Page 1

ПУТІВНИК ПЕРШОКУРСНИКАЕКОНОМІСТА ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ 2017 РОКУ


ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Вельмишановні першокурсники! Сердечно вітаю Вас із Днем Знань! Цей день для багатьох студентів є початком нагромадження їх професійного та інтелектуального потенціалу, це перші кроки до самоідентифікації та розбудови інноваційної Української держави. Економіст – одна з найпрестижніших професій. Економіка виникла з появою людського суспільства та пройшла еволюційний шлях разом з людством. Українські вчені-економісти зробили вагомий внесок в розвиток світової науки та започаткували власні наукові економічні школи та теорії. Економічний факультет зберігає успадковані від славних попередників наукові традиції, розвиває та збагачує їх. Дослідження, які проводять викладачі факультету, завжди на передовій наукового прогресу, спрямовані на розвиток та зміцнення вітчизняної економіки, забезпечення добробуту нації та утвердження

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

незалежності України. Випускники економічного факультету – відомі в Україні та далеко за її межами вчені, урядовці, політики, підприємці та педагоги. Нинішні студенти, засвоюючи знання з економіки, математики, іноземних мов та інформаційних технологій, творитимуть вітчизняну економічну та наукову еліту, якій буде під силу забезпечити гідне місце нашої держави у світовій економіці та протистояти складним викликам третього тисячоліття. Ваша енергія, знання, вміння та навики нині особливо потрібні українському суспільству, яке прагне стати гармонійним, благородним та справедливим, незважаючи на складні часи, які зазнала наша державність. Наснаги нам усім і міцної віри у те, що економічна наука прискорить поступ України та забезпечить достойне життя її громадян у світовій спільноті. Бажаю міцного здоров'я, щастя, любові та добра! З глибокою повагою, Декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2

доц. Михайлишин Р.В


ФАКУЛЬТЕТ банківського і страхового бізнесу (кім. 301, 302), завідувач проф. Реверчук Сергій Корнійович;  економічної кібернетики (кім. 307, 308), завідувач проф. Вовк Володимир Михайлович;  економіки підприємства (кім. 117, 118, 323), завідувач проф. Михасюк Іван Романович;  економічної теорії (кім. 114), завідувач проф. Островерх Петро Іванович;  економіки України (кім. 310), завідувач проф. Гринів Лідія Святославівна;  інформаційних систем у менеджменті (кім. 100), завідувач проф. Приймак Василь Іванович;  маркетингу (кім. 210), завідувач проф. Майовець Євген Йосипович;  менеджменту (кім. 304), завідувач проф. Кундицький Олександр Олександрович;  обліку і аудиту (кім. 201, 202), завідувач проф. Ковалюк Олексій Миколайович;  статистики (кім. 215) завідувач проф. Матковський Семен Олексійович;  фінансів, грошового обігу та кредиту (кім. 101, 102, 106), завідувач проф. Крупка Михайло Іванович. Велику увагу на факультеті приділяють співпраці з економічними факультетами університетів інших країн. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Економічний факультет, створений у 1966 році, є одним із найбільших структурних підрозділів Львівського національного університету імені Івана Франка. Історія формування факультету бере свій початок від кін. XVIII ст. - поч. XIX ст., коли в Університеті почали викладатись економічні дисципліни: кафедра натурального права і політичної економії; кафедра торговельного кодексу (1812); кафедра цивільного процесу, торговельного і вексельного права (1850). Особливий внесок у розвиток економічної науки в стінах Львівського університету належить Івану Франку та Михайлу Грушевському, які опублікували низку економічних праць. Факультет розташований в окремій будівлі на проспекті Свободи, 18. Станом на 01.09.2017 р. на факультеті навчається більше 3000 студентів, з них близько 2500 – на денній формі. Факультет постійно підвищувє педагогічний і науковий рівень кваліфікації викладацького персоналу, удосконалює структуру, відгукуючись на потреби часу, відкриває нові спеціальності та кафедри. На факультеті функціонують такі кафедри:  аналітичної економії та міжнародної економіки (кім. 107), завідувач проф. Панчишин Степан Михайлович;

3


ЯК ДОЇХАТИ...

ДО НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ УНІВЕРСИТЕТУ вулиця Марка Черемшини, 31 2 10 7

вул. Петра Дорошенка → вул. Богдана Котика Театр Ляльок → вул. Погулянка

5А 24 47А

проспект Свободи → вул. Богдана Котика

39 50 217А

вул. Театральна → вул. Богдана Котика

ДО ГУРТОЖИТКУ №4 УНІВЕРСИТЕТУ вулиця Пасічна, 22 2 10

вул. Петра Дорошенка → вул. Пасічна

24 47А

проспект Свободи → вул. Таджицька

ДО ГУРТОЖИТКУ №2 УНІВЕРСИТЕТУ вулиця Медової Печери, 39А 24 47А

ІНФРАСТРУКТУРА

4

проспект Свободи → вул. Медової Печери

ДО ПОЛІКЛІНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ вулиця Тадеуша Бой-Желенського, 14

1

вул. Петра Дорошенка → вул. Академіка Сахарова


ІНФРАСТРУКТУРА

ЯК ДОЇХАТИ...

5


Чи є доступ до мережі інтернет на факультеті? Так, факультет має безкоштовну мережу WI-FI

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

6

Яку систему оцінювання застосовують? В Університеті застосовують три шкали оцінювання: “Шкала ESTC”, “Шкала Університету”, “Національна шкала” “А” — 90 -100 балів — ”відмінно” “В” — 81 - 89 балів — ”добре” “С” — 71 - 80 балів — ”добре” “D” — 61 - 70 балів —”задовільно” “Е” — 51 - 60 балів — ”задовільно” “FX” — 21 - 50 балів — ”незадовільно” “F” — 0 - 20 балів —”без права перездачі”

Спорткомплекс ЛНУ, вул. Черемшини, 31

3

Фізичне виховання,

Фінанси, проф. Крупка

Знаменник, пара у 309

2

Як розшифровується назва групи ЕКп-12с? Перші дві букви “ЕК” означають економічний факультет, третя буква - назву напряму: “е” - бізнес-економіка; “к” - економічна кібернетика; “р” - міжнародна економіка; “п” - підприємництво, торгівля та біржова діяльність; “т” - бізнес-статистика та аналітика; “н” - маркетинг; “ф” - фінанси, банківська справа та страхування; “о” - облік і оподаткування; “м” -менеджмент. Четверта велика буква “С” (при наявності) означає групу студентів, які навчаються після здобуття ОКР “Молодший спеціаліст”.Перша цифра номер курсу, друга - номер групи. Остання буква означає форму навчання: “с” - стаціонар, “з” - заочне. Отже, “ЕКп-12с” означає: економічний факультет, спеціальність підприємництво, торгівлі та біржова діяльність, перший курс, 2 група, стаціонар.

Чисельник, семінар

Аудит, доц. Жовтанець-

Як читати розклад? Клітинка розкладу може бути поділена горизонтально. У такому разі верхню частину називають “чисельником”, а нижню “знаменником”. Перший тиждень 1 семестру є чисельником, і кожен непарний тиждень також. У 2 семестрі перший тиждень є знаменником. Якщо клітинку поділено вертикально, то ліва її частина стосується 1-ої підгрупи, а права – 2-ої. Можливі скорочення у розкладі: “проф.” - професор, “д.е.н.” - доктор економічних наук, “доц.” - доцент, “к.е.н.” - кандидат економічних наук, “ст. викл.” старший викладач “ас.”- асистент, “практ.” - практична, “лекц.” лекція, “лаб.” - лабораторна, “д.96” - аудиторія 96, яка розміщена на вул. Петра Дорошенка, 41, “к.301” - аудиторія 301, яка розміщена на вул. Миколи Коперника, 3.

Фрагмент розкладу із чисельником та зна-

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

У яку зміну ми будемо навчатися? Перший курс навчається у першу зміну з 8 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Коли буде навчання? Перший семестр триває 16 тижнів із 01.09.17 по 20.12.17. Зимова екзаменаційна сесія із 21.12.17 по 05.01.18. Другий семестр розпочнеться 09.02.18 і триватиме 16 тижнів по 31.05.18. Літня сесія із 1.06.18 по 21.06.18. Канікули: з 06.01.18 по 15.01.18; з 30.01.18 по 08.02.18; з 22.06.18 по 31.08.18. Навчальна практика (2 тижня): з 16.01.18 по 29.01.18.

Який розклад дзвінків? І пара: 830 - 950 V пара: 10 30 ІІ пара: 10 - 11 VІ пара: ІІІ пара: 1150 - 1310 VII пара: ІV пара: 1330 - 1450 VIII пара:

1505 - 1625 1640 - 1800 1810 - 1930 1940 - 2100


НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених (ЕНК) діє на факультеті з 2010 року. Наше покликання - сприяти студентам та молодим науковцям в саморозвитку та реалізації як успішних економістів. Клуб організовує міжнародні наукові конференції, круглі столи та просто цікаві заходи, реалізує економічні та екологічні проекти, допомагає студентам з навчально -методичною літературою та у виконанні науководослідних проектів і індивідуальних завдань, випускає факультетський журнал, сприяє в проходженні практики та стажувань, отриманні додаткового заробітку до стипендії та працевлаштуванні. Економічний науковий клуб має налагоджені зв'язки з українськими та іноземними студентськими і науковими товариствами вищих нав-

чальних закладів, а також з низкою провідних вітчизняних та міжнародних компаній. Економічний науковий клуб – не лише колектив, це команда всебічно розвинутих, активних студентів та молодих викладачів, врешті-решт, просто друзів, які своїми ідеями, ініціативами та зусиллями змінюють майбутнє факультету та вітчизняної науки і економіки на краще.

Науковим опікуном ЕНК є декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент Михайлишин Ростислав Васильович. Головою правління ЕНК є кандидат економічних наук, доцент Ваврін Максим Ростиславович. Членом клубу може стати кожен з Вас!)

Розклад пар для твоєї групи та корисну інформацію можна отримати із мобільного, планшета, смарт годинника, ноутбука, смарт телевізора чи комп’ютера на сайті: www.econom.lnu.edu.ua,

Засновник і видавець:

Головний редактор: Максим Ваврін Літературний редактор: Василь Говрі, Андрій Ковальчук, Дизайн та верстка: Максим Ваврін

Ідея: Юрій Рудий, Максим Ваврін Адреса редакції та видавця: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 кім. 8, E-mail: economscienclub@econom.lnu.edu.ua Телефон: (032) 239-43-42 Сайт: econom.lnu.edu.ua Друк: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Обкладинка: Максим Ваврін Фотографії: Олена Підгурська, Максим Ваврін Картографічні матеріали: Google Maps

Виходить з 2008 року Розповсюджується безкоштовно засобами мережі інтернет

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

а також через соціальні мережі: https://www.facebook.com/economscienclub/

Всі права захищено! Всі права на статті, ілюстрації, символіку та інші матеріали належать ЕНК та охороняються Законом України “Про авторське право та суміжні права”. При використанні матеріалів та конструктивних елементів посилання обов’язкове!

7


© 2017, Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. Укладання. © 2017, Довідкове видання “Путівник першокурсника-економіста”. Десяте видання, перероблене, виправлене та доповнене.

Путівник першокурсника-економіста ' 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you