Page 1

Una guia elaborada per:

Ecoserveis

Ecoserveis Referent en cultura energètica www.ecoserveis.net

GUIA PRÀCTICA

Amb la col·laboració de:

Com actuar davant la pobresa energètica

En el marc del projecte europeu:

GUIA PRÀCTICA

Com actuar davant la pobresa energètica

EA Energy Ambassadors www.energyambassadors.eu

2ª Edició

2ª Edició

Detecció, avaluació i seguiment

Detecció, avaluació i seguiment

Intelligent Energy Europe http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Ecoserveis

Guia pobresa energetica 2ed  

Guia pràctica: Com actuar davant la pobresa energètica. Detecció, avaluació i seguiment (2a edició - 2010)

Guia pobresa energetica 2ed  

Guia pràctica: Com actuar davant la pobresa energètica. Detecció, avaluació i seguiment (2a edició - 2010)

Advertisement