Page 1

Ecorubbluffen


Ecorubbluffen Åke Paulsson, VD Ecorub AB bluffar i Norrbottens Kuriren följande ●

Dessutom är vårt material billigare, säger uppfinnaren Åke Paulsson. Den pellet som han tagit fram är patenterad i Europa. Uppfinnaren och kemiingenjören Åke Paulsson säger att företaget kommer att importera gummipulver från ett företag i Grekland


Ecorubbluffen Det är inte sant! ●

Åke Paulsson, VD Ecorub AB har köpt ett patent av uppfinnaren som heter Edgar Armando Gonzalez. Han är köpare och inte uppfinnare. Patentet EP 1127918 ligger här

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20010829&DB=EPODOC&locale=e


Ecorubbluffen Patentet EP 1127918 utfärdades till uppfinnaren Edgar A. Gonzalez medan Rerub AB äger nyttjanderätten, se bild 5. Adgar A. Gonzalez förde nyttjanderätten över till Rerub AB med uppvisning av köpekontrakt undertecknad av Åke Paulsson, se bilder 6 till 11. Alla dokument är public domain och finns här https://register.epo.org/espacenet/application number=EP00200710&tab=doclist&lng=en


uppfinnare


uppfinnare


Ecorubbluffen Alternative links to the documents Mentioned in this presentation are here https://register.epo.org/espacenet/application?number=EP00200710&tab=doclist&lng=en

http://pdfcast.org/pdf/assignment­for­the­patent­application­polyolefin­blends­containing­ground­vulcanized­rubb http://pdfcast.org/pdf/edgar­a­gonzalez­request­for­grant­of­a­european­patent http://pdfcast.org/pdf/edger­a­gonzales­eu­patent­polyolefin­blends­containing­ground­vulcanized­rubber

VD Åke Paulsson Ecorub AB ecorubbluffen i Norrbottens Kuriren 20100505  

Ecorubbluffen - Åke Paulsson, VD Ecorub AB bluffar i Norrbottens Kuriren följande - Dessutom är vårt material billigare, säger uppfinnaren Å...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you