Page 1

ïé Üíèñùðïé ðÜíù áðü ôá êÝñäç

Ìçíéáßá ïéêïËïãéêÞ Åöçìåñßäá / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 / Öýëëï 121 - ôéìÞ öýëëïõ 0,01åõñþ

Πετρέλαιο και Φυσικό αέριο:

Παρακαλώ να ανακυκλώνεται

ΝΕΡΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ÓÅË.12

Αφιέρωμα Εξορύξεις

Αντίλογος, Σκοπιμότητες και πραγματικότητα

Στην Κοτσαμπάμπα επέβαλαν φόρο και στο νερό της βροχής!

Όπου έγινε ιδιωτικοποίηση του νερού, απέτυχε παταγωδώς και επέστρεψε στο δημόσιο χαρακτήρα του, όπως στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Γκρενόμπλ, την Τουλούζη, τη Μασσαλία, την Κοτσαμπάμπα στη Βολιβία κ.α.

ΣΥΡΙΑ

σελ 8-9

Ο Ζοζέ Μποβέ και η Σκα Κέλλερ, επικεφαλής των Ευρωπαίων Πράσινων για τις ευρωεκλογές

Η Ευρώπη να αφήσει πίσω τον εθνικισμό και τον εγωισμό, δηλώνει ο Γάλλος αγροτοσυνδικαλιστής. Ο γνωστός Γάλλος Ζοζέ Μποβέ και η Γερμανίδα ακτιβίστρια Σκα Κέλλερ επιλέχθηκαν ως οι δύο συν-επικεφαλής των Πράσινων στις επικείμενες ευρωεκλογές. Αναδείχθηκαν νικητές

ÓÅË.16

Κλιμάκωση των δράσεων κατά της καταστροφής χημικών στη Μεσόγειο

Οι κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται άμεσα είναι την1η Μαρτίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Χανιά, με τη συμμετοχή φορέων και πρωτοβουλιών από την Κρήτη, και στις 9 Μαρτίου πορεία, η οποία θα καταλήξει στη Βάση της Σούδας

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΟΠ ÓÅË. 3

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές έδωσαν συνέντευξη για θέματα που αφορούν στη Δυτική Πελοπόννησο

ενώ ταυτόχρονα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι για να διατηρήσουν ένα χώρο δημόσιας έκφρασης που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους φωνή.


02 Ç ÁËËÇ ÏØÇ ÔÙÍ ÈÅÌÁÔÙÍ

ÃñÜöåé ï Êþóôáò ÊáëïãñÜíçò

Ιστορικά, η πολιτική οικολογία στην Ελλάδα έχει αναδείξει ζητήματα που έχουν δημιουργήσει συνείδηση στην κοινωνία. στην σελ. 5 Ο Ν. Πουτσιάκας είναι κοινωνιολόγος, ενεργός πολίτης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και νέο μέλος των Οικολόγων Πράσινων. στην σελ. 6 Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για την ορθότητα και αναγκαιότητα του εγχειρήματος, και καλούμε όλα τα μέλη μας, τους φίλους και υποστηρικτές μας, αλλά και όλους τους πολίτες του Δήμου της Λάρισας στην σελ. 6 Δυό χρόνια τώρα, τους τελευταίους μήνες όλο και πιο συχνά, ο ελληνικός λαός ακούει, βλέπει και διαβάζει: στις σελίδες 8-9

Μία γυναίκα και ένα παιδί 5 χρονών εντοπίστηκαν νεκροί στο Φαρμακονήσι στις 20/1/2014 ενώ 10 ακόμα άτομα (2 γυναίκες και 8 βρέφη και μικρά παιδιά) αγνοούνται. Περισσότερα σελ. 10

το κεφάλι, να υψώσουμε τη φωνή μας, να αυτοδιαχειριστούμε το μέλλον του τόπου μας, την περιουσία την δική μας και των παιδιών μας. στην σελ. 13

Η Γεωργική έρευνα δεν έχει καμία κοινωνική ανταποδοτικότητα, οι καλές γεωργικές πρακτικές είναι ανύπαρκτες αφού δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία και δομές να τις διοχeτεύσουν στους νεότερους. Διαβάστε σελ. 11 Αφού, απέτυχε παταγωδώς και επέστρεψε στο δημόσιο χαρακτήρα του,όπως στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Γκρενόμπλ, την Τουλούζη, τη Μασσαλία, την Κοτσαμπάμπα στη Βολιβία κ.α. στην σελ. 12 Φτάνει πια. Είναι ώρα να σηκώσουμε με θάρρος

ÁÈÇÍÁ: Ðë. Åëåõèåñßáò 14,105 53, ô.210 33 06 301 f. 210 38 34 390

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ:

Πτολεμαίων 29Α, 546 31, ô.2310 26 97 80 f.2310 26 67 06

ÐñÜóéíç ÐïëéôéêÞ

www.ecogreens.gr - ecogreens@otenet.gr

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ: Éäéïêôçóßá: ÏÉÊÏ-ËÏÃÏÓ

ÁóôéêÞ ìç êåñäïóêïðéêÞ åôáéñåßá Êïëïêïôñþíç 31, 105 62 ÁèÞíá, ô.210 32 13 442 f. 210 32 41 825

Συνυπάρχοντας στο δρόμο! Κοπή πίτας 3ου διαμερίσματος Ο.Π.

Η ΠΚ 3ου διαμερίσματος (ΜοναστηράκιΘησείο) έκοψε την πίτα της για το 2014, το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Φεβρουαρίου στην πλατεία Μοναστηρακίου. Η επιλογή του μέρους δεν ήταν τυχαία. Πρόθεση ήταν η συνύπαρξη με συνανθρώπους μας που δουλεύουν στο δρόμο,

Äéá÷åéñéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÏÉÊÏËÏÃÏÕ:

¼ëãá ÊÞêïõ, Ðñüåäñïò ÔçëÝìá÷ïò Óðáóßäçò, Åêäüôçò ÃéÜííçò ×áñáëáìðÜêçò,Ôáìßáò Ãéþñãïò Ðáó÷áëßäçò, ÃñáììáôÝáò ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ Åöçìåñßäáò

Áíôþíçò Îåíéêüò, ÄéåõèõíôÞò Êþóôáò ÃåùñãéÜäçò, Õðåýèõíïò Óýíôáîçò - Óýìâïõëïò ¸êäïóçò

τους οποίους οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν αμέριστα. Αναπνέουμε μαζί τους τον ίδιο αέρα, έχουμε τις ίδιες αγωνίες και φόβους, χαρές, λύπες και ελπίδες. Τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων, μεταξύ αυτών και ο εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Τρεμόπουλος, η πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας, Ιωάννα Κοντούλη, ο εκδότης της Πράσινης Πολιτικής και μέλος ΠΚ 3ου διαμ/τος Τηλέμαχος Σπασίδης, ο Κώστας Καλογράνης, μέλος της ΕΓ και άλλοι, υποδέχτηκαν τον κόσμο στην πλατεία με κρασί και καλή διάθεση, ενώ η κοπή της πίτας σφράγισε την αισιοδοξία όλων για το νέο έτος. Βρεθήκανε 10 φλουριά που

αντιστοιχούσαν σε τσάντες με τρόφιμα και εφόδια. Στην εκδήλωση συμμετείχε και βοήθησε έμπρακτα, η ΠΚ Αχαρνών Φυλής.

ÍáôÜóóá Ôóéñþíç, Óõíôïíéóìüò ýëçò ÔçëÝìá÷ïò Óðáóßäçò, áðü ÏÉÊÏ-ËÏÃÏ

Ιεροπηγής 14, Αχαρναί

ÃéÜííçò ×áñáëáìðÜêçò, áðü ÏÉÊÏ-ËÏÃÏ

Êþóôáò ÊáëïãñÜíçò, áðü ÐÓ

τηλ. 6936834222

ÃéÜííçò Ôóéñþíçò, áðü ÐÓ Ìáñßá Ëéüóç, áðü ÐÓ Ìé÷Üëçò Ìé÷åëÞò, ìÝëïò Ãéþñãïò ÊáíÝëëçò, ìÝëïò ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÊÄÏÓÇ

Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: UDF ÅÐÅ Äéðýëëïõ 6, 105 53, ÁèÞíá ô.210 34 27 400, 210 34 27 420

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΒΙΟΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Α Παπανδρέου 88 Γλυφάδα /ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Μουσών 63 & Ζαϊμη Π Φάληρο /BOOZE COOPERATIVA Êïëïêïôñþíç 57 10562 ÁÈÇÍÁ / BIOBIZZ ÅììáíïõÞë ÌðåíÜêç 98 10681 ÁÈÇÍÁ / KANNABISHOP Ιπποκράτους 29 10679 ÁÈÇÍÁ/ ÖÕÓÉÏËÁÔÑÉÊÏÓ & ÁÈËÇÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ "ÐÁÉÙÍÉÏÓ" ÓÊÏÕÑÔÏÕ 30009 ÁÉÔÙËÏÁÊÁÑÍÁÍÉÁ / ÈÇÓÁÕÑÏÓ ÕÃÅÉÁÓ ÐáðáöëÝóóá 26 & ÔñáëÝùí 11146 ÃÁËÁÔÓÉ / KAMPOS BIOMARKET ÁñôÝìéäïò 9 & Ëáïäßêçò 16674 ÃËÕÖÁÄÁ / ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ - ÅÕÏÉ ÂÁÊ×Å Áã. ÂáñâÜñáò 89 17237 ÄÁÖÍÇ / ÖÁÑÌÁÊÅÉÏ ÐÑÏÊÏÕ ËÙÑÁÓ Ë. Ðñùôüððáðá 14 16343 ÇËÉÏÕÐÏËÇ/ BIOCAFE Êõðñéáêïý Áãþíá 15 49100 ÊÅÑÊÕÑÁ / ÏÉÊÏÆÙÇ ÉùÜííïõ Èåïôüêç 104 49100 ÊÅÑÊÕÑÁ / ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÏ ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ ÑÞãá Öåñáßïõ 10 50100 ÊÏÆÁÍÇ / ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ Äéïíýóïõ 3 15124 ÌÁÑÏÕÓÉ / ÖÙÔÏÅÃ×ÑÙÌÏÍ Áã.É. ÐñÜôóéêá 109 26332 ÐÁÔÑÁ / ÏÉÍÏ×ÙÑÏÓ Êáðïäéóôñßïõ 1518531 ÐÅÉÑÁÉÁÓ / ÅÕÏÉ ÅÕÁÍ ÁñéóôïôÝëïõò 9 ÐÅÉÑÁÉÁÓ / ÃÁÉÁ ÄçìçôñÜêç 2 73100 ×áíéÜ /ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ "ÊÇÐÏÓ ÁÃÃÅËÙÍ" ×ßïõ 18 15231 ×ÁËÁÍÄÑÉ / ÖÕÓÉÏËÁÔÑÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÌÕÔÉËÇÍÇÓ "ÕÄÁÔÉÍÏÓ" Áåñïðüñïõ ÃéáííáñÝëëç 18 81100 ËÅÓÂÏÓ / ÔÏ ÐÅÑÉÂÏËÉ ÔÇÓ ÏÉÊÏËÏÃÉÁÓ ÁíäñÝïõ ÌåôáîÜ 1315 10681 ÅÎÁÑ×ÅÉÁ / ÏÉÊÏÆÇÍ ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ ÅììáíïõÞë ÌðåíÜêç 26 10678 ÁÈÇÍÁ/ BIO-ARMONIA Áã. ÉùÜííïõ 43 15342 ÁÃ.ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ / ÍÁÑÁÃÉÅÍÁ Áã. ÐåëÜãïõò 85 & Åëâåôßáò 15342 ÁÃ.ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ / ÂÉÏÔÑÏÖÇ ÐÇËÉÏÕ 28çò Ïêôùâñßïõ 38 ÂÏËÏÓ / IN VIVO ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ Ðë. Äçìáñ÷åßïõ 4 60100 ÊÁÔÅÑÉÍÇ / ÂÉÏÔÑÏÐÉÏ ÊáðåôÜí Êüóõñç 7 72100 ÁÃ. ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊÑÇÔÇ / ÐÑÏÐÏËÉÓ Ðáíáãïýëç 26 41222 ËÁÑÉÓÁ / ÑÏÕÓÁÊÇÓ ÉÏÑÄÁÍÇÓ ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ "Ç ÖÕÓÇ" Ðñïýóçò 15 66100 ÄÑÁÌÁ / ÃÊÏÕÓÉÏÕÁÃÃÅËÉÊÇ ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ 14çò ÌáÀïõ & Ðáëáéïëüãïõ 84435 ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ / ÂÉÏÓÐÏÑÏÓ ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ Âïñåßïõ Çðåßñïõ 135 ÓÅÐÏËÉÁ/ ÁÃÍÇ ÃÇ ÖåñôÜêçò Ë. ÐåíôÝëçò 104 ÂÑÉËÇÓÓÉÁ / ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ×ÙÑÉÏ Áã. ÉùÜííïõ 28 16673 ÂÏÕËÁ / MINI MARKET STOP & SHOP ×ñõó. Óìýñíçò 10 19009 Í.ÂÏÕÔÆÁÓ / ÅËÉÁÍÈÏÓ ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ÐÁÍÔÏÐÙËÅÉÏ ÁñôÜêçò 66 17124 Í.ÓÌÕÑÍÇ / ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ Äçìïêñßôïõ 6 32200 ÈÇÂÁ / ÁÑÊÅÕÈÏÓ ÂÉÏËÏÃÉÊÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ Âáò. Ãåñãßïõ 7 16674 ÃËÕÖÁÄÁ / ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÓÁÊÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÐáëáéÜò ÊáâÜëáò 212 ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ / Aloe FLOWERS Êáôåñßíá ÁíáóôáóÜêç ÖéëåëëÞíùí 33 ÐÅÉÑÁÉÁÓ / ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ ÉÁÔÑÅÉÏ ÌAÊÑÅÍÏÃËÏÕ ÁÍÉÊÇÔÏÓ Ëåùö. ÉððïêñÜôïõò 211 18900 ÓÁËÁÌÉÍÁ /ÊÁÖÅ ÏÕÆÅÑÉ ÌÐËÅ ËÝíïñìáí & Åðéäáýñïõ 39 ÁÈÇÍÁ / ÊÁÖÅÍÅÉÏ "ÌÁÍÈÅËÁÓ" Äéðýëïõ 6 10553 ÁÈÇÍÁ / ÂÉÂËÉÏÐÙËÅÉÏ ÊÏÆÏÊ ×ÑÇÓÔÏÓ ÊõêëÜäùí 23 ÊÕØÅËÇ


03

Περιοδεία υποψηφίων ευρωβουλευτών και Οικολόγων Πράσινων σε Πελοπόννησο και Δ. Ελλάδα

Π

εριοδεία στη Δυτική Ελλάδα και συναντήσεις με φορείς, υποψηφίους δημάρχους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποίησε, από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενη από τους Μάγκυ Δούση, εκπρόσωπο Τύπου, Βαγγέλη Πισσία, Κωνσταντίνα Κοσμίδου, υποψήφιους ευρωβουλευτές και Γιάννη Τσιρώνη, υποψήφιο ευρωβουλευτή και συντονιστή Εκτελεστικής Γραμματείας. Πρώτος σταθμός η Πάτρα, όπου δόθηκε συνέντευξη στην τοπική ΕΡΑ, η οποία εξακολουθεί να εκπέμπει με πρωτοβουλία των πρώην εργαζομένων. Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές έδωσαν συνέντευξη για θέματα που αφορούν στη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι για να διατηρήσουν ένα χώρο δημόσιας έκφρασης που δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν τη δική τους φωνή.

Ο Βαγγέλης Πισσίας, απαντώντας στο ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα η Ευρώπη, σημείωσε: «η σημερινή Ευρώπη δεν απαντά με τις πολιτικές που υιοθετεί, ούτε στα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση στην Ελλάδα ούτε στα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση σε ολόκληρη την

Ευρώπη και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της. Γι’ αυτό και οι Οικολόγοι Πράσινοι θέλουν αλλαγή αυτών των πολιτικών, θέλουν να κρατήσουν το ευρωπαϊκό όραμα έτσι όπως ξεκίνησε». Ερωτηθείς για πιθανή σύνδεση της έρευνας για υδρογονάνθρακες με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά, τόνισε: «δε μπορεί να θεμελιώσει κανείς επιστημονικά τη σχέση μεταξύ σεισμικής δραστηριότητας στην Κεφαλονιά και των ερευνητικών γεωτρήσεων στη γύρω περιοχή, θα πρέπει όμως να παραμείνουμε άγρυπνοι γιατί αυτό που προδικάζει ένα μοντέλο ανάπτυξης που βλέπει τις ελληνικές θάλασσες σαν τις θάλασσες του κόλπου του Μεξικού, μπορεί να συνεπάγεται χιλιάδες εξέδρες άντλησης υδρογονανθράκων με τις όποιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν από την υπεράντληση, αλλά και τους σοβαρούς κινδύνους ατυχήματος σε κάποιες από αυτές τις εξέδρες. Υπενθυμίζω τη μεγάλη καταστροφή που συντελέστηκε στον κόλπο του Μεξικού όπου η αστοχία σε μία από τις 50.000 εξέδρες πετρελαίου επέφερε οικολογική καταστροφή που υπερβαίνει σε έκταση το τριπλάσιο του Αιγαίου».

σε: «έχω βιώσει τη σταδιακή αποβιομηχάνιση της πόλης από προσωπική εμπειρία. Έζησα την καθημερινότητα της Πάτρας ως φοιτήτρια από το 1995. Η ανεργία σε όλο το νομό Αχαΐας έχει φτάσει πλέον σε τρομακτικά επίπεδα. Ήρθαμε στην Πάτρα για να ακούσουμε τα προβλήματα των πολιτών και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις θέσεις τους στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία μας στο ευρωκοινοβούλιο για να συνεχιστεί το ποιοτικό έργο που κάνουμε ήδη»

Ο Γιάννης Τσιρώνης, δήλωσε: «η Αχαΐα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής που, αν και θα μπορούσε να είναι πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, “χτυπήθηκε” από την αποβιομηχάνιση, από τον

Η Κωνσταντίνα Κοσμίδου υπογράμμι-

εγκλωβισμό των μεταναστών λόγω του Δουβλίνου και από την εγκατάλειψη της γεωργίας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε ρεαλιστικές λύσεις, που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου με απόλυτη επιτυχία» Το Σάββατο, η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων επισκέφθηκε την Ζάκυνθο όπου έδωσε συνέντευξη τύπου και είχε συναντήσεις με τα μέλη των ΟΠ στο νησί και τον Δήμαρχο κ. Μποζίκη. Στη συνέχεια μετέβη στην πολύπαθη Κεφαλονιά, όπου είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο και φορείς του νησιού, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Συνάντηση Philippe Lamberts με στελέχη των Οικολόγων Πράσινων Σ

υνάντηση με τον Πράσινο Ευρωβουλευτή Philippe Lamberts είχαν την Πέμπτη το απόγευμα στα γραφεία τους οι Οικολόγοι Πράσινοι, ενόψει των κρίσιμων Ευρωεκλογών του Μαΐου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρώτος της Ευρωλίστας των ΟΠ Βαγγέλης Πισσίας, η τρίτη της Ευρωλίστας των ΟΠ Κωνσταντίνα Κοσμίδου, η Εκπρόσωπος Τύπου Μάγκυ Δούση, το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας Κώστας Καλογράνης και τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας Αττικής Γιώργος Δημητρίου και Άγγελος Τρωιάνος. Ο Philippe Lamberts ενημέρωσε για τον κύκλο των συναντήσεων και επαφών που είχε κατά την επίσκεψη του στην Ελλάδα, καθώς επίσης άσκησε κριτική για το τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δομές της διαχειρίζονται το ελληνικό χρέος. Αναφέρθηκε τέλος στην ανάγκη ενός πολυετούς προγράμματος μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα για την ουσιαστική και πράσινη μεταστροφή της οικονομικής δομής της χώρας. Ο Βαγγέλης Πισσίας αναφέρθηκε στη χαμηλή παραγωγικότητα της Ελλάδας και στην ανάγκη ύπαρξης ενός

προγραμματικού σχεδίου αναγέννησης της παραγωγικής δομής σε μια διαφορετική βάση της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης. Τόνισε την ανάγκη γενναίας υποστήριξης των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην μικρή κλίμακα και στο πεδίο της μικρής παραγωγικής αλυσίδας, που αποτελούν τη βάση για μια πραγματική οικονομία κλίμακας και της βιώσιμης ευημερίας. Θα πρέπει να ενισχυθούν τόσο σε επίπεδο «πράσινης» τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο «πράσινης» καινοτομίας. Και οι δυο συμφώνησαν ότι τα προγράμματα δημοσίων έργων ευνοούν μόνο τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και όχι τη βιωσιμότητα της πραγματικής οικονομίας. Αποτελούν για το λόγο αυτό παλιά συνταγή, ακατάλληλη για τη σημερινή κρίσιμη πραγματικότητα. Η Κωνσταντίνα Κοσμίδου, αναφερόμενη στις επερχόμενες ευρωεκλογές, σχολίασε τις δημοσκοπικές μετρήσεις που δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από νέα κόμματα για την εκπροσώπησή του, και θεωρεί ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι μπορούν να ανταποκριθούν θετικά σε αυτή την ανάγκη.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ertopen.com

Πέμπτη, 30 Ιαν. 2014 Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του ertopen.com παραβρέθηκαν σήμερα ο πρώτος εκλεγμένος της ευρωλίστας των Οικολόγων Πράσινων Βαγγέλης Πισσίας και η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Μάγκυ Δούση. Απευθύνοντας χαιρετισμό προς τους παραβρισκόμενους, ο Βαγγέλης Πισσίας τόνισε: «Την ΕΡΤ πρέπει να την πάρετε στα χέρια σας, για να την πάρει στα χέρια του και ο ελληνικός λαός. Να την κρατήσετε ανοιχτή όπως κάνατε το καλοκαίρι. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι με αντιστάσεις και με δράσεις θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τις κατακτήσεις που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία». Επίσης, υπενθύμισε την προβολή της ταινίας μικρού μήκους για το «Καράβι στη Γάζα» που προβλήθηκε την περασμένη άνοιξη, αφού πρώτα είχε μείνει τρία χρόνια στα συρτάρια της ΕΡΤ. Με τη σειρά τους, οι εργαζόμενοι ευχαρίστησαν τους Οικολόγους Πράσινους για τη συμπαράστασή τους με δηλώσεις και με κινήσεις τους στην Ευρωβουλή, μετά το «λουκέτο» στην ΕΡΤ.


04

H

Ο Ζοζέ Μποβέ και η Σκα Κέλλερ, επικεφαλής των Ευρωπαίων Πράσινων για τις ευρωεκλογές

Ευρώπη να αφήσει πίσω τον εθνικισμό και τον εγωισμό, δηλώνει ο Γάλλος αγροτοσυνδικαλιστής. Ο γνωστός Γάλλος Ζοζέ Μποβέ και η Γερμανίδα ακτιβίστρια Σκα Κέλλερ επιλέχθηκαν ως οι δύο συν-επικεφαλής των Πράσινων στις επικείμενες ευρωεκλογές. Αναδείχθηκαν νικητές των πρώτων Προκριματικών εκλογών που έγιναν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με διαδικτυακή ψηφοφορία, ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των πολιτών άνω των 16 χρόνων. Ο Ζοζέ Μποβέ και η Σκα Κέλλερ θα είναι οι επικεφαλής στην τρίτη κοινή συμμετοχή των Ευρωπαίων Πράσινων στις ευρωεκλογές, δηλ. των ενωμένων Πράσινων κομμάτων της Ευρώπης, για να διαδοθεί το μήνυμα ότι μπορούν να φέρουν στην Ευρώπη την αλλαγή που τόσο χρειάζεται. Στις εκλογές ψήφισαν συνολικά 22.656 άτομα. Συγκεκριμένα, η Σκα Κέλλερ πήρε 11.791 ψήφους, ο Ζοζέ Μποβέ 11.726, η Ρεμπέκα Χαρμς 8.170 και η Μόνικα Φρανσόνι 5.851 ψήφους. Κατά τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις Βρυξέλλες για την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Ζοζέ Μποβέ δήλωσε: «Είναι τιμή μου ότι έχω επιλεγεί συν-επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας των Πράσινων μέσα από τη διαδικασία των Πράσινων Προκριματικών εκλογών. Θα πρωτοστατήσω σε αυτή την εκστρατεία για να υπερασπιστώ μια Ευρώπη η οποία προστατεύει τις γυναίκες και τους άνδρες από την παγκοσμιοποίηση, που καταστρέφει θέσεις εργασίας και το περιβάλλον. Έχω δεσμευτεί για μια Ευρώπη που μοιράζεται τις συχνά απειλούμενες αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια Ευρώπη που μπορεί να γυρίσει την πλάτη της στις κοινωνικές και οικολογικές οικονομικές κρίσεις, πιέζοντας για μια Νέα Πράσινη Συμφωνία με κατάλληλο προϋπολογισμό. Περισσότερο από ποτέ, για μένα η Ευρώπη το 2014 αποτελεί ένα ανατρεπτικό και ρεαλιστικό συνάμα όνειρο, να αφήσει πίσω τον εθνικισμό και τον εγωισμό. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερα από μια καλύτερη Ευρώπη.» Η Σκα Κέλλερ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ για μια ενθουσιώδη προεκλογική εκστρατεία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι καθήκον μας ως συν-επικεφαλής να δώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση στις εθνικές προεκλογικές εκστρατείες των Πράσινων κομμάτων. Ελπίζω και είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό και το κίνητρο που έχω βιώσει κατά τη διάρκεια των Πράσινων Προκριματικών εκλογών. Στην καμπάνια μας, εμείς οι Πράσινοι θα είμαστε σαφείς για το τι εναλλακτικές οικολογικές λύσεις υπάρχουν για την Ευρώπη: μια δίκαιη και πράσινη διέξοδο από την κρίση, βάζοντας την ανεργία των νέων στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, το δίκαιο εμπόριο δεν είναι δωρεάν εμπόριο, πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, και περισσότερη δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με υποστήριξαν, καθώς και τις άλλες διεκδικήτριες από τις οποίες έμαθα πολλά.» Η online ψηφοφορία των Πράσινων προκριματικών εκλογών έκλεισε την

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014. Τους τελευταίους δυόμισι μήνες, πολίτες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη μοναδική πράξη ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Οι Πράσινοι υποψήφιοι ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη για να εκθέσουν το όραμά τους για το μέλλον της ΕΕ, δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν άμεσα με πολίτες και δημοσιογράφους σε διάφορες πόλεις, διαδικτυακές συζητήσεις και ζωντανά στέκια. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι είναι η μόνη πολιτική οικογένεια που επέλεξε να ανοίξει τη διαδικασία επιλογής των κορυφαίων πολιτικών της σε Ευρωπαίους που δεν είναι μέλη κάποιου πράσινου κόμματος. Οι Πράσινες Προκριματικές εκλογές έχουν θέσει ένα νέο δημοκρατικό πρότυπο. Με την ενθάρρυνση της νέας γενιάς των 16 και 17 ετών να λάβουν μέρος, δόθηκε και σ' αυτή τη γενιά μια φωνή για το μέλλον της Ευρώπης. Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα ο Ρέινχαρντ Μπουτικόφερ, συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (EGP), δήλωσε: «Οι Πράσινες Προκριματικές εκλογές αποτέλεσαν ένα αξιόλογο πείραμα. Δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη, αλλά εισήλθαμε σε νέο έδαφος, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: στην απόφαση σχετικά με την επιλογή των επικεφαλής, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο. Είχαμε τέσσερις εξαιρετικούς διεκδικητές και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους από τα βάθη της καρδιάς μας. Έχουν κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τα κόμματα-μέλη μας, τα οποία ήταν αυτοί που κινητοποίησαν τους ψηφοφόρους μας. Όταν αυτά τα κόμματα-μέλη μας έδωσαν το πράσινο φως για αυτό το δημοκρατικό πείραμα το Νοέμβριο του 2013, έδειχναν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Μαζί έχουμε δείξει ότι είναι δυνατόν να έχουμε έναν πανευρωπαϊκό διάλογο. Όχι μόνο οργανώθηκαν δημόσιες συζητήσεις σε δέκα χώρες, αλλά επίσης πολλοί άνθρωποι από πολλές άλλες χώρες συμμετείχαν σε αυτά τα γεγονότα σε απευθείας σύνδεση.»

Ποιοι είναι οι Ζοζέ Μποβέ και Σκα Κέλλερ

Ο Ζοζέ Μποβέ είναι ευρωβουλευτής των Πράσινων, Γάλλος αγρότης, πολιτικός και κοινωνικός ακτιβιστής. Γεννήθηκε στην Ταλόνς, κοντά στο Μπορντό. Εργάσθηκε ως κτηνοτρόφος με κοπάδι από πρόβατα στο Λαρζάκ για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ήταν στην πρώτη γραμμή μιας σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών εκστρατειών όπως:

Η «πάλη για το Λαρζάκ» (στην οποία αγωνίστηκε για να προστατευθεί η τοπική κοινωνία από την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης), το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, το κίνημα κατά των μεταλλαγμένων και το κίνημα κατά της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου. Το 2007 πήρε μέρος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι παλεύει για τους "ανθρώπους που δεν έχουν φωνή". Η έντονη και διαρκής παρουσία του στις κινητοποιήσεις τον καθιστά μια ισχυρή φωνή για την αλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου είναι μέλος από το 2009. Στο μανιφέστο του μεταξύ άλλων υπογραμμίζει: «Προκλήσεις αυτού του αιώνα είναι παγκόσμιες, είτε στον τομέα της κλιματικής αλλαγής είτε της πυρηνικής ενέργειας, της ανάπτυξης ή της διαχείρισης των δημόσιων αγαθών, τη φτώχεια και την εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα της φύσης. Κανένα κράτος, όσο ένδοξο παρελθόν κι αν διαθέτει, δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο του». «Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι αντλούν από τη ζωτικότητα των κινημάτων για να βρουν την ενέργεια που χρειάζεται για να καταπολεμήσουν την αναβίωση της σκοτεινής πλευράς της Ευρώπης. Με την οικοδόμηση μιας υπερεθνικής δημοκρατίας και υπερβαίνοντας τις συμβάσεις του εθνικού πολιτικού μας πολιτισμού, είμαστε σε θέση να βρούμε ό, τι καλύτερο μας ταιριάζει.»

Η Σκα Κέλλερ είναι ευρωβουλευτής των Πράσινων, Γερμανίδα ακτιβίστρια, αγωνίστρια σε θέματα μετανάστευσης και πολιτικός. Γεννημένη στη Γερμανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, ονομάζει την καταπολέμηση του ρατσισμού και του διεθνισμού ως κατευθυ-

ντήριες αρχές της. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου στον τομέα Ισλαμικών Σπουδών, καθώς και τουρκικά και εβραϊκά και μιλά έξι γλώσσες. Υπήρξε μια παθιασμένη φωνή για τη χειραφέτηση της νεολαίας στην Ευρώπη -ένωσε την πράσινη νεολαία των γερμανών Πράσινων το 2001, και εκλέχτηκε ως συν-εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Νέων Ευρωπαίων Πράσινων την περίοδο 20052007. Εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009. Δραστηριοποιείται στις Επιτροπές Ανάπτυξης, Διεθνούς Εμπορίου και στην Αντιπροσωπεία της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας. Αποτελεί μια παθιασμένη φωνή εναντίον μιας «Ευρώπης-φρούριο» και συμμετέχει σε εκστρατείες για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών.

Από το μανιφέστο της: «Οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα γίνουν στη μέση μιας συζήτησης σχετικά με ποιο τρόπο θα εξελιχθεί η Ευρώπη. Η επίτευξη μιας προοδευτικής πλειοψηφίας θα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ. Εμείς οι Πράσινοι πρέπει να αγωνιστούμε για τις ιδέες μας σε κάθε χώρα και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Θέλω να συμβάλω στην εξασφάλιση μιας ισχυρής Πράσινης παρουσίας σε όλη την Ευρώπη. Πολλά κόμματα-μέλη θα αντιμετωπίσουν μια σκληρή εκστρατεία το 2014. Από τη θέση των δύο συνεπικεφαλής είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε και να κάνουμε ορατή την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης οικογένειας. Είμαι πρόθυμη να συμμετέχω σε μια ευρωπαϊκή εκστρατεία για να αγωνιστούμε για τις Πράσινες ιδέες σε κάθε γωνιά της Ευρώπης».


05

ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ; Σ ύνοψη της τοποθέτησής μου στην εκδήλωση με θέμα ”Η Πολιτική Οικολογία Σήμερα” που έγινε στο Nosotros στις 28.11.2013. Φτώχεια, διαφθορά, μνημόνιο, χρεωκοπία, απολύσεις, δημόσιο έλλειμμα, συρρίκνωση της αγοράς με «λουκέτα», μείωση συντάξεων και μισθών, τραπεζική φούσκα. Αυτές οι λέξεις αντιστοιχούν στην σημερινή κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Τις ακούμε να αναφέρονται καθημερινά. Στην Ευρώπη αυτές οι λέξεις ακούγονται σε διάφορες κλίμακες έντασης. Στην Ελλάδα όμως με ιδιαίτερη ένταση. Όσο παρακολουθούμε την πορεία αυτής της καταστροφής, κύρια στην Ελλάδα, οι πολίτες, δηλαδή τα μόνιμα θύματα όλων των κρίσεων, προς τα πού παρατηρούμε ότι προσανατολίζονται πολιτικά; Στους συντηρητικούς, γιατί νομίζουν ότι «η εποχή χρειάζεται «μετρημένες» και ρεαλιστικές κινήσεις». Στους αριστερούς, γιατί «αυτοί είναι πάντα με το συμφέρον του λαού». Στους φασίστες, γιατί η πειθαρχία, η αντιπάθεια στο νέο ή ό,τι άλλο έχουν πει οι ψυχολόγοι, στρέφει κόσμο προς αυτούς. Στους αναρχικούς, γιατί θα εκδηλωθεί σε κάποια διαδήλωσή τους το μένος μας για την εξουσία, που μας έφερε στην κατάντια του σήμερα. Την πολιτική οικολογία δεν ξέχασα να την αναφέρω. Δεν αναφέρθηκε, γιατί πολύ απλά, στην σημερινή εποχή, δεν αποτελεί επιλογή λύσης – καταφύγιο για τον συντριπτικά περισσότερο κόσμο. Είναι μια αμελητέα ποσότητα. Για να το θέσω κάπως διαφορετικά, η

πολιτική οικολογία δεν συμπεριλαμβάνεται νων σε αυτήν. στα κοινωνικά αντανακλαστικά αντιμετώπιΤο αντιθετικό δίπολο «αριστερόςσης της κρίσης. δεξιός» παραμένει κυρίαρχο, χωρίς να έχει Ο πλανητικός κίνδυνος είναι πλέον δώσει την θέση του σε κάποιο άλλο δίπολο μακρύτερα από τον κίνδυνο να μείτου τύπου «οικολόγος –μη νουμε χωρίς λεφτά για να αγοράοικολόγος». σουμε τα απαραίτητα, και «τα παιΗ βαθιά οικολογία ή ο περιΓράφει ο: διά μας στα οποία ανήκει ο μελλοβαλλοντισμός, η αποανάπτυξη ντικός πλανήτης» μπορεί, προτού ή η διαχειριστική οικολογία, καταστραφούν μαζί με αυτόν, να συζητιούνται σε έναν στενό μεγαλώσουν υποσιτισμένα. κύκλο ανθρώπων ή ρέπουν να Η πολιτική οικολογία γεννήθηκε γίνουν συμπληρωματικές απόαπό τα κινήματα της δεκαετίας του ψεις σε άλλες πολιτικές. Δεν ’60, κινήματα κριτικής της ποιότηαποτελούν θέμα συζήτησης τας, της πρωτοφανούς ευμάρειας, ούτε στις παρέες ούτε στα Γιάννης που χαρακτήρισε τον δυτικό τρόπο Χαραλαμπάκης καφενεία. ζωής. Η αλήθεια είναι ότι κινήμαΗ ευμάρεια όμως έπαψε να τα όπως τα εργατικά, που τρουπάρχει, και μαζί της ό,τι συνδέεται με φοδότησαν πολιτικές αλλαγής της κοινωαυτήν, δηλαδή και η κριτική της. νίας, έθεσαν τα ζητήματά τους εδώ και Πώς θα αναφερθούμε πχ στο κυκλο- αιώνες, και η οικολογία ως κίνημα γεννήθηφοριακό, όταν πλέον οι φτωχοί καταθέ- κε από την δεκαετία του 60 και μετά. Στην τουν πινακίδες γιατί δεν μπορούν να πλη- Ελλάδα ειδικά, γεννήθηκε αργότερα. ρώσουν τα τέλη τους; Υπάρχουν μέρες, Μήπως τα χρόνια δεν είναι αρκετά για να που σε μεγάλες πόλεις οι μεγάλοι δρόμοι ωριμάσει και να επιβληθεί στην συνείδηση δεν έχουν παρά χαμηλή κυκλοφορία. του κόσμου ο πολιτικός της λόγος; Αιτήματα και κινήματα για περιβαλλοΜήπως οι φορείς που εκφράζουν την ντικά προβλήματα βέβαια συνεχίζουν να πολιτική οικολογία έχουν επικοινωνιακό υπάρχουν. Κορυφαίο παράδειγμα οι εξορύ- πρόβλημα και δεν γίνονται κατανοητές οι ξεις χρυσού στην Χαλκιδική, που αν και απόψεις τους; είχαν πανελλαδική εμβέλεια υποστήριξης, Ίσως τα παραπάνω -όπως και άλλα- να το παράδειγμα των κατοίκων της Ιερισσού έχουν παίξει τον ρόλο τους. Όμως αν ήταν δεν το ακολούθησαν οι κάτοικοι άλλων, ιδι- οι αποκλειστικές αιτίες, θα φαινόταν τουαίτερα επιβαρυμένων περιβαλλοντικά λάχιστον ότι υπάρχει μια δυναμική που θα περιοχών. έδειχνε το καλύτερο μέλλον της πολιτικής Κι’ όμως, η οικολογία σαν στάση ζωής οικολογίας. Δεν φαίνεται όμως αυτή η και κατ’ επέκταση η πολιτική της θεώρηση, δυναμική. έχει ολιστικό χαρακτήρα. Πέραν όμως ενός Ιστορικά, η πολιτική οικολογία στην διανοουμενίστικου κύκλου, απασχολεί Ελλάδα έχει αναδείξει ζητήματα που έχουν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων αφιερωμέ- δημιουργήσει συνείδηση στην κοινωνία.

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την περιβαλλοντική κρίση όταν κανείς δεν ασχολείτο. Έθεσε το θέμα της οργάνωσης με Άμεση Δημοκρατία. Έτσι και το λιθαράκι της έβαλε για τις κινητοποιήσεις τύπου Ιερισσού και έδωσε προτάσεις για εδώ και τώρα (πχ αρνητική σχέση εξορύξεων πετρελαίου με τον τουρισμό). Από αυτά τα θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά της για τις κατευθύνσεις της στο μέλλον. Δεν έκανε το μεγάλο «μπαμ», όμως, όπως πρέπει να κάνει κάθε άποψη που

φιλοδοξεί να αλλάξει τον κόσμο. Στην κρίση «ξεχάστηκε» τελείως. Μάλιστα, σε μια εποχή που γνωρίζουμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός δημιουργεί την κρίση και η αριστερά έχει τα γνωστά της ιστορικά προβλήματα, το γεγονός ότι η πολιτική οικολογία δεν διογκώνεται, δείχνει ότι είναι αδύναμη να σηκώσει το ιστορικό βάρος που χρειάζεται. Η συγκρότησή της έχει θεμέλια στην κριτική μιας άλλης εποχής, αν μπορέσει να πάψει να είναι ανιστόρητη, τότε ίσως να μπορέσει να αλλάξει και τον κόσμο.

σίνου. Όμως το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021, παρόλο που δεν υστερεί στην ανάλυση των προβλημάτων (υποβάθμιση αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, «άναρχη» ανάπτυξη, ελλιπείς κοινωνικές υποδομές, συγκοινωνιακή υποεξυπηρέτηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση και συσσώρευση μεγάλου όγκου κενού κτιριακού αποθέματος), στο «δια ταύτα» καταλήγει σε πλήθος αντιφάσεων. Μεταξύ αυτών και η πρόβλεψη να συνεχίσουν να χωροθετούνται Mall σημειακά, εκτός των τοπικών κέντρων και ενώ υπάρχει κορεσμός εμπορικών χρήσεων στην Αττική, με τεράστιο απόθεμα καταστημάτων και γραφείων προς ενοικίαση ή πώληση. Πάγια θέση των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν

μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται με άνωθεν εντολές, χωρίς συμμετοχή των κατοίκων, άμεσα ενδιαφερόμενων ομάδων πολιτών και της Αυτοδιοίκησης. Ενάντια σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης και την καταστροφή του πάρκου Γκεζί από την οικοδόμηση εμπορικού κέντρου αγωνίζονταν και οι πολίτες στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη με εκατομμύρια φτωχούς, που έχουν ζωτική ανάγκη τους ελεύθερους χώρους, όπως και τα άλλα συλλογικά αγαθά, δίνοντας το έναυσμα για να μπει επί τάπητος το ζήτημα της δημοκρατίας στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι το οικολογικό πρόταγμα δεν είναι το παντεσπάνι της κρίσης και η συνεργασία των κινημάτων για ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης είναι περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ.

Όχι άλλα πολεοδομικά τετελεσμένα Θετική αλλά πολύ καθυστερημένη η απόφαση του ΣτΕ για το Mall στο Μαρούσι

Α

πης, την οικοδομική άδεια του οποίλλη μια πολεοδομική Γράφει ο: ου ανέστειλε το Σ.τ.Ε. μετά από αυθαιρεσία, όπως η ανέγερση του εμποριπροσφυγή 131 πολιτών ήδη από το 2009, ανήκει μεταξύ άλλων στον κού κέντρου Mall στο Μαρούσι, κρίθηκε από το ΣτΕ Όμιλο Λάτση και αποκτήθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας παράνομη και αντισυνταγμαμε διαδικασίες αμφίβολης νομιμότητική γιατί δεν υπήρχε καν τας και στήριξη των κυβερνήσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιΠΑΣΟΚ και ΝΔ πτώσεων, αλλά το αυθαίρετο Μιχάλης θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τρεμόπουλος (http://goo.gl/AzEZ5). Όμως με την πρακτική της Η οριστική απόφαση της Ολοδημιουργίας τετελεσμένων χτίσθηκε μέλειας του Συμβουλίου της Επιόλη η Ελλάδα. Ως πότε θα την ανεκρατείας φαίνεται να δίνει τέλος στη περιπέτεια που ξεκίνησε εδώ και σχε- χόμαστε; δόν μία δεκαπενταετία, με προκλητικές και Επιπλέον, η υπερκαταναλωτική οικοχαριστικές πολεοδομικές αυθαιρεσίες, νομία των Mall και των μεγάλων συμφερόυπερδιπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελε- ντων συντέλεσε στην οικονομική κρίση. στή δόμησης και σε αντίθεση με το άρθρο Και σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, η 24 του Συντάγματος και τις ευρωπαϊκές ανάγκη για μεγάλους ελεύθερους χώρους οδηγίες. Όμως ήδη προσπαθούν να βρουν στην πόλη είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τρόπους ώστε να αποφευχθεί η κατεδάφι- για τους περισσότερους πολίτες το ιδιωτισή του. κό γυμναστήριο, η ακριβή καφετέρια ή η Το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώ- «απόδραση» του Σαββατοκύριακου, δεν

μπορούν πια να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα. Από την άλλη, κάθε νέο Mall συνεπάγεται τη χρεοκοπία πολλών παραδοσιακών μικρών και μεσαίων καταστημάτων μέσα στον αστικό ιστό, με σοβαρές επιπτώσεις για την πόλη: απώλεια εξυπηρετήσεων, θέσεων εργασίας και δημιουργία επικίνδυνων νεκρών ζωνών. Οι γύρω περιοχές, όπου παραδοσιακά λειτουργούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλέον έχουν εμπορικά ερημώσει, ενώ οι μόνες επιχειρήσεις που μπορούν να αντέξουν τα ακριβά ενοίκια του αυθαιρέτου είναι πολυεθνικές και αλυσίδες καταστημάτων, με σκληρές συνθήκες εργασίας και χαμηλή προστιθέμενη αξία για τη χώρα Είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας των μεγάλων ελεύθερων χώρων, τόσο μέσα στον αστικό ιστό όσο και στους περιαστικούς ορεινούς όγκους, μετά τη πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007 και την ανάγκη δημιουργίας ενιαίου δικτύου πρα-

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - διαγραμμα α.ε the digital company


06

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Ανοικτή Αλληλέγγυα Παρέμβαση» στις περιφερειακές εκλογές 2014

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – Ανοικτή Αλληλέγγυα Παρέμβαση» ονομάζεται το περιφερειακό σχήμα που θα υποστηρίξουν οι Οικολόγοι Πράσινοι Θεσσαλίας στις ερχόμενες περιφερειακές εκλογές.

Μετά από συστηματικές διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ μελών των Οικολόγων Πράσινων και πολιτών που προέρχονται από διάφορους κοινωνικό-επαγγελματικούς χώρους, αποφασίστηκε η διαμόρφωση του περιφερειακού σχήματος καθώς και

ο προερχόμενος από τη Λάρισα επικεφαλής του, Νίκος Πουτσιάκας. Ο Ν. Πουτσιάκας είναι κοινωνιολόγος, ενεργός πολίτης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και νέο μέλος των Οικολόγων Πράσινων. Εργάζεται ως ειδι-

κός επιστήμονας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και απασχολείται στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ως επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων εδώ και αρκετά χρόνια. Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ αποτελεί ένα σχήμα βασισμένο στις αρχές της πολιτικής και κοινωνικής οικολογίας και στην ανάγκη οι ενεργοί πολίτες να παρέμβουν δημιουργικά στο θεσμό της Περιφέρειας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανακούφιση από τα προβλήματα που έφερε η κρίση, την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθείται λανθασμένα μέχρι σήμερα (χωρίς να απαλλάσσεται από την πίστη στα φαραωνικά έργα, τον καταναλωτισμό, την εκποίηση των δημοσίων εκτάσεων και των φυσικών πόρων), την οικολογική ανασυγκρότηση της υπαίθρου, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τον περιορισμό της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, την ενσωμάτωση της αρχής της αειφορίας σε κάθε σχεδιασμό και απόφαση της περιφέρειας, την ενίσχυση της περιφερειακότητας, της αποκέντρωσης,

της διαφάνειας και της δημοκρατίας στους θεσμούς που ούτε ο νόμος Καλλικράτη πέτυχε, τη μετάβαση της Θεσσαλίας σε ένα βιώσιμο μέλλον για να γίνει η ελπίδα πράξη. Άλλωστε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Αυτοδιοίκηση οφείλει να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και στην προώθηση ορθών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ώστε να αξιοποιήσει τους περιορισμένους πόρους με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία, να ενεργοποιήσει, αλλά και να εμπνεύσει πρωτοβουλίες, που δεν εξαρτώνται κατ’ ανάγκη από υλικούς πόρους αλλά μπορούν να βασίζονται σε έξυπνες και καινοτόμες ιδέες και προτάσεις. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά από ευρωπαϊκές χώρες. Η Θεσσαλία διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μένει να

βρεθούν οι άνθρωποι με όραμα και διάθεση να τα αξιοποιήσουν. Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας που πιστεύουν στις ίδιες αρχές να συμβάλλουν στην προσπάθειά της για να βγουν από το προσκήνιο οι πελατειακές λογικές και να μπουν στο επίκεντρο οι πολιτικές για την απασχόληση, την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, την τοπική οικονομία, τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, την κοινωνική οικονομία και την τοπική υγιή επιχειρηματικότητα. Για να ακουστεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μια ηχηρή πράσινη φωνή με προτάσεις στα περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Για να γίνει το μέλλον της Θεσσαλίας υπόθεση των πολιτών της!

«Πράσινη Πόλη-Οικολογία»

Συλλογικότητα στη διοίκηση του δήμου Λαρισαίων

B

ασική εκτίμηση των Οικολόγων Πράσινων είναι ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες αντιμετωπίζονται ως ένας ακόμη τομέας της δημόσιας διοίκησης. Ο θεσμός παρουσιάζει πολλά προβλήματα λόγω του κακού σχεδιασμού του «Καλλικράτη» αλλά και της κακής εφαρμογής των όποιων θετικών έχει. Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε στο οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό αδιέξοδο που ζούμε σήμερα και στην απαξίωση των δυνάμεων που διαθέτει η κάθε περιοχή. Θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση χρειάζεται μια ριζική τομή, όπως: Ενίσχυση της συλλογικότητας στη διοίκηση των δήμων και των περιφερειών. Κύριο εκλεγμένο όργανο να είναι το δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο, που αποτυπώνει καλύτερα τη βούληση των πολιτών και τις κοινωνικές αντιθέσεις. Εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων με απλή αναλογική, μετεκλογικές συνεργασίες σε προγραμματική βάση, όριο στις συνεχόμενες θητείες. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι να εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο (με δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήμος δε θα μένει ακέφαλος) και να λογοδοτούν σε αυτό. Θεσμοί της άμεσης δημοκρατίας: τοπικά δημοψηφίσματα, νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών, συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, θεσμοί ανοικτής διαβούλευσης, ανοικτές θεματικές επιτροπές. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας, παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και αγωνία τα όσα δια-

δραματίζονται στην πόλη μας ενόψει των επικείμενων εκλογών στην τοπική Αυτοδιοίκηση. Δημιουργήσαμε την δημοτική παράταξη “Πράσινη Πόλη” που διέπεται από τις αρχές της Πολιτικής Οικολογίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία της. Συμμετείχαμε στην συγκρότηση του “Αυτόνομου Δημοκρατικού Αυτοδιοικητικού Μετώπου”, των τριών δημοτικών παρατάξεων “Πράσινη Πόλη - Οικολογία”, “Ενωτική Πρωτοβουλία” και “Λαρισαίων Πόλις”. Θεωρούμε πολύ θετικό να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο άσκησης της δημοτικής εξουσίας με συλλογικότητα, δημοκρατική συγκρότηση των οργάνων, διαφάνεια, δημόσιο απολογισμό και διαδικασίες συμμετοχής και ελέγχου εκ μέρους του πολίτη. Το ότι οι τρεις παρατάξεις καθίσαμε ισόνομα σ’ ένα τραπέζι, συζητήσαμε και συντάξαμε κείμενο αρχών για σύσταση ενός Αυτόνομου Δημοκρατικού Συνδυασμού Ανατροπής και Δημιουργίας για τον Δήμο Λαρισαίων, με ανοιχτές τις πόρτες σε κάθε παράταξη – συλλογικότητα και σε κάθε ενεργό Πολίτη ισότιμα, συμβαδίζει και ενισχύει την άποψή μας για ενίσχυση της συλλογικότητας στη διοίκηση των δήμων. Το ότι συμφωνήσαμε πρώτα στις αρχές του εγχειρήματος και θεωρήσαμε δευτερεύον το θέμα της ηγεσίας, συμφωνεί με τις θέσεις μας για το ότι κύριο όργανο πρέπει να είναι το δημοτικό συμβούλιο, ενισχύει τον θεσμό της άμεσης δημοκρατίας και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της απλής αναλογικής και την κατάργηση του όποιου πλαφόν στη συμμετοχή εκλογιμότητας. Οι αναφορές μας στην κοινή διακήρυξης για: ένα ουσιαστικό δίκτυο δομών κοινωνικής αλλη-

λεγγύης, μια νέα δίκαιη, ισόρροπη και αειφορική ανάπτυξη με γνώμονα την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος των λίγων, απόδοση των δημόσιων χώρων, ελεύθερους και πράσινους, στον πολίτη, αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιουργία μιας πόλης, ιδανικό τόπο κατοικίας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και ενεργό κύτταρο κοινωνικής, οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνάδουν απόλυτα με τις αρχές της Πολιτικής Οικολογίας. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για την ορθότητα και αναγκαιότητα του εγχειρήματος, και καλούμε όλα τα μέλη μας, τους φίλους και υποστηρικτές μας, αλλά και όλους τους πολίτες του Δήμου της Λάρισας που ευαισθητοποιούνται σε θέματα της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, να συστρατευτούν σ΄

αυτές τις κρίσιμες περιστάσεις και να συμβάλλουν καθοριστικά στην ευρύτερη προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής – ελπιδοφόρας – προοπτικής για την τοπική μας κοινωνία. Δηλώνουμε έτοιμοι να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες στο Δήμο, αντιστεκόμενοι στις μίζερες, κοντόφθαλμες και πελατειακές πολιτικές, προωθώντας βιώσιμες λύσεις εξόδου από την κρίση και από την ταφόπλακα του μνημονίου, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Σε αυτή τη βάση, προωθούμε συνεργασίες με πρόσωπα φερέγγυα που δεν συνδέονται άμεσα με θέσεις εξουσίας και πολιτικές που έφεραν τη χώρα και το λαό στον ξεπεσμό και την εξαθλίωση. Όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο μέλλον για το δήμο και τη ζωή όλων των συμπολιτών μας, με σημαία την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ την ΙΣΟΝΟΜΙΑ και την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Από παλιότερη συνάντηση της «Πράσινης Πόλης» Λάρισα με την «Ενωτική Πρωτοβουλία»


Προτεραιότητα στα προβλήματα της κοινωνίας, που γεννά η κρίση και όχι στις μικροπολιτικές φιλοδοξίες των υποψηφίων

E

να από τα ζητούμενα περάσει στην καθημερινή ατζέντα Γράφει ο: των αυτοδιοικητικών των ΜΜΕ, των συναντήσεων και εκλογών του Μαΐου των εκδηλώσεων, και να επικεείναι η προσέγγιση και ντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήμαη απάντηση στα τεράτα, όπως: στια προβλήματα της κοι- Ποιες είναι οι παραγωγικές νωνίας και της καθημερινόδυνατότητες σήμερα, σε ποιους τητας των πολιτών στη Στέφανος βασικούς τομείς, με ποιους δύσκολη συγκυρία της Σταμέλλος πόρους και με ποια συμμετοχή πολύπλευρης κρίσης. των πολιτών θα εξασφαλιστούν Οι εκλογές πλησιάζουν. Δεν αυτά. μένουν παρά 100 μέρες από την 18η - Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι Μαΐου και την ανάδειξη των νέων περι- ευθύνες των φορέων της Αυτοδιοίκηφερειακών και δημοτικών αρχών. Κι σης στην παραγωγική ανασυγκρότηση ενώ η ανεργία, η ανασφάλεια, η οικο- του τόπου. νομική δυσπραγία και η εξαθλίωση είναι - Πώς μπορούν οι ανταποδοτικές το τεράστιο πρόβλημα της κοινωνίας, η υπηρεσίες των οργανισμών Αυτοδιοίκησυζήτηση εξαντλείται ακόμα σήμερα σης να παράγονται με χαμηλότερο στο ποιο κόμμα θα υποστηρίξει ποιον κόστος και με καλύτερα ποιότητα και υποψήφιο, ποιος θα πάρει ή δεν θα απόδοση σε όφελος των πολιτών. πάρει το χρίσμα και αν οι επιλογές των - Με τι τρόπους θα μπορέσει η υποψηφίων υπηρετούν τις προσωπικές Αυτοδιοίκηση να εξασφαλίσει περισσόπολιτικές τους φιλοδοξίες. τερους πόρους και να γίνει μερικά Προτεραιότητα έχει λοιπόν η εξα- αυτάρκης για να μπορεί να υλοποιεί σφάλιση της πολιτικής καρέκλας των τους στόχους της. φερόμενων ως διεκδικητών της Περι- Ποιες δράσεις και δομές κοινωνιφέρειας ή του Δήμου και όχι η συζήτη- κής πρόνοιας μπορούν να ενεργοποιήση για την ανασυγκρότηση της οικονο- σουν η Περιφέρεια και οι Δήμοι σήμερα μίας, την αναζωογόνηση της υπαίθρου και σε ποια κατεύθυνση. και την εξασφάλιση νέων θέσεων εργα- Με ποιες μορφές και διαδικασίες σίας. δημοκρατικής λειτουργίας θα εξασφαΠροτεραιότητα έχει το πολιτικό λιστεί ο έλεγχος, η διαφάνεια και η μέλλον των πρώην και νυν βουλευτών, συμμετοχή των πολιτών. των πολιτευτών και των απερχόμενων - Ποιος είναι οι ευθύνες των φορέδημάρχων και όχι τα προβλήματα των ων της Αυτοδιοίκησης στην εξασφάλιαγροτών που βρίσκονται στους δρό- ση της βιωσιμότητας και της αειφορίας μους, των επαγγελματιών που συνθλί- των φυσικών πόρων, της ευημερίας και βονται στα μυλολίθια των φορολογικών της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στο διατάξεων, της υγείας και της προβλη- περιβάλλον. ματικής λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο διάλογος αυτός μπορεί να συμβάΑυτό το σκηνικό του αποπροσανα- λει στην επεξεργασία και την προβολή τολισμού οδηγεί στην απογοήτευση και των θέσεων, στην αξιολόγηση των στην απομάκρυνση των πολιτών και συνδυασμών και των υποψηφίων από στην επικράτηση, για μια φορά ακόμα, τους ψηφοφόρους, για να μπορούμε να διαφόρων μηχανισμών ποικίλων συμ- μιλάμε για δημιουργικές αυτοδιοικητιφερόντων. Αυτό είναι αναγκαίο να ανα- κές διαδικασίες με στόχο τον πολίτη και τραπεί τώρα! Η συζήτηση και η δημι- την αντιμετώπιση της κρίσης και όχι για ουργική αντιπαράθεση πρέπει άμεσα να τις καρέκλες και τις φιλοδοξίες.

07

Συζητώντας για τις ΑΠΕ και τα αιολικά πάρκα στην Περιφέρεια

M

ε αφορμή τη συζήτηση, που συνεχίζεται στην Ευρυτανία μετά τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,9 MW στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικά υπέρ των ήπιων μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η τήρηση των Περιβαλλοντικών Μελετών και, κυρίως, οι όποιες παρεμβάσεις και κατασκευές να μη θίγουν και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ, υπό προϋποθέσεις και όρους, που επίσης σημαίνει: - Μικρά αιολικά, όχι σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως σε περιοχές που δεν θίγεται το παρθένο τοπίο και η ομορφιά, όχι σε προστατευόμενες περιοχές. - Να επιδιώκεται η υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις. - Να περάσει αυτή η δραστηριότητα στην αυτοδιοίκηση και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και να φύγουν από τις ξένες πολυεθνικές - μεγαθήρια τύπου ΤΕΡΝΑ, ΡΟΚΑΣ κλπ, που σήμερα εκμεταλλεύονται τις κορυφές και τις ραχούλες της ορεινής υπαίθρου. - Να επεκταθεί η παραγωγή αιο-

λικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες ακόμα και σε οικιακό επίπεδο, αλλά και σε βιοτεχνίες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ. Πέραν τούτων, θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι η αυτοδιοίκηση -Περιφέρεια και Δήμοι- πρέπει να κάνουν τις δικές τους μελέτες χωροθέτησης και να ορίσουν τις περιοχές, που θα επιτρέψουν ή θα προτείνουν να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύουμε, με λίγα λόγια, πως μπορούν να χωροθετηθούν και να κατασκευαστούν αιολικά πάρκα σε περιοχές που δεν θα βλάπτουν τον τουρισμό και τις δραστηριότητες των κατοίκων, με ταυτόχρονη εφαρμογή και σεβασμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, την οποία έχει υιοθετήσει και υπογράψει η χώρα μας. Αρκεί αυτό να το σχεδιάσουν οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακοί φορείς με όρους όχι μεγιστοποίησης του κέρδους, αλλά επιμερισμού των στόχων και κυρίως του εθνικού στόχου. Να επιμεριστεί αυτός ο στόχος σε κάθε Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα για να νοιώσουν όλοι την ευθύνη απέναντι στα προβλήματα και στις απειλές της κλιματικής αλλαγής. Γενικότερα η Περιφέρεια πρέπει να ξεκινήσει, μέσα από διαβούλευση, τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού και τεκμηριωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με ορίζοντα το 2050. Το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να εξειδικεύεται σε τομείς

(ηλεκτρική ενέργεια, κτίρια - υπηρεσίες, μεταφορές, βιομηχανία) και να συνοδεύεται από ενδιάμεσους στόχους και μηχανισμούς παρακολούθησης. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ζήτημα της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς λάθος επιλογές μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα ή το τοπίο. Χρειάζεται επομένως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: * εκτίμησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Περιφέρειά μας με βήματα - στόχους ανά 5ετία που να ταιριάζουν με την Περιφερειακή και την Εθνική Στρατηγική. * εκτίμησης της κατανομής της παραγωγής αυτής ανά τεχνολογία ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο δυναμικό, την οικονομικότητα των τεχνολογιών κλπ και δίνοντας σαφή προτεραιότητα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια. * εξειδίκευσης σε επίπεδο Περιφέρειας και μέσα από εξαντλητική διαβούλευση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ, ενδεχομένως επί το αυστηρότερο, με εντοπισμό και ιεράρχηση των τοποθεσιών που μπορούν να φιλοξενήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με το παραπάνω μείγμα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. * πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για πολυμετοχικές επιχειρήσεις ΑΠΕ ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να γίνει μικρός "πράσινος επενδυτής"

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

Aπεγκλωβισμός 17χρονου Άγγλου από τον αεραγωγό στο σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι

Στην έγκαιρη κινητοποίηση των μελών της Πολιτικής Κίνησης του 3ου Διαμερίσματος των Οικολόγων Πράσινων οφείλεται ο απεγκλωβισμός το βράδυ της Δευτέρας ενός 17χρονου Άγγλου από τον αεραγωγό στο σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι. Τα μέλη των Οικολόγων Πράσινων μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο νεαρός βρισκόταν μεσα σε αεραγωγό

μεγάλου βάθους κάλεσαν την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ ενώ παράλληλα προσπάθησαν να βοηθήσουν τον 17χρονο να απομακρυνθεί από το σημείο για να μη διακινδυνεύσει η ζωή του. Ένα ακόμα συμβάν, ευτυχώς με θετική κατάληξη, που θα μπορούσε, όμως, να αποφευχθεί αν η φύλαξη και ο έλεγχος των υπόγειων χώρων του Μετρό επιτηρούνταν καλύτερα.

Ποιοί είμαστε

Η Prosol Energies ιδρύθικε το 2007 ως μια επενδυτική και τεχνικά πλατφόρμα με κύριο σκοπό την υλοποίηση πράσινων ενεργειακών έργων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και για την καλύτερη δυνατή εκμετάλευση των επενδυτικών ευκαιριών δημιουργήσαμε ένα δίκτυο συνεργατών με αποτέλεσμα να μορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας

Prosol Energies

ÖùôïâïëôáúêÜ ìå åðáããåëìáôéóìü êáé óõíåßäçóç

Στην Prosol Energies πιστεύουμε βαθιά ότι ο επαγγελματισμός αλλά και η επίγνωση της περιβαλλοντικής προσφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με αποτέλεσμα να αποτελούν την “πυξίδα” και τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζουμε το εταιρικό προφίλ.


Πετρέλαιο και Φυσικό αέριο:

08

09

Αντίλογος, Σκοπιμότητες και πραγματικότητα

E

να άρθρο είναι καλό να γράφεται για να δημιουργήσει ελπίδα… Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, των διαψεύσεων και της απαισιοδοξίας, που τα καλά τα νέα

Δυό χρόνια τώρα, τους τελευταίους μήνες όλο και πιο συχνά, ο ελληνικός λαός ακούει, βλέπει και διαβάζει: «Φλέβα χρυσού»…, «Θησαυρός»…, «πολύφερνη νύφη…», «Αφήνουν αναξιοποίητα αέριο, πετρέλαιο, χρυσό… αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ»…, αυτές τις ειδήσεις παραγγέλνουν οι εκδότες και τις γράφουν, ανεπιφύλακτα δυστυχώς, κάποιοι εντελλόμενοι δημοσιογράφοι. «Τολμήσαμε να ξαναβάλουμε σε κίνηση το ζήτημα της έρευνας και της αξιοποίησης υδρογονανθράκων... μετά από 15 χρόνια τέλματος και ακινησίας...»..., λέει ο υπουργός. «…τεράστιες ποσότητες που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να βοηθήσουν την Ελλάδα όχι μόνο να ξεπεράσει τη βαθειά της οικονομική κρίση, αλλά και να πάρει τέτοια ανάσα που θα την τοποθετούσε στην ομάδα των G20»…, γράφει ο εξ ΗΠΑ καθηγητής… «δημιουργείται νέα γεωστρατηγική» δηλώνει ο υπουργός κ. Παπα-

σπανίζουν… Τι πιο όμορφο, σε τέτοιους καιρούς, από το να γίνεται κανείς άγγελος προάγγελος μιας επερχόμενης ευημερίας… Όμως τα καλά τα νέα δεν μπο-

ρούν να είναι παρά μόνο αυτά που είναι αληθινά, και καμιά ευημερία δεν μπορεί να επέλθει αν οι άνθρωποι πορεύονται με τα μάτια κλειστά, αγόμενοι και φερόμενοι από τους αιώνιους

κωνσταντίνου, και «το αέριο που θα γνώριζαν ότι υπάρχει ο, κατά πώς λένε, μεταφερθεί στην Ευρώπη θα μειώσει θησαυρός, είτε ότι κάποιοι τους εμπότην εξάρτηση της ηπείρου από δισαν να προσπαθήσουν να τον το ρωσικό αέριο» συμπληρώαξιοποιήσουν. Τώρα όμως λένε νουν οι ισραηλινοί δημοσιογρά- Γράφει ο: πως γνωρίζουν την ύπαρξή του, φοι της Maariv… κι ακόμη ότι έχουν την θέληση, Δεν είναι βέβαιο αν μπορεί να το σχέδιο και το θάρρος για να αντιληφθεί κανείς για ποιο λόγο, προχωρήσουν. τόσο άξαφνα, μεσούσης της Η άλλη σκέψη, η φαινομενικά κρίσεως, ανακαλύφθηκε, αν απαισιόδοξη, είναι πως δεν πράγματι ανακαλύφθηκε, αυτό υπάρχει ο θρυλούμενος θησαυτο «μάννα εξ’ ουρανού». Ούτε Βαγγέλης ρός. Πως ίσως υπάρχει μόνο ακόμη για ποιο λόγο κάποιοι Πισσίας αυτό που και χθες γνωρίζαμε ότι τώρα σκέφτηκαν να μιλήσουν είναι πιθανό να υπάρχει. Άλλωγια «15 χρόνια ακινησίας και στε, έτσι και αλλιώς, έχουν την αποτελμάτωσης». Όταν είναι αυτοί οι αξία τους και τα γνωστά, εδώ και ίδιοι που, όλα αυτά τα χρόνια, την πολλά χρόνια, πιθανά κοιτάσματα έρμη τούτη χώρα κυβερνούσαν. Όταν υδρογονανθράκων, τόσο αυτά που αυτοί -και όχι κάποιοι άλλοι- είχαν την βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες πρόσβαση στις πληροφορίες που τώρα όσο και στην θάλασσα της Ανατολικής μας γνωστοποιούν, και ήταν αυτοί που Μεσογείου. Σχετικά με αυτά τα τελευτόσο στενά συναναστρέφονταν τα ταία άρχισε τον τελευταίο καιρό μια εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικά νέα «εθνική» αφήγηση για την νέα κυκλώματα. γεωοικονομία και γεωπολιτική της Η αφελής σκέψη είναι να θεωρήσουμε περιοχής. ότι οι άνθρωποι αυτοί είτε απλά δεν Στα πολυσύνθετα αυτά ζητήματα, ένα άρθρο δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις. Μπορεί όμως να θέσει ορισμένα σωστά ερωτήματα και να εκτρέψει κάπως την συζήτηση από το πεδίο της παραπληροφόρησης, της μυθοπλασίας και του πολιτικού καιροσκοπισμού. Παράλληλα, μπορεί να προσπαθήσει να συμβάλει στη δημιουργία αντανακλαστικών μέσα στην ίδια την κοινωνία, ώστε να αποτραπεί η επικείμενη έφοδος της αεριτζίδικης, μεταπρατικής εγχώριας ολιγαρχίας που φαίνεται να προετοιμάζεται, με διεθνείς «κολεγιές», για ένα όσο-όσο ξεπούλημα του υπαρκτού (όσος φυσι-

επιτήδειους… Γι’ αυτό κι όταν ακούγονται «καλά νέα» φρόνιμο είναι να σκεφτεί κανείς ποιοι τα μεταδίδουν και τι πράγματι επιδιώκουν.

κά υπάρχει) ορυκτού πλούτου. Πάμε στα ερωτήματα

Εάν είχαμε φυσικό αέριο θα έπρεπε σήμερα να αρχίσουμε να πουλάμε; Κάποιοι λένε ναι. Λένε ακόμη πως αργήσαμε, πως πρέπει να βιαστούμε. Δεν λένε όμως ότι η τιμή του φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια πήρε την κατρακύλα. Από 14 $ το MMBtu (θερμαντική μονάδα που αντιστοιχεί σε 1.000 κυβ. πόδια αερίου) το 2006, έπεσε στα 7 $ το 2007, ανέβηκε το 2008 στα 14 $ για να πάρει στην συνέχεια την κατηφόρα φτάνοντας τις μέρες αυτές μόλις τα 2,18 $.

Εάν δεν έχεις ενεργειακή πολιτική, εάν δεν έχεις αποφασίσει να διατηρήσεις με κάθε θυσία τους ενεργειακούς σου πόρους για να στηρίξεις την εγχώρια παραγωγική ανάπτυξη, αν δεν σκέφτεσαι την ανάπτυξη με όρους προστιθέμενης αξίας..., αν ακόμη δεν μπορείς να διαχειριστείς τους ενεργειακούς σου πόρους στρατηγικά κρατώντας 2 γενεών –τουλάχιστον– αποθέματα, αν δεν μπορέσεις να αντισταθείς στις ασφυκτικές πιέσεις των τρωϊκανών και λοιπών «εταίρων» που θα θελήσουν να στους πάρουν κοψοχρονιά, και ταυτόχρονα τα ελάχιστα έσοδά σου από την πώλησή τους να τα περάσουν στην εξόφληση του χρέους, αν δεν μπορείς να πάρεις πίσω τις υπογραφές που έβαλαν οι τωρινοί κυβερνήτες αυτής της χώρας, τότε το δώρο θα είναι άδωρο και η δυνατότητα για ενδογενή, αξιοβίωτη ανάπτυξη θα μετατραπεί σε ευτελή μειοδοσία.

Διακύμανση τιμών φυσικού αερίου

Πέρα από τους τρωϊκανούς όμως, και τα οικονομικά συμφέροντα που αυτοί εκπροσωπούν, οφέλη προσδοκούν και οι εγχώριοι συνεργάτες τους, μέλη λαμπρά, κατά πώς το απέδειξαν, της ιθαγενούς μεταπρατικής πολιτικο-οικονομικής ολιγαρχίας. Η ίδια λογική ισχύει και για το πετρέλαιο, κι ας ανεβαίνουν οι τιμές, τα οφέλη από τα royalties είναι ασήμαντα αν δεν έχεις στρατηγικό πλεόνασμα, αν δεν είσαι πλούσια σε κοιτάσματα χώρα. Και τέτοια χώρα δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι Κατάρ, και βέβαια τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται συνεχώς, το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη μπαίνει σε βαθύτερη κρίση, οι ήπιες τεχνολογίες δεν παίρνουν πνοή και η πυρηνική ενέργεια υπομονετικά καιροφυλακτεί στα μέσα του αιώνα να επιβάλει την ηγεμονία της. Με όποιο ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος.

Όμως, υπάρχει πραγματικά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που μας λένε; Η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, και η Ελλάδα μέσα σε αυτήν, προοιωνίζονται, όπως διαβάζουμε, την μεγάλη γεωοικονομική και γεωπολιτική ανατροπή; Η ευρωπαϊκή απεξάρτηση από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, που φαίνεται να τους ενδιαφέρει, είναι πιθανή ή κάτι άλλο συμβαίνει; Αν στην προηγούμενη ερώτηση η απάντηση περιόρισε τον κάπως αφελή ενθουσιασμό, αλλά παράλληλα διατή-

ρησε την ελπίδα, ονοματίζοντάς την μάλιστα ενδογενή ανάπτυξη θεμελιωμένη σε εθνική οικονομική στρατηγική και όχι εύκολο κέρδος, σε αυτή την ερώτηση, η εύκολη ελπίδα που μας καλλιεργούν, αυτή που στηρίζεται στον «από μηχανής θεό», θα δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά στα ελληνικά κοιτάσματα, το μόνο βέβαιο είναι πως μέχρι στιγμής καμία έγκριτη επιστημονική ομάδα, κανένα επιστημονικό σώμα, από τον χώρο της γεωλογίας, ελληνικό ή διεθνές, στηριζόμενο σε αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα, δεν επιβεβαιώνει κάτι περισσότερο από τις ήδη γνωστές εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα, Ν. και Ν.Α. της Κρήτης, για το Ιόνιο και, ευτυχώς να μας επιτραπεί να πούμε, για το Αιγαίο. Να ληφθεί ακόμη υπόψη ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό, την αποτίμηση και τον σχεδιασμό αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αποτελούν μια σοβαρή επιστημονική-τεχνικοοικονομική δραστηριότητα που έχει τα υποχρεωτικά της στάδια. Αυτή η ερευνητική δραστηριότητα, όταν ωριμάσει, μπορεί να πιθανολογήσει την οικονομική και τεχνική εφικτότητα αξιοποίησης ενός κοιτάσματος. Η δραστηριότητα αυτή δεν υποκαθίσταται με προφητείες ή με επιχειρήματα όπως: «αφού δείχνουν ενδιαφέρον οι εταιρείες κάτι θα υπάρχει». Κράτη και εταιρείες έχουν πολλούς περισσότερο από έναν λόγους να «δείχνουν ενδιαφέρον». Ο θόρυβος όμως για τους ελληνικούς

υδρογονάνθρακες ακολούθησε έναν προηγούμενο, πολύ μεγαλύτερο, θόρυβο που τον ξεκίνησε το Ισραήλ και για δικό του όφελος, κατά κάποιο τρόπο, ενέπλεξε σε αυτόν Κύπρο και Ελλάδα σε ένα περιφερειακό-μεσανατολικό παιχνίδι. Είναι τότε, 1-2 χρόνια πριν, που η θριαμβολογία για την ανακάλυψη του ισραηλινού κοιτάσματος Λεβιάθαν στη λεκάνη της Λεβαντίνης διαπερνούσε τα εγχώρια ΜΜΕ και συνέπαιρνε την ελληνική πολιτική ηγεσία. Τότε η ελληνική κοινή γνώμη εθιζόταν σε αριθμούς που μιλούσαν για τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και για τον μεγάλο κομβικό ρόλο που προσέφερε ο πρόεδρος του Ισραήλ κ. Νετανιάχου στον Έλληνα πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου: την μεταφορά υδρογονανθράκων στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας (από το «λεφτά υπάρχουν» στο «πετρέλαιο υπάρχει...»). Όμως οι αριθμοί έχουν τη δική τους λογική και ορισμένοι τεχνοκράτες, ενίοτε, την δική τους στεγνή γλώσσα… Η εταιρεία Noble Energy, επικεφαλής του κονσόρτσιουμ που πραγματοποιεί τις έρευνες των κοιτασμάτων Λεβιάθαν (Ισραήλ) και, αργότερα, Αφροδίτης (Κύπρου), εκτιμά το κοίτασμα Λεβιάθαν σε 16 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (με διακύμανση +/- 40%) και με γεωλογική πιθανότητα αξιοποίησης 50%. Παράλληλα, όμως, με την αγγελία των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της ίδιας εταιρείας κ. Ch. Davidson δήλωνε στις 13 Ιούλη 2010 στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz:

«Εμείς λέμε δυνατότητα, οι Ισραηλινοί ακούνε ανακάλυψη» (We say potential, Israelis hear discovery) προσθέτοντας: «Οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεχτικοί και να ξεχωρίζουν μια επενδυτική ιδέα από ένα επενδυτικό πρόγραμμα».

Τι αντιπροσωπεύουν όμως σε πραγματικά μεγέθη τα τρισεκατομμύρια κυβικών ποδιών (τ.κ.π.) που προαναφέρθηκαν, συγκρινόμενα με το παγκόσμιο απόθεμα ή με τα αποθέματα άλλων χωρών; - μόλις το 11% των εκτιμώμενων (223 τρισ. κ.π.) της γειτονικής τους Αιγύπτου, - μόλις το 1,5% των βεβαιωμένων της πρώτης στην παγκόσμια κατάταξη Ρωσίας, - μόλις το 0,15% [τα βεβαιωμένα] ή 0,40% [τα εκτιμώμενα] των παγκόσμιων βεβαιωμένων αποθεμάτων. Στο μεταξύ η Noble Energy υποβίβασε τις αρχικές της εκτιμήσεις για το κυπριακό κοίτασμα Αφροδίτη (αρχικά είχε προβλέψει 8 έως 11 τρις. κ.π.) σε 5 τρισ. κ.π.. Παιχνίδια τακτικής ή ερευνητικές αβεβαιότητες; Μάλλον και τα δύο μαζί. Πάντως για την Κύπρο το μέγεθος αυτό έχει, υπό προϋποθέσεις, ενδιαφέρον. Όσο για την μεταφορά του ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας κατ’ αρχάς, ο αγωγός, αν και όταν σχεδιαστεί, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος σε μήκος από έναν αντίστοιχο αγωγό που θα μετέφερε φυσικό

αέριο από τα πράγματι πιο πλούσια κοιτάσματα της Αιγύπτου προς την Ευρώπη. Παράλληλα, να μην παραβλέπονται και οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των σχεδίων των μεγάλων αγωγών που διασχίζουν την Μέση Ανατολή και την Τουρκία, καθώς και οι «σκέψεις» που διατυπώνονται, υπό την σιωπή του Ισραήλ, να περάσει το ΑνατολικοΜεσογειακό φυσικό αέριο από την Τουρκία. Πριν ένα μήνα άλλωστε, το σενάριο τροφοδοσίας της Ευρώπης από το ισραηλινό φυσικό αέριο φάνηκε να εξαερώνεται οριστικά όταν ο Ισραηλινός ομιλητής κ. Zaki Shalom, του Ινστιτούτου Σπουδών Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, σε Συνέδριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να πουλήσει φυσικό αέριο και θα το αξιοποιήσει ως στρατηγικό απόθεμα. Αυτά, για όσους ημέτερους πίστεψαν τις δηλώσεις Νετανιάχου το 2010 και πήραν θέση αναμονής… Μια σχετικά ολοκληρωμένη συζήτηση για τα ενεργειακά ζητήματα, για τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο και για ορισμένες ακόμη κρίσιμες πηγές φυσικού πλούτου, περιλαμβάνει πολύ σημαντικότερες διαστάσεις από τις καθαρά οικονομικές που πιο πάνω περιγράφτηκαν. Γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, όπου οι μεν πρώτες περιλαμβάνουν το μεγάλο ζήτημα της ΑΟΖ –με φόντο τις συγκυριακές αλλά και τις δομικές ισραηλινο-τουρκικές μεταβλη-

τές σχέσεις–, την ανάδυση ενός επικίνδυνου για την προοπτική της Ελλάδας ισραηλινο-ελληνικού άξονα που θα την απομονώσει από τον αραβικό και τον πέριξ αυτού κόσμο, ενώ οι δεύτερες αναδεικνύουν τις μεγάλες ασυμβατότητες των περιβαλλοντικών αξιών με την λογική του εμπορικού κέρδους. Μια, εκτός κοινωνικού εθνικού ελέγχου, χωροθέτηση των εξεδρών αντλήσεως των υδρογονανθράκων, υπό την πίεση των ξένων κηδεμόνων, μπορεί να οδηγήσει σε διαχρονική καταστροφή. Η υποθαλάσσια γεωλογική δομή και η σεισμικότητα της χώρας πρέπει να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης (το περιβαλλοντικό έγκλημα στον κόλπο του Μεξικού δεν μπορεί εύκολα να αποσιωπηθεί) ενώ η αισθητική ρύπανση (ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο με θέα τις τεράστιες εξέδρες των γεωτρήσεων) μπορεί να υπονομεύσει τα αιώνια και ανεκτίμητα ιστορικά και πολιτισμικά μας κληροδοτήματα. Όσο για το επιχείρημα «η χώρα είναι σε κρίση πώς αλλιώς θα βγεί;» η απάντηση είναι ότι το μέλλον καθορίζεται από την κινητοποίηση των ανθρώπων της και των υλικο-τεχνικών της δυνατοτήτων μέσα από ένα δίκαιο κοινωνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της εθνικής παραγωγής. Κοντός ψαλμός…


10

Άμεση έρευνα για τους πνιγμένους μετανάστες στο Φαρμακονήσι

N

α διεξαχθεί άμεση έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πνίγηκαν οι μετανάστες-τριες σε πλοιάριο υπό ρυμούλκηση από σκάφος του Λιμενικού, ζήτησαν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Μία γυναίκα και ένα παιδί 5 χρονών εντοπίστηκαν νεκροί στο Φαρμακονήσι στις 20/1/2014 ενώ 10 ακόμα άτομα (2 γυναίκες και 8 βρέφη και μικρά παιδιά) αγνοούνται. Δυστυχώς το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό. Στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σμύρνη, στην Κω, στο Τσανάκαλε, στη Λευκάδα και τώρα στο Φαρμακονήσι έχουν βρει τραγικό θάνατο στη θάλασσα χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, πάνω από 25.000 άνθρωποι έχουν χαθεί προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη από θαλάσσια οδό τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Μετανάστευσης, ενώ 1.500 με 2.000 χάνονται κάθε χρόνο. Στο Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μέσα σε ένα χρόνο βρήκαν το θάνατο 117 μετανάστες-ιες ή πρόσφυγες, εκ των οποίων 33 παιδιά, ενώ ως αγνοούμενοι καταγράφηκαν 16, μεταξύ

αυτών 5 παιδιά και 1 έγκυος. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο τα επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά. Η «Ευρώπη φρούριο» είναι απόρροια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οικοδομούν μία σκληρή πολιτική αποτροπής εισόδου, με κύριο σκοπό την προστασία των βόρειων χωρών - μελών που αποτελούν συνήθη προορισμό των προσφύγων και μεταναστών-ιων. Στα πλαίσια αυτής της εγκληματικής πολιτικής, τα νούμερα των νεκρών, πνιγμένων και αγνοούμενων μεταναστών και προσφύγων δεν φαίνονται ικανά να προκαλέσουν αναθεώρηση της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που να βασίζεται σε ανθρωπιστικές αρχές, επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σε πολιτικές ένταξης και ενθάρρυνσης των νόμιμων οδών μετανάστευσης. Περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να διεξάγει έρευνα για τις «συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, και το πώς ανθρώπινες ζωές χάθηκαν σε πλοιάριο υπό ρυμούλκηση», όπως αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, καθώς και την εμπεριστατωμένη διερεύνηση των καταγγελιών των επιζώντων μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με τις οποίες το σκάφος του Λιμενικού που ρυμουλκούσε

το πλοιάριό τους κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις τουρκικές ακτές, όταν συνέβη το τραγικό συμβάν, εν μέσω θαλασσοταραχής. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν επίσης ότι οι άνθρωποι φώναζαν για βοήθεια, δεδομένου ότι στο πλοιάριο υπήρχε μεγάλος αριθμός παιδιών. Περιμένουμε, επίσης, η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει στις σοβαρές καταγγελίες της έκθεσης της ΜΚΟ Proasyl που δημοσιεύτη-

κε λίγους μήνες πριν και αναφερόταν σε συστηματική παράνομη επαναπροώθηση σκαφών στην Τουρκία, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των προσφύγων και μεταναστών. Οι Οικολόγοι Πράσινοι φοβόμαστε ότι δυστυχώς και άλλα ναυάγια έρχονται, και άλλους νεκρούς θα θρηνήσουμε, όσο η σκληρή πολιτική αποτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαλυβδώνεται και η ανυπαρ-

φτωχοποίηση σημαντικού τμήματος της κοινωνίας, η υφαρπαγή των δημοσίων αγαθών και η κερδοσκοπική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συντελούνται μεθοδευμένα σε συνδυασμό με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο και η εξοικείωση της κοινωνίας μας με τα παραπάνω. Τις αλλεπάλληλες ειδήσεις για τον εξευτελισμό της ανθρώπινης ζωής από ένστολους και μη, η κοινωνία φαίνεται να τις απορροφά με ολοένα και λιγότερη έκπληξη, συνηθίζοντας σε εικόνες ανέχειας, βίας και πόνου. Και η αφομοίωση γίνεται συστηματικά και απλά, με τη χορηγία των ΜΜΕ, έτσι ώστε να δεχτούμε ότι είμαστε τυχε-

ροί εμείς με τη ζωούλα μας, και να αρκεστούμε με ό,τι μας απέμεινε. Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εν γένει η κατηγοριοποίηση των πολιτών σύμφωνα με την ιδεολογία, την εθνικότητα ή την θρησκευτική και σεξουαλική τους ταυτότητα, συντελείται με την υπόδειξη της κρατικής μηχανής και αποτελεί ιδεολογικό πυλώνα της παρούσας κυβέρνησης που, ενώ νομίζει ότι έτσι θα καρπωθεί ψηφοφόρους από την ΧΑ, διογκώνει ουσιαστικά με την φασιστική της ατζέντα το ακροδεξιό ακροατήριο χωρίς όφελος για την ίδια. Απέναντι σε αυτό τον εκφασισμό της εκτελεστικής εξουσίας, ο πολίτης που πιστεύει ακόμα πως βρίσκεται σε μια δημοκρατική χώρα δεν έχει παρά ένα συνταγματικό καταφύγιο. Αυτό της

δικαιοσύνης. Τι γίνεται όμως όταν η δικαιοσύνη αποτελεί ένα ακόμα καλοκουρδισμένο μέσο καταστολής; Όταν η δικαιοσύνη αποδίδεται με κριτήρια πολιτικών φρονημάτων και κουνάει το δάχτυλο απειλητικά σε όποιον πολίτη θέλει να εκφράσει την αντίθεση του στα κακώς κείμενα του φιλοφασιστικού καθεστώτος που αναπτύσσεται στη χώρα; Όταν το μακρύ χέρι του νόμου δεν σταματάει στην γκλομπιά από το όργανο της τάξης (ποιας τάξης άραγε;) αλλά συνεχίζει σαν γάγγραινα που τρώει τη ζωή δια της μακράς δικαστικής οδού, όπως με την υπόθεση του Μάριου Ζέρβα; Τι γίνεται όταν η δικαιοσύνη καταδικάζει 27χρονο που διατηρεί σατυρική ιστοσε-

λίδα ύστερα από υπόδειξη βουλευτή της αισθήματος δικαίου («κάθε κατεργάρης ΧΑ; Όταν αφήνει τους Κασιδιάρη, Μίχο στον πάγκο του» και απόδοση ποινικών και Παναγιώταρο ελεύθερους να κηρύτ- ευθυνών για την οικονομική κατάσταση τουν το μίσος και τη βία και να δηλητη- της χώρας) αλλά πρωτίστως για να μποριάζουν ανεπανόρθωτα τα μυαλά νέων ρεί ο πολίτης να νιώθει ότι ακόμα ζει σε ενάντια στη δημοκρατία, ενώ αφήνει ένα έστω ημί-δημοκρατικό περιβάλλον τον Κώστα Σακκά 3 χρόνια στη φυλακή το οποίο οφείλει να υπερασπιστεί. χωρίς δίκη; Ποιο δίκαιο υπηρετεί όταν Και για να είμαστε δίκαιοι με τη δικαιοστη δίκη για τη δολοφονία του Λούκμαν σύνη, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το προεδρείο εκφράζεται σαν να υπερα- ευτυχώς, ακόμα έχει δύο όψεις. Μία σπίζεται την ΧΑ, όπως διαπιστώνουν οι σκοτεινή, αυτή της καταστολής και του παρατηρητές της διαδικασίας; Τι γίνεται φιλοφασισμού, αλλά και μία φωτεινή όταν η δικαιοσύνη καταδικάζει, με μια που δίνει θάρρος και ελπίδα για δίκαιες προβληματική από δικονομικής άποψης διεκδικήσεις, όπως οι πρόσφατες αποαπόφαση, σε 25 χρόνια φυλάκισης τον φάσεις για την απόρριψη της εκτροπής Τάσο Θεοφίλου για την υποτιθέμενη του Αχελώου, η δικαίωση εργαζόμενου συμμετοχή του σε ληστεία και συνέρ- που απολύθηκε επειδή δεν δέχθηκε την γεια σε φόνο με ενοχοποιητικό στοιχείο μείωση μισθού και η καταδίκη της μια τσάντα που κουβαλούσε όταν συνε- είσπραξης του τέλους ακινήτων μέσω λήφθη όπου αναγραφόταν το νησί της του λογαριασμού ρεύματος. ληστείας, αλλά με κυρίως κατηγορητή- Ας σταθούμε λοιπόν, 3 χρόνια μετά, να ριο που αντλείται από την ιδεολογική δούμε το Σεπτέμβρη ποια πλευρά θα του ταυτότητα, που πάντα κουβαλάει επιλέξει να «δείξει» η δικαιοσύνη στην μαζί του, δίνοντας έτσι ευκαιρία στη ΧΑ υπόθεση των 18 αστυνομικών που που έσπευσε με δήλωσή της λίγες ώρες κατηγορούνται για άγρια καταστολή μετά την απόφαση να ξεπλύνει τα κατά πολιτών, και ας δικάζονται σε εγκλήματά της και να διατυμπανίσει την Πλημμελειοδικείο (!) μόνο τα "όργανα" και όχι οι ηθικοί αυτουργοί. Να διαπιδική της αντισυστημικότητα; Δίνεται έτσι άλλοθι σε ενέργειες που στώσουμε αν αυτό το δημοκρατικό πλήττουν τη δημοκρατία μέσω της καταφύγιο θα γκρεμιστεί μαζί με τα αυτοδικίας; Υπεισέρχεται στο οπλοστά- υπόλοιπα. Να διαπιστώσουμε αν η άγρια σιο του κράτους ένα ακόμα μέσο κατα- καταστολή που μας έριξε, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, στην κλούβα στολής, πέρα από τα καθοδητου φόβου και της κρατικής τρογούμενα ΜΜΕ και τα ΜΑΤ, με μοκρατίας τον Ιούνιο του 2011, την ελπίδα ότι ο φόβος θα επι- Γράφει η: γίνεται ελέω της δικαιοσύνης ή αν σκιάσει τον αγώνα για δημοκραθα υπάρξει μια απόφαση που θα τία; αποτρέψει αυτόν που την επόμεΚατά τον Μοντεσκιέ, για να εξανη φορά θα σηκώσει το γκλομπ σφαλιστεί η πολιτική ελευθερία του για να αμολήσει μνήμες που του ατόμου πρέπει οι τρεις κρακανείς από εμάς δεν ξεχνά όσο τικές λειτουργίες ή μορφές εξουκαιρός και αν περάσει. σίας (νομοθετική, εκτελεστική Ζωή Ας δούμε λοιπόν τον νεοελληνικό και δικαστική) να ασκούνται έτσι Βροντίση πολιτισμό, του οποίου όπως είπε ο ώστε να δύναται η μια εξουσία Φρόυντ, το πρώτο προαπαιτούμενο να αναχαιτίζει την άλλη. Στην προκειμένη συνθήκη «Μεσαίωνα» που είναι η δικαιοσύνη. βρίσκεται η χώρα, η ευθύνη του δικαΠρωτοδημοσιεύτηκε στο στικού σώματος έχει ιδιαίτερη βαρύτηtvxs τα, όχι μόνο για την επαναφορά του

ξία της κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής συνεχίζεται. Περιφερειακή Οργάνωση Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων και Θεματική Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Οικολόγων Πράσινων

Δικαιοσύνη, μέσο καταστολής ή ελευθερίας; Η


Οι αγρότες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους ακριβώς επειδή απέτυχε η αγροτική πολιτική

Η αγροτιά και η κτηνοτροφία δεν είναι βιοτεχνία... σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

M

ια παραγωγική τάξη, η αγροτική, έχει καταρρεύσει και αγωνίζεται για άλλη μια φορά για την επιβίωσή της, ακριβώς επειδή απέτυχε η αγροτική πολιτική της συγκυβέρνησης ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Απέτυχε, διότι δε μπόρεσε να: - προσφέρει ένα αξιόπιστο ΟΣΔΕ, βασικό εργαλείο άσκησης της αγροτικής πολιτικής, - ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες και να ορίσει τους μόνιμους βοσκοτόπους για τη κτηνοτροφία, θέσει αξιόπιστες βάσεις των γεωχωρικών δεδομένων για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, - δημιουργήσει Αγροτικό Επιμελητήριο με σαφές θεσμικό πλαίσιο για την Πράσινη αγροτική επιχειρηματικότητα και τους Νέους γεωργούς, - ολοκληρώσει έγκαιρα τις εγκρίσεις των Σχεδίων βελτίωσης και δεν έχει προσφέρει ακόμη χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυήσεις για 7.600 Επενδυτικά Σχέδια, σε αντίθεση με τις ταχύτατες διαδικασίες που ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας, - να θεσπίσει ένα απλοποιημένο και δίκαιο φορολογικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των αγροτών και κτηνοτρόφων. Το να είναι κάποιος επαγγελματίας αγρότης και ειδικότερα Νέος γεωργός στη χώρα σήμερα είναι μια

πολύ δύσκολη εξίσωση, με πολλές κοινωνικές - οικολογικές παραμέτρους που κι αυτή η κυβέρνηση αγνοεί, με επικίνδυνες συνέπειες για την παραγωγική μας βάση. Η Γεωργική έρευνα δεν έχει καμία κοινωνική ανταποδοτικότητα, οι καλές γεωργικές πρακτικές είναι ανύπαρκτες αφού δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία και δομές να τις διοχετεύσουν στους νεότερους. Η προβληματική επιβίωση των Νέων γεωργών, δίχως την παραμικρή Επιμελητηριακή, Τεχνική και χρηματοδοτική υποστήριξη συνδέεται με τα διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας. Μια κατάσταση προβληματική, που η πολιτική εκμετάλλευση από την όποια πολιτική δύναμη, δεν προσφέρει καμιά λύση. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών, για ισότιμη πρόσβασή τους σε πόρους, γνώσεις, τεχνικές συμβουλές και εγγυήσεις,

ώστε να επιβιώσουν οικονομικά σε εποχή κρίσης. Εκτιμούμε ότι το κλείσιμο των εθνικών οδών δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, απλά τα μεταφέρει σε άλλους κλάδους που εξ ίσου απειλούνται με κατάρρευση. Η κοινωνική ένταση, από πρακτικές που η μια κοινωνική ομάδα στρέφεται εναντίον άλλων, δεν οδηγεί πουθενά. Λέμε, λοιπόν, ΟΧΙ: - στην προβληματική επιβίωση των αγροτών, - στην κοροϊδία όλων των κυβερνήσεων, - στο ξεπερασμένο υφιστάμενο αγροτικό μοντέλο, - στις πελατειακές σχέσεες και τη διαφθορά. Λέμε ένα μεγάλο ΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: - της Ποιοτικής γεωργίας, - των Δικτύων παραγωγών - καταναλωτών για απευθείας διακίνηση προϊόντων, - της Στήριξης των πληθυσμών της υπαίθρου, - των νέων μορφών δράσης που ενώνουν και δε

διχάζουν την κοινωνία, - της Ενίσχυσης των νέων συνεργατικών οργανώσεων που διαθέτουν επιχειρησιακό σχέδιο, από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την τυποποίηση και προώθησή του, - της Ενημέρωσης των αγροτών για νέους τύπους καλλιεργειών αλλά και για τάσεις που επικρατούν στις Διεθνείς αγορές, - της Παραχώρησης ή και συμβολικής μίσθωσης, προς εκμετάλλευση, αξιοποιήσιμης Δημόσιας Γης συνοδευμένη με κίνητρα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας θεωρούν ταυτόχρονα επείγουσα τη συνάντηση δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων που εκπροσωπούν τη γεωργική βάση, με αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, με κύριο στόχο τις αμοιβαίες δεσμεύσεις για τη δημιουργία ενός μικτού Παρατηρητηρίου καλής εκτέλεσης των αμοιβαίων συμφωνιών. Για την ΠΚ Λάρισας Ο Συντονιστής Κούτσικος Κ.

11

Διεθνές Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους Σπόρους

O

ταν ένας Ευρωπαίος παγκόσμιο έλεγχο της τροφής που αγρότης χάνει τη δυνα- γίνεται μέσα από τον έλεγχο του τότητα να κρατά, να βελ- σπόρου. τιώνει, να ανταλλάσσει, *Στις 26 Απριλίου 2014 το και να πουλάει τους σπό- Πελίτι οργανώνει την 14η Πανελρους του, όλοι οι αγρότες του λαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόκόσμου χάνουν την ελευθερία πιων Σπόρων και Ποικιλιών στη γη τους. Οι καταναλωτές χάνουν του, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου την ελευθερία να επιλέγουν Δράμας. Μία μέρα μετά τη γιορτή, υγιή και ασφαλή τροφή. Η ίδια στις 27 Απριλίου 2014, από τη γη η Δημοκρατία απειλείται. του Πελίτι θα ξεκινήσει το Διεθνές Όταν ψηφίζονται και εφαρμό- Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους ζονται τέτοιου είδους νόμοι στην Σπόρους. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο προορισμός του απειλείται η Ελευθερία είναι να περάσει οδικώς και η Δημοκρατία όλων μέσω Ιταλίας και να Γράφει η: των κρατών του καταλήξει στη νότιο κόσμου. Σβήνει ολόκληΓαλλία (LeMasd’Azil), ρη η ιστορία της γεωρπροκειμένου να συμμεγίας – και η διατροφική τάσχει στις Διεθνείς μας επάρκεια είναι πλέον Ημέρες Σπόρων που σε κίνδυνο. διοργανώνει η οργάνωΚαίτη Τα προβλήματα που ση Κοκοπελλί στις 1, 2, Χόρτη αντιμετωπίζουν οι αγρό3 και 4 Μαΐου 2014. To τες στην Ελλάδα είναι τα καραβάνι θα εορτάσει ίδια που αντιμετωπίζουν τον πλούτο της ποικιοι αγρότες στη Γουατεμάλα, στη λίας των σπόρων και των τροφών Γαλλία, στην Ινδία, στην Αυστρα- της Μεσογείου, και θα μεταφέρει λία, κ.ο.κ. το μήνυμα της Ελευθερίας για Αντιστεκόμαστε στην καταπίε- τους παραδοσιακούς σπόρους από ση αυτή εορτάζοντας την αφθονία όλους τους τόπους που θα περάκαι τη γονιμότητα που μας δίνει η σει. Μητέρα Γη μέσω των παραδοσιαΤο καραβάνι θα διεξαχθεί με κών σπόρων. ιδιωτικά αυτοκίνητα ή πούλμαν. Οι Με την πρόθεση να συνεχίσου- συμμετέχοντες αναλαμβάνουν τα με την ιστορία των παππούδων δικά τους έξοδα μετακίνησης και μας, να προστατέψουμε τα παιδιά φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου μας, να διατηρήσουμε την αγροτι- και του φεστιβάλ στη Γαλλία. Οι κή βιοποικιλότητα, να διατηρήσου- συμμετέχοντες με πούλμαν θα με την ελευθερία και τη δημοκρα- μοιραστούν τα έξοδα. τία επάνω στον πλανήτη μας, για Το Καραβάνι διοργανώνενα μπορούμε να επιλέγουμε εμείς ται από: την τροφή μας, για να επιτρέψουΤην Εναλλακτική Κοινότημε στους σπόρους να ταξιδεύουν τα Πελίτι: www.peliti.gr και να προσαρμόζονται σε όλες τις Το Παγκόσμιο Κίνημα για κλιματικές και εδαφολογικές συν- την Ελευθερία των Σπόρων: θήκες οργανώνουμε το Διεθνές seedfreedom.in Καραβάνι Αλληλεγγύης για τους Τo κίνημα Ναβντάνυα: Σπόρους. www.navdanya.org Όλοι εμείς οι πολίτες της γης, Το Κοκοπελλί: kokopelliαγρότες, μουσικοί, καλλιτέχνες, semences.fr άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, ενώνουμε πρωτοδημοσιεύτηκε στο τις δυνάμεις μας ενάντια στον enallaktikos.gr


12

Φρένο στην ιδιωτικοποίηση του νερού Στην Κοτσαμπάμπα επέβαλαν φόρο και στο νερό της βροχής! Π αρά τον πειρασμό να προχωρήσουν εσπευσμένα τη διαδικασία σε πιο δεσμευτικές κινήσεις, προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης του νερού πριν δημοσιευτεί η απόφαση του ΣτΕ, φαίνεται πως οι εταιρείες δεν θα κάνουν βήμα πριν τις δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου. Όπου έγινε ιδιωτικοποίηση του νερού, απέτυχε παταγωδώς και επέστρεψε στο δημόσιο χαρακτήρα του, όπως στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Γκρενόμπλ, την Τουλούζη, τη Μασσαλία, την Κοτσαμπάμπα στη Βολιβία κ.α. Στην Κοτσαμπάμπα, μάλιστα, οι εταιρείες επέβαλαν φόρο ακόμη και για το νερό της βροχής, όπως μας είχε πει ο Βολιβιανός υπουργός Πολι- δικαίωμα στα κείμενα της ΕΕ, στη τισμών Πάμπλο Κανέδο, που πρωτα- Βολιβία, η οποία ξεπέρασε την οικογωνίστησε στον αγώνα των κατοί- νομική κρίση και τις νεοφιλελεύθερες κων, οι οποίοι πέτυχαν να ακυρώσουν πολιτικές χωρίς να εκχωρεί τα συλλοτην παραχώρηση της εκμετάλλευσης γικά αγαθά με συνοπτικές διαδικασίες του πόσιμου νερού. Σχετικά με το σε ιδιώτες "επενδυτές", είναι ήδη σημερινό καθεστώς διαχείρισης του συνταγματικά κατοχυρωμένο. Και νερού στην Βολιβία, ο κ. Κανέδο επε- από αυτές τις επιλογές ήδη εμπνέοσήμανε ότι στις πόλεις έχουν δημι- νται και οι ευρωπαίοι πολίτες. ουργηθεί δημόσιες εταιρείες, και στη Το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο διαχείριση του νερού συμμετέχουν δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για τη και οι πολίτες, μαζί με τους εργαζόμε- ζωή, που πρέπει να είναι προσβάσιμο νους στην ύδρευση. Επιπλέον, έχουν σε όλους τους πολίτες και η διαχείριδημιουργηθεί συνεργατικές κολεκτί- σή του να γίνεται με κύριο γνώμονα βες, όπου οι γείτονες μιας περιοχής τη βιωσιμότητα και όχι την εμπορική έχουν συμμετοχή στις διαδικασίες της λογική της μεγιστοποίησης του κέρδιαχείρισης. Μάλιστα, η Βολιδους. Σε αυτό στοχεύουν οι βιανή κυβέρνηση έχει ξεκινήενημερωτικές εκστρατείες και σει ένα πρόγραμμα για τη Γράφει ο: εκδηλώσεις, όπως η στήριξη δημιουργία υποδομών με της πανευρωπαϊκής εκστρατείσκοπό τη διάθεση πόσιμου ας συλλογής υπογραφών νερού σε περιοχές που μέχρι Right2water, των δράσεων της σήμερα δεν υπήρχε, επενδύοΚίνησης 136 για να γίνουν ντας το πλεόνασμα από την πρωταγωνιστές οι πολίτες και εταιρεία του νερού αλλά και του «SOSτε το Νερό» ενάντια από τη διαχείριση άλλων αγα- Μιχάλης στην ιδιωτικοποίηση της Τρεμόπουλος* θών, όπως το αέριο και το ΕΥΑΘ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πετρέλαιο. διοργανώθηκαν εκδηλώσεις Ενώ η Ευρώπη των πολιτών αγω- στο ευρωκοινοβούλιο και κατατέθηνίζεται για να αναγνωριστεί το νερό καν ερωτήσεις από τον ευρωβουλευως συλλογικό αγαθό και ανθρώπινο τή των Οικολόγων Πράσινων Ν. Χρυ-

σόγελο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πέτυχαν σημαντική απάντηση του Επιτρόπου Όλι Ρεν, στην οποία αρνείται κατηγορηματικά ότι η ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας. Το συντονιστικό Πολιτών και Φορέων «SOSτε το νερό» υποστηρίζει ότι μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος από τα δημοτικά συμβούλια και των 14 δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος ενώ έχει παρθεί απόφαση για τη διενέργειά του και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά κανείς δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία ούτε έχει κάνει κάτι για το θέμα. Και προτείνει ότι, αν δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό με την τυπική διαδικασία, τότε να διεξαχθεί αυτό άτυπα και πριν η πώληση της ΕΥΑΘ εμφανιστεί ως τετελεσμένο γεγονός. * Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος είναι πρώην ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων www.tremopoulos.eu

ο Βολιβιανός υπουργός Πολιτισμών Πάμπλο Κανέδο

Απορρίμματα στον Αλφειό: όπως στρώσατε…

Όσοι είχαν την πολιτική βούληση να κηρύξουν την Ηλεία σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» προκειμένου να στείλουν τα σκουπίδια στον Αλφειό, ας δείξουν την ίδια αποφασιστικότητα για διέξοδο.

Με συμπάθεια βλέπουμε το όψιμο ενδιαφέρον τόσων πολλών για ένα θέμα για το οποίο πρώτοι και μόνοι φωνάζαμε εδώ και μήνες. Η κατάσταση μπορεί να χειροτερέψει κι άλλο: αν γίνει το πολυπόθητο εργοστάσιο, χωρίς παράλληλα μέτρα μείωσης των απορριμμάτων, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα υπέρογκα ποσά που θα πρέπει να πληρώνουν οι

Δήμοι θα διοχετεύσουν ξανά απορρίμματα σε ρεματιές και δάση. Θα έχουμε τα ίδια χάλια, συν τεράστια δημοτικά τέλη. Άρα, τελικός στόχος παραμένει η οικολογική διαχείριση, με δαπάνες ενταγμένες στην τρέχουσα και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Όσον αφορά στην προσωρινή λύση, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το Δήμο Πύργου και την Περιφέρεια Δυτι-

κής Ελλάδας. Υπάρχουν προτάσεις. Αφού βρήκαν τρόπο να κηρύξουν μια Περιφερειακή Ενότητα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μπορούν να βρουν μια σχετικά ασφαλή λύση για την ώρα. Όχι άλλες δικαιολογίες για τους υπεύθυνους.

Κώστας Παπακωνσταντίνου Περιφερειακός Σύμβουλος, Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου


13

Ώρα ευθύνης και δράσης Γ

Για την περιοχή των Αλυκών στη Λευκάδα

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του λώσσα υποκρισίας και Γράφει ο: Δημόσιου συμφέροντος, οι θεσμικροκοδείλια δάκρυα κοί μας θεματοφύλακες, επιβουπερίσσευσαν τον τελευλεύτηκαν τις βαθύτερες και απαταίο καιρό για την προραβίαστες αξίες του Συντάγματος κλητική εξέλιξη «λεηλασίας»και της πολιτικής μας νομιμότητας. παραχώρησης της δημόσιας Παραβίασαν όλες τις Διατάξεις της κοινοτικής περιουσίας 560 Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεστρεμμάτων της περιοχής των Μιχάλης σίας για την προστασία των υγροΑΛΥΚΩΝ της Λευκάδας, στο Μαραγκάκης* βιότοπων της πανίδας και της χλωΤΑΙΠΕΔ. ρίδας. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία Παραβίασαν κάθε ανάγκη και ξεκίνησε δεκαετίες πριν, όταν η συντεταγμένη πολιτεία –Βουλευτές, υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότηΔήμαρχοι, Νομάρχες, Δημοτικοί Σύμβου- σης, κάθε κανόνα ορθολογικής διαχείρισης λοι, Τεχνικές Υπηρεσίες, Λιμεναρχείο, των υδάτινων πόρων, κάθε κανόνα διαχείΑστυνομία, Εισαγγελία– όχι μόνο δεν ρισης – απόθεσης των απορριμμάτων, και κατάφεραν να ανακόψουν, όχι μόνο έκα- με κραυγαλέες παλινωδίες και διοικητικές ναν ότι δεν έβλεπαν, όχι μόνο επέτρεψαν, ακροβασίες προκάλεσαν ανεπίστρεπτη αλλά επιδίωξαν συστηματικά την βαρβα- βλάβη με περιβαλλοντικά και ιστορικά – ρότητα της καταπάτησης, της ανεπανόρ- πολιτιστικά τετελεσμένα κατά της βιοποιθωτης καταστροφής και του αφανισμού κιλότητας και της ιστορικής μνήμης, προετου πιο σπάνιου περιβαλλοντικού και ανε- τοιμάζοντας το ξεπούλημα των φυσικών κτίμητου πολιτιστικού μνημείου, που ταυ- πόρων κα της δημόσιας γης. Όσοι άσκησαν ή σήμερα ασκούν τόχρονα ήταν προστατευόμενο θεσμοθετημένο ενδιαίτημα προτεραιότητας του ΕΦΗΜΕΡΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είτε συνειδητά είτε ανεπίγνωστα εκμηδένισαν και εκμηδεΔικτύου NATURA. Το θαύμα της φύσης, το στολίδι της νίζουν τις αξίες στο βωμό οποιασδήποτε ανθρώπινης δημιουργίας στο νησί μας ανάπτυξης ή ευκαιριακού εντυπωσιασμού. μετατράπηκε με χιλιάδες τόνους ρυπογό- Η περιοχή των ΑΛΥΚΩΝ «είχε πουληθεί», νων σκουπιδιών σε φιλότεχνο μνημείο είχε θυσιαστεί από χρόνια στο βωμό του αναλγησίας και διαπλοκής πολιτικοοικονο- μικροκομματισμού και της διαπλοκής ενάντια στο κοινό δημόσιο συμφέρον. Απλά μικών συμφερόντων. Μετέτρεψαν μια ευαίσθητη περιοχή, σήμερα επικυρώνεται και με τη βούλα της χαρακτηρισμένη και ως ιστορικό (πολιτι- δικομματικής κυβέρνησης, η ληστρική στικό, βιολογικό) τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κακοδιαχείριση και το ξεπούλημα έναντι κάλους, σε ένα τεράστιο νεκροταφείο απο- πινακίου φακής της κοινής δημόσιας περισύνθεσης επικίνδυνων ουσιών, συνεχούς ουσίας μας προς τέρψιν των αδίστακτων ρύπανσης και μόλυνσης του θαλάσσιου τοκογλύφων δανειστών μας. Τραγική ειρωνεία η εθελότυφλη προπεριβάλλοντος. Κάλυψαν για χρόνια, με το πρόσχημα της ανάγκης χώρου απόθεσης σπάθεια επανάληψης των καταστροφικών απορριμμάτων, ένα πρόδηλα παράνομο επιλογών από την μεγαλομανή επιδίωξη έργο λεηλασίας μιας κοινής περιουσίας, κατασκευής υποθαλάσσιας σήραγγας και της δημόσιας έκτασης ζωτικών συμφερό- πάλι μέσα από την προστατευόμενη περιοντων της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή της χή NATURA, για να αποτελειώσουμε οριστικά, χωρίς ουσιαστικό όφελος και με Λευκάδας και των Λευκαδίων.

ανεπανόρθωτη ζημιά, τον υγροβιότοπο που απέμεινε. Και πάλι η συντεταγμένη πολιτεία, με πρώτους και καλύτερους τους αιρετούς εκπροσώπους του δημόσιου συμφέροντος, κάνουν πως δεν βλέπουν ή ίσως χειρότερα επιδιώκουν, επικροτούν και οργανώνουν την οργανωμένη με τόνους μπάζα καταπάτηση της λιμνοθάλασσας, του αιγιαλού και της παραλίας, που εδώ και μήνες ξεκίνησαν τα οργανωμένα συμφέροντα στη διασταύρωση για Πλαγιά – Περατιά μπροστά από το κάστρο Τεκέ. Η επιδιωκόμενη υποθαλάσσια σήραγγα θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προνόμια που απολαμβάνουμε εμείς και οι επισκέπτες του νησιού μας, αντικαθιστώντας τις

ορθάνοικτες φωτεινές πύλες του νησιού – παραδείσου με τις μπάρες, τα κάγκελα, τα διόδια, τα σκοτεινά τούνελ της σήραγγας – κόλασης. Με μοναδικούς κερδισμένους μεγαλοκατασκευαστές –που πέρα από τις τεράστιες επιχορηγήσεις που θα λάβουν, θα εισπράττουν διόδια για δεκαετίες–, χωρίζεται στα δύο ο ζωτικός χώρος των συμφερόντων μας, βάζοντας εμπόδια (με επιβολή κόστους διοδίων) που σίγουρα θα συνυπολογίσουν οι επισκέπτες της τουριστικής και εμπορικής αγοράς στο νησί μας. Δεν είναι μακριά η ώρα που οι ίδιοι κοντόφθαλμοι οραματιστές θα μας προτείνουν τη διαμόρφωση των κάστρων Τεκέ και Αγίας Μαύρας σε κερδοφόρες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και parking αυτοκινήτων

των εφήμερων επισκεπτών, συνήθως νέων και άνεργων που αδυνατούν στην καταβολή των διοδίων για τη νυχτερινή διασκέδασή τους στην πόλη μας. Ομολογώντας το μέγεθος και της προσωπικής μου ευθύνης, είναι φανερό ότι όλα αυτά που έγιναν και γίνονται μπροστά στα μάτια μας με την ολιγωρία, την ανοχή και τη σιωπή της γλώσσας και του πνεύματός μας, δεν μπορούν να συνεχιστούν ανεξέλεγκτα. Φτάνει πια. Είναι ώρα να σηκώσουμε με θάρρος το κεφάλι, να υψώσουμε τη φωνή μας, να αυτοδιαχειριστούμε το μέλλον του τόπου μας, την περιουσία την δική μας και των παιδιών μας. *υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τους ΟΠ

Ήταν κάποτε μια λίμνη Υγρότοποι στην εποχή της κρίσης που την έλεγαν Κορώνεια Ο

Έχουν μέλλον οι υγρότοποι όταν η «αρπαχτή» γίνεται επίσημη κρατική πολιτική;

ταν κάποιος ταξιδεύει από το πέρασμα του Χορτιάτη προς Αγ. Βασίλειο μπορεί να θαυμάσει την πανοραμική θέα του λεκανοπεδίου του Λαγκαδά με την λίμνη Κορώνεια να δεσπόζει στο μέσον. Τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια έγινε κοινός τόπος ότι η λίμνη ξεραίνεται και μετατρέπεται σε μια λευκή έρημο που προέκυπτε από τα άλατα που έχουν επικάτσει στο βυθό της λίμνης στο πέρασμα των χρόνων.

Έρχονταν όμως οι βροχεροί μήνες του Φθινοπώρου και του Χειμώνα και τα νερά επανεμφανίζονταν στη λίμνη, δίνοντας την αίσθηση ότι η Κορώνεια υπάρχει. Φαίνεται ότι η κρίσιμη στιγμή που οι βροχές του χειμώνα δεν θα επαρκούν έφτασε. Από φέτος η Κορώνεια είναι στεγνή και το χειμώνα! Η αδιαφορία και η ανικανότητα του τρεις φορές όνομα και δεκατρείς υπουρκεντρικού κράτους και της Τοπικής Αυτογούς, χωρίς να έχει καταφέρει να κινητοδιοίκησης συντέλεσαν στο να γίνουν ποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματικότητα οι φόβοι οικολοπέρα από το να αλληλογραφούν γικών οργανώσεων και ΠανεπιΓράφει ο: μεταξύ τους προσπαθώντας να στημιακών δασκάλων που έβλεπετάξουν το μπαλάκι η μία στην παν τα πρώτα ανησυχητικά σημάάλλη. Από την άλλη η Τοπική δια από την δεκαετία του '80 και Αυτοδιοίκηση βρέθηκε υπόλογη έκρουαν τον κώδωνα του κινδύστη δικαιοσύνη για τον τρόπο που νου όπως λέει και το σχετικό διαχειρίστηκε την αποκατάσταση κλισέ. της Κορώνειας και τα σχετικά Αλλά το υπουργείο που ασχοευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, λείται με το περιβάλλον έχει Οδυσσέας αλλά όπως και να έχει το θέμα, αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια Χιλιτίδης παρά το ότι εκπονήθηκαν μελέτες,

προγράμματα, μετρήσεις, κόντρα μετρήσεις, νέες μελέτες, νέα προγράμματα, δόθηκαν εργολαβίες και καταναλώθηκαν εκατομμύρια δραχμές και ευρώ και παρά τους απολογισμούς κάποιων πολιτικών μέχρι πρόσφατα, που περηφανεύονταν ότι αποκατέστησαν την Κορώνεια, το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα, Ιανουάριο του 2014, οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί άνετα να περπατήσει στο κέντρο της λίμνης χωρίς να είναι Ιησούς! πρωτοδημοσιεύτηκε στην Παράλλαξη

Η παγκόσμια ημέρα υγροτόπων 2 Φεβρουαρίου 2014, βρίσκει τα δύο υγροτοπικά Εθνικά Πάρκα στη Δυτική Ελλάδα (Κοτύχι – Στροφυλιά και Μεσολόγγι – Εκβολές Αχελώου – Εχινάδες Νήσοι) να αντιμετωπίζουν μια νέα δέσμη απειλών: 4Η παραχώρηση για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο αγνοεί τις επιπτώσεις στα δύο γειτονικά παραλιακά Εθνικά Πάρκα και δεν προβλέπει μέτρα πρόληψης με ευθύνη του επενδυτή. 4Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ Αστακού ανοίγει την πόρτα σε οχλούσες και ρυπογόνες επενδύσεις και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν αναφέρει τίποτα για τις εκβολές Αχελώου και τις Εχινάδες που επηρεάζονται άμεσα. 4Στρώνεται κόκκινο χαλί στον Εμίρη που επενδύει πάνω στην Οξειά, και επιμελώς αποκρύπτεται ότι η νησίδα αποτελεί Περιοχής Προστασίας της Φύσης στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου. 4Παραχωρείται στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. τεράστια ζώνη στην

παραλία Στροφυλιάς, και «κρύβεται κάτω από το χαλί» ότι η περιοχή αυτή αποτελεί πυρήνα προστασίας σε Εθνικό Πάρκο. 4Οι υδατοκαλλιέργειες κυριεύουν ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή των Εχινάδων, χωρίς περιορισμούς και προβλέψεις για την προστασία της σπάνιας άγριας φύσης που υπάρχει εκεί. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η κεντρική πολιτική επιλογή για ληστρικές, «άγριες» επενδύσεις χωρίς φροντίδα για το περιβάλλον και την κοινωνία. Φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το περιβάλλον απειλείται από κοντόφθαλμα σχέδια και από την αδιαφορία για τα συλλογικά αγαθά. Μόνο που, μέχρι σήμερα, οι απειλές ξεκινούσαν από ιδιωτικά μικρά ή μεγάλα συμφέροντα: καταπατήσεις, μπαζώματα, ρύπανση, άναρχη οικοδομική δραστηριότητα, λαθροθηρία, λαθροϋλοτομίες ήσαν και είναι σοβαρές απειλές για τους υγροτόπους και την άγρια φύση γενικότερα. Όταν, όμως, η «αρπαχτή» γίνεται επίσημη κρατική πολιτική, ποια ελπίδα υπάρχει;


Θέμα ταμπού η Ελλάδα

14

Η

χρεοκοπημένη χώρα του ευρώ θέλει να επιστρέψει φέτος στις αγορές, αλλά οι ισχυροί της πολιτικής και οικονομικής σκηνής στο Νταβός δεν το πιστεύουν και σχεδόν κανείς δεν θέλει να μιλά για αυτό», αναφέρει ρεπορτάζ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η χώρα για πολλούς έχει συχνά διαψεύσει ελπίδες. Ενδεχομένως η Αθήνα χρειάζεται απλώς χρόνο. Η Ελλάδα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναφέρθηκε μόνο μια φορά σε μια πολλά υποσχόμενη ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων, παρά το γεγονός ότι ήταν η χώρα στην οποία εκδηλώθηκε η κρίση και υπήρχαν θέματα να συζητηθούν. «Η οικονομία της χώρας θα παρουσιάσει επιτέλους ανάπτυξη και θα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα, λένε κυβερνητικά στελέχη και ταυτόχρονα αυξάνεται η ανεργία και το χρέος. Πώς συμβιβάζονται αυτά με το γεγονός ότι η χώρα ανακοίνωσε την

επιστροφή της στις αγορές στο τέλος του χρόνου;», ερωτά τον καθηγητή του Χάρβαρντ Κένεθ Ρογκόφ, ο οποίος απαντά: «Φοβάμαι πως δεν συμβιβάζονται. Ακόμη και με την υποστήριξη της ΕΚΤ, θα πρόκειται για μικρά ποσά, με μικρές περιόδους αποπληρωμής και θα είναι δύσκολο να βρεθούν επενδυτές. Κατά πόσο ισχύουν οι αισιόδοξες προβλέψεις, αυτό το γνωρίζουν μόνον οι Έλληνες», αναφέρει δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας με αφορμή το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ που γίνεται στο Νταβός. Η Ελλάδα χρειάζεται απλώς χρόνο φίλες και φίλοι, χρόνο που δε της δόθηκε για τη διαπραγμάτευση με τη τρόικα το 2009. Χρόνος που οδήγησε μοιραία στη μεγάλη αύξηση του χρέους και σε ένα νέο πρόγραμμα που και αυτό ήταν ελάχιστα αποτελεσματικό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς οικονομολόγων, εάν αντί για κούρεμα, διοχετευόταν χρήμα στην πραγματική οικονομία, η ύφεση θα είχε τελειώσει το καλοκαίρι του 2012 και το χρέος θα βρισκόταν στο 157%, το

οποίο είναι 23% κάτω από το χρέος που καταγράφεται σήμερα! Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για τη τρόικα ο κ. Ρόγκοφ, οικονομολόγος, όπως αναφέρεται, αρκέστηκε να σημειώσει ότι οι προβλέψεις του ΔΝΤ δεν ήταν πάντα σωστές, και ότι δυστυχώς «αυτό επιλέχθηκε από την Ευρώπη»! Ο πρώην τραπεζίτης Άξελ Βέμπερ περιγράφει μάλιστα τις ευρωεκλογές ως την μεγαλύτερη πρόκληση εντός του 2014 μαζί με τα στρες-τεστ των τραπεζών και προβλέπει ότι τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα θα κερδίσουν μεγάλη δύναμη, γεγονός το οποίο θα δυσκολέψει την λήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο βρίσκονται, αναφέρει το ρεπορτάζ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Γερμανία, ακόμη και η Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ της ριζοσπαστικής αριστεράς καλλιεργεί μετά το ξέσπασμα της κρίσης συναισθήματα κατά των Βρυξελλών και του ευρώ και θα μπορούσε με μια εκλογική επιτυχία να ανατρέψει την κυβέρνηση Σαμαρά.

Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνε- εκλογές στη Γαλλία, γιατί μίλησε στη ται, πως το μόνο που νοιάζει τους καρδιά των γάλλων, εκεί που τους Ευρωπαίους, είναι η πρωτιά του πονάει: το χρέος, η ηθική πατριωτική ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, και η άνο- απαξίωση και οι μετανάστες. Άλλωστε δος της Ευρωπαικής αριστεράς ως είναι γνωστό πως οι γάλλοι θεωρούδεύτερη δύναμη στο Ευρωκοινοβού- νται ένας λαός με έντονο πατριωτισμό λιο που μαζί με τους ευρωσκεπτικι- και καμιά φορά εθνικισμό. Η Γαλλία στές μπορούν να δυσκολέψουν τις με τον Σαρλ Ντε Γκολ και τις χώρες λήψεις αποφάσεων της Ε.Ε.! της Μπενελούξ, εμπνεύστηκαν την Αλήθεια, νοιάζει στους Έλληνες αυτή ΕΚΚΑΧ (Ευρωπαική κοινότητα άνθρατη στιγμή η σύνθεση του Ευρωκοινο- κα και χάλυβα) τον προπομπό της βουλίου; ΕΟΚ και μετέπειτα της Ε.Ε. (για πολΌταν το 40% των δανείων δεν θα λούς ήθελε να δέσει τη Γερμανία στο εξυπηρετείται ως το τέλος του έτους, πλευρό του πλέον μετά τη λήξη του όταν η ανεργία θα αγγίξει το 28%, πολέμου). όταν η απορρόφηση των επιτυχό- Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα με ντων από ΑΣΕΠ δε θα ξεπεράσει το την ΧΑ και την ενδεχόμενη είσοδό της 2%, όταν οι συντάξεις αποτελούν στις ευρωεκλογές. Τι έκανε το κόμμα βασική πηγή εισοδήματος των νοικο- της ΧΑ και τι επικοινωνιακό μέσο χρηκυριών που αγγίζει το 48,6% και οι σιμοποίησε για να μπει στη Βουλή, να συνταξιούχοι συντηρούν τις οικογέ- καταρρίψει κάθε ρεκόρ ακροδεξιού νειες τους!, όταν οι νέοι άνεργοι κόμματος στις δημοσκοπήσεις ακόμα ξεπερνούν το 51% του συνολικού κι αν ο αρχηγός της βρίσκεται ήδη αριθμού της ανεργίας; στη φυλακή; Μίλησε στον εθνικισμό Ο Σαμαράς έχει προειδοποιήσει τους των Ελλήνων της κρίσης, στη πείνα εταίρους του ότι, αν δεν δώσουν μια του κόσμου που περίμεναν μία ένδειξη ότι προτίθενται να βοηθή- σακούλα με ρύζι στα συσσίτια του σουν στην μείωση του χρέους, είναι κόμματος, που βαρούσαν κάθε μεταπιθανό αυτό να πληρωθεί στις κάλπες νάστη, κάθε γκέι, κάθε ανάπηρο, έτσι του Μαΐου και επισημαίνει ως πρόβλη- για να δείξουν την αντίθεσή τους στο μα το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές σύστημα που μας χρεοκόπησε! κυβερνήσεις θα πρέπει να ισορροπή- Ο εθνικισμός φίλες και φίλοι, είναι μία σουν μεταξύ των παραχωρήσεων και ιδεολογία του 18ου αιώνα, είναι η της αυστηρής στάσης προς τις αιτία αλλαγής των συνόρων σε χρεοκοπημένες χώρες, καθώς πολλές περιπτώσεις όπως στη Γράφει η: οι μεγάλες υποσχέσεις μπορεί πρώην Γιουγκοσλαβία. Ο να στείλουν στην Δυτική πατριωτισμός προϋπήρχε. ΤίποΕυρώπη τους ψηφοφόρους τα όμως από τα παραπάνω δε στους ευρωσκεπτικιστές». Οι χρειάζεται το κόμμα των ΟΠ για υποτιθέμενες καλές ειδήσεις να πείσει τους Έλληνες να τους από την Αθήνα είναι το ίδιο βάλουν στην Ευρωβουλή, στις βολικές για τις χώρες-πιστωτές Κωνσταντίνα Περιφέρειες, στους Δήμους, όσο και για τον ίδιο τον Έλλη- Κοσμίδου* στην Ελληνική Βουλή. να πρωθυπουργό. Η ανάπτυξη Οι ΟΠ όμως χρειάζονται να έρχεται, τα δάνεια θα αποπληαπορρίψουν πολιτικές λιτότηρωθούν. Αυτή η είδηση ακούγεται τας, χρειάζονται να βγούνε στους ευχάριστα, αλλά είναι άκρως εξω- δρόμους, χρειάζονται τη πραγματική πραγματική! επικοινωνία με τη κοινωνία, την ενηΑυτές οι ευρωεκλογές φίλες και φίλοι, μέρωση των πολιτών για την πολιτική θα είναι το προοίμιο των ευρωσκεπτι- οικολογία, να πείσουμε τον κόσμο ότι κιστών, όπου πολλοί από αυτούς δεν είμαστε μόνο ακτιβιστές, μόνο καταλήγουν σε ακραίες ρατσιστικές κινηματικοί, αλλά και πολιτικοί με και ακροδεξιές συμπεριφορές. Θα λύσεις εξόδου από τη κρίση. είναι η είσοδος των ακροδεξιών, Οι ΟΠ θα πρέπει να αναδείξουμε την εξτρεμιστικών κομμάτων όπως της αντίθεσή μας στο σύστημα και τη Μαρί Λεπέν που δείχνει να κερδίζει τις κρίση όπως αυτή διαγράφεται στις ζωές και στη καθημερινότητα των πολιτών, κάτι που άλλωστε κάνουν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι. Δεν υποτασσόμαστε στις πολιτικές της Ε.Ε., δεν δεχόμαστε εξ οφίτσιο τις λύσεις που μας προτείνουν, αντιδρούμε σε κάθε είδους πολιτική λιτότητας των μεσαίων στρωμάτων και «άφεσι αμαρτιών» των πλούσιων στρωμάτων της χώρας μας. Έχει πλέον χαθεί η μεσαία αστική τάξη, οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Οι ΟΠ αντιδρούμε σε κάθε Φαρμακονήσι που γίνεται ο τάφος των ανθρώπων που ήλπιζαν για ένα καλύτερο κόσμο. Αντιδρούμε στις πολιτικές μεταναστευτικής πολιτικής για χάρη της ελληνικής προεδρίας. Οι ΟΠ έχουμε τη δύναμη να μπούμε στην Ευρωβουλή και να δώσουμε ελπίδες πραγματικών διαστάσεων χωρίς μυθοπλασία στους πολίτες. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το 56% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων. Γιατί άραγε;… ας γίνουμε εμείς αυτοί που θα καλύψουμε το κενό στις ψυχές και στις καρδιές των συμπολιτών μας. *υποψήφια Ευρωβουλευτής με τους ΟΠ


15

Μια “μάντρα” που τη λένε Ευρώπη!

Σ

την εποχή της παγκοσμιοποίησης, μάθαμε ότι το μικρό ενσωματώνεται στο μεγαλύτερο και το μέγεθος αποκτά διευρυμένα ανύσματα. Το έθνος χάνει τη βαρύτητά του, εις βάρος πολυεθνικών σχηματισμών. Η Ευρώπη έγινε το κοινό μας σπίτι. Κι έτσι άλλοι τη θεωρούν λειψή υπόθεση (και φυσικά θέλουν περισσότερη Ευρώπη) κι άλλοι την κριτικάρουν ως υπερτροφική (και ζητούν μεγαλύτερο σεβασμό, στις τοπικές ιδιαιτερότητες). Έλα όμως που, ενώ εμείς θέλουμε για τη «δικιά μας» Ευρώπη να είναι πληθωρική στ’ αγαθά της και λεπτεπίλεπτη στους τρόπους της, φτιάχνουμε από την άλλη (με τον εκλεκτισμό μας) μια «μόδα» που μας αντιγράφουν κι οι άλλες γεωγραφικές αδελφές της, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα προς εμάς; Δηλαδή οι ήπειροι, ενώ έχουν στην καρδιά τους την παγκοσμιοποίηση, στο μυαλό τους επιζητούν το πώς θα τη βγάλουν υπαρξιακά καλύτερα, σε τούτο το δύσκολο καιρό που περνάμε. Ποιός θα επωφεληθεί τις ευκαιρίες και θα χορτάσει καπιταλιστικά τα πουγκιά του. «Αφού λοιπόν οι Ευρωπαίοι μας έμαθαν πώς βγάζεις λεφτά κι εμείς τώρα θέλουμε: Περισσότερο Αφρική»! Αυτό ζητάνε οι ριγμένοι ιθαγενείς της κι επειδή έχει παρέλθει η εποχή της ελεημοσύνης κι έχει ξεχαστεί η αδικία της αποικιοκρατίας, πετάνε ως δόλωμα προσέλκυσης την ομορφιά της φύσης της, για να τσιμπήσουν οι διεθνείς επενδύσεις. «Παρακαλώ περάστε κι από εμάς»! Όλα λοιπόν στο σφυρί της δημοπρασίας, για την ποθούμενη ανάπτυξη και της «μαύρης ηπείρου». Τα πάντα εξαργυρώνονται. Από τη γη μέχρι τα φυσικά πάρκα, που περεπιχειρηματικά το λένε «land νούν σε ιδιωτικά κεφάλαια για την grabbing». εξυπηρέτηση των «ταξιδιάρικων Γράφει ο: Έτσι, παράπλευρη απώλεια σαφαριστών». όλων τούτων είναι η αυξανόμενη Φυσικά από την άλλη έχουμε αφρικανική αστυφιλία, που, σύμμια οικτρή πραγματικότητα, με τις φωνα με τις μεγεθυντικές τάσεις, καραβιές των ανθρώπων που το 2030 θα ξεπεράσουν οι κάτοιζητούν μεσοπέλαγα την ελπίδα, στις κοι των πόλεων της Αφρικής, εκείυποτιθέμενες πλούσιες αγορές της νους της υπαίθρου της. Κι ενώ ως Ευρώπης. Κι έτσι έχουμε τη «ΛαμπεΜιχάλης οικολόγος χαίρεσαι (ότι επί τέλους ντούζα», αλλά κι άλλες αντίστοιχες Μιχαλής θα βρεθεί χώρος για την άγρια ιστορίες (σ’ ελληνικά και μαλτέζικα ζωή, μ’ αυτή την αναγκαστική νερά). Όπως κι ολούθε, εκεί όπου δημογραφική αλλαγή), έρχεται η τυχόν υπάρχει πιθανή πρόσβαση εκτεταμένη καλλιέργεια δια μέσω των (από την Τουρκία μέχρι το Μαρόκο), πολυεθνικών, για να σ’ επαναφέρει από συνωστίζονται κατατρεγμένοι, με την την πράσινη αισιοδοξία σου στην ωμή ελπίδα του «ευρωπαϊκού ονείρου». Η πραγματικότητα. Μα δεν φτάνει μόνο Ευρώπη ενοχοποιούμενη (από το παρελαυτό. Από το Μαρόκο ως το ακρωτήριο θόν της), πέταξε μερικά ψίχουλα επιβίωτης Καλής Ελπίδας, η Αφρική τσιμεντοποισης στην Αφρική, για να σταματήσει τα είται! Μέχρι τον περασμένο Ιούνιο (όπως χειρότερα. Δηλαδή τη λιμοκτονία. Μαζί υπολογίζει ένας από τους μεγαλύτερους λοιπόν με τις επιχορηγήσεις στ’ αγροτικά στον κόσμο παρόχους επαγγελματικών προϊόντα της ευρωπαϊκής επικράτειας, υπηρεσιών ο Deloitte), στην Αφρική επενέδωσαν και στους Αφρικάνους λιγότερα, δύθηκαν την τελευταία πενταετία, μόνο αλλά έστω κάποια χρήματα, για να δημιστις οικοδομές (και στα γενικότερα δομικά ουργηθούν γεωργικές συνεταιριστικές έργα υποδομής), πάνω από 163 δις. ευρώ. αγορές για την Ευρώπη. Για να δουλέψει ο Κλασικό παράδειγμα είναι το Ναϊρόμπι, με κόσμος να ζήσει και για να μην μετανατις απαιτήσεις για 150.000 διαμερίσματα στεύει. Γιατί πάντα το θυμίζουμε, η λύση το χρόνο (ενώ κτίζονται μόλις 30.000). Κι του «μεταναστευτικού» δεν είναι στην έτσι αυξάνουν οι πλασματικές αξίες των μεγαλύτερη παροχή αδειών προς τις ευρωκατοικιών (και κατ’ αντιστοιχία οι τιμές της παϊκές χώρες, αλλά στην αλληλεγγύη εκεί, οικοδομήσιμης επιφάνειας), με συνέπεια οι στο να μην χρειάζεται να μεταναστεύουν μη έχοντες τη δυνατότητα της απόκτησης οι άνθρωποι από τον τόπο τους, αναζητώενός αξιοπρεπούς σπιτιού να μπορούν να ντας αλλού ένα υποθετικό παράδεισο για διαλέξουν μεταξύ παραγκουπόλεως, της την ύπαρξή τους. μετανάστευσης και της υπομονής (μέσω Με την πρόσφατη αποδοχή για τους των παρασιτικών απασχολήσεών τους), κανόνες του Παγκόσμιου Εμπορίου (για για να βρουν ίσως μια ευκαιρία επιβίωσης. την μετά-Ντόχα εποχή που συμφωνήθηΤα ίδια και στην Γκάνα, που ζητάνε στην κε), οι επιδοτήσεις προς τα γεωργικά προϊπρωτεύουσα Άκρα 1.600.000 σπίτια οι όντα πρέπει να σταματήσουν. Στο ελεύθεαστυφιλίτες! Και να ‘ταν μόνο αυτά; Στη ρο εμπόριο δεν νοούνται τέτοιου είδους Νότια Αφρική, στη Νιγηρία, στο Κονγκό, προνομιακές οικονομικές διαμεσολαβήσεις. στην Γκαμπόν και στην Τανζανία, οι offΤα κράτη έρχονται με τ’ αγαθά τους σε shore νέοι οικονομικοί παράδεισοι έχουν απευθείας επαφή με τους ανταγωνιστές φτιάξει μια κλίκα οικονομικών απασχολήτους, με βάση την προσφορά και τη ζήτησεων, που διακινούν από όπλα και πολύτιση. Δηλαδή ένα αγροτικό προϊόν της Αφριμα μέταλλα μέχρι hedge fund, επειδή κής, για να γίνει εμπορικά δελεαστικό στις έχουν πιστέψει τα ξεφτέρια της αγοράς ότι αγορές της Ευρώπης, θα πρέπει να είναι οικονομίες τύπου «Χονγκ Κονγκ και Σιγκαφτηνό. Για να κρατηθεί χαμηλά η τιμή, οι πούρης» μπορεί να γίνουν παντού! Κι έτσι δρόμοι είναι τα γεωργικά φάρμακα (τα ο οικοδομικός οργασμός δεν έχει σχέση με λιπάσματα και τα μεταλλαγμένα), οι μεγατις πραγματικές ανάγκες, αλλά θρέφεται λύτερες δηλαδή εδαφικές αποδόσεις και τα από τη συντήρηση ενός οικονομικού φτηνά εργατικά χέρια. Στην λαίλαπα αυτή παραμυθιού. Δηλαδή βρίσκεται εύκολο λοιπόν που απειλεί τους άκληρους και μη ανθρώπινο δόλωμα, που πιστεύει ότι η προνομιακούς αγρότες της αφρικανικής αρπαχτή (το καλό σπίτι κι αυτοκίνητο) δεν υπαίθρου, η λύση λέγεται πολυεθνική. είναι δύσκολη υπόθεση. Στην Αφρική Πουλάς το βιός σου (το χωραφάκι σου), έχουν τρελαθεί λοιπόν με το χρηματιστήεξαργυρώνεις τα χέρια σου και μαζί με τα ριο! Τα κανάλια κι οι εφημερίδες με τις μικροτεμάχια των γειτόνων δημιουργείται οικονομικές σελίδες είναι στα πάνω τους ένας αλλοδαπός αγροτικός γίγαντας, που

τα τελευταία τρία χρόνια. Η Ελλάδα (κι η περιπέτειά της) είναι άγνωστο κεφάλαιο γι αυτούς. Κι απ’ εδώ αρχίζει μια αλληλουχία οικολογικών προβλημάτων με βάση το νερό και την ενέργεια. Πώς θα προκύψουν τα τεράστια μεγέθη που απαιτούνται, για να πάει το πόσιμο νερό από τις υπάρχουσες πηγές στις νέες κατασκευές και τι καύσιμα θα χρειαστούν, για να λειτουργήσει όλη αυτή η ενεργοβόρος υποδομή. Όμως παράλληλα, ερχόμαστε και στο δημογραφικό (και κυρίως στην ταξική υπόστασή του στις μεγαλουπόλεις), που οι οξύτητες (πέρα από την πορνεία, τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα), θα μεγιστοποιήσουν την τάση προς μετανάστευση, αλλά και τις ανεξέλεγκτες κοινωνικές ταραχές (μεγαλώνει με γοργά βήματα η φτώχια από τον πλούτο). Κι ενώ το ΔΝΤ δηλώνει αισιόδοξο, ότι ο πλούτος στην Αφρική θα μικρύνει τις ανισότητες (με τις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό), οι φυλετικές διαφορές και η πολυσχιδής διάρθρωση της αφρικανικής πραγματικότητας δείχνει ότι η μαύρη ήπειρος δεν είναι καλό παράδειγμα για το

καπιταλιστικό μοντέλο, γιατί πολύ απλά δεν είναι ενιαία «Κίνα» (με σκληρό καθεστώς και πειθαρχημένη παραγωγή), για να μπορεί να πάρει τη σκυτάλη της οικονομικής ανάπτυξης, από τον κίτρινο γίγαντα της Ασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κινέζικος επενδυτικός κολοσσός «Capital» κατέχει στην Αφρική το 12% των συνολικών εργασιών, κι έχει επενδύσει τα δυό τελευταία χρόνια 11 δις. σε Νιγηρία, Σουδάν κι Αγκόλα, με αντίτιμο τον ορυκτό τους πλούτο. Αυτά λοιπόν βλέπουν τα «τσακάλια», και νομίζουν ότι έχουν πιάσει την καλή. Τα «λευκά» και «μαύρα» χαρτοφυλάκια φεύγουν και από την Ευρώπη, για γρήγορη απόδοση στην Αφρική! Στη σειρά των χρηματιστηριακών επενδυτών ακολουθούν τους Κινέζους οι Άραβες, με 5 δις τα τελευταία δυό χρόνια, και στη συνέχεια έπονται οι αγγλοαμερικανικές επιχειρήσεις με 3 δις ευρώ (ο Σαμαράς περιμένει επενδύσεις)! Οι Ευρωπαϊκές έχουν πολύ μικρό μερίδιο, με μεγαλύτερο εκείνο της Γερμανίας, που έχει σε όλο το φάσμα της αφρικανικής επικράτειας γύρω στις 150 επενδυτικές επιχειρήσεις. (Σημειωτέον ότι οι

Γερμανοί προτιμούν την Άπω Ανατολή, με 550 επιχειρήσεις τους στην Ινδονησία, αλλά και τη Βραζιλία, με 400 μεικτές επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων). Και το δικό μας ερώτημα παραμένει. Γιατί η Ευρώπη οικονομικά σνομπάρει την Αφρική; Δεν αντιλαμβάνεται ότι η κατάστασή της εκεί έχει σχέση με τα δικά μας υπόλοιπα γεγονότα; Με τέτοιους ρυθμούς αστυφιλίας, με τέτοια δημογραφικά ρεκόρ στην Αφρική, πόσοι τελικά απελπισμένοι χωράνε για τη διαφυγή τους μέσα σε μια βάρκα προς την τρικυμιώδη Μεσόγειο, και πόσα συρματοπλέγματα χρειάζονται οι υποκριτές για να μαντρώσουν την Ευρώπη; Δηλαδή αυτή η περιβόητη προτροπή των εκσυγχρονιστών: «Περισσότερο Ευρώπη της αλληλεγγύης», έχει μια παγκόσμια οπτική των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων ή προτρέπει προς ένα συνθηματολογικό αυτισμό, με στόχο μια νομισματική και θεσμική σταθερότητα, που εφησυχάζει τους οραματιστές ενός κλειστού συστήματος ευδαιμονίας;

πρωτοδημοσίευση στην “Καλύβα ψηλά στο Βουνό”


16

Κλιμάκωση των δράσεων κατά της καταστροφής χημικών στη Μεσόγειο

Δε μπορούμε να αφήσουμε να καταστραφεί η Μεσόγειος, τονίζει ο Βαγγέλης Πισσίας

H

κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην καταστροφή των χημικών στη Μεσόγειο με τη διοργάνωση Παγκρήτιου συλλαλητηρίου στο Αρκάδι και Παμμεσογειακής συνάντησης φορέων και επιστημόνων είναι τα επόμενα βήματα που αποφασίστηκαν κατά την εκδήλωση για την υδρόλυση των χημικών της Συρίας. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) με τη συμμετοχή του υποψήφιου ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, καθηγητή ΑΤΕΙ Αθηνών Βαγγέλη Πισσία, του καθηγητή της Σχολής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελου Γιδαράκου και του Αριστείδη Παπαδάκη από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, συστήθηκε Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Αγώνα κατά των Χημικών, η οποία θα διοργανώσει δράσεις και θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Βαγγέλης Πισσίας τόνισε: «η Μεσόγειος είναι μια σχετικά καθαρή θάλασσα, γύρω από την οποία αναπτύσσονται τεράστιες οικονομικές δραστηριότητες και υπάρχει μια εκπληκτική ανθρωπογεωγραφία, δε μπορούμε να αφήσουμε να την καταστρέψουν σήμερα με αυτό το πείραμα και αύριο με ένα άλλο και με την ελαστικοποίηση των συνειδήσεων γι' αυτό το γεγονός» «Πρέπει να αλλάξουμε στάση ζωής και να μη βλέπουμε μόνο πόσα έχει η τσέπη μας αλλά και στο αν αντέχει ο πλανήτης μέσα στον οποίο ζούμε», τόνισε αναφερόμενος στο ζήτημα. Σε άλλο σημείο τόνισε ότι :«κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν λύνεται αν δεν συνοδεύεται από κινητοποιήσεις».

Οι κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται άμεσα είναι την 1η Μαρτίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Χανιά, με τη συμμετοχή φορέων και πρωτοβουλιών από την Κρήτη, και στις 9 Μαρτίου πορεία, η οποία θα καταλήξει στη Βάση της Σούδας. Σε αυτή θα λάβουν μέρος και φουσκωτά από τον Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών Χανίων, που συμμετέχει στις πρωτοβουλίες κατά της υδρόλυσης των χημικών. Στόχος των συντονιστικών επιτροπών είναι, καθώς θα αναπτύσσεται η αγωνιστική δράση στην Κρήτη, να υπάρχει ετοιμότητα και για κλιμάκωση των δράσεων. Οι Οικολόγοι Πράσινοι μετέχουν σε όλα τα στάδια των κινητοποιήσεων και πρωτοστατούν στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη

ευρύτερης δυναμικής και πέρα από την Κρήτη, που θα επιτρέψει την κλιμάκωση του αγώνα στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα, εφόσον το σχέδιο της καταστροφής των χημικών στη Μεσόγειο βαίνει προς υλοποίηση. Το πρόβλημα με τα χημικά στη θάλασσα ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστεί μέσα στη θάλασσα. Τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της «Λότζια», στο Ηράκλειο Κρήτης, για τα χημικά της Συρίας από το ΤΕΕ/ΤΑΚ, μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ: http://www.ekriti.gr

Ποιος φοβάται τους Οικολόγους-Πράσινους;

M

πορεί να μην είναι ακόμα την παρουσία μας στα κινήματα ενάντια γνωστή η τελική μορφή που στην ιδιωτικοποίηση του νερού και την ο οικολογικός χώρος θα διεκκαταστροφική επένδυση των Σκουριών, δικήσει την ψήφο των πολιτις δράσεις μας σε θέματα ανθρωπίνων τών στις Ευρωεκλογές του Μαΐου, δικαιωμάτων, αναπήρων, αντιφασισμού καθώς ούτε ο καινούριος νόμος κ.ο.κ., μπορώ πια να καταλάβω με έχει ψηφιστεί ώστε να επιστρέβεβαιότητα γιατί οι ''γραφικοί'' Γράφει ο: ψουν ορισμένοι απ' όσους αποΟικολόγοι πρέπει να μπουν στο χώρησαν ούτε οι συζητήσεις για περιθώριο. Το επιδιώκουν γιατί παραπλήσια οικολογικά ψηφοπολύ απλά μας φοβούνται! δέλτια έχουν τελεσφορήσει, ''Μα τι έχουν να φοβηθούν φαίνεται όμως πως στο δρόμο από χαμόγελα και λουλούδια;'' γι' αυτές τις εκλογές κάθε άλλο κάποιοι θ' αναρωτηθούν, εδώ παρά ξεκινάμε ''μ' αέρα στα ωστόσο κρύβεται όλη η ουσία, πανιά μας'' όπως συνέβη το ακριβώς στο γεγονός ότι πίσω από Θάνος 2009, όπου οι Οικολόγοι-ΠράΓιαννούδης τα χαμόγελα όχι, δεν υπάρχει σινοι είχαν αποτελέσει την καμιά κρυφή ατζέντα, δεν υπάρευχάριστη έκπληξη κόντρα στις χουν ''εβραίοι χρηματοδότες'', χυδαίες επιθέσεις που δέχθηκαν όταν ''σκοπιανοί πράκτορες'', ''θηρευτές φιδιών φάνηκε πως αποτελούν απειλή για το και λύκων'' (αναπαράγω γνωστές συκοφασύστημα. ντίες σε βάρος των ΟΠ). Πίσω απ' τα Πολλοί φίλοι μου εξακολουθούν να με χαμόγελα της πλειοψηφίας των μελών μας ρωτούν ακόμα και τώρα για ποιον λόγο και των φίλων του οικολογικού χώρου επέλεξα να παλέψω πολιτικά από τις γραμυπάρχει μόνο η αποφασιστικότητα να μές ενός κόμματος του 2-3% με ελάχιστα οικοδομήσουμε έναν άλλο κόσμο και η άτομα νεολαία. Πράγματι, όποιος παρακοσταθερή πεποίθηση πως διαχειριζόμαστε λουθεί το κόμμα των Οικολόγων-Πράσιπράγματα που εντέλει ξεπερνούν κι εμάς νων απ' έξω ίσως το θεωρήσει μονοθεμακαι την γενιά μας. Και αυτό ακριβώς είναι τικό, άνευρο ή ακόμα και γραφικό, καθώς που τρομάζει το υπάρχον status quo, η αυτή είναι η εικόνα που συμφέρει σε οριμη-βίαιη πρακτική μας που δεν τους επισμένους να προωθήσουν τοποθετώντας τρέπει να βάλουν σε λειτουργία τους καλά μας ''στο περιθώριο της κοινωνίας'', ενώ οργανωμένους μηχανισμούς καταστολής την τελευταία χρονιά το κόμμα εμφανίζεκαι προπαγάνδας που περιμένουν στημέται διαρκώς στα μέσα να διασπάται και να νοι στη γωνία, αυτή η διάχυση των ιδεών διαλύεται, σε ρεπορτάζ μάλιστα που το μας σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου και η ένα έρχεται σε εμφανέστατη κόντρα με το συνακόλουθη αλλαγή της ατζέντας που άλλο. Για κάποιον, όμως, που κινείται μέσα επέφερε, ιδεών που στον καιρό της κρίσης στο χώρο αυτό και γνωρίζει το τι συμβαίδεν είναι περιττή πολυτέλεια αλλά δίνουν νει, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. απάντηση σε καθημερινές και ρεαλιστικές Βλέποντας την εξαιρετική θητεία των δύο ανάγκες του μέσου πολίτη κι όχι του ''ελιΠράσινων Ευρωβουλευτών μας που τήρητιστή περιβαλλοντιστή''. σαν την εναλλαγή στο μέσον της θητείας Τα μέλη των Οικολόγων-Πράσινων και τα χιλιάδες (δεν υπερβάλλω ως προς είναι διαρκώς παρόντα σε συλλογικότητες, τον αριθμό) θέματα που έχουν αναδείξει, συνεταιριστικά εγχειρήματα και κινήματα ζώντας από κοντά την εναλλακτική πρόταπρωτοστατούν, μάλιστα, στη δημιουργία σή μας για την ΕΡΤ κόντρα στο μαύρο και τους-, συνδιαμορφώνοντας και δείχνοντας την καταστολή που αγκαλιάστηκε από τις έμπρακτα έναν εναλλακτικό δρόμο συνεντοπικές κοινωνίες, τους αγώνες μας και νόησης και συνύπαρξης των πολιτών που

αντιστέκονται αξιοπρεπώς, αυτοοργανώνονται και δεν περιμένουν τον όποιο Μεσσία να έρθει να επενδύσει στα λαϊκίστικα αντανακλαστικά τους. Δεν επιδιώκουν μιαν όαση στον αστισμό και τα καταναλωτικά πρότυπά του, αλλά τα ξεπερνούν στην πράξη και τα καθιστούν μη αναγκαία μέσω της πρακτικής τους, της στάσης ζωής τους και του ήθους τους. Η συνειδητοποίηση του καθενός πολίτη είναι η βάση όλων των αλλαγών, των επαναστάσεων και των ανατροπών και οι Οικολόγοι έχουμε αποδείξει και με το παραπάνω ότι δεν αντιμετωπίζουμε τους πολίτες σαν άβουλη μάζα αλλά ως πολλές αυτόφωτες πηγές που η καθεμιά θα δώσει τη δική της λάμψη για ''να γίνουν -επιτέλους- τα σκοτάδια φως''. Ξέρουμε καλά πως δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε εξαντλούμαστε σε τραγουδάκια και λουλουδάκια που δεν

ενοχλούν, αλλά αποτελούμε πολιτική οντότητα που επιδιώκει να υπερασπιστεί μιαν εναλλακτική ατζέντα και να δείξει την παγκόσμια διάσταση των προβλημάτων επιδιώκοντας παράλληλα την τοπική δράση. Αντιλαμβανόμαστε, όμως, πως εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κατέχουμε και την απόλυτη αλήθεια κι έτσι συνεργαζόμαστε ειλικρινά και τίμια με όσους φέρουν τις ίδιες αξίες με μας, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά βασικά εκεί όπου παίζεται το ουσιαστικό παιχνίδι, δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες, στους χώρους εργασίας, στις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας. Εκεί είναι που εντέλει, απ' όποια μορφή και να παρουσιαστούμε εκλογικά και όποιο ποσοστό κι αν καταφέρουμε ακόμα και τώρα, πάντως, αισιοδοξώ-, θα φανεί το κατά πόσο θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας, όπως και

στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου θα προσπαθήσουμε να είμαστε παρόντες (μόνοι μας όπου το επιτρέπουν οι δυνατότητές μας ή συμμαχώντας σε κοινά ψηφοδέλτια με προοδευτικές δυνάμεις που ζητούν μιαν άλλη Ευρώπη, πέρα απ' τα δεσμά των μνημονίων). Ένα πάντως είναι το σίγουρο: η κοινωνία δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να ''φοβάται'' τους Οικολόγους-Πράσινους, αντιθέτως, αν αγκαλιάσει τις προτάσεις τους θα ωφεληθεί και η ίδια και θα έχει μπει ένα ακόμα λιθαράκι στην προσπάθεια για έναν κόσμο αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης, έναν κόσμο ανοιχτό στο διαφορετικό, έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, έρωτα και φως! *μέλος Οικολόγων- Πράσινων, Νέων Πράσινων

Εφημερίδα "Πράσινη Πολιτική" | Φύλλο 121  

Εφημερίδα "Πράσινη Πολιτική" | Φύλλο 121

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you