Page 1

Optativa 2on d’ESO

Economia i Cinema

L’organització de l’empresa En una empresa cal que les tasques de tots els individus d’una empresa estiguin ben definides és per això que s’utilitzen els organigrames. Un organigrama és una representació gràfica de l’estructura d’una empresa on es mostra les funcions de cada un dels treballadors, la seva responsabilitat i les relacions entre els departaments d’una empresa. Els departaments d’una empresa són bàsicament quatre: el departament de producció, el departament comercial, el departament de recursos humans i el departament d’administració. L’encarregat de dirigir l’empresa i tots els seus departaments és el gestor, el qual no té la propietat de l’empresa al no haver realitzat cap inversió en aquesta. En canvi, l’empresari de l’empresa és el propietari, és a dir, aquella persona que ha realitzat una inversió.

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ:

1. A partir de la informació que es presenta a continuació sobre l’estructura de diferents empreses. Realitza un organigrama funcional per cadascuna d’elles.

A. L’empresa PILP, SL es dedica a la producció d’ordinadors portàtils i està dividida en quatre departaments. En el departament de producció, hi ha el director del departament i dos encarregats que supervisen cadascun d’ells a cinc treballadors. El primer encarregat s’ocupa de la realització de les diferents parts del portàtil i el segon d’unir-les per la creació del producte. En el departament de recursos humans, hi ha el director del departament i tres treballadors que l’ajuden a realitzar les tasques pròpies del departament. El departament de comercial està constituït pel director del departament que és responsable de dos encarregats i aquests de tres treballadors cadascun. El primer encarregat s’ocupa de la publicitat dels productes produïts per l’empresa i el segon encarregat s’ocupa de la distribució del producte. El departament d’administració està format pel director del departament i per dos treballadors, un dels quals es dedica la comptabilitat de l’empresa i l’altre a aconseguir finançament per les inversions futures.

B. En el mateix carrer on visc hi ha un restaurant en el qual hi treballa, el propietari i gestor del local que és responsable de tots els treballadors. Hi ha un encarregat de cuina que supervisa a tres cuiners i un encarregat de les taules que supervisa a sis cambrers.

1


Optativa 2on d’ESO

Economia i Cinema

C. Una empresa que s’encarrega de produir roba de moda està formada pel director general de l’empresa, el vicedirector de l’empresa, i els quatre directors dels departaments de producció, comercial, administració i recursos humans. El director del departament de producció supervisa a dos encarregats, un s’ocupa del disseny dels productes i l’altre de la confecció de la roba. L’encarregat del disseny és responsable de tres treballadors i el de confecció de cinc treballadors. El director del departament de comercial supervisa a tres encarregats responsables de tres centres de distribució: Barcelona, Madrid i Sevilla. En els quals hi treballen cinc, sis i quatre treballadors, respectivament. El director del departament d’administració supervisa a dos treballadors i el director de recursos humans a dos més.

2. Suposa que ets l’encarregat del departament de recursos humans de l’empresa PRISTA, SA. i el director general de l’empresa t’ha demanat contractar quatre treballadors aquesta setmana. L’empresa es dedica a la producció de mobles de cuina. En concret es necessita un treballador per cada departament de l’empresa i l’empresa té els següents departaments: producció, comercial, recursos humans i administratiu. A partir dels currículums que t’han arribat al teu departament, faràs una selecció dels treballadors més adequats per cadascun d’ells. ( Els currículums es troben a la pàgina 4) Important! Cal que recordis les funcions que es realitzen en cada departament de l’empresa.

3. A continuació teniu tota la informació necessària d’un treballador, el qual la necessita ordenar per presentar a una empresa. El pots ajudar a escriure un currículum vitae? Un currículum vitae és el conjunt de dades relatives als títols acadèmics, l’experiència professional, etc. d’una persona que opta per a un lloc de treball. INFORMACIÓ DEL TREBALLADOR: •

Martí Buch i Moliner

(2005) Curs de mecànica d’injecció impartit per SAT, SA. Durada: 100 hores

Aficions: submarisme, jugar a futbol i paracaigudisme.

(2004-2010): Recepcionista de cotxes i cap de mecànica de Tallers BUSEA, SL.

Casat i té un fill

Espanyol

Data de naixement: 29 de maig de 1984

2


Optativa 2on d’ESO

Economia i Cinema

(1999-2003): Cicle de grau mitjà de carrosseria i cicle superior d’automoció.

Coneixements d’idiomes: anglès i alemany a nivell mitjà.

Coneixements en informàtica: Windows Vista. Office 2009.

Adreça: Av. Argentina nº25, 3r.1ª. 43005 Tarragona.

Telèfons: 977.244.001 i 636.158.933

(2000-2004): Mecànic a IMANAR, SA. On va realitzar les funcions: reparacions mecàniques en general i col·laboració amb la secció de planxa.

Signatura

Tarragona, 12 d’abril de 2010

Recorda que l’estructura d’un currículum vitae és la següent: CURRÍCULUM VITAE Foto

DADES PERSONALS: Nom i Cognoms: Estat civil: Nacionalitat: Data de naixement: Adreça: Telèfons: Adreça correu electrònic:

ESTUDIS I FORMACIÓ: EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: AFICIONS:

4. i Redacta el teu currículum vitae, tenint en compte el guió presentat en l’exercici anterior. Dia Lloc Signatura

4. Redacta el teu currículum vitae, a partir del guió de l’exercici anterior.

3


Optativa 2on d’ESO

Economia i Cinema

CURRÍCULUM VITAE

CURRÍCULUM VITAE

DADES PERSONALS:

DADES PERSONALS:

Nom i Cognoms: Sara Llobert i Salins Estat civil: soltera Nacionalitat: espanyola Data de naixement: 07/04/1985 Adreça: c/ Llopis nº10, Girona Telèfons: 659.87.23.69 Adreça correu electrònic: sarallobert@hotmail.com

Nom i Cognoms: Pau Martí Serra Estat civil: casat, 1 fill Nacionalitat: espanyol Data de naixement: 10/02/1983 Adreça: c/ Mar nº10, Bàscara Telèfons: 739.55.23.36 Adreça correu electrònic: paumartí@gmail.com

ESTUDIS I FORMACIÓ:

ESTUDIS I FORMACIÓ:

- Educació Secundària Obligatòria. - (2000-2002) Batxillerat modalitat Social. - Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, especialista en Màrqueting. - Postgrau en publicitat i relacions públiques.

- Educació Secundària Obligatòria. - (1999-2002)Cicle Formatiu de grau mitjà en fusteria.

Idiomes: Anglès a nivell superior (B2 a nivell europeu)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Programes informàtics: Windows Vista, Internet i Office 2009.

- (1999-2000) Fusteria IBAN, SL dedicada a la producció de mobles d’oficina. Realització de les tasques bàsiques d’una fusteria.

Programes informàtics: Windows Vista, Internet i Office 2009. AFICIONS:

- (2000-2008) Fusteria Gomis, SL dedicada a la producció de mobles de cuina. Realització dels mobles i disseny dels mateixos.

Escalada, ràfting i esquiar.

AFICIONS: jugar a futbol i nadar.

CURRÍCULUM VITAE

CURRÍCULUM VITAE

DADES PERSONALS:

DADES PERSONALS:

Nom i Cognoms: Maria Gòmis Terra Estat civil: soltera Nacionalitat: espanyola Data de naixement: 04/07/1984 Adreça: c/ Llopis nº5, Figueres Telèfons: 639.85.23.69 Adreça correu electrònic: marialllopis@hotmail.com

Nom i Cognoms: Antoni Mont Serra Estat civil: casat, 2 fills Nacionalitat: italià Data de naixement: 04/07/1982 Adreça: c/ Llopis nº5, Bàscara Telèfons: 639.85.23.36 Adreça correu electrònic: antonimont@gmail.com

ESTUDIS I FORMACIÓ:

ESTUDIS I FORMACIÓ:

- (2004-2009) Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses. - Màster en direcció de recursos humans i selecció de personal.

- Educació Secundària Obligatòria. - (2000-2002)Cicle Formatiu de grau mitjà d’administació i finances. - (2002-2007) Cicle formatiu de grau superior d’administració i comptabilitat.

Idiomes: Anglès a nivell superior (B2 a nivell europeu)

Idiomes: Italià (llengua materna), espanyol i català a nivell superior i anglès a nivell mitjà.

Programes informàtics: Windows Vista, Internet i Office 2009.

Programes informàtics: Windows Vista, Internet i Office 2009, altres programes propis de comptabilitat i per realització de nòmines.

AFICIONS: Lectura, escoltar música, anar a la muntanya i fer submarinisme.

AFICIONS: Windsurf, cuinar i disfrutar de la natura a prop del mar.

4


Optativa 2on d’ESO

Economia i Cinema

5

Activitats d'ampliació  

Organització d'empreses i tipus de departaments que té una empresa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you