Page 1

Memòria

2010

Ecoserveis desenvolupa productes i serveis dins l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència energètica. A continuació trobareu els projectes més destacats del 2010.


INTRODUCCIÓ

Al llarg de l’any 2010 ECOSERVEIS ha realitzat diferents activitats i projectes, sempre des de la perspectiva de l’eficiència energètica. La seva finalitat és oferir a la població aquella informació necessària per tal de fer un bon ús de l’energia, fomentant l’estalvi energètic i l’ús de les energies renovables, tot conscienciant a la població del que això suposa al medi ambient. Amb aquesta finalitat ECOSERVEIS ha realitzat, entre altres temes, xerrades i tallers envers l'eficiència energètica i el canvi climàtic, ha aportat dades sobre la situació actual envers la pobresa energètica i ha potenciat la formació a partir dels seus cursos. La memòria que presentem a continuació és un detall de tot el que ha estat realitzat, diferenciat en els següents grups: projectes europeus, recursos, formació i activitats (xerrades, actuacions).

2


Memòria 2010 - Ecoserveis

PROJECTES EUROPEUS Projecte ‘GROUND-MED’ Inici 1 de Gener 2009 El projecte europeu ‘GROUND-MED’ (Advanced Ground Source heat pump systems for heating and cooling in Mediterranean climate) dins el 7e Programa Marc té com a objectiu instal·lar 8 prototips de bomba de calor geotèrmica d’elevada eficiència a la Mediterrània. Un dels emplaçaments escollits és la Fàbrica del Sol a Barcelona. El projecte, que té una durada de 5 anys, es troba ja en el seu segon any. Al llarg d'aquest any s’ha procedit a l’execució de les perforacions. Es pot trobar tota la informació del projecte a www.groundmed.eu

Projecte europeu: ‘Schools Intelligent Energy Use’ (SIEU)

for

Inici 1 d’Abril 2009 SIEU és un projecte europeu dins del marc del programa Intelligent Energy Europe; aquest projecte compta amb la col·laboració d’11 representants de 9 estats membres de la Unió Europea. El seu objectiu és treballar en l’estalvi energètic a partir de la connexió entre les escoles de formació professional i les empreses i/o entitats civils. La metodologia a seguir es basa en el programa “Schools for Sustainability” que es porta realitzant amb èxit a Holanda des de fa uns 10 anys. Al llarg d'aquest any un total de 52 alumnes de quatre centres educatius d'arreu de Catalunya han participat en el projecte. Els alumnes han treballat en diferents propostes, les quals han presentat i entregat als seus corresponents 'clients' dins del projecte SIEU. A la web del projecte es pot trobar més informació www.sieu.info

Projecte europeu Energy Ambassadors Inici 31 de Maig 2009 L’objectiu d’aquest projecte, dins del seu segon any, és arribar a les famílies més vulnerables a través dels tècnics socials que són els actors que identifiquen i detecten en primer lloc els possibles casos de pobresa energètica. Durant el mes de Gener es va impartir un curs de formació energètica per a 17 tècniques de l’Ajuntament de Barcelona. Durant la resta l’any es van anant fent trobades de seguiment i activitats de suport per les tècniques. Totes els detalls es poden trobar a

www.energyambassadors.eu

3


Memòria 2010 - Ecoserveis

Projecte europeu: Europan Citizens Climate Cup Inici 3 de Maig de 2010 Ecoserveis ha començat aquest any 2010 una campanya, juntament amb uns altres 9 països, que té per objectiu fomentar l’estalvi energètic a nivell domèstic a través d’una eina de gestió energètica. Aquest primer any ha estat de preparació i la campanya s’engegarà durant el primer trimestre de 2011. Més informació a www.theclimatecup.eu

Projecte europeu: Changing with the Climate Inicio 4 de octubre 2010 Aquest és un projecte que s’emmarca en el sub-programa ‘Comenius’ per a les escoles, el qual es troba dins del programa europeu Lifelong Learning Programme. L’objectiu del projecte ‘Changing with the Climate’ és crear una xarxa educativa on compartir experiències i recursos com a nous mètodes pedagògics a aplicar als centres educatius envers el Canvi Climàtic. Més informació a www.changingwithclimate.info

Participacio d'Ecoserveis en un dictamen del Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea. Durant el primer semestre de 2010, Ecoserveis va participar, a petició del CESE com a expert en l'elaboració d'un dictamen exploratori titulat "La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica" que es pot trobar en el següent enllaç: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:044:0053:0 056:ES:PDF Aquest dictamen va ser aprovat el 14 de Juliol de 2010 durant la presidència belga i va ser tractat en la reunió informal de Ministres d'Energia de la UE que va tenir lloc a Brussel·les el 6 de Setembre.

4


Memòria 2010 - Ecoserveis

RECURSOS Publicació: Volem a la energia solar com a veïna: Guia pràctica per instal·lar energia solar fotovoltaica als terrats de les comunitats de propietaris Presentació Desembre 2010 Gràcies a les aportacions realitzades pels clients de Caja Navarra i dins la iniciativa ‘Tú eliges, tú decides’ de Fundación Caja Navarra, al llarg d'aquest any hem pogut elaborar una guia informativa sobre instal·lació d’energia solar fotovoltaica als terrats de les comunitats de veïns. Aquesta guia ha estat la continuació del tríptic que es va realitzar l'any anterior. Ecoserveis va presentar l’any 2008 el projecte per a la realització d’una guia per a instal·lació solar fotovoltaica als terrats comunitaris dins la iniciativa esmentada de Fundación CAN amb l’objectiu d’obtenir aportacions dels clients de Caja Navarra al llarg del 2009. El resultat ha estat la possibilitat d’elaborar una guia informativa durant l’any 2010. Aquesta guia recopila informació sobre com realitzar la tramitació corresponent, enumera les actuals deduccions fiscals, possibles bonificacions i ajudes, etc., i dona respostes a dubtes freqüents.

Eina informativa: Observador energètic Presentació Desembre 2010 Gràcies a les aportacions realitzades pels clients de Caja Navarra i dins la iniciativa ‘Tú eliges, tú decides’ de Fundación Caja Navarra, al llarg d'aquest any hem elaborat una web informativa destinada al consumidor per tal de conèixer tots els aspectes relacionats amb la liberalització energètica. És un recurs que ofereix informació i assessorament, tant al consumidor a nivell domèstic com a les petites i mitjanes empreses. Ecoserveis va presentar l’any 2008 el projecte per a la realització d’una web informativa sobre els aspectes més rellevants envers la liberalització energètica dins la iniciativa esmentada de Fundación CAN amb l’objectiu d’obtenir aportacions dels clients de Caja Navarra al llarg del 2009. El resultat ha estat la possibilitat d’elaborar aquesta web durant l’any 2010. Consulteu: www.ecoserveis.net/consumidor

5


Memòria 2010 - Ecoserveis

FORMACIÓ Cursos On-line Al llarg de l’any Ecoserveis ha dut a terme l'actualització i edició dels seus diferents cursos relacionats amb la temàtica energètica. Cadascun d’ells ofereix informació dins de diferents camps que a continuació es detalla:  Manual de respostes a la nuclear. Davant la problemàtica actual sobre la decisió de tancament de certes centrals nuclears a l’estat espanyol en els pròxims tres anys, aquest curs proporciona tota la informació per tal que la població pugui ser capaç de prendre les seves pròpies decisions. Curs impartit en castellà.  Biocarburants i sostenibilitat. Arrel de l’interès actual pels biocarburants sorgit no fa gaires anys des de diversos sectors, aquest curs aporta tota la informació per a conèixer els interessos que han estimulat l'ús dels biocarburants arreu del món. Curs impartit en català, amb el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la de la Generalitat de Catalunya.  Eficiència energètica en l’edificació. Possibilitats actuals per a aconseguir un habitatge el més eficient possible, a partir de l’arquitectura bioclimàtica i les energies renovables. Curs realitzat i impartit conjuntament amb Eco Unión, en català i castellà. Al llarg d'aquest any s'han realitzat un total de tres edicions.  Eficiència i renovables: solucions al canvi climàtic. Redactat l’any 2007 i del qual s’ha realitzat la seva 5a edició. Curs impartit en català i castellà.  Canvi climàtic: després de Cancún. Visió general de la trajectòria seguida al llarg dels últims anys per a fer front al problema del Canvi Climàtic. Curs impartit en castellà.  Energia solar fotovoltaica. Elaboració de la documentació d’un curs d’energia solar fotovoltaica per Educació on-line.

Presencials 

Curs especialització en energia per a tècnics de serveis socials. Ajuntament de Barcelona. 26-28 de Gener de 2010. 10 hores

Com actuar davant la pobresa energètica. Universitat d’estiu de Lleida. 5 al 9 de Juliol de 2010. 20 hores.

CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA XXII Máster en Negocio Energético Participació en el Módulo Transversal de temàtica de Ahorro y Eficiencia en: ‘Ejemplo de ciudad sostenible’ Doctor Enginyer Industrial Josep Puig

6


Memòria 2010 - Ecoserveis

ACTIVITATS Activitat: el Canvi Climàtic i les Energies Renovables 21 de Gener Xerrada realitzada al Centre Cultural Santa Eulàlia de Vilapiscina a Barcelona amb l’objectiu d’informar al públic de la problemàtica actual sobre el Canvi Climàtic, aportant dades sobre els actors principals en les negociacions, les COPs i el Protocol de Kyoto. Així mateix són introduides les energies renovables com a forma d'energia per a reduir les emissions de CO2. L’assistència va esser molt favorable d'unes 25 persones, les quals van estar molt satisfetes per la informació rebuda.

Jornada sobre Canvi Climàtic: de camí a Copenhague 22 de Gener Ecoserveis va realitzar aquesta jornada amb l'objectiu d'aportar eines i recursos per tractar el tema del Canvi Climàtic des del punt de vista periodístic, i promoure un debat objectiu i informar sobre el problema de d'escalfament del planeta i el canvi climàtic a la societat. Aquesta jornada va ser diriga a tots els periodistes i comunicadors professionals, a més dels estudiants de periodisme i comunicació. L'acte va ser presidit pels següents ponents: Josep Puig, expert en energia, qui va oferir una visió global de les negociacions del clima des de la perspectiva ambiental, social i econòmica i un recull sobre els processos polítics, els actors claus i els resultats esperats a les COPs. Josep Garriga, expert en Canvi Climàtic, que va explicar en detall el rerefons de les COPs, la situació a Catalunya i el paper dels periodistes a la COP15. Joana Díaz, periodista, que va descriure el paper del mitjans de comunicació en el traspàs de la informació científica sobre la realitat d'un canvi climàtic provocat per les activitats humanes. La jornada va concloure amb la realització d’una taula rodona moderada per Josep Puig, Ecoserveis. L’assistència rebuda a la jornada va ser de 54 persones.

7


Memòria 2010 - Ecoserveis

Presentació del tríptic 'Volem fotovoltaica com a veïna'

a

l'energia

solar

2 de Febrer Gràcies a l'aportació rebuda pels clients de Caja Navarra, Ecoserveis va elaborar un tríptic informatiu sobre la instal·lació d'energia solar fotovoltaica als terrats de les comunitats de propietaris. Aquest tríptic va ser presentat a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), entitat que reuneix un gran nombre d'associacions de la ciutat de Barcelona i que es va oferir per a fer difusió del tríptic a les diferents comunitats associades.

Taller: L'energia al nostre municipi 19 de Març Taller realitzat a l'IES Sant Just Desvern dins la 'Setmana de l'Energia' per treballar amb els nens de 5è de primària una visió de l'organització dels sistema energètic que ells imaginen com a més adient pel seu municipi. Activitat realitzada mitjançant diapositives i jocs, amb la participació d'un total de 25 alumnes.

Jornada 'Zero Carbon Scenarios' 13 de Setembre Ecoserveis va realitzar la Jornada ‘Zero Carbon Scenarios’ a la Sala d'actes del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya , amb la presència dels següents ponents: Paul Allen, Director del CAT, Centre for Alternative Technology. Godfrey Boyle, Professor d’ Energies Renovables i Director del Departament d’Energia i Recerca Ambiental a la Open University. Gunar Oye Olesen, membre d’INFORSE. A la jornada els diferents ponents van presentar diferents escenaris per aconseguir cero emissions de carboni en l'ús d'energia. La jornada va concloure amb la realització d’una taula rodona moderada per Josep Puig, Ecoserveis.

Seminari d'Energia d'INFORSE al Alternative Technology (CAT,Wales)

Centre

of

Del 5 al 8 d'Octubre L'equip d'Ecoserveis, com a membre d'INFORSE, va participar en el Seminari anual que aquest cop es va organitzar al CAT. Ecoserveis va presentar propostes de pobresa energètica i política energètica.

8


Memòria 2010 - Ecoserveis

Activitat: Xerrada sobre les 'Energies Renovables' al CDEC 17 de Desembre Xerrada realitzada al Centre d'Experimentació en Ciències, CDEC, dins del Seminari de Física i Química sota el nom de ‘Futur energètic a Catalunya’. Aquest seminari té per objectiu difondre entre el professorat bones experiències de pràctiques, actualitzar el seus coneixements científics i crear un conjunt de recursos didàctics que ells puguin portar posteriorment a les aules. L’assistència de públic va ser d’un total de 25 professors que van mostrar molt d’interès.

Jornada: Canvi climàtic: després de Cancún 20 de Desembre Seguint la trajectòria de les COPs sobre el Canvi Climàtic, Ecoserveis ha realitzat aquesta jornada amb l'objectiu d'oferir informació als assistents sobre el que ha estat la Cimera de Cancún i els resultats obtinguts. La COP 16 de Cancún, realitzada del 29 de Novembre al 10 de Desembre, es presentava com una cimera on no s'arribaria a cap acord global ni vinculant. Tot i això el seu resultat va ser força rellevant, tal i com van explicar els dos ponents, experts en el tema i presents a la COP 16: Josep Garriga, expert en Canvi Climàtic, que va explicar en detall el rerefons de les COPs i la situació actual. Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima, que va parlar sobre la situació de les empreses vers el canvi climàtic. La jornada va tenir una assistència de 60 persones i va finalitzar amb un torn de preguntes moderat per en Josep Puig.

9

Profile for Ecoserveis

Memoria 2010  

Memoria 2010  

Advertisement