Issuu on Google+

núm. 23 febrer de 2012

La pobresa energètica a Catalunya Situació actual i propostes d’acció

Financia:


La pobresa energètica a Catalunya