Page 1

núm. 23 febrer de 2012

La pobresa energètica a Catalunya Situació actual i propostes d’acció

Financia:

La pobresa energètica a Catalunya  

Situació actual i propostes d’acció

La pobresa energètica a Catalunya  

Situació actual i propostes d’acció

Advertisement