikācijas standartu – SV...

Advertisement