Page 1

´ÇL.M

A reciclaxe é un proceso polo cal recuperamos total ou parcialmente materia prima reutilizable dun produto xa elaborado.

10 razóns para reciclar. 1. Diminúese considerablemente o volume dos residuos xerados. 2. Minimízase a contaminación do planeta, xa que ao separar os nosos residuos evitamos que se acumulen en ríos, beiras, cantís e barrancos. 3. Evítase a contaminación e focos de infección dentro da nosa comunidade. 4. Diminúese o carrexo dos residuos. 5. O persoal de recolección de residuos pode realizar o seu traballo máis dignamente. De feito, créase novas fontes de traballo.

6.

Diminúese a extracción de recursos naturais non renovables. Evítase a sobreexplotación de recursos naturais. 7. Por que reciclar os envases? O plástico está feito de petróleo e de carbón que non se disolven. A súa versatilidade permítelle unha gran variedade de aplicacións, especialmente en envases desechables. Isto significa un enorme volume nos vertedoiros. Xeralmente contan cun código de identificación que vai do 1 ao 7 dependendo das súas características. 8. Ao separar os nosos residuos orgánicos, podemos elaborar abono ou acondicionador de chan para usar nos nosos xardíns e/ou cultivos, o cal evita o uso de fertilizantes químicos innecesarios e reduce a contaminación das augas. 9. Por que reciclar o papel? O papel fabricado con celulosa das árbores, procésase con materiais líquidos converténdoo nunha pulpa, desde onde se recupera a fibra de papel. Esta fibra logo é presionada por enormes rodetes onde termina de botar os restos de líquido, para daquela ser enviada a secadores a vapor. 10. Aprovéitanse os recursos presentes nos materiais reciclables.

O cambio climático deixou de ser unha historia de ciencia ficción ou unha profecía a futuro, para transformarse nunha terrible realidade que está impactando todos os aspectos naturais e sociais do planeta.


QUE É O CAMBIO CLIMÁTICO? O cambio climático é a maior ameaza medioambiental a que se enfronta a humanidade. As emisións constantes e desproporcionadas de gases por parte dos países industrializados, entre outros abusos dos recursos naturais, están provocando graves modificacións no clima a nivel global. CAUSAS DO CAMBIO CLIMÁTICO As variacións climáticas levan existido dende as orixes da Terra. A nosa pequena morada asistiu durante a súa longa vida a períodos de glaciacións, actividade sísmica continuada ou fortes radiacións solares. Con todo, hoxe en día asistimos a un cambio climático global sen precedentes, onde as causas naturais parecen xogar un papel pouco importante. A comunidade científica coincide en que as variacións do clima son provocadas en gran medida polo home. Actividades como a tala indiscriminada de árbores, o mal uso da auga potable, a sobrexplotación das terras conxúganse para alimentar un fenómeno que non fai senón acrecentarse. De entre todos os factores, a emisión de gases por parte dos países industrializados é probablemente un

dos que máis agravan a situación, provocando un quecemento global que xa carrexa tráxicos resultados.

CONSECUENCIAS DO CAMBIO CLIMÁTICO O impacto do cambio climático está a ocorrer aquí e agora. Entre as súas principais consecuencias observamos:  Fusión dos casquetes polares, co consecuente aumento do nivel do mar.  Climatoloxía extrema  Desaparición de especies de animais e plantas  Aumento masivo e desproporcionado de fenómenos naturais como ciclóns, furacáns, desbordamentos de ríos, etc.  Vulnerabilidade dos países empobrecidos.

ENQUISA 1. É vostede consciente do cambio climático? □ Si □ Non □ Agora si 2. Cree vostede que o cambio climático acabará co noso planeta? □ Si □ Non □ Non chegará a tanto 3. □ □ □

Fai algo por evitar o cambio climático? Si Non As veces

4. É consciente do problema de non reciclar? □ Si □ Non □ Non é un problema 5. □ □ □

Pensa que reciclar e necesario? Si Non Pode

6. Sabe vostede o color pertencente a cada colector? □ Si □ Non □ Algúns

Folleto informativo  
Folleto informativo  

Folleto informtativo sobre o cambio climático e a reciclaxe, cunha pequena enquisa ao final.

Advertisement