Page 1

JM11091712JM11091712

Conform comunicatului de presa a Ministerului Economiei, Ministerul Economiei a revizuit (actualizat) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2011-2012 la data de 19.09.2011. Ministerul Economiei a majorat ritmul de creştere a Produsului intern brut de la 5% (prognozat în mai 2011) pînă la 6% pentru anul 2011, iar pentru anul 2012 l-a diminuat de la 5% pînă la 4,5%. Informaţia mai detaliată privind Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 20112012 este prezentată în anexă. Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012 Ministerul Economiei a revizuit (actualizat) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2011-2012 şi îl publică spre utilizare de către toate instituţiile interesate. La revizuirea prognozei au stat următoarele temei: • datele statistice recente privind evoluţia economiei naţionale în anul 2011 (în special, datele BNS privind Produsul Intern Brut (PIB) în semestrul I 2011), care prezintă ritmuri de creştere mai mari comparativ cu cele din prognoza anterioară (din mai 2011); • prognoza actualizată a dezvoltării economiei mondiale (Fondul Monetar Internaţional, august), care prevede ritmuri de creştere mai lente comaprativ cu prognoza anterioară (Fondul Monetar Internaţional, iulie) ; • o nouă variantă de prognoză a inflaţiei (Banca Naţională a Moldovei, august), care prevede o inflaţie mai ridicată faţă de prognoza anterioară (Banca Naţională a Moldovei, iulie); • consultările cu misiunea Fondului Monetar Internaţional (13-19 septembrie 2011), referitor la actualizarea prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului public naţional. În urma aprecierii impactului acestor factori asupra economiei Republicii Moldova, Ministerul Economiei a modificat prognoza precedentă pentru anii 2011-2012 (din mai 2011). Anul 2011 (estimări): • - majorarea ritmului de creştere a exporturilor cu 17 puncte procentuale (p.p.) (de la 22% pînă la 39%), a importurilor – cu 8 p.p. (de la 21% pînă la 29%), a investiţiilor în capital fix - cu 2 p.p. (de la 12% - la 14%); • - cu 0,7 p.p. (de la 7,2% la 7,9%) se aşteaptă creşterea indicelui preţurilor de consum mediu anual (IPC) şi cu 1,5 p.p. (de la 7,9% - la 9,5%) – IPC la sfîrşitul anului; • - concomitent, se aşteaptă reducerea cu 0,5% (de la 7,5% - la 7%) ritmul de creştere a producţiei industriale; • - de asemenea, se aşteaptă ritmuri mai joase de creştere a fondului de remunerare a muncii (12% faţă de 15% - în termeni nominali şi 4% faţă de 8% - în termeni reali); • - ca rezultat, ritmul de creştere a PIB va constitui 6%, comparativ cu 5% prognozat în luna mai 2011. Anul 2012 (prognoză): • - temperarea ritmului de creştere a exporturilor cu 2 p.p. (de la 12 pînă la 10%), a importurilor cu 2 p.p.(de la 11% - la 9%), producţiei agricole cu 0,5% p.p. (de la 3,5% - la 3%); • - cu 1,2 p.p. (de la 6,9% la 8,1%) se aşteaptă creşterea IPC mediu anual şi cu 0,8 p.p. (de la 5,7% - la 6,5%) – IPC la sfîrşitul anului; • - în acelaşi timp, se aşteaptă creşterea cu 1 p.p. (de la 9% - la 10%) ritmul de creştere a investiţiilor în capital fix; • de asemenea, se aşteaptă un ritm de creştere mai mic a fondului de remunerare a muncii (4% faţă de 5% anterior); • - ca rezultat, ritmul de creştere a PIB va constitui 4,5%, faţă de 5% prognozat în luna mai 2011. În ansamblu, Ministerul Economiei evaluează cu o probabilitate înaltă posibilitatea realizării scenariilor indicatorilor macroeconomici estimaţi pentru anul 2011 şi prognozaţi pentru anul 2012.


Anexă Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012 2008 Unitatea de măsură

Indicatorii Produsul intern brut nominal faţă de anul precedent în preţuri comparabile

2009

2010

efectiv

2011 pronostic 10.05. 19.09. 2011 2011 +,-

2012 pronostic 10.05. 19.09. 2011 2011 +,-

mild. lei

62,9

60,4

71,8

82,1

82,5

0,4

91,6

93,1

1,5

%

107,8

94

106,9

105

106

1

105

104,5

-0,5

%

112,7

100,0

107,4

107,2

107,9

0,7

106,9

108,1

1,2

%

107,3

100,4

108,1

108

109,5

1,5

105,7

106,5

0,8

lei/USD

10,39

11,11

12,37

11,7

11,8

0,1

11,9

11,8

-0,1

lei/USD

10,4

12,30

12,15

12,0

12,0

0

12,1

11,8

-0,3

Export faţă de anul precedent

mil.USD %

1591 118,7

1283 80,6

1542 120,1

1875 122

2150 139

275 18

2100 112

2375 110

275 -2

Import

mil.USD

4899

3278

3855

4650

4975

325

5150

5425

275

%

132,8

66,9

117,6

121

129

8

111

109

-2

mil.USD

-3308

-1995

-2314

-2775

-2825

50

-3050

-3050

0

mild. lei

30,0

22,6

27,1

31,4

30,1

-1,3

35,3

36,5

1,2

%

101,5

78,9

107,0

107,5

107

-0,5

107

107

0

mild. lei

16,5

13,3

19,7

21,7

21,7

0

23,4

23,3

-0,1

%

132,1

90,4

107,9

105

105

0

103,5

103

-0,5

mild. lei

18,2

10,9

12,9

15,9

16,4

0,5

18,2

18,9

0,7

%

102,3

65

116,7

112

114

2

109

110

1

lei

2530

2748

2972

3300

3300

0

3650

3650

0

mild. lei

19,4

19,95

20,8

24

23,3

-1

26,9

26,2

-1

faţă de anul precedent: nominal

%

122

103

104

115

112

-3

112

112

0

real

%

109

103

97

108

104

-4

105

104

-1

Indicele preţurilor de consum mediu anual la sfîrşitul anului Cursul de schimb al leului mediu anual la sfîrşitul anului

faţă de anul precedent Soldul balanţei comerciale Producţia industrială în preţuri curente faţă de anul precedent în preţuri comparabile Producţia agricolă în preţuri curente faţă de anul precedent în preţuri comparabile Investiţiile în capital fix faţă de anul precedent în preţuri comparabile Salariul nominal mediu lunar* Fondul de remunerare a muncii

* începînd cu luna ianuarie 2011, datele statistice privind cîştigurile salariale (salariul mediu) se obţin în baza unei cercetări statistice selective noi. Unităţile din sectorul bugetar şi unităţile din sectorul real cu 20 şi mai mulţi salariaţi sunt cuprinse exhaustiv, iar unităţile cu 4-19 salariaţi sunt incluse în cercetare în bază de eşantion, dar nu erau incluse în perioada precedentă. Din această cauză valorile nominale ale salariului din anul 2011 nu sunt comparabile cu valorile nominale din perioada precedentă. Totodată, BNS a recalculat datele pentru anul 2010 conform noii metodologii, astfel ritmul de creştere a cîştigurilor salariale din anul 2011 faţă de 2010 este comparabilă.

L.Cazac, sef Sectie dezvoltare economica si investitii T.Grigoras, Economist-coordonator CRGI

Prognoza si Planificare  

Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012

Prognoza si Planificare  

Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2011-2012