__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2n Congrés Català de Pobresa Energètica

Dijous, 8 de novembre

8–9 de novembre 2018 Barcelona

1


Front comú per la defensa dels drets energètics El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta impulsada per diverses administracions, ens del món local i supramunicipal i entitats socials, ambientals i de la societat civil per crear un front comú que defensi i garanteixi els drets energètics de la ciutadania, sobretot d'aquella que es troba en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. En aquesta segona edició, el Congrés Català de Pobresa Energètica se centra en les causes que agreugen la problemàtica i en l'estat actual de la defensa dels drets energètics en l'àmbit local i europeu. La finalitat és: Disposar d'un espai de trobada, reflexió, debat i diàleg entre els múltiples actors que incideixen en l'atenció a la pobresa energètica a Catalunya. Impulsar el coneixement i el debat expert sobre els aspectes més rellevants per avançar en la recerca de solucions efectives, a curt i mitjà termini. Promoure un nou marc de governança que permeti, gràcies a la col·laboració entre els diversos agents, una millor prevenció i gestió de la vulnerabilitat energètica i social.


Sensibilitzar la ciutadania, els representants polítics i els mitjans de comunicació de la magnitud i la gravetat de la pobresa energètica i de la necessitat de combatre-la activament. Per a qualsevol dubte sobre les diverses sales on es desenvolupa el Congrés, podeu consultar els espais de senyalització habilitats o us podeu adreçar directament a les persones d'organització. Al final del programa trobareu un mapa. Les sessions començaran amb puntualitat.

3


Dijous, 8 de novembre


8.30 h Acreditacions 9.00 h Presentació de l'esdeveniment 9.15 h (Auditori) Ponència inaugural: Com hem arribat a l'actual model energètic i com afecta la pobresa energètica Javier Garcia Breva

La participació com a motor d'activació de polítiques públiques: el cas del bo social de Cadis Alba del Campo. Sí Se Puede Cádiz

11.45 h Sala ASSIST

9.45 h Taula inaugural

La pobresa energètica en l'era de la informació

10.45 h Foto grupal

Castellà | Modera: Lluís Torrens. Aj. Barcelona

11.00 h Pausa Cafè

La rehabilitació d'edificis de lloguer social d'Alokabide i el big data Mario José Yoldi Domínguez. Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. País Basc

11.45 h Auditori (Servei de traducció anglès-castellà)

Les polítiques públiques davant el dret a l'energia Castellà | Modera: Montse Vilella. ACM

La incidència de la bretxa digital i l'exclusió social tecnològica: l'impacte de les competències digitals en els col·lectius vulnerables Rubén Arriazu Muñoz. Univ. Complutense de Madrid La gestió i protecció de dades dels usuaris d'energia Pep Salas. Smartgrid.cat

Política europea de protecció a consumidors vulnerables Anglès | Lara Blake. European Commission DG Justice and Consumers Les polítiques públiques contra la pobresa energètica a Espanya: tipologia i abast Anaïs Varo. Universitat de Girona

Dijous, 8 de novembre

5


11.45 h Sala SOM ENERGIA

Estratègies per aplicar programes d'eficiència energètica i rehabilitació en llars en situació de vulnerabilitat Català | Modera: Pere Lluís Vegué. Aj. Badalona Rehabilitació energètica amb criteris passiv house per al parc d'habitatge social Castellà | Beatriz San Martín. NASUVINSA Navarra Suport per a rehabilitacions de llars en situació de vulnerabilitat: el cas de les subvencions de rehabilitació de l'Aj. de Barcelona Anna Rigalt Altres models financers com a opció per facilitar la rehabilitació energètica en llars vulnerables Joana Mundó. Ecoserveis

11.45 h Sala d'exposicions

Iniciatives d'esforç col·lectiu de defensa del dret a l'energia Castellà | Modera: Gaia d'Elia. Ecoserveis

Dijous, 8 de novembre

Grup de treball sobre la Pobresa Energètica de la xarxa. Connecta Energia Corentin Girard. València, Clima i Energia Espai de diàleg administracions, empreses, entitats Núria Salas. ABD – CEEC – Institut Cerdà – Ecoserveis Acció contra la pobresa energètica Rosa Fraga. Plataforma por un Nuevo Modelo energético Assessoraments col·lectius APE

13.00 h Auditori (Servei de traducció anglès-castellà)

De local a global: fent front a la pobresa energètica a Europa Anglès | Modera: Harriet Thomson. EPOV Iniciatives de pobresa energètica a Europa Anglès | Marine Cornelis. Experta independent D'acció local a política europea Anglès | Maria Jeliazkova. EAPN El projecte ASSIST: Xarxa europea d'agents contra la pobresa energètica Anglès | Marina Varvesi. Aisfor Capacitació i abordatge de la pobresa energètica a nivell local: la implementació d'ASSIST Marta Garcia. Ecoserveis

6


13.00 h Sala ASSIST

Estat dels indicadors / mesures de la situació de PE a Catalunya Català | Modera: María Campuzano. Grup Promotor ILP Avaluació de necessitats de la pobresa energètica a Catalunya Federico Todeschini. Ivalua Indicadors municipals de pobresa energètica a la ciutat de Barcelona Castellà | Sergio Tirado. Aj Barcelona Cap a una visió ampliada de pobresa energètica: aportacions des d'un enfocament de Desenvolupament Humà Victòria Pellicer. UPV

Autoproducció en llars vulnerables: instal·lació finançada pels socis de SOM ENERGIA Marc Roselló. Som energia

13.00 h Sala d'exposicions

Iniciatives d'abordatge de la pobresa energètica: experiències més enllà de l'acció específica Català | Modera: Sandra Tatay. Taula del Tercer Sector Social Vulnerabilitat energètica zero: el repte de Creu Roja Olga Díaz Ni una llar sense energia Castellà | Carlos Pesqué. Ecodes

13.00 h Sala SOM ENERGIA

Les energies renovables i pobresa energètica Català | Modera: Laura Gómez. Aj. Sabadell

A-porta, acompanyant a toc de porta Celso Pérez. CONFAVC Educació Financera Familiar i Pobresa Energètica de la Fundació de Famílies Monoparentals Isadora Duncan Castellà | Daniel Álvarez Sensorització d'habitatges socials Antonio Eroles. Cellnex-M4Social

Opcions per a l'aprofitament d'energies renovables en llars en situació de vulnerabilitat Castellà | Sara Pizzinato. Greenpeace Fotovoltaica contra la pobresa energètica. Projecte final grau CFGS Marc Gasulla. Jesuïtes el Clot

Dijous, 8 de novembre

14.15 h Dinar

7


15.30 h Auditori (Servei de traducció anglès-castellà)

Les situacions de pobresa energètica encara ocultes / difuses: diagnosi i reptes

El dret als subministraments bàsics i la seva garantia real Daniel Ruiz. Síndic de Greuges de Catalunya Apunts de la Unió Europea per a la protecció de persones consumidores vulnerables Enric R. Bartlett Castellà. ESADE

Català | Modera: Susanna Roig. Taula del Tercer Sector Social Projecte Ràdars: la prevenció de situacions de risc en les persones grans Ponent a confirmar

15.30 h Sala SOM ENERGIA

Defensant el dret a l'energia entre el col·lectiu estudiantil Anglès | Joanna Romanowicz. National Union of Students

Impacte de les mesures de baix cost en habitatges en situació de vulnerabilitat

La pobresa energètica a l'àmbit rural: perspectiva des dels Serveis Socials comarcals Josep Lluís Bonet. Consell Comarcal de la Noguera

Català | Modera: Jaume Enciso. Aj. Sabadell

15.30 h Sala ASSIST

Vulnerabilitat energètica. Regulació jurídica i protecció dels drets de les persones

Mesures de baix cost en llars en situació de vulnerabilitat Castellà | Carmen Sánchez Guevara. Univ. Politécnica de Madrid Programa d'intervencions en llars en situació de vulnerabilitat Francesc Hernández. Diputació de Barcelona Projecte Àngels – Badalona Eficient Maria Jesús Real. Badalona Serveis Assistencials Jordi Garcia. Fundació Privada Llegat Roca i Pi

Català | Modera: Estrella Argüelles. FMC Marc constitucional, controvèrsies i opcions regulatòries a l’abast Juli Ponce Solé. Univ. de Barcelona

Dijous, 8 de novembre

8


15.30 h Sala d'exposicions

Estratègies municipals de suport energètic a l'usuari vulnerable Català | Modera: Guillem Espriu. AMB Oficina de prestacions socials: més a prop de l'usuari Carme Madorell. Aj. de Molins de Rei Agents energètics a la llar en casos de renovació de l'IRER Laura Gómez i Sara Gonzalez. Aj. de Sabadell Construcció d'un punt d'assesorament energètic i aplicació de la llei 24/2015 David Clarà. Aj. de Barberà del Vallès Projecte de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica Anna Garcia i Laura López. Aj. de Valls

16.45 h Auditori (Servei de traducció anglès-castellà)

Mesures de protecció a l'usuari d'energia en situació de vulnerabilitat Castellà | Modera: Susanna Pellicer. ACM Protecció jurídica: accés a la justicia per a persones en situació de vulnerabilitat energètica a Europa Anglès | Naomi Creutzfeldt. University of Westminster La tarifació social com a opció de protecció Iñigo Antepara. Argilan-ESK Coalicions com a defensa i protecció dels drets energètics Clémence Hutin. Right To Energy Platform

16.45 h Sala ASSIST

Riscos associats en llars en situació de vulnerabilitat Català | Modera Davide Malmusi. Aj. Barcelona El protocol de detecció de casos de pobresa energètica de Bombers de Barcelona Ponent a confirmar

Dijous, 8 de novembre

9


La pobresa energètica des de la perspectiva d'un bomber Antonio del Río. Membre del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya Impacte de la pobresa energètica en la salut Juli Carrere. ASPB

16.45 h Sala SOM ENERGIA

18.00 h Auditori Donant espai a les històries de vida relacionades amb l'energia Anglès | Marilyn Smith. ENACT project

18.30 h Fi del primer dia de ponències

Els municipis com a catalitzadors de programes d'abordatge de la pobresa energètica Català | Modera: Sergi Ricart. FMC Mapeig i anàlisi del consum energètic residencial: potencialitats i aplicació a la detecció de la pobresa energètica Josep Vives. Aj. de Rubí Treball en xarxa de la Taula tècnica Comarcal del Gestió Energètica Social del Vallès Occidental Judit Acosta Corre o Camina contra la pobresa energètica Javier Rubio. Aj. de Cornellà de Llobregat Pla d'ocupació per l'apoderament energètic Vivi Pérez. Aj. de Figueres

Dijous, 8 de novembre

10


Divendres, 9 de novembre

11


9.00 h Auditori

9.40 h Sala ASSIST

L'Observatori Europeu de la Pobresa energètica Anglès | Harriet Thomson. University of Manchester

Canvi climàtic i transició energètica

9.40 h Auditori

Mínim vital i benestar a la llar: usos d'energia per assegurar un nivell de vida i de salut adequat

Castellà | Modera: Blanca Martínez de Foix. DIBA Projecte TRANSFAIR: transicions injustes? Sergio Tirado. UAB L'atenció a la vulnerabilitat des de la planificació climàtica Cristina Castells. Aj. de Barcelona La pobresa energètica: un altre repte de la transició energètica global Martin Mantxo. Ekologistak Martxan TRADENER

Català | Modera: Maria Pérez. AMB Propostes de mínim vital Castellà | Iñigo Antepara. Argilan-ESK Proposta de la societat civil Josep Babot. Aliança contra la Pobresa Energètica Estimació i anàlisi dels mapes de consums metropolitans Elena Domene i Marta Garcia. IERMB-UAB

9.40 h Sala SOM ENERGIA

Experiències municipals de punts d'assessorament energètic: reptes i oportunitats Català | Modera: Cristina Ramos. Ecoserveis Punts d'assessorament energètic Tatiana Guerrero i Antonio Toribio. Aj. de Barcelona

Divendres, 9 de novembre

12


OFIMAPE, assessorar la ciutadania, negociar amb les empreses Carme Freixa. Aj. de Terrassa Intervenció en l'àmbit de la pobresa energètica: Punt d'Atenció social i Assessorament energètic Mònica Murillo. Aj. de Sant Boi de Llobregat Punt d'Assessorament: fem Badalona Eficient Kevin Jurado. Aj. de Badalona

9.40 h Sala d'exposicions

La supervisió i la mediació en l'atenció a les persones usuàries de l'energia Català | Modera: Síndic de Greuges de Catalunya Jaume Saura. Adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya Sergi Sanchis. Customer Counsel d'Agbar Ana Olaria. Unitat de reclamacions d'Endesa

11.30 h Auditori

Gènere i pobresa energètica Castellà | Modera: Pilar Vallès. Aj. Badalona Perspectiva de gènere en l'accès a l'energia al Comitè EU-Femm Nicolò Franceschelli. Blomeyer & Sanz Perspectiva de gènere sobre el dret a l'habitatge i la pobresa energètica a Barcelona Irene González. Enginyeria Sense Fronteres Béns comuns i gènere María Eugenia Rodríguez Palop. Univ. Carlos III

11.30 h Sala ASSIST

El preu dels subministraments bàsics i el seu efecte sobre els consumidors Català | Alfons Pérez. Xarxa per la Sobirania Energètica Visió tècnico-energètica i de mercats Jorge Morales de Labra. Geoatlanter

11.00 h Pausa Cafè

Visió consumidors Tania Martín. FACUA Visió Social Susanna Roig. Taula del Tercer Sector Social

Divendres, 9 de novembre

13


11.30 h Sala SOM ENERGIA

Mecanismes de protecció: Estat de bo social/llei 24/2015 Català | Modera: Cristina Garcia. APE De la ILP Habitatge a la Llei 24/2015: experiències i reflexions des del Grup Promotor Maria Campuzano. Grup promotor ILP L'aplicació de la normativa des de diferents ajuntaments Laia Ortiz. Aj. de Barcelona Gabriel Fernández. Aj. de Sabadell Diego Arroyo. Aj.de Santa Coloma de Gramenet

11.30 h Sala d'exposicions

Adolescents per la justícia energètica Judith Seubas. Tarpuna sccl Energia Justa: l'experiència dels referents energètics Fernando Alegria. ABD-Ecoserveis Projecte Talaies Andreu Camprubí. Aj. de Barcelona/El Risell

12.45 h Auditori ENGAGER: Programa de Co-creació i innovació de la pobresa energètica a Europa Anglès | Slavica Robic

13.15 h Cloenda

Estratègies per l'apoderament energètic Català | Modera: Ramon Albornà. DIBA "TransFormar" a persones aturades en agents energètics municipals, per a pal·liar la pobresa energètica Manel Rivero. Intiam Ruai Comunitats veïnals per a l'eficiència energètica Gaia D'Elia. Ecoserveis Gestió activa de la pobresa energètica des dels Serveis Socials Salva Moncayo. AEIOLUZ Divendres, 9 de novembre

14


Centre Cívic Cotxeres de Sants Carrer de Sants, 79 08014 Barcelona

Plaça de Bonet i Muixí

Sala SOM ENERGIA

Sala AS SIST

C/ Olzinelles

i Auditor

Sala exposic io

ns

C/ de S a

nts

www.congrespobresaenergetica.cat @CongresPE

Entrada

15


Coorganitzadors:

Patrocinadors A++:

Col¡laboradors:

Patrocinador A+:

Profile for Ecoserveis

Programa del 2n Congrés Català de Pobresa Energètica  

Programa del 2n Congrés Català de Pobresa Energètica  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded